[$f:. $J. RASMUSSEN & SCHIØTZ t. Aalborg. Birkerød Hjørring Kolding Århus Datavej Birkerød Telt. (02) AØ 82

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[$f:. $J. RASMUSSEN & SCHIØTZ t. Aalborg. Birkerød Hjørring Kolding Århus Datavej 26. 3460 Birkerød Telt. (02) 81 66 00 AØ 82"

Transkript

1

2 AØ 82 [$f:. $J RASMUSSEN & SCHIØTZ t Aalborg. Birkerød Hjørring Kolding Århus Datavej Birkerød Telt. (02)

3 DAF 1980 i tal Forside n: Ki m Taylor,Henri k Jr.rge nsen,steen Chri stensen og Ole Hansen- sandsyn li gv i s de n mest love nde langdis tancekvartet vi noqens i nde har haft herh j emme.

4 NIKE BETYDER SEJR PAGRÆSKOG VERDENSREKORDER PABANEN Verdensrekord på 800 meter: Verdensrekord på 1000 meter: Verdensrekord på 1500 meter: Verdensrekord på l mile: Verdensrekord på 2 miles: Verdensrekord på 3000 meter: Verdensrekord på 5000 meter: Verdensrekord på meter: Verdensrekord på 3000 m. hinder:

5 INDHOLDET FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE: København Ø d. lo.december 1980 SIDE 3... Indholdsfortegnelse Denne lille bog på godt 200 sider inde Danske mestre holdende mange tal,som for udenforståen Danske juniormestre de virker døde og ligegyldige,men for Danske ungdomsmestre atletikfolk siger en hel masse om en for l 3... Danske veteranmestre længst overstået sæson er hermed udsendt. l Danske mestre inde Som i de foregående 20 år er det DAF's 2l... Verdensrekorder Rekord & Statistikudvalg,der står bag ar Europarekorder bejdet- udgivelsen, distribution og Europ. juniorrekorder annoncering besørges af DAF's Blad & Pro Nordiske rekorder pagandaudva lg Nordiske juniorrekorder Arbejdet med bogen varer for R&SU hele Danske rekorder året.gennem hele sæsonen bliver resultat Danske juniorrekorder li ster,som arrangerende klubber indsender Danske ungdomsrekorder til forbundet gransket af udvalgets med Arets danske rekorder lemmer,som hver har sit ansvarsområde m løb Ved sæsonens slutning modtager vi så de m løb udfyldte statistikskemaer fra næs ten al m løb le klubber,og som oftest viser det sig, m løb at de lister som udvalgsmedlemmerne gen looom løb nem sæsonen har ført så at sige har alle l500m løb resultaterne med l mile løb Dog er det af stor vigtighed,at disse m løb skemaer indsendes,så de fleste misforstå m løb elser kan rettes- dette g~ lder specielt m løb indenfor ungdomsrangli sterne,hvor en res l O.OOOm løb ultatl ;ste af og til ikke er nået frem m l øb til forbundet Marathonløb Bogen her er sål edes frugten af samarbejll Kort hæk de mellem DAF's Rekord & Statistikudvalg ll m hæk og de mange klubstatistikere rundt om i ll m hæk landet. l22... Forhindringsløb Vi har de foregående år besværet os over l xl00m stafet de manglende skemaer- det kunne vi med x200m stafet god grund også gøre denne gang - dog vi l l x400m stafet vi hellere hylde og takke de samvittig x800m stafet hedsfulde ledere,der gennem hele året har xl500m stafet bestridt dette utaknemlige men nødvendil m stafet ge job,der jo i virkeligheden er en stal Højdespring tusopgørelse af klubbens idrætslige forl Stangspring måen gennem en sæson. l Længdespring Vi håber i 1981 at kunne fortsætte og mål62... Trespring ske endda udvide samarbejdet med klubberl Kuglestød nes og distriktsforbundenes statistikere Diskoskast til nytte for all e parter. l Hammerkast Som sædvanlig skal det lige pointeres,at l80... Vægtkast producenterne af dette værk er amatører Spydkast samt særdeles menneskelige - derfor må ka mp man venligst bære over med de uundgåelige kamp fejl.vi håber ikke,at der er for mange kamp af dem kamp Tak til alle,der har bistået til udgivel Kastemangekamp sen af bogen - Torben G Pedersen,der har DM haft arbejdet med annoncetegningen,niels Landsturneringen 1980 Nygaard der har forhandlet med trykkeri- ;;--,---.,--~ erne,krista der har kæmpet med af og til Udvalget: ulæselige manuskripter samt ikke mindst Preben Madsen- Elis Iversen- Walther Gasbjerg Elis Iversen for korrekturl æs ningen. Heinrich Duholm - Bent Povlsen - Peter Bistrup For RSU ~ Foto: Steen Offersen - Peter Bistrup Peter Bistrup 3

6 SPORT OG DANSK ARBEJDE opdagede NS MARIUS PEDERSEN, at kunststofbelægningen alt for sjældent blev fremstillet af dansk arbejdskraft - det kunne vi ikke forstå. Vi tror nemlig, at når det gælder fritidsaktiviteter og belægningsarbejder, så kan vi en masse. Resultatet blev, at vi købte SPORTSBYG NS, der allerede havde udført SPRINTAN-belægningen på Greve Stadion og Fuglsøcentret. De dygtige produktionsfolk i SPORTSBYG NS fulgte med - og flere er siden blevet uddannet og 1980 har vi derfor kunnet hjælpe atletikfolkene i Ballerup - Ringsted - Vejle til et nyt stadion med SPRINT AN -og i Herlufsholm glæder de sig!! 4 Da vi nu havde et perfekt produktionsapparat, hvad var da mere logisk end at starte produktionen af TENNIS FLUID - alle tennisspi lleres drøm om en vandgennemtrængelig kunststofbelægning - med overfladeegenskaber som en perfekt grusbane. l Greve, Tune, Karlslunde og på OB i Odense spiller de allerede -trods regn. Næstved får snart 10 baner med TENNIS-FLUID! SPORTSBYG -fra første spadestik til sidste opstribning med dansk arbejdskraft. SPORTSBYG 'Ys ENTREPRENØR & KONSULENTFIRMA Ørbækvej 49, 5863 Ferritslev Fyn, tlf Smålodsvej 25, 4100 Ringsted, tlf

7 Danske mestre. De med "+" nærkede mesterskaber er forbundsmesterskaber (DAF - mesterskaber) Kvinder: 100m 200m 400m BOOm l500m 3000m 100m hæk 400m hæk 4xl00m 4x400m 4xBOOm Cross ca.5 km Cross,holdløb lo km l andevejs l øb Højdespring Længdespring Kug lestød Di skoskast Spydkast 5-kamp 7-kamp Kastetrekamp + Marathonløb + Landsturneringen Mænd: 100iil 200m 400m BOOm l500m 5000m l O.OOOm 110m hæk 400m hæk 3000m forhindr. 4xl00m 4x400m 4xl500m Cross ca.4 km Cross hol dl ø b Dorthe Rasmussen,FIF Berit Danielsen,HAK Berit Danielsen,HAK Anita Sølyst,KTA Dorthe Rasmussen,GIC Dorthe Rasmussen,GIC Helle Sichlau,KTA Helle Sichlau,KTA Trongårdens IF (Helle Theil, Lisbeth Nissen Petersen,Lise Wilbek,Vivi Marcussen) KTA (Birgitte Neumann,Gitte Mortensen,Anita Sølyst,Hell e Sichlau) Helsingør IF(Mary Andersen,Lisbeth Espersen,Annette Hansen, Jette Andersen) Mie Poulsen Jensen,Auning Viking,Rønne (Charlotte Kaagh, Mette Holm Hansen,Karina Carlsen) Kersti Jakobsen,AK 73 Dorthe Rasmussen,FIF Lene Humlebæk,Hundested AF Lone Pedersen,Sparta Li se Lotte Hansen,Attila Lone Jørgensen,Skovbakken ikke afholdt Lisbeth Pedersen,Sparta 13,B-ll,36-.l,67-24,7-5,.(l7-30,49-2,3l,6 Lone Pedersen,Sparta l2,46-38,b0-40,07 Lone Dybdal,Arhus 1900 Trongårdens IF Jens Smedegaard,Glostrup IC Jens Smedegaard,Gl ostrup IC Jens Smedegaard,Glostrup IC Kim Nielsen,Gullfoss Bo Nytofte,AK 73 All an Zachariassen,Freja Odense Henrik Jørgensen,Herlev Karl Anker Jørgensen,Skovbakken Jesper Have,AFF Allan Zachariassen,Freja Odense KTA (Hans Jacobsen,Ole Lyshelt Frank Foli,Erik Bruun Simonsen) KTA (Hans Jacobsen,Mads Møl gaard Jørgen Troest,Frank Foli) AK 73 (Bent Povlsen,Henning Brandt,Jens Olsen,Bo Nytofte) Allan Zachariassen,Freja Odense Herlufsholm GF(Morten Nøddebo, Jørgen Elmshøj,Ralf Pedersen) ll,84 25,49 55,50 2, 14,4 4,26,7 9,26,0 13,6 59,4 47,04 3,55,4 9,24,3 16,15,o 16 points 35,30,4 l,77 6,25 12,97 48,27 49,45 5.4B7 points points 2.56,2B,4 16 points lo, 70 21,99 48,82 l,52' l 3,49,8 14,01,B 29,00,3 14,67 52, l B,48,6 42,2B 3,17,6 15,47 'l ll,07,o 24 points 5

8 Cross ca.l2 km Cross holdløb l5km landevej + 15 km holdløb + 20km landevej 30km l an de vej + 30km holdløb + Mar a thon l ø b Højdespring Stangspring Længdespring Trespring Kuglestød Diskoskast HalMlerkast Vægtkast + Spydkast Femkamp Tikamp Kastefemkamp + Landsturneringen Niels Kim Hjorth,Heden Grindsted Skive AM (Keld Johnsen,Henning Rasmussen,Niels Nygaard) Keld Johnsen,Skive AM KIF (Lars Sørensen,Lars Overskov, Georg Olsen) Jørn Lauenborg,Freja Odense Jørn Lauenborg,Freja Odense Freja Odense (Jørn Lauenborg, Ove Jensen,Steen Christensen) Jørn Lauenborg,Freja Odense Jesper Tørring,Skovbakken Peter Jensen,Holte Max Eriksen,OG Paul Højbjerg,Holte Michael Henningsen,Politiets IF Keld Andresen,Politiets IF Eri k F i sker,agf Erik Fisker,AGF Bent Larsen,AAK Max Eriksen,OG 7,50-58,10-22,3-33,37-5,02,3 Karl Anker Jørgensen,Skovbakken 11 'l-6,53-13,22-l,92-51,o 14,5-39,82-4,20-54,81-5,00,0 Keld Andresen,Politiets IF 54,73-13,91-50,10-16,90-52,89 Freja Odense 34,02,0 21 points 47,45,0 20 points 1,02,25,2 l,39,03,0 15' points 2,13,44,6 2,09 5,00 7,26 14,37 16,04 54,34 58,41 18,05 72, points points points 16 points Mesterskabsstævnerne 1980: 26.januar Marselisborghallen,Arhus lo.februar Marselisborghallen,Arhus 16-l?.febr. Marselisborghallen,Arhus 23.februar Alykkeskoven,Odense l.marts Holbæk 22.marts Fredensborg l2.april Odense 29.maj Glostrup ll.maj Emdrup maj Aabybro juni Rundforbi 5-6.juli Ballerup 2l.juni Rundforbi l9.juli Arhus 8-lO.august Glostrup 6-?.sept. Alborg 16-l?.aug. Østerbro aug Tårnby 6-?.sept. Østerbro 2C.sept. Odense 30.november Esbjerg Inde DM Inde DM mangekp. Inde DMU DM & JD~1 Cross DMU & VDr 1 Cross DM Landevej VDM 20 km DM lo.ooom DM 20 km JDM Mangekamp DMU Mangekamp Store DMJ DM Marathonløb Lille DM Store DM Store DMU Store VDM DMU Mangekpl2-l4 DM Mangekamp DM Kastemangekp. VDM Marathonløb Arr:DAF & Skovbakken Arr :Skovbakken & AGF Arr:JAF- & DAF UU Arr:FAF Arr:Fremad Holbæk Arr:Fredensborg BI Arr:OG Arr:Glostrup IC Arr:Ben Hur Arr :Abybro GF Arr:SNIK Arr:KAF Arr:SNIK Arr:Viby IF Arr:Glostrup IC & SAF Arr:AFF ARR:DAF's VMU Arr:KAF Ar r: KAF Arr:FAF Arr :Esbjerg AF 6

9 Kvinder: 100m 200m 400m BOOm 1500m 3000m 100m hæk 400m hæk 4x100m 4x400m Cross ca.5 km Cross holdløb Højdes p ri n g Længdespring Kuglestød Diskoskast Spydkast 7-kamp Vickie Kristensen,Freja Odense 12,6 Vickie Kristensen,Freja Odense 25,1 Tina Krebs,Fremad Holbæk 56,2 Tina Krebs,Fremad Holbæk 2,10,0 Susan Ol sen,aabenraa IG 4,33,6 Susan Olsen,Aabenraa IG 10,00,2 Hanne Søndergaard'Glostrup IC 14,B Anita Sølyst,KTA 60,6 Glostrup IC 49, l KTA 3,59,1 Connie Olsen,KIF 16,19,0 Viking,Rønne 13 points Birgitte Kristensen,AK Brøndby 1,7B Dorte Ebling,AK 73 5,59 Lone Pedersen,Sparta 12,65 Lone Pedersen,Sparta 3B,04 Helle Aastrup,Randers Realskole 49,1B Anita Sølyst,KTA points 15' 2-B, 74-1,66-25,4-5,30-32 '15-2 '13 'l Mænd: 100m 200m 400m BOOm l500m 5000m 110m hæk 400m hæk 2000m forhindr. 4x100m 4x400m Cross ca.b km Cross holdløb Højdespring Stangspring Længdespring Trespring Kuglestød Di s koskast Hammerkast Spydkast lo-kamp Max Eriksen,OG Lars Warming,Arhus 1900 Ole Christensen,Korsør Jens Østengaard,Sparta Henrik Jørgensen,Herlev Henrik Jørgensen,Herlev Bjørn Knudsen,Vidar Bjørn Knudsen,Vidar Thomas Nielsen,Holte KTA KTA Søren Egge Rasmussen,Randers Real. Attila Leon Axen,HAK Paul Højbjerg,Holte Max Eriksen,OG Paul Højbjerg,Holte Jan Hansen,Hellas Roskilde Klaus Jacob Jensen,Holte Aage B Jacobsen,AFF Jørgen Jelstrøm,Freja Odense Bo Rasmussen,AK Brøndby 11,2-6,35-12,00-1,7B-51,5-17,2-35,94-3,70-55,21-4,22,6 11,3 22,3 49,B 1,53,7 3,51,B 14,03,B 15,3 54,4 5,49,6 44,4 3,25,B 24,02,0 15 points 2,05 4,71 6,97 14,09 15,5B 46,07 52,06 67, points 7

10 p.l B: 100m 200m 400m BOOm 1500m 3000m 100m hæk 400m hæk 4x100m Cross ca 4 km Cross Holdløb 10 km landevejsløb 10 km holdløb Højdespring Længdespring Kuglestød Diskoskast Sp_vdkast Syvkamp D. l B: 100m 200m 400m BOOm 1500m 5000m 110m hæk 400m hæk 2000m forh. 4xl00m Cross ca. 6 km Cross holdløb 10 km landevejsløb 10 km holdløb Højdespring Stangspring Længdespring Trespring Kuglestød Diskoskast Hammerkast Spydkast 10 kamp p.16: 100m 200m 400m BOOm 1500m 3000m 100m hæk 400m hæk 4xl00m C ros s ca. 4 km Helle Andreasen,Fremad Holbæk Tina Krebs,Fremad Holbæk Tina Krebs,Fremad Holbæk Tina Krebs,Fremad Holbæk Mie Poulsen Jensen,Auning Mette Holm Hansen,Viking Rønne Helle Andreasen,Fremad Holbæk Tina Krebs,Fremad Holbæk Fremad Holbæk Mie Poulsen Jensen,Auning KIF Mie Poulsen Jensen,Auning KIF Bente Østergaard,Helsingør Lene Risager,Greve Tina Pedersen,SNIK Tina Pedersen,SNIK Tina Pedersen,SNIK Irene Larsen,Trongårdens IF 15,7-10,57-1,53-27,2-4,32-36,90-2,2B,O Lars lvarning,arhus 1900 Lars Warming,Arhus 1900 Jens Østengaard,Sparta Jens Østengaard,Sparta Jens Østengaard,Sparta Ole Hansen,Arhus 1900 Erik S Jensen,Vidar Per Handberg,AFF Peter Gylling,Attila Sparta Peter Gylling,Attila Attila Kim Taylor,Atletica Attila Jan Ludwig,HAK Carsten Lange,Randers Realskole Peder Dalby,AGF Peder Dalby,AGF Jørgen Larsen,GTA Allan Laursen,Sparta Lars Kring,Kolding KFUM Jørgen Jelstrøm,Freja Odense Lars Warming,Arhus '1-6,49-1 o,bo-l,91-52,2 15,7-30,38-3,60-43,68-4,43,B Vickie Kristensen,Freja Odense Vickie Kristensen,Freja Odense Wanda Breum,FIF Hillerød Charlotte Kaagh,Viking Rønne Charlotte Kaagh,Viking Rønne Charlotte Kaagh,Viking Rønne Linda Madsen,Glostrup IC Helle Vinkler,FAK 63 Fredericia KTA Charlotte Kaagh,Viking Rønne 8 12,99 25,53 57,72 2,07,2 4,33,9 10,22,0 15,31 63,93 50,4 13,57,o 7 points 36,25,0 6 points l,65 5,44 12,12 36,85 37, points 11 '16 22,40 49,49 l,56,00 3,57,4 14,59,2 14,92 56,83 5,57,6 44,9 19,11,o B points 31,55,0 11 points 2,03 4,50 7,05 15,02 13,26 39,38 45 '11 72, points 12,53 25,50 58,43 2,11,4 4,34,3 9,59,7 14,85 64,60 51,6 14,37,O

11 Cross ha l dl øb 10 km landevejsløb 10 km holdløb Højdespring Længdespring Kuglestød Diskoskast Spydkast 7-kamp Holdkamp D.l6: 100m 200m 400m BOOm 1500m 3000m 100m hæk 400m hæk 1500m forhindring Cross ca.6 km Cross holdløb 10 km landevejsløb 10 km holdløb Høj des pr i n g Stangspring Længdespring Tres p ri n g Kuglestød Diskoskast Spydkast Hammerkast lo-kamp 4xl00m Holdkamp p.14: T05ii1 200m 400m BOOm 1500m 3000m BOm hæk 4xl00m Cross ca.4 km Cross ha l dl ø b 10 km landevejsløb 10 km holdløb Høj des pr i n g Længdespring Kuglestød Diskoskast Spydkast 7-kamp Viking Rønne Tina Olsen,Bagsværd AC Hvidovre IF Helen Engstrøm,KTA Anette Jensen,AFF Helle Christiansen,Freja Odense Annette Rehof Larsen,Arhus 1900 Pia Thomsen,Gullfoss Linda Madsen,Glostrup IC 14,B-B,36-1,54-26,4-5,2B-32,27-2,41,1 AFF Finn Schmidt,Haderslev!F Finn Schmidt,Haderslev!F Martin Sørensen,AGF Anders Vedel,AFF Lars Aagaard,OG Søren Borggreen Jørgensen,Ballerup AK Morten Kjems,Kolding KFUM Peter Knudsen,Fremad Holbæk Søren Holgersen,FAK 63,Fredericia Lars Aagaard,OG Olympia Maribo Carsten Borgen,Olympia Maribo Aalborg AK Rene Tyranski Nielsen,Freja Odense Peter Clausen,Hvidovre!F Michael Dyrbye,Ringkøbing Kent Johansen,Kolding KFUM Flemming Østergaard,Skive AM Henrik Withen,KTA Kent Johansen,Kolding KFUM Jon Bang,Esbjerg AF Kent Johansen,Kolding KFUM 12,1-5,B2-12,B4-l,Bl-51,5 15,2-37,B9-3,20-54,24-4,42,6 Kolding KFUM Kolding KFUM Susanne Kristensen,Hv!F Susanne Kristensen,Hv!F Rikke Spurre,AFF May Bugge,AFF Shannet Nielsen,Gullfoss Shannet Nielsen,Gullfoss Hanne Jørgensen,AK Brøndby Trongårdens I F May Bugge,AFF AFF Shannet Nielsen,Gullfoss Gullfoss Helle Clausen,FAK 63,Fredericia Anja Wagner,AIF Gitte Gregersen,AFF Vivian Kraft,AK Delta Lizette Schultz,Herlev Vivian Kraft,AK Delta 13,5-11,25-1,46-30,6-4,67-30, points 31,41,o B points 1,63 5,57 11,07 34, lo 41, B points 4B points 11,59 23,53 51,6 l,5b,54 3,5B,5 B,54,0 14,09 57,76 4,30,0 20,20,0 13 points 34,09,0 12 points 2,00 4,20 6,33 13,52 13,65 46,13 64,BB 43,43 7.BB6 points 46,2 50 points 12,71 26,14 59,11 2,17,9 4,50,0 10,2B, l 12,40 51,16 15,3B,O 15 points 39,23,0 12 points l,60 5,11 11, lo 36,46 34,94 4.Bl5 points 9

12 0.14: 100m 200m 400m BOOm 1500m 3000m 80m hæk 4xl00m Cross ca.4 km Cross Holdløb 10 km landevejsløb 10 km Holdløb Højdespring Stangspring Længdespring Kuglestød Diskoskast Hammerkast Spydkast lo-kamp P.l2: 6-kamp 0.12: 7-kamp Lars Pedersen,Sparta Lars Pedersen,Sparta Chris Nielsen,Fremad Holbæk Jesper GlUckstad,Randers Realskole Henrik Kronborg,AFF Henrik Kronborg,AFF Nolan Mattson,Trongårdens IF KTA Henrik Kronborg,AFF Arhus 1900 Thomas Henriksen,Greve!F Gullfoss Oluf Engberg,Aarhus 1900 Alex Grelland,Bagsværd AC Rene Christensen,Glostrup DC Torben Lange,ORI Jesper Steffensen,Bil.K Kasper Møller,Esbjerg AF Torben Lange,ORI Kasper Møller,Esbjerg AF 11,8-5,25-12,43-1,53-56,5 12,4-32,71-3,35-34,97-2,25,9 Eva Steensig,SNIK 11,5-8,96-1,45-4,02-20,19-2,47,5 Jesper Rasmussen,Ben Hur ll,0-19,55-4,73-20,56-7,58-l,36-2,35,2 11,99 24,40 55,33 2,07,5 4, 15,9 9,06,8 11 '17 48,7 13,43,0 14 points 35.52,0 16 points l,80 3, lo 5,75 12,55 42,63 35,84 46, points points points 465 den fynske ungdomsløber Lars Agård,der har imponeret med en stribe fynske ungdomsrekorder på distancer fra 800m til lo.ooom. 10

13 4 af vore bedste kvindelige længdespringere:øverst tv Glostrups Hanne Søndergård, th Lisbet Fehrenkamp,Sparta.Nederst th.lisbeth Pedersen,Sparta og til højre årets danske mester Lene Humlebæk,Hundested. 11

14 Et enestående billede i dobbelt forstand.for det første er det et fint pletskud af Preben Søborg,for det andet er det sikkert for første gang i verden,at en fotograf har haft lejlighed til at forevige løbere af begge køn i samme løb i en mesterskabskonkurrence.her Gunnar Porsgaard,Atletica og Yvonne Arnecke,KIF på 5000m ved VOM på Østerbro stadion. 12

15 Kvinder (30-34 år) 100m Inge Faldager,AFF 200m Marianne Gram,FIF 400m Marianne Gram,FIF BOOm Marianne Gram,FIF 1500m Lisbeth Espensen,Helsingør 5000m Lisbeth Espensen,Helsingør Cross ca.4 km Lisbeth Espensen,Helsingør 20 km Lone Nielsen,IF Langgarverne 4xl00m FIF Højdespring Inge Faldager,AFF Kuglestød Inge Faldager,AFF Diskoskast Eva Hald,Sparta Spydkast Merete Boldt,FIF Hillerød Marathonløb Britta Houmann Sørensen,HJM Odder Kvinder II (35-39 år) 100m Nina Fahnøe,FIF 200m Marianne Søderberg,Hv!F 400m Menja Stepelfeldt,Esbjerg AF BOOm Menja Stapelfeldt,Esbjerg AF 1500m Menja Stapelfeldt,Esbjerg AF 5000m Yvonne Arnecke,KIF lo.ooom Yvonne Arnecke,KIF 100m hæk Nina Fahnøe,FIF Cross ca.4 km Yvonne Arnecke,KIF Cross hold OG 20 km Yvonne Arnecke,KIF 20 km hold OG Høj des pr i n g Nina Fahnøe,FIF Længdespring Ni n a Fahnøe,FIF Kuglestød Nina Fahnøe,FIF Diskoskast Birgit Nielsen,Herlufsholm Spydkast Nina Fahnøe,FIF Mararthonl ø b Dorrit Lillelund,AIF Kvinder III (40-44 år) 100m Vivi Markussen,Trongårdens!F 200m Vivi Markussen,Trongårdens!F 400m Annelise Jensen,FIF BOOm Annelise Jensen,FIF 1500m Annelise Jensen,FIF lo.ooom Lise H Pedersen,Køge 100m hæk Bente Mogensen,Freja Odense Cross ca.4 km Annelise Jensen,FIF 20 km Tove Rasmussen,AFF Højdespring Mette Oxvang,AIF Kugl es tø d Karen Inge Halkjær,Skovbakken Diskoskast Karen Inge Halkjær,Skovbakken Spydkast Kamma Jensen,AFF Marathonløb Karen Margrethe Andersen,SNIK 13,B 25, l 56,3 2,16,0 4,50,5 l B, 15,4 15,25,o l,35,57 54,0 l,45 10,42 35,64 34,30 3,19,00 13,3 27,5 60,6 2,17,o 5,00,2 1B,23,2 39,3B,7 15,5 15,41 55,30 l,24, 15 4,42,55 l,50 5, l B lo,bb 37,06 30, lo 3,2B,09 12,4 25,0 62,6 2,22,6 5,00,3 44,54,2 1B,6 16,37 l,55,32 l,45 11,9B 39,B4 33,75 3,24,33 13

16 Kvinder IV (45-49 år) 100m Else Pedersen,Esbjerg AF 400m Birgit Larsen,SNIK 1500m Else Gyldenøhr,Sparta 5000m Else Gyldenøhr,Sparta lo.ooom Susie Jespersen,Hellas SOm hæk Verny Falkenborg,SAS Cross ca.4 km Ruth Rusforth,FIF 20 km Else Gyldenøhr,Sparta Højdespring Verny Falkenborg,SAS Længdespring Else Pedersen,Esbjerg AF Kuglestød Jytte Rasmussen,AIF Di skoskast Verny Falkenborg,SAS Spydkast Verny Falkenborg,SAS Marathonløb Susie Jespersen,Hellas Kvinder V (50-54 år) 1500m Jeanne Grut, KI F 5000m Jeanne Grut,KIF Cross ca.4 km Jeanne Grut,KIF 20 km Aase Rasmussen,Sparta 15,4 85,9 5,44,7 20,57,5 45,06,9 14,5 18,46,0 l,30,41 l,40 4,15 8,50 32,18 30,16 3,28,56 5,49,5 21,27,6 18,36,0 2,01,00 Kvinder VI (55-59 år) 100m Edith Kjær Jacobsen,SAS Spydkast Edith Kjær Jacobsen,SAS 17,4 24,09 Kvinder VIII (65-69 år) 5000m Marie Lynnerup,Sparta 20 km Marie Lynnerup,Sparta 24,35,0 1,44,02 Den 4 dobbelte veteranmester i gruppe X (75-79 år),ukuelige Jens Jensen,KIF ved DM i Cross i Holbæk. 14

17 Mænd I {30-34 år) 100m 200m 400m SO Om 1500m 5000m looooom 110m hæk 400m Cross ca o 6 km Cross hold 20 km 20 km hold 4xl00m 4x400m Højdespring Længdespring Stangspring Tres p ri n g Kuglestød Diskoskast Hammerkast Vægtkast Spydkast Mar a thon l ø b Marathon hold Mænd II (35-39 år) 100m 200m 400m SO Om 1500m 5000m looooom 110m hæk 400m hæk Cross c a o 6 km Cross hol d 20 km 20 km hold 4xl00m 4x400m Højdespring Længdespring Stangspring Tres p ri n g Kuglestød Diskoskast Hammerkast Vægtkast Spydkast Marathonløb Marathon hold Steen Pedersen,Herlufsholm Steen Pedersen,Herlufsholm Bo Nytofte,AK 73 Bo Nytofte,AK 73 Bo Nytofte,AK 73 Bo Nytofte,AK 73 Poul Verner Andersen,Randers Freja Steen Pedersen,Herlufsholm Ralf Jensen,FIF Peter Helmer,Fremad Holbæk Fremad Holbæk Peter Tøttrup,Holte Rødovre AC Herlufsholm Herlufsholm Steen Pedersen,Herlufsholm Steen Pedersen,Herlufsholm Flemming Johansen,Hvidovre IF Jørn Beck,Svendborg Tichomir Majercik,Freja Odense Jens Ø Hansen,AIK København Bjarke Dons,Holte Erling Thomsen,Esbjerg AF Glenn Gretlund,KTA Jørn Warming,Kolding KFUM SNIK Per Andersen,AK Delta Skelskør Per Andersen,AK Delta Skelskør Per Andersen,AK Delta Skelskør Jan Gram,Saga Gerd Larsen,Aabenraa IG Lars Overskov,KIF Lars Overskov,KIF Per Andersen,AK Delta Skelskør Troels Troelsen,Freja Odense Lars Overskov,KIF SNIK Bjarne Brøndum,Odense Politi 's IF SNIK Esbjerg AF Esbjerg AF Orvo Muta,Fremad Holbæk Christian Carøe,Hjorten Steen Mortensen,Holte Søren Mønster,AGF Mogens Krogh,AFF Mogens Krogh,AFF Mogens Krogh,AFF Mogens Krigh,AFF Torben Søderberg,Hvidovre IF Arne Mogensfeldt,Svendborg SNIK 11, l 22,8 51, l l,58,2 4,00,0 14,55,3 31,59, 7 15,4 58, l 19,26,0 E 3, 19,0 l,06,45,0 3,28,46 45,8 3,39,4 1,90 6,72 4,60 13,23 15,32 39,94 48,40 14,52 53,69 2,28,54 8,02,17 11,4 23,4 52, l 2,00,5 4,09,8 15,18,6 31,52,2 16,5 57,4 18,59,o 60,28,0 l,04,04,0 3,27,40 46,3 3,41,8 l,70 6,49 4,40 13,66 13,85 42,30 52,76 16,05 56,99 2,26,22 8,16,31 15

18 Mænd III (40-44 år) 100m Torben Pedersen,FIF Hillerød 200m Torben Pedersen,FIF Hillerød 400m Gerhard Kruuse,Esbjerg AF BOOm Gerhard Kruuse,Esbjerg AF 1500m Gerhard Kruuse,Esbjerg AF 5000m Georg Olsen,KIF lo.ooom Georg Olsen,KIF 110m hæk Robert Jensen,FIF Hillerød 400m hæk Stig Hessner,Holte Cross ca.6 km Rudolf Thallund,Herning Cross hold KIF 20 km Mogens Findal,Olympia 20 km hold KIF 4xl00m Skovbakken 4x400m Skovbakken Højdespring Viggo Pedersen,Hjørring Længdespring Viggo Pedersen,Hjørring Stangspring B.Christiansen,Aabenraa IG Trespring Viggo Pedersen,Hjørring Kuglestød Bent Laursen,Sparta Diskoskast Viggo Pedersen,Hjørring Hammerkast Orla Bang,Esbjerg AF Vægtkast Orla Bang,Esbjerg AF Spydkast Claus Gad,Sparta Marathonløb Ove Østergaard Nielsen,IF Langgarverne Marathon hold Sparta Mænd IV (45-49 år) 100m 200m 400m BOOm 1500m 5000m lo.ooom 110m hæk 400m hæk Cross ca.6 km Cross hold 20 km 20 km hold 4xl00m 4x400m Højdes p ri n g Længdespring Stangspring Tres p ri n g Kuglestød Diskoskast Hammerkast Spydkast Marathonløb Marathon hold John Hansen,Esbjerg AF John Hansen,Esbjerg AF Keld Thygesen,Helsingør Keld Thygesen,Helsingør Keld Thygesen,Helsingør Hillem Håkansson,Sparta Per Finn Hansen,SNIK John Schou,KTA J Gluckstadt,Randers Realskole Hillem håkansson,sparta SNIK Hillem Håkansson,Sparta SNIK Herlev SNIK Hans Helmig,Herlev Hans Helmig,Herlev Ove M Pedersen,SNIK Henry Andersen,Skive AM Aksel Thorsager,Attila Carl Emil Lange,Randers Realskole Heinrich Se11,AIK København Riber Stenstrup,GKI Kjeld Rasmussen,Bagsværd AC Bagsværd AC 11,7 23,7 51,6 2,02,0 4,20,3 16,14,6 33,53,0 17,6 65,0 20,07,0 64,34 l,07,21 3,41, l B 47,9 3,54,3 l,65 5,Bl 2,50 11,BO 13,04 39,69 53,60 15,73 5B,79 2,43,52 B,31,49 12,5 25,6 57,6 2, 12, l 4,26,2 16,04, l 36,45,4 19,9 93,2 21, lo,o 65,44 l,09,07 4,03,56 54,B 4,17,2 l,60 5,5B 3,00 11,25 13,66 30,62 31,30 32,94 2,44,54 B,44, 14 16

19 Mænd V (50-54 år) 100m 200m 400m BOOm l500m 5000m lo.ooom 110m hæk Cross ca.6 km Cross hold 20 km 20 km hold 4xl00m 4x400m Højdespring Længdespring Stangspring Trespring Kuglestød Diskoskast Hammerkast Spydkast Marathonløb Marathon hold Mænd VI (55-59 år} 100m 400m BOOm l500m 5000m lo.ooom 110m hæk Cross ca. 6 km Cross hold 20 km 4xl00m 4x400m Høj des p ri n g Kuglestød Diskoskast Hammerkast Spydkast Marathonløb Peter Brogård,Esbjerg AF Pentti Valkki,FBI Pentti V a l kki,fbi Pentti Valkki,FBI Charles Andersen,AK Brøndby Charles Andersen,AK Brøndby Børge Sylvest,Sparta Helge Heine,KTA Charles Andersen,AK Brøndby Sparta Egon Nielsen,KFUM Randers SNIK Esbjerg AF SNIK Niels Block,Esbjerg AF Peter Brogård,Esbjerg AF Eddi Jensen,Holte Helge Heine,KTA Einae Nissen,Kolding KFUM Helmuth Duholm,Sparta Ivan Vårby,Helsingør Peter Pretzsch,GKI Egon Nielsen,Randers KFUM Arhus 1900 Erik Jensen,ORI Jørgen Frankmar,SNIK Jørgen Frankmar,SNIK Gunnar Porsgaard,Atletica Gunnar Porsgaard,Atletica Gunnar Porsgaard,Atletica Erik Jensen,ORI Jørgen Frankmar,SNIK SNIK Gunnar Porsgaard,Atletica SNIK SNIK Knud Christiansen,Sparta Knud Christiansen,Sparta Knud Christiansen,Sparta Knud Christiansen,Sparta Knud Christiansen,Sparta Gunnar Porsgaard,Atletica 12,7 26,9 59,9 2,21,5 4,33,9 17,02,3 40,26,7 22,0 22,10,0 72,40 l' 18,36 4,24,40 54,3 4,41,2 l,50 5,15 2,80 10,65 12,49 45,92 44,62 43,34 3,09,48 11 '12,36 12,8 64,0 2,28,6 5, 18,3 18,43,2 39,14,0 18,2 26,32,0 82,13 l,27,50 65,1 4,53,5 l,30 10,85 30,42 36,72 31,16 3,12,07 17

20 Mænd VII (60-64 år) 100m Poul Erik Andersen,OG 200m Børge Randsby,SNIK 400m Poul Erik Andersen,OG 1500m Børge Børjesson,Ringsted IF 5000m Børge Randsby,SNIK lo.ooom Helge Borby,Freja Odense Cross ca.6 km Johan Jensen,Rødovre AC 20 km Johan Jensen,Rødovre AC 4xl00m FIF Højdes p ri n g Peter Jensen,Ben Hur Længdespring Børge Barklaj,Ben Hur Trespring Børge Barklaj,Ben Hur Kuglestød Normann Pedersen,Hjørring Diskoskast Normann Pedersen,Hjørring Hammerkast Normann Pedersen,Hjørring Spydkast Arne Nielsen,Posten Mar a thon l ø b Børge Randsby,SNIK Mænd VIII (65-69 år) 1500m Erik Simonsen,AFF 5000m Wilhelm Ljørring,SNIK lo.ooom Wilhelm Ljørring,SNIK Cross ca. 6 km Wilhelm Ljørring,SNIK 20 km Wilhelm Ljørring,SNIK Højdes p ri n g Ib Rasmussen,Viborg AF Stangspring Julius Jensen,Sparta Trespring Julius Jensen,Sparta Kuglestød Ib Rasmussen,Viborg AF Diskoskast Ib Rasmussen,Viborg AF Hammerkast Julius Jensen,Sparta Spydkast Ib Rasmussen,Viborg AF Marathonløb Aage Wendelboe,SNIK 400m hæk Aage WPndelboe,SNIK Mænd IX (70-74 år) 100m Højdespring Stangspring Trespring Kuglestød Diskoskast Spydkast Gunnar Tang-Holbek.Hjorten Gunnar Tang-Holbek.Hjorten Jep Schmidt,Aabenraa IG Gunnar Tang-Holbek.Hjorten Jep Schmidt,Aabenraa IG Jep Schmidt,Aabenraa IG Jep Schmidt,Aabenraa IG 14,2 30,4 74, l 5,37,9 20,03,8 41,56, l 26,24 l,26,36 69,8 l,30 3,92 8,80 11,38 39,28 34,40 29,92 3,20,03 5,48,9 21,21,2 44,23,8 27,56,0 l,35,25 l,25 l,80 6,70 10,22 27,03 23,12 29,18 4,16,59 74,4 18,0 l,35 l,90 8,44 9,23 26,99 21,52 Mænd X (75-79 år) l O.OOOm Cross ca.6 km 20 km Kuglestød M a r a thon l ø b Jens Jensen,KIF Jens Jensen,KIF Jens Jensen,KIF Otto Jacobsen,Saga Jens Jensen,KIF 58,27,6 40,09,0 2,04,35 7,33 5,05,50 18

21 Kvinder: 60m 60m hæk BOOm 1500m Højdespring Længdespring Kuglestød 5-kamp t-ænd: 60m 60m hæk BOOm 3000m Højdespring Længdespring Tres p ri n g Stangspring Kuglestød 7-kamp +) l omgang Dorthe Rasmussen,FIF Helle Sichlau,KTA Jette Kalstrup,AFF Nina Christiansen,FIF Grith Ejstrup,Skovbakken Dorthe Rasmussen,FIF Birthe Kofoed,Herlufsholm Lene Kjeldsen,Skovbakken 9,0-B,51-1,57-5,60-2,33,3 Michael Bergqvist,Ørgryte (SV) Christer Gullstrand,IFK Helsingborg Jens Østengaard,Sparta Ruben Sørensen,Freja Randers Jesper Tørring,Skovbakken Ake Frandsson,IK Viking (SV) Joakim Brink,Ørgryte (SV) Peter Jensen,Holte Michael Henningsen,Politiets IF Mikkel Sørensen,Holte 7,2-7,14-12,39-2,00-B,6-3,B5-2,49,0 150 m. for langt. 7,4 B,3 2,21,7 4,49,3 l,74 6,32 14, points 6,B B,O 2,00,9 B,43,7 +) 2,11 7,51 15,20 4,90 15, B points Indendørs Ungdomsmesterskaber: p.14: 60m hæk Lizette Schultz,Herlev 60m Annette Hansen,Trongården 300m Jane Holm,Trongården 1500m Shannet Nielsen,Gullfoss Højdespring Belinda Petersen,Hvidovre IF Længdespring Lizette Schultz,Herlev Kuglestød Gitte Gregersen,AFF D.l4: 60m hæk Lars Pedersen,Sparta 60m Lars Pedersen,Sparta 300m Kasper Møller,Esbjerg AF 1500m Henrik Kronborg,AFF Højdespring Oluf Engborg,Aarhus 1900 Længdespring Lars Pedersen,Sparta Stangspring Ole Schmidt,Holte Kuglestød Mehmet Øzelik,Kolding KFUM p.16: 60m hæk Dorthe Schiødt,Randers Realskole 60m Vickie Kristensen,Freja Odense 300m Konny Overgaard,Vejle 1500m Nina Christiansen,FIF Høj des p ri n g Sussie L Hansen,Freja Odense Længdespring Linda Madsen,Glostrup IC Kuglestød Helle Christiansen,Freja Odense 9,7 B,3 46,5 4,53,3 l,62 5,25 9,55 B,B 7,4 43,6 4,2B,O l,72 5,90 2,BO 11,9B B,9 7,9 45,0 4,40,4 l,55 5,57 11,40 19

22 0.16: 60m hæk Peter Knudsen,Fremad Holbæk 8,4 60m Morten Kjems,Kolding KFUM 7,3 300m Søren Holgersen,FAK 63 Fredericia 40,8 1500m Anders Vedel,AFF 4, 14,7 Højdespring Rene Tyranski Nielsen,Freja Odense l,89 Stangspring Peter Clausen,Hvidovre IF 4,15 Længdespring Rene Tyranski Nielsen,Freja Odense 6,35 Trespring Peter Knudsen,Fremad Holbæk 13,20 Kuglestød Kim Haarslev,Attila 13,47 P.l8: 60m hæk Lilli Søndergaard,Glostrup IC 9,0 60m Lilli Søndergaard,Glostrup IC 7,9 300m Kate Frederiksen,OG 47,4 1500m Lone Rasmussen,FIF 5,02,0 Højdespring Trine Krebs,Fremad Holbæk l,65 Længdespring Lilli Søndergaard,Glostrup IC 5,51 Kuglestød Tina Pedersen,SNIK 11, : 60m hæk Erik S Jensen,Vidar 8, l 60m Hans Christian Phillipp,Haderslev IF 7, l 300m Jan Flemming Nielsen,Hvidovre IF 40,0 1500m Jens Østengaard,Sparta 4,10,6 Højdespring Jan Ludwig,HAK l,93 Længdespring Morten Blumensaat,SAK??,Silkeborg 6,91 Trespring Morten Blumensaat,SAK??,Silkeborg 13,51 Stangspring Carsten Lange,Randers Realskole 4,50 Kuglestød Stig Brammer,Randers Realskole 13,19 Fra inde DM i t1arselishallen.fif's Birgitta Schelske fører sit heat 60m hæk foran Irene Larsen,Trongården og Dorthe Skjødt,Randers Real 20

23 Kvinder: 100m 10,88 Marlies Oelsner,DDR Dresden m 21,71 Marita Koch,DDR Karl Marx St m 48,60 Marita Koch, DDR Torino m 1,53,42 Nadyesda Oiizarenko,SSSR Moskva m 3,52,47 Tatyana Kazankina,SSSR ZUri c h 13,08,80 l mile 4,21,7 Mary Deeker, USA Auckland m 8,27,12 Lyudmilla Bragina,SSSR Co 11 ege Park m hæk 12,36 Grazyna Rabsztyn,Polen Warzava m hæk 54,28 Karin Rossley,DDR Jena xl00m 41,60 DDR (Romy MU11er,Barbel Wockel, Ingrid Auerswald,Marlies Gohr) Moskva x200m l,28,2 DDR (Marlies Gohr,Romy MUller Barbe l Hacke l,marita Koch) Jena x400m 3,19,23 DDR (D.Maletzski,H.Streidt, Christel Brehmer,B.Rohde) Montre a l x800m 7,52,4 SSSR (T.Providhokina,Vera Gerasimova,S.Styrkina,Tatjana Kasankina) Podol s k højdespring 2,01 Sara Simioni,Italien Brescia ,01 Sara Simioni,Italien Praha længdespring 7.09 Vigalmina Bardauskine,SSSR Praha kuglestød 22,45 Illona Slupianek,DDR Potsdam diskos 71,80 Maria Vergova,Bulgarien Sofia spydkast Tatiana Birigulina,SSSR Podol s k kamp 5.083p Nadyesda Tkachenko,SSSR Moskva ,29-16,84-1,84-6,73-2,05,2 Marathonløb 2,25,41,29 Grete Waitz,Norge (uoff.) New York Mænd: 100m 9,95 Jim Hines,USA Ciudad Mexico 14.lO m 19,72 Pietro Mennea,Italien Ciudad Mexico 12, m 43,86 Lee E van s, USA Ciudad Mexico m l,42,33 Sebastian Coe,GB Oslo looom 2,13,40 Sebastian Coe,GB Oslo m 3,31,36 Steven Ovett,GB Koblenz l mile 3,48,8 Steven Ovett,GB Oslo m 4,51,4,lohn \olalker,new Zealand Oslo m 7,32,1 Henry Rono,Kenya Oslo m 13,08,4 Henry Ro n o, Kenya Berkley,Calif lo.ooom Henry Rono,Kenya \olien 11.06,78 l time m Jos Hermens,Holland Papenda l m 57,24,2 Jos Hermens,Holland Papendal m 1,14,16,8 Pekka Paivarinta,Finland Oulo m 1.31,30.4 Jim Alder,GB London m hæk Renaldo Nehemiah,USA Vlestwoou m hæk 47 '13 Edwin Moses,USA Milano m forh. 8.05,4 Henry Rono,Kenya Seattle 13,05.78 højdespring 2,36 Gerd \olessig,ddr Moskva Ol stang 5,78 Vladislaw Kozakievitz,Polen Moskva længde 8,90 Bob Beamon,USA Ciudad Mexico trespring 17,89 Joao Carlos de Oliviera,Brasilien Ciudad Mexico kuglestød 22,15 Udo Beyer,DDR Go te borg diskoskast 71 '16 \ololfgang Schmidt,DDR Berlin hammerkast 81,80 Yuriy Sedykh,SSSR Moskva spydkast 96,72 Ferene Paragi,Ungarn Tata lo-kamp 8.649p Guidi Kratschmer,BRD Filderstadt ,80-15,47-2,00-48,04/13,92-45,52-4,60-66,50-4,24,15 21

24 4x100m USA (B.Collins,Steve Riddick, Cliff W il ey,stevie ~~i 11 i ams) 4x200m 1,21,4 Arizona State University(C.Burl Tony Darden,G.Burl,H.Frazier) 4x400m 2,56,16 USA (Vince Matthews,Ron Freeman Larry James,Lee Evans) 4x800m 7,08,1 SSSR (V.Podoljakov,Kirov,Malozemlin,A.Resentjak) 4xl500m 14,38,8 BRO (Thomas Hessinghage-Harald Hudak,M.Lederer,Karl Fleschen) m gang 1,20,58,6 Domingo Colin,Mexico m gang 2.08,QO,O Jose Marin,Spanien m gang 3,41,39,0 Raul Gonzalez,Mexico 2 timers gang m Jose Marin,Spanien uofficiel bedst: marathonløb 2,08,33,6 Derek Clayton,Australien Dusseldorf Philadelphia Ciudad Mexico Podolsk Koln Fana Barcelona Fana 26,05,79 Barcelona Antwerpen Billedet lyver! Nok springer Grith Ejstrup højt,men over et fodboldmål af normal højde kommer hun dog ikke - endnu da. Fra landskampen mod Irland og Skotland i Glostrup 22

25 Kvinder: Europarekorderne er bortset fra mile-rekorden identiske med verdensrekorderne. l mile 4,22,1 Natalia Maracescu,Rumænien Auckland MEnd: 100m 200m 400m BOOm looom 1500m l mile 2000m 3000m 5000m lo.ooom l time m m m 110m hæk 400m hæk 3000m fh. 4x100m 4x200m 4x400m 4x800m 4xl500m højde stangspring længdespring trespring kugl es tød diskoskast hammerkast spydkast lo. kamp Pietro Mennea,Italien 19,72 Pietro Mennea,Italien 44,60 Viktor Markin,SSSR 1,42,33 Sebastian Coe,GB 2,13,40 Sebastian Coe,GB 3,31,36 Steven Ovett,GB 3,48,8 Steven Ovett,GB 4,56,2 Michel Jazy,Frankrig 7,35,2 Brendan Foster,GB 13,13,0 Emiel Puttemans,Belgien 27,30,3 Brendan Foster,GB 20,994m Jos Hermens,Holland 57,24,2 Jos Hermens,Holland 1,14,16,8 Pekka Paivarinta,Finland 1,31,30,4 Jim Alder,GB 13,28 Guy Drut,Frankri g 47,85 Harald Schmid,BRD 8,08,02 Anders Garderud,Sverige 38,26 SSSR (V.Muravyov,N.Sidorov, A.Aksinin,A.Peokofiev) l,21,5 Italien (F.Ossola,P.Abeti, L.Benedetta,Pietro Mennea) 3,00,46 GB (M.Reynolds,Alan Pascoe,Dave Hemery,David Jenkins) 7,08,1 SSSR (V.Podoljakov,Kirov,Malozemlin,A.Resentjak) 14,38,8 BRO (Ths.Wessinghage,Harald Hu- C i udad Mexico Ciudad Mexico Moskva Oslo Oslo Koblenz Oslo London BrUs se l BrUsseJ London Papenda l Papendal Oulo London St.Etienne Torino Montreal Moskva Barletta MUnchen Podolsk ,09, Ol dak,martin Lederer,Karl Fleschen) Koln ,36 Gerd Wessig,DDR Moskva ,78 Wladislaw Kozakiewietz,Polen Moskva ,54 Lutz Dombrowski,DDR Moskva Vi k tor Saneyev,SSSR Soukoumi 17.l O ,15 Udo Beyer,DDR Goteborg ,16 Wolfgang Schmidt,DDR Berlin ,80 Yuriy Sedykh,SSSR Moskva ,72 Ferene Paragi,Ungarn Tata p Guido Kratschmer,BRD Filderstadt ,58-7,80-15,47-2,00-48,04/13,92-45,52-4,60-66,50-4,24, m gang 1,21,21,3 Roland Wieser,DDR Leipzig 2 timers gang m Jose Marin,Spanien Barcelona m gang 2,08,00 Jose Marin,Spanien Barcelona m gang 3,46,11 ~li ko la Oudovenko,SSSR Dujgorod Marathon (uoff} 2,09,01 Gerhard Nieboer,Holland Amsterdam

26 Internationale juniorrekorder: IAAF og EAA's juniorgrænser:kvinder 18 år,mænd 19 år. Nordiske juniorgrænser:kvinder 18 år,mænd 20 år Danske juniorgrænser:kvinder og mænd 20 år. Da IAAF gennem de sidste år ikke har nået at få udsendt de reviderede lister over juniorverdensrekorderne,kan vi desværre ikke bringe dem her.som i de foregående år vil DAF's Rekord & Statistik Udvalg sørge for at de bliver offentliggjort i "Dansk Atletik" Europæiske juniorrekorder: Kvinder: 100m 11 '17 Marlies Oelsner,DDR 58 Karl Marx St m 22,19 Natalia Bochina,SSSR 62 Moskva m 49,77 Christina Brehmer,58 DDR Dresden SO Om l,59, 7 Marion HUbner,62 DDR Karl Marx St l500m 4,06,02 Birgit Friedmann,60 BRD Dortmund m hæk 13,24 Leena Spoof,6l Finland Bydgoscz 19.08,79 400m hæk 56,68 Ann-Louise Skoglund,62 Sverige Helsinki xl00m 43,95 DDR (C.Kirsten,U.Hartmann,K.~Jalther,K.Siemon) Bydgoscz x400m 3,31 '7 DDR (K.Cattus,M.HUbner,M. Heilmann,K.Simeon) Bydgoscz l9.08.7g høj des p ri n g 1,93 KerstinDedner,DDR 61 Erfurt længdes p ri n g 6,77 Marianne Voeltzke,DDR 56 Berlin kugl es tø d 19,23 Illona Slupianek,56 DDR Berlin diskoskast 63,26 Evelyn Schlaak,56 DDR Potsdam spydkast 63,86 Lyudmilla Pasternakievietz,58 SSSR L wow kamp 4.594p Sabine Everts,6l BRO Bydgoscz ,46-11,91-l,86-6,63-2,16,3 3000m 8,58,4 Inger Knutxxon,55 Sverige Stockholm Mænd: 10,32 Michael McFarlane,60 GB Edmonton m lo. 32 Klaus Dieter Kurrat,55 DDR Duisburg m 20,59 Bernhardt Hoff,59 DDR Donetzk m 45,45 David Jenkins,52 GB Helsinki BOOm 1,45,5 Andreas Busse,59 DDR Ostrava l500m 3,34,74 Steven Cramm,6l GB ZUrich m 7,43,04 Ari Paunonen,58 Finland Koln m 13,27,2 Stephen Binns,60 GB London 14, m hæk 13,66 Arto Bryaagre,58 Finland Helsinki 14,09,79 400m hæk 49,61 Harald Schmid,57 BRO LUdenscheid m forh 5,27,5 Gaetano Erba,60 Italien Bydgoscz xl00m 39,69 Frankrig (P.Thessard,H.Panzo P.Barre,F.Barre) Dole ,67eia DDR (T.Malke,K.Thiele,O.Prenzler, B.Hoff)eia Potzdam x400m 3,06,8 BRO (T.Giessing,E.Nakladal,U. Schmitt,H.Weber) Bydgoscz ,8 SSSR (Lagutjin,~1elnikov,Vajitov, Konovalov) Bydgoscz højdespring 2,35 Dietmar Mogenburg,6l BRO Rehlingen stangspring 5,61 Thierry Viegneron,60 Frankrig Longwy længdespring 8,09 Antonio Corgos,60 Spanien BrUssel trespring 16,83 Alexandr Beskrovnyi,60 SSSR Bydgoscz kuglestød Udo Beyer,DDR 55 Leipzig diskoskast 63,64 Werner Hartmann,59 BRO Strassburg hammerkast 78,14 Roland Steuk,59 DDR Leipzig spydkast 85,70 Arto Harkonen,59 Finland Helsinki lo.kamp 8.l24p Francis Thompson,58 GB Sittard lo.ooom gang 39,31,2 Ralf Kowalski,DDR 61 L i11e

27 Kvinder: 100m 11,16 Linda Haglund,Sverige Moskva m 22,39 Mona Liisa Puursiainen,Finland Naskv.a m 50,14 Riita Salin,Finland Roma m 2,01, 77 Annelise Damm Olesen,Danmark MUnchen looom 2,39,73 Grete Waitz,Norge London m 4,00,S5 Grete Waitz,Norge Praha m 3,31,75 Grete Waitz,Norge Oslo m 16,04,2 Nina Holmen,Finland Pietasaari lo.ooom 33,10,11 Marie-Louise Hamrin,Sverige Eugene m hæk 13,24 Leena Spoof,Finland Bydgozsc m hæk 56,68 Ann-Louise Skoglund,Sverige Helsinki xl00m 43,95 Finland Helsinki ,75 Malmo AI Eskildstuna x200m l,36, 7 Gi:iteborg Kv.!K Solletuna l,36,7!f Gi:ita Hassleholm lo x400m 3,25,7 Finland Roma ,39,4 Gi:iteborg Kv.IK Solletuna x300m 6,28,03 Råby Rekarne Hassleholm looom st. 2,09,4 BlJL,Norge Larvi k 12.08,79 højde l,90 Susanne Lorentzon,Sverige Thonon les Bains længde 6,60 Tuula Rautanen,Finland W a rza va kugle 18,54 Tuula Kivi,Finland Rauma diskos 64,60 Ulla Lundholm,Finland Helsinki spyd 61,02 Tiina Lillak,Finland Lappeenranta kamp 4.225p Kirstine Tånnander,Sverige Gi:itzis ,96-ll,46-1,79-5,73-2,19,81 7-kamp 5.562p Kirstine Tånnander,Sverige Ski:ivde , 16-ll,51-1, 72-25,04/5,36-32,13-2,16,62 200m hæk 26,30 Gun Olsson,Sverige Solletuna l mile 4,26,9 Grete Waitz,Norge Gateshead Mænd: 100m 10,25 Christer Garpenborg,Sverige Los Angeles m 20,52 Jens Smedegaard,Danmark Ciudad Mexico m 45,49 Markku Kukkoaho,Finland MUnchen m 1,44,5 Pekka Vasala,Finland Helsinki looom 2,17,3 Dan Waern,Sverige Karlstad l500m 3,36,33 Pekka Vasala,Finland MUnchen ,36,3 Antti Loikkanen,Finland Imatra l mile 3,54,5 ljlf Hi:igberg,Sverige Stockholm ,54,115 Anders Garderud,Sverige Stockholm 30.06, m 5,02,09 Anders Garderud,Sverige London m 7,42,3 Dan Glans,Sverige Oslo m 13,16,4 Lasse Viren,Finland Helsinki lo.ooom 27,30,99 Martti Vainio,Finland Praha l time m Seppo Tuominen,Finland Paris 02.lO OOOm 59.05,3 Seppo Tuominen,Finland Paris 02.l o m l, 14,16,8 Pekka Paivarinta,Finland Oulo OOOm l,34,05,0 Reino Paukkonen,Finland Jyyvaskyla m hæk 13,56 Arto Bryggare,Finland Praha m hæk 23,42 Christer Gullstrand,Sverige Ski:ivde m hæk 49,73 Christer Gullstrand,Sverige Malme m forh 8.08,02 Anders Garderud,Sverige Montre al xl00m 39,30 Finland MUnchen ,4 KA 2,S ve rige Vasterås x200m 1,25,7 HVK Helsinki Helsinki x400m 3,01, 1 Finland MUnch en 10.09,72 3,09,6 MAI Malmo,Sverige Karl skrona

28 4x800m 7,24,0 Tjalve,Oslo Oslo xl500m 15 '16,05 Vasterås IK Es k i l dstuna looom st. l,53,4 KTA,Danmark Lyngby højde 2,25 Jesper Tørring,Danmark Roma 04.og,74 stang 5,66 Antti Kalliomaki,Finland Raahe længde 8,16 Rainer Stenius,Finland Los Angeles trespring 17,00 Pertti Pousi,Finland Ko urtane kugle 21,69 Raino Ståhlberg,Finland Frenso,Calif di skos 69,50 Knut Hjeltnes,Norge Modesto,Calif.l hammer 75,94 Harri Huhtala,Finland Karhul a spydkast Hannu Siitonen,Finland Helsinki vægtkast 21,39 Sune Blomquist,Sverige Vasterås kamp 3.976p Raimo Pihl,Sverige Go te borg ,18-76,50-22,1-44,86-4,34,9 lo-kamp 8.220p Raimo Pihl,Sverige Mentreal ,93-6,99-15,55-2,00-47,97/15,81-44,30-4,40-77,34-4,28,8 Unge Carsten af Lange-dynastiet fra Randers Realskole fik en fornem debut på landsholdet mod Irland og Skotland idet han trak sig ud af konkurrencen som sejrherre.iøv rigt er han gået frem med stormskridt bl.a. takket være den store aktivitet som stangspr{ngsgruppens instruktionsudvalg har udvist.forbilledlig på alle måder! 26

29 Bemærk: Nordiske juniorrekorder har 20 års grænse for mænd - men lb års gnense for kvi n der! kvinder: 100m 11,57 200m 23,57 400m 52,25 BOOm 2,04,7 looom 2,47,5 l500m 4,07, m B,5B, m 16,27,74 100m hæk 13,24 400m hæk 56,6B 4xl00m 4B, lo 4x200m l,40,5 4x400m 3,47,9 3xBOOm 6,39,2 looom st. 2, 13,0 højde l,b7 l,b7 længde 6,33 kugle 14,99 diskos 49,62 spydkast 57,4B 5-kamp 4.l22p 7-kamp 5.176p 200m hæk Mfnd: 27' l 100m 10,51 200m 21,16 400m 46,72 BOOm l,47,23 looom 2,20,4 l500m 3,3B,07 l mile 3,55, m 7,43,2 5000m 13,41,03 lo.ooom 29.00,3 l500m forh 4,00,6 2000m forh 5,30,2 3000m forh B,3l,7 110m hæk 13,56 200m hæk 23,42 400m hæk 49,73 højde 2,22 stang 5,41 længde 7,B9 trespring 16,17 kugle 19,53 diskos 62,04 hammer 6B,B2 spydkast 5-kamp 90, l B 3.696p lo-kamp 7.629p Linda Haglund,Sverige Linda Haglund,Sverige Ann-Louise Skoglund,Sverige Siri Bjelland,Norge Loa Olafsson,Danmark Inger Knutzon,Sverige Inger Knutzon,Sverige Eva Ernstrøm,Sverige Leena Spoof,Finland Ann-Louise Skoglund,Sverige Upsala IF,Sverige Geteborgs Kv.!K Geteborg Kv.!K Råby Rekarne,Sverige Fana IL,Norge Annatte Tånnander,Sverige Jeannette Wallen,Sverige Lena Kullberg,Sverige Tuula Kivi,Finland Anne Paavolainen,Finland Karin Bergdahl,Sverige Hilde Frederiksen,Norge 14,0-10,44-l,69-6,04-2 '19,o Stockholm Stockholm Varberg Oslo Lyngby Duisburg Stockholm Stockholm Bydgoscz Helsinki Es k i l dstuna H e l s i ngborg Helsingborg Hassleholm Oslo Montreal Helsingborg Stockholm Lahtil a Karleby Karl stad Stei k kj er Eva Karblom,Sverige Skevde 14,93-ll,20-l,66-25,45-5,92-30,40-2,41,56 Tiina L i n d green,f i n l and Turku OB l2.07,bo 25.0B OB lb.ob OB.BO BO OB B l2.07.bo OB. 76 l2.09.7b OB.06.BO 07.0B.l0.7B B.BO Dan Orbe,Sverige Helsinki 30.0B.BO Dan Orbe,Sverige Stockholm l7.0b.bo Jaako Kemola,Finland Helsinki Ak e Svensson,S ve ri g e London Bjørn Nielsson,Sverige Karlstad l7.0b.76 Ari Paunonen,F i n l and T ampere Ari Paunonen,F i n l and London Ari Paunonen,Finland Keln Ari Paunonen,Finland Helsinki Henrik Jørgensen,Danmark Glostrup BO Anders Garderud,Sverige Nykeping lb Ves a Laukkanen,F i n l and Donetsk 21.OB. 77 Vesa Laukkanen,Finland Helsinki 2B.06.7B Arto Bryggare,F i n l and Praha B Christer Gullstrand,Sverige Skevde Christer Gullstrand,Sverige Malme l2.0b.79 Terje Totland,Norge Harnar Kimo Pallonen,Finland Somero 14,07.79 Rainer Stenius,Finland Turku Pertti Pousi,Finland Helsinki Hans Heglund,Sverige El Paso, Kent Gardenkrans,Sverige Helsingborg ll.ob.74 Richard Olsen,Norge Praha lb.06.7b Arto Harkenen,Finland Budapest Thomas Larsson,Sverige Karl skrona Bo S terner,s ve rige ZUri c h ll,0-6,73-12,66-1,93-49,4/14,7-45,52-4,10-59,25-4.3b,4 27

30 4xl00m 42,47 Stocksaters IF,Sverige Gateborg ,89 Sverige Stockholm x200m 1,30,2 IFK Helsingborg Helsingborg x400m 3,11 'l Sverige Stovner,Oslo ,17,8 Oulo NMYK:n Urheilijat,Finland Imatra x800m 7,42,4 Vesterås IK Sverige O reb ro 15, xl500m 16,05,0!K Tjalve,Norge Kongsvinger Dorthe Rasmussen satsede hårdt på en Moskvabillet,men en ondartet skade satte en stopper for projektet.forinden satte Dorthe dog en fin dansk rekord i længdespring - ud o ver en lige så fin ditto i 100m hæk.her i landskampen mod Skotland og Irland. 2l:l

31 Kvinder: 100m 200m 400m 800m looom 1500m l mile 2000m 3000m 5000m lo.ooom l time m 11,59 23,7 53,6 2,01' 77 4, lo, 7 8,42,3 15,08,8+ 31,45,4+ maratronløb 2,40,35,0+ 100m hæk 13,60 200m hæk 28, l 400m hæk 58, m forh. 4xl00m 47,04 45,5 el 45,94 4x200m l,41,o 4x400m 3,44,2 3,36,2 4x800m 9.02,3 looom st. 2.09,6 Højdespr. l,85 1,85 stangspr. længdes pr. 6,33 tres p ri n g kuglestød 14,48 di skos 49,34 hammer spyd 52,90 5-kamp 4.280p 7-kamp 5.487p 9-kamp 6.726p kaste 3 kp 2.269p Birthe Petersen,Silkeborg IF Else Hadrup,Viborg Annelise Damm Olesen,Hvidovre!F Annelise Damm Olesen,Hvidovre!F rekordkrav 2,45,0 Loa Olafsson,KIF rekordkrav 4,39,9 rekordkrav 5,59,9 Loa Olafsson,KIF Loa Olafsson,KIF Loa Olafsson,KIF rekordkrav ,00m rekordkrav 1,15,00 Dorthe Rasmussen,Glostrup IC Dorthe Rasmussen,FIF Dorthe Rasmussen,FIF Helle Sichlau,KTA rekordkrav 10.59,9 Trongårdens IF(Helle Theil,Lisbeth Nissen Petersen,Lise Wilbek,Vivi Markussen) Landsholdet(Margit Hansen,AK73, Dorthe Rasmussen,FIF,Birthe Pedersen,Silkeborg IF,Connie Søltoft,Herlufsholm) Landsholdet(Margit Hansen,AK 73 Connie Søltoft,Herlufsholm,Val Sejrø,AIF,Lis Jensen,NIKE} Hvidovre IF(Gitte Jensen,Kirsten Halner,Marianne Søderberg,Anne Lise Damm Olesen) Hvidovre IF(Tone Kyhn,Annette Christensen,Gitte Mathiasen,Anne- Hvidovre ZUrich Berlin W MUnchen Zittard Oslo Rundforbi Østerbro Miami Beach Østerbro Østerbro Sittard Glostrup H vi do v re Geneve Hvidovre , i se Damm Ol es en) Arhus Landsholdet(Birgitte Jennes,Trongården,Kirsten Høiler,AIF,Pia Lund Skovbakken,Annelise Damm Olesen, Hvidovre!F) Trongårdens IF(Birgitte Jennes, Kirsten Høiler,Trine Ørholm,Dorthe Reedtz) Hvidovre IF(Marianne Søderberg, Tone Kyhn,Gitte Mathiasen,Annelise Damm Olesen) Grith Ejstrup,Skovbakken Grith Ejstrup,Skovbakken rekordkrav 3,00m Dorthe Rasmussen,FIF rekordkrav l2,00m Birthe Kofoed,Herlufsholm Liselotte Hansen,Attila rekordkrav 35,00m Nina Carstensen,Trongårdens!F Helle Sichlau,KTA 13,6-12,61-1,69-5,95-2,20,8 Athen Arhus Hvidovre Frederiksberg Østerbro H vi do v re Herlufsholm Nykøbing F Østerbro Tårnby Lisbeth Pedersen,Sparta Østerbro ,8-11,36-1,67-24,7/5,87-30,49-2,31,6 Lis Jensen,NIKE Odense ,9-31,63-1,61-24 '7/12 '1-11,04-5 '71-37,37-2,36,8 Majbritt Bogs,Sparta 11,96-41,26-41,84 Vejle

32 t1end: 100m 10,5 Jørn Palsteen,Randers Freja Randers ,5 Søren Viggo Pedersen,KTA Hillerød ,5 Søren Viggo Pedersen,KTA Hvidovre Søren Viggo Pedersen,KTA Holte ,5 Jens Smedegaard,Glostrup IC Østerbro Jens Smedegaard,Glostrup IC Østerbro m 20,52 Jens Smedegaard,Glostrup IC Ciuadad Mexicol m 45,89 Jens Smedegaard,Glostrup IC Moskva m l,47, l Sven-Erik Nielsen,Helsingør IF Oslo looom 2,18,2 Tom B Hansen,Skovbakken Østerbro l500m 3,36,8 Tom B Hansen,Skovbakken Arhus l mile 3,54,78 Tom B Hansen,Skovbakken Stockholm m 5,06,6 Tom B Hansen,Skovbakken Østerbro m 7,52,4 Gert Kærlin,AK 73 Lyngby 15,08, m 13,39,4 Gert Kærlin,AK 73 Kiiln lo.ooom Henrik Jørgensen,Herlev Glostrup l time l9.598m Flemming Kempel,Randers KFUM Arhus m 1.01, 14,4 Flemming Kempel,Randers KFUM Arhus marathon. 2, 13,44,6 + Jørn Lauenborg,Freja Odense Sølle rød m hæk 13,7 Jesper Tørring,Skovbakken Oslo m hæk 23,4 Jesper Tørring,Skovbakken Arhus m hæk 50,62 Lars Ingemann,Trongårdens IF Kiiln m fh 8,30,8 Wigmar Pedersen,AGF Arhus xl00m 41,6 KTA (Lars Ulrik Andersen,Frank Foli,Niels H Andersen,Søren Viggo Pedersen) Arhus ,9 Landsholdet (Søren Viggo Pedersen,KTA,Tommy Larsen,Glostrup IC Ulrich Friborg,Skovbakken,Jørn Palsteen,Randers Freja) Enschede x200m l,28,4 KTA (Ole Lysholt,Frank Foli, Jan Rasmussen,Jørgen Troest) Greve x400m 3, 14,8 Skovbakken (Poul Lyhne,Lars Thomsen,Arne Johnsen,Jesper Tørring) Arhus ,09,8 Landsholdet (Frank Foli,KTA, Rene Christophersen,Hellas,Jesper Have,AFF,Jens Smedegaard,Glostrup IC) LUdenscheid x800m 7,37,6 Haderslev IF(Preben Beck,Dan Michaelsen,Børge Fallesen,Gerd Larsen) Haderslev xl500m 15,37,6 Freja Odense (Sven Malchau,Ole Hjorth,Jørn Lauenborg,Bjarne Pedersen) Haderslev looom st. 1,53,4 KTA (Erik Mygind,Ole Lysholt,Søren Viggo Pedersen,Frank Foli) Lyngby højdes p. 2,25 Jesper Tørring,Skovbakken Roma stangsp. 5,15 Peter Jensen,Holte Arhus længdes p. 7,80 Jesper Tørring,Skovbakken Arhus ,70 Jesper Tørring,Skovbakken Arhus 22.07,72 trespring 15,20 Hans Jørgen Bøtker,AGF Østerbro ,20 John Andersen,Tønder SF Arhus kugle Ole Lindskjold,Vejle IF Lyngby diskos Steen Hedegård,Holte Tårnby hammer 63,64 Eri k Fisker,AGF Abyhøj vægt Ole Lindskjold,Vejle IF Abyhøj spydkast 78,32 Bent Larsen,AAK Arhus

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89

jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 jørgen lilholm petersen, rådg. ingeniør- og konsulentfirma aps tqrvet 6, dk-41 00 ringsted, tlf.03 61 63 23, telefax 03 61 94 89 Ringsted, april1988 Ny firmaadresse. Det er nu -6 år, - 8 atletikstadions

Læs mere

PROJEKTERING. Her skal ikke sælges dagligvarer, tryghed, lånes penge ud, justeres væskebalance, spises kirsebær med de store el. lign..

PROJEKTERING. Her skal ikke sælges dagligvarer, tryghed, lånes penge ud, justeres væskebalance, spises kirsebær med de store el. lign.. PROJEKTERING Her skal ikke sælges dagligvarer, tryghed, lånes penge ud, justeres væskebalance, spises kirsebær med de store el. lign.. Vi har såmænd bare købt pladsen for at støtte en god sag samt for

Læs mere

Dansk Athletik Forbund 's

Dansk Athletik Forbund 's Dansk Athletik Forbund 's fororl Årsstatistikken for 9 er igen blevet forsinket. Dels er dette blevet en stor publikation, dels har det af personlige årsager ikke v æret muligt at invistere den nødvendige

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN DAF 1991 i tal J l UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg

Læs mere

JØRGEN LILHOLM PETERSEN

JØRGEN LILHOLM PETERSEN UdfØres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. Stadionreferencer: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

DAF. i tal. Udgivet af DAF's Rekord- og Statistikudvalg

DAF. i tal. Udgivet af DAF's Rekord- og Statistikudvalg DAF 1992 i tal Udgivet af DAF's Rekord- og Statistikudvalg PR J TE RING Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg.

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER:

Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: J E l Udføres naturligvis af den eneste rådgivende ingeniør i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med projektering af idrætsanlæg. STADION REFERENCER: Frederiksberg Stadion, 1982-83. Esbjerg Atletikstadion,

Læs mere

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK:

DAF 1999 i tal. Erik Laursen (EL) Walther Gasbjerg. Arden Bogtrykkeri AJS FORSIDE: RENSKRIVNING, FOTO & BILLEDTEKSTER: REDIGERING & LAY-OUT: TRYK: DAF 1999 i tal FORSIDE: Wilson Kipketer, SPARTA var igen i 1999 tilbage i den rolle, han havde i 1997. Kun 1 nederlag i 13 "finaler'' blev det til. Det blev også til jackpot i "IAAF's Golden League Meetings",

Læs mere

DAF 2004 i tal - 1. *=80m

DAF 2004 i tal - 1. *=80m ...--.--g AF- ~Q04 i to ~ f DAF 2004 i tal - 1 Forsiden: Morten Jensen (02.12.82), FIFH har gennem mange år været med i toppen af dansk atletik. Først gennem ungdomsrækkerne og nu helt i toppen i flere

Læs mere

STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER

STATISTIK og NAVNE TAL OG DATOER INDHOLDS~ FORTEGNELSE Forsidebilledeti Danske Landsholdsrepræsentanter Forord... side De 20 bedste mandlige seniorer og juniorer ~ra.side De 10 bedste præstationer i fra side 11 Alle tiders bedste :Mænd

Læs mere

AAIG atletik, tri & motion organisation

AAIG atletik, tri & motion organisation AAIG atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller, Møllevej 50, Felstedskov, 6200 Aabenraa 74 68 58 73 eskildsen-moeller@stutteri-hesselholt.dk I redaktionen Bodil Nielsen, bniel@aabenraa.dk

Læs mere

Niels Bo og Søren lige før starten på 1900 meters svømning i Züricker See

Niels Bo og Søren lige før starten på 1900 meters svømning i Züricker See Niels Bo og Søren lige før starten på 1900 meters svømning i Züricker See AAIG - atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Petra Vig Jørgensen Gl. Søndergade 2, 6392 Bolderslev 21 78 86 47 I

Læs mere

AAIG - atletik, tri & motion Idrætsmærke Arne Hanfgarn organisation Klubbladsredaktør I redaktionen Aabenraa Bjergmarathon styringsgruppe

AAIG - atletik, tri & motion Idrætsmærke Arne Hanfgarn organisation Klubbladsredaktør I redaktionen Aabenraa Bjergmarathon styringsgruppe IG - atletik, tri & motion organisation Klubbladsredaktør Kirsten E. Møller kfys@live.dk Møllevej 50, Felstedskov, 6200 abenraa 27 83 30 44 I redaktionen Bodil Nielsen bniel@aabenraa.dk Ærholm 7, 6200

Læs mere

Så har en ny formand lagt sig i førertrøjen.

Så har en ny formand lagt sig i førertrøjen. Nr. 2. - Juni 2005 Så har en ny formand lagt sig i førertrøjen. Læs om Bjarne Hingelbjerg under formandens ind- læg side 3, samt i skemaet på side 17 Derudover kan du i denne udgave læse: Formanden: Der

Læs mere

Seje Silvia ses her under cyklingen ved årets udgave af Aabenraa Triathlon, præcis en uge efter hun blev ironwoman I Glücksburg.

Seje Silvia ses her under cyklingen ved årets udgave af Aabenraa Triathlon, præcis en uge efter hun blev ironwoman I Glücksburg. Seje Silvia ses her under cyklingen ved årets udgave af Aabenraa Triathlon, præcis en uge efter hun blev ironwoman I Glücksburg. AAIG - atletik, tri & motion organisation AAIG Atletik, Tri & Motions bestyrelse

Læs mere

på gensyn til etapebornholm den 21.-25. juli 2014

på gensyn til etapebornholm den 21.-25. juli 2014 2013 22-26 july RESULTATER på gensyn til etapebornholm den 21.-25. juli 2014 2 Tak for i år For 20. gang var Viking Atletik vært for Etape Bornholm, og for 20. gang var løbet en folkefest for løbere, tilskuere

Læs mere

Veteraner i front Få hele historien på siderne 25-28

Veteraner i front Få hele historien på siderne 25-28 Nr. 4. - December 2005 Veteraner i front Få hele historien på siderne 25-28 28 Derudover kan du i denne udgave læse: Formanden: Kom sne, kom jul, kom gaver side 3-6 Andreas Bube hædret side 7 Ungdomsafdelingen

Læs mere

på gensyn til etapebornholm den 22.-26. juli 2013

på gensyn til etapebornholm den 22.-26. juli 2013 2012 23-27 july RESULTATER på gensyn til etapebornholm den 22.-26. juli 2013 2 Tak for en god oplevelse Etape Bornholm 2012 er slut. Se de mange flotte resultater i denne avis. Etape Bornholm vil gerne

Læs mere

Redaktion: Peter Lund, Ib Lundby, Lars Schmidt m. fl.

Redaktion: Peter Lund, Ib Lundby, Lars Schmidt m. fl. NR. 2 Søndag den 8. juli 2007 FESTIVAL BULLETIN KLIP FRA LØRDAG Redaktion: Peter Lund, Ib Lundby, Lars Schmidt m. fl. Jubilæumsmix(ed) Mixed-kvalifikationen fik en festlig start, inden alt gik i sort.

Læs mere

NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK. resultater. PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm.

NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK. resultater. PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm. NEW BALANCE AND VIKING ATHLETICS BORNHOLM, 21.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK 2014 resultater PÅ GENSYN DEN 20.-24. JULI 2015 www.etape-bornholm.dk 2 ETAPE BORNHOLM SIGER TAK Tak for et super godt Etape

Læs mere

EFTERÅR 28. ÅRGANG NR. 154 SEPTEMBER 2005 DANMARK OPEN: Gitte Nielsen Nr. 2 - Pigesingle DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

EFTERÅR 28. ÅRGANG NR. 154 SEPTEMBER 2005 DANMARK OPEN: Gitte Nielsen Nr. 2 - Pigesingle DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND EFTERÅR 28. ÅRGANG NR. 154 SEPTEMBER 2005 DANMARK OPEN: Gitte Nielsen Nr. 2 - Pigesingle DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK DART UNIONS BESTYRELSE OG UDVALG Forretningsudvalg Formand:

Læs mere

Aalborg Idrætsarkivs beretning 2008

Aalborg Idrætsarkivs beretning 2008 Aalborg Idrætsarkivs beretning 2008 Af Poul-Erik Madsen Du sidder med»veteranen«i hånden, det sjette i rækken, og det betyder, at der endnu engang er gået et helt år, siden vi sidst mødtes til en veterankomsammen.

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Kirsten Eskildsen-Møller, der klarede sig rigtig flot ved EM for Veteraner, ses her med lederpokalen, som hun fik overrakt ved Nytårstaflet.

Kirsten Eskildsen-Møller, der klarede sig rigtig flot ved EM for Veteraner, ses her med lederpokalen, som hun fik overrakt ved Nytårstaflet. Kirsten Eskildsen-Møller, der klarede sig rigtig flot ved EM for Veteraner, ses her med lederpokalen, som hun fik overrakt ved Nytårstaflet. IG - atletik, tri & motion organisation IG tletik, Tri & Motions

Læs mere

Nr. 5. December 2003. Arne Fogt hædret på Gladsaxe Rådhus: Årets Idræts- leder. Haren? Østmesterskaberne i Cross 2003.

Nr. 5. December 2003. Arne Fogt hædret på Gladsaxe Rådhus: Årets Idræts- leder. Haren? Østmesterskaberne i Cross 2003. Nr. 5. December 2003 Arne Fogt hædret på Gladsaxe Rådhus: Årets Idræts- leder. Ud over dette, kan du bl.a. læse om: Poul Erik Andersson s Speak i blinde ved EM i 1982. Status på vintergymnastik. Ingers

Læs mere

HÆDERSTEGN i Dansk Bowling Forbund. Sølv med emalje Guld Sølv Årets Bowler Årets Leder Årets Ungdomsbowler

HÆDERSTEGN i Dansk Bowling Forbund. Sølv med emalje Guld Sølv Årets Bowler Årets Leder Årets Ungdomsbowler HÆDERSTEGN i Dansk Bowling Forbund Sølv med emalje Guld Sølv Årets Bowler Årets Leder Årets Ungdomsbowler 1 DANSK BOWLING FORBUNDS ÆRESTEGN SØLV MED EMALJE Hæderstegnet»Sølv med emalje«blev stiftet i anledning

Læs mere

FYNSK. Nyt fra 3. hovedkreds. NR. 2 20. Februar 2004 31. Årgang

FYNSK. Nyt fra 3. hovedkreds. NR. 2 20. Februar 2004 31. Årgang FYNSK SKAK Nyt fra 3. hovedkreds NR. 2 20. Februar 2004 31. Årgang Situation fra pokalsemifinalestævnet i Sydøstfyn, hvor Læseforeningens to tilbageblevne mandskaber var så uheldige at trække hinanden.

Læs mere

Fællesnummer 2014. Atl eti k Tri at hl on Moti on. Voll eyball. Ori ent eri ng. Gy mnasti k Pet anque

Fællesnummer 2014. Atl eti k Tri at hl on Moti on. Voll eyball. Ori ent eri ng. Gy mnasti k Pet anque Fællesnummer 2014 Voll eyball Atl eti k Tri at hl on Moti on Ori ent eri ng Gy mnasti k Pet anque Generalforsamling & afdelingsmøder i Aaig. Generalforsamling i Aabenraa Idræts- og Gymnastikforening. Tirsdag

Læs mere

VINTER 28. ÅRGANG NR. 155 DECEMBER 2005 DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

VINTER 28. ÅRGANG NR. 155 DECEMBER 2005 DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND VINTER 28. ÅRGANG NR. 155 DECEMBER 2005 DANSK DART UNION MEDLEM AF DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK DART UNIONS BESTYRELSE OG UDVALG Forretningsudvalg Formand: Steffen Skårup Rosenparken 2 8881 Thorsø Tlf.:

Læs mere