Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012"

Transkript

1 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. februar 2012 Vigtigste begivenheder USA: Investeringerne under pres? Markederne: Stigninger på aktiemarkederne i både Europa, USA og Asien, om end det japanske Nikkei indeks svækkes i de sidste timer af handlen her til morgen, muligvis som følge af svagere end ventet vækst i Indien. De danske og tyske obligationsrenter faldt og EUR styrkes. Japan: Industriproduktionen steg med 2,0% m/m i januar USA: Ordrerne på varige forbrugsgoder faldt mere end ventet. Huspriserne faldt med 0,5% m/m i december. Forbrugertilliden steg fra 61,5 til 70,8. Richmond Fed s aktivitetsindeks steg mere end ventet. Tyskland: Forbrugertilliden stiger som ventet fra 5,9 til 6,0 i marts. Inflationen steg overraskende fra 2,1% til 2,3% i februar. EMU: EU-Kommissionens økonomiske barometer stiger lidt mere end ventet i januar, men forbrugertillid og servicestemning skuffer. Italien: Ny pænt modtaget auktion over 5-årige obligationer. Irland: Der skal holdes afstemning om finanspagten i Irland, som stilles op som en afstemning om irernes medlemskab af euroen. Det er dog kun 12 af de 17 eurolande der behøver at ratificere aftalen for at den træder i kraft. UK: Forbrugertilliden holdt sig skuffende uændret på -29 i februar. Danmark: Konjunkturbarometret for industrien stiger mere end ventet i februar, mens både service- og byggesektoren skuffer med fald Dagen i dag vil fokus være på resultatet af ECB s 3-årige LTRO til bankerne. Herudover får vi endelige inflationstal fra euroområdet, tysk ledighed, fransk privatforbrug, KOF-indikatoren fra Schweiz samt BNP-tal for Q4 fra både Danmark og Sverige. Tyskland har auktion over 10-årige papire. Fra USA får vi reviderede BNP-tal for Q4, realkreditansøgninger, Chicago PMI, Bernankes halvårlige rapport til Kongressen samt Fed s såkaldte Beige Book. Det finske parlament skal stemme om den græske redningspakke. Dagens vigtigste begivenheder Der er udsigt til en begivenhedsrig dag, tæt pakket med begivenheder og økonomiske nøgletal. Primært vil fokus dog formentlig være rettet mod den vigtige 3-årige LTRO-tildeling (Long Term Refinancing Operation) fra den Europæiske Centralbank (ECB), hvor resultatet offentliggøres i dag. Det er anden gang, at ECB tilbyder bankerne at låne ubegrænset i 3 år til en meget lav rente. Der er ikke den store tvivl om, at netop dette likviditetsinstrument har spillet en afgørende rolle for stabiliseringen af de finansielle markeder, da bankerne i december lånte 489 mia. EUR ved den første 3-årige LTRO som estimeres at have tilført markedet ca. EUR 190 mia. i ny likviditet. Efterfølgende så vi, at den trængte situation på pengemarkedet blev demonteret, samtidigt med at renterne på de gældsplagede landes statsobligationer faldt. Buddene på hvor mange penge bankerne vil låne i denne omgang er ret så spredte (mellem EUR 300 mia. og EUR 750 mia.), men gennemsnittet ligger nogenlunde omkring det samme niveau som i december, dvs. lige under EUR 500 mia. ECB har selv fremhævet, at man ved den første operation fjernede det såkaldte stigma omkring deltagelse og kombineret med, at sikkerhedsstillelsesmulighederne er blevet udvidede, bør det øge interessen. Hertil kommer, at det som udgangspunkt er sidste gang muligheden for så billige tre-årige lån byder sig. Samlet har de europæiske banker et fundingbehov på EUR 550 mia. i 2012, hvoraf EUR 350 mia. forfalder i 1. halvår. Der kan derfor snildt være plads til efterspørgsel efter EUR mia. yderligere i LTRO en, hvis bankerne ønsker at dække hele dette års indfrielser af gæld. På den anden side tæller naturligvis, at krisestemningen på finansmarkedet har lagt sig lidt, ligesom de mest pressede banker allerede i december kan have udtømt muligheden for at benytte LTRO-faciliteten. Finansmarkederne vil sandsynligvis reagere positivt jo større LTRO en viser sig at blive, om end det har været argumenteret, at for stor efterspørgsel ville kunne skabe bekymring om større sårbarhed i systemet end antaget. Et beløb mellem EUR 300 og 600 mia. vil formentlig ikke give anledning til de store reaktioner, mens et beløb under EUR 300 mia. nok vil blive set som noget af en skuffelse. De andre økonomiske nøgletal vil nok tiltrække sig lidt mindre interesse, og vil nok ikke medføre de helt store markedsreaktioner. Vi venter et fortsat svagt forbrug i Frankrig, et fortsat (men mindre) fald i den tyske ledighed samt en svag stigning i kerneinflationen i euroområdet, uden at det sidstnævnte dog burde være en bekymring for ECB. Højdepunkter siden sidst Det skal også nævnes, at Tyskland holder auktion over EUR 4 mia. i 10-årige statsobligationer, samt at Finland stemmer om den nye græske redningspakke. I USA vil fokus være på Fed-Chef Bernanke, der går på talerstolen i første ben af hans halvårlige rapport til Kongressen (tidligere kendt som Humphrey- Hawkins). I dag skal han tale i Repræsentanternes Hus og i morgen i Senatet. Baseret på hans rapport i begyndelsen af denne måned, samt den tilsyneladende mangel på bred støtte som var tydelig i referatet fra Fed-mødet i januar, venter vi ikke at Bernanke vil benytte sig af muligheden for at signalere en 3. omgang kvantitative lempelser. De økonomiske nøgletal er da også overvejende fortsat med at overraske på den positive side på det seneste, som han sikkert vil bemærke, men vi mener ikke det er nok til at Bernanke vil ændre på hans stadig lidt dystre billede af de økonomiske udsigter. Senere på aftenen får vi også den anekdotiske beretning fra Fed om tilstanden i den amerikanske økonomi (den såkaldte Beige Book), som også ventes at bekræfte at de aktuelle konjunkturer ser mere lyse ud. På nøgletalsfronten er det især Chicago PMI, der springer i øjnene, som et sidste fingerpeg forud for det nationale ISM-indeks, der kommer i morgen. Markedet forventer en svag stigning. Herudover får vi også den første revision af BNP-tallene for 4. kvartal sidste år, som kan give en lille nedjustering fra den først offentliggjorte vækst på 2,8% annualiseret. De danske nationalregnskabstal for 4. kvartal ventes at bekræfte signalerne fra diverse nøgletal om, at det frie fald i økonomien bremsede op i de sidste måneder af Efter vækstdykket i 3. kvartal, hvor økonomien skrumpede med 0,5% over kvartalet, har nøgletallene således indikeret, at dansk økonomi ikke blev ramt af recession i teknisk forstand i 2. halvår Specielt privatforbruget, der ellers var faldet uafbrudt i 4. kvartaler i træk, ser ud til at have vist fremgang. Industriproduktionen har ligeledes rettet sig efter et svagt 3. kvartal, og peger dermed også på økonomisk fremgang. På investeringsfronten ser vi dog anledning til lidt svagheder som følge af den usikkerhed der var i højsædet i perioden. Modsat venter vi en lille fremgang i det offentlige forbrug efter det store fald i 3. kvartal, og nettoeksporten ventes også at have bidraget svagt positivt. Alt i alt giver det anledning til en forventet BNP-vækst på 0,2% q/q i 4. kvartal, hvor udviklingen i lagrene dog er en joker, der kan trække ned i tallet. Fra USA var der malurt i bægret efter en periode med ellers overvejende positive overraskelser fra nøgletalsfronten. Således faldt ordrerne på varige forbrugsgoder med hele 4,0% m/m i januar, hvilket mere end revereserede stigningen i december på 3,2% m/m. Det kunne indikere, at udløbet af ordningen med 100% skatteafskrivning af investeringer fra årsskiftet har haft større effekt end hvad der har været den almindelige opfattelse. Specielt bekymrende var det, at afskibningerne af ikke-militære kapitalgoder ex. fly (som er en god proxy for investeringsaktiviteten) faldt med 3,1% m/m. Selv om tallene er volatile, giver de dog grobund for, at forventningerne til BNP-væksten i 1. kvartal formentlig skal nedskrives som følge af en svagere investeringsaktivitet i maskiner og software, jf. dagens figur. Også huspriserne faldt ifølge CaseShiller mere end ventet i december, og ligger 4% lavere end i december året før. De svage tal blev dog modvejet af en stigning i forbrugertilliden fra 61,5 til 70,8 i februar, hvilket er det højeste niveau i et år, og en langt større stigning end ventet. Faldet i dette indeks i forrige måned blev således mere end reverseret, hvor bedre udsigter for arbejdsmarkedet og formentlig også de stigende aktiekurser har modvejet det negative indtryk fra stigende benzinpriser. Trods fremgangen er forbrugertilliden dog fortsat et godt stykke under det langsigtede gennemsnit på 94,4, men bedringstendenserne er naturligvis alligevel opløftende for håbet om en positiv spiral i økonomien. Endelig viste aktivitetsindikatoren fra Richmond Fed også fremgang. Nøgletallene fra euroområdet var på den blandede side, om end indtrykket af et lidt bedre momentum overordnet var intakt. Vi bed således mærke i en stigning i den tyske forbrugertillid til det højeste niveau i 12 måneder, primært trukket af forventninger om stigende indkomster. Modsat faldt et mål for den økonomiske optimisme, ligesom indekset for forbrugernes villighed til at forbruge faldt tilbage. På den lidt kedelige front så vi også en stigning i inflationen i Tyskland fra 2,1% til 2,3% i februar, trukket af højere energipriser. Overordnet er forventningerne stadig at inflationen vil aftage hen over året. Dog kan energipriserne udgøre en trussel mod privatforbruget. Et lidt mere positivt indtryk fik man også fra EU- Kommissionens økonomiske barometre, der i tråd med andre aktivitetsindikatorer viste tegn på et svagt øget momentum i begyndelsen af Det overordnede indeks steg således fra 93,4 til 94,4, hvilket var 2. måned i træk med fremgang. Stigningen i indekset kan muligvis give lidt håb om, at vi kan undgå en decideret recession i euroområdet, men det er dog også værd at huske på, at indekset stadig befinder sig på et niveau der kun er foreneligt med stagnation i økonomien. Analytikere: Jes Asmussen, , Rasmus Gudum, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

2 Markedskommentarer Aktier OMXC20 (+1,16% / indeks 454,54) og OMXC (+1,09% / indeks 376,54) endte begge i positivt territorium efter en succesfuld italiensk obligationsudstedelse og positive nøgletal for den amerikanske forbrugertillid, der viste sig bedre end ventet. William Demant (+1,53% / kurs 796,50) der nyder godt af investorernes tillid forud for regnskabet onsdag, og fik hævet kursmålet på aktien til 525 kr. fra tidligere 480 kr af Handelsbanken. I toppen af indekset endte dog NKT (+2,64% / kurs 237,40), der er regnskabsaktuel torsdag. A. P. Møller - Mærsk B (+0,27% / kurs ,00) oplevede en mindre kursstigning efter meddelelsen om salget af datterselskabet Mærsk LNG A/S til Teekay LNG Operating LLC and Marubeni Corporation. Desuden var to større finanshuse ude og hæve kursmålet på aktien, til trods for skuffende forventninger for oliedelen og forventning om underskud i Mærsk Lines i 2012 i gårsdagens regnskab. Uden for C20 oplevede Thrane og Thrane (+16,49% / kurs 431,00) igen et kurshop efter gårsdagens nyhed om et købstilbud fra en ikke offentliggjort interessent. Regnskabsaktuelle Alm. Brand (+1,52% / kurs 10,00) oplevede kursstigning på trods af et underskud på 529 mio. kr efter tab og nedskrivninger. Renter Obligationsrenterne i Danmark og Tyskland bevægede sig stort set sidelæns det meste af formiddagen, hvor en ventet stigning i den tyske forbrugertillid, samt en lille forbedring i de økonomiske barometre for euroområdet, ikke gav anledning til de store udsving. Generelt var der dog over dagen en faldende tendens i renterne, bl.a. trukket af en beslutning fra den tyske højesteret, om at den fast-track kommitte, der skal sikre hurtigere beslutninger omkring redningspakker ikke er i overensstemmelse med konstitutionen, samt efter at Irland meddelte, at landet skal holde folkeafstemning om indførelsen af finanspagten (om end den kun skal godkendes af 12 ud af de 17 eurolande). Rentefaldet blev forstærket efter nøgletal fra USA, der viste at ordrerne på varige kapitalgoder faldt kraftigt i januar, et svagt chain store sales samt at huspriserne faldt mere end ventet i december sidste år. En langt kraftigere end ventet stigning i forbrugertilliden i kombination med en pæn fremgang i Richmond Fed s aktivitetsindeks for fremstillingssektoren var dog med til at bremse rentefaldet, men kunne ikke forhindre at obligationsrenterne sluttede dagen lavere i både Danmark og Tyskland. I USA var der derimod tale om rentestigninger efter europæisk lukketid, som kan give et lille pres opad på de tyske og danske renter fra morgenstunden, om end stemningen på de asiatiske aktiemarkeder vendte til lidt mere negativt her til morgen, muligvis efter skuffende væksttal fra Indien. EUR havde en pil opad det meste af dagen, hvor udsigten til dagens 3-årige LTRO fra ECB var med til at holde appetitten for den fælles valuta i live. Med til at understøtte EUR var måske også en stigning i den tyske forbrugertillid, samt en lille forbedring i de økonomiske barometre for euroområdet, og disse forhold så ud til at opveje usikkerhederne fra den tyske højesterets beslutning, om at den fast-track kommitte, der skal sikre hurtigere beslutninger omkring redningspakker ikke er i overensstemmelse med konstitutionen, samt Irlands annoncering, at landet skal holde folkeafstemning om indførelsen af finanspagten (om end den kun skal godkendes af 12 ud af de 17 eurolande). Svage tal fra USA i form af et fald i ordrerne på varige kapitalgoder, lidt skuffende svagt chain store sales samt fald i huspriserne i december sidste år gav dog midlertidigt anledning til en svækkelse af EUR, men efter stærke forbrugertillidstal fra USA fortsatte EUR den opadgående tendens. Dagens finansielle nøgletal Handelsbankens finansielle forventninger Aktier Aktu elt %-Æ ndring Aktuelt Æ ndring OMXC USD/JPY Stoxx EUR/USD FTSE EUR/DKK Dow Jones USD/DKK Nasdaq SEK/DKK Brasil NOK/DKK Hang Seng CHF/DKK Nikkei GBP/DKK årige renter Råvarer Aktu elt Æ ndring Aktuelt Æ ndring USA C RB EUR Brent oil (1Mf) DKK Gold (spot) Pengemarkedsr enter EURIBOR3M 0.99 CHF3M 0.09 CIBOR3M 1.00 EURIBOR6M 1.29 CHF6M 0.14 CIBOR6M 1.26 Alle tal er opgjort kl. 7:30 i dag med ændringer fra foregående handelsdag kl. 7:30 Vi forventer, at ECB vil holde renten i ro på 1,00%, men vil dog ikke udelukke yderligere rentenedsættelser, skulle den økonomiske situation tilsige det. Nationalbanken forventes at følge ECB på helt kort sigt, dog med mulighed for yderligere negativ spændudvidelse. Spændet ventes dog igen positvt på 12-måneders sigt. Det er dog usikkert og afhænger i høj grad af udviklingen i DKK. Vi forventer, at Federal Reserve holder pengepolitikken uændret lempelig frem til i hvert fald slutningen af 2014, med en vis sandsynlighed for at en ny omgang kvantitative lempelser (QE3) kan blive aktuel. EUR er under pres fra en lempeligere pengepolitik samt den fortsatte usikkerhed i forbindelse med gældskrisen i euroområdet. Så mens der stadig er en trussel for USD fra den uafklarede situation og den politiske uenighed i forbindelse med udformningen af finanspolitikken, så venter vi generelt en stærkere USD over for EUR på 12 måneders sigt. NOK og SEK ses at kunne blive styrket en smule yderligere på kort sigt, men ventes svækket over de kommende 12 måneder som følge af en fortsat mere lempelig retning i pengepolitikken. Officielle renter 10-årig statsoblig ationer Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. USA EUR/USD Euroland USD/JPY Japan USD/DKK Danmark EUR/DKK Sverige SEK/DKK Norge NOK/DKK februar

3 Kommende begivenheder Aktiekalender, vigtige danske regnskaber Dato Selskab Regnskab 27/02/12 Jeudan A/S Y 27/02/12 Ap Moeller-Maersk A/S Y 28/02/12 Alm. Brand A/S Y 28/02/12 Neurosearch A/S Y 28/02/12 Per Aarsleff A/S-Cl B Q1 29/02/12 Simcorp A/S Y 29/02/12 William Demant Holding Y 01/03/12 Dfds A/S Y 01/03/12 Kobenhavns Lufthavne Y 01/03/12 Nkt Holding A/S Y 01/03/12 Roc kwool Intl A/S Y 01/03/12 Torm A/S Y 02/03/12 Parken Sport & Entertainment Y Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikato r Periode Survey SH B Forrige F aktisk 27/02/12 01:01 UK Hometrack Housing Survey (MoM/YoY) FEB %/-1.6% 0.0%/-1.4% 27/02/12 08:45 Frankrig Producer Prices (MoM/YoY) JAN 0.3%/4.0% %/4.7% 0.6%/4.2% 27/02/12 10:00 EMU Euro-Zone M3 s.a. (YoY) JAN 1.8% % 2.5% 27/02/12 11:00 Italien Italy to Sell EUR8.75 Bln 184-Day Bills 27/02/12 15:00 Tyskland German Lower House Votes on Greek Bailout Package 27/02/12 16:00 USA Pending Home Sales (MoM/YoY) JAN 1%/ %/4.4% 2.0%/10.3% 27/02/12 16:30 USA Dallas Fed Manf. Activity FEB /02/12 00:50 Japan Retail Trade (MoM/YoY) JAN 1%/-0.1% %/2.5% 4.1%/1.9% 28/02/12 08:00 Tyskland GfK Consumer Confidence Survey MAR /02/12 08:00 Schweiz UBS Consumption Indicator JAN (r) /02/12 11:00 Italien Italy to Sell Up to EUR2.5 Bln 4.75% 2017 Bonds 28/02/12 11:00 EMU Euro-Zone Economic Confidence FEB /02/12 13:00 Finland Finland's Parliament Begins Debate on Second Greek Bailout 28/02/12 14:00 Tyskland Consumer Price Index (MoM/YoY) FEB P 0.5%/2.1% %/2.1% 0.7%/2.3% 28/02/12 14:30 USA Durable Goods Orders (MoM) JAN -1.0% -0.6% 3.2%(r) -4.0% 28/02/12 15:00 USA S&P/CS 20 City (MoM/YoY) DEC -0.35%/-3.65% %/-3.67% -0.5%/-3.99% 28/02/12 16: 00 USA Fed's Duke Testifies on Housing to Senate 28/02/12 16:00 USA Consumer Confidence FEB (r) /02/12 16:00 USA Richmond Fed Manufact. Index FEB /02/12 00:50 Japan Industrial Production (MoM/YoY) JAN P 1.5%/-1.6% %/-4.3% 2.0%/-1.2% 29/02/12 01:01 UK GfK Consumer Confidence Survey FEB /02/12 01:15 USA Fed's Pianalto Speaks on Economy 29/02/12 08:45 Frankrig Consumer Spending (MoM/YoY) JAN 0.2%/-2.0% %/-3.1% 29/02/12 09: 00 Danm ark GDP (QoQ /YoY) 4Q P 0.6%/0.2% 0.2%/0.6% -0.5% /0.1% 29/02/12 09:00 Schweiz KOF Swiss Leading Indicator FEB /02/12 09:30 Sverige GDP (QoQ/YoY) 4Q -0.7%/2.6% -0.9%/2.6% 1.6%/4.6% 29/02/12 09:55 Tyskland Unemployment Rate (s.a) FEB 6.7% % 29/02/12 EMU 3Y LTRO settlement 489B 29/02/12 11:00 EMU Euro-Zone CPI - Core (YoY) JAN 1.7% % 29/02/12 11:00 EMU Euro-Zone CPI (MoM/YoY) JAN -0.8%/2.7% %/2.7% 29/02/12 11:30 Tyskland Germany to Sell Add'l EU4 Bln 10-Year Notes 29/02/12 13:00 USA MBA Mortgage Applications 24. Feb % 29/02/12 13:00 Finland Finland's Parliament to vote on Second Greek Bailout 29/02/12 14:30 USA GDP QoQ (Annualized) 4Q S 2.8% % 29/02/12 15:30 USA Fed's Fisher, Plosser Speaks on economy 29/02/12 15:45 USA Chicago Purchasing Manager FEB /02/12 16:00 USA Fed's Bernanke Semi-Annual Monetary Policy Report 29/02/12 20:00 USA Fed's Beige Book 01/03/12 02:00 Kina PMI Manufacturing FEB /03/12 03:30 Kina HSBC Manufacturing PMI FEB /03/12 07:30 Frankrig ILO Mainland Unemployment Rate 4Q 9.5% % 01/03/12 07:45 Schweiz GDP (QoQ/YoY) 4Q -0.1%/1.0% %/ /03/12 08:00 UK Nat'wide House prices sa (MoM/YoY) FEB 0.2%/0.3% %/0.6% 01/03/12 09: 00 Danm ark Retail Sales (MoM/YoY) JAN 0.1%/- 0.0%/ % /-1.2% 01/03/12 09:00 Danm ark Unemployment Rate - sa JAN 4.1% 4.1% 4.0% 01/03/12 09: 00 Danm ark Unemployment Rate Gross Rate JAN 6.2% 6.2% 6.1% 01/03/12 10:00 Norge Unemployment Rate FEB 2.7% % 01/03/12 10:00 EMU PMI Manufacturing FEB F /03/12 10:30 UK PMI Manufacturing FEB /03/12 11:00 EMU Euro-Zone CPI Estimate (YoY) FEB 2.6% % 01/03/12 11:00 EMU Euro-Zone Unemployment Rate JAN 10.4% % 01/03/12 14:30 USA Personal Spending (MoM) JAN 0.4% 0.4% 0.0% 01/03/12 14:30 USA Initial Jobless Claims 25. Feb 355K K 01/03/12 16:00 USA Fed's Bernanke Semi-Annual Monetary Policy Report 01/03/12 16:00 USA Construction Spending MoM JAN 1.0% % 01/03/12 16:00 USA ISM Manufacturing FEB /03/12 18:30 USA Fed's Lockhart Speaks on Economy and Banking 01/03/12 23:00 USA Domestic Vehicle Sales FEB 11.00M M EMU EU Leaders Hold Summit in Brussels 02/03/12 08:00 Tyskland Retail Sales (MoM/YoY) JAN 0.5%/0.2% %/-0.9%(r) 02/03/12 00:30 Japan Jobless Rate JAN 4.5% % 02/03/12 00:30 Japan Natl CPI Ex-Fresh Food YoY JAN -0.2% % 02/03/12 16: 00 Danm ark Foreign Currency Reserv es FEB februar

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Warwick Salvage Head of Fixed Income Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Kinas myndigheder kæmper for at begrænse aktiekursfald. Bjarke Roed-Frederiksen, 8. juli 2015

Kinas myndigheder kæmper for at begrænse aktiekursfald. Bjarke Roed-Frederiksen, 8. juli 2015 Kinas myndigheder kæmper for at begrænse aktiekursfald Bjarke Roed-Frederiksen, 8. juli 2015 Myndighedstiltag medvirkede til aktiekursfest Aktiekurserne på børserne i fastlands-kina (dvs. ekskl. fx Hongkong)

Læs mere

2015 blev ikke et festfyrværkeri - og 2016 er begyndt som en fuser

2015 blev ikke et festfyrværkeri - og 2016 er begyndt som en fuser 2015 blev ikke et festfyrværkeri - og 2016 er begyndt som en fuser Jes Roerholt Asmussen, +45 4679 1203, jeas01@handelsbanken.dk I TÆNKER PÅ 2 Temaer der prægede 2015 3 Ujævnt ridt for aktiemarkederne

Læs mere

Conference Call. USA: Ordre på varige forbrugsgoder og Markit PMI. Europa: PMI- fremstilling & service, tysk IFO. Kina: Caixin PMI fremstilling

Conference Call. USA: Ordre på varige forbrugsgoder og Markit PMI. Europa: PMI- fremstilling & service, tysk IFO. Kina: Caixin PMI fremstilling Conference Call Ugen der gik: Fed holdt renten uændret og signalerede at renten bliver hævet i langsommere tempo end ventet Ugen der kommer: Fokus på kinesisk PMI tal 21. september 2015 USA: Ordre på varige

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

17. januar 2013. Investeringsmøde. Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet. Aktiestrateg Michelle Nørgaard

17. januar 2013. Investeringsmøde. Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet. Aktiestrateg Michelle Nørgaard 17. januar 2013 Investeringsmøde Handelsbankens forventninger til aktiemarkedet Aktiestrateg Michelle Nørgaard Citi Surprise indeks: trend vending har forbedret stemningen Citi Surprise indeks viser om

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013

Tøbrud. Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Tøbrud Jan Størup Nielsen København, d. 20. november 2013 Amerikansk økonomi i klar bedring Stigende boligpriser og færre boliger til salg Lempeligere kreditvilkår og stigende efterspørgsel efter nye lån

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. november 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus De amerikanske markeder er delvist åbne i dag efter gårsdagens Thanksgiving-fejring, men der kommer ingen nøgletal eller regnskaber

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 5. oktober 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens hovedfokus vurderes at blive USA s ISM-serviceindeks for september. Indekset har overrasket temmelig meget på opsiden de seneste

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 24. februar 2012 Vigtigste begivenheder USA: Salg af nye boliger stadig dødt Markederne: Stille dag indeholdende ny medvind til EUR bla. oven på tyske Ifo-tal. Aktiemarkeder

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 14. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens økonomiske begivenheder er få, og vi har blot fokus på euroområdets opgørelse af industriproduktionen i juli. Her venter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 3. marts 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det tegner til at blive en stille dag på nøgletalsfronten. På den internationale scene er det mest interessante nøgletal schweizisk

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 20. januar 2016 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens fokus vil nok især være rette mod USA hvorfra vi får forbrugerprisinflation for december. I den forbindelse skal vi huske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 19. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Med hensyn til de økonomiske begivenheder rettes fokus i dag primært mod USA, hvorfra vi får referatet af rentemødet i centralbanken

Læs mere

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015

De økonomiske tendenser. 16. juni 2015 De økonomiske tendenser 16. juni 2015 2 Olieprisen er fortsat lav selvom den er steget 3 Dollaren er stærk 4 Renten er fortsat ekstremt lav større udsving 5 Så fremgangen vil alligevel fortsætte 6 Den

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det går op og ned...mest ned i 2012 2013 ser bedre ud 2 Bedre humør på de finansielle markeder 3 Politikerne er blevet mere enige Men

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 5. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i Europa havde pilen nedad på en dag hvor bekymringer om gældskrisen blussede op på ny. Obligationsrenterne

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 1. oktober 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Forud for morgendagens vigtige arbejdsmarkedsrapport, er der i dag fokus på fremstillingssektoren, hvor dagens klart vigtigste nøgletal

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der vil igen i dag og måske resten af ugen frem til torsdag være fokus på udviklingen med hensyn til situationen i Grækenland og spekulationer

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. marts 2012 Vigtigste begivenheder USA: Udsigt til ny lille fremgang i ISM Markederne: Aktiemarkederne ender med fald i både Europa, USA og Asien efter Fed-chef Bernanke

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 24. februar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens vigtigste nøgletal bringer nyt om tilstanden i tysk økonomi i form af Ifoindeks for februar. Vi venter, at tendensen til

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. juni 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Pæne stigninger på aktiemarkederne herunder også i Asien, hvor Nikkei er oppe med næsten 3%. Ikke de helt store bevægelser

Læs mere

De økonomiske udsigter

De økonomiske udsigter De økonomiske udsigter Steen Bocian stbo@danskebank.dk 25 44 51 87 Det ser lysere ud globalt (G3-landene) 2 De finansielle markeder i klar bedring 3 Politikerne er blevet mere enige Men fortsat politisk

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er tyndt besat i nøgletalskalenderen i dag. Bedste bud på en interessant indikator, er tysk forbrugertillid. Konsensus venter et

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er vist ikke den store tvivl om, at dagens primære samtaleemne bliver meldingerne fra den amerikanske centralbank i går om

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 20. maj 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det er igen en dag uden de store nøgletal på programmet. Fokus vil derfor formentlig være koncentreret om de to Fed-talere, Plosser

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 8. november 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag vil der primært være fokus på eftermiddagens udskudte arbejdsmarkedsrapport for oktober i USA: Rapporten vil utvivlsomt være

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 8. oktober 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Usikkerheden om hvad den amerikanske centralbank (Fed) har tænkt sig at gøre (og hvornår) lurer stadig i baghovedet, men måske kan

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne:.Aktiemarkederne i positiv stemning oven på succesfulde auktioner over statspapirer i Italien og Spanien, men stemningen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 12. januar 2016 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens vigtigste nøgletal bliver formentlig NFIB-indekset over stemningen blandt de mindre virksomheder i USA. Her venter vi på linje

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 11. juni 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen klart mest interessant nøgletal kommer fra USA i form af detailsalget i maj. uger. I april skuffede salget, da det stod helt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. august 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det er en dag uden de helt store begivenheder på den internationale nøgletalsfront. Eneste nøgletal vi får fra USA er den ugentlige

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 30. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 30. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 30. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Sur aktiemarkedsstemning i Europa og USA fortsatte over natten i Asien. Amerikanske renter falder mens de stiger i Europa.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 2. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA kommer i dag ADP-indikatoren for den private beskæftigelsesvækst. Kvaliteten af indikatoren er svingende, men den kan alligevel

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. februar 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I løbet af formiddagen tikker tal for forbrugerprisinflationen for de enkelte tyske delstater ind, og kl. 14 offentliggøres så hele

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Forsigtigt negativ aktiemarkedsstemning anført af relativt svage nøgletal fra USA samt fortsatte bekymringer om situationen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 23. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en noget stille begyndelse er vi nået til ugens absolut travleste dag på nøgletalsfronten. Fra USA får vi således blandt andet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 25. februar 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagen bliver knapt så begivenhedsrig som de forrige på dage med hensyn til de planlagte økonomiske begivenheder og vi skal sandsynligvis

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 27. februar 2012 Vigtigste begivenheder USA: Fremgang ventes i verserende boligsalg Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne, dog dæmpet lidt af stigning i olieprisen.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Generelt positiv stemning på aktiemarkederne mens obligationsrenterne holdt sig nogenlunde forsigtigt. EUR styrkes

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. august 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. august 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 14. august 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Pæne nøgletal trak op i aktiemarkederne samt ikke mindst obligationsrenterne, herunder især tyske (og danske). USD

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 28. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er tyndt besat i nøgletalskalenderen i dag, men fra USA kommer dog den vigtige forbrugertillid fra Conference Board. Her ventes

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 17. september 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Så oprandt dagen endelig for det med spænding ventede rentemøde i den amerikanske centralbank (Fed). Mødet afsluttes i aften dansk

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. februar 2012 Vigtigste begivenheder MORGENMELDING DANMARK HOLDER VINTERFERIE I UGE 7 Markederne: Små stigninger på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens en

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 29. oktober 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens hovedfokus vil utvivlsomt være på rentemødet i USA i aften. Det ventes uændret, at centralbanken (Fed) på mødet endeligt

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 24. marts 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA kommer der en række lidt mere sekundære nøgletal i dag. Salget af nye boliger er på det seneste kravlet i vejret til det højeste

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 28. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens vigtigste nøgletal er EU-Kommissionens økonomiske barometer for euroområdet (ESI), hvor der ventes et nyt marginalt fald til

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 8. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Med udgangspunkt i den amerikanske centralbanks (Fed) beslutning om at påbegynde en nedtrapning af de kvantitative lempelser (QE)

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 10. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Internationalt er mandagen lidt tynd på nøgletalskalenderen, hvor Sentixbarometeret for euroområdet nok er dagens vigtigste. Sentix-indekset

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger. Aktier. Renter. Valuta

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger. Aktier. Renter. Valuta 29. oktober 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I USA fortsætter de forsinkede nøgletal med at rulle ind, og i dag er det så bl.a. detailsalgstallene for septembers tur. Her kan

Læs mere

DENMARK Svag og ujævn vækst i lang tid endnu

DENMARK Svag og ujævn vækst i lang tid endnu DENMARK Svag og ujævn vækst i lang tid endnu Efter en svag afslutning på 2012 har der været små tegn på en lidt bedre begyndelse på det nye år. Stemningen blandt forbrugerne og virksomhederne er dog stadig

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 1. maj 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Blandet udvikling på aktiemarkederne Europa lidt ned/usa lidt op/asien lidt ned. Renterne stort set uændrede mens USD

Læs mere

Kommende begivenheder

Kommende begivenheder 23. maj 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra USA får vi i dag tal for salget af nye boliger. Boligsalget har vist svaghedstegn de seneste måneder, hvilket især er blevet kædet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 13. marts 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en lidt begivenhedsfattig dag på nøgletalsfronten i går er der mere kød på kalenderen i dag. Fokus vil formentlig primært være

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. juni 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. juni 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. juni 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Generelt positiv stemning på aktiemarkederne lige med undtagelse af DK. Obligationsrenterne stiger og i sær i Spanien

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 27. maj 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der kommer en helt stribe af nøgletal fra USA i dag, men stort set ingen fra Europa. Tal for ordreindgangen på varige goder i april

Læs mere

Aktier Valuta 10-årige renter Råvarer. Aktuelt %-Ændring Aktuelt Ændring Aktuelt Ændring Aktuelt %-Ændring

Aktier Valuta 10-årige renter Råvarer. Aktuelt %-Ændring Aktuelt Ændring Aktuelt Ændring Aktuelt %-Ændring 2. november 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus. Dagens klart vigtigste nøgletal er ISM industriaktivitetsindekset fra USA. Indekset er især vigtigt i forhold til spørgsmålet om,

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. december 2011 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv åbning på aktiemarkederne afløses af en lidt mere dyster stemning, som fortsætter ind på det amerikanske

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. marts 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. marts 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 29. marts 2012 Vigtigste begivenheder US: Potentiale for opjustering af privatforbruget i Q4? Markederne: Risk-off stemningen prægede de globale aktiemarkeder, med fald

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 16. april 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Fra euroområdet er der ikke meget i nøgletalskalenderen i dag, men ECB offentliggør resultatet af sin rundspørge blandt professionelle

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 10. januar 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Aktiemarkederne i både Europa og USA havde pilen opad efter positive meldinger fra Alcoa i USA. Stigningerne fortsætter

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 17. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag er fokus på nøgletal i USA. Vi får NAHB s aktivitetsindeks for august. Indekset fastholdt i juli det flotte niveau fra juni

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. august 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. august 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. august 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ stemning efter Kina-tal trak aktiekuser og obligationsrenter ned, mens EUR blev svækket. Til morgen en blandet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 9. marts 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Mandagens begivenheder hører til i den tynde ende på ugens økonomiske kalender. Vi vil først og fremmest fokusere på nyt fra ECB s

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. august 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Det bliver en relativt stille dag på nøgletalsfronten, og mon ikke finansmarkederne især holder øje med efterdønningerne oven på

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 9. februar 2016 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Offentliggørelsen af industriproduktionen for Tyskland kommer til morgen (efter oprindeligt at være annonceret til mandag). Produktionen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 4. november 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er midtvejsvalg i USA i dag, hvor alle sæderne i det aktuelt republikansk dominerede Repræsentanternes Hus er på valg, mens

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Indeks % y/y Mia. EUR (omvendt akse) % 16. december 2013 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag er der rimelig mange økonomiske begivenheder på kalenderen, hvilket nok er under indflydelse

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Månedlig ændring i 1000 personer Månedlig ændring i 1000 personer Indeks % m/m 3M gns. % y/y Indeks 9. januar 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag er det rentemødedag i BoE

Læs mere

26.05.2014. Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken

26.05.2014. Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken Velkommen i Handelsbanken 26.05.2014 Møde mellem Dansk Aktionærforening og Handelsbanken Handelsbanken Universalbank grundlagt i 1871 - ældste selskab på børsen i Stockholm En af Nordens største banker

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 18. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er stort set intet i nøgletalskalenderen i dag udover NAHB byggeaktivitetsindekset fra USA. Konsensus venter indekset en anelse

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2013

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2013 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 22. marts 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Negativ stemning på aktiemarkederne, med røde tal de fleste steder. Obligationsrenterne falder i takt med safe-haven-flugten

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. maj 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Efter en lidt tynd start på ugen mandag, hvor der var lukket i både USA (Memorial Day) og herhjemme pga. Pinsen byder USA i dag ind

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 9. december 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag har vi især opmærksomheden rettet mod eftermiddagens nøgletal fra USA, som især omhandler tilstanden på arbejdsmarkedet. Her

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. juni 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Der er stort set ingen betydende nøgletal på grogrammet i dag, men selvom der var, ville fokus alligevel have været på Grækenland.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 1. december 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Vi har en ret så spændende uge foran os, hvor der især vil være fokus på rentemødet i den Europæiske Centralbank torsdag og på den

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 14. marts 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Nøgletalskalenderen er næsten tom i dag. Men den foreløbige martsopgørelse af forbrugertilliden i USA fra University of Michigan er

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 19. januar 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus USA har børslukket i dag som følge af Martin Luther King Day, og der er heller ingen nøgletal af betydning fra Europa eller Asien

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 11. juni 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag er der udsigt til en meget stille dag med hensyn til økonomiske begivenheder. Der kan først på dagen være en smule fokus på britiske

Læs mere

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger. 13. februar 2013 2

Markedskommentarer. Dagens finansielle nøgletal. Handelsbankens finansielle forventninger. 13. februar 2013 2 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 13. februar 2013 Vigtigste begivenheder Markederne: Efter en ellers negativ start på dagen endte de europæiske aktiemarkeder med at stige, hvilket også var tilfældet

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. februar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. februar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 6. februar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Solid arbejdsmarkedsrapport sender stemningen på aktiemarkederne i vejret. Obligationsrenterne stiger mens EUR/USD

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 19. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne:.Aktiemarkeder løftet af IMF-rygter og spekulation om Kina-stimulans. Obligationsrenterne træder vande og EUR styrkes.

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 10. marts 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens vigtigste makroøkonomiske nøgletal bliver nok NFIB s aktivitetsindeks for februar. Indekset faldt tilbage i januar efter i

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 17. januar 2012

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 17. januar 2012 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 17. januar 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Med de amerikanske markeder lukkede for Martin Luther King. Jr. Day, var der tale om en relativ stille dag, hvor de

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 24. februar 2016 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus I dag bliver der tale om en rimelig stille dag med hensyn til makroøkonomiske nøgletal. Der vil kunne være lidt fokus på USA, hvorfra

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 26. februar 2015 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Til formiddag kommer først kreditvækst og dernæst ESI konjunkturbarometer for euroområdet. Kreditvæksten har vist en vending i 2014

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken 30. oktober 2014 Macro Research Morgenmelding Handelsbanken Dagens fokus Dagens vigtigste nøgletal bliver nok det første estimat for BNP-væksten i 3. kvartal for USA. Der ventes en lidt lavere vækst på

Læs mere