Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2004. Tips- og lottotilskud til friluftslivet"

Transkript

1 Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2004 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

2 Indhold Forsidefoto: Fra fotoudstillingen Mennesket og naturen Fotograf: Kirsten Dyrberg Vi gør en forskel Kort og godt om årets uddeling Statistik Frilufts- og naturformidlingsprojekter Grønne områder Faste anlæg Kulturmiljø Kursusvirksomhed Forsknings- og udviklingsprojekter Nationalparker Naturvejledning Driftstilskud Retningslinier Friluftsrådets bestyrelse 2004: Lars Mortensen (formand) Jane Lund Henriksen (næstformand) Kirsten Nielsen (næstformand) Ove Gasbjerg Nanna Ilmer Lynge Kjeldsen Hans Meltofte Lis Nielsen Mogens Nielsen Erik Preisler Flemming Torp Redaktion: Jakob Simonsen Layout: SaloGruppen A/S Årsregnskabet er ikke indeholdt i denne årsberetning. Det skyldes ønsket om at udsende årsberetningen sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, hvorfor regnskabet endnu ikke er revisorpåtegnet ved redaktionens deadline. Regnskabet offentliggøres på Friluftsrådets hjemmeside og kan rekvireres fra sekretariatet fra d. 15. april Grafisk Produktion: SaloGruppen A/S Papir: Satimat Club SaloGruppen A/S er miljøcertificeret iht. ISO 14001, EMAS-registreret og har licens til det nordiske miljømærke Svanen. Illustrationer: Billederne i denne årsberetning stammer for størstedelens vedkommende fra projekter, der har modtaget støtte fra puljen af tips- og lottomidler til friluftslivet.

3 F ORMANDENS BERETNING Vi gør en forskel Hvis ideen med at uddele tipsmidler til friluftslivet skal koges ned til én eneste grundsætning, må det være denne: De skal gøre en forskel! Og uddelingen af tipsmidler gør en forskel, i stigende grad endda. Fra 2004 kan der nævnes i flæng: Nationalparker, Velfærdsinitiativet, Effektstudiet m.v. For slet ikke at tale om alle de andre initiativer, store som små, som i årets løb er sat i værk gennem tilskud fra tipsmidlerne - hele 79 mio. kr. er der bevilget til friluftslivet i 2004! Det er det største beløb nogensinde, og dermed er sidste års rekord på 60 mio. kr. overgået med hele 19 mio. kr. Det store beløb skyldes først og fremmest, at der i 2004 for alvor kom gang i arbejdet med nationalparker rundt omkring i landet. Friluftsrådet har tidligere sat 22 mio. kr. af til dette formål. De syv pilotprojekter, som afvikles i koordination med Skov- og Naturstyrelsen, kører i højeste gear, og det samme gælder de fire Undersøgelsesområder, som på eget initiativ gennemløber en tilsvarende proces. Af de 22 mio. kr. er der allerede bevilget 15,7 mio. kr., og det er en væsentlig forklaring på den ekstraordinært store uddeling i år. Her satser vi altså, og det skal lægges sammen med den store arbejdsindsats fra sekretariatet, naturvejledernes rejsehold og ikke mindst det kæmpe arbejde, der ydes af alle de frivillige derude. Her er virkelig tale om en indsats, der flytter noget. At gøre en forskel 79 mio. kr. er mange penge. Men brugen af dem kommer til at gøre en forskel både i det store og i det små. Det er vigtigt at få sagt, at selv om vi med nationalparkerne er med til at sætte dagsordenen for et historisk afsnit i den danske natur- og friluftslivspolitik, så glemmer vi ikke de tre s er : Små, sikre succes er. I denne årsberetning vil der, ligesom de foregående år, kunne findes en myriade af mindre projekter, som har fået tilskud fra tipsmidlerne. Mindre, ja, men ikke mindre væsentlige. For den lokale spejdergruppe kan tilskuddet til lejrpladsen gøre hele forskellen på, om det er sjovt at være spejder. Og for børnene på stenbroen kan det være af afgørende betydning, at de får mulighed for at opleve naturen i nærområdet. Kystfriluftsliv I flere år har vi haft et godt øje til den del af friluftslivet, der foregår langs de danske kyster. Kystfriluftslivet er et dansk særkende med stærke traditioner for sejlads, roning, fiskeri etc var året, hvor Friluftsrådets indsatsområde Kystfriluftsliv blev afsluttet med udgivelse af et idékatalog over mulige friluftsprojekter langs kysten. Vore medlemsorganisationers engagement i dette arbejde har været forbilledligt, og den store interesse har inspireret os til at målrette en del af tipsmidlerne til dette formål. Derfor lancerer vi i 2005 et toårigt fokusområde for tipsmidlerne som omhandler kystfriluftsliv. Fra indsatsområde til uddeling Fokusområdet Kystfriluftsliv er et glimrende eksempel på, hvordan et af Friluftsrådets indsatsområder kan have en effekt på, hvordan tipsmidlerne uddeles. Det samme har vi i år set med det tidligere indsatsområde om Effekter af friluftsaktiviteter på naturen i Danmark, som nu har udmøntet sig i et større feltstudie på Friluftsrådets initiativ. Der er bevilget 3 mio. kr. til projektet, som dermed er den største projektbevilling i Med dette projekt får vi nu nogle konkrete udsagn til brug for en debat, som alt for længe har været baseret på løse formodninger. Naturlegepladser Et sted har vi dog set os nødsaget til at skære: Legepladser til institutioner. Her har vi gjort den forskel, der skulle gøres. De senere års udvikling gør, at det nærmest er blevet utænkeligt ikke at tænke naturindhold ind på legepladserne, og flere private firmaer har kunnet etablere sig med det formål at levere elementer til naturlegepladser. Det er en udvikling, som i høj grad har været præget af tipsmidlerne. Imidlertid bør man ikke dvæle for længe ved sine succeser, især ikke, når de kan stå på egne ben der er mange andre spændende initiativer, som fortjener at blive hjulpet i gang af tilskud fra tipsmidlerne. Derfor var ansøgningsrunden d. 1/ sidste gang, hvor der kunne Lars Mortensen ydes tilskud til institutionernes legepladser. Til gengæld vil der blive fokuseret yderligere på det, som institutionerne kan lave uden for deres arealer - i byernes parker og grønne områder eller i skoven. I løbet af foråret 2005 vil vi skyde denne indsats i gang med en konkurrence for institutionerne, så de kan komme med deres bud på, hvordan vi får forbedret mulighederne for børnenes udeliv. Velfærdsinitiativet Indsatsen med velfærdsfremmende initiativer er slut - næsten. De sidste ansøgninger er i skrivende stund under behandling. Parallelt med Skov- og Naturstyrelsen har tipsmidlerne finansieret velfærdsprojekter for i alt 9 mio. kr. og derigennem øget indsatsen for borgerinddragelse og samarbejde ved etablering af faciliteter til brug for friluftslivet. Tipsudvalget Tipsudvalget fik i 2004 nye ansigter. Den tidligere udvalgsformand Lis Nielsen er blevet formand for Amtskontaktudvalget, og ny formand for udvalget er Lynge Kjeldsen. Ligeledes ny i udvalget er Flemming Torp, hvorimod Nanna Ilmer har været med siden udvalgets start i Udvalget har, i de to år det har eksisteret, bl.a. haft til formål at vurdere nye tendenser inden for friluftslivet og været med til at udvikle nye støtteområder. Naturvejledere på løntilskud Året har budt på et par spændende nyskabelser inden for naturvejledningen. Flere naturvejledere er begyndt at arbejde med sundhed, livskvalitet og borgerinddragelse. Og samtlige de naturvejledere, der er på løntilskud i natur- og friluftsorganisationerne, arbejder nu med træning af frivillige formidlere. Dette vigtige initiativ er kommet fra organisationerne det er en sag, vi hilser meget velkommen og fortsat ønsker at støtte. Stort set alle nationalpark-pilotområder inviterede i årets løb Naturvejledernes Rejsehold på besøg. Her har naturvejlederne arbejdet med at udvikle formidlingen i nationalparkerne, bl.a. ved at fremsætte en række konkrete anbefalinger til hvert pilotprojekt. Som det fremgår, er tipsmidlerne grundlag for udvikling af friluftslivet på rigtig mange fronter. Vi gør en forskel. Endnu flere initiativer er slet ikke nævnt her, men optræder i deres mangfoldighed i de lister over støttede projekter, som udgør hovedparten af denne publikation. I al beskedenhed mener vi, at Tips- og lottomidler til friluftslivet - krone for krone - er med til at give borgerne i vores samfund bedre muligheder for det, som det hele går ud på: At få flere og bedre friluftsoplevelser! Lars Mortensen Formand 1

4 Kort og godt om årets uddeling I 2004 blev der - ligesom i 2003 sat rekord med hensyn til uddelingen af tipsmidler til friluftslivet. 79 mio. kr. uddeltes i 2004 et beløb der er væsentligt højere end de godt 50 mio. kr. som Friluftsrådets tipsadministration modtager til uddeling om året. At det kan lade sig gøre at uddele flere penge end der kommer ind skyldes 2 forhold: Hvis et projekt opgives, eller kun udføres delvist, går beløbet helt eller delvist tilbage i puljen. Derudover tilskrives renter til puljen, idet tilskuddene først udbetales, når projekterne er afsluttet. Årets største post er naturligvis bevillingerne til nationalparker. 15,7 mio. kr. er uddelt til dette formål ud af de 22 mio. kr., der i alt er blevet afsat. Seks af de syv pilotprojekter har en ramme på 2 mio. kr. at søge inden for pilotprojekt Læsø har en ramme på 1 mio. kr. Herudover er der bevilget 1,6 mio. kr. til tre af de fire Undersøgelsesområder Roskilde, Skjern Å og Åmosen og lidt mindre til Søhøjlandet. Uddelingen fordeler sig på 865 bevillinger ud af i alt 1537 ansøgninger, svarende til at 56 % af ansøgningerne blev imødekommet. Det er således en lidt lavere andel af ansøgningerne, der modtog tilskud end de tidligere år. Inden for de forskellige kategorier er der dog bevilget stort set de samme beløb som sidste år, bortset fra Naturvejledning og Forskning og udvikling. Naturvejlederne har modtaget tilskud for ca. 3 mio. kr. mere end i 2003, og inden for forskning og udvikling er der bevilget ca. 4 mio. kr. mere. I sidstnævnte kategori er det den store bevilling på 3 mio. kr. til Feltstudie over effekter af friluftsaktiviteter, som gør den afgørende forskel. Foto: Kirsten Dyrberg Statistik 2004 Hvad er der givet tilskud til? % Kr. Frilufts- og naturformidlingsprojekter 16, Grønne områder 6, Faste anlæg 11, Kulturmiljø 2, Kursusvirksomhed 1, Forskning og udvikling 12, Nationalparker 19, Naturvejledning 11, Driftstilskud 18, Total 100,

5 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Frilufts- og Naturformidlingsprojekter Friluftsliv Blans Ungdoms- og Idrætsforening Tilskud til friluftsudstyr til ungdoms- og idrætsforening kr. Lejrplads Det Danske Spejderkorps, Fejø Gruppe Tilskud til etablering af spejderlejrplads på Fejø kr. til materialer til shelter og 50% af udgifterne til materialer til tipier, borde/bænkesæt og bålplads, op til kr. - I alt op til kr kr. Båludstyr Daginstitutionen Eventyrhuset Tilskud til børnehaves udendørsliv. Til 50% af udgiften til båludstyr og rygeovn, op til kr. ex. moms kr. Bålhus / Udekøkken - udeværksted Samuelsgårdens Fritids- og Ungdomsklub Tilskud til bålhus/udeværksted ved fritidsklub. Til 50% af udgifterne til materialer, op til ex moms. Børn og personale bygger. Kystmiljø for større børn Odsherred Naturskole Tilskud til naturskoles indsats for teenagers. Til våddragter, snorkler m.m. - til 50% af udgifterne til 12 sæt, op til kr kr. Kultur- og natursti Fjerritslev Kommune Tilskud til projekt Kultur- og naturcykelsti. Til materialeprisen til informationsmateriale, markedsføring og formidling af projektet - op til kr kr. Frilufts-/udfordringspædagogik Kontraktpensionen Fyn Tilskud til projekt Frilufts-/udfordringspædagogik. til køb af båd. Naturoplevelser for overvægtige børn Natur & Motion Tilskud til projekt Naturoplevelser for overvægtige børn. Til trykning af plakater og foldere, op til kr kr. Karby Vig - Et aktivt farvand Karby Friskole Tilskud til friskoles naturaktiviteter. Til 50% af materialeudgifterne til bygning af naust, køb af joller samt formidling - op til kr. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at forældre, elever og borgere m.v. deltager i etableringen kr. Havkajak - Kystfriluftsliv i lokalområdet Tømmerup Fri- og Efterskole Tilskud til havkajakker til Fri- og Efterskoles friluftslinie. Til køb af 10 enmandshavkajakker - op til kr., samt til 2 tomandshavkajakker - op til - i alt op til kr kr. Projekt Lergravssøen Hvorslev Kommune Tilskud til geologi- og naturformidling omkring gammel lergravssø. Til informationsmaterialer m.m. og arboret, kr. Kommunen yder som minimum et tilsvarende beløb kr. Nordals Naturskole Nordborg Kommune Tilskud til etablering af Nordals Naturskole. Til indkøb af div. undervisningsmaterialer, faglitteratur, teltudstyr, værkstedsudstyr, lejrudstyr samt specialudstyr og øvrigt undervisningsudstyr, op til kr. Endvidere til etablering af 7 sheltere, i alt kr. Endelig ydes tilskud til 50% af udgifterne til følgende: Borde og stole, reoler m.m., køkkenudstyr, stige og trækvogn, op til kr. - I alt op til kr. Tilskuddet forudsætter, at der ansættes en naturvejleder i et omfang af fuld tid kr. Samarbejde/motion/naturkendskab Den Selvejende Institution Søndermølle Tilskud til projekt Samarbejde/motion/naturkendskab, der bl.a. skal sikre og forbedre blindes muligheder for at dyrke friluftsliv. Til køb af 12 toerhavkajakker, op til pr. kajak, i alt op til kr kr. Natur- og Friluftsværestedet Aagaard Bøvling Fri- og Idrætsefterskole Tilskud til at etablere et attraktivt natur- og friluftsværested ved Fri- og idrætsefterskole. Til materialeudgifterne til etablering af 2 sheltere, op til 1 pr. stk., samt til 50% af materialeudgifterne til etablering af fugletårn, op til kr. I alt op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at frivillige deltager i etableringen kr. Kajakker Silkeborg Produktionshøjskole Tilskud til anskaffelse af 10 havkajakker. Til 50% af udgifterne til kajakker, redningsveste og våddragter, op til kr kr. Træværksted og huggehus Formidlingscenter - Mors Tilskud til anlæggelse og indretning af et huggehus til centrets udendørs aktiviteter. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Miljø, hvor du bor Rosenholm Miljøforum Tilskud til opsøgende natur- og miljøformidling i Rønde og Rosenholm Kommune. Til 50% af udgifterne til anskaffelse af en skurvogn, udstyr og formidlingsmaterialer - op til kr kr. Vestsallingstien Spøttrup Kommune Tilskud til etablering af natur- og kultursti langs nedlagt jernbane. Til infoskilte, -tavler, -foldere m.v.: kr., til teltplads med shelter og bålplads: kr., til beplantning: kr. samt til handicapvenlige tiltag: kr. - i alt kr. ex. moms. Det er en betingelse, at etableringen udføres ved frivillig arbejdskraft kr. Friluftsliv Kirkebækskolen Tilskud til skoles naturvejledning. Til rygsæk med materialer til naturundersøgelser. Det blå Limfjordsland Fursund Turistforening Tilskud til samarbejdsprojekt mellem 3 kommuner, turistforeninger, frivillige og lokale foreninger i Sallingområdet. Formålet er etablering af natur- og vandreruter. Til materialer til den del af etableringen, der foregår ved frivillig arbejdskraft. Det er en betingelse, at det fulde finansieringsgrundlag er tilvejebragt før iværksættelse. Finansieringsgrundlaget indbefatter en egenfinansiering på 1,6 mio. kr kr. Etablering af støjbekæmpende foranstaltninger Herning Jagtcenter - Ørre Tilskud til støjdæmpende foranstaltninger ved jagtcenter. Da centret bruges til både jagt og sportstræning, gives der tilskud til 25% af etableringsudgifterne, op til kr kr. Køb af telte Det Danske Spejderkorps, 1. Romalt Tilskud til spejdergruppes telte. Til 50% af udgifterne til 4 telte, op til kr kr. Redskaber til bålplads Jerne Børnehave Tilskud til børnehaves bålplads. Til 50% af udgifterne til bålredskaber, op til kr kr. Nye telte Det Danske Spejderkorps, Pionererne gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 4 små lavvuer, op til Turudstyr Haderslev Kajakklub Tilskud til kajakklubs friluftsudstyr. Til 50% af udgifterne til 4 trangiaer og til 2 lavvuer - op til kr kr. Redningsveste Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Juniorafdelingen Tilskud til sportfiskerforenings sikkerhedsudstyr. Til 50% af udgifterne til 10 redningsveste, op til kr kr. 3

6 Motorbåd Ebeltoft Bofællesskaber Tilskud til motorbåd, der skal bruges til friluftsliv af udviklingshæmmede. Til 50% af udgifterne til køb af motorbåd, op til ex. moms. Cykelture Tandemklubben Nordsjælland Tilskud til tandemcykel, hvor cykelryttere skal køre med blinde. Til 50% af udgifterne, op til Friluftsliv ved Ubberup Højskole Ubberup Højskole Tilskud til materialer til højskoles start af faget friluftsliv. Til 50% af udgifterne til trangiaer, tipi, kompasser og skovøkser, op til kr kr. Multihytten Brylle Skole Tilskud til etablering af multihytte ved skole og børnehave. Til rekvisitter og materialer til bygning af hytte: ud fra et budget på kr. Bålplads ved Asnæslejren Frederiksberg Sogns Ungdomskreds Tilskud til lejrplads ved feriekoloni på Asnæs kr. til materialer kr. Finsk sauna Stubbekøbing Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsdag. Til 50% af udgifterne til materialer til en sauna, op til kr. Eleverne bygger kr. Lovns Sø Hvalpsund Borger- og Håndværkerforening Tilskud til træer og borde/bænke ved borgerforenings plads. Foreningens medlemmer planter. Astronomisk binokulær prismekikkert Amatørastronomisk Selskab Fyn Tilskud til astronomisk binokulær prismekikkert, som skal bruges til formidling af stjernehimlen. Op til til anskaffelse af kikkert. Havkajaksejlads Den Frie Lærerskole Tilskud til 2 havkajakker til undervisningsbrug til Den Frie Lærerskole, op til Friluftsliv som social træning Hjallerup Skole, Heldagsklassen Tilskud til heldagsskoles snitteprojekt. Til 50% af udgifterne til båludstyr, knive, bøger m.m., op til kr kr. Fiskegrej St. Dannesbo Tilskud til fiskegrej til botilbud for bl.a. stofmisbrugere. Vilde overvintringsfugle i kulturlandskabet Odsherred Naturskole Tilskud til naturformidlingsudstyr til Odsherred Naturskole. Til 50% af udgifterne til kikkerter og globus, kr. ex. moms kr. Patruljeudstyr KFUM-spejderne i Danmark, Høruphav Tilskud til spejdernes patruljeudstyr. Til 50% af udgifterne til telte og patruljekasser, op til kr kr. Aktiviteter - idrætsbørnehave Idrætsbørnehaven Ryvang 2 Tilskud til hønsehus til børnehave. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Børn og voksne opfører huset kr. Permanent shelter til primitiv overnatning KFUM-spejderne i Danmark, Herlufsholm gruppe Tilskud til materialer til et shelter, som skal opføres på spejdergrund i Næstved, op til 1 1 Oversejl Vikingekampgruppen ASK Tilskud til køb af oversejl til vikingekampgruppe. Sejlet skal bl.a. bruges som overdækning til bålplads. Til 50% af materialeudgifterne, op til Sheltere KFUM-spejderne i Danmark, Tranum gruppe Tilskud til etablering af 2 sheltere. til køb af materialer. Spejderne skal deltage i etableringen. Pladsen kan evt. tilmeldes ordningen Overnatning i det fri. Køb af jolle KFUM-spejderne i Danmark, Balling Tilskud til køb af jolle, som spejdere skal bruge til grænseoverskridende friluftsliv. Til 50% af udgifterne til køb af jolle, op til Bådmotor Fiskebenet Tilskud til køb af bådmotor til fiskeklubs båd. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Sheltere KFUM-spejderne, Bruddal Tilskud til etablering af shelter på spejderplads. Til materialeudgifterne - op til kr. Spejderne deltager i etableringen kr. Flytbar skurvogn til skoler og Blå Flag Trente Mølle Natur-, Miljø- og Lokal Agenda 21 Center Tilskud til flytbar skurvogn til skoler, Blå Flag m.v. Til materialer til renovering af skurvogn samt til køb af udvendigt udstillingsmateriale og undervisningsmaterialer - op til 3 3 Nyt samlingstelt og arbejdsborde KFUM-spejderne, Sundeved Tilskud til spejdergruppes samlingstelt. Til 50% af udgifterne - op til Skole i naturen Dybkær Specialskole Tilskud til projekt Skole i naturen for psykisk udviklingshæmmede børn kr. til en toer-kajak, samt 50% af udgifterne til snittekasse, klatreudstyr, svømmeveste, fiskegrej og kompasser, op til kr. - I alt op til kr kr. Ude-SFO Øsby SFO Tilskud til SFO s udeliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer og materialer til naturvejledning, op til kr kr. Projekt: Sø & Hav Dagcentret Midgården Tilskud til pensionisters friluftsliv. Til 50% af udgifterne til køb af jolle, op til kr kr. Opprioritering af friluftsliv Lunderskov Efterskole Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en lavvu, op til kr kr. Natur, børn & Howard Gardeners mange intelligenser Toftegårdens Børnehave Tilskud til projekt Natur, børn og Howard Gardeners mange intelligenser. Til 50% af udgifterne til naturaktivitetsmaterialer, bådudstyr og naturfagbøger, op til Skovskurvogn Klim Fribørnehave Tilskud til børnehaves skovskurvogn. Til 50% af materialeudgifterne til anskaffelse og indretning af skurvogn, op til 1 Forældre og personale står for indretning m.v. 1 Telte og rafter Det Danske Spejderkorps, II Lyngby Gruppe Tilskud til telte og rafter til pionerarbejde til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til køb af 2 telte og køb af rafter - op til kr kr. Udendørs undervisning Ørum Skole Tilskud til skoles udeliv. Til sejl til overdækning og materialer til havedam til naturundersøgelser kr. Shelter til skæve eksistenser Kirkens Korshær Tilskud til materialer til shelter, som skal opføres på foreningens ejendom ved Vordingborg. 4

7 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Shelter med bord, bænke og bålplads Værestedet Tilskud til etablering af primitiv lejrplads, der også vil være tilgængelig for handicappede. Til materialer til shelter, op til 1, til materialer til bålplads og båludstyr, op til kr., samt til bord med bænke, op til kr. - I alt op til kr kr. Havkajakroning som aktivitet i klubben Hobro Ro-, Kano- og Kajakklub Tilskud til roklubs indførelse af kajakroning. Til 50% af udgifterne til 5 havkajakker - op til kr kr. Naturværksted SFO Brumbassen v/errindlev Skole Tilskud til SFO s legeplads Til materialer til bålplads, planter, økser/knive og gruttested kr. mod at SFO en betaler mindst det samme. Børn og forældre udfører arbejdet kr. Doktor Pjuskepjus s naturskab Landsbyordningen Boblen Tilskud til SFO s naturskab. Til 50% af udgifterne til naturundersøgelsesmaterialer og til skabet til at opbevare det i, op til Køkkentelt og lejrmaterialer til Blå Sommer Det Danske Spejderkorps, Højreby Gruppe, Søllested Tilskud til lejrmateriel til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til køkkentelt m.m., op til kr kr. Spor i landskabet Peder Syv Skolen Tilskud til shelter, lejrudstyr og værktøj til skole. Til materialer til shelter: kr., samt til 50% af udgifterne til lejrudstyr og værktøj, op til kr. - i alt op til kr. Eleverne skal deltage i etableringen af shelteret kr. Udeliv - lavvu Børnehuset Baunegård Tilskud til friluftsliv ved børnehus. Til 50% af udgifterne til lavvu, op til kr kr. Faaborgegnens klatreprojekt Faaborgegnens Efterskole Tilskud til efterskoles træklatring. Til 50% af udgifterne til udstyr hertil, op til kr kr. Projekt udebase Børnehaven Kærhøgevej Tilskud til børnehaves udebase. Til 50% af udgifterne til materialer til læshelter, naturbøger, trækvogn m.m., op til kr kr. Udeliv Jagtvængets Børnehave Tilskud til materialer til børnehaves naturformidling. ekskl. moms til fiskenet, vandsolde, terrarier, naturtrailer og kornkværn. Indkøb af toer-kajak Kildehøj Grundejerforening Tilskud til indkøb af toer-havkajak til grundejerforening. Grøn go nat KFUM-spejderne, Højby Tilskud til spejderes friluftsudstyr. Til 50% af udgifterne til tipi, telte, trailer, økser og save, op til Faciliteter til aktiviteter og redskaber KFUM-spejderne, Vejby Tilskud til aktiviteter på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til 2 skure til aktiviteter og materialer, op til kr. Spejderne og idrætsforeningen opfører skurene kr. Anskaffelse af 4-årers inrigger Roklubben Viking Ekstraordinært tilskud til projekt med roning og integration af børn og unge med flygtninge-/indvandrerbaggrund. Til 1/3 af udgifterne til en 4-årers inrigger, op til kr kr. Mini-hytte i granskoven KFUM-spejderne, Langsø Gruppe, Tjele Tilskud til projekt på spejdergrund, hvor de ældste spejdere skal opføre en primitiv overnatningshytte. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Friluftsliv opleves ude uanset vejret Det Danske Spejderkorps, 1. Tranbjerg gruppe Tilskud til spejderes telt- og båludstyr. Til 50% af udgifterne til bivuaker og båludstyr, op til Indkøb af spejdertelte De Grønne Pigespejdere, Tårnby gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Nye telte Det Danske Spejderkorps, 3. Absalon Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Indkøb af lavvu Friluftsforeningen Udtur Tilskud til lavvu med ovn, som skal bruges af friluftsforening til ture året rundt - op til kr kr. Naturoplevelser på åer og søer Aalborg Roklub Tilskud til roklubs naturoplevelser og mulighed for tilgang af yngre medlemmer. til indkøb af 4 havkajakker og 50% af udgifterne til reklamefolder, op til - I alt op til 2 2 Luftspejder og andre spejderaktiviteter Det Danske Spejderkorps, Albertslund Gruppe Tilskud til lejr- og aktivitetsudstyr til spejdere. Til 50% af udgifterne til telte, rafter, udstyr og materialer til luftspejd - op til kr kr. Shelter ved Alrum Stadil Sogneforening Tilskud til materialer til opførelse af shelter på primitiv campingplads. Shelteret opføres af frivillig arbejdskraft. 1 Havkajakker med udstyr Thisted Roklub Tilskud til anskaffelse af 2 havkajakker til roklub. Friluftsliv - tæt på naturen KFUM-spejderne, Hatting Gruppe Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en tipi og 3 stormkøkkener, op til kr kr. Kystfriluftsliv i havkajakker Odsherred Kano- og Kajakklub Tilskud til kano- og kajakforenings friluftsliv. Til indkøb af 4 havkajakker med udstyr, op til Havkajakgruppen Norsminde Kajakklub Tilskud til kajakklubs friluftsture med familier. til 4 kajakker og 50% af udgifterne til telt og trangia - op til 300 kr. - i alt kr kr. Sheltere De Grønne Pigespejdere, Søborg Gruppe Tilskud til etablering af sheltere på spejdergrund. Til materialeudgifter til 2 sheltere, op til 1 pr. stk. - i alt op til Det er en forudsætning for tilskuddet, at spejderne deltager i etableringen. Spejdergrund i boligkvarter De Grønne Pigespejdere, Tårnby Gruppe Tilskud til udendørs pilebageovn og borde og bænke bygget i rafter på spejdergrund. Til materialeudgifter, op til kr. Det er en forudsætning for tilskuddet, at spejderne deltager i etableringen kr. Bålhus KFUM-spejderne, Vestrup Tilskud til etablering af bålhus på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer til bygning af bålhuset, op til kr. Det er en forudsætning for udbetalingen at tilskuddet, at spejderne deltager i etableringen kr. Vandretur/overlevelsestur Distrikt Psykiatrisk Center, Indre Østerbro Tilskud til vandreudstyr til oplevelsesture for psykisk syge. Til 50% af udgifterne til køb af 10 stk. telte, op til kr., samt til 50% af udgifterne til køb af 5 stk. kogegrej, op til 875 kr. - I alt op til kr kr. 5

8 Friluftsgruppe/udeprojekt/natur i børnehøjde Stærekassen Tilskud til opstart af friluftsgruppe i børnehave. Til materialeudgifterne til køb af båludstyrssæt, op til kr., til stubbe omkring bålet, op til 800 kr., til jernalderovn, op til kr., til 2 stk. aktivitetskasser, op til 3.775, samt til hakker, river og spader, op til kr. - I alt op til kr kr. Handicapvenlig fiskesti i Haderis Å Aktivitetsgården - Aulum-Haderup Kommune Tilskud til aktivitetsgårdens projekt med forbedring og udbygning af en handicapegnet fiskesti. Til 50% af udgifterne til materialer - op til 2 2 Materialehytte Det Danske Spejderkorps, Jacala Stammen Tilskud til materialehytte til spejdernes udstyr. Til 50% af udgifterne - op til kr. Det er en forudsætning for udbetalingen af tilskuddet, at hytten opføres af spejdere og forældre kr. Udskiftning af havbåd i Helsingør Nordhavn Fiskeringen Tilskud til fiskeklubs udskiftning af havbåd til Helsingør havn. Til 50% af udgifterne til køb af 1 stk. Crescentjolle - op til kr kr. Udskiftning af Nordechjolle i Kulhuse Havn Fiskeringen Tilskud til udskiftning af fiskeklubs jolle til Kulhuse havn. Til 50% af udgifterne til køb af 1 stk. Crescentjolle - op til kr kr. Brug naturen aktivt CEU Kolding - Center for Erhverv og Uddannelse Tilskud til naturformidlingsudstyr til naturcenter. Til 50% af udgifterne til køb af naturformidlingsudstyr - op til kr., samt til opførelse af shelter, op til kr. - I alt op til kr kr. Ungdom i Wayfarer i det Sydfynske øhav Rudkøbing Sejlklub Tilskud til køb af joller til sejlklub. til 50% af udgifterne til køb af 2 stk. Wayfarerjoller - op til 2 2 Udviklingshæmmede på oplevelse i naturen Holstebro Montageværksted / Beskyttet Værksted Tilskud til anskaffelse af friluftsudstyr til overnatningsture for udviklingshæmmede. Til 50% af udgifterne til indkøb af telte, kogegrej, køleboks, lampe, økse, sav og feltbøger, op til Overnatningshytte/shelter Egense Sejlklub Tilskud til materialer til shelter ved sejlklub. 1 Etablering af tur- og havkajakgruppe Nivå Kajakklub Tilskud til indkøb af 5 havkajakker med udstyr. Til 50% af udgiften, op til pr. kajak, i alt op til 2 2 Formuldningstoilet og telt Det Danske Spejderkorps, Nyråd Gruppe Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgiften til tipi og til multtoilet, op til kr kr. Friluftsliv ved kysten Sorø Cano & Kajak Club Tilskud til roklubs friluftsliv. Til 2 havkajakker - op til Naturformidling Børnehuset Valhalla Tilskud til naturformidlingsmateriale til børnehave. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Bålhus KFUM-spejderne, Nordrupøster Gruppe Tilskud til opførelse af bålhus på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne opfører bålhuset kr. Agenda 21 Grøn Landsby Gruppe Tilskud til etablering af grønne områder i landsbyen Guldager. Til 50% af udgifterne til materialer til 4 små broer, op til kr. Gruppens medlemmer udfører arbejdet kr. Havkajakker til Løgstør Løgstør Roklub Tilskud til anskaffelse af 3 havkajakker. 1 Børn og naturformidling Børnehaven Tjørnebo Tilskud til naturformidlingsudstyr til børnehave. Stiadgang til natur og kulturhistorie i Fjends Torkil Stensig Tilskud til etablering af et sammenhængende stisystem i naturområderne ved Daugbjerg og Mønsted Kalkgruber. Til 50% af udgiften til materialer, op til 2 ekskl. moms. 2 Vikinge lejrliv Vikingeforeningen Burgundaland Tilskud til fremstilling af vikingeudstyr. Til 50% af udgifterne til materialer, op til til 16-årige ud i naturen Det Danske Spejderkorps, Køgespejderne Tilskud til nye initiativer, som skal fastholde de unge i spejderorganisationen. 1 til træklatringsudstyr. 1 Vandhunde & fiskeben - vinterbadning & waders Højskolen på Samsø Tilskud til udvidelse af friluftsaktiviteter med kystfiskeri for overvægtige. Til 50% af udgifterne til 8 par waders - op til Naturen som en integreret del af børns liv Vestre Skole Tilskud til etablering af et aktivitetsområde ved skole og SFO. Til 50% af udgifterne til materialer til bygning af bålhytte, udeværksted og borde/bænke - op til kr., samt til 50% af udgifterne til huggekasse og båludstyr - op til kr. I alt op til kr. Det er en forudsætning, at frivillige og/eller offentlige beskæftigelsestiltag står for etableringen kr. Spejdergrund i Rækker Mølle KFUM-spejderne, Rækker Mølle Tilskud til indretning af spejdergrund. Til materialer til 2 sheltere og bålplads: kr. og til 50% af udgifterne til planter og træer og lejrbålskasse og træstammer, op til kr. - I alt op til Spejderne udfører arbejdet. Materialekøb til shelter Jørgen Pedersen Tilskud til materialer til opførelse af shelter i nedlagt grusgrav. Shelteret opføres af frivillige. Mere økofrugt i Offside Gartneri Offside Tilskud til Gartneri Offside, som bruges af mennesker som er sat udenfor. til frugttræer, -buske, redskaber m.m. Pavillon Bøgehusene Tilskud til handicappedes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til pyramidepavillon - op til Glim Skoles udeskole Glim Skole Tilskud til skoles udeskole. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, bålgrej, pileplanter og vogn med naturundersøgelsesudstyr, op til kr kr. Børne- og ungdoms fiskeri Vinding Vind Lystfiskerforening Tilskud til fiskeudstyr som skal udlånes til børn og unge, som starter i foreningen. Klubkajakker Århus Havkajakklub Tilskud til 3 havkajakker med udstyr til udlån til foreningens nye medlemmer, 3 x - i alt 1 1 Sheltere KFUM-spejderne, Peder Oxe Gruppe Tilskud til materialer til 2 sheltere, som skal bygges på spejdergrund i Haslev - op til Spejderne bygger shelterne selv. Shelterplads i Friluftsnet Nordvest Vesterlyng Camping Tilskud til materialer til 3 sheltere på Vesterlyng. 1 6

9 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Øget sikkerhed Skibslaget Sebbe Als Tilskud til redningsudstyr til vikingeskib. Til 50% af udgifterne til redningsveste m.v. - i alt op til 1 1 Primitiv overnatningsplads til handicappede Dieter Steffen Tilskud til etablering af en handicapegnet overnatningsplads med shelter, bålplads, borde/bænke og træbro til fiskeri. 1 til materialer til shelter, samt til 50% af udgifterne til materialer til de øvrige dele, op til 2 - I alt op til kr. Det er en forudsætning, at pladsen optages i Overnatning i det fri og friluftsliv Nordvest kr Spejdertelte KFUM-spejderne, Kaas-Moseby Gruppe Tilskud til telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til 2 telte, op til kr kr. Indretning af fælles naturværksted Naturinstitutionen Kæpsmarken Tilskud til etablering af naturværksted, som skal bruges af spejdere, borgere og dagplejen i landsby. 2 til materialer til bænke, reoler, værktøj og værktøjskasser til pileflet. 2 Læbeplantning i forbindelse med lejrplads Sct. Georgs Gilderne i Danmark Tilskud til beplantning på lejrcentret Rodbjerggård. Til 50% af udgifterne til træer og buske, op til kr. En forudsætning for tilskuddet er, at frivillige planter kr. Bålhytte Søgård Friskoles Støtteforening Tilskud til bålhytte ved Friskole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Hytten opføres af pedel, børn og forældre. 1 Astronomisk teleskop Astronomisk Forening for Køge Bugt Tilskud til teleskop og udstyr hertil. Til 50% af udgifterne, op til Nye telte KFUM-spejderne, Nordsjællands Distrikt, Arresøcentret Tilskud til telte til spejdercenter. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Havkajak og friluftsliv Skødstrup Sportsforening Tilskud til at sportsforening udvider sine aktiviteter med havkajaksejlads. Til 50% af udgifterne til 10 havkajakker med udstyr, op til kr kr. Indretning af campingvogn Sct. Severin Skole SFO Tilskud til indretning af campingvogn som aktivitetshus. til anskaffelse af udstyr til naturundersøgelse og til indkøb af hugge- og snitteredskaber - i alt op til Lær vores vådområder at kende og pas på dem Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe Lokalkomité Tilskud til etablering af økobase ved vådområder i Gladsaxe. Til 50% af udstyret til naturundersøgelser, op til kr kr. Start af naturklub for børn og deres familie Skanderborg Naturklub Tilskud til nyoprettet naturklubs naturaktiviteter. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr kr. Naturhytten Hjallerup Skole Tilskud til bålhytte/undervisningspavillon ved skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Eleverne deltager i opførelsen. Opsætning af redekasse. Fra pjecen Ud i natur/teknik, Nordjyllands Amt. Foto: Jørn Grau Larsen. Ressourcelærerordning i friluftsliv Øresundsskolen Tilskud til friluftsliv for elever på specialskole for udviklingshæmmede. Til 50% af udgifterne til klatreudstyr, lavvu og båludstyr, op til kr. ekskl. moms kr. Outdoor adventure/snorkeldykning fra båd/kyst Dalum Ungdomsskole Tilskud til ungdomsskoles snorkeludstyr. Til 50% af udgifterne op til kr. ex. moms kr. 7

10 Udegruppe Skolefritidsordningen Kernehuset Tilskud til SFO s udeliv. Til 50% af udgifterne til høvlbænk, huggekasse, langbuer og andre materialer, op til kr kr. Fra jord til bord Vuggestuen Refsmosegård Tilskud til etablering af 3 højbede i vuggestue kr. til lærketræ til fremstilling af bedene, som forældrene tager sig af kr. Udskiftning af Lystfiskerforeningens træbåde Lystfiskerforeningen Tilskud til foreningens udskiftning af joller i perioden Til 25% af udgifterne til 6 joller inkl. montering, op til kr kr. Bomtelte til bedre ture i sejlskib Det Danske Spejderkorps, Niels Juel Søtrop Tilskud til bomtelte til spejderes svendborgjoller. Til 50% af udgifterne til 3 stk., op til kr kr. Udeskole Åbjergskolen Tilskud til etablering af et udeværksted og bålplads. Til 50% af udgifterne til materialer og udstyr, op til, og 50% af udgifterne til anskaffelse af 2 trækvogne med udstyr til naturundersøgelser, op til kr. - I alt op til kr kr. Friluftsudstyr til projekt etniske spejdere Det Danske Spejderkorps, Birkegruppen Tilskud til spejdergruppe, som ønsker at skaffe medlemmer med anden etnisk oprindelse end dansk. Til 50% af udgifterne til telte og køkkengrej, op til kr kr. Træklatregrej Det Danske Spejderkorps, Stjernegruppen Tilskud til spejderes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 4 sæt træklatregrej, op til kr kr. Skur til børn og natur Grøn Guide i Gellerup Tilskud til opførelse af skur på areal bag skole. Skuret skal være støttepunkt for skolernes naturformidling, og eleverne skal deltage i opførelsen. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Teleskop Rønshoved Højskole Tilskud til teleskop til højskolens undervisning i astronomi. Til 50% af udgifterne, op til Nye sejlbåde Rønshoved Højskole Tilskud til højskolens sejladslinie. Til 1/3 af udgifterne til sejl og nye joller, op til kr. ekskl. moms kr. Etablering af sheltere og bålplads Jens Langknivs Jordlaug Rosborg Tilskud til opførelse af 2 sheltere og en bålplads ved Rosborg. 1 til materialer. 1 Friluftsliv Kragenæs Sejlklub Tilskud til køb af skolebåd til sejlklub, der bl.a. ønsker at integrere dampbørn i medlemskredsen. Til 50% af udgifterne til køb af sejlbåd (IF), op til kr kr. Havkajak og friluftsliv i Nexø Nexø Kajakklub Tilskud til havkajakker, telte og stormkøkkener til kajakklub. Grejet skal bl.a. bruges til længere ture. Til 8 havkajakker - op til pr. kajak, i alt op til kr., samt til 50% af udgifterne til køb af telte og stormkøkkener, op til kr. - I alt op til kr kr. Ny fok til Skonnerten Martha Skonnerten Martha Tilskud til ny fok på skonnerten Martha kr. Bålhytte Det Danske Spejderkorps, Tjørring Gruppe Tilskud til etablering af bålhytte på spejdergrund. Bålhytten opføres, så den også vil være tilgængelig for handicappede, desuden vil lystfiskere og andre også kunne benytte både bålhytten og området omkring. Til 50% af materialeudgifterne op til Det er en forudsætning, at spejderne deltager i etableringen. Læhytter Søborg Privatskole Tilskud til etablering af sheltere ved skole. Shelterne vil kunne benyttes af hele lokalområdet. Til materialeudgifterne til 3 sheltere, op til 1 pr. stk. - I alt op til 4 Det er en forudsætning, at elever og andre frivillige deltager i etableringen, samt at pladsen registreres i oversigten Overnatning i det fri - se 4 Flydebro ved Århus Rostadion Brugerklubberne af Århus Rostadion ved Brabrand Sø Tilskud til flydebro ved roklub. til materialeudgifterne til vedligeholdelsesfri flydebro. Brugerne står selv for at samle og forankre broen. Friluftsprojekter Pædagogisk Central Ishøj Tilskud til naturcentrets friluftsprojekter. Til 50% af udgifterne til en jolle og 2 lavvuer, op til kr., samt til 6 havkajakker, pr. stk., op til - I alt op til kr. Det er en betingelse, at der bliver lavet en låneaftale med kommunens naturskole før projektet iværksættes kr. FDF Mejdal-Kredsens friluftsprojekt FDF, Mejdal-Kredsen Tilskud til etablering af aktivitetsområde på spejdergrund. Til materialeudgifterne til 2 sheltere, op til Til 50% af udgifterne til materialer til raftegård, spiseplads og brændeskur, op til kr. - I alt op til kr. Det er en forudsætning, at frivillige deltager i etableringen kr. Handicapvenlige tiltag og overnatningshytte Sillerslev Havneforening Tilskud til handicapegnede faciliteter på den offentlige badestrand. Til materialer til 2 sheltere, handicaprampe og borde/bænke, op til kr kr. Økobasen Rævehulen, Fladbro Skov Randers Kommune, Naturvejlederen, Teknisk Forvaltning Tilskud til økobase i Fladbro Skov. Til etableringsudgifter og udstyr, op til kr. mod at Kommunen yder mindst et tilsvarende beløb kr. Friluftskorpset Friluftskorpset Tilskud til anskaffelse af 10 havkajakker: kr. samt til 50% af udgifterne til lejrudstyr, klatreudstyr og trailer, op til kr. - I alt op til 1 1 Båd i Bagsværd Sø Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg Tilskud til båd til lystfiskerforening. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Udekøkken ved Mosehuset Mosehuset SFO Bakkeskolen Tilskud til SFO s friluftsliv ved deres udeareal. Til 50% af udgifterne til sejldug til overdække, ovn og køkkenbord, op til kr. Personale, børn og forældre deltager i etableringen kr. Alrum Roklub Alrum Roklub Tilskud til 2 havkajakker til nystartet roklub. pr. stk., op til Friluftsafdelingen Kanonen Opholdsstedet Kanonen Tilskud til friluftsudstyr til utilpassede unge kr. til telte og trangiaer kr. Faciliteter på teltplads Graasten Teltplads Tilskud til indretning af teltplads på Ærø. Til 50% af udgifterne til borde og bænke, op til kr kr. Etablering af bålhytte FDF, Karlslunde Tilskud til bålhytte på FDF-grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til 1 FDF erne deltager i bygningen. 1 Gåsebiller og stærekasse Hestkær Friskole Tilskud til friskoles naturformidling. Til 50% af udgifterne til materialer til stærekasser, op til kr. Eleverne deltager i fremstilling af kasserne kr. 8

11 F RILUFTS- OG NATURFORMIDLINGSPROJEKTER Afghan Navy Kollegiet Åhuset Tilskud til indkøb af havkajakker til friluftsprojekt for flygtningebørn. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker m/udstyr, op til Det er en betingelse, at havkajakkerne stilles til rådighed for hele kommunens flygtningegruppe. Bålhus Det Danske Spejderkorps, 1. Ry gruppe Tilskud til bålhus på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materiale, op til 1 Spejdere og forældre opfører hytten. 1 Spejderudstyr til spejderlejre Det Danske Spejderkorps, 1. Helsingør Gruppe Tilskud til spejderes lejrudstyr. Til 50% af udgifterne til telte, patruljeudstyrskasser og båludstyr - op til kr kr. Flere lystfiskertilbud Sydthy Sportsfiskerlaug Tilskud til robåd til sportsfiskerlaug. Til 50% af udgifterne til båd, årer og redningsveste - op til kr kr. Fuglekasser på skoler Høje Taastrup Miljø- og Energicenter Tilskud til fuglekasser og undervisningsmaterialer til skoleklasser i Tåstrup kr. Primitiv madlavning af økologiske grøntsager Økologisk Havekreds Grenaa Tilskud til Den Økologiske Have i Grenå. Til et borde-bænkesæt og til materialer til mistbænke til dyrkning af grøntsager, Frivillige udfører arbejdet. Udeliv Den Integrerede Institution Krudtuglen Tilskud til børnehaves naturformidlingsudstyr kr. Friluftsoplevelser Børnehuset Fyrreparken Tilskud til døgninstitutions friluftsliv. Til 50% af udgifterne til telte, trangiaer og bålgryder, op til kr kr. Tipi til eleverne Geelsgaardskolen Tilskud til specialskoles tipi. 2 ud fra et budget på kr. 2 Friluftsliv/Sundhed uden recept /Poster i skoven Dansk Orienterings-Forbund Tilskud til landsdækkende orienteringsløbsprojekt. 7 til udgivelse og distribution af informationsfolder (2 stk.). 7 Beplantning og friluftsudstyr Børnehuset Blomsten Tilskud til friluftsliv ved børnehus kr. til æbletræer, jord og opstamningspæle. Børn og voksne skal deltage i plantningen kr. Udearealer ved Tilsted SFO Oasen Tilsted Skolefritidsordning Tilskud til udearealer og naturundersøgelser ved skolen. Til 50% af udgifterne til planter, trækvogn og materialer til naturundersøgelse - op til kr. Børn og voksne planter kr. Friluftsudstyr Tømmerby-Lild Skole Tilskud til telte og stormkøkkener til skoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne - op til kr kr. Slivsø Bådelaug Slivsø Beboerforening Tilskud til jolle og redningsveste til sejlads på genskabt sø. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Etablering af skoleskov, Sletten Holstebro kommune Tilskud til etablering af en skoleskov, hvor elever fra den lokale skole skal plante og få en forståelse for de forskellige træarter. Til 50% af materialeudgifterne til køb af planter (træer), op til 2 Det er en forudsætning, at eleverne planter. 2 Udbygning af bålhus Ryslinge Friskole Tilskud til projekt Bålhus - et naturprojekt i samarbejde med børnehave, klub og skole. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Institutionerne udfører selv arbejdet kr. Vikingehuset - bålhus KFUM og -K spejderne, Stagstrup Tilskud til bålhytte på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Spejderne bygger selv kr. Bålhytte FDF, Nørhalne Tilskud til opførelse af bålhytte på FDF grund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til kr. Kredsens medlemmer opfører hytten kr. Natur Spejd Det Danske Spejderkorps, Robin Hood Gruppe Tilskud til spejderes lejrplads i Ølstykke. Til 50% af udgifterne til materialer til bålhus og fuglekasser og til træer, op til kr. Spejderne bygger og planter selv kr. Overnatning i det fri Det Danske Spejderkorps, Solvang Gruppe Tilskud til telte, så spejdergruppens yngste medlemmer også kan bruge denne overnatningsform. Til 50% af udgifterne til 2 Kit Kat telte med tilbehør - op til kr kr. Udlån af fiskegrej til børn FDB s Fiskeklub anno 1997 Tilskud til fiskegrej til klub, som vil låne det ud til børn kr. Indkøb af kajakker DGI Nordvestsjælland Tilskud til anskaffelsen af 6 havkajakker, som lånes ud til lokalområdets børn og unge. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Havkajakker Kastrup Kajak Klub Tilskud til indkøb af 4 havkajakker. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Indkøb af Mopa havjagts- og fiskebåd Handelshøjskolens Jægerklub Tilskud til havjagts- og fiskebåd til forening ved Handelshøjskolen. Til 50% af udgifterne til brugt båd, trailer og flydedragter - op til Kajens hemmeligheder Mik Haar Tilskud til materialer til vandaktiviteter på Dyvig Kro Havn. Til 50% af udgifterne til vandkikkerter, fiskenet, håndvod, plancher m.m., op til kr kr. Find vej i dit nærområde Herning Orienteringsklub Tilskud til orienteringsklubs projekt med at lære andre grupper at finde vej. Til 50% af udgifterne til markeringspæle, skilte, kort og kompasser, op til Foreningens medlemmer udfører selv arbejdet. Telte Det Danske Spejderkorps, Erik Menved Gruppe Tilskud til indkøb af telte til spejdergruppe. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Skovsti og fuglekasser Skt. Nikolai Menighedsråd Tilskud til fuglekasser, der skal ophænges ved kirkegård. til materialer. Shelterplads Det Danske Spejderkorps, Næsbjerggruppen Tilskud til materialer til 2 sheltere, der skal opføres på spejdergrund. Shelterne skal opføres i brochuren Overnatning i det fri via Bålplads med scene Det Danske Spejderkorps, Næsbjerggruppen Tilskud til opførelse af bålplads på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer, op til Spejdere og forældre udfører arbejdet. 9

12 Nye spejdertelte Det Danske Spejderkorps, Mariager Gruppe Tilskud til 4 spejdertelte. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Raftegård Det Danske Spejderkorps, 1. Skovlunde Gruppe Tilskud til bygning af raftegård på spejdergrund. Til 50% af udgifterne til materialer og til rafter - op til kr. Spejdere og forældre bygger kr. Sheltere Foreningen Bisseruplejren Tilskud til materialer til 2 sheltere på spejdergrund: kr. Shelterne skal opføres i brochuren Overnatning i det fri via kr. Shelter Skolehjemmet ved Vejle Fjord Tilskud til etablering af shelter ved skolehjem. Op til 1 til materialer. Pædagoger og lærere står for opførelsen. En forudsætning for tilskuddet er, at oplysninger om shelteret tilmeldes brochuren Overnatning i det fri via 1 Mikrober (meget små spejdere) Det Danske Spejderkorps, Albertslund Gruppe Tilskud til start af nye spejdergruppe. Til 50% af udgifterne til materialer til naturformidling: Dolke, fiskenet, insektsugere og tov samt infofoldere, annoncer og plakater, op til kr kr. Indkøb af havkajakker Korsør Roklub Tilskud til havkajakker til roklub, som vil arbejde for at få unge og indvandrere ind i klubben. Til 50% af udgifterne til 4 havkajakker, op til Telt og shelters til FDF FDF, Sønderris Tilskud til sheltere og telte til FDF-kreds. Til materialer til 4 sheltere og 50% af udgifterne til 4 telte, i alt op til kr. Shelterne bygges af FDF erne selv kr. Fra jord til bord under åben himmel Aastrup 4H Tilskud til 4H-klubs udendørs liv. Til 50% af udgifterne til materialer til højbede og båludstyr, op til Sheltere og opholdsplads Præsteengsøernes Natur Put & Take Tilskud til materialer til 3 sheltere, som skal opføres i forbindelse med Præsteengsøerne, 4 Shelterne skal være offentligt tilgængelige. 4 Shelterbyggeri De grønne pigespejdere, Korsør Tilskud til materialer til bygning af shelter på spejdergrund, Ud med børn i FDF Agerbæk FDF, Agerbæk Tilskud til FDF eres friluftsliv. Til 50% af udgifterne til snitteværktøj, 4 presenningspavilloner, grillrist og materialer til bænke, i alt op til kr kr. Fiskeri for hjerneskadede Aktivitetscentret Høskovkollegiet Tilskud til hjerneskadedes friluftsliv. Til 50% af udgifterne til fiskegrej, stormkøkkener, rygeovn og telte m.m., op til kr kr. Friluftsliv i Lungstedvangen Børnecenter Lungstedvangen Tilskud til børnecenters friluftsliv. Til 50% af udgifterne til materialekasser til naturundersøgelser - op til kr kr. Natur - hverdag! Børneinstitutionen Christian X Tilskud til naturformidlingsudstyr til integreret børneinstitution. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Grej til naturvejledning Naturbisserne Tilskud til grej til natur og friluftsliv til unge, som vil vejlede heri til institutioner. Til 50% af materialerne til bål og grøn sløjd og til formidling på stranden, op til kr. Arbejdet udføres i samarbejde med Båring Højskole kr. Undervisning og fritid i den lokale natur Vedbæk Skole Tilskud til materialer til skovdage for skoleklasser. Til 50% af udgifterne til naturformidlingsudstyr, op til Sansebed - cykelskur/garage Daginstitutionen Peter Aage Gården Tilskud til materialer til sansebed ved børneinstitution kr. til materialer kr. Lystfiskeri Skælskør Kommune, Skoleafdelingen Tilskud til fiskeudstyr til naturskole. Til 50% af udgifterne til køb af 15 sæt fiskeudstyr, op til kr kr. Havkajak Thurø Vandski Klub Tilskud til 3 havkajakker til vandski-/vandsportsklub, som ønsker et alternativ for udøvelse af vandsport. Op til pr. kajak, i alt op til 1 1 Natur-aktivitets-projekt II Falsters Lilleskole Tilskud til pileværksted på skole. Eleverne skal bruge naturens egne materialer og bl.a. flette pilehytter, kurve og hegn. Til 50% af materialeudgifterne til pilegrene og hasselkæppe samt værktøj, op til kr kr. Bålmad Agger Børnehave Havbo Tilskud til båludstyr til børnehave. Til 50% af udgifterne til køb af båludstyr, op til kr kr. Meginjolle med trailer Natur og Ungdom, Hedensted Tilskud til Meginjolle, som bl.a. skal bruges til fiskeri og undervisning i marinbiologi. Til 50% af materialeudgifterne til køb af Meginjolle med sikkerhedsudstyr og trailer, op til kr kr. Natur- og Idrætslinje Odense Socialpædagogiske Seminarium hold 95,4F Tilskud til natur- og friluftslinie, der skal forbedre de studerendes muligheder for at arbejde med friluftsliv. Til 50% af udgifterne til 2 lavvuer, op til kr. ex. moms kr. Lavvu til vinterfriluftsliv Haslev Efterskole, Natur & Friluftslinien Tilskud til efterskoles friluftsliv. Til 50% af udgifterne til en lavvu - op til Lavvu Rødding Skole Tilskud til anskaffelse af en lavvu. Til 50% af udgifterne, op til kr. ex. moms kr. Udendørsliv i lavvu KFUM-spejderne, Fur Tilskud til anskaffelse af en lavvu. Til 50% af udgifterne, op til kr kr. Sheltere og rafteskur KFUM-spejderne, Hoven Tilskud til bygning af 2 sheltere og et rafteskur. til materialer til shelterne og 50% af udgifterne til materialer til rafteskuret, op til kr. - I alt op til kr. Spejderne opfører selv bygningerne kr. Kikkertpram Børnehaven Merianvej Tilskud til anskaffelse af en glasbundspram til naturobservationer på lavt vand. Til 50% af udgifterne, op til Restfinansieringen forsøges skaffet ved samarbejde med andre organisationer, skoler og institutioner i byen. Natur- og friluftskurser Castberggård, Døves Højskole Tilskud til højskolens friluftsfag. Til 50% af udgifterne til 8 havkajakker med udstyr, op til kr kr. Materialer til aktiviteter i og på Vadehavet Vadehavscentret Tilskud til anskaffelse af formidlingsudstyr. Til 50% af udgifterne til materialer til bygning af 20 faghusnet, 35 rejehov, samt 35 waders, 2 anhængere/trækvogne og en cykel - i alt op til 2 2 Liv og Luft - friluftsliv for ældre Sundheds- og Kulturcenter Frederiksberg & Langenæs Tilskud til friluftsaktiviteter for ældre. til informationsfolder. Desuden kr. til indkøb af udstyr (kikkerter, fiskestænger, røgeovn, felthåndbøger, tæpper, siddeunderlag, kurve, knive, sakse). I alt op til kr. ud af et budget på kr. 10

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL. Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Årsberetning 2005 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Søg tilskud til friluftsliv "Tips- og lottomidler til friluftslivet" støtter projekter, som forbedrer

Læs mere

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet

Årsberetning 2007. Tips- og lottotilskud til friluftslivet Årsberetning 2007 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Indhold Til glæde for alle 1 Om uddelingen 2007 2 Søg tilskud til friluftsliv 2 Frilufts- og Naturformidlingsprojekter 3 Kursusvirksomhed

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2009 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter 35 Grønne områder og parker 44 Faste anlæg

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet 2010 1 Indhold 3 Tips- & Lottomidler til Friluftslivet 4 Søg tilskud til friluftsliv 5 Frilufts- og naturformidlingsprojekter

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10

Indhold. Friluftsliv for alle 1. Målsætninger 2007-2010 2. Friluftspolitik i kredsene 6. Indsatsområder 8. Formidling og aktivitet 10 Årsberetning 2007 Indhold Friluftsliv for alle 1 Målsætninger 2007-2010 2 Friluftspolitik i kredsene 6 Indsatsområder 8 Formidling og aktivitet 10 Vækst i internationalt arbejde 14 Partnerskaber og grønne

Læs mere

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6

Indhold...1. Indledning...3. Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4. Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Indhold Indhold...1 Indledning...3 Friluftsrådets kreds Trekantsområdet...4 Vision for friluftsliv i Vejle Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...7 Friluftsliv i Region Syddanmark...16

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2014

Friluftsrådets årsberetning 2014 Friluftsrådets årsberetning 2014 Strategien 2014 I EN RIG NATUR Indhold 3 Strategien 2014 4 15 I en rig natur 19 På et bæredygtigt grundlag 28 bestyrelsen, kredsene og sekretariatet Læs mere om Friluftsrådet

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder 3 Idékatalog Friluftsliv i byens blå områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Projektets titel Beskrivelse af projektet

Projektets titel Beskrivelse af projektet Projektets titel Beskrivelse af projektet Haver til maver - jord under neglene Kort resumé af projektet: Haver til maver er et tilbud til børn om at dyrke haver og lære om, hvor maden kommer fra, mens

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling skovskolen københavns universitet Hæfter om friluftsfaciliteter nr. 4 overnatning Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling Niels Ejbye-Ernst, Søren Præstholm, Poul Hjulmann Seidler og Sandra Gentin

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område

Byens friluftsliv. Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område Byens friluftsliv Idékatalog Friluftsliv i byens grønne område 3 Idékatalog Friluftsliv i byens grønne områder Forfatter: Vibeke Dalum, udviklingskonsulent Serie: Byens friluftsliv Foto: Styregruppen Friluftsrådets

Læs mere

riluftsliv i varde kommune

riluftsliv i varde kommune riluftsliv i varde kommune Indhold Indledning...2 Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland...3 Vision for friluftsliv i Varde Kommune...5 Forslag til fremme af friluftslivet i kommunen...6 Friluftsliv i Region

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 1 & Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 1 & Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 1 & Fase 2 Projektet er et omfattende vestjysk og tværkommunalt projekt med det formål at udvikle fødevareproducerende virksomheder til også at levere oplevelser.

Læs mere

årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden

årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden årsberetning 2013 I Lokale og Anlægsfonden I FORMANDENS FORORD I Land mit visionen 2013 med hæder, ros og mod Wenn die Dänen kommen, gibt es immer etwas neues. Den tyske overskrift og indledningscitatet

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

NORDVEST SAFARI THY-MORS

NORDVEST SAFARI THY-MORS NORDVEST SAFARI THY-MORS VISIONER - YDELSER - KOMPETENCE Nordvest Safari vi i fremtiden blive en stor bidragyder til tankerne om NCOA - National Center of Outdoor Activities i Thy og på Mors. 1 Nordvest

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 18195 Naturvejleder: Leif H. Sørensen Arbejdssted: Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center. Adresse: Trentevej 7, Ny Stenderup, Postnummer/By:

Læs mere

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden Lokale og Anlægsfonden 1 Naturrum i nedlagt granitbrud i Vang Pris 1,8 mio. kr. Fondens støtte 600.000 kr. Areal 45 m² Arkitekt ATSITE og GWITT Bygherre Bornholms Regionskommune 2 3 10 Engagerede fællesskaber

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere