børnehave biblioteker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "børnehave biblioteker"

Transkript

1 børnehave biblioteker

2

3 børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne

4

5 INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske læreplaner 5 Fokus på sprog 5 Fokus på kultur 5 Børnehavebiblioteket styrker mange børns læselyst 6 Flere modeller 7 Basismodel 7 Model Plus 7 Opret et børnehavebibliotek trin for trin 8 Materialevalget 8 Indretning 9 Rammer og aktiviteter om oplæsning og fortælling 11 PR og markedsføring 13 Udviklingsperspektiver 13 Dagtilbud og bibliotek mulighederne i samarbejdet 14 Dagtilbud, bibliotek og forældre mulighederne i samarbejdet 16 Særlige udfordringer 22 Tænk skriftsproget ind i børnehavens hverdag 24 Anvendte kilder 26 1

6 2

7 børnehavebiblioteket en dør til verden Formålet med dette inspirationshæfte er at give børnehaver og biblioteker konkrete ideer til, hvordan man sammen kan skabe et børnehavebibliotek. At man som barn får mulighed for at opleve fortællingens hede i kinderne er forudsætningen for senere selv at kunne læse. Peter Seeberg, forfatter Et godt sprogligt fundament og lyst til at lære at læse er to vigtige forudsætninger for, at børn kan udvikle sig. Formålet med børnehavebiblioteker er at give børn i dagtilbud let adgang til at få positive oplevelser med bøger og fortællinger både i hverdagen i dagtilbuddet og derhjemme. Børnehavebiblioteket giver alle børn mulighed for at blive fortrolige med bøger og bruge dem som kilde til oplevelser og viden. Forældrenes læsevaner og interesse for bøger spiller en vigtig rolle for, om børn udvikler læselyst. Børnehavebiblioteker giver alle forældre mulighed for at være en god læse-rollemodel, da børn og forældre får nem adgang til at låne bøger og andre materialer med hjem. Børnehavebiblioteket understøtter samtidig dagtilbuddets pædagogiske arbejde, og det kan hjælpe de ansatte med at nå målene i de pædagogiske læreplaner. At biblioteket bevæger sig ud til brugerne, hvor de færdes i deres hverdag, er i øvrigt helt i tråd med anbefalingerne i den rapport om fremtidens biblioteksbetjening af børn, som udkom i foråret

8 børnehavebiblioteket kort fortalt Ansatte i dagtilbud og bibliotekar indretter sammen børnehavebiblioteket i børnehavens eller dagplejens lokaler på et meget synligt og lettilgængeligt sted, så børn og forældre har nem adgang til at låne bøger eller lyd-cd er med hjem. Børnehavebiblioteket fungerer som et satellitudlån fra det lokale bibliotek. Flere gange om året udskifter bibliotekaren de materialer, som forældre og børn kan låne. Børnehavebiblioteket er selvbetjent: Forældrene noterer selv ned, hvad de låner, og hvad de afleverer. Bibliotekaren besøger jævnligt børnehaven for at lave aktiviteter for børn, pædagoger og forældre med fokus på bøger, læsning og sprogudvikling. Biblioteket og dagtilbuddet kan udvide samarbejdet med flere aktiviteter som f.eks. fortælleteater for børn, oplæg og kurser for forældre og pædagoger. Formålet med børnehavebiblioteket er at: styrke børns sproglige og personlige udvikling styrke børns lyst til at få læst højt og til selv at kunne læse give børn en fælles fond af fortællinger give børn rige kunstneriske oplevelser sætte bøger og læsning i centrum for samvær mellem børn og voksne. Børnehavebiblioteket kan desuden have særlige mål som at: bidrage til dagtilbuddets arbejde med de pædagogiske læreplaner om sprog og kultur gøre biblioteket synligt og bringe det ud, hvor børn, forældre og pædagoger er stimulere børn med særlige behov for sproglig støtte, f.eks. tosprogede børn styrke et bredt fagligt samarbejde med andre personalegrupper som kommunens lærere, pædagoger, høre/talepædagoger, konsulenter for tosprogede småbørn, børnekulturkonsulenter, forfattere og forældrebestyrelser. 4

9 børnehavebiblioteket og de pædagogiske læreplaner Børnehavebiblioteket kan bruges som en konkret ramme om dagtilbuddenes arbejde med sprog og kultur i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Fokus på sprog Sprog har en fremtrædende plads i dagtilbuddenes læreplaner, fordi sproglige færdigheder giver børn mulighed for at udvikle sig følelsesmæssigt og intellektuelt: Sprog er en grundlæggende forudsætning for, at man kan udtrykke sine følelser og holdninger kommunikere med andre og skabe sociale relationer opnå viden og erfaringer. Derfor er det vigtigt, at personalet i dagtilbuddene støtter børnene i at sætte ord og begreber på deres oplevelser udvikle deres ordforråd forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog udvikle deres naturlige interesse for det skrevne sprog. Fokus på kultur Kultur har også en fremtrædende plads i de pædagogiske læreplaner: Bøger, film, musik, teater, billeder og andre kulturudtryk er vigtige i børns liv, fordi de giver indblik i menneskers forskellige måder at opleve, forstå og håndtere verden på. Derfor skal hverdagen i dagtilbuddene stimulere børns lyst til at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder og derved udvikle deres egne personlige, kulturelle udtryk. Det kan konkret ske ved, at børnene: i hverdagen møder forskellige kulturudtryk som børnebøger, film og musik jævnligt får kunstneriske oplevelser og besøger lokale kulturtilbud møder voksne, der kan formidle kunst og kultur til børn selv får mulighed for at arbejde med kunstneriske udtryksformer. 5

10 Forskerne: børnehavebiblioteket styrker mange børns læselyst Børnehavebiblioteksmodellen er prøvet af i mange versioner i Læselystkampagnen i Evalueringen af kampagnen viser, at børnehavebibliotekerne virker. De giver børn og forældre lyst til at låne og læse flere bøger sammen, og de styrker børns og pædagogers interesse for bøger, højtlæsning og fortælling i dagtilbuddets hverdag. - Pædagogerne har udviklet nye kompetencer og nye læsetraditioner i hverdagen, og alle forældre er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er at hjælpe sine børn med at blive gode læsere, konstaterer forsker Peter Kaspersen fra Syddansk Universitet. Han har evalueret børnehavebiblioteksprojektet Med lommerne fulde af bøger i Odense Kommune (læs flere resultater af Peter Kaspersens evaluering på side 25) Seniorforsker Jan Mejding fra Danlæsprojektet på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole pointerer desuden, at børnehavebiblioteket kan skabe medvind i børnenes læseindlæringsproces, fordi det sætter fokus på sproglig stimulering adgang til bøger og fortællinger i det daglige voksne rollemodeller, som kan vække barnets interesse for bøger og de fortællinger, de rummer. 6

11 flere modeller Et børnehavebibliotek kan etableres på flere niveauer. Her er en beskrivelse af en basismodel og en udvidet model. Basismodel. Børnehavebibliotek med bibliotekarbesøg Børnehavebiblioteket har en samling på minimum 150 bøger og cd er med fortælling og musik, som skiftes ud 4-5 gange om året. Det lokale bibliotek vejleder om indretning, udlånssystem og markedsføring af børnehavebiblioteket. En bibliotekar introducerer børnehavebiblioteket for forældrene ved et arrangement i dagtilbuddet, som sætter fokus på børn, sprogudvikling og læsning. Bibliotekaren besøger desuden dagtilbuddet 5-6 gange om året for at læse højt, tale om bøger og låne materialer ud til børn og forældre. Mindst to af besøgene skal foregå, når det er muligt at møde forældrene. Model Plus. Kompetenceudvikling og supplerende aktiviteter Basismodellen kan suppleres med kompetenceudvikling og flere aktiviteter: Kompetenceudvikling for personalet i dagtilbud, folkebibliotek og indskoling som f.eks. kan give personalet redskaber til at vurdere børnebøgers kvalitet og til at bruge dialogisk oplæsning. Aktiviteter med fokus på sprog og leg f.eks. fortælleteater, workshops hvor børnene kan fremstille bøger, leg med bogstaver og ordkort, bogvogterkurser for børn om hvordan man passer på bøgerne og arrangementer for forældre/bedsteforældre med præsentation af oplæsningsbøger, forældretidsskrifter, forældrehjemmesider osv. Bibliotekaren udvider aktiviteterne i institutionen f.eks. aktiviteter for børn, forældre og pædagoger. Eller et idékatalog, som kan inspirere børn, forældre og pædagoger til at bruge børnelitteraturen på nye måder. Læs mere om aktiviteter omkring oplæsning og fortælling på side 15. Formålet med dialogisk oplæsning er at inddrage børnene aktivt, når de får læst op af billedbøger. Børnene svarer på spørgsmål og fortæller selv om billederne og dele af historien. Den voksne opmuntrer børnene til at bruge sproget ved at stille åbne spørgsmål, børnene ikke bare kan besvare med ja eller nej, og ved at støtte børnene i at sige lidt mere, end de umiddelbart gør af sig selv. 7

12 Opret et børnehavebibliotek Trin for trin Materialevalget Materialesamlingen i børnehavebiblioteket skal indeholde titler til børn og forældre, der har både ingen, lidt og meget læseerfaring. Det vil sige både pegebøger, billedbøger, tekstbøger og faktabøger. Der skal findes bøger, som henvender sig til både små og store børn i målgruppen. Vær i øvrigt opmærksom på, at børns læsefærdigheder kan være meget forskellige, selvom de er jævnaldrende. Det er vigtigt, at både nye titler og klassikere er repræsenteret. Der skal både være populære titler og nye, mere eksperimenterende titler. De nye titler afspejler den virkelighed, som børn i dag lever i, mens de gamle titler giver forældrene mulighed for at dele deres barndoms læseoplevelser med børnene. Klassikerne afspejler desuden tit universelle og evigtgyldige emner. Bøger, der henvender sig til børnenes sanser, f.eks. følesansen (rør og føl bøger), vil være velegnede at anvende til sprogstimulering, da de indbyder til, at den voksne og barnet taler om de oplevelser, som bøgerne giver. Bøgerne er også gode til børn med særlige behov, f.eks. blinde og døve børn. Til døve børn findes desuden et begrænset udvalg af billedbøger med tegnsprog, mens blinde børn kan have glæde af de mange bøger, der fås i lydudgaver. Folkebibliotekerne i København (Ørnevej), Aalborg (Grønlands Torv) og Odense har samlinger af materialer, der specielt henvender sig til børn og voksne med et høre-handicap. Synscenter Refsnæs udvikler metoder og materialer, der giver børn og unge mulighed for en aktiv medleven i samfundet. Læs mere om bibliotekstilbud til brugere med funktionsnedsættelse på

13 Bøger på fremmedsprog kan indgå i børnehaver, hvis der går børn med etnisk minoritetsbaggrund i dagtilbuddet, f.eks. bøger på/oversat til tyrkisk, arabisk og urdu. Bøgerne kan lånes på BiblioteksCenter for Integration, der også har pjecer om oplæsning og sprogstimulering til download på deres hjemmeside Andre fortællemedier (lydbøger, legetøjskataloger, pc-spil osv.) kan også være en del af børnehavebiblioteket. Og det er oplagt at have kufferter, kasser eller poser med bøger og sprogstimulerende materialer om bestemte emner, som børn og voksne kan udforske sammen. Børnehavebiblioteket kan også have en hylde med voksenbøger, som forældrene kan låne både fagbøger om børn og skønlitteratur. Det gør bibliotekets tilbud synligt for de voksne, som normalt ikke bruger biblioteket. Udlånssystemet Lav et så enkelt udlånssystem som muligt. F.eks. en mappe med bogtitler, forældrene kan krydse af i. Basér systemet på tillid, så pædagogerne ikke behøver at bruge tid og ressourcer på at tage sig af udlån og aflevering. Eksempel Udskiftning af bøger i børnehavebiblioteket i Sortland, Norge: Børnebibliotekaren indleder med en fælles samling for alle børn. Hun har store billeder med illustrationer fra en kendt børnebog med. Mens hun viser børnene billederne et efter et og hænger dem op på væggen rundt om dem, fortæller hun historien. Når hun er færdig, hænger der en hel lille kunstudstilling på væggen, som børnene kan se på og arbejde videre med indtil næste bogbyttedag. Alternativt kan man fortælle om en ny bog via overheads, hvor børnene ser billederne projiceret op på væggen. Derefter lægger børnebibliotekaren alle de nye bøger ud på gulvet, og børnene kaster sig over dem hvem så pulverheksbogen først osv.? Alle får fat i en bog, der interesserer dem. Hvert barn får sin udvalgte bog lagt på sin hylde, så han eller hun kan få den med hjem og få den læst højt af sine forældre. Eksempel Varde Bibliotek har udviklet en effektiv måde til at udskifte børnehavernes bogdepoter: En bogopsætter bipper bøgerne til børnehavebiblioteket ud og ind og sammensætter nye bogdepoter ud fra et design om, at et depot skal bestå af et bestemt antal højtlæsningsbøger, pegebøger osv. Bøgerne er grupperet i emner i særskilte reoler, så det er let for medarbejderen at udvælge dem. Biblioteket påtager sig det fulde ansvar for at hjemkalde glemte bøger ved at sende en til børnehaven, som pædagogerne blot printer ud og hænger på forældrenes opslagstavle. Ødelagte og bortkomne materialer skal erstattes, men de udgør kun en meget lille del af udlånet. 9

14 Indretning Erfaringer viser, at børn får større lyst til at lære bogstaverne at kende, hvis de læser og taler om bøger hver eneste dag, samtidig med at de har et rum, som inviterer til, at de sætter sig og kikker i bøger. Det er derfor en god idé at indrette et rum i institutionen, hvor der er ro til, at børn og pædagoger kan fordybe sig. Dialogisk oplæsning kræver f.eks. rum og koncentration. Læs mere om dialogisk oplæsning på side 11. Husk at tilgængelighed og synlighed i forhold til forældrene er vigtig. Placer gerne biblioteket et åbent og lettilgængeligt sted, som forældrene passerer hver dag, f.eks. ved garderoben. Bibliotekar og pædagoger kan sammen indrette biblioteket med et indbydende og overraskende miljø, der slår en særlig stemning an. Det må gerne være sjovt og udfordrende. En sofa eller et andet læse/hvilemøbel f.eks. en siddetrappe - inviterer til, at man sætter sig sammen og kikker i bøgerne. Bøgerne kan indbyde til at blive brugt og lånt mere, hvis de udstilles på en måde, der frister både børn, forældre og medarbejdere. Lav gerne en særlig udstilling med bøger om de temaer og aktiviteter, som børnehaven aktuelt beskæftiger sig med. En opslagstavle med bogomtaler og børneanmeldelser i nærheden af biblioteket kan også inspirere børn og forældre til at låne materialerne. Placer bøgerne i børnehøjde, så børnene spontant kan kikke i dem, når de har lyst. Det stimulerer til, at de bruger bøgerne mere. Eksempel Børnehavebibliotek i dramarummet: I Vildsund Børnehave har man fået hjælp af en kunstner og ti pædagogstuderende til at indrette et lege-læringsrum i børnehaven med et stort sørøverskib og et bibliotekshjørne. Børnene ønskede sig et sørøverskib. Derfor blev rummet indrettet som stævnen af et skib, inklusive ror, planke, våben og skattekister med guldog sølvmalede sten. I læsehjørnet blev indrettet hyggekrog med bløde sofaer med bogstavpuder og bogkrybber med 600 bøger, store bogstaver udskåret i træ og fiskenet i loftet til at hænge ting og sager ned fra. Eksempel Eventyrlige læsehuler: Ni børnehavebiblioteker i Vojens Kommune har gode erfaringer med at bruge et rum indrettet som læsehule til ramme om oplæsning. Det skaber god ro og koncentration om både oplæsningen og dialogen om de fælles historier. Læsehulen er indrettet fleksibelt, så den kan bruges til flere temaer: Væggene er draperet med farvestrålende velour, mens loftet er pyntet med guldstof, lyskædehimmel og bambusflet, hvor der kan hænge lianer, papegøjer, hængeaber, ridderflag, tyl og guld. Til rummet hører tre forskellige skattekister med ting, der har hvert sit tema eventyr, riddere og vilde dyr. Før børnene besøger læsehulen, får de en skattekiste, som de kan bruge til at forberede sig på besøget i hulen. Efter besøget bruger de tingene til at dramatisere de fortællinger, de har hørt der. 10

15 Slå en særlig stemning an omkring oplæsningen - Lad oplæsningen foregå et bestemt sted og på en bestemt måde, der støtter op om den særlige øjeblikkets magi, som oplæsningen kan rumme. Børnene bliver automatisk mere opmærksomme og koncentrerede, samtidig med at man som oplæser lettere kommer i den rette stemning, pointerer Anne Petersen fra Learning Lab på Danmarks Pædagogiske Universitet. Rammer og aktiviteter om oplæsning og fortælling I de dagtilbud, som allerede har etableret et børnehavebibliotek, har man eksperimenteret med forskellige rammer og aktiviteter, der kan understøtte børnenes appetit på sprog og bøger: Højtlæsningskufferter og fortælleposer Flere børnebiblioteker har lavet højtlæsningskufferter eller fortælleposer med remedier, som pædagogerne kan bruge til at skabe en særlig intim ramme om deres oplæsning, f.eks. en højtlæsningskappe med en lomme til sæbebobler, en konge/prinsessekrone, et flot stearinlys, en stor fortællepude børnene kan samles på osv. Dagtilbuddene låner kufferterne på skift, samtidig med at børnebibliotekarerne løbende fortæller pædagogerne om nye, interessante højtlæsningsbøger. På den måde giver kufferterne og poserne pædagogerne et konkret redskab til at fastholde de børn, som altid smutter under højtlæsning. Eksempel I Søllerød har pædagoger og bibliotekarer udviklet en række fortælleposer. Her er tre eksempler: En cirkuspose med cirkusdukketeater, cirkusmusik, udklædningstøj, sminke og cirkusspil. En skovpose, der trylles om til en skovsø, når den lynes op, og alle alferne, nisserne og troldefigurerne bringes i leg sammen med udklædningstøj og alfevinger til at sætte på ryggen. En modsætningspose med en hvid og en sort dukke, en Askepot og en prinsesse, Vivaldi og hiphop, en bus og en Alfa Romeo, store og små genstande, hårde og bløde genstande samt spil. 11

16 Bog-workshop for de 5-6 årige: Lav din egen bog Børnene skal selv tegne en historie med indledning, slutning og noget ind imellem! Idéen med bog-workshops er at give børnene et mere fortroligt forhold til bøger og lære dem fortællingens dramaturgi, så de kan bruge den som et redskab til at fortælle deres egen historie, udvikle fortællende rollelege osv. Eksempel Bog-workshop i Varde: Forfatteren Josefine Ottesen besøgte børnehavebibliotekerne i Varde i en uge. Hun indledte med at give pædagogerne en introduktion til workshoppen, så de kunne understøtte hendes arbejde med børnene og selv stå for flere workshops senere hen. Derefter lavede hun en workshop i hver enkelt institution, hvor børnene til slut fik den færdige bog i hånden. I workshoppen underviste hun dem i fortællingens struktur: Hun opdelte en side i fire felter og instruerede børnene i at tegne et billede i hvert af felterne, så de tilsammen dannede en historie. Bøgerne blev udstillet i børnehaven og på biblioteket. Min far kalder nogle gange sin far FOR FATTER! Svar fra dreng i børnehave i Varde, da han blev spurgt, om han kendte nogle forfattere. 12

17 PR og markedsføring Reklamér for børnehavebiblioteket på forældremøder og i nyhedsbreve til forældrene. Hold gryden i kog: Udtryk hele tiden budskabet med nye ord og aktiviteter. Lav f.eks. hvert år en ny aktivitet, der minder pædagoger og forældre om, hvorfor det er så vigtigt at læse højt for børn og stimulere dem sprogligt. Skal budskaberne bundfælde sig hos pædagoger og forældre i en travl tid, skal de hele tiden udtrykkes med nye ord og i nye aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes behov. Børnenes engagement er tit den vigtigste drivkraft i arbejdet med at involvere forældre og pædagoger. Eksempel Forankring af interessen: Børnebiblioteket på Herning Centralbibliotek startede med at lave børnehavebibliotek i tre institutioner i Siden er børnehavebiblioteket gået på skift mellem kommunens 55 børnehaver med 1-2 år hos hver. Når biblioteket rykker ind, forpligter børnehaven sig på at gøre bøger og læsning til et overordnet indsatsområde, som forældrene også skal inddrages i børnehavebiblioteket skal ikke blot være en bogkasseordning. Konkret kører pædagogerne forløb med rim og remser, fortællinger, eventyr osv., hvor de bruger bøgerne i børnehavebiblioteket. Børnehaven får også besøg af børnebogsforfatteren Lotte Salling fire gange. Hun arrangerer forløb, hvor børnene laver sanglege, fortæller, skriver deres egne fortællinger og er aktivt skabende. Ved at bruge den samme forfatter til alle fire besøg, bliver børnene trygge ved hende og får god mulighed for at prøve forskellige udtryksformer af, før de går i gang med de konkrete værkstedsaktiviteter. På den måde bliver børnenes interesse for bøger forankret. Børnehaverne bliver så glade for biblioteket, at de ikke kan lade være at fortsætte på egen hånd med bogaktiviteter, når børnehavebiblioteket rykker videre efter 1-2 år. Udviklingsperspektiver Etabler eventuelt et samarbejde med kommunens ansvarlige for kompetenceudvikling, læsning og sproglig stimulering af børn. Biblioteket kan knytte dagtilbuddet til sig som en hus-børnehave, som biblioteket bruger til at afprøve nye formidlingsaktiviteter. Inviter det nærmeste pædagogseminarium til at samarbejde om aktiviteter i børnehavebiblioteket. Inddrag børnehaveklasserne og indskoling på de lokale skoler i et samarbejde om aktiviteter for de børn, der er på vej i skole. 13

18 Dagtilbud og bibliotek - mulighederne i samarbejdet Et børnehavebibliotek giver mulighed for, at pædagoger og bibliotekarer i fællesskab kan spille en mere aktiv rolle i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Samtidig får biblioteket nogle eksterne rammer til rådighed, hvor det kan komme i kontakt med de børn og forældre, der ikke kommer på folkebiblioteket. Eksempel Hjælp til læreplaner Som en hjælp til pædagogernes arbejde med børnehavens læreplaner har Varde Bibliotek lavet elektroniske, ajourførte lister med alle de faglige materialer om hvert af læreplanens seks fokuspunkter, som biblioteket kan tilbyde pædagogerne. På den måde er biblioteket med til at klæde pædagogerne på til de faglige krav, læreplanerne stiller til dem. Se listerne på dk/boern/laereplaner Den løbende dialog mellem bibliotekar og pædagog er vigtig i det daglige samarbejde. Bibliotekaren kan hjælpe med ideer til strategier og pr-materiale, hvis udlånstallet i børnehavebiblioteket falder. Dagtilbuddet kan trække på børnebibliotekets store netværk af børnekulturaktører, der kan indgå i børnehavebibliotekets aktiviteter: forfattere, illustratorer, fortællere, kunstnere, konsulenter osv. Bibliotekaren kan inspirere pædagogerne i deres arbejde med bøger og højtlæsning ved løbende at præsentere dem for nye spændende materialer, og ved jævnligt at spørge til specielle ønsker og aktuelle emner, som børnene er optaget af. Pædagogernes engagement i bøgerne og højtlæsning smitter af på udlånstallet i børnehavebiblioteket. Derfor er det vigtigt at sikre, at børnehavebiblioteket er hele institutionens projekt, og ikke blot en enkelt ildsjæls. Bibliotekaren kan holde oplæg på personalemøder, kurser og temadage om f.eks.: Betydningen af voksne rollemodeller og formidlere af bøger og læsning Læsemiljø Den nye børnelitteratur Dialogisk oplæsning Sprogstimulering via billedbøger Skriftsprog. Bibliotek og dagtilbud kan i fællesskab involvere andre samarbejdspartnere, f.eks. læsevejledere, høre/talepædagoger, to- og flersprogskonsulenter, børnekulturkonsulenter, pædagogiske konsulenter, forfattere, forældrebestyrelser og børnehaveklasselærere. Pædagogernes kompetencer kan bruges på bibliotekerne, hvor man kan lære af pædagogernes måde at aktivere børnene og kommunikere med dem. 14

19 15

20 Dagtilbud, bibliotek og forældre - mulighederne i samarbejdet Inviter forældrene til en introduktionsaften kort efter, at børnehavebiblioteket er åbnet, og de har set det an. Så husker de bedst de vigtige pointer. Brug forældremøder og bibliotekarens fyraftensbesøg i børnehaven til at præsentere forældrene for gode bøger om forskellige emner. Husk højtlæsningsbøger og billedbøger uden meget tekst til de forældre, som ikke læser så godt, og som i stedet kan snakke med børnene om billederne. Læs nogle af de nye børnebøger op for forældrene det er en god måde at åbne samtaler om de bøger, mange forældre går uden om. Understreg forældrenes unikke mulighed for at være gode rollemodeller omkring læsning. Giv forældrene konkrete handlingsanvisninger, f.eks.: At det er vigtigt at læse 10 minutter for sine børn om dagen og lade dem spørge til nye ord. At børns læselyst stiger, når de oplever, at deres forældre læser, fordi de kan lide det. At sjove rim og remser og vrøvleord styrker børns sproglige udvikling. At det er ok, at man ikke læser perfekt op at høre mors eller fars stemme, at være sammen og at have en dialog er det vigtigste for barnet. Er man ordblind, eller har man svært ved at læse eller ved det danske sprog, kan man vælge billedbøger uden mange ord, hvor man kan snakke om billederne. I institutionens hverdag kan personalet fortælle forældrene, hvilke bøger det enkelte barn holder af, og gøre børnenes oplevelser med bøger synlige for forældrene. Stil f.eks. de aktuelle bøger frem, som børn og pædagoger har læst eller brugt i forbindelse med aktiviteterne i dagtilbuddet, så børn og forældre let kan låne dem med hjem. Afhold eventuelt et af de årlige forældremøder på biblioteket - med et punkt på dagsordenen, der handler om at præsentere forældrene for gode oplæsningsbøger og for bøger, tidsskrifter og hjemmesider på nettet for forældre. Eksempel Forældremøde med foredrag om børnenes nærkontakt med bøger: Det er afgørende, at forældrene får information om, hvorfor det er vigtigt, at børn møder bøger, hvis man vil have forældrene til at bruge børnehavebiblioteket. Det viser erfaringer fra Herning. I forhold til forældrene har det størst effekt, hvis foredraget holdes efter cirka et halvt år. På det tidspunkt har nyhedens interesse for børnehavebiblioteket lagt sig, og der er behov for indspark, som kan holde liv i forældrenes lyst til at bruge biblioteket. Hold ikke foredraget som optakt til, at børnehavebiblioteket åbner. Forældrene har ikke nogen personlig erfaring med biblioteket, så de har glemt de vigtige pointer, når bøgerne bliver tilgængelige. Eksempel Fortællestafet: Børnehaven i Vildsund har indført en tradition med handskedukken Hubert. 16

21 De store børn låner på skift Hubert med hjem sammen med en bog, som deres forældre skal læse højt, så børnene næste dag med Hubert i hånden kan fortælle de andre børn, hvad bogen handlede om, og hvad Hubert har lavet hjemme hos dem. Hubert får børnene til at fortælle mere frit: At skulle spille en anden - og dermed få en anden identitet - giver automatisk lyst til at bruge sproget på nye måder. Eksempel Forsøg med at få bøger ud i alle hjem: Biblioteket i Herlev har i samarbejde med tre lokale børnehaver forsøgt at nå de hjem, hvor forældrene enten er ordblinde, har svært ved dansk eller ikke har tradition for at stimulere deres børn sprogligt ved at læse eller fortælle. Det er sket via konkrete aktiviteter, f.eks.: Oplæsning hver dag efter frugt Personalet læser gerne den samme bog flere gange, så børnene til sidst kan den udenad og kan tage den med hjem og fortælle den til forældrene. Der hører også en oplæsnings-cd til flere af bøgerne i børnehavebiblioteket, så børnene kan høre den derhjemme sammen med deres forældre. Sprogstimulering af tosprogede og sprogsvage familier, som ikke har tradition for at læse højt for børn. Den tyrkiske forfatter Adil Erdem har holdt foredrag for tyrkiske og kurdiske forældre om, hvorfor det er vigtigt at stimulere sine børn sprogligt ved at læse højt for børnene, ved at fortælle om sine egne barndomsoplevelser eller ved at bruge tyrkiske/kurdiske sagn som fortællestof. 17

22

23 Læs højt! Giv dit barn læselyst og glæde ved sproget Varde Bibliotek har lavet en folder til forældre, hvor de har samlet disse gode råd om højtlæsning. Folderen bliver delt ud til forældrene, når et børnehavebibliotek åbner. Falder interessen for at låne i biblioteket på et senere tidspunkt, bliver folderen delt ud endnu en gang som genopfriskning. Nærvær Når du læser højt for dit barn, bliver dit barn fortrolig med bøger og læsning. Sæt jer i en god stol eller i sofaen og få en dejlig hyggestund uden fjernsyn eller radio som baggrundsstøj. Højtlæsning er en fin fælles oplevelse, som knytter jer sammen. Lære nye ord og begreber Dit barn lærer nye ord, begreber og udtryk, hvis du læser højt for det. Husk at forklare de ord, dit barn ikke forstår. Genkendelse og indsigt Mange billedbøger beskriver et problem, dit barn kender fra sit eget liv. De hjælper dit barn til nemmere at kunne leve sig ind i andre børns følelser og til bedre at kunne sætte ord på sine egne følelser og behov. Fortællinger om alvorlige emner som skilsmisse og død hjælper også børn til at forstå, hvordan verden hænger sammen. Historierne går i arv Ved at læse højt for dit barn er du med til at bringe en kulturarv videre. Det kan være dejligt at læse de historier op, du selv var glad for som barn. Fantasi Fortællinger er børns råstof til at finde på lege, sange og rim. Børn udvikler deres fantasi og leg, hvis de får læst højt. Måske digter de også selv deres egne historier. Styrke koncentrationen Når børn får læst højt, bliver de bedre til at koncentrere sig. De får en fornemmelse for, hvordan et eventyr starter og slutter, og højtlæsning er med til at forberede deres egen læsning. Undersøgelser viser, at børn, der ofte får læst højt, har lettere ved at lære at læse. Det har også stor betydning, at man som forældre viser, at man selv er glad for at læse. 19

24 Eksempler på kommunale koncepter for børnehavebiblioteket Varde Kommune Folkebiblioteket i Varde Kommune har lavet børnehavebiblioteker i 13 af kommunens børnehaver. Formålet med bibliotekerne er at skærpe interessen for bøger og højtlæsning hos de 3-6 årige børn og deres nære voksne. Det sker gennem aktiviteter som: Inspirationskurser, der klæder pædagogerne fagligt på Læs højt-kufferter, der skaber en rituel ramme om højtlæsningen i børnehaven og gør den interaktiv Lav din egen bog-workshop, som en forfatter står for Udstilling af børnenes bøger i børnehaven og på biblioteket Bogvogterkursus, hvor børnene lærer at passe på bøgerne. Det er gratis for børnehaverne at være med i ordningen, hvis de forpligter sig til at læse højt og sætte fokus på sproglig stimulering i det daglige besøge bogbussen hver sjette uge motivere forældrene til at bruge børnehavebiblioteket. Effektiv organisering Varde Kommunes ledende børnebibliotekar er den overordnede ansvarlige for børnehavebiblioteksordningen. En institutionsleder er kontaktperson og tovholder for børnehaverne. Udviklingsperspektiver I kommunens kursuskatalog tilbydes pædagogerne kursus i dialogisk højtlæsning mm. Kommunens udviklingsafdeling tilstræber samtidig, at højtlæsning bliver et mål i børnehavernes kontrakt med kommunen. Fra politisk side er der desuden tanker om at lade børnehavebiblioteket indgå som en del af børnehavernes resultatkontrakter. 20

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end

BAKSPEJLET MAD KAN VAND LØBE OPAD? LEG KAN LÆRES. EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere. Et måltid er mere end EN GOD SKOLESTART Nyt dialogredskab til pædagoger, lærere og ledere DEMOKRATI OG DIGITALE FOTOS Se fotoserien når børn tager billeder BAKSPEJLET FORSKNING OG NY VIDEN OM DAGTILBUD ÅRGANG 2013 13 Et måltid

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. Metodehæfte. Ud på gulvet. Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp Metodehæfte Ud på gulvet Lege, der styrker børns sprog og sociale færdigheder Integrationsnet Kolofon En en del af Dansk dansk flygtningehjælp Flygtningehjælp

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder

En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Kan Bogstart gøre en forskel? En undersøgelse af Bogstarts potentiale som led i det forebyggende arbejde for at understøtte sprogtilegnelsen hos børn i udsatte boligområder Side 1 af 62 Forskningsprojektet

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 12 BS . BIBLIOTEKSSTYRELSEN Integration med kvinder og piger i fokus Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Skole-hjemsamarbejde i praksis

Skole-hjemsamarbejde i praksis Skole-hjemsamarbejde i praksis Idéer og eksempler fra skole-hjemvejledere Forældrene er uhyre betydningsfulde for deres børns læring og udvikling, og den eneste empirisk underbyggede konklusion må være

Læs mere