Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder"

Transkript

1 Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

2 Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser leverancen Best Practice Guidelines for Climate PPP. Oprindelig I projektbeskrivelsen var leverancen beskrevet som etableringen af en generel model for offentlig-private partnerskaber med sekretariat, statutter, procedurer osv., der ville kunne implementeres på samme måde i alle syv deltagerkommuner og blev kaldt Paper on Generic PPP Model Det blev imidlertid klart i løbet af projektets indledende fase, at det ikke er muligt at udvikle sådan en entydig model på grund af store forskelligheder i sammensætningen af erhvervslivet i de forskellige kommuner. Det betyder, at en model, der virker i én kommune, ikke nødvendigvis er optimal i en anden. Det blev derfor besluttet at tage en mere fleksibel tilgang til implementeringen af denne aktivitet og i stedet udarbejde Best Practice Guidelines for Climate PPP. Dette er annonceret i projektets Inception Report. Disse guidelines er udformet som en række principper for netværk. Principperne er baseret på erfaringerne med de mange netværk, der har eksisteret i Carbon 20-projektets kommuner. Disse netværk har været meget forskellige både med hensyn til antal deltagere, og hvad netværkene har været baseret på (et specifikt emne, geografisk afgrænset, branchespecifikt osv.). Se beskrivelser af de forskellige netværk i bilag 1. Disse guidelines kan fungere som inspiration og retningslinjer for, når kommuner og virksomheder vil samarbejde i netværk og kan tilpasses til den lokale kontekst. Notatet er udviklet på baggrund af en workshop, hvor alle projektpartnere havde mulighed for at byde ind med ideer. Herefter de er blevet redigeret til dette notat. Neden for gennemgås de forskellige guidelines et for et. Guideline 1: Fastlæg formål med netværket, der tilgodeser alle deltagere. Når man starter et netværk op, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være mange forskellige formål med at deltage i et netværk. Det handler derfor om, at finde et formål med netværket, der tilgodeser alle parter. Det er en god idé at lave en deltagerkontrakt for netværket, så alle parter er sikre på, hvad der forventes. Husk at: CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 2/25

3 definére behov, ambitionsniveau og tidshorisont for netværket i overensstemmelse med alle de forskellige medlemmers interesser. virksomheders deltagelse i netværk især afhænger af, om det kan skabe en bedre forretning for dem. Derfor lægger de stor vægt på økonomi og faglighed i netværket. kommunen godt kan inspirere til samarbejde i netværk, men virksomhederne skal se et udbytte i netværket før end, at det fungerer. undersøge, om der overhovedet er behov for/interesse i et netværk. Guideline 2: Fastlæg målgruppe baseret på hvem, det vil skabe værdi for at deltage. Når du fastlægger målgruppen for dit netværk, er det vigtigt at vælge den ud fra, for hvem det vil give værdi at deltage. Medlemmerne skal have noget tilfælles for eksempel geografisk placering, industri, tema el.lign. Tal med udvalgte virksomheder for at blive klogere på, hvem der kan være interesserede i at være med i netværket og hvem, de er interesserede i at være i et netværk med. Husk at: få fat i de rigtige folk i virksomhederne. Hvis du får fat i ildsjælene, er det meget nemmere at engagere virksomhederne. starte i toppen/så højt som muligt i virksomheden for at sikre opbakning/ressourcer til netværket. kemien mellem deltagerne er vigtig. du risikerer ikke at ramme nogen, hvis du stiler efter en for bred målgruppe. Guideline 3: Kortlæg aktører, herunder specielt om der er eksisterende netværk, der har relation til din målgruppe. Anvend så vidt muligt disse eksisterende netværk eller centrale aktører til at opbygge netværket. Det er en rigtig god idé at samle op på tidligere gode/dårlige erfaringer med netværk og bygge videre på dem (som fx Netværk Syd, Project Zero, NBE Norddanmark), så du ikke starter helt fra bunden. Du kan spare mange ressourcer på det opsøgende arbejde, hvis du kan benytte dig af eksisterende netværk og kontakter. Overvej også, om du kan trække på brancheforeninger, lokale handelsstandsforeninger, erhvervsråd, kaffeklubber blandt de erhvervsdrivende el.lign. Hvis dit netværk bygger videre på et allerede eksisterende netværk, skal du være opmærksom på, at virksomhederne kan have svært ved at overtage et evt. nyt formål. Husk at: undersøge om nogle af dine kollegaer evt. har virksomhedskontakter, du kan bruge. være opmærksom på kun at bygge videre på netværk, der virker. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 3/25

4 Guideline 4: Vær realistisk omkring din tid og ressourcer, når du fastlægger drift af netværket. Når du fastlægger driften af netværket, er det vigtigt, at du overvejer hvilken tidshorisont, du forestiller dig for netværket, og hvor meget tid du vil investere i det. Overvej om det er målet, at netværket skal fortsætte, efter kommunen ikke længere har midler til at drive det. Hvis det er tilfældet, så få medlemmerne til at se værdi i at fortsætte netværket og giv dem kompetencerne til at kunne drive det ved at inddrage medlemmerne i planlægningen. Det er en god idé, at der stadig er en åben kanal til kommunen, efter kommunen har trukket sig ud af netværket. Husk at: alle skal være klar over, hvem der er tovholder for netværket. melde klart ud, hvad det er, netværket skal. få mere end én kontaktperson i hver virksomhed. Hvis du kun har én kontaktperson og han/hun bliver syg eller går på barsel/orlov, risikerer du at miste virksomheden. være åben over for, at det er forskellige medarbejdere fra virksomhederne, der kommer, afhængig af det givne tema på et møde. Guideline 5: Tænk utraditionelt, når du beslutter organiseringen af netværket. Vær åben over for nye måder at drive og formidle netværket, i stedet for at gøre det på samme måde hver gang. Brug de nye medier. Nogle målgrupper kan for eksempel have stor glæde af at mødes på facebook eller lignende. Husk at: du også har mulighed for at lave et netværk med et hurtigere nyhedsflow baseret på sociale medier, der kan deles i det omfang, det er relevant. Guideline 6: Definér og fastlæg indhold i netværket sammen med nøgleaktører (husk de virksomheder, du vil lave netværket for). Når du skal fastlægge indholdet i netværket, er det meget vigtigt at tage udgangspunkt i medlemmerne. Vær opmærksom på, at indholdet ikke kommer til at blive, hvad du/kommunen synes er bedst, men i stedet følger princippet dem og ikke os. Det vil sige, at indholdet skal fastlægges efter medlemmernes ønsker; ikke kun efter, hvad kommunen godt kunne tænke sig. Overvej derfor hvilken viden, medlemmerne har brug for. Tænk derudover på, at ansvarliggøre medlemmerne; det øger deres engagement. Overvej om medlemmerne har et ønske om branding fx over for omgivelserne, kunder, leverandører, som kan imødekommes gennem netværket. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 4/25

5 Overvej også hvilken kommunikationsform, du vil bruge. Husk på, at formidling handler om målgruppe, og at kommunikationen hele vejen igennem skal være kortfattet, pædagogisk og målrettet. Husk at: de forskellige medlemmer skal behandles forskelligt for at nå samme resultat. det er muligt at afpasse kommunikationskanalerne efter de forskellige medlemmer. Tænk over hvad, der vækker interesse, ved hver virksomhed. Guideline 7: Netværkets indhold, målgruppe og formål skal bestemme typen af aktiviteter (fysiske møder, virtuelt netværk, osv.). Når du planlægger hvilke aktiviteter, der skal være i netværket, er det vigtigt, at du er opmærksom på formålet med netværket og hvilken mødefrekvens, der er realistisk for din målgruppe. Overvej om møder er den bedste aktivitetsform for dit netværk. De kræver utrolig mange ressourcer at planlægge, og det kan være meget svært at få virksomhederne til at komme. For at skabe et tilhørsforhold til netværket er det en rigtig god idé at være opmærksom på at skabe en specifik identitet for netværket for eksempel gennem at bruge de samme ritualer hver gang, der afholdes arrangementer, og skabe traditioner og et fælles sprog. Hvis du afholder et møde, er det godt at vælge et tema, som gennemsyrer hele arrangementet og at være opmærksom på at involvere deltagerne aktivt. Husk at: det er godt at afholde arrangementer ude hos netværksdeltagerne og bede deltagerne om at holde oplæg for at øge engagementet. sociale netværk ikke kan stå alene, men de kan måske erstatte nogle af de fysiske møder og være med til at booste netværket mellem møderne. faciliteringen af møder er mindst ligeså vigtig som selve indholdet. det er en god ide, at få medlemmerne til at løse opgaver sammen som en start på deres relation. Guideline 8: Vurdér netværkets tiltrækningskraft (hvad får virksomhederne ud af at deltage). Hvis det, du vil have dem til, ikke i sig selv har tiltrækningskraft nok, må du integrere andre ting i netværket, som kan gøre det interessant for virksomhederne at deltage. Husk at virksomhederne gerne vil tjene penge. Det er derfor rigtig godt, hvis du kan argumentere for, at virksomhederne får mere forretning ud af at deltage i netværket. Det kan for eksempel være gennem at opdyrke de spændende, nye business cases og udnytte, at netværket kan være en mulighed for medlemmer til at udvikle nye forretningsmodeller. Husk at: CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 5/25

6 det også er et salgspunkt, at kommunen kan fungere som filter; altså som en garant for sortering af nødvendig viden. Guideline 9: Kom i gang og evaluér og udvikl løbende netværket efter brugernes ønsker. Det er vigtigt løbende at evaluere, genoverveje og evt. forny formålet løbende gennem hele netværkets levetid. Vær ikke bange for at ændre fokus eller format for netværket, hvis det fungerer bedre, selvom netværket udvikler sig i en anden retning, end du oprindelig havde tænkt dig. Hvis du er villig til at udvikle netværket undervejs, er det nemmere at holde det relevant for medlemmerne. Tag også løbende stilling til om netværket skal leve eller dø. Du skal ikke være bange for at lukke noget ned, der ikke virker. Husk at: evaluére aktiviteter på selve dagen for at være sikker på at få tilbagemeldinger. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 6/25

7 Bilag 1. Netværksbeskrivelser 1. Områdenetværk 1.1. Ballerup Klimanetværk Beskrivelse af netværk Ballerup Kommune faciliterer et klimanetværk for kommunens virksomheder. Klimanetværket blev startet op i 2008 og siden opstart har vi rekrutteret ca. 45 medlemmer blandt virksomhederne i kommunen. Formålet med netværket Formålet med netværket er at få virksomhederne til at netværke med hinanden og tage initiativ til energibesparelser hjemme i deres egne virksomheder. Formålet er også at få en indgang til de virksomheder, som vi ikke fører miljøtilsyn med, og som vi gerne vil have kontakt til i kommunen. Aktiviteter i netværket I klimanetværket arrangeres der 2-3 møder årligt, hvor der tages forskellige temaer op. Der har bl.a. været møder omkring belysning, ventilation, genanvendelse af ressourcer, bæredygtig transport og mobility management, vugge til vugge princippet og energiledelse. Her kommer typisk fagfolk udefra og fortæller om deres arbejde med forskellige temaer, og der kan være en virksomhed som fortæller om deres arbejde med det givne tema. Ud over det vi selv arrangerer, informerer vi også om andre arrangementer, vi har kendskab til, som er relevante for virksomhederne. Klimanetværket giver virksomhederne mulighed for at deltage i nogle af kommunens klimaprojekter som Formel M og Carbon 20. Klimaprojekterne præsenteres løbende på klimanetværkets møder, og de virksomheder, der matcher projektkravene og rammebetingelserne, inviteres til at deltage/søge om optagelse i projekterne. Kommunikationskanaler Kommunikationskanalerne i forhold til netværket er mails, nyhedsbreve og telefonopkald. Derudover sender vi gode historier om netværkets virksomheder til Ballerup Bladet og Ballerup Miljøavis. Evaluering For at revitalisere klimanetværket er vi i øjeblikket ved at kontakte virksomhederne for at høre, om det er de rigtige kontaktpersoner, vi har i netværket, om tidspunktet er passende, om emnerne er relevante for virksomhederne, og om de har emner, de gerne vil have, at vi tager op. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 7/25

8 Ressourcer Vi bruger ca. 200 timer og kr. årligt. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 8/25

9 1.2. Carbon 20-netværk i Allerød Kommune Beskrivelse af netværk I Allerød Kommune er Carbon 20-projektet vores frivillige samarbejde med de lokale virksomheder. I alt er 24 virksomheder med. De forskellige virksomheder er kommet med i projektet på baggrund af direkte henvendelse fra vores side, ERFA-møder, i forbindelse med kommunens tilsyn på virksomhederne og af egen interesse. Formål At virksomhederne reducerer deres CO 2 -udledning med minimum 20 procent inden udgangen af At projektet støtter op om kommunens klimahandlingsplan om at reducere virksomhederne CO 2 -udledning. Aktiviteter i netværket Ud over de aktiviteter der er fastlagt centralt i projektet med energiscreeninger, klimahandlingsplaner, opfølgning på klimahandlingsplaner, innovative projekter, arbejder vi meget med vidensdeling. Der har været forskellige netværksaktiviteter for Carbon 20-virksomhederne i kommunen. Der har været specifikke faglige møder, om fx solceller og ERFA-møder hvor flere virksomheder fx er blevet bedt om at fortælle, hvad de arbejder med. På næste ERFA-møde vil vi fokusere på medarbejderinddragelse og adfærd. Vi gør meget for, at den viden og erfaring som den enkelte virksomhed har, kommer alle til gavn. For eksempel ved at virksomheder med samme interesse kobles sammen om LED, virtualisering af server, brug af stepmaskiner i stedet for trykluft osv. I februar 2013 afholdt vi en lokal klima- og energimesse, hvor virksomhederne havde mulighed for at besøge forskellige stande med alt lige fra solceller til rådgivende ingeniører, el, isolering osv. På messen uddelte vi to Carbon 20-priser blandt alle kommunens virksomheder; en for bedste tekniske løsning og en for bedste innovative løsning. Kommunikationskanaler Vi har lavet en aftale med vores lokale avis, Allerød Nyt, om, at de skriver en artikel for hver af de deltagende virksomheder omkring, hvad virksomhederne har gjort, hvorfor de er med osv. Især omkring Allerødmessen fik vi rigtig meget PR. I samarbejde med Allerød Nyt lavede vi en 20 siders messeavis. Herudover blev messen omtalt såvel regionalt som nationalt. Endvidere blev messen omtalt på EU's hjemmeside, både før og efter messen. Afhængig af mødets indhold inviteres bredt ud til alle kommunes virksomheder via artikel i Allerød Nyt eller via mail til de deltagende virksomheder. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 9/25

10 Endelig er projektet beskrevet på kommunens hjemmeside. aspx Evaluering Som udgangspunkt har virksomhederne taget godt imod projektet. Vi er kommet i kontakt med en række virksomheder, som vi som myndighed ikke normalt har kontakt til, og det er godt også set i lyset af at vi meget gerne vil fortsætte dette arbejde. Det er et stort arbejde at drive dette projekt, blandt andet fordi klima/miljøarbejdet ikke står øverst på virksomhedernes dagsorden. Det er ikke fordi virksomhederne ikke vil arbejde med klima, men den daglige drift står øverst. En lille meget praktisk ting er, at når virksomheder deltager i sådan et projekt, er det vigtigt med en stor forankring i virksomheden, f. eks. med to kontaktpersoner. Vi har oplevet to virksomheder, hvis deltagelse er minimal pga. sygdom hos vores kontaktperson. Ressourceforbrug Der er anvendt de ressourcer, der er blevet lovet til projektet. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 10/25

11 1.3. Klimanetværk Herning - områdenetværk Beskrivelse af netværket Klimanetværk Herning har eksisteret siden 2007 og er et samarbejde mellem Herning Kommune og en række lokale aktører, der ønsker at gøre en lokal indsats for klimaet. Netværket tæller ca. 40 medlemmer fra virksomheder, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner. Formål Klimanetværk Herning har til formål at bidrage til reduktion af klimabelastningen gennem et samarbejde på tværs af faggrupper og organisationer i lokalområdet, samt at være inspirator, idégenerator og igangsætter af klimaaktiviteter. Klimanetværk Herning skal: Iværksætte klimaaktiviteter rettet imod borgere, erhvervsliv og kommune Arbejde for Green Cities klimamål Skabe synlighed omkring muligheder for reduktion af CO 2 udledning Synliggøre Herning Kommunes klimaindsats Inspirere hinanden og andre til at reducere deres CO 2 udledning Aktiviteter Climate Camp, workshop ifm. udarbejdelsen af Herning Kommunes første klimaplan Diverse temamøder om transport, cykelfremme, Cradle to Cradle m.v. Mini-seminar med politikere om Klimaplan Klimalandsby Studsgaard Deltagelse i Vi cykler til arbejde Grøn Herning Uge (borgerarrangement) Energitjek i landbrug Klimatema på messen Boligdrømme for Alle i MCH Messecenter Herning Klimapartner Herning for de store CO 2 -udledere Udvikling af hydraulisk solcellepanel Årlig uddeling af klimanetværkets Anerkendelse for en aktiv klima- og energiindsats Kommunikationskanaler Klimanetværk Hernings aktiviteter annonceres på Herning Kommunes hjemmeside: Evaluering Aktivitetsniveauet er svingende og har gennem det seneste år været ret lav. Det overvejes i øjeblikket, hvordan Klimanetværk Herning kan revitaliseres fx gennem konkrete opgaver i forbindelse med den forestående revision af Herning Kommunes klimaplan. Ressourcer Klimanetværk Herning faciliteres af Herning Kommune. Der er ikke afsat noget budget, men det skønnes at netværket kræver ca. 25 arbejdstimer + let forplejning til møder og CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 11/25

12 forberedelse ifm. ca. 4 årlige møder. Øvrige netværksaktiviteter (Grøn Herning Uge, Energitjek i landbruger mv.) er ikke medregnet, men vurderes at udgøre min. 25 arbejdstimer plus diverse indkøb fra Grøn Guide-kontoen. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 12/25

13 1.4. Grønne Erhverv Beskrivelse af netværket Netværket er et områdenetværk, da det henvender sig til alle virksomheder i Københavns Kommune. Dvs. at netværket favner bredt og dækker over virksomheder inden for så forskellige brancher som små butikker, frisører, restauranter, kontorer og større industrivirksomheder. Formålet med Grønne Erhverv Formålet med netværket er at involvere de københavnske virksomheder i arbejdet med Københavns Kommunes grønne dagsordner inden for klima, en blå og grøn storby, grøn vækst og innovation. Aktiviteter i Netværket Netværket har igennem flere år arbejdet med at hjælpe og motivere virksomhederne til at nedsætte energiforbrug og anden klimapåvirkning. Dette er sket gennem konkrete tilbud med tjeklister og energirådgivning, netværksarrangementer med fokus på emner (lys, grøn transport, klimavenlig mad mv.) og brancher. Netværket arbejder løbende med at udvikle business-to-business relationer og med at promovere virksomheder, der arbejder med klimadagsordenen. Motivation og spredning af miljødagsordenen er specielt i fokus ved et årligt større arrangement, hvor der typisk uddeles priser til grønne virksomheder og arbejdes med en mere politisk dagsorden. I perioden har netværket deltaget i EU-projektet Carbon 20. Da netværket favner meget forskellige typer af virksomheder, tilbyder vi værktøjer og aktiviteter målrettet forskellige brancher med restauranter og frisører som de brancher, hvor der har været lagt flest ressourcer. Kommunikationskanaler Grønne Erhverv har egen hjemmeside under Københavns Kommune (www.kk.dk/groenneerhverv), facebookside (www.facebook.com/groenneerhverv), Youtubekanal (http://www.youtube.com/user/gronneerhverv) og poster også videoer via kommunens kanal: miljø og klima på Netværket sender løbende nyhedsbrev til vore medlemmer, men en stor del af vores kommunikation til såvel eksisterende som potentielle medlemmer og samarbejdspartnere sker formelt og uformelt via medlemmer og samarbejdspartneres netværk. Med brug af de sociale medier øges rækkevidden af vores kommunikation mange gange. Arbejdet med de sociale medier er under udvidelse med inddragelse af andre typer af sociale medier som fx Twitter, Instagram, Google+ og LinkedIn. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 13/25

14 Evaluering Netværket evalueres og ændres løbende. Københavns Kommune har ca virksomheder inden for varierende brancher og størrelser. Med kommunens mål om 20 % reduktion i elforbrug hos handels- og servicevirksomheder har vi behov for at få eksterne partnere til at deltage i arbejdet med at realisere energibesparelser hos virksomhederne. Vi arbejder derfor pt. med at udvikle business cases i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Ressourcer Grønne Erhverv drives af 4 fastansatte og et varierende antal midlertidigt tansatte medarbejdere. Det årlige budget er på omkring kr. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 14/25

15 Netværk for Carbon 20 virksomheder i Kolding Kort beskrivelse af netværket Netværket er et områdenetværk for virksomheder i Kolding Kommune, der deltager i Carbon 20. Formålet med netværket Netværket er oprettet med henblik på at skabe erfaringsudveksling og gensidig inspiration mellem virksomheder, der deltager i Carbon 20 i Kolding Kommune. Aktiviteter i netværket 16/1 2012: Undervisning i klimakompasset Netværksmøde 1: Tirsdag den 31. januar 2012 for Carbon 20-virksomheder. Mødet blev arrangeret i sammenhæng med et arrangement via Business Kolding for deres medlemsvirksomheder. Arrangementet inkluderede foredrag om udfordringer i energisektoren med indlæg af Anders Eldrup, administrerende direktør i DONG Energy og et oplæg om ny teknologi og nye forretningsområder inden for grøn energi ved Mette Mikkelsen, leder af E-Trans. Netværksmøde 2: 25. september 2012 for Carbon 20-virksomheder. Mødet skulle afholdes i forbindelse med et besøg ved Solar Vejen, med indlæg om energieffektiviseringer i virksomheder, offentlige bygninger og private boliger. Invitation til konference i Kolding om fremtidens grønne vækst og hvorvidt offentlige private samarbejder kan være drivkraften d. 7. marts Carbon 20 virksomhederne fik reduceret deltagerpris. Generelt er der udsendt invitationer til netværksgruppen til de arrangementer, der er blevet holdt i Carbon 20-regi. Kommunikationskanaler Indkaldelser/invitationer til møder og arrangementer er udsendt pr. mail. Evaluering Netværket er aldrig kommet til at fungere. Vi valgte at lægge vores netværksmøder op af arrangementer i Business Kolding regi for at have noget til at trække folk af huse netop pga. det lave antal virksomheder, der er med i Carbon 20 i Kolding Kommune. I undervisningen i klimakompasset deltog 4 virksomheder ud af 6, og undervisningen kom til at virke som et lær hinanden at kende møde. Til 1. netværksmøde tilmeldte to virksomheder sig, men desværre meldte begge fra af forskellige årsager. Selve netværksmødet blev derfor ikke afholdt. Arrangementet blev gennemført. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 15/25

16 Til 2. netværksmøde tilmeldte en virksomhed sig og deltog i arrangementet, men netværksmødet blev droppet. Til konferencen deltog ingen Carbon 20-virksomheder. Vi vurderer at 6-7 virksomheder er for lille et antal til, at vi kan etablere et netværk, medmindre der er tale om et meget specifikt fælles projekt. Vi konkluderer, at vi ikke skal etablere nye netværk til nye projekter, men søge at placere nye projekter i allerede eksisterende erhvervsnetværk. Ressourceforbrug Vi kan ikke uddrage forbruget af timer fra det øvrige Carbon 20-arbejde. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 16/25

17 2. Branchenetværk 2.1. KLIMA+ Restauranter Beskrivelse af netværket Netværket er et branchenetværk, der henvender sig til restauranter i Københavns Kommune. Det blev oprettet i 2008 på til COP15. Restauranterne i netværket fik rådgivning om klimavenlig mad og skulle som minimum tilbyde en hardcore klimavenlig menu, der blev annonceret på Grønne Erhvervs hjemmeside. Formålet med netværket Formålet med netværket er at reducere klimapåvirkningen fra restauranternes mad. Samtidig er formålet at udbrede kendskabet til klimavenlig mad til restauranternes kunder. KlLIMA+ restauranterne spiller samtidig ind i fortællingen om København som en grøn turistdestination. Aktiviteter i netværket Netværksmøder for restauranter med oplysninger om klimavenlig mad og andre klimatiltag. Individuel rådgivning om, hvordan man sammensætter en klimavenlig menu. Promovering af KLIMA+ restauranter på hjemmeside, via annoncer ved deltagelse i Copenhagen Cooking Købehavns årlige madfestival, Visitkort til uddeling til COP15-deltagere mv. Kommunikationskanaler Annoncer, visitkort til konferencedeltagere, Lister over KLIMA+ restauranter på AOK og IBYEN, Grønne Erhvervs hjemmeside under Københavns Kommune (www.kk.dk/groenneerhverv), facebookside (www.facebook.com/groenneerhverv), Youtube-kanal (http://www.youtube.com/user/gronneerhverv), kommunens video kanal : miljø og klima på Evaluering KLIMA+ konceptet trænger til opdatering. Flere restauranter finder det for slapt med krav om kun én klimavenlig menu vi arbejder på det og kan muligvis bruge nogle af erfaringerne fra Carbon 20-madprojektet. Generelt er der blevet taget godt imod konceptet. Specielt er interessen stor, når vi promoverer restauranterne via annoncer, hjemmesider, samarbejdspartnere mv. altså når klimaarbejdet er godt for forretningen. Ressourcer Pt. bruger vi ca. 50 timer og ca kr. årligt på deltagelse i Copenhagen Cooking. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 17/25

18 2.2. Grøn Salon Beskrivelse af netværket Grøn Salon er et branchenetværk for frisørsaloner, der arbejder med at reducere sundheds- og miljøpåvirkningerne fra deres drift. Netværket drives af Grønne Erhverv (der dækker saloner i København) og Energitjenesten (der dækker saloner i det øvrige Danmark), som en gang årligt tjekker at salonerne overholder de obligatoriske krav. Hjørnestenen i netværket er arbejdet mod mindre skadelige kemikalier i frisørfaget. Der er en række obligatoriske krav, som en Grøn Salon skal opfylde, og herudover forventes salonen løbende at arbejde med at nedsætte sin miljø- og klimapåvirkning. Udover Danmark findes der Grön Salon i Sverige, som anvender de samme krav, som det danske netværk. Også på Færøerne og i Island findes Grøn Salon, ligesom konceptet er på vej til Finland, som har en linje på en frisørskole, der drives efter Grøn Salon-kriterierne. Formålet med netværket Formålet med netværket er, at frisører skal kunne vælge at arbejde i en sundere og mere miljøvenlig salon, og kunder skal kunne vælge at blive behandlet her. Samtidig er målet at påvirke producenterne til at udvikle mindre skadelige hårprodukter. På sigt ønsker netværket at konceptet overtages/udvikles i Ecolabel-sekretariatet eller en tilsvarende organisation. Aktiviteter i netværket Netværket vurderer og rubricerer løbende hårprodukter i forhold til miljø og sundhed. På baggrund af dette udarbejdes løbende tre produktlister med henholdsvis produkter, som Grøn Salon anbefaler, som Grøn Salon accepterer og som er forbudte i en Grøn Salon. Netværket afholder løbende kurser for frisører. Det er obligatorisk for en Grøn Salon at deltage i kurset. Herudover holdes løbende erfaringsudvekslingsmøder mellem de Grønne Saloner selvom en del af erfaringsudvekslingen er overtaget af facebook. Netværket arbejder med at udbrede kendskabet til de Grønne Saloner via hjemmesider, doorstickers og diplomer. På løbende forespørgsel fra udlandet deltager netværket i mindre og større møder og fortæller om konceptet. Kommunikationskanaler Via Energitjenestens (www.groensalon.dk) og Grønne Erhvervs hjemmesider (www.kk.dk/groenneerhverv) kan frisører mv. finde værktøjer. Her kan kunder endvidere finde de Grønne Saloner. Netværket har et håndholdt nyhedsbrev. Endelig har frisørerne selv oprettet en lukket facebookside (grøn salon intern sparring), som sekretariatet også anvender. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 18/25

19 Evaluering Grøn Salon konceptet startede i Det er et svært emne pga. kemikalierne og at finde balancen mellem miljø-/sundhedshensyn og muligheden for at drive en økonomisk rentabel salon. Konceptet har dog vist sin bæredygtighed med ca. 35 saloner i Danmark pr. april 2013 og konceptet på vej til andre lande. Samtidig melder de grønne frisører om færre gener og producenter, der ønsker at udvikle produkter til Grøn Salons positivliste. Ressourcer Grønne Erhverv og Energitjenesten anvender ca. 100 timer årligt på certificering, 150 timer på drift og udvikling af konceptet. Hertil kommer ca. 120 timer årligt på udvikling og vedligeholdelse af produktlister. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 19/25

20 3. Emnenetværk 3.1. Transportnetværket Kort beskrivelse af netværket Transportnetværket har ikke været et koordineret netværk med faste deltagere, men har bestået af en tre informations-/vidensmøder, hvor virksomheder har kunnet komme og lære mere om, hvordan de kunne gøre deres transport mere klimavenlig. Formål med netværket Formålet har primært været at udbrede kendskabet til de forskellige løsninger, der kan gøre transporten mere klimavenlig, hvilket forhåbentlig har kunnet lede til, at nogle af disse løsninger blev implementeret hos virksomhederne. Aktiviteter i netværket Der er blevet afholdt tre møder om transport i projektet. Et hos Rambøll i København med et meget bredt indhold af forskellige transportløsninger og mobility management, et i Næstved med fokus på tung transport og et i Ballerup med fokus på virksomheder med service- /varevogne. Mødet hos Rambøll blev afholdt i samarbejde med Formel M. Her blev præsenteret en række løsninger såsom elbiler, cykler, materiel (fx cykelstativer), apps til samkørsel osv. Metoden var at afholde en basar, hvor udbydere mødte aftagere af produkter og formidlede deres produkter på en sjov måde. Ved mødet i Næstved deltog bl.a. DTL, Trafikstyrelsen og Teknologisk Institut samt en række lokale vognmænd. Mødet fokuserede på løsninger for tung transport såsom certificering, DTL og Dansk Erhvervs folder Transportens vej til et bedre klima med 49 råd til, hvordan lastvognstransporten kan blive mere klimavenlig, IT-løsninger og et praktisk eksempel på hvordan en af de større vognmandsforretninger har lykkedes med at nedsætte brændstofforbruget. Der var derudover en meget aktiv diskussion samt erfaringsudveksling mellem de deltagende vognmænd. Metoden var, at forskellige relevante oplægsholdere holdt præsentationer om relevante muligheder og egne erfaringer. Ved mødet i Ballerup deltog blandt andet end række leverandører af grønne transportløsninger, og der blev afholdt en markedsplads, hvor deltagerne kunne høre mere om de forskellige løsninger. Derudover præsenterede to store virksomheder, hvordan de har arbejdet med at gøre deres transport mere klimavenlig. Metoden var afholde en basar, hvor udbydere og aftagere af produkter kunne møde hinanden på uformel vis. Først holdt alle udbydere et kort oplæg på to min, hvor de præsenterede deres løsninger. Derefter var der sat tid af til, at aftagerne kunne gå rundt til de forskellige udbyderes stande og høre mere om de løsninger, de fandt interessante. CARBON 20 // GUIDELINES FOR NETVÆRK SIDE 20/25

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Guide til et succesfuldt erhvervsnetværk. Alt om start og drift af erhvervsnetværk for kommuner og erhvervsråd

Guide til et succesfuldt erhvervsnetværk. Alt om start og drift af erhvervsnetværk for kommuner og erhvervsråd Guide til et succesfuldt erhvervsnetværk Alt om start og drift af erhvervsnetværk for kommuner og erhvervsråd Introduktion Erhvervslivets energiforbrug er højt. Og mange gange unødvendigt højt. Fokus på

Læs mere

Carbon 20 Partnerskabsaftale

Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Carbon 20 Partnerskabsaftale Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem virksomheden og Carbon 20-projektet. Carbon20-projektet

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik

Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik Landsdækkende koncept og minimumskrav til Grøn Butik (Revideret maj 2010) Formål Formålet med det landsdækkende koncept Grøn Butik er at motivere butikker til et større fokus på miljø og energiforbrug

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Bæredygtighed gennem energirenovering

Bæredygtighed gennem energirenovering Bæredygtighed gennem energirenovering GE sekretariat: Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab for energieffektivisering

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Assens Kommune. Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger

Assens Kommune. Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger Assens Kommune Privat offentligt samarbejde omkring energieffektivisering i bygninger GE sekretariat: Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Styregruppe formand: Thorbjørn Sørensen Vi sætter handling bag

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner

Når borgere og virksomheder skal spare på energien. Energitjenestens tilbud til danske kommuner Når borgere og virksomheder skal spare på energien Energitjenestens tilbud til danske kommuner Energitjenesten en partner for kommuner Med Energitjenesten som samarbejdspartner kan kommunen sætte gang

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

PLUSPAKKE Dit valg, din service

PLUSPAKKE Dit valg, din service PLUSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER

KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER KLIMAPARTNERSKABER MELLEM KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER PANTONE: 360C CMYK: 80 0 98 0 PANTONE: 349C CMYK: 97 2 98 12 Climate Partnerships LIFE09 ENV/DK/000366 Lægmandsrapport for projektet Carbon 20 Februar

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund

Få indflydelse på din fremtid. - gennem Dansk Behandlerforbund Få indflydelse på din fremtid - gennem Dansk Behandlerforbund 2 3 indhold Side 6: Side 8: Side 12: Side 14: Side 16: Side 18: om os fordelene til dig fra os optagelse ildsjælene kontakt 4 5 DANSK BEHANDLERFORBUND

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro

Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Erhverv og Beskæftigelse på Nørrebro Visionspapir for Arbejdsgruppen Erhverv og beskæftigelse Nov. 2014 Nørrebro Lokaludvalg har nedsat en arbejdsgruppe, der fokuserer på erhverv og beskæftigelse. Den

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER

BOLIGSOCIALNET ORGANISERING BOLIGSOCIALNETS MÅLGRUPPER ORGANISERING BOLIGSOCIALNET ORGANISERING I Boligsocialnet arbejder vi med at imødekomme de mange forskellige behov for videndeling, netværksdannelse og information, du har som boligsocial medarbejder i

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008

Oplæg til DTHS fra Talesøjlemøde d. 7. april 2008 Der mødte 21 deltagere op og hele landet var repræsenteret. Målet for dagen var at konkretisere Talesøjlens organisering og udarbejde oplæg desangående til DTHS. Opgaverne var at etablere de faglige netværk

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019

Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Gulvbranchens strategiplan 2015 2019 Foto: Interface arkiv 1 Intro Gulvbranchens bestyrelse har på et strategiseminar i oktober 2014 diskuteret og sammenfattet de overordnede strategiske mål for foreningens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere