Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til at skabe omsætning og beskæftigelse i hele Danmark og styrke kendskabet til Danmark i udlandet.

3 4 Formandens/direktionens beretning 8 Bestyrelsen VisitDenmarks strategi 12 Danmark i forhold til konkurrenterne 14 Danmark som turistmål 16 Markedsføring med effekt 18 Hjertefamilien udvides 20 Tyskerne kommer 22 Ferie- og mødemarkedsaktiviteter og projekter 28 Regionale samarbejdsaftaler 30 Superhelårsdestinationer 32 Ikke flere kedelige møder, tak! 33 Danske Værter og Event Denmark 34 Udviklingen i dansk turisme 36 Den digitale Danmarksfilm 37 New Scandinavian Cooking 38 VisitDenmark med Creative Nation i New York 39 VisitDenmark - en international organisation 40 Organisation og økonomisk resultat 42 Resultatopgørelse 2007 Årsberetning 2007 er udgivet af VisitDenmark. Tekst og redaktion: VisitDenmark Foto: Jakob Dall, Carsten Snejbjerg og VisitDenmark Design & layout: Scandinavian DesignLab Tryk: Trykbureauet Årsberetningen kan citeres med tydelig kildeangivelse. Redaktionen er afsluttet 30. april 2008.

4 Sammenhæng og samarbejde giver dansk turisme slagkraft 2007 var et ganske godt år for dansk turisme. De senere års fremgang i antallet af overnatninger i Danmark har efterhånden bidt sig fast. I 2007 var der omkring 46 mio. udenlandske og danske overnatninger. Det svarer til en total stigning på 3,8 pct. I alt steg antallet af udenlandske overnatninger i Danmark med 2 pct. i 2007, således at antallet af udenlandske overnatninger i 2007 er på 22,7 mio. En stor del af fremgangen i de udenlandske overnatninger skyldes igen i år, at tilbagegangen på det tyske marked nu ser ud til så småt at være vendt, men også det norske og hollandske marked bidrager betydeligt til den positive vækst i udenlandske overnatninger. Internationalt mister Danmark markedsandele Overnatningstallene giver anledning til glæde, men de dækker også over en bekymrende udvikling og dermed nye udfordringer. Danmark formår hovedsageligt at tiltrække turister fra nærmarkederne og har i en årrække mistet udenlandske overnatninger. I 2007 mistede Danmark, både i forhold til andre rejsemål i Europa og i Norden, internationale markedsandele. I forhold til storbyferieturisterne, som er Danmarks mest internationale målgruppe, er det en kendsgerning, at storbyferieturismen nu oplever tilbagegang i antal udenlandske overnatninger, mens der er en stabil vækst i den globale turisme. Ny virkelighed for dansk turisme Stagnationen i omsætningen, tab af markedsandele på de internationale markeder falder sammen med en ny virkelighed for dansk turisme. Ved indgangen til 2007 blev amterne nedlagt og de 98 nye storkommuner og 6 regioner blev etableret. Kommunalreformen har givet mulighed for og anledning til at reorganisere den danske turismefremmestruktur, således at der nu skabes større enheder samt mulighed for stærkere sammenhæng og samarbejde mellem de lokale, regionale og nationale aktører. I den sammenhæng har det stor betydning, at der nu er skabt gensidig bestyrelsesrepræsentation mellem regionerne og VisitDenmark. Den nye bestyrelse i VisitDenmark repræsenterer dermed netop såvel erhvervet som det offentlige, hvilket er forudsætningen for at skabe det bedst mulige grundlag for, at VisitDenmark på optimal vis i samarbejde med turismens aktører - styrker markedsføringen og udviklingen af dansk turisme. Turismen indgår som et indsatsområde i de Regionale Partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling, som regeringen og de regionale vækstfora har indgået i VisitDenmark har store forventninger til en yderligere styrkelse af sammenhængen og samarbejdet. Derfor er der i forlængelse af de regionale partnerskabsaftaler indgået samarbejdsaftaler med de regionale turismeudviklingsselskaber om indsatsen og rollefordelingen i såvel markedsføringen som udviklingen af dansk turisme. Helårsturisme i fokus over hele landet Blandt de strategiske indsatsområder i 2007 var samarbejdet om helårsturismen en del af Kystferiestrategien. Dansk turisme har den udfordring, at sæsonen, der er koncentreret om sommermånederne juni, juli og august, er alt for kort. Det er derfor nødvendigt at gennemføre sæsonforlængende aktiviteter og tiltrække nye højtforbrugende målgrupper, som netop kan og vil rejse uden for højsæsonen. I den forbindelse har VisitDenmarks bestyrelse udpeget 7 superhelårsdestinationer og 12 læringsdestinationer. Destinationerne skal udvikles og markedsføres på grundlag af temaer, der bygger på regionale og nationale styrker, og som er forankret i turisternes særlige rejsemotiver. Indsatsen for helårsturismen er et langt sejt strategisk træk - og vi er først lige begyndt. 4

5 Fælles strategi danner grundlag for vækst I 2008 igangsætter VisitDenmark arbejdet med en ny fælles strategi for dansk turisme. Ambitionen er klar: Der skal være bæredygtighed og værditilvækst i dansk turisme. Vi skal fra stagnationen for alvor tilbage på vækstsporet og sætte Danmark som rejsemål på verdenskortet. Danmarks regioner og regionale turismeudviklingsselskaber Timingen er god nu, hvor den offentlige turismefremmestruktur er på plads, der er et samfundsmæssigt fokus på oplevelsesøkonomien, innovationsevnen har aldrig været bedre, nu er det kun et spørgsmål om vilje og evne til samarbejde. Muligheden for at påvirke er der lige nu, det samme er forpligtelsen til at bidrage. Målet er, at offentlige og private aktører i dansk turisme bliver enige om en fælles ambition, indsatsområder og rollefordelingen i indsatsen for at skabe vækst i dansk turisme frem mod år Visit- Nordjylland Midtjysk Turisme Wonderful Copenhagen Sammenhæng og samarbejde skal sikre fælles succes. Du er hermed inviteret! Georg Sørensen, formand Sammenhæng og samarbejde skal sikre fælles succes. Du er hermed inviteret! Syddansk Turisme Østdansk Turisme Destination Bornholm

6 Danmarkshjertet giver sammenhæng i dansk turisme Hjertefamilien Samarbejdsaftaler der skaber klarhed 2007 har budt på et fremadrettet arbejde med at indgå samarbejdsaftaler med de nye regionale turismeudviklingsselskaber. Samarbejdsaftalerne, der er de første af deres art i dansk turisme, markerer et solidt skridt fremad i forhold til at have en klar ansvars-, opgave- og rollefordeling. Derved udgør aftalerne den strategiske ramme om udviklingen af dansk turisme på nationalt og regionalt niveau. Følgende indsatsområder er i fokus i aftalerne: 1. positivt internationalt omdømme og højt kendskab til regionerne og til Danmark som rejsemål 2. maksimal værditilvækst og beskæftigelse i turismen i regionerne og i Danmark 3. styrke turismens position i oplevelsesøkonomien og styrke turismens rolle i bredere profilerings- og udviklingstiltag. Nye forretningsområdestrategier og bestyrelser I 2006/07 udviklede VisitDenmark i samarbejde med Kystferiebestyrelsen en strategi for forretningsområdet kystferieturisme Kystferiestrategi i retning mod helårsturisme. I 2007 kom turen til Storbyferiestrategien National Storbyferiestrategi for dansk turisme , der er udviklet i samarbejde med Storbyferiebestyrelsen. I 2008 kan vi hilse den ny Mødemarkedstrategi og bestyrelse, velkommen. De forskellige strategier og bestyrelser gør det muligt at sætte fokus på konkrete strategiske indsatsområder, gennemføre projekter og aktiviteter, som underbygger indsatsområderne, samt effektmåle tiltagene og vurdere dem individuelt efter deres effekt og resultater. Offensiv global markedsføring af Danmark som turistmål Aktørerne i dansk turisme har sagt det i mange år, nu er det dokumenteret: Nationen Danmark er ikke særlig kendt og ikke særlig vedkommende for udlandet. Det er vores absolut største udfordring, da kendskab er første forudsætning for at få mulighed for at tiltrække besøgende. Men det er også vores største mulighed. Øget synlighed skaber øget kendskab. Vi ved også, at de udlændinge, som kender til Danmark, har et positivt billede af landet, netop fordi de har besøgt os som gæster. Det er en af hovedkonklusionerne i en rapport, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har offentliggjort, og som udgør fundamentet for regeringens plan om offensiv, global markedsføring af Danmark. Som et led i regeringens planer om at øge kendskabet til Danmark har VisitDenmark udviklet projektet Danmark som

7 turistmål - styrket offensiv global markedsføring af kystferie- og storbyferie i Danmark Projektet, der i januar 2008 fik bevilget 60 mio. kr., fordobles investeringsmæssigt gennem et målrettet samarbejde med erhvervets aktører, regionerne og byerne. Kendskabet skal øges med 3 10 pct. over for udvalgte målgrupper på prioriterede markeder. Presseomtale til en værdi af 480 mio. skal effektueres, nye samarbejdsrelationer med aktører inden for oplevelsesøkonomien skal skabes alt sammen med hensigten om at gøre Danmark verdenskendt for nærværende og let tilgængelige oplevelser hele året. Hjertefamilien en sammenhængende Danmarksprofil Med etableringen af Hjertefamilien har dansk turisme fået et slagkraftigt markedsføringsværktøj. Ved at bruge det karakteristiske, og gennem 40 år internationalt kendte Danmarkshjerte, som logo i markedsføringen af Danmark skabes der sammenhæng på tværs af landet. Fordelen, styrken og synergien ligger i, at Danmarkshjertet er tydeligt i den internationale markedsføring og skaber umiddelbar genkendelighed, når gæsterne kommer til Danmark. Sammen sikrer vi, at dansk turismes kerneværdier også er til stede i destinationernes markedsføring, som dermed bidrager til et samlet og konsistent billede af Danmark som rejsemål. I løbet af 2007 valgte en stor del af de danske turismefremmeorganisationer at blive en del af Hjertefamiliens visuelle identitet og bærer nu Danmarkshjertet i en eller anden form i deres egen identitet. Mange har også valgt at gøre brug af VisitDenmarks ASP-løsninger, der leverer en teknologisk platform og et brugerdefineret design til en topprofessionel hjemmesideløsning, som på den globale arena har en meget stærk søgemaskineposition. Turisterne er de bedste ambassadører for Danmark Der er mange måder at skabe et lands omdømme på. Den stærkeste og mest troværdige måde er den personlige erfaring. Når besøgende oplever et land og dets befolkning på egen hånd, er der en naturlig anledning til at reflektere og danne sine egne indtryk. Med millioner af udenlandske besøgende om året spiller turismen derfor en væsentlig rolle for at skabe et positivt og tydeligt billede af Danmark i udlandet. Siden 2003 har VisitDenmark målt både besøgende og potentielle besøgendes opfattelse af Danmark som rejsemål, og vi følger nøje vores omdømme. Turisterne er de bedste ambassadører, de kommer for at opleve Danmark. For at møde et frit og uhøjtideligt folk i et begavet og ansvarligt samfund designet til gode livsværdier. Lad os sammen byde dem hjertelig velkommen! Dorte Kiilerich, adm. direktør Danmark er ikke særlig kendt i udlandet. Men de udlændinge, som kender til Danmark, har et positivt billede af landet, netop fordi de har besøgt os som gæster. 7

8 Bestyrelsen 2007 Udnævnt direkte af økonomiog erhvervsminister Bendt Bendtsen 1. Adm. direktør Georg Sørensen, MCH (formand) 2. Erhvervsdirektør Betina Hagerup, Økonomi og Erhvervsministeriet (næstformand) 3. Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Egeskov Slot 4. Formand John Brügmann, Feriehusudlejernes Brancheforening 5. Direktør Jens Wittrup Willumsen (næstformand) 6. Kommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen, Arla Foods Udnævnt af økonomi- og erhvervs ministeren efter indstilling fra Turisterhvervets Samarbejdsforum 7. Formand Preben Christensen, Campingrådet 8. Formand Jan Laursen, HORESTA Udpeget af de regionale vækstfora 9. Adm. direktør Jørgen Krab Jørgensen, Region Syddanmark 10. Direktør Karen Melson, Region Nordjylland 11. Direktør Ove Nørholm, Region Midtjylland 12 Direktør Glen Polano, Region Sjælland 13. Adm. direktør Lars Bernhard Jørgensen, Region Hovedstaden, udpeget som observatør 14. Formand Mads O. Krage, Bornholm, udpeget som observatør Valgt blandt VisitDenmarks medarbejdere 15. Souschef Bodil de Wit-Andreasen, Markeds kontoret i Holland 16. Chef for Online medier & IT Finn Lassen, Hovedkontoret i København 8

9 Visit- Nordjylland Danmarks regioner og regionale turismeudviklingsselskaber I 2007 blev VisitDenmarks bestyrelse udvidet med repræsentanter udpeget af de regionale vækstfora, og samtidig fik VisitDenmark en plads i hver af de regionale turismeudviklingsselskabers bestyrelser. Formålet med denne gensidige bestyrelsesrepræsentation er at skabe bedre sammenhæng og større slagkraft i og mellem den lokale, regionale og nationale turismefremmeindsats. I 2008 vil VisitDenmarks bestyrelse arbejde for yderligere at styrke den samlede turismeindsats gennem udarbejdelse af en fælles strategi for dansk turisme frem mod En strategi, der skal sætte mål og retning for samarbejdet i den nationale, regionale og lokale værdikæde og som både offentlige og private aktører kan samles om og få vækst og merværdi af. Midtjysk Turisme Syddansk Turisme Østdansk Turisme Wonderful Copenhagen Destination Bornholm 9

10 VisitDenmarks strategi VisitDenmark er den nationale organisation for markedsføring og udvikling af dansk turisme. Sammen med det øvrige turismefremmesystem og turismeerhvervet bidrager vi til at skabe øget vækst, omsætning og beskæftigelse i hele Danmark og til at styrke kendskabet til Danmark i udlandet. Vision: Vi vil gøre Danmark verdenskendt for nærværende og let tilgængelige oplevelser hele året Mission: Sammen med partnere tiltrækker vi turister og styrker deres oplevelser i Danmark Strategiske indsatsområder Samarbejde i dansk turisme En af VisitDenmarks vigtigste opgaver er at bidrage til, at der skabes tydelig sammenhæng i den lokale, regionale og nationale turismeindsats. Desuden bidrager VisitDenmark til at styrke samarbejdet på tværs af offentlige og private virksomheder og organisationer. Samarbejde i dansk turisme er et centralt omdrejningspunkt i alle VisitDenmarks aktiviteter. Markedsføring VisitDenmarks mest resursekrævende opgave er branding og markedsføring af Danmark som rejsemål. Indsatsen skal sikre øget kendskab til Danmark og skabe kendskab og præference hos målgruppen af ferie- og erhvervsturister. Destinationsudvikling VisitDenmark står bag udviklingsprojekter med central national betydning. Projekterne skaber grundlag for nye strategier, koncepter, produkter og kompetencer i dansk turisme, og bidrager til at forbedre dansk turismes konkurrenceevne. VisitDenmark bidrager til at udvikle dansk turisme lokalt, regionalt og nationalt. Turismefaglig viden VisitDenmark opbygger og videreformidler turismefaglig viden til offentlige og private turismeaktører. Dels viden om udviklingen på centrale markeder og målgrupper, dels viden om udviklingen i turismens betydning i Danmark. Den turismefaglige viden skaber det bedst mulige beslutningsgrundlag og dokumenterer indsatsen. Markeder Konkurrencen på det internationale rejsemarked stiller store krav til at skabe positiv opmærksomhed på Danmark. VisitDenmark samarbejder derfor med aktørerne i dansk turisme om at gøre danske turismeprodukter synlige, attraktive og tilgængelige på etablerede, udviklings- og testmarkeder. Markedsbearbejdningen skal være innovativ og tage afsæt i de enkelte markeders kendskab til det danske oplevelsestilbud.

11 Danmarks position 2007 Danmarks placering på (2. Kvartal) Simon Anholts NBI index 1 Udvikling fra 2006 (2. Kvartal) Placering på Danmarksværdier Oase / fri Hygge / uhøjtidelig Design / begavet Tyskland 3 (3) 6 (8) 10 (6) Sverige 3 (3) 1 (1) 4 (4) Norge 2 (2) 1 (1) 3 (4) UK Holland Italien Partnere Samarbejde & synlighed Andel tilfredse meget tilfredse (2007) VisitDenmark generelt 88 % Markedsføringsprojekter 67 % Markedsføringsværktøjer 64 % Destinationsudvikling 72 % Turismefaglig viden 51 % Rejsemålet Danmarks brandingplatform Afsættet for VisitDenmarks markedsføringsarbejde er en fælles brandingplatform for dansk turisme, som løbende udvikles sammen med vores partnere. Hensigten er at trække en rød tråd gennem de forskellige projekter således, at Danmarks gæster får et tydeligt, troværdigt og attraktivt indtryk af, hvad Danmark og danskerne står for og kan tilbyde. Modellen viser strukturen i VisitDenmarks brandingarbejde. Den fælles brandingplatform er gældende for alle markeder. Som det fremgår af modellen, skelnes der mellem forskellige kommunikationskoncepter på de markeder, som bearbejdes af VisitDenmark. 1 Anholts Nation Brands Index (NBI) laver hvert kvartal et opgørelse af nationernes brandværdi. Opgørelsen bygger på mere end forbrugeres svar. 11

12 Danmarks position Danmarks europæiske markedsandel i: * Tyskland 6.0 % 0.0 % Sverige 13.5 % -0.3 % Norge 17.4 % -0.5 % UK 0.5 % 0.0 % Holland 2.1 % 0.1 % * Udviklingen fra 2006 til 2007 i pct. Udviklingen Her har vi vundet markedsandele Storbritanien USA Holland Spanien Frankrig Her har vi tabt markedsandele Tyskland* Italien Norge & Finland Polen Japan * Vundet markedsandele i siden

13 Danmark i forhold til konkurrenterne Tilbagegang er blevet afløst af svag fremgang. Antallet af udenlandske overnatninger i Danmark er efter mange års fald atter begyndt at stige. For at sætte udviklingen i perspektiv har VisitDenmark analyseret overnatningstallene i de andre europæiske lande. Danmarks vækst er under det europæiske gennemsnit De europæiske lande har haft meget forskellige vækstrater i den undersøgte periode. Bedst er det gået de nye østeuropæiske destinationer som fx Estland og Bulgarien, men også Sverige, Spanien og Finland har haft flotte vækstrater. Derimod er udviklingen i lande som Tyskland, Frankrig og England stort set gået i stå. I snit steg antallet af overnatninger i de europæiske lande med bare 1,2 pct. pr. år i perioden Med en årlig vækst på lige under 1 pct. i løbet af de 6 år har Danmark haft en udvikling, der var lidt dårligere end i Europa generelt. Faldende andel udenlandske turister Situationen bliver ikke bedre, når vi ser på udviklingen i antallet af udenlandske overnatninger. Her har de europæiske destinationer haft en gennemsnitlig årlig vækst på 2,2 pct., mens Danmark har haft en negativ udvikling på ca. 1 pct. årligt. På baggrund af disse tal kan man tale om stagnation i dansk turisme. Danmark er imidlertid et af de lande i Europa, der har størst andel udenlandske turister. Knap halvdelen af vores turister er udenlandske, og det er langt over det skandinaviske gennemsnit. I gennemsnit er godt en tredjedel af turisterne i Skandinavien (inkl. Finland) udenlandske, og i det øvrige Nordvesteuropa er under en tredjedel udenlandske. Udgangspunktet er således godt, men tendensen desværre negativ. For mens de øvrige europæiske lande øger deres andel af udenlandske turister, forringes Danmarks andel. Hvor de udenlandske gæster i 2005 udgjorde 51,4 pct. af overnatningerne i Danmark, står de i 2007 for godt 49 pct. af alle overnatninger. Det danske fald i andelen af udenlandske turister er ikke kun en negativ historie. Andelen er nemlig faldet i takt med flere danske overnatninger. Antallet af danske overnatninger i Danmark er steget støt de seneste 10 år, og det tyder på, at Danmark er ved at udvikle et stærkt hjemmemarked. I dag er der seks millioner flere danske overnatninger i Danmark end i Markedsandele Når udviklingen i antallet af udenlandske turister i Danmark er lavere end i de øvrige europæiske lande, betyder det, at Andelen af udenlandske overnatninger i pct. Danmark taber markedsandele. Analysen viser, at Danmark har tabt andele til de europæiske konkurrenter, når det gælder turister fra Tyskland, Italien, Finland, Norge, Polen og Japan. Samtidig har vi dog vundet markedsandele i forhold til de andre europæiske destinationer, når det gælder turister fra de vigtige turismemarkeder Storbritannien og USA, Holland, Spanien og Frankrig. 13

14 Danmark som turistmål Et delprojekt i OGM som led i regeringens nye brandingindsats. Offensiv Global Markedsføring Målet med Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark er en sammenhængende markedsføringsindsats for at give et klart og positivt billede af Danmark. Som led i planen har Økonomi- og Erhvervsministeriet lanceret den danske kommunikationsplatform. Platformen skal fungere som et fælles afsæt for den fremadrettede indsats for at markedsføre Danmark som investeringsland, eksportland, kreativ nation, uddannelsesland og turistmål. Målet er, at der bliver sendt sammenhængende, positive og klare budskaber ud i verden om Danmark. Der lægges ikke op til at bruge ét samlet slogan eller budskab for hele Danmark i den danske kommunikationsplatform. I stedet præsenteres fire hovedtemaer, som tilsammen udgør en unik historie om Danmark. De fire hovedtemaer kan tilpasses og formidles i mere konkrete budskaber til særlige målgrupper inden for indsatsområderne i handlingsplanen. For VisitDenmark udgør den danske kommunikationsplatform de grundlæggende retningslinjer for markedsføringen af Danmark som rejsemål. Der er i handlingsplanen afsat 33 mio. kr. til en styrket indsats for kystferieturismen og 27 mio. kr. til en styrket indsats for markedsføring af storbyferieturismen i perioden frem til Sigtet er at fordoble den samlede indsats gennem erhvervets, regionernes og byernes investeringer. Udmøntningen af midlerne er forankret i VisitDenmark. Styrket indsats for kystferie & storbyferie Turismen er i global vækst, og Danmark står som udgangspunkt stærkt med mange udenlandske overnatninger sammenlignet med de øvrige skandinaviske lande. Positionen er dog ikke nagelfast. I perioden fra har de udenlandske overnatninger været i tilbagegang. Tilbagegangen skyldes især, at dansk kystferieturisme (det vil sige ferieturismen uden for de fire største byer) har mistet momentum. Da kystferieturismen udgør langt den største del af turismen i Danmark, er det afgørende at vende udviklingen. Storbyferieturisme er et af de hurtigst voksende områder inden for turisme på globalt plan. En del af denne vækst går dog uden om de danske byer, og for at få del i væksten, er der behov for en stærkere profilering af de danske storbyer. Styrket markedsføring af kystferieoplevelserne Dansk kystferieturisme har i årrækken mellem 1995 og 2005 oplevet en væsentlig tilbagegang fra de udenlandske turister. Det gælder særligt det vigtige tyske marked, men også andre væsentlige nærmarkeder har mistet terræn. Målet med indsatsen er at sikre stigende omsætning og værditilvækst fra udenlandske turister på kystferie i Danmark. VisitDenmarks analyser fra 2006 viser, at en stigning i kendskab vil medføre et øget salg. Væksten i dansk kystferie skal især komme fra nye målgrupper, herunder voksne par, som rejser uden børn. Denne målgruppe er voksende på de prioriterede markeder. Samtidig efterspørger voksne par i højere grad oplevelsesprodukter uden for højsæsonen, hvor der er uudnyttet kapacitet. Markedsføringsaktiviteterne gennemføres på de udenlandske markeder, hvor der er potentiale for vækst, og hvor turismens aktører og det øvrige erhvervsliv ønsker at indgå samarbejde og investere i fælles markedsføring. Der fokuseres på Tyskland, Sverige og Norge, Holland, Storbritannien, Italien 14

15 og Polen. Derudover skal indsatsen konkret føre til, at: Kendskabet øges med ca pct. over for udvalgte målgrupper på de prioriterede markeder. En samlet presseomtale på de prioriterede markeder til en værdi af 200 mio. kr. med udgangen af projektperioden. Denne værdi vil blive dokumenteret ved VisitDenmarks årlige presseanalyse. Nye strategiske samarbejdsrelationer med aktører inden for oplevelsesøkonomien og det øvrige danske erhvervsliv uden for turisme erhvervet. Minimum to nye samarbejdspartnere pr. marked i projektperioden. Markedsandelen af storbyferieturismen skal sikres Storbyferie er i disse år det hurtigst voksende område inden for turisme på internationalt plan. Men væksten går uden om danske byer. Det kræver en øget indsats at få de fire store danske byer med København i spidsen profileret. Målet med indsatsen er at sikre en stigende omsætning og værditilvækst fra udenlandske turister på storbyferie i Danmark. Indsatsen skal konkret føre til, at: Kendskabet øges med ca. 10 pct. over for udvalgte målgrupper på de prioriterede markeder. En samlet presseomtale på de prioriterede markeder til en værdi på 280 mio. kr. over 4 år, der vil blive dokumenteret årligt gennem VisitDenmarks presseanalyse. Nye strategiske samarbejdsrelationer med aktører inden for oplevelsesøkonomien og det øvrige danske erhvervsliv uden for turisme erhvervet. Minimum to nye samarbejdsaftaler pr. marked i projektperioden. Markedsføringen fokuserer på København, Århus, Ålborg og Odense. De udenlandske markeder er valgt ud fra, hvor der er potentiale for vækst, samt hvor erhvervet ønsker at indgå samarbejde og investere i fælles markedsføring. Som primære markeder er valgt Storbritannien, Tyskland, USA, Italien og Island. Lettere at komme til Danmark Også de stramme danske visumregler kan gøre det vanskeligere end nødvendigt at besøge Danmark. Arbejdet med at justere visumreglerne er derfor en integreret del af projektet. Et konkret resultat af arbejdet med visumreglerne er lempelsen i forhold til kinesernes kombinerede erhvervs- og ferierejser. For at kunne få et erhvervsrejsevisum har det tidligere været nødvendigt, at 50 pct. af besøget i Danmark var erhvervsrelateret fx i form af møder eller konferencer. De nye regler reducerer dette krav væsentligt nu skal bare 10 pct. af opholdet være erhvervsrelateret. Budget for kystferieturismen i mio. kr. Stat Total Stat Erhverv* I alt Budget for storbyferieturismen i mio. kr. Stat Total Stat 13 6,5 7,5 27 Erhverv* I alt * Erhverv består af turismeerhverv, turismefremmeaktører samt det bredere erhvervsliv. Budgettet for erhvervet er de forventede investeringer og dermed målet for indsatsen. 15

16 Markedsføring med effekt I 2007 fokuserede VisitDenmark mere end nogensinde på effektmåling både af vores markedsføring ude om i verden og af begivenheder/events i Danmark. Regeringen har det som decideret målsætning, og landets mange lokale destinationer arbejder med det i stor stil: tiltrækning af begivenheder med internationalt tilsnit til Danmark. Store og vigtige begivenheder er en chance for opmærksomhed i den globaliserede verden og en markering af en lokal identitet og formåenhed. Arrangementerne har brede effekter. For hvert arrangement er der behov for at fastslå den samfundsøkonomiske gevinst af begivenheden. VisitDenmark benytter den viden, der ligger gemt i vores regionaløkonomiske model LINE, til dette formål. Vejledning i effektberegning I tæt samarbejde med Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark lancerede vi i 2007 en vejledning i effektberegning af sports-, kultur- og erhvervsbegivenheder baseret på LINE-modellen og internationale best practice metoder i dataindsamling. Formålet med vejledningen er at gøre det muligt at beregne en begivenheds økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning efter ensartede og anerkendte principper. Vejledningen giver opskriften på, hvordan man kan komme frem til en begivenheds økonomiske betydning, alt efter om man er på planlægnings- eller evalueringsstadiet, og hvor store økonomiske resurser man ønsker at investere i effektmålling. Konkret kan det måles, hvor meget omsætning en begivenhed tilfører værtsområdet, hvor meget værditilvæksten og bidraget til de statslige og kommunale kasser vokser, og hvor mange der kommer i beskæftigelse som følge heraf. Eksempel: Tall Ships Race i Århus 2007 Ifølge politiet var der besøgende i løbet af arrangementets fire dage. Heraf 18 pct. ikke-lokale, som tilførte Århus 68 mio. kr. i forbrug. Heraf udgjorde udlændinge en tredjedel. Der blev skabt 97 fuldtidsstillinger i Århus og omegn og 40 arbejdspladser på landsplan. Ligeledes steg Århus og omegns kommunale provenuer 2,2 mio. og statens 6,3 mio. kr. Markedsføring betaler sig I 2007 kom VisitDenmark vidt omkring i forhold til at effektmåle dele af vores markedsføring efter nye metoder. Vi fulgte både op på potentielle turister om de efterfølgende var rejst til Danmark pga. markedsføringen, og hvorvidt turoperatører og mødeplanlæggere havde sendt flere gæster af sted som følge af bearbejdningen. Resultaterne har vist, at effekten er alt mellem 3 og 70 kr. igen i øget turistomsætning, hver gang vi investerer en krone i markedsføring. Det afhænger bl.a. af, hvor salgsorienteret kampagnen har været, og hvor godt den har ramt målgruppen. Erfaringerne vil bidrage til at gøre VisitDenmarks markedsføring endnu mere effektiv, ligesom vi deler denne viden med samarbejdspartnerne i dansk turisme, som også har brug for mere viden om effekten af markedsføringen. VisitDenmarks målinger viser, at det i gennemsnit koster 21 kr. at skabe en forbruger med præference for at tage på ferie i Danmark. Herunder koster det 7 øre at eksponere en forbruger for en VisitDenmark markedsføringsaktivitet og 6 kr. at skabe kendskab til samme aktivitet. Resultater, som kun dækker en lille del af den samlede portefølje af markedsføringsaktiviteter, er derfor alene retningsgivende. Eksempel: Dänemark Live! Dänemark Live! var et magasin, der blev distribueret gennem JYSKs butikker i Tyskland. Magasinet skabte 1 mio. eksponeringer, fik kendskab til magasinet og fik præference for Danmark som feriemål på baggrund af markedsføringen. I alt skabte Dänemark Live! overnatninger og en meromsætning på 16

17 70 mio. kr. Markedsføringen havde en Return on Investment (ROI) på 1:28. Det betyder, at hver krone investeret i markedsføringen, har givet 28 kroner i omsætning. VisitDenmarks målinger viser, at det i gennemsnit koster 21 kr. at skabe en forbruger med præference for at tage på ferie i Danmark. Herunder koster det 7 øre at eksponere en forbruger for en VisitDenmark markedsføringsaktivitet og 6 kr. at skabe kendskab til samme aktivitet. Eksempel: Eco-conscious Denmark Marked Storbritanien udsendte i september et nyhedsbrev med titlen Eco-conscious Denmark. Nyhedsbrevet blev sendt til abonnenter, og åbende det, og fik præference for Danmark som ferieland på baggrund af nyhedsbrevet. I alt skabte nyhedsbrevet overnatninger og en meromsætning på 2 mio. kr. Markedsføringen havde en ROI på 1:28. Eksempel: Kampeerpakket Kampeerpakket, en campinginformations kampagne på det hollandske marked, som kunne bestilles på skabte 3,4 mio. eksponeringer konsumenter opnåede kendskab til informationspakken, og fik præference for Danmark som ferieland. I alt skabte markedsføringen overnatninger og en meromsætning på 11,1 mio. kr. Markedsføringen havde en ROI på 1:30. 17

18 Hjertefamilien udvides Hjertefamilien Hjertefamilien Igennem de senere år er hele dansk turisme blevet tilbudt at bruge Danmarkshjertet, og stadig flere turismeorganisationer har hjertet med i deres markedsføring. Hjertet blev udviklet i 1968 til VisitDenmark, dengang Danmarks Turistråd, og det har været det grafiske symbol for Danmark og danske oplevelser i den internationale markedsføring siden I dag er det helt naturligt, at et symbol i de danske farver med det danske flag integreret benyttes som grafisk symbol for Danmark. Ikke desto mindre mødte Danmarkshjertet en del modstand, da det første gang blev præsenteret. Historien bag hjertet Idémanden bag var Trygve Svendsen, født i Norge i 1921, men bosat i Sverige siden 40 erne. På vej op ad reklamebranchens karrierestige lærte han den daværende direktør for Danmarks Turistråd, Jørgen Helweg, at kende. Så da Danmark som rejsemål skulle have et nyt logo, fik nordmanden opgaven. Logoet skulle signalere de positive værdier, Danmark kunne anvende for at tiltrække turister. Trygve funderede over, hvad Danmark betød for ham personligt, og her stod de månedlige forsyningspakker fra Danmark under krigen samt sommerferier på Langeland i efterkrigstiden lysende klart i hans erindring. Summen af alle minder var ægte dansk gæstfrihed, venlighed og hjertevarme. Symbolet for Danmark kunne ikke være andet end et hjerte med et hvidt kors - som i det danske flag! Trygve var mere end tilfreds med sin idé, og han præsenterede idé, visioner, typografi og layout for Danmarkshjertet på et stort møde hos Danmarks Turistråd. Jubelen udeblev. I stedet lød en mumlen nede i hjørnet: Nej, det stemmer ikke. Danske hotelportierer er så sure. Efter et års tovtrækkerier blev Trygve den 17. maj 1968 kaldt til endnu et møde hos Danmarks Turistråd. Her lød beskeden, at Danmarks Turistråd ikke kunne anvende et symbol som hjertet, da det lugtede alt for meget af reklame. Men på vej ud af døren, fik Trygve øje på en tyk bog i reolen, der var prydet af Danmarks rigsvåben. Han vidste, at her var sidste chance for at overbevise dem. Med bogen i hånden erklærede han: Inden jeg går og beder jer finde et andet bureau, vil jeg lige oplyse jer om, at Danmarks rigsvåben indeholder 9 hjerter. Så hvis rigsvåbenet kan bruge hjerter, så kan Danmarks Turistråd vel også?. Det argument gjorde udslaget. Hjertefamilien vokser Og mange har taget hjertet til sig siden. Hjertefamilien har i dag over 40 medlemmer, der strækker sig fra Bornholm, over Odense til Skagen. Fordelen, styrken og synergien ligger i, at Danmarkshjertet er tydeligt i den internationale markedsføring og skaber genkendelighed, når vores gæster kommer til Danmark. Danmarkshjertet anvendes både i markedsføringen af produkter, internetkanaler og af turismefremmeorganisationerne selv. 18

19 I 2007 indstiftede VisitDenmark Hjerteprisen, der sætter fokus på det danske turismesymbol! Det er turismebranchens egen pris, og hele branchen inviteres med i juryen. Prisen har til formål at skabe kendskab og inspiration til, hvordan Danmarkshjertet kan anvendes bedst muligt i turismeerhvervets markedsføring. Prisen blev uddelt første gang på Temakonferencen i februar ASP-løsninger Efter åbningen af den nyudviklede og redesignede version af visitdenmark.com i 2006, har VisitDenmark udviklet ASPløsninger som et tilbud til turistbureauer, destinationer og regioner. ASP-løsningerne er et tiltag, der står i naturlig forlængelse af udvidelsen af Hjertefamilien. ASP står for Application Service Provider, og den overordnede idé i ASP-konceptet er, at VisitDenmark tilbyder en kopi af visitdenmark.com tilrettet og målrettet individuelle behov og ønsker, inden for rammerne af visitdenmark.com s design og struktur, men indholdet er den lokale turismeorganisations eget. For turisterne betyder dette, at Danmark præsenteres på en tydelig og struktureret måde. Det gør det lettere for turisterne at orientere sig, og der skabes genkendelighed mellem de forskellige turismehjemmesider. Samtidig får Danmark som rejsemål et mere let genkendeligt brand som led i den globale markedsføring. De første løsninger åbnede i slutningen af 2006, og i løbet af 2007 har VisitDenmark indgået aftale med yderligere omkring 35 turistbureauer, destinationer og regioner om ASP-løsninger. Et professionelt produkt til alle VisitDenmark tager sig af driften, teknikken og videreudviklingen af hjemmesiderne, så brugerne kan koncentrere sig om at bruge energien på at vedligeholde og løbende opdatere indholdet på hjemmesiden, så den hele tiden er up-to-date til glæde for turisterne. Ved udgangen af 2007 var der oprettet flere end 200 brugere med adgang til at vedligeholde alle informationerne. Det kræver ikke kendskab til programmering eller andre IT-tekniske færdigheder at vedligeholde indholdet i en ASP-løsning. VisitDenmark har holdt kursus for alle brugere og yder løbende telefonsupport. Med en ASP-løsning får alle en hjemmeside med egen internetadresse, egen struktur, egne tekster, billeder og logoer, men grundlæggende bygger løsningen på de skabeloner, der er udviklet til visitdenmark. com og der kommer hele tiden nye til. Således blev der i 2007 udviklet 10 nye kampagneskabeloner, ligesom der er udviklet gæstebog og trip advisor funktionalitet, som stilles gratis til rådighed for alle ASPløsningerne. VisitDenmark har investeret mange resurser i udviklingen af visitdenmark.com. Med en ASP-løsning får brugerne i realiteten adgang til den samme platform, men til en meget attraktiv pris, som ellers ville være økonomisk uopnåelig for de fleste. Danmarkshjertet fylder 40 år i 2008 og det banker stadig mere effektivt. I 2007 nåede tallet på medlemmer i Hjertefamilien op på 40 medlemmer. 19

20 20

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016 Danmark i de internationale medier VisitDenmark 2016 Udgivet af VisitDenmark Maj 2017 Kontaktperson Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør E-mail: jgh@visitdenmark.com tlf. +45 32 88 99 50 Mob. +45

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Hvad er god markedsføring?

Hvad er god markedsføring? Hvad er god markedsføring? God markedsføring i VisitDenmark er: Brød når 2 den tiltrækker flere og mere værdiskabende turister til Danmark, så markedsandelene og omsætningen øges. Her præsenteres en model,

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

FOMARS og Legoland Billund Resort

FOMARS og Legoland Billund Resort FOMARS og Legoland Billund Resort Møde med Esbjerg Kommune og Varde Kommune Hotel Svanen, Grindsted, Onsdag den 4. juni 2014 Indhold Baggrund Foreningen Legoland Billund Resort FOMARS Vision og strategi

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

MADE IN DENMARK Afrapportering

MADE IN DENMARK Afrapportering MADE IN DENMARK 2015 Afrapportering 1 Projektet Kampagnen Markedsføring af Danmark som golfferie-destination i forbindelse med den internationale goldturnering, Made in Denmark Periode Sommer 2015 Markeder

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016

Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Turismen i Danmark VisitVestsjælland Turismekonference den 14. november 2016 Jan Olsen, VisitDenmark 1 Foto: Nordic Experience Hvordan går det med dansk turisme? 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Indledning. Peter Krusborg Markedschef VisitDenmark, Sverige.

Indledning. Peter Krusborg Markedschef VisitDenmark, Sverige. Följ Hjärtat 2015 1 Indledning Följ Hjärtat er et kommunikationskoncept, som først så dagens lys i foråret 2013. Her testede vi det med stor succes i forbindelse med et større event i Stockholm. Efter

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Markedsføringog salgsstrategi 2013

Markedsføringog salgsstrategi 2013 Markedsføringog salgsstrategi 2013 1 Strategien Færre, større og mere slagkraftige kampagner VDK tager bolden og udvikler rammerne for de fælles markedsføringstiltag, som partnerne kan investere i. 2 Færre,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater

Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater Post Danmark Rundt Markedsføringskampagne 2015 Resultater 1 Kampagneresultater Post Danmark Rundt 2015 9,3 million har fået kendskab til Danmark 1,3 million præferencer er skabt til Danmark 176.828 visninger

Læs mere

Danmark i de internationale medier i 2011

Danmark i de internationale medier i 2011 Danmark i de internationale medier i 2011 VisitDenmark, 2012 Kommunikation og presse Danmark i de internationale medier i 2011 Udgivet af: VisitDenmark November 2012 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

www.visitdenmark.com Danmark som turistmål

www.visitdenmark.com Danmark som turistmål www.visitdenmark.com Danmark som turistmål Styrket offensiv global markedsføring af kystferie- og storbyturismen i Danmark 2007-2010 Danmark som turistmål - Styrket offensiv global markedsføring af kystferie-

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Overnatningstal 2016 Middelfart

Overnatningstal 2016 Middelfart 18-4-217 Overnatningstal 216 Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 Middelfart Udv Udv% I alt 558.17 498.671 48.242 468.397 57.667 558.169 569.259 11.9 1,99 36.37 35.848 35.4 352.472 366.418 376.429

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere