Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino."

Transkript

1 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet til. Eventuelt journalnummer på tilladelse Kontaktperson 1. og adresse Oplys navnet og kontaktinformationer på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med. Fornavne Efternavne Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer adresse Domæneoplysninger 2. Domænenavne Hvilke domænenavne ansøges der om at blive udbudt spil på? Aktiv Domænenavne Aktiv Domænenavne Aktiv Domænenavne

2 2/12 Domæneoplysninger White label på selskab Domænenavn på direktøren i selskabet på kontaktperson White label Domænenavn på selskab på direktøren i selskabet på kontaktperson White label Domænenavn på selskab på direktøren i selskabet på kontaktperson Flere domænenavne og/eller white labels Hvis der er flere domænenavne og/eller white labels skal disse oplyses og vedlægges tillægget. Spil 3. Udbud af spil Hvilke spil ønsker I at udbyde? Væddemål Væddemål Onlinekasino Online Spiltype: Fastodds baseret Spilkategori: Fastodds Spiltype: Spilleautomater Puljespil Puljespil Poker Betexchange Betexchange Andet Manager Manager Andet Antal udbudte spil Vedlæg liste over spil I ønsker at udbyde, samt en kategorisering af hvilken spiltype hvert spil tilhører. Spilsystem 4. Opstillingsadresse på spilsystem Oplys adressen, hvor spilsystemet er opstillet.

3 3/12 Spilsystem Flere opstillingsadresser Hvis der er flere steder spilsystemet er opstillet skal disse oplyses og vedlægges tillægget. 5. Leverandør af spilsystem Oplys navn og adresse på leverandøren af spilsystemet. Ansøger selv Anden navn og adresse oplyses nedenfor: Flere spilsystemleverandører Hvis der er flere spilsystemleverandører skal dette oplyses og vedlægges, ligesom kontrakter med underleverandører skal vedlægges SAFE 6. Opstillingsadresse på SAFE Er SAFE etableret? Nej -- angiv dato for, hvornår SAFE forventes at være etableret Ja oplys hvor SAFE er opstillet Ved samme adresse som spilsystemet redegør for, at systemerne er adskilt. Angiv dato for, hvornår testdata er tilgængelig på SAFE

4 4/12 SAFE Til brug for Spillemyndighedens adgang: Brugernavn Password Ved samme adresse som spilsystemet redegør for, at systemerne er adskilt. Angiv dato for, hvornår testdata er tilgængelig på SAFE Til brug for Spillemyndighedens adgang: Brugernavn Password Ved samme adresse som spilsystemet redegør for, at systemerne er adskilt. Angiv dato for, hvornår testdata er tilgængelig på SAFE Til brug for Spillemyndighedens adgang: Brugernavn Password Flere SAFE opstillingsadresser Hvis der er flere SAFE opstillingsadresser, skal dette oplyses og vedlægges tillægget.

5 5/12 SAFE 7. Operatør af SAFE Oplys adressen på operatør af SAFE Ansøger selv Anden navn og adresse oplyses Ansøger selv Anden navn og adresse oplyses Ansøger selv Anden navn og adresse oplyses Flere kontroldatalagre (SAFE) operatør Hvis der er flere kontroldatalagre (SAFE) operatører skal dette oplyses og vedlægges tillægget. Backup SAFE 8. Opstillingsadresse på backup SAFE Oplys hvor backup systemet til SAFE er opstillet.

6 6/12 Backup SAFE Flere backup (SAFE) opstillingsadresser SAFE og backup SAFE skal være geografisk adskilt. Hvis der er flere backup systemer, der er opstillet, skal disse oplyses og vedlægges tillægget. 9. Operatør af backup SAFE Oplys navn og adresse på backupoperatør af SAFE, hvis operatør er en anden end ansøger. Certificering 10. Spilsystem Oplysning om certificeringskategori A Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af spilsystem. Dokumentation er vedlagt - ISO17025 akkreditering - Konfigurationsliste/assetsliste - Checkliste og resume vedrørende gennemgangen - CV på personen som har udført testen

7 7/12 Certificering 11. Forretningssystem Oplysning om certificeringskategori B Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af forretningssystem. Dokumentation er vedlagt - ISO17025 akkreditering - Konfigurationsliste/assetsliste - Checkliste og resume vedrørende gennemgangen - CV på personen som har udført testen 12. Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning Oplysning om certificeringskategori D Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning Dokumentation for sårbarhedsefterprøvning er vedlagt Dokumentation for indtrængningsefterprøvning er vedlagt - ISO17025 akkreditering - Konfigurationsliste/assetsliste - Checkliste og resume vedrørende gennemgangen - CV på personen som har udført testen 13. Styring af systemændringer Oplysning om certificeringskategori E Oplys navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget certificering af Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Dokumentation er vedlagt - ISO17025 akkreditering - Konfigurationsliste/assetsliste - Checkliste og resume vedrørende gennemgangen - CV på personen som har udført testen

8 8/12 Tamper Token 14. Tamper Token Oplys om ansøgers tilslutningsproces til sikkerhedssystem Tamper Token Test gennemført Dokumentation for test (testskema) vedlægges. Test forventes gennemført ROFUS 15. ROFUS Oplys om ansøgers tilslutningsproces til ROFUS (register over frivilligt udelukkede spillere) Vedrører ikke landbaseret tilladelser. Test gennemført Dokumentation for test (testskema) vedlægges. Test forventes gennemført Modregningsfri konto 16. Modregningsfri konto Vedlagt erklæring fra pengeinstitut vedrørende modregningsfri konto samt beskrivelse af, hvordan det løbende sikres, at der leves op til bekendtgørelsens krav om modregningsfri konto Spilkonto login 17. Spilkonto login Oplys om ansøger ønsker at udbyde spil på mobile enheder Nej Ja - vedlæg en redegørelse Andre oplysninger 18. Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen

9 9/12 Andre oplysninger 19. Erklæring og underskrift Ved min underskrift giver jeg samtykke til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger med henblik på at vurdere om udbuddet af spil er i overensstemmelse med bekendtgørelserne udstedt i henhold til lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil og lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil. Jeg erklærer ved min underskrift endvidere, at de oplysninger der er afgivet på dette tillæg er korrekte og fuldstændige, og at jeg ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7. Ved udbud af spil på Grønland erklærer jeg, at jeg ikke er umyndiggjort eller sat under lavværgemål efter myndighedsloven gældende for Grønland. Hvis nogen af de afgivne oplysninger ændres, skal Spillemyndigheden straks underrettes. Den der fortier oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for Spillemyndighedens udstedelse af tilladelse efter denne lov, straffes med bøde eller fængsel efter bestemmelserne i lov om spil, medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning. CPR-nr. Underskrift CPR-nr. Underskrift CPR-nr. Underskrift CPR-nr. Underskrift CPR-nr. Underskrift 20. Bilag der skal vedlægges Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. Bilag der altid skal vedlægges Bilag der skal vedlægges hvis det er relevant Procedure for ansøgerens kontroller, forretningsgange vedrørende spilsystemet Beskrivelse og illustration af spilsystemet med angivelse af geografisk placering Liste over udbudte spil samt kategorisering af, hvilken spilkategori hvert spil tilhører Tilslutning til Tamper Token Tilslutning til ROFUS Erklæring fra pengeinstitut vedrørende modregningsfri konto Dokumentation for standard records Andet angives Redegørelse for eventuelle netværksspil White label - kontrakter indgået med white label selskaber/virksomheder Certificering af spilsystem Certificering af forretningssystem Certificering af sårbarhedsefterprøvning Certificering af indtrængningsefterprøvning Certificering af Spillemyndighedens program for styring af systemændringer Tidsplan for hvornår certificeringer er udarbejdet Dokumentation for procedure ved udbud af spil på mobile enheder Andet angives Spillemyndigheden kan kræve, at yderligere oplysninger indsendes.

10 Vejledning 10/12 Ved et spilsystem forstås elektronisk udstyr eller andet udstyr, der anvendes af eller på vegne af tilladelsesindehaver til drift af online kasino, online væddemål og landbaseret væddemål, herunder udstyr, der 1. anvendes til lagring af oplysninger vedrørende en persons del tagelse i spil, herunder historiske data, og resultatoplysninger, 2. frembringer og/eller frembringer og præsenterer spil for spilleren, eller 3. fastlægger resultatet af et spil, eller beregner hvorvidt spilleren har vundet eller tabt ved spillet. Det er tilladelsesindehavers ansvar at opnå de påkrævede certificeringer, og at disse er udfærdiget af en akkrediteret testvirksomhed i henhold til certificeringsprogrammet ved at tilrettelægge sin virksomhed med udgangspunkt i dette. Ansøger Ansøgers navn skal oplyses på blanketten. Endvidere skal Spillemyndighedens journalnummer oplyses, hvis der allerede er søgt om tilladelse til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino. Punkt 1 og adresse I skal oplyse navn og kontaktinformationer på den person, som Spillemyndigheden skal kommunikere med. Det kan være en af ansøgers ansatte eller en anden repræsentant. I skal oplyse den adresse, som post fra Spillemyndigheden skal sendes til. Der er ikke nogen formelle krav til kontaktpersonen, men det er en fordel, hvis denne kan træffe beslutning på vegne af ansøger. Det kan være en anden person end kontaktpersonen som er angivet på ansøgningsblanketten. Punkt 2 Domænenavne I skal anføre alle domænenavne, der ejes af ansøger til at drive eller levere online spil. Endvidere anføres domænenavnene på de websteder, samt hvilket end point der er tilknyttet domænenavnene, hvorfra ansøger tilbyder, eller har til hensigt at tilbyde, white label løsninger. Angiv for hvert domænenavn, om det er aktivt eller et white label site. White label betyder at ansøgeren hoster websteder for andre selskaber. Hvis der er flere domænenavne og/eller white labels, end der er mulighed for at anføre på blanketten, vedlægges bilag med oplysninger til tillægget. Punkt 3 Udbud af spil I skal angive hvilke spil der ønskes udbudt, fordelt på spiltype og spilkategori. I skal vedlægge en liste over de spil, der ønskes udbudt med oplysning om antal spil, samt en kategorisering af hvilken spiltype hvert spil tilhører. Punkt 4 Opstillingsadresse på spilsystem I skal anføre adressen, hvor spilsystemet er opstillet. Hvis spilsystemet er opstillet flere steder, skal I oplyse alle adresserne. Hvis spilsystemet er opstillet på flere adresser end der er mulighed for at anføre på blanketten, vedlægges bilag med oplysninger til tillægget. Punkt 5 Leverandør af spilsystem I skal oplyse navn og adresse på den/de leverandører, der leverer spilsystemet, hvis leverandør ikke er ansøger selv. Hvis der er flere spilsystemleverandører, end der er mulighed for at anføre på blanketten, skal I vedlægge bilag med oplysninger til tillægget. I skal også vedlægge kontrakter med underleverandører. Punkt 6 Opstillingsadresse på SAFE I skal oplyse om SAFE er etableret eller hvornår SAFE forventes at være etableret. Hvis SAFE er etableret skal I oplyse, hvornår testdata er tilgængelige på SAFE, samt oplyse om brugernavn og password til jeres SAFE, til brug for Spillemyndighedens adgang. Hvis der benyttes forskellige kontroldatalagre, SAFE, til væddemål og onlinekasino, skal I oplyse hvilken SAFE der benyttes til hvilken type væddemål. Data på SAFE skal være adskilt logisk og forsvarligt fra eventuelle andre data. Hvis der er flere kontroldatalagre, SAFE, end der er mulighed for at anføre på blanketten, skal I vedlægge bilag med oplysninger til tillægget. Punkt 7 Operatør af SAFE I skal oplyse navn og adresse på operatør af SAFE, hvis operatør er en anden en ansøger selv. Hvis der er flere operatører, skal dette oplyses. Hvis der er flere operatører, end der er mulighed for at anføre på blanketten, skal I vedlægge bilag med oplysninger til tillægget. Punkt 8 Opstillingsadresse på backup SAFE I skal oplyse hvor backupsystemet til SAFE er opstillet. SAFE og backup SAFE skal være geografisk adskilt. Ligeledes skal dataopbevaring på digitalt læsbart medie være geografisk adskilt fra backup af samme. Hvis der er flere backupsystemer, end der er mulighed for at anføre på blanketten, skal I vedlægge bilag med oplysninger til tillægget. Endvidere skal I oplyse spilleverandør af de enkelte spil.

11 Vejledning fortsat 11/12 Punkt 9 Operatør af backup SAFE I skal oplyse navn og adresse på backupoperatør af SAFE, hvis operatør er en anden end ansøger selv. Hvis der er flere backupoperatører, skal I oplyse dette. Hvis der er flere backupoperatører, end der er mulighed for at anføre på blanketten, skal I vedlægge bilag med oplysninger til tillægget. Punkt 10 Spilsystem Certificeringskategori A I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget Certificering af spilsystemer. Punkt 11 Forretningssystem Certificeringskategori B I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget Certificering af forretningssystemer. Punkt 12 Sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning Certificeringskategori D I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget Certificering af sårbarheds- og indtrængningsefterprøvning. Punkt 13 Styring af systemændringer Certificeringskategori E I skal oplyse navn og adresse på den akkrediterede testvirksomhed, der har foretaget Certificering af Spillemyndighedens program for styring af systemændringer. Certificeringer I skal vedlægge dokumentation for alle fire certificeringskategorier. Spillemyndigheden skal godkende certificeringsprogrammerne. I skal sørge for at certificeringsmaterialet er til rådighed for Spillemyndigheden hurtigst muligt. Punkt 14 Tamper Token Anfør oplysninger om ansøgers tilslutningsforløb. Er test gennemført, vedlægges dokumentation (testskema). Hvis test ikke er gennemført, anføres hvornår dette forventes foretaget. Punkt 15 ROFUS ROFUS er et register over frivilligt udelukkede spillere. Punktet vedrører alene online udbud af spil. Anfør oplysninger om ansøgers tilslutningsproces. Er test gennemført, vedlægges dokumentation (testskema). Hvis test ikke er gennemført, anføres hvornår dette forventes foretaget. Punkt 16 Modregningsfri konto De midler, som en spiller har stående på spilkontoen, er betroede midler, der skal indestå på en modregningsfri konto i et pengeinstitut mv., som holdes adskilt fra tilladelseshavers egne midler, og som kun tilladelsesindehaver har rådighed over. Midlerne fra kontoen kan kun udbetales til spilleren og må derfor ikke kunne anvendes til dækning af krav mod tilladelsesindehaver. Midlerne skal være sikret i tilfælde af insolvens mv. hos tilladelsesindehaver. Erklæring fra pengeinstitut vedrørende modregningsfri konto, samt beskrivelse af, hvordan det løbende sikres, at der leves op til bekendtgørelsens krav skal vedlægges. Punkt 17 Spilkonto login I skal oplyse, hvis I ønsker at udbyde spil på mobile enheder. I skal vedlægge en redegørelse for, hvordan I vil sikre, at der er en sikker loginløsning. I skal samtidig vedlægge en illustration af, hvordan login procaduren er tilrettelagt. Hvis Spillemyndigheden vurderer, at proceduren er tilstrækkelig, vil Spillemyndigheden sende en godkendelse. Tilladelsesindehaver kan herefter udbyde spil via mobile enheder. Punkt 18 Øvrige oplysninger til brug ved sagsbehandlingen Er der andre oplysninger, som Spillemyndigheden rimeligvis vil forvente at blive gjort opmærksom på, skal I oplyse det her. Punkt 19 Erklæring og underskrift Medlemmer af direktionen og bestyrelsen giver ved sin underskrift samtykke til, at Spillemyndigheden kan indhente de nødvendige oplysninger, og at den relevante myndighed i Danmark eller udlandet videregiver disse oplysninger til Spillemyndigheden. Ansøger erklærer ved sin underskrift, at de afgivne oplysninger er korrekte og fuldstændige. Punkt 20 Bilag der skal vedlægges Alle bilag skal være på dansk eller engelsk. De angivne bilag skal altid vedlægges. Procedure for ansøgerens kontroller, forretningsgange vedrørende spilsystemet Beskrivelse og illustration af spilsystemet med angivelse af geografisk placering Liste over udbudte spil samt en kategorisering af, hvilken spilkategori hvert spil tilhører Tilslutning til Tamper Token Tilslutning til ROFUS Erklæring fra pengeinstitut vedrørende modregningsfri konto Dokumentation vedrørende standard records

12 Vejledning fortsat 12/12 De angivne bilag skal vedlægges hvis det er relevant. Redegørelse for eventuelle netværksspil White label - kontrakter indgået med white label selskaber/virk somheder Certificering af spilsystem Certificering af forretningssystem Certificering af sårbarhedsefterprøvning Certificering af indtrængningsefterprøvning Certificering af Spillemyndighedens program for styring af systemændringer Tidsplan for hvornår certificeringer er udarbejdet Dokumentation for procedure ved udbud af spil på mobile enheder Andet Hvis I har spørgsmål til Informationer om spiludbud, kan I kontakte Spillemyndigheden på I kan sende krypteret mail til os via vores hjemmeside Kontakt. En uddybende vejledning findes på

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder?

Hvilken driftsform drives repræsentantens virksomhed under? Har repræsentanten forfalden gæld til offentlige myndigheder? 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Tillæg C Repræsentant godkendelse Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab (se vejledningen) Ansøger/ tilladelsesindehaver

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V

Ansøgning. Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V 1/16 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino (se vejledningen) Ansøgning Ansøger skal betale et gebyr til Spillemyndigheden

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens tekniske standarder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Myndighed... 5 1.2 Formål... 5 1.3 Målgruppe... 5 1.4 Version... 5 1.5 Henvendelser... 5 2 Dokumentets opbygning... 6 3 Spilkonti... 6 3.1 Styring...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse: Udbudsbetingelser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 118-209197 Indkøb af Udbud af operationsservietter, tamponer, swabs/kompresser og gazepinde til og Region Nordjylland Sagsnummer: 1-23-4-101-25-14

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer I medfør af 17, 41, 42, stk. 6, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, fastsættes: Kapitel 1 Adgangskrav og åbningstider m.v. 1. Lokaler med gevinstgivende

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere