Network Consultancy Integration og netløsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Network Consultancy Integration og netløsninger"

Transkript

1 Network Consultancy Integration og netløsninger Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og optimering af it-infrastrukturen er en kompleks proces. Alle it-elementer indgår: Netværk, serverplatform, sikkerhed, kommunikation, dataudveksling, beredskab osv. Ved at inddrage Network Consultancy i denne proces fungerer vi som garant for overblik og optimal teknologianvendelse. For at underbygge dette har vi opbygget en lang række ydelser og besidder en bred vifte af kompetencer inden for integration og netløsninger: - Digital signatur CSCs digitale signatur løsning er en hosted service som håndterer signeret og/eller krypteret e-post til og fra en offentlig myndighed - Microsoft Biztalk Server Microsoft Biztalk Server er en integrationsplatform, hvor flow og forretningsprocesser designes visuelt - Webhotel med SQL-database Webhotel med SQLdatabase er et produkt der giver mulighed for at præsentere websider, hvor interaktiviteten med internettets brugere er langt større end på et almindeligt webhotel Network Consultancy er en afdeling af specialister inden for de forskellige discipliner, som skal anvendes til at sikre en optimal infrastruktur og systemintegration. Afdelingen henvender sig især til it-professionelle som har brug for rådgivning, sparring eller levering af konkrete ydelser og spænder over analyse, design, implementering, optimering og projektledelse.

2 Digital signatur Den digitale signatur giver modtageren af en meddelelse sikkerhed for, at meddelelsen kommer fra den, der angiver at have sendt den. Den giver sikkerhed for, at der ikke er ændret i meddelelsen undervejs og hvis den samtidig er krypteret, at ingen uvedkommende har kunnet læse den. edag2 er dagen hvor offentlige myndigheder tager næste skridt i sikker digital kommunikation. Fra den dag kan også følsomme og fortrolige oplysninger sendes med sikker e-post. CSCs digitale signatur løsning er en hosted service som håndterer signeret og/eller krypteret e-post til og fra en offentlig myndighed. Løsningen opfylder alle minimumskrav og anbefalinger som er formuleret af den Digitale Taskforce. Løsningen kan derfor også anvendes sammen med myndighedens andre applikationer herunder ESDH og e-blanketter. edag2 minimumskrav Sikker e-post myndighed til myndighed Automatisk dekryptering af e-post Automatisk validering af signatur Automatisk generering af signaturbevis Logning ved afsendelse af e-post Videresendelse af markeret e-post Direkte besvarelse af sikker e-post Mulighed for flere funktionspostkasser edag2 anbefalinger Håndtering af andre certifikater Håndtering af medarbejdercertifikater Webbrugergrænseflade Integration til ESDH Opslag og lagring af certifikater Med løsningen får borgere, virksomheder, myndigheder og andre eksterne parter mulighed for at sende digitalt signeret og krypteret e- post til en sikker central e-post konto i organisationen. Alle sagsbehandlere med adgang til løsningen kan via Outlook eller en anden klient afsende signeret e-post til alle eksterne parter, og krypteret e-post til de parter, for hvilke det gælder, at organisationen er i besiddelse af modtagerens certifikat. Organisationen modtager alle sikre henvendelser med digital signatur løsningen, der arkiverer, afkrypterer og viruschecker henvendelserne, for derefter at distribuere disse videre internt, således at henvendelser bliver tilgængelige i Outlook eller en anden e-post klient. Den Digitale Signatur løsning opsamler og arkiverer certifikater fra al indgående kommunikation der sker til en af de sikre postkasser. Denne certifikat pulje stilles til rådighed når man skal kryptere udadgående kommunikation. Løsningen virker med alle postsystemer og kræver ingen ændringer i eksisterende infrastruktur. Til Outlook klienten medfølger en Send sikker knap. Kort teknisk beskrivelse af løsningen Modtagelse af sikker e-post 1. En signeret og evt. krypteret e-post sendes af afsenderen til 2. E-posten afleveres i postkassen på den sikre mail server. 3. Via IMAP henter den digitale signatur server den ankomne e-post, der logges, dekrypteres og et systembevis vedlægges. Herefter sendes e-posten videre til den interne postkasse. 4. Inden e-post afleveres til den interne postkasse undersøges den for virus (option). Hvis e-posten indeholder virus sættes den i karantæne og afsender og modtager bliver notificeret. 5. Modtageren anvender sin almindelige mail klient til at læse e-posten. Der skal ikke installeres noget software på hverken mail klienten eller på den lokale mailserver for at kunne læse e-posten.

3 Digital signatur Initialomkostningerne omfatter: - Konfigurationsafdækning - Oprettelse af myndigheden på digital signatur løsningen - Hjælp til signatur bestilling - Hjælp til etablering af sikker kommunikation mellem myndigheden og CSC Afsendelse af sikker e-post 1. Sagsbehandleren afsender e-post fra sin almindelige mail klient. Via den medfølgende knap angives det at e-posten skal signeres og krypteres. 2. E-posten undersøges for virus (option). 3. Herefter sendes e-posten til den sikre mail server. 4. Via IMAP henter den digitale signatur server den ankomne e-post der underskrives med certifikat og krypteres med modtagerens nøgle. 5. E-posten ankommer i modtagerens postkasse. Licenser og inkluderede ydelser Modtagelse af sikker e-post Afsendelse af sikker e-post Løsningen tilbydes i en basis licens til en organisation og i en Koncern IT licens med op til 8 organisationer. Prisen er afhængig af antallet af funktionspostkasser. Basis- eller Koncern IT licensen omfatter oprettelse og konfiguration af løsningen således at myndigheden kan afsende og modtage signeret og/eller krypteret e-post til og fra de anvendte funktionspostkasser. De månedlige driftomkostninger dækker: - Drift og vedligeholdelse af den hostede digitale signatur løsning - Overvågning af den hostede løsning samt forbindelsen mellem myndigheden og CSC - Standard telefonsupport ( ) til CSC helpdesk. Implementering Løsningen kan implementeres på meget kort tid. Alligevel må der påregnes mellem 3 og 5 uger førend løsningen er klar til drift. Udfordringen er ikke teknikken, men de interne forretningsgange! Implementeringen af sikker e-post og ikke mindst udviklingen af arbejdsgange og ændringer af indgroede vaner er et betydeligt organisatorisk projekt. Der skal blandt andet tages stilling til ændringer i de interne arbejdsgange, og hvordan medarbejdere og samarbejdspartnere skal orienteres om de ændringer og muligheder, der følger af edag2. Den tekniske implementering forløber som flg.: - Projektgruppe etableres - Teknisk afklaring - Konfigurationsdokument udfyldes - Funktionspostkasser navngives - Funktionspostkasser oprettes på løsningen - Download og installation af certifikater - Infrastruktur verificeres og firewall regler tilrettes - Fastlægge funktionspostkassers arbejdsgange, herunder notifikationer - Oprette arbejdsgange - Test og driftprøve

4 Digital signatur Optioner - Antivirus og antispam - Workshop for brugere og IT administratorer - Udarbejdelse af (revideret) e-post- og kommunikationspolitik - Støtte til organisatorisk implementering, herunder nye arbejdsgange - Konsulentydelser i forbindelse med implementering, herunder implementering af Send sikker knap i mail klient - Integrationsydelser til myndighedens eksisterende systemer som e-blanketter og ESDH system CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af problemstillingen. Kontakt venligst Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 45 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC

5 Microsoft Biztalk Server Microsoft Biztalk Server er en integrationsplatform, hvor flow og forretningsprocesser designes visuelt. Microsoft Biztalk Server integrerer med f.eks. SAP, Oracle, Siebel og mange flere. Integration Integration af eksisterende og nye it-systemer åbner mulighed for automatisering af forretningsgange og for nye og fleksible muligheder. Eksempelvis arbejder regnskabssystemet og lagersystemet bedre, når de udveksler data om lagerbeholdning og fakturaer. SOA (Service Oriented Application) arkitektur er netop fremkommet i erkendelse af et behov for integration og samarbejde mellem systemer. I stedet for en direkte binding mellem systemer, benyttes der oftere en Integration Platform eller Broker som en slags middleman, der sørger for oversættelse mellem systemer, validitet og fejlhåndtering (se Figure 1). flade filer. Dette kan også ske over kendte protokoller som f.eks. FTP, SMTP, HTTP, SOAP og mange flere. Microsoft Biztalk Server kan nemt skaleres vertikalt blot ved tilslutning af flere Biztalk servere, hvilket sikrer at en Biztalk installation kan vokse i takt med virksomheden. For yderligere information se: Forretningsprocesser Integration af it-systemer involverer ofte et flow gennem vigtige forretningsprocesser. Eksempelvis kunne der ankomme en ordre, lagersystemet ajourføres og efterfølgende dannes en faktura der sendes til kunden. Microsoft Biztalk tilbyder en forretningsproces og workflow engine i form af et Business Rule Framework, som ved hjælp af kraftfulde visuelle designværktøjer er meget at nemmere at udvikle og vedligeholde (se Figure 2). Figure 1: Microsoft som integration platform Microsoft Biztalk Server Microsoft Biztalk Server er en Enterprise Integration Platform og business proces automation framework, som tilbyder integration mellem systemer på en sikker, fleksibel og effektiv måde. Biztalk tilbyder integration til Siebel, SAP, Oracle Financials, PeopleSoft, Queue systemer som MS Queue, Websphere MQ 2.0 og mange flere. Dette sker gennem adapters. Microsoft Biztalk bygger konceptuelt på SOA arkitekturen og begreber som Web Services og XML er grundlæggende for Biztalk. Biztalk kan også udveksle EDIFACT-data og Figure 2: Workflow designer for Microsoft Biztalk Server

6 Microsoft Biztalk Server Microsoft Biztalk Server kan importere og eksportere forretningsprocesser i sproget BPEL, hvilket åbner for nye muligheder for integration til andre forretningsproces-værktøjer. Anvendelsesmuligheder Microsoft Biztalk Server kan bruges som integrationsplatform mellem eksisterende systemer, eller som en moderne platform til at åbne ældre it systemer for integration for omverdenen i B2B (business to business) løsninger. Eksempelvis kan kunder forespørge virksomhedens lagersystem om status for en given vare inden ordre afgives. Kundedatabase, lagersystem og regnskabssystem kan integreres og nye services kan tilbydes på tværs af disse. CSCs rolle CSC tilbyder konsulentbistand med flere års erfaring i forbindelse med implementering af Microsoft Biztalk Server løsninger. Konsulenterne har praktisk erfaring med komplicerede forretningskritiske Biztalk Server løsninger, der servicerer tusindvis af kunder. CSC tilbyder også hosting og drift af Biztalk løsninger i vores driftsmiljø. Vi kan også tilbyde forretningsanalyse fra erfarne analytikere, da vores erfaring viser, at det kan være nødvendigt at analysere og klarlægge forretningsgange og processer i forbindelse med automatisering på en Biztalk Server platform. CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af kompetencer og priser. Kontakt venligst Ann Wichmann på tlf.: eller via Om CSC CSC hjælper kunder med at opnå strategiske mål gennem brug af informationsteknologi. CSC har de kompetencer, der er nødvendige for at kunne levere præcis de løsninger, der giver kunderne mulighed for at håndtere ændringer i markedet, fokusere på kerneforretningen, samarbejde med partnere og kunder samt forbedre driften af deres virksomhed. I CSC råder vi over eksperter med praktisk erfaring fra en lang række brancher og har derfor de bedste forudsætninger for at forstå kundernes situation. Og som leverandøruafhængig kan vi levere løsninger, der imødekommer hver enkelt kundes unikke behov. I mere end 45 år har private og offentlige kunder verden over betroet opgaver som outsourcing af forretningsprocesser og informationssystemer, systemintegration og rådgivning til CSC

7 Webhotel med SQL-database Webhotel med SQLdatabase er et produkt der giver mulighed for at præsentere websider, hvor interaktiviteten med internettets brugere er langt større end på et almindeligt webhotel. På et almindeligt webhotel, vil muligheden for interaktivitet normalt begrænse sig til formbaseret søgning i flade tekstfiler, til tekstbaseret brugerrespons ved hjælp af mailto og lignende. Webhotel med SQL-database gør det muligt for kunderne, at etablere HTML/web/internetaktivitet med en ægte SQL-database. Anvendelsesmuligheder Anvendelsesmulighederne er ubegrænsede, men som eksempler kan nævnes forskellige former for interaktivitet med SQL-baserede systemer som for eksempel: Varekataloger (bogtitler, ejendomme, videofilm, elektroniske black box-komponenter) Bookingsystemer (rejse- billet- og bordbestiling) Dokumentsamlinger (artikler, arkivalier, lovsamlinger, billedarkiver) Selvbetjeningsløsninger hvor borgere angiver flyttemeddelelser og lignende Interaktiviteten kunne for eksempel bestå i: Postordresalg, on-line bestilling, udveksling af information, samt søgning, opslag og hjemtagning af data. Kombineret med SSL (kryptering) og/eller bruger-autentificering (med bruger-id og password) kan webhotel med SQLdatabase også anvendes til Intranetformål. Udover at ovennævnte anvendelsesmuligheder kunne bruges i et mere snævert intranetforum, vil det i internetsammenhæng være oplagt at bruge SQL-produktet sammen med ordrehåndtering (ved partneres og lokalkontorers on-line varebestilling), kundearkiv og lagerbeholdning. Produktindhold CSC stiller følgende til rådighed for kunden: Hotelværelse med 200 MB disk til kundens HTML-dokumenter, scripts (programmer) og SQL-database. Domænenavn tilknyttet hotelværelset ODBC-link1 til kundens SQL-database Statistik, der bl.a. viser antal samlede hits, hits fordelt på kundens enkelt-dokumenter, hits fordelt på domæner, osv. FTP-konto med brugerid og password til upload af data i kundens hotelværelse. I standardydelsen indgår hverken databaseoprettelse, udvikling af databaseapplikationer eller webdesign. CSC kan dog på konsulentbasis tilbyde at hjælpe, blandt andet med visse typer af applikationsudvikling, konvertering af eksisterende databaser til Microsoft SQL og lignende. Ekstra ydelser Som ekstra ydelse til standardproduktet kan CSC endvidere tilbyde: SSL (kryptering) med udstedelse af servercertifikat Etablering af brugerautentificering med oprettelse af grupper og brugere Automatisk synkronisering af databaser, for eksempel transaktionssynkronisering med hjemmenetværket Disse ydelser tilbydes på konsulentvilkår, ud fra en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Tekniske fakta om platformen Webhotel med SQL-database. Applikationer kan være udviklet i Active Server Pages..NET eller Perl (Perl til Win32). CSC står naturligvis til rådighed for en uddybning af kompetencer og priser. Kontakt venligst

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Network Consultancy Statens DataNet (SDN)

Network Consultancy Statens DataNet (SDN) Network Consultancy Statens DataNet (SDN) Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og optimering

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 11. december 2008. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit. Version 1.1 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING

SKABER FORBINDELSE MELLEM MENNESKER OG FORRETNING Hvordan finder jeg mere information om DM Software? Brochurer som denne tjener deres formål. Men dialog er nu en gang bedst, når den foregår mellem levende mennesker. Derfor er du meget velkommen til at

Læs mere

FESD Sikker epostløsning

FESD Sikker epostløsning FESD Sikker epostløsning Standard IT- og Telestyrelsen København den 23. august 2006. FESD-standardisering Sikker epostløsning. Grænsesnit Version 1.0 Kolofon: FESD-standardisering. Sikker epostløsning.

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Guide til føderationstilslutning ( kogebog )

Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) Side 1 af 28 1. februar 2008 Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) UDKAST- version 0.70 Denne guide henvender sig til offentlige myndigheder samt andre, der skal tilsluttes den fællesoffentlige

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse

FREDERICIA KOMMUNE. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fredericia Kommunes arkitekturmodel... 2 Den digitale Kommunes krav til fremtidige IT-anskaffelser... 2 Forretningsmæssige krav... 2 Krav til IT-arkitektur... 3 a) at det pågældende

Læs mere

Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01

Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01 Signatur- og systembevis Teknisk vejledning i sikring af digitale signaturers bevisværdi Version 1.01 Publikationen kan også hentes på IT- & Telestyrelsens Hjemmeside: http://www.itst.dk ISBN (internet):

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter

Serverguide. Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Din vej til hurtig salgsinformation om Microsofts mest solgte serverprodukter Serverguide Formål med serverguiden Serverguide - Din vej til hurtigt salgsinformation om Microsofts mest solgte

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume:

Vision for KTC Portalen ver.2 Udarbejdet af Jesper Hedegaard, KTCs sekretariat, marts 2006. Resume: Resume: Kap. 0.-1.-2.-3. KTC har ambitioner og målsætninger for fremtiden, nemlig at stå i midten for udviklingen af den tekniske sektor og være synlig og dagsordenssættende. Dertil skal bruges bedre kommunikationsredskaber

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Public 360. Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Public 360 Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi? Realiser regeringens digitaliseringsstrategi i dag Hvordan understøtter Public 360 den offentlige digitaliseringsstrategi?

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere