Kikhavn Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kikhavn Grundejerforening"

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand for bestyrelsen Søren Lund Jensen Velkommen til årets generalforsamling. Beretningen drejer sig selvfølgelig mest om det forgangne år, 2010, men jeg vil som i tidligere år også omtale hvad der er sket i 2011 indtil dato. Og hvad er der så sket i foreningen siden sidste år? Ja en årlig tilbagevendende opgave er jo vejene. Uanset af hvem vejene er blevet udbedret og hvordan og hvor mange penge der er brugt, vil grusveje skulle repareres uafbrudt. I 2009 og 2010 brugte vi den samme entreprenør. I 2009 var vi meget tilfredse med resultatet, noget mindre sidste år og da vi ville have ham ud til en efterårsrenovering kunne vi slet ikke få kontakt med ham. Så i 2011 skulle vi finde en ny entreprenør. Vi valgte HedeDanmark som vi alligevel havde kontakt med i forbindelse med vores træ-projekt. De udbedrede i april Jørgen Olsens Vej, hele Lokvejen, Humber Ager og Linesvej. Det skete med en anvendelse af stort set det eksisterende materiale, hvor vejprofilen blev rettet op, så vejen er højest midtpå. Desuden blev der fjernet nogle af de meget høje rabatter, så vandet bedre kan løbe væk. Vejene blev rigtig flotte, og støvede heller ikke så meget, men så kom julis enorme regnvejr og nu er specielt Lokvejen hullet og vaskebrædtagtig som sædvanligt. Det tager farten af og mindsker dermed støj og støv, men er lidt hårdt ved støddæmperne. Vi ville med vilje ikke bruge for mange penge i år, da vi forudser en noget mere omfattende reparation næste år, når træmaskinerne har kørt rundt. Vi har leveret grus de steder, hvor vi er blevet bedt om det. De sidste par år har vi blødt op på, hvilke veje vi vil give tilskud til men fortsat er det kun Jørgens Olsens Vej, Lokvejen og Linesvej som er fordelingsveje, hvor vi generelt påtager os vedligeholdelsen. Sidste år med-sponsorerede vi en reparation af Brune Bakke. Hvis der er konkrete ønsker blandt medlemmerne om tilskud til vejvedligehold, så vil vi - hvis udbedringen har betydning for flere grundejere - evt. være medsponsor. Men i år har der ikke været nogle ønsker derom. Side 1 af 6 sider

2 Vi vil hellere bruge flere penge på færre strækninger og så bruge dem professionelt i håb om at et godt fundament vil gøre reparationen mere holdbar end blot at lægge stabilgrus i hullerne eller gang på gang levere grus, der bliver lagt ud af hjælpsomme medlemmer. Al ære for det, men hullerne kommer desværre hurtigt igen. Blot skal I vide, at i de områder, hvor der er dannet private vejlag, såsom Spodsbjergstien, Kikhavn Øst og nogle områder i Hermelinvej-området, har foreningen ingen forpligtelse til at hjælpe med at vedligeholde vejene. Hvert år har vi problemer med at få fordelingsvejene anti-støvbehandlet, enten kommer entreprenøren ikke, da opgaven er for lille, eller også regner det dagen efter de har været her. Heller ikke i år skete der noget, og vi håber ikke grundejerne på specielt Lokvejen er blevet støvet helt til. For et par år siden bekostede foreningen en større asfaltreparation af Sandvejen og håbede i den forbindelse, at vi ville få flere medlemmer blandt grundejerne langs vejen. Det skete desværre ikke. Vejen er dårligt funderet og der er allerede nu begyndt at komme nye krakeleringer i asfalten. Men da den ikke er rubriceret som fordelingsvej, har vi besluttet ikke at ville bruge flere penge på den, før vi konkret kan mærke mere opbakning blandt grundejerne. Vi finder det meget besynderligt, at ikke flere kan se det rimelige i, at alle er med til at betale for vedligeholdelse af de veje, vi alle bruger. Alternativet er på sigt meget dyrere, da det vil være en kommunal iværksat åstedsforretning hvor kommunen står for udbedringen og sender regningen videre til alle i det pågældende område Den lille sti på diget rundt om den gamle by holder heldigvis fint og barnevogne kan let komme forbi. Det var dejligt at få ordnet det. Der er intet nyt om TDCs mobilmast. Grundejerforeningen har desværre ikke høringsret og får i første omgang derfor kun indirekte besked om hvad der sker med sagen. Men hvis der kommer konkrete forslag til de berørte grundejere, vil vi selvfølgelig komme på banen, hvis I ønsker opbakning. Desværre er det bare et faktum, at mobildækningen i vores område langt fra er optimal, så én eller anden form for mast må vi nok acceptere. Vi blev i juni i år indkaldt til møde af Halsnæs Kommune om det store sandfodringsprojekt, som nok ikke bliver til noget, da grundejerne i Gribskov har sagt nej. Jeg synes ideen var god, men måske lidt urealistisk med en konstant sandpumpning. Sidste år på generalforsamlingen var der en del snak om den nye renovationsordning. Jeg har indtryk af at den efterhånden fungerer og at grundejerne har fået anbragt stativerne de korrekte steder. Men kønne er spandene jo ikke. I sommerperioden er der indført ugentlig tømning, men jeg har indtryk af at skraldefolkene tager det med tømning hver 14. dag om vinteren noget lemfældigt. Jeg ved i hvert fald fra mig selv, at der intet skete i 2 efterårs-vintermåneder, at de blot sprang mig over. Deres undskyldning var at der havde været meget sne. Vi prøver at være up to date med opdateringer på vores hjemmeside, www kikhavn.dk. Den er en del af portalen for Kikhavn, hvor de forskellige foreninger har hver deres link. Der kan I læse og se regnskaber, referater og vedtægter for både os og de andre foreninger i Kikhavn. Desuden er vi ved at foranledige at artikler om beplantning og regler om private veje vil blive vedhæftet hjemmesiden Sidste år efterlyste vi gamle billeder fra sommerhusområdet, som vi måtte låne og lægge ind på hjemmesiden. Flere har sagt det var en god ide, og nu har jeg fået underretning om at der skulle være en god portion arvede billeder undervejs til os. Det lyder godt. Så må vi ses, hvordan de ser ud, om vi kan vise dem næste år eller lægge dem på hjemmesiden. Det er jo altid sjovt og interessant at se, hvordan området har set ud for 20 år siden, og hvordan træer fuldstændig kan ændre områdets karakter. Side 2 af 6 sider

3 Med hensyn til økonomien er der jo et særskilt punkt, hvor vores kasserer Bent om et øjeblik vil vise jer en masse tal. Vi føler os ikke forpligtet til kun at bruge lige hvad der årligt kommer ind via medlemshonorarer, men afholder de udgifter vi finder er rimelige i det pågældende år, også selv om vi skal tære lidt på formuen. I år er vi også begyndt at have elektronisk kontakt med medlemmerne. Vi har bedt om at al kontakt foregår elektronisk, det gør vores arbejde lidt lettere, men den vigtigste grund er, at vi gerne vil spare penge på porto og kuverter og i stedet bruge pengene på veje og andet. Heldigvis var der mange der reagerede positivt og systemet kører nu. Der mangler ca. 100 medlemmer, så hvis I har en adresse, så sendt den til sammen med jeres sommerhusadresse. De grundejere der ikke har eller ikke ønsker elektronisk kontakt får selvfølgelig fortsat almindelige breve fra os. Men så til årets store opgave, træerne. På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at kontakte HedeDanmark med henblik på en fælles træfældnings offensiv. Det gjorde vi og har brugt megen tid og kræfter på flere møder med HedeDanmark. Møderne resulterede i at vi sendte et brev ud til alle grundejere i Kikhavn, uanset om de boede i sommerhusområdet eller selve Kikhavn, var medlemmer eller ej. Vi fandt simpelthen det var så vigtigt et projekt, at alle skulle informeres og have mulighed for at tilmelde sig. Hvis foreningen så også fik nogle nye medlemmer var det jo bare godt. Vores intention var og er, at der skal ske en professionel fældning af høje træer til et økonomisk rimeligt beløb, hvorved der kan komme lys og luft til alle. HedeDanmark kan fælde træerne billigt, da de får penge for dem ved at sælge dem som flis til kraftvarmeværkerne. I øjeblikket er der tilsagn om knap 200 træer, hvilket HedeDanmark har sagt ok til, da de regner med der kommer flere til, når projektet kører. Det er meningen fældningen skal ske til vinter, når frosten er i jorden og maskinerne kan køre på den uden at ødelægge for meget. Træerne bliver efter fældningen opmagasineret hele og skal derefter tørre et par måneder før de som flis køres væk. I øjeblikket er HedeDanmark i gang med at kontakte de interesserede grundejere. Mange har konkrete træer der skal fjernes, andre ønsker rådgivning om hvor mange og hvilke der skal fjernes. Vi har ikke lukket for tilmeldinger og håber meget der kommer flere med endnu. Vi synes der er flere områder som har kæmpe træer som burde fældes, men hvor der ikke er nogen tilmeldinger. Vi ser også ønsker om fældning hos naboer. Andre vil gerne yde et bidrag. I bestyrelsen har vi selvfølgelig vores personlige mening om, hvad der bør fældes, men foretrækker, at grundejerne selv finder ud af det. Men vi undrer os over, at der er 1 ikke-medlem og kun et par stykker fra Kikhavn By, der vil gøre brug af tilbuddet. I det hele taget er træer et meget følsomt emne, som kan bringe gemytterne i kog og ødelægge naboskaber. Men for pokker, alt har sin tid, træer vokser og bliver for store og kan erstattes af nye. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at snakke med naboer og genboer. Dette træ-projekt er en engangsforeteelse til en særdeles favorabel pris, som vi ikke for mange gange kan opfordre jer til at deltage i. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at HedeDanmark ligeledes fjerner træstubbe og roser. Sagen har været en del omtalt i lokal-aviserne og vores næstformand Hans Færgsted er blevet interviewet og artiklerne har også givet kontakt med interesserede grundejere i Galgebakkeområdet og Kregme dog uden reaktion fra de berørte grundejerforeninger. Side 3 af 6 sider

4 Som sidste år kan I få udleveret vores nye logoskilte. Og så må I godt huske på de vedtagne regler om motorstøj, så naboerne ikke blive irriteret over, at plæneklipperen starter, lige når grill-bøffen er parat. Og til sidst, tak til bestyrelsesmedlemmerne, jeg synes vi har haft megen god og hyggelig snak om både stort og småt. Specielt Hans og Ebbe har gjort en kæmpeindsats i forbindelse med træfældningen. Jens Peter Dreyer valgte i løbet af året at trække sig fra bestyrelsen og Hans har overtaget hans arbejde som webmaster. En stor tak til Jens Peter for hans arbejde i bestyrelsen. Der kom følgende kommentarer/forslag fra forsamlingen: Møller Ager 22: Hastighedsbegrænsning bør gøres mere tydelig. Sandvejen 28: Meget trafik på Sandvejen. Foreslog at Sandvejen blev en fællesvej/fordelingsvej. Kasserer Bent Dørge svarede, at så længe der ikke er større opbakning fra Sandvejens grundejere, vil Grundejerforeningen ikke gøre mere heller ikke med reparationer. Det er grundejernes eget ansvar at vedligeholde deres vejstykke, ellers kan der komme kommunalt vejsyn og det bliver det ikke billigere af. Møller Ager 2: Foreslår, at grundejerne selv sørger for at sprøjte støvdæmpende. Vedligeholdelse af Lokvejen skulle måske udføres på en anden måde, da vejniveauet er for højt. Næstformand Hans Færgsted svarede, at det er planen til næste år at skrabe overfladegrus/sten helt ned, så hullerne forsvinder. Lokvejen 17: Foreslår, at Lokvejens profil ændres således at den er højest midtpå. Med hensyn til træer foreslås, at man tager en snak med naboen. Mårvænget 2: Har talt med nabo hvilket var en positiv og konstruktiv oplevelse. Foreslår at grundejerforeningen laver en vandring i området. Datoen blev fastsat til den 21.august 2011, kl.15:00, med mødested Mårvænget 2. Vildrosevej 1: Spurgte om man ved fældning af birketræer på grunden kunne risikere, at grunden ville blive endnu mere fugtig. Bestyrelsen henviste til at tage en snak med HedeDanmark herom. Spodsbjergstien 33: Foreslog, at man skulle tage en snak med en ny nabo om holdning til træer på grunden og man kunne eventuelt også tilbyde at deltage i betaling for fældning af træ. Bestyrelsesformand Søren Lund Jensen forslog, at man kunne tage HedeDanmark med som mellemmand. Sandvejen 30: Spurgte hvordan man skulle forholde sig til træer, som var placeret udenfor hegnet på Hesseløvejen. Bestyrelsesmedlem Ebbe Höffner ville undersøge dette nærmere. Titanbakken18: Gælder der regler, hvis man anser træer for at være til fare omgivelserne. Bestyrelsesmedlem Ebbe Höffner undersøger dette. Brune Bakke 13: Alle må sætte pris på, at der ikke er mere musikstøj i området. Kragevejen 1: Transistorradio har været kørende for at drive mår væk fra loftet, beklager hvis det har været til gene for omgivelserne. Hjortebakke 15: Opfordrede forsvaret til at vise ansvarlighed for så vidt angår deres del af Sandvejen og især Hjortebakke. Bestyrelsesmedlem Ebbe Höffner vil forsøge at tage en snak med forsvaret. Mårvænget 4: Er der fastsat en frist for at give besked til HedeDanmark hvilke træer, som ønskes fældet. Næstformand Hans Færgsted svarede, at det principielt var tidligt nok at svare indtil dagen før fældningen startede. Men i praksis inden jul, da arbejdet først ville gå i gang, når frosten havde sat ind. Prisen pr. træ, som kunne nås fra vejen indtil ca. 10 meter inde på grunden var 500 kr. og for træer længere inde på grunden ville prisen være ca. 500 kr. i timen. Mårvænget 5: Foreslog, at der blev gjort noget for at læhegnet på Sandvejen overfor Lars Christensen blev beskåret, da læhegnet, som er plantet af Villadsen på Kikhavnvejen, efterhånden danner en tunnel. Mente endvidere, at bestyrelsen burde kunne henstille til ejeren af gården - Marie Larsens gård på Sandvejen, at der blev gjort noget ved/fjernet det grimme hegn, der er sat op. Brune Bakke 13: Husk at støtte Hundesteds eneste cykelsmed René i Søndergade. Man kan købe nye cykler hos ham. Spodsbjergstien 33: Opfordrede til at hunde skal holdes i snor. I hvert fald inden for strandbeskyttelseslinjen, som er på 300 m. Havblik 7: Opfordrede til at fjerne de afklippede hybenrosegrene af hensyn til børn og hundepoter. Side 4 af 6 sider

5 Sandvejen 28: Opfordrede til at undgå motorstøj lørdag eftermiddag. Næstformand i bestyrelsen Hans Færgsted oplyste, at HedeDanmarks vejledning til træfældning sker den 27/8 og 3/9. Der bedes givet besked til Hans Færgsted, hvis man ønsker besøg. Nye interesserede i træfældningsprojektet bedes afgive tilmeldinger til Hans. b) Forelæggelse af regnskab for året 2010 Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskab. Det blev oplyst, at der er 240 betalende medlemmer. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt at samtlige fremmødte på generalforsamlingen. c) Forelæggelse af budget for det kommende år. Kassereren fremlagde budget for Budget godkendt. d) Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret 300 kr. og at kontingent for grundejere med ejet vejlag forblev uændret 100 kr. Forslaget godkendt. e) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, som ønskes fremmet til afstemning Ingen forslag indkommet. f) Valg af formand for bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen ikke på valg. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer Der var 36 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Hans Færgsted, næstformand, modtager genvalg Ebbe Höffner, modtager genvalg Til bestyrelsen blev således valgt: Hans Færgsted: blev valgt af samtlige fremmødte stemmeberettigede for 2 år. Ebbe Höffner: blev valgt af samtlige fremmødte stemmeberettigede for 2 år. Da Jens Peter Dreyer var udtrådt af bestyrelsen blev det forespurgt, om der var nogen som ønskede at indtræde i bestyrelsen. Asger Dahl Hansen, Mårvænget 2 meldte sig og blev herefter valgt af samtlige fremmødte stemmeberettigede for 2 år. Side 5 af 6 sider

6 Bestyrelsen har konstitueret sig således: Navn Bestyrelsespost Sommerhusadresse Fast adresse Søren Lund Jensen Tlf.nr Formand Skånjevejen 13 Trudeslund 26, 3460 Birkerød Hans Færgsted Tlf.nr Næstformand + Webmaster Humber Ager 12 Humber Ager Hundested Ida Hye - Knudsen Tlf.nr Vejformand Kragevejen 1 Tuborg Boulevard 13,4 tv., 2900 Hellerup Bent Dørge Kasserer Humber Ager 3 Toftekærsvej 125, 2860 Søborg Ebbe Höffner Hesselager 4 Soldraget 60, 3460 Birkerød Asger Dahl Hansen Mårvænget 2 Rådhusvej 38 B 2920 Charlottenlund. Hanne Balsløv Sekretær Skånjevejen 12 Forsvarsvej 18, 2730 Herlev h) Valg af revisor Ikke på valg i) Eventuelt. Intet TAK FOR AT MOTORSTØJ KUN FOREKOMMMER HVERDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-18:00 LØRDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-16:00 SØN- OG HELLIGDAGE KL. 10:00 12:00 Foreningens hjemmeside: Foreningens Side 6 af 6 sider

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere