Maj årgang Nr. 2. Medlemssejlads juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2005 10. årgang Nr. 2. Medlemssejlads 25-26. juni"

Transkript

1 NYHEDSBREV Maj årgang Nr. 2 Medlemssejlads juni Vi afholder et fællesarrangement med Sebbe Als og Nydamselskabet. Stedet vil blive Sottrup skov i nærheden af Nydam mose hvor Nydambåden blev fundet. Her er det planen at der skal bygges en naust til båden. Der er på stedet mulighed for at slå telte op og overnatte. Datoerne er juni Planen er at vi skal sejle med Tilia fra Dyvig til Sottrupskov hvor vi forventer at ankomme ved godt middagstid. Vi mødes ved Lindeværftet kl Fra klokken til kl vil der være åbent hus, hvor folk kan komme og se på skibene og blive gjort bekendt med hvem vi er og hvad vi går og laver. Aftenen har vi for os selv og vi gætter på at vi bliver et halvt hundrede stykker. Planen er at bestille en gang vildt vildsvin og så noget at skylle efter med og så skal der hygges. Søndag morgen skal vi have frisk morgenbrød, - vi rydder så lejren og sejler tilbage til Dyvig (evt. bliver vi slæbt tilbage). Det bliver spændende at møde de andre grupper og evt. få en tur med Sebbe Als. Målet er: lære hinanden at kende få et brag af en fest informere lokalområdet om vort virke - få nye medlemmer sælge nogle bøger og T-shirts og få brugt skibene. Er der nogen der har en guitar (og kan spille på den), så tag den med. Af hensyn til bestilling af mad er der bindende tilmelding til: Jørn Anders Jørgensen tlf Man kan også skrive sig på listen i Lindeværftet Tilmelding senest 8. juni Vel mødt - Bestyrelsen Ekstraordinære åbninger i Lindeværftet Søndag den 5. juni og søndag den 14. august kl holder vi ekstraordinært åbent i Lindeværftet. Vi vil gerne opfordre så mange af vores medlemmer som muligt til at komme disse dage og specielt vil vi gerne have så mange aktiviteter som muligt. Jo flere aktiviteter jo mere spændende og sjovt for vores gæster. Vel mødt - Bestyrelsen 1

2 Kalender Søndag den 5. juni kl Ekstraordinær åbning i Lindeværftet se forsiden Lørdag den 25. og søndag den 26 juni. Medlemssejlads til Sottrupskov se forsiden Søndag den 14. august kl Ekstraordinær åbning i Lindeværftet se forsiden Mandag den 5. september kl. 19. Medlemsmøde Søndag den 11. september kl En søndag ved søen Hjortspringbådens Laug, Nordborg Turistforening, Nord-Als Idrætscenter og Nordborg Slots Efterskole afholder som de forrige år et fælles arrangement ved Nordborg Sø. Mandag den 3. oktober kl. 19. Medlemsmøde Hver lørdag kl indtil udgangen af september. Åbent i Lindeværftet Hver tirsdag Der arbejdes på Rørbyskibet og Nydambåden Hver tirsdag Vævegruppen arbejder 15. maj til 31. december. Stævnstykket, modellen af Hjortspringbåden og andre af vores ting deltager i udstillingen Leif Stig Andersen 2

3 GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen for 2005 blev afholdt d. 7/2 i Lindeværftet. Der var mødt 25 medlemmer frem. H.P. Rasmussen blev valgt som dirigent. Formandens beretning blev fremlagt og godkendt (se efterfølgende). Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Leif Stig Andersen, Jørn Anders Jørgensen og Jørgen Jessen var på valg til bestyrelsen. Leif Stig Andersen og Jørn Anders Jørgensen blev genvalgt. Jørgen Jessen ønskede ikke genvalg og Knud E. Andersen blev valgt i stedet. Siden generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med J.J. Kjær Rasmussen som formand, Jørn Anders Jørgensen som næstformand, Erik Longfors som sekretær og Leif Stig Andersen som kasserer. Jens Peter Østergaard blev genvalgt som suppleant. Jens Herborg fortsætter som revisor. Budgettet blev vedtaget og kontingentet for 2005 blev uændret 100 kr. Formandens beretning for året 2004 Det har været et år med rigtig mange aktiviteter. De 4 Nyhedsbreve fortæller herom, og det ses, at mange medlemmer har været i aktivitet. 23. februar-19. marts udstillede vi på Nordborg bibliotek. Focus på udstillingen var de bøger, der i 2003 udkom om Hjortspringfundet og vort projekt og for første gang var vores transportable plancheudstilling i brug marts kom Tilia retur fra Gottorp april deltog vi i Nordborgs Påskeudstilling. Vi havde åbent alle fem dage fra Vi eksperimenterede med foredrag og specielle aktiviteter. Det gør vi nok anderledes i år. 12. juni. Udstillingen Fra Stammebåd til Clipper i Kalvø. Vi havde sagt ja til at deltage med Tilia og med plancheudstillingen, midterstykket og modellen i plexiglasrøret. Tilia kom ikke derover. Det kunne ikke lade sig gøre at trække den derover på grund af vind og strøm. Udstillingsgenstandene var udlånt til Kalvø indtil 1. oktober juli. Vi havde fået henvendelse fra Agaton Film i Sverige. De ville lave optagelser af aktiviteterne på Lindeværftet og af sejlads med Tilia. Fredag filmede de inden døre. Lørdag padlede vi rundt i Dyvig og Mjelsvig, lavede landgang forskellige steder. Nervøse var vi, da kameramanden steg om ude på vandet fra ledsagebåden til Tilia med det meget dyre kamera. Vi aftalte med firmaet, at vi ville få et eksemplar af den færdige film. 19. juli havde vi ekstraordinært åbent med forskellige aktiviteter. Det blev en succes, som der var enighed om at gentage. Senere sendte et par af gæsterne billeder fra deres besøg. 12. september deltog vi i En Søndag ved Søen, hvor hovedtrækplasteret blev Guldfireren. Tilia var dommerbåd og de fire guldroere var senere med ude at padle, ligesom de hjalp med ophalingen af Tilia. Desværre var vinden så stærk, at vi måtte have vores udstilling ind i gymnastiksalen sammen med de andre udstillende, hvor ikke så mange kom og kiggede på oktober. Husflids-udstilling på Sønderborg Slot. Vi deltog med stævnstykket og smedning i slotsgåden samt vores planche-udstilling, modellen m. m. indendørs. Den kommende tid. 07. marts. Martin Stolze, der arrangerede Bornholms Museums udstilling om helleristninger er på besøg og holder foredrag til medlemsmødet. Ca. 1. maj Stævnstykket, modellen i plexiglasrøret er udlånt til udstilling i Simrisham i Blekinge. Medlemsaktiviteter på Dyvigvej 11. Mange har været involveret for at gennemføre hele dette program, og mange af de 207 medlemmer har sammen med medlemmer af Nydambådens Laug været i gang i hverdagen på Lindeværftet: Hver tirsdag aften er i gang i Lindeværftet. Af aktiviteter kan nævnes: Vedligeholdelse af Tilia, smedning, vævning, Rørbyprojektet, Nydambådens stævnstykke, eksperimenter med bronzestøbning, opsætning af loft og etablering af lys, renovering af mure, værftslokalet, etablering af afløb under Tilia, gennemløbsrør for regnvand, opsætning af skabe, etablering af udstillingsområde, oprydning og rengøring m.m.. Aktiviteterne med selve værftslokalet er for en meget stor del foregået uden for tirsdagstimerne. Vores bygning har i øvrigt været invaderet af en mår, og vi har haft stormskade. Guider og vagter. Der er registreret at ca gæster (børn og voksne) har besøgt vores udstilling. Mange har taget imod som guider, foredragsholdere og vagter. Bestyrelsen har strammet betalingen for gæstehold, således at det nu koster 200 kr kr. pr. voksen at besøge Lindeværftet uden for åbningstiden. Besøg af skoleklasser og andre børneinstitutioner: Fra Nordborg kommune 200 kr. Uden for kommunen 300 kr. Møder. Der har været holdt 6 medlemsmøder (inklusive mødet med de gule ærter) og 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Vi har sammen med Nydambådens Laug deltaget i møder om oprettelse af et bindeled mellem Sønderjyllands Søfartsmuseum (Åbenrå museum) og foreninger i Sønderjylland for historiske skibe og søfart. Vi har sagt ja til opfordringen, men pt. foregår der drøftelser om den fremtidige museumsstruktur i vort område. 3

4 Et par møder er blevet afholdt mellem bestyrelsesmedlemmer fra Vikingeskibslauget i Augustenborg, Nydambådens Laug og Hjortspringbådens Laug. Det sidste i torsdags her i Lindeværftet. Bestyrelsen har taget kontakt til Lokalhistorisk Arkiv med henblik på hjælp til/samarbejde om arkivering af vore billeder (negativer) og andet dokumentationsmateriale. Ligeledes har vi taget kontakt til kulturudvalgets formand. Vi har indledt drøftelse med ham om vort lån på kr., som vi ifølge aftalen skal begynde afviklingen af i Får dannelsen af storkommunen nogen betydning. Foreløbig skal den ny bestyrelse drøfte, hvordan vi vil foreslå, at det afvikles. Aftalen herom skal faktisk være på plads i løbet af Vi har på mødet også rejst spørgsmålet om, hvad der sker med Lokalhistorisk Arkiv, jævnfør indlæggene i Jydske/Vestkysten. Hjemmesiden m.m. Som det kan ses i Nyhedsbrev nr. 1/ 2005 har vores hjemmeside været rigtig godt besøgt. En udløber af besøgene er, at vi har indgået en aftale med Vikingeskibsmuseet om salg af vore bøger. Bestillinger som indgår via vores hjemmeside går direkte til Vikingeskibsmuseet og ekspederes af dem. Vores billedarkiv, nyhedsbrevene m.m. er i 2004 kopieret over på en harddisk, som kan lånes hos kassereren. Vi har i bestyrelsen besluttet at søge Fabrikant Mads Clausens Fond om støtte til indkøb af computer og dataprojektor. Ansøgningen afgår i denne uge. Publikationer var ikke som 2003 året med publikationer om Hjortspringfundet, men i sidste uge dukkede der et par stykker op her i lokalet. Bogen Marinemuseum Årsbok 2004 udkommet i Karlskrona. Hjortspringbåden og Nydambåden er nævnt ligesom Hjortspringlauget og dets projekt, men at det skulle være kommunen, der har taget initiativet hertil er nyt for mig, men jo heller ikke sandt. SejlerAvisen udgivet i Vejle har som artikel 2 i en serie på 12 med titlen Bådens historie skrevet om Hjortspringbåden og Nydambåden. Hermed vil jeg sige tak til alle for et rigtig godt år. Jeg håber, vi kan fortsætte i samme ånd og med samme energi og opfindsomhed. J.J. Kjær Rasmussen Nyt fra vævegruppen Vi væver nu hver tirsdag i stedet for 1 onsdag om måneden. For øjeblikket er vi mest i gang med forskellige båndvævninger. Vi har fået Karin med og Ella er kommet igen, så vi håber da, at hun vil lære os at væve flere slags bånd. Alle er velkomne. Hvis I har lyst til at deltage, skal I bare møde op, også hvis der er nogle større piger, der gerne vil være med; vi plejer at starte ca Med venlig hilsen Sonja Madsen Vores video er overspillet til DVD DVD en er således indrettet, at man kan vælge om den skal afspilles med dansk, tysk eller engelsk tale. Flere, både medlemmer og besøgende, har spurgt om den kunne købes. Det er ikke endelig besluttet, men nu vil vi gerne have en foreløbig bestilling, så vi kan se hvor stor interessen fra medlemmerne er. Prisen vil blive kr. Når vi ved, hvor mange medlemmer, der vil købe dvd en, tager bestyrelsen stilling til projektet. Bestillingen kan afgives pr. mail eller telefon ( ) til mig inden 15. juni. J. J. Kjær Rasmussen 4

5 Fældning af birkestammer til Rørbyskibet Af Jørgen Jessen Fredag den var så den dag vi valgte at køre de ca. 35 stk. birketræer ud til Lindeværftet. Vi havde været nede i Ny Kud og vælge dem ud ca. 14 dage forinden og fældet dem et par dage efter. Nu ligger de blot og venter på, at der er nogle m/k, som går i gang med at afbarke og viderebearbejde dem. Forhåbentlig er der flere, som vil give et nap med. Jeg husker endnu da vi gik i gang med Hjortspringbåden, de kommentarer, vi hørte: Der bliver aldrig en båd af det træ, - den kommer i hvert fald aldrig ud at sejle, - jeg skal i hvert fald ikke med, - og hvis den endelig kommer til søs, kæntrer den. Hvordan gik det så? De fleste kommentarer var spildte, den kom ud at sejle endda mange gange både i indland og udland. Et gammelt ord siger, at al begyndelse på noget nyt er svær, således også med Rørbyskibet. En af de ting, der gør det svært, er efter min mening, at vi ikke ved nok om skibet; men var der mange der kendte Hjortspringbåden, selvom vi kendte mosen? Jeg for mit vedkommende synes at det kunne være skægt at høre folk diskutere med hverandre i særdeleshed museumsfolk om Rørbyskibet i det hele taget har eksisteret, og om det i det hele taget kan sejle? Fældning Foto: Torben Callesen Jeg tænker somme tider på: Hvornår var det den bedste tid med Hjortspringbåden? For mit vedkommende de første 2-3 år, selvom Lindeværftet var koldt og uden toilet m.m. Vi har haft mange gode timer i den bygning, og jeg mener, at det kan vi også få med Rørbyskibet, når vi alle ser positivt på arbejdet. Materialet har vi, der mangler kun arbejdskraften. Hilsen og god sommer Jørgen Jessen Slæbning Foto: Torben Callesen Ankomst til Lindeværftet Foto: Torben Callesen 5

6 Vi tog til Sverige med stævnstykket og Dan s model af Hjortspringbåden. Af Jørgen Jessen Lørdag den 30.4 var så den dag vi skulle til Simrishamn med stævnstykket. Vi (Jørgen Kjær Rasmussen, Knud Andersen og Jørgen Jessen) startede kl fra Nordborg og skulle med færgen kl Turen over Fyn, Sjælland og Skåne gik fint, vi var også 3 om det og forskel mellem Danmark og Sverige er der jo ikke meget af. Kl. 15 ankom vi til museet i Simrishamn, hvor vi blev modtaget af Martin Stoltze, som bød os velkommen og bød os på kaffe og kage. Derefter kørte vi lidt uden for byen, hvor vi så helleristninger. Det var meget spændende. Tilbage i byen fandt vi ud af, hvor vi skulle sove. Hotellet lå lige over for museet, så det var nemt. Kl mødtes vi tre atter, tog ud at spise og gik en tur rundt i byen. Selv om der var fakkeltog afsluttende med bål, gik vi hjem på hotellet for at sove. Vi havde været på farten siden kl. 7 om morgenen og kørt 345 km. Søndag morgen mødtes vi med lederen af museet, Lena Alebo, som viste os rundt på museet og fortalte os lidt om byen. Den var en hansestad og havde sin storhedstid i sejlskibenes tid. Siden er det gået tilbage for byen. Efter rundvisningen tog vi afsked med Lena og inviterede hende til Holm for at se vores værft. Klokken 10 startede hjemturen og klokken 18 var vi hjemme igen efter en vellykket tur. - og hvad har vi så lært af det? Allerede i Fynshav kom der danske og tyske turister for at se, hvad vi kørte med, så det var godt at vi ikke skulle med flere færger, så var vi nok ikke nået Sverige på én dag. På færgen hørtes samtale om, at det var en båd fra vikingetiden. Det kriblede jo lidt i en, men man kan jo ikke blande sig i andres samtale. Det var så lidt om Sverigesturen. Jørgen Jessen Undervejs Stævnstykket i museets butik Helleristning Foto: Knud Andersen Foto: Knud Andersen Foto: Knud Andersen 6

7 Hjortspring. A Pre-Roman Iron-Age Warship in Context. En anmeldelse af fire anmeldelser Indledning Laugets forfattere til ovennævnte bog har fra Crumlin-Pedersen modtaget fire anmeldelser, én fra Danmark, én fra Sverige og to fra England. Det kan sikkert interessere mange medlemmer i lauget at se, hvorledes repræsentanter for den internationale, arkæologiske verden betragter vort hidtidige arbejde, hvorfor jeg har gennemgået de fire anmeldelser, og hvor jeg naturligvis kun forholder mig til de afsnit, der omfatter vort arbejde. Citater fra anmeldelserne er for de tre udenlandske oversat til Dansk og alle er skrevet i uddrag, nogle steder i forkortet form og i kursiv. Anmeldelserne Christer Westerdahl (CW) i Fornvännen 99 (2004). Sverige. CW gennemgår systematisk samtlige 6 kapitler. Vedrørende kapitel 3 skriver han blandt andet: Afdeling 3, Bygning og afprøvning af en Hjortspringbåd, er bogens centrale og behandler rekonstruktionen Tilia Alsie i fuld skala ( ). Det omfattende arbejde udførtes af en privat organisation på Als, Hjortspringbådens Laug, med finansiel støtte fra det lokale, store firma, Danfoss, og i et snævert samarbejde med Nationalmuseet. Det kan derfor betragtes som avanceret. Knud Vagn Valbjørn, Hans P. Rasmussen og Niels Peter Fenger beskriver rekonstruktionen i bogen. En interessant detalje er spændtovet, som fandtes vigtigt såvel under bygningen som under eksperimenterne til søs. Fastgørelsesanordninger for et spændtov fandtes i stævnene. Byggegruppen holdt sig strengt til redskaber, som kunne være samtidige med fundet. I bådfundet fandtes for øvrigt et S-formet spændingsværktøj for stramning af syningerne. At det var med tyder på, at man regnede med hurtige reparationer under vejs. Sådanne værktøjer er kendte både fra arkæologiske bådfund som fra etnografiske beskrivelser. Opmålingen af båden og tekniske beregninger skildres med bidrag fra Nationalmuseets ekspert (Fred Hocker), ligesom Max Vinner fra Vikingemuseet beskriver de praktiske forsøg. Disse sidste fortjener særskilt interesse, eftersom padling, og for den sags skyld også roning, normalt har en betydelig mindre opmærksomhed end anvendelsen af sejl. Også betydningen af de to styreårers placering er væsentlig. Det viser sig, at selv styreåren i forstavnen er af betydning. John Coles (JC), Hjortspring and the North: Review and Commentary. Journal of Wetland Archaeology 4, England Denne anmeldelse er den mest omfattende af de fire anmeldelser, så den nærmest har karakter af en artikel. I en kort indledning skriver JC blandt andet: Bogen skylder ganske meget til pionerarbejdet, udført af en lokal gruppe af folk, samlet i Hjortspringbådens Laug, en gruppe, der arbejdede for at sikre, at fundet og øen Als ikke blev negligeret. Lauget påtog sig at bygge en fuldskalakopi af båden, hvis afprøvning også er beskrevet her. Samarbejdet mellem organisationens mange grupper involveret i Hjortspringprojektet synes at have været lykkeligt og forskelle i opfattelserne af bådens udformning, hvis der havde været nogle, må have været løst i god orden. Efter en gennemgang af fundets historie finder vi følgende: Bygningen og afprøvningen af en rekonstruktion af Hjortspringbåden blev udført på og omkring øen Als. Lauget startede med at undersøge muligheder for og krav til et videnskabeligt og velfunderet arbejde for fremstilling af en sådan kopi og for udvikling af undervisningsmæssige muligheder såvel lokalt som nationalt. Formuleringen og ledelsen af denne proces er vist i detaljer i bogen. Ligeledes er beskrevet en omfattende træning og et eksperimentelt arbejde. Illustrationerne af processen er glimrende og oplysende. 7

8 Helleristninger i Litsleby i Sverige var en del af grundlaget for bådens udseende. Det blev erfaret på et tidligt tidspunkt, at den fleksible natur af en så spinkel båd behøvede et spændtov for at undgå kølsprængning uden at dette spændtov på afgørende vis understøttes af helleristningerne. Efter en gennemgang af afprøvningerne med bemærkninger om padlernes form, sammenlignet med helleristningernes padler, fortsætter JC: Et fængslende appendiks til denne del af bogen er den hypotese, at helleristninger kunne forestille ikke blot træbåde, men også både, der var fremstillet af et træskelet, beklædt med skind; måske var begge typer både i produktion i 4. århundrede f. Kr. Efter endnu et par sider, der især beskæftiger sig med helleristningsaspekterne slutter JC: Betydningen af Hjortspringbogen for vådområdearkæologien har flere elementer. Som historisk dokument fuldender den det 19. og 20. århundredes pionerer i opgravning, bevaring og arveopmærksomhed. Som et analytisk studie af træbearbejdning, bådbygning og udstillingsformål, kan bogen tjene både som rettesnor og som inspiration. Som et monument og en hyldest til Hjortspringfolket på alle niveauer og alle steder er bogen et fornemt bidrag. Lotte Hedeager (LH), Weekendavisen December 2004, Danmark I en kort anmeldelse i klummen Polyhistor anmelder LH bogen i en ret summarisk form, der imidlertid understreger de væsentligste arkæologiske resultater. Om vores arbejde skriver LH: Hjortspringbåden er - omsider, fristes man til at sige - blevet genstand for seriøst rekonstruktionsarbejde på linie med de mere navnkundige - og bedre kendte - vikingeskibe. Medens disse har været mange i antal og umiskendeligt nationalromantiske i deres aura, og desuden repræsenterer en velkendt nordisk klinkbygningsteknik, så havde Hjortspringbåden ingen fysiske paralleller fra oldtiden og tog sig ikke specielt grandios ud i den fugtige museumskælder. Til gengæld er den vor eneste eksisterende fysiske repræsentant for bronzealderens skibe. Og senere skriver LH: At begribe sig på denne båd og dens sejlmæssige egenskaber bliver dermed - i øvrigt uden sammenligning - en helt anden videnskabelig udfordring end at udforske vikingetidens mere fortrolige skibsteknologi. Og denne udfordring blev taget op i det i 1991 dannede Hjortspringbådens Laug i Nordborg på Als, som gennem nært samarbejde med ingeniører, skibsbyggere, arkæologer og eliteroere 10 år senere skabte og afprøvede en tro kopi af denne urgamle nordiske skibstype, som de døbte Tilia Alsie (Linden fra Als). Efter en gennemgang af bådens konstruktion og afprøvning, slutter LH med disse meget relevante betragtninger: Med prøvesejladserne af Tilia er det samtidig klargjort, hvilke strækninger det var muligt at tilbagelægge allerede i tidlig bronzealder, og det er dermed ligefrem blevet sandsynliggjort, at mennesker sejlede tværs over Skagerak mellem den norske sydkyst ved Jæren og Lista til Nordjylland, hvor det arkæologiske materiale altid har vist, at der har været nære kontakter. Jesse Ransley, (JR), Book Review, The Prehistoric Society, August England Anmelderen indleder med at beskrive indholdet i de seks kapitler. Om kapitel tre skriver JR: Kapitel tre fokuserer på bådrekonstruktionsprojektet, den detaljerede planlægning, metoderne, bygningen af Tilia Alsie (rekonstruktionen af Hjortspringbåden), hendes afprøvning til søs samt karakteristika og ydelsesberegninger. Forfatteren tilstår, at han særlig er interesseret i den arkæologiske sammenhæng i modsætning til den bådteknologiske. Han erkender, at sidstnævnte tilsyneladende er overbevisende i sin kvalitet. JR diskuterer forskellen mellem specifikke contra repræsentative kopier, med den første som en kopi af de fundne emner og den sidste som en replica af ikonografiske kilder (blandt andet helleristninger), Han skriver: Imidlertid er diskussionen og den åbne forklaring af Hjortspringbådens rekonstruktionsmetoder af beundringsværdig natur. 8

9 Videre følger: Der er en løbende debat vedrørende de to udgangspunkter. Tilia Alsie er en rekonstruktion, specifik rettet mod fundet med dens begrænsede udgravede rester og den følgende komplekse rekonstruktion, men den er også en ikonografisk replika, altså en blanding af de to synspunkter og falder derfor mellem de to kategorier. En eventuel rekonstruktion af Rørby Alsie, ville altså have sin hovedvægt på det ikonografiske, dog med nogen overførsel af løsninger fra Hjortspringbåden. I afslutningen spørger JR sig selv: Er det en god bog, er den pengene værd? Som helhed ja og især i sammenhæng med den ringe samling af maritimarkæologiske værker og i særdeleshed i forhold til mangelen på en nøjagtig, akademisk diskussion af forskningsplaner eller metoder ved de fleste andre eksperimentelle bådrekonstruktioner. Sagt med andre ord anerkender JR vor forskningsplanlægning og - metode. JR efterlyser en dybere analyse af de socio-økonomiske aspekter ved fundet og slutter med ordene: Interessen for sådanne analyser er imidlertid knyttet til ens egen personlige holdning og de vil kunne tænkes udført i efterfølgende akademiske afhandlinger, adskilt fra denne læseværdige og omfattende beskrivelse af Hjortspringfundet, den arkæologiske analyse samt fremstillingen og afprøvningen af denne bemærkelsesværdige Tilia Alsie. Afslutning Lutter roser, ikke sandt? Og vel i virkeligheden laugets svanesang hvad angår rekonstruktioner af oldtidens både. Dyvig, 9. Maj 2005 Knud V. Valbjørn PS. Originalteksterne til de fire anmeldelser udlånes gerne. Næste nyhedsbrev Det næste nyhedsbrev udsendes i september og eventuelle indlæg skal være indsendt ultimo august. Indlæg sendes til Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg Navne og adresser Formand: J. J. Kjær Rasmussen, Kirsebærhaven 39, 6430 Nordborg tlf , Næstformand: Jørn A. Jørgensen, Stolbrogade 45, 6430 Nordborg tlf , Kasserer: Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg tlf , Sekretær: Erik Longfors, Runevænget 2, Guderup, 6430 Nordborg tlf Øvrige N. P. Fenger, Søbakken 14, 6430 Nordborg bestyrelse: tlf PR: Redaktion: Lindeværftet: Internet: Anton Johnsen, Vestertoften 4, Svenstrup, 6430 Nordborg tlf , Knud E. Andersen, Bygtoftet 7, Guderup, 6430 Nordborg tlf , Mogens Steffensen, Enebærvej 2, 6430 Nordborg tlf , Leif Stig Andersen, Fæbrovej 7, Himmark, 6430 Nordborg tlf , Dyvigvej 11, Holm, 6430 Nordborg 9

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet..

Indkaldelse til generalforsamling. Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. NYHEDSBREV Januar 2010 15. årgang Nr.1 Dagsorden Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2010 afholdes mandag den 1. marts kl. 19.00 i Lindeværftet.. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2

NYHEDSBREV. Med båd til Slesvig. Maj 2003 8. årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2003 8. årgang Nr. 2 Med båd til Slesvig Den 11. april blev Hjortspringbåden kørt til Gottorp Slot i Slesvig. Lastbilen var bestilt til kl. 8, derfor startede flytteholdet kl. 7 med at flytte

Læs mere

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005.

NYHEDSBREV INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. Kalender foråret 2005. NYHEDSBREV Januar 2005 10. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2004 afholdes mandag d. 7. februar 2005 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Maj årgang Nr. 2

Maj årgang Nr. 2 NYHEDSBREV Maj 2009 14. årgang Nr. 2 Kalender Fredag den 5. juni Medlemssejlads, da det er 10 år siden Tilia Alsie blev søsat i Dyvig. Se nærmere i invitationen på næste side. Lørdag eller søndag den 27-28.

Læs mere

Aktiviteter i den kommende tid.

Aktiviteter i den kommende tid. NYHEDSBREV August 2002 7. årgang Nr. 3 Medlemsmøder Aktiviteter i den kommende tid. Mandag den 2. september 2002 kl. 19.30 Et vigtigt emne på dette møde vil være Udlån af Tilia til Landesmuseum på Gottorp

Læs mere

Januar 2006 11. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar 2006 11. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2006 11. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2006 afholdes mandag d. 6. februar 2006 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Januar 2007 12. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar 2007 12. årgang Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2007 12. årgang Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2007 afholdes mandag d. 5. februar 2007 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2002 afholdes mandag d. 4. februar 2002 kl i Lindeværftet.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 2002 afholdes mandag d. 4. februar 2002 kl i Lindeværftet. NYHEDSBREV Januar 22 7. årgang Nr. 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i 22 afholdes mandag d. 4. februar 22 kl. 19.3 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Januar årgang Nr.1. Indkaldelse til generalforsamling

Januar årgang Nr.1. Indkaldelse til generalforsamling NYHEDSBREV Januar 2009 14. årgang Nr.1 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamling i 2009 afholdes mandag d. 2. marts 2009 kl. 19.00 i Lindeværftet. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

d. Ordfører og dirigent

d. Ordfører og dirigent 1) Velkomst og status ved Jesper Jesper bød velkommen og meddelte, at bestyrelsen var samlet, og derudover var Lene Bengtson, Eskil Garner og Steen Madsen inviteret til at deltage, da det forventes, at

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Marts 2004 9. årgang Nr. 2. Besøg årets påskeudstilling i Laugsbygningen i Dyvig

Marts 2004 9. årgang Nr. 2. Besøg årets påskeudstilling i Laugsbygningen i Dyvig NYHEDSBREV Marts 2004 9. årgang Nr. 2 Besøg årets påskeudstilling i Laugsbygningen i Dyvig I lighed med tidligere år holder vi åbent i påskedagene 8. 12. april kl. 13-17. Ud over de faste vagter til at

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014

Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Vester Lindet Borgerforening Nyhedsbrev juli 2014 Sportsuge og sommerfest Traditionen tro afholdes der sportsuge i Vester Lindet. Igen i år bliver det i uge 31. Udvalget for sportsugen har lagt op til

Læs mere