Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år."

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

3 Synergi mellem bank og it

4 Bankdata 2010 For Bankdata blev 2010 et mærkeår. Ved årets begyndelse lignede det bare et år som alle andre, men 2010 vil blive husket for sammenlægningerne med Jyske Bank IT og JN Data. De almindelige leverancer Fra årets start var helt almindelige ting i fokus. Udvikling til rationalisering, effektivisering, selvbetjening, lovgivning, sikkerhed og ikke mindst service og support var på dagsordenen og det gik pænt fremad. Effektivitet og rationale Medarbejderportalen er et godt eksempel på, hvordan forskellige teknologier smelter sammen for at give effektivitet og spare medarbejderen tid. For netop Medarbejderportalen blev i effektivitetens navn knyttet til IP-telefonen og bundet sammen med mobiltelefonen, med stort rationale som resultat. Selvbetjeningsløsningerne I 2010 er der fortsat arbejdet med at forbedre brugervenligheden i Netbanken - både for privat- og erhvervskunder, hvilket har givet gode resultater på Netbankanalyserne. Når 80% af deltagerne i analysen siger, de bruger Netbanken til mindst 75% af alle deres bankforretninger, så er Netbanken et vigtig element i bankens kontakt til kunden. NemID 2010 blev året, hvor danskerne fik NemID. Navnet har opfordret til mange jokes: SværID, unemid osv. Men mon ikke det går som med Dankortet og i H.C. Andersens eventyr: først går man så gruelig meget igennem, og så bliver det godt til sidst! I Bankdata er ibrugtagningen af NemID i øvrigt forløbet planmæssigt. Kredit, Tinglysning og alt det andet På Kreditområdet var der i løbet af 2010 fokus på de såkaldt quick wins altså it-mæssigt relativt små opgaver med relativ stor værdi for brugerne. Integrationen med den elektroniske tinglysning er også udbygget så Bankdatabankerne i dag har Danmarks mest udbyggede og integrerede løsning på det område. Service og Support Bankdata har arbejdet med at forbedre sig selv - med det formål at give bankerne en bedre service. Service og supportkonceptet er nu fuldt forankret, og de positive kvitteringer fra pengeinstitutterne tyder på, at det har resulteret i en bedre og mere træfsikker oplevelse, når man henvender sig til Bankdata. Sidst på året blev der også kvitteret for indsatsen udefra: Bankdata vandt prisen for bedste IT Service Management projekt 2010 i Danmark. Driften Driftsmæssigt blev 2010 desværre ikke noget jubelår. Henover året var der udfordringer på en række meget forskellige områder: Fejl på pengeautomater, problemer med hjemtagelse af børskurser, nedbrud som følge af fejl på netværkskomponenter, og markante udfordringer med stabilitet og performance for de to banker, som har været pilotbanker på den nye version af SiBiC. Bankdatas tætte samarbejdspartnere bl.a. Domstolsstyrelsen, Totalkredit og NemID - har også bidraget til, at 2010 driftsmæssigt kom under standard, hvor kun 8 af 12 måneder opfyldte alle oppetidsmål. Det vidner om, at det er en kompleks verden vi lever i, hvor processerne og et utal af teknologiske komponenter bliver stadig mere integrerede og hvor tilsyneladende simple fejl kan være voldsomt vanskelige at lokalisere. Revision og tilsyn Ekstern og intern systemrevision har afgivet erklæring for 2010 om, at system-, data- og driftssikkerhed i Bankdata er meget tilfredsstillende. Erklæringerne er sendt til pengeinstitutternes direktioner. Der er til medlemspengeinstitutterne sendt en redegørelse for den udførte revision i 2010 og resultatet heraf. Sammenlægningerne Årets højdepunkt var ubetinget Jyske Banks beslutning om at melde sig ind i Bankdata. Det er en meget stor beslutning, Jyske Bank har truffet, og det er en meget stor opgave, de og Bankdata er gået i gang med. Til gengæld er fremtidsperspektiverne i beslutningen for Jyske Bank, Bankdata og Bankdatas medlemmer næsten heller ikke til at overvurdere. Som med-beslutning til Jyske Banks indmeldelse kom beslutningen om, at Bankdata overflytter sin drift til JN Data, som Bankdata samtidig bliver partner i. Også denne beslutning kaster en række opgaver af sig. Som en yderligere konsekvens af sammenlægningerne er det besluttet, at Bankdata ikke længere skal forestå print og kuvertering for medlemmerne. Det bliver fra 1. juli 2011 KMD, som overtager ansvaret for disse opgaver. Årsberetning 2010

5 Synergi mellem bank og it 5

6 Årsberetning 2010

7 Jyske Bank bliver nyt medlem af Bankdata Jyske Bank, Bankdata og JN Data har besluttet at sammenlægge it-aktiviteterne. Det er en skelsættende beslutning, der rummer fantastiske perspektiver for alle involverede parter. For det første opnår Jyske Bank og Bankdatas nuværende medlemmer en stærk forøget konkurrencekraft på it-forsyningen til konkurrencedygtige priser. For det andet indtager Bankdata pladsen som førende udbyder af applikationer og dertil hørende udvikling, service og support til danske pengeinstitutter. For det tredje bliver JN Data den suverænt største udbyder af it-drift og teknisk infrastruktur til den danske finanssektor. En stor opgave Den endelig konvertering er fastsat til at skulle finde sted i oktober I december kom konkurrencestyrelsens godkendelse af sammenlægningen, så vejen er banet til at knokle løs. Meget skal på plads - både praktisk og mentalt. Det vil betyde store omvæltninger for Bankdatas medarbejdere, og medlemsbankerne vil sikkert kunne mærke, at Bankdata har reserveret ressourcer til den ekstra arbejdsbyrde. Betydning for pengeinstitutterne Men medlemsbankerne inkl. Jyske Bank vil med sammenlægningen få en stærkt forøget konkurrencekraft. Samtidig med, at de opnår mærkbare besparelser på it-regningen, får de nemlig også en væsentlig større udviklings-kadence på it-området. Både Jyske Bank og Bankdata bruger i dag en masse ressourcer på service, vedligeholdelse, lov- og sektorkrav mv. Når disse skal-opgaver har taget deres, så råder hver organisation i dag over ca. 150 frie udviklingsressourcer, som kan sættes ind på frivillig udvikling. En udvikling, som kan effektivisere pengeinstitutterne eller øge deres evne til at konkurrere på markedspladsen. Med sammenlægningen er det besluttet at øge udviklingskapacitet med op imod 140 ressourcer altså stort set en fordobling af den frie udviklingskapacitet. Det kommer til at kunne mærkes hos medlemsbankerne. Betydning for Bankdata Med sammenlægningen udvides Bankdatas medlemskreds med et nyt medlem og Bankdata kan nu skrive Danmarks 3. og 4. største pengeinstitut i sit medlemskartotek. Bankdata står derfor med en bundsolid ejerkreds med mod på fremtiden og er sikret en solid plads i fremtidens finansielle it-forsyning. Med både Sydbank og Jyske Bank som drivkraft er der alle muligheder for at stille det skarpeste forretningsmæssige hold til kommende udviklingsprojekter. I det nye Bankdata udgør Jyske Bank ca. 40 % af omsætningen og Sydbank ca. 30 %. De øvrige 13 medlemmer tegner sig for de sidste ca. 30 %. Når konverteringen af Jyske Bank er gennemført, og driften er flyttet til JN Data, vil der være mere end 600 ansatte i Bankdata ca. 475 i Fredericia og cirka 150 i Silkeborg. Bankdata vil fortsat køre en slank organisation med et minimum af administrativt personale, så langt de fleste medarbejdere vil være dedikeret til support og videreudvikling af it-løsninger til medlemmerne. Betydning for JN Data Som Bankdata bliver det på systemudvikling og serviceområdet, så bliver JN Data en stor og central udbyder af it-drift og teknisk infrastruktur til den danske finanssektor. Målt på mange parametre bliver JN Data et af de allerstørste driftshuse i Danmark. Den tekniske infrastruktur vil være grundlaget for mere end 200 pengeinstitutter i Danmark/Norden og ca arbejdspladser vil være opkoblet på JN Datas netværk. Det svarer til, at ca. 42 % af finanssektorens medarbejdere kører på systemer, som driftes af JN Data. Bankdatas medlemmer kan derfor se frem til at være solidt rustet til i mange år fremover at kunne tilbyde spændende og udfordrende jobs til dygtige it-folk i Fredericia og Silkeborg. Synergi mellem bank og it 7

8 Udviklingsaktiviteter Medarbejderportalen - rationalets holdeplads Ambitionen om, at Medarbejderportalen skal være medarbejderens indgang til alt og bære store arbejdsrationaler satte sit præg på udvikling i 2010, hvor rationaliseringstiltagene fortsatte. Her blev Medarbejderportalen integreret med IPtelefoni og der blev bygget videre på kundeoprettelsesprocessen med en proces til modtagelse af nye kunder på en rationel og struktureret måde. BI og DataWarehouse i nye klæder Udviklingen af Business Intelligence begyndte en ny æra, da der blev skabt en ny udviklings- og præsentationsplatform baseret på Microsoft udviklingsprodukter og SharePoint som præsentationsportal. Løsningen gik i pilotdrift for tre pengeinstitutter i december måned. Platformen vil være grunlaget for på flere områder at tage SharePoint i brug i forbindelse med administrative funktioner. Selv om indsatserne på Business Intelligence og DataWarehouse området allerede nu står i konverteringens lys, så nåede arbejdet med Basel II dog at blive rundet af.. I efteråret blev der desuden indført en automatiseret screening af informationer i Statstidende, hvilket har fjernet en del manuelle rutiner i pengeinstitutterne. Et godt eksempel på intelligente løsninger der sparer medarbejderen værdifuld tid. 8 Årsberetning 2010

9 Udviklingsaktiviteter NemID Bankdata var helt i front med ibrugtagning, da den nye sektorløsning NemID blev lanceret i sommeren Rolig og velforberedt start Det var i sektoren et bevidst valg, at bankkunderne ikke allesammen skulle over på NemID fra dag ét, da det let ville kunne skabe kaos og tekniske problemer, siger Susanne Lund, forretningsanalytiker i Bankdatas e-banking afdeling, i stedet skete det drypvis i løbet af et par måneder, så medarbejderne i pengeinstitutterne kunne nå at følge med. Godt forberedt i hotline De tilbagemeldinger vi fik fra pengeinstitutternes hotlines er generelt rigtig positive, fortæller projektkonsulent i Bankdata, Lene Hildebrandt, og tilføjer: Medarbejderne var trygge ved NemID og vidste, hvordan det fungererde, for allerede fra maj deltog 76 hotline-medarbejdere fra pengeinstitutterne i NemID workshops på Bankdata. earkiv earkivet er efterhånden solidt forankret som en central komponent i den skriftlige kontakt med kunderne. I 2010 blev det muligt at lægge e- mail-korrespondance i arkivet, og der blev sat stregkoder på en række dokumenter, som nu kan scannes ind og automatisk falde på plads i den rette kundemappe. Bankdata bevæger sig således fortsat mod målet om, at al skriftlig kommunikation med kunden har earkivet som omdrejningspunkt. Pengeinstitutterne har endnu til gode at tage et væsentligt stik hjem, som earkivet giver mulighed for, nemlig elektronisk underskrift som afløser for fysisk underskrift. I 2010 kom en væsentlig forudsætning på plads, idet danskerne fik en fælles, digital signatur i form af NemID. Det er den byggeklods, der har manglet. Synergi mellem bank og it

10 94% har en Netbank Kun 6% svarer i Netbankanalysen, at de ikke har en Netbank. De typiske begrundelser er, at de ikke har tillid til sikkerheden på nettet eller foretrækker personlig betjening. Netboks Netbank der rykker Bankdatas Netbank rykker flere pladser op i Netbankanalysen. Med bl.a. en førsteplads for funktionaliteter og andenpladser for overskuelighed og flot layout, rykker Netbanken i forhold til konkurrenterne. I Netbankanalysen har danske netbankbrugere vurderet deres Netbank. I foråret fik Bankdata på rekordtid færdiggjort Netboks. Med Netboks kan bankerne nu tilbyde kunder, som ikke ønsker en netbank, en adgang alene til deres elektroniske kundemappe. Herved kan bankerne opfylde betalingstjenesteloven på en væsentlig mere omkostningseffektiv måde, og kunderne kan slippe for at arkivere papirer i ringbind, skuffer - eller skraldespanden. En vigtig del af hverdagen Netbanken er et vigtigt værktøj i kundernes daglige bankforretninger. Samtidig er den ifølge Netbankanalysen vigtig for, hvilket pengeinstitut de vælger som deres primære. Næsten 80% af respondenterne i Netbankanalysen bruger Netbanken til mindst 75% af deres bankforretninger - og forventer at udføre flere bankforretninger i Netbanken i fremtiden. De typiske funktioner, som næsten alle bruger i Netbanken, er de basale funktioner som at overføre penge, betale regninger samt tjekke saldo og seneste posteringer. Men der er også gang i de andre funktioner: Mere end hver fjerde af brugerne af Bankdatas Netbank benytter også Netbanken til at tjekke e-boks, kommunikere med bankrådgiveren og lave budgetter. 10 Årsberetning 2010

11 Udviklingsaktiviteter Bedre netbank for erhverv Større overskuelighed over de mange konti, nye genvejstaster og skærmbilleder uden forstyrrende elementer som vandret scroll eller blink. De nye forbedringer i Netbank Erhverv har givet brugervenligheden et løft. Formålet med forbedringerne har været at effektivisere erhvervskundernes arbejdsgange i Netbank Erhverv, så de kan spare ressourcer på især de opgaver, der skal løses hver dag. Vi har med nøgleord som hastighed, færre klik og overblik prioriteret arbejdsgange, som rammer mange kunder. Men vi har også løftet de dele, som ikke var up-to-date eller gjorde brugerne utrygge - f.eks. de mange blink i nogle af skærmbillederne, forklarer bankfaglig projektleder Finn Gregersen fra Sydbank. Flere forbedringer En af de store forbedringer i Netbank Erhverv er i Konto- og depotoverblikket, som er redesignet med bl.a. nyt layout. Nu kan kunden se alle sine konti i samme billede. Det gør det nemmere at se totaler og finde de konti, man har brug for at arbejde med, konstaterer Finn Gregersen, der også glæder sig over, at successen med at forbedre usability og performance for netbanken for de private har smittet af på flere af de vigtigste arbejdesprocesser hos erhvervskunderne. Sejt træk mod ny funktionalitet Det nye styresystem til pengeautomaterne er ved at blive rullet ud. Dermed er grundlaget lagt for, at automaterne både lever op til sektorens sikkerhedskrav og kan fremtidssikre forretningen. Forbedringer på vej Udskiftningen af den 20 år gamle platform har langt fra været smertefri, men kunderne kan med tiden glæde sig over forbedringer i kundevenlighed, større sikkerhed og flere muligheder - f.eks. er udviklingen af en valuta applikation allerede i gang, men der vil senere bilve udviklet differentieret valutakurs og gebyrsystem, indbetalingsmuligheder og recycling af pengesedler. Synergi mellem bank og it 11

12 Kreditaftaleloven - nye paragraffer Bankdatas løsning til håndtering af den nye Kreditaftalelov blev igangsat 1. november. Efterfølgende igangsætninger i december 2010 og januar 2011 udvider mulighederne omkring kreditdokumenter, så de kan håndtere alle lånetyper og dokumenter. BankSMS I løbet af nogle år erstatter mobilen betalingskortet, siger forudsigelserne. Derfor er de første udviklingsskridt i den retning allerede godt i gang. BankSMS er banksektorens et attraktivt modspil til teleselskaberne, der allerede er i gang med løsninger til marked med et stort potentiale. Så har du glemt pengepungen derhjemme igen, kan du snart betale med mobiltelefonen i forretninger over hele landet. Nedskrivning Den nye NED systemløsning, der er udviklet til Medarbejderportalen, indeholder væsentlige forbedringer for pengeinstitutterne til håndtering af administration og styring af nedskrivninger, pengestrømme og tabsbogføring. Nu er det f.eks. muligt at fordele beløb i nedskrivning på udlån og hensættelser på garantier. 12 Årsberetning 2010

13 Udviklingsaktiviteter Et svært år for e-tinglysning 2010 var præget af mange nye releases og rettelser på e-tinglysningsområdet. Det betød desværre hyppige gener for brugerne. De mange releases og rettelser skyldes, at kvaliteten af den digitale tinglysning ikke stod mål med forventningerne til systemet. Sektoren stod samtidig fast på, at kritiske fejl skulle rettes hurtigst muligt. Det blev derfor et svært år for e-tinglysningen med en kritisk rigsrevisionsrapport og erstatningssager. I slutningen af 2010 blev ekspeditionstiderne dog væsentlig forbedret og automatiseringsgraden steg markant. Bankdatas løsning, der er den mest integrerede i Danmark, har dog vist sig at indeholde flere fordele, bl.a. mere sikkerhed mod registreringsfejl, mere automatisering osv. Med Bankdata i ryggen kunne pengeinstitutterne samtidig skabe sig et fællesskab om udfordringerne og afholde erfa-møder om problemløsninger. Klogere på erfaringerne 24 medarbejdere fra pengeinstitutterne var samlet på Bankdatas e-tl erfadag for at blive klogere på hinandens erfaringer med e-tinglysning. Det blev til en værdifuld udveksling af erfaringer og løsninger på de daglige udfordringer med den offentlige tinglysningsportal. Sådan som forholdene for tinglysningssystemet hele tiden ændrer sig fra dag til dag, er erfa-dage en af de bedste måder at blive opdateret på. I hverdagen er det meget praktikken, der fylder, og der er dynamikken i erfa-udveksling lige nu rigtig optimal. Praktikken er også meget mere i spil, når det som her er superbrugere, der mødes, siger chefkonsulent Anette Ravnested, Finanssektorens Uddannelsescenter. Hvorfor erfadag? Vi vil gerne hjælpe med at gøre pengeinstitutternes hverdag lettere. Vi har også bedre adgang til viden om, hvad der sker på området: F.eks. deltager vi i ekspertgrupper i sektoren, hvor vi får mere at vide om fejlhåndteringen af systemet ude i sektoren. Derfor har vi også påtaget os opgaven med at sende informationer om den offentlige tinglysningsportal videre til pengeinstitutterne, fortæller Projektkonsulent Michael Rüsz, Kreditprojektet i Bankdata. I sidste ende betyder det jo også noget for brugen af vores systemer som f.eks. Boligsagen, at brugerne ikke har alt for mange udfordringer med den offentlige e-tinglysningsportal, siger Michael Rüsz. Synergi mellem bank og it 13

14 Nye krav til kortsikkerhed Markedet for stjålne kortdata er enormt og sikkerhedstruslen stor. Derfor kræver Visa og Mastercard, at alle, som håndterer kortdata, lever op til de nye PCI-krav til sikkerhed for betalingskort - også pengeinstitutterne. Hver dag bliver mere end kortnumre stjålet og solgt på det sorte marked i Europa. Derfor har Visa og Mastercard stillet 234 sikkerhedskrav - PCI-kravene - til alle, som håndterer kortdata. Det betyder ikke kun ekstra sikkerhedskrav til terminaludbydere og forretninger, men også til pengeinstitutterne og deres it-leverandører. Med PCI-kravene skal kortdata beskyttes i alle led i betalingskæden. Kort sagt er kortdata fremover lige så fortrolige som cpr-numre, siger projektleder på Bankdatas PCI-projekt Bjarne Wohlfahrt. Sikkerheden er på plads Når det handler om sikkerhed og beskyttelse af kortdata, er standarden allerede høj i finanssektoren, og det gælder også Bankdata og pengeinstitutterne. Alligevel bliver Bankdata og pengeinstitutterne nødt til at arbejde på også at opfylde de mange ekstra detaljerede PCI-krav. Skal mærkes mindst muligt PCI-projektet i Bankdata arbejder i takt med resten af finanssektoren derfor frem mod, at Bankdata som pengeinstitutternes it-leverandør lever op til kravene. Målet for PCI-projektet er, at de øgede krav fra kreditkortselskaberne skal mærkes mindst muligt i hverdagen. 14 Årsberetning 2010

15 Udviklingsaktiviteter Dankort Successiv clearing Bankdata fortsætter arbejdet på Dankort transaktioner. Nu er det muligt at se transaktionen på posteringsoversigten i Netbanken umiddelbart efter brugen i forretningen. AML Antihvidvask og terrorfinansiering Kravene til kontrol af hvidvask og terrorfinansiering er skærpede. Derfor er der implementeret en købeløsning, så pengeinstitutterne overholder loven om bekæmpelse af hvidvaskning og terrorfinansiering. Løsningen indebærer, at der foretages scanning af betalinger og kunder som krævet. ATS - Kassebankboks Finansrådet anbefaler pengeinstitutterne at implementere ATS (Automatic Teller Safe) i kasseekspeditionssystemerne, så kontanter håndteres i et sikret og lukket kredsløb. Sydbank har kørt pilotdrift på en stand-alone ATS løsning, og Bankdata har efterfølgende fået udviklet en Citrix udgave i samarbejde med Wincor/Nixdorf. Synergi mellem bank og it 15

16 Et sikkert kort på hånden - 2. generationschippen er på gaden I 2010 blev det nye MasterCard Debit lanceret i pengeinstitutter over hele landet. Betalingskortet erstatter VisaElectron, som udgår. Projektet har været det hidtil største i PBS-regi på kortområdet, idet man har indført 8 nye kortprodukter pr. pengeinstitut. Med omlægningen til MasterCard Debit blev også en ny chip indført - den såkaldte 2. generationschip, som øger kortsikkerheden væsentligt. 2G chip på internationale kort I oktober blev det også muligt at bestille MasterCard Kredit med den nye 2. generationschip (DDA chip). Udskiftningen sker efterhånden som eksisterende kort udløber, dog skal alle MasterCard Kredit skal være omlagt senest i G chip på Visa Dankort og Dankort I 2010 er der udviklet på teknikken til 2. generationschip en til Visa Dankort og Dankort. Testen bliver gennemført sammen med Nets primo Én pinkode I juni måned lancerede Bankdata løsningen Én pinkode til alle kort, hvor bankkunder kunne få den samme pinkode til alle deres kort i pengeinstituttet. Populær løsning Løsningen fungerer rigtig godt, og mange kunder har benyttet sig af muligheden for at nøjes med én pinkode til alle deres bankkort. Blandt de første Bankdatas pengeinstitutter er i øvrigt, sammen med Danske Bank, de første - og foreløbig eneste - i Danmark, der tilbyder Én pinkode til alle kort. Med Én pinkode til alle kort -løsningen er det let at indføre det nye MasterCard Debit, fordi det nye kort kan arve den gamle kode, hvilket betyder færre gener for kunderne i forbindelse med skiftet. 16 Årsberetning 2010

17 Udviklingsaktiviteter Bankdata først med DO IT Som den første IT-central satte Bankdata i weekenden d november 2010 DO IT i produktion. Pensionsrådgiverne i Djurslands Bank kører nu pilotdrift på løsningen. Når de trykker på DO IT -knappen i Letpensions Rådgiverportal, bliver de pensionskonti, der er med i rådgivningen, automatisk oprettet eller ændret i Konto-systemerne (KTO). De tilhørende kontrakter bliver dannet og lagt i earkiv. Milepæl med DO IT I Letpension-projektet har vi - sammen med de øvrige it-centraler og Letpension - arbejdet på at skabe et totalværktøj til pensionsrådgivning. Visionen har været en løsning, der understøtter HELE rådgivningsforløbet. Det vil sige fra mødeindkaldelse over forberedelse - både kundens og rådgiverens - til behovsanalyse og salg. Og ikke mindst til automatisk etablering af de aftalte produkter. Denne sidste del har gået under navnet DO IT, fortæller seniorkonsulent i Bankdata Jan Aastrup. Igangsætning var en stor milepæl for Djurslands Bank, Letpension og Bankdata. Med DO IT er pensionsrådgivning og administration nu reduceret til én arbejdsgang. Udvikles stadig Pensionsrådgiverne i Djurslands Bank kører nu pilotdrift på DO IT. Den første uge gav ikke nogle problemer, så det ser godt ud. DO IT skal udbygges med flere sagstyper og varianter af pensionskonti man kan vælge. Pilotdriften er derfor med til at give et billede af, hvad der skal med og i hvilken rækkefølge. Dernæst skal investeringsdelen udvikles. Pension handler bl.a. om investering i puljer og depoter. Planen herfor ventes klar i starten af januar Når planen er klar, så vurderes det, hvornår pilotprojektet skal slutte, og DO IT kan lanceres i flere banker. Tidsbesparelser I 2007 viste en pensionsanalyse i alle Bankdatas banker, at med den daværende løsningen, brugte de i gennemsnit ca. 6 timer på en pensionsrådgivning alt inklusiv. Dernæst foretog man en tilsvarende beregning ud fra hele Letpensions løsning inklusiv DO IT. Her kom samme pensionsrådgivning ned på 2,5 time. Synergi mellem bank og it 17

18 Pension generelt Som en konsekvens af regeringens forårspakke har Bankdata etableret mulighed for automatisk overløb fra ratepension til livrente og fra ratepension til kapitalpension. PensionsPortalen (Sydbank) Sydbanks rådgiverværktøj blev opdelt i to applikationer: PensionsGuiden til opsparingsrådgivning og SeniorGuiden til nedsparingsrådgivning. Der er i løbet af året sket en lang række forbedringer i løsningerne. Strukturen for begunstigelse på pensionskonti er udvidet. Udvidelsen betyder mere ensartede registreringer og øget datakvalitet. Driftssikker porteføljeadministration I 2010 har der været fokus på optimering af driftstabiliteten på den nuværende Axys baserede løsning. Løsningen er dog også blevet udbygget med funktionalitet til beregning af tidsvægtede afkast til brug for Mifid rapportering. FOA - en gang i fremtiden Der er gennem flere år arbejdet frem mod et fremtidssikret register med informationer om fondsaktiver i en struktur, som matcher behovene i dag og de kommende år. I 2010 kom der nye funktioner til anvendelse af kurserne fra fondsaktivregistret. For at frigøre udviklingsressourcer til Jyske Bank konverteringen udvikles der ikke yderligere på fondsarkivregistret i denne omgang. Routingmaskine med stor effektiviseringsgevinst En routingmaskine er en betegnelse for en systemløsning, der har til formål at effektivisere bankernes håndtering af fondsordrer. Formålet har været, at så få ordrer som muligt kræver involvering af dealere eller back office medarbejdere. Det betyder, at ordrer, der tidligere ville være til manuel håndtering, først bliver forsøgt gennemført som strakshandler eller som børsordrer, inden de måske kommer til manuel håndtering. Løsningen, som blev leveret i foråret 2010, har skabt rationale på specielt håndteringen af mindre ordrer. Central håndtering af Likviditetsforretninger Projektet har til formål at omlægge udskrivning af notaer i LIF systemet, så de fremover håndteres centralt på Bankdata. Løsningen vil medføre betydelige besparelser i tidsforbrug til udskrivning af notaer, og understøtter ønsket om løbende effektiviseringer af arbejdsgangene i pengeinstitutterne. De første delresultater er leveret i 2010 og projektet forventes afsluttet i foråret Årsberetning 2010

19 Bankdata gør Fredericia smukkere På Teknikervej ligger Bankdatas nye udviklingshus med sin galvaniserede yderside. Det var oprindeligt en lagerhal men med en niveauinddeling indenfor, er det nu et moderne kontormiljø i to etager. Bankdatas udviklingshus har gjort sig bemærket, fordi det er i en klasse med andre smukke og spændende byggerier med høj arkitektoniske kvalitet i Fredericia. Med den begrundelse var Bankdatas udviklingshus nomineret til Arkitekturpris Fredericia på Arkitekturens dag Synergi mellem bank og it 19

20 Service og Support Vi skal bryde gamle vaner Det sværeste ved at omstille sig til Service & Support konceptet er at tænke anderledes. Vi har skullet vænne os til at registrere henvendelser på en ny måde via vores nye og helt centrale værktøj, Service Manager, mener Preben Steffensen, afdelingsleder i Bankdata. Bredt samarbejde Service Desk Teknik adskiller sig lidt fra Bankdatas øvrige Service Desks. I og med at 50% af alle henvendelser ender her, samarbejder Teknik med ti forskellige afdelinger for at løse opgaverne. Normalt har en Service Desk kun tilknyttet ét fagområde. En gensidig forpligtelse Vi har to store udfordringer, der gør, at det ikke bare er ligetil at leve op til Service & Support-konceptet, fortæller Preben Steffensen: 1. Baglandet er afgørende Den ene er vores egne supportafdelinger. De skal vænne sig til ikke kun at være fagligt og teknisk dygtige, men også være serviceorienterede og kommunikere det, de gør - det er vi som Service Desk afhængig af. Og det er ikke altid ligetil. Det tager tid og er ikke gjort på en eftermiddag. Jeg ser det som en kontinuerlig rejse mod hele tiden at blive bedre. 2. Ét sted Den anden udfordring er at få pengeinstitutterne til at ændre gamle vaner og bruge Service & Support web en i stedet for mail og telefon. Det gør alles arbejde meget lettere, hvis alle henvendelser er samlet ét sted og behandles derfra. Vi kan dog allerede nu se, at antallet af henvendelser i Service & Support web en stiger støt, hvilket betyder, at pengeinstitutterne bruger værktøjet mere aktivt end for tre måneder siden. Derudover handler det meget om holdningsbearbejdelse i hverdagen. Vi gør meget ud af i afdelingen at tale om tingene og diskutere de forskellige henvendelser vi får, og hvordan vi får det bedste ud af situationen, siger Preben Steffensen. 20 Årsberetning 2010

21 Service og Support Service Desk og den personlige betjening Med i alt henvendelser om måneden er Bankdatas Service Desk centrum for den daglige Service og Support. Service Desken modtager henvendelserne fra pengeinstitutternes egne hotlines med den opgave at hjælpe dem videre. Det bliver til 75 daglige second line henvendelser om Incidents, ændringsønsker eller behov for rådgivning. Konceptet skal bestå hver dag Bankdatas Service Desk bliver sat på prøve hver dag. Og forventningerne til det nye Service og Support koncept og kravet om en bedre personlig betjening er, at det skal bestå hver dag. Ensartet og gennemsigtig En bedre Service og Support kræver gennemsigtighed, ensartethed og forudsigelighed. Det skal det nye Service Manager-system bidrage med, siger Jens Ole Christiansen, projektleder for Det Tredje Ben projektet. Hjælp os på 3 min. En forandringsrejse Rejsen er endnu ikke slut, nej, vi er faktisk midt i den. Men vi har fået forankret Service & Support-konceptet godt og grundigt i Bankdata. Vi taler ikke længere så meget om det - det er nu noget, vi bare gør. Service & Support er blevet kød og blod i Bankdata. Vi har fået bredt konceptet ud og ved, at det er det rigtige, vi har fat i. Det er blevet afprøvet i virkeligheden, og de store linjer holder vand. Alle ledere i Service & Support-afdelinger er med i processen og kan nu mærke Service & Supports betydning i hverdagen, siger Boye Nielsen, underdirektør i Bankdata. X-faktor Hvis vi betragter Service & Support som et regnestykke, er der 80% koncept, 15% system og 5% x-faktor. X-faktoren kan tolkes som viljen til at få succes, siger Anne-Kirstine Geertsen, projektleder i Service & Support. Der ikke længere nogen tekniske og strukturelle udfordringer, der forhindrer, at Service & Support fungerer optimalt, slutter hun. Bankdatas Service Desk er omdrejningspunkt for stort set alle henvendelser om vores produkter. Det er derfor besluttet at foretage en løbende brugertilfredshedsundersøgelse på de mere bløde ting for at se, om Bankdata lever op til servicemålene i Service Desk - det tager kun tre min. Danmarksmestre i Service Management På den årlige konference for Service Management præsenterede Bankdata sin historie om udviklingen af servicefunktionen på Bankdata. Historien var så god, at Bankdata blev kåret som Danmarks bedste inden for Service Management af itsmf (it Service Management Forum). Synergi mellem bank og it 21

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter.

Det er endvidere overordnet bankens målsætning at være kendt som en solid og nærværende samarbejdsparter blandt alle sine interessenter. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014 jf. 135 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Offentliggjort den 28. januar 2015 Nærværende redegørelse

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris.

Det gør det nemt og overskueligt for kunden og muligt for JN Data at levere sikker og stabil IT-drift effektivt - og til en attraktiv pris. STRATEGI 2020 I JN Data har vi lanceret en strategi med et kommercielt sigte. Med strategien har vi en klar ambition om, at vi i 2020 er en one stop shop for vores kunder. Det betyder, at vi finder vi

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Get F IT 25. september 2012 TVÆRGÅENDE PROCESSER I PENSIONSBRANCHEN. Page 1

Get F IT 25. september 2012 TVÆRGÅENDE PROCESSER I PENSIONSBRANCHEN. Page 1 Get F IT 25. september 2012 TVÆRGÅENDE PROCESSER I PENSIONSBRANCHEN Page 1 Indhold Idé og forløb Procesmodellering Resultat Erfaringer Page 2 Pension Broker IDÉ OG FORLØB Page 3 Hvad sker der, når man

Læs mere

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand

På tur med Alm. Brand. Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand På tur med Alm. Brand Alm. Brand IT Lars Lysdal Jensen It-Direktør i Alm. Brand Alm. Brand koncernen Alm. Brand tilbyder finansielle løsninger (forsikring, pension og bank) til privatpersoner, landbrug

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

INGER TÆLL OR TIDSF FREM

INGER TÆLL OR TIDSF FREM FREMTIDSFORTÆLLINGER Når jeg står i en særlig livssituation, får jeg automatisk information, råd og vejledning fra min kommune, så jeg ikke behøver kontakte kommunen unødigt. FREMTIDSFORTÆLLING BORGEREN

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ

E-sundhedsobservatoriet. Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ E-sundhedsobservatoriet Sådan sikrer du en effektiv håndtering af brugere i EPJ Hvem er jeg? Dennis Mølkær Jensen Region Nordjylland Teamkoordinator - Udviklingsafsnit Teknisk projektleder OneSystem Integration

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private Optimering af it 30. april 2009 Lidt om mig på 1 minut 39 år Uddannet datalog og halv læge Gift med hel læge og far til tre drenge på 7, 10 og 13 år. Snart 10 år i Lån & Spar Bank Startede som freelanceudvikler

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25

IT og ressourcestyring på Byggepladsen. 1 af 25 IT og ressourcestyring på Byggepladsen Kjeld Svidt, Aalborg Universitet IT og ressourcestyring på byggepladsen Kjeld Svidt Aalborg Universitet it.civil.aau.dk 1 af 25 Projekt IT og ressourcestyring på

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail:

NemID - den nye digitale signatur. Lars Møller Kristensen Mail: NemID - den nye digitale signatur Lars Møller Kristensen Mail: lmk@danid.dk NemID vision og ønsker Effektiviserings gevinst Besparelse/ økonomisk gevinst Bedre kundeservice Rationaliserings gevinst én

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner

dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner dpublic Fujitsus samlede løsning til kommuner og regioner Fujitsus kommunale platform - dpublic Applikationslag Ledelsesinformation - LIS Økonomi PRISME Sags. og dokumentstyring edoc Løn/HR SD LØN Produkt-

Læs mere

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases Præsentation 1 e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases 2 e-boks kort fortalt 3 Vi gør det nemt, trygt og effektivt at kommunikere og agere i et digitalt

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere