Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse

2 Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt i grundlæggende teori og indøvelse af teknikker og færdigheder, med henblik på at opnå kompetencer til selvstændigt at kunne planlægge, og grundlæggende udføre og vurdere analyser inden for det kemiske, biokemiske og mikrobiologiske område. I kemi arbejdes der med basal organisk kemi for at opnå viden der sætter den studerende i stand til at forstå de kemiske reaktioner der ligger til grund for mange biomedicinske laboratorieanalyser. Relevante biomolekyler, såsom kulhydrater, lipider og proteiner og deres tilhørende organiske kemi behandles også. I anvendt kemi er der fokus på syre-base kemi, ph og bufferes egenskaber og betydning for laboratorieanalyser, en understøttes af laboratorieøvelser. Mikrobiologi er læren om sygdomsfremkaldende mikroorganismer og deres identifikation. Der bliver arbejdet med identifikation af udvalgte bakterier, herunder hvilke infektioner de forårsager. Arbejdet i laboratoriet vil foregå under hensyntagen til sikkerhed og hygiejne. Mikrobiologi kobles til den del af biokemien der omhandler den dynamiske biokemi. Der udover undervises der i biokemi i basal enzymkemi I biomedicin introduceres begreberne infektion og inflammation i relation til klinisk mikrobiologi og relevante laboratorieanalyser. I Immunologi introduceres der til immunsystemet, der arbejdes med antistoffer og antigener og deres interaktion. Desuden præsenteres udvalgte immunkemiske analyser. I anvendt fysik arbejdes der med fotometrets opbygning og det absorptionsfotometriske princip samt andre fotometriske principper. Absorptionsfotometri indgår som måleprincip i laboratorieøvelser, på modulet. Statistik handler om det teoretiske grundlag for at kunne vurdere og fortolke analyseresultater, herunder deres fordeling, signalværdi og gyldighed, herunder er der fokus på variation i data og der introduceres til grundlæggende kvalitetskontrol af laboratorie analyser. Desuden vil der blive arbejdet med grundlæggende parametrisk hypotesetestning. Faget vil være knyttet til laboratorieøvelser via statistiskeberegninger på laboratoriedata med Excel. I videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik indgår introduktion til modulet, udarbejdelse og fremlæggelse af laboratoriejournal og artikellæsning. Faget analyser og analyse principper under støtter de andre fag, hvor det er relevant, og den teoretiske underbygges af laboratorieøvelser, hvor kemiske, biokemiske og mikrobiologiske teknikker og færdigheder øves. I laboratoriet lægges vægt på arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne, herunder håndtering af biologisk materiale, reagenser og kemikalier. 2

3 Mål for læringsudbytte Ved modulets afslutning: har den studerende viden om kemi og biokemi, som sætter den studerende i stand til at redegøre for principperne bag og anvendelsen af eksemplarisk udvalgte analyser baseret på biokemiske processer har den studerende viden om mikrobiologi, som sætter den studerende i stand til at redegøre for udvalgte mikrobiologiske metoder og analyser har den studerende viden om biomedicin, som sætter den studerende i stand til at redegøre for patologiske processer relateret til udvalgte analyser har den studerende viden om statistik og grundlæggende kvalitetsbegreber i relation til ovennævnte analyser, som sætter den studerende i stand til at beskrive analysekvaliteten har den studerende viden om fysik, som sætter den studerende i stand til at redegøre for principperne bag og anvendelsen af eksemplarisk udvalgte analyser, herunder fotometri har den studerende viden om naturvidenskabelig arbejdsmetode kan den studerende udføre, dokumentere og begrunde eksemplarisk udvalgte biokemiske analyser under vejledning kan den studerende planlægge, udføre, dokumentere og begrunde eksemplarisk udvalgte mikrobiologiske analyser under vejledning kan den studerende anvende relevant information under vejledning - med henblik på at udføre opgaver og løse problemer i relation til udvalgte laboratoriemedicinske analyser kan den studerende udvise almen omhu i forbindelse med udførelse af biokemiske og mikrobiologiske analyser har den studerende kompetence til at udvise ansvarlighed i et biomedicinsk laboratorium i forhold til analysearbejde inden for biokemiske og mikrobiologiske analyser har den studerende kompetence til at tage medansvar for egen læring samt vurdere egen uddannelsesindsats og eget udbytte 3

4 Studieaktiviteter og ECTS point Fordeling af fag og ECTS 1,5 ECTS svarer til en 40 timers studieuge hvoraf ca. 30 timer skemalægges. Fag ECTS Biomedicinsk laboratorieanalyse: Generelle analyseprincipper 3 Anvendt kemi 1,5 Anvendt fysik 1 Biomedicin 0,5 Natur- og sundhedsvidenskab: Kemi 1,5 Biokemi 2 Mikrobiologi 3 Statistik 1,5 Immunologi 0,5 Samfundsvidenskab: Videnskabsteori, studieteknik og forskningsmetodik 0,5 I alt 15 ECTS 4

5 Studieplan Studieplanen angiver tilrettelæggelsesformerne og læringsaktiviteterne for modul 3. Aktiviteterne er inddelt efter studieaktivitetsmodellens fire kvadranter. Den oplyste litteratur til de enkelte aktiviteter er vejledende jf. altid lektionsplanerne for de enkelte sforløb. Fagene forkortes som følgende: kemi (k), anvendt kemi (ak), anvendt fysik (f), statistik (S), Immunologi (i), Biomedicin (bm), biokemi (bk), mikrobiologi (m), analyser og analyseprincipper (a) samt videnskabsteori (v). Dato Fag Emne Tilrettelæggelsesformer K Underviser/ ansvarlig Uge 6 man (2) Introduktion Introduktion til modul 3 formidling 1 bnpo man (3-4) Kemi (k1-2) Grundlæggende organisk kemi studieopgaver 2 tobo man (6-7) Kemi (k3-4) Organisk kemi 1 tobo tirs (1-2) Kemi (k5-6) Organisk kemi 1 tobo tirs (3-4) Kemi (k7-8) Organisk kemi studieopgaver 2 tobo tirs (6-7) Statistik (s1-2) Variation 1 bnpo ons (2-4) Kemi (k9-11) Organisk kemi 1 tobo ons (6-7) Statistik (s3-4) Variation studieopgaver 2 bnpo ons (8) Statistik (s5) Variation 1 bnpo tors (1-2) Kemi (k12-13) Organisk kemi studieopgaver 2 tobo tors (3) Kemi (k14) Organisk kemi 1 tobo tors (4,6-7) Kemi (k15-17) Organisk kemi studieopgaver 2 tobo fre (1) fre (2-3) fre (4-5) Statistik (s6) Normalfordeling: qq plot 1 Kemi (k18-19) Organisk kemi vidensdeling 4 tobo Normalfordeling: bnpo Statistik (s7-8) qq plot studieopgaver 2 fre (6) Statistik (s9) Reference intervaller 1 bnpo bnpo Uge 7 man (1-2) Kemi (k20-21) Makromolekyler 1 tobo man (3-4) Kemi (k22-13) Makromolekyler studieopgaver 2 tobo man (6) Kemi (k24) Makromolekyler 1 tobo man (7-8) Statisik (s10-11) Konfidensinterval 1 bnpo tirs (1) Statistik (s12) Konfidensinterval studieopgaver 2 bnpo tirs (2-3) Kemi (k25-26) Makromolekyler 1 bnpo tirs (4-5) Kemi (k27-28) Makromolekyler studieopgaver 2 bnpo tirs (6) Kemi (k29) Makromolekyler 1 bnpo ons (1) Statistik (s13) Metodevurdering 1 bnpo 5

6 ons (2) Statistik (s14) Metodevurdering studieopgaver 2 bnpo ons (3-4) Mikrobiologi (m1-2) ons (6) Mikrobiologi (m3) studieopgaver ons (7) Mikrobiologi (m4) ons (8) Mikrobiologi (m5) studieopgaver 1 cbol 2 cbol 1 cbol 2 cbol tors (2) tors (3) tors (4) tors (6) tors (7) tors (8) Mikrobiologi (m6) Mikrobiologi (m7) Mikrobiologi (m8) Mikrobiologi (m4) Mikrobiologi (m9) Mikrobiologi (m10) studieopgaver studieopgaver studieopgaver vidensdeling 2 cbol 1 cbol 2 cbol 1 cbol 2 cbol 4 cbol fre (1-2) Kemi (k30-31) Makromolekyler 1 bnpo fre (3-4) Kemi (k32-33) Makromolekyler studieopgaver 2 bnpo fre (5) Kemi (k34) Makromolekyler 1 bnpo Uge 8 man (1-2) Immunologi (i1-2) Antistoffer og antigener 1 tobo man (3-4) Immunologi (i3-4) Antistoffer og antigener studieopgaver 2 tobo man (6) Immunologi (i5) Antigen-antistof interaktion 1 tobo tirs (1-2) Analyser og analyseprincipper (i6-7) Introduktion til immunkemiske analyser 1 tobo tirs (3-4) tirs (6) tirs (7) Mikrobiologi (m11-12) Mikrobiologi (m13) Mikrobiologi (m14) studieopgaver vidensdeling 1 cbol 2 cbol cbol ons (1-2) Biomedicin (i8-9) Immunsystemet 1 tobo ons (3-4) Videnskabsteori (v1-2) 1 cbol ons (6) Videnskabsteori (v3) studieopgaver 2 cbol ons (7) Videnskabsteori (v4) 1 cbol ons (8) Videnskabsteori (v5) studieopgaver 2 cbol tors (1) Immunologi (i10) Immunsystemet 1 tobo tors (2-3) Biomedicin (i11-12) Immunsystemet studieopgaver 2 tobo tors (4) Immunologi (i13) Immunsystemet 1 tobo tors (6-7) Anvendt fysik (f1-2) Fotometri: repetition studieopgaver 2 bnpo fre (1-2) Anvendt fysik (f3-4) Fotometri: repetition 1 bnpo fre (3-4,6-7) Analyser og analyseprincipper (i14-15) Laboratorieanalyser ift. studieopgaver 2 tobo infektion og inflammation 6

7 Uge 9 man (1-2) Analyser og analyseprincipper (i16-17) Laboratorieanalyser ift. infektion og inflammation vidensdeling 4 tobo man (3-4) Biokemi (ez1-2) Enzymkemi 1 tobo tirs (6) Biokemi(ez5-6) Enzymkemi studieopgaver 2 tobo tirs (7-8) Biokemi(ez7-8) Enzymkemi 1 tobo tirs (1) Biokemi(ez5-6) Enzymkemi studieopgaver 2 tobo tirs (2-3) Biokemi(ez7-8) Enzymkemi 1 tobo man (4,6) Anvendt fysik (f5-6) Fotometri studieopgaver 2 bnpo man (7) Anvendt fysik (f7) Fotometri 1 bnpo ons (2) Mikrobiologi (m15) studieopgaver 2 cbol ons (3-4) Mikrobiologi (m16-17) 1 cbol ons (6-9) Mikrobiologi (m18-21) Laboratorieøvelser 1 cbol tors (3-4) Mikrobiologi (m22-23) 1 cbol tors (6-9) Analyser og analyseprincipper (m24-27) Laboratorieøvelser 1 cbol fre (1-2) Statistik (s15-16) kvalitetskontrol 1 bnpo fre (3) Statistik (s17) kvalitetskontrol studieopgaver 2 bnpo fre (4) Anvendt fysik (f8) Fotometri: apparatur 1 bnpo fre (6) Anvendt fysik (f9) Fotometri: målemetode 1 bnpo og interferens fre (7) Opfølgning op evaluering modul 2 formidling 1 bnpo Uge 10 man (1) Mikrobiologi (m28) studieopgaver 2 cbol man (2-4) Analyser og analyseprincipper (m29-31) studieopgaver 2 cbol man (6) Videnskabsteori (m32) 1 cbol man (7) Mikrobiologi (m33) 1 cbol tirs (1-4) Analyser og analyseprincipper (ez9-12) Enzymkemiøvelser (hold 1) Laboratorieøvelser 1 tobo tirs (3-4) Biokemi (ez13-14) Enzymkemi (hold 2) studieopgaver 2 tobo tirs (6-9) Analyser og analyseprincipper (ez9-12) Enzymkemiøvelser (hold 2) Laboratorieøvelser 1 tobo tirs (6-7) Biokemi (ez13-14) Enzymkemi (hold 1) studieopgaver 2 tobo ons (1-2) Biokemi (ez15-16) Enzymkemi 1 tobo ons (3-4,6-7) Analyser og analyseprincipper (ez 17-20) Enzymkemi studieopgaver 2 tobo tors (1-3) Mikrobiologi (m34-36) studieopgaver 2 cbol tors (4) Analyser og analyseprincipper (m37) vidensdeling cbol tors (5) Biokemi (m38) 1 cbol 7

8 tors (6) Biokemi (m39) studieopgaver 2 cbol ons (7-8) Biokemi (40-41) 1 cbol fre (1-3) Biokemi (m42-43) studieopgaver 2 cbol fre (4,6-7) Mikrobiologi (44-46) studieopgaver 2 cbol Uge 11 man (1-2) Biokemi (ez 21-22) Enzymkemi studieopgaver 2 tobo man (3-4) Biokemi (ez 23-24) Enzymkemi 1 tobo man (6-8) Biokemi (ez 25-26) Enzymkemi studieopgaver 3 tobo tirs (1-2) Anvendt Kemi (ak 1-2) Syre-base kemi 1 tobo tirs (3-4) Anvendt Kemi (ak 3-4) Syre-base kemi studieopgaver 2 tobo tirs (6-7) Anvendt Kemi (ak 5-6) Syre-base kemi 1 tobo ons (1-2) Anvendt Kemi (ak 7-8) Syre-base kemi studieopgaver 2 tobo ons (3) Mikrobiologi (m47) 1 cbol ons (4) Biokemi (m48) vidensdeling 4 cbol ons (6) Biokemi (m49) studieopgaver 2 cbol ons (7) Biokemi (m50) vidensdeling 4 cbol ons (8) Biokemi (m51) studieopgaver 2 cbol tors (1-2) Biokemi (ez27-28) Enzym kemi; feedback på journal 1 tobo tors (3) Biokemi (m52) vidensdeling 4 cbol tors (4) Biokemi (m53) 1 cbol tors (6-8) Mikrobiologi (m54-56) studieopgaver 2 cbol fre (1-2) Anvendt Kemi (ak 9-10) Syre-base kemi 1 tobo fre (3) Videnskabsteori (m57) 1 cbol fre (4) Mikrobiologi (m58-59) 1 cbol fre (6) Biokemi (m60) 1 cbol fre (7-8) Anvendt Kemi (ak11-12) Syre-base kemi studieopgaver 2 tobo Uge 12 man (1-2) Anvendt Kemi (ak13-14) Syre-base kemi 1 tobo man (3-4) Statistik (s18-19) Hypotesetests 1 bnpo man (6) Statistik (20) Hypotesetests studieopgaver 2 bnpo man (7) Statistik (s21) Hypotesetests 1 bnpo Anvendt fysik (f10) Fotometriske 1 bnpo man (8) måleprincipper tirs (2) Anvendt fysik (f11) Fotometriske måleprincipper 1 bnpo tirs (3-4) Mikrobiologi (m61-62) 1 cbol tirs (6-9) Analyser og analyseprincipper (m63-66) Laboratorieøvelser 1 cbol 8

9 ons (2) Anvendt fysik (f12) Fotometriske måleprincipper 1 bnpo ons (3-4) Mikrobiologi (m67-68) 1 cbol ons (6-9) Analyser og analyseprincipper (m69-72) Laboratorieøvelser 1 cbol tors (1-2) Anvendt fysik (f13-14) Fotometriske analyser og analyseprincipper studieopgaver 2 bnpo tors (3-4) Analyser og analyseprincipper (m73-74) studieopgaver 2 cbol tors (5) Analyser og analyseprincipper (m75) vidensdeling 4 cbol tors (6) Mikrobiologi (m76) 1 cbol tors (7) Biomedicin (m77) 1 cbol fre (1-4) Analyser og analyseprincipper (ak15-18) fre (3-4) Anvendt Kemi (ak19-20 ) fre (6-9) Analyser og analyseprincipper (ak15-18) fre (6-7) Anvendt Kemi (ak19-20 ) Syre-base øvelse (Hold 1) Laboratorieøvelser 1 tobo Syre-base kemi (hold 2) studieopgaver 2 tobo Syre-base øvelse (Hold 2) Laboratorieøvelser 1 tobo Syre-base kemi (hold 1) studieopgaver 2 tobo Uge 13 man (1-2) Anvendt fysik (f15-16) Fotometriske analyser og analyseprincipper studieopgaver 2 bnpo man (3-4, 6-7) Analyser og analyseprincipper (ak 21-24) Syre-base kemi studieopgaver 2 tobo tirs (1-3) Mikrobiologi (m78-79) studieopgaver 2 cbol tirs (4) Immunologi (m80) studieopgaver 2 cbol tirs (6) Mikrobiologi (m81) studieopgaver 2 cbol ons (1-2) Analyser og analyseprincipper (f17-18) Fotometriske analyser og analyseprincipper (Hold 1) videndeling 4 bnpo ons (3) Immunologi (m82) 1 cbol ons (4) Mikrobiologi (m83) 1 cbol ons (6-9) Analyser og analyseprincipper (m84-86) Laboratorieøvelser 1 cbol tors (3) Biomedicin (m87) 1 cbol tors (4) Mikrobiologi (m88) 1 cbol tors (6-9) Analyser og analyseprincipper (m89-92) Laboratorieøvelser 1 cbol fre (1-2) Anvendt Kemi (ak25-26) Syre-base kemi videndeling 4 tobo fre (3) Biomedicin (m93) 1 cbol fre (4) Biokemi (m94) 1 cbol fre (6-9) Analyser og analyseprincipper (m95-98) Laboratorieøvelser 1 cbol Uge 14 man (1-2) Analyser og analyseprincipper (f17-18) Fotometriske analyser og analyseprincipper (Hold 2) videndeling 4 bnpo 9

10 man (3-4) Statistik (s22-23) Hypotesetests 1 bnpo man (6-7) Statistik (s24-25) Hypotesetests studieopgaver 2 bnpo man (8) Statistik (s26) Hypotesetests 1 bnpo tirs (1-2) Statistik (s27-28) Laboratorieøvelse Laboratorieøvelser 1 bnpo tirs (3-4,6) Statistik (s29-31) Data behandling studieopgaver 2 bnpo tirs (7) Statistik (s32) opsamling på øvelse videndeling 4 bnpo ons (2) Introduktion til eksamen og evaluering formidling 1 bnpo ons (3) Mikrobiologi (m99) 1 cbol ons (4) Videnskabsteori (m100) 1 cbol ons (6-7) Biokemi (m ) 1 cbol Bemærk at studieplanen ikke opdateres ved skemaændringer. Følg altid web-skemaet i Fronter. Obligatoriske delaktiviteter i modul 3 80 % deltagelse i laboratorieøvelser herunder godkendelse af journalarbejde, samt aktiv deltagelse i videndelingen omkring Fotometriske analyser og analyseprincipper Opfyldes deltagelsespligten ikke kan den studerende kun indstilles til moduleksamen, såfremt den studerende selvstændigt skriver en opgave til hver manglende aktivitet. Den studerende identificeres selv det relevante indhold, der opfylder de involverede læringsudbytter. Opgaven har et omfang på ½-3 normalsider (1 normalside = 2400 tegn med mellemrum). Aktivitetens underviser fastsætter det præcise sideantal. Når opgaven er godkendt er aktiviteten indhentet og den studerende kan indstilles til eksamen. 10

11 Model for studieaktiviteter Hold Forelæsning Laboratorieøvelser Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af underviser 148 lektioner 37 % Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser 104 lektioner 26 % Studieopgaver Forberelselse af studenteroplæg Journal- og opgave skrivning Poster arbejde Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende Initieret af studerende 17 lektioner 4,25 % Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 131 lektioner 32,75 % Forberedelse til Forberedelse til eksamen Vidensdeling 11

12 Studieaktivitetsmodellens fire kvadranter K1. Deltagelse af underviser og studerende. Aktivitet initieret af underviser Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet K2. Deltagelse af studerende. Aktivitet initieret af underviser Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet Ansvar før forløbet K4. Deltagelse af undervisere og studerende. Aktivitet initieret af studerende Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Ansvar før og i forløbet Undervisers rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet K3. Deltagelse af studerende. Aktivitet initieret af studerende Mål Indhold Aktivitet Studerendes rolle Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Ansvar i forløbet Undervisers rolle Ansvar for rammerne Ansvar for rammerne Ansvar for rammerne 12

13 Modulprøve I forhold til modulprøven henvises der generelt til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser jf. studiehåndbogen. Formål Den studerende skal besidde basale færdigheder inden for natur- og sundhedsvidenskab, og være i stand til at koble viden om natur- og sundhedsvidenskabelige principper og processer til professionens analyser og disses kvalitet. Form, omfang og indhold Modul 3 afsluttes med 4 timers individuel skriftlig prøve. Prøvebesvarelsen afleveres elektronisk via Wiseflow. Den studerende skal selv medbringe PC, strømforsyning og forlængerledning. Anvendelse alle hjælpemidler inkl. internet er tilladt. Dog er alle former for kommunikation ikke tilladt. Der kan stilles opgaver til alle fagene på modul 3, dog vil alle fagene ikke altid indgå og de indgår ikke med samme vægtning. Der prøves altid i kemi, biokemi og mirkobiologi. Det fremgår af opgavesættet, hvorledes fag og spørgsmål vægtes indbyrdes. Mål: I prøven bedømmes i hvilket omfang den studerende har: Viden om og forståelse for udvalgte emner og færdigheder inden for kemi, biokemi og mikrobiologi. Viden om og forståelse for kemiske og fysiske principper og processer i forhold til udvalgte emner indenfor biokemien og mikrobiologien. Viden om og forståelse for udvalgte laboratorieanalyser og deres anvendelse indenfor biokemi og mikrobiologi. Viden om og forståelse for patologiske processer relateret til infektion. Viden om statistik og grundlæggende kvalitetsbegreber i relation til ovennævnte analyser, som sætter den studerende i stand til at beskrive analysekvaliteten. Vejledning Der gives ikke vejledning til denne eksamen. Bedømmelse Bedømmelsen foretages i henhold til formål/mål for prøven. Bedømmelsen foretages efter 7-trins skalaen. Bedømmelsen er intern og foretages af undervisere fra bioanalytikeruddannelsen. 13

14 Indstilling Den studerende er automatisk indstillet til den kliniske prøve såfremt de obligatoriske elementer er opfyldt. Den studerende kan ikke afmelde modul 3 prøven Sygdom Der afleveres dokumentation for sygdom. Udgiften afholdes af den studerende. Nyt tidspunkt for aflevering af prøve aftales ved raskmelding. Omprøve Den studerende er automatisk tilmeldt omprøve. 1. omprøve afvikles i uge omprøve afvikles ved næste ordinære prøve Regler for klage En klage over eksamensafgørelser indgives skriftligt senest 2 uger efter, at resultatet af prøven er meddelt. Klagen skal være begrundet. Obligatorisk litteraturliste for modul 3 Bøger der skal købes HØI Høiby N. og Skinhøj P. Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin, 4. udgave, 1. oplag Fadl s forlag. ISBN DEN Denniston, K.J., Topping, J.J. & Caret, R.L. 2013, General, organic, and biochemistry, 8. ed. edn, McGraw-Hill, Dubuque, IA ISBN LYN Lyngbye, J., Kjær, A., Ladefoged, S.A. & Nissen, P.H. 2010, Lyngbyes laboratoriemedicin, 2. udg. Nyt Nordisk Forlag, Kbh. ISBN SAN Sand, O. 2008, Menneskets anatomi og fysiologi, 2. udgave, Gad, Kbh. ISBN SAL Salling Larsen A.L., Vejleskov H. 2006, Videnskab og forskning, 2. rev. udg. Gads Forlag, Kbh. ISBN HAR Hartmann-Petersen, P., Almen, uorganisk og organisk kemi, 8. udgave, Polyteknisk Forlag ISBN: Kompendier der skal købes PM Olsen, C.B. 2008, Praktisk mikrobiologi, Academicbooks KGA Petersen, M.l.C. 2009, Kompendium i generelle analyseprincipper, Bioanalytikeruddannelsen København, København N. 14

15 Litteratur og links via Fronter BEN Bendsen, T. Noter i statistik. Diverse øvelsesvejledninger Undervisningen på modul 3 kan inddrag litteratur og web-materiale, der ikke er opgivet i litteraturlisten. Jf. lektionsplanerne for de enkelte sforløb. Litteraturen ligges på Fronter. Gældende fra februar 2015 Modul ansvarlig Brit Naldahl Pourroy Faglig og pædagogisk teamleder Aino Elmegaard Larsen 15

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 3 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 3 Indhold Undervisningen på modul 3 foregår udelukkende på UCL. Modulet tager udgangspunkt

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de laboratoriemedicinske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet Biokemi og bioanalyse (SB514) Studieaktiviteter for modul 7 Indhold Undervisningen på modul 7 foregår først på UCL i 6 uger herefter på de

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 3 Grundlæggende biokemi og bioanalyse Intern teoretisk prøve Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Mikrobiologi, biokemi, statistik, kemi, anvendt fysik, biomedicin og

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse 1 Studieaktiviteter for Modul 6 Indhold Modulet, der bygger videre på modul 2, repræsenterer en udvidelse af uddannelsens

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 12 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Formål Formålet med modulet er, at den studerende kvalificerer sig til at kunne anvende og kombinere statistiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB513 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Mikroorganismers patogene egenskaber

Mikroorganismers patogene egenskaber Mikrobiologi 3 ECTS viden om smitterisici, sikkerhedsregler og hygiejne, som sætter den studerende i stand til at håndtere mikrobiologisk materiale. viden om bakteriel identifikation på baggrund af bakteriers

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 1 Bioanalytikerpraksis Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Generelle analyseprincipper, anvendt kemi, anvendt fysik, biomedicin, anvendt statistik,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514

Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen. Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Bioanalytikeruddannelsen Immunkemiske analyser Gælder for SB514 Studieaktiviteter for modul 10 Indhold Modulet sætter fokus på hhv. det humane immunforsvar og analyser baseret

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Studieaktiviteter for modul 1 Indhold Modul 1 introducerer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Modulbeskrivelse præsenterer de studerende til bioanalytikerprofessionen og har fokus på basale laboratoriefærdigheder herunder den til grundlæggende naturvidenskabelige teori. Undervisningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk Praksis-, Udviklings- og Forskningsviden Gældende for hold SB513 Rev. Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen UCL Juni 2016

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 4 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytisk kvalitetssikring Studieaktiviteter for modul 4 Indhold Beskrivelse Modul 4 fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske

Læs mere

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske

Færdigheder den studerende kan under vejledning og med en vis grad af selvstændighed planlægge, udføre, dokumentere og begrunde biokemiske Modulbeskrivelse Modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet biokemi og bioanalyse 2. Beskrivelse I modulets teoretiske og kliniske undervisning skal

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser

Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen. Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Bioanalytikeruddannelsen Molekylærbiologiske og genetiske analyser Studieaktiviteter for modul 8 Indhold Modulet sætter fokus på anvendelsen af molekylærbiologiske teknikker

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter gældende for hold SB513 Studieaktiviteter for Modul 2 Bioanalytikeruddannelsen Grundlæggende humanbiologi og bioanalyse Aino Elmegaard Larsen November 2013 Studieaktiviteter for Modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 5 Bioanalytikeruddannelsen Tværprofessionel Virksomhed Studieaktiviteter for modul 5 Indhold Modulet, der afholdes i et samarbejde mellem flere mellemlange videregående sundhedsuddannelser,

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 1

Studieplan Bioanalyse Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:...

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 2

Studieplan Biostatistik Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Studieplan Biostatistik Semester 1

Studieplan Biostatistik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biostatistik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 1. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 1. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 8 Molekylærbiologiske og genetiske analyser Intern teoretisk prøve Titel: Fag: Intern teoretisk prøve Genetik og molekylærbiologi bestående af biologi og biomedicin,

Læs mere

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes

Patofysiologi: KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus. Diabetes: Pancreashormoner Type-1 diabetes Type-2 diabetes Analyser og analyseprincipper 5½ ECTS Biomedicin 3 ECTS Kvalitetssikring og -udvikling 1 ECTS På en læses Patofysiologi (1,5 ECTS) Biomedicin (1 ECTS) Hæmatologi/Hæmostase (1,0 ECTS) Biomedicin (½ ECTS)

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 2 Indhold Formål... 4 Rammer... 4 Tidsplan... 4 Prøvens udformning...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Intern klinisk prøve Titel: Intern klinisk prøve Fag: Afhænger af hvor den studerendes kliniske modulophold

Læs mere

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for Modul 6 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktivitet for Modul 6 Bioanalytikuddannelsen Udvidet humanbiologi og bioanalyse Studieaktivitet for Modul 6 Indhold Modulet, d bygg vide på modul 2, repræsent en udvidelse af uddannelsens humanbiologiske

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring

Bioanalytikeruddannelsen. Bioanalytisk udvikling og kvalitetssikring Læringsudbytter og fag fra studieordningen som understøttes af det det teoretiske undervisningsforløb på modul 12: Læringsudbytter Ved modulets afslutning: har den studerende viden om statistik, som sætter

Læs mere

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen

MODULPLAN Bioanalytikeruddannelsen Obligatorisk Beskrivelse fokuserer på kvalitetssikring inden for den bioanalytiske praksis, etik samt kontakt med patient og/eller donor. Undervisningen på modul 4 foregår på UCL i de første to uger og

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 1 Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikerpraksis Odense, UCL Anvendt kemi 3,25 ECTS Anvendt kemi Generelle analyseprincipper 1 ECTS Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne 0,75 ECTS har viden om udvalgte kemiske fagområder, som sætter den studerende i stand til at anvende

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse juli 2009 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse 1 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 652 af 29. juni 2009 om uddannelsen

Læs mere

2. Semester- beskrivelse

2. Semester- beskrivelse 2. Semester- beskrivelse Institut for sundhedsuddannelse ucsyd.dk 21. december 2016 1 2. semester Eksemplarisk udvalgte organer, deres funktion og tilhørende patologiske tilstande og laboratorieanalyser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evaluering af modul 3: Grundlæggende biokemi og bioanalyse, Hold Bio0908, forår 2009

Evaluering af modul 3: Grundlæggende biokemi og bioanalyse, Hold Bio0908, forår 2009 Survey Bio0908 modul 3: Grundlæggende biokemi og bi Forfatter: Karen-Marie Olesen Publiceret: 01-04-2009 18:28:03 Beskrivelse: Evaluering af modul 3: Grundlæggende biokemi og bioanalyse, Hold Bio0908,

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2

Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Kvalitetssikring og udvikling Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 2.1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern teoretisk prøve Modul 2. Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern teoretisk prøve Modul 2 Sundhed og sygdom 05/2011 Intern teoretisk prøve modul 2 Titel: Intern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Anatomi/fysiologi Mikrobiologi,

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Reflektometrisk cholesterolmåling

Reflektometrisk cholesterolmåling cq1.1 Reflektometrisk cholesterolmåling Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse indgår på modul 9 ved Bioanalytikeruddannelsen i et undervisningsforløb der er sammensat af kemi og patofysiologi.

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3

Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Folkesundhedsvidenskab Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste:...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument

Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Side 1 17-06-2008 Oversigt over digitale evalueringsformer på modulniveau - arbejdsdokument Lise Marie Steinmüller @ventures Rammer for opstillingen af forslag til digital evaluering på Bioanalytikeruddannelse...2

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur Biomedicin 1,5 ECTS Biomedicin 1,5 ECTS Patofysiologi og patoanatomi: Eksemplarisk udvalgte analyser. Biologi Fysiologi og anatomi 2,5 ECTS Histologi Analyser og analyseprincipper 4 ECTS Patofysiologi og patoanatomi (5,75

Læs mere

Studieplan Biomedicin Semester 2

Studieplan Biomedicin Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 3 3. Litteraturliste...

Læs mere

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008

Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi. Evaluering af modul 2: <br>bio0908, vinter 2008 Survey Bio0908 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bi Forfatter: Karen-Marie Olesen Publiceret: 01-02-2009 12:05:06 Beskrivelse: Evaluering af modul 2: bio0908, vinter 2008 Forventet: 18 Påbegyndt:

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2014 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning Modulbeskrivelse 10R Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske lærere og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning

Modulbeskrivelse 11N. Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 11N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. september 2012 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKER UDDANNELSEN 3. SEMESTER Professions højskolen Absalon Uddannelsesplan: Bioanalytikeruddannelsen 3. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for:

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen SB513 Særskilt forløb for: Christian Munch Louise Vilhelmsen Rikke R. Jørgensen Gældende for Efterår 2016 Af Aino Elmegaard Larsen Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Survey. Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse. Forfatter: KMO. Publiceret: :59:09. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse. Forfatter: KMO. Publiceret: :59:09. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Survey Bio08 modul 7: Udvidet biokemi og bioanalyse Forfatter: KMO Publiceret: 13-04-2010 09:59:09 Beskrivelse: N/A Forventet: 16 Påbegyndt: 8 Færdiggjort: 8 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 3

Studieplan Humanbiologi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

Studieplan Humanbiologi Semester 1

Studieplan Humanbiologi Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Humanbiologi Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen til Professionsbachelor i Biomedicinsk Laboratorieanalyse August 2014 Gældende 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMARBEJDE MELLEM UDDANNELSESINSTITUTIONEN OG KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3

Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Sundhedsøkonomi Semester 3 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 3 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Valgfrie uddannelseselementer

Valgfrie uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer 2017-2019 Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Læringsmål og fagbeskrivelser - Første semester for studieretningerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL

STUDIEPLAN Modul 7 Bioanalytikeruddannelsen Udvidet biokemi og bioanalyse Odense, UCL Patofysiologi (1,5 ECTS) Analyser og analyseprincipper (½ ECTS) Biomedicin (1 ECTS) KOL: Lungefysiologi Kroppens syre/base og oxygenstatus patofysiologi samt eksemplarisk udvalgte biokemiske og patofysiologiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL

Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL Retningslinjer for Professionsbachelorprojektet M14 Bioanalytikeruddannelsen UCL Bioanalytikeruddannelsen, UCL Marts 2015 1 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen

Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Studieaktiviteter for modul 13 Bioanalytikeruddannelsen Gældende for SB513 Efterår 2016 Særlig tilrettelagt prøvebeskrivelse ud fra nedenstående valgfag. Valgfag 1: Afprøvning og anvendelse af teknologi

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse. 1. Modulbetegnelse Udvidet humanbiologi og bioanalyse

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse. 1. Modulbetegnelse Udvidet humanbiologi og bioanalyse Modulbeskrivelse Modul 6: Udvidet humanbiologi og bioanalyse Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Udvidet humanbiologi og bioanalyse 2. Beskrivelse Modulet er opdelt i 7 uger på uddannelsesinstitutionen

Læs mere