børnehave biblioteker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "børnehave biblioteker"

Transkript

1 børnehave biblioteker

2

3 børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne

4

5 INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske læreplaner 5 Fokus på sprog 5 Fokus på kultur 5 Børnehavebiblioteket styrker mange børns læselyst 6 Flere modeller 7 Basismodel 7 Model Plus 7 Opret et børnehavebibliotek trin for trin 8 Materialevalget 8 Indretning 9 Rammer og aktiviteter om oplæsning og fortælling 11 PR og markedsføring 13 Udviklingsperspektiver 13 Dagtilbud og bibliotek mulighederne i samarbejdet 14 Dagtilbud, bibliotek og forældre mulighederne i samarbejdet 16 Særlige udfordringer 22 Tænk skriftsproget ind i børnehavens hverdag 24 Anvendte kilder 26 1

6 2

7 børnehavebiblioteket en dør til verden Formålet med dette inspirationshæfte er at give børnehaver og biblioteker konkrete ideer til, hvordan man sammen kan skabe et børnehavebibliotek. At man som barn får mulighed for at opleve fortællingens hede i kinderne er forudsætningen for senere selv at kunne læse. Peter Seeberg, forfatter Et godt sprogligt fundament og lyst til at lære at læse er to vigtige forudsætninger for, at børn kan udvikle sig. Formålet med børnehavebiblioteker er at give børn i dagtilbud let adgang til at få positive oplevelser med bøger og fortællinger både i hverdagen i dagtilbuddet og derhjemme. Børnehavebiblioteket giver alle børn mulighed for at blive fortrolige med bøger og bruge dem som kilde til oplevelser og viden. Forældrenes læsevaner og interesse for bøger spiller en vigtig rolle for, om børn udvikler læselyst. Børnehavebiblioteker giver alle forældre mulighed for at være en god læse-rollemodel, da børn og forældre får nem adgang til at låne bøger og andre materialer med hjem. Børnehavebiblioteket understøtter samtidig dagtilbuddets pædagogiske arbejde, og det kan hjælpe de ansatte med at nå målene i de pædagogiske læreplaner. At biblioteket bevæger sig ud til brugerne, hvor de færdes i deres hverdag, er i øvrigt helt i tråd med anbefalingerne i den rapport om fremtidens biblioteksbetjening af børn, som udkom i foråret

8 børnehavebiblioteket kort fortalt Ansatte i dagtilbud og bibliotekar indretter sammen børnehavebiblioteket i børnehavens eller dagplejens lokaler på et meget synligt og lettilgængeligt sted, så børn og forældre har nem adgang til at låne bøger eller lyd-cd er med hjem. Børnehavebiblioteket fungerer som et satellitudlån fra det lokale bibliotek. Flere gange om året udskifter bibliotekaren de materialer, som forældre og børn kan låne. Børnehavebiblioteket er selvbetjent: Forældrene noterer selv ned, hvad de låner, og hvad de afleverer. Bibliotekaren besøger jævnligt børnehaven for at lave aktiviteter for børn, pædagoger og forældre med fokus på bøger, læsning og sprogudvikling. Biblioteket og dagtilbuddet kan udvide samarbejdet med flere aktiviteter som f.eks. fortælleteater for børn, oplæg og kurser for forældre og pædagoger. Formålet med børnehavebiblioteket er at: styrke børns sproglige og personlige udvikling styrke børns lyst til at få læst højt og til selv at kunne læse give børn en fælles fond af fortællinger give børn rige kunstneriske oplevelser sætte bøger og læsning i centrum for samvær mellem børn og voksne. Børnehavebiblioteket kan desuden have særlige mål som at: bidrage til dagtilbuddets arbejde med de pædagogiske læreplaner om sprog og kultur gøre biblioteket synligt og bringe det ud, hvor børn, forældre og pædagoger er stimulere børn med særlige behov for sproglig støtte, f.eks. tosprogede børn styrke et bredt fagligt samarbejde med andre personalegrupper som kommunens lærere, pædagoger, høre/talepædagoger, konsulenter for tosprogede småbørn, børnekulturkonsulenter, forfattere og forældrebestyrelser. 4

9 børnehavebiblioteket og de pædagogiske læreplaner Børnehavebiblioteket kan bruges som en konkret ramme om dagtilbuddenes arbejde med sprog og kultur i forbindelse med de pædagogiske læreplaner. Fokus på sprog Sprog har en fremtrædende plads i dagtilbuddenes læreplaner, fordi sproglige færdigheder giver børn mulighed for at udvikle sig følelsesmæssigt og intellektuelt: Sprog er en grundlæggende forudsætning for, at man kan udtrykke sine følelser og holdninger kommunikere med andre og skabe sociale relationer opnå viden og erfaringer. Derfor er det vigtigt, at personalet i dagtilbuddene støtter børnene i at sætte ord og begreber på deres oplevelser udvikle deres ordforråd forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog udvikle deres naturlige interesse for det skrevne sprog. Fokus på kultur Kultur har også en fremtrædende plads i de pædagogiske læreplaner: Bøger, film, musik, teater, billeder og andre kulturudtryk er vigtige i børns liv, fordi de giver indblik i menneskers forskellige måder at opleve, forstå og håndtere verden på. Derfor skal hverdagen i dagtilbuddene stimulere børns lyst til at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder og derved udvikle deres egne personlige, kulturelle udtryk. Det kan konkret ske ved, at børnene: i hverdagen møder forskellige kulturudtryk som børnebøger, film og musik jævnligt får kunstneriske oplevelser og besøger lokale kulturtilbud møder voksne, der kan formidle kunst og kultur til børn selv får mulighed for at arbejde med kunstneriske udtryksformer. 5

10 Forskerne: børnehavebiblioteket styrker mange børns læselyst Børnehavebiblioteksmodellen er prøvet af i mange versioner i Læselystkampagnen i Evalueringen af kampagnen viser, at børnehavebibliotekerne virker. De giver børn og forældre lyst til at låne og læse flere bøger sammen, og de styrker børns og pædagogers interesse for bøger, højtlæsning og fortælling i dagtilbuddets hverdag. - Pædagogerne har udviklet nye kompetencer og nye læsetraditioner i hverdagen, og alle forældre er blevet opmærksomme på, hvor vigtigt det er at hjælpe sine børn med at blive gode læsere, konstaterer forsker Peter Kaspersen fra Syddansk Universitet. Han har evalueret børnehavebiblioteksprojektet Med lommerne fulde af bøger i Odense Kommune (læs flere resultater af Peter Kaspersens evaluering på side 25) Seniorforsker Jan Mejding fra Danlæsprojektet på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole pointerer desuden, at børnehavebiblioteket kan skabe medvind i børnenes læseindlæringsproces, fordi det sætter fokus på sproglig stimulering adgang til bøger og fortællinger i det daglige voksne rollemodeller, som kan vække barnets interesse for bøger og de fortællinger, de rummer. 6

11 flere modeller Et børnehavebibliotek kan etableres på flere niveauer. Her er en beskrivelse af en basismodel og en udvidet model. Basismodel. Børnehavebibliotek med bibliotekarbesøg Børnehavebiblioteket har en samling på minimum 150 bøger og cd er med fortælling og musik, som skiftes ud 4-5 gange om året. Det lokale bibliotek vejleder om indretning, udlånssystem og markedsføring af børnehavebiblioteket. En bibliotekar introducerer børnehavebiblioteket for forældrene ved et arrangement i dagtilbuddet, som sætter fokus på børn, sprogudvikling og læsning. Bibliotekaren besøger desuden dagtilbuddet 5-6 gange om året for at læse højt, tale om bøger og låne materialer ud til børn og forældre. Mindst to af besøgene skal foregå, når det er muligt at møde forældrene. Model Plus. Kompetenceudvikling og supplerende aktiviteter Basismodellen kan suppleres med kompetenceudvikling og flere aktiviteter: Kompetenceudvikling for personalet i dagtilbud, folkebibliotek og indskoling som f.eks. kan give personalet redskaber til at vurdere børnebøgers kvalitet og til at bruge dialogisk oplæsning. Aktiviteter med fokus på sprog og leg f.eks. fortælleteater, workshops hvor børnene kan fremstille bøger, leg med bogstaver og ordkort, bogvogterkurser for børn om hvordan man passer på bøgerne og arrangementer for forældre/bedsteforældre med præsentation af oplæsningsbøger, forældretidsskrifter, forældrehjemmesider osv. Bibliotekaren udvider aktiviteterne i institutionen f.eks. aktiviteter for børn, forældre og pædagoger. Eller et idékatalog, som kan inspirere børn, forældre og pædagoger til at bruge børnelitteraturen på nye måder. Læs mere om aktiviteter omkring oplæsning og fortælling på side 15. Formålet med dialogisk oplæsning er at inddrage børnene aktivt, når de får læst op af billedbøger. Børnene svarer på spørgsmål og fortæller selv om billederne og dele af historien. Den voksne opmuntrer børnene til at bruge sproget ved at stille åbne spørgsmål, børnene ikke bare kan besvare med ja eller nej, og ved at støtte børnene i at sige lidt mere, end de umiddelbart gør af sig selv. 7

12 Opret et børnehavebibliotek Trin for trin Materialevalget Materialesamlingen i børnehavebiblioteket skal indeholde titler til børn og forældre, der har både ingen, lidt og meget læseerfaring. Det vil sige både pegebøger, billedbøger, tekstbøger og faktabøger. Der skal findes bøger, som henvender sig til både små og store børn i målgruppen. Vær i øvrigt opmærksom på, at børns læsefærdigheder kan være meget forskellige, selvom de er jævnaldrende. Det er vigtigt, at både nye titler og klassikere er repræsenteret. Der skal både være populære titler og nye, mere eksperimenterende titler. De nye titler afspejler den virkelighed, som børn i dag lever i, mens de gamle titler giver forældrene mulighed for at dele deres barndoms læseoplevelser med børnene. Klassikerne afspejler desuden tit universelle og evigtgyldige emner. Bøger, der henvender sig til børnenes sanser, f.eks. følesansen (rør og føl bøger), vil være velegnede at anvende til sprogstimulering, da de indbyder til, at den voksne og barnet taler om de oplevelser, som bøgerne giver. Bøgerne er også gode til børn med særlige behov, f.eks. blinde og døve børn. Til døve børn findes desuden et begrænset udvalg af billedbøger med tegnsprog, mens blinde børn kan have glæde af de mange bøger, der fås i lydudgaver. Folkebibliotekerne i København (Ørnevej), Aalborg (Grønlands Torv) og Odense har samlinger af materialer, der specielt henvender sig til børn og voksne med et høre-handicap. Synscenter Refsnæs udvikler metoder og materialer, der giver børn og unge mulighed for en aktiv medleven i samfundet. Læs mere om bibliotekstilbud til brugere med funktionsnedsættelse på

13 Bøger på fremmedsprog kan indgå i børnehaver, hvis der går børn med etnisk minoritetsbaggrund i dagtilbuddet, f.eks. bøger på/oversat til tyrkisk, arabisk og urdu. Bøgerne kan lånes på BiblioteksCenter for Integration, der også har pjecer om oplæsning og sprogstimulering til download på deres hjemmeside Andre fortællemedier (lydbøger, legetøjskataloger, pc-spil osv.) kan også være en del af børnehavebiblioteket. Og det er oplagt at have kufferter, kasser eller poser med bøger og sprogstimulerende materialer om bestemte emner, som børn og voksne kan udforske sammen. Børnehavebiblioteket kan også have en hylde med voksenbøger, som forældrene kan låne både fagbøger om børn og skønlitteratur. Det gør bibliotekets tilbud synligt for de voksne, som normalt ikke bruger biblioteket. Udlånssystemet Lav et så enkelt udlånssystem som muligt. F.eks. en mappe med bogtitler, forældrene kan krydse af i. Basér systemet på tillid, så pædagogerne ikke behøver at bruge tid og ressourcer på at tage sig af udlån og aflevering. Eksempel Udskiftning af bøger i børnehavebiblioteket i Sortland, Norge: Børnebibliotekaren indleder med en fælles samling for alle børn. Hun har store billeder med illustrationer fra en kendt børnebog med. Mens hun viser børnene billederne et efter et og hænger dem op på væggen rundt om dem, fortæller hun historien. Når hun er færdig, hænger der en hel lille kunstudstilling på væggen, som børnene kan se på og arbejde videre med indtil næste bogbyttedag. Alternativt kan man fortælle om en ny bog via overheads, hvor børnene ser billederne projiceret op på væggen. Derefter lægger børnebibliotekaren alle de nye bøger ud på gulvet, og børnene kaster sig over dem hvem så pulverheksbogen først osv.? Alle får fat i en bog, der interesserer dem. Hvert barn får sin udvalgte bog lagt på sin hylde, så han eller hun kan få den med hjem og få den læst højt af sine forældre. Eksempel Varde Bibliotek har udviklet en effektiv måde til at udskifte børnehavernes bogdepoter: En bogopsætter bipper bøgerne til børnehavebiblioteket ud og ind og sammensætter nye bogdepoter ud fra et design om, at et depot skal bestå af et bestemt antal højtlæsningsbøger, pegebøger osv. Bøgerne er grupperet i emner i særskilte reoler, så det er let for medarbejderen at udvælge dem. Biblioteket påtager sig det fulde ansvar for at hjemkalde glemte bøger ved at sende en til børnehaven, som pædagogerne blot printer ud og hænger på forældrenes opslagstavle. Ødelagte og bortkomne materialer skal erstattes, men de udgør kun en meget lille del af udlånet. 9

14 Indretning Erfaringer viser, at børn får større lyst til at lære bogstaverne at kende, hvis de læser og taler om bøger hver eneste dag, samtidig med at de har et rum, som inviterer til, at de sætter sig og kikker i bøger. Det er derfor en god idé at indrette et rum i institutionen, hvor der er ro til, at børn og pædagoger kan fordybe sig. Dialogisk oplæsning kræver f.eks. rum og koncentration. Læs mere om dialogisk oplæsning på side 11. Husk at tilgængelighed og synlighed i forhold til forældrene er vigtig. Placer gerne biblioteket et åbent og lettilgængeligt sted, som forældrene passerer hver dag, f.eks. ved garderoben. Bibliotekar og pædagoger kan sammen indrette biblioteket med et indbydende og overraskende miljø, der slår en særlig stemning an. Det må gerne være sjovt og udfordrende. En sofa eller et andet læse/hvilemøbel f.eks. en siddetrappe - inviterer til, at man sætter sig sammen og kikker i bøgerne. Bøgerne kan indbyde til at blive brugt og lånt mere, hvis de udstilles på en måde, der frister både børn, forældre og medarbejdere. Lav gerne en særlig udstilling med bøger om de temaer og aktiviteter, som børnehaven aktuelt beskæftiger sig med. En opslagstavle med bogomtaler og børneanmeldelser i nærheden af biblioteket kan også inspirere børn og forældre til at låne materialerne. Placer bøgerne i børnehøjde, så børnene spontant kan kikke i dem, når de har lyst. Det stimulerer til, at de bruger bøgerne mere. Eksempel Børnehavebibliotek i dramarummet: I Vildsund Børnehave har man fået hjælp af en kunstner og ti pædagogstuderende til at indrette et lege-læringsrum i børnehaven med et stort sørøverskib og et bibliotekshjørne. Børnene ønskede sig et sørøverskib. Derfor blev rummet indrettet som stævnen af et skib, inklusive ror, planke, våben og skattekister med guldog sølvmalede sten. I læsehjørnet blev indrettet hyggekrog med bløde sofaer med bogstavpuder og bogkrybber med 600 bøger, store bogstaver udskåret i træ og fiskenet i loftet til at hænge ting og sager ned fra. Eksempel Eventyrlige læsehuler: Ni børnehavebiblioteker i Vojens Kommune har gode erfaringer med at bruge et rum indrettet som læsehule til ramme om oplæsning. Det skaber god ro og koncentration om både oplæsningen og dialogen om de fælles historier. Læsehulen er indrettet fleksibelt, så den kan bruges til flere temaer: Væggene er draperet med farvestrålende velour, mens loftet er pyntet med guldstof, lyskædehimmel og bambusflet, hvor der kan hænge lianer, papegøjer, hængeaber, ridderflag, tyl og guld. Til rummet hører tre forskellige skattekister med ting, der har hvert sit tema eventyr, riddere og vilde dyr. Før børnene besøger læsehulen, får de en skattekiste, som de kan bruge til at forberede sig på besøget i hulen. Efter besøget bruger de tingene til at dramatisere de fortællinger, de har hørt der. 10

15 Slå en særlig stemning an omkring oplæsningen - Lad oplæsningen foregå et bestemt sted og på en bestemt måde, der støtter op om den særlige øjeblikkets magi, som oplæsningen kan rumme. Børnene bliver automatisk mere opmærksomme og koncentrerede, samtidig med at man som oplæser lettere kommer i den rette stemning, pointerer Anne Petersen fra Learning Lab på Danmarks Pædagogiske Universitet. Rammer og aktiviteter om oplæsning og fortælling I de dagtilbud, som allerede har etableret et børnehavebibliotek, har man eksperimenteret med forskellige rammer og aktiviteter, der kan understøtte børnenes appetit på sprog og bøger: Højtlæsningskufferter og fortælleposer Flere børnebiblioteker har lavet højtlæsningskufferter eller fortælleposer med remedier, som pædagogerne kan bruge til at skabe en særlig intim ramme om deres oplæsning, f.eks. en højtlæsningskappe med en lomme til sæbebobler, en konge/prinsessekrone, et flot stearinlys, en stor fortællepude børnene kan samles på osv. Dagtilbuddene låner kufferterne på skift, samtidig med at børnebibliotekarerne løbende fortæller pædagogerne om nye, interessante højtlæsningsbøger. På den måde giver kufferterne og poserne pædagogerne et konkret redskab til at fastholde de børn, som altid smutter under højtlæsning. Eksempel I Søllerød har pædagoger og bibliotekarer udviklet en række fortælleposer. Her er tre eksempler: En cirkuspose med cirkusdukketeater, cirkusmusik, udklædningstøj, sminke og cirkusspil. En skovpose, der trylles om til en skovsø, når den lynes op, og alle alferne, nisserne og troldefigurerne bringes i leg sammen med udklædningstøj og alfevinger til at sætte på ryggen. En modsætningspose med en hvid og en sort dukke, en Askepot og en prinsesse, Vivaldi og hiphop, en bus og en Alfa Romeo, store og små genstande, hårde og bløde genstande samt spil. 11

16 Bog-workshop for de 5-6 årige: Lav din egen bog Børnene skal selv tegne en historie med indledning, slutning og noget ind imellem! Idéen med bog-workshops er at give børnene et mere fortroligt forhold til bøger og lære dem fortællingens dramaturgi, så de kan bruge den som et redskab til at fortælle deres egen historie, udvikle fortællende rollelege osv. Eksempel Bog-workshop i Varde: Forfatteren Josefine Ottesen besøgte børnehavebibliotekerne i Varde i en uge. Hun indledte med at give pædagogerne en introduktion til workshoppen, så de kunne understøtte hendes arbejde med børnene og selv stå for flere workshops senere hen. Derefter lavede hun en workshop i hver enkelt institution, hvor børnene til slut fik den færdige bog i hånden. I workshoppen underviste hun dem i fortællingens struktur: Hun opdelte en side i fire felter og instruerede børnene i at tegne et billede i hvert af felterne, så de tilsammen dannede en historie. Bøgerne blev udstillet i børnehaven og på biblioteket. Min far kalder nogle gange sin far FOR FATTER! Svar fra dreng i børnehave i Varde, da han blev spurgt, om han kendte nogle forfattere. 12

17 PR og markedsføring Reklamér for børnehavebiblioteket på forældremøder og i nyhedsbreve til forældrene. Hold gryden i kog: Udtryk hele tiden budskabet med nye ord og aktiviteter. Lav f.eks. hvert år en ny aktivitet, der minder pædagoger og forældre om, hvorfor det er så vigtigt at læse højt for børn og stimulere dem sprogligt. Skal budskaberne bundfælde sig hos pædagoger og forældre i en travl tid, skal de hele tiden udtrykkes med nye ord og i nye aktiviteter, der tager udgangspunkt i børnenes behov. Børnenes engagement er tit den vigtigste drivkraft i arbejdet med at involvere forældre og pædagoger. Eksempel Forankring af interessen: Børnebiblioteket på Herning Centralbibliotek startede med at lave børnehavebibliotek i tre institutioner i Siden er børnehavebiblioteket gået på skift mellem kommunens 55 børnehaver med 1-2 år hos hver. Når biblioteket rykker ind, forpligter børnehaven sig på at gøre bøger og læsning til et overordnet indsatsområde, som forældrene også skal inddrages i børnehavebiblioteket skal ikke blot være en bogkasseordning. Konkret kører pædagogerne forløb med rim og remser, fortællinger, eventyr osv., hvor de bruger bøgerne i børnehavebiblioteket. Børnehaven får også besøg af børnebogsforfatteren Lotte Salling fire gange. Hun arrangerer forløb, hvor børnene laver sanglege, fortæller, skriver deres egne fortællinger og er aktivt skabende. Ved at bruge den samme forfatter til alle fire besøg, bliver børnene trygge ved hende og får god mulighed for at prøve forskellige udtryksformer af, før de går i gang med de konkrete værkstedsaktiviteter. På den måde bliver børnenes interesse for bøger forankret. Børnehaverne bliver så glade for biblioteket, at de ikke kan lade være at fortsætte på egen hånd med bogaktiviteter, når børnehavebiblioteket rykker videre efter 1-2 år. Udviklingsperspektiver Etabler eventuelt et samarbejde med kommunens ansvarlige for kompetenceudvikling, læsning og sproglig stimulering af børn. Biblioteket kan knytte dagtilbuddet til sig som en hus-børnehave, som biblioteket bruger til at afprøve nye formidlingsaktiviteter. Inviter det nærmeste pædagogseminarium til at samarbejde om aktiviteter i børnehavebiblioteket. Inddrag børnehaveklasserne og indskoling på de lokale skoler i et samarbejde om aktiviteter for de børn, der er på vej i skole. 13

18 Dagtilbud og bibliotek - mulighederne i samarbejdet Et børnehavebibliotek giver mulighed for, at pædagoger og bibliotekarer i fællesskab kan spille en mere aktiv rolle i arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Samtidig får biblioteket nogle eksterne rammer til rådighed, hvor det kan komme i kontakt med de børn og forældre, der ikke kommer på folkebiblioteket. Eksempel Hjælp til læreplaner Som en hjælp til pædagogernes arbejde med børnehavens læreplaner har Varde Bibliotek lavet elektroniske, ajourførte lister med alle de faglige materialer om hvert af læreplanens seks fokuspunkter, som biblioteket kan tilbyde pædagogerne. På den måde er biblioteket med til at klæde pædagogerne på til de faglige krav, læreplanerne stiller til dem. Se listerne på dk/boern/laereplaner Den løbende dialog mellem bibliotekar og pædagog er vigtig i det daglige samarbejde. Bibliotekaren kan hjælpe med ideer til strategier og pr-materiale, hvis udlånstallet i børnehavebiblioteket falder. Dagtilbuddet kan trække på børnebibliotekets store netværk af børnekulturaktører, der kan indgå i børnehavebibliotekets aktiviteter: forfattere, illustratorer, fortællere, kunstnere, konsulenter osv. Bibliotekaren kan inspirere pædagogerne i deres arbejde med bøger og højtlæsning ved løbende at præsentere dem for nye spændende materialer, og ved jævnligt at spørge til specielle ønsker og aktuelle emner, som børnene er optaget af. Pædagogernes engagement i bøgerne og højtlæsning smitter af på udlånstallet i børnehavebiblioteket. Derfor er det vigtigt at sikre, at børnehavebiblioteket er hele institutionens projekt, og ikke blot en enkelt ildsjæls. Bibliotekaren kan holde oplæg på personalemøder, kurser og temadage om f.eks.: Betydningen af voksne rollemodeller og formidlere af bøger og læsning Læsemiljø Den nye børnelitteratur Dialogisk oplæsning Sprogstimulering via billedbøger Skriftsprog. Bibliotek og dagtilbud kan i fællesskab involvere andre samarbejdspartnere, f.eks. læsevejledere, høre/talepædagoger, to- og flersprogskonsulenter, børnekulturkonsulenter, pædagogiske konsulenter, forfattere, forældrebestyrelser og børnehaveklasselærere. Pædagogernes kompetencer kan bruges på bibliotekerne, hvor man kan lære af pædagogernes måde at aktivere børnene og kommunikere med dem. 14

19 15

20 Dagtilbud, bibliotek og forældre - mulighederne i samarbejdet Inviter forældrene til en introduktionsaften kort efter, at børnehavebiblioteket er åbnet, og de har set det an. Så husker de bedst de vigtige pointer. Brug forældremøder og bibliotekarens fyraftensbesøg i børnehaven til at præsentere forældrene for gode bøger om forskellige emner. Husk højtlæsningsbøger og billedbøger uden meget tekst til de forældre, som ikke læser så godt, og som i stedet kan snakke med børnene om billederne. Læs nogle af de nye børnebøger op for forældrene det er en god måde at åbne samtaler om de bøger, mange forældre går uden om. Understreg forældrenes unikke mulighed for at være gode rollemodeller omkring læsning. Giv forældrene konkrete handlingsanvisninger, f.eks.: At det er vigtigt at læse 10 minutter for sine børn om dagen og lade dem spørge til nye ord. At børns læselyst stiger, når de oplever, at deres forældre læser, fordi de kan lide det. At sjove rim og remser og vrøvleord styrker børns sproglige udvikling. At det er ok, at man ikke læser perfekt op at høre mors eller fars stemme, at være sammen og at have en dialog er det vigtigste for barnet. Er man ordblind, eller har man svært ved at læse eller ved det danske sprog, kan man vælge billedbøger uden mange ord, hvor man kan snakke om billederne. I institutionens hverdag kan personalet fortælle forældrene, hvilke bøger det enkelte barn holder af, og gøre børnenes oplevelser med bøger synlige for forældrene. Stil f.eks. de aktuelle bøger frem, som børn og pædagoger har læst eller brugt i forbindelse med aktiviteterne i dagtilbuddet, så børn og forældre let kan låne dem med hjem. Afhold eventuelt et af de årlige forældremøder på biblioteket - med et punkt på dagsordenen, der handler om at præsentere forældrene for gode oplæsningsbøger og for bøger, tidsskrifter og hjemmesider på nettet for forældre. Eksempel Forældremøde med foredrag om børnenes nærkontakt med bøger: Det er afgørende, at forældrene får information om, hvorfor det er vigtigt, at børn møder bøger, hvis man vil have forældrene til at bruge børnehavebiblioteket. Det viser erfaringer fra Herning. I forhold til forældrene har det størst effekt, hvis foredraget holdes efter cirka et halvt år. På det tidspunkt har nyhedens interesse for børnehavebiblioteket lagt sig, og der er behov for indspark, som kan holde liv i forældrenes lyst til at bruge biblioteket. Hold ikke foredraget som optakt til, at børnehavebiblioteket åbner. Forældrene har ikke nogen personlig erfaring med biblioteket, så de har glemt de vigtige pointer, når bøgerne bliver tilgængelige. Eksempel Fortællestafet: Børnehaven i Vildsund har indført en tradition med handskedukken Hubert. 16

21 De store børn låner på skift Hubert med hjem sammen med en bog, som deres forældre skal læse højt, så børnene næste dag med Hubert i hånden kan fortælle de andre børn, hvad bogen handlede om, og hvad Hubert har lavet hjemme hos dem. Hubert får børnene til at fortælle mere frit: At skulle spille en anden - og dermed få en anden identitet - giver automatisk lyst til at bruge sproget på nye måder. Eksempel Forsøg med at få bøger ud i alle hjem: Biblioteket i Herlev har i samarbejde med tre lokale børnehaver forsøgt at nå de hjem, hvor forældrene enten er ordblinde, har svært ved dansk eller ikke har tradition for at stimulere deres børn sprogligt ved at læse eller fortælle. Det er sket via konkrete aktiviteter, f.eks.: Oplæsning hver dag efter frugt Personalet læser gerne den samme bog flere gange, så børnene til sidst kan den udenad og kan tage den med hjem og fortælle den til forældrene. Der hører også en oplæsnings-cd til flere af bøgerne i børnehavebiblioteket, så børnene kan høre den derhjemme sammen med deres forældre. Sprogstimulering af tosprogede og sprogsvage familier, som ikke har tradition for at læse højt for børn. Den tyrkiske forfatter Adil Erdem har holdt foredrag for tyrkiske og kurdiske forældre om, hvorfor det er vigtigt at stimulere sine børn sprogligt ved at læse højt for børnene, ved at fortælle om sine egne barndomsoplevelser eller ved at bruge tyrkiske/kurdiske sagn som fortællestof. 17

22

23 Læs højt! Giv dit barn læselyst og glæde ved sproget Varde Bibliotek har lavet en folder til forældre, hvor de har samlet disse gode råd om højtlæsning. Folderen bliver delt ud til forældrene, når et børnehavebibliotek åbner. Falder interessen for at låne i biblioteket på et senere tidspunkt, bliver folderen delt ud endnu en gang som genopfriskning. Nærvær Når du læser højt for dit barn, bliver dit barn fortrolig med bøger og læsning. Sæt jer i en god stol eller i sofaen og få en dejlig hyggestund uden fjernsyn eller radio som baggrundsstøj. Højtlæsning er en fin fælles oplevelse, som knytter jer sammen. Lære nye ord og begreber Dit barn lærer nye ord, begreber og udtryk, hvis du læser højt for det. Husk at forklare de ord, dit barn ikke forstår. Genkendelse og indsigt Mange billedbøger beskriver et problem, dit barn kender fra sit eget liv. De hjælper dit barn til nemmere at kunne leve sig ind i andre børns følelser og til bedre at kunne sætte ord på sine egne følelser og behov. Fortællinger om alvorlige emner som skilsmisse og død hjælper også børn til at forstå, hvordan verden hænger sammen. Historierne går i arv Ved at læse højt for dit barn er du med til at bringe en kulturarv videre. Det kan være dejligt at læse de historier op, du selv var glad for som barn. Fantasi Fortællinger er børns råstof til at finde på lege, sange og rim. Børn udvikler deres fantasi og leg, hvis de får læst højt. Måske digter de også selv deres egne historier. Styrke koncentrationen Når børn får læst højt, bliver de bedre til at koncentrere sig. De får en fornemmelse for, hvordan et eventyr starter og slutter, og højtlæsning er med til at forberede deres egen læsning. Undersøgelser viser, at børn, der ofte får læst højt, har lettere ved at lære at læse. Det har også stor betydning, at man som forældre viser, at man selv er glad for at læse. 19

24 Eksempler på kommunale koncepter for børnehavebiblioteket Varde Kommune Folkebiblioteket i Varde Kommune har lavet børnehavebiblioteker i 13 af kommunens børnehaver. Formålet med bibliotekerne er at skærpe interessen for bøger og højtlæsning hos de 3-6 årige børn og deres nære voksne. Det sker gennem aktiviteter som: Inspirationskurser, der klæder pædagogerne fagligt på Læs højt-kufferter, der skaber en rituel ramme om højtlæsningen i børnehaven og gør den interaktiv Lav din egen bog-workshop, som en forfatter står for Udstilling af børnenes bøger i børnehaven og på biblioteket Bogvogterkursus, hvor børnene lærer at passe på bøgerne. Det er gratis for børnehaverne at være med i ordningen, hvis de forpligter sig til at læse højt og sætte fokus på sproglig stimulering i det daglige besøge bogbussen hver sjette uge motivere forældrene til at bruge børnehavebiblioteket. Effektiv organisering Varde Kommunes ledende børnebibliotekar er den overordnede ansvarlige for børnehavebiblioteksordningen. En institutionsleder er kontaktperson og tovholder for børnehaverne. Udviklingsperspektiver I kommunens kursuskatalog tilbydes pædagogerne kursus i dialogisk højtlæsning mm. Kommunens udviklingsafdeling tilstræber samtidig, at højtlæsning bliver et mål i børnehavernes kontrakt med kommunen. Fra politisk side er der desuden tanker om at lade børnehavebiblioteket indgå som en del af børnehavernes resultatkontrakter. 20

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sprog Det talte sprog kan være mangfoldigt. Det er vigtigt at være bevidst om alle facetter i sprogets verden, som eksempelvis det nonverbale sprog, talesprog,

Læs mere

Brug af bøger i Børnehaven Projekt ved Børnekulturelt Netværk, Kolding Kommune 2009

Brug af bøger i Børnehaven Projekt ved Børnekulturelt Netværk, Kolding Kommune 2009 Brug af bøger i Børnehaven Projekt ved Børnekulturelt Netværk, Kolding Kommune 2009 Læs den igen! Fra logbog 18/9 Vitello går med kniv. A spørger, om jeg vil læse Alfons. Jeg spørger, om han har lyst til

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Styrk dit barns sprog 3-6 år

Styrk dit barns sprog 3-6 år Styrk dit barns sprog 3-6 år Illustration: Signe Lyhne Petersen Børn har en medfødt evne til at lære sprog (J.S. Bruner) Børns sproglige udvikling er vigtig fordi: Sproget er et redskab til kommunikation

Læs mere

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN

SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Egedal kommunale Dagpleje Ro til nærvær - Tid til udvikling Revideret jan 2016 SPROG HANDLEPLAN I DAGPLEJEN Målgruppe: I dagplejen har vi børn fra 0-2,11 år Når de små børn starter i dagplejen, er deres

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR

Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk. Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Dagplejen Østbirk & Daginstitutionen Østbirk Sproglig Udvikling FOR BØRN 0-6 ÅR Introduktion KÆRE FORÆLDRE Denne folder I nu sidder med, håber vi kan give jer inspiration mange år frem i forhold til jeres

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

en evaluering af arbejdet med børn, bøger og sprog

en evaluering af arbejdet med børn, bøger og sprog en evaluering af arbejdet med børn, bøger og sprog Børnehavebiblioteker en evaluering af arbejdet med børn, bøger og sprog Rapport, udarbejdet af Sandra Paldrup, Ann Poulsen og Lisbet Vestergaard Udgivet

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er:

LÆSEPOLITIK. Formålet med en læsepolitik er: LÆSEPOLITIK Samuelsgaardens læsepolitik er den lokale implementering af Københavns kommunes læsepolitik, og skal derfor ses i sammenhæng med denne. Af Københavns kommunes læsepolitik fremgår det overordnet

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide

Pædagogisklæreplan. Institution: Dagplejen. År og Dato: Leder: Dorte Johannessen. Pædagogisk leder : Marianne Heide Pædagogisklæreplan Institution: Dagplejen År og Dato: 1.4.2015 31.3 2017 Leder: Dorte Johannessen Pædagogisk leder : Marianne Heide Bestyrelsesformand: Dorte Skovlund. Evaluering af læreplansmål fra 1.4

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn

Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning. t for dit barn Læs højt med dit barn - en forældrepjece om dialogisk læsning t for dit barn Dialogisk læsning At læse højt med sit barn er rigtig hyggeligt. Samtidig er det også en af de største sproggaver, du kan give

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen.

Tiltag: Dialogisk læsning. En metode hvor en nøje udvalgt bog bliver læst op igen og igen og hvorpå vi samtaler med børnene omkring bogen. Sproglig udvikling Et veludviklet sprog er en vigtig forudsætning for hele barnets udvikling. Når barnet kommunikerer med lyd, mimik og ord er det typisk i kontakt med andre, og det gør sproget til en

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

Kursusdag om Læseleg mini med dagplejebørn.

Kursusdag om Læseleg mini med dagplejebørn. Kursusdag om Læseleg mini med dagplejebørn. DAGPLEJEN 21. SEPTEMBER 2015 OPLÆG OM FORÆLDRESAMARBEJDE V/ SPROGVEJLEDER AASE MORELL Sprogklog med ble på Projektet viser at det der virker er: Forældre skal

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud

KULTURKATALOGET 2014 2015. Dagtilbud KULTURKATALOGET 2014 2015 Dagtilbud Til dagtilbuddene fra Børnebibliotekerne Velkommen på børnebibliotekerne i Helsingør Kommune. Hver eneste dag året rundt er der flere børnebiblioteker, der har åbent

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling og stimulering af læselyst for børn i alderen 0 3 år.

Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling og stimulering af læselyst for børn i alderen 0 3 år. Til Styrelsen for bibliotek og medier Att. Børnebibliotekskonsulent og projektleder for Læselyst Anne Enemark Brandt Afrapportering af projekt: Bog & kultur i Dagplejen en kulturel multipakke til sprogudvikling

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager

Sproghandleplan for Daginstitution Bankager Sproghandleplan for Daginstitution Bankager 2012-2014 Mål og indsatsområder Tiltag Tegn Dokumentation Evaluering Læringsmål : Sprogindsatser: Børn fra 3-6 år 3-årige At udvikle sprog og skriftsprog gennem

Læs mere

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36

2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21. 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26. Sproganvendelse, sprogforståelse og talen 36 Indhold Forord 11 Del 1 Om sprogudvikling og sproglige vanskeligheder 15 1 Tidlig indsats 17 2 Indsats i forhold til tosprogede småbørn 21 3 Sprogsyn og de mange intelligenser 26 4 Den sproglige udvikling

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Af: Frederikke Winther, cand.mag. i retorik og ph.d.-stipendiat v/center for Børnelitteratur DPU/AU

Af: Frederikke Winther, cand.mag. i retorik og ph.d.-stipendiat v/center for Børnelitteratur DPU/AU Læselyst og litteraturformidling i daginstitutioner Af: Frederikke Winther, cand.mag. i retorik og ph.d.-stipendiat v/center for Børnelitteratur DPU/AU Skal børn have bøger? Og skal pædagoger være litteraturformidlere?

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

for Dagtilbuddet Skovvangen

for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Sprogpjece for Dagtilbuddet Skovvangen Denne sprogpjece er udarbejdet af Dagtilbuddet Skovvangens sprogudvalg. Udvalget består af pædagoger og sprogvejledere fra

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Sproglig udvikling et fælles ansvar

Sproglig udvikling et fælles ansvar Sproglig udvikling et fælles ansvar Information til forældre med børn mellem 0 og 6 år Daginstitution Bankager Horsens Kommune Introduktion Kære forældre Den folder I nu sidder med er ment som en inspiration

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011

Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Årsplan for børnehaveklassen 2010/2011 Hvornår? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Form og metode) Med hvilket formål? Andet 32-35 Børnehaveklassen-hvem er vi? Vi arbejder med navne, udseende, hvad kan

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside:

Faktaoplysninger. Den integrerede institution Kaskelotten Nøreng Ribe. Telefon Hjemmeside: 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Indsatsområder april 2014 til Marts 2017... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog....

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus

Børnemiljøet Status/sammenhæng Effekt/mål Ydelser/metoder Æstetisk børnemiljø her i Spørring Børnehus Børnemiljøet Status/sammenhæng Et godt børnemiljø er et miljø, hvor børnene trives, udvikler sig, udfordres og lærer nyt. I et godt børnemiljø er der trygt og rart at være, og børnenes sikkerhed og sundhed

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGSTIMULERING AF 3-ÅRIGE 3 INDHOLD KÆRE FORÆLDER SIDE 03 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 08 SIDE 08 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 KÆRE FORÆLDER SOM FORÆLDER

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Note fra Slangerup Børnehave

Note fra Slangerup Børnehave Note fra Slangerup Børnehave Vi har i vores evaluering af de pædagogiske læreplaner, måtte erkende at vores mål omkring flere af temaerne ikke er blevet gennemført. Det skyldes at vi har været optaget

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læsning i indskolingen

Læsning i indskolingen Læsning i indskolingen Læseudviklingsskema LUS Søvind Skole børn og unge Kære forældre Dit barn får læseundervisning i skolen. Men som forælder er du en hovedperson, når dit barn lærer at læse. Børn lærer

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen

Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen Lokal Sprog- og handleplan Daginstitutionen Sydbyen En barndom vises ved, at vi er i stad til at blive det vi ikke er. (Lois Hozman). Med disse filosofiske ord har vi i Daginstitutionen Sydbyen udarbejdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE

Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Pædagogisk læreplan for KROGÅRDENS BØRNEHAVE Temaer og Personlige kompetencer I Krogården skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til, at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere