Om den hellige jomfru Barbara.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om den hellige jomfru Barbara."

Transkript

1 Om den hellige jomfru Barbara. for digitalisering af den latinske tekst, for oversættelser fra latin og for noter og kommentarer. lektor Poul E. Jørgensen, Aalborg 33(a)gvdnet.dk Den hellige Barbara siger næppe nulevende protestanter noget, mens hun var meget påskønnet i middelalderen. Vores eneste arv fra dengang er fornavnet, der aldrig gik af brug. Hun stammede angiveligt fra byen Nicomedia i Lilleasien, idag Izmit i Tyrkiet og har angiveligt levet omkring 310, idet hun blev dræbt på kejser Maximianus tid. Hendes liv, der kun er kendt fra legender, fulgte nogenlunde den sædvanlige skabelon for martyrier: hun var kristen i et hedensk romersk samfund. Selv hendes fader, en bygmester, var hedning. Hun var meget smuk, så hendes fader byggede et tårn til hende for at vogte hende mod mændenes blikke - uden at dette motiv dog spiller en større rolle i denne version af legenden. Mægtige mænd ønskede at ægte hende, men Barbara afslog ægteskab - også uden at dette motiv spiller en større rolle i legenden, men det forudsættes at læseren véd at hellige jomfruer afslår ægteskab, da deres sande brudgom er Kristus. Barbara blandede sig imidlertid i faderens byggeplaner om et badehus med to vinduer, idet hun i faderens fravær krævede et tredje vindue sat i - et symbol for treenigheden. Så gik det galt. Barbara er afbildet utallige gange i billedkunsten, normalt sammen med sit tårn. Hun ses også på kalkmalerier i adskillige danske kirker, for eksempel i Tingsted Kirke på Falster, se gå til side 317. Eller i Ottestrup Kirke på Sjælland, se - Hun har spillet en rolle som hjælper for bjergværksarbejdere, for arkitekter, murere og tømrere (det med vinduet) og for artillerister. I det følgende bringes først en oversættelse til dansk af Barbara-legenden fra en latinsk Legenda Aurea, trykt i Köln, af Johann Koelhoff d. Ä. i 1479 (uden angivelse af sidetal). Efter oversættelsen til dansk bringes den latinske tekst. Legenda Aurea er en legendesamling, skrevet på latin, samlet ca af Jacobus a Voragine, som var ærkebiskop i Genova. Samlingen blev særdeles populær i det katolske Europa, både i den latinske version og i oversættelser til folkesprogene. Den var også kendt i Danmark og enkelte af legenderne blev oversat til dansk. Udgaven Köln 1479 giver en ret kort version af legenden, hvor Barbaras argumentation over for faderen og statholderen, samt hendes død står i centrum, mens indslag som Barbaras dåb, hendes ophold i tårnet og miraklerne ved hendes grav kun lige antydes. Den latinske tekst i udgaven Köln 1479 svarer kun delvis til den af Theodor Graesse udgivne i Jacobi a Voragine Legenda Aurea (1. udgave 1846), s Graesses version er langt mere ordrig. Således spiller Barbaras belæring om troen ved Origines en væsentlig rolle; opgøret med faderen og statholderen er nogenlunde det samme som i udgaven Köln 1479, men Graesses udgave slutter af med et par beretninger, der viser at det kan gavne at påkalde Barbara i nødens stund.

2 Forkortelser: Graesse = Theodor Graesse (ed.): Jacobi a Voragine Legenda Aurea (1. udgave 1846), s , på nettet Wolf = Kirsten Wolf: Old Swedish Legends of Saint Barbara, i: Arkiv för nordisk filologi, vol. 114 (Lund 1999), s. 79, på nettet: Köln 1479 = Legenda Aurea, trykt i Köln, af Johann Koelhoff d. Ä. i 1479 (uden angivelse af sidetal). På nettet Vulgata = Vulgata Clementina, en ældre Vulgata-version der brugtes i middelalderen, på nettet = citat efter den autoriserede danske bibeloversættelse af = citat efter den autoriserede danske bibeloversættelse af *************** På kejser Maximianus 1 tid levede der en meget rig, men hedensk mand ved navn Dioscurus 2. Han havde en eneste datter ved navn Barbara. Så han byggede et højt tårn og dér lukkede han hende inde på grund af hendes enestående skønhed, så hun ikke kunne ses af mænd. Nogle af de fornemmeste mænd henvendte sig til ham om han ville acceptere at hun giftede sig. Han steg så op til hende og sagde:»datter, nogle af de mægtige mænd har forespurgt om de kan få dig til hustru. Hvad vil du svare på det?«med forargelse svarede hun:»du skal ikke tvinge mig til at gøre sådan noget, fader 3.«Da han således var blev afvist med foragt af hende, steg han ned og anvendte megen flid på et arbejde med at bygge at badehus over den kilde i hvilken jomfru Barbara hemmeligt var blevet døbt. Han havde nemlig igangsat en mængde håndværkere og givet dem ordrer til hvad der skulle laves. Så drog han afsted til en fjern egn og tilbragte megen tid dér. 1 Maximianus: - død 310, var en tid kejser sammen med Diocletianus, død ca Begge var ihærdige kristenforfølgere. 2 Dioscurus: - if. Graesse s. 898 levede han i Nicomedia, vel det Nicomedia der lå i Lilleasien, idag Izmit (i Tyrkiet), ca. 50 km øst for Istanbul. - Oscar Schade: Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein (Hannover 1854) nævner s. 44 at han i det kölnske skrift Acta S. Barbarae virginis et martyris patronae moerientium fra 1703, som indeholder Barbara-legenden, s. 11 finder følgende: fuit in Oriente apud Aegyptum dux illustris nobilis et valde, dives sed paganus existens et colens idola, qui in civitate residebat nomine Solis etc. = Der var i Østerland i Ægypten en fyrste der var ædel, mægtig og rig, men som var hedning og dyrkede afguder, og som residerede i en by ved navn Solis [Schade mener det kan være Heliopolis. PEJ]. - Wolf citerer s. 72 det samme med fortsættelsen:... ad quam Ioseph cum dulcissimo puero Ihesu et matre benedicta eius gloriosissima virgine Maria propter metum Herodis regis veteri dinoscitur historiographorum confugisse testimonio =... hvortil Josef ifølge historikernes gamle udsagn var flygtet af frygt for Kong Herodes med det meget kære barn Jesus og dennes velsignede og meget ærefulde moder Jomfru Maria. - Tilsvarende lader den ene gammelsvenske version hos Wolf (s. 75) Dyaskorus bo i enom stadh som het solampne. i egyptolande. Til hwilken stadh iosep flydhe mz ihesu christo ok hans modher = i en by som hed Solampne i Ægypten, en by Josef flygtede til med Jesus Kristus og dennes moder. 3 Du skal ikke tvinge mig til at gøre sådan noget, fader: - i den anden hos Wolf aftrykte gammelsvenske legende s. 82 svarer hun: Ffadher nødh mik ther ekke til at taka man mote minom wilia / Thu skalt thz wita at iak engin annan man wil hafwa æn ihesum christum min kæra herra / Hwilkin min siel hafwer sik vthwalt til een brudhgomma = Fader, tving mig ikke til at tage en mand mod min vilje. Du skal vide at jeg ingen anden mand vil have end Jesus Kristus, min kære herre, som min sjæl har udvalgt til min brudgom. - Tilsvarende svar kendes heller ikke hos Graesse s. 899.

3 Men da Barbara steg ned fra tårnet for at se på håndværkernes arbejde, og hun så at der kun var lavet to vinduer, sagde hun til håndværkerne:»hvorfor har I kun sat to vinduer ind?«de siger 4 til hende:»din fader pålagde os at gøre sådan.«hun sagde til dem:»jeg vil at I skal lave et tredje vindue.«de sagde:»frue, vi er bange for at din fader bliver vred på os.«barbara svarede:»det jeg siger til jer, skal I gøre! Jeg får ham til at godkende det.«så accepterede de at lave det tredje vindue. Da Barbara gik gennem badehuset, indridsede hun med sin finger på marmorvæggene 5 det hellige kors tegn som har holdt lige til i dag, og kan ses af fromme besøgende. Da hun var kommet ind i apsis 6 hvor vandet kom ind, bad hun om at dette vand måtte blive helliggjort. Derefter da hun gik op i tårnet, så hun gudebillederne som hendes fader tilbad, og inspireret af Helligånden spyttede hun dem i ansigtet og sagde:»sådan som jer bliver også de, der har lavet jer, alle der stoler på jer 7.«Og hun steg op i tårnet hvor hun bad indtrængende til Herren. Da hendes fader havde afsluttet sit arbejde, kom han tilbage, og da han så de tre vinduer, sagde han til håndværkerne:»hvorfor har I sat tre vinduer ind?«de sagde til ham:»din datter befalede os at gøre sådan.«han kaldte på sin datter og sagde:»datter, du har befalet at sætte tre vinduer i?«hun svarede:»netop. Og jeg gjorde vel i det, thi tre vinduer oplyser hvert menneske, mens to vinduer formørker.«hendes fader tog hende med ned i badehuset og sagde til hende:»hvordan oplyser tre mere end to?«den salige Barbara sagde idet hun pegede på hvert vindue for sig:»dette symboliserer Faderen, dette Sønnen, og dette Helligånden.«Da blev faderen fyldt af raseri 8, og med draget sværd forsøgte han at gennembore hende. Men den salige Barbara stod og bad og en sten revnede 9 som beskyttede hende derinde, og den kastede hende op på et bjerg. Der var to hyrder der vogtede deres får på bjerget og som så hende blive slynget ud med stenen. Hendes fader kom hen til dem og spurgte dem om datteren. Den ene forsøgte at redde hende ved at skjule hende, men den anden pegede på hende med fingeren. Så forbandede Barbara ham og straks blev hans får forvandlet til græshopper, der forblev som sådanne i hans grav 10 til den dag i dag. Men hendes fader der havde fået fat på hende, piskede hende og mens han holdt hende i håret, trak hende ned fra bjerget og lukkede hende inde i en celle og forvarede hende dér med nøgle og lænker, hvorefter han satte vagter op. Derpå sendte han bud til statholderen. Da statholderen hørte hvad der 4 siger: - et sådant skift i tid er meget almindeligt i middelalderligt latin. Der synes ikke at ligge noget særligt i det. 5 indridsede hun med sin finger på marmorvæggene: - nogle læsere har nok syntes det var urealistisk. If. Wolf s. 79 har BHL s. 920 In columnis marmoreis quasi in molli cera dextero pollice vivifice crucis impressit signa = Hun indtrykte i marmorsøjlerne med sin højre tommelfinger, som var det i blødt voks, korsets livgivende tegn. - I familie med BHLversionen er if. Wolf s. 82 en gammelsvensk gengivelse af legenden som har Hon [...] screff korsins tekn j stenstolpa mz sinom finger / oc stenane blotnadho som annat wax = Hun [...] skrev korsets tegn i stensøjlerne med sin finger og stenene blev bløde som voks (tilsvarende i en anden version hos Wolf s. 75). 6 apsis: - fandtes i antikken i verdslige bygninger, i reglen som rum for en kejserstatue. De kristne basillikaer overtog apsis som plads for alteret. 7 Sådan som jer bliver også de, der har lavet jer, alle der stoler på jer: - bearbejdet citat efter Salmernes Bog, kap 115, v. 5: (1992) Sådan bliver også de, der har lavet dem [gudebillederne], alle der stoler på dem. 8 Da blev faderen fyldt af raseri: - hedenske magthaveres reaktion i legender er normalt raseri når de hører om kristendommen eller møder kristne, også når der siges ting de i virkelighedens verden næppe har forudsætninger for at fatte. 9 en sten: - i muren. Graesse s. 900 har: et abscissa est petra = en sten (i muren) rev sig løs (så der blev hul i muren). 10 i hans grav: - står helt umotiveret. If. Graesse s. 900 bliver han forvandlet in statuam marmoream =til en marmorstatue, lidt à la Loths hustru i 1. Mosebog, kap. 19, v. 26, som forbrød sig mod Guds vilje.

4 var sket, befalede han at fremstille hende, men da han så hendes strålende skønhed, sagde han 11 :»Hvad vil du? At jeg skal spare dit liv ved at du ofrer til guderne, eller du bliver udleveret til de grusomste pinsler?«hun svarede:»jeg kan kun ofre til min herre Jesus Kristus som skabte himlen og jorden og alt eksisterende 12. Om dine dæmoner 13 siger salmen 14 : Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. «Grebet af raseri befalede statholderen at hun skulle klædes af og hendes kød flås med tyremiger 15 og derefter gnides med stof af grove gedehår. Sårene, der blev påført hende, var så svære, at hele hendes legeme flød med blod. Han befalede at hun skulle holdes indelukket i fængslet til straffen tog livet af hende. Men midt om natten blev hun omsluttet af lys i cellen. I lyset viste Herren sig for hende og sagde:»hav tillid og vær fortrøstningsfuld, Barbara, thi en stor glæde skal være på grund af dig i himlen og på jorden. Derfor skal du ikke frygte tyrannens trusler. Thi jeg er med dig og befrier dig fra alle de sår der påføres dig.«og straks forsvandt alle sårene. Da morgenen kom, indfinder 16 statholderen sig. Da han så at pinslerne ikke havde skadet hende, sagde han til hende:»der kan man se hvordan guderne har været nådige og holder af dig, Barbara, fordi de har helet dine sår og fjernet dem.«hun svarede og sagde:»sådan er guderne: døve og 11 Da statholderen hørte hvad der var sket, befalede han at fremstille hende, men da han så hendes strålende skønhed, sagde han: - oversat efter Graesse s. 900, idet Köln 1479 ikke er rigtig sammenhængende (se samme sted i den latinske tekst; søg efter Qui veniens). 12 Jesus Kristus som skabte himlen og jorden og alt eksisterende: let ændret citat efter Apostlenes gerninger, kap. 4, v. 24: (1992) Herre, du, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. De latinske versioner ligger dog lidt nærmere hinanden. 13 dæmoner: - et hyppigt brugt udtryk for hedenske afguder. Der antydes ofte at djævle har taget bolig i afgudsbillederne. Kendt er stedet hos Saxo, hvor de kristne, efter indtagelsen af borgen Arcona, vælter vendernes gud Svantevit og en sort dæmon farer ud. Se Saxo: Gesta Danorum, 14. bog: Dæmon in furvi animalis figura penetralibus excedere visus = En dæmon i et dyrs skikkelse sås fare ud af templet (se f. eks. - s. 161A). Det har jo nok bare været en mår eller en kat - hvis det da ikke er en from løgn. 14 salmen: - det følgende citat er en let forkortet udgave af Salmernes Bog, kap. 115, v. 5-8, hvor der tales om fremmede folkeslags guder. I sin helhed lyder versene: (1998) v. 5 Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, v. 6 nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. v.7 De har hænder, dem kan de ikke føle med, de har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. v. 8 Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. Dette citat gentages i sin latinske form gang på gang i martyrlegenderne som argument mod hedenskabens dyrkelse af gudestøtter. 15 tyremiger: - slagvåben dannet af sammenflettede tørrede tyrepenisser. Köln 1479 har neruis thaurinis. Prygling med sådanne synes at have været almindelig, eller også er den hyppige omtale i martyrlegender blot et fast element. I den gammeldanske legendesamling Hellige Kvinder, udg. af C. J. Brandt (Kjöbenhavn 1859) nævnes s. 85 at den hellige Sofias datter Spes bliver banket met thiuræ sinæ = med tyresene, se Gammeldansk Ordbog = opslagsordet thjuresine; i det latinske forlæg bliver hun slået neruis taureis = med tyremiger. - Johan Fritzner: Ordbog over Det gamle norske Sprog (Kristiania 1896) har opslagsordet sinvöndr (ordret senepisk), der forklares som: Oxepeis, Pidsk dannet af Tyrens eller et andet Dyrs Avlelem. St. Victor fra Massilia blev, under Maximianus' forfølgelser, fanget og nervis taureis laceratus = sønderrevet med tyremiger, se Under Diocletian blev Menna indfanget og da han ikke ville tilbede afguderne, Tunc praeses iussit eum primum in stipite tensum nervis taurinis caedere = Så befalede statholderen at han skulle udspændes på en træstamme og tæves med tyremiger. - Se billede af et enkelt tørret lem her - måske har tyremigen i antikken set sådan ud - altså flettet, med håndtag etc., hvorved den snarest ligner en knippel. 16 indfinder: - det latinske forlæg har præsens.

5 blinde og uden forstand og ubevægelige 17. Hvordan kunne de, som ikke evner at hjælpe sig selv, helbrede mine sår? Han som helbredte mig er Kristus, den levende Guds søn, som dú ikke ser, fordi dit hjerte er forhærdet af djævelen.«så blev statholderen grebet af raseri og brølende som en løve 18 befalede han at hendes sider skulle flås og brændende fakler sættes på hende 19, og hun skulle hænges op med omvredne fødder og med en hammer slåes på hovedet indtil blodet gennem hendes næsebor dryppede ned på jorden. Men med blikket rettet mod himlen sagde hun:»du Kristus, som kender mit hjerte, du ved at jeg udholder disse sår for din skyld, derfor må du ikke forlade mig.«så befalede statholderen at hendes bryster skulle skæres af med et sværd. Da de var skåret af, skuede den salige jomfru mod himlen og sagde:»kast mig ikke bort fra dit åsyn, Herre, og tag ikke din hellige ånd fra mig 20.«Dernæst befalede statholderen at hun skulle føres nøgen rundt i byen og piskes så hun fik sår. Så sagde hun, med blikket rettet mod himlen:»herre, min Gud, du som dækker himlen med skyer, vær du min beskytter og hjælper, dæk mit hjertes nøgenhed 21, så det ikke ses af ugudelige og lystne mænd.«så sendte Herren sin engel som dækkede hende med en strålende hvid klædning. Da hun så af soldaterne var blevet ført til en gård, beordrede statholderen hende halshugget. Så førte faderen, der fik hende overdraget af statholderen, hende til bjerget 22, og mens Barbara glad 23 førtes til sejren 24, bad hun til Gud og sagde:»du Herre Jesus Kristus, som udstrakte himlene og skabte jorden, du som satte skel for havet, som befalede de vandfulde skyer at regne på gode og onde 25, som gik på søen 26 og dæmpede den voldsomme storm 27 - thi alt adlyder dig - opfyld for mig, din tjenerinde, denne bøn og vis mig den nåde: Hvis nogen ihukommer dit navn og ihukommer mig på dagen for mit martyrium, Herre, tilregn ham da ikke hans onde gerninger 28. Thi du ved, Herre, at vi 17 Sådan er guderne, døve og blinde og uden forstand og ubevægelige: - kort version af ovennævnte citat fra Salmernes Bog, kap. 115, v brølende som en løve: - der refereres utvivlsomt til 1. Petersbrev, kap. 5, v. 8: (1992) Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. 19 befalede han at hendes sider skulle flås og brændende fakler sættes på hende: - Graesse s. 900 har det lidt enklere; han undlader at gentage skulle bankes til hudløshed, og skriver: befalede han at hænge brændende fakler på hende. 20 Kast mig ikke bort fra dit åsyn, Herre, og tag ikke din hellige ånd fra mig: - let varieret citat fra Salmernes Bog, kap. 51, v. 13: (1931) Kast mig ikke bort fra dit Aasyn og tag ikke din hellige Aand fra mig. 21 dæk mit hjertes nøgenhed: - Köln 1479 har tege nuditatem cordis mei = dæk mit hjertes nøgenhed. Formentlig er det oprindelige: tege nuditatem corporis mei = dæk mit legemes nøgenhed, eftersom Graesse s. 900 har det mere rimelige: tege nudatum corpus meum = dæk mit nøgne legeme. 22 til bjerget: - det hvor hun tidligere var landet? Eller blot til et bjerg? 23 glad: - der er et næsten fast element i martyr-legenderne at martyren glædes over sin dødsdom. 24 førtes til sejren: - hyppigt udtryk for martyrens henrettelse, idet martyren, ligesom Kristus, sejrer over døden - og dermed, i det tilsyneladende nederlag, sejrer også over hedningene. 25 som befalede de vandfulde skyer at regne på gode og onde: - synes at referere til Matthæus-Evangeliet kap. 5, v. 45: (1992) for han [Gud. PEJ] lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. 26 som gik på søen: - refererer til Matthæus-Evangeliet, kap. 14: (1992) v. 25 Men i den fjerde nattevagt kom han [Jesus. PEJ] til dem, gående på søen. v. 26 Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde:»det er et spøgelse,«og de skreg af frygt. 27 dæmpede den voldsomme storm: - refererer vel til Lukas-Evangeliet, kap. 8, v. 24, hvor den sovende Jesus befinder sig med disciplene i en båd i stormvejret: (1992) De gik da hen og vækkede ham og sagde:»mester, Mester! Vi går under!«han rejste sig og truede ad stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. 28 Hvis nogen ihukommer dit navn og ihukommer mig på dagen for mit martyrium, Herre, tilregn ham da ikke hans onde gerninger: : - Graesse s. 901 har det lidt anderledes, samt en vigtig tilføjelse: ne memineris peccatorum ejus in die judicii = tilregn ham da ikke hans synder på dommens dag. - At en helgen opsender den slags bønner og får dem opfyldt, ses her og der i legenderne og er vel en slags propaganda for at dyrkelsen af pågældende helgen kan fortsætte. Svaret kommer da også prompte fra Himlen.

6 er kød 29.«Da lød Herrens stemme som sagde til hende:»kom, min smukkeste og herligste, find hvile på din Faders leje som er i himlene 30. Også det som du ønskede, er dig givet ved mig.«da disse ord var sagt, kom hun til pladsen for martyriet og blev halshugget sammen med den hellige Juliana 31, der på samme sted blev dræbt ved samme martyrium af den samme Dioscurus på samme tid på grund af sin bekendelse til troen. Valentinus, en ærværdig mand, bad om deres legemer, og han stedte de jordiske rester til hvile i Heliopolis 32 i en beskeden bolig, hvor der fejredes mængder af helbredelser 33. Men da faderen gik ned fra bjerget, faldt der ild ned fra himlen og brændte ham op, så der end ikke fandtes aske efter ham. Hun døde den fjerde december, mens Maximianus var kejser og Marcianus var statholder. De sancta Barbara virgine 34. Temporibus imperatoris Maximiani 35 erat quidam vir dyoscorus nomine 36 diues valde sed paganus. Hic habuit filiam vnicam nomine Barbaram. Fecit autem turrim sublimem, ibique reclusit eam vt non videretur ab hominibus propter eminentem eius pulcritudinem. 29 vi er kød: - dvs. vi er svage. Refererer vel til Matthæus-Evangeliet, kap. 26, v. 41: (1992) Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. 30 find hvile på din Faders leje som er i himlen: - må referere til Esaias Bog, kap. 57, v. 2, hvor der siges om den retfærdige der gik bort: De går ind til freden, de hviler på deres leje, de der fulgte den rette vej. 31 blev halshugget sammen med den hellige Juliana: - Graesse s. 901 har samme påstand: Finita est autem sancta Martir Christi Barbara cum sancta Juliana, quinta die mensis Decembris, imperante Maximiano et praesidente Marciano = Og den hellige Kristi martyr Barbara døde sammen med den hellige Juliana, den femte dag i december måned, mens Maximianus var kejser og Marcianus var statholder. - Er formentlig en digterisk frihed. I moderne tid fejres Barbara d. 4. december og Juliana d. 16. februar. - Juliana-legenden i Köln 1479 kender ikke et sådant sammenfald. Graesses version af Juliana-legenden (s ) nævner heller ikke noget i den retning. - Det eneste fælles for de to martyrer er at begge er fra Nicomedia, således hos Graesse s. 177 og s. 198, mens Köln 1479 kun eksplicit nævner Nicomedia i Juliana-legenden. 32 Valentinus, en ærværdig mand, bad om deres legemer, og han stedte de jordiske rester til hvile i Heliopolis: - refererer naturligvis til Matthæus-Evangeliet, kap 27, v : v. 57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus. v. 58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. v. 59 Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen v. 60 og lagde det i den nye grav. - I Heliopolis: Köln 1479 har in loco solis, hvor locus solis er latinsk oversættelse af det græske Heliopolis = Solens by. Wolf fremlægger i sin artikel materiale ang. dette, s. især s. 72. Der var i antikken flere byer der hed Heliopolis, og en af teorierne er at det er et tidligere navn for Nicomedia. 33 Valentinus, en ærværdig mand, bad om deres legemer, og han stedte de jordiske rester til hvile i Solens Sted i en beskeden bolig, hvor der fejredes mængder af helbredelser: - denne sætning findes ikke hos Graesse. 34 De sancta Barbara virgine: - teksten er digitaliseret efter en udgave af Legenda aurea, trykt i Köln, af Johann Koelhoff d. Ä., i 1479 (uden angivelse af sidetal). På nettet - Denne tekst svarer kun delvis til den af Theodor Graesse udgivne i Jacobi a Voragine Legenda Aurea (1. udgave 1846), s , på nettet - Latinske bibelcitater er efter Vulgata Clementina, en ældre Vulgata-version, der brugtes i middelalderen, på nettet Forkortelserne i trykket er opløst. Ligaturerne æ og œ (samt skrivningerne ae og oe) kendes ikke; i lighed med middelalderlige skrifter bruges e (f.eks. hec i st. for hæc; preces for præces; cena for cœna). Dobbelt i skrives ij (martirij for martirii, dijs for diis). Bemærk skrivninger som vt, vnus, vsque = ut, unus, usque, eller: uero, conuocans, oues = vero, convocans, oves. - Personnavne staves ofte med lille. 35 Temporibus imperatoris Maximiani: Maximianus (død 310) var en tid kejser sammen med Diocletianus (død ca. 312). Begge var ihærdige kristenforfølgere.

7 Locuti sunt igitur ei 37 quidam de primatibus vt virum acciperet. Qui ascendens ad eam dixit:»filia, quidam de potentibus monuerunt me vt accipiant te in coniugium. Quid ad hoc respondes?«que cum indignatione respondit:»ne cogas me hoc agere, pater 38.«Qui sic ab ea aspernatus descendit et operam studiose impendit in construendo quodam lauatorio super fontem in quo Barbara virgo baptisata fuerat occulte. Instituerat enim multitudinem artificum et quod deberet fieri, ordinauerat. Profectusque in regionem longinquam fecit ibi tempus non modicum. Descendens vero barbara de turri ad videndum opus artificum vt vidit duas fenestras solummodo factas, dixit artificibus:»quare duas fenestras solummodo instituistis?«dicunt ei:»pater tuus sic nobis mandauit.«dixit eis:»facite mihi fenestram tertiam.«qui dixerunt:»timemus, domina, ne indignetur pater tuus aduersum nos.«barbara respondit:»quod dico vobis, facite! Ego de hoc acquiescere eum faciam.«ipsi vero acquieuerunt vt tertiam fenestram facerent. Perambulans vero barbara natatoria, instituit in marmoribus digito suo 39 sancte crucis signum perdurans vsque in hodiernum diem ad conpunctionem intuentium. Ingressa vero ad absidem in qua gradiebatur aqua, orauit vt aqua illa sanctificaretur. Deinde ascendens turrim, vidit simulacra que colebat pater eius, et afflata spiritu sancto spuit in faciem eorum dicens:»similes vestri fiant qui faciunt vos et omnes qui confidunt in vobis 40.«Et ascendens in turrim erat ibidem deprecans dominum. Finito autem opere reversus est pater eius, et contemplans tres fenestras dixit artificibus:»quare tres fenestras instituistis?«dicunt ei:»filia tua sic nobis precepit.«ipse uero, conuocans filiam suam, ait:»filia, tu imperasti tres fenestras institui?«ipsa respondit:»etiam. Etenim bene feci, nam tres fenestre illuminant omnem hominem, due vero obnubilant.«et assumens eam, pater eius 36 quidam vir dyoscorus nomine: - if. Graesse s. 898 levede han i Nicomedia, vel det Nicomedia der lå i Lilleasien, idag Izmit (i Tyrkiet), ca. 50 km øst for Istanbul. - if. Graesse s. 898 levede han i Nicomedia, vel det Nicomedia der lå i Lilleasien, idag Izmit (i Tyrkiet), ca. 50 km øst for Istanbul. - Oscar Schade: Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein (Hannover 1854) nævner s. 44 at han i det kölnske skrift Acta S. Barbarae virginis et martyris patronae moerientium fra 1703, som indeholder Barbara-legenden, s. 11 finder følgende: fuit in Oriente apud Aegyptum dux illustris nobilis et valde, dives sed paganus existens et colens idola, qui in civitate residebat nomine Solis etc. = Der var i Østerland i Ægypten en fyrste der var ædel, mægtig og rig, men som var hedning og dyrkede afguder, og som residerede i en by ved navn Solis [Schade mener det kan være Heliopolis. PEJ]. - Wolf citerer s. 72 det samme med fortsættelsen:... ad quam Ioseph cum dulcissimo puero Ihesu et matre benedicta eius gloriosissima virgine Maria propter metum Herodis regis veteri dinoscitur historiographorum confugisse testimonio =... hvortil Josef ifølge historikernes gamle udsagn var flygtet af frygt for Kong Herodes med det meget kære barn Jesus og dennes velsignede og meget ærefulde moder Jomfru Maria. - Tilsvarende lader den ene gammelsvenske version hos Wolf (s. 75) Dyaskorus bo i enom stadh som het solampne. i egyptolande. Til hwilken stadh iosep flydhe mz ihesu christo ok hans modher = i en by som hed Solampne i Ægypten, en by Josef flygtede til med Jesus Kristus og dennes moder. 37 ei = til faderen 38 Ne cogas me hoc agere, pater: - i den anden hos Wolf aftrykte gammelsvenske legende s. 82 svarer hun: Ffadher nødh mik ther ekke til at taka man mote minom wilia / Thu skalt thz wita at iak engin annan man wil hafwa æn ihesum christum min kæra herra / Hwilkin min siel hafwer sik vthwalt til een brudhgomma = Fader, tving mig ikke til at tage en mand mod min vilje. Du skal vide at jeg ingen anden mand vil have end Jesus Kristus, min kære herre, som min sjæl har udvalgt til min brudgom. - Tilsvarende svar kendes heller ikke hos Graesse s instituit in marmoribus digito suo: - nogle læsere har nok syntes det var urealistisk. If. Wolf s. 79 har BHL s. 920 In columnis marmoreis quasi in molli cera dextero pollice vivifice crucis impressit signa = Hun indtrykte i marmorsøjlerne med sin højre tommelfinger, som var det i blødt voks, korsets livgivende tegn. I familie med BHL-versionen er if. Wolf s. 82 en gammelsvensk gengivelse af legenden som har Hon [...] screff korsins tekn j stenstolpa mz sinom finger / oc stenane blotnadho som annat wax = Hun [...] skrev korsets tegn i stensøjlerne med sin finger og stenene blev bløde som voks (tilsvarende i en anden version hos Wolf s. 75). 40 Similes vestri fiant qui faciunt vos et omnes qui confidunt in vobis: - bearbejdet citat efter Vulgata, Salmernes Bog, kap 115, v. 16: Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis.

8 descendit in natatoria et dixit ei:»quomodo tres illuminant et plus duabus?«beata barbara singulas fenestras designans, dixit:»hec patrem, hec filium, hec innuit 41 spiritum sanctum.«tunc pater eius furore repletus 42, euaginato 43 gladio conatus est eam transuerberare 44. Orauit vero beata barbara et scissa est petra vna 45 que suscepit eam intra se et eiecit super montem 46. Erant autem duo pastores oues in monte pascentes qui et viderunt eam cum lapide transferri. Accedens vero pater eius, interrogauit eos de filia. Tunc vnus quidem studuit eam celando saluare, alter vero digito monstrauit eam. Tunc maledixit ei barbara 47 et statim facte sunt oues eius locuste que sic permanent in eius sepulchro 48 usque in hodiernum diem. At uero pater eius recipiens eam flagellauit, et tenens comam capitis eius abstraxit eam a monte et reclusit eam in cella, quam muniens claui et catenis constituit custodes, et abiens nunciauit presidi 49. Qui veniens sedebat pro tribunali et sibi a patre presentare 50 puelle admirans pulcritudinem dixit:»quid vis, aut parce tibi ipsi sacrificando dijs, aut acerrimis tormentis tradi.«que respondit:»ego habeo sacrificare domino meo iesu christo qui fecit cœlum et terram et omnia que in eis sunt 51. De demonibus 52 tuis dicit psalmus: 53 Os habent et non loquentur, oculos habent, et non videbunt. Aures habent et non audient. Nares habent, et non odorabunt. Pedes habent et non ambulabunt nec clamabunt in gutture suo. Similes illis fiant qui faciunt ea et omnes qui confidunt in eis. «Tunc preses furore repletus iussit eam expoliari et eius carnes neruis thaurinis 54 discerpi 55 et cilicinis texturis defricare. Que plage tam grauiter illate sunt ei vt omne corpus eius cruentaretur sanguine. Et iussit vt recluderetur in carcere donec tractaret qua pena consumeretur. 41 innuit: symboliserer (egl. giver et vink om noget, kendetegner). 42 furore repletus: - hedenske magthaveres reaktion i legender er normalt raseri når de hører om kristendommen eller møder kristne, også når der siges ting de i virkelighedens verden næppe har forudsætninger for at fatte. 43 evaginato: trukket af skeden (vagina: skede). 44 transverberare: gennembore (verberare = støde, ramme). 45 scissa est petra una: - en sten (i muren) revnede. Graesse s. 900 har: et abscissa est petra = en sten (i muren) rev sig løs (så der blev hul i muren). 46 que suscepit eam intra se et eiecit super montem: - que = stenen. - eiecit super montem: der menes: eiecit eam super montem, altså stenen kastede hende etc. - Graesse s. 900 har: et suscepit eam intus et eiecit eam super montem. 47 tunc maledixit ei Barbara: - if. Graesse s. 900 bliver han forvandlet in statuam marmoream, lidt à la Loths hustru i 1. Mosebog, kap. 19, v. 26, som forbrød sig mod Guds vilje. 48 in eius sepulchro: - står helt umotiveret. If. Graesse s. 900 bliver han forvandlet in statuam marmoream, lidt à la Loths hustru i 1. Mosebog, kap. 19, v. 26, som forbrød sig mod Guds vilje. 49 presidi: statholder (nom. sgl. præses). Graesse s. 900 kalder ham Marcianus. 50 sibi af patre presentare: - andre tryk har presentate. Således Konrad Winters von Homborch, Köln 1480, se - Graesse s. 900 har det bedre: Audiens ergo praeses jussit eam praesentari, praeses autem videns miram pulchritudinem ejus dixit etc. 51 iesu christo qui fecit cœlum et terram et omnia que in eis sunt: let ændret citat efter Vulgata, Apostlenes gerninger, kap. 4, v. 24: tu es qui fecisti cælum et terram, mare et omnia quæ in eis sunt. 52 demonibus: - et hyppigt brugt udtryk for hedenske afguder. Der antydes ofte at djævle har taget bolig i afgudsbillederne. Kendt er stedet hos Saxo, hvor de kristne, efter indtagelsen af borgen Arcona, vælter vendernes gud Svantevit og en sort dæmon farer ud (se Saxo: Gesta Danorum, 14. bog: Dæmon in furvi animalis figura penetralibus excedere visus, se f. eks. - s. 161A). 53 Os habent etc.: - let forkortet citat fra Vulgata Clementina, Salmernes Bog kap. 113, v (1992: Salmernes Bog, kap. 115, v. 5-8): v. 13 Os habent et non loquentur; oculos habent, et non videbunt. v. 14 Aures habent et non audient; nares habent, et non odorabunt. v. 15 Manus habent, et non palpabunt; pedes habent et non ambulabunt; non clamabunt in gutture suo. v. 16 Similes illis fiant qui faciunt ea et omnes qui confidunt in eis. - Dette citat gentages gang på gang i martyrlegenderne som argument mod hedenskabens dyrkelse af gudestøtter. 54 neruis thaurinis: tyremiger, et slagvåben dannet af sammenflettede tørrede tyrepenisser. Prygling med sådanne synes at have været almindelig, eller også er den hyppige omtale i martyrlegender blot et fast element. I den gammeldanske legendesamling Hellige Kvinder, udg. af C. J. Brandt (Kjöbenhavn 1859) nævnes s. 85 at den hellige Sofias datter Spes

9 Media autem nocte circumfulsit 56 eam lux de celo. In qua apparuit ei dominus dicens:»confide et confortare, Barbara, quia copiosum gaudium de te sit in celo et in terra. Non ergo metuas minas 57 tiranni. Ego enim sum tecum et eruam 58 te ab omnibus plagis que inferuntur tibi.«tunc statim omnes plage non conparuerunt. Mane autem facto presidi presentatur. Qui videns quod illata tormenta non nocerent, dixit ei:»ecce quomodo propiciati 59 sunt tibi dij, et diligunt te, Barbara, quia plagas tuas sanantes obduxerunt.«que respondens dixit:»similes sunt dij: surdi et ceci et sine intellectu et immobiles. Quomodo poterant plagas meas curare qui remedium sibi ipsis non possunt prestare? Ille autem qui me curauit est Christus, filius dei viui quem tu non vides eo quod cor tuum a dyabolo induratum est.«tunc iratus preses et fremens vt leo 60 iussit discerpi latera eius et lampades 61 ardentes applicari 62 versisque 63 pedibus suspendi et malleo caput eius tundi vsque dum per eius nares sanguis distillaret in terram. Ipsa verum intuita in celum dixit:»tu nosti, cordis mei cognitor christe, quod propter te has plagas sustineo, ideo non derelinquas me.«tunc preses iussit abscidi gladio mamillas eius 64. bliver banket met thiuræ sinæ = med tyresene, hvor if. Gammeldansk Ordbog = opslagsordet thjuresine, det latinske forlæg har neruis taureis. - Johan Fritzner: Ordbog over Det gamle norske Sprog (Kristiania 1896) har opslagsordet sinvöndr (ordret senepisk), der forklares som: Oxepeis, Pidsk dannet af Tyrens eller et andet Dyrs Avlelem. St. Victor fra Massilia blev, under Maximianus' forfølgelser, fanget og nervis taureis laceratus, se Under Diocletian blev St. Menna indfanget og da han ikke ville tilbede afguderne, Tunc praeses iussit eum primum in stipite tensum nervis taurinis caedere, se etc. - Se billede af et enkelt tørret lem her - måske har tyremigen i antikken set sådan ud - altså flettet, med håndtag etc., hvorved den snarest ligner en knippel. 55 neruis thaurinis discerpi: - verbalformen discerpi bruges to gange i legenden, men kun her sammen med neruis thaurinis. Det synes blot mærkeligt at det anvendes i forbindelse med et slagvåben, som næppe primært bruges til at flå huden i stykker med. I noten ovenfor ses at St. Victor bliver nervis taureis laceratus, altså samme virkning af slagene. If. Cornelius a Lapide: Commentarius in Quatuor Prophetas Majores (Secunda editio, Venedig 1717), s. 403 bliver St. Menas nervis boum cæsus, ungulis laceratus, altså banket med ét redskab og flået med et andet.if. netudgaven af Martyrologium Romanum, se for marts måned, bliver St. Papas verberibus caesus, ungulis ferreis laceratus. Wolf gengiver i sin artikel en gammelsvensk oversættelse af Barbara-legenden hvor nærværende sted står således beskrevet: (s. 76) Marcianus wredher bödh hona föra af klädhom. ok rifwa hänna köt mz iärnkrokom = den vrede Marcianus bøde at afklæde hende og sønderrive hendes kød med jernkroge. Den svenske tekst kender altså ikke til tyremigerne. Næste sted hvor discerpi forekommer i Köln 1479, lyder den gammelsvenske tekst (s. 77) Tha bödh han at kötmangara mz gislom som heta skorpiones skuldo flängia hona = da bød han at bødlerne skulle flænge hende med svøber som kaldes skorpioner [svøber med spidse kroge. PEJ]. - Konklusionen kunne være at Köln 1479 er en nedkortelse af en vending som: slået med x, flået med y. 56 circumfulsit: - infinitiv circumfulgere. fulgere = stråle lyse. 57 minas: trusler 58 eruam: befrier; inf. eruere. 59 propiciati (klassisk latin: propitiati): været nådige; inf. propitiare. 60 fremens ut leo: - der refereres utvivlsomt til Vulgata, 1. Petersbrev, kap. 5, v. 8: adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret. 61 lampades: fakler (nom. sgl. lampas, et låneord fra græsk). 62 iussit discerpi latera eius et lampades ardentes applicari: - Graesse s. 900 har det lidt enklere; han undlader at gentage discerpi latera eius og skriver: jussit ei lampades ardentes applicari ad latera. 63 versisque: - versus = vredet om (inf. vertere). 64 iussit abscidi gladio mamillas eius: - seksuelt inspirerede straffe mod kvinder er hyppigt forekommende i martyrlegender, men synes aldrig at forekomme mod mænd.

10 Quibus abscisis aspiciens in celum beata virgo dixit:»ne proijcias 65 me, domine, a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me 66.«Deinde iussit eam nudam circuire ciuitatem et plagas inferendo 67 flagellari. Que intuens in celum dixit:»domine deus, qui operis celum nubibus, protector meus esto et adiutor, tege nuditatem cordis mei 68 vt a impijs 69 viris et lasciuis 70 non videatur.«tunc misit dominus angelum suum qui operuit eam stola candida. Igitur ducta a militibus in quoddam predium 71, preces precepit eam gladio plecti. Quam pater a preside suscipiens perduxit vsque ad montem, et dum beata barbara gaudens 72 super victoria 73 duceretur orabat deum dicens:»domine ihesu christe, qui celos extendisti et terram fundasti, qui mari terminum posuisti, qui precepisti imbriferas 74 nubes distillari super bonos et malos 75, qui super mare ambulasti 76 et tumentem ventum sedasti 77 - omnia enim tibi obediunt - presta mihi famule tue petitionem hanc et gratiam vt siquis memorauerit nomen tuum, faciens memoriam mei in die martirij mei, domine, ne memineris 78 iniquitatum eius 79. Tu enim nosti, domine, quia caro sumus 80.«Tunc facta est vox domini ad eam dicens:»veni, pulcerrima mea ac letissima, requiesce in cubili patris tui qui est in celis 81. Hec autem que postulasti data sunt tibi a me.«65 proijcias: læses projicias (inf. projicere). 66 Ne proijcias me, domine, a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me: - let varieret citat fra Vulgata, Salmernes Bog, kap. 50, v. 13: Ne projicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 67 plagas inferendo: - Graesse s. 900 har plagis inferentibus. 68 tege nuditatem cordis mei: - formentlig er det oprindelige: tege nuditatem corporis mei, eftersom Graesse s. 900 har det mere rimelige: tege nudatum corpus meum. 69 impiis: gudløse, ryggesløse (nom. sgl. mask. impius). 70 lascivis: lystne, liderlige 71 predium: - på klassisk latin prædium. Synes her at betyde en gård (på landet). 72 gaudens: - der er et næsten fast element i martyr-legenderne at martyren glædes over sin dødsdom. 73 super victoria: - hyppigt udtryk for martyrens henrettelse, idet martyren, ligesom Kristus, sejrer over døden - og dermed, i det tilsyneladende nederlag, sejrer også over hedningene. 74 imbriferas: regnfulde (imber: regn). 75 qui precepisti imbriferas nubes distillari super bonos et malos: - synes at referere til Matthæus-Evangeliet kap. 5, v. 45: ut sitis filii Patris vestri, qui in cælis est : qui solem suum oriri facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos. 76 qui super mare ambulasti: - refererer til Matthæus-Evangeliet, kap. 14: v. 25 Quarta enim vigilia noctis, venit ad eos ambulans super mare. v. 26 Et videntes eum super mare ambulantem, turbati sunt, dicentes: Quia phantasma est. Et præ timore clamaverunt. 77 tumentem ventum sedasti: - refererer vel til Lukas-Evangeliet, kap. 8, v. 24: Accedentes autem suscitaverunt eum, dicentes: Præceptor, perimus. At ille surgens, increpavit ventum, et tempestatem aquæ, et cessavit, et facta est tranquillitas. 78 memineris: - verbet memini styrer genitiv. 79 siquis memorauerit nomen tuum, faciens memoriam mei in die martirij mei, domine, ne memineris iniquitatum eius: - Graesse s. 901 har det lidt anderledes, samt en vigtig tilføjelse: si quis memor fuerit nominis tui et famulae tuae, faciens memoriam passiones meae, domine, ne memineris peccatorum ejus in die judicii. - At en helgen opsender den slags bønner og får dem opfyldt, ses her og der i legenderne og er vel en slags propaganda for at dyrkelsen af pågældende helgen kan fortsætte. Svaret kommer da også prompte fra Himlen. 80 caro sumus: - dvs. vi er svage. Refererer vel til Vulgata, Matthæus-Evangeliet, kap. 26, v. 41: Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. 81 requiesce in cubili patris tui qui est in celis: - må referere til Vulgata, Esaias Bog, kap. 57, v. 2, hvor der siges om den retfærdige der gik bort: Veniat pax; requiescat in cubili suo qui ambulavit in directione sua.

11 Et dictis his venit ad locum martitij et a patre suo decollata est cum sancta iuliana 82 que in eodem loco per eundem dyoscorum eodem tempore propter eiusdem fidei confessionem et eodem genere martirij est consummata. Quarum corpora valentinus vir venerabilis petijt, et habita ea reposuit in loco solis in habitaculum 83 modicum in quo et sanationes plurime celebrantur 84. Descente vero patre a monte ignis descendit de celo et combussit eum ita vt nec puluis eius inueniretur. Passa est autem imperante maximiano sub preside marciano secundo nonas decembris decollata est cum sancta iuliana: - Graesse s. 901 har samme påstand: Finita est autem sancta Martir Christi Barbara cum sancta Juliana, quinta die mensis Decembris, imperante Maximiano et praesidente Marciano. - Er formentlig en digterisk frihed. I moderne tid fejres Barbara d. 4. december og Juliana d. 16. februar. - Juliana-legenden i Köln 1479 kender ikke et sådant sammenfald. Graesses version af Juliana-legenden (s ) nævner heller ikke noget i den retning. - Det eneste fælles for de to martyrer er at begge er fra Nicomedia, således hos Graesse s. 177 og s. 198, mens Köln 1479 kun eksplicit nævner Nicomedia i Juliana-legenden. 83 Quarum corpora valentinus vir venerabilis petijt, et habita ea reposuit in loco solis in habitaculum etc.: - refererer naturligvis til Vulgata, Matthæus-Evangeliet, kap 27, v : v. 57 Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu; v. 58 hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Tunc Pilatus jussit reddi corpus. v. 59 Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda, v. 60 et posuit illud in monumento suo novo etc. - Locus solis er latinsk oversættelse af det græske Heliopolis = Solens by. Kirsten Wolf: Old Swedish Legends of Saint Barbara, i: Arkiv för nordisk filologi, vol. 114 (Lund 1999), s (på nettet: fremlægger materiale ang. dette. Der var i antikken flere byer der hed Heliopolis, og en af teorierne er at det er et tidligere navn for Nicomedia, se især Wolf s Quarum corpora valentinus vir venerabilis petijt, et habita ea reposuit in loco solis in habitaculum modicum in quo et sanationes plurime celebrantur: - denne sætning findes ikke hos Graesse. 85 secundo nonas decembris: - 4. december.

Vor Frues Himmelfart i gammeldansk oversættelse 1. Huore vorfrue 2 vor optagen 3.

Vor Frues Himmelfart i gammeldansk oversættelse 1. Huore vorfrue 2 vor optagen 3. Vor Frues Himmelfart i gammeldansk oversættelse 1. Die Himmelfahrt Unserer Lieben Frau in einer altdänischen Fassung. L'Assomption de la Vierge en prose danoise ancienne. The Assumption of Our Lady in

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Ordo Missæ. Den Hellige Messe. Efter messebogen af 1962

Ordo Missæ. Den Hellige Messe. Efter messebogen af 1962 Ordo Missæ Den Hellige Messe Efter messebogen af 1962 Introduktion Messebogen af 1962 har en lang historie der strækker sig tilbage til den tidligste romerske messeform. Den romerske liturgi har udviklet

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

1. Boccaccios version. 4 Dansk oversættelse.

1. Boccaccios version. 4 Dansk oversættelse. Pave Johanna. Tekstsammenstilling samt oversættelse af latinske og tyske tekster ved lektor Poul E. Jørgensen. email: 33(a)gvdnet.dk Poul E. Jørgensen for oversættelser fra latin og tysk samt for udskriften

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin. Et undervisningsmateriale fra

Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin. Et undervisningsmateriale fra Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin 2011 Et undervisningsmateriale fra Salmesangsprojekt 2011 Undervisningsmaterialet er udarbejdet af KOST - Kirkerne i Odsherreds SkoleTjeneste

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

2. Kirkerum og kirkeår

2. Kirkerum og kirkeår 1 Morten Møbjerg: Manuskript til 2. Kirkerum og kirkeår Kirkerummet Kirkerne i det russiske landskab med deres løgkupler, der lyser i gyldne, blå eller grønne farver, sætter et afgørende præg på dette

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005

ANDAGT. Bibelen - Guds ord. Læs. Aktivitet. Sang. Bøn. Tekst. puslinge/tumlinge november 2005 Bibelen - Guds ord Joh.20.30-31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn,

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr!

Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! 1 Djævlen og Det Ny Babylons største sejr! Intet kan være større end dette at få, ikke tusinde heller ikke millioner, men milliarder af mennesker verden over, hvoraf en meget stor procentdel i forvejen

Læs mere

glimt fra Stephanius og Pontanus Saxo-diskussioner sidst i 1620rne

glimt fra Stephanius og Pontanus Saxo-diskussioner sidst i 1620rne DET STED HOS S AXO DU SPØRGER OM glimt fra Stephanius og Pontanus Saxo-diskussioner sidst i 1620rne Af Karen Skovgaard-Petersen Locus porro, de quo quæris, Saxonis nostri Grammatici glimpses of Stephanius

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere