Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år."

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

3 Synergi mellem bank og it

4 Bankdata 2010 For Bankdata blev 2010 et mærkeår. Ved årets begyndelse lignede det bare et år som alle andre, men 2010 vil blive husket for sammenlægningerne med Jyske Bank IT og JN Data. De almindelige leverancer Fra årets start var helt almindelige ting i fokus. Udvikling til rationalisering, effektivisering, selvbetjening, lovgivning, sikkerhed og ikke mindst service og support var på dagsordenen og det gik pænt fremad. Effektivitet og rationale Medarbejderportalen er et godt eksempel på, hvordan forskellige teknologier smelter sammen for at give effektivitet og spare medarbejderen tid. For netop Medarbejderportalen blev i effektivitetens navn knyttet til IP-telefonen og bundet sammen med mobiltelefonen, med stort rationale som resultat. Selvbetjeningsløsningerne I 2010 er der fortsat arbejdet med at forbedre brugervenligheden i Netbanken - både for privat- og erhvervskunder, hvilket har givet gode resultater på Netbankanalyserne. Når 80% af deltagerne i analysen siger, de bruger Netbanken til mindst 75% af alle deres bankforretninger, så er Netbanken et vigtig element i bankens kontakt til kunden. NemID 2010 blev året, hvor danskerne fik NemID. Navnet har opfordret til mange jokes: SværID, unemid osv. Men mon ikke det går som med Dankortet og i H.C. Andersens eventyr: først går man så gruelig meget igennem, og så bliver det godt til sidst! I Bankdata er ibrugtagningen af NemID i øvrigt forløbet planmæssigt. Kredit, Tinglysning og alt det andet På Kreditområdet var der i løbet af 2010 fokus på de såkaldt quick wins altså it-mæssigt relativt små opgaver med relativ stor værdi for brugerne. Integrationen med den elektroniske tinglysning er også udbygget så Bankdatabankerne i dag har Danmarks mest udbyggede og integrerede løsning på det område. Service og Support Bankdata har arbejdet med at forbedre sig selv - med det formål at give bankerne en bedre service. Service og supportkonceptet er nu fuldt forankret, og de positive kvitteringer fra pengeinstitutterne tyder på, at det har resulteret i en bedre og mere træfsikker oplevelse, når man henvender sig til Bankdata. Sidst på året blev der også kvitteret for indsatsen udefra: Bankdata vandt prisen for bedste IT Service Management projekt 2010 i Danmark. Driften Driftsmæssigt blev 2010 desværre ikke noget jubelår. Henover året var der udfordringer på en række meget forskellige områder: Fejl på pengeautomater, problemer med hjemtagelse af børskurser, nedbrud som følge af fejl på netværkskomponenter, og markante udfordringer med stabilitet og performance for de to banker, som har været pilotbanker på den nye version af SiBiC. Bankdatas tætte samarbejdspartnere bl.a. Domstolsstyrelsen, Totalkredit og NemID - har også bidraget til, at 2010 driftsmæssigt kom under standard, hvor kun 8 af 12 måneder opfyldte alle oppetidsmål. Det vidner om, at det er en kompleks verden vi lever i, hvor processerne og et utal af teknologiske komponenter bliver stadig mere integrerede og hvor tilsyneladende simple fejl kan være voldsomt vanskelige at lokalisere. Revision og tilsyn Ekstern og intern systemrevision har afgivet erklæring for 2010 om, at system-, data- og driftssikkerhed i Bankdata er meget tilfredsstillende. Erklæringerne er sendt til pengeinstitutternes direktioner. Der er til medlemspengeinstitutterne sendt en redegørelse for den udførte revision i 2010 og resultatet heraf. Sammenlægningerne Årets højdepunkt var ubetinget Jyske Banks beslutning om at melde sig ind i Bankdata. Det er en meget stor beslutning, Jyske Bank har truffet, og det er en meget stor opgave, de og Bankdata er gået i gang med. Til gengæld er fremtidsperspektiverne i beslutningen for Jyske Bank, Bankdata og Bankdatas medlemmer næsten heller ikke til at overvurdere. Som med-beslutning til Jyske Banks indmeldelse kom beslutningen om, at Bankdata overflytter sin drift til JN Data, som Bankdata samtidig bliver partner i. Også denne beslutning kaster en række opgaver af sig. Som en yderligere konsekvens af sammenlægningerne er det besluttet, at Bankdata ikke længere skal forestå print og kuvertering for medlemmerne. Det bliver fra 1. juli 2011 KMD, som overtager ansvaret for disse opgaver. Årsberetning 2010

5 Synergi mellem bank og it 5

6 Årsberetning 2010

7 Jyske Bank bliver nyt medlem af Bankdata Jyske Bank, Bankdata og JN Data har besluttet at sammenlægge it-aktiviteterne. Det er en skelsættende beslutning, der rummer fantastiske perspektiver for alle involverede parter. For det første opnår Jyske Bank og Bankdatas nuværende medlemmer en stærk forøget konkurrencekraft på it-forsyningen til konkurrencedygtige priser. For det andet indtager Bankdata pladsen som førende udbyder af applikationer og dertil hørende udvikling, service og support til danske pengeinstitutter. For det tredje bliver JN Data den suverænt største udbyder af it-drift og teknisk infrastruktur til den danske finanssektor. En stor opgave Den endelig konvertering er fastsat til at skulle finde sted i oktober I december kom konkurrencestyrelsens godkendelse af sammenlægningen, så vejen er banet til at knokle løs. Meget skal på plads - både praktisk og mentalt. Det vil betyde store omvæltninger for Bankdatas medarbejdere, og medlemsbankerne vil sikkert kunne mærke, at Bankdata har reserveret ressourcer til den ekstra arbejdsbyrde. Betydning for pengeinstitutterne Men medlemsbankerne inkl. Jyske Bank vil med sammenlægningen få en stærkt forøget konkurrencekraft. Samtidig med, at de opnår mærkbare besparelser på it-regningen, får de nemlig også en væsentlig større udviklings-kadence på it-området. Både Jyske Bank og Bankdata bruger i dag en masse ressourcer på service, vedligeholdelse, lov- og sektorkrav mv. Når disse skal-opgaver har taget deres, så råder hver organisation i dag over ca. 150 frie udviklingsressourcer, som kan sættes ind på frivillig udvikling. En udvikling, som kan effektivisere pengeinstitutterne eller øge deres evne til at konkurrere på markedspladsen. Med sammenlægningen er det besluttet at øge udviklingskapacitet med op imod 140 ressourcer altså stort set en fordobling af den frie udviklingskapacitet. Det kommer til at kunne mærkes hos medlemsbankerne. Betydning for Bankdata Med sammenlægningen udvides Bankdatas medlemskreds med et nyt medlem og Bankdata kan nu skrive Danmarks 3. og 4. største pengeinstitut i sit medlemskartotek. Bankdata står derfor med en bundsolid ejerkreds med mod på fremtiden og er sikret en solid plads i fremtidens finansielle it-forsyning. Med både Sydbank og Jyske Bank som drivkraft er der alle muligheder for at stille det skarpeste forretningsmæssige hold til kommende udviklingsprojekter. I det nye Bankdata udgør Jyske Bank ca. 40 % af omsætningen og Sydbank ca. 30 %. De øvrige 13 medlemmer tegner sig for de sidste ca. 30 %. Når konverteringen af Jyske Bank er gennemført, og driften er flyttet til JN Data, vil der være mere end 600 ansatte i Bankdata ca. 475 i Fredericia og cirka 150 i Silkeborg. Bankdata vil fortsat køre en slank organisation med et minimum af administrativt personale, så langt de fleste medarbejdere vil være dedikeret til support og videreudvikling af it-løsninger til medlemmerne. Betydning for JN Data Som Bankdata bliver det på systemudvikling og serviceområdet, så bliver JN Data en stor og central udbyder af it-drift og teknisk infrastruktur til den danske finanssektor. Målt på mange parametre bliver JN Data et af de allerstørste driftshuse i Danmark. Den tekniske infrastruktur vil være grundlaget for mere end 200 pengeinstitutter i Danmark/Norden og ca arbejdspladser vil være opkoblet på JN Datas netværk. Det svarer til, at ca. 42 % af finanssektorens medarbejdere kører på systemer, som driftes af JN Data. Bankdatas medlemmer kan derfor se frem til at være solidt rustet til i mange år fremover at kunne tilbyde spændende og udfordrende jobs til dygtige it-folk i Fredericia og Silkeborg. Synergi mellem bank og it 7

8 Udviklingsaktiviteter Medarbejderportalen - rationalets holdeplads Ambitionen om, at Medarbejderportalen skal være medarbejderens indgang til alt og bære store arbejdsrationaler satte sit præg på udvikling i 2010, hvor rationaliseringstiltagene fortsatte. Her blev Medarbejderportalen integreret med IPtelefoni og der blev bygget videre på kundeoprettelsesprocessen med en proces til modtagelse af nye kunder på en rationel og struktureret måde. BI og DataWarehouse i nye klæder Udviklingen af Business Intelligence begyndte en ny æra, da der blev skabt en ny udviklings- og præsentationsplatform baseret på Microsoft udviklingsprodukter og SharePoint som præsentationsportal. Løsningen gik i pilotdrift for tre pengeinstitutter i december måned. Platformen vil være grunlaget for på flere områder at tage SharePoint i brug i forbindelse med administrative funktioner. Selv om indsatserne på Business Intelligence og DataWarehouse området allerede nu står i konverteringens lys, så nåede arbejdet med Basel II dog at blive rundet af.. I efteråret blev der desuden indført en automatiseret screening af informationer i Statstidende, hvilket har fjernet en del manuelle rutiner i pengeinstitutterne. Et godt eksempel på intelligente løsninger der sparer medarbejderen værdifuld tid. 8 Årsberetning 2010

9 Udviklingsaktiviteter NemID Bankdata var helt i front med ibrugtagning, da den nye sektorløsning NemID blev lanceret i sommeren Rolig og velforberedt start Det var i sektoren et bevidst valg, at bankkunderne ikke allesammen skulle over på NemID fra dag ét, da det let ville kunne skabe kaos og tekniske problemer, siger Susanne Lund, forretningsanalytiker i Bankdatas e-banking afdeling, i stedet skete det drypvis i løbet af et par måneder, så medarbejderne i pengeinstitutterne kunne nå at følge med. Godt forberedt i hotline De tilbagemeldinger vi fik fra pengeinstitutternes hotlines er generelt rigtig positive, fortæller projektkonsulent i Bankdata, Lene Hildebrandt, og tilføjer: Medarbejderne var trygge ved NemID og vidste, hvordan det fungererde, for allerede fra maj deltog 76 hotline-medarbejdere fra pengeinstitutterne i NemID workshops på Bankdata. earkiv earkivet er efterhånden solidt forankret som en central komponent i den skriftlige kontakt med kunderne. I 2010 blev det muligt at lægge e- mail-korrespondance i arkivet, og der blev sat stregkoder på en række dokumenter, som nu kan scannes ind og automatisk falde på plads i den rette kundemappe. Bankdata bevæger sig således fortsat mod målet om, at al skriftlig kommunikation med kunden har earkivet som omdrejningspunkt. Pengeinstitutterne har endnu til gode at tage et væsentligt stik hjem, som earkivet giver mulighed for, nemlig elektronisk underskrift som afløser for fysisk underskrift. I 2010 kom en væsentlig forudsætning på plads, idet danskerne fik en fælles, digital signatur i form af NemID. Det er den byggeklods, der har manglet. Synergi mellem bank og it

10 94% har en Netbank Kun 6% svarer i Netbankanalysen, at de ikke har en Netbank. De typiske begrundelser er, at de ikke har tillid til sikkerheden på nettet eller foretrækker personlig betjening. Netboks Netbank der rykker Bankdatas Netbank rykker flere pladser op i Netbankanalysen. Med bl.a. en førsteplads for funktionaliteter og andenpladser for overskuelighed og flot layout, rykker Netbanken i forhold til konkurrenterne. I Netbankanalysen har danske netbankbrugere vurderet deres Netbank. I foråret fik Bankdata på rekordtid færdiggjort Netboks. Med Netboks kan bankerne nu tilbyde kunder, som ikke ønsker en netbank, en adgang alene til deres elektroniske kundemappe. Herved kan bankerne opfylde betalingstjenesteloven på en væsentlig mere omkostningseffektiv måde, og kunderne kan slippe for at arkivere papirer i ringbind, skuffer - eller skraldespanden. En vigtig del af hverdagen Netbanken er et vigtigt værktøj i kundernes daglige bankforretninger. Samtidig er den ifølge Netbankanalysen vigtig for, hvilket pengeinstitut de vælger som deres primære. Næsten 80% af respondenterne i Netbankanalysen bruger Netbanken til mindst 75% af deres bankforretninger - og forventer at udføre flere bankforretninger i Netbanken i fremtiden. De typiske funktioner, som næsten alle bruger i Netbanken, er de basale funktioner som at overføre penge, betale regninger samt tjekke saldo og seneste posteringer. Men der er også gang i de andre funktioner: Mere end hver fjerde af brugerne af Bankdatas Netbank benytter også Netbanken til at tjekke e-boks, kommunikere med bankrådgiveren og lave budgetter. 10 Årsberetning 2010

11 Udviklingsaktiviteter Bedre netbank for erhverv Større overskuelighed over de mange konti, nye genvejstaster og skærmbilleder uden forstyrrende elementer som vandret scroll eller blink. De nye forbedringer i Netbank Erhverv har givet brugervenligheden et løft. Formålet med forbedringerne har været at effektivisere erhvervskundernes arbejdsgange i Netbank Erhverv, så de kan spare ressourcer på især de opgaver, der skal løses hver dag. Vi har med nøgleord som hastighed, færre klik og overblik prioriteret arbejdsgange, som rammer mange kunder. Men vi har også løftet de dele, som ikke var up-to-date eller gjorde brugerne utrygge - f.eks. de mange blink i nogle af skærmbillederne, forklarer bankfaglig projektleder Finn Gregersen fra Sydbank. Flere forbedringer En af de store forbedringer i Netbank Erhverv er i Konto- og depotoverblikket, som er redesignet med bl.a. nyt layout. Nu kan kunden se alle sine konti i samme billede. Det gør det nemmere at se totaler og finde de konti, man har brug for at arbejde med, konstaterer Finn Gregersen, der også glæder sig over, at successen med at forbedre usability og performance for netbanken for de private har smittet af på flere af de vigtigste arbejdesprocesser hos erhvervskunderne. Sejt træk mod ny funktionalitet Det nye styresystem til pengeautomaterne er ved at blive rullet ud. Dermed er grundlaget lagt for, at automaterne både lever op til sektorens sikkerhedskrav og kan fremtidssikre forretningen. Forbedringer på vej Udskiftningen af den 20 år gamle platform har langt fra været smertefri, men kunderne kan med tiden glæde sig over forbedringer i kundevenlighed, større sikkerhed og flere muligheder - f.eks. er udviklingen af en valuta applikation allerede i gang, men der vil senere bilve udviklet differentieret valutakurs og gebyrsystem, indbetalingsmuligheder og recycling af pengesedler. Synergi mellem bank og it 11

12 Kreditaftaleloven - nye paragraffer Bankdatas løsning til håndtering af den nye Kreditaftalelov blev igangsat 1. november. Efterfølgende igangsætninger i december 2010 og januar 2011 udvider mulighederne omkring kreditdokumenter, så de kan håndtere alle lånetyper og dokumenter. BankSMS I løbet af nogle år erstatter mobilen betalingskortet, siger forudsigelserne. Derfor er de første udviklingsskridt i den retning allerede godt i gang. BankSMS er banksektorens et attraktivt modspil til teleselskaberne, der allerede er i gang med løsninger til marked med et stort potentiale. Så har du glemt pengepungen derhjemme igen, kan du snart betale med mobiltelefonen i forretninger over hele landet. Nedskrivning Den nye NED systemløsning, der er udviklet til Medarbejderportalen, indeholder væsentlige forbedringer for pengeinstitutterne til håndtering af administration og styring af nedskrivninger, pengestrømme og tabsbogføring. Nu er det f.eks. muligt at fordele beløb i nedskrivning på udlån og hensættelser på garantier. 12 Årsberetning 2010

13 Udviklingsaktiviteter Et svært år for e-tinglysning 2010 var præget af mange nye releases og rettelser på e-tinglysningsområdet. Det betød desværre hyppige gener for brugerne. De mange releases og rettelser skyldes, at kvaliteten af den digitale tinglysning ikke stod mål med forventningerne til systemet. Sektoren stod samtidig fast på, at kritiske fejl skulle rettes hurtigst muligt. Det blev derfor et svært år for e-tinglysningen med en kritisk rigsrevisionsrapport og erstatningssager. I slutningen af 2010 blev ekspeditionstiderne dog væsentlig forbedret og automatiseringsgraden steg markant. Bankdatas løsning, der er den mest integrerede i Danmark, har dog vist sig at indeholde flere fordele, bl.a. mere sikkerhed mod registreringsfejl, mere automatisering osv. Med Bankdata i ryggen kunne pengeinstitutterne samtidig skabe sig et fællesskab om udfordringerne og afholde erfa-møder om problemløsninger. Klogere på erfaringerne 24 medarbejdere fra pengeinstitutterne var samlet på Bankdatas e-tl erfadag for at blive klogere på hinandens erfaringer med e-tinglysning. Det blev til en værdifuld udveksling af erfaringer og løsninger på de daglige udfordringer med den offentlige tinglysningsportal. Sådan som forholdene for tinglysningssystemet hele tiden ændrer sig fra dag til dag, er erfa-dage en af de bedste måder at blive opdateret på. I hverdagen er det meget praktikken, der fylder, og der er dynamikken i erfa-udveksling lige nu rigtig optimal. Praktikken er også meget mere i spil, når det som her er superbrugere, der mødes, siger chefkonsulent Anette Ravnested, Finanssektorens Uddannelsescenter. Hvorfor erfadag? Vi vil gerne hjælpe med at gøre pengeinstitutternes hverdag lettere. Vi har også bedre adgang til viden om, hvad der sker på området: F.eks. deltager vi i ekspertgrupper i sektoren, hvor vi får mere at vide om fejlhåndteringen af systemet ude i sektoren. Derfor har vi også påtaget os opgaven med at sende informationer om den offentlige tinglysningsportal videre til pengeinstitutterne, fortæller Projektkonsulent Michael Rüsz, Kreditprojektet i Bankdata. I sidste ende betyder det jo også noget for brugen af vores systemer som f.eks. Boligsagen, at brugerne ikke har alt for mange udfordringer med den offentlige e-tinglysningsportal, siger Michael Rüsz. Synergi mellem bank og it 13

14 Nye krav til kortsikkerhed Markedet for stjålne kortdata er enormt og sikkerhedstruslen stor. Derfor kræver Visa og Mastercard, at alle, som håndterer kortdata, lever op til de nye PCI-krav til sikkerhed for betalingskort - også pengeinstitutterne. Hver dag bliver mere end kortnumre stjålet og solgt på det sorte marked i Europa. Derfor har Visa og Mastercard stillet 234 sikkerhedskrav - PCI-kravene - til alle, som håndterer kortdata. Det betyder ikke kun ekstra sikkerhedskrav til terminaludbydere og forretninger, men også til pengeinstitutterne og deres it-leverandører. Med PCI-kravene skal kortdata beskyttes i alle led i betalingskæden. Kort sagt er kortdata fremover lige så fortrolige som cpr-numre, siger projektleder på Bankdatas PCI-projekt Bjarne Wohlfahrt. Sikkerheden er på plads Når det handler om sikkerhed og beskyttelse af kortdata, er standarden allerede høj i finanssektoren, og det gælder også Bankdata og pengeinstitutterne. Alligevel bliver Bankdata og pengeinstitutterne nødt til at arbejde på også at opfylde de mange ekstra detaljerede PCI-krav. Skal mærkes mindst muligt PCI-projektet i Bankdata arbejder i takt med resten af finanssektoren derfor frem mod, at Bankdata som pengeinstitutternes it-leverandør lever op til kravene. Målet for PCI-projektet er, at de øgede krav fra kreditkortselskaberne skal mærkes mindst muligt i hverdagen. 14 Årsberetning 2010

15 Udviklingsaktiviteter Dankort Successiv clearing Bankdata fortsætter arbejdet på Dankort transaktioner. Nu er det muligt at se transaktionen på posteringsoversigten i Netbanken umiddelbart efter brugen i forretningen. AML Antihvidvask og terrorfinansiering Kravene til kontrol af hvidvask og terrorfinansiering er skærpede. Derfor er der implementeret en købeløsning, så pengeinstitutterne overholder loven om bekæmpelse af hvidvaskning og terrorfinansiering. Løsningen indebærer, at der foretages scanning af betalinger og kunder som krævet. ATS - Kassebankboks Finansrådet anbefaler pengeinstitutterne at implementere ATS (Automatic Teller Safe) i kasseekspeditionssystemerne, så kontanter håndteres i et sikret og lukket kredsløb. Sydbank har kørt pilotdrift på en stand-alone ATS løsning, og Bankdata har efterfølgende fået udviklet en Citrix udgave i samarbejde med Wincor/Nixdorf. Synergi mellem bank og it 15

16 Et sikkert kort på hånden - 2. generationschippen er på gaden I 2010 blev det nye MasterCard Debit lanceret i pengeinstitutter over hele landet. Betalingskortet erstatter VisaElectron, som udgår. Projektet har været det hidtil største i PBS-regi på kortområdet, idet man har indført 8 nye kortprodukter pr. pengeinstitut. Med omlægningen til MasterCard Debit blev også en ny chip indført - den såkaldte 2. generationschip, som øger kortsikkerheden væsentligt. 2G chip på internationale kort I oktober blev det også muligt at bestille MasterCard Kredit med den nye 2. generationschip (DDA chip). Udskiftningen sker efterhånden som eksisterende kort udløber, dog skal alle MasterCard Kredit skal være omlagt senest i G chip på Visa Dankort og Dankort I 2010 er der udviklet på teknikken til 2. generationschip en til Visa Dankort og Dankort. Testen bliver gennemført sammen med Nets primo Én pinkode I juni måned lancerede Bankdata løsningen Én pinkode til alle kort, hvor bankkunder kunne få den samme pinkode til alle deres kort i pengeinstituttet. Populær løsning Løsningen fungerer rigtig godt, og mange kunder har benyttet sig af muligheden for at nøjes med én pinkode til alle deres bankkort. Blandt de første Bankdatas pengeinstitutter er i øvrigt, sammen med Danske Bank, de første - og foreløbig eneste - i Danmark, der tilbyder Én pinkode til alle kort. Med Én pinkode til alle kort -løsningen er det let at indføre det nye MasterCard Debit, fordi det nye kort kan arve den gamle kode, hvilket betyder færre gener for kunderne i forbindelse med skiftet. 16 Årsberetning 2010

17 Udviklingsaktiviteter Bankdata først med DO IT Som den første IT-central satte Bankdata i weekenden d november 2010 DO IT i produktion. Pensionsrådgiverne i Djurslands Bank kører nu pilotdrift på løsningen. Når de trykker på DO IT -knappen i Letpensions Rådgiverportal, bliver de pensionskonti, der er med i rådgivningen, automatisk oprettet eller ændret i Konto-systemerne (KTO). De tilhørende kontrakter bliver dannet og lagt i earkiv. Milepæl med DO IT I Letpension-projektet har vi - sammen med de øvrige it-centraler og Letpension - arbejdet på at skabe et totalværktøj til pensionsrådgivning. Visionen har været en løsning, der understøtter HELE rådgivningsforløbet. Det vil sige fra mødeindkaldelse over forberedelse - både kundens og rådgiverens - til behovsanalyse og salg. Og ikke mindst til automatisk etablering af de aftalte produkter. Denne sidste del har gået under navnet DO IT, fortæller seniorkonsulent i Bankdata Jan Aastrup. Igangsætning var en stor milepæl for Djurslands Bank, Letpension og Bankdata. Med DO IT er pensionsrådgivning og administration nu reduceret til én arbejdsgang. Udvikles stadig Pensionsrådgiverne i Djurslands Bank kører nu pilotdrift på DO IT. Den første uge gav ikke nogle problemer, så det ser godt ud. DO IT skal udbygges med flere sagstyper og varianter af pensionskonti man kan vælge. Pilotdriften er derfor med til at give et billede af, hvad der skal med og i hvilken rækkefølge. Dernæst skal investeringsdelen udvikles. Pension handler bl.a. om investering i puljer og depoter. Planen herfor ventes klar i starten af januar Når planen er klar, så vurderes det, hvornår pilotprojektet skal slutte, og DO IT kan lanceres i flere banker. Tidsbesparelser I 2007 viste en pensionsanalyse i alle Bankdatas banker, at med den daværende løsningen, brugte de i gennemsnit ca. 6 timer på en pensionsrådgivning alt inklusiv. Dernæst foretog man en tilsvarende beregning ud fra hele Letpensions løsning inklusiv DO IT. Her kom samme pensionsrådgivning ned på 2,5 time. Synergi mellem bank og it 17

18 Pension generelt Som en konsekvens af regeringens forårspakke har Bankdata etableret mulighed for automatisk overløb fra ratepension til livrente og fra ratepension til kapitalpension. PensionsPortalen (Sydbank) Sydbanks rådgiverværktøj blev opdelt i to applikationer: PensionsGuiden til opsparingsrådgivning og SeniorGuiden til nedsparingsrådgivning. Der er i løbet af året sket en lang række forbedringer i løsningerne. Strukturen for begunstigelse på pensionskonti er udvidet. Udvidelsen betyder mere ensartede registreringer og øget datakvalitet. Driftssikker porteføljeadministration I 2010 har der været fokus på optimering af driftstabiliteten på den nuværende Axys baserede løsning. Løsningen er dog også blevet udbygget med funktionalitet til beregning af tidsvægtede afkast til brug for Mifid rapportering. FOA - en gang i fremtiden Der er gennem flere år arbejdet frem mod et fremtidssikret register med informationer om fondsaktiver i en struktur, som matcher behovene i dag og de kommende år. I 2010 kom der nye funktioner til anvendelse af kurserne fra fondsaktivregistret. For at frigøre udviklingsressourcer til Jyske Bank konverteringen udvikles der ikke yderligere på fondsarkivregistret i denne omgang. Routingmaskine med stor effektiviseringsgevinst En routingmaskine er en betegnelse for en systemløsning, der har til formål at effektivisere bankernes håndtering af fondsordrer. Formålet har været, at så få ordrer som muligt kræver involvering af dealere eller back office medarbejdere. Det betyder, at ordrer, der tidligere ville være til manuel håndtering, først bliver forsøgt gennemført som strakshandler eller som børsordrer, inden de måske kommer til manuel håndtering. Løsningen, som blev leveret i foråret 2010, har skabt rationale på specielt håndteringen af mindre ordrer. Central håndtering af Likviditetsforretninger Projektet har til formål at omlægge udskrivning af notaer i LIF systemet, så de fremover håndteres centralt på Bankdata. Løsningen vil medføre betydelige besparelser i tidsforbrug til udskrivning af notaer, og understøtter ønsket om løbende effektiviseringer af arbejdsgangene i pengeinstitutterne. De første delresultater er leveret i 2010 og projektet forventes afsluttet i foråret Årsberetning 2010

19 Bankdata gør Fredericia smukkere På Teknikervej ligger Bankdatas nye udviklingshus med sin galvaniserede yderside. Det var oprindeligt en lagerhal men med en niveauinddeling indenfor, er det nu et moderne kontormiljø i to etager. Bankdatas udviklingshus har gjort sig bemærket, fordi det er i en klasse med andre smukke og spændende byggerier med høj arkitektoniske kvalitet i Fredericia. Med den begrundelse var Bankdatas udviklingshus nomineret til Arkitekturpris Fredericia på Arkitekturens dag Synergi mellem bank og it 19

20 Service og Support Vi skal bryde gamle vaner Det sværeste ved at omstille sig til Service & Support konceptet er at tænke anderledes. Vi har skullet vænne os til at registrere henvendelser på en ny måde via vores nye og helt centrale værktøj, Service Manager, mener Preben Steffensen, afdelingsleder i Bankdata. Bredt samarbejde Service Desk Teknik adskiller sig lidt fra Bankdatas øvrige Service Desks. I og med at 50% af alle henvendelser ender her, samarbejder Teknik med ti forskellige afdelinger for at løse opgaverne. Normalt har en Service Desk kun tilknyttet ét fagområde. En gensidig forpligtelse Vi har to store udfordringer, der gør, at det ikke bare er ligetil at leve op til Service & Support-konceptet, fortæller Preben Steffensen: 1. Baglandet er afgørende Den ene er vores egne supportafdelinger. De skal vænne sig til ikke kun at være fagligt og teknisk dygtige, men også være serviceorienterede og kommunikere det, de gør - det er vi som Service Desk afhængig af. Og det er ikke altid ligetil. Det tager tid og er ikke gjort på en eftermiddag. Jeg ser det som en kontinuerlig rejse mod hele tiden at blive bedre. 2. Ét sted Den anden udfordring er at få pengeinstitutterne til at ændre gamle vaner og bruge Service & Support web en i stedet for mail og telefon. Det gør alles arbejde meget lettere, hvis alle henvendelser er samlet ét sted og behandles derfra. Vi kan dog allerede nu se, at antallet af henvendelser i Service & Support web en stiger støt, hvilket betyder, at pengeinstitutterne bruger værktøjet mere aktivt end for tre måneder siden. Derudover handler det meget om holdningsbearbejdelse i hverdagen. Vi gør meget ud af i afdelingen at tale om tingene og diskutere de forskellige henvendelser vi får, og hvordan vi får det bedste ud af situationen, siger Preben Steffensen. 20 Årsberetning 2010

21 Service og Support Service Desk og den personlige betjening Med i alt henvendelser om måneden er Bankdatas Service Desk centrum for den daglige Service og Support. Service Desken modtager henvendelserne fra pengeinstitutternes egne hotlines med den opgave at hjælpe dem videre. Det bliver til 75 daglige second line henvendelser om Incidents, ændringsønsker eller behov for rådgivning. Konceptet skal bestå hver dag Bankdatas Service Desk bliver sat på prøve hver dag. Og forventningerne til det nye Service og Support koncept og kravet om en bedre personlig betjening er, at det skal bestå hver dag. Ensartet og gennemsigtig En bedre Service og Support kræver gennemsigtighed, ensartethed og forudsigelighed. Det skal det nye Service Manager-system bidrage med, siger Jens Ole Christiansen, projektleder for Det Tredje Ben projektet. Hjælp os på 3 min. En forandringsrejse Rejsen er endnu ikke slut, nej, vi er faktisk midt i den. Men vi har fået forankret Service & Support-konceptet godt og grundigt i Bankdata. Vi taler ikke længere så meget om det - det er nu noget, vi bare gør. Service & Support er blevet kød og blod i Bankdata. Vi har fået bredt konceptet ud og ved, at det er det rigtige, vi har fat i. Det er blevet afprøvet i virkeligheden, og de store linjer holder vand. Alle ledere i Service & Support-afdelinger er med i processen og kan nu mærke Service & Supports betydning i hverdagen, siger Boye Nielsen, underdirektør i Bankdata. X-faktor Hvis vi betragter Service & Support som et regnestykke, er der 80% koncept, 15% system og 5% x-faktor. X-faktoren kan tolkes som viljen til at få succes, siger Anne-Kirstine Geertsen, projektleder i Service & Support. Der ikke længere nogen tekniske og strukturelle udfordringer, der forhindrer, at Service & Support fungerer optimalt, slutter hun. Bankdatas Service Desk er omdrejningspunkt for stort set alle henvendelser om vores produkter. Det er derfor besluttet at foretage en løbende brugertilfredshedsundersøgelse på de mere bløde ting for at se, om Bankdata lever op til servicemålene i Service Desk - det tager kun tre min. Danmarksmestre i Service Management På den årlige konference for Service Management præsenterede Bankdata sin historie om udviklingen af servicefunktionen på Bankdata. Historien var så god, at Bankdata blev kåret som Danmarks bedste inden for Service Management af itsmf (it Service Management Forum). Synergi mellem bank og it 21

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden.

Indblik. Den finansielle sektor Maj 2014. I den digitale verden. Indblik Den finansielle sektor Maj 2014 I den digitale verden. Leder Pension har den digitale selvbetjening været med til at styrke kundeserviceniveauet, og i PKA er digitalisering midlet til både høj

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32

Prosa. Tema: Fejlslagne it-projekter. b l a d e t. PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Prosa b l a d e t De it-professionelles fagblad 11 November 2008 Tema: Fejlslagne it-projekter PROSA bør optage ledere: side 26 Kender du dine rettigheder? side 32 Synspunkt Hvorfor går it-projekter mon

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere