Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information."

Transkript

1 PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. med en vedhæftet pdf-fil, i stedet for at udskrive dokumentet på printer og sende det pr. post. Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. Windows opsætning Dette afsnit vedrører kun kunder med egen server. Hosting-kunder kan gå videre til afsnittet vedr. DSM opsætning. Du kan vælge at få JMA A/S til at foretage Windows-opsætningen, eller du kan gøre det selv på følgende måde: Når PDF-writeren er installeret af JMA A/S skal du gøre følgende: Gå ind under Start Programs edocprinter PDF Pro Klik på PropAdm administratorværktøj. Find her printeren med navnet edocprinter PDF Pro og vælg denne. Klik på knappen Vis egenskabssider (faneblade). Følgende billede vil nu komme frem:

2 På fanen Links skal felterne Aktiver identifikation af inkluderede PDF kommandoer og Fjern tekstlinjer som begynder med kommando markering(tag) markeres: På fanen Gem skal du sætte feltet Modus til Gem filen med standardfolderens angivet navn. I feltet Standardmappe skal du angive den mappe, hvor PDF-filerne skal gemmes. Feltet Filnavn udfyldes ud fra opsætningen af Mailbeskeder i DSM. I DSM findes mulighed for at angive filnavnet pr. dokumenttype, men hvis

3 intet andet angives, benyttes filnavnet Bilag. I opsætningen her skal feltet være <blankt>. I feltet Når filen eksisterer skal du angive værdien Erstat filen direkte, så overskrives filen fra gang til gang (dvs. kun én fil gemmes, nemlig den sidst dannede)

4 DSM opsætning I Navision skal der foretages følgende opsætninger førend eksterne dokumenter kan sendes via mail: DSM opsætning I DSM opsætningen skal du på fanen Rapporter udfylde felterne i afsnittet vedr. PDF løsning : Feltet Originalbilag Hvis du markerer feltet vil originaludskrift af eksterne dokumenter blive sendt som PDF-filer på , hvis kunden er opsat til dette. Markeringen foreslås altid på indstillingsfanen ved udskrift af dokumentet, men kan overskrives. Feltet Genudskrift Hvis du markerer feltet vil genudskrift af eksterne dokumenter blive sendt som PDF-filer på , hvis kunden er opsat til dette. Markeringen foreslås altid på indstillingsfanen ved udskrift af dokumentet, men kan overskrives. Feltet Skip PDF Maskinhandel Hvis du markerer feltet vil eksterne maskinhandelsdokumenter (maskinfaktura/kreditnota) IKKE blive sendt som PDF-fil via , selvom kunden er opsat til at modtage eksterne dokumenter på mail. Feltet kan ikke overskrives på rapportens indstillingsfane, men skal slås til/fra i DSM opsætningen

5 Feltet Skip PDF ordrebekræftelse Feltet vedrører Salg & marketing og Maskinhandel. Hvis du markerer feltet vil ordrebekræftelse IKKE blive sendt som PDF-fil via , selvom kunden er opsat til at modtage eksterne dokumenter på mail. Feltet kan ikke overskrives på rapportens indstillingsfane, men skal slås til/fra i DSM-opsætningen. Denne opsætning gælder også for udskrift af følgeseddel på PDF (Rapport ) Printervalg Under Opsætning Programopsætning Generelt Printervalg skal de rapportnumre, der skal kunne sendes via mail/pdf være oprettet med både et fysisk printernavn og et PDF printernavn: Vær opmærksom på at det fysiske printernavn SKAL indmeldes selvom der udelukkende ønskes anvendt mail. PDF printernavnet er edocprinter PDF Pro. Bemærk også, at hvis der anvendes printeropsætning pr. bruger-id, skal denne opsætning foretages pr. bruger-id. SMTP Mail Opsætning SMTP mailopsætning foretages af JMA s tekniske afdeling. SMTP Mail Opsætning finder du under Opsætning Programopsætning Generelt SMTP Mail Setup. Du kan evt. vælge menupunktet for at se hvorledes opsætningen ser ud, men du bør ikke ændre i oplysningerne. PDF Opsætning PDF-opsætning foretages af JMA s tekniske afdeling, hvis DSM-løsningen er hosted hos JMA A/S

6 Kunder med egen server foretager selv opsætning, med mindre andet er aftalt med JMA A/S. Under Opsætning Programopsætning PDF Opsætning skal feltet Anvend SMTP være markeret, og der skal angives en afsendermailadresse. Den indtastede mailadresse vil stå som afsender på de mails med f.eks. faktura, kontoudtog m.v., som afsendes fra Navision. Mailadressen skal være en gyldig mailadresse, og adressen skal kunne verificeres af SMTP-serveren. Er dette ikke tilfældet vil der ikke blive afsendt mails. I feltet PDF Skabelon kan du angive en stivej, hvor en evt. formularskabelon befinder sig dette anvendes, hvis du i DSM opsætning har nej til Udskrift af brevhoved/logo og ønsker brevhoved m.v. i PDF-filen i de afsendte mails. Har du i DSM opsætningen tilvalgt brevhoved/logo vil dette blive anvendt i PDF-filen, på samme måde som ved udskrift på printer. Bemærk: hvis du angiver en stivej her, skal du være sikker på at denne er tilgængelig for alle brugere, der skal anvende PDF-udskrift, dvs. der skal angives et fælles drev som er tilgængeligt fra alle regnskaber. Hvis du anvender en skabelon kan du specificere yderligere oplysninger om skabelonen:

7 Hvis du markerer feltet Skabelon med side 1 og side 2 bevirker dette, at første side i skabelonen vil blive anvendt som side-1 papir og side 2 i skabelonen vil blive anvendt til alle øvrige sider i PDF-dokumentet. Hvis du markerer feltet Skabelon med ekstraside vil sidste side i skabelonen (dvs. side 2 eller 3) blive medtaget som slutside i PDFdokumentet. Dette kan anvendes til at få udskrevet f.eks. handelsbetingelser som en ekstra side på fakturaen. Skabelon med ekstraside kan anvendes uanset om der bruges en skabelon med 1 eller 2 sider. Eksempel: Der skal udskrives en faktura på 5 sider som PDF-dokument, og der er markering i både Skabelon med side 1 og side 2 og Skabelon med ekstraside. Skabelonens første side vil blive anvendt til fakturaens side 1. Skabelonens anden side vil blive anvendt til fakturaens side 2, 3, 4 og 5. Skabelonens tredje side vil blive anvendt som side 6 i faktura-dokumentet. I feltet Vedhæftning kan du angive en stivej hvor en fil, der skal vedhæftes mailen som et separat dokument, befinder sig. Dette kan eksempelvis anvendes til at vedhæfte et salgsbrev el. lign. Oplysningerne vedr. skabelon og vedhæftning er generelle og anvendes til alle de dokumenttyper, der udskrives til PDF. Dog er der mulighed for at overstyre disse oplysninger pr. rapportnr. under Opsætning Programopsætning PDF Mailbeskedtekster. I feltet Bcc adresse kan du angive en mailadresse, hvortil der skal sendes kopi af alle mails, der afsendes via PDF-løsningen. Herved bliver der mulighed for at se/kontrollere de afsendte mails og evt. udskrive en kopi. Ved dannelse af PDF-dokumenterne, bliver disse placeret i en PDF-log inden den fysiske afsendelse til mailmodtageren. I den forbindelse skal der oprettes mapper hvori PDF-dokumenterne placeres hhv. før og efter afsendelsen. Stivejen til disse mapper angives i felterne: PDF-sti som er stivejen til de PDF-dokumenter, der endnu ikke er afsendt. PDF-arkivsti som er stivejen til de PDF-dokumenter, der er afsendt til mailmodtageren. NB! PDF-arkivsti skal angives som en unc-adresse

8 Stivejen i felterne kan godt være den samme. Brugeropsætning Under Opsætning Programopsætning Brugere Brugeropsætning kan der for brugere laves opsætning, så disse får besked ved log-on, om der er fejl i PDF-log. Mailbeskedtekster Under Opsætning Programopsætning PDF Mailbeskedtekster skal du for hver rapport, hvor der skal dannes mails med PDF-fil vedhæftet, oprette en Beskedtekst: I billedet skal du først angive en valgfri kode, der identificerer den pågældende beskedtekst du kan f.eks. vælge at give teksterne fortløbende numre

9 Dernæst skal du angive det rapportnummer, du vil anvende dette skal være det samme rapportnummer, som er opsat under Rapportvalg under de enkelte moduler. Når PDF-filen dannes, kan du vælge at angive et filnavn til den pågældende PDF-fil, der svarer overens med typen af dokument, der afsendes. Oplysningen oprettes pr. mailbeskedlinje i feltet PDF Filnavn. En udskrivning af f.eks. faktura nr. 422, vil med denne opsætning, danne en pdf-fil med filnavnet Faktura_422.pdf, som bliver vedhæftet mailen. Hvis der ikke angives et specifikt PDF Filnavn bliver pdf-filen automatisk oprettet med filnavnet Bilag_xxx, hvor xxx er identisk med bilagsnummeret. For hver rapport skal du derefter klikke på knappen Beskedtekst Udvidede tekster. Herved åbnes et vindue til indtastning af Emne- og beskedtekst: Bemærk: Første tekstlinje kommer til at stå i mailens Emne-felt, og øvrige tekstlinjer anvendes som beskedtekst (max. 16 linjer). I beskedteksten kan du anvende symbolet %1. F.eks. kan du skrive Faktura nummer %1. Dette bevirker at fakturanummeret automatisk indsættes i mailteksten, f.eks. Faktura nummer Det kan være hensigtsmæssigt at have mere end én linje oprettet som beskedtekst, da mails med kun én linje i nogle tilfælde vil blive opfattet som spam. I salgsmodulet er samme rapport opsat under Rapportvalg:

10 Mailen, som sendes til kunden, ser således ud: Læg her mærke til at Emne-feltet i mailen er udfyldt med den første linje, som er oprettet under mailbeskedteksterne. Selv mail-teksten udgøres af linje 2 og efterfølgende linjer. Anvendes der forskellige sprogkoder på debitorer kan du oprette teksterne pr. sprogkode. Eller du kan oprette teksterne med sprogkode blank og markering i feltet Alle sprogkoder, så vil teksterne blive anvendt til alle kunder uanset kundens sprogkode. Du kan også angive en bestemt periode, hvor en tekst er gældende, ved at udfylde felterne Startdato og Slutdato. Tilbage i oversigtsbilledet, hvor de enkelte rapportnr. fremgår, har du mulighed for pr. rapport at angive, at der til den pågældende rapport skal anvendes en skabelon, der afviger fra skabelonen under Opsætning Programopsætning PDF Opsætning

11 Du kan også angive, at der skal anvendes en anden vedhæftning end den, der er angivet i den generelle opsætning. P.t. kan du oprette mailbeskedtekster til følgende rapportnumre: Vær opmærksom på at rapporter, som udskriver et FI-Kort (girokort) i bunden af siden, ikke danner et girokort som er målfast. Kunder Under Salg & Marketing Ordrebehandling Debitorer, fanen Kommunikation, skal du indtaste kundens adresse, og du skal markere feltet Dokumenter pr

12 Såfremt der skal sendes forskellige typer dokumenter til forskellige adresser skal dette indtastes i PDF mailadresser under knappen Debitor PDF Mail-adresser. Her indtastes en adresse for hvert rapport nummer. Dannelse af mails med vedhæftet PDF-fil Dannelse af mails med vedhæftet PDF-fil forudsætter som tidligere nævnt - at de rapportnumre, hvor der er lavet opsætning til PDF, er angivet under rapportvalg. PDF-udskrift sker både ved udskrift af bogførte fakturaer og ved valg af Bogfør og udskriv. Fakturaudskrift via opgaveplanlægger kan også ske som PDF-udskrift, afhængig af hvorledes du opsætter udskriftsparametrene i opgaveplanlæggeren

13 Ved bestilling af udskrift f.eks. fra bogførte fakturaer har du mulighed for at vælge om dokumentet skal udskrives som PDF-udskrift eller ej, også selvom kunden har markering herfor. Dette gøres ved at markere felterne Originalbilag og Genudskrift, der vil sende de eksterne dokumenter på , hvis felterne er markeret. Feltet Originalbilag gælder kun den første udskrivning af dokumentet, og feltet Genudskrift gælder alle øvrige udskrivninger. I DSM Opsætning findes mulighed for at angive default værdier til de to felter. Nedenfor vises indstillingsfanen fra udskrift af salgsfaktura, men feltet findes også på øvrige rapporter: I forbindelse med fakturaer og kreditnotaer skal du huske at fravælge slettede dokumenter (sæt filter på feltet Kildespor). Når du vælger knappen Udskriv vil der først fremkomme printervalg til den fysiske printer, også selvom der udelukkende dannes mails. Du skal vælge printer som vanligt. De kunder, som har markering på debitorkortet, vil få oprettet en linje i PDF-log med vedhæftet PDF-fil, øvrige vil blive udskrevet på printer som hidtil

14 PDF-log PDF-log er oprettet for at adskille processen med dannelsen af PDFfilerne og selve mailafsendelsen af PDF-filerne. PDF-log indeholder alle de dannede PDF-filer og i denne PDF-log har brugeren mulighed for at filtrere på bl.a. Sendte og Ikke sendte PDF-filer. PDF-log bliver automatisk opdateret ved afsendelse af PDF-filer. PDF-log findes under Opsætning IT-administration PDF PDF-log og har følgende udseende: Følgende dokumenttyper kan der oprettes PDF-log til: Salgsfaktura Salgskreditnota Servicefaktura Servicekreditnota Rykker Rentenota Kontoudtog Salgsleverancer Salgsordrebekræftelse Købsordre

15 Ved oprettelse af PDF-log påføres følgende oplysninger: Løbenr. alle PDF-filerne bliver oprettet med selvstændigt løbenr. i PDFlog en, således at der efterfølgende kan ske behandling af hver linje for sig. Dokumenttype felt der også kan filtreres på i vinduets top. Fortæller hvilken type af dokument, der er tale om. Bilagsnr. nummer på det bogførte bilag som PDF-filen er dannet fra. I toppen af vinduet kan der filtreres på dette felt. Kundenr. og Leverandørnr. er nummeret på den kunde eller leverandør, der er angivet på det bilag, som PDF-filen er dannet fra. Filoprettelsestidspunkt er tidspunktet for dannelsen af filen i PDF-log. Afsendelsestidspunkt er tidspunktet for filens afsendelse fra PDF-log til kundens/leverandørens mailadresse. Feltet udfyldes først når afsendelsen er sket. PDF bilagssti/fil stien til PDF-filens placering på netværket. Stien vil ved filoprettelsestidpunktet være stien oprettet i feltet PDF-sti på vinduet for PDF opsætning. Efter afsendelsen af filerne vil PDF bilagssti/fil være stien oprettet i feltet PDF-arkivsti i vinduet for PDF opsætning. Fil dannet i NAV udfyldes når PDF-filen er oprettet og placeret i PDFlog. Der kan filtreres på dette felt i toppen af vinduet. SMTP afsendt udfyldes når PDF-filen er afsendt. Der kan ligeledes filtreres på dette felt i toppen af vinduet. Sendt til er udfyldt med mailadressen på modtageren af PDFfilen. Fejltype udfyldes med årsagen til en eventuel manglende afsendelse af PDF-filen. Der kan angives Fil ikke dannet eller SMTP afsendelsesfejl. Fejltekst er en yderligere beskrivelse af årsagen til den manglende afsendelse. Teksten dannes automatisk. Lukket er et felt som kan/skal bruges af brugeren, når fejlbehæftet PDF-log linje er blevet behandlet. Ved at markere linjen som Lukket, viser man, at PDF-log linjen er blevet behandlet igen! Det er et felt, der styres manuelt af brugeren. Hvis der sættes flueben i feltet, vil den bruger, der i brugeropsætningen er sat til at modtage advisering om fejl ved logon, IKKE få denne besked om den pågældende PDF-log linje

16 PDF-log kan også åbnes fra hhv. debitor- og kreditorkortet, hvor der ved åbning fra disse vil være filtreret, så visningen kun er for den aktuelle debitor eller kreditor. Efter dannelsen af PDF-filerne i PDF-log vinduet, kan afsendelsen af PDF-filerne ske enten manuelt eller via kørsel i opgaveplanlæggeren. I begge tilfælde vil der ske følgende: 1 PDF-filer med Fil dannet i NAV = Ja og SMTP afsendt = Nej, vil blive flyttet fra mappen angivet i PDF-sti til mappen angivet i PDFarkivsti. 2 Alle PDF-filerne i mappen for PDF-arkivsti, med SMTP afsendt = Nej, vi blive afsendt pr. mail til mailadressen angivet i feltet Sendt til . Ved brug af funktionaliteten i opgaveplanlæggeren, vil afsendelsen af PDF-filerne ske efter denne opgaves indstillinger. Afsendelse af PDF-filer kan også ske manuelt, f.eks. efter fejlhåndtering. Ved valg af denne afsendelsesform, skal menuknappen Send PDF i vinduet for PDF-log bruges. Den eller de markerede linjer i vinduet vil blive forsøgt afsendt til mailmodtageren, dog under forudsætning af at feltet Fil dannet i NAV er markeret til Ja. Ved fejl i afsendelsen vil de fejlbehæftede PDF-filer blive markeret med rødt i PDF-log. Eksempel på opsætning af rapport i opgaveplanlæggeren. Der opsættes for hvilke regnskaber, der skal behandles

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Microsoft Dynamics C5 Factsheet om Dokumentstyring og Print2Office Indholdsfortegnelse Indledning...4 Udskrivning fra C5 til Microsoft Office...5 Krav til opsætning før der kan udskrives til Microsoft

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Post Danmark. Side 1. Copyright: Naddon version 201112 Forsendelse Post Danmark Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.69

Programopdatering version DSM 01.69 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning.

DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. Service Opsætning DSM Mobilløsning opsætning. DSM Mobilløsning DSM Mobilløsning integrerer DSM med REEFT. For at kunne anvende DSM Mobilløsningen kræves en REEFT server og en REEFT integrationsservice samt en Microsoft SQL-server. Endvidere kræves

Læs mere