Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2004 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Indhold Forsidefoto: Fra fotoudstillingen Mennesket og naturen Fotograf: Kirsten Dyrberg Vi gør en forskel Kort og godt om årets uddeling Statistik Frilufts- og naturformidlingsprojekter Grønne områder Faste anlæg Kulturmiljø Kursusvirksomhed Forsknings- og udviklingsprojekter Nationalparker Naturvejledning Driftstilskud Retningslinier Friluftsrådets bestyrelse 2004: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Lynge Kjeldsen Hans Meltofte Lis Nielsen Mogens Nielsen Erik Preisler Flemming Torp Redaktion: Jakob Simonsen Layout: SaloGruppen A/S Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne årsberetning. Det skyldes ønsket om at udsende årsberetningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra d. 15. april Grafisk Produktion: SaloGruppen A/S Papir: Satimat Club SaloGruppen A/S er miljøcertificeret iht. ISO 14001, EMAS-registreret og har licens til det nordiske miljømærke Svanen. Illustrationer: Billederne i denne årsberetning stammer for størstedelens vedkommende fra projekter, der har modtaget støtte fra puljen af tips- og lottomidler til friluftslivet.

3 F ORMANDENS BERETNING Vi gør en forskel Hvis ideen med at uddele tipsmidler til friluftslivet skal koges ned til én eneste grundsætning, må det være denne: De skal gøre en forskel! Og uddelingen af tipsmidler gør en forskel, i stigende grad endda. Fra 2004 kan der nævnes i flæng: Nationalparker, Velfærdsinitiativet, Effektstudiet m.v. For slet ikke at tale om alle de andre initiativer, store som små, som i årets løb er sat i værk gennem tilskud fra tipsmidlerne - hele 79 mio. kr. er der bevilget til friluftslivet i 2004! Det er det største beløb nogensinde, og dermed er sidste års rekord på 60 mio. kr. overgået med hele 19 mio. kr. Det store beløb skyldes først og fremmest, at der i 2004 for alvor kom gang i arbejdet med nationalparker rundt omkring i landet. Friluftsrådet har tidligere sat 22 mio. kr. af til dette formål. De syv pilotprojekter, som afvikles i koordination med Skov- og Naturstyrelsen, kører i højeste gear, og det samme gælder de fire Undersøgelsesområder, som på eget initiativ gennemløber en tilsvarende proces. Af de 22 mio. kr. er der allerede bevilget 15,7 mio. kr., og det er en væsentlig forklaring på den ekstraordinært store uddeling i år. Her satser vi altså, og det skal lægges sammen med den store arbejdsindsats fra sekretariatet, naturvejledernes rejsehold og ikke mindst det kæmpe arbejde, der ydes af alle de frivillige derude. Her er virkelig tale om en indsats, der flytter noget. At gøre en forskel 79 mio. kr. er mange penge. Men brugen af dem kommer til at gøre en forskel både i det store og i det små. Det er vigtigt at få sagt, at selv om vi med nationalparkerne er med til at sætte dagsordenen for et historisk afsnit i den danske natur- og friluftslivspolitik, så glemmer vi ikke de tre s er : Små, sikre succes er. I denne årsberetning vil der, ligesom de foregående år, kunne findes en myriade af mindre projekter, som har fået tilskud fra tipsmidlerne. Mindre, ja, men ikke mindre væsentlige. For den lokale spejdergruppe kan tilskuddet til lejrpladsen gøre hele forskellen på, om det er sjovt at være spejder. Og for børnene på stenbroen kan det være af afgørende betydning, at de får mulighed for at opleve naturen i nærområdet. Kystfriluftsliv I flere år har vi haft et godt øje til den del af friluftslivet, der foregår langs de danske kyster. Kystfriluftslivet er et dansk særkende med stærke traditioner for sejlads, roning, fiskeri etc var året, hvor Friluftsrådets indsatsområde Kystfriluftsliv blev afsluttet med udgivelse af et idékatalog over mulige friluftsprojekter langs kysten. Vore medlemsorganisationers engagement i dette arbejde har været forbilledligt, og den store interesse har inspireret os til at målrette en del af tipsmidlerne til dette formål. Derfor lancerer vi i 2005 et toårigt fokusområde for tipsmidlerne som omhandler kystfriluftsliv. Fra indsatsområde til uddeling Fokusområdet Kystfriluftsliv er et glimrende eksempel på, hvordan et af Friluftsrådets indsatsområder kan have en effekt på, hvordan tipsmidlerne uddeles. Det samme har vi i år set med det tidligere indsatsområde om Effekter af friluftsaktiviteter på naturen i Danmark, som nu har udmøntet sig i et større feltstudie på Friluftsrådets initiativ. Der er bevilget 3 mio. kr. til projektet, som dermed er den største projektbevilling i Med dette projekt får vi nu nogle konkrete udsagn til brug for en debat, som alt for længe har været baseret på løse formodninger. Naturlegepladser Et sted har vi dog set os nødsaget til at skære: Legepladser til institutioner. Her har vi gjort den forskel, der skulle gøres. De senere års udvikling gør, at det nærmest er blevet utænkeligt ikke at tænke naturindhold ind på legepladserne, og flere private firmaer har kunnet etablere sig med det formål at levere elementer til naturlegepladser. Det er en udvikling, som i høj grad har været præget af tipsmidlerne. Imidlertid bør man ikke dvæle for længe ved sine succeser, især ikke, når de kan stå på egne ben der er mange andre spændende initiativer, som fortjener at blive hjulpet i gang af tilskud fra tipsmidlerne. Derfor var ansøgningsrunden d. 1/ sidste gang, hvor der kunne Lars Mortensen ydes tilskud til institutionernes legepladser. Til gengæld vil der blive fokuseret yderligere på det, som institutionerne kan lave uden for deres arealer - i byernes parker og grønne områder eller i skoven. I løbet af foråret 2005 vil vi skyde denne indsats i gang med en konkurrence for institutionerne, så de kan komme med deres bud på, hvordan vi får forbedret mulighederne for børnenes udeliv. Velfærdsinitiativet Indsatsen med velfærdsfremmende initiativer er slut - næsten. De sidste ansøgninger er i skrivende stund under behandling. Parallelt med Skov- og Naturstyrelsen har tipsmidlerne finansieret velfærdsprojekter for i alt 9 mio. kr. og derigennem øget indsatsen for borgerinddragelse og samarbejde ved etablering af faciliteter til brug for friluftslivet. Tipsudvalget Tipsudvalget fik i 2004 nye ansigter. Den tidligere udvalgsformand Lis Nielsen er blevet formand for Amtskontaktudvalget, og ny formand for udvalget er Lynge Kjeldsen. Ligeledes ny i udvalget er Flemming Torp, hvorimod Nanna Ilmer har været med siden udvalgets start i Udvalget har, i de to år det har eksisteret, bl.a. haft til formål at vurdere nye tendenser inden for friluftslivet og været med til at udvikle nye støtteområder. Naturvejledere på løntilskud Året har budt på et par spændende nyskabelser inden for naturvejledningen. Flere naturvejledere er begyndt at arbejde med sundhed, livskvalitet og borgerinddragelse. Og samtlige de naturvejledere, der er på løntilskud i natur- og friluftsorganisationerne, arbejder nu med træning af frivillige formidlere. Dette vigtige initiativ er kommet fra organisationerne det er en sag, vi hilser meget velkommen og fortsat ønsker at støtte. Stort set alle nationalpark-pilotområder inviterede i årets løb Naturvejledernes Rejsehold på besøg. Her har naturvejlederne arbejdet med at udvikle formidlingen i nationalparkerne, bl.a. ved at fremsætte en række konkrete anbefalinger til hvert pilotprojekt. Som det fremgår, er tipsmidlerne grundlag for udvikling af friluftslivet på rigtig mange fronter. Vi gør en forskel. Endnu flere initiativer er slet ikke nævnt her, men optræder i deres mangfoldighed i de lister over støttede projekter, som udgør hovedparten af denne publikation. I al beskedenhed mener vi, at Tips- og lottomidler til friluftslivet - krone for krone - er med til at give borgerne i vores samfund bedre muligheder for det, som det hele går ud på: At få flere og bedre friluftsoplevelser! Lars Mortensen Formand 1

4 Kort og godt om årets uddeling I 2004 blev der - ligesom i 2003 sat rekord med hensyn til uddelingen af tipsmidler til friluftslivet. 79 mio. kr. uddeltes i 2004 et beløb der er væsentligt højere end de godt 50 mio. kr. som Friluftsrådets tipsadministration modtager til uddeling om året. At det kan lade sig gøre at uddele flere penge end der kommer ind skyldes 2 forhold: Hvis et projekt opgives, eller kun udføres delvist, går beløbet helt eller delvist tilbage i puljen. Derudover tilskrives renter til puljen, idet tilskuddene først udbetales, når projekterne er afsluttet. Årets største post er naturligvis bevillingerne til nationalparker. 15,7 mio. kr. er uddelt til dette formål ud af de 22 mio. kr., der i alt er blevet afsat. Seks af de syv pilotprojekter har en ramme på 2 mio. kr. at søge inden for pilotprojekt Læsø har en ramme på 1 mio. kr. Herudover er der bevilget 1,6 mio. kr. til tre af de fire Undersøgelsesområder Roskilde, Skjern Å og Åmosen og lidt mindre til Søhøjlandet. Uddelingen fordeler sig på 865 bevillinger ud af i alt 1537 ansøgninger, svarende til at 56 % af ansøgningerne blev imødekommet. Det er således en lidt lavere andel af ansøgningerne, der modtog tilskud end de tidligere år. Inden for de forskellige kategorier er der dog bevilget stort set de samme beløb som sidste år, bortset fra Naturvejledning og Forskning og udvikling. Naturvejlederne har modtaget tilskud for ca. 3 mio. kr. mere end i 2003, og inden for forskning og udvikling er der bevilget ca. 4 mio. kr. mere. I sidstnævnte kategori er det den store bevilling på 3 mio. kr. til Feltstudie over effekter af friluftsaktiviteter, som gør den afgørende forskel. Foto: Kirsten Dyrberg Statistik 2004 Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 16, Grønne områder 6, Faste anlæg 11, Kulturmiljø 2, Kursusvirksomhed 1, Forskning og udvikling 12, Nationalparker 19, Naturvejledning 11, Driftstilskud 18, Total 100,

5 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Friluftsliv Blans Ungdoms- og Idrætsforening Tilskud til friluftsudstyr til ungdoms- og idrætsforening kr. Lejrplads Det Danske Spejderkorps, Fejø Gruppe Tilskud til etablering af spejderlejrplads på Fejø kr. til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til tipier, borde/bænkesæt og bålplads, op til kr. - I alt op til kr kr. Båludstyr Daginstitutionen Eventyrhuset Tilskud til børnehaves udendørsliv. Til 50% af udgiften til båludstyr og rygeovn, op til kr. ex. moms kr. Bålhus / Udekøkken - udeværksted Samuelsgårdens Fritids- og Ungdomsklub Tilskud til bålhus/udeværksted ved fritidsklub. Til 50% af udgifterne til materialer, op til ex moms. Børn og personale bygger. Kystmiljø for større børn Odsherred Naturskole Tilskud til naturskoles indsats for teenagers. Til våddragter, snorkler m.m. - til 50% af udgifterne til 12 sæt, op til kr kr. Kultur- og natursti Fjerritslev Kommune Tilskud til projekt Kultur- og naturcykelsti. Til materialeprisen til informationsmateriale, markedsføring og formidling af projektet - op til kr kr. Frilufts-/udfordringspædagogik Kontraktpensionen Fyn Tilskud til projekt Frilufts-/udfordringspædagogik. til køb af båd. Naturoplevelser for overvægtige børn Natur & Motion Tilskud til projekt Naturoplevelser for overvægtige børn. Til trykning af plakater og foldere, op til kr kr. Karby Vig - Et aktivt farvand Karby Friskole Tilskud til friskoles naturaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til bygning af naust, køb af joller samt formidling - op til kr. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at forældre, elever og borgere m.v. deltager i etableringen kr. Havkajak - Kystfriluftsliv i lokalområdet Tømmerup Fri- og Efterskole Tilskud til havkajakker til Fri- og Efterskoles friluftslinie. Til køb af 10 enmandshavkajakker - op til kr., samt til 2 tomandshavkajakker - op til - i alt op til kr kr. Projekt Lergravssøen Hvorslev Kommune Tilskud til geologi- og naturformidling omkring gammel lergravssø. Til informationsmaterialer m.m. og arboret, kr. Kommunen yder som minimum et tilsvarende beløb kr. Nordals Naturskole Nordborg Kommune Tilskud til etablering af Nordals Naturskole. Til indkøb af div. undervisningsmaterialer, faglitteratur, teltudstyr, værkstedsudstyr, lejrudstyr samt specialudstyr og øvrigt undervisningsudstyr, op til kr. Endvidere til etablering af 7 sheltere, i alt kr. Endelig ydes tilskud til 50% af udgifterne til følgende: Borde og stole, reoler m.m., køkkenudstyr, stige og trækvogn, op til kr. - I alt op til kr. Tilskuddet forudsætter, at der ansættes en naturvejleder i et omfang af fuld tid kr. Samarbejde/motion/naturkendskab Den Selvejende Institution Søndermølle Tilskud til projekt Samarbejde/motion/naturkendskab, der bl.a. skal sikre og forbedre blindes muligheder for at dyrke friluftsliv. Til køb af 12 toerhavkajakker, op til pr. kajak, i alt op til kr kr. Natur- og Friluftsværestedet Aagaard Bøvling Fri- og Idrætsefterskole Tilskud til at etablere et attraktivt natur- og friluftsværested ved Fri- og idrætsefterskole. Til materialeudgifterne til etablering af 2 sheltere, op til 1 pr. stk., samt til 50% af materialeudgifterne til etablering af fugletårn, op til kr. I alt op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at frivillige deltager i etableringen kr. Kajakker Silkeborg Produktionshøjskole Tilskud til anskaffelse af 10 havkajakker. Til 50% af udgifterne til kajakker, redningsveste og våddragter, op til kr kr. Træværksted og huggehus Formidlingscenter - Mors Tilskud til anlæggelse og indretning af et huggehus til centrets udendørs aktiviteter. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Miljø, hvor du bor Rosenholm Miljøforum Tilskud til opsøgende natur- og miljøformidling i Rønde og Rosenholm Kommune. Til 50% af udgifterne til anskaffelse af en skurvogn, udstyr og formidlingsmaterialer - op til kr kr. Vestsallingstien Spøttrup Kommune Tilskud til etablering af natur- og kultursti langs nedlagt jernbane. Til infoskilte, -tavler, -foldere m.v.: kr., til teltplads med shelter og bålplads: kr., til beplantning: kr. samt til handicapvenlige tiltag: kr. - i alt kr. ex. moms. Det er en betingelse, at etableringen udføres ved frivillig arbejdskraft kr. Friluftsliv Kirkebækskolen Tilskud til skoles naturvejledning. Til rygsæk med materialer til naturundersøgelser. Det blå Limfjordsland Fursund Turistforening Tilskud til samarbejdsprojekt mellem 3 kommuner, turistforeninger, frivillige og lokale foreninger i Sallingområdet. Formålet er etablering af natur- og vandreruter. Til materialer til den del af etableringen, der foregår ved frivillig arbejdskraft. Det er en betingelse, at det fulde finansieringsgrundlag er tilvejebragt før iværksættelse. Finansieringsgrundlaget indbefatter en egenfinansiering på 1,6 mio. kr kr. Etablering af støjbekæmpende foranstaltninger Herning Jagtcenter - Ørre Tilskud til støjdæmpende foranstaltninger ved jagtcenter. Da centret bruges til både jagt og sportstræning, gives der tilskud til 25% af etableringsudgifterne, op til kr kr. Køb af telte Det Danske Spejderkorps, 1. Romalt Tilskud til spejdergruppes telte. Til 50% af udgifterne til 4 telte, op til kr kr. Redskaber til bålplads Jerne Børnehave Tilskud til børnehaves bålplads. Til 50% af udgifterne til bålredskaber, op til kr kr. Nye telte Det Danske Spejderkorps, Pionererne gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 4 små lavvuer, op til Turudstyr Haderslev Kajakklub Tilskud til kajakklubs friluftsudstyr. Til 50% af udgifterne til 4 trangiaer og til 2 lavvuer - op til kr kr. Redningsveste Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Juniorafdelingen Tilskud til sportfiskerforenings sikkerhedsudstyr. Til 50% af udgifterne til 10 redningsveste, op til kr kr. 3

6 Motorbåd Ebeltoft Bofællesskaber Tilskud til motorbåd, der skal bruges til friluftsliv af udviklingshæmmede. Til 50% af udgifterne til køb af motorbåd, op til ex. moms. Cykelture Tandemklubben Nordsjælland Tilskud til tandemcykel, hvor cykelryttere skal køre med blinde. Til 50% af udgifterne, op til Friluftsliv ved Ubberup Højskole Ubberup Højskole Tilskud til materialer til højskoles start af faget friluftsliv. Til 50% af udgifterne til trangiaer, tipi, kompasser og skovøkser, op til kr kr. Multihytten Brylle Skole Tilskud til etablering af multihytte ved skole og børnehave. Til rekvisitter og materialer til bygning af hytte: ud fra et budget på kr. Bålplads ved Asnæslejren Frederiksberg Sogns Ungdomskreds Tilskud til lejrplads ved feriekoloni på Asnæs kr. til materialer kr. Finsk sauna Stubbekøbing Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsdag. Til 50% af udgifterne til materialer til en sauna, op til kr. Eleverne bygger kr. Lovns Sø Hvalpsund Borger- og Håndværkerforening Tilskud til træer og borde/bænke ved borgerforenings plads. Foreningens medlemmer planter. Astronomisk binokulær prismekikkert Amatørastronomisk Selskab Fyn Tilskud til astronomisk binokulær prismekikkert, som skal bruges til formidling af stjernehimlen. Op til til anskaffelse af kikkert. Havkajaksejlads Den Frie Lærerskole Tilskud til 2 havkajakker til undervisningsbrug til Den Frie Lærerskole, op til Friluftsliv som social træning Hjallerup Skole, Heldagsklassen Tilskud til heldagsskoles snitteprojekt. Til 50% af udgifterne til båludstyr, knive, bøger m.m., op til kr kr. Fiskegrej St. Dannesbo Tilskud til fiskegrej til botilbud for bl.a. stofmisbrugere. Vilde overvintringsfugle i kulturlandskabet Odsherred Naturskole Tilskud til naturformidlingsudstyr til Odsherred Naturskole. Til 50% af udgifterne til kikkerter og globus, kr. ex. moms kr. Patruljeudstyr KFUM-spejderne i Danmark, Høruphav Tilskud til spejdernes patruljeudstyr. Til 50% af udgifterne til telte og patruljekasser, op til kr kr. Aktiviteter - idrætsbørnehave Idrætsbørnehaven Ryvang 2 Tilskud til hønsehus til børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Børn og voksne opfører huset kr. Permanent shelter til primitiv overnatning KFUM-spejderne i Danmark, Herlufsholm gruppe Tilskud til materialer til et shelter, som skal opføres på spejdergrund i Næstved, op til 1 1 Oversejl Vikingekampgruppen ASK Tilskud til køb af oversejl til vikingekampgruppe. Sejlet skal bl.a. bruges som overdækning til bålplads. Til 50% af materialeudgifterne, op til Sheltere KFUM-spejderne i Danmark, Tranum gruppe Tilskud til etablering af 2 sheltere. til køb af materialer. Spejderne skal deltage i etableringen. Pladsen kan evt. tilmeldes ordningen Overnatning i det fri. Køb af jolle KFUM-spejderne i Danmark, Balling Tilskud til køb af jolle, som spejdere skal bruge til grænseoverskridende friluftsliv. Til 50% af udgifterne til køb af jolle, op til Bådmotor Fiskebenet Tilskud til køb af bådmotor til fiskeklubs båd. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Sheltere KFUM-spejderne, Bruddal Tilskud til etablering af shelter på spejderplads. Til materialeudgifterne - op til kr. Spejderne deltager i etableringen kr. Flytbar skurvogn til skoler og Blå Flag Trente Mølle Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center Tilskud til flytbar skurvogn til skoler, Blå Flag m.v. Til materialer til renovering af skurvogn samt til køb af udvendigt udstillingsmateriale og undervisningsmaterialer - op til 3 3 Nyt samlingstelt og arbejdsborde KFUM-spejderne, Sundeved Tilskud til spejdergruppes samlingstelt. Til 50% af udgifterne - op til Skole i naturen Dybkær Specialskole Tilskud til projekt Skole i naturen for psykisk udviklingshæmmede børn kr. til en toer-kajak, samt 50% af udgifterne til snittekasse, klatreudstyr, svømmeveste, fiskegrej og kompasser, op til kr. - I alt op til kr kr. Ude-SFO Øsby SFO Tilskud til SFO s udeliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer og materialer til naturvejledning, op til kr kr. Projekt: Sø & Hav Dagcentret Midgården Tilskud til pensionisters friluftsliv. Til 50% af udgifterne til køb af jolle, op til kr kr. Opprioritering af friluftsliv Lunderskov Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en lavvu, op til kr kr. Natur, børn & Howard Gardeners mange intelligenser Toftegårdens Børnehave Tilskud til projekt Natur, børn og Howard Gardeners mange intelligenser. Til 50% af udgifterne til naturaktivitetsmaterialer, bådudstyr og naturfagbøger, op til Skovskurvogn Klim Fribørnehave Tilskud til børnehaves skovskurvogn. Til 50% af materialeudgifterne til anskaffelse og indretning af skurvogn, op til 1 Forældre og personale står for indretning m.v. 1 Telte og rafter Det Danske Spejderkorps, II Lyngby Gruppe Tilskud til telte og rafter til pionerarbejde til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til køb af 2 telte og køb af rafter - op til kr kr. Udendørs undervisning Ørum Skole Tilskud til skoles udeliv. Til sejl til overdækning og materialer til havedam til naturundersøgelser kr. Shelter til skæve eksistenser Kirkens Korshær Tilskud til materialer til shelter, som skal opføres på foreningens ejendom ved Vordingborg. 4

7 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Shelter med bord, bænke og bålplads Værestedet Tilskud til etablering af primitiv lejrplads, der også vil være tilgængelig for handicappede. Til materialer til shelter, op til 1, til materialer til bålplads og båludstyr, op til kr., samt til bord med bænke, op til kr. - I alt op til kr kr. Havkajakroning som aktivitet i klubben Hobro Ro-, Kano- og Kajakklub Tilskud til roklubs indførelse af kajakroning. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - op til kr kr. Naturværksted SFO Brumbassen v/errindlev Skole Tilskud til SFO s legeplads Til materialer til bålplads, planter, økser/knive og gruttested kr. mod at SFO en betaler mindst det samme. Børn og forældre udfører arbejdet kr. Doktor Pjuskepjus s naturskab Landsbyordningen Boblen Tilskud til SFO s naturskab. Til 50% af udgifterne til naturundersøgelsesmaterialer og til skabet til at opbevare det i, op til Køkkentelt og lejrmaterialer til Blå Sommer Det Danske Spejderkorps, Højreby Gruppe, Søllested Tilskud til lejrmateriel til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til køkkentelt m.m., op til kr kr. Spor i landskabet Peder Syv Skolen Tilskud til shelter, lejrudstyr og værktøj til skole. Til materialer til shelter: kr., samt til 50% af udgifterne til lejrudstyr og værktøj, op til kr. - i alt op til kr. Eleverne skal deltage i etableringen af shelteret kr. Udeliv - lavvu Børnehuset Baunegård Tilskud til friluftsliv ved børnehus. Til 50% af udgifterne til lavvu, op til kr kr. Faaborgegnens klatreprojekt Faaborgegnens Efterskole Tilskud til efterskoles træklatring. Til 50% af udgifterne til udstyr hertil, op til kr kr. Projekt udebase Børnehaven Kærhøgevej Tilskud til børnehaves udebase. Til 50% af udgifterne til materialer til læshelter, naturbøger, trækvogn m.m., op til kr kr. Udeliv Jagtvængets Børnehave Tilskud til materialer til børnehaves naturformidling. ekskl. moms til fiskenet, vandsolde, terrarier, naturtrailer og kornkværn. Indkøb af toer-kajak Kildehøj Grundejerforening Tilskud til indkøb af toer-havkajak til grundejerforening. Grøn go nat KFUM-spejderne, Højby Tilskud til spejderes friluftsudstyr. Til 50% af udgifterne til tipi, telte, trailer, økser og save, op til Faciliteter til aktiviteter og redskaber KFUM-spejderne, Vejby Tilskud til aktiviteter på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til 2 skure til aktiviteter og materialer, op til kr. Spejderne og idrætsforeningen opfører skurene kr. Anskaffelse af 4-årers inrigger Roklubben Viking Ekstraordinært tilskud til projekt med roning og integration af børn og unge med flygtninge-/indvandrerbaggrund. Til 1/3 af udgifterne til en 4-årers inrigger, op til kr kr. Mini-hytte i granskoven KFUM-spejderne, Langsø Gruppe, Tjele Tilskud til projekt på spejdergrund, hvor de ældste spejdere skal opføre en primitiv overnatningshytte. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Friluftsliv opleves ude uanset vejret Det Danske Spejderkorps, 1. Tranbjerg gruppe Tilskud til spejderes telt- og båludstyr. Til 50% af udgifterne til bivuaker og båludstyr, op til Indkøb af spejdertelte De Grønne Pigespejdere, Tårnby gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Nye telte Det Danske Spejderkorps, 3. Absalon Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Indkøb af lavvu Friluftsforeningen Udtur Tilskud til lavvu med ovn, som skal bruges af friluftsforening til ture året rundt - op til kr kr. Naturoplevelser på åer og søer Aalborg Roklub Tilskud til roklubs naturoplevelser og mulighed for tilgang af yngre medlemmer. til indkøb af 4 havkajakker og 50% af udgifterne til reklamefolder, op til - I alt op til 2 2 Luftspejder og andre spejderaktiviteter Det Danske Spejderkorps, Albertslund Gruppe Tilskud til lejr- og aktivitetsudstyr til spejdere. Til 50% af udgifterne til telte, rafter, udstyr og materialer til luftspejd - op til kr kr. Shelter ved Alrum Stadil Sogneforening Tilskud til materialer til opførelse af shelter på primitiv campingplads. Shelteret opføres af frivillig arbejdskraft. 1 Havkajakker med udstyr Thisted Roklub Tilskud til anskaffelse af 2 havkajakker til roklub. Friluftsliv - tæt på naturen KFUM-spejderne, Hatting Gruppe Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en tipi og 3 stormkøkkener, op til kr kr. Kystfriluftsliv i havkajakker Odsherred Kano- og Kajakklub Tilskud til kano- og kajakforenings friluftsliv. Til indkøb af 4 havkajakker med udstyr, op til Havkajakgruppen Norsminde Kajakklub Tilskud til kajakklubs friluftsture med familier. til 4 kajakker og 50% af udgifterne til telt og trangia - op til 300 kr. - i alt kr kr. Sheltere De Grønne Pigespejdere, Søborg Gruppe Tilskud til etablering af sheltere på spejdergrund. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til 1 pr. stk. - i alt op til Det er en forudsætning for tilskuddet, at spejderne deltager i etableringen. Spejdergrund i boligkvarter De Grønne Pigespejdere, Tårnby Gruppe Tilskud til udendørs pilebageovn og borde og bænke bygget i rafter på spejdergrund. Til materialeudgifter, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at spejderne deltager i etableringen kr. Bålhus KFUM-spejderne, Vestrup Tilskud til etablering af bålhus på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til bygning af bålhuset, op til kr. Det er en forudsætning for udbetalingen at tilskuddet, at spejderne deltager i etableringen kr. Vandretur/overlevelsestur Distrikt Psykiatrisk Center, Indre Østerbro Tilskud til vandreudstyr til oplevelsesture for psykisk syge. Til 50% af udgifterne til køb af 10 stk. telte, op til kr., samt til 50% af udgifterne til køb af 5 stk. kogegrej, op til 875 kr. - I alt op til kr kr. 5

8 Friluftsgruppe/udeprojekt/natur i børnehøjde Stærekassen Tilskud til opstart af friluftsgruppe i børnehave. Til materialeudgifterne til køb af båludstyrssæt, op til kr., til stubbe omkring bålet, op til 800 kr., til jernalderovn, op til kr., til 2 stk. aktivitetskasser, op til 3.775, samt til hakker, river og spader, op til kr. - I alt op til kr kr. Handicapvenlig fiskesti i Haderis Å Aktivitetsgården - Aulum-Haderup Kommune Tilskud til aktivitetsgårdens projekt med forbedring og udbygning af en handicapegnet fiskesti. Til 50% af udgifterne til materialer - op til 2 2 Materialehytte Det Danske Spejderkorps, Jacala Stammen Tilskud til materialehytte til spejdernes udstyr. Til 50% af udgifterne - op til kr. Det er en forudsætning for udbetalingen af tilskuddet, at hytten opføres af spejdere og forældre kr. Udskiftning af havbåd i Helsingør Nordhavn Fiskeringen Tilskud til fiskeklubs udskiftning af havbåd til Helsingør havn. Til 50% af udgifterne til køb af 1 stk. Crescentjolle - op til kr kr. Udskiftning af Nordechjolle i Kulhuse Havn Fiskeringen Tilskud til udskiftning af fiskeklubs jolle til Kulhuse havn. Til 50% af udgifterne til køb af 1 stk. Crescentjolle - op til kr kr. Brug naturen aktivt CEU Kolding - Center for Erhverv og Uddannelse Tilskud til naturformidlingsudstyr til naturcenter. Til 50% af udgifterne til køb af naturformidlingsudstyr - op til kr., samt til opførelse af shelter, op til kr. - I alt op til kr kr. Ungdom i Wayfarer i det Sydfynske øhav Rudkøbing Sejlklub Tilskud til køb af joller til sejlklub. til 50% af udgifterne til køb af 2 stk. Wayfarerjoller - op til 2 2 Udviklingshæmmede på oplevelse i naturen Holstebro Montageværksted / Beskyttet Værksted Tilskud til anskaffelse af friluftsudstyr til overnatningsture for udviklingshæmmede. Til 50% af udgifterne til indkøb af telte, kogegrej, køleboks, lampe, økse, sav og feltbøger, op til Overnatningshytte/shelter Egense Sejlklub Tilskud til materialer til shelter ved sejlklub. 1 Etablering af tur- og havkajakgruppe Nivå Kajakklub Tilskud til indkøb af 5 havkajakker med udstyr. Til 50% af udgiften, op til pr. kajak, i alt op til 2 2 Formuldningstoilet og telt Det Danske Spejderkorps, Nyråd Gruppe Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgiften til tipi og til multtoilet, op til kr kr. Friluftsliv ved kysten Sorø Cano & Kajak Club Tilskud til roklubs friluftsliv. Til 2 havkajakker - op til Naturformidling Børnehuset Valhalla Tilskud til naturformidlingsmateriale til børnehave. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Bålhus KFUM-spejderne, Nordrupøster Gruppe Tilskud til opførelse af bålhus på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne opfører bålhuset kr. Agenda 21 Grøn Landsby Gruppe Tilskud til etablering af grønne områder i landsbyen Guldager. Til 50% af udgifterne til materialer til 4 små broer, op til kr. Gruppens medlemmer udfører arbejdet kr. Havkajakker til Løgstør Løgstør Roklub Tilskud til anskaffelse af 3 havkajakker. 1 Børn og naturformidling Børnehaven Tjørnebo Tilskud til naturformidlingsudstyr til børnehave. Stiadgang til natur og kulturhistorie i Fjends Torkil Stensig Tilskud til etablering af et sammenhængende stisystem i naturområderne ved Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber. Til 50% af udgiften til materialer, op til 2 ekskl. moms. 2 Vikinge lejrliv Vikingeforeningen Burgundaland Tilskud til fremstilling af vikingeudstyr. Til 50% af udgifterne til materialer, op til til 16-årige ud i naturen Det Danske Spejderkorps, Køgespejderne Tilskud til nye initiativer, som skal fastholde de unge i spejderorganisationen. 1 til træklatringsudstyr. 1 Vandhunde & fiskeben - vinterbadning & waders Højskolen på Samsø Tilskud til udvidelse af friluftsaktiviteter med kystfiskeri for overvægtige. Til 50% af udgifterne til 8 par waders - op til Naturen som en integreret del af børns liv Vestre Skole Tilskud til etablering af et aktivitetsområde ved skole og SFO. Til 50% af udgifterne til materialer til bygning af bålhytte, udeværksted og borde/bænke - op til kr., samt til 50% af udgifterne til huggekasse og båludstyr - op til kr. I alt op til kr. Det er en forudsætning, at frivillige og/eller offentlige beskæftigelsestiltag står for etableringen kr. Spejdergrund i Rækker Mølle KFUM-spejderne, Rækker Mølle Tilskud til indretning af spejdergrund. Til materialer til 2 sheltere og bålplads: kr. og til 50% af udgifterne til planter og træer og lejrbålskasse og træstammer, op til kr. - I alt op til Spejderne udfører arbejdet. Materialekøb til shelter Jørgen Pedersen Tilskud til materialer til opførelse af shelter i nedlagt grusgrav. Shelteret opføres af frivillige. Mere økofrugt i Offside Gartneri Offside Tilskud til Gartneri Offside, som bruges af mennesker som er sat udenfor. til frugttræer, -buske, redskaber m.m. Pavillon Bøgehusene Tilskud til handicappedes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til pyramidepavillon - op til Glim Skoles udeskole Glim Skole Tilskud til skoles udeskole. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, bålgrej, pileplanter og vogn med naturundersøgelsesudstyr, op til kr kr. Børne- og ungdoms fiskeri Vinding Vind Lystfiskerforening Tilskud til fiskeudstyr som skal udlånes til børn og unge, som starter i foreningen. Klubkajakker Århus Havkajakklub Tilskud til 3 havkajakker med udstyr til udlån til foreningens nye medlemmer, 3 x - i alt 1 1 Sheltere KFUM-spejderne, Peder Oxe Gruppe Tilskud til materialer til 2 sheltere, som skal bygges på spejdergrund i Haslev - op til Spejderne bygger shelterne selv. Shelterplads i Friluftsnet Nordvest Vesterlyng Camping Tilskud til materialer til 3 sheltere på Vesterlyng. 1 6

9 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Øget sikkerhed Skibslaget Sebbe Als Tilskud til redningsudstyr til vikingeskib. Til 50% af udgifterne til redningsveste m.v. - i alt op til 1 1 Primitiv overnatningsplads til handicappede Dieter Steffen Tilskud til etablering af en handicapegnet overnatningsplads med shelter, bålplads, borde/bænke og træbro til fiskeri. 1 til materialer til shelter, samt til 50% af udgifterne til materialer til de øvrige dele, op til 2 - I alt op til kr. Det er en forudsætning, at pladsen optages i Overnatning i det fri og friluftsliv Nordvest kr Spejdertelte KFUM-spejderne, Kaas-Moseby Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 2 telte, op til kr kr. Indretning af fælles naturværksted Naturinstitutionen Kæpsmarken Tilskud til etablering af naturværksted, som skal bruges af spejdere, borgere og dagplejen i landsby. 2 til materialer til bænke, reoler, værktøj og værktøjskasser til pileflet. 2 Læbeplantning i forbindelse med lejrplads Sct. Georgs Gilderne i Danmark Tilskud til beplantning på lejrcentret Rodbjerggård. Til 50% af udgifterne til træer og buske, op til kr. En forudsætning for tilskuddet er, at frivillige planter kr. Bålhytte Søgård Friskoles Støtteforening Tilskud til bålhytte ved Friskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Hytten opføres af pedel, børn og forældre. 1 Astronomisk teleskop Astronomisk Forening for Køge Bugt Tilskud til teleskop og udstyr hertil. Til 50% af udgifterne, op til Nye telte KFUM-spejderne, Nordsjællands Distrikt, Arresøcentret Tilskud til telte til spejdercenter. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Havkajak og friluftsliv Skødstrup Sportsforening Tilskud til at sportsforening udvider sine aktiviteter med havkajaksejlads. Til 50% af udgifterne til 10 havkajakker med udstyr, op til kr kr. Indretning af campingvogn Sct. Severin Skole SFO Tilskud til indretning af campingvogn som aktivitetshus. til anskaffelse af udstyr til naturundersøgelse og til indkøb af hugge- og snitteredskaber - i alt op til Lær vores vådområder at kende og pas på dem Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe Lokalkomité Tilskud til etablering af økobase ved vådområder i Gladsaxe. Til 50% af udstyret til naturundersøgelser, op til kr kr. Start af naturklub for børn og deres familie Skanderborg Naturklub Tilskud til nyoprettet naturklubs naturaktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr kr. Naturhytten Hjallerup Skole Tilskud til bålhytte/undervisningspavillon ved skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Eleverne deltager i opførelsen. Opsætning af redekasse. Fra pjecen Ud i natur/teknik, Nordjyllands Amt. Foto: Jørn Grau Larsen. Ressourcelærerordning i friluftsliv Øresundsskolen Tilskud til friluftsliv for elever på specialskole for udviklingshæmmede. Til 50% af udgifterne til klatreudstyr, lavvu og båludstyr, op til kr. ekskl. moms kr. Outdoor adventure/snorkeldykning fra båd/kyst Dalum Ungdomsskole Tilskud til ungdomsskoles snorkeludstyr. Til 50% af udgifterne op til kr. ex. moms kr. 7

10 Udegruppe Skolefritidsordningen Kernehuset Tilskud til SFO s udeliv. Til 50% af udgifterne til høvlbænk, huggekasse, langbuer og andre materialer, op til kr kr. Fra jord til bord Vuggestuen Refsmosegård Tilskud til etablering af 3 højbede i vuggestue kr. til lærketræ til fremstilling af bedene, som forældrene tager sig af kr. Udskiftning af Lystfiskerforeningens træbåde Lystfiskerforeningen Tilskud til foreningens udskiftning af joller i perioden Til 25% af udgifterne til 6 joller inkl. montering, op til kr kr. Bomtelte til bedre ture i sejlskib Det Danske Spejderkorps, Niels Juel Søtrop Tilskud til bomtelte til spejderes svendborgjoller. Til 50% af udgifterne til 3 stk., op til kr kr. Udeskole Åbjergskolen Tilskud til etablering af et udeværksted og bålplads. Til 50% af udgifterne til materialer og udstyr, op til, og 50% af udgifterne til anskaffelse af 2 trækvogne med udstyr til naturundersøgelser, op til kr. - I alt op til kr kr. Friluftsudstyr til projekt etniske spejdere Det Danske Spejderkorps, Birkegruppen Tilskud til spejdergruppe, som ønsker at skaffe medlemmer med anden etnisk oprindelse end dansk. Til 50% af udgifterne til telte og køkkengrej, op til kr kr. Træklatregrej Det Danske Spejderkorps, Stjernegruppen Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 4 sæt træklatregrej, op til kr kr. Skur til børn og natur Grøn Guide i Gellerup Tilskud til opførelse af skur på areal bag skole. Skuret skal være støttepunkt for skolernes naturformidling, og eleverne skal deltage i opførelsen. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Teleskop Rønshoved Højskole Tilskud til teleskop til højskolens undervisning i astronomi. Til 50% af udgifterne, op til Nye sejlbåde Rønshoved Højskole Tilskud til højskolens sejladslinie. Til 1/3 af udgifterne til sejl og nye joller, op til kr. ekskl. moms kr. Etablering af sheltere og bålplads Jens Langknivs Jordlaug Rosborg Tilskud til opførelse af 2 sheltere og en bålplads ved Rosborg. 1 til materialer. 1 Friluftsliv Kragenæs Sejlklub Tilskud til køb af skolebåd til sejlklub, der bl.a. ønsker at integrere dampbørn i medlemskredsen. Til 50% af udgifterne til køb af sejlbåd (IF), op til kr kr. Havkajak og friluftsliv i Nexø Nexø Kajakklub Tilskud til havkajakker, telte og stormkøkkener til kajakklub. Grejet skal bl.a. bruges til længere ture. Til 8 havkajakker - op til pr. kajak, i alt op til kr., samt til 50% af udgifterne til køb af telte og stormkøkkener, op til kr. - I alt op til kr kr. Ny fok til Skonnerten Martha Skonnerten Martha Tilskud til ny fok på skonnerten Martha kr. Bålhytte Det Danske Spejderkorps, Tjørring Gruppe Tilskud til etablering af bålhytte på spejdergrund. Bålhytten opføres, så den også vil være tilgængelig for handicappede, desuden vil lystfiskere og andre også kunne benytte både bålhytten og området omkring. Til 50% af materialeudgifterne op til Det er en forudsætning, at spejderne deltager i etableringen. Læhytter Søborg Privatskole Tilskud til etablering af sheltere ved skole. Shelterne vil kunne benyttes af hele lokalområdet. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, op til 1 pr. stk. - I alt op til 4 Det er en forudsætning, at elever og andre frivillige deltager i etableringen, samt at pladsen registreres i oversigten Overnatning i det fri - se 4 Flydebro ved Århus Rostadion Brugerklubberne af Århus Rostadion ved Brabrand Sø Tilskud til flydebro ved roklub. til materialeudgifterne til vedligeholdelsesfri flydebro. Brugerne står selv for at samle og forankre broen. Friluftsprojekter Pædagogisk Central Ishøj Tilskud til naturcentrets friluftsprojekter. Til 50% af udgifterne til en jolle og 2 lavvuer, op til kr., samt til 6 havkajakker, pr. stk., op til - I alt op til kr. Det er en betingelse, at der bliver lavet en låneaftale med kommunens naturskole før projektet iværksættes kr. FDF Mejdal-Kredsens friluftsprojekt FDF, Mejdal-Kredsen Tilskud til etablering af aktivitetsområde på spejdergrund. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til Til 50% af udgifterne til materialer til raftegård, spiseplads og brændeskur, op til kr. - I alt op til kr. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen kr. Handicapvenlige tiltag og overnatningshytte Sillerslev Havneforening Tilskud til handicapegnede faciliteter på den offentlige badestrand. Til materialer til 2 sheltere, handicaprampe og borde/bænke, op til kr kr. Økobasen Rævehulen, Fladbro Skov Randers Kommune, Naturvejlederen, Teknisk Forvaltning Tilskud til økobase i Fladbro Skov. Til etableringsudgifter og udstyr, op til kr. mod at Kommunen yder mindst et tilsvarende beløb kr. Friluftskorpset Friluftskorpset Tilskud til anskaffelse af 10 havkajakker: kr. samt til 50% af udgifterne til lejrudstyr, klatreudstyr og trailer, op til kr. - I alt op til 1 1 Båd i Bagsværd Sø Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg Tilskud til båd til lystfiskerforening. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Udekøkken ved Mosehuset Mosehuset SFO Bakkeskolen Tilskud til SFO s friluftsliv ved deres udeareal. Til 50% af udgifterne til sejldug til overdække, ovn og køkkenbord, op til kr. Personale, børn og forældre deltager i etableringen kr. Alrum Roklub Alrum Roklub Tilskud til 2 havkajakker til nystartet roklub. pr. stk., op til Friluftsafdelingen Kanonen Opholdsstedet Kanonen Tilskud til friluftsudstyr til utilpassede unge kr. til telte og trangiaer kr. Faciliteter på teltplads Graasten Teltplads Tilskud til indretning af teltplads på Ærø. Til 50% af udgifterne til borde og bænke, op til kr kr. Etablering af bålhytte FDF, Karlslunde Tilskud til bålhytte på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 1 FDF erne deltager i bygningen. 1 Gåsebiller og stærekasse Hestkær Friskole Tilskud til friskoles naturformidling. Til 50% af udgifterne til materialer til stærekasser, op til kr. Eleverne deltager i fremstilling af kasserne kr. 8

11 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Afghan Navy Kollegiet Åhuset Tilskud til indkøb af havkajakker til friluftsprojekt for flygtningebørn. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker m/udstyr, op til Det er en betingelse, at havkajakkerne stilles til rådighed for hele kommunens flygtningegruppe. Bålhus Det Danske Spejderkorps, 1. Ry gruppe Tilskud til bålhus på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materiale, op til 1 Spejdere og forældre opfører hytten. 1 Spejderudstyr til spejderlejre Det Danske Spejderkorps, 1. Helsingør Gruppe Tilskud til spejderes lejrudstyr. Til 50% af udgifterne til telte, patruljeudstyrskasser og båludstyr - op til kr kr. Flere lystfiskertilbud Sydthy Sportsfiskerlaug Tilskud til robåd til sportsfiskerlaug. Til 50% af udgifterne til båd, årer og redningsveste - op til kr kr. Fuglekasser på skoler Høje Taastrup Miljø- og Energicenter Tilskud til fuglekasser og undervisningsmaterialer til skoleklasser i Tåstrup kr. Primitiv madlavning af økologiske grøntsager Økologisk Havekreds Grenaa Tilskud til Den Økologiske Have i Grenå. Til et borde-bænkesæt og til materialer til mistbænke til dyrkning af grøntsager, Frivillige udfører arbejdet. Udeliv Den Integrerede Institution Krudtuglen Tilskud til børnehaves naturformidlingsudstyr kr. Friluftsoplevelser Børnehuset Fyrreparken Tilskud til døgninstitutions friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, trangiaer og bålgryder, op til kr kr. Tipi til eleverne Geelsgaardskolen Tilskud til specialskoles tipi. 2 ud fra et budget på kr. 2 Friluftsliv/Sundhed uden recept /Poster i skoven Dansk Orienterings-Forbund Tilskud til landsdækkende orienteringsløbsprojekt. 7 til udgivelse og distribution af informationsfolder (2 stk.). 7 Beplantning og friluftsudstyr Børnehuset Blomsten Tilskud til friluftsliv ved børnehus kr. til æbletræer, jord og opstamningspæle. Børn og voksne skal deltage i plantningen kr. Udearealer ved Tilsted SFO Oasen Tilsted Skolefritidsordning Tilskud til udearealer og naturundersøgelser ved skolen. Til 50% af udgifterne til planter, trækvogn og materialer til naturundersøgelse - op til kr. Børn og voksne planter kr. Friluftsudstyr Tømmerby-Lild Skole Tilskud til telte og stormkøkkener til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne - op til kr kr. Slivsø Bådelaug Slivsø Beboerforening Tilskud til jolle og redningsveste til sejlads på genskabt sø. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Etablering af skoleskov, Sletten Holstebro kommune Tilskud til etablering af en skoleskov, hvor elever fra den lokale skole skal plante og få en forståelse for de forskellige træarter. Til 50% af materialeudgifterne til køb af planter (træer), op til 2 Det er en forudsætning, at eleverne planter. 2 Udbygning af bålhus Ryslinge Friskole Tilskud til projekt Bålhus - et naturprojekt i samarbejde med børnehave, klub og skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Institutionerne udfører selv arbejdet kr. Vikingehuset - bålhus KFUM og -K spejderne, Stagstrup Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv kr. Bålhytte FDF, Nørhalne Tilskud til opførelse af bålhytte på FDF grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Kredsens medlemmer opfører hytten kr. Natur Spejd Det Danske Spejderkorps, Robin Hood Gruppe Tilskud til spejderes lejrplads i Ølstykke. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhus og fuglekasser og til træer, op til kr. Spejderne bygger og planter selv kr. Overnatning i det fri Det Danske Spejderkorps, Solvang Gruppe Tilskud til telte, så spejdergruppens yngste medlemmer også kan bruge denne overnatningsform. Til 50% af udgifterne til 2 Kit Kat telte med tilbehør - op til kr kr. Udlån af fiskegrej til børn FDB s Fiskeklub anno 1997 Tilskud til fiskegrej til klub, som vil låne det ud til børn kr. Indkøb af kajakker DGI Nordvestsjælland Tilskud til anskaffelsen af 6 havkajakker, som lånes ud til lokalområdets børn og unge. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Havkajakker Kastrup Kajak Klub Tilskud til indkøb af 4 havkajakker. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Indkøb af Mopa havjagts- og fiskebåd Handelshøjskolens Jægerklub Tilskud til havjagts- og fiskebåd til forening ved Handelshøjskolen. Til 50% af udgifterne til brugt båd, trailer og flydedragter - op til Kajens hemmeligheder Mik Haar Tilskud til materialer til vandaktiviteter på Dyvig Kro Havn. Til 50% af udgifterne til vandkikkerter, fiskenet, håndvod, plancher m.m., op til kr kr. Find vej i dit nærområde Herning Orienteringsklub Tilskud til orienteringsklubs projekt med at lære andre grupper at finde vej. Til 50% af udgifterne til markeringspæle, skilte, kort og kompasser, op til Foreningens medlemmer udfører selv arbejdet. Telte Det Danske Spejderkorps, Erik Menved Gruppe Tilskud til indkøb af telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Skovsti og fuglekasser Skt. Nikolai Menighedsråd Tilskud til fuglekasser, der skal ophænges ved kirkegård. til materialer. Shelterplads Det Danske Spejderkorps, Næsbjerggruppen Tilskud til materialer til 2 sheltere, der skal opføres på spejdergrund. Shelterne skal opføres i brochuren Overnatning i det fri via Bålplads med scene Det Danske Spejderkorps, Næsbjerggruppen Tilskud til opførelse af bålplads på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Spejdere og forældre udfører arbejdet. 9

12 Nye spejdertelte Det Danske Spejderkorps, Mariager Gruppe Tilskud til 4 spejdertelte. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Raftegård Det Danske Spejderkorps, 1. Skovlunde Gruppe Tilskud til bygning af raftegård på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer og til rafter - op til kr. Spejdere og forældre bygger kr. Sheltere Foreningen Bisseruplejren Tilskud til materialer til 2 sheltere på spejdergrund: kr. Shelterne skal opføres i brochuren Overnatning i det fri via kr. Shelter Skolehjemmet ved Vejle Fjord Tilskud til etablering af shelter ved skolehjem. Op til 1 til materialer. Pædagoger og lærere står for opførelsen. En forudsætning for tilskuddet er, at oplysninger om shelteret tilmeldes brochuren Overnatning i det fri via 1 Mikrober (meget små spejdere) Det Danske Spejderkorps, Albertslund Gruppe Tilskud til start af nye spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til materialer til naturformidling: Dolke, fiskenet, insektsugere og tov samt infofoldere, annoncer og plakater, op til kr kr. Indkøb af havkajakker Korsør Roklub Tilskud til havkajakker til roklub, som vil arbejde for at få unge og indvandrere ind i klubben. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker, op til Telt og shelters til FDF FDF, Sønderris Tilskud til sheltere og telte til FDF-kreds. Til materialer til 4 sheltere og 50% af udgifterne til 4 telte, i alt op til kr. Shelterne bygges af FDF erne selv kr. Fra jord til bord under åben himmel Aastrup 4H Tilskud til 4H-klubs udendørs liv. Til 50% af udgifterne til materialer til højbede og båludstyr, op til Sheltere og opholdsplads Præsteengsøernes Natur Put & Take Tilskud til materialer til 3 sheltere, som skal opføres i forbindelse med Præsteengsøerne, 4 Shelterne skal være offentligt tilgængelige. 4 Shelterbyggeri De grønne pigespejdere, Korsør Tilskud til materialer til bygning af shelter på spejdergrund, Ud med børn i FDF Agerbæk FDF, Agerbæk Tilskud til FDF eres friluftsliv. Til 50% af udgifterne til snitteværktøj, 4 presenningspavilloner, grillrist og materialer til bænke, i alt op til kr kr. Fiskeri for hjerneskadede Aktivitetscentret Høskovkollegiet Tilskud til hjerneskadedes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til fiskegrej, stormkøkkener, rygeovn og telte m.m., op til kr kr. Friluftsliv i Lungstedvangen Børnecenter Lungstedvangen Tilskud til børnecenters friluftsliv. Til 50% af udgifterne til materialekasser til naturundersøgelser - op til kr kr. Natur - hverdag! Børneinstitutionen Christian X Tilskud til naturformidlingsudstyr til integreret børneinstitution. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Grej til naturvejledning Naturbisserne Tilskud til grej til natur og friluftsliv til unge, som vil vejlede heri til institutioner. Til 50% af materialerne til bål og grøn sløjd og til formidling på stranden, op til kr. Arbejdet udføres i samarbejde med Båring Højskole kr. Undervisning og fritid i den lokale natur Vedbæk Skole Tilskud til materialer til skovdage for skoleklasser. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til Sansebed - cykelskur/garage Daginstitutionen Peter Aage Gården Tilskud til materialer til sansebed ved børneinstitution kr. til materialer kr. Lystfiskeri Skælskør Kommune, Skoleafdelingen Tilskud til fiskeudstyr til naturskole. Til 50% af udgifterne til køb af 15 sæt fiskeudstyr, op til kr kr. Havkajak Thurø Vandski Klub Tilskud til 3 havkajakker til vandski-/vandsportsklub, som ønsker et alternativ for udøvelse af vandsport. Op til pr. kajak, i alt op til 1 1 Natur-aktivitets-projekt II Falsters Lilleskole Tilskud til pileværksted på skole. Eleverne skal bruge naturens egne materialer og bl.a. flette pilehytter, kurve og hegn. Til 50% af materialeudgifterne til pilegrene og hasselkæppe samt værktøj, op til kr kr. Bålmad Agger Børnehave Havbo Tilskud til båludstyr til børnehave. Til 50% af udgifterne til køb af båludstyr, op til kr kr. Meginjolle med trailer Natur og Ungdom, Hedensted Tilskud til Meginjolle, som bl.a. skal bruges til fiskeri og undervisning i marinbiologi. Til 50% af materialeudgifterne til køb af Meginjolle med sikkerhedsudstyr og trailer, op til kr kr. Natur- og Idrætslinje Odense Socialpædagogiske Seminarium hold 95,4F Tilskud til natur- og friluftslinie, der skal forbedre de studerendes muligheder for at arbejde med friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, op til kr. ex. moms kr. Lavvu til vinterfriluftsliv Haslev Efterskole, Natur & Friluftslinien Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en lavvu - op til Lavvu Rødding Skole Tilskud til anskaffelse af en lavvu. Til 50% af udgifterne, op til kr. ex. moms kr. Udendørsliv i lavvu KFUM-spejderne, Fur Tilskud til anskaffelse af en lavvu. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Sheltere og rafteskur KFUM-spejderne, Hoven Tilskud til bygning af 2 sheltere og et rafteskur. til materialer til shelterne og 50% af udgifterne til materialer til rafteskuret, op til kr. - I alt op til kr. Spejderne opfører selv bygningerne kr. Kikkertpram Børnehaven Merianvej Tilskud til anskaffelse af en glasbundspram til naturobservationer på lavt vand. Til 50% af udgifterne, op til Restfinansieringen forsøges skaffet ved samarbejde med andre organisationer, skoler og institutioner i byen. Natur- og friluftskurser Castberggård, Døves Højskole Tilskud til højskolens friluftsfag. Til 50% af udgifterne til 8 havkajakker med udstyr, op til kr kr. Materialer til aktiviteter i og på Vadehavet Vadehavscentret Tilskud til anskaffelse af formidlingsudstyr. Til 50% af udgifterne til materialer til bygning af 20 faghusnet, 35 rejehov, samt 35 waders, 2 anhængere/trækvogne og en cykel - i alt op til 2 2 Liv og Luft - friluftsliv for ældre Sundheds- og Kulturcenter Frederiksberg & Langenæs Tilskud til friluftsaktiviteter for ældre. til informationsfolder. Desuden kr. til indkøb af udstyr (kikkerter, fiskestænger, røgeovn, felthåndbøger, tæpper, siddeunderlag, kurve, knive, sakse). I alt op til kr. ud af et budget på kr. 10

13 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Havkajakafdeling i Roskilde Fjords Kajakklub Roskilde Fjords Kajakklub Tilskud til anskaffelse af 4 havkajakker til turroning og naturoplevelser - 4 x, i alt op til Naturklasse Nordvangskolen Tilskud til udvikling af et forsøgsprojekt med ugentlig undervisning i indskolingsfasen. Til 50% af udgifterne til anskaffelse af feltudrustning - op til kr kr. Sundhedstema på Fjordens Dag Korsløkke Ungdomsskole Ekstraordinært tilskud til sundhedstema på Fjordens dag og til handicapfremmende tiltag: Fremstilling af programmer om handicapcertificering, udstyr til nye aktiviteter, handicapforbedringer og udgivelsen af en erfaringsrapport(vejledning) - op til kr kr. Friluftsliv for børn og unge ved Brøndby Strand Det Danske Spejderkorps, Kiowa-Ringebæk Gruppe Tilskud til spejderes raftelade. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv kr. Væbnertelte FDF, Hadsund Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 4 telte, op til kr kr. Projekt friluftsmad Børnehaven Bonsai, Forældregruppen Tilskud til projekt om udemadlavning i børnehave. Til 50% af udgifterne til transportabelt køkken og kogegrej m.m., op til kr kr. Mobil økobase Det Danske Spejderkorps, Skovgruppen-Nuuk Tilskud til spejdergruppens naturaktiviteter. Til 50% af udgifterne til 2 anhængere, lavvu, gummibåd og feltudstyr - op til kr kr. Primitivt lejrliv KFUM-spejderne, Slogs Herreds Gruppe Tilskud til troppens naturaktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer til bivuak og båludstyr - op til kr kr. Primitiv lejr FDF, Solbjerg Tilskud til indretning af troppens lejrgrund. Til 50% af materialeudgifterne til 2 sheltere - op til Shelterne opføres af frivillige. Naturpatruljen - Bålhus SFO Palmose Tilskud til etablering af et bålhus, som forældre og børn er med til at opføre. Til 50% af udgifterne til materialer, op til ex. moms. Naturen som læringsrum Hellum Skole Tilskud til projektet Naturen som læringsrum. Til 50% af udgifterne til en anhænger og feltudrustning - op til kr. ex. moms kr. Aktivt uderum til leg og naturformidling Naturskolen i Raadvad Tilskud til materialer til naturskoles uderum. Til planter, højbede og materialer til humlestativer, op til kr kr. Træklatring Klosternakkeskolen Tilskud til anskaffelse af træklatringsudstyr. Til 50% af udgifterne - op til ex. moms. Lavvuer Aktiv Fritid - Skanderborg Tilskud til anskaffelse af 2 lavvuer. Til 50% af prisen, op til Ud i naturen!!. Eghjorten. Foto: Gert Johnsen. Kystfriluftsliv CVU Nordjylland Tilskud til friluftsprojekt som samarbejde mellem 4 institutioner. Til 50% af udgifterne til 6 havkajakker, op til samt til 50% af udgifterne til en trailer, op til kr. - I alt op til kr kr. Frisk luft, strand, sten og kunst Naturfritidsklubben Tilskud til fritidsklub, der arbejder med sten. Til 50% af udgifterne til stenslibningsmaskine og bog herom, op til kr kr. 11

14 Telte/snittekasse Det Danske Spejderkorps, 1. Holme Gruppe Tilskud til anskaffelse af 5 telte og en snittekasse. Til 50% af prisen - op til kr kr. Friluftsaktiviteter Gug Skole Tilskud til skolens friluftsaktiviteter. Til 50% af udgifterne til anskaffelse af en bålkasse og en snittekasse - op til kr. ex. moms kr. Handicapegnet udsigts- og fugletårn Ribe Amt, Undervisning/Kultur & Teknik/Miljø Ekstraordinært tilskud til forbedring af tilgængeligheden for handicappedes adgang til udsigts- og fugletårn. Til 50% af udgifterne til materialer - op til Maritimt friluftsliv på Naturskolen Vesterby Mark Naturskole Tilskud til maritimt friluftsliv på naturskole. Til 50% af udgifterne til fiskegrej, op til kr. ex. moms kr. Aktiviteter i f.m. udbredelse af Blå Flag KFUM-spejderne, Hellerup Tilskud til anskaffelse af en gummibåd med motor, der først skal indgå i en Blå Flag oplysningskampagne og siden bruges til spejdertroppens almindelige aktiviteter. Til 50% af prisen - op til kr kr. Alle kan lære at ro havkajak Vallensbæk kano og kajak club Tilskud til havkajakker til klub. Havkajakkerne skal bl.a. bruges til afholdelse af kurser i havkajak samt til langtursprojekter. Til 50% af udgifterne til 3 havkajakker, op til pr. stk., i alt op til 1 1 Etablering af lejrplads Børnehaven Koloritten Tilskud til børnehaves naturlegeplads. Til 50% af udgifterne til båludstyr, bøger og undersøgelsesudstyr samt materialer til udendørs arbejdsbord, op til kr kr. Lejrplads med overdækket bålplads og shelter KFUM Spejderne, Brørup Gruppe Tilskud til spejderes etablering af lejrgrund. Op til til materialeudgifterne til etablering af shelter, raftegård og overdækket arbejds- og bålplads. Det er en forudsætning af spejderne deltager i etableringen. Udegruppe Børnehaven Mopælappen Tilskud til børnehaves naturformidling med udegruppe. til udstyr, trækvogn og hækplanter. Spejder/børnehjørne KFUM Spejderne, Danehof distrikt Tilskud til spejderaktiviteter, når der er fodboldkampe. Til materialer til lejretablering, rafter og aktiviteter - op til kr kr. Bål- og aktivitetshus KFUM Spejderne, Bülow Gruppe Tilskud til spejderes bålhus. Til 50% af udgiften til materialer, op til kr. Spejdere og forældre opfører huset kr. Shelterlejrplads på Faxehus Faxehus Efterskole Tilskud til 2 sheltere til efterskole. til materialer. Eleverne deltager i bygningen, og shelterne skal tilmeldes Havkajak-samarbejde mellem 3 efterskoler Bråskovgård Efterskole Tilskud til havkajakker på 3 efterskoler. Til 50% af udgifterne til anskaffelse af 9 havkajakker og udstyr - op til kr kr. Besøg i bigården Bent Ivert Johansen Tilskud til besøgsbigård. Op til kr. til køb af handsker og stadeknive, så eleverne selv kan deltage i arbejdet med bistaderne kr. Bålaktiviteter SFO-H Alleskolen Tilskud til båludstyr til SFO. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Sheltere FDF, Tyrsted - Uth Tilskud til materialer til 2 sheltere til FDF grund: og til 50% af udgifterne til planter og indretning af lejrgrund, op til kr. - i alt op til kr. En forudsætning for tilskuddet er, at shelterne opføres i Overnatning i det fri kr. Vildmarksliv Fritids- og Ungdomsklub Huset Tilskud til anskaffelse af lejrudstyr til fritidsklub. Til 50% af udgifterne ved indkøb af telte, trangia, gryder, pande og paktønder - op til 2 2 Værkstedshytter Overlade skole Tilskud til 2 værkstedshytter til skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Frivillige opfører hytterne kr. Sikkerhedsbåd, kompasser og O-skærme Efterskolen Blykobbe Tilskud til anskaffelse af 20 O-skærme og kompasser til efterskoles grejbank - op til kr kr. Arnum som æbleby Naturplejegruppen Tilskud til borgerforenings æbleprojekt. Til 50% af udgifterne til æbletræer og borde og bænke - op til kr. Foreningens medlemmer planter selv træerne kr. Beplantning Mellerup Centret Tilskud til etablering af shelter, der bl.a. benyttes af FDF ere. Til materialeudgifterne til etablering af et shelter, op til kr. Det er en forudsætning, at spejderne deltager i etableringen og at shelteret opføres i Overnatning i det fri kr. Oversejl til telte Det Danske Spejderkorps, Stenlænderne Tilskud til oversejl til spejdernes fælleslejr. Til 50% af udgifterne til køb af 8 oversejl, op til kr kr. Projekt havkajak SUF Fonden Odense Lindehuset Tilskud til havkajakker, som skal bruges til socialpædagogisk projekt for socialt truede unge mennesker. Til 50% af udgifterne til 6 stk. havkajakker, op til pr. stk. - i alt op til Bageovn til bålhytte Rudolf Steiner hjemmet Elmehøjen Tilskud til træbageovn til institution for handicappede børn. Ovnen skal bruges i en bålhytte, så der er mulighed for at lave mad udendørs. Til 50% af udgifterne til køb af træbageovn til bålhytte, op til kr kr. Spejderudstyr Det Danske Spejderkorps, Dyssegaard Gruppe Tilskud til telte og patruljekasser, som skal bruges til opstart af spejdergruppe for mindre spejdere. Til 50% af udgifterne til 4 telte og 4 patruljekasser, op til kr kr. Udeskolen Glumsø Skole Tilskud til etablering af projekt Udeskolen. Til 50% af udgifterne til indkøb af måleudstyr, værktøj, stereolup, flagermusdetektor, anhænger m.m. ifølge liste - op til kr kr. Bygning af sheltere FDF, 3. kreds Viborg Tilskud til etablering af 2 sheltere på spejdernes område. Op til kr. til dækning af materiale- og værktøjsudgifter. Spejderne opfører selv. Shelterne skal opføres i publikationen Overnatning i det fri via kr. F(r)isk på livet Motion og Trivsel Tilskud til projekt F(r)isk på livet, som skal fremme fiskeri som en aktivitet for ældre. 7 til fiskeudstyr. Det er en forudsætning, at projektets målgruppe som minimum omfatter 200 personer. 7 Havnebase, Faaborg Faaborg Produktionsskole Tilskud til anskaffelse og opsætning af en kran ved bådeværkstedet. 50% af udgifterne hertil, op til 4 og til anskaffelsen af værktøj til reparation og vedligeholdelse af både, 1 og til fiskegrej og udstyr til aktiviteter, kr. i alt op til kr. Værkstederne er åbne for institutioner, turister og havnens brugere kr. 12

15 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Afdeling J, Kongens Ø Kongens Ø s Behandlingsafsnit Ekstraordinært tilskud til båd til Vridsløselille Statsfængsel. Til 50% af udgifterne til køb af båd, som skal bruges til fisketure - op til kr kr. Friluftsplads ved kredshus FDF, Aalborg Musikkreds Tilskud til FDF eres friluftsplads. Til 50% af materialeudgifterne til etablering af bålhytte, op til kr. Det er en forudsætning, at FDF erne deltager i etableringen kr. Lejrplads og hesterast i Håsum Den Kreative Gruppe Tilskud til etablering af lejrplads med hesterast. Til materialer til etablering af 2 sheltere, op til Til 50% af materialeudgifterne til bålhytte, hestefold og foderplads, borde/bænke samt skilte, op til - i alt op til kr. Det er en forudsætning, at frivillige står for etableringen kr. Naturværkstedet Borris Landbrugs- og Naturskole Tilskud til etablering af en naturskole. Til materiale til 2 sheltere: og til 50% af materialeudgifterne til fugletårn, arbejdsborde og bål/grillplads: Op til, samt feltudstyr til naturværksted: kr. - I alt op til kr. ex. moms. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i opførelsen kr. Friluftsgård for børn ved skov og hav Foreningen Børnelejren på Langeland Tilskud til etablering af friluftsaktiviteter til børnehjem på Langeland. Til 50% af udgifterne til Fugletårn, lavvu, sheltere, naturværksted, dyrefolde og dyr, fiskegrej, bålplads og bro - op til kr kr. Udendørsværksted samt materialebank Henriksgårdens Børnehave 1 Tilskud til 4 institutioners formidlingsprojekt. Til 50% af udgifterne til udstyr iflg. liste - op til kr kr. Naturbasen på Blågårdskolen Blågårdskolen Tilskud til naturbase på skole på Nørrebro. Til vandeksperimentarium, rekvisitter, højbede og vejrstation: kr., samt til 50% af udgifterne til huggehus, bålplads og plantefelter : 6 - I alt op til 15 ex. moms. De samlede udgifter andrager 1.6 mio. kr. Der er offentlig adgang. 15 Friluftsaktiviteter med dykning som speciale Jette Lauridsen Tilskud til anskaffelse af 4 sæt dykkerudstyr, som skal anvendes i samarbejde med den lokale dykkerklub. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Primitiv lejrplads Værestedet Stribklubben Tilskud til primitiv lejrplads på grund ved fritidsklub. Til materialer til 2 sheltere:, samt til borde/bænke: - I alt 3 ex. moms. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i opførelsen, samt at shelterne tilmeldes 3 Opholdsareal Lions Club, Silkeborg Theodora Tilskud til etablering af et shelter på offentligt tilgængeligt areal. 1 til materialer. Shelteret skal tilmeldes: 1 Miljøinitiativer på Søndermarkskolen SFO Solsikken Tilskud til indretning af en aktivitetsplads på SFO. Til 50% af udgifterne til brændeskur, snitteplads, værktøj og båludstyr - op til kr kr. Højt til loftet Bugtskolen SFO Tilskud til anskaffelse af båludstyr, lavvu, trækvogn og rygsække. Til 50% af udgifterne op til kr. ex. moms. Det er en forudsætning, at der etableres en udlånsordning med andre institutioner i lokalområdet kr. Naturcenter Mejlsøhytten FDF, Snedsted Tilskud til spejderes naturcenter. Til materialer til 4 sheltere: - Til 50% af udgifterne til cykelkærre med indhold, trappe og gangbro, op til kr. - I alt op til kr kr. Bålhus FDF, Silkeborg 2. kreds Tilskud til bålhus på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. FDF erne deltager i opførelsen kr. Juniorarbejde Kalundborg Sportsfiskerforening Tilskud til sportsfiskerforenings arbejde med juniorerne. Til 50% af udgifterne til værktøj og lavvu, op til kr kr. Bålhytte Gårdbørnehaven Overmarksgård Tilskud til bålhytte ved børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhytte, op til kr. ex. moms. Forældrene opfører hytten kr. Shelter til naturlejrplads Eskilstrup Møllegård Tilskud til materialer til shelter på naturlejrplads, 1 ex. moms. Shelteret skal tilmeldes 1 Handicapsti til havet Thyborøn-Harboøre Kommune Tilskud til etablering af handicapsti ved havet, så handicappede kan få mulighed for at færdes på området nær havet samt få kig ud over strand. Udstyr til aktiviteter Viborg Sportsfiskerforening Tilskud til fiskeudstyr til foreningens juniorer. Til 50% af udgifterne til fiskestænger og fluebindingsstik - op til kr kr. Båd med motor og trailer Viborg Sportsfiskerforening Tilskud til jolle til sportsfiskerforening. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Friluftsliv i kajak Nybro-Furå Kano- og Kajakklub Tilskud til foreningens friluftsliv. Til 3 havkajakker á pr. stk., op til kr. og til 50% af udgifterne til svømmeveste, telt, trangia og vandrensningsfilter, op til - I alt op til Kajak på Præstø Fjord KFUM-spejderne, Præstø Gruppe Tilskud til havkajakker til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 6 havkajakker med udstyr, op til 2 2 Tømmerflåde Morsø Naturklub Tilskud til naturklubs friluftsaktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer til tømmerflåde, pagajer og redningsveste - op til kr kr. Spejdertelte Det Danske Spejderkorps, Skovgruppen-Nuuk Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 10 telte, op til kr kr. Bier og børn Gl. Roskilde Amts Biavlerforening Tilskud til formidling om bier for børn og unge i Roskilde. Til 50% af udgifterne til biavlsmateriel, op til kr kr. Elementernes kamp Aalborg Ungdomsskole Tilskud til ungdomsskoles projektdage. til materialer til bygning af tømmerflåde. Saxolys skovbus Saxoly Børnehuse Tilskud til naturudstyr til børnehus, hvor børnene hver dag kører til skoven. Til 50% af udstyret, op til kr kr. Juniormotor Næstved Sportsfiskerforening af 1948 Tilskud til motor til fiskeklubs båd. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Primitiv lejrplads Mogens Erdmann Tilskud til etablering af naturlejrplads. 1 til materialer til shelter. Pladsen skal være offentlig tilgængelig og tilmeldes: 1 Naturfritter Toftegårdens Fritidshjem Tilskud til fritidshjems naturformidling. Til 50% af udgifterne til undersøgelsesudstyr og bålplads, op til kr kr. 13

16 Lavvu = udvikling af sociale kompetencer Silkeborg Produktionshøjskole Tilskud til lavvu til produktionshøjskolens friluftsliv. Til 50% af udgifterne, op til Havkajakker til ældre medlemmer Sønderborg Kajak Klub Tilskud til kajakker. Til indkøb af 3 havkajakker, pr. kajak, op til 1 1 Mikrober / bålhytte Det Danske Spejderkorps, Nakskovspejderne Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejdere og forældre opfører hytten kr. Unge og friluft Vesterbølle Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til materialer til 3 bivuakker, op til kr kr. Shelter Heldagsskolen Havnsø Tilskud til materialer til shelter ved skole i Havnsø. Shelteret skal tilmeldes: 1 Katamaran Nybo Fogedgaard Tilskud til friluftsliv for tidligere stofmisbrugere. Til 50% af udgifterne til telte og lejrudstyr, op til kr kr. Naturplads til overnatning Tina Maria Aagaard Tilskud til shelter og grillplads på naturlejrplads. 1 til materialer til shelter og 50% af udgifterne til grill og båludstyr, op til kr. - i alt op til kr. ekskl. moms. Det er en betingelse, at der er offentlig adgang, og at shelteret bliver tilmeldt: kr. Havkajakker Ebeltoft Ro- og Kajakklub Tilskud til 3 havkajakker til ro- og kajakklub. Til 50% af udgifterne, op til pr. kajak - I alt op til 1 1 Naturlejrplads med sheltere KFUM-spejderne i Danmark, Andst gruppe Tilskud til spejderes naturlejrplads. Til 50% af materialeudgifterne til 3 sheltere, op til 4 og til 50% af udgifterne til beplantning og bålplads, op til kr. - I alt op til kr. Arbejdet udføres af frivillige kr. Adventure sport Dybkærskolen Tilskud til skoles friluftslinie. Til 50% af udgifterne til materialer til lejrliv og kompasser, op til kr. ekskl. moms kr. Sheltere og bålhus i skoven Det Danske Spejderkorps, Glamsbjerg Gruppe Tilskud til 2 sheltere og bålhus til brug for spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Spejderne og deres forældre bygger selv. Udviklingsprojektet Børn og Natur Vidarskolen Tilskud til skoles udviklingsprojekt med tværfaglig undervisning i miljø og natur. Til 50% af materialeudgifterne til lejr- og fiskeudstyr, op til Aktivitetsplads FDF, Thisted 2. kreds Tilskud til indretning af aktivitetsplads på FDF-grund. 4 til materialer til 3 sheltere, og 50% af udgifterne til træer og buske og materialer til udekøkken og bålplads, op til - i alt op til 6 Shelterne skal tilmeldes og arbejdet udføres af frivillige. 6 Adopter et reservat Fugleværnsfonden Tilskud til projekt, som skal tilbyde skoleklasser at adoptere et reservat. At være aktive ved et fuglereservat kr. til feltudstyr kr. Flere kajakroere på Vestfyn Føns Søsportsklub Tilskud til 3 nye havkajakker til søsportsklub. pr. stk. - op til 1 1 Udvikling af naturgrund og aktivitetsområde FDF, Gevninge Tilskud til udvikling af udendørs areal ved FDF eres kredshus. Til 50% af udgifterne til materialer til bålskur, naturværksted, raftestativ, udstyr, bøger og træer til naturlegeplads, op til En forudsætning for tilskuddet er, at kredsens medlemmer deltager i bygningen. Havkajakker Snaptun Kajak Klub Tilskud til 2 havkajakker til nystartet klub. pr. kajak - op til Naturværksted - Fjordhytten FDF, Hedehusene Tilskud til aktiviteter på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialeudgiften til bålhytte og 2 trækvogne med naturundersøgelsesmaterialer, op til Kredsens medlemmer deltager i etableringen. Bålhytte Efterskolen på Lynghøj Tilskud til bålhytte ved efterskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 2 Elever og lærere deltager i bygningen af hytten. 2 Blå sommer Det Danske Spejderkorps, Hunderup Gruppe Tilskud til lejrudstyr til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til køkkentelt og lejrudstyr, op til Familiespejd Det Danske Spejderkorps, Høruphav Gruppe Tilskud til spejderplads i skov. til materialer til 2 sheltere og 50% af udgifterne til naturundersøgelsesmaterialer, op til - i alt op til 3 Shelterne skal tilmeldes 3 Frysehus som busstoppested og turistinformation Vellerup Bylaug Tilskud til informationsmaterialer om natur og historie i lokalområdet. Informationerne skal placeres i et gammelt frysehus. Til 50% af udgifterne til infotavler og grafisk arbejde, op til 1 1 Bygning af flydebro Det Danske Spejderkorps, 1. Mols Sø Tilskud til flydebro til spejderes sejlaktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer til flydebro, op til kr kr. Spang over Vonå Holmsland Sogneforening Tilskud til projekt Spang over Vonå. Projektet omhandler en (gen-)opretning af en broforbindelse, som vil øge muligheden for naturoplevelser for bl.a. de lokale samt gående, cyklister og ryttere m.v. Op til kr. til materialer til etablering af broen kr. Overdækket terrasse / bålplads Det Danske Spejderkorps, Gram Hvaler Tilskud til bålsted ved spejderhytte. Til 50% af udgifterne til materialer op til Samlingstelt KFUM-spejderne i Danmark, Svenstrup Gruppe Tilskud til samlingstelt til spejdere. Til 50% af udgifterne, op til Overdækket bålplads KFUM-spejderne, Walburris Tilskud til overdækket bålplads ved spejderhytte. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv kr. Projekt for seniorspejdere Det Danske Spejderkorps, Kiowa-Ringebæk Gruppe Tilskud til shelter på spejdergrund i Brøndby Strand. 1 til materialer. Shelteret bygges af spejderne og tilmeldes 1 Nye patrulje- og aktivitetskasser Det Danske Spejderkorps, Kiowa-Ringebæk Gruppe Tilskud til patruljekasse til spejdere. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Nyt samlings- og køkkentelt Det Danske Spejderkorps, Kiowa-Ringebæk Gruppe Tilskud til samlingstelt til spejdere. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. 14

17 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Fisketure med by-børn i havn og sø SFO - Elise Smiths Skole Tilskud til fritidsordnings fiskeaktiviteter. Til 50% af udgifterne til fiskeudstyr og redningsveste, op til Shelter Hanning Borgerforening Tilskud til materialer til opførelse af shelter i landsby. Op til 1 En forudsætning for tilskuddet er, at shelteret tilmeldes Frivillige deltager i etableringen. 1 Projekt Grøn Oase i Skjoldborg KFUM-spejderne, Skjoldborg Tilskud til rafteskur, opbevaringshus og pileplanter til spejdergruppe kr. til materialer ud fra et budget på kr kr. Beplantning af nyerhvervet grund FDF, Hjerm Tilskud til beplantning ved FDF hytte. Til 50% af udgifterne til planter/træer, op til kr. FDF erne planter selv kr. Mobilt udeværksted Børnehaven Hedevang Tilskud til skurvogn og undersøgelsesudstyr til brug i naturen til børnehave. Til 50% af materialeudgifterne til køb af skurvogn og undersøgelsesudstyr til brug i naturen, op til kr kr. Friluftsliv ved kysten Kongens Artilleriregiments Idrætsforening Tilskud til regiments friluftsliv ved vandet. Til 50% af udgiften til 5 havkajakker med udstyr - op til 2 2 Restaurering og sejlads Træskibsforeningen Esmaralda anno 1917 Tilskud til istandsættelse af træskibet Esmeralda. Til 50% af materialeudgifterne, op til kr. Frivillige står for istandsættelsen kr. Isætningsplads til kanoer og kajakker Tornved Kommune Tilskud til isætningsrampe for kanoer og kajakker med henblik på sejlads på Åmose Å. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. ekskl. moms kr. Grej og materialer Den Integrerede Institution Garvergården Tilskud til børneinstitutions friluftsliv ved vandet. Til 50% af udgifterne til redningsveste, vaders, net, sigter og akvarier, op til kr kr. Natur- og fugleliv i Birkevænget Boligselskabet Rosenvænget, Afd. 08/16 Birkevænget Tilskud til etablering af naturareal ved 64 boliger i Frederikssund. Til 50% af materialeudgifterne til det udendørs anlæg: Bærbuske, frugttræer, krydderurter, blomster, haveværktøj, fuglekasser og bålplads, op til Beboere og naboer etablerer området. Natur- og kulturaktiviteter i Ulbjergområdet Ulbjerg Borger- og Håndværkerforening Tilskud til natur- og kulturformidlingen omkring Ulbjerg. Til 50% af udgifterne til folder, 2, samt til udgifterne til tryk af bog, - I alt op til 4 4 Publikation om Bynære Skove Skov & Landskab Tilskud til dansk udgave af publikation om planlægning, udformning og forvaltning af bynære skove. Til tekstbearbejdning, layout og tryk: kr kr. Danmarks Søer - udgivelse af 6. bind Peter Noe Markmann Tilskud til udgivelse af bog om Danmarks Søer. Til repro af det 6. bind, op til kr kr. Den første hornfisk?. Fra Tosset med fisk Dansk lystfiskeri gennem tiderne. Odder Museum. Foto: Terkel Christensen. Naturcenter Vintersbølle Sydsjællands Museum Tilskud til udstilling om kultur og natur i et gammelt blegeri. Til plancheudstilling kr. ex. moms, til feltudstyr kr. ex. moms, til bøger kr. ex. moms samt til møblering ex. moms. 9 Lyst- og sportsfiskeri: Rekreativ naturbrug Odder Museum Tilskud til opbygning af en udstilling om lyst- og sportsfiskeriets historie med tilknyttede aktiviteter. Til 50% af udgifterne til etablering af udstilling, markedsføring, katalog og udvikling af undervisningsmaterialer, op til kr kr. 15

18 Formidling i Them Kommune Formidlingsenhed Ry Tilskud til fremstilling af 8 infotavler om seværdigheder i Them Kommune i forbindelse med involvering i Økomuseet. Det er en forudsætning, at plan og indhold for tavlerne godkendes af Friluftsrådet før produktionen påbegyndes kr. Bog om søer og øer i Hadsund Kommune Olav Ernstsen Tilskud til folder om naturen på øerne i Hadsund Kommune. Til trykning af brochuren, op til kr kr. Fejø - Æbleøens Saga Gertie Skaarup Tilskud til bog om Fejø. Til trykning, op til 2 2 Lejrskolemateriale om Samsø Kaare Øster Tilskud til trykning af lejrskolemateriale om Samsø. Til 50% af trykkeudgifterne - op til Alhedestien Karup Turistforening Tilskud til projekt Alhedestien. Til 50% af udgifterne til trykning af kort og skiltemarkeringer, op til kr. Arbejdsløn kan ikke støttes af disse tips- og lottomidler kr. Folder om Glorup Slot og Regisse Kilde Ørbæk Kommune, Turistudvalget Tilskud til folder om Glorup Slot og Regisse Kilde samt til information på stien. ud fra et budget på kr. Turistudvalget deltager i stiafmærkningen. Kanosejlads på Viborg-egnen Destination Viborg-egnen, Viborg Turistbureau Tilskud til folder med naturformidling og sejladsregler på lokale ferskvande. Til 50% af udgifterne, op til 1 1 Geologisk formidling på Kalø Skovlyst Naturskole Tilskud til geologisk udstilling. Til 50% af udgifterne til indretning af lokalet til udstillingen, op til 1 og til infomaterialer og formidling heraf, 2 - I alt op til kr kr. Folder Kanosamrådet Tilskud til folder med regler for kanosejlads. Til trykning og udsendelse. Børn og natur - Grøn Guide til oplevelser Randers Naturskole Tilskud til folder og plakat om grønne steder i Randers Kommune. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Rosenborg Slotslaug Lotte Jakobsen Tilskud til trykning af folder om lav ved Rosenborg Slot. Informationstavler Det Maritime Kalvø Tilskud til opsættelse af 6 infotavler om sejlads på Kalvø. Til 50% af udgifterne - op til kr kr. Geologisk guide til det nordlige Mors Molermuseet Tilskud til information om de geologiske forhold på Nordmors. Til standere og trykning af plancher, infofolder og tavler kr. ex. moms kr. Fra Fjordsejlads til Motorvejsrundkørsel Lystrup-Elsted-Elev Lokalhistoriske Samling Tilskud til udbredelse af lokalhistorie om tre sogne ved Lystrup. Til trykning af skilte på 3 ruter og til trykning af pjecer med kort og oplysning om ruterne kr. Oplev Vestkysten - fra Grenen til Rømø Forlaget Hovedland Tilskud til natur- og kulturguide om Vestkysten. Til trykning. 1 Naturvidenskabelig udstilling om vand Esrum Møllegård, Naturcentret Tilskud til udstilling om vand kr. til materialer til fiskemodeller, montrer m.m. ud fra et samlet udstillingsbudget på kr kr. Danmarks halve sogne Primeview ApS Tilskud til produktionen af en film med tilhørende informations- og undervisningsmateriale om danske kyster og kystsikring kr. til manuskript og eksterne materialeudgifter, samt kr. til udgivelse af informationsfolderen - i alt op til kr. ud fra et samlet budget på kr kr. Ud i naturen Sindal Kommune Tilskud til projekt Ud i naturen. Projektet skal forbedre tilgængeligheden i og omkring Sindal Kommune. Op til kr. til udarbejdelse og trykning af skilte, pjecer og baggrundsmateriale om områdets dyr og planter samt formidling af den gode historie. Byens borgere deltager i projektet kr. Naturskole i Thorsminde Ulfborg-Vemb Kommune Tilskud til etablering af Thorsminde Naturskole. Der ydes tilskud på 50% til indkøb af diverse udstyr til naturundersøgelser, lejrture, garnfiskeri, båd og navigation samt til håndbøger. Endvidere ydes der tilskud til aktiviteter vedrørende redningsvæsen samt til etablering af 4 observationsskjul. I alt op til kr kr. Grønt Flag Grøn Skole - Plakatkonkurrence Friluftsrådet Tilskud til plakatkonkurrence. Plakaterne har temaer omkring miljø og natur. Til udgifterne til præmier i form af friluftsture kr. Gå på opdagelse i Frederiksberg Have Slots- og Ejendomsstyrelsen Tilskud til oplevelsesprojekt, der formidler Frederiksberg Haves natur, kulturhistorie m.m. Til 50% af materialeudgiften til projektets fysiske elementer, op til 3 ex. moms. 3 Naturinformation Vadehavet Vadehavets Turistråd Tilskud til tryksag om de forskellige naturoplevelser i Vestsønderjylland. Til layout/trykning kr. ex. moms kr. Sundhed fra naturen / Sundhed i naturen Fonden Esrum Kloster og Møllegård Tilskud til udstilling om naturens medicinkammer. Til 50% af udgiften til plakater, foldere og fotostater, op til kr kr. H.C. Andersen Nature Spots Fonden Fyntour Tilskud til oprettelse af mærknings- og kvalitetsordning, der giver mulighed for naturoplevelser på H.C. Andersen-lokaliteter. Til 50% af udgifterne til 50 spots, inkl. skiltning, foldere m.m., op til kr. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra Danmarks Turistråd, den regionale turisme og Friluftsrådet kr. Naturskolens Dukketeater Odsherred Naturskole Tilskud til naturformidling for dagplejebørn. Til 50% af udgifterne til materialer til naturdukketeater, op til kr kr. Informationsmateriale Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved Tilskud til udstillingsmaterialer om fiskeri og fremstilling af fiskeredskaber. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Formidlingsprojekt Dansk Fritidsfiskerforbund Tilskud til forbundets hverve- og koordineringskampagne. Til annoncering og tryk: kr. ex. moms. De samlede projektomkostninger udgør minimum kr kr. Billedbog Lille Vildmose - Fremtid og visioner Sejlflod Udviklingsråd Tilskud til billedbog om Lille Vildmose i forhold til rollen som nationalpark kr. ex. moms til trykning kr. Bogprojekt: Svanemosen - en naturperle Naturgruppen Skovtrolden Tilskud til bog om Svanemosen i Vamdrup. Til 50% af udgifterne til trykning, op til Naturoplevelser Bryrup - Them Turistforening Tilskud til fremstilling af brochure om naturoplevelser i Bryrup og omegn. Til 50% af udgifterne - op til kr kr. 16

19 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Brabrand Sø - Årslev Engsø Byhistorisk Fond, Århus Tilskud til trykning af bog om området ved Brabrand Sø og ved Årslev Engsø kr. Skolebigård Skovbo Naturskole, Administration og post Tilskud til etablering af en skolebigård. Til 50% af udgifterne til materialer og udstyr - op til kr. ex. moms kr. Integreret formidling af natur- og kulturhistorie Den Selvejende Institution Hørsholm Egns Museum Tilskud til udgivelse af informationsmateriale om Usserød og Nive Åer. Til 50% af udgifterne til trykning af foldere, samt til informationstavler og faktakasser Ruteguide til klatring på Bornholm Dansk Bjergklub Tilskud til trykning af et hæfte med klatreruter på Bornholm. 2 ex. moms til trykning. 2 Sansehaven Daghjemmet Virkelyst Tilskud til etablering af sansehave for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Til 50% af udgifterne til køb af planter til haven, op til kr. Det er en forudsætning, at brugerne af haven samt andre frivillige deltager i plantning af planterne kr. For Sejl i 1000 år For Sejl i 1000 år - Odense Kommune Tilskud til naturformidlende aktiviteter under arrangement. Til 50% af udgifterne til dyrenes forplejning og materialer til bygning af bure - op til 2 Burene beholdes af Elsesminde Produktions Højskole. Desuden 50% af udgifterne til små akvarier med dyr, som de besøgende får med hjem - op til 2 - i alt op til kr. ex. moms kr. Kulturmiljøformidling i og omkring Hestebjerggård Lejre Museum Tilskud til den eksterne formidling af kulturmiljøet omkring Hestebjerggård. Til 50% af udgifterne til tryk og foto af guidebog: kr. og til 50% af udgifterne til 2 udendørs digitale infostandere med touchdisplay: kr. - I alt op til kr. Infostanderne er offentligt tilgængelige hele døgnet kr. Naturen - Verdens største legeplads Danmarks Naturfredningsforening Tilskud til temamagasin om naturen som legeplads. Til 50% af udgifterne til illustrationer, layout og tryk, op til kr kr. Bogen Smakkejollen og friluftslivet Fiskeri- og Søfartsmuseets Forlag Tilskud til bog om smakkejoller og friluftsliv. Til 50% af udgifterne til trykning - op til kr kr. Informationsstande Naturama (Zoologisk Museum, Svendborg) Tilskud til anskaffelse af computerbaserede, mobile informationsstande til de nye udstillinger. Til manuskript, film, billede og grafisk hjælp: kr kr. Undervisningsmateriale Naturama (Zoologisk Museum, Svendborg) Tilskud til materialer til undervisningsforløb med evolutionslære for de større børn og til etablering af niveauopdelt formidling om Nordvesteuropæiske dyr og fugle for forskellige klassetrin. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Formidling om kajakroning på DVD Tue Kristensen Tilskud til DVD-produktion om havkajakroning. Til manuskript og materialer: kr kr. Folder om naturhensyn ved sejlads med havkajakker Lars Borch Jensen Tilskud til folder om god adfærd under havkajaksejlads. Til trykning og layout: Det er en betingelse, at Friluftsrådet godkender teksten før folderen trykkes. Planche og folder om trækfugle Fugleværnsfonden Tilskud til planche og folder om trækfugle på Møn. Til 50% af udgiften, op til kr. Materialet mærkes: Støttet med tips- og lottotilskud til friluftslivet kr. Udvikling af naturformidling Danmarks Jægerforbund, Rønde Ekstraordinært tilskud til udvikling af formidlingsprojekt i 6 måneder, hvor der arbejdes med følgende: Udvikling af tilbud om undervisningsforløb af længere varighed for alle skoler i landet. Udvikling af tilbud i forbindelse med Smagens Dag i samarbejde med Danmarks Jægerforbunds 18 naturformidlere henvendt til landets skoler. Udvikling og afprøvning af tilbud under temaerne Spis din natur og Publikumsjagt. Arrangerer en række debatdage om Nationalparker og naturforvaltning, herunder bl.a. om jagt o.a. friluftsaktiviteter i kommende nationalparker og effekterne af disse aktiviteter. 1 fra 1/6-31/ Naturformidling for de mindste Textkompagniet Tilskud til udgivelse af en bog om naturformidling/natursyn for helt små børn. Til 50% af udgifterne til trykning af bog og undervisningshæfte, op til kr kr. Temanummer af medlemsbladet Dansk Friluftsliv Dansk Forum for Natur- og Friluftsliv Tilskud til temanummer af foreningens blad. Temaet er at bruge natur og friluftsliv i arbejdet med børn og unge. Til 50% af udgifterne til trykning af bladet, op til kr kr. Velfærdsprojekter Opbygning af lejrplads Landsforbundet DUI-Leg og Virke Tilskud til projekt Opbygning af lejrplads, hvis mål er at pladsen skal bruges mere også af andre organisationer. Til materialeudgifterne til etablering af shelter, op til 1 Til etablering af bålplads, op til kr. Til etablering af pontonbro- og flydeafspærring, op til samt 15% af udgifterne til toilet- og badefaciliteter, op til kr. - I alt op til kr. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen kr. Lundagergård Skjoldhøjskolen Tilskud til etablering af 2 sheltere ved Lundagergård. ex. moms. til materialer. Det er en forudsætning, at skolens elever deltager i bygningen af shelterne. Udeklasse 04/05 Lundebjergskolen Tilskud til skovprojekt, hvor 4. klasse kommer i skoven én dag om ugen kr. til materialer kr. Bålhus til naturlejrpladsen Odsherred Naturskole Tilskud til bålhus ved naturskole. Huset skal bygges af elever ved den internationale højskole i Helsingør. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Shelterprojekt Vallø SSP Vallø - Vallø Kommune Tilskud til etablering af 4 primitive lejrpladser i Vallø Kommune. De opføres i et samarbejde mellem foreninger, offentlige institutioner og private kr. ex. moms til materialer til 5 sheltere, 16 bænke og 4 bålpladser. En forudsætning for tilskuddet er, at pladserne tilmeldes Overnatning i det fri via kr. Shelter, bålhus og formidlingsrum Vildtforvaltningsskolen, Kalø Tilskud til etablering af sheltere og bålhus med ildsted, som skal bruges i forbindelse med naturformidlingen på Kalø. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til 1 pr. shelter, samt til materialeudgifterne til bålhus, ildsted og bænke, op til 2 - I alt op til 5 Frivillige deltager i etableringen. 5 Skolebigårdshytte Nordthy Biavlerforening Tilskud til overdækket plads med borde og bænke til biavlerforenings aktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 1 Foreningens medlemmer bygger. 1 Økobase Stenløse Kommune Tilskud til økobase i skov ved Ganløse. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til 17

20 Naturklasse Østerhøj Skolen Tilskud til udeklasse på skole. Til 50% af udgifterne til materialer til naturundersøgelser, op til Cykelprojekt Amager Fælled Projekt Plyssen Tårnby Kommune Tilskud til anskaffelse af cykler, som lånes ud til besøgende på Det Inddæmmede Vestamager. Til 50% af udgifterne, op til kr. ex. moms kr. Handicapegnet udsigts- og fugletårn ved Ribelund Ribe Amt, Undervisning/Kultur & Teknik/Miljø Tilskud til etablering af handicapegnet udsigts- og fugletårn. Til 50% af materialeudgifterne til etablering af tårnet, op til 3 3 Naturlejrpladser med sheltere UddannelsesCenteret Fredericia Tilskud til at etablere 3 kystnære, primitive lejrpladser med sheltere, naturinfo, bålsted, anløbsplads ved strand samt wc kr. pr. lejrplads i alt 1 1 Fugletårn ved Hestlundsøerne Ejendomsselskabet Hestlund ApS Tilskud til etablering af et fugletårn i et naturgenoprettet område. Til 50% af udgifterne til materialer - op til ex. moms. Helsingør Strandpark IN-NOVA - Center for Fundraising og Projektdesign Tilskud til badefaciliteter ved strandpark. Til 50% af udgifterne til materialer til børne- og baby bassin, op til kr kr. Primitiv overnatningsplads og økobase Det Danske Spejderkorps, Stærkodder Gruppe Tilskud til primitiv overnatningsplads i kystnært område. Til materialeudgifter til 3 sheltere, og til 50% af udgifterne til materialer til borde/bænke, multtoilet og bålhytte, 1 - I alt op til 4 4 Motionsslangen i Nykøbing F. Sydhavsøernes Friluftsforening Tilskud til motionsslange ved Nykøbing Falster. til grus til stien og til materialer til bro over Tingsted Å. Bro og sti laves af frivillige. Motionsslangen i Nykøbing F. Nykøbing F. Roklub Tilskud til projekt med motionsslange i Nykøbing Falster. Til 50% af udgifterne til information om slangen og til infotavler og skilte til ruteafmærkning, op til kr kr. Projekt shelter Karup Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen Tilskud til etablering af 4 sheltere til borgerne i Karup Kommune. Til dækning af materialeudgifterne, op til Økobase Sahl Friskole Tilskud til skoles friluftsliv. Til 50% af udgiften til materialer til overdække og naturundersøgelser, op til kr. Forældrene etablerer området kr. Vadefiskeri fra kysten er en ægte dansk specialitet. Men som altid er det de største fisk, som slipper væk Fra Tosset med fisk Dansk lystfiskeri gennem tiderne. Odder Museum. Foto: Terkel Christensen. Overdækkede spisesteder i skoven Ølgod Naturbørnehave Tilskud til overdækkede spisesteder i skov. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr kr. Sheltere på Randers Naturskole Randers Naturskole Tilskud til 3 sheltere ved Randers Naturskole kr. til materialer kr. Sheltere til skovskolen Hømarkskolen Tilskud til materialer til 2 sheltere, som skal bruges i forbindelse med skoles udeundervisning i skov ved Svendborg. Naturoplevelser for alle Middelfart Handicapråd Tilskud til projekt Naturoplevelser for alle. Til etablering af handicaptilgængelig udkigsplatform og lystfiskerbro. Til 50% af materialeudgifterne til udkigsplatformen, op til kr. og til 50% af materialeudgifter til lystfiskerbro, op til kr. - I alt op til kr kr. Initiativer i Hundelev Fælled Hundelev Fælled Tilskud til indretning af fælled ved grundejerforening. 1 til materialer til 3 sheltere og 50% af udgifterne til materialer til bålplads og borde, bænke og brændehæk, op til kr. - I alt op til kr. Frivillige udfører arbejdet. Det er en forudsætning, at pladsen opføres under Overnatning i det fri via kr. Friluftsliv for alle Samvirkende Idræts-Klubber i Odense SIKO Tilskud til projekt Friluftsliv for alle, hvis formål er at etablere lejrfaciliteter i Langesøskoven, der især øger handicappedes muligheder for at dyrke friluftsliv. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til 1 pr. shelter, samt til 50% af materialeudgifterne til bålplads med borde og bænke, op til kr. - I alt op til kr. Det er en forudsætning, at den lokale spejdergruppe står for opførelsen af shelterne kr. Samlingstelt, aktivitetstelt m.v. Emmedsbo skov I/S Tilskud til køb af tipi med fast gulv, som skal bruges til naturformidling og overnatning bl.a. for handicappede, op til 2 exl. moms. 2 Bynatur og fugleliv i Gellerup Grøn Guide i Gellerup Tilskud til naturformidling for børn og unge i Gellerupområdet. Til information om projekt, hvor de skal opsætte fuglekasser og stæretårne. Til skilte og pjecer på 4 sprog. Naturbussen - et rullende naturformidlingscenter Skov- og Naturstyrelsen, Klosterheden Statsskovdistrikt Tilskud til naturbus, som skal bruges som en integreret del af Naturskolen Kjærgårdsmølle. Til formidlingsudstyr og indretning af naturbussen, op til kr. Bussen vil også være tilgængelig for handicappede kr. Udvidelse af Gærup Skolemuseum Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling Tilskud til udstilling ved skolemuseum. Til 50% af udgifterne til materialer til kort og plancher, op til 2 2 Etablering af Bundsbæk Naturpark Skjern-Egvad Museum Tilskud til etablering af Bundsbæk Naturpark. Til materialer til udstillingspavilloner, skilte og naturformidlingsudstyr, op til kr kr. Lyt til marsvin / Marsvinelyttepost - Fynshoved Fjord- og Bælt Centret Tilskud til projekt Lyt til marsvin og lær Fyns Hoved at kende. Til 50% af udgifterne til etablering af marsvinelyttepost, op til kr., samt til 50% af materialeudgifterne til dyremodeller og udstillingsmaterialer, op til kr. - I alt op til kr kr. Tilskud til Friluftsrådet Tag skraldet... Friluftsrådet Tilskud til kampagne, der skal forebygge og forhindre affald langs kysten. Kampagnen er en del af Blå Flag-kampagnen. 6 til infomateriale. 6 Frilufts- og naturformidlingsprojekter i alt kr. 18

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2006. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2006 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv Tips- og lottomidler til friluftslivet støtter projekter, som forbedrer befolkningens

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2011 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Friluftsrådets uddeling af tipsmidler i 2011 6 Lokaleprojekter

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

For booking af udstyr - skriv til. KONTAKT

For booking af udstyr - skriv til. KONTAKT KONTAKT Grejbank Guldborgsund Ungdomsskole Thorsensvej 11, 2., 4800 Nykøbing Falster www.guldborgung.dk ungdomsskolen@guldborgsund.dk 5473 1422 / 5473 1423 / 2518 0315 For booking af udstyr - skriv til

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter august 2015 Region Hovedstaden Multibane i Hvidovre Hvidovre IF modtager i samarbejde med Risbjergskolen 100.000 kr. til en multibane. Multibane i Aakirkeby Aakirkeby

Læs mere

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011

Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 Tildelinger i Klublokale- og Værestedspuljen, juni 2011 REGION HOVEDSTADEN Tilbygning til Taarbæk Vandskiklub Taarbæk Vandskiklub i Lyngby-Taarbæk Kommune modtager 98.000 kr. til en tilbygning på 33 m².

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet

Velkommen til. Miniseminar om Kløverstier. Tirsdag den 20.09.11. Friluftsrådet Velkommen til Miniseminar om Kløverstier Tirsdag den 20.09.11 Friluftsrådet 1 Kløverstierne skal skabe gode muligheder for at lokale borgere og turister let kan forene motion, frisk luft og oplevelser.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

riluftsliv i vejle kommune

riluftsliv i vejle kommune riluftsliv i vejle kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...3 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i Vejle Kommune..6 Friluftsliv

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde:

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde: : REBILD NATURSKOLER Strategiområde: Udvikle de fysiske muligheder i udepædagogikken for dagplejen, daginstitutionerne samt i udeskolen for folkeskolerne i Rebild kommune Hvilken målsætning ønsker man

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet

Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Dansk Sejlunion 21.11.2015 v/kristian Blicher Jepsen Konsulent i Friluftsrådet Friluftsrådet Tilskudsmuligheder Friluftsrådet kort fortalt Vision Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015

Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 Kommunal planlægning og forvaltning af friluftsliv Oplæg om udpegninger og friluftsliv, Fremtidens Landskaber d. 12. maj 2015 v/ Trine Bergholtz Friis Disposition 1. Hvad er friluftsliv 2. Hvorfor tænke

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2017

Natur- og Stipuljen 2017 Natur- og Stipuljen 2017 Støtteordning til naturgenopretning, naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2017 en pulje, hvor private, organisationer

Læs mere

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk

se mere om aktiviteterne på www.naturnet.dk Naturaktiviteter som gør dine børn både gladere, klogere og kommer i god kondition I denne folder omtales tid og sted for offentlige arrangementer for børnefamilier i Nordsjælland. Arrangørerne er lokale

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Tips- og Lottomidler

Tips- og Lottomidler Uddeling i 201 201 Uddeling i 201 Indhold Friluftsrådets uddeling af tips- og lottomidler i 201 Anlæg og faciliteter 2 Formidlingscentre, naturskoler og overnatningshytter 2 Grej og udstyr Kulturmiljø

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNE 22. marts 2011 Kultur DETALJERET OVERSIGT OVER ANSØGNINGER OM TILSKUD FRA PULJEN TIL INVENTAR OG MATERIEL PR. 1.

RUDERSDAL KOMMUNE 22. marts 2011 Kultur DETALJERET OVERSIGT OVER ANSØGNINGER OM TILSKUD FRA PULJEN TIL INVENTAR OG MATERIEL PR. 1. RUDERSDAL KOMMUNE 22. marts 211 Kultur DETALJERET OVERSIGT OVER ANSØGNINGER OM TILSKUD FRA PULJEN TIL INVENTAR OG MATERIEL PR. 1. MARTS 211 Budget 211 = 4. kr. Forening Ansøger om tilskud til Ansøgt beløb

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Statusnotat Naturcenter Syddjurs maj 2014

Statusnotat Naturcenter Syddjurs maj 2014 15-05-2014 Sagsnr.: 14/17086 Dok ID. 85900/14 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Tlf.: +4587535053 Email fre@syddjurs.dk Statusnotat Naturcenter Syddjurs maj 2014 Indhold: Facilitet... 1 Budget... 2 Medarbejder

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Kort fortalt 12-12-2017 Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20652 Naturvejleder: Helen Blegebrønd Holm Arbejdssted: Næstved Kommune Adresse: Rådmandshaven 20 Postnummer/By: 4700 Næstved (Se vejledningen bagerst

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd

Helhedsorienteret friluftsplanlægning. Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Helhedsorienteret friluftsplanlægning Når naturbeskyttelse og oplevelser går hånd i hånd Disposition 1. Friluftsplanlægning: - Hvorfor og hvordan? - Aktiviteter, faciliteter og formidling - Synergieffekter

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Forslag til etablering af en undervands "forundringssti"

Forslag til etablering af en undervands forundringssti Dykkerklubben Vandhundene vinter 2008/2009 Forslag til etablering af en undervands "forundringssti" Side 1 af 9 I. PROJEKTIDÉ 3 II. INTRODUKTION 4 III. FORHINDRINGER/LØSNINGER 4 IV. MÅL 5 V. MÅLGRUPPER

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Technology Projector Projector's type Projector's resolution

Technology Projector Projector's type Projector's resolution Country Site Town Company Number of digital projectors in the cinema Technology Projector Projector's type Projector's resolution Server Number of 3D screens Supplier of 3D technology DK Kinorama Aabenraa.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge

Junior piger uden banetill. Senior damer. Senior mænd. Fleks drenge DGU medlemstal pr. 30.09.2013, endeligt KlubNr Klubnavn drenge piger drenge uden banetill. piger uden banetill. Senior mænd Senior damer drenge piger mænd damer Langdist mænd Langdist damer I alt Passive

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer

Friluftsliv i byens grønne områder. Opsamling om spørgeskemaer til organisationer Opsamling om spørgeskemaer til organisationer 1. Om spørgeskemaundersøgelserne 2. Omfang a. Medlemsorganisationer på spørgeskema b. Medlemsorganisationer på kontaktpersoner c. Analyse centralt kontra lokalt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: Navn naturvejleder: Thor Hjarsen Navn arbejdsgiver: Red Barnet Arbejdssted: Red Barnet (landsdækkende) Adresse: Rosenørns Alle 12 Postnummer/By:

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub

Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Om Klubben Målsætning for Kajakaktiviteter i Korsør Roklub Korsør Roklub er en forening beliggende i Korsør. Roklubbens historie strækker sig mere end 100 år tilbage. Aktiviteterne er baseret på to grupper,

Læs mere

Vi accepterer hermed, at projektet og dermed bevillingen overdrages til Foreningen Yxengaard. Jeg noter dette på jeres sag.

Vi accepterer hermed, at projektet og dermed bevillingen overdrages til Foreningen Yxengaard. Jeg noter dette på jeres sag. Hjalte Haunstrup-Skov Fra: Claus Gajhede Sendt: 31. marts 2014 19:07 Til: Hjalte Haunstrup-Skov Emne: Fwd: Yxengaard Projektændring Vedhæftede filer: bevillingsbrev.pdf Opfølgningsflag:

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere