Kikhavn Grundejerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kikhavn Grundejerforening"

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling den 6. august 2011 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling var lovlig indvarslet og den udsendte dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. a) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år ved formand for bestyrelsen Søren Lund Jensen Velkommen til årets generalforsamling. Beretningen drejer sig selvfølgelig mest om det forgangne år, 2010, men jeg vil som i tidligere år også omtale hvad der er sket i 2011 indtil dato. Og hvad er der så sket i foreningen siden sidste år? Ja en årlig tilbagevendende opgave er jo vejene. Uanset af hvem vejene er blevet udbedret og hvordan og hvor mange penge der er brugt, vil grusveje skulle repareres uafbrudt. I 2009 og 2010 brugte vi den samme entreprenør. I 2009 var vi meget tilfredse med resultatet, noget mindre sidste år og da vi ville have ham ud til en efterårsrenovering kunne vi slet ikke få kontakt med ham. Så i 2011 skulle vi finde en ny entreprenør. Vi valgte HedeDanmark som vi alligevel havde kontakt med i forbindelse med vores træ-projekt. De udbedrede i april Jørgen Olsens Vej, hele Lokvejen, Humber Ager og Linesvej. Det skete med en anvendelse af stort set det eksisterende materiale, hvor vejprofilen blev rettet op, så vejen er højest midtpå. Desuden blev der fjernet nogle af de meget høje rabatter, så vandet bedre kan løbe væk. Vejene blev rigtig flotte, og støvede heller ikke så meget, men så kom julis enorme regnvejr og nu er specielt Lokvejen hullet og vaskebrædtagtig som sædvanligt. Det tager farten af og mindsker dermed støj og støv, men er lidt hårdt ved støddæmperne. Vi ville med vilje ikke bruge for mange penge i år, da vi forudser en noget mere omfattende reparation næste år, når træmaskinerne har kørt rundt. Vi har leveret grus de steder, hvor vi er blevet bedt om det. De sidste par år har vi blødt op på, hvilke veje vi vil give tilskud til men fortsat er det kun Jørgens Olsens Vej, Lokvejen og Linesvej som er fordelingsveje, hvor vi generelt påtager os vedligeholdelsen. Sidste år med-sponsorerede vi en reparation af Brune Bakke. Hvis der er konkrete ønsker blandt medlemmerne om tilskud til vejvedligehold, så vil vi - hvis udbedringen har betydning for flere grundejere - evt. være medsponsor. Men i år har der ikke været nogle ønsker derom. Side 1 af 6 sider

2 Vi vil hellere bruge flere penge på færre strækninger og så bruge dem professionelt i håb om at et godt fundament vil gøre reparationen mere holdbar end blot at lægge stabilgrus i hullerne eller gang på gang levere grus, der bliver lagt ud af hjælpsomme medlemmer. Al ære for det, men hullerne kommer desværre hurtigt igen. Blot skal I vide, at i de områder, hvor der er dannet private vejlag, såsom Spodsbjergstien, Kikhavn Øst og nogle områder i Hermelinvej-området, har foreningen ingen forpligtelse til at hjælpe med at vedligeholde vejene. Hvert år har vi problemer med at få fordelingsvejene anti-støvbehandlet, enten kommer entreprenøren ikke, da opgaven er for lille, eller også regner det dagen efter de har været her. Heller ikke i år skete der noget, og vi håber ikke grundejerne på specielt Lokvejen er blevet støvet helt til. For et par år siden bekostede foreningen en større asfaltreparation af Sandvejen og håbede i den forbindelse, at vi ville få flere medlemmer blandt grundejerne langs vejen. Det skete desværre ikke. Vejen er dårligt funderet og der er allerede nu begyndt at komme nye krakeleringer i asfalten. Men da den ikke er rubriceret som fordelingsvej, har vi besluttet ikke at ville bruge flere penge på den, før vi konkret kan mærke mere opbakning blandt grundejerne. Vi finder det meget besynderligt, at ikke flere kan se det rimelige i, at alle er med til at betale for vedligeholdelse af de veje, vi alle bruger. Alternativet er på sigt meget dyrere, da det vil være en kommunal iværksat åstedsforretning hvor kommunen står for udbedringen og sender regningen videre til alle i det pågældende område Den lille sti på diget rundt om den gamle by holder heldigvis fint og barnevogne kan let komme forbi. Det var dejligt at få ordnet det. Der er intet nyt om TDCs mobilmast. Grundejerforeningen har desværre ikke høringsret og får i første omgang derfor kun indirekte besked om hvad der sker med sagen. Men hvis der kommer konkrete forslag til de berørte grundejere, vil vi selvfølgelig komme på banen, hvis I ønsker opbakning. Desværre er det bare et faktum, at mobildækningen i vores område langt fra er optimal, så én eller anden form for mast må vi nok acceptere. Vi blev i juni i år indkaldt til møde af Halsnæs Kommune om det store sandfodringsprojekt, som nok ikke bliver til noget, da grundejerne i Gribskov har sagt nej. Jeg synes ideen var god, men måske lidt urealistisk med en konstant sandpumpning. Sidste år på generalforsamlingen var der en del snak om den nye renovationsordning. Jeg har indtryk af at den efterhånden fungerer og at grundejerne har fået anbragt stativerne de korrekte steder. Men kønne er spandene jo ikke. I sommerperioden er der indført ugentlig tømning, men jeg har indtryk af at skraldefolkene tager det med tømning hver 14. dag om vinteren noget lemfældigt. Jeg ved i hvert fald fra mig selv, at der intet skete i 2 efterårs-vintermåneder, at de blot sprang mig over. Deres undskyldning var at der havde været meget sne. Vi prøver at være up to date med opdateringer på vores hjemmeside, www kikhavn.dk. Den er en del af portalen for Kikhavn, hvor de forskellige foreninger har hver deres link. Der kan I læse og se regnskaber, referater og vedtægter for både os og de andre foreninger i Kikhavn. Desuden er vi ved at foranledige at artikler om beplantning og regler om private veje vil blive vedhæftet hjemmesiden Sidste år efterlyste vi gamle billeder fra sommerhusområdet, som vi måtte låne og lægge ind på hjemmesiden. Flere har sagt det var en god ide, og nu har jeg fået underretning om at der skulle være en god portion arvede billeder undervejs til os. Det lyder godt. Så må vi ses, hvordan de ser ud, om vi kan vise dem næste år eller lægge dem på hjemmesiden. Det er jo altid sjovt og interessant at se, hvordan området har set ud for 20 år siden, og hvordan træer fuldstændig kan ændre områdets karakter. Side 2 af 6 sider

3 Med hensyn til økonomien er der jo et særskilt punkt, hvor vores kasserer Bent om et øjeblik vil vise jer en masse tal. Vi føler os ikke forpligtet til kun at bruge lige hvad der årligt kommer ind via medlemshonorarer, men afholder de udgifter vi finder er rimelige i det pågældende år, også selv om vi skal tære lidt på formuen. I år er vi også begyndt at have elektronisk kontakt med medlemmerne. Vi har bedt om at al kontakt foregår elektronisk, det gør vores arbejde lidt lettere, men den vigtigste grund er, at vi gerne vil spare penge på porto og kuverter og i stedet bruge pengene på veje og andet. Heldigvis var der mange der reagerede positivt og systemet kører nu. Der mangler ca. 100 medlemmer, så hvis I har en adresse, så sendt den til sammen med jeres sommerhusadresse. De grundejere der ikke har eller ikke ønsker elektronisk kontakt får selvfølgelig fortsat almindelige breve fra os. Men så til årets store opgave, træerne. På sidste generalforsamling blev vi opfordret til at kontakte HedeDanmark med henblik på en fælles træfældnings offensiv. Det gjorde vi og har brugt megen tid og kræfter på flere møder med HedeDanmark. Møderne resulterede i at vi sendte et brev ud til alle grundejere i Kikhavn, uanset om de boede i sommerhusområdet eller selve Kikhavn, var medlemmer eller ej. Vi fandt simpelthen det var så vigtigt et projekt, at alle skulle informeres og have mulighed for at tilmelde sig. Hvis foreningen så også fik nogle nye medlemmer var det jo bare godt. Vores intention var og er, at der skal ske en professionel fældning af høje træer til et økonomisk rimeligt beløb, hvorved der kan komme lys og luft til alle. HedeDanmark kan fælde træerne billigt, da de får penge for dem ved at sælge dem som flis til kraftvarmeværkerne. I øjeblikket er der tilsagn om knap 200 træer, hvilket HedeDanmark har sagt ok til, da de regner med der kommer flere til, når projektet kører. Det er meningen fældningen skal ske til vinter, når frosten er i jorden og maskinerne kan køre på den uden at ødelægge for meget. Træerne bliver efter fældningen opmagasineret hele og skal derefter tørre et par måneder før de som flis køres væk. I øjeblikket er HedeDanmark i gang med at kontakte de interesserede grundejere. Mange har konkrete træer der skal fjernes, andre ønsker rådgivning om hvor mange og hvilke der skal fjernes. Vi har ikke lukket for tilmeldinger og håber meget der kommer flere med endnu. Vi synes der er flere områder som har kæmpe træer som burde fældes, men hvor der ikke er nogen tilmeldinger. Vi ser også ønsker om fældning hos naboer. Andre vil gerne yde et bidrag. I bestyrelsen har vi selvfølgelig vores personlige mening om, hvad der bør fældes, men foretrækker, at grundejerne selv finder ud af det. Men vi undrer os over, at der er 1 ikke-medlem og kun et par stykker fra Kikhavn By, der vil gøre brug af tilbuddet. I det hele taget er træer et meget følsomt emne, som kan bringe gemytterne i kog og ødelægge naboskaber. Men for pokker, alt har sin tid, træer vokser og bliver for store og kan erstattes af nye. Vi kan kun opfordre medlemmerne til at snakke med naboer og genboer. Dette træ-projekt er en engangsforeteelse til en særdeles favorabel pris, som vi ikke for mange gange kan opfordre jer til at deltage i. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at HedeDanmark ligeledes fjerner træstubbe og roser. Sagen har været en del omtalt i lokal-aviserne og vores næstformand Hans Færgsted er blevet interviewet og artiklerne har også givet kontakt med interesserede grundejere i Galgebakkeområdet og Kregme dog uden reaktion fra de berørte grundejerforeninger. Side 3 af 6 sider

4 Som sidste år kan I få udleveret vores nye logoskilte. Og så må I godt huske på de vedtagne regler om motorstøj, så naboerne ikke blive irriteret over, at plæneklipperen starter, lige når grill-bøffen er parat. Og til sidst, tak til bestyrelsesmedlemmerne, jeg synes vi har haft megen god og hyggelig snak om både stort og småt. Specielt Hans og Ebbe har gjort en kæmpeindsats i forbindelse med træfældningen. Jens Peter Dreyer valgte i løbet af året at trække sig fra bestyrelsen og Hans har overtaget hans arbejde som webmaster. En stor tak til Jens Peter for hans arbejde i bestyrelsen. Der kom følgende kommentarer/forslag fra forsamlingen: Møller Ager 22: Hastighedsbegrænsning bør gøres mere tydelig. Sandvejen 28: Meget trafik på Sandvejen. Foreslog at Sandvejen blev en fællesvej/fordelingsvej. Kasserer Bent Dørge svarede, at så længe der ikke er større opbakning fra Sandvejens grundejere, vil Grundejerforeningen ikke gøre mere heller ikke med reparationer. Det er grundejernes eget ansvar at vedligeholde deres vejstykke, ellers kan der komme kommunalt vejsyn og det bliver det ikke billigere af. Møller Ager 2: Foreslår, at grundejerne selv sørger for at sprøjte støvdæmpende. Vedligeholdelse af Lokvejen skulle måske udføres på en anden måde, da vejniveauet er for højt. Næstformand Hans Færgsted svarede, at det er planen til næste år at skrabe overfladegrus/sten helt ned, så hullerne forsvinder. Lokvejen 17: Foreslår, at Lokvejens profil ændres således at den er højest midtpå. Med hensyn til træer foreslås, at man tager en snak med naboen. Mårvænget 2: Har talt med nabo hvilket var en positiv og konstruktiv oplevelse. Foreslår at grundejerforeningen laver en vandring i området. Datoen blev fastsat til den 21.august 2011, kl.15:00, med mødested Mårvænget 2. Vildrosevej 1: Spurgte om man ved fældning af birketræer på grunden kunne risikere, at grunden ville blive endnu mere fugtig. Bestyrelsen henviste til at tage en snak med HedeDanmark herom. Spodsbjergstien 33: Foreslog, at man skulle tage en snak med en ny nabo om holdning til træer på grunden og man kunne eventuelt også tilbyde at deltage i betaling for fældning af træ. Bestyrelsesformand Søren Lund Jensen forslog, at man kunne tage HedeDanmark med som mellemmand. Sandvejen 30: Spurgte hvordan man skulle forholde sig til træer, som var placeret udenfor hegnet på Hesseløvejen. Bestyrelsesmedlem Ebbe Höffner ville undersøge dette nærmere. Titanbakken18: Gælder der regler, hvis man anser træer for at være til fare omgivelserne. Bestyrelsesmedlem Ebbe Höffner undersøger dette. Brune Bakke 13: Alle må sætte pris på, at der ikke er mere musikstøj i området. Kragevejen 1: Transistorradio har været kørende for at drive mår væk fra loftet, beklager hvis det har været til gene for omgivelserne. Hjortebakke 15: Opfordrede forsvaret til at vise ansvarlighed for så vidt angår deres del af Sandvejen og især Hjortebakke. Bestyrelsesmedlem Ebbe Höffner vil forsøge at tage en snak med forsvaret. Mårvænget 4: Er der fastsat en frist for at give besked til HedeDanmark hvilke træer, som ønskes fældet. Næstformand Hans Færgsted svarede, at det principielt var tidligt nok at svare indtil dagen før fældningen startede. Men i praksis inden jul, da arbejdet først ville gå i gang, når frosten havde sat ind. Prisen pr. træ, som kunne nås fra vejen indtil ca. 10 meter inde på grunden var 500 kr. og for træer længere inde på grunden ville prisen være ca. 500 kr. i timen. Mårvænget 5: Foreslog, at der blev gjort noget for at læhegnet på Sandvejen overfor Lars Christensen blev beskåret, da læhegnet, som er plantet af Villadsen på Kikhavnvejen, efterhånden danner en tunnel. Mente endvidere, at bestyrelsen burde kunne henstille til ejeren af gården - Marie Larsens gård på Sandvejen, at der blev gjort noget ved/fjernet det grimme hegn, der er sat op. Brune Bakke 13: Husk at støtte Hundesteds eneste cykelsmed René i Søndergade. Man kan købe nye cykler hos ham. Spodsbjergstien 33: Opfordrede til at hunde skal holdes i snor. I hvert fald inden for strandbeskyttelseslinjen, som er på 300 m. Havblik 7: Opfordrede til at fjerne de afklippede hybenrosegrene af hensyn til børn og hundepoter. Side 4 af 6 sider

5 Sandvejen 28: Opfordrede til at undgå motorstøj lørdag eftermiddag. Næstformand i bestyrelsen Hans Færgsted oplyste, at HedeDanmarks vejledning til træfældning sker den 27/8 og 3/9. Der bedes givet besked til Hans Færgsted, hvis man ønsker besøg. Nye interesserede i træfældningsprojektet bedes afgive tilmeldinger til Hans. b) Forelæggelse af regnskab for året 2010 Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Kassereren gennemgik regnskab. Det blev oplyst, at der er 240 betalende medlemmer. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som herefter blev godkendt at samtlige fremmødte på generalforsamlingen. c) Forelæggelse af budget for det kommende år. Kassereren fremlagde budget for Budget godkendt. d) Fastlæggelse og godkendelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forblev uændret 300 kr. og at kontingent for grundejere med ejet vejlag forblev uændret 100 kr. Forslaget godkendt. e) Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, som ønskes fremmet til afstemning Ingen forslag indkommet. f) Valg af formand for bestyrelsen. Formanden for bestyrelsen ikke på valg. g) Valg af bestyrelsesmedlemmer Der var 36 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Hans Færgsted, næstformand, modtager genvalg Ebbe Höffner, modtager genvalg Til bestyrelsen blev således valgt: Hans Færgsted: blev valgt af samtlige fremmødte stemmeberettigede for 2 år. Ebbe Höffner: blev valgt af samtlige fremmødte stemmeberettigede for 2 år. Da Jens Peter Dreyer var udtrådt af bestyrelsen blev det forespurgt, om der var nogen som ønskede at indtræde i bestyrelsen. Asger Dahl Hansen, Mårvænget 2 meldte sig og blev herefter valgt af samtlige fremmødte stemmeberettigede for 2 år. Side 5 af 6 sider

6 Bestyrelsen har konstitueret sig således: Navn Bestyrelsespost Sommerhusadresse Fast adresse Søren Lund Jensen Tlf.nr Formand Skånjevejen 13 Trudeslund 26, 3460 Birkerød Hans Færgsted Tlf.nr Næstformand + Webmaster Humber Ager 12 Humber Ager Hundested Ida Hye - Knudsen Tlf.nr Vejformand Kragevejen 1 Tuborg Boulevard 13,4 tv., 2900 Hellerup Bent Dørge Kasserer Humber Ager 3 Toftekærsvej 125, 2860 Søborg Ebbe Höffner Hesselager 4 Soldraget 60, 3460 Birkerød Asger Dahl Hansen Mårvænget 2 Rådhusvej 38 B 2920 Charlottenlund. Hanne Balsløv Sekretær Skånjevejen 12 Forsvarsvej 18, 2730 Herlev h) Valg af revisor Ikke på valg i) Eventuelt. Intet TAK FOR AT MOTORSTØJ KUN FOREKOMMMER HVERDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-18:00 LØRDAGE KL: 10:00 12:00 og 14:00-16:00 SØN- OG HELLIGDAGE KL. 10:00 12:00 Foreningens hjemmeside: Foreningens Side 6 af 6 sider

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 5.august 2012 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling den 8.august 2010 i Gubben Valg af dirigent. Margrethe Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 53. ordinære generalforsamling den 10. august 2013 i Gubben Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 57 personer, repræsenterende 42 grundejere. Valg af dirigent:

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Til grundejerne i Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling lørdag den 9.august 2008 på Gubben Valg af dirigent. Hans Jørgen Koktvedgaard blev foreslået og valgt til dirigent.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den ordinære generalforsamling Lørdag den 21.juli 2007 på Gubben 1. Valg af dirigent. Margrete Auken blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147.

Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709. Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Sommerhusforeningen Lærkemose. Sydals, den 030709 Referat fra generalforsamling, afholdt den 3. juli 2007 kl. 1700 i telt, Lærkemosen 147. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015

Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Referat Generalforsamling i Grundejerforeningen Egenæs Vænge Søndag 7. Juni 2015 Søndag, d. 7. juni 2015 afholdtes ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Egenæs Vænge, Atterup. Følgende dagsorden,

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 1 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 19. april 2014 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Victor Jørgensen, som derefter blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967

NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967 NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967 www.borkstrand.dk mail@borkstrand.dk Generalforsamling afholdt lørdag den 21. maj 2011 på Panorama. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen

Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat af Generalforsamling 2010 Ordinær generalforsamling 2010 Grundejerforeningen Møllemosen Referat Tid: Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19:30 Sted: I stuehuset på Brydegården Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 11. maj 2013 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling.

Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen Tisvildelunds ordinære generalforsamling. Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag, den 23. marts 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formand Jens Lundgaard bød velkommen til grundejerforeningen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra ordinær generalforsamling i. Grundejerforeningen Arresøgrundene. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Arresøgrundene. Mødet blev afholdt mandag den 12. marts 2012 kl. 19:00 i Annisse forsamlingshus. Dagsorden a) Valg af dirigent b) Protokol og

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse

4. Regnskab (2015) med revisorpåtegning fremlægges til godkendelse Generalforsamling - Grundejerlauget Sønderby Dato: 18. april 2016 kl. 19.30 Sted: TAB Sønderbys festlokale, Sønderby Torv Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning

Læs mere