VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014"

Transkript

1 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

2 INDHOLD Anbefalinger Analyse: Opsummering af analyse Netværk og bevægelse Karakter og Identitet Aktiviteter og Brugergrupper Bebyggelse og Funktioner Proces og Udvikling Strategier: Opsummering af strategier Et sammenhængende Vidensbynetværk En samlet Vidensbyidentitet Mødesteder i Vidensbynetværket KØBENHAVN JUNI 2014 Klient: Konsulent: Campus Service Københavns Universitet St. Kannikestræde København K Michael Tillegreen Dagø Pernille Nørby Thomas Kristensen Projektansvarlig Henriette Vamberg, Partner, Arkitekt, Projektleder Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Projekt Team Lars Bach Nielsen, stud.arch. 2 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

3 INTRODUKTION Opgavebeskrivelse På baggrund af det allerede udviklede strategiarbejde for Copenhagen Science City, er Gehl Architects blevet bedt om at udarbejde en analyse den fremtidige Metrostation på Skjolds Plads, til Søerne via Københavns - Formålet med opgaven er med fokus på at skabe bedre bymæssig interaktion og synlighed, øge mulighederne for at mennesker kan mødes og bevæge sig i området, og skabe synergi imellem erhverv, vidensinstitutioner og byen. Opgaven er også at vor der både er behov og potentiale for at udføre forbedringer og udvikle mødepladser langs ruten. Fra vidensbyrute til vidensbynetværk I forbindelse med analysen af Videnbyruten og dens kontekst, konkluder- derimod fremhæve et samlet byrumsnetværk, et vidensbynetværk i bydelen, der kan styrke områdets samlede udviklingsstrategi og brand. Strategien beskrives på et overordnet niveau og anviser mulige forbedringer for at skabe et sammenhængende bevægelsesnetværk. Inden for at etablere nye mødepladser, der kan koble netværket sammen og vi illustrerer forslag til udviklingsmuligheder og mere konkrete initiativer for udvalgte nedslagspunkter. Præcis som Copenhagen Science Cities existerende netværk mellem erhverv, vidensinstitutioner og by er i konstant udvikling, så skal det fysiske vidensbynetværk illustreret i denne rapport ikke ses som fuldstændigt eller som et komplet billede. Flere pladser og forbindelser vil kunne tilføres det samlede vidensbynetværk gennem et fortsat samarbejde med områdets aktører. Videre proces Strategien i dette dokument indeholder et stort antal forslag til forbedringer og udviklingsmuligheder. I den videre proces bør der etableres en dialog og et samarbejde mel- spørgsmål såsom - Hvad er muligt nu? Hvilke samarbejder er påkrævede i forhold til gennemførsel af initiativerne? Hvem tager initiativ og driver hvilke dele af projektet fremad? Hvordan kobles initiativerne til helheden? Et vigtigt mål er at skabe bedre synlighed af Copenhagen Science City og synergi mellem erhverv, vidensinstitutioner og by som helhed. Byrummene udgør et fysisk mødested, men for at gøre byrummene levende kræves mere end blot fysiske forbedringer. Byrumsplanen for videnbynetværket bør fremadrettet danne udgangspunkt for en udvikling af bydelen, hvor institutioner, erhvervsbygninger og bygninger i området, generelt åbnes mod de nye byrum for at skabe en levende interaktion og en attraktiv og spændende ny bydel, der kan tiltrække nye start-ups, nye virksomheder, investeringer og ikke mindst nyt byliv. Videnbydelen har mulighed for at blive en attraktiv ny bydel for mennesker, med levende byrum, aktive stueetager og samarbejde på kryds og tværs. AFGRÆNSNING AF ANALYSEOMRÅDE Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 3

4 ANBEFALINGER - PRIORITERING AF DE FØRSTE INDSATSER Denne rapport beskriver en række strategiske indsatser og konkrete forslag, der kan bidrage til at skabe mødepladser og styrke koblinger for at etablere et sammenhængende byrumsnetværk, et Vidensbynetværk. Noget tager tid at implementere, noget kan ske hurtigere. Vi anbefaler i den videre proces, at på den aktivitet, som foregår i dag. DEN OVERORDNEDE ANBEFALING FOR UDVIKLINGEN AF VIDENSBYDELEN COPENHAGEN SCIENCE CITY ER: SKAB MØDEPLADSER! Mødepladser er en helt afgørende forudsætning for udviklingen af en vidensbydel mødepladser, hvor mennesker mødes, ideer udveksles og ny viden opstår, mødepladser hvor mennesker møder information, henter inspiration og bliver nysgerrige, mødepladser hvor mennesker tager en pause, får ny energi alene eller sammen med andre mennesker. Fælles for alle typer af mødepladser er, at de inviterer til at stoppe op og tage ophold i kortere eller længere tid. Her foreslår vi, at man fokuserer på følgende steder: ANKOMSTSTEDER DET KAN BÅDE VÆRE ENTRÉER TIL BYGNINGERNE I OMRÅDET, MEN KAN OGSÅ VÆRE DER HVOR MAN ANKOMMER TIL OMRÅDET. KRYDSNINGSPUNKTER KRYDSNINGSPUNKTER ER DE CENTRALE STEDER, HVOR VIGTIGE FORBINDELSER MØDES OG HVOR DER (POTENTIELT) ER ET STORT FLOW AF MENNESKER. KRYDSNINGSPUNKTERNE OMFATTER OGSÅ TRAFIKALE KNUDEPUNKTER, SÅSOM BUSSTOPPESTEDER, PARKERINGSPLADSER OG METROSTATIONER. MØDESTEDER MØDESTEDERNE ER DE STØRRE MØDEPLADSER, HVOR MENNESKER FRA FLERE FORSKELLIGE STEDER MØDES, BÅDE DE LOKALE BRUGERE OG PERSONER SOM BLOT PASSERER IGENNEM OMRÅDET. MØDESTEDERNE TILBYDER MERE END OPHOLD, DER INVITERES OGSÅ TIL AKTIVITET, SOM KAN FUNGERE SOM ATTRAKTOR FOR MENNESKER UDEFRA OG SKABE MØDER PÅ TVÆRS. Konkrete idéer: ANKOMSTSTED TIL UNIVERSITETSPARKEN FRA NØRRE ALLÉ Etablering af en synlig og tydelig forbindelse, samt ny entré, til Universitetsparken fra Nørre Allé, der kobler til den nye busholdeplads og på tværs af Nørre Allé til skateparken. Her anbefaler vi, at der arbejdes med at få etableret en ny funktion i den eksisterende bygning eller at der etableres en ny bygning mod Nørre Allé - studenterbar, universitetscafé eller fælles studielokaler med aktiv stueplan der både henvender sig til parken og etablerer ny entré til Nørre Allé. (se mere side 30) KRYDSNINGSPUNKT- HENRIK HARPESTRENGSVEJ fejre forbindelser på tværs af Frederiks V s vej og åbne kanten mod Fælledparken op. Sæt fokus på krydsningspunkt Henrik Harpestrengsvej - og tydeliggøre krydsningen i belægningen, samt etablér mulighed for street food koncept. Fejring af entréen til Fælledparken med belysning og tydelig skiltning til de forskellige funktioner i området. (se mere side 33) MØDESTED: STREET FOOD KONCEPT Udvikle et street food koncept dette kan give mennesker noget at mødes om og bidrage til at skabe en identitet for området. Street food konceptet kan være med til at skabe bymæssige funktioner, hvor der rapporten beskrives som mødesteder. Pladser som har forudsætninger og behov for et street food koncept er: Universitetsparken, skateparken og mødested: Henrik Harpestrengs vej/frederiks V s vej. (se mere side 22-23, 30-33) 4 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

5 FOR AT LYKKES MED AT SKABE MØDEPLADSER ANBEFALER VI, AT DER ARBEJDES MED AT SKABE: FORBINDELSER PÅ TVÆRS Med forbindelser på tværs af vidensbyruten sætter vi fokus på at skabe et netværk i hele området og de 3 delområder. Mødepladserne kan kun fungere, hvis flere mennesker inviteres forbi. Det handler om at koble steder og funktioner på nye og bedre måder. For at hjælpe disse forbindelser på vej anbefaler vi, at man prioriterer: WAYFINDING BÅDE GENNEM SKILTING VED DE VIGTIGE ANKOMSTPUNKTER OG KRYDSNINGSPUNKTER I OMRÅDET OG VED AT SIKRE, AT DE LOKALE NETVÆRK BLIVER SYNLIGGJORT OG KOBLET PÅ DET BYMÆSSIGE NETVÆRK FORMIDLING BEDRE SYNLIGHED IFT. DE FORSKELLIGE AKTØRER I OMRÅDET, BÅDE ERHVERV, VIDENSINSTITUTIONER OG DE LOKALE BRUGERE. FORMIDLING AF VIDEN OG FORMIDLING SOM ET REDSKAB FOR DIALOG OMKRING FREMTIDIG BYUDVIKLING Konkrete ideer: ANKOMSTSTED: METRO SKJOLDS PLADS Synliggørelse af forbindelser til og fra vidensbynetværket ved Skjolds ementer og tydelige koblinger til Titangården, Sigurdsgade og Metropol og videre til Niels Bohr bygningen og Universitetsparken. FREMTIDSKIKKERT En fremtidskikkert er et formidlingsredskab, der kan anvendes til forskellige formål. Det kan synliggøre, hvad der sker inde i bygningerne/fortælle om de mange interessante funktioner hvilke aktiviteter der foregår, interessante forskningsresultater osv. eller vise billeder af, hvad der er på den Samtidig stimulerer det nysgerrighed og skaber invitation til at stoppe op. Fremtidskikkerten kan invitere mennesker, som ikke er daglige brugere i området til at udforske området mere og bidrage til forståelsen af området, herudover også hvordan det vil forandre sig over tid. Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 5

6 OPSUMMERING AF ANALYSE POTENTIALER OG UDFORDRINGER I VIDENSBYEN Analysen af Vidensbyruten har fokuseret på ruten i en større bymæssig sammenhæng og konklusionerne fra analysen sammenfatter nogle generelle problemstillinger i denne del af byen, der relaterer sig til Bevægelsesmønstre, Identitet, Aktiviteter, Bebyggelsen og Byudviklingen af området generelt. NETVÆRK & BEVÆGELSE KARAKTER & IDENTITET tialer at bygge videre på og adresseres udfordringerne på den rette måde, kan der skabes et ganske særligt miljø, der i langt højere grad kan fordre læring og vidensudveksling, hvilket synes at være én af de væsentligste potentielle synergieffekter. STÆRKE MØDESTEDER MED BYENS EKSISTERENDE NETVÆRK STOR VARIATION I KARAKTERER OG KONTRASTER MISSING LINKS OG BARRIERER MANGEL PÅ IDENTITET I DE OFFENTLIGE RUM 6 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

7 AKTIVITETER & BRUGERGRUPPER BEBYGGELSE & FUNKTIONER PROCES & UDVIKLING AKTIVITETER FOR MANGE FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER MANGE STÆRKE DRIVKRÆFTER OG DESTINATIONER ET OMRÅDE UNDER UDVIKLING OG FORANDRING FOKUS PÅ SMALLE AKTIVITETER OG MANGEL PÅ SMÅ PAUSERUM STORE ENHEDER, LUKKEDE OG INAKTIVE FACADER BYGGEPLADSER I OMRÅDET SKABER BARRIERER OVER FLERE ÅR Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 7

8 NETVÆRK OG BEVÆGELSE STÆRKE TRAFIKALE KRYDSNINGSPUNKTER egmont kollegiet STÆRKE FYSISKE RELATIONER MED BYENS EKSISTERENDE FLOWS; MANGE ANKOMSTPUNKTER OG KRYDSNINGSPUNKTER PÅ RUTEN skjolds plads sifs plads metropol 8 min 4 min 600 m 300 m parken zoologisk museum osram huset trafik legepladsen universitet fælledparken LOKALT VIGTIGE KOBLINGER LANGS RUTEN riget kollegium banana park superkilen uniparken kong frederik universitet hallen trianglen skate parken 4 min 8 min 300 m 600 m STÆRKE KOBLINGER PÅ TVÆRS AF RUTEN tårn legepladsen RUTEN KOBLER TIL REKREATIVE OG GRØNNE CYKELRUTER (SØERNE & NØRREBRORUTEN) KORTE AFSTANDE TIL DESTINATIONER FRA RUTEN guldbjerg plads riget nørreparken de gamles by søerne nørrebro runddel 4 min 8 min 300 m 600 m panum FODGÆNGERE - KORTE AFSTANDE TIL DESTINATIONER OG OFFENTLIG TRANSPORT, MEN LANG DISTANCE AT GÅ FRA A-B vibenhus runddel bispebjerg station egmont kollegiet GOD TILGÆNGELIGHED OG KORT AFSTAND TIL OFFENTLIG TRANSPORT skjolds plads metropol DEN PRIMÆRE TRANSPORTFORM ER CYKEL, MEN DER FINDES OGSÅ EN HØJ ANDEL AF GÅENDE I OMRÅDET sifs plads parken zoologisk museum osram huset universitet trafik legepladsen fælledparken 2,5 min riget kollegium banana park superkilen uniparken universitet kong frederik hallen 600 m skate parken trianglen tårn legepladsen guldbjerg plads riget nørreparken søerne de gamles by nørrebro runddel panum CYKLISTER - KORTE AFSTANDE OG STÆRKE KOBLINGER PÅ TVÆRS AF RUTEN 58% 13% 29% ANKOMSTSPUNKT PLADS HVOR MENNESKER ANKOMMER OG FORDELER SIG IMOD FORSKELLIGE DESTINATIONER FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER KRYDSNINGSPUNKT BEVÆGELSE IGENNEM UDEN OPHOLD FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER FORDELING AF TRANSPORTFORMER VED KRYDSNINGSPUNKT HENRIK HARPESTRENGS VEJ / FREDERIKS V S VEJ 8 VIGTIGE ANKOMST - OG KRYDSNINGSPUNKTER FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 5 min 7,5 min 1200 m 1800 m

9 MISSING LINKS OG BARRIERER MISSING LINKS OG BARRIERER TRAFIKALE BARRIERER (JAGTVEJ, NØRRE ALLÉ, BLEGDAMSVEJ) VIDENSBYRUTEN OPLEVES IKKE SOM ÉT SAMMENHÆNGENDE FORLØB MANGLENDE KOBLINGER LANGS VIDENSBYRUTEN MANGEL PÅ CYKEL- OG FODGÆNGERKVALITET I VISSE OMRÅDER INGEN VISUEL SAMMENHÆNG MANGELFULD WAYFINDING INGEN ANLEDNING TIL AT ANVENDE RUTEN FRA A-B MISSING LINK LINK MED MANGLENDE KVALITET MANGEL PÅ LOGISK FORSTÅELIG RUTE MISSING LINKS OG SVAGE KOBLINGER NØRRE ALLÉ 14% 86% DAGLIGT DAGLIGT BLEGDAMSVEJ 38% JAGTVEJ 62% DAGLIGT DAGLIGT 35% DAGLIGT 65% DAGLIGT TRAFIKALE BARRIERER UDFORDRET FODGÆNGER- OG CYKELMILJØ BEVÆGELSE MELLEM TRAFIK OG PARKEREDE BILER MANGLENDE UNDERSTØTTELSE AF DESIRE LINES (BLEGDAMSVEJ) (FREDERIK DEN V S VEJ) (SKATERPARKEN) FODGÆNGERPASSAGE AF LAV KVALITET FYSISKE BARRIERER - MANGLENDE FORSTÅELSE FOR DESIRE LINES (NØRRE ALLÉ) TRAFIKALE BARRIERER - MISSING LINKS (BLEGDAMSVEJ) (JAGTVEJ) Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 9

10 KARAKTER OG IDENTITET STOR VARIATION OG KONTRAST STOR VARIATION AF KARAKTERER OG KON- TRASTER LANGS MED VIDENSBYRUTEN VIDENSBYRUTEN STARTER OG SLUTTER I KLASSISKE BYMÆSSIGE KVARTERER DEN BLANDEDE BY DELOMRÅDER HAR HVER DERES TYDELIGE IDENTITET OMRÅDET ER GENERELT MEGET GRØNT OG HAR EN STOR GRAD AF ÅBENHED VIDENSBYRUTEN ER PRÆGET AF EN MEN- NESKELIG SKALA IFT. BYGNINGSMASSER OG UDERUM 5 CAMPUSBYEN 4 DEN AKTIVE BY 3 OMRÅDET HAR EN STÆRK VIRKSOMHEDS- PROFIL 2 DEN MONOFUNKTIONELLE BY 1 DEN KLASSISKE BY 5 DELOMRÅDER AF FORSKELLIG KARAKTER GENERELT GRØN KARAKTER OG GOD MENNESKELIG SKALA PÅ BYRUM OG GADEFORLØB I HELE OMRÅDET 1 2 DEN KLASSISKE BY BLANDET, DOG MEST BOLIG. ENSARTET BYGNINGSMASSE DEN MONOFUNKTIONELLE BY STOR SKALA. PRÆGET AF RIGET OG FÆLLEDPARKEN. 3 4 DEN AKTIVE BY MODERNE PARK. FOKUS PÅ AKTIVITETER CAMPUSBYEN PUNKTBEBYGGELSE I PARK. MONOFUNKTIONELT 5 DEN BLANDEDE BY BLANDEDE FUNKTIONER. BLANDET BYGNINGSMASSE 10 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

11 BYENS BAGSIDE UDERUMMENE HAR GENERELT EN SVAG IDENTITET OG DER FINDES IKKE EN FÆLLES SAMLET IDENTITET FOR OMRÅDET VIDENSBYEN OPLEVES SOM EN ISOLERET DEL AF BYEN, DER MANGLER EN RÆKKE BYMÆSSIGE FUNKTIONER VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER VENDER RYGGEN TIL OG ER IKKE SYNLIGE I DET OF- FENTLIGE RUM VEJSIDEPARKERING BIDRAGER TIL EN KARAKTER AF BAGSIDE MANGE UDERUM ER NEDSLIDTE OG MEGET LIDT INVITERENDE KARAKTER AF BAGSIDE. MAN BEVÆGER SIG PÅ KANTEN MELLEM PARKERING OG INAKTIVE FACADER MED FÅ INDGANGE FÆLLEDPARKEN ER EN INTROVERT PARK, DER VENDER RYGGEN TIL BYEN I FORM AF BUSKADS OG HEGN VIRKSOMHEDSPROFIL OPLEVES IKKE I DET OFFENTLIGE RUM - DOG MED SMÅ KIG IND TIL AKTIVITETERNE I PARKEN Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 11

12 AKTIVITETER OG BRUGERGRUPPER MANGE AKTIVITETER OG BRUGERE STOR VARIATION AF AKTIVITETER FOR MANGE FORSKELLIGE BRUGER- OG ALDERS- GRUPPER PÅ TVÆRS AF DE ENKELTE AKTI- VITETSOMRÅDER skjolds plads - caféhjørne sifs plads - caféhjørne MANGE REKREATIVE TILBUD gårdrum 2 - metropol STORT FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET OG LEG gårdrum 1 - metropol trafiklegepladsen AKTIVITETERNE LANGS VIDENSBYRUTEN BIDRAGER TIL OPLEVELSEN LANGS FORLØ- BET - LYDEN AF AKTIVITET, TEGN PÅ LIV universitetsparken fælledparken BORGERE FRA HELE BYEN KOMMER TIL OMRÅDET FOR AT BRUGE DE UNIKKE FACI- LITETER, DER FINDES HER skateparken mini skatebane tårnlegepladsen PRIMÆR AKTIVITET - FYSISK UDFOLDELSE caféhjørne søerne PRIMÆR AKTIVITET - OPHOLD DER ER MANGE SAMLINGSPUNKTER OG MEGET AKTIVITET I OMRÅDET MEN DER MANGLER BYRUM, SOM INVITERER TIL DE IKKE FORVENTEDE MØDER MELLEM FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER MANGE FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER - MØDET SKER VED INDGANGENE MANGE FORMER FOR AKTIVITETER, DER INVITERER TIL BÅDE PASSIV OG AKTIV DELTAGELSE AKTIVITETERNE BIDRAGER TIL OPLEVELSEN LANGS FOR- LØBET, SELV NÅR MAN IKKE ER AKTIV BRUGER BLANDEDE AKTIVITETER I ÉT OMRÅDE OPHOLDSMULIGHED - PEOPLE WATCHING SPOT DER FINDES SMALL SCALE AKTIVITET I DE MERE BYMÆSSIGE OMRÅDER 12 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

13 FORMIDDAG KL 10:00 53 % MIDDAG KL 13:30 64 % EFTERMIDDAG KL 16:00 75 % MANGEL PÅ DE SMÅ PAUSERUM AKTIVE PASSIVE AKTIVITETERNE I DE FORSKELLIGE PRO- GRAMMEREDE RUM HENVENDER SIG I HØJ GRAD TIL UDVALGTE /SNÆVRE BRUGER- GRUPPER 47 % SKATEPARKEN STØRRE ALDERSSPREDNING OM EFTERMIDDAGEN, MEN GENERELT DOMINANS AF TEENAGEDRENGE 36 % 25 % TEENAGEDRENGE TEENAGEPIGER BØRN DA DE FORSKELLIGE AKTIVITETSOMRÅDER ALLE HAR ÉN PRIMÆR BRUGERGRUPPE, BETYDER DET, AT DER IKKE SKER EN BLAN- DING MELLEM DE FORSKELLIGE BRUGER- GRUPPER I OMRÅDET MANGEL PÅ SMÅ PAUSERUM. BÅDE PRO- GRAMMEREDE OG IKKE PROGRAMMEREDE FORMIDDAG KL 10:30 MIDDAG KL 12:00 EFTERMIDDAG KL 14:30 SIDDENDE SEKUNDÆRT SIDDENDE BORD/ BÆNK FÅ STEDER INDRETTET TIL LÆRING, STUDIE, IDÉ- OG VIDENSDELING STÅENDE 11% 6 % 32 % 67 % 58 % KLATREVÆG 51 % 33 % 13 % 6 % 23 % TEENAGEPIGER UNIVERSITETSPARKEN LIGE FORDELING MELLEM MÆND OG KVINDER, ALLE I ALDERSGRUPPEN 18-3O ÅR TEENAGEDRENGE PAUSERUM VED RIGET, FOR STUDERENDE GENERELT MANGEL PÅ SMALL SCALE OPHOLDSRUM. BÅDE PROGRAMMEREDE OG IKKE PROGRAMMEREDE SKATEPARKEN ER ET SPECIALISERET TILBUD, DER PRIMÆRT BRUGES AF TEENAGEDRENGE Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 13

14 BEBYGGELSE OG FUNKTIONER MANGE DRIVKRÆFTER OG STORE DESTINATIONER STÆRKE DESTINATIONER, DER TILTRÆK- KER MANGE BESØGENDE TIL OMRÅDET STORT FOKUS PÅ LÆRING, INNOVATION OG HELSE STÆRKE INTERESSENTER, DER KAN INVIT- ERES MED I FORSKELLIGE SAMARBEJDER PÅ TVÆRS SKJOLDS PLADS C S PROFFESIONS- HØJSKOLEN METROPOL C KØBENHAVNS UNIVERSITET PARKEN BRUGERGRUPPEN ER DOMINERET AF EN STOR ANDEL UNGE OG KREATIVE MEN- NESKER universitetsparken skateparken fælledparken I OMRÅDET KOMMER DAGLIGT ARBEJDENDE/ STUDERENDE I OMRÅDET BOR BEBOERE KØBENHAVNS UNIVERSITET RIGSHOSPITALET tårnlegepladsen sifs plads - caféhjørne C PANUM søerne STORE FUNKTIONER OG MANGE MENNESKER, MEN MEGET FÅ BY-FUNKTIONER; 3 CAFÉER (C), 1 SUPERMARKED (S) TYDELIGE TEGN PÅ LIV VED DESTINATIONER POPULÆR LOKAL DESTINATION RIGET ER ÉN AF DE STØRSTE DESTINATIONER I OMRÅDET. PÅ PARKERINGSPLADSEN ER ETABLERET ET MIDLERTIDIGT PROJEKT, DER SKAL TYDELIGGØRE INDGANGEN 14 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

15 STORE LUKKEDE ENHEDER OG INAKTIVE STUEETAGER BYMÆSSIGHED OG BLANDEDE FUNKTIONER PRIMÆRT STORE ENHEDER MED INAKTIVE STUEETAGER VIDENSBYRUTEN PRÆGES AF STORE EN- HEDER, DER VENDER RYGGEN TIL RUTEN OG HAR MEGET FÅ INDGANGE GENERELT INAKTIVE FACADER OG UTY- DELIG AFGRÆNSNING AF BYENS RUM PRIMÆRT STORE ENHEDER MED INAKTIVE STUEETAGER BEBYGGELSEN ER TRUKKET TILBAGE FRA VEJEN MANGELFULD WAYFINDING TIL DESTINA- TIONER MANGEL PÅ BYMÆSSIGHED IFT. AKTIVITET OG TÆTHED UUDNYTTEDE OG UTYDELIGE ENTRÉPLAD- SER MANGEL PÅ UDADVENDTE FUNKTIONER F.EKS. CAFÉER AKTIV BYMÆSSIGHED OG BLANDEDE FUNKTIONER MIDT IMELLEM INAKTIV KOMMENDE BYGGERI MANGEL PÅ AKTIVITET I STUEETAGERNE LANGS VIDENSBYRUTEN OG EN OMFATTENDE BYGGEPROCESS. DER FINDES FLERE AFVISENDE STUEETAGER, DER BI- DRAGER TIL UTRYGHED OM AFTENEN DER ER GENERELT MANGEL PÅ AKTIVE STUEETAGER OG TYDELIGHED OMKRING FUNKTIONER I OMRÅDET FINE BYGNINGER, MEN INAKTIVE STUEETAGER Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 15

16 PROCES OG UDVIKLING ET OMRÅDE I UDVIKLING OG FORANDRING OMRÅDET ER I FULD UDVIKLING MED MANGE NYE VIGTIGE BYGGERIER DER FINDES MULIGHED FOR AT STYRKE ET SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKEL- NETVÆRK MED NEDSLAGSPUNKTER I KOMMENDE OG IGANGVÆRENDE UDBYGN- INGER MULIGHED FOR AT PÅVIRKE KOMMENDE NYBYGGERIER HENIMOD MERE AKTIVITET OG ÅBENHED UD TIL BYENS RUM MULIGHED FOR AT UDVIKLE OG STYRKE ET SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKEL- NETVÆRK OVER TID MULIGHED FOR ALLEREDE NU AT ETABLERE GROBUND FOR AKTIVITETER I DE KOMMENDE UDBYGNINGSOMRÅDER SAMLET HELHEDSPLAN - FORTÆTNING, IDÉ OM MIX AF FUNKTIONER OG ET SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK INFORMATION OMKRING DEN LANGE BYUDVIKLINGS- PROCES I OMRÅDET ET FREMTIDIGT BYFORNYELSESOMRÅDE KAN GIVE MU- LIGHED FOR MIDLERTIDIGE FUNKTIONER EKSEMPEL PÅ EN AKTIV UDNYTTELSE AF ET BYGGEPLADSHEGN, DER ER LOKALT FORANKRET 16 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

17 BYGGEPLADSER SKABER BARRIERER SVÆRT I NUVÆRENDE FASE AT ETABLERE ET SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK MIDLERTIDIGE KOBLINGER SKAL ETABLERES OVER TID NYBYGGERI KAN POTENTIELT KOMME TIL AT BIDRAGE TIL ENDNU FLERE INAK- TIVE STUEETAGER/ FACADER, DEN STORE SKALA SAMT FLERE LUKKEDE ENHEDER UDBYGNINGER SKER OVER TID 1 HVORDAN SIKRES DE AKTIVE STUEETAGER? HVAD GØR VI IMENS VI VENTER? KUN 3 INDGANGE? Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 17

18

19 MÅLSÆTNINGER & STRATEGIER

20 OPSUMMERING AF STRATEGIER STRATEGIER FOR CSC NETVÆRKSBY - IKKE EN RUTE MEN ET BYRUMSNETVÆRK I ET LÆRENDE LANDSKAB; ET VIDENSBYNETVÆRK Ambitionerne for strategien er et sammenhængende byrumsnetværk med gang- og cykelforbindelser sammenkoblede med mødesteder, der kan danne grundlag for møder imellem mennesker og som synliggører virksomhederne i området i et vidensbynetværk et lærende landskab. EN SAMLET VIDENSBYIDENTITET Ikke en rute - et byrumsnætverk. Vidensbynetværket består af en serie af netværk, med forskellige institutioner og destinationer. Vidensbyruten kan bidrage til udviklingen af det samlede netværk og fungere som en slags intern rygrad igennem området. Vidensbynetværket er et sammenhængende byrumsnetværk, der skal styrke både de fysiske forbindelser i området, netværket mellem aktører i området samt skabe rammen for vidensudveksling og møder mellem mennesker og institutioner på tværs af fagligheder og på tværs af livet udenfor og indenfor Vidensbyen. SKAB EN SAMLET IDENTITET FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG VIDENSBYEN SKABE SAMMENHÆNG OG GENKENDELIGHED I VIDENSBYNETVÆRKET SIKRE TYDELIG WAYFINDING I OMRÅDET GENNEM SKILTNING, BRUG AF GENKENDELIGE ELEMENTER, FARVER OG FORMER FOKUSERE PÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET NU! - SAMT UDVIKLING OVER TID INTEGRERES I DEN EKSISTERENDE KONTEKST - IKKE VÆRE DOMINERENDE, RESPEKT FOR LOKALOMRÅDERNE SYNLIGGØRE VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER RUMME FLEKSIBILITET FOR FORANDRING OG TILPASNING OVER TID INFORMERE OMKRING UDVIKLINGSPROJEKTER I VIDENSBYNETVÆRKETS OFFENTLIGE RUM OG SKABE GRUNDLAG FOR DIALOG OMKRING PROJEKTER, HVOR LOKALE AKTØRER INVOLVERES 20 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

21 ET SAMMENHÆNGEDE VIDENSBYNETVÆRK MØDESTEDER SOM KATALYSATORER ETABLÉR KONTINUERLIGE FORBINDELSER OG STYRK DET SAMLEDE BEVÆGELSESNETVÆRK I DET ENKELTE KVARTER ETABLÉR MØDESTEDER SOM KATALYSATORER FOR NETVÆRKET OG FOR AT STIMULERE MØDER MELLEM MENNESKER STYRK DE 5 TYPER AF LOKALE KVARTER-NETVÆRK INDENFOR DET SAMLEDE VIDENSBYNETVÆRK PRIORITÉR FODGÆNGERE OG CYKLISTER GENNEM STYRKEDE FYSISKE FORBINDELSER OG REPAREREDE MISSING LINKS FOKUS PÅ GODE GANG- OG CYKELFORBINDELSER MELLEM DE FEM OMRÅDERS NETVÆRK OG KOBLINGER TIL BYENS NETVÆRK DYRK DEN INDIVIDUELLE NETVÆRKSKARAKTER OG -IDENTITET SKAB MULIGHED FOR ALTERNATIVE RUTER ETABLÉR TYDELIGE MØDESTEDER LANGS BEVÆGELSESNETVÆRKET HVOR LIV OG MENNESKER ALLEREDE ER KONCENTRÉR AKTIVITETER, OPHOLD OG ATTRAKTIONER SÅ MØDESTEDERNE BLIVER KATALYSATORER FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG LOKALOMRÅDERNE STIMULÉR MØDER MELLEM MENNESKER OG PLADS FOR REFLEKSION SKAB EN PLATFORM FOR AT VISUALISERE AKTØRER & BRUGERE LAD MØDESTEDERNE SKABE RAMMEN FOR SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FORSKELLIGE AKTØRER I VIDENSBYNETVÆRKET ETABLÉR HIERARKI I NETVÆRKET, STYRK HOVEDRUTEN MED MANGE SEKUNDÆRE FORBINDELSER TIL OG FRA Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 21

22 EN SAMLET VIDENSBYIDENTITET GENNEMGÅENDE IDENTITET FORANKRET I DET LOKALE SKABE SAMMENHÆNG OG GENKENDELIGHED I VIDENSBYNETVÆRKET SIKRE TYDELIG WAYFINDING I OMRÅDET GENNEM SKILTNING, BRUG AF GENKENDELIGE ELEMENTER, FARVER OG FORMER STYRK WAYFINDING OG SKAB EN SAMLET IDENTITET FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG VIDENSBYEN FOKUSERE PÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET NU! - SAMT UDVIKLING OVER TID INTEGRERES I DEN EKSISTERENDE KONTEKST - IKKE VÆRE DOMINERENDE, RESPEKT FOR LOKALOMRÅDERNE SYNLIGGØRE VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER RUMME FLEKSIBILITET FOR FORANDRING OG TILPASNING OVER TID INFORMERE OMKRING UDVIKLINGSPROJEKTER I VIDENSBYNETVÆRKETS OFFENTLIGE RUM OG SKABE GRUNDLAG FOR DIALOG OMKRING PROJEKTER, HVOR LOKALE AKTØRER INVOLVERES ELEMENTER FORM KONCEPT: VIDENSCIRKLEN WAYFINDING Skal tydeliggøre vejvisning til funktioner, destinationer og aktiviteter i vidensbynetværket igennem brug af skiltning samt genkendelige elementer, former og farver. Dette kan både være i form af markering af eksisterende elementer såsom armaturer, bænke, facader etc. samt tilførsel af nye. CSC BELYSNING & BEGRØNNING Belysning i menneskelig skala skal skabe tryghed i området samt synliggøre Vidensbynetværket hele døgnet. Belysningen kan være både funktionel samt kunstbelysning. Begrønning plantning af nye træer kan være med til at bringe skalaen ned i områder med store bygninger, samt skabe læ for regn og vind, såvel som tilføre en højere grad af sanselighed med farver, dufte og tydeliggøre årstidernes skiften. Belysningscirkler på bebyggelse, beplantning eller belægning AKTIVITET OG PAUSER Mødesteder og pauserum skal danne rum for ophold og kunne rumme både passive og aktive opholdsfunktioner/ programmer, samt programmerede og ikke programmerede rum. Nogle steder handler det om at tilføre små funktioner det lille ekstra lag og andre om at tilføre nye større funktioner. Cirklen som samlende markering af opholds og aktivitetsrum med variende funktion MIDLERTIDIGHED Det er vigtigt, at de nye lag, der tilføres, imødekommer at Vidensbyen er et område under forandring. Aktiv inkludering af byggepladser, midlertidige funktioner i eksisterende byggerier og byrum kan bruges til at danne grundlag for liv i området fra gammelt til nyt, til formidling omkring forandring og til inkludering af både lokale aktører i de enkelte områder og udefrakommende aktører, der kan tilføre nye programmer og funktioner. Cirklen som markering af midlertidige forbindelser og aktivering af byggepladshegn 22 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

23 VIDENSBYIDENTITET - START PROCESSEN NU! WAYFINDING SKILTNING MARKERING PÅ BELÆGNING IKONISKE MARKØRER BELYSNING & BEGRØNNING FLYTBARE PLANTEKUMMER GRØNNE VÆGGE LYSFILTRE PÅ ARMATURER BELYSNING AF ELEMENTER KUNSTBELYSNING OG PROJEKTION PÅ FLADER OG ELEMENTER NYE ARMATURER + ACCÉNTFARVE AKTIVITET & PAUSER FLYTBARE STOLE, BORDE OG KIG IND I FREMTIDEN MED BÆNKE, PARASOLLER TIL LÆ FREMTIDSKIKKERTEN! (UNSWORN.ORG/PARASCOPE) PROGRAM FOR STREET FOOD PROGRAM FOR AKTIVITETER INFORMATION & FORMIDLING AKTIVE BYGGEPLADSHEGN + FORMIDLING CSC CSC Et ekstra lag af formidling og information om virksomheder og funktioner bruges til at fortælle om særlige lokale lag Accéntfarven applikeres på strategisk udvalgte punkter eller dele af elementer for at synliggøre uden at dominere Brug af accéntfarve som effektbelysning Formidling kan integreres i belysning for at yderligere stimulere sanser og aktiviteter Formidling ved opholdsrum, der skaber nysgerrighed omkring aktiviteter og funktioner Enkelte elementer med accéntfarve kan integreres ved nye mødespladser eller i eksisterende opholdsog aktivitetsrum Accéntfarve applikeres i større mængder for at skabe opmærksamhed - nu sker det noget! MIDLERTIDIGHED Formidling som redskab for involvering af medborgere om fremtidsvisioner og proces Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 23

24 ET SAMMENHÆNGENDE VIDENSBYNETVÆRK SAMMENHÆNGENDE OG STYRKEDE LOKALE NETVÆRK STYRK DE 5 TYPER AF LOKALE KVARTER-NETVÆRK INDENFOR DET SAMLEDE VIDENSBYNETVÆRK PRIORITÉR FODGÆNGERE OG CYKLISTER GENNEM STYRKEDE FYSISKE FORBINDELSER OG REPAREREDE MISSING LINKS FOKUS PÅ GODE GANG- OG CYKELFORBINDELSER MELLEM DE FEM OMRÅDERS NETVÆRK OG KOBLINGER TIL BYENS NETVÆRK DYRK DEN INDIVIDUELLE NETVÆRKSKARAKTER OG -IDENTITET SKAB MULIGHED FOR ALTERNATIVE RUTER ETABLÉR HIERARKI I NETVÆRKET, STYRK HOVEDRUTEN MED MANGE SEKUNDÆRE FORBINDELSER TIL OG FRA ETABLÉR KONTINUERLIGE FORBINDELSER OG STYRK DET SAMLEDE NETVÆRK I DET ENKELTE KVARTER DEN AKTIVE BY DEN BLANDEDE BY DEN MONOFUNKTIONELLE BY CAMPUSBYEN DEN KLASSISKE BY Vigtige forbindelsespunkter Byens netværk Lokale netværk 24 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

25 DEN BLANDEDE BY: DET MANGFOLDIGE NETVÆRK linger under udbygningen af Niels Bohr bygningen Synliggør ankomst og tydeliggør de offentlige og de semi-private forbindelser gennem gårdrummene sætterånd - CAMPUSBYEN: DET INTEGREREDE CAMPUSNETVÆRK information og cykelparkeringer påkoblet byens netværk og pendler- Synliggør institutionernes funktioner ved entréer og skab program for at kommunikere viden i det offentlige rum Fejr entréer til institutioner som studenternes lokale mødespladser Dyrk det grønne åbne miljø i Universitetsparken og styrk forbindelser for fodgængere og cyklister som følger desire lines Fejr ny fodgængerovergang og busstoppested langs Nørre Allé med etablering af en ny entré til Campus Ekstra fokus på belysning og tryghed om aftenen i Universitetsparken DEN AKTIVE BY: NETVÆRK MED AKTIVITET OG OPHOLD Styrk forbindelser gennem aktivitetsområdet med tydeligt markerede forløb og skiltning Etablér opholdsmuligheder og rum for pauser langs gang- og cykelforbindelser og ved aktivitetsområderne gården Omlæg overgangen på Edel Sauntes Allé med en tydelig markeret fodgænger- og cykelovergang, der kobler både på tværs og på langs DEN MONOFUNKTIONELLE BY: DE STORE LINIER OG KRYDS Styrk koblingen på langs, oprydning i parkering samt implementering af to-vejs cykel- og fodgængersti langs med kanten til Fælledparken - Åben op mod det grønne, skab visuel og fysisk kontakt Træk det grønne på tværs af vejen for at bringe skalaen på byggeriet ned og for bedre integrering mellem de to sider af vejen Øg trygheden om aftenen gennem god belysning. Effektbelysning af beplantning i kryds og funktionsbelysning langs strækningerne DEN KLASSISKE BY: GADENETVÆRK Styrk koblingen på tværs af Blegdamsvej for fodgængere og cyklister gennem tydeligere markering af kryds og ny fodgængerovergang i niveau Styrk koblingen og fejr ankomst til den rekreative rute langs Søerne nye facade - friholde view til Fugleøen Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 25

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Det Nye Storetorv Vores torv

Det Nye Storetorv Vores torv Det Nye Storetorv Vores torv Juni 2013 Et nyt fællesskab DEBATOPLÆG OM DET NYE STORETORV Det Nye Storetorv skal være byens store, rummelige og åbne mødested. Både det folkelige mødested for borgerne og

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S

TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007. Bjørvika Infrastruktur A/S BYROM OG GATEROM TEMAHEFTE BJØRVIKA / 2007 Bjørvika Infrastruktur A/S 2. revision 20.03.07 Gehl Architects LS & LJL Div. revisioner og tilføjelse af kapitel om gater Bjørbekk & Lindheim JB & LL 3. revision

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 orgerrepræsentationen har den 20. september 2012 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan Carlsberg II med tilhørende tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2011 Planerne

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere