Hvad sker der i januar?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad sker der i januar?"

Transkript

1 Hvad sker der i januar? Materiale fra Den første måned i året er opkaldt efter den romerske gud Janus, der var udstyret med to ansigter, et gammelt og et nyt, så han kunne se både tilbage til fortiden og ud i fremtiden. Månedens gamle danske navn glugmåned er afledt af ordet glug, som betyder kighul. Det, der kigges ind i, er naturligvis det nye år. I Danmark blev januar først årets første måned fra begyndelsen af 1300-tallet. Januars klima (landsgennemsnit): Temperatur 0,0 Solskinstimer 43 Nedbør 57 mm Nedbørsdage 11 Fugtighedsgrad 89 % Antal tågedage 10 Antal tordendage 0,09 Antal snedage 7,1 Vindstyrke (0-12) 3,7 Blæstdage (vindstyrke 6 og derover) 5,0 Dagens længde er ved månedens begyndelse 7 timer og 4 minutter, og den tiltager i løbet af måneden med 1 time og 31 minutter. Solens op- og nedgangstider: Den 1. januar står solen op klokken 8.53 og går ned klokken Den 15. januar står solen op klokken 8.44 og går ned klokken Den 30. januar står solen op klokken 8.22 og går ned klokken Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 1

2 DMI opdateret 3. oktober 2011 Laveste temperatur i januar måned er målt i 1982 og var på minus 31,2 grader. Absolut laveste temperatur i Danmark. Koldeste januar måned var i 1942 med minus 6,6 grader. Højeste januar temperatur er målt i 2005 og var på 12,4 grader. Varmeste januar måned var i 2007 med 5,0 grader. Maksimum nedbør i januar er 123 mm målt i Minimum nedbør i januar er 6 mm målt i 1996 og Det koldeste år, der hidtil er registreret, var 1879 med en gennemsnitstemperatur på 5,9 grader. Det varmeste år, der hidtil er registreret, var 2007 med en gennemsnitstemperatur på 9,5 grader. Det vådeste år, der hidtil er registreret, var 1999 med 905 mm nedbør. Det tørreste år, der hidtil er registreret, var 1947 med 464 mm nedbør. Gamle danske vejrvarsler: (Fra Ib Askholm: Gamle danske vejrvarsler og Ruth Gunnarsen: Vore gamle kalenderdage ) Generelt om månedens vejr: Kraftigt snefald i januar varsler en god høst. Megen regn i januar gør marken bar. Tør januar varsler ganske ofte en våd juli. Når januar og februar er milde, bliver marts kølig. Blæst i januar varsler en mild marts måned. Mild januar lover frost i marts og april. Mildt vejr i januar er ikke noget godt varsel for den kommende vækstsæson. Nytårsdag (1. jan.). Som vejret er på denne dag, således skal det også blive på Sankt Hans dag. Nytårssolskin varsler et frugtbart år. Hellig tre kongers aften (5. jan.). På denne aften skulle landmanden og havemanden kunne tage varsel for årets høst af bælgfrugter. Paul Eremit (10. jan.). Det bliver et smukt år, med god avling, hvis solen på denne dag blot skinner så længe, at en kone med ti tommelfingre kan nå at sadle en hest. Fabien og Sebastian (20. jan.). På denne dag begynder væskerne ifølge gammel folketro at stige i både urter, buske og træer, foråret er på vej. Vincentius (22. jan.). Megen sol på denne dag varsler, at vinteren snart vil være forbi. Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 2

3 Naturen i januar Fisk Nordsøens rødspætter gyder torskens rogn er størst på denne tid af året Suder fisk som brasen, suder og karpe stimler sammen og står passivt i bunden af søerne Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 3

4 Karpe makrellen er i den nordlige Nordsø ålekvabberne føder deres unger Fugle kvækerfinker nordfra ses af og til i store flokke Kvækerfinker Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 4

5 fuglekongen er ofte den eneste fugl, der høres i granskoven om vinteren vandstæren er regelmæssig gæst nordfra og kan ses dykke i rene vandløb med kraftig strøm dompapper kommer på besøg i haverne halemejserne færdes om vinteren i små familieflokke sumpmejsen strejfer ikke omkring som andre mejser, men holder sig til sit territorium Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 5

6 der bliver stadig større og større chance for at se havørne og kongeørne Havørn mange måger søger ind til byerne de fleste af Danmarks stære er nu i England og Holland/Belgien flere andearter bl.a. bjergand, sortand og fløjlsand overvintrer i danske farvande Sortand Bjergænder Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 6

7 i plantagerne ses kogler, der har været under behandling af enten mus, egern eller korsnæb sortspættens aktivitet røber sig ofte på sønderhuggede træstubbe lille korsnæb begynder at lægge æg kernebideren, med det store, kraftige næb, kan vise sig i haverne spurvehøgen kommer ofte på besøg ved havens foderbræt i revner i egetræets bark kan man finde rester af spætmejsens måltid mosehornugler, der jager om dagen, er af og til gæster fra Skandinavien er vinteren mild, kan mejserne begynde at synge snespurve strejfer rundt (ved kysten) i små flokke (kommer ofte allerede i oktober) Snespurve Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 7

8 perleuglen er en sjælden vintergæst mange lommer overvintrer til havs landsvalerne flyver nu rundt i Central- og Østafrika midt om vinteren kan træløberens sang undertiden høres i skovene stor tornskade overvintrer hyppigt her i landet blå kærhøg, gæst fra Sverige, ses undertiden flyve lavt hen over marker og enge hvis vinteren bliver streng, kan over halvdelen af småfuglene fryse ihjel flokke af sangsvaner kan ses i fjorde, vige og på marker dværgfalken er kommet til landet lille skallesluger kan ses i isfri farvande Danmarks største måge, svartbagen, ses i flokke ved mange kyster Ung Svartbag Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 8

9 Gammel Svartbag nattergalen opholder sig nu i tropisk Afrika Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 9

10 Pattedyr undertiden parrer flagermusene sig, mens de overvintrer i frostsikre huler mosegrisen (vandrotten) lever af sit vinterforråd rævene parrer sig nu og ind i februar Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 10

11 Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 11

12 kålsommerfuglen overvintrer som puppe på beskyttede steder regnormene graver sig ned under frostlaget mariehøns sidder tæt sammen på beskyttede steder på frostsikre steder overvintrer gedehamse dronninger guldøjer (ordenen netvinger) overvintrer ofte i vore huse skøjteløbere er gået på land for at overvintre under sten eller mos bladlus overvintrer som tykskallede hårdføre æg vandedderkoppen overvintrer fx i et luftfyldt tomt sneglehus vandmændenes afkom er blevet til bægerformede polypdyr, der sidder fast på havbunden den store husmyg kan være årsag til myggestik, hvis den forstyrres under sin dvale den almindelige østershat vokser (normalt) på gamle løvtræer i søerne fortsætter vandranunkel og andre planter deres fotosyntese, indtil isen lukker lyset ude engelskgræs har grønne blade hele året tusindfryd (bellis) har dannet en vinterroset af grønne blade skovsyrens grønne blade står i skovbunden vinteren igennem vinter-eg har som regel visne blade siddende hele vinteren birkegrene kan springe ud, hvis de tages ind i varmen asketræerne bærer stadig store klaser af nødder på skrænter og i krat er brombærplantens blade ofte ene om at være grønne hele vinteren almindelig gedeblad (kaprifolie) har ofte grønne blade selv i frostvejr kvalkved (ulvsrøn) står med lysende røde frugter fortsæt selv Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 12

13 Kragefugle som gråkrager, råger og alliker fra et forholdsvis stort område samles hver aften og overnatter sammen. Fuglene sidder i de samme træer år efter år. I timerne før de går til ro, samles de i småflokke i det omgivende landskab, for så at flyve til overnatningspladsen kort inden det bliver mørkt. De store sorte fugle kan lede tanken hen på Hitchcocks gyser Fuglene fra Stor skallesluger gæster søer og lavvandede saltvandsområder i vinterhalvåret. Her er den efter troldanden den talrigeste dykand. Op til store skalleslugere overvintrer i Danmark. Det er som regel hannerne, man ser først, da deres lyse dragt kan ses på lang afstand. Alt efter hvordan lyset er, skifter den fra flødefarvet til svag lyserød. Hannen har mørkegrønt hoved og rødt næb. Hunnen er grå med rødbrunt hoved med top i nakken samt rødligt næb. Danmark har en lille ynglebestand på omkring 50 par (1997). Stor skallesluger er den største af vore dykænder. En slank, langstrakt and med et langt, tyndt næb. Den ligger dybt i vandet. Finder føde under dykning. Byttet, fisk, observeres tit på forhånd ved at fuglene stikker hovedet under vandet. Ofte jager flere fugle sammen på linie. I marts starter forårstrækket mod ynglepladserne i Nordeuropa (Skandinavien og Finland). Stor skallesluger, han Stor skallesluger, hun Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 13

14 Lille korsnæb har travlt i vore nåletræsplantager med en ny ynglesæson. De yngler midt om vinteren, hvor andre fugle har nok at gøre med bare at holde sig i live. I dag er der lille korsnæb ynglende i alle større granplantager (højt til vejrs), men i stærkt varierende antal. Lille korsnæb er nåleskovens fugl. Specialist i at åbne kogler. Overnæb og undernæb krydser hinanden (deraf navnet), så det minder om et papegøjenæb. Netop nu er granernes frø modne og lette at få fat på, fordi koglerne er begyndt at åbne sig. Ungerne fodres med frøene, og de er meget næringsrige. Omkring en tredjedel af granfrøene består af fedt, og de er derfor et virkeligt energirigt foder på den kolde årstid, så der er en fornuftig forklaring på at yngle, hvor der er flest frø. Der forekommer tre arter af korsnæb hos os, og de har delt ressourcerne imellem sig. Lille korsnæb, Stor korsnæb (yngler kun uregelmæssigt i Danmark) er specialist i de kraftige fyrrekogler, mens Hvidvinget korsnæb, der er en meget sjælden trækeller vintergæst, foretrækker de bløde lærkekogler. Korsnæb er nåleskovenes fugle. Antallet af korsnæb i Danmark om vinteren afhænger i stor grad af om koglehøsten nordpå har slået fejl. Korsnæb Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 14

15 Stor tornskade holder til i åbne landskaber med spredte buske, især tjørnebuske. Tornskaden sidder på udkig efter smådyr som mus og spidsmus. Lever frem for alt af gnavere, men fanger også større insekter og fugle op til drosselstørrelse. Når den jager, sker det tit på høgemanér lavt over jorden. Fuglen kan også muse på tårnfalkevis. Rovfuglen blandt spurvefuglene. Byttet bliver ofte spiddet på en torn eller anbragt i en grenkløft, inden det spises. Hamstrer bytte, også i vinterhalvåret. Stor tornskade er en sjælden ynglefugl (højst 30 par) i Danmark, men en ret almindelig træk- og vintergæst fra de skandinaviske ynglepladser. Fuglen er ret sky. Kønnene er ens. Bedste kendetegn er den grå og hvide fremtoning og den markante, sorte ansigtsmaske. 24 cm. Stor tornskade Sjaggere fra Skandinavien flyver rundt i flokke i haverne for at søge føde. Har man ladet æblerne hænge på et træ, kan man være sikker på at få et besøg. I løbet af en dag kan en sjaggerflok tømme et træ fuldstændig for æbler. Det er noget, der ikke går stille af. Fuglene skræpper ivrigt med et sjak-sjak-sjak (deraf navnet), og af og til jager de med hinanden for at få de bedste æbler. Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 15

16 Ringdue eller skovdue, som den ofte kaldes er den almindeligste due i Danmark. Om aftenen samles ringduerne i bestemte områder for at overnatte sammen. Inden det bliver mørkt, kan man se den ene lille flok efter den anden flyve hen til nogle høje træer. De fleste kommer forholdsvis sent, for de må udnytte døgnets lyse timer fuldt ud til at finde føde. Duerne har fordel af at overnatte mange sammen, fordi de på den måde er flere til at holde øje med fjender. Ringdue Ringdue Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 16

17 Fugleflokke nordfra kommer i denne tid til Danmark. Nordpå er det så koldt, at mange dyr har svært ved at finde føden. Nogle overlever ved at flyve andre steder hen. Vinteren er fugleflokkenes tid. Nogle fuglearter holder kun sammen med deres artsfæller, men det er også almindeligt, at arterne blander sig med hinanden. Hvorfor slutter fuglene sig sammen i flokke? Fugle i flok kan se, hvem der har held med at finde føde, og kan så søge til de samme områder. De kan også anlægge en fødesøgningsadfærd magen til den, der giver succes. Fugle i flok får mere tid til fødesøgning, fordi der er flere individer til at holde vagt. Dukker der en fjende op, er det også en fordel at være i flok. Fjenden bliver forvirret over de mange fugle og har svært ved at bestemme sig for et bestemt bytte. Prøv selv at lave en række små iagttagelser og undersøgelser på fugleflokke. Se på flokkens størrelse. Størrelsen afhænger blandt andet af, hvilken art der er tale om. Kvækerfinker optræder ofte i enorme flokke. Se på flokkens artssammensætning. Forskellige mejsearter slutter sig ofte sammen, men også træløber, spætmejse og fuglekonge slutter sig til de blandede mejseflokke, kaldet mejsetog. Se på flokkens hierarki. Inden for flokken kan der være en rangorden, hvor de stærke dominerer de svagere. I blandede flokke af drosler kan man se sjaggere dominere de mindre vindrosler. Se på flokkens kønsfordeling. Ofte er der forskel på antallet af hanner og hunner. Se på parringsadfærd. Flokke af andefugle er ideelle. Prøv at følge med i parringsspillet hos gråanden. Se på fødesøgningsadfærd. Andefugle er gode til iagttagelse. Nogle snadrer i overfladen, andre vender enden i vejret (svømmeænder), og atter andre dykker ned til bunden efter føde (dykænder). Halsbåndmusen hører til gruppen ægte mus. De har en forholdsvis lang, spids snude, store øjne og ører, en lang hale og lange ben. Kindtænderne er relativt små, knudrede og ujævne. En dag begynder det måske at larme voldsomt på loftet eller i hulrum bag vægge. Det lyder, som om et stort dyr er på spil, og mange tror, at de har fået en mår på besøg. Men det er normalt et langt mindre dyr, som laver støjen, nemlig halsbåndmusen. Den måler kun en snes centimeter, men laver betydelig mere støj end andre mus. Dyrespor er gode at iagttage om vinteren. Når landet ligger med sne, er det tid at gå ud og se efter dyrespor. Sporene fortæller om dyrenes færden. Man kan nemt lære de forskellige spor at kende. Den bedste sporsne er finkornet tøsne på et jævnt, fast underlag. Udtørrede vandpytter på skovstier kan også give meget fine aftryk. Se eksempler på dyrespor på Skovmyrernes tuer ser tilsyneladende uddøde ud. Men det skyldes kun, at myrerne holder sig nede i jorden. Myrerne dør, hvis de udsættes for et par graders frost. I tuens dybeste dele bliver der aldrig frost, fordi bakterier og svampe her producerer varme, når de omdanner døde plantedele. Østersømuslinger i store mængder sidder nedgravede i sandet i de lavvandede områder langs mange af vore kyster. En lille musling, op til 3 cm, med hvælvet skal og but omkreds. Muslingerne sidder i de øverste 5 centimeter sand, og der kan være ikke mindre end 150 på én kvadratmeter. Østersømuslingen filtrerer vandet og opsamler på denne måde sin føde, som især består af bakterier. Vintermyg Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 17

18 kan ses det meste af året, men man lægger især mærke til dem om vinteren, hvor de fleste andre insekter er døde. Vintermyg stikker ikke mennesker. Over buske og andre planter sværmer flokke af små (5-9 mm) insekter (ligner små stankelben). Det er vintermyg, som flyver så uroligt, at de nærmest ser ud som en lille yo-yo. Almindelig Cinnobersvamp giver døde grene og stammer et rødspættet udseende. Svampens frugtlegemer består af små røde klumper ( puder ), som dækker barken. Cinnobersvampen kan findes hele året i alle vore løvskove, og svampen er én af vores almindeligste svampe. Almindelig væggelav lyser op på træer, mure og sten med sin orangegule farve. Den kan trives mange forskellige steder. Væggelav vokser ligesom andre laver meget langsomt, som regel kun 1/2-2 mm i diameter om året. Til gengæld tåler den udtørring og saltpåvirkning bedre end de fleste andre planter. Frøspredning sker blandt andet når det blæser, så spredes en lang række plantefrø. Mange planter står endnu som visne vinterstandere, og når vinden ryster dem, kastes nogle af plantens frø. Frøspredning lettes, hvis der har været fugle på besøg. Fugle, som for eksempel stillitser, spiser nogle af frøene, men løsner samtidig andre. Nogle frø er forsynet med dun, som vinden tager fat i. På den måde kan frøene spredes over store afstande. Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 18

19 Aktiviteter i januar: månedens sang lav vinterdigte foderbræt og vinterfugle månedens digt hvem hører den første musvit vinterfuglenes livretter månedens fugl vor hjemlige hval marsvinet fugleflokke (artssammensætning, kønsfordeling, parringsadfærd, fødesøgning, hierarki) månedens farve samle sten og rav studere andefugle månedens maleri strandopskyl find små dyr om vinteren månedens plante/træ skovens dyr i den kolde tid (dyrene om vinteren) tag på tur månedens dyr planterne i den kolde tid ugler og gylp se på gæs vinterstandere lav naturdagbog fotografer laver træer i silhuet fotoserie af årets gang nattehimlen (stjerneskud) fuglefodring fotografere sne og iskonturer Fortsæt selv NB! Noter ned, hvad du ser og opdager i naturen. Gem siderne i en mappe eller gem oplysningerne på computeren. I løbet af nogle/mange år kan du have samlet mange interessante oplysninger om naturen i dit område. Du vil blandt andet opdage, at naturen er meget foranderlig fra år til år. God arbejdslyst Med venlig hilsen Naturcenter Fosdalen Tegninger: Erik Petersen og Ole Runge Fotos: Naturcenter Fosdalen Naturvejleder Svend Møller Nielsen, , Side 19

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk

Naturcenter Fosdalen Hvad sker der i december www.naturcenterfosdalen.dk Hvad sker der i december? Materiale fra www.naturcenterfosdalen.dk December betyder den tiende. Decem betyder ti på latin. Den var den tiende måned efter den gamle romerske kalender, der startede i marts.

Læs mere

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter

Fuglekassesti. Halkær Mølle Naturcenter Fuglekassesti Halkær Mølle Naturcenter Indhold: Side: Velkommen til Fuglekassestien... 2 Hvorfor opsætte redekasser?... 3 Hvordan gør du?... 3 Gør din have mere fuglevenlig... 5 Fuglebeskrivelser... 7

Læs mere

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN BIOS GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN LIGHT Indhold Skov 6 I skoven lever der mange spændende dyr og planter. I skoven produceres også

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i byen. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i byen. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i byen Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Pindsvinet Oplev byens pattedyr...2 Pindsvinet...3 Egernet...7 Flagermusene...10 Ræven...14 Husmåren...17 En dyrevenlig

Læs mere

Kan n. natur. Insekter

Kan n. natur. Insekter o Kan n natur Insekter KaN on Natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Skovforening

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Skovforening Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Skovforening Ringmærkning af fugle er en dansk opfindelse, som har givet os en masse viden om fugle. Blandt andet at en gråspurv kan blive 12 år, og at stær

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Læringsmateriale Dyst med dyrene

Læringsmateriale Dyst med dyrene Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale Dyst med dyrene Ishøj Kommune Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet.................

Læs mere

Naturen i September. Temperatur 13,1. Solskinstimer 166. Nedbørsdage 14. Fugtighedsgrad 83 % Antal tågedage 3. Antal tordendage 1,4.

Naturen i September. Temperatur 13,1. Solskinstimer 166. Nedbørsdage 14. Fugtighedsgrad 83 % Antal tågedage 3. Antal tordendage 1,4. Naturen i September September kommer af latin septem, som betyder syv. Det var den syvende måned i den gamle romerske kalender. Ifølge vor kalender er det som bekendt årets niende måned. Det gamle danske

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Naturen på Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag

Naturen på Stige Ø. Rasmus S. Larsen. Fjordens Dag Naturen på Stige Ø Rasmus S. Larsen Fjordens Dag Indhold Kort om naturen på Stige Ø 4 Den store farvepalet 5 - Overdrevets planter 6 - Haveplanter 7 - Strandengens planter 9 - Ukrudt eller ej? 9 - Kan

Læs mere

Dyrene i Regnskoven Udarbejdet af Randers Regnskovs Skoletjeneste - 2007 5. Udgave

Dyrene i Regnskoven Udarbejdet af Randers Regnskovs Skoletjeneste - 2007 5. Udgave Dyrene i Regnskoven Viser en voksen persons hånd. Viser en voksen person på 175 centimeter og et barn på 120 centimeter. Tegningen af dyret ved siden af viser dyrets maksimale længde eller højde. l = lyseun

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde

100 Naturoplevelser. i Sydvestjylland. Idé og Tekst: Marco Brodde 100 Naturoplevelser i Sydvestjylland Idé og Tekst: Marco Brodde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Læs mere

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING

215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING 215309 - Pasningsvejledning - 1 26/02/08 11:41 Side 1 PASNINGSVEJLEDNING 1 PASNINGSVEJLEDNING På baggrund af Dyrevelfærdspuljen, der er underlagt Justitsministeriet, som vi har fået midler fra, har Landsorganisationen

Læs mere

Velkommen til marsken og Vadehavet

Velkommen til marsken og Vadehavet Vadehav & marsk - natur i verdensklasse Velkommen til marsken og Vadehavet Indhold: Velkommen til marsken og Vadehavet... 3 Gå en tur på havbunden - uden at blive våd... 4-5 Fuglenes Vadehav... 6-7 Blinde

Læs mere

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står)

I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN. (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) I denne bog står næsten ALT OM SKOVEN (og hvis det ikke står der, står der, hvor det står) Udgivet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening, 2004 Tekst: Thorstein Thomsen, Stephan

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND JULI/AUG 2015. Gi os lyset tilbage

MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND JULI/AUG 2015. Gi os lyset tilbage MÅNEDSBLAD FOR PENSIONISTBYEN LISELUND JULI/AUG 2015 Gi os lyset tilbage 1. Kloden har mange forskellige slags. Alle må leve og dø. Glæd dig du er her alligevel nu! Meningen er vel at så sine frø, på en

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om korn Mellemtrinnet: 4.-6. klasse 1 TEMA

Læs mere

Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen

Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen o Kan n natur Fisk Titel: Kanon Natur Fisk Udgivet af: Danmarks Naturfredningsforening august 2012 Tekst: Thomas Neumann og Ole Laursen Redaktion: Ole Laursen Tegninger: Knud Andersen. Fisk af Susanne

Læs mere

Med hår og tænder skovens pa edyr

Med hår og tænder skovens pa edyr Med hår og tænder skovens pa edyr Forfa er: Thorstein Thomsen Tegninger: Be ina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Skoven i Skolen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2005 Fakta:

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere