Carlsberg i Finland. Carlsbergs finske bryggeri, Sinebrychoff, er førende på markedet. Side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg i Finland. Carlsbergs finske bryggeri, Sinebrychoff, er førende på markedet. Side 3"

Transkript

1 INFORMATION TIL AKTIONÆRER 20. FEBRUAR 2007 Superbrands Carlsberg i Finland 41,1 mia. kr. Tuborg og Shumensko udnævnt til Superbrands i Bulgarien. Side 2 Carlsbergs finske bryggeri, Sinebrychoff, er førende på markedet. Side 3 Nettoomsætningen steg 8% til 41,1 mia. kr. sammenlignet med sidste år. Resultat af primær drift steg 15% til 4,1 mia. kr. Side 10 Værdiskabelse og ekspansion Carlsbergs strategi er koncentreret om værdiskabelse og ekspansion. Værdiskabelse gennem højere indtjening og synliggørelse af værdier herunder realisering af værdien af ubenyttede ejendomme og ekspansion ved udbygning af forretningen på eksisterende markeder og indtog på nye markeder. For at realisere denne strategi er der opstillet målsætninger og iværksat handlingsplaner, som tilsammen skal forme fremtidens Carlsberg. Grundlaget for Carlsbergs kerneforretning er ølmarkederne i Vesteuropa, Østeuropa og Asien. Det er markeder, som Carlsberg kender særdeles godt gennem sin mangeårige tilstedeværelse og aktivitet, hvilket har medført, at der på disse markeder er opbygget stærke og profi table positioner. Carlsbergs strategi koncentrerer sig om disse tre regioner, idet gruppen her besidder den kompetence og styrke, som gør det muligt at være den ledende aktør. Markederne i Carlsbergs forretningsportefølje befi nder sig på forskellige udviklingsstadier nogle markeder er modne og karakteriseret ved stagnerende eller faldende forbrug, mens andre markeder er nye og i vækst. De forskellige udviklingsstadier er ofte et spejl af samfundets velstand og indkomstniveau. Således spiller faktorer som for eksempel indkomst pr. indbygger og middelklassens størrelse en rolle for det samlede ølforbrug og dets udvikling. Markederne er samtidig præget af store ændringer. Dette stiller krav om løbende tilpasning til en markedssituation, hvor der konkurreres bredt og intenst på markedsføring, innovation, omkostningsbesparelser samt investeringer og opkøb af bryggerier. Vurderingen og afvejningen af de enkelte markeders udviklingsstadium, risikoprofi l og mulige afkast i den samlede portefølje er central for den overordnede fordeling af ressourcer mellem de enkelte regioner. Udfordringen er at sikre en optimal balance mellem forretningsomfanget på henholdsvis de modne markeder i Vesteuropa, vækstmarkederne i Østeuropa og de nye markeder i Asien. side 4 HENT HELE REGNSKABSMEDDELELSEN PR. 31. DECEMBER PÅ 1

2 LEDER Kære Carlsberg aktionær For år tilbage startede arbejdet med at skabe et stærkere Carlsberg. Dette arbejde har gennem de seneste år udmøntet sig i markante ændringer i Carlsberg-gruppens mange funktioner og forretningsenheder. Resultatet i skal derfor ikke ses isoleret og enkeltstående. skal derimod ses som året, hvor resultatet af fl ere års arbejde for alvor begyndte at slå igennem. Når jeg ser tilbage på året, er det, som jeg fi nder mest opmuntrende, at Carlsberg-gruppens fremgang blev skabt over en bred kam. I Vesteuropa har konkurrencesituationen vanen tro været hård, men med de væsentlige forandringer som er gennemført, synes Carlsberg nu bedre rustet til at agere offensivt i markedet. Sammenlægningen af de russiske bryggerier under Baltic Beverages Holding (BBH) til én stærk aktør, Baltika Brewery, er én af de vigtigste opgaver, der blev løst i årets løb. Der er gjort et stort arbejde for at samle forretningen under en fælles ledelse og struktur, og jeg tror, at frugten af dette arbejde i mange år vil være til glæde for Baltika Brewerys fortsatte udvikling og positionering. BBH er og vil fortsat være en meget vigtig del af Carlsberg. De asiatiske markeder udgør endnu kun en mindre del af Carlsberg-gruppens samlede forretning, men det er til gengæld i denne region, at vi ser nogle af de højeste vækstrater. Kræfterne er samlet om fortsat ekspansion og opkøb med henblik på at øge salget. De resultater der er skabt i i de nye markeder lover godt for fremtiden. Med annonceringen af nedlukningen af Valby-bryggeriet og den efterfølgende udvikling af området vil Carlsberg i mange år fremover være stærkt engageret i ejendomsudvikling. Det var i Valby, at Carlsberg blev grundlagt i 1847 og heraf følger naturligvis en forpligtelse for os til at skabe en levende bydel, som på fornemmeste vis respekterer arven efter Carlsbergs grundlægger J. C. Jacobsen bliver et år med fortsat store udfordringer og muligheder. Markedet omkring os er under stadig forvandling, og selv om konsolideringen af sektoren på mange fronter allerede er ganske fremskreden, er der god grund til i god tid at tænke fremtidig positionering og sammensætning af forretningsportefølje. Summen af det Carlsberg allerede har nået, og det som Carlsberg forventes at ville nå over de kommende år afspejles i aktiekursen. Med en stigning på mere end 60% i aktiekursen i og en forøgelse af Carlsberg A/S markedsværdi med 16 mia. kr. til 41 mia. kr., har aktiemarkedet honoreret de resultater, der allerede er opnået. Ambitionsniveauet i Carlsberg er højt. Vi er helt sikkert på rette spor, og vi ved, hvor vi vil hen. Der er fortsat et stort stykke arbejde at gøre for at sikre, at vi når vores fi nansielle og økonomiske målsætninger. På Carlsberg-gruppens vegne vil jeg gerne sige tak til alle vores mange medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere, som alle har del i det resultat, der er blevet skabt i. God fornøjelse med læsningen. Nils S. Andersen Adm. direktør Tuborg og Shumensko udnævnt til Superbrands i Bulgarien Tuborg og Shumensko var blandt de tre ølmærker, der fik tildelt priser for deres kvalitet, pålidelighed og særkende i dette års bulgarske udgave af den internationale Superbrands-konkurrence. Superbrands, der er en uafhængig autoritet inden for branding, er aktiv i 55 lande og arbejder med næsten mærker verden over. Superbrands fungerer som en slags uafhængig varemærkedommer, der uddeler priser til de bedste mærker i hvert af de deltagende lande. Den bulgarske Superbrands-komité består af opinionsledere fra den lokale medie-, forretnings-, reklame- og finansverden. 2

3 CARLSBERGS BRYGGERIER FINLAND Fakta Sinebrychoff er Finlands førende producent af øl, cider, læskedrikke og energidrikke. Den årlige produktion er på omkring 4 mio. hl. Sinebrychoffs Karhu og KOFF er Finlands populæreste ølmærker og har vundet talrige priser både i Finland og internationalt. Kerava-bryggeriet indviede i et topmoderne højlager med plads til paller. Det fuldautomatiske kontrolsystem håndterer 10 mio. flasker om dagen. Medarbejdere: ca Sinebrychoff i Finland gør tørst til en nydelse Oy Sinebrychoff Ab, Nordens ældste industribryggeri og en af Europas mest moderne drikkevarevirksomheder, har altid været en dristig pionervirksomhed. Sinebrychoff er kendt for ikke at gå på kompromis med kvaliteten og for at skabe succes for sine kunder og nydelse for sine forbrugere. Virksomhedens produktionsfaciliteter ligger i Kerava og Pori. Kerava-bryggeriet, der fremstiller øl og læskedrikke, ligger 30 km fra Helsinki og blev bygget i 1992 som erstatning for Hietalahti-bryggeriet. Pori-bryggeriet, der blev grundlagt i 1853 og opkøbt af Sinebrychoff i 1972, er et af de ældste bryggerier i Norden, hvis aktiviteter stadig foregår samme sted, som produktionen startede i sin tid. Sinebrychoff udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer drikkevareprodukter til kunder på både det fi nske og udenlandske marked. De primære mærker er KOFF, Karhu og Carlsberg øl, Golden Cap cider, Kurko longdrinks, Battery energidrik og Hyvää Päivää velværedrikke. For alle Sinebrychoffs aktiviteter er høj kvalitet og minimal miljøbelastning i højsædet. Sinebrychoff var det første bryggeri i Finland, der blev ISO 9001-certifi ceret i 1997 for sit kvalitetsstyringssystem og ISO certifi ceret i 2000 for sit miljøstyringssystem. Disse certifi ceringer dækker produktion, distribution, salg, marketing og udvikling. Samarbejdet mellem Carlsberg og Sinebrychoff går tilbage til 1972, hvor Carlsberg købte 10% af aktierne i Sinebrychoff. I perioden erhvervede Carlsberg-gruppen resten af aktierne i Sinebrychoff. Finlands største bryggeri I 1819 begyndte den russiskfødte Nikolai Sinebrychoff ( ) at brygge øl i Helsinkis Hietalahti-kvarter. Hans øl blev hurtigt så populært, at Sinebrychoff-bryggeriet i 1880 erne var Finlands største og det har det været lige siden. Sinebrychoffs fødselsdag den 13. oktober fejres i Finland som Finlands Øldag. 3

4 CARLSBERGS STRATEGI fortsat fra forsiden Vesteuropa Igennem de seneste år har Carlsbergs strategi i Vesteuropa været koncentreret om at skabe mere effektive processer inden for en lang række funktionsområder. Operational Excellenceprogrammet blev lanceret i 2003 og har siden systematisk omfattet områderne produktion, administration, indkøb og senest logistik. En vigtig del af Carlsbergs strategi for regionen er fortsat fokus på effektiviseringer for herigennem at opnå omkostningsbesparelser. Et eksempel herpå er et nyt projekt, der blandt andet vil standardisere fl ere processer i den vesteuropæiske forretning. Sideløbende er strategien udviklet til også at omfatte initiativer, der har som mål at stimulere både ølsalget og salg af andre drikkevarer for på denne måde at imødegå den generelt vigende afsætning af øl på de modne markeder. Østeuropa og BBH I Rusland og omkringliggende lande er Baltic Beverages Holding (BBH) fortsat vækstlokomotivet, og BBH spiller således en central rolle i Carlsbergs forretningsportefølje. Markedsudviklingen er positiv, og det forventes, at ølforbruget pr. indbygger fortsat vil stige i de kommende år. Strategien for denne region er under forandring, idet det ikke længere alene er vækst i volumen, der skal understøtte den positive udvikling. Gennem investering i markedsføring og innovation vil der i højere grad blive fokuseret på premium-produkter for derved at forøge markedets værdi. Udfordringen er at skabe den rigtige balance mellem på den ene side vækst i volumen i takt med at markedet stiger, og på den anden side vækst i værdi i takt med forbrugernes stigende interesse for premium-produkter. Carlsberg vurderer, at vækstbetingelserne i regionen fortsat vil være gunstige, hvorfor et højt investeringsniveau i denne del af forretningen stadig vil være en vigtig del af gruppens strategi. Asien Den tredje region i forretningsporteføljen er Asien, hvor Carlsberg gennem en mangeårig tilstedeværelse har opbygget en væsentlig forretningsmæssig indsigt. Dette er afgørende for den fortsatte ekspansion i regionen. Carlsbergs Asien-aktiviteter inkluderer dels modne markeder i Malaysia, Hong Kong og Singapore, dels nye markeder i blandt andet Kina og Vietnam. Strategien er gennem akkvisitioner og efterfølgende stærk organisk udvikling at opbygge en ledende position på disse nye markeder, så Asien på sigt i større omfang vil bidrage til Carlsbergs samlede indtjening. Carlsbergs strategi har til formål at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af virksomheden. Centralt blandt de økonomiske og fi nansielle målsætninger står ambitionen om at styrke selskabets indtjening og rentabilitet. 4

5 Ejendomme Carlsberg har som led i en effektivisering af virksomheden lukket en række bryggerier. Det har betydet, at Carlsberg udvikler og sælger tidligere bryggeriområder til bolig og erhverv. Carlsbergs engagement i disse projekter skal ses i sammenhæng med ønsket om at frigøre kapital og synliggøre skjulte værdier i gruppen. På den baggrund har Carlsberg igennem en årrække deltaget aktivt i udviklingen af de tidligere Tuborg-arealer nord for København. Med beslutningen i om at lukke bryggeriet i Valby, København, vil der også i de kommende år forestå en stor opgave inden for ejendomsudvikling og -salg. Forretningsunderstøttende strategier Sammen med de kommercielle og driftsorienterede strategier arbejder Carlsberg med en række forretningsunderstøttende strategier, som blandt andet bidrager til udvikling af: fælles medarbejderkultur på tværs af gruppen tværgående fællesfunktioner omfattende for eksempel fi nans- og produktionsstyring kompetencecentre inden for blandt andet innovation Fælles for disse tiltag er, at de understøtter kerneforretningen og medvirker til at skabe en dynamisk og konkurrencedygtig virksomhed på tværs af lande og funktioner. Finansielle målsætninger Carlsbergs strategi har til formål at sikre en fortsat udvikling og styrkelse af virksomheden. Centralt blandt de økonomiske og fi nansielle målsætninger står ambitionen om at styrke selskabets indtjening og rentabilitet. Det er således en målsætning for årene at øge Carlsbergs overskudsgrad fra det aktuelle niveau, herunder at øge overskudsgraden i Vesteuropa til 10-12%, samt som minimum at fastholde overskudsgraden i BBH. I de kommende år ønsker Carlsberg at udvikle og udbygge forretningsomfanget i Asien, herunder primært i Kina og Vietnam. På denne baggrund er det planen, at pengestrømmene fra de modne markeder investeres i vækstmarkederne. I starten af blev Carlsberg tildelt Investment Grade-ratings af Moody s Investor Service og Fitch Ratings. Karaktererne ses som en anerkendelse af Carlsbergs forretningsstrategi. Carlsberg tilstræber en fortsat sund udvikling i centrale indtjenings- og balancenøgletal, således at betingelserne for selskabets rating vil være opfyldt også i fremtiden. Ved udgangen af var Carlsbergs netto rentebærende gæld 19 mia. kr., hvilket vurderes som værende et rimeligt niveau set i forhold til det aktuelle behov for fi nansiel fl eksibilitet. 5

6 KORT FORTALT Ringnes lancerer ni nye produkter Den 1. februar lancerede Ringnes ni nye produkter: seks nye øltyper, to nye vandprodukter med smag og en ny frugtsmoothie. De norske forbrugere ønsker sunde alternativer til de nuværende produkter, og der er derfor store forventninger til lanceringen af de to nye kalorielette øl, Ringnes LITE og Tuborg LITE, som indeholder 30% færre kalorier og 70% færre kulhydrater. Ringnes introducerer også Norges første funktionelle vandprodukt: Imsdal Lime & Fibre. En flaske Imsdal Lime & Fibre dækker 15% af det anbefalede daglige indtag af fibre. Ringnes klarede sig godt i segmentet for alkoholfrie drikkevarer sidste år. Markedet voksede 22% takket være fire inno vative produkter fra Ringnes alkoholfrie mærke, Munkholm. Som en opfølger på succesen lancerer Ringnes nu Munkholm Münchener, et alkoholfrit alternativ til de almindelige nye ølprodukter. Carlsberg bygger bryggeri i Indien Carlsberg har indgået et joint venture i Indien for at opføre et bryggeri i staten Rajastan. Navnet på det etablerede joint venture er South Asia Breweries Ltd. Vækstpotentialet på det indiske ølmarked er stort. Det årlige forbrug pr. indbygger er kun 0,7 liter og er således et af de laveste i Asien, mens den årlige stigning i BNP er over 9%. Det samlede ølmarked i Indien er omkring 8 mio. hl, men det er p.t. et af de tre markeder i Asien, der er størst forventning til med hensyn til vækst. Bryggeriet starter sin produktion i 1. kvartal 2008 med en kapacitet på hl. Carlsberg ejer 45% af aktierne, Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) ejer 10%, og de øvrige 45% ejes af en gruppe investorer ledet af Carlsbergs partner i Sri Lanka, The Lion Brewery Ceylon Ltd. 6

7 1 mio. hl LAV solgt i For Carlsberg Serbien var det en vigtig milepæl, som blev passeret i, da salget af bryggeriets lokale ølmærke LAV nåede 1 mio. hl og hermed opfyldte sit mål om at komme op blandt de bedste. LAV-mærket er kendt for sin respekt for traditionelle værdier og for at støtte op om både den lokale og nationale sport - og med inspiration fra sportens verden i form af team spirit, konkurrenceånd, styrke, stolthed og selvtillid er det således igennem de seneste tre år lykkedes Carlsberg Serbien at øge produktionen og salget af LAV. I 2004 var salget hl, året efter var det over hl, og i satte salget så ny rekord på hl. Lav er et af de Bedste mærker i Serbien Carlsberg Serbiens ølmærke LAV blev udvalgt som et af de Bedste mærker i Serbien og modtog prisen inden for kategorien øl og andre alkoholiske drikkevarer. Prisen Bedste mærker i Serbien er indført af det serbiske handels-, turisme- og serviceministerium og støttes af det serbiske handelskammer og fi nansavisen Pregled som opfølgning på kampagnen Køb lokale produkter genopbyg Serbien. Carlsberg samler bryggerierne på Balkan For yderligere at fremme væksten og effektiviteten på Balkan gennem vidensdeling og nøglekompetencer har Carlsberg lavet en ny struktur for bryggerierne i Serbien, Kroatien og Bulgarien. Den nye organisation hedder Carlsberg South East Europe og har hovedsæde i Beograd i Serbien. Med denne nye organisation er der lagt op til ledelse på tværs af grænserne, både på topniveau og på funktionsniveau produktion, indkøb, logistik etc. mens ansvaret for det kommercielle vil forblive lokalt. 7

8 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger af en stærk udvikling i BBH, en god udvikling i Asien samt en omsætningsvækst på 4% i Vesteuropa. Resultat af primær drift blev mio. kr. mod mio. kr. i. Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. (3.306 mio. kr. i, eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.), svarende til en stigning for den fortsættende forretning på 21% i forhold til året før. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i. Nettoresultatet blev mio. kr. mod mio. kr. i. Det indstilles til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en stigning på 20% (5,00 kr. pr. aktie sidste år). For 2007 forventer Carlsberg en fremgang i nettoomsætningen på ca. 5%, mens resultat af primær drift forventes at stige til ca. 4,5 mia. kr., heraf ca. 4,3 mia. kr. fra bryggeriaktiviteterne. Nettoresultatet forventes at vise en mindre fremgang i forhold til det rapporterede resultat for. Fremgangen i er meget tilfredsstillende - også fordi den er baseret på bred fremgang i vore vigtigste selskaber. Det viser, at de seneste års mange forandringer i Carlsberg bærer frugt, og at vi har skabt en professionel organisation og dermed et stærkt fundament for en fortsat styrkelse af virksomheden i de kommende år, siger koncernchef Nils S. Andersen. Hoved- og nøgletal Mio. kr IFRS IFRS IFRS Volumen, brutto (mio. hl) Øl 78,6 81,4 92,0 92,0 101,6 100,7 Læskedrikke 20,9 21,2 19,4 19,4 19,1 20,2 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Koncernresultat Fordeles således: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad, % 10,6 10,3 9,6 9,4 9,2 9,8 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 12,2 12,4 8,0 8,1 7,8 9,2 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 23,3 24,1 25,4 26,1 28,8 30,1 Gæld/egenkapital (fi nansiel gearing) x 1,01 0,79 1,51 1,44 1,15 1,09 Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger x 1,70 1,43 3,51 3,53 3,29 2,73 Rentedækning x 4,27 7,50 3,19 2,95 2,84 4,72 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 16,6 15,7 6,7 15,5 14,6 24,7 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 91,2 74,2 53,6 54,6 62,1 58,6 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr. 26,4 42,9 21,3 21,3 31,2 59,5 Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 Aktiepris (B-aktier) Kr. 295,1 259,5 278,1 278,1 337,5 561,0 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt)

9 Volumen, øl (pro rata) Volumen, øl (pro rata) 17,2 mio hl 16,0 mio hl 72,6 mio hl 68,9 mio hl 5% Nettoomsætning Nettoomsætning mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. 8% Resultat af primær drift Resultat af primær drift 514 mio. kr. 619 mio. kr mio. kr mio. kr. 15% Volumen, øl Vesteuropa 11% BBH Østeuropa Asien 18% 39% 32% Nettoomsætning (mio. kr.) Vesteuropa BBH Østeuropa Asien Ikke fordelt Total Resultat af primær drift (mio. kr.) Vesteuropa BBH Østeuropa 135 Asien 332 Ikke fordelt -699 Andre aktiviteter Total

10 MARKEDSOVERSIGT 39% 32% Vesteuropa BBH Vesteuropa Volumen, øl 2% Nettoomsætning 4% Resultat af primær drift 20% 28,2 27, kvt. 4. kvt. Ændring Ændring Mio. kr. (%) (%) Salg af øl (mio. hl) 7,2 7, ,2 27,8 +2 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 7,4 5,0 +2,4 8,9 7,7 +1,2 BBH Volumen, øl 14% Nettoomsætning 21% Resultat af primær drift 37% 23,4 20, kvt. 4. kvt. Ændring Ændring Mio. kr. (%) (%) Salg af øl (mio. hl) 5,4 4, ,4 20,6 +14 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 17,7 16,9 +0,8 22,7 20,0 +2,7 10

11 18% 11% Østeuropa Asien Andele af Carlsberg-gruppens salg (volumen) Østeuropa Volumen, øl 3% Nettoomsætning 3% Resultat af primær drift -55% 13,3 12, kvt. 4. kvt. Ændring Ændring Mio. kr. (%) (%) Salg af øl (mio. hl) 2,9 2, ,3 12,9 +3 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) -5,5 12,7-18,2 3,8 8,9-5,1 Asien Volumen, øl 1% Nettoomsætning 40% Resultat af primær drift -15% 7,7 7, kvt. 4. kvt. Ændring Ændring Mio. kr. (%) (%) Salg af øl (mio. hl) 1,7 1,6 +6 7,7 7,6 +1 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point)** 3,7 17,6-13,9 14,4 16,8-2,4 * Xinjiang Wusu Beer Group (60,12%) og Cambrew (50%) er pro rata konsolideret fra 1. januar. ** Ekskl. den indtil november one-line konsoliderede associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd. 11

12 Forretningsmæssig udvikling For Carlsberg var et år, hvor en del af opgaven har været at bygge videre på de resultater, der er opnået gennem blandt andet Excellence-programmerne. Det var således som ventet i høj grad opgaver på den operationelle agenda frem for strukturelle tilkøb eller frasalg, som blev tildelt den højeste prioritet. Carlsberg har på den baggrund demonstreret fortsat fremgang. På de traditionelle Carlsberg-markeder i Vesteuropa var udviklingen positiv og afspejlede dermed bl.a. en stærk forbrugertillid samt et godt sommervejr. Endvidere blev der opnået bedre salgspriser som følge af innovation, mixændringer og generelle prisforhøjelser. Carlsbergs vækstmarkeder i Østeuropa samt de nye markeder i Asien viste også en positiv udvikling. På fl ere markeder var der en tiltagende og hård konkurrence blandt andet på nogle af de asiatiske markeder. Carlsberg afsatte i alt 72,6 mio. hl øl (pro rata-opgjort volumen), svarende til en stigning på 9% korrigeret for volumenbidraget fra Hite Brewery Co. Ltd. Af den samlede stigning udgjorde den organiske vækst 6,4%, mens 2,3% hidrørte fra årets akkvisitioner. Den positive udvikling skyldtes en fortsat større afsætning i samtlige regioner. Afsætningen af øvrige drikkevarer steg med 6% til i alt 17,5 mio. hl. De internationale mærker Carlsberg og Tuborg klarede sig begge stærkt med volumenstigninger på henholdsvis 7% og 17% - sidstnævnte som følge af en meget positiv udvikling i Østeuropa. Nettoomsætningen steg med 8% til i alt mio. kr. Fremgangen skyldtes en stærk udvikling i BBH, en god udvikling i Asien samt en omsætningsvækst på 4% i Vesteuropa. Resultat af primær drift før særlige poster steg med 15% til mio. kr. (3.518 mio. kr. i ). Drikkevareaktiviteterne opnåede et resultat på mio. kr. (3.306 mio. kr. i, eksklusive andel af resultat fra den da associerede virksomhed Hite Brewery Co. Ltd.) svarende til en fremgang på 21% som følge af en generel positiv udvikling i hele forretningen. Resultatbidraget fra øvrige aktiviteter, herunder salg af ejendomme, udgjorde 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. i. Som følge af den positive resultatudvikling blev der opnået et afkast af den investerede kapital (ROIC) i drikkevareaktiviteterne på 12,4% mod 10,2% i. Nettoresultatet steg med 774 mio. kr. til mio. kr. Såvel omsætningen som resultatet blev dermed bedre end forventet ved årets begyndelse, jf. regnskabsmeddelelsen for, og bedre end forventet i løbet af, jf. delårsrapporter i løbet af året. Bestyrelsen vurderer, at resultatudviklingen er meget tilfredsstillende. I blev der initieret en række tiltag med henblik på fortsat effektivisering af Carlsberg-gruppen. I starten af året blev der truffet beslutning om at lukke bryggeriaktiviteterne i Valby (med undtagelse af husbryggeriet Jacobsen ) ved udgangen af Endvidere blev bryggeriet Landskron i Tyskland afhændet, ligesom produktionen i Bodø i Norge blev indstillet. Finland tog skridt til etablering af en ny produktionsmodel, herunder centralisering af tappe- og lagerfaciliteter, og endelig blev det besluttet at stoppe produktionen af læskedrik på Saltum-Neptun Bryggerier i Danmark senest ved udgangen af Arbejdet med Excellence-programmerne fortsatte, og en lang række områder inden for funktionerne administration, produktion, indkøb og logistik er blevet effektiviseret. I tillæg til de tidligere introducerede Excellence-programmer, som alle har haft som målsætning at rationalisere og effektivisere arbejdsgange, er der et Commercial Excellence-program under implementering med det mål at øge omsætningen og skabe værdi gennem mersalg. Der er i Poznan, Polen etableret et fælles regnskabscenter. I første omgang har det nyoprettede kontor overtaget arbejdsopgaver fra andre steder i Polen. I 2007 følger opgaver fra Tyskland, Schweiz og Storbritannien. Den resterende aktiepost i Hite Brewery Co. Ltd. blev solgt, hvorved der blev sat punktum for syv års værdiskabende minoritetsejerskab af selskabet. Carlsberg etablerede i et joint venture (South Asia Breweries Ltd.) i Rajastan-provinsen i Indien med forventet produktionsstart 1. kvartal Endvidere offentliggjorde BBH investeringer i henholdsvis Olivaria Brewery, Hviderusland, og et nyt bryggeri i Tashkent, Usbekistan, som forventes at starte produktion i sommeren

13 MARKEDSKOMMENTAR Vesteuropa De vesteuropæiske markeder viste samlet en positiv udvikling med fremgang på en række af Carlsbergs kernemarkeder. Stigende priser på en række vigtige råvarer har dog ført til en skærpelse af de forretningsmæssige betingelser, men samlet set har Carlsberg opnået fremgang i regionen. Der blev i løbet af året afsat i alt 28,2 mio. hl øl (27,8 mio. hl i ), hvilket er en stigning på 2%. Den positive udvikling kan til en vis grad tilskrives det gode vejr i sommermånederne. Nettoomsætningen steg med 4% til mio. kr. primært som følge af en generel positiv udvikling i Norden samt stigende eks- port. Endvidere er salget af læskedrik og vand steget som følge af fremgang i Norden. Samlet er der opnået en stigning i de gennemsnitlige salgspriser på øl på ca. 1% med positive bidrag fra samtlige markeder på nær Italien. Resultat af primær drift blev på mio. kr. mod mio. kr. i. Fremgangen skyldes primært en større indtjening i Norden og i Storbritannien samt en positiv udvikling i eksportindtægterne. Overskudsgraden steg med 1,2%-point til 8,9% og afspejler i tillæg til ovenstående, at Excellence-programmerne har haft positiv effekt. Stigende priser på en række vigtige råvarer har ført til en skærpelse af de forretningsmæssige betingelser, men samlet set har Carlsberg opnået fremgang i regionen. Norden I Norden ses en positiv udvikling i alle lande. Udviklingen skyldes produktlanceringer, prisforhøjelser samt et fortsat fokus på omkostningsudviklingen, herunder sikring af løbende fremadrettede tilpasninger med det formål at fastholde og udbygge markedspositionerne. I Danmark og Finland blev markedsandelene forøget, og alle lande i Norden realiserede et resultat af primær drift, der var større end året før. Sinebrychoff i Finland annoncerede en omfattende restrukturering med centralisering af en række funktioner, og i Sverige blev der skabt et større resultat med vækst i bl.a. mærkerne Carlsberg og Ramlösa. Implementeringen af LogEx (effektivisering af logistik og distribution) i Sverige har allerede i medført lavere logistikomkostninger. Storbritannien I Storbritannien var der en positiv udvikling i salget drevet af stigende afsætning til detailhandelen, og Carlsberg-mærket fortsatte med at vinde markedsandele. Salget til de uafhængige pub- og restaurationskæder udviklede sig ligeledes bedre end markedet generelt, og der blev indgået nye kontrakter med større pub- og restaurationskæder. Resultat af primær drift viste en forbedring til trods for et større tab på et enkelt kundeforhold. 13

14 MARKEDSKOMMENTAR Tyskland, Schweiz, Italien og Portugal I Tyskland og Schweiz steg salget en anelse sammenlignet med, medens salget i Portugal og Italien lå lidt lavere end sidste års salg. Den samlede indtjening var uændret. Salget af strategiske lokale og internationale mærker steg (som for eksempel Feldschlösschen (Schweiz), Super Bock (Portugal), Holsten (Tyskland), Carlsberg og Tuborg), medens salget af taktiske/regionale mærker faldt. Der var fortsat fokus på at reducere omkostninger og gøre forretningen mindre kompleks. Som følge af en utilfredsstillende resultatudvikling i Italien er den resterende goodwill nedskrevet. Baltic Beverages Holding (50%) Det russiske ølmarked viste en vækst på 10%, heri estimeret 3%-point som følge af en ekstraordinær stærk vækst i 3. kvartal på grund af øget efterspørgsel på øl i en periode, hvor detailhandelen havde leveringsproblemer for vin og spiritus. Et for årstiden mildt vejr i 4. kvartal vurderes også at have haft en positiv effekt på salget. De øvrige BBH markeder viste ligeledes vækst i og opnåede vækstrater på 12% i Ukraine, 17% i Kasakhstan og 5% i de baltiske lande. BBH s totale ølvolumen steg med 10,6% og opgjort pro rata blev stigningen på 14% til i alt 23,4 mio. hl., heri medregnet en fortsat stærk vækst for Tuborg-mærket. Nettoomsætningen steg med mio. kr. til mio. kr., hvilket svarer til en fremgang på 21%, heraf 7,7% som følge af bedre gennemsnitlige priser. Resultat af primær drift steg med 37% til mio. kr. (1.316 mio. kr. i ). Resultatet afspejler dels de gunstige markedsvilkår i regionen, dels en styrkelse af forretningen, herunder realisering af synergier for ca. 230 mio. kr. (ca. USD 80 mio. for 100% BBH) som følge af en vellykket sammenlægning af bryggerierne Baltika, Pikra, Vena og Yarpivo i Rusland. Endvidere er resultatet positivt påvirket af de særlige markedsmæssige omstændigheder i 3. kvartal, som vurderes at have medført en ekstraordinær forøgelse af indtjeningen med ca. 110 mio. kr. (50% af ca. EUR 30 mio.). Overskudsgraden blev på 22,7%. Eksklusive de særlige omstændigheder på det russiske marked vurderes overskudsgraden at have været knap 22% (20,0% i ). For udbetaler BBH udbytte på i alt EUR 150 mio. (EUR 115 mio. for regnskabsåret ), hvoraf halvdelen tilfalder Carlsberg. 14

15 Ukraine og Kasakhstan Konkurrencen var fortsat intens i Ukraine, og som forventet var markedsandelen faldende, idet implementeringen af en langsigtet turn-around plan er i en tidlig fase. Væksten i Kasakhstan fortsatte, og den ledende position på markedet blev yderligere udbygget. Specielt premium- samt den øvre del af mainstreamsegmentet steg, og især det lokale mærke Irbis havde en positiv udvikling. BBH fortsætter sin ekspansion og besluttede i løbet af året at udvide kapaciteten i Rusland med et nyt bryggeri i Novosibirsk samt at investere i nye markeder i Usbekistan og Hviderusland. Det russiske marked forventes på mellemlangt sigt at opnå en vækst på 3-5% p.a., men vil i 2007 ligge i den lave ende af dette interval som følge af den ekstraordinære positive udvikling i og dermed høje sammenligningstal. BBH forventer i lighed med tidligere at kunne opnå prisforhøjelser i underkanten af den lokale prisudvikling for føde- og drikkevarer. Overskudsgraden forventes stabil i forhold til den i opnåede overskudsgrad eksklusive de omtalte særlige omstændigheder, dvs. ca. 22%. Heri er medregnet yderligere synergier på USD 20 mio. som følge af sammenlægningen af de russiske bryggerier, som dog modvirkes af stigende råvareomkostninger. Østeuropa ekskl. BBH Den samlede afsætning af øl steg med 3% til 13,3 mio. hl som følge af øget afsætning i Bulgarien, Serbien og Kroatien, mens specielt Polen påvirkede negativt. Nettoomsætningen blev mio. kr. (3.392 mio. kr. i ) og resultat af primær drift blev 135 mio. kr. (302 mio. kr. i ). Tilbagegangen i resultatet afspejler et lavere og utilfredsstillende resultat i Polen samt en engangsindtægt på 31 mio. kr. i. Det russiske marked forventes på mellemlangt sigt at opnå en vækst på 3-5% p.a., men vil i 2007 ligge i den lave ende af dette interval som følge af den ekstraordinære positive udvikling i, og dermed høje sammenligningstal. Rusland Med sammenlægningen af de russiske aktiviteter under Baltika Brewery blev der taget et vigtigt skridt mod yderligere styrkelse af forretningens konkurrencekraft. Med en vækst i afsætningen af øl på 11% blev markedsandelen 36,4% (36,3% i ) med en stærk udvikling i 2. halvår, hvorved Baltika igen udbyggede positionen som klar markedsleder. Resultatet blev opnået med afsæt i en positiv udvikling for Baltika-mærket understøttet af lanceringen af Baltika Cooler samt en ligeledes positiv udvikling for ølmærkerne i såvel premium- som discountsegmentet. Afsætningen af Tuborg-mærket steg med 128% til 1,6 mio. hl. De baltiske lande På alle markeder var der en positiv udvikling med stigende markedsandele, mest markant i Letland. Selv om markederne allerede er modne, steg det gennemsnitlige ølforbrug pr. indbygger, bl.a. som følge af en række nye produktlanceringer. Endvidere var der en positiv udvikling i andre drikkevarer. 15

16 MARKEDSKOMMENTAR På de nye markeder blev der opnået en fortsat stærk volumenvækst, herunder en væsentlig organisk vækst i såvel Kina som Vietnam. Polen Til trods for et stigende marked blev såvel omsætning som resultat lavere end året før. Dette skyldes i høj grad øgede investeringer i marketing, som på kort sigt ikke levede op til forventningerne, samt ændringer i forretningsmodellen, herunder reducerede lagre i grossistleddet for derved at få en mere effektiv og direkte sammenhæng til detailhandelen. Ved udgangen af året var denne tilpasning gennemført og der forventes et normaliseret Tyrkiet Det tyrkiske marked havde tilbagegang, blandt andet som følge af en nedgang i turismen. Som en del af de initiativer, der er introduceret i Tyrkiet med henblik på at forbedre indtjening og rentabilitet, er der foretaget en række omkostningsbesparelser. Dette har ført til en mindre forbedring af resultat af primær drift, om end det fortsat er på et utilfredsstillende niveau. Balkan Bryggerierne i Serbien, Bulgarien og Kroatien havde fortsat fremgang i volumen og stigende markedsandele, bl.a. som følge af en god udvikling for såvel Tuborg-mærket som lokale ledende mærker. For yderligere at fremme væksten og effektiviteten gennem deling af viden og nøglekompetencer er der i 2007 etableret en fælles organisation, Carlsberg South East Europe, med hovedsæde i Serbien. Asien Det samlede ølvolumen i Asien blev på 7,7 mio. hl (7,6 mio. hl i ; heraf 2,0 mio. hl fra det nu frasolgte Hite Brewery). Den fortsættende del af forretningen havde således en volumenfremgang på 38%, heraf 14% som følge af organisk vækst og 24% som følge af akkvisitionerne i Vestkina, Cambodia og Laos. Nettoomsætningen steg med 40% til mio. kr. mod mio. kr. i (i omsætningstallet indgår ikke omsætning fra associerede virksomheder i Sydkorea og Kina), og resultat af primær drift blev 332 mio. kr. mod 391 mio. kr. i. I bidrog Hite Brewery med 116 mio. kr. til resultat af primær drift. Eksklusive resultatbidraget fra Hite Brewery blev der således realiseret en resultatfremgang på 57 mio. kr., svarende til 21%. 16

17 Hong Kong, Singapore og Malaysia Forretningerne i de modne markeder var samlet kendetegnet ved stagnerende volumen og stabil indtjening. I Hong Kong øgedes markedsandelen i et vigende marked som følge af god fremgang for især Skol-mærket, mens markedsandelen for ølsalget i Malaysia faldt. Kina og Vietnam de nye vækstmarkeder Andre aktiviteter Andre aktiviteter omfatter udvikling og salg af fast ejendom, primært på det tidligere Tuborg-areal i København, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter gav i et resultat af primær drift på 49 mio. kr. mod 96 mio. kr. året før. Med lukningen af bryggeriaktiviteterne i Valby (Danmark) ved udgangen af 2008 vil udvikling og salg af fast ejendom i en årrække derefter være en væsentlig aktivitet for Carlsberg. Det forventes, at byggemodning og frasalg af en del af arealet i løbet af en længere årrække efter nedlukningen vil give Carlsberg en betydelig indtægt. På de nye markeder blev der opnået en fortsat stærk volumenvækst, herunder en væsentlig organisk vækst i såvel Kina som Vietnam. Forretningerne er under opbygning, men allerede nu ses et positivt og stigende resultatbidrag fra såvel de vestkinesiske som de vietnamesiske forretninger. I det østlige Kina investeres fortsat i markedsføring af Carlsberg-mærket i premium-segmentet, hvilket har resulteret i en tilfredsstillende volumenudvikling. 17

18 RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Resultatopgørelse Mio. kr. 4. kvt. 4. kvt Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 24,7 14,6 Resultat pr. aktie, udvandet 24,6 14,6 18

19 Balance Mio. kr. 31. dec. 31. dec. Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 1 10 Passiver i alt

20 Financial Finanskalender calendar for regnskabsåret 2007 The Regnskabsåret fi nancial year følger follows kalenderåret, the calendar og year, følgende and datoer the following for offentliggørelse schedule has m.v. been er set: fastsat: 13. March marts 2007 Generalforsamling Annual Meeting 9. May maj 2007 Financial Regnskabsmeddelelse Statement for Q1 2007pr. 31. marts August august 2007 Regnskabsmeddelelse Financial Statement for pr. Q juni November november 2007 Regnskabsmeddelelse Financial Statement for pr. Q september 2007 Carlsberg s Carlsbergs kommunikation communication til with investorer, investors, analytikere analysts og and presse the press er underlagt is subject særlige to certain begrænsninger restrictions during i en periode a four-week på fi re uger period forud prior for to offentliggørelsen the publication of af quarterly kvartals- and og årsregnskaber. annual fi nancial statements. Annual Generalforsamling Meeting i Carlsberg of Carlsberg A/S A/S The Den Ordinary ordinære General generalforsamling Meeting will afholdes: take place on Tuesday 13 March 2007 at Radisson Tirsdag den SAS 13. Falconer marts 2007 kl Falkoner Radisson Allé SAS 9Falconer Frederiksberg Falkoner Allé 9 Registered Frederiksberg shareholders will receive an invitation to the General Meeting by mail no later than 6 March. Navnenoterede aktionærer vil modtage invitation til generalforsamlingen med posten senest den 6. marts. Carlsberg er en af verdens mest betydende bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er blandt de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere fordelt på 92 lokale produktionssteder i 48 lande arbejder for Carlsberg, og vore produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg mere end 100 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 83 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på The Carlsberg Carlsberg B-aktien B-share Grafen viser udviklingen i Carlsberg B-aktien sammenlignet med SABMiller, The development of the share price Scottish & Newcastle, InBev og Heineken, Nyt om medarbejdere Ny administrerende direktør i Carlsberg Italia Boguslaw Bartczak, tidligere direktør for forretningsudvikling i Vesteuropa, er udnævnt til fungerende administrerende direktør for Carlsberg Italia, indtil den nye administrerende direktør udnævnes. Boguslaw Bartczak har stærke kompetencer inden for logistik, supply chain og organisationsstrukturer. Han startede i Carlsberg Polska som direktør for produktion og logistik i 2001, hvor han kom fra en stilling som administrerende direktør for en stor aluminiumssmeltnings- og -forarbejdningsvirksomhed i Polen. Han blev senere udnævnt til administrerende direktør for Carlsberg Serbia. I februar blev han udnævnt til direktør for forretningsudvikling i Vesteuropa. Direktørskifte i Carlsberg Danmark og Türk Tuborg Jesper Jørgensen afl øste pr. 1. januar 2007 Jørn Tolstrup Rohde som administrerende direktør for Carlsberg Danmark. Stillingen som administrerende direktør for Türk Tuborg blev overtaget af Damla Birol. Jørn Tolstrup Rohde har forladt Carlsberg for at blive direktør i det danske venturekapitalselskab 3C Holding. Jesper Jørgensen (40) kommer fra stillingen som administrerende direktør for Türk Tuborg, som han har haft siden 1. januar. Jesper Jørgensen startede i Carlsberg i 1994 som projektleder i Carlsberg International. Fra 1997 til 2001 havde han forskellige stillinger i Carlsberg Danmark inden for salg og supply chain. Fra 2001 til 2004 var han udstationeret hos Feldschlösschen i Schweiz og arbejdede som forretningsudviklingschef med at få vendt virksomheden. I 2004 kom han til Holsten i Tyskland, hvor han var ansvarlig for omstruktureringen og integrationen af Carlsberg Deutschland, og i rejste han så til til Tyrkiet. Damla Birol (42) overtog stillingen som administrerende direktør i Türk Tuborg pr. 1. januar Damla Birol har været ansat i Türk Tuborg i fi re år, først som marketingdirektør og fra som viceadministrerende direktør og direktør for salg og marketing. Damla Birol startede sin karriere i Procter & Gamble i Canada og Tyrkiet og har erfaring fra fl ere tyrkiske virksomheder, herunder som konsulent for Türk Tuborg forud for Carlsbergs overtagelse af virksomheden. Ny administrerende direktør i Malaysia Søren Holm Jensen er udnævnt til ny administrerende direktør for Carlsberg Malaysia. Han afl øser Mogens Jønck, der har arbejdet for Carlsberg siden 1980, og som i to år har stået i spidsen for bryggeriet i Kuala Lumpur. Søren Holm Jensen har i tre år været administrerende direktør for Carlsberg Hong Kong. Han kom til Carlsberg i 1998 og har haft en række ledende jobs inden for salg, marketing og eksport. Efter organisationsændringen forlader Mogens Jønck Carlsberg. Carlsberg Nyt udgives af Carlsberg A/S på dansk og engelsk hvert kvartal. Oplag Redaktion: Anne-Marie Skov (ansv.), Gitte Sillemann, Iben Steiness, Jeanett W. Glenthøj og Simon Boas. Design og Produktion: Boje & Mobeck as. Tryk: PrintDivision A/S. Carlsberg A/S, CVR-NR , Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760 København V. Telefon: Hjemmeside: Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. 20

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

HD-R Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afhandling nr. 36

HD-R Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afhandling nr. 36 HD-R Strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afhandling nr. 36 HD 7. semester Afhandling nr. 36 Institut for Regnskabsvæsen og Økonomistyring Forfatter: Søren Stendal Hansen Vejleder: Mikael

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere

Betydelig fremgang og stærke resultater

Betydelig fremgang og stærke resultater Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 30 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2007 Betydelig fremgang og stærke resultater

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S Årsrapport 2005 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultater og forventninger 6 Strategi 8 Markeder 10 Vesteuropa 14 Baltic Beverages Holding 16 Øvrige Østeuropa 18 Asien 20 Samarbejde i

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram.

I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram. København, 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse 3/2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december I styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2002 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2002 28. august 2002 Væsentlige hændelser 1. halvår 2002 Aktiviteterne i Robert Cain & Co. Ltd. afhændet på tilfredsstillende vilkår. 25% andel af Hansa

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl

Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2006 Carlsberg DraughtMaster en revolution inden for fadøl Carlsberg har lanceret et enestående fadølssystem, DraughtMaster, som giver både professionelle og private

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i Københ avn, 12. august 28/ Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for Gældsreduktion hurtigere end forventet Netto rentebærende gæld nedbragt med 5,6 mia. kr. i og udgjorde pr. 30. juni således 23,4 mia.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

I himmelske højder med Carlsberg

I himmelske højder med Carlsberg INFORMATION TIL AKTIONÆRER 10. MAJ 2005 I himmelske højder med Carlsberg Prøv at forestille dig, at du har et privatfl y til rådighed, som kunne bringe dig hvorhen i verden, du har lyst til i syv dage.

Læs mere

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 19. februar 2004 5/2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2003 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Carlsberg i Kina: de bedste i vesten

Carlsberg i Kina: de bedste i vesten INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. NOVEMBER 2005 Carlsberg i Kina: de bedste i vesten På kun to år har Carlsberg bevæget sig fra en marginal position på det kinesiske marked til at blive den førende bryggerigruppe

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 20. februar 2003 4/2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2002 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

Fortsat sund organisk udvikling i forretningen Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 31 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2008 Fortsat sund organisk udvikling i forretningen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003

Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 Til Københavns Fondsbørs 27. maj 2003 BG 10/2003 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2003 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 31. marts 2003. Knud

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Carlsberg har rettet blikket mod øst

Carlsberg har rettet blikket mod øst INFORMATION TIL AKTIONÆRER 9. AUGUST 2006 19,8 mia. kr. Tuborg i Øst Priser til nye produkter Nettoomsætningen steg med 8% blandt andet som følge af en god udvikling i BBH, i Norden og i Asien. Side 11

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Nyt. Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Dette giver en række fordele med hensyn til

Nyt. Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Dette giver en række fordele med hensyn til Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 4. NOVEMBER 2004 GSC Supply Chain i verdensklasse Carlsberg ruster sig til fortsat vækst og effektivisering af produktionen. Fra 1. januar 2005 etablerer Carlsberg en ny

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012

Velkommen til. Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Velkommen til Generalforsamling onsdag den 22. august 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af årsregnskab marts 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af årsregnskab 2000 23. marts 2001 Væsentlige hændelser 2000 Overtagelse af 91% af aktierne i Albani Bryggerierne A/S (Albani + Maribo) Resterende aktier i Drinktech Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere