Maj årgang Nr. 2. Medlemssejlads juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni"

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj årgang Nr. 2 Medlemssejlads juni Vi afholder et fællesarrangement med Sebbe Als og Nydamselskabet. Stedet vil blive Sottrup skov i nærheden af Nydam mose hvor Nydambåden blev fundet. Her er det planen at der skal bygges en naust til båden. Der er på stedet mulighed for at slå telte op og overnatte. Datoerne er juni Planen er at vi skal sejle med Tilia fra Dyvig til Sottrupskov hvor vi forventer at ankomme ved godt middagstid. Vi mødes ved Lindeværftet kl Fra klokken til kl vil der være åbent hus, hvor folk kan komme og se på skibene og blive gjort bekendt med hvem vi er og hvad vi går og laver. Aftenen har vi for os selv og vi gætter på at vi bliver et halvt hundrede stykker. Planen er at bestille en gang vildt vildsvin og så noget at skylle efter med og så skal der hygges. Søndag morgen skal vi have frisk morgenbrød, - vi rydder så lejren og sejler tilbage til Dyvig (evt. bliver vi slæbt tilbage). Det bliver spændende at møde de andre grupper og evt. få en tur med Sebbe Als. Målet er: lære hinanden at kende få et brag af en fest informere lokalområdet om vort virke - få nye medlemmer sælge nogle bøger og T-shirts og få brugt skibene. Er der nogen der har en guitar (og kan spille på den), så tag den med. Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding til: Jørn Anders Jørgensen tlf Man kan også skrive sig på listen i Lindeværftet Tilmelding senest 8. juni Vel mødt - Bestyrelsen Ekstraordinære åbninger i Lindeværftet Søndag den 5. juni og søndag den 14. august kl holder vi ekstraordinært åbent i Lindeværftet. Vi vil gerne opfordre så mange af vores medlemmer som muligt til at komme disse dage og specielt vil vi gerne have så mange aktiviteter som muligt. Jo flere aktiviteter jo mere spændende og sjovt for vores gæster. Vel mødt - Bestyrelsen 1

2 Kalender Søndag den 5. juni kl Ekstraordinær åbning i Lindeværftet se forsiden Lørdag den 25. og søndag den 26 juni. Medlemssejlads til Sottrupskov se forsiden Søndag den 14. august kl Ekstraordinær åbning i Lindeværftet se forsiden Mandag den 5. september kl. 19. Medlemsmøde Søndag den 11. september kl En søndag ved søen Hjortspringbådens Laug, Nordborg Turistforening, Nord-Als Idrætscenter og Nordborg Slots Efterskole afholder som de forrige år et fælles arrangement ved Nordborg Sø. Mandag den 3. oktober kl. 19. Medlemsmøde Hver lørdag kl indtil udgangen af september. Åbent i Lindeværftet Hver tirsdag Der arbejdes på Rørbyskibet og Nydambåden Hver tirsdag Vævegruppen arbejder 15. maj til 31. december. Stævnstykket, modellen af Hjortspringbåden og andre af vores ting deltager i udstillingen Leif Stig Andersen 2

3 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen for 2005 blev afholdt d. 7/2 i Lindeværftet. Der var mødt 25 medlemmer frem. H.P. Rasmussen blev valgt som dirigent. Formandens beretning blev fremlagt og godkendt (se efterfølgende). Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Leif Stig Andersen, Jørn Anders Jørgensen og Jørgen Jessen var på valg til bestyrelsen. Leif Stig Andersen og Jørn Anders Jørgensen blev genvalgt. Jørgen Jessen ønskede ikke genvalg og Knud E. Andersen blev valgt i stedet. Siden generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med J.J. Kjær Rasmussen som formand, Jørn Anders Jørgensen som næstformand, Erik Longfors som sekretær og Leif Stig Andersen som kasserer. Jens Peter Østergaard blev genvalgt som suppleant. Jens Herborg fortsætter som revisor. Budgettet blev vedtaget og kontingentet for 2005 blev uændret 100 kr. Formandens beretning for året 2004 Det har været et år med rigtig mange aktiviteter. De 4 Nyhedsbreve fortæller herom, og det ses, at mange medlemmer har været i aktivitet. 23. februar-19. marts udstillede vi på Nordborg bibliotek. Focus på udstillingen var de bøger, der i 2003 udkom om Hjortspringfundet og vort projekt og for første gang var vores transportable plancheudstilling i brug marts kom Tilia retur fra Gottorp april deltog vi i Nordborgs Påskeudstilling. Vi havde åbent alle fem dage fra Vi eksperimenterede med foredrag og specielle aktiviteter. Det gør vi nok anderledes i år. 12. juni. Udstillingen Fra Stammebåd til Clipper i Kalvø. Vi havde sagt ja til at deltage med Tilia og med plancheudstillingen, midterstykket og modellen i plexiglasrøret. Tilia kom ikke derover. Det kunne ikke lade sig gøre at trække den derover på grund af vind og strøm. Udstillingsgenstandene var udlånt til Kalvø indtil 1. oktober juli. Vi havde fået henvendelse fra Agaton Film i Sverige. De ville lave optagelser af aktiviteterne på Lindeværftet og af sejlads med Tilia. Fredag filmede de inden døre. Lørdag padlede vi rundt i Dyvig og Mjelsvig, lavede landgang forskellige steder. Nervøse var vi, da kameramanden steg om ude på vandet fra ledsagebåden til Tilia med det meget dyre kamera. Vi aftalte med firmaet, at vi ville få et eksemplar af den færdige film. 19. juli havde vi ekstraordinært åbent med forskellige aktiviteter. Det blev en succes, som der var enighed om at gentage. Senere sendte et par af gæsterne billeder fra deres besøg. 12. september deltog vi i En Søndag ved Søen, hvor hovedtrækplasteret blev Guldfireren. Tilia var dommerbåd og de fire guldroere var senere med ude at padle, ligesom de hjalp med ophalingen af Tilia. Desværre var vinden så stærk, at vi måtte have vores udstilling ind i gymnastiksalen sammen med de andre udstillende, hvor ikke så mange kom og kiggede på oktober. Husflids-udstilling på Sønderborg Slot. Vi deltog med stævnstykket og smedning i slotsgåden samt vores planche-udstilling, modellen m. m. indendørs. Den kommende tid. 07. marts. Martin Stolze, der arrangerede Bornholms Museums udstilling om helleristninger er på besøg og holder foredrag til medlemsmødet. Ca. 1. maj Stævnstykket, modellen i plexiglasrøret er udlånt til udstilling i Simrisham i Blekinge. Medlemsaktiviteter på Dyvigvej 11. Mange har været involveret for at gennemføre hele dette program, og mange af de 207 medlemmer har sammen med medlemmer af Nydambådens Laug været i gang i hverdagen på Lindeværftet: Hver tirsdag aften er i gang i Lindeværftet. Af aktiviteter kan nævnes: Vedligeholdelse af Tilia, smedning, vævning, Rørbyprojektet, Nydambådens stævnstykke, eksperimenter med bronzestøbning, opsætning af loft og etablering af lys, renovering af mure, værftslokalet, etablering af afløb under Tilia, gennemløbsrør for regnvand, opsætning af skabe, etablering af udstillingsområde, oprydning og rengøring m.m.. Aktiviteterne med selve værftslokalet er for en meget stor del foregået uden for tirsdagstimerne. Vores bygning har i øvrigt været invaderet af en mår, og vi har haft stormskade. Guider og vagter. Der er registreret at ca gæster (børn og voksne) har besøgt vores udstilling. Mange har taget imod som guider, foredragsholdere og vagter. Bestyrelsen har strammet betalingen for gæstehold, således at det nu koster 200 kr kr. pr. voksen at besøge Lindeværftet uden for åbningstiden. Besøg af skoleklasser og andre børneinstitutioner: Fra Nordborg kommune 200 kr. Uden for kommunen 300 kr. Møder. Der har været holdt 6 medlemsmøder (inklusive mødet med de gule ærter) og 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi har sammen med Nydambådens Laug deltaget i møder om oprettelse af et bindeled mellem Sønderjyllands Søfartsmuseum (Åbenrå museum) og foreninger i Sønderjylland for historiske skibe og søfart. Vi har sagt ja til opfordringen, men pt. foregår der drøftelser om den fremtidige museumsstruktur i vort område. 3

4 Et par møder er blevet afholdt mellem bestyrelsesmedlemmer fra Vikingeskibslauget i Augustenborg, Nydambådens Laug og Hjortspringbådens Laug. Det sidste i torsdags her i Lindeværftet. Bestyrelsen har taget kontakt til Lokalhistorisk Arkiv med henblik på hjælp til/samarbejde om arkivering af vore billeder (negativer) og andet dokumentationsmateriale. Ligeledes har vi taget kontakt til kulturudvalgets formand. Vi har indledt drøftelse med ham om vort lån på kr., som vi ifølge aftalen skal begynde afviklingen af i Får dannelsen af storkommunen nogen betydning. Foreløbig skal den ny bestyrelse drøfte, hvordan vi vil foreslå, at det afvikles. Aftalen herom skal faktisk være på plads i løbet af Vi har på mødet også rejst spørgsmålet om, hvad der sker med Lokalhistorisk Arkiv, jævnfør indlæggene i Jydske/Vestkysten. Hjemmesiden m.m. Som det kan ses i Nyhedsbrev nr. 1/ 2005 har vores hjemmeside været rigtig godt besøgt. En udløber af besøgene er, at vi har indgået en aftale med Vikingeskibsmuseet om salg af vore bøger. Bestillinger som indgår via vores hjemmeside går direkte til Vikingeskibsmuseet og ekspederes af dem. Vores billedarkiv, nyhedsbrevene m.m. er i 2004 kopieret over på en harddisk, som kan lånes hos kassereren. Vi har i bestyrelsen besluttet at søge Fabrikant Mads Clausens Fond om støtte til indkøb af computer og dataprojektor. Ansøgningen afgår i denne uge. Publikationer var ikke som 2003 året med publikationer om Hjortspringfundet, men i sidste uge dukkede der et par stykker op her i lokalet. Bogen Marinemuseum Årsbok 2004 udkommet i Karlskrona. Hjortspringbåden og Nydambåden er nævnt ligesom Hjortspringlauget og dets projekt, men at det skulle være kommunen, der har taget initiativet hertil er nyt for mig, men jo heller ikke sandt. SejlerAvisen udgivet i Vejle har som artikel 2 i en serie på 12 med titlen Bådens historie skrevet om Hjortspringbåden og Nydambåden. Hermed vil jeg sige tak til alle for et rigtig godt år. Jeg håber, vi kan fortsætte i samme ånd og med samme energi og opfindsomhed. J.J. Kjær Rasmussen Nyt fra vævegruppen Vi væver nu hver tirsdag i stedet for 1 onsdag om måneden. For øjeblikket er vi mest i gang med forskellige båndvævninger. Vi har fået Karin med og Ella er kommet igen, så vi håber da, at hun vil lære os at væve flere slags bånd. Alle er velkomne. Hvis I har lyst til at deltage, skal I bare møde op, også hvis der er nogle større piger, der gerne vil være med; vi plejer at starte ca Med venlig hilsen Sonja Madsen Vores video er overspillet til DVD DVD en er således indrettet, at man kan vælge om den skal afspilles med dansk, tysk eller engelsk tale. Flere, både medlemmer og besøgende, har spurgt om den kunne købes. Det er ikke endelig besluttet, men nu vil vi gerne have en foreløbig bestilling, så vi kan se hvor stor interessen fra medlemmerne er. Prisen vil blive kr. Når vi ved, hvor mange medlemmer, der vil købe dvd en, tager bestyrelsen stilling til projektet. Bestillingen kan afgives pr. mail eller telefon ( ) til mig inden 15. juni. J. J. Kjær Rasmussen 4

5 Fældning af birkestammer til Rørbyskibet Af Jørgen Jessen Fredag den var så den dag vi valgte at køre de ca. 35 stk. birketræer ud til Lindeværftet. Vi havde været nede i Ny Kud og vælge dem ud ca. 14 dage forinden og fældet dem et par dage efter. Nu ligger de blot og venter på, at der er nogle m/k, som går i gang med at afbarke og viderebearbejde dem. Forhåbentlig er der flere, som vil give et nap med. Jeg husker endnu da vi gik i gang med Hjortspringbåden, de kommentarer, vi hørte: Der bliver aldrig en båd af det træ, - den kommer i hvert fald aldrig ud at sejle, - jeg skal i hvert fald ikke med, - og hvis den endelig kommer til søs, kæntrer den. Hvordan gik det så? De fleste kommentarer var spildte, den kom ud at sejle endda mange gange både i indland og udland. Et gammelt ord siger, at al begyndelse på noget nyt er svær, således også med Rørbyskibet. En af de ting, der gør det svært, er efter min mening, at vi ikke ved nok om skibet; men var der mange der kendte Hjortspringbåden, selvom vi kendte mosen? Jeg for mit vedkommende synes at det kunne være skægt at høre folk diskutere med hverandre i særdeleshed museumsfolk om Rørbyskibet i det hele taget har eksisteret, og om det i det hele taget kan sejle? Fældning Foto: Torben Callesen Jeg tænker somme tider på: Hvornår var det den bedste tid med Hjortspringbåden? For mit vedkommende de første 2-3 år, selvom Lindeværftet var koldt og uden toilet m.m. Vi har haft mange gode timer i den bygning, og jeg mener, at det kan vi også få med Rørbyskibet, når vi alle ser positivt på arbejdet. Materialet har vi, der mangler kun arbejdskraften. Hilsen og god sommer Jørgen Jessen Slæbning Foto: Torben Callesen Ankomst til Lindeværftet Foto: Torben Callesen 5

6 Vi tog til Sverige med stævnstykket og Dan s model af Hjortspringbåden. Af Jørgen Jessen Lørdag den 30.4 var så den dag vi skulle til Simrishamn med stævnstykket. Vi (Jørgen Kjær Rasmussen, Knud Andersen og Jørgen Jessen) startede kl fra Nordborg og skulle med færgen kl Turen over Fyn, Sjælland og Skåne gik fint, vi var også 3 om det og forskel mellem Danmark og Sverige er der jo ikke meget af. Kl. 15 ankom vi til museet i Simrishamn, hvor vi blev modtaget af Martin Stoltze, som bød os velkommen og bød os på kaffe og kage. Derefter kørte vi lidt uden for byen, hvor vi så helleristninger. Det var meget spændende. Tilbage i byen fandt vi ud af, hvor vi skulle sove. Hotellet lå lige over for museet, så det var nemt. Kl mødtes vi tre atter, tog ud at spise og gik en tur rundt i byen. Selv om der var fakkeltog afsluttende med bål, gik vi hjem på hotellet for at sove. Vi havde været på farten siden kl. 7 om morgenen og kørt 345 km. Søndag morgen mødtes vi med lederen af museet, Lena Alebo, som viste os rundt på museet og fortalte os lidt om byen. Den var en hansestad og havde sin storhedstid i sejlskibenes tid. Siden er det gået tilbage for byen. Efter rundvisningen tog vi afsked med Lena og inviterede hende til Holm for at se vores værft. Klokken 10 startede hjemturen og klokken 18 var vi hjemme igen efter en vellykket tur. - og hvad har vi så lært af det? Allerede i Fynshav kom der danske og tyske turister for at se, hvad vi kørte med, så det var godt at vi ikke skulle med flere færger, så var vi nok ikke nået Sverige på én dag. På færgen hørtes samtale om, at det var en båd fra vikingetiden. Det kriblede jo lidt i en, men man kan jo ikke blande sig i andres samtale. Det var så lidt om Sverigesturen. Jørgen Jessen Undervejs Stævnstykket i museets butik Helleristning Foto: Knud Andersen Foto: Knud Andersen Foto: Knud Andersen 6

7 Hjortspring. A Pre-Roman Iron-Age Warship in Context. En anmeldelse af fire anmeldelser Indledning Laugets forfattere til ovennævnte bog har fra Crumlin-Pedersen modtaget fire anmeldelser, én fra Danmark, én fra Sverige og to fra England. Det kan sikkert interessere mange medlemmer i lauget at se, hvorledes repræsentanter for den internationale, arkæologiske verden betragter vort hidtidige arbejde, hvorfor jeg har gennemgået de fire anmeldelser, og hvor jeg naturligvis kun forholder mig til de afsnit, der omfatter vort arbejde. Citater fra anmeldelserne er for de tre udenlandske oversat til Dansk og alle er skrevet i uddrag, nogle steder i forkortet form og i kursiv. Anmeldelserne Christer Westerdahl (CW) i Fornvännen 99 (2004). Sverige. CW gennemgår systematisk samtlige 6 kapitler. Vedrørende kapitel 3 skriver han blandt andet: Afdeling 3, Bygning og afprøvning af en Hjortspringbåd, er bogens centrale og behandler rekonstruktionen Tilia Alsie i fuld skala ( ). Det omfattende arbejde udførtes af en privat organisation på Als, Hjortspringbådens Laug, med finansiel støtte fra det lokale, store firma, Danfoss, og i et snævert samarbejde med Nationalmuseet. Det kan derfor betragtes som avanceret. Knud Vagn Valbjørn, Hans P. Rasmussen og Niels Peter Fenger beskriver rekonstruktionen i bogen. En interessant detalje er spændtovet, som fandtes vigtigt såvel under bygningen som under eksperimenterne til søs. Fastgørelsesanordninger for et spændtov fandtes i stævnene. Byggegruppen holdt sig strengt til redskaber, som kunne være samtidige med fundet. I bådfundet fandtes for øvrigt et S-formet spændingsværktøj for stramning af syningerne. At det var med tyder på, at man regnede med hurtige reparationer under vejs. Sådanne værktøjer er kendte både fra arkæologiske bådfund som fra etnografiske beskrivelser. Opmålingen af båden og tekniske beregninger skildres med bidrag fra Nationalmuseets ekspert (Fred Hocker), ligesom Max Vinner fra Vikingemuseet beskriver de praktiske forsøg. Disse sidste fortjener særskilt interesse, eftersom padling, og for den sags skyld også roning, normalt har en betydelig mindre opmærksomhed end anvendelsen af sejl. Også betydningen af de to styreårers placering er væsentlig. Det viser sig, at selv styreåren i forstavnen er af betydning. John Coles (JC), Hjortspring and the North: Review and Commentary. Journal of Wetland Archaeology 4, England Denne anmeldelse er den mest omfattende af de fire anmeldelser, så den nærmest har karakter af en artikel. I en kort indledning skriver JC blandt andet: Bogen skylder ganske meget til pionerarbejdet, udført af en lokal gruppe af folk, samlet i Hjortspringbådens Laug, en gruppe, der arbejdede for at sikre, at fundet og øen Als ikke blev negligeret. Lauget påtog sig at bygge en fuldskalakopi af båden, hvis afprøvning også er beskrevet her. Samarbejdet mellem organisationens mange grupper involveret i Hjortspringprojektet synes at have været lykkeligt og forskelle i opfattelserne af bådens udformning, hvis der havde været nogle, må have været løst i god orden. Efter en gennemgang af fundets historie finder vi følgende: Bygningen og afprøvningen af en rekonstruktion af Hjortspringbåden blev udført på og omkring øen Als. Lauget startede med at undersøge muligheder for og krav til et videnskabeligt og velfunderet arbejde for fremstilling af en sådan kopi og for udvikling af undervisningsmæssige muligheder såvel lokalt som nationalt. Formuleringen og ledelsen af denne proces er vist i detaljer i bogen. Ligeledes er beskrevet en omfattende træning og et eksperimentelt arbejde. Illustrationerne af processen er glimrende og oplysende. 7

8 Helleristninger i Litsleby i Sverige var en del af grundlaget for bådens udseende. Det blev erfaret på et tidligt tidspunkt, at den fleksible natur af en så spinkel båd behøvede et spændtov for at undgå kølsprængning uden at dette spændtov på afgørende vis understøttes af helleristningerne. Efter en gennemgang af afprøvningerne med bemærkninger om padlernes form, sammenlignet med helleristningernes padler, fortsætter JC: Et fængslende appendiks til denne del af bogen er den hypotese, at helleristninger kunne forestille ikke blot træbåde, men også både, der var fremstillet af et træskelet, beklædt med skind; måske var begge typer både i produktion i 4. århundrede f. Kr. Efter endnu et par sider, der især beskæftiger sig med helleristningsaspekterne slutter JC: Betydningen af Hjortspringbogen for vådområdearkæologien har flere elementer. Som historisk dokument fuldender den det 19. og 20. århundredes pionerer i opgravning, bevaring og arveopmærksomhed. Som et analytisk studie af træbearbejdning, bådbygning og udstillingsformål, kan bogen tjene både som rettesnor og som inspiration. Som et monument og en hyldest til Hjortspringfolket på alle niveauer og alle steder er bogen et fornemt bidrag. Lotte Hedeager (LH), Weekendavisen December 2004, Danmark I en kort anmeldelse i klummen Polyhistor anmelder LH bogen i en ret summarisk form, der imidlertid understreger de væsentligste arkæologiske resultater. Om vores arbejde skriver LH: Hjortspringbåden er - omsider, fristes man til at sige - blevet genstand for seriøst rekonstruktionsarbejde på linie med de mere navnkundige - og bedre kendte - vikingeskibe. Medens disse har været mange i antal og umiskendeligt nationalromantiske i deres aura, og desuden repræsenterer en velkendt nordisk klinkbygningsteknik, så havde Hjortspringbåden ingen fysiske paralleller fra oldtiden og tog sig ikke specielt grandios ud i den fugtige museumskælder. Til gengæld er den vor eneste eksisterende fysiske repræsentant for bronzealderens skibe. Og senere skriver LH: At begribe sig på denne båd og dens sejlmæssige egenskaber bliver dermed - i øvrigt uden sammenligning - en helt anden videnskabelig udfordring end at udforske vikingetidens mere fortrolige skibsteknologi. Og denne udfordring blev taget op i det i 1991 dannede Hjortspringbådens Laug i Nordborg på Als, som gennem nært samarbejde med ingeniører, skibsbyggere, arkæologer og eliteroere 10 år senere skabte og afprøvede en tro kopi af denne urgamle nordiske skibstype, som de døbte Tilia Alsie (Linden fra Als). Efter en gennemgang af bådens konstruktion og afprøvning, slutter LH med disse meget relevante betragtninger: Med prøvesejladserne af Tilia er det samtidig klargjort, hvilke strækninger det var muligt at tilbagelægge allerede i tidlig bronzealder, og det er dermed ligefrem blevet sandsynliggjort, at mennesker sejlede tværs over Skagerak mellem den norske sydkyst ved Jæren og Lista til Nordjylland, hvor det arkæologiske materiale altid har vist, at der har været nære kontakter. Jesse Ransley, (JR), Book Review, The Prehistoric Society, August England Anmelderen indleder med at beskrive indholdet i de seks kapitler. Om kapitel tre skriver JR: Kapitel tre fokuserer på bådrekonstruktionsprojektet, den detaljerede planlægning, metoderne, bygningen af Tilia Alsie (rekonstruktionen af Hjortspringbåden), hendes afprøvning til søs samt karakteristika og ydelsesberegninger. Forfatteren tilstår, at han særlig er interesseret i den arkæologiske sammenhæng i modsætning til den bådteknologiske. Han erkender, at sidstnævnte tilsyneladende er overbevisende i sin kvalitet. JR diskuterer forskellen mellem specifikke contra repræsentative kopier, med den første som en kopi af de fundne emner og den sidste som en replica af ikonografiske kilder (blandt andet helleristninger), Han skriver: Imidlertid er diskussionen og den åbne forklaring af Hjortspringbådens rekonstruktionsmetoder af beundringsværdig natur. 8

9 Videre følger: Der er en løbende debat vedrørende de to udgangspunkter. Tilia Alsie er en rekonstruktion, specifik rettet mod fundet med dens begrænsede udgravede rester og den følgende komplekse rekonstruktion, men den er også en ikonografisk replika, altså en blanding af de to synspunkter og falder derfor mellem de to kategorier. En eventuel rekonstruktion af Rørby Alsie, ville altså have sin hovedvægt på det ikonografiske, dog med nogen overførsel af løsninger fra Hjortspringbåden. I afslutningen spørger JR sig selv: Er det en god bog, er den pengene værd? Som helhed ja og især i sammenhæng med den ringe samling af maritimarkæologiske værker og i særdeleshed i forhold til mangelen på en nøjagtig, akademisk diskussion af forskningsplaner eller metoder ved de fleste andre eksperimentelle bådrekonstruktioner. Sagt med andre ord anerkender JR vor forskningsplanlægning og - metode. JR efterlyser en dybere analyse af de socio-økonomiske aspekter ved fundet og slutter med ordene: Interessen for sådanne analyser er imidlertid knyttet til ens egen personlige holdning og de vil kunne tænkes udført i efterfølgende akademiske afhandlinger, adskilt fra denne læseværdige og omfattende beskrivelse af Hjortspringfundet, den arkæologiske analyse samt fremstillingen og afprøvningen af denne bemærkelsesværdige Tilia Alsie. Afslutning Lutter roser, ikke sandt? Og vel i virkeligheden laugets svanesang hvad angår rekonstruktioner af oldtidens både. Dyvig, 9. Maj 2005 Knud V. Valbjørn PS. Originalteksterne til de fire anmeldelser udlånes gerne. Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august. Indlæg sendes til Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg Navne og adresser Formand: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg tlf , Næstformand: Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg tlf , Kasserer: Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg tlf , Sekretær: Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg tlf Øvrige N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg bestyrelse: tlf PR: Redaktion: Lindeværftet: Internet: Anton Johnsen, Vestertoften 4, Svenstrup, 6430 Nordborg tlf , Knud E. Andersen, Bygtoftet 7, Guderup, 6430 Nordborg tlf , Mogens Steffensen, Enebærvej 2, 6430 Nordborg tlf , Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg tlf , Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg 9

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn

Maj 2008 13. årgang Nr.2. Søndag den 8. juni kl. 7.00 ca. 18.00 Endags tur til Skjern-Egvad museum/dejbjerg jernalder/bork vikingehavn NYHEDSBREV Maj 2008 13. årgang Nr.2 Kalender Lørdag den 17. maj kl. 11-15 3F familiedag i Guderup Tilia er udlejet til arrangementet. Vi deltager med udstilling. Tilia køres fra Lindeværftet kl. 8. Hjemkørsel

Læs mere

NYHEDSBREV April 2007 12. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV April 2007 12. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV April 2007 12. årgang Nr. 2 Kalender Torsdag den 5. april - mandag den 9. april kl. 13-16 Åbent med aktiviteter i forbindelse med Påskeudstillingen Mandag den 7. maj kl.19 Medlemsmøde Lørdag

Læs mere

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet.

Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i Nyhedsbrevet. NYHEDSBREV Maj 211 16. årgang Nr. 2 Kalender Lørdag den 25. juni Midsommer arrangement ved Sebbe Als Vikingernes naust i Augustenborg. Se invitation andet sted i et. Mandag den 18. juli søndag den 7. august,

Læs mere

Februar 2003 Nr.1 /27.årgang. Spejdernes nytårsparade 2003. Indlevering til næste nr...senest den 20. feb. 2003

Februar 2003 Nr.1 /27.årgang. Spejdernes nytårsparade 2003. Indlevering til næste nr...senest den 20. feb. 2003 Februar 2003 Nr.1 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Forsamlingshuset Edith & Eva s tilbud 3 Hjortspringskolen Kunsttyveri 4 Skolestruktur 4 Indskrivning 4 Ferieplan 5 Skolebestyrelsen

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn

nr. 07september 2010 skræppebladet Direktør klar til 10 år mere Kom og se og bliv insprireret Den anden åbning druknede i regn Direktør klar til 10 år mere (side 4) Kom og se og bliv insprireret (side 10) Den anden åbning druknede i regn (side 12) t skræppebladet Marked levede op til alle forventninger (side 24) nr. 07september

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole, Aalborg. Vodskov Det åbne bibliotek. Det erhvervsrelaterede projekt. Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole Udarbejdet af: Studie: Danmarks Biblioteksskole, Aalborg Hold/Årgang: 2 / 2005 Titel: Fag: Vejleder: Kontaktperson: Vodskov Det åbne bibliotek Det erhvervsrelaterede projekt Bo Skøtt, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere