Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik. Nadia R. Rathje & Tina Høegh"

Transkript

1 Faglige mundtligheder -et bud på en didaktik Nadia R. Rathje & Tina Høegh

2 Kort om oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Performance og interaktiv respons

3 Oplæggets formål at give jer forestillinger om en undersøgende og eksplicit mundtlighedsdidaktik Og billeder af en interaktiv responsform

4 En case i 9. klasse: 10 minutters pararbejde om indsætning af personer i aktantmodellen :..... Har du også sat den der? ja

5 Arbejder vi med elevernes mundtlighedsstrategier?

6 Mundtlighedsdidaktik udnytter samtalens potentiale som lærings-, undersøgelsesog refleksionsredskab

7 Den undersøgende samtale Hjælp alle til at deltage Lyt til hinanden Udfordr ideer og holdninger Giv begrundelser synliggør ræsonnementer, viden og refleksioner Stil forslag og modforslag Udtryk kontrasterende holdninger eksplicit Diskuter alternativer Søg enighed udvikl samtalen hen mod et resultat

8 Den undersøgende samtale Lærerens viden og bevidsthed OG Elevens viden og bevidsthed

9 Sprogbaseret didaktik Lærerens bevidsthed om sammenhængen mellem elevens sproglige aktivitet og den didaktiske planlægning Hvilket slags sprog vil læreren aktivere hos eleven?

10 Sammenhængen mellem didaktisk planlægning og sproglig aktivitet Se handout 4 små teksteksempler: den samme faglige genstand: arbejde med ordklasser i danskundervisningen 4 didaktiske aktiviteter

11 Tekst 1 det her...nej, det passer bedre her... det fortæller mere...prøv at Ja, det gør...læg det her... Se på disse 4 små tekster: men så passer det ikke sammen med de andre ord... det her er bedre... nu passer det. Hvilke didaktiske situationer er der tale om? Hvilke sproglige forskelle? Find så mange detaljer som muligt. Tekst 2 Vi prøvede at inddele ordene i forskellige slags... efter deres endelser...og så var vi ret enige... men når vi opdelte ordene efter hvad de betød eller hvad de kunne bruges til...var der mange forskellige måder. Tekst 3 I vores eksperiment skulle vi finde ud af hvad ordklasser er, og hvordan vi kunne forstå de forskellige ordklasser. Vi fandt ud af at ordklasser er en måde at inddele ordene i typer efter endelser. Ordene kan også deles i forhold til hvad de betyder i en sætning: dem der fortalte om tid og sted, dem der fortalte om personer og ting, og dem der fortalte om handlinger. Tekst 4 En ordklasse er en gruppe af ord der har fællestræk med hensyn til bøjning, betydning og ordstilling, fx substantiver, adjektiver eller verber. Gennem inddeling i ordklassernes betydning kan de vægtigste ordklasser grundlæggende grupperes i sætningsled som deltagerei teksten, der er involveret i processerunder nogle omstændigheder. efter Pauline Gibbons: English Learners Academic Literacy and Thinking. Heinemann 2009

12 Eleverne taler sammen mens de arbejder/undersøger Sproget er ledsagelse til handling Specifik situation giver ikke specifikt sprog Tekst 1 det her...nej, detpasser bedre her... detfortæller mere...prøv at Ja, detgør...læg dether... men så passer detikke sammen med de andre ord... det her er bedre... nu passer det.

13 Eleven forklarer andre elever hvad de har gjort Eleven sprogliggør sine erfaringer Sproget refererer handling Tekst 2 Viprøvede at inddele ordene i forskellige slags... efter deres endelser...og så var vi ret enige... men når vi opdelte ordeneefter hvad de betød eller hvad de kunne bruges til...var der mange forskellige måder.

14 Eleven laver en skriftlig rapport eller forberedt mundtlig tekst Sproget rekonstruerer handling Tekst 3 I vores eksperiment skulle vi finde ud af hvad ordklasserer, og hvordan vi kunne forstå de forskellige ordklasser. Vi fandt ud af at ordklasserer en måde at inddele ordene i typer efterendelser. Ordene kan også deles i forhold til hvad de betyder i en sætning: dem der fortalte om tid og sted, dem der fortalte om personer og ting,og dem der fortalte om handlinger.

15 Eleven læser fagtekst eller formidler viden mundtlig eller skriftligt Abstrakt sprog hvor informationer pakkes Sproget konstruerer fag/viden. Tid, sted, personer og handling er forsvundet Tekst 4 En ordklasse er en gruppe af ord der har fællestrækmed hensyn til bøjning, betydning og ordstilling, fx substantiver, adjektiver eller verber. Gennem inddeling i ordklassernes betydning i sætningsled kan de vægtigste ordklasser grundlæggende grupperes som deltagerei teksten, der er involveret i processer under nogle omstændigheder. Nominalisering

16 Sprogbevidst fagdidaktik De fire tekster som didaktisk planlægningsredskab Sprog som ledsagelse til handling Tekst 1 Sprog refererer handling Tekst 2 Sprog rekonstruerer handling Tekst 3 Sprog konstruerer Viden/fag Tekst 4

17 Mundtligt eller skriftligt? Uforberedt Uformelt Tekst 1 Tekst 2 Forberedt Formelt Tekst 3 Tekst 4

18 Hvad gør vi mest i danskfaget? Rapportere Formidle fagligt Eksperimentere Tekst 1 Resumere Tekst 2 Tekst 3 Tekst 4

19 I forhold til udfordringen i vores case med parsamtale i 9. klasse: 1. At gøre den undersøgende samtale til danskfaglig genstand 2. At have fagdidaktisk bevidsthed om hvilken aktivitet der giver hvilket sprog 3. Undersøgende samtale om det danskfaglige objekt, teksten, gennem fremførelse

20 undersøge et danskfagligt objekt sammen Gørei stedet for at tale om undersøgende performance Interaktiv respons

21 Interaktiv respons En mundtlig faglig undersøgelsesmetode Vi giver et eksempel her med undersøgelse af litterær tekst gennem oplæsning Og fortæller derefter, hvordan metoden kan bruges med mange andre danskfaglige objekter fx rollespil, fremlæggelser og fortælling

22 H.C. Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne. 1845

23

24 Illustrationer: Louis Moe

25 Hvad gjorde vi? Og med hvilken metode?

26 Performance og Interaktiv respons Imitationer Modelleringer Fælles konstruktioner Ritualer Samme metode - Mange forskellige objekter Fortællinger Takes Rollespil Fagligt indhold i sagsfremstillinger/fremlæggelser

27 Fagliggøre mundtligheden Synliggøre og kvalificere fagsproget= modellere refleksionerne Gøre processen i undersøgelsen

28 Mundtlighedsdidaktik Det undersøgende aspekt Det performende aspekt Det interaktive aspekt Indebærer fastholdt objekt Indebærer kvalificeret Lytning

29 Lytning Det vi gør mest i uddannelse (Adelmann) Lytning som elevfaglighed = kvalificering af lytteformer og lyttestrategier

30 Opsummering af oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Performance og interaktiv respons

31 Konsolidering: tilbage ang. oplæggets indhold Mundtlighed som undersøgelses-, lærings-og refleksionsredskab Sprogbaseret fagdidaktik Metode: Performance som undersøgelsesobjekt Interaktiv respons som ritual

32 Svar på spørgsmålet.? Arbejder vi med elevernes mundtlighedsstrategier?

33 Svar på spørgsmålet.? Pege på fagligheden for eleven Via fagsproglig planlægning af aktiviteten Tekst 4 aktivitet i eksemplet Øvelse i undersøgende samtale -> forhandle produkt/resultat

34 Mundtlighed er ikke bare kulturteknik men dannelse og literacy og klassens mundtlighedskultur som eksperimentarium med udviklingspotentialer.

35 Kritisk literacy Literacy involverer en integration af det at lytte, tale, læse, skrive og at tænke kritisk, og det inkluderer den kulturelle viden der gør det muligt for en taler, skriver eller læser at genkende og bruge sprog i forskellige sociale situationer. (Pauline Gibbons 2009)

36 Referencer Adelmann, K. 2009: Konstenattlyssna. Didaktisk lysssnandei skolaochutbildning. Studentlitteratur. Lund Bacon, W.A The Art of Interpretation. USA: Holt, Rinehart and Winston. Gibbons, Pauline 2009: Læring gennem samtale. Unge Pædagoger nr. 5 Gibbons, Pauline 2009: English Learners Academic Literacy and Thinking Learning in the Challenge Zone. Heinemann, Portsmouth Hammond, Jennifer 2012: Mundtlig sprogudvikling som en bro til literacy stilladsering af læring hos australske elever med engelsk som andetsprog. Viden om Læsning nr. 12 Haugsted, Mads 2004: Taletid mundtlighed, kommunikation og undervisning. Alinea Høegh, Tina 2008: Poetisk pædagogik. Sprogrytme og mundtlig fremførelse som litterær fortolkning. Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion. Ph.de.-afhandling. Københavns Universitet (download 2010 at: Høegh, Tina. 2012: Mundtlig fortolkning kreativ praksis i litteratur-og sprogundervisning. ActaDidacticaNorge, Vol6, Nr. 1. Glenn Ole Hellekjær(ed.). Norway. Mercer, Neil 2006: Words & Minds -How we use lanquageto think together. Routledge, New York Penne, Sylvi og Hertzberg, Frøydis 2008: Muntligetekster i klasserommet. Universitetsforlaget Oslo Rathje, Nadia R. og Høegh, Tina: Faglig mundtlighed et bud på en danskfaglig mundtlighedsdidaktik. Forventes udkommet på Dafolo ultimo 2014

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan

Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Eksplicit undervisning i læseforståelse og skrivekompetence i dansk og andre fag hvorfor, hvad og hvordan Af Lene Herholdt Artiklen diskuterer hvorfor det er nødvendigt at satse på netop læseforståelse

Læs mere

Læsning en del af faget hjemkundskab

Læsning en del af faget hjemkundskab Læsning en del af faget hjemkundskab Ruth Mulvad, Nationalt Videncenter for læsning - Professionshøjskolerne 1 Faglig læsning er en forudsætning for at lære et fag, også hjemkundskab. Med de nye Fælles

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum

Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum Artikler 7 Elevers faglige udvikling i matematiske klasserum Thomas Kaas, UCC, Læreruddannelsen Zahle Abstract. Hvordan udvikler elever deres matematiske faglighed i klasserum, og hvordan støtter læreren

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

Forskningsprojekt om Minecraft i dansk

Forskningsprojekt om Minecraft i dansk Man kan jo ikke overleve, når man ikke kan dø! didaktiske refleksioner over brug af Minecraft i danskfaget Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., Aalborg Universitet Forskningsprojekt om Minecraft i dansk Forskningsprojektet

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue!

Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Nanna Bøndergaard Butters, cand.mag. Integrationsvejleder Blågård Skole, BUF, København At blive anerkendt og brugt i forhold til ens barns læring i

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning

VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning VIS manual Læsevejlederens kollegacoaching i forbindelse med den faglige læse og skriveundervisning Elisabeth Arnbak i samarbejde med Louise Rønberg, Mia Finnemann Schultz og Trine Nobelius 2 Indhold 1.

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering

Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering Mette Molbæk (VIA UC) og Susan Tetler (DPU, Aarhus Universitet) Den pædagogiske udfordring i dagens skole En af de mest markante udfordringer,

Læs mere