Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise."

Transkript

1 Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der derimod ingen tvivl om. Akkurat som mennesker, fugle, svin, heste og aber er det. Modsat f.eks. hunden er katten modtagelige for et utal af alvorlige virus. Lad mig blot nævne herpesvirus, calicivirus, coronavirus, rotavirus, rabiesvirus, leukæmivirus, FIV, fugleinfluenzavirus, SARS-virus(Severe Acute Respiratory Syndrome), og der er mange flere. I konsultationen får vi hyppigt spøgsmålet, om katte kan smitte mennesker og vice versa. Vi ser ofte et sammenfald af symptomer hos både ejere og katte. Det korte svar på dette spørgsmål er nej. Ingen kendte virusstammer er overførbare mellem katte og mennesker, men virus er pr. definition meget foranderlige. Det lange svar kan være mere kompliceret. Muligvis sker overførsel af virus mellem dyrearter oftere end man tror. Eksempelvis har man fundet kattens calicivirus og herpesvirus hos hunde - også hunde med kliniske symptomer. Kattesygevirus muterede sidst i 70 erne til parvovirus hos hund. Omvendt døde et stort antal løver(kattedyr) i Afrika p.gr.a. infektion med hundsygevirus. I 2002 så man i Kina de første tilfælde af SARS. En livsfarlig luftvejsinfektion hos mennesker. Årsagen er et coronavirus, som man mener overført af civetter og måske flagermus. Lige nu sker der som bekendt en overførsel af fugleinfluenza fra fugle til mennesker og katte. At virusspring fra dyreart til dyreart forekommer, er således et faktum. Af ovennævnte eksempler ses det også, at virus kan tilpasses nye dyrearter (jf. parvovirus hos hund og hundesygevirus hos løver) således, at individer fra disse dyrearter kan smitte hinanden indbyrdes. Det er netop denne udvikling man frygter ved H5N1 infektion hos pattedyr inkl. mennesker.

2 Fuglens influenzavirus hører akkurat som menneskets almindelige influenzavirus til gruppe A influenzavirus. Gruppe A influenzavirus findes i et utal af varianter mange er helt apatogene (ikke sygdomsfremkaldende), de fleste er lavpatogene (giver lette symptomer), og enkelte er som H5N1 højpatogene (livsfarlige). Type A virus er generelt artsspecifikke, men kendetegnende er, at de alle kan inficere fugle, der oftest vil fungere som raske smittebærere. Enkelte typer A kan springe fra en dyreart til en anden. Fugle, mennesker, katte, svin og heste er udsatte dyrearter. H5N1 virus er et højpatogent fugleinfluenza virus, som forårsager alvorlige sygdomme hos både fugle og pattedyr inkl. mennesker og katte. På nuværende tidspunkt er mellem 200 og 300 millioner fugle, mennesker og et ukendt antal kattedyr døde af fugleinfluenza. I Danmark er situationen p.t., at der ikke er diagnosticeret H5N1 infektioner. Hverken hos fugle eller andre dyr. Situationen på verdensplan ændrer sig næsten dagligt. Hvad med kattene? Kattedyr kan smittes med H5N1. Allerede i 2003 er der beretninger om smitte til huskatte i Sydøstasien. I 2003 døde i 2 tigre og 2 leoparder i Thailand grundet smitte fra inficeret fjerkræ. I februar 2004 døde en sneleopard af infektion med H5N1. I oktober 2004 døde et stort antal tigre i Thailand. 147 tigre ud af 441 døde eller blev aflivet grundet svær infektion med H5N1. Der var tegn på smitte mellem tigre. En kat på den tyske ø Rügen blev det første EU-pattedyr smittet med den dødelige variant af fugleinfluenza. Efterfølgende er yderligere 2 døde katte på Rügen blevet konstateret positive for samme virus. Senest har man for øvrigt i Nordtyskland fundet en mår inficeret med den ondartede fugleinfluenza. I den sydøstrigske provins Styria i byen Graz har man fundet 3 H5N1 positive katte. 2 af de 3 katte er ved en senere test fundet fri for det fatale influenzavirus, mens den tredje venter på at blive testet igen - og for øvrigt har det godt.

3 Kattene befinder sig på et dyreinternat, hvor man også havde huset H5N1 inficeret fjerkræ. Virus menes bragt ind på internatet med en inficeret svane i februar På internatet befandt sig ca. 140 katte. Grundet det første dødsfald hos kat på Rügen og i erkendelse af, at der på stedet havde været inficeret fjerkræ, besluttede de østrigske myndigheder, at der skulle foretages en undersøgelse for fugleinfluenza på et repræsentativt antal katte. 40 katte blev testet og 3 var altså positive på den første prøve. Forløbet i Østrig adskiller sig fra tilfældene på Rügen ved, at de 3 positive katte overlevede infektionen og ved at sandsynliggøre, at katte kan rense sig for virus. Smittespredning: Under naturlige forhold smittes dyr primært gennem afføring og luftvejssekreter fra fugle med fugleinfluenza. Kadavere er også en risiko. Udegående katte spiser evt. inficerede fugle, og de slikker poter evt. kontaminerede med virus. Forsøg med katte har også påvist, at der sandsynligvis kan ske en horisontal smitte fra kat til kat. I det meget ansete magasin Science er der beskrevet et forsøg i Holland. 3 katte blev podet med H5N1-virus fra en død person, 3 katte blev fodret med inficeret fjerkræ, og 2 raske katte blev anbragt sammen med de første 6. Alle kattene blev meget syge med alvorlige systemiske infektioner og 1 døde. For første gang demonstrerede man smitte direkte fra pattedyr til pattedyr kat til kat. Ganske vist under laboratorieforhold men alligevel. Kan man forebygge? Der er ikke mulighed for at vaccinere katte. Hverken nu eller i den nærmeste fremtid. Heller ikke i Frankrig som rygterne siger. Almindelig god hygiejne både personligt og i miljøet. Undlad at anvende ubehandlet fjerkræ til foder. Opvarmning til 70 gr. destruerer virus. Forøges smitterykket i Danmark kan det være en god idé, at udegående katte holdes isolerede i overdækkede kattegårde med småmasket tråd. Det nedsætter risikoen for fuglekontakt. Indekatte vil ikke umiddelbart være i risikozonen.

4 Danmark er forpligtiget til at overholde gældende EU-regler og eventuelle påbud. Det har betydet, at man i en radius af 10 km fra risikozoner har påbudt at holde kattene inde. Behandling: Ingen men foreløbig skal man lade være med at gå i panik. I Tyskland og Østrig er folk simpelt hen gået amok. Katte aflives og indleveres i stort antal på internater. Der har aldrig tidligere været så mange ejere med en pludselig opstået allergi over for katte, meddeles det fra dyreinternater og dyrlæger. Konklusion: Fugleinfluenzaen er endnu ikke diagnosticeret i Danmark. Katte kan smittes med H5N1. Det er sandsynligt at katte kan smitte hinanden. Katte kan smittes for derefter at rense sig for virus. Katte kan overleve infektion. Fundet af en inficeret mår i Tyskland tyder på, at andre rovdyr er smittebærere. Om katten er en blindgyde i den forstand at virus stopper her uden at spredes til andre dyrearter inkl. mennesker? Det korte svar er ja intet tyder på andet. Det lange svar er måske mere kompliceret. K. Steensborg dyrlæge Abild Dyreklinik Copyright. P.S. 15 marts Ganske som forventet har Danmark nu fået sit første tilfælde af fugleinfluenza af H-typen. Den 16 marts er det bekræftet, at det drejer om virustypen H5N1. Flere vil med garanti følge efter i tiden, der kommer. Diagnosen blev stillet på en død musvåge fundet på Svinø Strand. Vi har allerede haft mange bekymrede dyreejere i telefonen, men egentlig er dagen i dag ikke forskellig fra dagen før fundet. Virus har sandsynligvis allerede været i Danmark en rum tid. Den eneste forskel er at man har oprette nogle sikkerhedszoner omkring findestedet - primært for at beskytte fjerkræproduktionen. Der er ikke kommet påbud om at holde katte inde, men det anbefales.

5 At netop en musvåge er det første bekræftede offer for H5N1 bekræfter risikoen ved at spise råt inficeret fuglevildt. Det er overvejende sandsynligt, at den pågældende musvåge har indtaget dødt H5N1- inficeret fuglevildt. Det vil således også være fritgående katte med adgang til fuglevildt, som er i farezonen. Indekatte vil på en skala fra med 10 som højeste risikogruppe - befinde sig under 1. Udekatte i risikoområder vil ligge på 2 4. H5N1 beskrives som det farlige influenzavirus, men indtil videre er det stadig sådan, at virus primært er farligt for fugle. Virus angriber meget sjældent andre dyr inkl. mennesker - og det kræver tæt kontakt. Virus svæver ikke rundt. Omvendt kan man sige, at skulle man have det store uheld at blive angrebet af virus i sin nuværende form, så er det alvorligt. Dødeligheden har hidtil ligget omkring 50 %. Når betegnelsen farlig i dag anvendes om H5N1 går det altså på fugle og måske endda ikke alle arter. Rigtigt farligt bliver det først den dag, hvor og hvis H5N1 muterer ændre arvelige egenskaber til en type, der kan spredes mellem mennesker. Måske ved at udveksle gener med vores eget influenzavirus. Mange vil tænke: Hvorfor skulle lige netop dette virus gøre det? Det er der egentlig mange mulige årsager til. Ser man på virus gennem evolutionens øje så er virus nogle af de mest livskraftige organismer igennem hele jordens historie. Mens andre levende organismer fødes og går til p.gr.a. naturkatastrofer og klimaændringer - ja så overlever virus ved at mutere til typer med egenskaber, der sikrer deres overlevelse. Ser man på vores nutid, så er det sådan, at alle vores egne influenzavirus har deres oprindelse hos svin og fjerkræ. Mennesker, svin og fugle udgør den evige influenzatrekant med kattedyrene lurerne i periferien. Hvert eneste år opstår der ved mutationer nye typer, som springer fra dyr til mennesker. A pro pos svin så hører man dem ikke nævnt ofte i den aktuelle influenzadebat. Det er imidlertid en kendsgerning, at svin kan bære H5N1 virus uden at blive specielt syge. Frilandssvin kan også transportere virus rent mekanisk - nemlig i de øvre luftveje - efter at de har rodet i inficeret materiale. Da svin kan inficeres med både menneskeinfluenzavirus og H5N1, udgør de en reel fare for, at disse virus parre sig og udvikler sig til en for mennesker livsfarlig variant af H5N1. At svin tilsyneladende ikke er specielt følsomme for infektion med H5N1 er en fordel for svinene, men det er ikke sikkert, det er en fordel når man taler om smittespredning. Skjulte symptomløse smittebærere vil være et stort problem.

6 Alle virus har altså en medfødt egenskab til at mutere, og tilhører virus så yderligere gruppen RNA-virus - akkurat som kattens FeLV og FIV er denne egenskab ekstremt veludviklet. H5N1 er et RNA virus. Kun fremtiden kan vise, hvad der sker. K. Steensborg

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

'25.$%*%2&/2%.).'%. ETABLERET Hans Langtved 2 0 0 6 1

'25.$%*%2&/2%.).'%. ETABLERET Hans Langtved 2 0 0 6 1 Hans Langtved 2006 1 2 Spørgsmål og svar om fugleinfluenza Anker Buurgaard Lionett Det er Fødevarestyrelsens opgave at arbejde for, at danske fugle og fjerkræ ikke bliver smittet med fugleinfluenza. Derfor

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

Værd at vide om håndhygiejne

Værd at vide om håndhygiejne Værd at vide om håndhygiejne 1 Hvorfor er det vigtigt at forbedre håndhygiejnen? Fordi mikroorganismerne er overalt! Man kan ikke se dem, men de er over alt! Både i miljøet omkring os og på os. En person

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning.

kræbestandene. Disse skal enten slagtes eller aflives i henhold til gældende EU-lovgivning. Lavpatogen (LPAI), subtype H5 og H7 Udbrud af lavpatogen AI ses af og til i de forskellige EU-lande. De fleste tilfælde findes i forbindelse med den generelle AI-overvågning, der gennemføres i alle EU-lande.

Læs mere

Er det billigste godt nok eller hænger kvalitet og pris altid sammen?

Er det billigste godt nok eller hænger kvalitet og pris altid sammen? Er det billigste godt nok eller hænger kvalitet og pris altid sammen? I denne artikel vil jeg forsøge at komme med nogle værktøjer, du kan anvende, når du skal vælge eller skifte dyrlæge Der findes selvfølgelig

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere