Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Ernæringsassistent. 2. skoleperiode (10 uger) block. Beskrivelse af"

Transkript

1 Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 2. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 28. juli

2 Elevrettet beskrivelse 2. skoleperiode på ernæringsassistentuddannelsen Vi arbejder målrettet med mad til mange og forskellige målgrupper og deres ernæringsmæssige behov og sensoriske ønsker til maden. Følgende fag indgår i denne læringsaktivitet: Teknologi, tilberedningsmetoder - produktionsteknik og planlægning 2, kostlære og vurdering, diætetik, ernæringslære, kostlære og vurdering samt valgfri uddannelsesspecifikke Fordeling af fag på 2. skoleperiode ernæringsassistent Fag. Fagkategori.. Vejledende uddannelsestid. Teknologi. Grund F 2 uger. Tilberedningsmetoder, produktionsteknik og planlægning 2. Diætetik. Ernæringslære. Kostlære og - vurdering. Obligatorisk uddannelsesspecifik Obligatorisk uddannelsesspecifik Obligatorisk uddannelsesspecifik Obligatorisk uddannelsesspecifik Avanceret. 2 uger. Rutineret. Rutineret. 1,5 uge. 1 uge. Avanceret. 1,5 uge. Derudover skal eleven vælge valgfri uddannelsesspecifikke Den samlede varighed af valgfri uddannelsesspecifikke fag er 2 uger. Fag. Fagkategori.. Vejledende uddannelsestid. Internationalisering af mad. Valgfrit uddannelsesspecifikt Rutineret. 1 uge. Skolemad - et måltid i skolen. Kød som råvare i madproduktion. Alt godt fra fisk i storkøkkenet. Prisberegning i den daglige madproduktion. Valgfrit uddannelsesspecifikt Valgfrit uddannelsesspecifikt Valgfrit uddannelsesspecifikt Valgfrit uddannelsesspecifikt Rutineret. Uden niveau. Uden niveau. Uden niveau. 1 uge. 0,6 uge. 0,6 uge. 0,4 uge. 2

3 Grøn kost. Valgfrit uddannelsesspecifikt Avanceret. 1 uge. Undervisningsmaterialer: Lærebøger fra Kost og ernæringsforbundet: Diætetik, ernæringslære, produktionshygiejne, sensorik. Internet: Materialet udleveres af underviserne. Undervisningens indhold: I forløbet på 2. skoleperiode er skoleperiodens første tema; Mad til børn og unge. Skoleperiodens andet tema er "Kantinemad - mad på arbejde". Se de nærmere beskrivelser nedenfor. Tema 1. Mad til børn og unge I dette tema får du kendskab til børn og unges personlige udvikling, deres ernæringsmæssige behov og hvad der påvirker deres sensoriske ønsker og madkultur. Du kan planlægge, tilberede, beregne og vurdere en ernæringsrigtig kost til børn i alderen fra ½ - 18 år. Derudover vil du få et indtryk af hvilke arbejdsopgaver, der er i en institution der bespiser børn og unge. Du vil opnå færdigheder i tilrettelæggelse af måltidet fra planlægning, kalkulation, indkøb, fremstilling og den efterfølgende kvalitetsevaluering Tema 2. Kantinemad - mad på arbejde. I dette tema får du et helhedsindtryk af de arbejdsopgaver, der er forbundet med arbejdet i en kantine herunder kundens forskellige behov, ønsker og kulturelle forskelle. Du får kendskab til de forskellige anretnings- og serveringsformer, der anvendes i forskellige typer af kantiner. Du behandler kantinemåltidet (normalkost) fra planlægning, indkøb, produktion, servering og evaluering 3

4 UVM - fag for uddannelsens trin 2-2. skoleperiode. Teknologi. Varighed 2 uger - 25 moduler Faget teknologi vil være bygget op om et projektforløb hvor der i processen udvikles produkter som kan munde ud i et konkret slutprodukt eller event, som vil være en dokumentation for arbejdet. Der vil i processen være fokus på den løbende udvikling og test i projektets forskellige faser. Elevens arbejde vil være baseret på et selvstændigt arbejde, mens læreren i projektforløbet fungerer som vejleder. F. Vejledende varighed 2 uger. Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor Produktprincip: 3 a. Opstille forskellige ideer til produkt 4 b. Udvælge ide til produkt 5 c. Udarbejde krav til det valgte produkt 6 d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt 7 2. Produktudformning og produktion: 8 a. Udvikle og fremstille et produkt 9 b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet 14 c: gøre rede for produkters påvirkning af miljøet Test af produkt: 11 Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav Dokumentation: 13 Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende. Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. 4

5 Tilberedningsmetoder, produktionsteknik og planlægning 2. Varighed 2 uger 25 moduler. Vi planlægger og producerer måltider til børn, unge og raske voksne med hensyntagen til miljø, sæson og økologi. Vi arbejder med planlægningsværktøjer som opskriftberegning, prisberegning, menuplanlægning og varebestilling. Vi arbejder løbende med udseende, anretning og smag af maden, samt en sikring af god hygiejne både under produktion og opbevaring af maden. Vejledende varighed Avanceret 2 uger. 1. Eleven behersker selvstændigt at planlægge, klargøre, anvende avancerede tilberedningsmetoder og anrette alle døgnets måltider til personer på normalkost, sygehuskost, kost til småtspisende og til personer med anden etnisk baggrund. 2. Eleven kan selvstændigt redegøre for den færdige kvalitet og holdbarhed af maden i forhold til planlægning, tilberedning, produktion, opbevaring og distribution. 3. Eleven kan selvstændigt planlægge og vurdere en kostproduktion m.h.t. menuplanlægning, kapacitet, produktionsform, hygiejne og økonomi. Herunder være bevidst om madspild, bæredygtighed, konventionel produktion og økologi. Eleven kan selvstændigt beregne portionsstørrelser, udregne opskrifter og foretage kalkulation i forbindelse med varebestillinger og beregning af pris og dækningsgrad, og kender forskellen på et budget og et regnskab. Eleven kan selvstændigt redegøre for indholdet i og opbygningen af varedeklarationer, herunder anvendelse af tilsætningsstoffer. Eleven kan selvstændigt arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i kostproduktionen. Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. Derudover vil du løbende blive vurderet på baggrund af dine resultater i det praktiske arbejde og skriftlige arbejder. 5

6 Ernæringslære. Varighed 1 uge - 15 moduler. Faget har en varighed af 1 uge og er en vekselvirkning mellem praktisk og teoretisk undervisning. I den praktiske undervisning skal eleven sammensætte måltider, hvor der i planlægningen er taget hensyn til indholdet af vitaminer og mineraler og rettet mod børn, unge og raske voksne. Ligeledes skal eleven kunne begrunde sine valg af tilberedningsmetoder ud fra sin viden om tab af vitaminer og mineraler under tilberedning. Vejledende varighed Rutineret 1 uge. 1. Eleven kan redegøre for de energigivende næringsstoffers funktioner og omsætning i kroppen. 2. Eleven kan redegøre for den anbefalede daglige tilførsel af alle væsentlige næringsstoffer til forskellige grupper i befolkningen. Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. 6

7 Kostlære og vurdering. Varighed 1,5 uge - 22 moduler. Vi planlægger og producerer mad til børn, unge og raske voksne. Du lærer at sammensætte en menu, f. eks en ugemenu hvor der indgår forskellige tilberedningsmetoder med fokus på madens smage, konsistenser, farver og sæson. Du lærer at vurdere madens ernæringsmæssige kvalitet ud fra målgruppens forskellige behov, ønsker, kultur og smagspræferencer. Varighed Avanceret 1,5 uge. 1. Eleven kan sammensætte, analysere, justere og vurdere mad og menuplaner til forskellige målgrupper under hensyntagen til menusammenhæng, kultur, modtagerens ernæringsmæssige og sensoriske behov, portionsstørrelse, serveringsform, sæson og produktionsform. 2. Eleven kan beregne, justere, dokumentere og vurdere madens ernæringsmæssige kvalitet i forhold til målgruppen. Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. 7

8 Diætetik. Varighed 1,5 uge - 22 moduler. Beskrivelse Undervisningen er planlagt så du først lærer om de enkelte diæter teoretisk og derefter arbejder med dem i praksis i køkkenet. Vi arbejder med de mest forekomne diæter og kostformer i ernæringsassistentens daglige arbejde f. eks. cøliaki, laktosemalarbsorption og diabetes. I den praktiske undervisning vil vi arbejde med specialprodukter f. eks. glutenfri mel. Vejledende varighed Rutineret 1,5 uge Eleven kan planlægge, sammensætte og tilberede enkeltmåltider og dagskoster til forskellige kostformer og diæter Eleven kan redegøre for årsagerne til at diæten eller kostformen er nødvendig eller tilrådelig for personen og for principperne i diæten og kostformen jfr. Fødevarestyrelsens gældende retningslinjer Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. 8

9 Valgfri uddannelsesspecifikke Eleven skal vælge valgfri uddannelsesspecifikke Den samlede varighed af valgfri uddannelsesspecifikke fag er 2 uger. Nedenfor ses de fag, der kan vælges imellem: Internationalisering af mad. Varighed 1 uge - 15 moduler. I dette fag vil der blive undervist i forskellige kulturer og deres madvaner samt arbejdet med hvordan vi i en virksomhed kan tilgodese den enkeltes behov. Eleverne vi få mulighed for at planlægge et multikulturelt måltid med råvarer fra flere steder i verden. Vejledende varighed Rutineret. 1 uge - 15 moduler. Mål. Eleven kan, på baggrund af viden om og forståelse af det globaliserede samfund, samarbejde og servicere på en multikulturel arbejdsplads. Eleven kan ved anvendelse af råvarer fra andre dele af verden fremstille sund og velsmagende mad under hensyntagen til de aktuelle kundegruppers kulturelle baggrund. : Du bedømmes efter 7 - trinskalaen. 9

10 Skolemad et måltid i skolen. Varighed 1 uge 15 moduler. Beskrivelse : Vejledende varighed Rutineret. 1 uge - 15 moduler. Eleven kan planlægge forskellige koncepter for skolemadsordninger og udarbejde opskrifter, der tager hensyn til ernæring, madkultur og spisevaner blandt børn og unge. Eleven kan prisberegne, fremstille, emballere og servere ernæringsrigtig skolemad til forskellige målgrupper, herunder børn og unge med anden kulturel baggrund end dansk og/eller med særlige behov. Eleven har viden om de ernæringsmæssige problemer, som børn og unge kan have og er bevidst om egen rolle i den forbindelse. Eleven kan markedsføre konceptet ved brug af kreative salgsmaterialer/reklamer og internettet. Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. 10

11 Kød som råvare i madproduktion. Varighed 3 dage - 9 moduler Faget: Kød som råvare i madproduktion er hovedsalig praktisk orienteret og omhandler hele processen fra dyret hos producenten til måltidet på bordet. Eleven vil igennem praktiske opgaver komme igennem forskellige udskæringer og tilberedningsmetoder, samt udarbejde kulinariske og ernæringsmæssige vurdering i forhold til forskellige målgrupper. Der vil evt. være mulighed for at besøg en kødproducent eller et slagteri. Vejledende varighed Uden niveau 3 dage Eleven kan ud fra grundlæggende viden om forskellige kødtyper, slagte- og modningsprocesser foretage korrekt opbevaring og bedømme kvaliteten af kød som råvarer i madproduktion, både i forhold til konventionelt og økologisk kød. Eleven kan vælge kødtyper, udskæringer og egnede tilberedningsmetoder til produktion af ernæringsrigtige retter/ måltider, som holder sig inden for køkkenets økonomiske rammer. Elenven kan klargøre og tilberede forskellige kødtyper og udskæringer til både klassiske og kreative retter/ måltider, der er velsmagende og opfylder forskellige brugergruppers ernæringsmæssige behov. Eleven kan vurdere den kulinariske og æstetiske kvalitet af de færdigtilberedte kødkomponenter og måltider med henblik på at udvikle og forfine smag og måltidsoplevelse. Bestået/ Ikke Bestået. 11

12 Prisberegning i den daglige madproduktion. Varighed 2 dage - 6 moduler Faget: Prisberegning i den daglige madproduktion er teoretisk med brug af diverse it hjælpemidler indenfor regneark og storkøkken planlægning. Undervisningen er bygge op af et teoriafsnit om kalkulation, hvorefter der arbejdes med cases som omhandler fastsættelse af priser for forskellige måltider i ex. En daginstitution, skole, kantine eller plejehjem, samt i forbindelse med afholdelse af receptioner eller andre festlige lejligheder. Vejledende varighed Uden niveau 2 dage Eleven kan anvende skabeloner i regneark til udarbejdelse af kalkulationer på enkeltretter og buffeter og vurdere resultatet fra disse. Elever kan beregne kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag på enkeltretter og buffeter inden for produktionskøkkenområdet. Eleven kan i den daglige drift kalkulere kostprisen på enkeltretter og buffeter til fastsættelse af salgspris på baggrund af en given dækningsgrad. Eleven kan vurdere en beregnet dækningsgrad i forhold til en kalkuleret dækningsgrad og hvordan en merproduktion på virker det forventede overskud. Bestået/ Ikke Bestået. 12

13 Grøn kost Varighed 1 uge - 15 moduler Faget grøn kost vil med udgangspunkt i forskellige brugergrupper indeholde undervisning at arbejde med grønkost som en del af dagens måltider. Der vil i faget arbejdes med hvordan cerealier, frugt og grønt håndteres hygiejnisk og tilberedes hensigtsmæssigt i forhold ernæringskvaliteten. Viden om økologi og grøn adfærd herunder bæredygtighed, genanvendelse og madspild, bruges i arbejdet med kostplanlægning, ernæringsberegning og vurdering af maden/kosten. Vejledende varighed Avanceret 1 uge. - Der lægges særlig vægt på, at deltagerene kan tilberede forskellige former for grøn kost og kan integrere grøn kost i dagens forskellige måltider til forskellige brugergrupper - eleven kan opbevare, tilberede og anrette frugt, grønt og cerealier hygiejnisk og ernæringsmæssigt korrekt - eleven kan foretage kostplanlægning, ernæringsberegning og vurdering af kosten med inddragelse af viden om økologi og grøn adfærd Standpunktskarakter efter 7 trinsskala. 13

14 Alt godt fra fisk i storkøkkenet Varighed 3 dage 15 moduler. Faget, Alt godt fra fisk i storkøkkenet, indeholder et bredt arbejde med emnet fisk. Der arbejdes med både friske og forarbejdede fisk med et udgangspunkt i Fødevarestyrelsens hygiejnekrav. Fisken vurderes i forhold til målgruppens ønsker og ud fra en række parameter herunder generel kvalitet, sæson, økonomi, sensorisk kvalitet. Der vil i undervisningen arbejdes med at vurdere egnede fisk i forbindelse med tilberedning og menuplanplanlægning, og valg af egned e fisk i forhold til de ernæringsmæssige behov i forskellige målgrupper. Vejledende varighed Uden niveau 3 dage - Eleven kan håndtere og opbevare fisk, der er frisk, forarbejdet eller konserveret, efter Fødevarestyrelsens glædende hygiejneregler - Eleven kan vurdere forskellige slags fisk ud fra kvalitet, sæson, økonomi, smag og næringsværdi til brug i måltidet, der er målrette forskellige brugergruppernes ønsker og behov - Eleven kan tilberede velsmagende og indbydende retter med fisk, der fremhæver fisk sensoriske egenskaber - Eleven kan inddrage retter med fisk i kost- menuplanlægningen til grupper med forskellige behov for ernæring, og kan i valget af fisk tage hensyn til de bedst egnede tilberedningsmetoder Bestået/ Ikke Bestået. 14

15 Læringsmiljø: Der arbejdes med en teoretisk-praktisk undervisningsform, hvor du arbejder både selvstændigt og i grupper. Vi har et åbent læringsmiljø, hvor du har indflydelse på valget af opgaver både teoretiske og praktiske. I skoleperioden arbejdes der med projekter af stigende sværhedsgrad. Evaluering og bedømmelse: Undervejs i skoleperioden vil der ske en løbende evaluering og bedømmelse af din viden og færdigheder i forhold til fagenes mål. Evalueringen og bedømmelsen baseres på din deltagelse i diskussionerne i klassen, fremlæggelser af opgaver i teori, de retter du tilbereder i køkkenet samt skriftlige opgaver. Det er vigtigt, at du lige fra starten yder en indsats og tager et medansvar for din uddannelse. Afslutningsvis vil der for hvert enkelt fag ske en bedømmelse af dit faglige niveau efter 7 trins-skalaen. For at du kan deltage i uddannelsens afsluttende prøve på 3. Skoleperiode, skal du have et gennemsnit på min. 2,0 af alle fag i hovedforløbet. Lærerkvalifikationer: Lærerne på denne skoleperiode er i besiddelse af en både faglig og pædagogisk uddannelse, der gør dem i stand til at varetage en kvalificeret undervisning, der er ajourført både i forhold til branchen og de nyeste pædagogiske tiltag. I denne gruppe er der lærere med følgende uddannelser: økonomaudd. ernærings- og husholdningsøkonomudd., levnedmiddelteknikerudd. etc. Udstyr og lokaletyper: Den praktiske undervisning udføres i et køkken med udstyr svarende til det udstyr, der findes i nuværende storkøkkener. Den teoretiske undervisning gennemføres i almindelige klasselokaler med diverse AV-udstyr. 15

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af

Ernæringsassistent. Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. 3. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Ernæringsassistent 3. skoleperiode (10 uger) block Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i ernæringsassistentuddannelsen (3. niveau) 1 20. juli

Læs mere

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars

Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar Ernæringsassistent / ernæringshjælper. Erhvervsskolerne Aars Tillæg til: Lokal undervisningsplan, januar 2015 Ernæringsassistent / ernæringshjælper Erhvervsskolerne Aars Den lokale undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsens hovedforløb er udarbejdet i

Læs mere

Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent, hovedforløb

Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent, hovedforløb Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent, hovedforløb Indhold 3.1 Praktiske oplysninger... 3 3.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag... 4 3.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer

Læs mere

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring.

Ernæringsassistent ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK. Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. ERNÆRINGSASSISTENT FAKTAARK Ernæringsassistent Ernæringsassistenten fremstiller og anretter varme og kolde måltider med fokus på sundhed og ernæring. Sund hverdagsmad til mange Ernæringsassistentuddannelsen

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Grundtilberedning 1 3,0 uger heraf ligger 1 uge på Trin 2B Niveau: Begynder Bedømmelse: 7-trins skala, standpunktskarakter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ernæringshjælper/ernæringsassistent. August 2015 EEH

Indholdsfortegnelse. Ernæringshjælper/ernæringsassistent. August 2015 EEH August 2015 EEH Indholdsfortegnelse Indledning: Campus Bornholm generelt... 4 Afdelingen Sandemandsvej 11, 3700 Rønne.... 4 Reglement for Campus Bornholm:... 4 Vejlednings kontaktlærer og mentorsystemet...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag UGE 10 7. marts 8. marts 9. marts 10. marts 11. marts Amu nr. 30265-3 42449 45874 42449 42886 UGE 9 29. februar 1. marts 2. marts 3. marts 4. marts Amu nr. 30265-3 30265-3 42886 45874 42886 2 dage 30265-3 2 dage 42886 1 dag 45874 Vurdere forskelle på økologiske og konventionelle varer Vurdere forskelle

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 2. skoleperiode (7 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i uddannelsen for smørrebrød og catering. (3. niveau) 28.

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling

Inspirationsmateriale. til. Arbejdsmarkedsuddannelse. Salat og salatbar i madfremstilling Inspirationsmateriale til Arbejdsmarkedsuddannelse 45531 Salat og salatbar i madfremstilling Udviklet af: Susanne Pedersen Hotel- og Restaurantskolen København KHRU 2006 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng

Læs mere

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt.

Økologisk grundkursus for køkkenansvarlige i MSO Den 26. oktober 2015 den 27. november 2015 Skemaet er med forbehold for evt. UGE 44 26.oktober 27. oktober 28. oktober 29. oktober 30. oktober Amu nr. 30265-3 30265-3 45874 45492 45492 Smagen i centrum menu i restaurant og menu i restaurant og 2 dage 30265-3 1 dag 45874 2 dage

Læs mere

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen

Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen Navn: Opstartsdato: Husk - ved afslutning af hvert praktikophold udfyldes skemaerne - ved første praktikophold afkrydses alle arbejdsfunktioner - at de efterfølgende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN LOKAL UNDERVISNINGSPLAN For Ernæringshjælper & Ernæringsassistent Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse. 2 Uddannelsens formål...... 3 Uddannelsens opbygning. 4 Underviserteams og samarbejde..

Læs mere

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 3. skoleperiode april 2013 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2012 Indledning Skolens

Læs mere

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne. 3. skoleperiode

Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne. 3. skoleperiode Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 3. skoleperiode april 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen 2015 Indledning Skolens

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 hos Sansestormerne 2. skoleperiode jan. 2011 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne

Undervisningsplan. for. Ernæringsassistent -uddannelsen. trin 2. hos Sansestormerne Undervisningsplan for Ernæringsassistent -uddannelsen trin 2 2. skoleperiode hos Sansestormerne januar 2015 1 Indholdsfortegnelse - undervisningsplan for ernæringsassistentuddannelsen trin 2 2. skoleperiode

Læs mere

Valgfagskatalog Gastronom 1. skoleperiode

Valgfagskatalog Gastronom 1. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Gastronom 1. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 1. skoleperiode - valgfag - i Gastronomuddannelsen (3. niveau) 25. juli 2016 1 Valgfagskatalog

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 1655 af 15/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode

Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Kok, 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Køkken-Hotel-Restaurant-Bager-Konditor-Kødbranchen 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40037 Sundere måltider til patienter/borgere

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring

Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring Fødevarehygiejne og kvalitetsstyring 45780 Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat : Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion,

Læs mere

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne

Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Kompetenceprofiler og hverdagspraksis for kost- og ernæringsuddannelserne Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 1. Indledning og sammenfatning... 3 Ernæringshjælper - en

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. 2. skoleperiode. Valgfag

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Tjener. 2. skoleperiode. Valgfag Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Tjener 2. skoleperiode Valgfag Beskrivelse af læringsaktiviteterne, her de valgfag på 2. skoleperiode i tjeneruddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved møder Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved møder Nr. 47 532 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November 2012

Læs mere

Valgfagskatalog. Specialet Smørrebrød og Catering

Valgfagskatalog. Specialet Smørrebrød og Catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Valgfagskatalog Specialet Smørrebrød og Catering 2. skoleperiode Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode - valgfag - i uddannelsen for smørrebrød

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Ernæringsassistent, EUX

Ernæringsassistent, EUX Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent, EUX Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den

Læs mere

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673

Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Tomas Olofsson tool@easj.dk 50762673 Gåhjemmøde om Akademiuddannelse i Ernæring, ErhvervsAkademi Sjælland Campus Roskilde, torsdag den 26. september, klokken 14-16 i den Store Foredragssal: Gåhjemmøde

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Ernæringsassistent. Svendeprøve foråret 2017 Version 7. Skriftlig Projektopgave: 20. til 27. april 2017 Mundtlig eksamen: tirsdag den 2.

Ernæringsassistent. Svendeprøve foråret 2017 Version 7. Skriftlig Projektopgave: 20. til 27. april 2017 Mundtlig eksamen: tirsdag den 2. Ernæringsassistent Svendeprøve foråret 2017 Version 7 Skriftlig Projektopgave: 20. til 27. april 2017 Mundtlig eksamen: tirsdag den 2. maj 2017 Den skriftlige projektopgave Projektopgaven er opdelt i en

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Profil af ernæringsassistenten

Profil af ernæringsassistenten Profil af ernæringsassistenten Indholdsfortegnelse Indledning Faglige kompetencer Rådgivning, vejledning og samarbejde Personlige kompetencer Indledning Formålet med profilen er at beskrive de ansvarsområder,

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - svendeprøve efterår 2015 Projektopgave: Den 06.11.15-16.11.15 Praktisk prøve: Den 25.11.15 Mundtlig prøve: Den 26.11.15 - kompetencer til en fremtid med

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Salg og markedsføring inden for madproduktion Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og markedsføring inden for madproduktion Nr. 46 811 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Ernæringsassistent. Svendeprøve efteråret 2016 Version 7

Ernæringsassistent. Svendeprøve efteråret 2016 Version 7 Ernæringsassistent Svendeprøve efteråret 2016 Version 7 Skriftlig Projektopgave: 10. til 17. november 2016 Mundtlig eksamen: tirsdag den 22. november 2016 1 Den skriftlige projektopgave Projektopgaven

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Skabelon til uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Gastronom Faget skal beskrive den viden, de metoder og processer, den faglige dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Ernæringsassistent Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Kok: Valg af valgfri specialefag

Kok: Valg af valgfri specialefag Kok: Valg af valgfri specialefag Til arbejdsgiver I uddannelsen til gastronom med specialet kok indeholder 3. skoleperiode i hovedforløbet s valgfri specialefag. Faget skal ses som en mulighed for eleven

Læs mere

Cater CATER FAKTAARK. Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker.

Cater CATER FAKTAARK. Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker. CATER FAKTAARK Cater Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter, står for salget og har kontakt med mange mennesker. Jobmulighederne er mange Cateren tilbereder og anretter kolde og varme retter

Læs mere

Nye arbejdsmarkedsuddannelser

Nye arbejdsmarkedsuddannelser Nye AMU-uddannelser og til- og afkoblinger og analyser FKB 2249 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer 48 130 Kvalitetssikring i detailslagterbutikken medvirke til at fastholde og udvikle en god

Læs mere

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017

AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 AMU-KURSER HOTEL OG RESTAURANT FORÅR 2017 LEARNMARK.DK/EFTERUDDANNELSE KURSER FÅ STYR PÅ HYGIEJNEN INDEN FOR FØDEVAREHÅNDTERING UNDER BAGATELGRÆNSE Du lærer at anvende almindelige hygiejneprincipper og

Læs mere

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE

Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2: KVALITETSKRAV FOR MADSERVICE Til kommunale og private leverandører af Madservice med udbringning og Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Projektopgave: Praktisk prøve: Mundtlig prøve:

Projektopgave: Praktisk prøve: Mundtlig prøve: Ernæringsassistent Svendeprøve efteråret 2016 Version 6 Projektopgave: 09. til 17. november Praktisk prøve: 29. november Mundtlig prøve: 30. november 1 Den skriftlige projektopgave Projektopgaven er opdelt

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle.

Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. SMØRREBRØDSJOMFRU FAKTAARK Smørrebrødsjomfru Som smørrebrødsjomfru arbejder du kreativt med et bredt spektrum inden for madlavning, hvor udseende, former og farver spiller en stor rolle. En uddannelse

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet smørrebrød og catering Uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan

Læs mere

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet

Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål. tilkoblet Oversigt over uddannelser med uddannelsesmål tilkoblet FKB 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring FKB 2257 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Hygiejne og rengøring i institutionskøkkener Indkøb,

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...7 Det rette tilbud til den

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet

Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN for Analyse af strukturforløb inden for institutionskøkkenområdet Projektnr.: 136146 Projektpulje: EVUK6915 MJJ Januar 2014 Efteruddannelsesudvalgets handlingsplan

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Ernæring og økologi med spisemærket Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Ernæring og økologi med spisemærket Nr. 47 529 Udviklet af: Berit Brøndum Troels Peter Schyum Jensen Susanne Nygaard Bertelsen Mercantec H.C. Andersens

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Et elektronisk værktøj til daginstitutioner Menuplanen henvender sig til daginstitutioner, der ønsker et værktøj, der kan sikre, at maden på børnenes

Læs mere

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune

BilagBUV_140904_pkt.11.01. Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune Spisetid Vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune 1 Et måltid består af råvarer, der sammensættes til en ret og indtages alene eller sammen med andre. Disse tre elementer råvarerne, retten og rammen

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab

UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab UVMs Læseplan for faget Hjemkundskab Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger, som er knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer.

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Institutionskøkkenets forplejning ved konferencer. Nr. 47531 Udviklet af: Marianne Luther og Ulla Bach EUC-Nord M.P. Kofoedsvej 10 9800 Hjørring November

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok

Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Orientering om mål, indhold og struktur i gastronomuddannelsen, specialet kok Uddannelsen til gastronom, specialet kok, er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Take-away koncept for produktionskøkkener Nr. 46 812 Udviklet af: Peter Schyum Jensen Katrine Olesen Hinge Allan Kirk Heegaard Mercantec HC Andersensvej

Læs mere

Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent

Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent 2017 Lokal undervisningsplan Ernæringsassistent UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO Døesvej 70-76 7500 Holstebro Indhold Om Afdelingen... 2 Udstyr og lokaler... 2 Organiseringen... 3 Lokalt uddannelsesudvalg...

Læs mere

Mad der smager af meget mere

Mad der smager af meget mere Din lokale madleverandør Mad der smager af meget mere Se mere på www.fælleskøkkenet.dk Fælleskøkkenet er en aktiv medspiller i lokalsamfundet som en god arbejdsplads, og fordi vi støtter initiativer, der

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske

Mere end Mad. Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker. Det Danske Mere end Mad Vi skræddersyr et madkoncept efter jeres ønsker Det Danske Gør hverdagen lettere Med Det Danske Madhus som jeres madleverandør får I: Altid velsmagende, frisk og hjemmelavet mad. Mad som er

Læs mere

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse

Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse Køkken, kantine og rengøring kurser og efteruddannelse På Erhvervsskolen Nordsjælland finder du et stort udbud af kurser om fx ernæring, hygiejne, fødevaretilberedning og rengøring. Vi gennemfører kurser

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - svendeprøve efterår 2014 Projektopgave: Den 07.11.14-17.11.14 Praktisk prøve: Den 26.11.14 Mundtlig prøve: Den 27.11.14 Den skriftlige projektopgave Projektopgaven

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - svendeprøve forår 2015 Projektopgave: Den 06.05.15-18.05.15 Praktisk prøve: Den 27.05.15 Mundtlig prøve: Den 28.05.15 - kompetencer til en fremtid med

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen NR. 48027 Sæson- og temaprodukter hos detailslagteren Udviklet af: Peder Holme Brix og Charlotte Kastrup Uddannelsescenter Holstebro Efteråret 2014 1.

Læs mere

Årsplan i dansk 6. A 2013/2014

Årsplan i dansk 6. A 2013/2014 Årsplan i dansk 6. A 2013/2014 33 Feriebreve om sommerferien 34 Komma og punktummer, samt sætningsanalyse 35 Komma og punktummer, samt sætningsanalyse læseteknikker 36 læseteknikker og læseforståelse Diktat

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Ernæringsassistentelever

Ernæringsassistentelever EUD ERHVERVSUDDANNELSER Ernæringsassistentelever - Svendeprøve forår 2016 Projektopgave: Den 20.04 til den 29.04 Praktisk prøve: Den 11.05 Mundtlig prøve: Den 12.05 - kompetencer til en fremtid med succes

Læs mere

Skole madens mange muligheder

Skole madens mange muligheder Skole madens mange muligheder Mad- og måltidsguide til Madskoler Mad- og måltidsguide til madskoler Skolemad kan give eleverne mætte maver og energi til resten af skoledagen men skolemad indeholder også

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Mad i børnehøjde for små og mellemstore børn Nr. 42 898 Udviklet af: Ulla Kirkegaard Hvid Arensbach EUC Nord M P Koefoeds Vej 10 9800 Hjørring Juni 2015

Læs mere

Ernæringshjælper. Ernæringsassistent

Ernæringshjælper. Ernæringsassistent Bedømmelsesplan og eksamensreglement for den afsluttende eksamen for uddannelsen til ernæringsassistent, incl. reglerne for prøven efter trin 1 for ernæringshjælper. Ernæringshjælper Ernæringsassistent

Læs mere

Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen

Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen Inspirationsmateriale til AMU-uddannelsen Nr. 40845 Udviklet af 2009 Mette Pilegaard og Grethe Esbensen Erhvervsskolerne Aars Østre Boulevard 10 9600 Aars 1 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB og TAK

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen til arbejdsmarkedsuddannelsen Innovativ gastronomi Nr. 40521 Udviklet af: Alex Nielsen, Frank Larsen & Peter Skotting Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej 55 5260 Odense S April 2008 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Bestillingsvejledning for det sundhedsfaglige personale. Diæter og kostformer

Bestillingsvejledning for det sundhedsfaglige personale. Diæter og kostformer Bestillingsvejledning for det sundhedsfaglige personale Diæter og kostformer Indhold Menu efter behov 5 Ældrekost 7 Lille appetit 8 Diabetes 9 Svært ved at tygge og synke 10 Vegetarisk kost 13 Andre kulturer

Læs mere

Nye arbejdsmarkedsuddannelser

Nye arbejdsmarkedsuddannelser FKB 2248 Industrislagtning og forædling af kødprodukter 48 015 Industriel detailudskæring under vejledning udføre grov partering og detailudskæring af kød til videre forarbejdning. udvælge, anvende og

Læs mere

Undervisningsplan for faget hjemkundskab på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget hjemkundskab på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget hjemkundskab på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget hjemkundskab Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner

Læs mere

Kriterier for godskrivning

Kriterier for godskrivning Kriterier for godskrivning 1. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. 66 y, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser Relevant erhvervserfaring er erhvervserfaring, der

Læs mere

Kilde: www.okologi.dk

Kilde: www.okologi.dk Side 1 Omkring en tredjedel af al verdens mad bliver produceret direkte til skraldespanden. Kilde: Rapporten The food we waste af WRAP (Waste & Resources Action programme) tal fra 2008 Du får mad uden

Læs mere

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Uddannelser Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Mestre i mad & sundhed I den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession arbejder vi i alle dele af den offentlige og private sektor. Vi vejleder, rådgiver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder.

Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder. KOK FAKTAARK Kok Kokken arbejder professionelt med fremstilling af mad. Du kan arbejde i et restaurantionskøkken, men uddannelsen giver også mange andre muligheder. Professionel fremstilling af mad Som

Læs mere

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017

Mad og måltider på plejehjem. Kvalitetsstandard 2017 Mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandard 2017 Kvalitetsstandard for mad og måltider på plejehjem Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for mad og måltider på plejehjem i Faaborg

Læs mere

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15

MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN. Revideret den 28.05.15 MAD OG MÅLTIDSPOLITIK KARLA GRØN Revideret den 28.05.15 Mad og måltidspolitik for Karla Grøn Denne mad og måltidspolitik er lavet på baggrund af Vejle kommunes inspirationshæfte til institutionernes mad-og

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Arbejdsform Materialer Evaluering. Uge 33 Uge 34 Kagebagning tilberedning af enkle retter. Kort oplæg fra lærer om hævemidler.

Arbejdsform Materialer Evaluering. Uge 33 Uge 34 Kagebagning tilberedning af enkle retter. Kort oplæg fra lærer om hævemidler. Årsplan for hjemkundskab 7. årgang 2010/2011 RL+CB Periode Fagområde/ emne Mål for eleven / Fælles mål Eleven skal: Uge 32 Uge 33 Uge 34 Kagebagning tilberedning af enkle retter Opnå indsigt i forskellige

Læs mere