VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014"

Transkript

1 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

2 INDHOLD Anbefalinger Analyse: Opsummering af analyse Netværk og bevægelse Karakter og Identitet Aktiviteter og Brugergrupper Bebyggelse og Funktioner Proces og Udvikling Strategier: Opsummering af strategier Et sammenhængende Vidensbynetværk En samlet Vidensbyidentitet Mødesteder i Vidensbynetværket KØBENHAVN JUNI 2014 Klient: Konsulent: Campus Service Københavns Universitet St. Kannikestræde København K Michael Tillegreen Dagø Pernille Nørby Thomas Kristensen Projektansvarlig Henriette Vamberg, Partner, Arkitekt, Projektleder Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Projekt Team Lars Bach Nielsen, stud.arch. 2 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

3 INTRODUKTION Opgavebeskrivelse På baggrund af det allerede udviklede strategiarbejde for Copenhagen Science City, er Gehl Architects blevet bedt om at udarbejde en analyse den fremtidige Metrostation på Skjolds Plads, til Søerne via Københavns - Formålet med opgaven er med fokus på at skabe bedre bymæssig interaktion og synlighed, øge mulighederne for at mennesker kan mødes og bevæge sig i området, og skabe synergi imellem erhverv, vidensinstitutioner og byen. Opgaven er også at vor der både er behov og potentiale for at udføre forbedringer og udvikle mødepladser langs ruten. Fra vidensbyrute til vidensbynetværk I forbindelse med analysen af Videnbyruten og dens kontekst, konkluder- derimod fremhæve et samlet byrumsnetværk, et vidensbynetværk i bydelen, der kan styrke områdets samlede udviklingsstrategi og brand. Strategien beskrives på et overordnet niveau og anviser mulige forbedringer for at skabe et sammenhængende bevægelsesnetværk. Inden for at etablere nye mødepladser, der kan koble netværket sammen og vi illustrerer forslag til udviklingsmuligheder og mere konkrete initiativer for udvalgte nedslagspunkter. Præcis som Copenhagen Science Cities existerende netværk mellem erhverv, vidensinstitutioner og by er i konstant udvikling, så skal det fysiske vidensbynetværk illustreret i denne rapport ikke ses som fuldstændigt eller som et komplet billede. Flere pladser og forbindelser vil kunne tilføres det samlede vidensbynetværk gennem et fortsat samarbejde med områdets aktører. Videre proces Strategien i dette dokument indeholder et stort antal forslag til forbedringer og udviklingsmuligheder. I den videre proces bør der etableres en dialog og et samarbejde mel- spørgsmål såsom - Hvad er muligt nu? Hvilke samarbejder er påkrævede i forhold til gennemførsel af initiativerne? Hvem tager initiativ og driver hvilke dele af projektet fremad? Hvordan kobles initiativerne til helheden? Et vigtigt mål er at skabe bedre synlighed af Copenhagen Science City og synergi mellem erhverv, vidensinstitutioner og by som helhed. Byrummene udgør et fysisk mødested, men for at gøre byrummene levende kræves mere end blot fysiske forbedringer. Byrumsplanen for videnbynetværket bør fremadrettet danne udgangspunkt for en udvikling af bydelen, hvor institutioner, erhvervsbygninger og bygninger i området, generelt åbnes mod de nye byrum for at skabe en levende interaktion og en attraktiv og spændende ny bydel, der kan tiltrække nye start-ups, nye virksomheder, investeringer og ikke mindst nyt byliv. Videnbydelen har mulighed for at blive en attraktiv ny bydel for mennesker, med levende byrum, aktive stueetager og samarbejde på kryds og tværs. AFGRÆNSNING AF ANALYSEOMRÅDE Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 3

4 ANBEFALINGER - PRIORITERING AF DE FØRSTE INDSATSER Denne rapport beskriver en række strategiske indsatser og konkrete forslag, der kan bidrage til at skabe mødepladser og styrke koblinger for at etablere et sammenhængende byrumsnetværk, et Vidensbynetværk. Noget tager tid at implementere, noget kan ske hurtigere. Vi anbefaler i den videre proces, at på den aktivitet, som foregår i dag. DEN OVERORDNEDE ANBEFALING FOR UDVIKLINGEN AF VIDENSBYDELEN COPENHAGEN SCIENCE CITY ER: SKAB MØDEPLADSER! Mødepladser er en helt afgørende forudsætning for udviklingen af en vidensbydel mødepladser, hvor mennesker mødes, ideer udveksles og ny viden opstår, mødepladser hvor mennesker møder information, henter inspiration og bliver nysgerrige, mødepladser hvor mennesker tager en pause, får ny energi alene eller sammen med andre mennesker. Fælles for alle typer af mødepladser er, at de inviterer til at stoppe op og tage ophold i kortere eller længere tid. Her foreslår vi, at man fokuserer på følgende steder: ANKOMSTSTEDER DET KAN BÅDE VÆRE ENTRÉER TIL BYGNINGERNE I OMRÅDET, MEN KAN OGSÅ VÆRE DER HVOR MAN ANKOMMER TIL OMRÅDET. KRYDSNINGSPUNKTER KRYDSNINGSPUNKTER ER DE CENTRALE STEDER, HVOR VIGTIGE FORBINDELSER MØDES OG HVOR DER (POTENTIELT) ER ET STORT FLOW AF MENNESKER. KRYDSNINGSPUNKTERNE OMFATTER OGSÅ TRAFIKALE KNUDEPUNKTER, SÅSOM BUSSTOPPESTEDER, PARKERINGSPLADSER OG METROSTATIONER. MØDESTEDER MØDESTEDERNE ER DE STØRRE MØDEPLADSER, HVOR MENNESKER FRA FLERE FORSKELLIGE STEDER MØDES, BÅDE DE LOKALE BRUGERE OG PERSONER SOM BLOT PASSERER IGENNEM OMRÅDET. MØDESTEDERNE TILBYDER MERE END OPHOLD, DER INVITERES OGSÅ TIL AKTIVITET, SOM KAN FUNGERE SOM ATTRAKTOR FOR MENNESKER UDEFRA OG SKABE MØDER PÅ TVÆRS. Konkrete idéer: ANKOMSTSTED TIL UNIVERSITETSPARKEN FRA NØRRE ALLÉ Etablering af en synlig og tydelig forbindelse, samt ny entré, til Universitetsparken fra Nørre Allé, der kobler til den nye busholdeplads og på tværs af Nørre Allé til skateparken. Her anbefaler vi, at der arbejdes med at få etableret en ny funktion i den eksisterende bygning eller at der etableres en ny bygning mod Nørre Allé - studenterbar, universitetscafé eller fælles studielokaler med aktiv stueplan der både henvender sig til parken og etablerer ny entré til Nørre Allé. (se mere side 30) KRYDSNINGSPUNKT- HENRIK HARPESTRENGSVEJ fejre forbindelser på tværs af Frederiks V s vej og åbne kanten mod Fælledparken op. Sæt fokus på krydsningspunkt Henrik Harpestrengsvej - og tydeliggøre krydsningen i belægningen, samt etablér mulighed for street food koncept. Fejring af entréen til Fælledparken med belysning og tydelig skiltning til de forskellige funktioner i området. (se mere side 33) MØDESTED: STREET FOOD KONCEPT Udvikle et street food koncept dette kan give mennesker noget at mødes om og bidrage til at skabe en identitet for området. Street food konceptet kan være med til at skabe bymæssige funktioner, hvor der rapporten beskrives som mødesteder. Pladser som har forudsætninger og behov for et street food koncept er: Universitetsparken, skateparken og mødested: Henrik Harpestrengs vej/frederiks V s vej. (se mere side 22-23, 30-33) 4 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

5 FOR AT LYKKES MED AT SKABE MØDEPLADSER ANBEFALER VI, AT DER ARBEJDES MED AT SKABE: FORBINDELSER PÅ TVÆRS Med forbindelser på tværs af vidensbyruten sætter vi fokus på at skabe et netværk i hele området og de 3 delområder. Mødepladserne kan kun fungere, hvis flere mennesker inviteres forbi. Det handler om at koble steder og funktioner på nye og bedre måder. For at hjælpe disse forbindelser på vej anbefaler vi, at man prioriterer: WAYFINDING BÅDE GENNEM SKILTING VED DE VIGTIGE ANKOMSTPUNKTER OG KRYDSNINGSPUNKTER I OMRÅDET OG VED AT SIKRE, AT DE LOKALE NETVÆRK BLIVER SYNLIGGJORT OG KOBLET PÅ DET BYMÆSSIGE NETVÆRK FORMIDLING BEDRE SYNLIGHED IFT. DE FORSKELLIGE AKTØRER I OMRÅDET, BÅDE ERHVERV, VIDENSINSTITUTIONER OG DE LOKALE BRUGERE. FORMIDLING AF VIDEN OG FORMIDLING SOM ET REDSKAB FOR DIALOG OMKRING FREMTIDIG BYUDVIKLING Konkrete ideer: ANKOMSTSTED: METRO SKJOLDS PLADS Synliggørelse af forbindelser til og fra vidensbynetværket ved Skjolds ementer og tydelige koblinger til Titangården, Sigurdsgade og Metropol og videre til Niels Bohr bygningen og Universitetsparken. FREMTIDSKIKKERT En fremtidskikkert er et formidlingsredskab, der kan anvendes til forskellige formål. Det kan synliggøre, hvad der sker inde i bygningerne/fortælle om de mange interessante funktioner hvilke aktiviteter der foregår, interessante forskningsresultater osv. eller vise billeder af, hvad der er på den Samtidig stimulerer det nysgerrighed og skaber invitation til at stoppe op. Fremtidskikkerten kan invitere mennesker, som ikke er daglige brugere i området til at udforske området mere og bidrage til forståelsen af området, herudover også hvordan det vil forandre sig over tid. Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 5

6 OPSUMMERING AF ANALYSE POTENTIALER OG UDFORDRINGER I VIDENSBYEN Analysen af Vidensbyruten har fokuseret på ruten i en større bymæssig sammenhæng og konklusionerne fra analysen sammenfatter nogle generelle problemstillinger i denne del af byen, der relaterer sig til Bevægelsesmønstre, Identitet, Aktiviteter, Bebyggelsen og Byudviklingen af området generelt. NETVÆRK & BEVÆGELSE KARAKTER & IDENTITET tialer at bygge videre på og adresseres udfordringerne på den rette måde, kan der skabes et ganske særligt miljø, der i langt højere grad kan fordre læring og vidensudveksling, hvilket synes at være én af de væsentligste potentielle synergieffekter. STÆRKE MØDESTEDER MED BYENS EKSISTERENDE NETVÆRK STOR VARIATION I KARAKTERER OG KONTRASTER MISSING LINKS OG BARRIERER MANGEL PÅ IDENTITET I DE OFFENTLIGE RUM 6 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

7 AKTIVITETER & BRUGERGRUPPER BEBYGGELSE & FUNKTIONER PROCES & UDVIKLING AKTIVITETER FOR MANGE FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER MANGE STÆRKE DRIVKRÆFTER OG DESTINATIONER ET OMRÅDE UNDER UDVIKLING OG FORANDRING FOKUS PÅ SMALLE AKTIVITETER OG MANGEL PÅ SMÅ PAUSERUM STORE ENHEDER, LUKKEDE OG INAKTIVE FACADER BYGGEPLADSER I OMRÅDET SKABER BARRIERER OVER FLERE ÅR Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 7

8 NETVÆRK OG BEVÆGELSE STÆRKE TRAFIKALE KRYDSNINGSPUNKTER egmont kollegiet STÆRKE FYSISKE RELATIONER MED BYENS EKSISTERENDE FLOWS; MANGE ANKOMSTPUNKTER OG KRYDSNINGSPUNKTER PÅ RUTEN skjolds plads sifs plads metropol 8 min 4 min 600 m 300 m parken zoologisk museum osram huset trafik legepladsen universitet fælledparken LOKALT VIGTIGE KOBLINGER LANGS RUTEN riget kollegium banana park superkilen uniparken kong frederik universitet hallen trianglen skate parken 4 min 8 min 300 m 600 m STÆRKE KOBLINGER PÅ TVÆRS AF RUTEN tårn legepladsen RUTEN KOBLER TIL REKREATIVE OG GRØNNE CYKELRUTER (SØERNE & NØRREBRORUTEN) KORTE AFSTANDE TIL DESTINATIONER FRA RUTEN guldbjerg plads riget nørreparken de gamles by søerne nørrebro runddel 4 min 8 min 300 m 600 m panum FODGÆNGERE - KORTE AFSTANDE TIL DESTINATIONER OG OFFENTLIG TRANSPORT, MEN LANG DISTANCE AT GÅ FRA A-B vibenhus runddel bispebjerg station egmont kollegiet GOD TILGÆNGELIGHED OG KORT AFSTAND TIL OFFENTLIG TRANSPORT skjolds plads metropol DEN PRIMÆRE TRANSPORTFORM ER CYKEL, MEN DER FINDES OGSÅ EN HØJ ANDEL AF GÅENDE I OMRÅDET sifs plads parken zoologisk museum osram huset universitet trafik legepladsen fælledparken 2,5 min riget kollegium banana park superkilen uniparken universitet kong frederik hallen 600 m skate parken trianglen tårn legepladsen guldbjerg plads riget nørreparken søerne de gamles by nørrebro runddel panum CYKLISTER - KORTE AFSTANDE OG STÆRKE KOBLINGER PÅ TVÆRS AF RUTEN 58% 13% 29% ANKOMSTSPUNKT PLADS HVOR MENNESKER ANKOMMER OG FORDELER SIG IMOD FORSKELLIGE DESTINATIONER FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER KRYDSNINGSPUNKT BEVÆGELSE IGENNEM UDEN OPHOLD FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER FORDELING AF TRANSPORTFORMER VED KRYDSNINGSPUNKT HENRIK HARPESTRENGS VEJ / FREDERIKS V S VEJ 8 VIGTIGE ANKOMST - OG KRYDSNINGSPUNKTER FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 5 min 7,5 min 1200 m 1800 m

9 MISSING LINKS OG BARRIERER MISSING LINKS OG BARRIERER TRAFIKALE BARRIERER (JAGTVEJ, NØRRE ALLÉ, BLEGDAMSVEJ) VIDENSBYRUTEN OPLEVES IKKE SOM ÉT SAMMENHÆNGENDE FORLØB MANGLENDE KOBLINGER LANGS VIDENSBYRUTEN MANGEL PÅ CYKEL- OG FODGÆNGERKVALITET I VISSE OMRÅDER INGEN VISUEL SAMMENHÆNG MANGELFULD WAYFINDING INGEN ANLEDNING TIL AT ANVENDE RUTEN FRA A-B MISSING LINK LINK MED MANGLENDE KVALITET MANGEL PÅ LOGISK FORSTÅELIG RUTE MISSING LINKS OG SVAGE KOBLINGER NØRRE ALLÉ 14% 86% DAGLIGT DAGLIGT BLEGDAMSVEJ 38% JAGTVEJ 62% DAGLIGT DAGLIGT 35% DAGLIGT 65% DAGLIGT TRAFIKALE BARRIERER UDFORDRET FODGÆNGER- OG CYKELMILJØ BEVÆGELSE MELLEM TRAFIK OG PARKEREDE BILER MANGLENDE UNDERSTØTTELSE AF DESIRE LINES (BLEGDAMSVEJ) (FREDERIK DEN V S VEJ) (SKATERPARKEN) FODGÆNGERPASSAGE AF LAV KVALITET FYSISKE BARRIERER - MANGLENDE FORSTÅELSE FOR DESIRE LINES (NØRRE ALLÉ) TRAFIKALE BARRIERER - MISSING LINKS (BLEGDAMSVEJ) (JAGTVEJ) Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 9

10 KARAKTER OG IDENTITET STOR VARIATION OG KONTRAST STOR VARIATION AF KARAKTERER OG KON- TRASTER LANGS MED VIDENSBYRUTEN VIDENSBYRUTEN STARTER OG SLUTTER I KLASSISKE BYMÆSSIGE KVARTERER DEN BLANDEDE BY DELOMRÅDER HAR HVER DERES TYDELIGE IDENTITET OMRÅDET ER GENERELT MEGET GRØNT OG HAR EN STOR GRAD AF ÅBENHED VIDENSBYRUTEN ER PRÆGET AF EN MEN- NESKELIG SKALA IFT. BYGNINGSMASSER OG UDERUM 5 CAMPUSBYEN 4 DEN AKTIVE BY 3 OMRÅDET HAR EN STÆRK VIRKSOMHEDS- PROFIL 2 DEN MONOFUNKTIONELLE BY 1 DEN KLASSISKE BY 5 DELOMRÅDER AF FORSKELLIG KARAKTER GENERELT GRØN KARAKTER OG GOD MENNESKELIG SKALA PÅ BYRUM OG GADEFORLØB I HELE OMRÅDET 1 2 DEN KLASSISKE BY BLANDET, DOG MEST BOLIG. ENSARTET BYGNINGSMASSE DEN MONOFUNKTIONELLE BY STOR SKALA. PRÆGET AF RIGET OG FÆLLEDPARKEN. 3 4 DEN AKTIVE BY MODERNE PARK. FOKUS PÅ AKTIVITETER CAMPUSBYEN PUNKTBEBYGGELSE I PARK. MONOFUNKTIONELT 5 DEN BLANDEDE BY BLANDEDE FUNKTIONER. BLANDET BYGNINGSMASSE 10 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

11 BYENS BAGSIDE UDERUMMENE HAR GENERELT EN SVAG IDENTITET OG DER FINDES IKKE EN FÆLLES SAMLET IDENTITET FOR OMRÅDET VIDENSBYEN OPLEVES SOM EN ISOLERET DEL AF BYEN, DER MANGLER EN RÆKKE BYMÆSSIGE FUNKTIONER VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER VENDER RYGGEN TIL OG ER IKKE SYNLIGE I DET OF- FENTLIGE RUM VEJSIDEPARKERING BIDRAGER TIL EN KARAKTER AF BAGSIDE MANGE UDERUM ER NEDSLIDTE OG MEGET LIDT INVITERENDE KARAKTER AF BAGSIDE. MAN BEVÆGER SIG PÅ KANTEN MELLEM PARKERING OG INAKTIVE FACADER MED FÅ INDGANGE FÆLLEDPARKEN ER EN INTROVERT PARK, DER VENDER RYGGEN TIL BYEN I FORM AF BUSKADS OG HEGN VIRKSOMHEDSPROFIL OPLEVES IKKE I DET OFFENTLIGE RUM - DOG MED SMÅ KIG IND TIL AKTIVITETERNE I PARKEN Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 11

12 AKTIVITETER OG BRUGERGRUPPER MANGE AKTIVITETER OG BRUGERE STOR VARIATION AF AKTIVITETER FOR MANGE FORSKELLIGE BRUGER- OG ALDERS- GRUPPER PÅ TVÆRS AF DE ENKELTE AKTI- VITETSOMRÅDER skjolds plads - caféhjørne sifs plads - caféhjørne MANGE REKREATIVE TILBUD gårdrum 2 - metropol STORT FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET OG LEG gårdrum 1 - metropol trafiklegepladsen AKTIVITETERNE LANGS VIDENSBYRUTEN BIDRAGER TIL OPLEVELSEN LANGS FORLØ- BET - LYDEN AF AKTIVITET, TEGN PÅ LIV universitetsparken fælledparken BORGERE FRA HELE BYEN KOMMER TIL OMRÅDET FOR AT BRUGE DE UNIKKE FACI- LITETER, DER FINDES HER skateparken mini skatebane tårnlegepladsen PRIMÆR AKTIVITET - FYSISK UDFOLDELSE caféhjørne søerne PRIMÆR AKTIVITET - OPHOLD DER ER MANGE SAMLINGSPUNKTER OG MEGET AKTIVITET I OMRÅDET MEN DER MANGLER BYRUM, SOM INVITERER TIL DE IKKE FORVENTEDE MØDER MELLEM FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER MANGE FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER - MØDET SKER VED INDGANGENE MANGE FORMER FOR AKTIVITETER, DER INVITERER TIL BÅDE PASSIV OG AKTIV DELTAGELSE AKTIVITETERNE BIDRAGER TIL OPLEVELSEN LANGS FOR- LØBET, SELV NÅR MAN IKKE ER AKTIV BRUGER BLANDEDE AKTIVITETER I ÉT OMRÅDE OPHOLDSMULIGHED - PEOPLE WATCHING SPOT DER FINDES SMALL SCALE AKTIVITET I DE MERE BYMÆSSIGE OMRÅDER 12 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

13 FORMIDDAG KL 10:00 53 % MIDDAG KL 13:30 64 % EFTERMIDDAG KL 16:00 75 % MANGEL PÅ DE SMÅ PAUSERUM AKTIVE PASSIVE AKTIVITETERNE I DE FORSKELLIGE PRO- GRAMMEREDE RUM HENVENDER SIG I HØJ GRAD TIL UDVALGTE /SNÆVRE BRUGER- GRUPPER 47 % SKATEPARKEN STØRRE ALDERSSPREDNING OM EFTERMIDDAGEN, MEN GENERELT DOMINANS AF TEENAGEDRENGE 36 % 25 % TEENAGEDRENGE TEENAGEPIGER BØRN DA DE FORSKELLIGE AKTIVITETSOMRÅDER ALLE HAR ÉN PRIMÆR BRUGERGRUPPE, BETYDER DET, AT DER IKKE SKER EN BLAN- DING MELLEM DE FORSKELLIGE BRUGER- GRUPPER I OMRÅDET MANGEL PÅ SMÅ PAUSERUM. BÅDE PRO- GRAMMEREDE OG IKKE PROGRAMMEREDE FORMIDDAG KL 10:30 MIDDAG KL 12:00 EFTERMIDDAG KL 14:30 SIDDENDE SEKUNDÆRT SIDDENDE BORD/ BÆNK FÅ STEDER INDRETTET TIL LÆRING, STUDIE, IDÉ- OG VIDENSDELING STÅENDE 11% 6 % 32 % 67 % 58 % KLATREVÆG 51 % 33 % 13 % 6 % 23 % TEENAGEPIGER UNIVERSITETSPARKEN LIGE FORDELING MELLEM MÆND OG KVINDER, ALLE I ALDERSGRUPPEN 18-3O ÅR TEENAGEDRENGE PAUSERUM VED RIGET, FOR STUDERENDE GENERELT MANGEL PÅ SMALL SCALE OPHOLDSRUM. BÅDE PROGRAMMEREDE OG IKKE PROGRAMMEREDE SKATEPARKEN ER ET SPECIALISERET TILBUD, DER PRIMÆRT BRUGES AF TEENAGEDRENGE Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 13

14 BEBYGGELSE OG FUNKTIONER MANGE DRIVKRÆFTER OG STORE DESTINATIONER STÆRKE DESTINATIONER, DER TILTRÆK- KER MANGE BESØGENDE TIL OMRÅDET STORT FOKUS PÅ LÆRING, INNOVATION OG HELSE STÆRKE INTERESSENTER, DER KAN INVIT- ERES MED I FORSKELLIGE SAMARBEJDER PÅ TVÆRS SKJOLDS PLADS C S PROFFESIONS- HØJSKOLEN METROPOL C KØBENHAVNS UNIVERSITET PARKEN BRUGERGRUPPEN ER DOMINERET AF EN STOR ANDEL UNGE OG KREATIVE MEN- NESKER universitetsparken skateparken fælledparken I OMRÅDET KOMMER DAGLIGT ARBEJDENDE/ STUDERENDE I OMRÅDET BOR BEBOERE KØBENHAVNS UNIVERSITET RIGSHOSPITALET tårnlegepladsen sifs plads - caféhjørne C PANUM søerne STORE FUNKTIONER OG MANGE MENNESKER, MEN MEGET FÅ BY-FUNKTIONER; 3 CAFÉER (C), 1 SUPERMARKED (S) TYDELIGE TEGN PÅ LIV VED DESTINATIONER POPULÆR LOKAL DESTINATION RIGET ER ÉN AF DE STØRSTE DESTINATIONER I OMRÅDET. PÅ PARKERINGSPLADSEN ER ETABLERET ET MIDLERTIDIGT PROJEKT, DER SKAL TYDELIGGØRE INDGANGEN 14 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

15 STORE LUKKEDE ENHEDER OG INAKTIVE STUEETAGER BYMÆSSIGHED OG BLANDEDE FUNKTIONER PRIMÆRT STORE ENHEDER MED INAKTIVE STUEETAGER VIDENSBYRUTEN PRÆGES AF STORE EN- HEDER, DER VENDER RYGGEN TIL RUTEN OG HAR MEGET FÅ INDGANGE GENERELT INAKTIVE FACADER OG UTY- DELIG AFGRÆNSNING AF BYENS RUM PRIMÆRT STORE ENHEDER MED INAKTIVE STUEETAGER BEBYGGELSEN ER TRUKKET TILBAGE FRA VEJEN MANGELFULD WAYFINDING TIL DESTINA- TIONER MANGEL PÅ BYMÆSSIGHED IFT. AKTIVITET OG TÆTHED UUDNYTTEDE OG UTYDELIGE ENTRÉPLAD- SER MANGEL PÅ UDADVENDTE FUNKTIONER F.EKS. CAFÉER AKTIV BYMÆSSIGHED OG BLANDEDE FUNKTIONER MIDT IMELLEM INAKTIV KOMMENDE BYGGERI MANGEL PÅ AKTIVITET I STUEETAGERNE LANGS VIDENSBYRUTEN OG EN OMFATTENDE BYGGEPROCESS. DER FINDES FLERE AFVISENDE STUEETAGER, DER BI- DRAGER TIL UTRYGHED OM AFTENEN DER ER GENERELT MANGEL PÅ AKTIVE STUEETAGER OG TYDELIGHED OMKRING FUNKTIONER I OMRÅDET FINE BYGNINGER, MEN INAKTIVE STUEETAGER Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 15

16 PROCES OG UDVIKLING ET OMRÅDE I UDVIKLING OG FORANDRING OMRÅDET ER I FULD UDVIKLING MED MANGE NYE VIGTIGE BYGGERIER DER FINDES MULIGHED FOR AT STYRKE ET SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKEL- NETVÆRK MED NEDSLAGSPUNKTER I KOMMENDE OG IGANGVÆRENDE UDBYGN- INGER MULIGHED FOR AT PÅVIRKE KOMMENDE NYBYGGERIER HENIMOD MERE AKTIVITET OG ÅBENHED UD TIL BYENS RUM MULIGHED FOR AT UDVIKLE OG STYRKE ET SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKEL- NETVÆRK OVER TID MULIGHED FOR ALLEREDE NU AT ETABLERE GROBUND FOR AKTIVITETER I DE KOMMENDE UDBYGNINGSOMRÅDER SAMLET HELHEDSPLAN - FORTÆTNING, IDÉ OM MIX AF FUNKTIONER OG ET SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK INFORMATION OMKRING DEN LANGE BYUDVIKLINGS- PROCES I OMRÅDET ET FREMTIDIGT BYFORNYELSESOMRÅDE KAN GIVE MU- LIGHED FOR MIDLERTIDIGE FUNKTIONER EKSEMPEL PÅ EN AKTIV UDNYTTELSE AF ET BYGGEPLADSHEGN, DER ER LOKALT FORANKRET 16 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

17 BYGGEPLADSER SKABER BARRIERER SVÆRT I NUVÆRENDE FASE AT ETABLERE ET SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK MIDLERTIDIGE KOBLINGER SKAL ETABLERES OVER TID NYBYGGERI KAN POTENTIELT KOMME TIL AT BIDRAGE TIL ENDNU FLERE INAK- TIVE STUEETAGER/ FACADER, DEN STORE SKALA SAMT FLERE LUKKEDE ENHEDER UDBYGNINGER SKER OVER TID 1 HVORDAN SIKRES DE AKTIVE STUEETAGER? HVAD GØR VI IMENS VI VENTER? KUN 3 INDGANGE? Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 17

18

19 MÅLSÆTNINGER & STRATEGIER

20 OPSUMMERING AF STRATEGIER STRATEGIER FOR CSC NETVÆRKSBY - IKKE EN RUTE MEN ET BYRUMSNETVÆRK I ET LÆRENDE LANDSKAB; ET VIDENSBYNETVÆRK Ambitionerne for strategien er et sammenhængende byrumsnetværk med gang- og cykelforbindelser sammenkoblede med mødesteder, der kan danne grundlag for møder imellem mennesker og som synliggører virksomhederne i området i et vidensbynetværk et lærende landskab. EN SAMLET VIDENSBYIDENTITET Ikke en rute - et byrumsnætverk. Vidensbynetværket består af en serie af netværk, med forskellige institutioner og destinationer. Vidensbyruten kan bidrage til udviklingen af det samlede netværk og fungere som en slags intern rygrad igennem området. Vidensbynetværket er et sammenhængende byrumsnetværk, der skal styrke både de fysiske forbindelser i området, netværket mellem aktører i området samt skabe rammen for vidensudveksling og møder mellem mennesker og institutioner på tværs af fagligheder og på tværs af livet udenfor og indenfor Vidensbyen. SKAB EN SAMLET IDENTITET FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG VIDENSBYEN SKABE SAMMENHÆNG OG GENKENDELIGHED I VIDENSBYNETVÆRKET SIKRE TYDELIG WAYFINDING I OMRÅDET GENNEM SKILTNING, BRUG AF GENKENDELIGE ELEMENTER, FARVER OG FORMER FOKUSERE PÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET NU! - SAMT UDVIKLING OVER TID INTEGRERES I DEN EKSISTERENDE KONTEKST - IKKE VÆRE DOMINERENDE, RESPEKT FOR LOKALOMRÅDERNE SYNLIGGØRE VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER RUMME FLEKSIBILITET FOR FORANDRING OG TILPASNING OVER TID INFORMERE OMKRING UDVIKLINGSPROJEKTER I VIDENSBYNETVÆRKETS OFFENTLIGE RUM OG SKABE GRUNDLAG FOR DIALOG OMKRING PROJEKTER, HVOR LOKALE AKTØRER INVOLVERES 20 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

21 ET SAMMENHÆNGEDE VIDENSBYNETVÆRK MØDESTEDER SOM KATALYSATORER ETABLÉR KONTINUERLIGE FORBINDELSER OG STYRK DET SAMLEDE BEVÆGELSESNETVÆRK I DET ENKELTE KVARTER ETABLÉR MØDESTEDER SOM KATALYSATORER FOR NETVÆRKET OG FOR AT STIMULERE MØDER MELLEM MENNESKER STYRK DE 5 TYPER AF LOKALE KVARTER-NETVÆRK INDENFOR DET SAMLEDE VIDENSBYNETVÆRK PRIORITÉR FODGÆNGERE OG CYKLISTER GENNEM STYRKEDE FYSISKE FORBINDELSER OG REPAREREDE MISSING LINKS FOKUS PÅ GODE GANG- OG CYKELFORBINDELSER MELLEM DE FEM OMRÅDERS NETVÆRK OG KOBLINGER TIL BYENS NETVÆRK DYRK DEN INDIVIDUELLE NETVÆRKSKARAKTER OG -IDENTITET SKAB MULIGHED FOR ALTERNATIVE RUTER ETABLÉR TYDELIGE MØDESTEDER LANGS BEVÆGELSESNETVÆRKET HVOR LIV OG MENNESKER ALLEREDE ER KONCENTRÉR AKTIVITETER, OPHOLD OG ATTRAKTIONER SÅ MØDESTEDERNE BLIVER KATALYSATORER FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG LOKALOMRÅDERNE STIMULÉR MØDER MELLEM MENNESKER OG PLADS FOR REFLEKSION SKAB EN PLATFORM FOR AT VISUALISERE AKTØRER & BRUGERE LAD MØDESTEDERNE SKABE RAMMEN FOR SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FORSKELLIGE AKTØRER I VIDENSBYNETVÆRKET ETABLÉR HIERARKI I NETVÆRKET, STYRK HOVEDRUTEN MED MANGE SEKUNDÆRE FORBINDELSER TIL OG FRA Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 21

22 EN SAMLET VIDENSBYIDENTITET GENNEMGÅENDE IDENTITET FORANKRET I DET LOKALE SKABE SAMMENHÆNG OG GENKENDELIGHED I VIDENSBYNETVÆRKET SIKRE TYDELIG WAYFINDING I OMRÅDET GENNEM SKILTNING, BRUG AF GENKENDELIGE ELEMENTER, FARVER OG FORMER STYRK WAYFINDING OG SKAB EN SAMLET IDENTITET FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG VIDENSBYEN FOKUSERE PÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET NU! - SAMT UDVIKLING OVER TID INTEGRERES I DEN EKSISTERENDE KONTEKST - IKKE VÆRE DOMINERENDE, RESPEKT FOR LOKALOMRÅDERNE SYNLIGGØRE VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER RUMME FLEKSIBILITET FOR FORANDRING OG TILPASNING OVER TID INFORMERE OMKRING UDVIKLINGSPROJEKTER I VIDENSBYNETVÆRKETS OFFENTLIGE RUM OG SKABE GRUNDLAG FOR DIALOG OMKRING PROJEKTER, HVOR LOKALE AKTØRER INVOLVERES ELEMENTER FORM KONCEPT: VIDENSCIRKLEN WAYFINDING Skal tydeliggøre vejvisning til funktioner, destinationer og aktiviteter i vidensbynetværket igennem brug af skiltning samt genkendelige elementer, former og farver. Dette kan både være i form af markering af eksisterende elementer såsom armaturer, bænke, facader etc. samt tilførsel af nye. CSC BELYSNING & BEGRØNNING Belysning i menneskelig skala skal skabe tryghed i området samt synliggøre Vidensbynetværket hele døgnet. Belysningen kan være både funktionel samt kunstbelysning. Begrønning plantning af nye træer kan være med til at bringe skalaen ned i områder med store bygninger, samt skabe læ for regn og vind, såvel som tilføre en højere grad af sanselighed med farver, dufte og tydeliggøre årstidernes skiften. Belysningscirkler på bebyggelse, beplantning eller belægning AKTIVITET OG PAUSER Mødesteder og pauserum skal danne rum for ophold og kunne rumme både passive og aktive opholdsfunktioner/ programmer, samt programmerede og ikke programmerede rum. Nogle steder handler det om at tilføre små funktioner det lille ekstra lag og andre om at tilføre nye større funktioner. Cirklen som samlende markering af opholds og aktivitetsrum med variende funktion MIDLERTIDIGHED Det er vigtigt, at de nye lag, der tilføres, imødekommer at Vidensbyen er et område under forandring. Aktiv inkludering af byggepladser, midlertidige funktioner i eksisterende byggerier og byrum kan bruges til at danne grundlag for liv i området fra gammelt til nyt, til formidling omkring forandring og til inkludering af både lokale aktører i de enkelte områder og udefrakommende aktører, der kan tilføre nye programmer og funktioner. Cirklen som markering af midlertidige forbindelser og aktivering af byggepladshegn 22 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

23 VIDENSBYIDENTITET - START PROCESSEN NU! WAYFINDING SKILTNING MARKERING PÅ BELÆGNING IKONISKE MARKØRER BELYSNING & BEGRØNNING FLYTBARE PLANTEKUMMER GRØNNE VÆGGE LYSFILTRE PÅ ARMATURER BELYSNING AF ELEMENTER KUNSTBELYSNING OG PROJEKTION PÅ FLADER OG ELEMENTER NYE ARMATURER + ACCÉNTFARVE AKTIVITET & PAUSER FLYTBARE STOLE, BORDE OG KIG IND I FREMTIDEN MED BÆNKE, PARASOLLER TIL LÆ FREMTIDSKIKKERTEN! (UNSWORN.ORG/PARASCOPE) PROGRAM FOR STREET FOOD PROGRAM FOR AKTIVITETER INFORMATION & FORMIDLING AKTIVE BYGGEPLADSHEGN + FORMIDLING CSC CSC Et ekstra lag af formidling og information om virksomheder og funktioner bruges til at fortælle om særlige lokale lag Accéntfarven applikeres på strategisk udvalgte punkter eller dele af elementer for at synliggøre uden at dominere Brug af accéntfarve som effektbelysning Formidling kan integreres i belysning for at yderligere stimulere sanser og aktiviteter Formidling ved opholdsrum, der skaber nysgerrighed omkring aktiviteter og funktioner Enkelte elementer med accéntfarve kan integreres ved nye mødespladser eller i eksisterende opholdsog aktivitetsrum Accéntfarve applikeres i større mængder for at skabe opmærksamhed - nu sker det noget! MIDLERTIDIGHED Formidling som redskab for involvering af medborgere om fremtidsvisioner og proces Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 23

24 ET SAMMENHÆNGENDE VIDENSBYNETVÆRK SAMMENHÆNGENDE OG STYRKEDE LOKALE NETVÆRK STYRK DE 5 TYPER AF LOKALE KVARTER-NETVÆRK INDENFOR DET SAMLEDE VIDENSBYNETVÆRK PRIORITÉR FODGÆNGERE OG CYKLISTER GENNEM STYRKEDE FYSISKE FORBINDELSER OG REPAREREDE MISSING LINKS FOKUS PÅ GODE GANG- OG CYKELFORBINDELSER MELLEM DE FEM OMRÅDERS NETVÆRK OG KOBLINGER TIL BYENS NETVÆRK DYRK DEN INDIVIDUELLE NETVÆRKSKARAKTER OG -IDENTITET SKAB MULIGHED FOR ALTERNATIVE RUTER ETABLÉR HIERARKI I NETVÆRKET, STYRK HOVEDRUTEN MED MANGE SEKUNDÆRE FORBINDELSER TIL OG FRA ETABLÉR KONTINUERLIGE FORBINDELSER OG STYRK DET SAMLEDE NETVÆRK I DET ENKELTE KVARTER DEN AKTIVE BY DEN BLANDEDE BY DEN MONOFUNKTIONELLE BY CAMPUSBYEN DEN KLASSISKE BY Vigtige forbindelsespunkter Byens netværk Lokale netværk 24 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

25 DEN BLANDEDE BY: DET MANGFOLDIGE NETVÆRK linger under udbygningen af Niels Bohr bygningen Synliggør ankomst og tydeliggør de offentlige og de semi-private forbindelser gennem gårdrummene sætterånd - CAMPUSBYEN: DET INTEGREREDE CAMPUSNETVÆRK information og cykelparkeringer påkoblet byens netværk og pendler- Synliggør institutionernes funktioner ved entréer og skab program for at kommunikere viden i det offentlige rum Fejr entréer til institutioner som studenternes lokale mødespladser Dyrk det grønne åbne miljø i Universitetsparken og styrk forbindelser for fodgængere og cyklister som følger desire lines Fejr ny fodgængerovergang og busstoppested langs Nørre Allé med etablering af en ny entré til Campus Ekstra fokus på belysning og tryghed om aftenen i Universitetsparken DEN AKTIVE BY: NETVÆRK MED AKTIVITET OG OPHOLD Styrk forbindelser gennem aktivitetsområdet med tydeligt markerede forløb og skiltning Etablér opholdsmuligheder og rum for pauser langs gang- og cykelforbindelser og ved aktivitetsområderne gården Omlæg overgangen på Edel Sauntes Allé med en tydelig markeret fodgænger- og cykelovergang, der kobler både på tværs og på langs DEN MONOFUNKTIONELLE BY: DE STORE LINIER OG KRYDS Styrk koblingen på langs, oprydning i parkering samt implementering af to-vejs cykel- og fodgængersti langs med kanten til Fælledparken - Åben op mod det grønne, skab visuel og fysisk kontakt Træk det grønne på tværs af vejen for at bringe skalaen på byggeriet ned og for bedre integrering mellem de to sider af vejen Øg trygheden om aftenen gennem god belysning. Effektbelysning af beplantning i kryds og funktionsbelysning langs strækningerne DEN KLASSISKE BY: GADENETVÆRK Styrk koblingen på tværs af Blegdamsvej for fodgængere og cyklister gennem tydeligere markering af kryds og ny fodgængerovergang i niveau Styrk koblingen og fejr ankomst til den rekreative rute langs Søerne nye facade - friholde view til Fugleøen Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 25

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Menneskevenlige, bæredygtige g byer

Menneskevenlige, bæredygtige g byer Menneskevenlige, bæredygtige g byer Veksø Taulov 19.maj 2010 Lars Gemzøe Arkitekt M.A.A. Lektor i Urban Design Associeret partner, GEHL Architects ApS Urban Quality Consultants Nye udfordringer Sundhed

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest NIELS BOHR RAMBLA NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest 1 Indholdsfortegnelse Vision 5 Niels Bohr Rambla - en grøn forbindelse 11 Niels Bohr Rambla - et nyt koncept 19 Vidensbydelsruten 27 Samarbejde

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter

STRATEGI. Prioriterede indsatser. Bedre forbindelser for bløde trafikanter Prioriterede indsatser STRATEGI Bedre forbindelser for bløde trafikanter NORDREFASANVEJ.FREDERIKSBERG.DK FACEBOOK.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET INSTAGRAM.COM/NORDREFASANVEJKVARTERET 1 2 Strategi - Bedre

Læs mere

Byforeningen for Odense

Byforeningen for Odense Byforeningen for Odense Thomas B. Thrigesgade Kommentarer og generelle betragtninger til den videre behandling af de tre udvalgte forslag. Aug. 2011 1) Sønderport - Når trafikken på Albanigade neddrosles

Læs mere

MEC. Media Evolution City

MEC. Media Evolution City MEC Media Evolution City J F A V O L Media Evolution City New Ways of Working New Ways of Learning MEDIA EVOLUTION CITY Media Evolution City Media Evolution City er Malmøs nye, kreative mødested for virksomheder

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Superkilen for skoleklasser

Superkilen for skoleklasser Paul Hartvigson AN SVARLI G OG FORFATTER : Paul Hartvigson 201 3-201 4 GRAFI SK TI LRETTELÆGGELSE: Siri Reiter FOTOS: Paul Hartvigson ÆLDRE FOTOS: Nørrebro Lokalhistoriske Forening og Arkiv LI N K TI L

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed

Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed Byer for mennesker - fra analyse til virkelighed Urban Lab 1, Nr. Vosborg, 14. marts 2014 Birgitte Bundesen Svarre, PhD, MA, Gehl Architects 1. Et slag for de rette SPØRGSMÅL 2. Et slag for HVERDAGEN 3.

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

- RUM - HUSE. Livet. Byrummene. Bygninger / bygningsmasserne BYROMSSEMINAR - MO I RANA MARTS

- RUM - HUSE. Livet. Byrummene. Bygninger / bygningsmasserne BYROMSSEMINAR - MO I RANA MARTS BYROMSSEMINAR - MO I RANA - 19. MARTS LIVByen - RUM - HUSE Mobilitet Livet kt iv ite te r Sikrer projektet mobilitet til alle? (Bevægelsesmuligheder, nødvendige og valgfrie aktiviteter) ci al ea Gå, cykle,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Byrumsprogram Havnepromenaden

Byrumsprogram Havnepromenaden marts 2006 Byrumsprogram Havnepromenaden Bjørvika Infrastruktur A/S CLIENT Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge CONSULTANT Gehl Architects ApS Project Manager: Helle Lis Sørholt, Partner,

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Resumé Den 8. november blev årets sidste borgermøde afholdt i klimakvarteret. Mødet satte

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter

LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter LABORATORIER & CAMPUS MILJØ fokus på de fysiske rammer for fremtidens universiteter Den særlige oplevelse Freie Universitätm, Berlin Den særlige oplevelse Salk Institute, San Diego, US > læringsrum Den

Læs mere

stationsforpladsen hedehusene

stationsforpladsen hedehusene stationsforpladsen hedehusene Borgermøde 19.10.2015 Arkitekter: Juul Frost Arkitekter Ingeniør: Atkins ingeniører DISPOSITION 1. VISION - Fra spredt til samlet byliv - Bedre forhold for bløde trafikanter

Læs mere

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade

21-05-2014 14/20650. Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade 21-05-2014 14/20650 Indbydelse til dialogmøde om projekter ved Havbogade Tid: tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19:30 21:00 Sted: Biblioteket, Kongevej 19 udstillingssalen ud mod Ahlmannsvej. Denne indbydelse

Læs mere

MATTERS ARKITEKTER FØLAGER BUTIK FREJA EJENDOMME D

MATTERS ARKITEKTER FØLAGER BUTIK FREJA EJENDOMME D MATTERS ARKITEKTER FØ BUTIK FREJA EJENDOMME D.18.11.2016 //I N DLE DN I N G Midt i det ny byområde på Følager i Valby ved Grønttorvet og Ny Ellebjerg Station har Freja ejendomme som en del af hele den

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne

På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne På vej mod... - et mødested for, med og af borgerne Ingen har det hele tilsammen har vi alt - som centrale aktører på Mols ønsker vi at skabe et tæt samarbejde mellem skole, børnehave, hal og foreningsliv

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION

VISION FOR VESTERBRO METROSTATION M VISION FOR VESTERBRO METROSTATION ENGHAVE PLADS - INITIATIVET WWW.BEVARENGHAVEPLADS.DK Placeringen af Vesterbro metrostation Vi skal have mere metro i København. Der skal bygges en cityring, og det vil

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

København Grønne visioner

København Grønne visioner København Grønne visioner Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur februar 2011 Oversigt 1. København - overordnet set 2. Mit daglige arbejde - Center for Park og Natur 3. Visionen og målene 4. Nogle

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

program for Alsgadekvarteret

program for Alsgadekvarteret program for Alsgadekvarteret Tværgående forbindelse og mødested Ophold, leg, tryg og lokal stemning er nøgleordene i fornyelsen af kvarteret mellem Enghave Station og Enghaveparken. Det skabes gennem en

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER

METROPOL FOR MENNESKER METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig by med byrum, der inviterer til et mangfoldigt

Læs mere

Mødesteder, bænke og trivsel

Mødesteder, bænke og trivsel Mødesteder, bænke og trivsel Brug erfaringerne fra arkitekters brugerundersøgelser, når du vil forbedre uderummet. Overgangen mellem huse og uderum kræver fx særlig opmærksomhed, hvis du vil skabe liv

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

CATALYST ARCHITECTURE

CATALYST ARCHITECTURE BYENS RUM OPLEV BÆREDYGTIG ARKITEKTUR I UDSTLLINGEN CATALYST ARCHITECTURE / UTZON CENTER 3. DECEMBER 2014-8. MARTS 2015 CATALYST ARCHITECTURE INDHOLD OM CATALYST ARCHITECTURE...3 DE FIRE VÆKSTBYER: KØBENHAVN...5

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

Demokratiske byrum. Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse

Demokratiske byrum. Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse Louise Vogel Kielgast Project Manager 20. Januar 2016 Aarhus, Danmark Demokratiske byrum Fra demokratisk symbol til platform for demokratisk udfoldelse DEMOKRATI det associative * Fællesskab gennem erfaring

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere