Guide til kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til kravspecifikation"

Transkript

1 Side 1 af november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten er at gøre det nemmere og hurtigere for myndigheder at anskaffe eller udbygge IT løsninger, der både lever op til politikker og nødvendige tekniske krav. Målgruppen for dokumentet er personer, der skal udarbejde kravspecifikationer. Læseren antages at have et overordnet kendskab til NemLog-in løsningen; for detaljer henvises til [GUIDE].

2 Side 2 af 10 Dokumenthistorik Version Dato Initialer Indhold /ændringer TG Første version udarbejdet.

3 Side 3 af 10 Indholdsfortegnelse DOKUMENTHISTORIK... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 INTRODUKTION... 4 TYPE AF LØSNING OG ANSKAFFELSE... 4 FORMULERING AF KRAV... 5 KRAV TIL UNDERSTØTTELSE AF STANDARDER... 5 Valg indenfor OIO-SAML... 6 KRAV TIL UNDERSTØTTELSE AF POLITIKKER... 7 INTEGRATIONSKRAV... 7 INTEGRATIONSTEST... 8 ANDRE KRAV... 9 REFERENCER ØVRIGE RELEVANTE REFERENCER OG LINKS... 10

4 Side 4 af 10 Introduktion En lang række offentlige myndigheder står foran at skulle anvende NemLog-in til deres digitale selvbetjeningsløsninger. Eksempelvis er dette en forudsætning for at kunne levere personaliserede 1 selvbetjeningsservices til den nye borgerportal (borger.dk), der lanceres i efteråret I den forbindelse har myndighederne behov for at sikre, at deres systemer kan integreres teknisk med NemLog-in 2 løsningen, herunder overholde de standarder, snitflader og politikker, der er påkrævede. Det vil afstedkomme nyanskaffelse, ændring eller udbygning af eksisterende IT systemer, og denne guide giver en række råd til, hvad man bør overveje at stille som krav i sådanne projekter. Det skal pointeres, at denne guide ikke kan træde i stedet for en detaljeret analyse af myndighedens individuelle krav og behov, som kan variere særligt hvad angår integrationen til de lokale applikationer. De heri beskrevne råd skal derfor blot ses som inspiration og hjælp - og bør ikke opfattes som en færdig tjek-liste, der dækker alle situationer. Type af løsning og anskaffelse En myndighed kan tilslutte selvbetjeningsløsninger til NemLog-in på en række forskellige måder, f.eks. via: - Anskaffelse af et kommercielt (COTS) softwareprodukt, der understøtter SAML Brug af et open source toolkit som f.eks. OIOSAML.JAVA eller OIOSAML.NET (se - Køb af SAML understøttelsen som en hosted service. For de to første kan man desuden enten vælge mellem projektmodeller, hvor en ekstern leverandør er ansvarlig for konfiguration og integration, eller hvor dette foretages in-house. Afhængigt af hvilken type løsning og projekt der vælges, vil kravene skulle formuleres lidt forskelligt. 1 Services hvor brugeren er kendt. 2 Kravene til integration med brugerrettighedsløsningen i virksomhedsportalen (Virk.dk) er for en stor dels vedkommende de samme. Dog udstiller Virk rettigheder, der kan hentes via attributforespørgsler, og det kan derfor være relevant at stille ekstra krav til dette, hvis man har behov for det. 3 Security Assertions Markup Language (SAML) er den åbne standard, som NemLog-in løsningen er bygget på.

5 I nedenstående eksempler på kravtekster anvendes terminologien løsning bredt for at dække alle ovenstående situationer, og man bør derfor tilpasse teksten, så den mere nøjagtigt svarer til den type løsning og anskaffelse, der vælges. Hvis man eksempelvis anskaffer et standardprodukt, er det vigtigt at fastslå, hvem der skal konfigurere eller tilpasse produktet, så kravene opfyldes. Side 5 af 10 Formulering af krav Kravene er formuleret meget overordnet, så de let kan tilpasses og indgå i konkrete kravspecifikationer, der ligger til grund for anskaffelses- eller udviklingskontrakter. Der er tale om krav på produkt- eller feature niveau, som eksplicit går på integration til NemLog-in løsningen. I flere tilfælde er det nødvendigt at detaljere kravene ud fra den specifikke sammenhæng, så de bliver verificérbare. Eksempler på kravtekst er formuleret med denne typografi. Der er med vilje ikke refereret til specifikke versioner af standarder eller dokumenter i kravene. Man bør i forbindelse med kravspecifikationsarbejdet derfor kontrollere, hvilke versioner, der er de seneste, og eksplicit referere til disse. Det skal endvidere påpeges, at kravene primært går på integration til NemLog-in løsningen. Der vil således være en række yderligere krav i forbindelse med integration til fællesoffentlige portaler som borger.dk og virk.dk [OIM]. Endvidere behandles kvalitetsmæssige egenskaber som svartider, oppetider, sikkerhed eller brugervenlighed slet ikke i det følgende. Krav til understøttelse af standarder NemLog-in løsningen er baseret på den åbne SAML 2.0 standard fra OASIS, som er blevet tilpasset til danske forhold via OIO-SAML profilen [OIO-SAML], der er udarbejdet af IT- og Telestyrelsen. Den danske profil er obligatorisk at overholde med henblik på at sikre interoperabilitet mellem NemLog-in og myndighederne. Eksempel på kravtekst: Løsningen skal overholde alle krav i den danske OIO-SAML profil version 2.x.y. Hvis man anskaffer et COTS 4 produkt, kan det evt. være relevant at specificere, at produktet skal kunne konfigureres til at overholde OIO-SAML, samt hvem der skal foretage konfigurationen samt have ansvaret for, at den er korrekt. 4 Commercial-Off-The-Shelves

6 Standardprodukter har normalt en betydelig fleksibilitet, og skal derfor konfigureres til den konkrete situation. Side 6 af 10 Valg indenfor OIO-SAML Den danske OIO-SAML profil rummer nogle få tekniske valg, man som myndighed skal tage stilling til. Alle disse valg er understøttet af NemLog-in løsningen. Attributprofiler Det første valg drejer sig om, hvorvidt man ønsker brugerne identificeret via indholdet i et OCES certifikat (f.eks. CPR nummer) eller via et pseudonym. Valget kan formuleres som et krav til hvilke attributprofiler i OIO-SAML, løsningen skal understøtte: Løsningen skal understøtte OCES attributprofilen i OIO-SAML, hvor brugeren identificeres via attributter fra OCES certifikater. Eller: Løsningen skal understøtte persistent-pseudonym profilen i OIO-SAML, hvor brugeren identificeres via et pseudonym. Single logout mekanisme OIO-SAML profilen rummer desuden et valg blandt to forskellige mekanismer til single logout: - http Redirect Binding (skal understøttes) - SOAP Binding (kan understøttes) En myndighed skal derfor tage stilling til, om man ønsker at kræve, at løsningen skal kunne understøtte SOAP binding for single logout. Denne er mere kompleks at håndtere for løsningen, men giver til gengæld en bedre og potentielt mere stabil brugeroplevelse: Løsningen skal understøtte SOAP binding for single logout som beskrevet i OIO-SAML. Ved modtagelse af single logout beskeder via SOAP skal det sikres, at sessioner i lokale applikationer nedlægges.

7 Krav til understøttelse af politikker Side 7 af 10 Udover de tekniske integrationskrav er der også formuleret en række politikker i den fællesoffentlige føderation, som løsningerne skal overholde. Eksempel på kravtekst: Løsningen skal overholde politikkerne i den fællesoffentlige føderation, der er beskrevet i dokumenterne 5 : - Logningspolitik (herunder politik om tidssynkronisering) - Timeout politik - Certifikatpolitik Dokumenterne er tilgængelige på: Integrationskrav I mange situationer er det vigtigt for myndigheden, at den anskaffede løsning kan integreres med eksisterende applikationer eller infrastrukturkomponenter. Dette skal sikre en hensigtsmæssig IT arkitektur internt hos myndigheden, hvor forskellige systemer kan samarbejde og udveksle data. Behovene indenfor denne kategori kan i sagens natur variere meget fra myndighed til myndighed, men nedenfor er anført en række eksempler til inspiration. Selvom en række af kravene dækker interne forhold hos myndigheden, som principielt er NemLog-in uvedkommende, er de medtaget, idet myndighederne vil skulle anskaffe sammenhængende løsninger som både giver integration på ydersiden til NemLog-in og på indersiden til egne systemer. Manglende afdækning af det interne behov for integration kan således føre til problemer hos myndighederne. Løsningen skal kunne integrere med forretningsapplikationerne Selvbetjening X og Indberetning Y, så login til disse sker via NemLog-In. Løsningen skal automatisk sende brugeren over til NemLog-In, når der er brug for login. Der skal etableres et link i applikationen, der initierer single logout mod NemLog-In. Applikationen skal i øverste højre hjørne vise, om brugeren er logget ind. 5 Bemærk at dokumenternes versionsnumre med vilje er udeladt her; de seneste versioner bør tilføjes til kravspecifikationer.

8 Leverandøren skal integrere NemLog-In med produktet Total Access Manager version x.y, der anvendes til adgangskontrol for myndighedens eksisterende web applikationer. Den nuværende login-metode med pin koder skal erstattes med login via digital signatur via NemLogin. Løsningen skal kunne danne en lokal session for en bruger baseret på en SAML assertion modtaget fra NemLogin og skal kunne nedlægge sessionen igen i forbindelse single logout. Side 8 af 10 Løsningen skal levere et loginmodul til JBOSS applikationsserveren version x.y samt Apache http Server version z.w, der er myndighedens foretrukne applikationsservere til afvikling af selvbetjeningsløsninger. Løsningen skal sikre, at brugere ikke kan få adgang til løsningen Y med mindre deres niveau af autenticitetssikring er 3 eller højere. Borgere må kun kunne se egne data i løsningen. Løsningen skal afvise brugere, der er logget på NemLog-in med medarbejdercertifikater eller ungdomscertifikater kun personcertifikater for myndige borgere skal accepteres i applikationen. Løsningen skal kunne give adgang til myndighedens intranet for medarbejdere, der logger på NemLog-In via et OCES medarbejdercertifikat. Kun applikationerne X, Y og Z må kunne tilgås på denne måde. Integrationstest Det er vigtigt at gennemføre en integrationstest med henblik på at sikre, at tilslutningen til NemLog-in løsningen er foretaget teknisk korrekt. Med henblik på at strømline denne proces er der udarbejdet et dokument med en række standardiserede test cases, der kan anvendes til testen. Leverandøren skal foretage en integrationstest mod NemLog-in ved succesfuldt at afvikle alle test cases beskrevet i dokumentet Integrationstest ved føderationstilslutning. Leverandøren er ansvarlig for at fremskaffe nødvendige testdata og koordinere med NemLog-in operatøren.

9 Det er vigtigt at bemærke, at myndigheden bør supplere ovenstående med egne test cases, der er relevante for den lokale integration herunder særlige behov i forretningsapplikationer. Side 9 af 10 Andre krav Denne guide har fokuseret på krav til integration med NemLog-in samt integration med lokale forretningsapplikationer og infrastrukturkomponenter hos myndigheder. I umiddelbar forlængelse af disse områder kan det være relevant at overveje: - Hvordan adgange og rettigheder styres?! NemLog-in tager sig som bekendt kun af at fastslå, hvem brugeren er, men ikke hvad vedkommende skal have adgang til af funktioner og data i forretningsapplikationer. Endvidere kan det være relevant at stille krav til, om en bruger skal kunne videredelegere adgange til andre brugere. - Kvalitetsmæssige aspekter af løsningen som f.eks. svartider, oppetid, sikkerhed osv. - Om der skal etableres nødprocedurer, der træder i kraft, såfremt NemLogin løsningen ikke er tilgængelig (f.eks. alternative loginmekanismer).

10 Referencer Side 10 af 10 [OIO-SAML] OIO Web SSO Profile V2.0, IT og Telestyrelsen. [GUIDE] Tilslutningsguide. Håndbog for serviceudbyderen som ønsker at tilslutte sig den fællesoffentlige log-in-løsning, Brugerstyringssekretariatet, Økonomistyrelsen. [OIM] Den fællesoffentlige integrationsmodel, Den Digitale Taskforce. [IFRAME- AN] Analyse af udfordringer ved iframe integrationsformen, Den Digitale Taskforce. Øvrige relevante referencer og links Vilkår for anvendelse af den fællesoffentlige log-in-løsning Brugerstyringssekretariatet, Økonomistyrelsen. Supportsite for NemLog-in Modernisering.dk - videnscenter om udvikling af den offentlige sektor Om fællesoffentlige brugerstyring

Guide til føderationstilslutning ( kogebog )

Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) Side 1 af 28 1. februar 2008 Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) UDKAST- version 0.70 Denne guide henvender sig til offentlige myndigheder samt andre, der skal tilsluttes den fællesoffentlige

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen udleveres gratis. Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen udleveres gratis Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01

Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01 Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01 Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet):

Læs mere

Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse

Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse Næste generation af NemID Fase 2 Teknisk analyse Digitaliseringsstyrelsen Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com Implement Consulting Group

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere