Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir"

Transkript

1 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni Novo Nordisks resultat af primær drift steg med 15% i første halvår af 2013 Salgsvækst på 11% drevet af Victoza, NovoRapid og Levemir Salget steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 11% i kroner til 41,4 mia. kr. Salget af moderne insuliner steg med 15% (13% i kroner). Salget af Victoza steg med 32% (30% i kroner). Salget i Nordamerika steg med 23% (21% i kroner). Salget i International Operations steg med 17% (12% i kroner). Bruttomarginen steg med 0,9 procentpoint opgjort i kroner til 82,6% som følge af en gunstig udvikling i priser og produktsammensætning. Resultat af primær drift steg med 19% opgjort i lokale valutaer og med 15% i kroner til 16,1 mia. kr. Nettoresultatet steg med 27% til 12,7 mia. kr. Udvandet resultat pr. aktie steg med 30% til 23,43 kr. Lanceringen af Tresiba (insulin degludec), den nye generation af insulin med ultralang virkningsvarighed til dosering én gang dagligt, fortsætter. Tresiba er nu også lanceret i Mexico og Schweiz. I USA har Novo Nordisk modtaget tilbagemelding fra FDA vedrørende den kliniske forsøgsprotokol for hjerte-kar-studiet af Tresiba, som bekræfter de tidligere meddelte forventninger omkring studiedesignet. Novo Nordisk har med tilfredsstillende resultat afsluttet SCALE, det kliniske fase 3aprogram, som har undersøgt effekt og sikkerhed for liraglutid 3 mg til behandling af fedme. Novo Nordisk forventer at indsende registreringsansøgning for liraglutid 3 mg til myndighederne i USA og EU omkring årsskiftet. Forventningerne til driften for 2013 er øget. Der forventes nu en salgsvækst opgjort i lokale valutaer på 11 13%, mens væksten i resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer nu ventes at blive på 12 15%. Adm. direktør Lars Rebien Sørensen: Vi er glade for det stærke resultat for første halvår af Vores portefølje af moderne insuliner og Victoza er drivkræfterne bag en solid salgsvækst. Med baggrund i tilbagemeldingen fra FDA i USA på tilrettelæggelsen af hjerte-kar-studiet for Tresiba forventer vi nu at påbegynde studiet inden årets udgang. Novo Nordisk A/S Investor Relations Novo Allé 2880 Bagsværd Danmark Telefon: CVR-nr.:

2 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 2 af 29 OM NOVO NORDISK Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Novo Nordisk har desuden en førende position indenfor hæmofilibehandling, væksthormonbehandling og hormonpræparater (HRT). Koncernen har hovedkvarter i Danmark, beskæftiger omkring medarbejdere i 75 lande og markedsfører sine produkter i flere end 180 lande. Novo Nordisks B-aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet Novo-B og på New York Stock Exchange i form af American Depositary Receipts (ADR er) under symbolet NVO. TELEKONFERENCE Der vil den 8. august 2013 kl CEST blive afholdt en telekonference. Investorer kan lytte med via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre, hvor der også vil kunne hentes præsentationsmateriale, ca. en time før telekonferencen begynder. WEBCAST Den 9. august 2013 kl CEST vil ledelsen give en præsentation for institutionelle investorer og sell side-analytikere i London. Præsentationen kan følges på en direkte webcast via et link på novonordisk.com under menupunktet Investors Download centre. Præsentationsmateriale til denne webcast vil være tilgængeligt samme sted. FINANSIEL KALENDER 24. september 2013 Novo Nordisks investor- og analytikerpræsentation på EASD 31. oktober 2013 Koncernregnskab for de første ni måneder af december 2013 Kapitalmarkedsdag 30. januar 2014 Koncernregnskab for året 2013 KONTAKTOPLYSNINGER Medier: Mike Rulis Investorer: Kasper Roseeuw Poulsen Frank Daniel Mersebach Lars Borup Jacobsen Daniel Bohsen Besøg Novo Nordisk på internettet og få flere oplysninger på novonordisk.com.

3 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 3 af 29 INDHOLD FINANSIELLE RESULTATER... 4 Koncernregnskab for første halvår af Salgsudvikling... 5 Salgsudviklingen indenfor diabetesbehandling... 5 Salgsudviklingen indenfor biopharmaceuticals... 8 Udvikling i omkostninger og resultat af primær drift... 8 Nettofinans... 9 Investeringer og frie pengestrømme... 9 Udviklingen i andet kvartal af FORVENTNINGER FORSKNING & UDVIKLING Diabetesbehandling: insulin og GLP Biopharmaceuticals: hæmofili Biopharmaceuticals: humant væksthormon Biopharmaceuticals: inflammation BÆREDYGTIGHED EGENKAPITAL JURIDISKE FORHOLD LEDELSESPÅTEGNING FINANSIEL INFORMATION Bilag 1: Kvartalstal i kroner Bilag 2: Resultatopgørelse og Totalindkomstopgørelse Bilag 3: Balance Bilag 4: Pengestrømsopgørelse Bilag 5: Egenkapitalopgørelse Bilag 6: Omsætning fordelt på regioner Bilag 7: Forudsætninger for koncernens vigtigste valutaer Bilag 8: Kvartalstal i USD (øvrig )... 29

4 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 4 af 29 FINANSIELLE RESULTATER KONCERNREGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2013 Dette ureviderede koncernregnskab for første halvår af 2013 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber og på basis af den samme regnskabspraksis, som blev anvendt i Novo Nordisks Årsrapport Delårsrapporten inklusive koncernregnskabet for første halvår af 2013 og ledelsesberetningen er endvidere aflagt i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Novo Nordisk har implementeret alle nye, ændrede eller reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag ( IFRS er ), der er publiceret af IASB samt godkendt af EU med virkning for regnskabsperioden, der begyndte den 1. januar Disse IFRS er har ikke haft væsentlig indvirkning på koncernregnskabet for første halvår af Beløb i mio. kr., undtagen antal aktier, resultat pr. aktie og antal fuldtidsansatte. RESULTATOPGØRELSE H H Udvikling i % H til H Mio.kr. Nettoomsætning % Bruttoresultat % Bruttomargin 82,6% 81,7% Salgs- og distributionsomkostninger % I procent af omsætning 27,5% 27,0% Forsknings- og udviklingsomkostninger % I procent af omsætning 13,0% 13,6% Administrationsomkostninger % I procent af omsætning 3,9% 4,2% Licensindtægter og andre driftsindtægter % Resultat af primær drift % Overskudsgrad (primær drift) 39,0% 37,7% Nettofinans 303 (1.038) (129%) Resultat før skat % Periodens resultat % Overskudsgrad (periodens resultat) 30,7% 26,9% ANDRE NØGLETAL Af- og nedskrivninger % Investering i materielle anlægsaktiver % Pengestrømme fra driftsaktivitet % Frie pengestrømme % Aktiver i alt % Egenkapital % Egenkapitalandel 55,0% 51,4% Gnsn. antal udvandet udestående aktier (mio. stk.) 542,6 556,4 (2%) Udvandet resultat pr. aktie / ADR (i kr.) 23,43 17,99 30% Antal fuldtidsansatte ved periodens udgang %

5 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 5 af 29 SALGSUDVIKLING Nettoomsætningen steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 11% i kroner. Nordamerika var den største bidragyder og tegnede sig for 70% af væksten opgjort i lokale valutaer, fulgt af International Operations og Region Kina, som bidrog med henholdsvis 18% og 9%. Salgsvæksten blev realiseret indenfor både diabetesbehandling og biopharmaceuticals, og hovedparten af væksten kom fra de moderne insuliner og Victoza. Salgsvæksten er blevet positivt påvirket med ca. 2 procentpoint som følge af en række begivenheder af engangskarakter, herunder justeringer af hensættelser til rabatter i Nordamerika samt timingen af tendersalg og leverancer såvel som ekstraordinært salg i International Operations. Nettoomsætning H mio. kr. Vækst som rapporteret Vækst i lokale valutaer Andel af væksten i lokale valutaer Diabetesbehandling - NovoRapid % 15% 22% - NovoMix % 12% 10% - Levemir % 19% 18% Moderne insuliner % 15% 50% Humane insuliner % 4% 4% Victoza % 32% 27% Proteinrelaterede produkter % 4% 1% Antidiabetika i tabletform % 2% 0% Diabetesbehandling i alt % 14% 82% Biopharmaceuticals NovoSeven % 7% 6% Norditropin % 14% 8% Øvrige produkter % 18% 4% Biopharmaceuticals i alt % 11% 18% Samlet nettoomsætning % 14% 100% For yderligere detaljer om salget i første halvår af 2013 henvises til bilag 6. I de følgende afsnit er markedsdata (medmindre andet er anført) baseret på data fra maj 2013 og maj 2012 opgjort som løbende årstotal, leveret af den uafhængige dataleverandør IMS Health. SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR DIABETESBEHANDLING Salget af diabetesprodukter steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 12% i kroner til mio. kr. Novo Nordisk er verdens førende virksomhed indenfor diabetesbehandling og har nu en global værdimarkedsandel på 27% mod 25% på samme tidspunkt sidste år. Insuliner og proteinrelaterede produkter Salget af moderne insuliner, humane insuliner og proteinrelaterede produkter steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten

6 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 6 af 29 opgjort i lokale valutaer blev drevet af Nordamerika, International Operations og Region Kina. Novo Nordisk er globalt førende med 49% af det samlede insulinmarked og 46% af markedet for moderne insuliner og new generation-insuliner, begge opgjort i volumen. Lanceringen af Tresiba (insulin degludec), den nye generation af insulin med ultralang virkningsvarighed til dosering én gang dagligt, fortsætter. Tresiba er i tilslutning til tidligere lanceringer i Storbritannien, Danmark og Japan nu også blevet lanceret i Mexico og Schweiz. Lanceringsaktiviteterne forløber som planlagt, og tilbagemeldingerne fra patienter og læger er lovende. Salget af moderne insuliner steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 13% i kroner til mio. kr. Nordamerika tegnede sig for to tredjedele af væksten, fulgt af International Operations og Region Kina. Salget af moderne insuliner udgør nu 77% af Novo Nordisks insulinsalg. INSULINMARKEDSANDELE (volumen, løbende årstotal) Novo Nordisks andel af det samlede insulinmarked Novo Nordisks andel af markedet for moderne insuliner og new generation-insuliner Maj Maj Maj Maj Globalt 49% 50% 46% 46% USA 41% 41% 39% 37% Europa 50% 51% 49% 50% International Operations* 56% 58% 54% 55% Kina** 60% 62% 64% 66% Japan 53% 57% 49% 52% Kilde: IMS-data, maj *: Data for 12 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 60% af Novo Nordisks diabetessalg i regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan. Nordamerika Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Nordamerika steg med 22% opgjort i lokale valutaer og med 20% i kroner. Salgsvæksten afspejler et fortsat positivt bidrag fra prisudviklingen i USA, robust markedsindtrængning for alle de tre moderne insuliner, NovoLog, Levemir og NovoLog Mix 70/30, og salgsvækst for de humane insuliner. Salget i USA er desuden positivt påvirket af en justering af hensættelser til rabatter i relation til tidligere år. 53% af Novo Nordisks salgsvolumen for moderne insulin i USA bruges i engangspensystemet FlexPen. Europa Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Europa faldt med 1% både opgjort i lokale valutaer og i kroner. Denne udvikling afspejler, at det faldende salg af humane insuliner kun delvis modsvares af den fortsatte fremgang for Levemir og NovoRapid og en meget beskeden påvirkning fra en volumenvækst, der er lavere end normalt og under 2%, samt indførelsen af prisreformer i flere europæiske markeder. Markedsudbredelsen af pensystemer i Europa er fortsat høj, og 96% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært NovoPen og FlexPen. International Operations Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i International Operations steg med 17% opgjort i lokale valutaer og med 12% i kroner. Væksten, som er positivt påvirket af timingen af tendersalg og leverancer i en række lande, er drevet af alle tre moderne insuliner og med et væsentligt bidrag fra humane insuliner. 59% af Novo Nordisks insulinvolumen i de større private markeder bruges i pensystemer.

7 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 7 af 29 Region Kina Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Region Kina steg med 16% opgjort i lokale valutaer og med 17% i kroner. Salgsvæksten er drevet af alle tre moderne insuliner, mens salget af humane insuliner kun udviste en beskeden stigning. 97% af Novo Nordisks insulinvolumen i Kina bruges i pensystemer, primært flergangspennen NovoPen. Japan & Korea Salget af insuliner og proteinrelaterede produkter i Japan & Korea faldt med 6% opgjort i lokale valutaer og med 21% i kroner. Salgsudviklingen afspejler den negative påvirkning fra en stagnerende volumenvækst i det japanske insulinmarked og en udfordrende konkurrencesituation. Markedsudbredelsen af pensystemer i Japan er fortsat høj, og 98% af Novo Nordisks insulinvolumen bruges i pensystemer, primært FlexPen. Victoza (GLP-1 til behandling af type 2-diabetes) Salget af Victoza steg med 32% opgjort i lokale valutaer og med 30% i kroner til mio. kr. Dette afspejler en robust salgsudvikling drevet af Nordamerika, Europa og International Operations. Victoza er global markedsleder i GLP-1-segmentet med en værdimarkedsandel på 69% mod 64% i GLP-1-segmentets andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi er steget til 6,6% mod 5,2% i GLP-1-MARKEDSANDELE (værdi, løbende årstotal) GLP-1's andel af det samlede marked for diabetesbehandling Victoza andel af GLP-1-markedet Maj Maj Maj Maj Global 6,6% 5,2% 69% 64% USA 8,2% 6,4% 65% 58% Europa 7,3% 5,8% 78% 73% International Operations* 2,9% 2,5% 78% 79% Kina** 0,6% 0,4% 66% 23% Japan 2,2% 2,1% 75% 82% Kilde: IMS-data, maj *: Data for 12 udvalgte markeder, der repræsenterer ca. 60% af Novo Nordisks diabetessalg i regionen. **: Data for det kinesiske fastland, eksklusive Hongkong og Taiwan. Nordamerika Salget af Victoza i Nordamerika steg med 35% opgjort i lokale valutaer og med 33% i kroner. Dette afspejler en fortsat udvidelse af GLP-1-klassen, som tegner sig for 8,2% af det samlede marked for diabetesbehandling i USA opgjort i værdi mod 6,4% i Selvom der blev lanceret et konkurrerende produkt i 2012, driver Victoza fortsat udvidelsen af det amerikanske GLP-1-marked og er GLP-1-markedsleder, nu med en værdimarkedsandel på 65% mod 58% for et år siden. Europa Salget i Europa steg med 26% opgjort i lokale valutaer og med 25% i kroner. Salgsvæksten er primært drevet af Frankrig, Storbritannien, Spanien og Italien. I Europa er GLP-1-klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 7,3% mod 5,8% i Victoza er GLP-1-markedsleder med en værdimarkedsandel på 78%.

8 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 8 af 29 International Operations Salget i International Operations steg med 51% opgjort i lokale valutaer og med 44% i kroner. Dette afspejler en fortsat markedsindtrængning, primært drevet af Brasilien og en række lande i Mellemøsten. GLP-1-klassen er voksende i International Operations og tegner sig for 2,9% af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi mod 2,5% i Victoza er GLP-1-markedsleder i International Operations med en værdimarkedsandel på 78%. Region Kina Salget i Region Kina steg med 123% opgjort i lokale valutaer og med 126% i kroner. GLP-1-klassen i Kina er ikke tilskudsberettiget og relativt beskeden i størrelse. Alligevel er klassens andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi steget til 0,6% mod 0,4% i Victoza har en værdimarkedsandel af GLP-1-markedet på 66%. Japan & Korea Salget i Japan & Korea faldt med 6% opgjort i lokale valutaer og med 22% i kroner. I Japan vokser GLP-1-klassen kun beskedent og tegner sig nu for en andel af det samlede marked for diabetesbehandling opgjort i værdi på 2,2% mod 2,1% i Victoza er fortsat førende i den japanske GLP-1-klasse med en værdimarkedsandel på 75%. NovoNorm /Prandin /PrandiMet (antidiabetika i tabletform) Salget af antidiabetika i tabletform steg med 2% opgjort i lokale valutaer og var uændret i kroner og beløb sig til mio. kr. Salgsudviklingen afspejler en positiv påvirkning fra prisudviklingen i USA, som for en stor del blev modsvaret af en nedgang i salget i Europa som følge af generisk konkurrence i flere markeder. SALGSUDVIKLINGEN INDENFOR BIOPHARMACEUTICALS Salget af biofarmaceutiske produkter steg med 11% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika og International Operations. NovoSeven (blødningsbehandling) Salget af NovoSeven steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner til mio. kr. Markedet for NovoSeven er fortsat volatilt, og salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika og International Operations. Norditropin (væksthormonbehandling) Salget af Norditropin steg med 14% opgjort i lokale valutaer og med 8% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er primært drevet af Nordamerika og International Operations. Novo Nordisk er den førende udbyder på det globale væksthormonmarked med en markedsandel på 25% målt på volumen. Øvrige biofarmaceutiske produkter Salget af øvrige biofarmaceutiske produkter, primært hormonpræparater (HRT), steg med 18% opgjort i lokale valutaer og med 15% i kroner til mio. kr. Salgsvæksten er drevet af Nordamerika og afspejler en positiv påvirkning fra prisudviklingen og en engangspåvirkning fra ændringer i hensættelser til rabatter. UDVIKLING I OMKOSTNINGER OG RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Produktionsomkostningerne steg med 6% til mio. kr., og bruttomarginen blev dermed 82,6% mod 81,7% i Denne udvikling afspejler primært en underliggende forbedring drevet af en gunstig prisudvikling i Nordamerika og en positiv nettopåvirkning

9 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 9 af 29 fra produktsammensætningen som følge af forøget salg af moderne insuliner og Victoza. Valutapåvirkningen af bruttomarginen var negativ med omkring 0,2 procentpoint, primært som følge af svækkelsen af den japanske yen overfor kronen i til de gældende valutakurser i De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 13% i kroner til mio. kr. Stigningen skyldes primært udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke i andet halvår af 2012, investeringer i salg og marketing i Kina og udvalgte lande i International Operations, omkostninger i forbindelse med lanceringen af Tresiba i Europa og Japan, og væksten i omkostninger er desuden påvirket af en tilbageførsel af hensættelser til retssager i første halvår af Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til mio. kr. Den beskedne stigning afspejler timingen af kliniske studier og er primært drevet af udviklingsomkostninger i relation til afslutningen af fase 3aprogrammet for liraglutid 3 mg til behandling af fedme samt det igangværende fase 3astudie af GLP-1-analogen semaglutid til ugentlig dosering. Udviklingsomkostningerne indenfor biopharmaceuticals er primært relateret til den fortsatte fremdrift i porteføljen af udviklingsprojekter indenfor hæmofili samt til fase 2-studiet af anti-il-20, et rekombinant humant monoklonalt antistof, indenfor kronisk leddegigt. Administrationsomkostningerne steg med 6% opgjort i lokale valutaer og med 4% i kroner til mio. kr. Stigningen er primært drevet af infrastrukturomkostninger i relation til støttefunktioner i forbindelse med udvidelsen af salgsorganisationen i Nordamerika og International Operations og er desuden påvirket af en refusion modtaget i første halvår af 2012 for en tidligere udgiftsført bøde i relation til en importlicens til et større marked i International Operations. Licensindtægter og andre driftsindtægter beløb sig til 351 mio. kr. mod 324 mio. kr. i Resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 19% og med 15% i kroner til mio. kr. NETTOFINANS De finansielle poster udviste en nettoindtægt på 303 mio. kr. mod en nettoudgift på mio. kr. i I tråd med Novo Nordisks finanspolitik er de væsentligste valutakursrisici for koncernen afdækket, primært gennem valutaterminskontrakter. Valutaresultatet udgjorde en indtægt på 368 mio. kr. mod en udgift på 963 mio. kr. i Denne udvikling afspejler en gevinst på valutaafdækning af navnlig den japanske yen og den amerikanske dollar på grund af svækkelsen af disse valutaer overfor kronen i til valutakursniveauet i begyndelsen af Denne positive effekt er delvis modsvaret af tab på kommercielle tilgodehavender, primært relateret til ikke-afdækkede valutaer. INVESTERINGER OG FRIE PENGESTRØMME Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver udgjorde 1,6 mia. kr. mod 1,4 mia. kr. i De væsentligste investeringsprojekter er primært relateret til påfyldningskapacitet i Danmark og Rusland, nye kontorer i Danmark, nye diabetesforskningsfaciliteter i Danmark og produktionskapacitet til pensystemer i USA og Danmark.

10 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 10 af 29 De frie pengestrømme udgjorde 12,6 mia. kr. mod 11,3 mia. kr. i Stigningen på 11% i til 2012 afspejler væksten i nettoresultatet på 27%, delvis modvirket af betaling af rabatforpligtelser i USA. UDVIKLINGEN I ANDET KVARTAL AF 2013 En oversigt over kvartalstallene i kroner fremgår af bilag 1. For yderligere detaljer om salget i andet kvartal af 2013 henvises til bilag 6. Salget i andet kvartal af 2013 steg med 13% i lokale valutaer og med 10% i kroner til 21,4 mia. kr. i til samme periode i Væksten blev drevet af de tre moderne insuliner og Victoza. Salget af Victoza beløb sig til mio. kr. i andet kvartal af 2013 og blev primært drevet af USA og Europa. Geografisk set tegnede Nordamerika og International Operations sig for størstedelen af den samlede salgsvækst. Salgsvæksten i andet kvartal af 2013 var positivt påvirket med 2 procentpoint som følge af en række begivenheder af engangskarakter, herunder en reduktion i hensættelsen til rabatter i Nordamerika samt timingen af tendersalg og leverancer i International Operations. Bruttomarginen steg til 83,1% i andet kvartal af 2013, mod 82,4% i samme periode sidste år. Stigningen på 0,7 procentpoint skyldtes primært en positiv påvirkning fra prisudviklingen i USA og en gunstig udvikling i produktsammensætningen. Bruttomarginen blev reduceret af en negativ påvirkning fra valutakursudviklingen på 0,7 procentpoint. De samlede ikke-produktionsrelaterede omkostninger i andet kvartal af 2013 steg med 12% opgjort i lokale valutaer og med 10% i kroner til mio. kr. i til samme periode sidste år. Salgs- og distributionsomkostningerne steg med 15% i lokale valutaer og med 12% i kroner i andet kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært udvidelsen af den amerikanske salgsstyrke i andet halvår af 2012, investeringer i salg og marketing i Kina og udvalgte lande i International Operations samt en påvirkning fra tilbageførsel af hensættelser til retssager i andet kvartal af Forsknings- og udviklingsomkostningerne steg med 7% i lokale valutaer og med 6% i kroner i andet kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. Den beskedne stigning afspejler timingen af kliniske studier og er primært drevet af den fortsatte fremdrift for vigtige udviklingsprojekter indenfor diabetes og biopharmaceuticals samt udvidelsen af Novo Nordisks globale forskningsaktiviteter i USA og Kina. Administrationsomkostningerne steg med 7% opgjort i lokale valutaer og med 5% i kroner i andet kvartal af 2013 i til samme periode sidste år. Stigningen er primært drevet af infrastrukturomkostninger i relation til støttefunktioner i forbindelse med udvidelsen af salgsorganisationen i Nordamerika og International Operations og er desuden påvirket af en refusion i 2012 for en tidligere udgiftsført bøde i relation til en importlicens til et større marked i International Operations. Resultat af primær drift steg med 18% opgjort i lokale valutaer og med 12% i kroner i andet kvartal af 2013 i til samme periode sidste år.

11 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 11 af 29 FORVENTNINGER FORVENTNINGER TIL 2013 Nedenstående skema opsummerer de nuværende forventninger til 2013: Forventningerne er som rapporteret, medmindre andet fremgår Nuværende forventninger 8. august 2013 Tidligere forventninger 1. maj 2013 Salgsvækst i lokale valutaer 11-13% 9-11% som rapporteret Omkring 4 procentpoint lavere Omkring 3 procentpoint lavere Vækst i resultat af primær drift i lokale valutaer 12-15% Omkring 10% som rapporteret Nettofinans Omkring 6 procentpoint lavere Indtægt på omkring 900 mio. kr. Omkring 5 procentpoint lavere Indtægt på omkring 900 mio. kr. Effektiv skattesats Omkring 23% Omkring 23% Investeringer i faste anlægsaktiver Omkring 3,5 mia. kr. Omkring 3,5 mia. kr. Af- og nedskrivninger Omkring 3,0 mia. kr. Omkring 3,0 mia. kr. Frie pengestrømme Omkring 22 mia. kr. Omkring 22 mia. kr. Novo Nordisk forventer nu en salgsvækst for 2013 på 11 13% opgjort i lokale valutaer. Dette er baseret på forventninger om en fortsat robust markedsudbredelse af de moderne insuliner, en fortsat vækst i Victoza salget og et beskedent bidrag til salget fra Tresiba. Den positive salgsudvikling forventes delvist at blive modvirket af generisk konkurrence indenfor antidiabetika i tabletform, en påvirkning fra prismæssige udfordringer på en række væsentlige markeder, intensiveret konkurrence indenfor såvel diabetesbehandling som biopharmaceuticals samt de makroøkonomiske i en række lande i International Operations. Givet de nuværende valutakursniveauer i til den danske krone ventes den rapporterede salgsvækst nu at blive omkring 4 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. Væksten i resultat af primær drift for 2013 ventes nu at blive 12 15% opgjort i lokale valutaer. Dette afspejler de øgede forventninger til salget samt væsentlige omkostninger i relation til den udvidede salgsstyrke og i relation til investeringer i salg og marketing vedrørende porteføljen af moderne insuliner og Victoza i USA, lanceringen af Tresiba udenfor USA, investeringer i salg og marketing i Kina og i udvalgte lande i International Operations samt en væsentlig stigning i omkostninger relateret til den fortsatte fremdrift for vigtige udviklingsprojekter indenfor diabetes og biopharmaceuticals. Givet de nuværende valutakursniveauer i til kronen ventes væksten i det rapporterede resultat af primær drift nu at blive omkring 6 procentpoint lavere end væksten opgjort i lokale valutaer. For 2013 forventer Novo Nordisk fortsat finansielle nettoindtægter på omkring 900 mio. kr. Den nuværende forventning afspejler primært gevinster på valutaafdækningskontrakter som følge af svækkelsen af den japanske yen og den amerikanske dollar overfor kronen i til de gennemsnitlige valutakurser i Den effektive skattesats for 2013 forventes fortsat at blive på omkring 23%.

12 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 12 af 29 Investeringer i faste anlægsaktiver ventes fortsat at blive på omkring 3,5 mia. kr. i 2013 og er primært relateret til investeringer i påfyldningskapacitet og produktionsfaciliteter til engangspensystemer samt nye kontorer i Danmark. Af- og nedskrivninger ventes fortsat at blive på omkring 3,0 mia. kr., og frie pengestrømme forventes fortsat at blive på omkring 22 mia. kr. Alle ovenstående forventninger er baseret på en forudsætning om, at den globale økonomiske situation ikke i væsentlig grad ændrer forretningsklimaet for Novo Nordisk i 2013, og at valutakurserne, navnlig for den amerikanske dollar, forbliver på det nuværende niveau overfor kronen. Forudsætningerne for koncernens vigtigste valutaer fremgår af bilag 7. Novo Nordisk har afdækket forventede fremtidige pengestrømme i en række af koncernens vigtigste faktureringsvalutaer, og alt andet lige vil udsving i kurserne for disse vigtige faktureringsvalutaer påvirke Novo Nordisks resultat af primær drift som vist herunder: Vigtigste faktureringsvalutaer Et 5% udsving i kursen påvirker på årsbasis Novo Nordisks resultat af primær drift med Afdækningsperiode (måneder) USD mio. kr. 12 JPY 200 mio. kr. 13 CNY 170 mio. kr. 12* GBP 85 mio. kr. 12 CAD 55 mio. kr. 9 * USD anvendt som afdækningsvaluta for Novo Nordisks valutarisiko i CNY Den finansielle effekt af valutaafdækning er indeholdt i Nettofinans.

13 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 13 af 29 F&U FORSKNING & UDVIKLING DIABETESBEHANDLING: INSULIN OG GLP-1 Årsmødet i American Diabetes Association juni 2013 i Chicago, USA På årsmødet i American Diabetes Association (ADA) i Chicago præsenterede Novo Nordisk fra virksomhedens diabetesforsknings- og udviklingsaktiviteter i 50 accepterede abstracts, herunder tre mundtlige præsentationer og to late-breaking abstracts. En af de vigtigste præsentationer var en mundtlig præsentation af fase 3- studiet DUAL I med IDegLira, kombinationsproduktet bestående af insulin degludec (Tresiba ) og liraglutid (Victoza ), som omfattede flere end patienter med type 2- diabetes. De overordnede fra DUAL I blev rapporteret i august I studiet opnåede de deltagere, der blev behandlet med IDegLira, en gennemsnitlig reduktion af langtidsblodsukkeret (HbA 1c ) på 1,9%, og 81% af dem, der blev behandlet med IDegLira, opnåede behandlingsmålet for HbA 1c på 7% som anbefalet af ADA og European Association for the Study of Diabetes (EASD). Deltagere, der blev behandlet med IDegLira, oplevede en lav forekomst af hypoglykæmi og tabte sig i vægt. Status på registrering af Tresiba Novo Nordisk har modtaget tilbagemelding fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, vedrørende den kliniske forsøgsprotokol for hjerte-kar-studiet af Tresiba. Tilbagemeldingen bekræfter Novo Nordisks forventninger omkring studiedesign som oplyst i maj Det vil blive et dobbeltblindt studie, der anvender insulin glargin som komparator og omfatter omkring patienter. Grundlaget for genindsendelse af registreringsansøgningen forventes at blive en interimanalyse af alvorlige hjerte-karbivirkninger i studiet, og Novo Nordisk vil fortsætte studiet med henblik på at foretage en endelig vurdering af den kardiovaskulære sikkerhed for Tresiba. Med baggrund i FDA s tilbagemelding har Novo Nordisk indsendt ansøgningen om gennemførelse af det kliniske forsøg i USA. Studiet ventes nu påbegyndt henimod slutningen af Data til understøttelse af interimanalysen ventes fortsat at være tilvejebragt omkring to til tre år efter påbegyndelse af studiet. I juni 2013 påbegyndte Novo Nordisk et globalt 26-ugers randomiseret, åbent fase 3- studie til sammenligning af effekt og sikkerhed for Tresiba og insulin glargin hos ca. 800 mennesker med type 2-diabetes. Studiet vil omfatte patienter fra Kina og ventes at danne grundlag for indsendelse af registreringsansøgning til de kinesiske sundhedsmyndigheder. Registreringsansøgning for IDegLira (NN9068) indsendt i EU og Schweiz Som meddelt i maj 2013 har Novo Nordisk indsendt ansøgning om markedsføringstilladelse til Det Europæiske Lægemiddelagentur med henblik på godkendelse af IDegLira til dosering én gang dagligt til behandling af type 2-diabetes. Registreringsansøgningen for IDegLira er baseret på fra det kliniske udviklingsprogram DUAL, som har omfattet omkring deltagere med type 2- diabetes, samt de omfattende kliniske data, der er genereret i udviklingsprogrammerne for de enkelte komponenter, insulin degludec (Tresiba ) og liraglutid (Victoza ). Siden meddelelsen i maj er der også indsendt registreringsansøgning for IDegLira i Schweiz.

14 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 14 af 29 Fase 3a-programmet for liraglutid 3 mg (NN8022) til behandling af fedme afsluttet Novo Nordisk har nu succesfuldt afsluttet det kliniske fase 3a-program SCALE, som har undersøgt effekt og sikkerhed for liraglutid 3 mg til behandling af fedme. I SCALE programmet har liraglutid 3 mg i kombination med diæt og motion konsistent udvist et klinisk relevant større vægttab og forbedringer med hensyn til fedmerelaterede risikofaktorer, herunder blodsukker, blodtryk, biomarkører for kardiovaskulære risici, lipider og patientrapporteret livskvalitet, sammenlignet med placebo. I maj 2013 rapporterede Novo Nordisk hovedne fra SCALE programmets tredje studie, SCALE Obesity and Prediabetes. Dette omfattede flere end mennesker uden diabetes, som var svært overvægtige eller overvægtige og havde komplikationer (komorbiditeter). I dette studie opnåede deltagere, der blev behandlet med liraglutid 3 mg, efter 56 uger et gennemsnitligt vægttab på 8,0% mod 2,6% for deltagere, der fik placebo. Andelen af deltagere, der opnåede et vægttab på mindst 5%, var 64% for liraglutid 3 mg og 27% for placebo. Andelen af deltagere, der opnåede et vægttab på mindst 10%, var 33% for liraglutid 3 mg og 10% for placebo. Alle forskelle mellem liraglutid og placebo var statistisk signifikante, og studiet opfyldte alle primære mål. Blandt de deltagere, der på randomiseringstidspunktet havde prædiabetes, viste 69% af dem, som blev behandlet med liraglutid 3 mg, efter 56 ugers behandling endvidere ikke længere tegn på prædiabetes, mod 33% for gruppen, der fik placebo. Liraglutid 3 mg var generelt veltolereret, og gennemførelsesprocenten efter 56 uger var 72% og 64% for henholdsvis liraglutid 3 mg og placebo. Frafald på grund af bivirkninger var under 10% i begge behandlingsgrupper. De almindeligste bivirkninger var relateret til mave-tarm-systemet, og de aftog over tid. Novo Nordisk har nu afsluttet det fjerde og sidste studie i SCALE programmet, SCALE Sleep Apnoea. Dette 32-ugers studie undersøgte, hvordan liraglutid 3 mg og placebo i kombination med livsstilsændringer indvirker på sværhedsgraden af søvnapnø hos 350 svært overvægtige deltagere med obstruktiv søvnapnø. Obstruktiv søvnapnø forekommer ofte i forbindelse med fedme og er kendetegnet ved forsnævring eller total tillukning af luftvejene under søvnen. Obstruktiv søvnapnø vurderes ofte på det såkaldte apnøhypopnø-indeks (AHI), der måler antallet af vejrtrækningspauser pr. time. Fra et gennemsnitligt udgangspunkt på indekstal 49 på AHI-indekset, svarende til svær obstruktiv søvnapnø, oplevede deltagere i studiet, der blev behandlet med liraglutid 3 mg, en forbedring på 12 indekspoint mod 6 indekspoint for dem, der fik placebo, efter 32 ugers behandling. Forskellen var statistisk signifikant, og studiet opfyldte dermed sit primære mål. Til trods for den relativt korte varighed blev vægttabseffekten af liraglutid 3 mg yderligere bekræftet i dette studie. Fra en vægt ved studiets begyndelse på henholdsvis 117 og 119 kg opnåede deltagere, der blev behandlet med liraglutid 3 mg og placebo, et gennemsnitligt vægttab efter 32 uger på henholdsvis 5,7% og 1,6%. Liraglutid 3 mg var generelt veltolereret i studiet, og sikkerhedsprofilen var konsistent med den, der er observeret i de tidligere studier i SCALE programmet. Novo Nordisk forventer at indsende registreringsansøgning for liraglutid 3 mg til behandling af fedme i USA og EU omkring årsskiftet.

15 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 15 af 29 Fase 1-pumpestudie med FIAsp (NN1218) til behandling af type 1-diabetes afsluttet I juni 2013 afsluttede Novo Nordisk et eksplorativt dobbeltblindt fase 1- overkrydsningsstudie til vurdering af den kortsigtede effekt, sikkerhed og pumpeforligelighed ved kontinuerlig subkutan infusion af FIAsp (en ny og hurtigere virkende insulin aspart-formulering) og NovoRapid (insulin aspart) hos 42 deltagere med type 1-diabetes. Deltagerne blev randomiseret til tre behandlingsperioder på 14 dage med henholdsvis FIAsp og NovoRapid. For at vurdere den måltidsrelaterede (postprandiale) blodsukkerregulering blev der gennemført måltidstests den sidste dag i hver behandlingsperiode, og der blev igennem hele studieforløbet gennemført blindet kontinuerlig blodsukkermonitorering. Måltidstestene viste, at deltagere, der blev behandlet med FIAsp, oplevede en statistisk signifikant bedre blodsukkerregulering i de første to timer efter måltidet, og studiet opfyldte dermed sit primære mål. De mindre postprandiale glukoseudsving, der blev konstateret i måltidstestene, blev bekræftet ved andre måltider af målingerne i den kontinuerlige blodsukkermonitorering. Forekomsten af dokumenteret hypoglykæmi hos deltagere, der blev behandlet med FIAsp, var endvidere numerisk lavere end for deltagere, der fik NovoRapid. I studiet forekom pumpebehandling med såvel FIAsp som NovoRapid sikker og var veltolereret med god pumpeforligelighed. På baggrund af ne fra fase 1-studierne med FIAsp forventer Novo Nordisk at påbegynde fase 3a-programmet onset i tredje kvartal af Programmet ventes at omfatte omkring mennesker med type 1- eller type 2-diabetes. Fase 1-udvikling succesfuldt afsluttet for oral GLP-1, OG217SC (NN9924) I maj afsluttede Novo Nordisk det sidste af fem kliniske farmakologistudier, som har undersøgt sikkerhed og tolerabilitet samt de farmakokinetiske og farmakodynamiske profiler for oral dosering af semaglutid i tabletform, OG217SC. Fase 1-programmet omfattede i alt 400 raske frivillige og 10 deltagere med type 2-diabetes. I studierne forekom behandling med semaglutid i tabletform sikker og var veltolereret. De hyppigst rapporterede bivirkninger var milde eller moderate og i tråd med observationer fra andre præparater i GLP-1-klassen. I et 10-ugers flerdosisstudie var oral dosering af semaglutid forbundet med et statistisk signifikant større vægttab end placebo hos raske frivillige deltagere og deltagere med type 2-diabetes. Endvidere blev der for de få deltagere med type 2-diabetes, der deltog i studiet, observeret en statistisk signifikant forbedring i langtidsblodsukkeret (HbA 1c ) sammenlignet med placebo. På baggrund af ne fra de fem kliniske farmakologistudier forventer Novo Nordisk at påbegynde fase 2-udvikling af OG217SC henimod slutningen af Ny oral GLP-1, OG217GT (NN9928), afprøvet for første gang på mennesker I maj påbegyndte Novo Nordisk det første fase 1-studie med en anden semaglutidtabletformulering, OG217GT, som er baseret på en anden absorptionsfremmende teknologi. Fase 1-studiet skal vurdere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik for enkeltdoser og gentagen dosering af OG217GT i raske frivillige.

16 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 16 af 29 BIOPHARMACEUTICALS: HÆMOFILI Første fase 3a-studie med N9-GP (NN7999) til behandling af hæmofili B afsluttet I maj meddelte Novo Nordisk, at paradigm 2, det første fase 3-studie med N9-GP (glykopegyleret rekombinant faktor IX), et langtidsvirkende faktor IX-derivat til behandling af hæmofili B, var blevet afsluttet. I studiet blev 74 patienter behandlet i seks måneder ved akut opståede blødninger eller i 12 måneder med forebyggende behandling baseret på 10 U/kg eller 40 U/kg N9-GP én gang om ugen. For patienter, der blev behandlet ved akut opståede blødninger, var medianblødningsfrekvensen opgjort på helårsbasis 15,6 episoder pr. år, hvorimod patienter, der fik forebyggende behandling, havde en medianblødningsfrekvens på 2,9 og 1,0 episoder pr. år ved behandling med ugentlige doser på henholdsvis 10 U/kg og 40 U/kg. I gruppen af patienter, der var randomiseret til behandling med 40 U/kg N9-GP, blev 99% af blødningsepisoderne behandlet med én enkelt infusion, og to tredjedele af patienterne oplevede ikke nogen blødninger i de led, der er særligt udsat for gentagne blødninger. Patienterne i denne dosisgruppe rapporterede desuden en forbedring i livskvalitet under studiet. Farmakokinetiske data bekræftede en høj genfindelse af GLP-1 i blodbanen og en halveringstid ved steady state på 110 timer. I studiet forekom N9-GP at have en sikker og veltolereret profil. Ingen patienter i studiet udviklede inhibitorer (antistoffer), og der blev ikke observeret tydelige forskelle mellem behandlingsgrupperne med hensyn til bivirkninger og standardsikkerhedsparametre. Novo Nordisk forventer at indsende registreringsansøgning for N9-GP i 2015 efter validering af produktionen i kommerciel skala og afslutning af de to resterende fase 3- studier i paradigm programmet, der omfatter henholdsvis kirurgiske patienter og børn. Complete Response Letter fra FDA vedrørende rfxiii til behandling af medfødt faktor XIII-mangel I juni modtog Novo Nordisk et Complete Response Letter fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, vedrørende ansøgningen om markedsføringstilladelse for et rekombinant faktor XIII-præparat til behandling af medfødt faktor XIII-mangel, en sjælden koagulationssygdom, som ca. 900 patienter er diagnosticeret med globalt. FDA meddelte i brevet, at ansøgningen først kan færdigbehandles, når de har analyseret ne fra en inspektion af produktionsanlægget. Novo Nordisk arbejder tæt sammen med FDA om at afklare de rejste spørgsmål. I dette afsnit skal GLP-1 erstattes med N9-GP BIOPHARMACEUTICALS: HUMANT VÆKSTHORMON Fase 1-studie med væksthormon til dosering en gang om ugen (NN8640) i raske frivillige afsluttet I maj afsluttede Novo Nordisk et fase 1-studie, som har undersøgt sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik for NN8640. I studiet blev enkeltdoser og gentagen dosering af NN8640 administreret subkutant til raske frivillige mænd. NN8640 forekom sikkert og var veltolereret. NN8640 inducerede en dosisafhængig IGF-Irespons, og IGF-I-profilerne indikerer, at det langtidsvirkende væksthormon synes egnet til dosering en gang om ugen.

17 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 17 af 29 Novo Nordisk er for nærværende i gang med et flerdosisstudie i fase 1, som undersøger NN8640 hos voksne med væksthormonmangel. Dette studie forventes afsluttet i andet halvår af BIOPHARMACEUTICALS: INFLAMMATION Fase 2a-studie med rekombinant FXIII (NN8717) til behandling af blødende tyktarmsbetændelse indstillet I juni indstillede Novo Nordisk et studie med rekombinant FXIII, som skulle undersøge, om tilførsel af FXIII kunne gavne behandlingen af blødende tyktarmsbetændelse. Studiet blev indstillet, fordi den biologiske hypotese om en sammenhæng mellem et lavt FXIIIniveau og sygdomsaktivitet ikke kunne bekræftes. BÆREDYGTIGHED Fortsat jobvækst hos Novo Nordisk Novo Nordisk havde pr. 30. juni medarbejdere opgjort på fuldtidsbasis mod pr. 30. juni Medarbejdertilvæksten er primært sket i USA, lande i International Operations, indenfor forskning og udvikling og i Product Supply. Resultater fra DAWN2 viser, at hver femte diabetiker føler sig diskrimineret som følge af deres sygdom I juni blev de første fra den globale undersøgelse DAWN2 (Diabetes Attitudes, Wishes and Needs) præsenteret på årsmødet i den amerikanske diabetesforening, American Diabetes Association (ADA), i Chicago. Resultaterne illustrerer, at en ud af fem diabetikere føler sig diskrimineret som følge af deres sygdom og oplever, at støtten fra det omgivende samfund er mangelfuld. Tilsvarende oplever et ud af fem familiemedlemmer, at deres pårørende med diabetes udsættes for diskrimination. Blandt de deltagende diabetesbehandlere var en ud af tre bekymret over diskrimination og mente, at der var et stort behov for forbedring, så diabetikere accepteres som ligeværdige samfundsborgere. DAWN2 er et globalt Novo Nordisk-initiativ gennemført i samarbejde med International Diabetes Federation (IDF), International Alliance of Patient Organisations (IAPO), Steno Diabetes Center og en række andre nationale, regionale og globale samarbejdspartnere. Mere end diabetikere, deres pårørende og behandlere i 17 lande på fire kontinenter er repræsenteret i undersøgelsen. EGENKAPITAL Egenkapitalen var mio. kr. ved udgangen af andet kvartal af 2013, svarende til 55,0% af de samlede aktiver, mod 51,4% ved udgangen af andet kvartal af For en detaljeret redegørelse for egenkapitaludviklingen henvises til bilag 5. Aktietilbagekøbsprogram for 2013 Den 3. maj 2013 annoncerede Novo Nordisk et aktietilbagekøbsprogram på op til 3,0 mia. kr. i perioden fra 6. maj 2013 til 6. august 2013 som led i et samlet aktietilbagekøbsprogram på i alt 14 mia. kr., der gennemføres over en 12-måneders periode med start den 31. januar Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital. I henhold til det program, der blev annonceret den 3. maj, har Novo Nordisk tilbagekøbt B-aktier for et beløb af 3,0 mia. kr. i perioden fra 6. maj 2013 frem til 6. august Programmet blev afsluttet den 6. august 2013.

18 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 18 af 29 Pr. 6. august 2013 ejede Novo Nordisk A/S og dets helejede datterselskaber stk. egne B-aktier, svarende til 3,0% af den samlede aktiekapital. Pr. 6. august 2013 har Novo Nordisk tilbagekøbt i alt stk. B-aktier svarende til en transaktionsværdi på 8,5 mia. kr. i henhold til det samlede program på 14 mia. kr., der startede 31. januar Som led i gennemførelsen af Novo Nordisk A/S igangværende aktietilbagekøbsprogram på op til 14 mia. kr. over en 12-måneders periode med start den 31. januar 2013 er der i henhold til bestemmelserne i Europa-Kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour Regulation) iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram. Til det formål har Novo Nordisk udpeget Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, som lead manager til at gennemføre programmet uafhængigt og uden indflydelse af Novo Nordisk. I henhold til aftalen skal Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, tilbagekøbe aktier på vegne af Novo Nordisk for et beløb af op til 2,5 mia. kr. i handelsperioden, der starter den 8. august 2013 og slutter den 29. oktober Der vil på en enkelt børsdag maksimalt kunne blive købt aktier, svarende til 20% af den gennemsnitlige daglige omsætning af Novo Nordisk B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen i juli 2013, og der vil i handelsperioden maksimalt i alt kunne blive købt aktier. Novo Nordisk vil udsende en meddelelse vedrørende transaktioner foretaget i henhold til tilbagekøbsprogrammet mindst hver syvende handelsdag. Legal JURIDISKE FORHOLD Produktansvarssager i relation til hormonpræparater (HRT) Novo Nordisk Inc. er pr. 5. august 2013 i lighed med de fleste andre producenter af hormonpræparater (HRT) i USA sagsøgt i en række retssager vedrørende produktansvar i relation til hormonpræparater. Disse sager involverer p.t. i alt 22 personer, som hævder at have anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. De pågældende produkter (Activella og Vagifem ) er blevet solgt og markedsført i USA siden Indtil juli 2003 blev produkterne på det amerikanske marked udelukkende solgt og markedsført af Pharmacia & Upjohn Company (nu Pfizer Inc.). Yderligere 33 personer har i forbindelse med tilsvarende søgsmål mod Pfizer Inc. oplyst, at de også har anvendt et hormonpræparat fra Novo Nordisk. Pfizer Inc. har offentligt meddelt, at de har indgået forlig i mange af disse sager. Det fortsatte fald i antallet af verserende sager skyldes således, at Pfizer Inc. har indgået forlig i sager, der også involverer Novo Nordisks produkter. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen retssager for Novo Nordisk i Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme. Patentkrænkelsessager i relation til Prandin I den verserende sag mod Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. (Caraco) om patentkrænkelse i forbindelse med Caracos ansøgning om tilladelse til at markedsføre en generisk udgave af Prandin (repaglinid) stadfæstede den amerikanske retsinstans U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit i juni en distriktsdomstols kendelse fra 2011 om, at et krav i et Novo Nordisk-patent relateret til brug af repaglinid i kombination med metformin til behandling af type 2-diabetes var ugyldigt. Federal Circuit omstødte samtidig distriktsdomstolens kendelse om, at Novo Nordisk havde handlet forkert på det tidspunkt, hvor virksomheden forsøgte at opnå patentet. Novo Nordisk er fortsat overbevist om patentets gyldighed og vurderer p.t. afgørelsen og de videre ankemuligheder.

19 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 19 af 29 Produktansvarssager i relation til Victoza Novo Nordisk er pr. 5. august 2013 sagsøgt i ni enkeltsøgsmål primært om skadeserstatning for kræft i bugspytkirtlen hos patienter, der hævder, at de har fået ordineret Victoza og andre GLP-1-/DPP-IV-produkter. Otte af Novo Nordisks sager er anlagt i Californien; den niende er anlagt i Louisiana. Otte ud af de ni Novo Nordisk-sager omfatter andre sagsøgte. Der er ikke på nuværende tidspunkt berammet nogen retssager for Novo Nordisk i Det forventes ikke, at de verserende sager får væsentlig indvirkning på Novo Nordisks finansielle situation, resultat af primær drift eller pengestrømme.

20 Delårsrapport for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 Side 20 af 29 UDSAGN OM FREMTIDEN Rapporter fra Novo Nordisk, der indsendes til eller stilles til rådighed for det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), herunder dette dokument samt selskabets Årsrapport 2012 og Form 20-F, der begge er indsendt til SEC i februar 2013, samt skriftlige eller mundtlige oplysninger, der offentliggøres af eller på vegne af Novo Nordisk i fremtiden, kan indeholde udsagn om fremtiden. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som mener, forventer, eventuelt, vil, planlægger, strategi, udsigt, forudser, skønner, fremskriver, regner med, kan, påtænker, mål og andre ord og udtryk med tilsvarende betydning i forbindelse med omtale af fremtidige driftsmæssige eller finansielle. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til: udsagn om mål, planer, målsætninger eller mål for den fremtidige drift, herunder dem, der vedrører Novo Nordisks produkter, produktforskning, produktudvikling, produktlanceringer og produktgodkendelser samt samarbejder herom udsagn, der indeholder forventninger til eller mål for omsætning, omkostninger, resultat, resultat pr. aktie, anlægsinvesteringer, udbytte, kapitalstruktur, nettofinans og andre finansielle nøgletal udsagn om fremtidige økonomiske, fremtidige handlinger og udfaldet af eventualposter såsom retssager udsagn om de antagelser, der ligger til grund for eller vedrører sådanne udsagn. I dette dokument findes eksempler på udsagn om fremtiden under overskrifterne Forventninger, Forskning og udvikling, Egenkapital og. Disse udsagn tager afsæt i nuværende planer, skøn og forventninger. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Novo Nordisk understreger, at en række væsentlige, heriblandt dem, der er beskrevet i dette dokument, kan forårsage, at de faktiske viser sig at afvige væsentligt fra dem, der tidligere er kommet til udtryk i udsagn om fremtiden. Faktorer, der kan påvirke de fremtidige, omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, globale og lokale politiske og økonomiske, herunder rente- og valutasvingninger, forsinkelser i eller fejlslagne projekter indenfor forskning og/eller udvikling, ikke-planlagte tab af patentrettigheder, driftsforstyrrelser og afbrudte forsyninger, tilbagekaldelse af produkter, uventet misligholdelse eller opsigelse af kontrakter, prisreduktioner dikteret af nationale myndigheder eller som følge af markedsdrevne prisnedsættelser på Novo Nordisks produkter, lancering af konkurrerende produkter, afhængighed af steknologi, Novo Nordisks evne til med succes at markedsføre såvel eksisterende som nye produkter, risiko for produktansvarssager og andre retssager og undersøgelser, ændring af statslige love og dertil knyttede fortolkninger heraf, herunder i relation til tilskud, beskyttelse af immaterielle rettigheder samt myndighedskontrol i forbindelse med afprøvning, godkendelse, fremstilling og markedsføring, formodet eller faktisk manglende overholdelse af etiske markedsføringsprincipper, investering i og frasalg af selskaber i ind- og udland, uventede omkostnings- og udgiftsstigninger, manglende evne til at rekruttere og fastholde de rette medarbejdere og manglende evne til at opretholde en kultur med fokus på efterlevelse af gældende love og regler. Der henvises endvidere til oversigten over risikofaktorer i afsnittet Oversigt over risici på s. 43 i Årsrapport 2012, som er tilgængelig på Novo Nordisks hjemmeside (novonordisk.com). Medmindre der er tale om et lovkrav, er Novo Nordisk ikke forpligtet og frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden efter offentliggørelsen af dette dokument, hvad enten det skyldes nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 7% i kroner til 31,5 mia. kr. Årsregnskabsmeddelelse for 2013 2014-01-30 Novo Nordisks resultat af primær drift i lokale valutaer steg med 15% i 2013 12% salgsvækst i lokale valutaer drevet af vækst i salget af Victoza, NovoRapid og

Læs mere

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr.

Resultat af primær drift steg med 15% opgjort i lokale valutaer og med 6% i kroner til 8,0 mia. kr. Delårsrapport for perioden 1. januar 2014 til 31. marts 2014 2014-05-01 Novo Nordisks resultat af primær drift opgjort i lokale valutaer steg med 15% i første kvartal af 2014 Salgsvækst på 7% i lokale

Læs mere

En fokuseret healthcare-virksomhed

En fokuseret healthcare-virksomhed Investor præsentation En fokuseret healthcare-virksomhed Investormøde Sydbank Århus, den 9. november 2006 Investor præsentation Sydbank den 9. november 2006 Slide no 2 Udsagn om fremtiden Denne meddelelse

Læs mere

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili

Share 11% 13% 19% 10% Victoza er verdens førende GLP-1. Ny pen godkendt i Europa. Vejen til en førerposition. hæmofili Share Kvartalsnyt for investorer fra Novo Nordisk August 2011 Victoza er verdens førende GLP-1 Side 2 Ny pen godkendt i Europa Side 10 Vejen til en førerposition inden for hæmofili Side 10 Medarbejder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006

Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 31. marts 2006 2006-04-28 Novo Nordisks salg steg med 23% i første kvartal af 2006 Salget steg med 23% efter en positiv påvirkning fra

Læs mere

novo nordisk årsrapport

novo nordisk årsrapport novo nordisk årsrapport 2013 Hvis man skal beskrive Novo Nordisks forretningsstrategi med ét ord, må det være fokus Reglen vi er nødt til at bryde Rule of Halves Er fedme en sygdom? det er uden tvivl en

Læs mere

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT

share FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT share KVARTALSVIS INVESTORNYT AUGUST 15 FØRSTE HALVÅR: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 57% BLANDT DE BEDSTE TIL VÆRDISKABELSE TEAM NOVO NORDISK KØRTE DANMARK RUNDT TILFREDSHED MED FØRSTE HALVÅR Vi er tilfredse

Læs mere

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17%

share SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP-1-TABLET 1. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 17% share KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ KVARTALSVIS INVESTORNYT MAJ SAXENDA LANCERET I USA TIL BEHANDLING AF FEDME POSITIVE RESULTATER FOR GLP--TABLET. KVARTAL: RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT STEG 7% I LOKALE VALUTAER

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015

Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bestyrelsesmedlemmers, koncerndirektørers og nærtstående personers handel med Novo Nordisk-aktier den 30. januar 2015 Bagsværd, den 2. februar 2015 - I henhold til Værdipapirhandelslovens 28a har virksomhedens

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

lederskab vises gennem handling

lederskab vises gennem handling økonomiske, sociale og miljømæssige resultater 2006 lederskab vises gennem handling diabetesbehandling: fortsat førende biopharmaceuticals: porteføljen udvides Business results re Biophuticals Challenging

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE FOR 2013 2 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2012, jf. årsregnskabslovens 107b Indhold Anbefalinger og praksis for god selskabsledelse... 3 Ledelse og bestyrelsesudvalg... 3 Bestyrelse... 3 Formandskab...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012

Halvårsrapport 1. januar til 30. juni 2012 (22. august 2012) Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 22. august 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør finansielt resultat for første halvår 2012, forventet finansiering, revideret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investormøde. 29. maj 2009

Investormøde. 29. maj 2009 Investormøde 29. maj 2009 Safe Harbor erklæring Denne præsentation indeholder udsagn vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder udviklede produkter og potentielle fremtidige produkter

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006

Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 Børsmeddelelse, Novozymes Koncernregnskab for 2005 24. januar 2006 2005 blev endnu et godt år for Novozymes. Væksten var 11% i såvel resultat af primær drift som årets resultat væsentligt højere end forventet

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 16. august Salg og indtjening i 1. halvår som forventet; helårsforventninger til vækst i resultat af primær drift øges; forventninger til salgsvækst justeres inden for det tidligere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere