Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder"

Transkript

1 Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

2 Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser leverancen Best Practice Guidelines for Climate PPP. Oprindelig I projektbeskrivelsen var leverancen beskrevet som etableringen af en generel model for offentlig-private partnerskaber med sekretariat, statutter, procedurer osv., der ville kunne implementeres på samme måde i alle syv deltagerkommuner og blev kaldt Paper on Generic PPP Model Det blev imidlertid klart i løbet af projektets indledende fase, at det ikke er muligt at udvikle sådan en entydig model på grund af store forskelligheder i sammensætningen af erhvervslivet i de forskellige kommuner. Det betyder, at en model, der virker i én kommune, ikke nødvendigvis er optimal i en anden. Det blev derfor besluttet at tage en mere fleksibel tilgang til implementeringen af denne aktivitet og i stedet udarbejde Best Practice Guidelines for Climate PPP. Dette er annonceret i projektets Inception Report. Disse guidelines er udformet som en række principper for netværk. Principperne er baseret på erfaringerne med de mange netværk, der har eksisteret i Carbon 20-projektets kommuner. Disse netværk har været meget forskellige både med hensyn til antal deltagere, og hvad netværkene har været baseret på (et specifikt emne, geografisk afgrænset, branchespecifikt osv.). Se beskrivelser af de forskellige netværk i bilag 1. Disse guidelines kan fungere som inspiration og retningslinjer for, når kommuner og virksomheder vil samarbejde i netværk og kan tilpasses til den lokale kontekst. Notatet er udviklet på baggrund af en workshop, hvor alle projektpartnere havde mulighed for at byde ind med ideer. Herefter de er blevet redigeret til dette notat. Neden for gennemgås de forskellige guidelines et for et. Guideline 1: Fastlæg formål med netværket, der tilgodeser alle deltagere. Når man starter et netværk op, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være mange forskellige formål med at deltage i et netværk. Det handler derfor om, at finde et formål med netværket, der tilgodeser alle parter. Det er en god idé at lave en deltagerkontrakt for netværket, så alle parter er sikre på, hvad der forventes. Husk at: CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 2/25

3 definére behov, ambitionsniveau og tidshorisont for netværket i overensstemmelse med alle de forskellige medlemmers interesser. virksomheders deltagelse i netværk især afhænger af, om det kan skabe en bedre forretning for dem. Derfor lægger de stor vægt på økonomi og faglighed i netværket. kommunen godt kan inspirere til samarbejde i netværk, men virksomhederne skal se et udbytte i netværket før end, at det fungerer. undersøge, om der overhovedet er behov for/interesse i et netværk. Guideline 2: Fastlæg målgruppe baseret på hvem, det vil skabe værdi for at deltage. Når du fastlægger målgruppen for dit netværk, er det vigtigt at vælge den ud fra, for hvem det vil give værdi at deltage. Medlemmerne skal have noget tilfælles for eksempel geografisk placering, industri, tema el.lign. Tal med udvalgte virksomheder for at blive klogere på, hvem der kan være interesserede i at være med i netværket og hvem, de er interesserede i at være i et netværk med. Husk at: få fat i de rigtige folk i virksomhederne. Hvis du får fat i ildsjælene, er det meget nemmere at engagere virksomhederne. starte i toppen/så højt som muligt i virksomheden for at sikre opbakning/ressourcer til netværket. kemien mellem deltagerne er vigtig. du risikerer ikke at ramme nogen, hvis du stiler efter en for bred målgruppe. Guideline 3: Kortlæg aktører, herunder specielt om der er eksisterende netværk, der har relation til din målgruppe. Anvend så vidt muligt disse eksisterende netværk eller centrale aktører til at opbygge netværket. Det er en rigtig god idé at samle op på tidligere gode/dårlige erfaringer med netværk og bygge videre på dem (som fx Netværk Syd, Project Zero, NBE Norddanmark), så du ikke starter helt fra bunden. Du kan spare mange ressourcer på det opsøgende arbejde, hvis du kan benytte dig af eksisterende netværk og kontakter. Overvej også, om du kan trække på brancheforeninger, lokale handelsstandsforeninger, erhvervsråd, kaffeklubber blandt de erhvervsdrivende el.lign. Hvis dit netværk bygger videre på et allerede eksisterende netværk, skal du være opmærksom på, at virksomhederne kan have svært ved at overtage et evt. nyt formål. Husk at: undersøge om nogle af dine kollegaer evt. har virksomhedskontakter, du kan bruge. være opmærksom på kun at bygge videre på netværk, der virker. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 3/25

4 Guideline 4: Vær realistisk omkring din tid og ressourcer, når du fastlægger drift af netværket. Når du fastlægger driften af netværket, er det vigtigt, at du overvejer hvilken tidshorisont, du forestiller dig for netværket, og hvor meget tid du vil investere i det. Overvej om det er målet, at netværket skal fortsætte, efter kommunen ikke længere har midler til at drive det. Hvis det er tilfældet, så få medlemmerne til at se værdi i at fortsætte netværket og giv dem kompetencerne til at kunne drive det ved at inddrage medlemmerne i planlægningen. Det er en god idé, at der stadig er en åben kanal til kommunen, efter kommunen har trukket sig ud af netværket. Husk at: alle skal være klar over, hvem der er tovholder for netværket. melde klart ud, hvad det er, netværket skal. få mere end én kontaktperson i hver virksomhed. Hvis du kun har én kontaktperson og han/hun bliver syg eller går på barsel/orlov, risikerer du at miste virksomheden. være åben over for, at det er forskellige medarbejdere fra virksomhederne, der kommer, afhængig af det givne tema på et møde. Guideline 5: Tænk utraditionelt, når du beslutter organiseringen af netværket. Vær åben over for nye måder at drive og formidle netværket, i stedet for at gøre det på samme måde hver gang. Brug de nye medier. Nogle målgrupper kan for eksempel have stor glæde af at mødes på facebook eller lignende. Husk at: du også har mulighed for at lave et netværk med et hurtigere nyhedsflow baseret på sociale medier, der kan deles i det omfang, det er relevant. Guideline 6: Definér og fastlæg indhold i netværket sammen med nøgleaktører (husk de virksomheder, du vil lave netværket for). Når du skal fastlægge indholdet i netværket, er det meget vigtigt at tage udgangspunkt i medlemmerne. Vær opmærksom på, at indholdet ikke kommer til at blive, hvad du/kommunen synes er bedst, men i stedet følger princippet dem og ikke os. Det vil sige, at indholdet skal fastlægges efter medlemmernes ønsker; ikke kun efter, hvad kommunen godt kunne tænke sig. Overvej derfor hvilken viden, medlemmerne har brug for. Tænk derudover på, at ansvarliggøre medlemmerne; det øger deres engagement. Overvej om medlemmerne har et ønske om branding fx over for omgivelserne, kunder, leverandører, som kan imødekommes gennem netværket. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 4/25

5 Overvej også hvilken kommunikationsform, du vil bruge. Husk på, at formidling handler om målgruppe, og at kommunikationen hele vejen igennem skal være kortfattet, pædagogisk og målrettet. Husk at: de forskellige medlemmer skal behandles forskelligt for at nå samme resultat. det er muligt at afpasse kommunikationskanalerne efter de forskellige medlemmer. Tænk over hvad, der vækker interesse, ved hver virksomhed. Guideline 7: Netværkets indhold, målgruppe og formål skal bestemme typen af aktiviteter (fysiske møder, virtuelt netværk, osv.). Når du planlægger hvilke aktiviteter, der skal være i netværket, er det vigtigt, at du er opmærksom på formålet med netværket og hvilken mødefrekvens, der er realistisk for din målgruppe. Overvej om møder er den bedste aktivitetsform for dit netværk. De kræver utrolig mange ressourcer at planlægge, og det kan være meget svært at få virksomhederne til at komme. For at skabe et tilhørsforhold til netværket er det en rigtig god idé at være opmærksom på at skabe en specifik identitet for netværket for eksempel gennem at bruge de samme ritualer hver gang, der afholdes arrangementer, og skabe traditioner og et fælles sprog. Hvis du afholder et møde, er det godt at vælge et tema, som gennemsyrer hele arrangementet og at være opmærksom på at involvere deltagerne aktivt. Husk at: det er godt at afholde arrangementer ude hos netværksdeltagerne og bede deltagerne om at holde oplæg for at øge engagementet. sociale netværk ikke kan stå alene, men de kan måske erstatte nogle af de fysiske møder og være med til at booste netværket mellem møderne. faciliteringen af møder er mindst ligeså vigtig som selve indholdet. det er en god ide, at få medlemmerne til at løse opgaver sammen som en start på deres relation. Guideline 8: Vurdér netværkets tiltrækningskraft (hvad får virksomhederne ud af at deltage). Hvis det, du vil have dem til, ikke i sig selv har tiltrækningskraft nok, må du integrere andre ting i netværket, som kan gøre det interessant for virksomhederne at deltage. Husk at virksomhederne gerne vil tjene penge. Det er derfor rigtig godt, hvis du kan argumentere for, at virksomhederne får mere forretning ud af at deltage i netværket. Det kan for eksempel være gennem at opdyrke de spændende, nye business cases og udnytte, at netværket kan være en mulighed for medlemmer til at udvikle nye forretningsmodeller. Husk at: CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 5/25

6 det også er et salgspunkt, at kommunen kan fungere som filter; altså som en garant for sortering af nødvendig viden. Guideline 9: Kom i gang og evaluér og udvikl løbende netværket efter brugernes ønsker. Det er vigtigt løbende at evaluere, genoverveje og evt. forny formålet løbende gennem hele netværkets levetid. Vær ikke bange for at ændre fokus eller format for netværket, hvis det fungerer bedre, selvom netværket udvikler sig i en anden retning, end du oprindelig havde tænkt dig. Hvis du er villig til at udvikle netværket undervejs, er det nemmere at holde det relevant for medlemmerne. Tag også løbende stilling til om netværket skal leve eller dø. Du skal ikke være bange for at lukke noget ned, der ikke virker. Husk at: evaluére aktiviteter på selve dagen for at være sikker på at få tilbagemeldinger. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 6/25

7 Bilag 1. Netværksbeskrivelser 1. Områdenetværk 1.1. Ballerup Klimanetværk Beskrivelse af netværk Ballerup Kommune faciliterer et klimanetværk for kommunens virksomheder. Klimanetværket blev startet op i 2008 og siden opstart har vi rekrutteret ca. 45 medlemmer blandt virksomhederne i kommunen. Formålet med netværket Formålet med netværket er at få virksomhederne til at netværke med hinanden og tage initiativ til energibesparelser hjemme i deres egne virksomheder. Formålet er også at få en indgang til de virksomheder, som vi ikke fører miljøtilsyn med, og som vi gerne vil have kontakt til i kommunen. Aktiviteter i netværket I klimanetværket arrangeres der 2-3 møder årligt, hvor der tages forskellige temaer op. Der har bl.a. været møder omkring belysning, ventilation, genanvendelse af ressourcer, bæredygtig transport og mobility management, vugge til vugge princippet og energiledelse. Her kommer typisk fagfolk udefra og fortæller om deres arbejde med forskellige temaer, og der kan være en virksomhed som fortæller om deres arbejde med det givne tema. Ud over det vi selv arrangerer, informerer vi også om andre arrangementer, vi har kendskab til, som er relevante for virksomhederne. Klimanetværket giver virksomhederne mulighed for at deltage i nogle af kommunens klimaprojekter som Formel M og Carbon 20. Klimaprojekterne præsenteres løbende på klimanetværkets møder, og de virksomheder, der matcher projektkravene og rammebetingelserne, inviteres til at deltage/søge om optagelse i projekterne. Kommunikationskanaler Kommunikationskanalerne i forhold til netværket er mails, nyhedsbreve og telefonopkald. Derudover sender vi gode historier om netværkets virksomheder til Ballerup Bladet og Ballerup Miljøavis. Evaluering For at revitalisere klimanetværket er vi i øjeblikket ved at kontakte virksomhederne for at høre, om det er de rigtige kontaktpersoner, vi har i netværket, om tidspunktet er passende, om emnerne er relevante for virksomhederne, og om de har emner, de gerne vil have, at vi tager op. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 7/25

8 Ressourcer Vi bruger ca. 200 timer og kr. årligt. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 8/25

9 1.2. Carbon 20-netværk i Allerød Kommune Beskrivelse af netværk I Allerød Kommune er Carbon 20-projektet vores frivillige samarbejde med de lokale virksomheder. I alt er 24 virksomheder med. De forskellige virksomheder er kommet med i projektet på baggrund af direkte henvendelse fra vores side, ERFA-møder, i forbindelse med kommunens tilsyn på virksomhederne og af egen interesse. Formål At virksomhederne reducerer deres CO 2 -udledning med minimum 20 procent inden udgangen af At projektet støtter op om kommunens klimahandlingsplan om at reducere virksomhederne CO 2 -udledning. Aktiviteter i netværket Ud over de aktiviteter der er fastlagt centralt i projektet med energiscreeninger, klimahandlingsplaner, opfølgning på klimahandlingsplaner, innovative projekter, arbejder vi meget med vidensdeling. Der har været forskellige netværksaktiviteter for Carbon 20-virksomhederne i kommunen. Der har været specifikke faglige møder, om fx solceller og ERFA-møder hvor flere virksomheder fx er blevet bedt om at fortælle, hvad de arbejder med. På næste ERFA-møde vil vi fokusere på medarbejderinddragelse og adfærd. Vi gør meget for, at den viden og erfaring som den enkelte virksomhed har, kommer alle til gavn. For eksempel ved at virksomheder med samme interesse kobles sammen om LED, virtualisering af server, brug af stepmaskiner i stedet for trykluft osv. I februar 2013 afholdt vi en lokal klima- og energimesse, hvor virksomhederne havde mulighed for at besøge forskellige stande med alt lige fra solceller til rådgivende ingeniører, el, isolering osv. På messen uddelte vi to Carbon 20-priser blandt alle kommunens virksomheder; en for bedste tekniske løsning og en for bedste innovative løsning. Kommunikationskanaler Vi har lavet en aftale med vores lokale avis, Allerød Nyt, om, at de skriver en artikel for hver af de deltagende virksomheder omkring, hvad virksomhederne har gjort, hvorfor de er med osv. Især omkring Allerødmessen fik vi rigtig meget PR. I samarbejde med Allerød Nyt lavede vi en 20 siders messeavis. Herudover blev messen omtalt såvel regionalt som nationalt. Endvidere blev messen omtalt på EU's hjemmeside, både før og efter messen. Afhængig af mødets indhold inviteres bredt ud til alle kommunes virksomheder via artikel i Allerød Nyt eller via mail til de deltagende virksomheder. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 9/25

10 Endelig er projektet beskrevet på kommunens hjemmeside. aspx Evaluering Som udgangspunkt har virksomhederne taget godt imod projektet. Vi er kommet i kontakt med en række virksomheder, som vi som myndighed ikke normalt har kontakt til, og det er godt også set i lyset af at vi meget gerne vil fortsætte dette arbejde. Det er et stort arbejde at drive dette projekt, blandt andet fordi klima/miljøarbejdet ikke står øverst på virksomhedernes dagsorden. Det er ikke fordi virksomhederne ikke vil arbejde med klima, men den daglige drift står øverst. En lille meget praktisk ting er, at når virksomheder deltager i sådan et projekt, er det vigtigt med en stor forankring i virksomheden, f. eks. med to kontaktpersoner. Vi har oplevet to virksomheder, hvis deltagelse er minimal pga. sygdom hos vores kontaktperson. Ressourceforbrug Der er anvendt de ressourcer, der er blevet lovet til projektet. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 10/25

11 1.3. Klimanetværk Herning - områdenetværk Beskrivelse af netværket Klimanetværk Herning har eksisteret siden 2007 og er et samarbejde mellem Herning Kommune og en række lokale aktører, der ønsker at gøre en lokal indsats for klimaet. Netværket tæller ca. 40 medlemmer fra virksomheder, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Formål Klimanetværk Herning har til formål at bidrage til reduktion af klimabelastningen gennem et samarbejde på tværs af faggrupper og organisationer i lokalområdet, samt at være inspirator, idégenerator og igangsætter af klimaaktiviteter. Klimanetværk Herning skal: Iværksætte klimaaktiviteter rettet imod borgere, erhvervsliv og kommune Arbejde for Green Cities klimamål Skabe synlighed omkring muligheder for reduktion af CO 2 udledning Synliggøre Herning Kommunes klimaindsats Inspirere hinanden og andre til at reducere deres CO 2 udledning Aktiviteter Climate Camp, workshop ifm. udarbejdelsen af Herning Kommunes første klimaplan Diverse temamøder om transport, cykelfremme, Cradle to Cradle m.v. Mini-seminar med politikere om Klimaplan Klimalandsby Studsgaard Deltagelse i Vi cykler til arbejde Grøn Herning Uge (borgerarrangement) Energitjek i landbrug Klimatema på messen Boligdrømme for Alle i MCH Messecenter Herning Klimapartner Herning for de store CO 2 -udledere Udvikling af hydraulisk solcellepanel Årlig uddeling af klimanetværkets Anerkendelse for en aktiv klima- og energiindsats Kommunikationskanaler Klimanetværk Hernings aktiviteter annonceres på Herning Kommunes hjemmeside: Evaluering Aktivitetsniveauet er svingende og har gennem det seneste år været ret lav. Det overvejes i øjeblikket, hvordan Klimanetværk Herning kan revitaliseres fx gennem konkrete opgaver i forbindelse med den forestående revision af Herning Kommunes klimaplan. Ressourcer Klimanetværk Herning faciliteres af Herning Kommune. Der er ikke afsat noget budget, men det skønnes at netværket kræver ca. 25 arbejdstimer + let forplejning til møder og CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 11/25

12 forberedelse ifm. ca. 4 årlige møder. Øvrige netværksaktiviteter (Grøn Herning Uge, Energitjek i landbruger mv.) er ikke medregnet, men vurderes at udgøre min. 25 arbejdstimer plus diverse indkøb fra Grøn Guide-kontoen. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 12/25

13 1.4. Grønne Erhverv Beskrivelse af netværket Netværket er et områdenetværk, da det henvender sig til alle virksomheder i Københavns Kommune. Dvs. at netværket favner bredt og dækker over virksomheder inden for så forskellige brancher som små butikker, frisører, restauranter, kontorer og større industrivirksomheder. Formålet med Grønne Erhverv Formålet med netværket er at involvere de københavnske virksomheder i arbejdet med Københavns Kommunes grønne dagsordner inden for klima, en blå og grøn storby, grøn vækst og innovation. Aktiviteter i Netværket Netværket har igennem flere år arbejdet med at hjælpe og motivere virksomhederne til at nedsætte energiforbrug og anden klimapåvirkning. Dette er sket gennem konkrete tilbud med tjeklister og energirådgivning, netværksarrangementer med fokus på emner (lys, grøn transport, klimavenlig mad mv.) og brancher. Netværket arbejder løbende med at udvikle business-to-business relationer og med at promovere virksomheder, der arbejder med klimadagsordenen. Motivation og spredning af miljødagsordenen er specielt i fokus ved et årligt større arrangement, hvor der typisk uddeles priser til grønne virksomheder og arbejdes med en mere politisk dagsorden. I perioden har netværket deltaget i EU-projektet Carbon 20. Da netværket favner meget forskellige typer af virksomheder, tilbyder vi værktøjer og aktiviteter målrettet forskellige brancher med restauranter og frisører som de brancher, hvor der har været lagt flest ressourcer. Kommunikationskanaler Grønne Erhverv har egen hjemmeside under Københavns Kommune (www.kk.dk/groenneerhverv), facebookside (www.facebook.com/groenneerhverv), Youtubekanal (http://www.youtube.com/user/gronneerhverv) og poster også videoer via kommunens kanal: miljø og klima på Netværket sender løbende nyhedsbrev til vore medlemmer, men en stor del af vores kommunikation til såvel eksisterende som potentielle medlemmer og samarbejdspartnere sker formelt og uformelt via medlemmer og samarbejdspartneres netværk. Med brug af de sociale medier øges rækkevidden af vores kommunikation mange gange. Arbejdet med de sociale medier er under udvidelse med inddragelse af andre typer af sociale medier som fx Twitter, Instagram, Google+ og LinkedIn. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 13/25

14 Evaluering Netværket evalueres og ændres løbende. Københavns Kommune har ca virksomheder inden for varierende brancher og størrelser. Med kommunens mål om 20 % reduktion i elforbrug hos handels- og servicevirksomheder har vi behov for at få eksterne partnere til at deltage i arbejdet med at realisere energibesparelser hos virksomhederne. Vi arbejder derfor pt. med at udvikle business cases i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ressourcer Grønne Erhverv drives af 4 fastansatte og et varierende antal midlertidigt tansatte medarbejdere. Det årlige budget er på omkring kr. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 14/25

15 Netværk for Carbon 20 virksomheder i Kolding Kort beskrivelse af netværket Netværket er et områdenetværk for virksomheder i Kolding Kommune, der deltager i Carbon 20. Formålet med netværket Netværket er oprettet med henblik på at skabe erfaringsudveksling og gensidig inspiration mellem virksomheder, der deltager i Carbon 20 i Kolding Kommune. Aktiviteter i netværket 16/1 2012: Undervisning i klimakompasset Netværksmøde 1: Tirsdag den 31. januar 2012 for Carbon 20-virksomheder. Mødet blev arrangeret i sammenhæng med et arrangement via Business Kolding for deres medlemsvirksomheder. Arrangementet inkluderede foredrag om udfordringer i energisektoren med indlæg af Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy og et oplæg om ny teknologi og nye forretningsområder inden for grøn energi ved Mette Mikkelsen, leder af E-Trans. Netværksmøde 2: 25. september 2012 for Carbon 20-virksomheder. Mødet skulle afholdes i forbindelse med et besøg ved Solar Vejen, med indlæg om energieffektiviseringer i virksomheder, offentlige bygninger og private boliger. Invitation til konference i Kolding om fremtidens grønne vækst og hvorvidt offentlige private samarbejder kan være drivkraften d. 7. marts Carbon 20 virksomhederne fik reduceret deltagerpris. Generelt er der udsendt invitationer til netværksgruppen til de arrangementer, der er blevet holdt i Carbon 20-regi. Kommunikationskanaler Indkaldelser/invitationer til møder og arrangementer er udsendt pr. mail. Evaluering Netværket er aldrig kommet til at fungere. Vi valgte at lægge vores netværksmøder op af arrangementer i Business Kolding regi for at have noget til at trække folk af huse netop pga. det lave antal virksomheder, der er med i Carbon 20 i Kolding Kommune. I undervisningen i klimakompasset deltog 4 virksomheder ud af 6, og undervisningen kom til at virke som et lær hinanden at kende møde. Til 1. netværksmøde tilmeldte to virksomheder sig, men desværre meldte begge fra af forskellige årsager. Selve netværksmødet blev derfor ikke afholdt. Arrangementet blev gennemført. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 15/25

16 Til 2. netværksmøde tilmeldte en virksomhed sig og deltog i arrangementet, men netværksmødet blev droppet. Til konferencen deltog ingen Carbon 20-virksomheder. Vi vurderer at 6-7 virksomheder er for lille et antal til, at vi kan etablere et netværk, medmindre der er tale om et meget specifikt fælles projekt. Vi konkluderer, at vi ikke skal etablere nye netværk til nye projekter, men søge at placere nye projekter i allerede eksisterende erhvervsnetværk. Ressourceforbrug Vi kan ikke uddrage forbruget af timer fra det øvrige Carbon 20-arbejde. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 16/25

17 2. Branchenetværk 2.1. KLIMA+ Restauranter Beskrivelse af netværket Netværket er et branchenetværk, der henvender sig til restauranter i Københavns Kommune. Det blev oprettet i 2008 på til COP15. Restauranterne i netværket fik rådgivning om klimavenlig mad og skulle som minimum tilbyde en hardcore klimavenlig menu, der blev annonceret på Grønne Erhvervs hjemmeside. Formålet med netværket Formålet med netværket er at reducere klimapåvirkningen fra restauranternes mad. Samtidig er formålet at udbrede kendskabet til klimavenlig mad til restauranternes kunder. KlLIMA+ restauranterne spiller samtidig ind i fortællingen om København som en grøn turistdestination. Aktiviteter i netværket Netværksmøder for restauranter med oplysninger om klimavenlig mad og andre klimatiltag. Individuel rådgivning om, hvordan man sammensætter en klimavenlig menu. Promovering af KLIMA+ restauranter på hjemmeside, via annoncer ved deltagelse i Copenhagen Cooking Købehavns årlige madfestival, Visitkort til uddeling til COP15-deltagere mv. Kommunikationskanaler Annoncer, visitkort til konferencedeltagere, Lister over KLIMA+ restauranter på AOK og IBYEN, Grønne Erhvervs hjemmeside under Københavns Kommune (www.kk.dk/groenneerhverv), facebookside (www.facebook.com/groenneerhverv), Youtube-kanal (http://www.youtube.com/user/gronneerhverv), kommunens video kanal : miljø og klima på Evaluering KLIMA+ konceptet trænger til opdatering. Flere restauranter finder det for slapt med krav om kun én klimavenlig menu vi arbejder på det og kan muligvis bruge nogle af erfaringerne fra Carbon 20-madprojektet. Generelt er der blevet taget godt imod konceptet. Specielt er interessen stor, når vi promoverer restauranterne via annoncer, hjemmesider, samarbejdspartnere mv. altså når klimaarbejdet er godt for forretningen. Ressourcer Pt. bruger vi ca. 50 timer og ca kr. årligt på deltagelse i Copenhagen Cooking. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 17/25

18 2.2. Grøn Salon Beskrivelse af netværket Grøn Salon er et branchenetværk for frisørsaloner, der arbejder med at reducere sundheds- og miljøpåvirkningerne fra deres drift. Netværket drives af Grønne Erhverv (der dækker saloner i København) og Energitjenesten (der dækker saloner i det øvrige Danmark), som en gang årligt tjekker at salonerne overholder de obligatoriske krav. Hjørnestenen i netværket er arbejdet mod mindre skadelige kemikalier i frisørfaget. Der er en række obligatoriske krav, som en Grøn Salon skal opfylde, og herudover forventes salonen løbende at arbejde med at nedsætte sin miljø- og klimapåvirkning. Udover Danmark findes der Grön Salon i Sverige, som anvender de samme krav, som det danske netværk. Også på Færøerne og i Island findes Grøn Salon, ligesom konceptet er på vej til Finland, som har en linje på en frisørskole, der drives efter Grøn Salon-kriterierne. Formålet med netværket Formålet med netværket er, at frisører skal kunne vælge at arbejde i en sundere og mere miljøvenlig salon, og kunder skal kunne vælge at blive behandlet her. Samtidig er målet at påvirke producenterne til at udvikle mindre skadelige hårprodukter. På sigt ønsker netværket at konceptet overtages/udvikles i Ecolabel-sekretariatet eller en tilsvarende organisation. Aktiviteter i netværket Netværket vurderer og rubricerer løbende hårprodukter i forhold til miljø og sundhed. På baggrund af dette udarbejdes løbende tre produktlister med henholdsvis produkter, som Grøn Salon anbefaler, som Grøn Salon accepterer og som er forbudte i en Grøn Salon. Netværket afholder løbende kurser for frisører. Det er obligatorisk for en Grøn Salon at deltage i kurset. Herudover holdes løbende erfaringsudvekslingsmøder mellem de Grønne Saloner selvom en del af erfaringsudvekslingen er overtaget af facebook. Netværket arbejder med at udbrede kendskabet til de Grønne Saloner via hjemmesider, doorstickers og diplomer. På løbende forespørgsel fra udlandet deltager netværket i mindre og større møder og fortæller om konceptet. Kommunikationskanaler Via Energitjenestens (www.groensalon.dk) og Grønne Erhvervs hjemmesider (www.kk.dk/groenneerhverv) kan frisører mv. finde værktøjer. Her kan kunder endvidere finde de Grønne Saloner. Netværket har et håndholdt nyhedsbrev. Endelig har frisørerne selv oprettet en lukket facebookside (grøn salon intern sparring), som sekretariatet også anvender. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 18/25

19 Evaluering Grøn Salon konceptet startede i Det er et svært emne pga. kemikalierne og at finde balancen mellem miljø-/sundhedshensyn og muligheden for at drive en økonomisk rentabel salon. Konceptet har dog vist sin bæredygtighed med ca. 35 saloner i Danmark pr. april 2013 og konceptet på vej til andre lande. Samtidig melder de grønne frisører om færre gener og producenter, der ønsker at udvikle produkter til Grøn Salons positivliste. Ressourcer Grønne Erhverv og Energitjenesten anvender ca. 100 timer årligt på certificering, 150 timer på drift og udvikling af konceptet. Hertil kommer ca. 120 timer årligt på udvikling og vedligeholdelse af produktlister. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 19/25

20 3. Emnenetværk 3.1. Transportnetværket Kort beskrivelse af netværket Transportnetværket har ikke været et koordineret netværk med faste deltagere, men har bestået af en tre informations-/vidensmøder, hvor virksomheder har kunnet komme og lære mere om, hvordan de kunne gøre deres transport mere klimavenlig. Formål med netværket Formålet har primært været at udbrede kendskabet til de forskellige løsninger, der kan gøre transporten mere klimavenlig, hvilket forhåbentlig har kunnet lede til, at nogle af disse løsninger blev implementeret hos virksomhederne. Aktiviteter i netværket Der er blevet afholdt tre møder om transport i projektet. Et hos Rambøll i København med et meget bredt indhold af forskellige transportløsninger og mobility management, et i Næstved med fokus på tung transport og et i Ballerup med fokus på virksomheder med service- /varevogne. Mødet hos Rambøll blev afholdt i samarbejde med Formel M. Her blev præsenteret en række løsninger såsom elbiler, cykler, materiel (fx cykelstativer), apps til samkørsel osv. Metoden var at afholde en basar, hvor udbydere mødte aftagere af produkter og formidlede deres produkter på en sjov måde. Ved mødet i Næstved deltog bl.a. DTL, Trafikstyrelsen og Teknologisk Institut samt en række lokale vognmænd. Mødet fokuserede på løsninger for tung transport såsom certificering, DTL og Dansk Erhvervs folder Transportens vej til et bedre klima med 49 råd til, hvordan lastvognstransporten kan blive mere klimavenlig, IT-løsninger og et praktisk eksempel på hvordan en af de større vognmandsforretninger har lykkedes med at nedsætte brændstofforbruget. Der var derudover en meget aktiv diskussion samt erfaringsudveksling mellem de deltagende vognmænd. Metoden var, at forskellige relevante oplægsholdere holdt præsentationer om relevante muligheder og egne erfaringer. Ved mødet i Ballerup deltog blandt andet end række leverandører af grønne transportløsninger, og der blev afholdt en markedsplads, hvor deltagerne kunne høre mere om de forskellige løsninger. Derudover præsenterede to store virksomheder, hvordan de har arbejdet med at gøre deres transport mere klimavenlig. Metoden var afholde en basar, hvor udbydere og aftagere af produkter kunne møde hinanden på uformel vis. Først holdt alle udbydere et kort oplæg på to min, hvor de præsenterede deres løsninger. Derefter var der sat tid af til, at aftagerne kunne gå rundt til de forskellige udbyderes stande og høre mere om de løsninger, de fandt interessante. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 20/25

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år

Kursus i etablering af lokale partnerskaber. Kursussted Dato, år Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursussted Dato, år 1 Kursus i etablering af lokale partnerskaber Kursusprogram Work-shops! Om Energitjenesten Introduktion til kursus og drejebogen Formålet

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Opstart på Carbon20 projektet i Ballerup Kommune

Opstart på Carbon20 projektet i Ballerup Kommune Opstart på Carbon20 projektet i Ballerup Kommune Carbon20 projektet har til formål at udbygge samarbejdet mellem kommuner og virksomheder med henblik på, at flere virksomheder vil reducere deres udledning

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Carbon 20 Partnerskabsaftale

Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem virksomheden og Carbon 20-projektet. Carbon20-projektet

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer)

Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Evaluering af Mediepatruljeprojektet (Digitale Patruljer) Indhold Indledning... 1 Målsætning... 2 Modellen... 2 Udbredelsen... 3 Superbrugere... 4 Aktiviteter... 4 Samarbejdspartneren Microsoft Danmark...

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014

Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Gate 21 Poul Erik Lauridsen Direktør 29. april, 2014 Borgmesterforum 2014 Gate 21 porten til grøn omstilling og vækst Gate 21 er en non-profit partnerorganisation, som gennemfører tværkommunale projekter

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Guide til et succesfuldt erhvervsnetværk. Alt om start og drift af erhvervsnetværk for kommuner og erhvervsråd

Guide til et succesfuldt erhvervsnetværk. Alt om start og drift af erhvervsnetværk for kommuner og erhvervsråd Guide til et succesfuldt erhvervsnetværk Alt om start og drift af erhvervsnetværk for kommuner og erhvervsråd Introduktion Erhvervslivets energiforbrug er højt. Og mange gange unødvendigt højt. Fokus på

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

At være frivillig i UngEnergi

At være frivillig i UngEnergi At være frivillig i UngEnergi UngEnergi er VedvarendeEnergis ungdomsafdeling. Vi er en gruppe af unge mellem 15 og 35 år, som brænder for det samme mål: en grøn og bedre verden. Vores projekter har til

Læs mere

Stande med håndværkere, rådgivere, privatpersoner, vejledning fra kommune, forsyningsselskab og videnscentre.

Stande med håndværkere, rådgivere, privatpersoner, vejledning fra kommune, forsyningsselskab og videnscentre. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Den 15. april 2013 Kathrine Stefansen Drejebog/Erfaringsopsamling fra informationsmøde Kommune Gladsaxe Hvem har ansvar Mødets navn Energi- og Regnvandsmesse 2012

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD

PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD Lone Kørnøv og Sara Bjørn Aaen Maj 2017 Indhold INDHOLD 2 PILOTEVALUERING AF KLIMA REBILD 3 OPSUMMERING AF PILOTEVALUERING 4 HVAD HAR VÆRET GODT OG HVAD KAN FORBEDRES? 5

Læs mere

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk

Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Transportplaner for virksomheder og erhvervsnetværk Intro v. Jakob Svane Dansk Industri, Infrastruktur Transportplan hos Novo Nordisk v. Søren Spielberg-Winther Transportplaner i erhvervsnetværk v. Joy

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE

INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INTEGRATION AF BEDREBOLIG I KOMMUNENS KLIMAINDSATS - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE KOMMUNETILGANGE INDLEDNING Cases til inspiration for kommuner og aktører - med udgangspunkt i forskellige kommunetilgange Beskrivelse

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Energisparesekretariatet

Energisparesekretariatet Energisparesekretariatet Nye indsatser om energibesparelser i erhvervslivet Christina Burgos Nittegaard, specialkonsulent/civilingeniør, Energistyrelsen Energistyrelsen 1. September 2016 Side 1 Vores rolle

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere