Om den hellige jomfru Barbara.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om den hellige jomfru Barbara."

Transkript

1 Om den hellige jomfru Barbara. for digitalisering af den latinske tekst, for oversættelser fra latin og for noter og kommentarer. lektor Poul E. Jørgensen, Aalborg 33(a)gvdnet.dk Den hellige Barbara siger næppe nulevende protestanter noget, mens hun var meget påskønnet i middelalderen. Vores eneste arv fra dengang er fornavnet, der aldrig gik af brug. Hun stammede angiveligt fra byen Nicomedia i Lilleasien, idag Izmit i Tyrkiet og har angiveligt levet omkring 310, idet hun blev dræbt på kejser Maximianus tid. Hendes liv, der kun er kendt fra legender, fulgte nogenlunde den sædvanlige skabelon for martyrier: hun var kristen i et hedensk romersk samfund. Selv hendes fader, en bygmester, var hedning. Hun var meget smuk, så hendes fader byggede et tårn til hende for at vogte hende mod mændenes blikke - uden at dette motiv dog spiller en større rolle i denne version af legenden. Mægtige mænd ønskede at ægte hende, men Barbara afslog ægteskab - også uden at dette motiv spiller en større rolle i legenden, men det forudsættes at læseren véd at hellige jomfruer afslår ægteskab, da deres sande brudgom er Kristus. Barbara blandede sig imidlertid i faderens byggeplaner om et badehus med to vinduer, idet hun i faderens fravær krævede et tredje vindue sat i - et symbol for treenigheden. Så gik det galt. Barbara er afbildet utallige gange i billedkunsten, normalt sammen med sit tårn. Hun ses også på kalkmalerier i adskillige danske kirker, for eksempel i Tingsted Kirke på Falster, se gå til side 317. Eller i Ottestrup Kirke på Sjælland, se - Hun har spillet en rolle som hjælper for bjergværksarbejdere, for arkitekter, murere og tømrere (det med vinduet) og for artillerister. I det følgende bringes først en oversættelse til dansk af Barbara-legenden fra en latinsk Legenda Aurea, trykt i Köln, af Johann Koelhoff d. Ä. i 1479 (uden angivelse af sidetal). Efter oversættelsen til dansk bringes den latinske tekst. Legenda Aurea er en legendesamling, skrevet på latin, samlet ca af Jacobus a Voragine, som var ærkebiskop i Genova. Samlingen blev særdeles populær i det katolske Europa, både i den latinske version og i oversættelser til folkesprogene. Den var også kendt i Danmark og enkelte af legenderne blev oversat til dansk. Udgaven Köln 1479 giver en ret kort version af legenden, hvor Barbaras argumentation over for faderen og statholderen, samt hendes død står i centrum, mens indslag som Barbaras dåb, hendes ophold i tårnet og miraklerne ved hendes grav kun lige antydes. Den latinske tekst i udgaven Köln 1479 svarer kun delvis til den af Theodor Graesse udgivne i Jacobi a Voragine Legenda Aurea (1. udgave 1846), s Graesses version er langt mere ordrig. Således spiller Barbaras belæring om troen ved Origines en væsentlig rolle; opgøret med faderen og statholderen er nogenlunde det samme som i udgaven Köln 1479, men Graesses udgave slutter af med et par beretninger, der viser at det kan gavne at påkalde Barbara i nødens stund.

2 Forkortelser: Graesse = Theodor Graesse (ed.): Jacobi a Voragine Legenda Aurea (1. udgave 1846), s , på nettet Wolf = Kirsten Wolf: Old Swedish Legends of Saint Barbara, i: Arkiv för nordisk filologi, vol. 114 (Lund 1999), s. 79, på nettet: Köln 1479 = Legenda Aurea, trykt i Köln, af Johann Koelhoff d. Ä. i 1479 (uden angivelse af sidetal). På nettet Vulgata = Vulgata Clementina, en ældre Vulgata-version der brugtes i middelalderen, på nettet = citat efter den autoriserede danske bibeloversættelse af = citat efter den autoriserede danske bibeloversættelse af *************** På kejser Maximianus 1 tid levede der en meget rig, men hedensk mand ved navn Dioscurus 2. Han havde en eneste datter ved navn Barbara. Så han byggede et højt tårn og dér lukkede han hende inde på grund af hendes enestående skønhed, så hun ikke kunne ses af mænd. Nogle af de fornemmeste mænd henvendte sig til ham om han ville acceptere at hun giftede sig. Han steg så op til hende og sagde:»datter, nogle af de mægtige mænd har forespurgt om de kan få dig til hustru. Hvad vil du svare på det?«med forargelse svarede hun:»du skal ikke tvinge mig til at gøre sådan noget, fader 3.«Da han således var blev afvist med foragt af hende, steg han ned og anvendte megen flid på et arbejde med at bygge at badehus over den kilde i hvilken jomfru Barbara hemmeligt var blevet døbt. Han havde nemlig igangsat en mængde håndværkere og givet dem ordrer til hvad der skulle laves. Så drog han afsted til en fjern egn og tilbragte megen tid dér. 1 Maximianus: - død 310, var en tid kejser sammen med Diocletianus, død ca Begge var ihærdige kristenforfølgere. 2 Dioscurus: - if. Graesse s. 898 levede han i Nicomedia, vel det Nicomedia der lå i Lilleasien, idag Izmit (i Tyrkiet), ca. 50 km øst for Istanbul. - Oscar Schade: Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein (Hannover 1854) nævner s. 44 at han i det kölnske skrift Acta S. Barbarae virginis et martyris patronae moerientium fra 1703, som indeholder Barbara-legenden, s. 11 finder følgende: fuit in Oriente apud Aegyptum dux illustris nobilis et valde, dives sed paganus existens et colens idola, qui in civitate residebat nomine Solis etc. = Der var i Østerland i Ægypten en fyrste der var ædel, mægtig og rig, men som var hedning og dyrkede afguder, og som residerede i en by ved navn Solis [Schade mener det kan være Heliopolis. PEJ]. - Wolf citerer s. 72 det samme med fortsættelsen:... ad quam Ioseph cum dulcissimo puero Ihesu et matre benedicta eius gloriosissima virgine Maria propter metum Herodis regis veteri dinoscitur historiographorum confugisse testimonio =... hvortil Josef ifølge historikernes gamle udsagn var flygtet af frygt for Kong Herodes med det meget kære barn Jesus og dennes velsignede og meget ærefulde moder Jomfru Maria. - Tilsvarende lader den ene gammelsvenske version hos Wolf (s. 75) Dyaskorus bo i enom stadh som het solampne. i egyptolande. Til hwilken stadh iosep flydhe mz ihesu christo ok hans modher = i en by som hed Solampne i Ægypten, en by Josef flygtede til med Jesus Kristus og dennes moder. 3 Du skal ikke tvinge mig til at gøre sådan noget, fader: - i den anden hos Wolf aftrykte gammelsvenske legende s. 82 svarer hun: Ffadher nødh mik ther ekke til at taka man mote minom wilia / Thu skalt thz wita at iak engin annan man wil hafwa æn ihesum christum min kæra herra / Hwilkin min siel hafwer sik vthwalt til een brudhgomma = Fader, tving mig ikke til at tage en mand mod min vilje. Du skal vide at jeg ingen anden mand vil have end Jesus Kristus, min kære herre, som min sjæl har udvalgt til min brudgom. - Tilsvarende svar kendes heller ikke hos Graesse s. 899.

3 Men da Barbara steg ned fra tårnet for at se på håndværkernes arbejde, og hun så at der kun var lavet to vinduer, sagde hun til håndværkerne:»hvorfor har I kun sat to vinduer ind?«de siger 4 til hende:»din fader pålagde os at gøre sådan.«hun sagde til dem:»jeg vil at I skal lave et tredje vindue.«de sagde:»frue, vi er bange for at din fader bliver vred på os.«barbara svarede:»det jeg siger til jer, skal I gøre! Jeg får ham til at godkende det.«så accepterede de at lave det tredje vindue. Da Barbara gik gennem badehuset, indridsede hun med sin finger på marmorvæggene 5 det hellige kors tegn som har holdt lige til i dag, og kan ses af fromme besøgende. Da hun var kommet ind i apsis 6 hvor vandet kom ind, bad hun om at dette vand måtte blive helliggjort. Derefter da hun gik op i tårnet, så hun gudebillederne som hendes fader tilbad, og inspireret af Helligånden spyttede hun dem i ansigtet og sagde:»sådan som jer bliver også de, der har lavet jer, alle der stoler på jer 7.«Og hun steg op i tårnet hvor hun bad indtrængende til Herren. Da hendes fader havde afsluttet sit arbejde, kom han tilbage, og da han så de tre vinduer, sagde han til håndværkerne:»hvorfor har I sat tre vinduer ind?«de sagde til ham:»din datter befalede os at gøre sådan.«han kaldte på sin datter og sagde:»datter, du har befalet at sætte tre vinduer i?«hun svarede:»netop. Og jeg gjorde vel i det, thi tre vinduer oplyser hvert menneske, mens to vinduer formørker.«hendes fader tog hende med ned i badehuset og sagde til hende:»hvordan oplyser tre mere end to?«den salige Barbara sagde idet hun pegede på hvert vindue for sig:»dette symboliserer Faderen, dette Sønnen, og dette Helligånden.«Da blev faderen fyldt af raseri 8, og med draget sværd forsøgte han at gennembore hende. Men den salige Barbara stod og bad og en sten revnede 9 som beskyttede hende derinde, og den kastede hende op på et bjerg. Der var to hyrder der vogtede deres får på bjerget og som så hende blive slynget ud med stenen. Hendes fader kom hen til dem og spurgte dem om datteren. Den ene forsøgte at redde hende ved at skjule hende, men den anden pegede på hende med fingeren. Så forbandede Barbara ham og straks blev hans får forvandlet til græshopper, der forblev som sådanne i hans grav 10 til den dag i dag. Men hendes fader der havde fået fat på hende, piskede hende og mens han holdt hende i håret, trak hende ned fra bjerget og lukkede hende inde i en celle og forvarede hende dér med nøgle og lænker, hvorefter han satte vagter op. Derpå sendte han bud til statholderen. Da statholderen hørte hvad der 4 siger: - et sådant skift i tid er meget almindeligt i middelalderligt latin. Der synes ikke at ligge noget særligt i det. 5 indridsede hun med sin finger på marmorvæggene: - nogle læsere har nok syntes det var urealistisk. If. Wolf s. 79 har BHL s. 920 In columnis marmoreis quasi in molli cera dextero pollice vivifice crucis impressit signa = Hun indtrykte i marmorsøjlerne med sin højre tommelfinger, som var det i blødt voks, korsets livgivende tegn. - I familie med BHLversionen er if. Wolf s. 82 en gammelsvensk gengivelse af legenden som har Hon [...] screff korsins tekn j stenstolpa mz sinom finger / oc stenane blotnadho som annat wax = Hun [...] skrev korsets tegn i stensøjlerne med sin finger og stenene blev bløde som voks (tilsvarende i en anden version hos Wolf s. 75). 6 apsis: - fandtes i antikken i verdslige bygninger, i reglen som rum for en kejserstatue. De kristne basillikaer overtog apsis som plads for alteret. 7 Sådan som jer bliver også de, der har lavet jer, alle der stoler på jer: - bearbejdet citat efter Salmernes Bog, kap 115, v. 5: (1992) Sådan bliver også de, der har lavet dem [gudebillederne], alle der stoler på dem. 8 Da blev faderen fyldt af raseri: - hedenske magthaveres reaktion i legender er normalt raseri når de hører om kristendommen eller møder kristne, også når der siges ting de i virkelighedens verden næppe har forudsætninger for at fatte. 9 en sten: - i muren. Graesse s. 900 har: et abscissa est petra = en sten (i muren) rev sig løs (så der blev hul i muren). 10 i hans grav: - står helt umotiveret. If. Graesse s. 900 bliver han forvandlet in statuam marmoream =til en marmorstatue, lidt à la Loths hustru i 1. Mosebog, kap. 19, v. 26, som forbrød sig mod Guds vilje.

4 var sket, befalede han at fremstille hende, men da han så hendes strålende skønhed, sagde han 11 :»Hvad vil du? At jeg skal spare dit liv ved at du ofrer til guderne, eller du bliver udleveret til de grusomste pinsler?«hun svarede:»jeg kan kun ofre til min herre Jesus Kristus som skabte himlen og jorden og alt eksisterende 12. Om dine dæmoner 13 siger salmen 14 : Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. De har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. «Grebet af raseri befalede statholderen at hun skulle klædes af og hendes kød flås med tyremiger 15 og derefter gnides med stof af grove gedehår. Sårene, der blev påført hende, var så svære, at hele hendes legeme flød med blod. Han befalede at hun skulle holdes indelukket i fængslet til straffen tog livet af hende. Men midt om natten blev hun omsluttet af lys i cellen. I lyset viste Herren sig for hende og sagde:»hav tillid og vær fortrøstningsfuld, Barbara, thi en stor glæde skal være på grund af dig i himlen og på jorden. Derfor skal du ikke frygte tyrannens trusler. Thi jeg er med dig og befrier dig fra alle de sår der påføres dig.«og straks forsvandt alle sårene. Da morgenen kom, indfinder 16 statholderen sig. Da han så at pinslerne ikke havde skadet hende, sagde han til hende:»der kan man se hvordan guderne har været nådige og holder af dig, Barbara, fordi de har helet dine sår og fjernet dem.«hun svarede og sagde:»sådan er guderne: døve og 11 Da statholderen hørte hvad der var sket, befalede han at fremstille hende, men da han så hendes strålende skønhed, sagde han: - oversat efter Graesse s. 900, idet Köln 1479 ikke er rigtig sammenhængende (se samme sted i den latinske tekst; søg efter Qui veniens). 12 Jesus Kristus som skabte himlen og jorden og alt eksisterende: let ændret citat efter Apostlenes gerninger, kap. 4, v. 24: (1992) Herre, du, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. De latinske versioner ligger dog lidt nærmere hinanden. 13 dæmoner: - et hyppigt brugt udtryk for hedenske afguder. Der antydes ofte at djævle har taget bolig i afgudsbillederne. Kendt er stedet hos Saxo, hvor de kristne, efter indtagelsen af borgen Arcona, vælter vendernes gud Svantevit og en sort dæmon farer ud. Se Saxo: Gesta Danorum, 14. bog: Dæmon in furvi animalis figura penetralibus excedere visus = En dæmon i et dyrs skikkelse sås fare ud af templet (se f. eks. - s. 161A). Det har jo nok bare været en mår eller en kat - hvis det da ikke er en from løgn. 14 salmen: - det følgende citat er en let forkortet udgave af Salmernes Bog, kap. 115, v. 5-8, hvor der tales om fremmede folkeslags guder. I sin helhed lyder versene: (1998) v. 5 Nok har de mund, men de kan ikke tale, nok har de øjne, men de kan ikke se, v. 6 nok har de ører, men de kan ikke høre, nok har de næse, men de kan ikke lugte. v.7 De har hænder, dem kan de ikke føle med, de har fødder, dem kan de ikke gå på; der er ikke en lyd i deres strube. v. 8 Sådan bliver også de, der har lavet dem, alle der stoler på dem. Dette citat gentages i sin latinske form gang på gang i martyrlegenderne som argument mod hedenskabens dyrkelse af gudestøtter. 15 tyremiger: - slagvåben dannet af sammenflettede tørrede tyrepenisser. Köln 1479 har neruis thaurinis. Prygling med sådanne synes at have været almindelig, eller også er den hyppige omtale i martyrlegender blot et fast element. I den gammeldanske legendesamling Hellige Kvinder, udg. af C. J. Brandt (Kjöbenhavn 1859) nævnes s. 85 at den hellige Sofias datter Spes bliver banket met thiuræ sinæ = med tyresene, se Gammeldansk Ordbog = opslagsordet thjuresine; i det latinske forlæg bliver hun slået neruis taureis = med tyremiger. - Johan Fritzner: Ordbog over Det gamle norske Sprog (Kristiania 1896) har opslagsordet sinvöndr (ordret senepisk), der forklares som: Oxepeis, Pidsk dannet af Tyrens eller et andet Dyrs Avlelem. St. Victor fra Massilia blev, under Maximianus' forfølgelser, fanget og nervis taureis laceratus = sønderrevet med tyremiger, se Under Diocletian blev Menna indfanget og da han ikke ville tilbede afguderne, Tunc praeses iussit eum primum in stipite tensum nervis taurinis caedere = Så befalede statholderen at han skulle udspændes på en træstamme og tæves med tyremiger. - Se billede af et enkelt tørret lem her - måske har tyremigen i antikken set sådan ud - altså flettet, med håndtag etc., hvorved den snarest ligner en knippel. 16 indfinder: - det latinske forlæg har præsens.

5 blinde og uden forstand og ubevægelige 17. Hvordan kunne de, som ikke evner at hjælpe sig selv, helbrede mine sår? Han som helbredte mig er Kristus, den levende Guds søn, som dú ikke ser, fordi dit hjerte er forhærdet af djævelen.«så blev statholderen grebet af raseri og brølende som en løve 18 befalede han at hendes sider skulle flås og brændende fakler sættes på hende 19, og hun skulle hænges op med omvredne fødder og med en hammer slåes på hovedet indtil blodet gennem hendes næsebor dryppede ned på jorden. Men med blikket rettet mod himlen sagde hun:»du Kristus, som kender mit hjerte, du ved at jeg udholder disse sår for din skyld, derfor må du ikke forlade mig.«så befalede statholderen at hendes bryster skulle skæres af med et sværd. Da de var skåret af, skuede den salige jomfru mod himlen og sagde:»kast mig ikke bort fra dit åsyn, Herre, og tag ikke din hellige ånd fra mig 20.«Dernæst befalede statholderen at hun skulle føres nøgen rundt i byen og piskes så hun fik sår. Så sagde hun, med blikket rettet mod himlen:»herre, min Gud, du som dækker himlen med skyer, vær du min beskytter og hjælper, dæk mit hjertes nøgenhed 21, så det ikke ses af ugudelige og lystne mænd.«så sendte Herren sin engel som dækkede hende med en strålende hvid klædning. Da hun så af soldaterne var blevet ført til en gård, beordrede statholderen hende halshugget. Så førte faderen, der fik hende overdraget af statholderen, hende til bjerget 22, og mens Barbara glad 23 førtes til sejren 24, bad hun til Gud og sagde:»du Herre Jesus Kristus, som udstrakte himlene og skabte jorden, du som satte skel for havet, som befalede de vandfulde skyer at regne på gode og onde 25, som gik på søen 26 og dæmpede den voldsomme storm 27 - thi alt adlyder dig - opfyld for mig, din tjenerinde, denne bøn og vis mig den nåde: Hvis nogen ihukommer dit navn og ihukommer mig på dagen for mit martyrium, Herre, tilregn ham da ikke hans onde gerninger 28. Thi du ved, Herre, at vi 17 Sådan er guderne, døve og blinde og uden forstand og ubevægelige: - kort version af ovennævnte citat fra Salmernes Bog, kap. 115, v brølende som en løve: - der refereres utvivlsomt til 1. Petersbrev, kap. 5, v. 8: (1992) Jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. 19 befalede han at hendes sider skulle flås og brændende fakler sættes på hende: - Graesse s. 900 har det lidt enklere; han undlader at gentage skulle bankes til hudløshed, og skriver: befalede han at hænge brændende fakler på hende. 20 Kast mig ikke bort fra dit åsyn, Herre, og tag ikke din hellige ånd fra mig: - let varieret citat fra Salmernes Bog, kap. 51, v. 13: (1931) Kast mig ikke bort fra dit Aasyn og tag ikke din hellige Aand fra mig. 21 dæk mit hjertes nøgenhed: - Köln 1479 har tege nuditatem cordis mei = dæk mit hjertes nøgenhed. Formentlig er det oprindelige: tege nuditatem corporis mei = dæk mit legemes nøgenhed, eftersom Graesse s. 900 har det mere rimelige: tege nudatum corpus meum = dæk mit nøgne legeme. 22 til bjerget: - det hvor hun tidligere var landet? Eller blot til et bjerg? 23 glad: - der er et næsten fast element i martyr-legenderne at martyren glædes over sin dødsdom. 24 førtes til sejren: - hyppigt udtryk for martyrens henrettelse, idet martyren, ligesom Kristus, sejrer over døden - og dermed, i det tilsyneladende nederlag, sejrer også over hedningene. 25 som befalede de vandfulde skyer at regne på gode og onde: - synes at referere til Matthæus-Evangeliet kap. 5, v. 45: (1992) for han [Gud. PEJ] lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. 26 som gik på søen: - refererer til Matthæus-Evangeliet, kap. 14: (1992) v. 25 Men i den fjerde nattevagt kom han [Jesus. PEJ] til dem, gående på søen. v. 26 Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde:»det er et spøgelse,«og de skreg af frygt. 27 dæmpede den voldsomme storm: - refererer vel til Lukas-Evangeliet, kap. 8, v. 24, hvor den sovende Jesus befinder sig med disciplene i en båd i stormvejret: (1992) De gik da hen og vækkede ham og sagde:»mester, Mester! Vi går under!«han rejste sig og truede ad stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. 28 Hvis nogen ihukommer dit navn og ihukommer mig på dagen for mit martyrium, Herre, tilregn ham da ikke hans onde gerninger: : - Graesse s. 901 har det lidt anderledes, samt en vigtig tilføjelse: ne memineris peccatorum ejus in die judicii = tilregn ham da ikke hans synder på dommens dag. - At en helgen opsender den slags bønner og får dem opfyldt, ses her og der i legenderne og er vel en slags propaganda for at dyrkelsen af pågældende helgen kan fortsætte. Svaret kommer da også prompte fra Himlen.

6 er kød 29.«Da lød Herrens stemme som sagde til hende:»kom, min smukkeste og herligste, find hvile på din Faders leje som er i himlene 30. Også det som du ønskede, er dig givet ved mig.«da disse ord var sagt, kom hun til pladsen for martyriet og blev halshugget sammen med den hellige Juliana 31, der på samme sted blev dræbt ved samme martyrium af den samme Dioscurus på samme tid på grund af sin bekendelse til troen. Valentinus, en ærværdig mand, bad om deres legemer, og han stedte de jordiske rester til hvile i Heliopolis 32 i en beskeden bolig, hvor der fejredes mængder af helbredelser 33. Men da faderen gik ned fra bjerget, faldt der ild ned fra himlen og brændte ham op, så der end ikke fandtes aske efter ham. Hun døde den fjerde december, mens Maximianus var kejser og Marcianus var statholder. De sancta Barbara virgine 34. Temporibus imperatoris Maximiani 35 erat quidam vir dyoscorus nomine 36 diues valde sed paganus. Hic habuit filiam vnicam nomine Barbaram. Fecit autem turrim sublimem, ibique reclusit eam vt non videretur ab hominibus propter eminentem eius pulcritudinem. 29 vi er kød: - dvs. vi er svage. Refererer vel til Matthæus-Evangeliet, kap. 26, v. 41: (1992) Ånden er rede, men kødet er skrøbeligt. 30 find hvile på din Faders leje som er i himlen: - må referere til Esaias Bog, kap. 57, v. 2, hvor der siges om den retfærdige der gik bort: De går ind til freden, de hviler på deres leje, de der fulgte den rette vej. 31 blev halshugget sammen med den hellige Juliana: - Graesse s. 901 har samme påstand: Finita est autem sancta Martir Christi Barbara cum sancta Juliana, quinta die mensis Decembris, imperante Maximiano et praesidente Marciano = Og den hellige Kristi martyr Barbara døde sammen med den hellige Juliana, den femte dag i december måned, mens Maximianus var kejser og Marcianus var statholder. - Er formentlig en digterisk frihed. I moderne tid fejres Barbara d. 4. december og Juliana d. 16. februar. - Juliana-legenden i Köln 1479 kender ikke et sådant sammenfald. Graesses version af Juliana-legenden (s ) nævner heller ikke noget i den retning. - Det eneste fælles for de to martyrer er at begge er fra Nicomedia, således hos Graesse s. 177 og s. 198, mens Köln 1479 kun eksplicit nævner Nicomedia i Juliana-legenden. 32 Valentinus, en ærværdig mand, bad om deres legemer, og han stedte de jordiske rester til hvile i Heliopolis: - refererer naturligvis til Matthæus-Evangeliet, kap 27, v : v. 57 Men da det var blevet aften, kom der en rig mand fra Arimatæa, der hed Josef, som også var blevet en discipel af Jesus. v. 58 Han gik til Pilatus og bad om at få Jesu legeme, og Pilatus befalede, at det skulle udleveres. v. 59 Så tog Josef Jesu legeme og svøbte det i et rent lagen v. 60 og lagde det i den nye grav. - I Heliopolis: Köln 1479 har in loco solis, hvor locus solis er latinsk oversættelse af det græske Heliopolis = Solens by. Wolf fremlægger i sin artikel materiale ang. dette, s. især s. 72. Der var i antikken flere byer der hed Heliopolis, og en af teorierne er at det er et tidligere navn for Nicomedia. 33 Valentinus, en ærværdig mand, bad om deres legemer, og han stedte de jordiske rester til hvile i Solens Sted i en beskeden bolig, hvor der fejredes mængder af helbredelser: - denne sætning findes ikke hos Graesse. 34 De sancta Barbara virgine: - teksten er digitaliseret efter en udgave af Legenda aurea, trykt i Köln, af Johann Koelhoff d. Ä., i 1479 (uden angivelse af sidetal). På nettet - Denne tekst svarer kun delvis til den af Theodor Graesse udgivne i Jacobi a Voragine Legenda Aurea (1. udgave 1846), s , på nettet - Latinske bibelcitater er efter Vulgata Clementina, en ældre Vulgata-version, der brugtes i middelalderen, på nettet Forkortelserne i trykket er opløst. Ligaturerne æ og œ (samt skrivningerne ae og oe) kendes ikke; i lighed med middelalderlige skrifter bruges e (f.eks. hec i st. for hæc; preces for præces; cena for cœna). Dobbelt i skrives ij (martirij for martirii, dijs for diis). Bemærk skrivninger som vt, vnus, vsque = ut, unus, usque, eller: uero, conuocans, oues = vero, convocans, oves. - Personnavne staves ofte med lille. 35 Temporibus imperatoris Maximiani: Maximianus (død 310) var en tid kejser sammen med Diocletianus (død ca. 312). Begge var ihærdige kristenforfølgere.

7 Locuti sunt igitur ei 37 quidam de primatibus vt virum acciperet. Qui ascendens ad eam dixit:»filia, quidam de potentibus monuerunt me vt accipiant te in coniugium. Quid ad hoc respondes?«que cum indignatione respondit:»ne cogas me hoc agere, pater 38.«Qui sic ab ea aspernatus descendit et operam studiose impendit in construendo quodam lauatorio super fontem in quo Barbara virgo baptisata fuerat occulte. Instituerat enim multitudinem artificum et quod deberet fieri, ordinauerat. Profectusque in regionem longinquam fecit ibi tempus non modicum. Descendens vero barbara de turri ad videndum opus artificum vt vidit duas fenestras solummodo factas, dixit artificibus:»quare duas fenestras solummodo instituistis?«dicunt ei:»pater tuus sic nobis mandauit.«dixit eis:»facite mihi fenestram tertiam.«qui dixerunt:»timemus, domina, ne indignetur pater tuus aduersum nos.«barbara respondit:»quod dico vobis, facite! Ego de hoc acquiescere eum faciam.«ipsi vero acquieuerunt vt tertiam fenestram facerent. Perambulans vero barbara natatoria, instituit in marmoribus digito suo 39 sancte crucis signum perdurans vsque in hodiernum diem ad conpunctionem intuentium. Ingressa vero ad absidem in qua gradiebatur aqua, orauit vt aqua illa sanctificaretur. Deinde ascendens turrim, vidit simulacra que colebat pater eius, et afflata spiritu sancto spuit in faciem eorum dicens:»similes vestri fiant qui faciunt vos et omnes qui confidunt in vobis 40.«Et ascendens in turrim erat ibidem deprecans dominum. Finito autem opere reversus est pater eius, et contemplans tres fenestras dixit artificibus:»quare tres fenestras instituistis?«dicunt ei:»filia tua sic nobis precepit.«ipse uero, conuocans filiam suam, ait:»filia, tu imperasti tres fenestras institui?«ipsa respondit:»etiam. Etenim bene feci, nam tres fenestre illuminant omnem hominem, due vero obnubilant.«et assumens eam, pater eius 36 quidam vir dyoscorus nomine: - if. Graesse s. 898 levede han i Nicomedia, vel det Nicomedia der lå i Lilleasien, idag Izmit (i Tyrkiet), ca. 50 km øst for Istanbul. - if. Graesse s. 898 levede han i Nicomedia, vel det Nicomedia der lå i Lilleasien, idag Izmit (i Tyrkiet), ca. 50 km øst for Istanbul. - Oscar Schade: Geistliche Gedichte des XIV. und XV. Jahrhunderts vom Niderrhein (Hannover 1854) nævner s. 44 at han i det kölnske skrift Acta S. Barbarae virginis et martyris patronae moerientium fra 1703, som indeholder Barbara-legenden, s. 11 finder følgende: fuit in Oriente apud Aegyptum dux illustris nobilis et valde, dives sed paganus existens et colens idola, qui in civitate residebat nomine Solis etc. = Der var i Østerland i Ægypten en fyrste der var ædel, mægtig og rig, men som var hedning og dyrkede afguder, og som residerede i en by ved navn Solis [Schade mener det kan være Heliopolis. PEJ]. - Wolf citerer s. 72 det samme med fortsættelsen:... ad quam Ioseph cum dulcissimo puero Ihesu et matre benedicta eius gloriosissima virgine Maria propter metum Herodis regis veteri dinoscitur historiographorum confugisse testimonio =... hvortil Josef ifølge historikernes gamle udsagn var flygtet af frygt for Kong Herodes med det meget kære barn Jesus og dennes velsignede og meget ærefulde moder Jomfru Maria. - Tilsvarende lader den ene gammelsvenske version hos Wolf (s. 75) Dyaskorus bo i enom stadh som het solampne. i egyptolande. Til hwilken stadh iosep flydhe mz ihesu christo ok hans modher = i en by som hed Solampne i Ægypten, en by Josef flygtede til med Jesus Kristus og dennes moder. 37 ei = til faderen 38 Ne cogas me hoc agere, pater: - i den anden hos Wolf aftrykte gammelsvenske legende s. 82 svarer hun: Ffadher nødh mik ther ekke til at taka man mote minom wilia / Thu skalt thz wita at iak engin annan man wil hafwa æn ihesum christum min kæra herra / Hwilkin min siel hafwer sik vthwalt til een brudhgomma = Fader, tving mig ikke til at tage en mand mod min vilje. Du skal vide at jeg ingen anden mand vil have end Jesus Kristus, min kære herre, som min sjæl har udvalgt til min brudgom. - Tilsvarende svar kendes heller ikke hos Graesse s instituit in marmoribus digito suo: - nogle læsere har nok syntes det var urealistisk. If. Wolf s. 79 har BHL s. 920 In columnis marmoreis quasi in molli cera dextero pollice vivifice crucis impressit signa = Hun indtrykte i marmorsøjlerne med sin højre tommelfinger, som var det i blødt voks, korsets livgivende tegn. I familie med BHL-versionen er if. Wolf s. 82 en gammelsvensk gengivelse af legenden som har Hon [...] screff korsins tekn j stenstolpa mz sinom finger / oc stenane blotnadho som annat wax = Hun [...] skrev korsets tegn i stensøjlerne med sin finger og stenene blev bløde som voks (tilsvarende i en anden version hos Wolf s. 75). 40 Similes vestri fiant qui faciunt vos et omnes qui confidunt in vobis: - bearbejdet citat efter Vulgata, Salmernes Bog, kap 115, v. 16: Similes illis fiant qui faciunt ea, et omnes qui confidunt in eis.

8 descendit in natatoria et dixit ei:»quomodo tres illuminant et plus duabus?«beata barbara singulas fenestras designans, dixit:»hec patrem, hec filium, hec innuit 41 spiritum sanctum.«tunc pater eius furore repletus 42, euaginato 43 gladio conatus est eam transuerberare 44. Orauit vero beata barbara et scissa est petra vna 45 que suscepit eam intra se et eiecit super montem 46. Erant autem duo pastores oues in monte pascentes qui et viderunt eam cum lapide transferri. Accedens vero pater eius, interrogauit eos de filia. Tunc vnus quidem studuit eam celando saluare, alter vero digito monstrauit eam. Tunc maledixit ei barbara 47 et statim facte sunt oues eius locuste que sic permanent in eius sepulchro 48 usque in hodiernum diem. At uero pater eius recipiens eam flagellauit, et tenens comam capitis eius abstraxit eam a monte et reclusit eam in cella, quam muniens claui et catenis constituit custodes, et abiens nunciauit presidi 49. Qui veniens sedebat pro tribunali et sibi a patre presentare 50 puelle admirans pulcritudinem dixit:»quid vis, aut parce tibi ipsi sacrificando dijs, aut acerrimis tormentis tradi.«que respondit:»ego habeo sacrificare domino meo iesu christo qui fecit cœlum et terram et omnia que in eis sunt 51. De demonibus 52 tuis dicit psalmus: 53 Os habent et non loquentur, oculos habent, et non videbunt. Aures habent et non audient. Nares habent, et non odorabunt. Pedes habent et non ambulabunt nec clamabunt in gutture suo. Similes illis fiant qui faciunt ea et omnes qui confidunt in eis. «Tunc preses furore repletus iussit eam expoliari et eius carnes neruis thaurinis 54 discerpi 55 et cilicinis texturis defricare. Que plage tam grauiter illate sunt ei vt omne corpus eius cruentaretur sanguine. Et iussit vt recluderetur in carcere donec tractaret qua pena consumeretur. 41 innuit: symboliserer (egl. giver et vink om noget, kendetegner). 42 furore repletus: - hedenske magthaveres reaktion i legender er normalt raseri når de hører om kristendommen eller møder kristne, også når der siges ting de i virkelighedens verden næppe har forudsætninger for at fatte. 43 evaginato: trukket af skeden (vagina: skede). 44 transverberare: gennembore (verberare = støde, ramme). 45 scissa est petra una: - en sten (i muren) revnede. Graesse s. 900 har: et abscissa est petra = en sten (i muren) rev sig løs (så der blev hul i muren). 46 que suscepit eam intra se et eiecit super montem: - que = stenen. - eiecit super montem: der menes: eiecit eam super montem, altså stenen kastede hende etc. - Graesse s. 900 har: et suscepit eam intus et eiecit eam super montem. 47 tunc maledixit ei Barbara: - if. Graesse s. 900 bliver han forvandlet in statuam marmoream, lidt à la Loths hustru i 1. Mosebog, kap. 19, v. 26, som forbrød sig mod Guds vilje. 48 in eius sepulchro: - står helt umotiveret. If. Graesse s. 900 bliver han forvandlet in statuam marmoream, lidt à la Loths hustru i 1. Mosebog, kap. 19, v. 26, som forbrød sig mod Guds vilje. 49 presidi: statholder (nom. sgl. præses). Graesse s. 900 kalder ham Marcianus. 50 sibi af patre presentare: - andre tryk har presentate. Således Konrad Winters von Homborch, Köln 1480, se - Graesse s. 900 har det bedre: Audiens ergo praeses jussit eam praesentari, praeses autem videns miram pulchritudinem ejus dixit etc. 51 iesu christo qui fecit cœlum et terram et omnia que in eis sunt: let ændret citat efter Vulgata, Apostlenes gerninger, kap. 4, v. 24: tu es qui fecisti cælum et terram, mare et omnia quæ in eis sunt. 52 demonibus: - et hyppigt brugt udtryk for hedenske afguder. Der antydes ofte at djævle har taget bolig i afgudsbillederne. Kendt er stedet hos Saxo, hvor de kristne, efter indtagelsen af borgen Arcona, vælter vendernes gud Svantevit og en sort dæmon farer ud (se Saxo: Gesta Danorum, 14. bog: Dæmon in furvi animalis figura penetralibus excedere visus, se f. eks. - s. 161A). 53 Os habent etc.: - let forkortet citat fra Vulgata Clementina, Salmernes Bog kap. 113, v (1992: Salmernes Bog, kap. 115, v. 5-8): v. 13 Os habent et non loquentur; oculos habent, et non videbunt. v. 14 Aures habent et non audient; nares habent, et non odorabunt. v. 15 Manus habent, et non palpabunt; pedes habent et non ambulabunt; non clamabunt in gutture suo. v. 16 Similes illis fiant qui faciunt ea et omnes qui confidunt in eis. - Dette citat gentages gang på gang i martyrlegenderne som argument mod hedenskabens dyrkelse af gudestøtter. 54 neruis thaurinis: tyremiger, et slagvåben dannet af sammenflettede tørrede tyrepenisser. Prygling med sådanne synes at have været almindelig, eller også er den hyppige omtale i martyrlegender blot et fast element. I den gammeldanske legendesamling Hellige Kvinder, udg. af C. J. Brandt (Kjöbenhavn 1859) nævnes s. 85 at den hellige Sofias datter Spes

9 Media autem nocte circumfulsit 56 eam lux de celo. In qua apparuit ei dominus dicens:»confide et confortare, Barbara, quia copiosum gaudium de te sit in celo et in terra. Non ergo metuas minas 57 tiranni. Ego enim sum tecum et eruam 58 te ab omnibus plagis que inferuntur tibi.«tunc statim omnes plage non conparuerunt. Mane autem facto presidi presentatur. Qui videns quod illata tormenta non nocerent, dixit ei:»ecce quomodo propiciati 59 sunt tibi dij, et diligunt te, Barbara, quia plagas tuas sanantes obduxerunt.«que respondens dixit:»similes sunt dij: surdi et ceci et sine intellectu et immobiles. Quomodo poterant plagas meas curare qui remedium sibi ipsis non possunt prestare? Ille autem qui me curauit est Christus, filius dei viui quem tu non vides eo quod cor tuum a dyabolo induratum est.«tunc iratus preses et fremens vt leo 60 iussit discerpi latera eius et lampades 61 ardentes applicari 62 versisque 63 pedibus suspendi et malleo caput eius tundi vsque dum per eius nares sanguis distillaret in terram. Ipsa verum intuita in celum dixit:»tu nosti, cordis mei cognitor christe, quod propter te has plagas sustineo, ideo non derelinquas me.«tunc preses iussit abscidi gladio mamillas eius 64. bliver banket met thiuræ sinæ = med tyresene, hvor if. Gammeldansk Ordbog = opslagsordet thjuresine, det latinske forlæg har neruis taureis. - Johan Fritzner: Ordbog over Det gamle norske Sprog (Kristiania 1896) har opslagsordet sinvöndr (ordret senepisk), der forklares som: Oxepeis, Pidsk dannet af Tyrens eller et andet Dyrs Avlelem. St. Victor fra Massilia blev, under Maximianus' forfølgelser, fanget og nervis taureis laceratus, se Under Diocletian blev St. Menna indfanget og da han ikke ville tilbede afguderne, Tunc praeses iussit eum primum in stipite tensum nervis taurinis caedere, se etc. - Se billede af et enkelt tørret lem her - måske har tyremigen i antikken set sådan ud - altså flettet, med håndtag etc., hvorved den snarest ligner en knippel. 55 neruis thaurinis discerpi: - verbalformen discerpi bruges to gange i legenden, men kun her sammen med neruis thaurinis. Det synes blot mærkeligt at det anvendes i forbindelse med et slagvåben, som næppe primært bruges til at flå huden i stykker med. I noten ovenfor ses at St. Victor bliver nervis taureis laceratus, altså samme virkning af slagene. If. Cornelius a Lapide: Commentarius in Quatuor Prophetas Majores (Secunda editio, Venedig 1717), s. 403 bliver St. Menas nervis boum cæsus, ungulis laceratus, altså banket med ét redskab og flået med et andet.if. netudgaven af Martyrologium Romanum, se for marts måned, bliver St. Papas verberibus caesus, ungulis ferreis laceratus. Wolf gengiver i sin artikel en gammelsvensk oversættelse af Barbara-legenden hvor nærværende sted står således beskrevet: (s. 76) Marcianus wredher bödh hona föra af klädhom. ok rifwa hänna köt mz iärnkrokom = den vrede Marcianus bøde at afklæde hende og sønderrive hendes kød med jernkroge. Den svenske tekst kender altså ikke til tyremigerne. Næste sted hvor discerpi forekommer i Köln 1479, lyder den gammelsvenske tekst (s. 77) Tha bödh han at kötmangara mz gislom som heta skorpiones skuldo flängia hona = da bød han at bødlerne skulle flænge hende med svøber som kaldes skorpioner [svøber med spidse kroge. PEJ]. - Konklusionen kunne være at Köln 1479 er en nedkortelse af en vending som: slået med x, flået med y. 56 circumfulsit: - infinitiv circumfulgere. fulgere = stråle lyse. 57 minas: trusler 58 eruam: befrier; inf. eruere. 59 propiciati (klassisk latin: propitiati): været nådige; inf. propitiare. 60 fremens ut leo: - der refereres utvivlsomt til Vulgata, 1. Petersbrev, kap. 5, v. 8: adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret. 61 lampades: fakler (nom. sgl. lampas, et låneord fra græsk). 62 iussit discerpi latera eius et lampades ardentes applicari: - Graesse s. 900 har det lidt enklere; han undlader at gentage discerpi latera eius og skriver: jussit ei lampades ardentes applicari ad latera. 63 versisque: - versus = vredet om (inf. vertere). 64 iussit abscidi gladio mamillas eius: - seksuelt inspirerede straffe mod kvinder er hyppigt forekommende i martyrlegender, men synes aldrig at forekomme mod mænd.

10 Quibus abscisis aspiciens in celum beata virgo dixit:»ne proijcias 65 me, domine, a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me 66.«Deinde iussit eam nudam circuire ciuitatem et plagas inferendo 67 flagellari. Que intuens in celum dixit:»domine deus, qui operis celum nubibus, protector meus esto et adiutor, tege nuditatem cordis mei 68 vt a impijs 69 viris et lasciuis 70 non videatur.«tunc misit dominus angelum suum qui operuit eam stola candida. Igitur ducta a militibus in quoddam predium 71, preces precepit eam gladio plecti. Quam pater a preside suscipiens perduxit vsque ad montem, et dum beata barbara gaudens 72 super victoria 73 duceretur orabat deum dicens:»domine ihesu christe, qui celos extendisti et terram fundasti, qui mari terminum posuisti, qui precepisti imbriferas 74 nubes distillari super bonos et malos 75, qui super mare ambulasti 76 et tumentem ventum sedasti 77 - omnia enim tibi obediunt - presta mihi famule tue petitionem hanc et gratiam vt siquis memorauerit nomen tuum, faciens memoriam mei in die martirij mei, domine, ne memineris 78 iniquitatum eius 79. Tu enim nosti, domine, quia caro sumus 80.«Tunc facta est vox domini ad eam dicens:»veni, pulcerrima mea ac letissima, requiesce in cubili patris tui qui est in celis 81. Hec autem que postulasti data sunt tibi a me.«65 proijcias: læses projicias (inf. projicere). 66 Ne proijcias me, domine, a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me: - let varieret citat fra Vulgata, Salmernes Bog, kap. 50, v. 13: Ne projicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me. 67 plagas inferendo: - Graesse s. 900 har plagis inferentibus. 68 tege nuditatem cordis mei: - formentlig er det oprindelige: tege nuditatem corporis mei, eftersom Graesse s. 900 har det mere rimelige: tege nudatum corpus meum. 69 impiis: gudløse, ryggesløse (nom. sgl. mask. impius). 70 lascivis: lystne, liderlige 71 predium: - på klassisk latin prædium. Synes her at betyde en gård (på landet). 72 gaudens: - der er et næsten fast element i martyr-legenderne at martyren glædes over sin dødsdom. 73 super victoria: - hyppigt udtryk for martyrens henrettelse, idet martyren, ligesom Kristus, sejrer over døden - og dermed, i det tilsyneladende nederlag, sejrer også over hedningene. 74 imbriferas: regnfulde (imber: regn). 75 qui precepisti imbriferas nubes distillari super bonos et malos: - synes at referere til Matthæus-Evangeliet kap. 5, v. 45: ut sitis filii Patris vestri, qui in cælis est : qui solem suum oriri facit super bonos et malos : et pluit super justos et injustos. 76 qui super mare ambulasti: - refererer til Matthæus-Evangeliet, kap. 14: v. 25 Quarta enim vigilia noctis, venit ad eos ambulans super mare. v. 26 Et videntes eum super mare ambulantem, turbati sunt, dicentes: Quia phantasma est. Et præ timore clamaverunt. 77 tumentem ventum sedasti: - refererer vel til Lukas-Evangeliet, kap. 8, v. 24: Accedentes autem suscitaverunt eum, dicentes: Præceptor, perimus. At ille surgens, increpavit ventum, et tempestatem aquæ, et cessavit, et facta est tranquillitas. 78 memineris: - verbet memini styrer genitiv. 79 siquis memorauerit nomen tuum, faciens memoriam mei in die martirij mei, domine, ne memineris iniquitatum eius: - Graesse s. 901 har det lidt anderledes, samt en vigtig tilføjelse: si quis memor fuerit nominis tui et famulae tuae, faciens memoriam passiones meae, domine, ne memineris peccatorum ejus in die judicii. - At en helgen opsender den slags bønner og får dem opfyldt, ses her og der i legenderne og er vel en slags propaganda for at dyrkelsen af pågældende helgen kan fortsætte. Svaret kommer da også prompte fra Himlen. 80 caro sumus: - dvs. vi er svage. Refererer vel til Vulgata, Matthæus-Evangeliet, kap. 26, v. 41: Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. 81 requiesce in cubili patris tui qui est in celis: - må referere til Vulgata, Esaias Bog, kap. 57, v. 2, hvor der siges om den retfærdige der gik bort: Veniat pax; requiescat in cubili suo qui ambulavit in directione sua.

11 Et dictis his venit ad locum martitij et a patre suo decollata est cum sancta iuliana 82 que in eodem loco per eundem dyoscorum eodem tempore propter eiusdem fidei confessionem et eodem genere martirij est consummata. Quarum corpora valentinus vir venerabilis petijt, et habita ea reposuit in loco solis in habitaculum 83 modicum in quo et sanationes plurime celebrantur 84. Descente vero patre a monte ignis descendit de celo et combussit eum ita vt nec puluis eius inueniretur. Passa est autem imperante maximiano sub preside marciano secundo nonas decembris decollata est cum sancta iuliana: - Graesse s. 901 har samme påstand: Finita est autem sancta Martir Christi Barbara cum sancta Juliana, quinta die mensis Decembris, imperante Maximiano et praesidente Marciano. - Er formentlig en digterisk frihed. I moderne tid fejres Barbara d. 4. december og Juliana d. 16. februar. - Juliana-legenden i Köln 1479 kender ikke et sådant sammenfald. Graesses version af Juliana-legenden (s ) nævner heller ikke noget i den retning. - Det eneste fælles for de to martyrer er at begge er fra Nicomedia, således hos Graesse s. 177 og s. 198, mens Köln 1479 kun eksplicit nævner Nicomedia i Juliana-legenden. 83 Quarum corpora valentinus vir venerabilis petijt, et habita ea reposuit in loco solis in habitaculum etc.: - refererer naturligvis til Vulgata, Matthæus-Evangeliet, kap 27, v : v. 57 Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab Arimathæa, nomine Joseph, qui et ipse discipulus erat Jesu; v. 58 hic accessit ad Pilatum, et petiit corpus Jesu. Tunc Pilatus jussit reddi corpus. v. 59 Et accepto corpore, Joseph involvit illud in sindone munda, v. 60 et posuit illud in monumento suo novo etc. - Locus solis er latinsk oversættelse af det græske Heliopolis = Solens by. Kirsten Wolf: Old Swedish Legends of Saint Barbara, i: Arkiv för nordisk filologi, vol. 114 (Lund 1999), s (på nettet: fremlægger materiale ang. dette. Der var i antikken flere byer der hed Heliopolis, og en af teorierne er at det er et tidligere navn for Nicomedia, se især Wolf s Quarum corpora valentinus vir venerabilis petijt, et habita ea reposuit in loco solis in habitaculum modicum in quo et sanationes plurime celebrantur: - denne sætning findes ikke hos Graesse. 85 secundo nonas decembris: - 4. december.

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Fredag 10. november 2017 kl

Fredag 10. november 2017 kl Fredag 10. november 2017 kl. 19.30 GÆSTESPIL DAUSGAARD & MISSA SOLEMNIS Det Svenske Kammerorkester Det Svenske Radiokor Thomas Dausgaard, dirigent Malin Christensson, sopran Kristina Hammarström, alt Michael

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

X. Konstantin og kristendommen

X. Konstantin og kristendommen X. Konstantin og kristendommen Konstantin den Store var romersk kejser fra 306-337 e.v.t. På dette tidspunkt havde man for nylig indført det system, at der ikke blot var én, men to kejsere til at styre

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN

Langfredag, Hurup 2015. Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Langfredag, Hurup 2015 Herre Jesus Kristus, sig: Vi går til Paradis! AMEN Ypperstepræsterne og de skriftkloge spurgte: Sig os, er du Kristus, Guds Søn? De spurgte ikke, fordi de ville tro ham, hvis han

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys.

1.Mos.1.v.1. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. 1.Mos.1.v.1 Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen,

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 28. september 2008 19.s.e. Trinitatis Johs. 1, 35-51 Salmer: 402 299 449 331 596 729 1 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Du må ikke gøre dig

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2015. Hinge kirke kl.9.00 Nadver. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9.00: 749-117/ 98-102- 118 Vinderslev kl.10.30: 749-117- 94/ 98-102- 118 Dette hellige evangelium

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på.

Rosenkransen er lige velegnet til at bede alene og i fællesskab, og der er flere måder at bede den på. Rosenkransen Rosenkransen er en af den katolske Kirkes mest udbredte og elskede bønner. Den har sit navn af, at de mange gange, vi siger Hil dig, Maria og Fadervor, knyttes sammen som en krans af roser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere