Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Fonager Gården har 1957 et areal på 15,9 ha."

Transkript

1 Stårupvej nr. 15. Matr. nr. 3b Stårup - Gården har 1957 et areal på 15,9 ha. Foto ca Foto 1992 Ejere: Jens Jakobsen. (Har formentlig boet som lejer inden køb) Kristen Andersen. Født 17 marts 1855 på Stårupgård. Gift 11 dec med Mette Marie datter af Jens Jakobsen køb af matt.nr 14b ( Vest og nord for gården ind mod Stårup Bæk) 1909 køb af matt. nr. 3i. (Beliggende øst for Hallundvej syd for Stårupvej) Mette Marie enke Anders Martin Andersen (søn og ungkarl) Køb af matr. nr. 4f. (Beliggende mellem gården og Stårup Bæk) Jens Chr. Andersen Otto Hougaard Bent Paulsen 1966 Anna og Erik Jørgensen Heidi og Preben E. Nielsen Gården er udstykket fra Matt. nr. 3a (Karkovs gård). Og har oprindeligt ligget ca.150 m. syd for den nuværende placering. Som det fremgård af nedenstående avisartikel, har Kristen Andersen forøget gårdens areal fra 15 til 26 tdr. land, og der købes yderlig jord til, så gården 1957 er på ca. 28 tdr. land. Ca. 1960, da gården ejes af Otto Haugaard, brænder gården. Under aftenrøgtningen vil en bestyrer tænde for en gas vandvarmer, hvorved der sker en gaseksplosion og ikke alene gården brænder, men også bestyreren, som er ungkarl, bliver stærkt forbrændt. Det fortælles, at bestyreren kom farende ud af stalden som en levende ildkugle, og måtte rulle sig mange gange på jorden, før han fik ilden på sig selv slukket. Efterfølgende vælger handelsmand Otto Haugaard at bygge ny gård på den nuværende placering. Da Anna og Erik Jørgensen køber gården, er der en besætning på 13 jersey køer, lidt opdræt og ca. 30 grise. Grisene sætter de straks ud og stalden bliver indrettet til 40 køer med tilsvarende opdræt og i de følgende år bliver der bygget maskinhus, foderlade, gyllebeholder og Anna & Erik stuehuset bliver moderniseret købes 11. ha. af Søren Lauridsen (Stårupvej 17), 1985 købes 7 ha. fra Max Filskov (Hallundvej nr. 3) og med tilkøb af andre småstykker langs bækken, får gården et samlet jordtilliggende, på ca. 40 ha. En jordfordeling 1987 bevirker, at alt bliver samlet i et stykke. Erik havde et par tillidsposter, var bl.a. i bestyrelsen for Bramming Åstrup Landboforening, var tillige nogle år formand for Gørding Andels Grovvareforening, som blev lagt sammen med Bramming Andels Grovvareforening. Efter et par yderligere sammenlægninger kom det til at hedde Sydjysk Andel, hvor Erik var formand til sælges køer og mælkekvote og gården sælges til Heidi og Preben E. Nielsen og Erik og Anna flytter i nybygget hus på Kløvermarken 47 Gørding. 37

2 Preben Egegaard Nielsen er født på Tangevej nr. 11 og køber fra sit hjem 25 ha. og har en tid tyrekalvs opfedning, men eftersom Preben kører mælketankbil for mejeriet Arla, samt har lidt selvstændigt maskinstations arbejde og Heidi er børnehavepædagog, har de valgt at drive gården kvægløs Gården har nu et areal på ha. Nr..15 Skole 1908 Nr.15 Kort fra Skole opført 1865 nedlagt 1908.Ny skole Nr. 15 før og nu Preben og Heidi. Foto maj 2010 Guldbryllup 11. dec Tirsdag den 11. december kan et på Gørding egnen kendt og agtet ægtepar, Mette Marie og Kresten Andersen, fejre deres guldbryllup. Kresten Andersen er født den 17. marts 1855 på Staarupgaard, og Mette Marie er født den 16. november 1859 på den ejendom, de nu beboer, og som drives af dem selv ved hjælp af sønnen Anders. Bryllupsdagen den 11.december 1878 overtog guldbrudeparret ejendommen, som da var på 15 tdr. land og med en besætning af 3 køer, 1 kalv og en hest. Med overtagelsen af ejendommen fulgte aftægt til Mette Maries forældre, og aftægten ydedes i hele 20 år. Kresten og Mette Marie måtte derfor begge to gå ud på dagleje. For høstarbejde oppebar de begge to 1 kr. 50øre daglig. Og for 50 øre og på egen kost, gik Kresten om vinteren ud og tærskede med plejl. Om sommeren arbejdede han også ved at stryge klyne. For ejendommen gav de 6000 kr. plus aftægt. Kresten og Mette Marie har sat sig et smukt minde i deres ejendom, som de ved nøjsomhed og flid har drevet op, således at den nu har 26 tdr. land med en besætning af 8 malkekøer, 8 ungkreaturer og 2 heste samt en del svin og fjerkræ. De har tillige ombygget ejendommen og anskaffet gode, moderne landbrugsmaskiner, således at hjemmet anses for at være et veldrevet moderne landbrug, og guldbrudeparret kan med glæde se, hvilke frugter arbejdet har givet. Fra den fattige begyndelse er de nu ret velsituerede folk. De har haft 4 børn, hvoraf de 3 er døde i en ung alder. I mange år var hjemmet ramt af sygdom. Under alt dette viste Mette Marie sig i besiddelse af et godt humør og en stor arbejdsevne. Hun har været Kresten en god hjælp. Sønnen driver ejendommen, men guldbrudeparret er endnu dens virkelige ejere. Ved at drive ejendommen op til det, den er nu, har Kresten Andersen ikke haft tid til at 38

3 Hallundvej nr. 3 Matr. nr. 3c. Stårup - Areal ,6 ha. ( Maleri år?) ( Billede ca. 1950) Gården er udstykket fra Karkovs gård (Stårupvej 12) af Niels Nielsen 1858 Ejer Niels Jensen Salg af jord til skole Hans C. C. Lund Theodor Andersen Anders Feddersen Knud B. Lauridsen Skov Jørgen Nielsen Kirstine Pedersen, enke Niels Wilster Hans Filskov Madsen matr. 3c og 13a Max Filskov Madsen 1985 jorden sælges fra til Erik Jørgensen, Stårupvej nr Bob Stefan Lund. Areal m 2 bygning 70m 2 Hans & Johanne Filskov Hans (Filskov) Madsen blev født den 19.juni 1859 på Langelund Mark, hjemmedøbt den 1.juli og fremstillet i Ringive kirke den 1.aug. Han levede sin barndom hos forældrene på Karlskov Mark, Ringive sogn, og da de flyttede til Filskov, flyttede han med. Den 5.okt.1873 blev han konfirmeret i Sønder Omme kirke, hvor han fik karakteren g i kundskab og mg i opførsel. Han blev muligvis ikke konfirmeret sammen med de andre, idet der under bemærkninger står, at han blev konfirmeret i Grene af Mygind efter attest af 17/ Hans Madsen blev uddannet lærer på Gedved Seminarium i sidste halvdel af 80-erne, men allerede ved folketællingen 1880, hvor han boede hjemme, benævnes han lærer. Han fik i seminarietiden tilføjet Filskov, da der foruden ham var to andre med navnet Hans Madsen. Han virkede i Tjæreborg, Gørding (Fladsbjerg Skole), Helsingør og derefter blev han ansat som timelærer ved Kongensgades Skole i Fredericia. På et tidspunkt o.1890 giftede han sig med en pige, Mathilde Nielsen fra, Gørding sogn. De fik børnene Jens Marius Filskov Madsen, født 1892 og Hans Filskov Madsen, født Det sidste barn blev opkaldt efter faderen, der pludselig var død af tarmslyng den 30.aug. samme år, kun 34 år gammel. Han blev bisat i Trinitatis kirke i Fredericia den 4.sep.1893 og begravet den 5.sep. på Gørding kirkegård. Enken tog ophold hos faren Jens Marius Nielsen i, Gørding sogn. Hans (Filskov) Madsens alt for tidlige død må have været en stor sorg for familien. Efter 1893 er jeg stødt på flere drenge, der foruden hans egen søn, blev opkaldt efter ham, f.eks. Pernille Frederikkes søn Hans Filskov Sørensen og Nicolines søn Hans Filskov Christensen. Ejler Nielsen 39

4 40

5 Hallundvej nr. 10. Matr. nr. 3d Stårup Gårdens areal ,0 ha. Nr.10 Hallundvej nr. 10 Kort fra 1869, hvor også Stårups 1.skole er med. Ejendommen er udskiftet fra mat. nr.3a. år (Stårupvej nr. 12- Karkovs gård ) Ejere: Mads Chr. Christensen mat 3 d 13c med bygninger Martin Theodor Hansen Peter Chr. Hansen Hans Chr. Nicolajsen Jens Jensen (Ankjær) M. Jørgen Thomsen Vilhelm Pral N. Chr. Nielsen og N. Pedersen i forening Sameje ophæves. N. Chr. Nielsen eneejer Hans Nielsen Fru Ane K. Jensen som særeje Otto Tiedemann, Fogedudlægsskøde 1947 Peder Tiedemann 1979 Bodil Tiedemann f. Laugesen, enke 80 år 1960 Bodil og Peder Tiedemann Sølvbryllup 1962 Et agtet og. afholdt ægtepar, husmand Peder Tiedemann og hustru, fru Bodil Tiedemann, Stårup ved Gørding, kan fredag den 28. december fejre sølvbryllup. Sølvbrudgommen, der er søn af Otto Tiedemann, er kendt som en dygtig landmand, som driver sin ejendom på bedste måde. Sølvbruden er født i Sdr. Lourup, som datter af Jens Laugesen. Hun har gennem årene været sin mand en trofast støtte og en omsorgsfuld mor for ægteparrets datter, der endnu går i skole. Sølvbrudeparret, der er vellidt blandt naboer og hvem de ellers kommer i forbindelse med, fejrer dagen sammen med slægt og venner i Gørding sogns forsamlingshus Fhv. Otto Tiedemann, Stårup ved Gørding fylder tirsdag den 29. november 80 år. Otto, der er født i Hovslund i Sønderjylland, tilbragte de unge år ved smedehåndværket. Senere stod hans hu til landbruget, og for 30 år siden flyttede han til Gørding, hvor han købte en ejendom i Stårup. Her lærte befolkningen ham at kende som en venlig og imødekommende mand, der på bedste måde passede sin bedrift. I 1945 havde han den sorg at miste sin hustru, og en søn har nu overtaget ejendommen. Dagen fejres ved en festlighed på Stenderup cafe. 41

6 Hodde Skolemuseum Stårups ældste skolebygning Danmarks skolehistorie Den lille stråtækte skole blev oprettet i 1831 som følge af Frederik VI s Anordning for Almueskolevæsnet på Landet i Danmark fra Da man efterhånden søgte at efterleve den nye lovs bestemmelser, kom undervisningen i vid udstrækning til at foregå i vinterhalvåret. Børnene kunne ikke undværes som medhjælp i landbruget og fattigfolks børn kunne ikke få tjeneste om sommeren, når de skulle passe skolen. Det blev til Den vestjyske Skoleordning Jeg har taget billede og tekst med fra Hodde gl. skole og bygningen som tror jeg er identisk med Stårups første skole fra Endvidere har det også været Den vestjyske skoleordning man har brugt. Stårups ældste skolebygning blev brugt fra 1865 til (Se også Stårups gl. skole) Den 19 maj 1885 Løbenr.11 Stempel 8 s. Købekontrakt Købekontrakt oprettet imellem husmand Niels Jensen af Stårup, Gørding sogn og Gørding- Vejrup Sogneforstanderskab: 1 - Niels Jensen sælger og afhænder herved til Gørding-Vejrup sogneforstanderskab, til benyttelse og derpå at opføre et skolehus, et stykke af sit steds tilliggende, der under matr. nr. 3c Stårup, står for hartkorn 1 skp. 1 fdk. i alb. gi.skat 81j sk hvilket stykke jord allerede er afdelet fra hans andre jorder, og af sådan størrelse at der ikke alene er plads til skolebygningen, men også så megen plads som er nødvendig, for at der kan køres omkring skolen med en vogn, samt til den lovbefalede gymnastikplads, over sælgerens jorder skal tillige gå de nødvendige skolestier til huset, hvilke forøvrigt er udviste. 2 - Købesummen 10 rigsdaler har køberen berigtiget, og sælgeren skal så snart det foreligger meddele skøde på det solgte. Dette skøde skal være frit og ubehæftet og i enhver henseende anmærkningsfri. - Det bemærkes derhos, at hvis sælgeren i den tid at nærværende købekontrakt endnu ikke er afløst ved skøde, indestår noget af den ældre nu for tiden på stedet hæftende gæld, de skal købekontrakten efterhånden sådant sker opr. i hæftelsen på stedet. 3 - Udstykningen af den solgte jordlod er køberen aldeles uvedkommende og skal besørges af sælgeren alene. 4 - Sælgeren skal svare alt hvad af det solgte svares bør, indtil udstykningen finder sted, når samme er sket og der er meddelt skøde frit og ubehæftet på hovedlodden, så skal køberen fra den tid et sådant skøde er meddelt svare skatter og afgifter af det solgte efter hartkorn. 5 - Omkostningerne i sin tid med skødets udstedelse og tinglæsning, samt med nærværende købekontrakt, bærer parterne hver med en halvdel. - Tvistligheder angående kontrakten henhører til afgørelse ved Holsted forligskommission og Gørding-Malt Herreders Ret, uden hensyn til parternes værneting. - Asken fra skolen tilfalder sælgeren. Således indgået og bekendtgjort med vore hænders underskrifter i vidners overværelse. - Den 15. april Gørding - Vejrup sogneforstanderskab. E. Severinsen, Frederik Gylling, Jens Christian Sørensen, Sælger: Niels Jensen Tinglæst den I9. mai

7 Stårup Skole Stårupvej nr. 14 Matr.nr. 3 e-f Stårup- Undervisning af børn i Stårup starter med kongelig forordning af 23. jan juli1751 bliver der lavet fundats for skolevæsen i Gørding. og af den fremgår det. at Lourup og Stårup bliver et skoledistrikt. Børnene bliver i den forbindelse undervist på en gård og beboerne må betale en lærer for at undervise børnene. Skoledistriktet blev senere ændret. Den første skolebygning for Stårup børn bliver bygget 1865 og lå ca. 300 meter syd for den nuværende Stårup gl. skole. (Se også Stårups ældste skole) Stårup gl. Skole. Skole fra 1908 til 1947 (foto 2007) Samlet areal 7440 m 2 Fortalt af postbud Ricard Kristensen. Gørding jan Den oprindelige skole i Stårup var en stråtækt lav bygning i fire fag, (et fag målte efter den tids målestok tre alen. En alen1,88m) Den gamle skole var opført på en jordlod ud fra den ejendom, som i dag ejes af Max Filskov Madsen. ( Hallundvej nr. 3.) I den lille skole, var de 2 fag til skolestuen. Degnen, som læreren blev kaldt, havde de 2 andre fag til beboelse. Skolen havde kun få elever om sommeren, da kun de helt yngste årgange af børnene gik i skole i sommerhalvåret, - til gengæld kunne der så i vinterhalvåret være en del børn, når de store børn kom med i undervisningen. Både store og små blev undervist i samme skolestue. Blev der pladsmangel, blev nogle af de mindre elever henvist til vindueskarmene, hvor de så stod med deres tavle og griffel. Den sidste lærer, der underviste i den gamle stråtækte skole, hed Niels Hansen, han arbejdede ved siden af sin lærergerning, som tækkermand i sommertiden. Hans lærerløn var nok ikke stor, der skulle bierhverv til for at klare dagen og vejen. Der fortælles så morsomt om denne lærer, at han meget af tiden sad og røg tobak på sin lange pibe oppe på katederet, de større børn blev så sat til at hjælpe de mindre børn med stavning og regning på den lille tavle, som hver elev havde. Når der ikke var for megen uro i stuen, faldt piben ud af munden på ham, og han slap i søvn på katederet, - han havde jo været tidlig oppe ved sine mange forskellige gøremål. Hvis der så blev alt for megen larm i skolestuen, vågnede han op, og så fik børnene dask af riset, og de fik som regel alle fra en ende af, han gik ingen forbi. Det hændte også, at nogle af de større børn slap i søvn, for mange af dem havde været tidligt oppe, for at hjælpe ved morgenarbejdet, før de skulle i skole. Man forstår, at det ikke var det store, disse børn fik lært omkring århundredskiftet, men de elementære fag som regning, skrivning og læsning fik de lært. Omkring år 1909 blev den gamle skole nedlagt, og en ny rødstensbygning med skiffertag blev opført på en hjørnegrund ved den nuværende Hallundvej. Den nye bygning havde også lærerbolig i den ene halvdel, skolestuer i den anden del og en lang korridor til indgang. Opvarmningen af skolestuerne var med kakkelovne, men dog var det bedre og større lokaler som børnene fik undervisning i. Da de fleste landbofamilier i disse år havde flere skolesøgende børn end nu, måtte der også antages en lærerinde til hjælp ved undervisningen. Tager man i betragtning de dårlige veje, der var på den tid og det lave engdrag, som skolen var placeret i, forstår man, at mange af børnene i vinter og forårstid næsten altid var våde om fødderne, så blev træsko og hoser trukket af, hængt til tørre på en snor om kakkelovnen og børnene sad så i bare fødder i kludeskoene. Over den lille Stårup bæk som løber nord for skolen, var et springtræ, som det kaldtes, det var et smalt gangbræt af rå tilhugne træstammer. Over den og med skole stien igennem mark og eng, kom børnene fra det nordøstlige distrikt til skolen. Den første lærer i den nye skole var en ung lærer fra Stens ved Hjortlund. Han hed Markus Bertelsen, og blev ansat som ene lærer. Han virkede i mange år ved skolen, var afholdt af både 43

8 eleverne og forældrene i distriktet, tillige en dygtig pædagog. Han besad den evne, at kunne få børnene til at lytte og lære noget, i den forholdsvis korte tid, som var til rådighed til undervisningen. Der blev sunget meget i skolestuen hos lærer Bertelsen, berettede en af hans gamle elever, vi var aldrig gladere, end når der blev sunget af gamle fædrelands sange af livsens kraft. Som omtalt blev der også beskæftigelse til en lærerinde, der dog næsten skiftede ved hvert vinterhalvårs begyndelse. I 1932 måtte Markus Bertelsen søge sin afsked på grund af sygdom. Fra 1933 til 1935 var lærerembedet besat af en vikar. Fra 1935 til skolens nedlæggelse virkede Anders Jørgen Andersen som ene lærer. Han kom fra Vamdrup realskole- og blev den sidste lærer ved skolen i Stårup, Han blev så flyttet til skolen i Gørding. Skoledistriktet til Stårup skole var stort, det strakte sig fra bækken mod Skølvad i syd helt til den egentlige Stårup landsby, og Nr. Stårup. Disse forskellige lærer, som fik deres gerning ved denne landsbyskole, kendte næsten alle hjem i deres skoledistrikt. De kan siges, at de på denne måde, delte de forskellige hjems glæder og sorger. Derved skabtes en individuel forståelse, som netop blev det gode grundlag for hvert barns undervisning. Else Jensen Hallundvej 6 ( Fra Ejler Nielsens ejendom) Anna Krag Tangevej 6 (Uffe Nissens ejendom)? (Fra Holger Jørgensens Ejendom) Hallundvej 4 Anni (Gift Kristian Smidt i Gørding Sønderby Anna Appel Hejrskov- Vej 48 Nørre Stårup Agnethe Karkov Stårupvej 12 Stårup Svend Nielsen Tangevej 8 (Holger Andersen ejendom) Hans Karkov Stårupvej 12 Stårup Hans Brodersen Stårupvej 2 Jens Andersen Stårupvej 15 (Erik Jørgensens ejendom) Hans Lund Jensen Bor nu i Vejrup Stårup skole 1931 (Hans Karkov født 1918) Magnus Andersen. Stårupvej 15 (Erik Jørg ensen ejendom) Vikar Lærer Andersen Peter Brodersen Stårupvej 2 Alfred Jørgensen vej 7 Erna Filskov Madsen Hallundvej Bror Jensen Tangevej 21 (Kristian Becks Ejendom) Kristian Appel Hejrskovvej 48 Nørre Stårup?(Fra Hans Jørgensens Ejendom Hallundvej 4 Rasmus Krag Tangevej 6 (Uffe Nissens Ejendom) Hans Jørgensen vej 7 Klara Karkov (Skjøtt) Hejrskovvej 45 Nørre Stårup Agnete Jørgensen vej 7 Gudrun Brodersen Stårupvej 2 Niels? Hallundvej 4 Ejere efter 1947: Lejer: Peter Toft Ca.1970 blev skolen solgt til et firma, som solgte pædagogisk legetøj (Brintegani) Den overtog lærerparret Karin og John Nørgård ejendommen 44

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha.

Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha. Annesminde Annesmindevej nr.1 Matr. 5 a Stårup - Fonager Areal 1957 41,8 ha. Annesminde 1874 1952 Gården var fæstegård under Bramming Hovedgård indtil først i 1800 tallet og var på 2 tdr. hartkorn. År

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Risagervej 2 4a 1878

Risagervej 2 4a 1878 Risagervej Risagervej 1 3f 1858 1858 Niels Johannes Holm Ellen Kirstine Aagaard 1868 Ellen Kirstine Aagaard, enke 1876 Johanne Kathrine Holm, syerske, ugift 1926 Anna Kirstine Holm 1943 Marius Mortensen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha.

Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Hejrskovvej nr.45. Mat. Nr. 2.l m.m. Areal 1957 16,8 ha. Billede ca. fra 1940. Billede fra ca. 1975 Hejrskovvej nr.8 var oprindelig et lille husmandssted på et par tdr. land udstykket fra Stårupgård 1850.

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha

Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Hejrskovvej nr. 51. Matr. nr. 6v Stårup-Fonager Areal 1957 14,1 ha Foto ca. 1985. Der er efterfølgende bygget stor foderlade til. Gården er udstykket fra Bækgaard, Fonagervej nr.1 1913 01 08 1913 Niels

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha.

Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha. Stårupvej nr. 3. Matr. nr. 2 t 1957 er der et areal på 12,8 ha. Billede af Stårupvej nr. 3 ca. 1950 Ellen og Kenneth med børnene Nikolaj og Signe (foto august 2010) Der har været følgende ejere: 18 07

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16)

Nørrelykkevej 16. På præstekort hus nr. 7. ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Nørrelykkevej 16 På præstekort hus nr. 7 ½ boel 70 I 1772 Vikjærsmark (det gamle boel 16) Viet den 3. jul. 1784. Nicolai Johansen Schmidt * ca. 1739. Maren Petersdatter * ca. 1761. Deres søn. 1. Jørgen

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen

Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Ane 2 og 3 Johannes Valdemar Hansen og Ellen Kirstine Bodil Larsen Valdemar blev født 1 dec 1881 på Stabjerggård i Årslev, Sorø amt, som yngst i en søskendeflok på 4, han var søn af gårdmand Niels Hansen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som:

Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Også kendt som: Personrapport for Ane Marie Jørgensen 1 Navn: Ane Marie Jørgensen [23] Køn: K Også kendt som: Født dato: Dåbsdato: 13. juni 1865 Sted: Roerslev Mark, Roerslev Sogn, Odense Amt 23. juli 1865 Sted: Roerslev

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere