VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014"

Transkript

1 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

2 INDHOLD Anbefalinger Analyse: Opsummering af analyse Netværk og bevægelse Karakter og Identitet Aktiviteter og Brugergrupper Bebyggelse og Funktioner Proces og Udvikling Strategier: Opsummering af strategier Et sammenhængende Vidensbynetværk En samlet Vidensbyidentitet Mødesteder i Vidensbynetværket KØBENHAVN JUNI 2014 Klient: Konsulent: Campus Service Københavns Universitet St. Kannikestræde København K Michael Tillegreen Dagø Pernille Nørby Thomas Kristensen Projektansvarlig Henriette Vamberg, Partner, Arkitekt, Projektleder Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Projekt Team Lars Bach Nielsen, stud.arch. 2 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

3 INTRODUKTION Opgavebeskrivelse På baggrund af det allerede udviklede strategiarbejde for Copenhagen Science City, er Gehl Architects blevet bedt om at udarbejde en analyse den fremtidige Metrostation på Skjolds Plads, til Søerne via Københavns - Formålet med opgaven er med fokus på at skabe bedre bymæssig interaktion og synlighed, øge mulighederne for at mennesker kan mødes og bevæge sig i området, og skabe synergi imellem erhverv, vidensinstitutioner og byen. Opgaven er også at vor der både er behov og potentiale for at udføre forbedringer og udvikle mødepladser langs ruten. Fra vidensbyrute til vidensbynetværk I forbindelse med analysen af Videnbyruten og dens kontekst, konkluder- derimod fremhæve et samlet byrumsnetværk, et vidensbynetværk i bydelen, der kan styrke områdets samlede udviklingsstrategi og brand. Strategien beskrives på et overordnet niveau og anviser mulige forbedringer for at skabe et sammenhængende bevægelsesnetværk. Inden for at etablere nye mødepladser, der kan koble netværket sammen og vi illustrerer forslag til udviklingsmuligheder og mere konkrete initiativer for udvalgte nedslagspunkter. Præcis som Copenhagen Science Cities existerende netværk mellem erhverv, vidensinstitutioner og by er i konstant udvikling, så skal det fysiske vidensbynetværk illustreret i denne rapport ikke ses som fuldstændigt eller som et komplet billede. Flere pladser og forbindelser vil kunne tilføres det samlede vidensbynetværk gennem et fortsat samarbejde med områdets aktører. Videre proces Strategien i dette dokument indeholder et stort antal forslag til forbedringer og udviklingsmuligheder. I den videre proces bør der etableres en dialog og et samarbejde mel- spørgsmål såsom - Hvad er muligt nu? Hvilke samarbejder er påkrævede i forhold til gennemførsel af initiativerne? Hvem tager initiativ og driver hvilke dele af projektet fremad? Hvordan kobles initiativerne til helheden? Et vigtigt mål er at skabe bedre synlighed af Copenhagen Science City og synergi mellem erhverv, vidensinstitutioner og by som helhed. Byrummene udgør et fysisk mødested, men for at gøre byrummene levende kræves mere end blot fysiske forbedringer. Byrumsplanen for videnbynetværket bør fremadrettet danne udgangspunkt for en udvikling af bydelen, hvor institutioner, erhvervsbygninger og bygninger i området, generelt åbnes mod de nye byrum for at skabe en levende interaktion og en attraktiv og spændende ny bydel, der kan tiltrække nye start-ups, nye virksomheder, investeringer og ikke mindst nyt byliv. Videnbydelen har mulighed for at blive en attraktiv ny bydel for mennesker, med levende byrum, aktive stueetager og samarbejde på kryds og tværs. AFGRÆNSNING AF ANALYSEOMRÅDE Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 3

4 ANBEFALINGER - PRIORITERING AF DE FØRSTE INDSATSER Denne rapport beskriver en række strategiske indsatser og konkrete forslag, der kan bidrage til at skabe mødepladser og styrke koblinger for at etablere et sammenhængende byrumsnetværk, et Vidensbynetværk. Noget tager tid at implementere, noget kan ske hurtigere. Vi anbefaler i den videre proces, at på den aktivitet, som foregår i dag. DEN OVERORDNEDE ANBEFALING FOR UDVIKLINGEN AF VIDENSBYDELEN COPENHAGEN SCIENCE CITY ER: SKAB MØDEPLADSER! Mødepladser er en helt afgørende forudsætning for udviklingen af en vidensbydel mødepladser, hvor mennesker mødes, ideer udveksles og ny viden opstår, mødepladser hvor mennesker møder information, henter inspiration og bliver nysgerrige, mødepladser hvor mennesker tager en pause, får ny energi alene eller sammen med andre mennesker. Fælles for alle typer af mødepladser er, at de inviterer til at stoppe op og tage ophold i kortere eller længere tid. Her foreslår vi, at man fokuserer på følgende steder: ANKOMSTSTEDER DET KAN BÅDE VÆRE ENTRÉER TIL BYGNINGERNE I OMRÅDET, MEN KAN OGSÅ VÆRE DER HVOR MAN ANKOMMER TIL OMRÅDET. KRYDSNINGSPUNKTER KRYDSNINGSPUNKTER ER DE CENTRALE STEDER, HVOR VIGTIGE FORBINDELSER MØDES OG HVOR DER (POTENTIELT) ER ET STORT FLOW AF MENNESKER. KRYDSNINGSPUNKTERNE OMFATTER OGSÅ TRAFIKALE KNUDEPUNKTER, SÅSOM BUSSTOPPESTEDER, PARKERINGSPLADSER OG METROSTATIONER. MØDESTEDER MØDESTEDERNE ER DE STØRRE MØDEPLADSER, HVOR MENNESKER FRA FLERE FORSKELLIGE STEDER MØDES, BÅDE DE LOKALE BRUGERE OG PERSONER SOM BLOT PASSERER IGENNEM OMRÅDET. MØDESTEDERNE TILBYDER MERE END OPHOLD, DER INVITERES OGSÅ TIL AKTIVITET, SOM KAN FUNGERE SOM ATTRAKTOR FOR MENNESKER UDEFRA OG SKABE MØDER PÅ TVÆRS. Konkrete idéer: ANKOMSTSTED TIL UNIVERSITETSPARKEN FRA NØRRE ALLÉ Etablering af en synlig og tydelig forbindelse, samt ny entré, til Universitetsparken fra Nørre Allé, der kobler til den nye busholdeplads og på tværs af Nørre Allé til skateparken. Her anbefaler vi, at der arbejdes med at få etableret en ny funktion i den eksisterende bygning eller at der etableres en ny bygning mod Nørre Allé - studenterbar, universitetscafé eller fælles studielokaler med aktiv stueplan der både henvender sig til parken og etablerer ny entré til Nørre Allé. (se mere side 30) KRYDSNINGSPUNKT- HENRIK HARPESTRENGSVEJ fejre forbindelser på tværs af Frederiks V s vej og åbne kanten mod Fælledparken op. Sæt fokus på krydsningspunkt Henrik Harpestrengsvej - og tydeliggøre krydsningen i belægningen, samt etablér mulighed for street food koncept. Fejring af entréen til Fælledparken med belysning og tydelig skiltning til de forskellige funktioner i området. (se mere side 33) MØDESTED: STREET FOOD KONCEPT Udvikle et street food koncept dette kan give mennesker noget at mødes om og bidrage til at skabe en identitet for området. Street food konceptet kan være med til at skabe bymæssige funktioner, hvor der rapporten beskrives som mødesteder. Pladser som har forudsætninger og behov for et street food koncept er: Universitetsparken, skateparken og mødested: Henrik Harpestrengs vej/frederiks V s vej. (se mere side 22-23, 30-33) 4 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

5 FOR AT LYKKES MED AT SKABE MØDEPLADSER ANBEFALER VI, AT DER ARBEJDES MED AT SKABE: FORBINDELSER PÅ TVÆRS Med forbindelser på tværs af vidensbyruten sætter vi fokus på at skabe et netværk i hele området og de 3 delområder. Mødepladserne kan kun fungere, hvis flere mennesker inviteres forbi. Det handler om at koble steder og funktioner på nye og bedre måder. For at hjælpe disse forbindelser på vej anbefaler vi, at man prioriterer: WAYFINDING BÅDE GENNEM SKILTING VED DE VIGTIGE ANKOMSTPUNKTER OG KRYDSNINGSPUNKTER I OMRÅDET OG VED AT SIKRE, AT DE LOKALE NETVÆRK BLIVER SYNLIGGJORT OG KOBLET PÅ DET BYMÆSSIGE NETVÆRK FORMIDLING BEDRE SYNLIGHED IFT. DE FORSKELLIGE AKTØRER I OMRÅDET, BÅDE ERHVERV, VIDENSINSTITUTIONER OG DE LOKALE BRUGERE. FORMIDLING AF VIDEN OG FORMIDLING SOM ET REDSKAB FOR DIALOG OMKRING FREMTIDIG BYUDVIKLING Konkrete ideer: ANKOMSTSTED: METRO SKJOLDS PLADS Synliggørelse af forbindelser til og fra vidensbynetværket ved Skjolds ementer og tydelige koblinger til Titangården, Sigurdsgade og Metropol og videre til Niels Bohr bygningen og Universitetsparken. FREMTIDSKIKKERT En fremtidskikkert er et formidlingsredskab, der kan anvendes til forskellige formål. Det kan synliggøre, hvad der sker inde i bygningerne/fortælle om de mange interessante funktioner hvilke aktiviteter der foregår, interessante forskningsresultater osv. eller vise billeder af, hvad der er på den Samtidig stimulerer det nysgerrighed og skaber invitation til at stoppe op. Fremtidskikkerten kan invitere mennesker, som ikke er daglige brugere i området til at udforske området mere og bidrage til forståelsen af området, herudover også hvordan det vil forandre sig over tid. Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 5

6 OPSUMMERING AF ANALYSE POTENTIALER OG UDFORDRINGER I VIDENSBYEN Analysen af Vidensbyruten har fokuseret på ruten i en større bymæssig sammenhæng og konklusionerne fra analysen sammenfatter nogle generelle problemstillinger i denne del af byen, der relaterer sig til Bevægelsesmønstre, Identitet, Aktiviteter, Bebyggelsen og Byudviklingen af området generelt. NETVÆRK & BEVÆGELSE KARAKTER & IDENTITET tialer at bygge videre på og adresseres udfordringerne på den rette måde, kan der skabes et ganske særligt miljø, der i langt højere grad kan fordre læring og vidensudveksling, hvilket synes at være én af de væsentligste potentielle synergieffekter. STÆRKE MØDESTEDER MED BYENS EKSISTERENDE NETVÆRK STOR VARIATION I KARAKTERER OG KONTRASTER MISSING LINKS OG BARRIERER MANGEL PÅ IDENTITET I DE OFFENTLIGE RUM 6 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

7 AKTIVITETER & BRUGERGRUPPER BEBYGGELSE & FUNKTIONER PROCES & UDVIKLING AKTIVITETER FOR MANGE FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER MANGE STÆRKE DRIVKRÆFTER OG DESTINATIONER ET OMRÅDE UNDER UDVIKLING OG FORANDRING FOKUS PÅ SMALLE AKTIVITETER OG MANGEL PÅ SMÅ PAUSERUM STORE ENHEDER, LUKKEDE OG INAKTIVE FACADER BYGGEPLADSER I OMRÅDET SKABER BARRIERER OVER FLERE ÅR Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 7

8 NETVÆRK OG BEVÆGELSE STÆRKE TRAFIKALE KRYDSNINGSPUNKTER egmont kollegiet STÆRKE FYSISKE RELATIONER MED BYENS EKSISTERENDE FLOWS; MANGE ANKOMSTPUNKTER OG KRYDSNINGSPUNKTER PÅ RUTEN skjolds plads sifs plads metropol 8 min 4 min 600 m 300 m parken zoologisk museum osram huset trafik legepladsen universitet fælledparken LOKALT VIGTIGE KOBLINGER LANGS RUTEN riget kollegium banana park superkilen uniparken kong frederik universitet hallen trianglen skate parken 4 min 8 min 300 m 600 m STÆRKE KOBLINGER PÅ TVÆRS AF RUTEN tårn legepladsen RUTEN KOBLER TIL REKREATIVE OG GRØNNE CYKELRUTER (SØERNE & NØRREBRORUTEN) KORTE AFSTANDE TIL DESTINATIONER FRA RUTEN guldbjerg plads riget nørreparken de gamles by søerne nørrebro runddel 4 min 8 min 300 m 600 m panum FODGÆNGERE - KORTE AFSTANDE TIL DESTINATIONER OG OFFENTLIG TRANSPORT, MEN LANG DISTANCE AT GÅ FRA A-B vibenhus runddel bispebjerg station egmont kollegiet GOD TILGÆNGELIGHED OG KORT AFSTAND TIL OFFENTLIG TRANSPORT skjolds plads metropol DEN PRIMÆRE TRANSPORTFORM ER CYKEL, MEN DER FINDES OGSÅ EN HØJ ANDEL AF GÅENDE I OMRÅDET sifs plads parken zoologisk museum osram huset universitet trafik legepladsen fælledparken 2,5 min riget kollegium banana park superkilen uniparken universitet kong frederik hallen 600 m skate parken trianglen tårn legepladsen guldbjerg plads riget nørreparken søerne de gamles by nørrebro runddel panum CYKLISTER - KORTE AFSTANDE OG STÆRKE KOBLINGER PÅ TVÆRS AF RUTEN 58% 13% 29% ANKOMSTSPUNKT PLADS HVOR MENNESKER ANKOMMER OG FORDELER SIG IMOD FORSKELLIGE DESTINATIONER FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER KRYDSNINGSPUNKT BEVÆGELSE IGENNEM UDEN OPHOLD FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER FORDELING AF TRANSPORTFORMER VED KRYDSNINGSPUNKT HENRIK HARPESTRENGS VEJ / FREDERIKS V S VEJ 8 VIGTIGE ANKOMST - OG KRYDSNINGSPUNKTER FOR FODGÆNGERE OG CYKLISTER Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 5 min 7,5 min 1200 m 1800 m

9 MISSING LINKS OG BARRIERER MISSING LINKS OG BARRIERER TRAFIKALE BARRIERER (JAGTVEJ, NØRRE ALLÉ, BLEGDAMSVEJ) VIDENSBYRUTEN OPLEVES IKKE SOM ÉT SAMMENHÆNGENDE FORLØB MANGLENDE KOBLINGER LANGS VIDENSBYRUTEN MANGEL PÅ CYKEL- OG FODGÆNGERKVALITET I VISSE OMRÅDER INGEN VISUEL SAMMENHÆNG MANGELFULD WAYFINDING INGEN ANLEDNING TIL AT ANVENDE RUTEN FRA A-B MISSING LINK LINK MED MANGLENDE KVALITET MANGEL PÅ LOGISK FORSTÅELIG RUTE MISSING LINKS OG SVAGE KOBLINGER NØRRE ALLÉ 14% 86% DAGLIGT DAGLIGT BLEGDAMSVEJ 38% JAGTVEJ 62% DAGLIGT DAGLIGT 35% DAGLIGT 65% DAGLIGT TRAFIKALE BARRIERER UDFORDRET FODGÆNGER- OG CYKELMILJØ BEVÆGELSE MELLEM TRAFIK OG PARKEREDE BILER MANGLENDE UNDERSTØTTELSE AF DESIRE LINES (BLEGDAMSVEJ) (FREDERIK DEN V S VEJ) (SKATERPARKEN) FODGÆNGERPASSAGE AF LAV KVALITET FYSISKE BARRIERER - MANGLENDE FORSTÅELSE FOR DESIRE LINES (NØRRE ALLÉ) TRAFIKALE BARRIERER - MISSING LINKS (BLEGDAMSVEJ) (JAGTVEJ) Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 9

10 KARAKTER OG IDENTITET STOR VARIATION OG KONTRAST STOR VARIATION AF KARAKTERER OG KON- TRASTER LANGS MED VIDENSBYRUTEN VIDENSBYRUTEN STARTER OG SLUTTER I KLASSISKE BYMÆSSIGE KVARTERER DEN BLANDEDE BY DELOMRÅDER HAR HVER DERES TYDELIGE IDENTITET OMRÅDET ER GENERELT MEGET GRØNT OG HAR EN STOR GRAD AF ÅBENHED VIDENSBYRUTEN ER PRÆGET AF EN MEN- NESKELIG SKALA IFT. BYGNINGSMASSER OG UDERUM 5 CAMPUSBYEN 4 DEN AKTIVE BY 3 OMRÅDET HAR EN STÆRK VIRKSOMHEDS- PROFIL 2 DEN MONOFUNKTIONELLE BY 1 DEN KLASSISKE BY 5 DELOMRÅDER AF FORSKELLIG KARAKTER GENERELT GRØN KARAKTER OG GOD MENNESKELIG SKALA PÅ BYRUM OG GADEFORLØB I HELE OMRÅDET 1 2 DEN KLASSISKE BY BLANDET, DOG MEST BOLIG. ENSARTET BYGNINGSMASSE DEN MONOFUNKTIONELLE BY STOR SKALA. PRÆGET AF RIGET OG FÆLLEDPARKEN. 3 4 DEN AKTIVE BY MODERNE PARK. FOKUS PÅ AKTIVITETER CAMPUSBYEN PUNKTBEBYGGELSE I PARK. MONOFUNKTIONELT 5 DEN BLANDEDE BY BLANDEDE FUNKTIONER. BLANDET BYGNINGSMASSE 10 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

11 BYENS BAGSIDE UDERUMMENE HAR GENERELT EN SVAG IDENTITET OG DER FINDES IKKE EN FÆLLES SAMLET IDENTITET FOR OMRÅDET VIDENSBYEN OPLEVES SOM EN ISOLERET DEL AF BYEN, DER MANGLER EN RÆKKE BYMÆSSIGE FUNKTIONER VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER VENDER RYGGEN TIL OG ER IKKE SYNLIGE I DET OF- FENTLIGE RUM VEJSIDEPARKERING BIDRAGER TIL EN KARAKTER AF BAGSIDE MANGE UDERUM ER NEDSLIDTE OG MEGET LIDT INVITERENDE KARAKTER AF BAGSIDE. MAN BEVÆGER SIG PÅ KANTEN MELLEM PARKERING OG INAKTIVE FACADER MED FÅ INDGANGE FÆLLEDPARKEN ER EN INTROVERT PARK, DER VENDER RYGGEN TIL BYEN I FORM AF BUSKADS OG HEGN VIRKSOMHEDSPROFIL OPLEVES IKKE I DET OFFENTLIGE RUM - DOG MED SMÅ KIG IND TIL AKTIVITETERNE I PARKEN Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 11

12 AKTIVITETER OG BRUGERGRUPPER MANGE AKTIVITETER OG BRUGERE STOR VARIATION AF AKTIVITETER FOR MANGE FORSKELLIGE BRUGER- OG ALDERS- GRUPPER PÅ TVÆRS AF DE ENKELTE AKTI- VITETSOMRÅDER skjolds plads - caféhjørne sifs plads - caféhjørne MANGE REKREATIVE TILBUD gårdrum 2 - metropol STORT FOKUS PÅ FYSISK AKTIVITET OG LEG gårdrum 1 - metropol trafiklegepladsen AKTIVITETERNE LANGS VIDENSBYRUTEN BIDRAGER TIL OPLEVELSEN LANGS FORLØ- BET - LYDEN AF AKTIVITET, TEGN PÅ LIV universitetsparken fælledparken BORGERE FRA HELE BYEN KOMMER TIL OMRÅDET FOR AT BRUGE DE UNIKKE FACI- LITETER, DER FINDES HER skateparken mini skatebane tårnlegepladsen PRIMÆR AKTIVITET - FYSISK UDFOLDELSE caféhjørne søerne PRIMÆR AKTIVITET - OPHOLD DER ER MANGE SAMLINGSPUNKTER OG MEGET AKTIVITET I OMRÅDET MEN DER MANGLER BYRUM, SOM INVITERER TIL DE IKKE FORVENTEDE MØDER MELLEM FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER MANGE FORSKELLIGE BRUGERGRUPPER - MØDET SKER VED INDGANGENE MANGE FORMER FOR AKTIVITETER, DER INVITERER TIL BÅDE PASSIV OG AKTIV DELTAGELSE AKTIVITETERNE BIDRAGER TIL OPLEVELSEN LANGS FOR- LØBET, SELV NÅR MAN IKKE ER AKTIV BRUGER BLANDEDE AKTIVITETER I ÉT OMRÅDE OPHOLDSMULIGHED - PEOPLE WATCHING SPOT DER FINDES SMALL SCALE AKTIVITET I DE MERE BYMÆSSIGE OMRÅDER 12 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

13 FORMIDDAG KL 10:00 53 % MIDDAG KL 13:30 64 % EFTERMIDDAG KL 16:00 75 % MANGEL PÅ DE SMÅ PAUSERUM AKTIVE PASSIVE AKTIVITETERNE I DE FORSKELLIGE PRO- GRAMMEREDE RUM HENVENDER SIG I HØJ GRAD TIL UDVALGTE /SNÆVRE BRUGER- GRUPPER 47 % SKATEPARKEN STØRRE ALDERSSPREDNING OM EFTERMIDDAGEN, MEN GENERELT DOMINANS AF TEENAGEDRENGE 36 % 25 % TEENAGEDRENGE TEENAGEPIGER BØRN DA DE FORSKELLIGE AKTIVITETSOMRÅDER ALLE HAR ÉN PRIMÆR BRUGERGRUPPE, BETYDER DET, AT DER IKKE SKER EN BLAN- DING MELLEM DE FORSKELLIGE BRUGER- GRUPPER I OMRÅDET MANGEL PÅ SMÅ PAUSERUM. BÅDE PRO- GRAMMEREDE OG IKKE PROGRAMMEREDE FORMIDDAG KL 10:30 MIDDAG KL 12:00 EFTERMIDDAG KL 14:30 SIDDENDE SEKUNDÆRT SIDDENDE BORD/ BÆNK FÅ STEDER INDRETTET TIL LÆRING, STUDIE, IDÉ- OG VIDENSDELING STÅENDE 11% 6 % 32 % 67 % 58 % KLATREVÆG 51 % 33 % 13 % 6 % 23 % TEENAGEPIGER UNIVERSITETSPARKEN LIGE FORDELING MELLEM MÆND OG KVINDER, ALLE I ALDERSGRUPPEN 18-3O ÅR TEENAGEDRENGE PAUSERUM VED RIGET, FOR STUDERENDE GENERELT MANGEL PÅ SMALL SCALE OPHOLDSRUM. BÅDE PROGRAMMEREDE OG IKKE PROGRAMMEREDE SKATEPARKEN ER ET SPECIALISERET TILBUD, DER PRIMÆRT BRUGES AF TEENAGEDRENGE Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 13

14 BEBYGGELSE OG FUNKTIONER MANGE DRIVKRÆFTER OG STORE DESTINATIONER STÆRKE DESTINATIONER, DER TILTRÆK- KER MANGE BESØGENDE TIL OMRÅDET STORT FOKUS PÅ LÆRING, INNOVATION OG HELSE STÆRKE INTERESSENTER, DER KAN INVIT- ERES MED I FORSKELLIGE SAMARBEJDER PÅ TVÆRS SKJOLDS PLADS C S PROFFESIONS- HØJSKOLEN METROPOL C KØBENHAVNS UNIVERSITET PARKEN BRUGERGRUPPEN ER DOMINERET AF EN STOR ANDEL UNGE OG KREATIVE MEN- NESKER universitetsparken skateparken fælledparken I OMRÅDET KOMMER DAGLIGT ARBEJDENDE/ STUDERENDE I OMRÅDET BOR BEBOERE KØBENHAVNS UNIVERSITET RIGSHOSPITALET tårnlegepladsen sifs plads - caféhjørne C PANUM søerne STORE FUNKTIONER OG MANGE MENNESKER, MEN MEGET FÅ BY-FUNKTIONER; 3 CAFÉER (C), 1 SUPERMARKED (S) TYDELIGE TEGN PÅ LIV VED DESTINATIONER POPULÆR LOKAL DESTINATION RIGET ER ÉN AF DE STØRSTE DESTINATIONER I OMRÅDET. PÅ PARKERINGSPLADSEN ER ETABLERET ET MIDLERTIDIGT PROJEKT, DER SKAL TYDELIGGØRE INDGANGEN 14 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

15 STORE LUKKEDE ENHEDER OG INAKTIVE STUEETAGER BYMÆSSIGHED OG BLANDEDE FUNKTIONER PRIMÆRT STORE ENHEDER MED INAKTIVE STUEETAGER VIDENSBYRUTEN PRÆGES AF STORE EN- HEDER, DER VENDER RYGGEN TIL RUTEN OG HAR MEGET FÅ INDGANGE GENERELT INAKTIVE FACADER OG UTY- DELIG AFGRÆNSNING AF BYENS RUM PRIMÆRT STORE ENHEDER MED INAKTIVE STUEETAGER BEBYGGELSEN ER TRUKKET TILBAGE FRA VEJEN MANGELFULD WAYFINDING TIL DESTINA- TIONER MANGEL PÅ BYMÆSSIGHED IFT. AKTIVITET OG TÆTHED UUDNYTTEDE OG UTYDELIGE ENTRÉPLAD- SER MANGEL PÅ UDADVENDTE FUNKTIONER F.EKS. CAFÉER AKTIV BYMÆSSIGHED OG BLANDEDE FUNKTIONER MIDT IMELLEM INAKTIV KOMMENDE BYGGERI MANGEL PÅ AKTIVITET I STUEETAGERNE LANGS VIDENSBYRUTEN OG EN OMFATTENDE BYGGEPROCESS. DER FINDES FLERE AFVISENDE STUEETAGER, DER BI- DRAGER TIL UTRYGHED OM AFTENEN DER ER GENERELT MANGEL PÅ AKTIVE STUEETAGER OG TYDELIGHED OMKRING FUNKTIONER I OMRÅDET FINE BYGNINGER, MEN INAKTIVE STUEETAGER Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 15

16 PROCES OG UDVIKLING ET OMRÅDE I UDVIKLING OG FORANDRING OMRÅDET ER I FULD UDVIKLING MED MANGE NYE VIGTIGE BYGGERIER DER FINDES MULIGHED FOR AT STYRKE ET SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKEL- NETVÆRK MED NEDSLAGSPUNKTER I KOMMENDE OG IGANGVÆRENDE UDBYGN- INGER MULIGHED FOR AT PÅVIRKE KOMMENDE NYBYGGERIER HENIMOD MERE AKTIVITET OG ÅBENHED UD TIL BYENS RUM MULIGHED FOR AT UDVIKLE OG STYRKE ET SAMMENHÆNGENDE GANG- OG CYKEL- NETVÆRK OVER TID MULIGHED FOR ALLEREDE NU AT ETABLERE GROBUND FOR AKTIVITETER I DE KOMMENDE UDBYGNINGSOMRÅDER SAMLET HELHEDSPLAN - FORTÆTNING, IDÉ OM MIX AF FUNKTIONER OG ET SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK INFORMATION OMKRING DEN LANGE BYUDVIKLINGS- PROCES I OMRÅDET ET FREMTIDIGT BYFORNYELSESOMRÅDE KAN GIVE MU- LIGHED FOR MIDLERTIDIGE FUNKTIONER EKSEMPEL PÅ EN AKTIV UDNYTTELSE AF ET BYGGEPLADSHEGN, DER ER LOKALT FORANKRET 16 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

17 BYGGEPLADSER SKABER BARRIERER SVÆRT I NUVÆRENDE FASE AT ETABLERE ET SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK MIDLERTIDIGE KOBLINGER SKAL ETABLERES OVER TID NYBYGGERI KAN POTENTIELT KOMME TIL AT BIDRAGE TIL ENDNU FLERE INAK- TIVE STUEETAGER/ FACADER, DEN STORE SKALA SAMT FLERE LUKKEDE ENHEDER UDBYGNINGER SKER OVER TID 1 HVORDAN SIKRES DE AKTIVE STUEETAGER? HVAD GØR VI IMENS VI VENTER? KUN 3 INDGANGE? Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 17

18

19 MÅLSÆTNINGER & STRATEGIER

20 OPSUMMERING AF STRATEGIER STRATEGIER FOR CSC NETVÆRKSBY - IKKE EN RUTE MEN ET BYRUMSNETVÆRK I ET LÆRENDE LANDSKAB; ET VIDENSBYNETVÆRK Ambitionerne for strategien er et sammenhængende byrumsnetværk med gang- og cykelforbindelser sammenkoblede med mødesteder, der kan danne grundlag for møder imellem mennesker og som synliggører virksomhederne i området i et vidensbynetværk et lærende landskab. EN SAMLET VIDENSBYIDENTITET Ikke en rute - et byrumsnætverk. Vidensbynetværket består af en serie af netværk, med forskellige institutioner og destinationer. Vidensbyruten kan bidrage til udviklingen af det samlede netværk og fungere som en slags intern rygrad igennem området. Vidensbynetværket er et sammenhængende byrumsnetværk, der skal styrke både de fysiske forbindelser i området, netværket mellem aktører i området samt skabe rammen for vidensudveksling og møder mellem mennesker og institutioner på tværs af fagligheder og på tværs af livet udenfor og indenfor Vidensbyen. SKAB EN SAMLET IDENTITET FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG VIDENSBYEN SKABE SAMMENHÆNG OG GENKENDELIGHED I VIDENSBYNETVÆRKET SIKRE TYDELIG WAYFINDING I OMRÅDET GENNEM SKILTNING, BRUG AF GENKENDELIGE ELEMENTER, FARVER OG FORMER FOKUSERE PÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET NU! - SAMT UDVIKLING OVER TID INTEGRERES I DEN EKSISTERENDE KONTEKST - IKKE VÆRE DOMINERENDE, RESPEKT FOR LOKALOMRÅDERNE SYNLIGGØRE VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER RUMME FLEKSIBILITET FOR FORANDRING OG TILPASNING OVER TID INFORMERE OMKRING UDVIKLINGSPROJEKTER I VIDENSBYNETVÆRKETS OFFENTLIGE RUM OG SKABE GRUNDLAG FOR DIALOG OMKRING PROJEKTER, HVOR LOKALE AKTØRER INVOLVERES 20 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

21 ET SAMMENHÆNGEDE VIDENSBYNETVÆRK MØDESTEDER SOM KATALYSATORER ETABLÉR KONTINUERLIGE FORBINDELSER OG STYRK DET SAMLEDE BEVÆGELSESNETVÆRK I DET ENKELTE KVARTER ETABLÉR MØDESTEDER SOM KATALYSATORER FOR NETVÆRKET OG FOR AT STIMULERE MØDER MELLEM MENNESKER STYRK DE 5 TYPER AF LOKALE KVARTER-NETVÆRK INDENFOR DET SAMLEDE VIDENSBYNETVÆRK PRIORITÉR FODGÆNGERE OG CYKLISTER GENNEM STYRKEDE FYSISKE FORBINDELSER OG REPAREREDE MISSING LINKS FOKUS PÅ GODE GANG- OG CYKELFORBINDELSER MELLEM DE FEM OMRÅDERS NETVÆRK OG KOBLINGER TIL BYENS NETVÆRK DYRK DEN INDIVIDUELLE NETVÆRKSKARAKTER OG -IDENTITET SKAB MULIGHED FOR ALTERNATIVE RUTER ETABLÉR TYDELIGE MØDESTEDER LANGS BEVÆGELSESNETVÆRKET HVOR LIV OG MENNESKER ALLEREDE ER KONCENTRÉR AKTIVITETER, OPHOLD OG ATTRAKTIONER SÅ MØDESTEDERNE BLIVER KATALYSATORER FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG LOKALOMRÅDERNE STIMULÉR MØDER MELLEM MENNESKER OG PLADS FOR REFLEKSION SKAB EN PLATFORM FOR AT VISUALISERE AKTØRER & BRUGERE LAD MØDESTEDERNE SKABE RAMMEN FOR SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF FORSKELLIGE AKTØRER I VIDENSBYNETVÆRKET ETABLÉR HIERARKI I NETVÆRKET, STYRK HOVEDRUTEN MED MANGE SEKUNDÆRE FORBINDELSER TIL OG FRA Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 21

22 EN SAMLET VIDENSBYIDENTITET GENNEMGÅENDE IDENTITET FORANKRET I DET LOKALE SKABE SAMMENHÆNG OG GENKENDELIGHED I VIDENSBYNETVÆRKET SIKRE TYDELIG WAYFINDING I OMRÅDET GENNEM SKILTNING, BRUG AF GENKENDELIGE ELEMENTER, FARVER OG FORMER STYRK WAYFINDING OG SKAB EN SAMLET IDENTITET FOR VIDENSBYNETVÆRKET OG VIDENSBYEN FOKUSERE PÅ MULIGHEDER FOR AT GØRE NOGET NU! - SAMT UDVIKLING OVER TID INTEGRERES I DEN EKSISTERENDE KONTEKST - IKKE VÆRE DOMINERENDE, RESPEKT FOR LOKALOMRÅDERNE SYNLIGGØRE VIRKSOMHEDER OG FUNKTIONER RUMME FLEKSIBILITET FOR FORANDRING OG TILPASNING OVER TID INFORMERE OMKRING UDVIKLINGSPROJEKTER I VIDENSBYNETVÆRKETS OFFENTLIGE RUM OG SKABE GRUNDLAG FOR DIALOG OMKRING PROJEKTER, HVOR LOKALE AKTØRER INVOLVERES ELEMENTER FORM KONCEPT: VIDENSCIRKLEN WAYFINDING Skal tydeliggøre vejvisning til funktioner, destinationer og aktiviteter i vidensbynetværket igennem brug af skiltning samt genkendelige elementer, former og farver. Dette kan både være i form af markering af eksisterende elementer såsom armaturer, bænke, facader etc. samt tilførsel af nye. CSC BELYSNING & BEGRØNNING Belysning i menneskelig skala skal skabe tryghed i området samt synliggøre Vidensbynetværket hele døgnet. Belysningen kan være både funktionel samt kunstbelysning. Begrønning plantning af nye træer kan være med til at bringe skalaen ned i områder med store bygninger, samt skabe læ for regn og vind, såvel som tilføre en højere grad af sanselighed med farver, dufte og tydeliggøre årstidernes skiften. Belysningscirkler på bebyggelse, beplantning eller belægning AKTIVITET OG PAUSER Mødesteder og pauserum skal danne rum for ophold og kunne rumme både passive og aktive opholdsfunktioner/ programmer, samt programmerede og ikke programmerede rum. Nogle steder handler det om at tilføre små funktioner det lille ekstra lag og andre om at tilføre nye større funktioner. Cirklen som samlende markering af opholds og aktivitetsrum med variende funktion MIDLERTIDIGHED Det er vigtigt, at de nye lag, der tilføres, imødekommer at Vidensbyen er et område under forandring. Aktiv inkludering af byggepladser, midlertidige funktioner i eksisterende byggerier og byrum kan bruges til at danne grundlag for liv i området fra gammelt til nyt, til formidling omkring forandring og til inkludering af både lokale aktører i de enkelte områder og udefrakommende aktører, der kan tilføre nye programmer og funktioner. Cirklen som markering af midlertidige forbindelser og aktivering af byggepladshegn 22 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

23 VIDENSBYIDENTITET - START PROCESSEN NU! WAYFINDING SKILTNING MARKERING PÅ BELÆGNING IKONISKE MARKØRER BELYSNING & BEGRØNNING FLYTBARE PLANTEKUMMER GRØNNE VÆGGE LYSFILTRE PÅ ARMATURER BELYSNING AF ELEMENTER KUNSTBELYSNING OG PROJEKTION PÅ FLADER OG ELEMENTER NYE ARMATURER + ACCÉNTFARVE AKTIVITET & PAUSER FLYTBARE STOLE, BORDE OG KIG IND I FREMTIDEN MED BÆNKE, PARASOLLER TIL LÆ FREMTIDSKIKKERTEN! (UNSWORN.ORG/PARASCOPE) PROGRAM FOR STREET FOOD PROGRAM FOR AKTIVITETER INFORMATION & FORMIDLING AKTIVE BYGGEPLADSHEGN + FORMIDLING CSC CSC Et ekstra lag af formidling og information om virksomheder og funktioner bruges til at fortælle om særlige lokale lag Accéntfarven applikeres på strategisk udvalgte punkter eller dele af elementer for at synliggøre uden at dominere Brug af accéntfarve som effektbelysning Formidling kan integreres i belysning for at yderligere stimulere sanser og aktiviteter Formidling ved opholdsrum, der skaber nysgerrighed omkring aktiviteter og funktioner Enkelte elementer med accéntfarve kan integreres ved nye mødespladser eller i eksisterende opholdsog aktivitetsrum Accéntfarve applikeres i større mængder for at skabe opmærksamhed - nu sker det noget! MIDLERTIDIGHED Formidling som redskab for involvering af medborgere om fremtidsvisioner og proces Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 23

24 ET SAMMENHÆNGENDE VIDENSBYNETVÆRK SAMMENHÆNGENDE OG STYRKEDE LOKALE NETVÆRK STYRK DE 5 TYPER AF LOKALE KVARTER-NETVÆRK INDENFOR DET SAMLEDE VIDENSBYNETVÆRK PRIORITÉR FODGÆNGERE OG CYKLISTER GENNEM STYRKEDE FYSISKE FORBINDELSER OG REPAREREDE MISSING LINKS FOKUS PÅ GODE GANG- OG CYKELFORBINDELSER MELLEM DE FEM OMRÅDERS NETVÆRK OG KOBLINGER TIL BYENS NETVÆRK DYRK DEN INDIVIDUELLE NETVÆRKSKARAKTER OG -IDENTITET SKAB MULIGHED FOR ALTERNATIVE RUTER ETABLÉR HIERARKI I NETVÆRKET, STYRK HOVEDRUTEN MED MANGE SEKUNDÆRE FORBINDELSER TIL OG FRA ETABLÉR KONTINUERLIGE FORBINDELSER OG STYRK DET SAMLEDE NETVÆRK I DET ENKELTE KVARTER DEN AKTIVE BY DEN BLANDEDE BY DEN MONOFUNKTIONELLE BY CAMPUSBYEN DEN KLASSISKE BY Vigtige forbindelsespunkter Byens netværk Lokale netværk 24 Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark

25 DEN BLANDEDE BY: DET MANGFOLDIGE NETVÆRK linger under udbygningen af Niels Bohr bygningen Synliggør ankomst og tydeliggør de offentlige og de semi-private forbindelser gennem gårdrummene sætterånd - CAMPUSBYEN: DET INTEGREREDE CAMPUSNETVÆRK information og cykelparkeringer påkoblet byens netværk og pendler- Synliggør institutionernes funktioner ved entréer og skab program for at kommunikere viden i det offentlige rum Fejr entréer til institutioner som studenternes lokale mødespladser Dyrk det grønne åbne miljø i Universitetsparken og styrk forbindelser for fodgængere og cyklister som følger desire lines Fejr ny fodgængerovergang og busstoppested langs Nørre Allé med etablering af en ny entré til Campus Ekstra fokus på belysning og tryghed om aftenen i Universitetsparken DEN AKTIVE BY: NETVÆRK MED AKTIVITET OG OPHOLD Styrk forbindelser gennem aktivitetsområdet med tydeligt markerede forløb og skiltning Etablér opholdsmuligheder og rum for pauser langs gang- og cykelforbindelser og ved aktivitetsområderne gården Omlæg overgangen på Edel Sauntes Allé med en tydelig markeret fodgænger- og cykelovergang, der kobler både på tværs og på langs DEN MONOFUNKTIONELLE BY: DE STORE LINIER OG KRYDS Styrk koblingen på langs, oprydning i parkering samt implementering af to-vejs cykel- og fodgængersti langs med kanten til Fælledparken - Åben op mod det grønne, skab visuel og fysisk kontakt Træk det grønne på tværs af vejen for at bringe skalaen på byggeriet ned og for bedre integrering mellem de to sider af vejen Øg trygheden om aftenen gennem god belysning. Effektbelysning af beplantning i kryds og funktionsbelysning langs strækningerne DEN KLASSISKE BY: GADENETVÆRK Styrk koblingen på tværs af Blegdamsvej for fodgængere og cyklister gennem tydeligere markering af kryds og ny fodgængerovergang i niveau Styrk koblingen og fejr ankomst til den rekreative rute langs Søerne nye facade - friholde view til Fugleøen Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv 1610 København V Danmark 25

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb)

Oppvekst og bomiljø. Pulsen, Assens (6.000 indb) Oppvekst og bomiljø Birgitte Svarre, associate, ph.d. 4. november 2014 Konferense om planlegging, bomiljø og folkehelse Rica Hotel Seilet, Molde Pulsen, Assens (6.000 indb) 1. Byer for mennesker 2. Liv

Læs mere

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest

NIELS BOHR RAMBLA. NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest NIELS BOHR RAMBLA NIELS BOHR RAMBLA Vidensbydelsrute Vest 1 Indholdsfortegnelse Vision 5 Niels Bohr Rambla - en grøn forbindelse 11 Niels Bohr Rambla - et nyt koncept 19 Vidensbydelsruten 27 Samarbejde

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab

NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab NYT KVARTER - Hillerød Centrum - Møllebro bylandskab 1 Området / Kort analyse 2 Visionen / 0-100 / Bygningstypologier / Situationsplan / Landskabsplan

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage!

4 BRUGERTYPER. Udgangspunktet er at motivere cyklisterne, så kommer man længst. Jeg sætter min cykel et godt sted og kommer tilbage! 4 BRUGERTYPER I forbindelse med cykelparkering i gågaderne er der tre bruger typer med hver deres adfærd og behov. Ved at matche brugertypernes behov kan man motivere brugerne til at parkere steder, der

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Nørre Campus 1.11 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Nørre Campus 1.11 1.11 NØRRE CAMPUS Stedet Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken, som er del af Københavns Universitets Nørre Campus med

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Det gode liv på kanten om at sætte havnen i bevægelse

Det gode liv på kanten om at sætte havnen i bevægelse Vand I Byer Konferencen Teknologisk Institut 3. september 2015 Mariane Vistisen Lindskov, Arkitekt og projektleder Klimatilpasning i det store perspektiv Lemvig for enden af tunneldalen Lemvig for enden

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 9 Referat af borgermøde og evaluering Borgermøde om lokalplanforslag Bispebjerg Hospital med kommuneplantillæg og miljøvurderinger.

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010

Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Roskilde Kommune, Teknik- & Miljøudvalget Studietur til Holland 10.-13. juni 2010 Temaer ff Light Rail-systemer/sporvogne (letbaner), BRT-løsninger (højklassede busløs- ninger). Cykel- og fodgængertrafik.

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag.

Debatmøde. Projektgruppen arbejder på at afholde et offentligt debatmøde om forløbet af Bilfri Dag. Bilag 3 Oversigt over aktiviteter under Miljøtrafikugen 2004 Bilfri Dag fysiske foranstaltninger Bilfri Dag afholdes den onsdag 22. september mellem kl. 6.00 20.00, under forudsætning af Justitsministeriets

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006

>Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden. april 2006 >Analyse >Strategi >Idékatalog Bryghusgrunden april 2006 KINT Fonden Realdania/Realea A/S KONSUNT Gehl Architects ApS Projekt eder: Partner Jan Gehl Projekt koordinator: wa Westermark, Arkitekt MSA/SAR

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

STUDIETURSFORSLAG Roskilde Kommunes Økonomiudvalg

STUDIETURSFORSLAG Roskilde Kommunes Økonomiudvalg STUDIETURSFORSLAG Roskilde Kommunes Økonomiudvalg 20-22 maj 2015 1. 2. Lancaster - Manchester - London Rotterdam - Delft - Utrecht FORANDRINGER SOM LEDETRÅD Byen, Campus og det liv der foregår her forandrer

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet

Mandal sett med trygghetsøyne. Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Mandal sett med trygghetsøyne Planlegging for forebyggelse av kriminalitet og utrygghet Bo Grönlund, arkitekt maa, Kunstakademiets Arkitektskole, København Oslo, Bergen, Trondheim, Arendal, Grimstad, Lillesand,

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD

EN ANDEN VEJ FOR ODENSE EN GRØN BOULEVARD 5 centrale temaer: Visionen for Odenses midtby fra gade til by bygger på 5 centrale temaer som er bærende for udviklingen af området og som skal understøtte visionen, så der opnås synergi og sammenhæng

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

INVESTERINGS- REDEGØRELSE. DET NORDLIGE ØSTERBRO Københavns Kommune 2011

INVESTERINGS- REDEGØRELSE. DET NORDLIGE ØSTERBRO Københavns Kommune 2011 INVESTERINGS- REDEGØRELSE DET NORDLIGE ØSTERBRO v. Vibenhus Runddel v. Poul Henningsens Plads NORDHAVN Det nordlige Østerbro Nørre Campus Det nordlige Østerbro ligger mellem to af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere