Årsberetning 2012 for hovedkredsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012 for hovedkredsen:"

Transkript

1 Årsberetning 2012 for hovedkredsen: Rundinsvej 46. 1) 2012 var stærkt præget af byggeri af nyt missionshus. Og efter et langt og til tider slidsomt forløb kunne vi flytte i nyt missionshus på Rundinsvej 46. Der opstod mange uforudsete ting undervejs, og entreprenørfirmaet måtte lave en del arbejde om. Og vi er ikke helt færdige endnu! Til foråret skal tagpappen nemlig tages af og noget nyt lægges på. Af den grund tilbageholdes et større restbeløb i betaling. Men på trods af det er det rigtigt godt at nå i havn så langt. Der har været et rigtigt dejligt arbejdsfællesskab, der er berigende ind i vores kreds. Samtidig opstår der nemt nogle spændinger i et sådant forløb, når der opstår uenigheder om løsningen af forskellige spørgsmål undervejs. Det er vort håb, at vi i samlet flok kan arbejde videre ud fra det resultat, der nu foreligger. En meget stor tak til alle jer, som økonomisk og/eller arbejdsmæssigt og i forbøn har bidraget til, at vi er nået så langt. Og så tænker vi med glæde tilbage på en højtidelig og flot indvielsesfest den 16. december. 2) Bestyrelsen har undervejs i forløbet godkendt, at den oprindelige bygning også blev totalrenoveret, og at vi også fik taget et ordentligt bid af de udfordringer, der lå i de udvendige arealer. Det har betydet, at vi optog et ekstra privatlån (rentefrit) på kr. hos en i kredsen. Alternativet til den øgede udgift var at stå med en helt ny mødesal og et ufærdigt forhus eller udvendige arealer, som vi slet ikke kunne anvende til noget. Vi synes faktisk, vi har fået rigtigt meget for denne ekstra investering. Men dette betyder naturligvis, at vi enten løbende stille og roligt skal have nogle flere økonomiske midler ind til Rundinsvej-byggekontoen end dem, der er givet tilsagn om, eller at vi må bede om at forlænge tilsagnene lidt, når de til sin tid udløber i Men samtidig er det mig magtpåliggende at udtrykke vor store taknemlighed for den stabilitet og trofasthed, der præger jer, som har givet tilsagnene. Pengene kommer ind og faktisk flere end dem, der var givet tilsagn om også fra nogle, som ikke har lovet noget! Det er imponerende, da der samtidig også er givet gavmildt til det generelle arbejde. Der er ført separat byggeregnskab over indtægter og udgifter vedr. byggeriet. Vi ønsker stor åbenhed. Vi regner i øvrigt med, at der skal dannes et vedligeholdelsesudvalg/-team, der kan forestå den løbende vedligeholdelse på selve huset. 3) Hvordan bruger vi så anledningen med lokaleflytningen indadtil og udadtil? Det spørgsmål ville bestyrelsen gerne have sat på dagsordenen tidligt i 2013 (og det vil I så kunne se af programstarten for 2013). Året i øvrigt 2012: 1) En stor tak til HvideKildes bestyrelse for at stille lokaler til rådighed for LM-Helsinge, mens vi var hjemløse. Det var en uvurderlig hjælp. Også tak til dig, Gert for al god hjælp der! 2) Fællesskabsgrupperne har nu kørt i 6 år, og der har været en tendens til lidt opløsning i nogle grupper. Derfor foreslår bestyrelsen, at de ophører nu. Det kunne måske samtidig være en anledning til at slå et slag for bibelkredse i en eller anden form. Er der nogle af jer, som i dag ikke er med i en bibelkreds, som gerne vil være med i en? 3) Vores søndagsskole har ikke haft en decideret leder i 2012, men har kørt på skift mellem forældrene. Fremmødet har været meget varierende. 4) Kirkeligt blev året præget af indførelsen af vielsesritual for homofile par. Det har ført til udmeldelser af Folkekirken også fra nogle i LM-Helsinge. Hvordan tackler vi den nuværende situation? Hvad gør de udmeldte med kirkelige handlinger så som dåb, begravelser m.v.? Vi har været i kontakt med Hillerød Frimenighed (HF), og der er man generelt villig til at hjælpe i en eller anden form. HF har fremlagt deres tanker omkring disse forhold for afdelingsstyrelsen her i januar. Året 2013: 1) Bestyrelsen foreslår, at det under visse omstændigheder og regler skal være muligt for os faste brugere af missionshuset at leje huset til receptioner, mindre fester etc. Det skal dog ske under stort

2 hensyn til naboer og husets egentlige funktion. Bestyrelsen foreslår, at den får mandat til suverænt at afgøre de enkelte forespørgsler. Prisforslag: kr. for leje. Derudover står lejeren for oprydning, rengøring samt erstatning af ødelagte ting. 2) Trykte programmer: Vi undlod at trykke kvartalsprogrammer, mens vi var på HvideKilde, og vi overvejer at droppe det helt for i stedet at satse på hjemmesiden og så i stedet have et simpelt trykt program på én A-4 side for hovedmøderne. Eller er der mon en, som brænder for fortsat at lave et trykt kvartalsprogram? 3) Vores forbedrede hjemmeside giver mulighed for en mere levende hjemmeside og for at lægge tekst og billeder op. Idéer og folk, som brænder for den slags arbejde, efterlyses! 4) Vi håber, vi kan få lidt kontakt med vore naboer i løbet af foråret. Vi overvejer et åbent hus - arrangement. Har I idéer til indhold og øvrige tiltag i forhold til naboer? 5) Hvordan tænker vi Kulturnatten anvendt, når vi nu er kommet lidt længere væk fra centrum? 6) Vi har holdt igen med opstart af tværkulturelle aktiviteter. Er vi der nu, hvor det er det, vi vil satse på? I så fald skal det måske træde i stedet for/være et supplement til de nuværende fredagsmøder? 7) Så skal der vælges en ny til bestyrelsen. Finn Larsen siger farvel og tak efter mange års tro tjeneste. En stor tak til Finn for et stærkt engagement og mange visioner især omkring missionshus og hjemmesiden. Hvem træder ind i bestyrelsen i stedet for Finn? Bed og overvej! Afslutning: En hjertelig tak til alle jer, som slider i det uge efter uge i LMU, børneklub og juniorklub. Som tager hånd om seniorkredsen; sørger for, at der er styr på alle koordineringer omkring rengøring, mad, kaffe, mødeprogram, møder osv. Som påtager jer de mange forskellige opgaver, der hører til arbejdet i vores kreds. Som bruger rigtig megen tid på forbøn. Tak! Hvordan vi i vort LM-arbejde finder den rette balance mellem hvile og arbejde er altid en udfordring. Men i hvert fald ligger der et kald til hver enkelt af os i følgende vers: Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves. Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægteren forgæves. Det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød; for den, Herren elsker, får det, mens han sover (Salme 127,1-2). Det er jo ikke en opfordring til dovenskab! Men til, at vi i alle ting må have Herren som den store bygmester, vægter og som centrum og omdrejningspunkt i vort virke. Hvor det dybest set er Ham, det drejer sig om. Og hvor vi sammen vokser vores vækst ud fra ham i dybde og gerne også i antal. v/mogens Højgaard Jensen

3 Beretning fra Børneklubben Året 2012 er tydeligt delt i to mht. antallet af børn. Efter sommerferien flyttede nogle af de ældste til juniorklubben og andre stoppede pga. fodbold eller andet. I foråret var der 17 børn med et gennemsnitsfremmøde på 12. I efteråret har vi haft 11 børn på listen, med et gennemsnitsfremmøde på 7, Programmet har indeholdt besøg af et par gæster, og børnene giver udtryk for, at det er spændende, at høre andre fortælle. Derudover har vi haft et afvekslende og alsidigt program, med gennemgang af bibeltekster/-personer, leg, udflugter, kreative dage m.m. Efteråret har været præget af mangel på fast tilholdssted. Vi har været rigtig glade for, at Bente og Egon Kattner kunne huse os de fleste gange, men vi glæder os alligevel MEGET over, at missionshuset er blevet færdigt. Det betyder meget for den aldersgruppe af børn, at de ved, hvor de skal hen. Vi må også sige tak til HvideKilde fordi vi kunne komme der et par gange i efteråret til nogle større arrangementer. Vi inviterede forældre og søskende til en sponsordag for Børn hjælper børn, der i 2012 og 2013 samler penge ind til Ethiopien. Desuden havde vi fælles med junior en dag, hvor vi havde besøg af to ethiopere i forbindelse med projektet. Meget spændende at høre. Der har været lidt udskiftning i voksengruppen. Tak til Dinna Jensen og Thomas H Jensen. I har begge været med fra begyndelsen i 2008, men har nu fået andre udfordringer, at tage hensyn til. Josefine valgte, at lægge sine kræfter i teen-klubben, hvilket vi kun kan støtte op om, selv om vi må undvære hende. Jutta Jensen, Lissy Bredtoft og Anna Olsen er kommet med i løbet af året. Tak for jeres villighed til at være med i en af de vigtigste opgaver i missionshuset. Tak for medleven og forbøn vi må takke Gud for hvert barn, der kommer og bede om visdom til lederflokken, at vi i al vores planlægning formår, at vise hen til Jesus. Og vi må sammen bede om at flere børn vil komme og være med. Fra medarbejderne i børneklubben: Anna Olsen, Bente Kattner, Birgit Frederiksen, Jutta Jensen, Lissy Bredtoft, Mogens Due Pedersen og Margit Højgaard Jensen Årsberetning fra juniorklubben Mandag kl sker der ting og sager i juniorklubben. Vi har haft mange spændende aftner med vores juniorbørn. Antallet er ca. halveret fra sidste år så vi nu mødes 8 10 børn pr. gang. Overgangen fra det gamle missionshus til det nye har været lidt ustabil på flere måder da indflytningsdagen blev rykket ad flere omgange. Derfor blev der mange udendørs aktiviteter frem til efterårsferien og mange alternative junioraftner frem til december. Derfor er vi ekstra glade for, at juniorerne har fået nogle nye fantastiske lokaler på Rundinsvej. Her kan børnene opleve deres eget kristne fællesskab med jævnaldrende. Programmet har været meget varieret med ture, bibeltimer, bolsje kogning, sang, film, bibelstudie, kreative aftner, mission og meget mere. Børnene er desuden medansvarlige for at holde andagt på skift når vi mødes. Vi mener, at Juniorklubben har et meget vigtigt formål, nemlig at fastholde og formidle verdens bedste budskab til børn. Juniorbørnene er menighedens fremtidige byggesten og Jesus fastholder os i at hvad du gør imod en af mine mindste gør du imod mig. Det giver et vist perspektiv over arbejdet! Lederstaben består af Henrik, Karina, Dennis, Else Marie og undertegnede. Daniel Bernhard

4 Beretning LMU I 2012 har vi ramt et medlemstals niveau i LMU som har været ganske konstant. På en normal LMU aften er vi lige knap 20 mennesker. I perioden hvor vi stod uden missionshus åbnede Gitte og Nikolai Madsen deres hjem op og lagde hus til LMU, og en enkelt gang åbnede også Bente og Egon Kattner op for at vi kunne være der. En stor tak skal lyde til dem. Vi oplevede en stor udskiftning i bestyrelsen, da der skulle fyldes 4 tomme stole op. Nanna, Cecilie, Thomas og Mathias var kun valgt for et år, og de valgte ikke at genopstille. I stedet kom Jakob Kjærhus, Eva Kjærhus, Christopher Richard Hansen og Emil Westh i bestyrelsen. I denne omgang er udskiftningen heldigvis blevet mindre da Christopher og jeg selv har valgt at stoppe, og jeg vil gerne takke for forbønnen som har båret vores arbejde. Programmet har været kendetegnet ved bibeltro undervisning. Vi fortsatte med SFL (samvær før LMU) i en periode, men manglende opbakning har forårsaget at vi er stoppet med det igen. Dog er vi begyndt at holde bedemøde inden LMU. Vi har fået starte vores sociale arrangementer igen, bl.a. med drenge/pigeaften, nytårsaften, efterårsarrangement, spilleaftener og lign. Vores fredagscafé nåede også at ligge stille et stykke tid, men nu er den kommet op at køre igen. Tak til alle som har lagt arbejde i disse grene af LMU en. Generelt oplever vi en tilfredshed med at gå i Helsinge LMU, både åndeligt og socialt og vi oplever et åndeligt sammenhold i LMU, og dette er en af de ting vi må satse på, for gennem åndeligt fællesskab opbygges de sociale fællesskaber også samtidig. Formand i Helsinge LMU, Emil Petersen

5 Beretning fra SENIORKREDSEN Vi starter et nyt år i forventning til JESUS, om at vore møder har det centrum, at EVANGELIET forkyndes til tro og opbyggelse. FORÅRET: 17. januar, rejseoplevelser fra Israel ved sognepræst Finn Edvardsen Helsinge. 21. februar, Jorden rundt på 64 dage ved Peder Toft, vi nåede at besøge USA og Cambodja m.m. 20. marts, Ingeborg Kappelgaard fortalte om sit liv og arbejde på Nørrebro. 15. maj, Fra drejebænk til prædikestol, Søren Skovgaard Sørensen fortalte, hvordan han havde mødt Guds ledelse i sit liv, hvad der var Guds plan med ham. 16. juni Udflugt til Jagt og skovbrugsmuseum. EFTERÅRET: 21. august, Vi var i Kulturhuset, hvor Karlssons Kapell fra Sverige gav os en god aften med sang og musik og en udstråling fra udøverner der fortalte glæden ved at høre JESUS til, andagt af Jens Peter Rejkjær. 18. september fra Garder til bibelskolelærer ved Daniel Burgdorf. 16. oktober, Michael Thomsen fortalte om apostelen Peters liv på en meget udtryksfuld måde! 20. november At tro på Gud når livet gør ondt, ved Inger Margrethe Kofod Svendsen- 11. december, Juleafslutning ved Birger Reuss Schmidt Behøver Julen have noget med Gud at gøre? Aase Leinums kvartet sang Julen ind. Vi har holdt flere møder i Sognegården på grund af nybygning af Missionshus, men der var også noget positivt ved at vi var i Sognegården der kom flere ny, deltagere som gav til kende at de gerne vil komme igen. På udvalges vegne Alice- Lillian Ege og Kurt.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand

kreds:kontakt april : maj : juni 2013 2. kvartal 2013 årgang 46 fra afdelingen virksund lm kids andagt cafe kilden jubilæumsår lmu hemmet strand kreds:kontakt april : maj : juni 2013 Arken i Esbjerg Anno 1993 Arkens medarbejdere 2. kvartal 2013 årgang 46 Arken i Esbjerg Anno 2007 andagt fra afdelingen virksund lm kids cafe kilden jubilæumsår lmu

Læs mere

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden

kreds:kontakt oktober : november : december 2012 4. kvartal 2012 årgang 45 fra afdelingen andagt evangelisation lm kids cafe kilden kreds:kontakt oktober : november : december 2012 Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum 4. kvartal 2012 årgang 45 Hoppeborg i forbindelse med Krusbjerg Missionshus 100 års jubilæum andagt fra afdelingen

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen.

Bethesda. Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg. Ny mandeklub Logen. juli 2013 Bethesda Aalborg Indre missions hus Program juli -oktober 2013 Hvem er IMU? Et kig ind i et ungt fællesskab Staffetten med Michael Reckweg Ny mandeklub Logen Lederen Når dette blad udkommer,

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3

Nyt i Syd. Nye medarbejdere på Solbakken. Nr. 5 2011. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling. Årgang 103. Læs side 3 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling Nyt i Syd Nr. 5 2011 Februar Marts April Maj Juni Juli September Oktober November December Årgang 103 Nye medarbejdere på Solbakken Læs side 3 ANDAGT SOLBAKKEN

Læs mere

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014

Bethesda. Glimt fra Fælleslejr. Program marts - juni 2014. Bethesda: 25 år i Jernbanegade. Staffetten med Jonna Holst. marts 2014 marts 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Glimt fra Fælleslejr Program marts - juni 2014 Bethesda: 25 år i Jernbanegade Staffetten med Jonna Holst Lederen Når dette blad udkommer, har vi fejret jul

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM

LM 2011 APRIL MAJ JUNI BORNHOLM LM APRIL BORNHOLM 2011 MAJ JUNI LMU BORNHOLM Nyt fra LMU V/ Jeppe S. Rasmussen Fællesskab Vi er en god flok trofaste unge, som samles i Nexø, Åkirkeby og Årsballe. Der er en meget skæv spredning af medlemmer,

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. August december 2010. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET August december 2010 51 51 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Jesus siger: Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste

Læs mere

Bethesda. Region Nord: Strukturen. Program nov 2014 - feb 2015. Tværkulturel lejr. Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen.

Bethesda. Region Nord: Strukturen. Program nov 2014 - feb 2015. Tværkulturel lejr. Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen. november 2014 Bethesda Aalborg Indre missions hus Region Nord: Strukturen Program nov 2014 - feb 2015 Tværkulturel lejr Staffetten med Charlotte Nørgaard Madsen Lederen Egentlig har jeg ikke lyst til at

Læs mere

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

mindre end sidste år. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 23 inspiration nærvær holdning 7. december 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Fattigdom De rige har mange glæder, og de fattige mange børn, lyder et ordsprog. Julegaverne til de riges ønskebørn er mere af

Læs mere

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106

NY T SYD. Social søndag i Arnum. Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014. Årgang 106 Luthersk Mission Sønderjylland-Fyns afdeling #4 2014 NY T I SYD februar marts april maj juli september november december Social søndag i Arnum Læs side 5 Årgang 106 ANDAGT NYDANSKERE 2 Ske din vilje! (Matt.

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere