Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0"

Transkript

1 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse 1 REVISIONER INDLEDNING LOGIN MENU VELKOMMEN MENU AFMELD KAPSEJLADS MENU TRACKER INFO MENU KAPSEJLADS MENU TILMELD/AFMELD LØB MENU OVERVÅGNING MENU ALARM MENU ADMINISTRATION MENUER OPRET/REDIGER KAPSEJLADS MENU OPRET/REDIGER LØB MENU DELTAGERE MENU DOWNLOAD AF SEJLADSDATA TRACKERNE OPLADNING DRIFT POINT OF INTEREST FJERNBETJENING Side 2 af 19

3 1 Revisioner Revision Dato Init. Beskrivelse CMP Dokument oprettet Side 3 af 19

4 2 Indledning Denne Brugermanual omhandler brugen af SuperSail (DS Version) Performance System, bestående af et antal GPS Trackere med Raymarine Display, dataopsamling på en central hosted server, samt en applikation til registrering og håndtering af Trackerne i hverdagen, tilgængelig som mobil-app. til ios. Systemet betjenes via mobiltelefonen og sejladsdata kan analyseres og præsenteres på f.eks. PC. Sejladsdata skal kunne gøres tilgængelige for eksterne standard-programmer og for specialudviklede performance værktøjer. En vigtig feature er desuden muligheden for at stille live data til rådighed for præsentationsværktøjer der kan skabe en publikums-oplevelse imens sejladsen foregår. Side 4 af 19

5 3 Login Menu Som bruger er du oprettet med din mailadresse som bruger-login, samt en personlig adgangskode. Dit bruger-login og din adgangskode giver dig adgang til de funktioner i mobil app en som du har brug for. Dit bruger-login og adgangskode er ligeledes din adgang til dine sejladser via SuperSails hjemmeside: Indtast din mailadresse i Bruger feltet. Tryk på feltet for at få vist tastaturet. Når du har indtastet din mailadresse trykker du på Næste knappen på tastaturet og fokus flyttes til Adgangskode feltet. Her indtaster du din personlige adgangskode. Når adgangskoden er indtastet trykker du på Næste knappen på tastaturet og tastaturet forsvinder. Har du indtastet noget forkert og ønsker at begynde forfra berøres det felt du ønsker at redigere i og tastaturet vises automatisk. Anvender du din egen telefon eller tablet PC, kan du med fordel markere feltet Husk Mig. Næste gang du starter app en op bliver du ikke bedt om at taste bruger-login og adgangskode, men går direkte ind i applikationen der hvor du lukkede den ned sidst. Denne funktion bør kun anvendes på din egen telefon eller tablet PC, da den vil give andre uhindret adgang til dine data. Når du har indtastet dine data korrekt trykkes på LOG IND, hvorefter applikationen henter dine data og starter applikationen op. Side 5 af 19

6 4 Velkommen Menu I velkomst menuen har du adgang til alle dine funktioner. Øverst dit navn, samt din båds navn. Din båds navn anvendes i sejladsdata til at identificere bådene. Nedenunder står ID på den Tracker du brugte sidst. LOG UD knappen trykker du på hvis du ønsker at forlade applikationen og indtaste brugerlogin og adgangskode forfra. Knapperne giver adgang til funktionerne i systemet. Din systemadministrator bestemmer hvilke funktioner du har adgang til. Hvis alarm eller overvågning er aktiveret vil dette indikeres ved at de tilhørende knapper bliver grønne. Nederst ses listen over de kapsejladser du har tilmeldt dig. startdatoen for Kapsejladsens. kan du vælge for at se information om de løb du har tilmeldt i kapsejladsen. Her har du også mulighed for at tilmelde og framelde dig individuelle løb i kapsejladsen. kan du vælge for at slette hele din tilmelding til kapsejladsen. Kapsejladsen slettes ikke, det er kun registrering af din tilmelding til kapsejladsen der fjernes. I listen kan du se navnet på Kapsejladsen, samt Side 6 af 19

7 4.1 Afmeld Kapsejlads Menu I listen Tilmeldte Kapsejladser vises de løb brugeren er tilmeldt ud i fremtiden. Er løbet markeret grønt er løbet i gang og trackeren er aktiv. Ønsker du at afmelde din tilmelding til en Kapsejlads kan det gøres i Velkomst menuen ved at trykke på ud for den Kapsejlads du ønsker at afmelde. I Afmeld Kapsejlads menuen vises de løb i den pågældende Kapsejlads du har tilmeldt dig. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Velkomst menuen uden at ændre data. Øverst vises navnet på den klub der afholder Kapsejladsen, samt navnet på Kapsejladsen. Desuden vises start og slut tidspunkterne for Kapsejladsen. I listen vises de løb du har tilmeldt dig i Kapsejladsen. Ved at afmelde dig Kapsejladsen afmelder du dig samtlige tilmeldte løb i den pågældende Kapsejlads. Afmelding sker ved at trykke på JA hvorved afmeldingen gennemføres. Ønsker du senere at tilmelde dig til samme Kapsejlads igen, sker dette på normal vis idet Kapsejladsen igen vises i listen over de Kapsejladser du har mulighed for at tilmelde dig. Afmelding af din tilmelding til en Kapsejlads påvirker ikke data for selve Kapsejladsen, udelukkende din tilmelding. Afmelding af enkelte løb i en Kapsejlads, hvor du ikke ønsker at afmelde hele din tilmelding til Kapsejladsen kan ske via Tilmeld/afmeld Løb menuen beskrevet i afsnit 6.1. Side 7 af 19

8 5 Tracker Info Menu Fra Velkomst menuen har du mulighed for at se og redigere i dine Tracker data, ved at trykke på knappen TRACKER. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Velkomst menuen uden at ændre data. Øverst vises dit bådnavn som du har mulighed for at ændre ved at markere feltet. Når feltet er markeret vises tastaturet automatisk. Bådnavn anvendes til at identificere dine sejladsdata i et præsentations program som f.eks. TackTracker. Vælges Tracker ID feltet, har du mulighed for at vælge den Tracker du ønsker at anvende. I listen vil du få vist de Trackere du er oprettet som bruger af. Finder du ikke den du ønsker skal du kontakte din systemadministrator der har mulighed for at oprette dig som bruger af en specifik Tracker. I feltet POI ID kan du indtaste nummeret på den Point Of Interest fjernbetjening du ønsker at anvende. Har du ingen POI efterlader du blot feltet tomt. De nederste 2 felter viser batteriniveauerne på hhv. den valgte Tracker, samt på POI. Batteriniveauet for Trackeren er opdelt i 20% trin, hvor niveauet anses som kritisk når det kommer under 20%. Batteriniveauet for POI har 2 niveauer, hvor kritisk vises med gult, der indikerer tid for batteriskifte i POI fjernbetjeningen. Vises POI batteriniveau med rødt, indikerer det at status på POI batteriniveau ikke er tilgængeligt eller at der ikke er tilkoblet en POI. Har du tilføjet data eller lavet ændringer i dine data, trykkes på GEM, hvorefter data gemmes og du kan forlade menuen ved at trykke på TILBAGE knappen. Når Trackeren er aktiv i en Kapsejlads, vil den som udgangspunkt opdatere sin position hvert 5. sekund, samt ved retningsskifte over 25 grader. Hvis en Kapsejlads strækker sig over længere tid end 10 timer ændres opdateringstiden til 5 minutter, men stadig ved retningsskifte over 45 grader. Side 8 af 19

9 6 Kapsejlads Menu Fra Velkomst menuen har du mulighed for at tilmelde dig kapsejladser, med det bådnavn, Trackern ID og evt. POI ID du har valgt, ved at trykke på knappen SEJLADS. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Velkomst menuen, uden at ændre data. Øverst vises de kapsejladser du er inviteret til at deltage i. Den kan enten være sejladser afholdes i din klub, eller sejladser hvor den der har oprettet Kapsejladsen har inviteret dig specielt. I listen kan vises navnet på Kapsejladsen, samt datoen for kapsejladsens start. Nederst vises de kapsejladser der er åbne for deltagelse af alle uanset klubmedlemskab. I listen kan vises navnet på Kapsejladsen, samt datoen for kapsejladsens start. kan du vælge for at se information om de løb du kan tilmelde dig i kapsejladsen. Her har du også mulighed for at se de starttidspunkterne for de individuelle løb i kapsejladsen. Du kan desuden tilmelde dig de løb i Kapsejladsen der er relevante for dig. Side 9 af 19

10 6.1 Tilmeld/afmeld Løb Menu Når du har valgt den Kapsejlads du ønsker at tilmelde dig fra Kapsejlads menuen vises Tilmeld/afmeld Løb menuen, hvor du kan finde detaljeret information om de enkelte løb, samt tilmelde dig de løb i Kapsejladsen der er relevante. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Velkomst menuen, uden at ændre data. Øverst vises navnet på den klub der afholder Kapsejladsen, samt navnet på Kapsejladsen. Desuden vises start og slut tidspunkterne for Kapsejladsen. I listen vises de Løb der er oprettet i Kapsejladsen, som du har mulighed for at tilmelde dig. For hvert Løb vises løbets nummer, samt navnet på løbet. Desuden vil der når du har tilmeldt dig et løb vises den Tracker ID du har tilmeldt dig løbet med. Du har således mulighed for at tilmelde dig løb med forskellige Trackere. Start og slut tidspunkt for løbet vises for hvert løb. Tilmelding til et løb sker ved at trykke på Fluebenet ud for løbet. Når dette er markeret er tilmeldingen foretaget. Framelding sker ved at trykke på et markeret Flueben hvorved tilmeldingen fjernes. Tilmelding til løb kan ske i så god tid man ønsker og man kan samtidig tilmelde sig flere løb ud i fremtiden. Trackeren startes op når tidspunktet for første løb er indtruffet. Når løbet er slut lukkes trackeren ned og den går i energi tilstand for at optimere batteriets drift tid. I energi tilstand bruger trackeren meget lidt strøm. Når tidspunktet for næste løb indtræffer startes trackeren automatisk op fra energi tilstand og begynder at opsamle data. Side 10 af 19

11 7 Overvågning Menu Ikke inkluderet. Side 11 af 19

12 8 Alarm Menu Ikke inkluderet. Side 12 af 19

13 9 Administration Menuer Fra Velkomst menuen har du mulighed for at anvende administrations-menuerne, såfremt din systemadministrator har givet dig adgang til det. Administrations-menuerne findes ved at trykke på knappen ADMIN. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Velkomst menuen, uden at ændre data. Adgangen til Administrations-menuerne styres via brugerrettigheder som systemadministratoren har mulighed for at tildele til dem der skal have adgang. Du har fra denne menu mulighed for at redigere i en eksisterende Kapsejlads eller oprette nye Kapsejladser. Bemærk at du har mulighed for at rette i en Kapsejlads helt frem til den er afsluttet, så være opmærksom på at du kan ændre i en allerede startet Kapsejlads. Årsagen til dette er at du har mulighed for at udskyde start og slut tidspunkterne hvis der skulle være behov for dette i forbindelse med en forsinkelse. Øverst vises navnet på din Klub, som du på vegne af opretter, redigerer og sletter sejladser. Desuden vises dit navn, som vil blive registreret på Kapsejladsen når der oprettes. I listen finder du alle de Kapsejladser du selv har oprettet, samt de Kapsejladser der er oprettet i din klub. Dette er de Kapsejladser du har mulighed for at redigere og slette. En Kapsejlads slettes ved at trykke på Du vil modtage en advarsel inden Kapsejladsen slettes. Sletter du en igangværende kapsejlads, slettes alle data for kapsejladsen og trackerne lukkes ned. En eksisterende Kapsejladsen eller Løb i Kapsejladsen redigeres ved at trykke på Oprettelse af nye Kapsejladser sker ved at trykke på OPRET SEJLADS, hvorved Opret/Rediger Sejlads menuen vises. Side 13 af 19

14 9.1 Opret/Rediger Kapsejlads Menu Når du har valgt den Kapsejlads du ønsker at redigere eller du ønsker at oprette en ny Kapsejlads vises Opret/Rediger Kapsejlads menuen. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Administration menuen, uden at ændre data. Øverst vises navnet på den Kapsejlads du har valgt at redigere, eller feltet er tomt hvis du opretter en ny Kapsejlads. Systemet accepterer ikke at navnet på Kapsejladsen er i brug i samme klub på samme dag. Start og slut datoer og klokkeslæt for Kapsejladsen specificeres via de tilhørende input felter. Kapsejladsen skal oprettes inden der kan tilføjes Løb til Kapsejladsen. Dvs. når du har indtastet navn for Kapsejladsen, samt start og slut tidspunkter trykkes GEM for at få Kapsejladsen oprettet. Knappen OPRET LØB er ikke valgbar før Kapsejladsen er oprettet. Knappen DELTAGERE åbner Deltagere menuen hvor du op til starten af en Kapsejlads kan se at Trackerne for de tilmeldte både melder sig, efterhånden som de startes op. Det er desuden fra Deltagere menuen at du kan beslutte hvilken vindmåler du ønsker skal levere vinddata til de enkelte løb. Valg af vindmåler er ikke krævet til et løb. Da alle Trackere skal startes i god tid inden første start, sættes start for Kapsejlads og for de enkelte Løb typisk minutter inden den reelle start, så du i Deltagere menuen kan se hvem der reelt deltager i Kapsejladsen og evt. har tid til at varsko evt. udeblevne både. Et Løb slettes ved at trykke på Du vil modtage en advarsel inden Løbet slettes. Et eksisterende Løb i Kapsejladsen redigeres ved at trykke på Side 14 af 19

15 9.2 Opret/Rediger Løb Menu Når du har valgt det Løb du ønsker at redigere eller du ønsker at oprette et nyt Løb vises Opret/Rediger Løb menuen. Trykker du på TILBAGE returnerer du til Opret/Rediger Kapsejlads menuen, uden at ændre data. Øverst vises navnet på det Løb du har valgt at redigere, eller feltet er tomt hvis du opretter et nyt Løb. Start og slut datoer og klokkeslæt for Løbet specificeres via de tilhørende input felter. Løbstypen vælges. Åbne Løb er løb hvor sejlere uden for klubben kan tilmelde sig og deltage. Klub Løb er løb internt i klubben, hvor kun klubbens medlemmer kan deltage. Løbstypen har betydning for hvilke sejlere der kan se invitationen til Kapsejladsen i deres apps. Løb skal oprettes i Kapsejladsen, inden nogen kan tilmelde sig Kapsejladsen. Dvs. når du har indtastet navn for Løbet, samt start og slut tidspunkter trykkes GEM for at få Løbet tilføjet Kapsejladsen. Side 15 af 19

16 9.3 Deltagere Menu Når du trykker på knappen Deltagere i administrations-menuen vises Deltagere menuen. Trykker du på TILBAGE returnerer du til administrations-menuen, uden at ændre data. Øverst vises navnet på den Kapsejlads du har valgt at overvåge bådene for. Start dato og klokkeslæt for Kapsejladsen vises nedenunder. Listen er opdelt pr. Løb, således at løbsnavnet, start- og sluttidspunkterne står i første kolonne. Den midterste kolonne viser de tilmeldte både for hvert Løb. Så længe Trackeren i en båd ikke er startet, vises bådnavnet med sort tekst. Når Trackeren er startet ændres bådnavnet til grøn tekst. I kolonnen til højre vises først hvorvidt Trackeren i den pågældende båd har en vindsensor tilkoblet. JA indikerer at vindsensor er tilkoblet. Fluebenet viser hvilken båd der er valgt til at levere vinddata til det pågældende Løb. Den valgte Tracker kan ændres ved at trykke på JA feltet ud for den Tracker du ønsker at anvende. Kun én Tracker kan være valgt til at levere vinddata pr. Løb. Vælger du en anden, fravælges den du tidligere har valgt automatisk. Det er endvidere muligt at fravælge at der er valgt en båd og Tracker som kilde til vinddata for det pågældende Løb. Der vil således ikke være vinddata tilgængelige for det pågældende Løb. En Tracker der er valgt til at levere vinddata opsamler vinddata igennem hele Løbet og registrerer ændringer i vindretning, således at vinddata registreres hvert 2 minutter, samt hvis vindretningen ændrer sig mere en 10 grader. Trackeren beregner middelvindretningen i perioden på de 2 minutter, og kun hvis middelvindretningen ændrer sig mere end 10 grader rapporteres denne. Side 16 af 19

17 10 Download af Sejladsdata Download af Sejladsdata sker via SuperSails hjemmeside (www.super-sail.dk), hvor data fra de sejladser du selv har deltaget i er tilgængelige for download. Under fanebladet Mine Sejladser indtastes dit brugernavn og din adgangskode, som er de samme som du anvender i mobil app en. Når du er logget ind vises listen over dine kapsejladser. Du kan nu downloade dine Kapsejladser ved at trykke på Download med højre mus-tast ud for den Kapsejlads du ønsker data for, og vælge Gem Som. Side 17 af 19

18 Alle data for den valgte Kapsejlads downloades og du kan således selv sortere om du ønsker data for blot e n enkelt båd eller for hele sejladsen. Flg. filer downloades: 1. Kommasepareret positionsdata-fil: Bådnavn.csv 2. XML sejladsdata-fil: event.xml 3. GPX positions-fil: Bådnavn.gpx 4. Kommasepareret vinddata-fil: Vinddata- Bådnavn.csv Hvis data skal være tilgængelige fra TackTracer, skal data placeres som beskrevet på hjemmesiden. Side 18 af 19

19 11 Trackerne SuperSail 2000 DS Version 11.1 Opladning Det anbefales at trackerne altid er tilsluttet opladeren, så man altid starter med et fuldt opladet batteri. Da trackeren aldrig slukkes helt, vil den konstant bruge en smule strøm på batteriet, så en tracker er kun fuldt opladet når det tages ud af laderen Drift Når trackerne tændes, kommer der lys i Raymarine Display et. Der vises først data på display et når der er GPS forbindelse fra trackerne. Trackeren startes via en SMS fra SuperSail serveren, så derfor er forbindelsen til GSM nettet altid aktiv, dog uden at bruge væsentlig strøm på det. Når trackeren ikke er aktiv går den i energi tilstand og reducerer strømforbruget væsentligt, men holder GSM forbindelsen aktiv, så den kan startes igen fra SuperSail serveren Point of Interest fjernbetjening Point of Interest (POI) fjernbetjeningen konfigureres til trackeren via SuperSail app en. Nummeret på POI fjernbetjeningen er unikt for hver POI og anvendes det samme nummer for flere trackere vil et tryk på POI registreres i alle trackerne der anvender dette nummer, såfremt de er inden for rækkevidde. Det er derfor vigtigt at kontrollere at POI nummeret er korrekt eller slettet for den tracker man anvender. Når trackeren er aktiv i et løb, vil et tryk på POI fjernbetjeningen indikeres med hurtige blink med lampen i kaldeknappen. På denne måde kan man sikre sig at POI knappen er korrekt defineret, samt at den virker. Side 19 af 19

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for administratorer V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV... 4 Browser... 4 Computer og internet... 4 3. LOG IND... 4 Glemt adgangskode...

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

Sådan kommer du i gang med boldnettet

Sådan kommer du i gang med boldnettet Sådan kommer du i gang med boldnettet Man skal yde før man kan nyde... Sådan er det også med boldnettet. Jeres fodboldside er som start en skabelon hvor i skal fylde informationer i for at få glæde af

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development

Kundekalender. 2010 Skovjuul Development Kundekalender 3 Indholdsfortegnelse Del I Introduktion 6 Del II Installation 8 1 Velkomst... 8 2 Licens... 9 3 Placering... 10 4 Første... bruger 11 5 Afslutning... 12 6 Fejlmeddelelser... 13 Del III

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere