Spørgsmål 1.1: Hvilke skattemæssige konsekvenser opstår for virksomheden, de ansatte og ledsagere? Den relevante indkomstkategori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål 1.1: Hvilke skattemæssige konsekvenser opstår for virksomheden, de ansatte og ledsagere? Den relevante indkomstkategori"

Transkript

1 2 Opgave 1 Hans Hansen havde siden 1990 været daglig direktør i sin personligt drevne virksomhed, Bohans v/hans Hansen, som havde køb og salg af fast ejendom som erhverv. Ud over Hans Hansen var tillige ansat 3 medarbejdere, hvoraf den ene var hans søn Per Hansen. Det var selskabets personalepolitik, at medarbejderne på arbejdet modtog mad, drikke samt havde adgang til avislæsning. Maden bestilte personalet dagen før hos den lokale slagter, og der forelå aftale om, at bestillingen kostede virksomheden 20 kr. pr. portion. Selskabets årlige udgifter til kaffe, te, øl og sodavand var kr. samt kr. til avisabonnement. I forbindelse med, at virksomheden havde 10 års fødselsdag, afholdtes en reception i virksomhedens lokaler, hvor der deltog kunder, medarbejdere, venner og familiemedlemmer. Ved receptionen blev der serveret snitter og fadøl. Receptionen var bekendtgjort i lokalaviserne, hvor alle gamle og fremtidige kunder var inviterede. Endvidere var virksomhedens medarbejdere med ledsagere inviteret ud for at spise på byens førende restaurant om aftenen. Receptionen kostede virksomheden kr. Middagen med efterfølgende festlighed for de 8 personer kostede virksomheden kr. Spørgsmål 1.1: Hvilke skattemæssige konsekvenser opstår for virksomheden, de ansatte og ledsagere? Den relevante indkomstkategori skal angives. Hans Hansen købte i oktober måned 1997 en dejlig ejendom med en grund på 2000 m 2, som gik direkte ned til Bagsværd Sø. Sælgeren var en ældre dame på 82 år, som han fik overtalt til at sælge ejendommen til sig for 4 mio. kr., selv om den formentlig egentlig skulle koste omkring 4,7 mio. kr. Købet blev finansieret ved, at han kontant betalte 2 mio. kr. og udstedte pantebreve for de resterende 2 mio. kr. Pantebrevene havde en kursværdi på 80.

2 3 Hans Hansen startede straks en omfattende renovering af ejendommen, idet han regnede med at få pengene rigeligt igen, hvis han videresolgte ejendommen. I 1997 brugte han kr. i materialer og lønudgifter på renoveringen og i 1998 anvendte han yderligere kr. I 1999 mente han, at han var blevet så habil en håndværker, at han selv kunne udføre arbejdet, hvorfor han alene havde materialeudgifter på kr., medens han sparede lønudgifter på kr. Efter at have boet i ejendommen nogle år, fandt Hans Hansen en bedre bolig og solgte derfor huset den 1. april 2000 til sin datter for 4 mio. kr. Ejendomsvurderingen for år 2000 udgjorde 5,8 mio. kr, medens den reelle værdi var på 6,5 mio. kr. Handlen blev berigtiget ved, at datteren overtog Hans Hansens pantebrev, som havde en restgæld på 1,8 mio. kr. Pantebrevet havde en kurs på 84. Derudover udstedte datteren et pantebrev på 2,2 mio. kr. til faderen. Dette pantebrev havde en kurs på 82. Spørgsmål 1.2: Hvilke skattemæssige konsekvenser indtræder for Hans Hansen og hans datter? Den evt. relevante indkomstkategori skal endvidere angives. Renoveringen havde Hans Hansen oprindeligt finansieret via sin virksomheds kassekredit, fordi den havde de laveste renter på alene 5% p.a. Da Hans Hansens revisor fortalte ham, at det ikke var så hensigtsmæssigt med privatlån på virksomhedens kassekredit, optog han i maj måned 1999 et lån i banken, som fik sikkerhed i huset. Lånet blev delvis optaget i tysk valuta. Låneaftalen lød på, at Hans Hansen skulle låne DM, som skulle tilbagebetales med DM i marts måned Den 1. maj 1999 fik Hans Hansen udbetalt kr., idet valutakursen på DM var på 3,50 og banken skulle have kr i provision. 1. marts 2000 var kursen steget til 3,80 og Hans Hansen betalte derfor kr. for at få indfriet lånet. Endvidere optog Hans Hansen den 1. maj 1999 et lån på kr., som skulle tilbagebetales med kr. den 1. marts Også denne aftale blev opfyldt i henhold til sit indhold.

3 4 Spørgsmål 1.3: Redegør for de skattemæssige konsekvenser af lånene. Den evt. relevante indkomstkategori skal endvidere angives. Sønnen Per Hansen havde i 1997 fået økonomiske problemer efter en mislykket investering i et udlejningsprojekt. Ved udgangen af 1997 havde han en gæld til banken på kr. samt skyldige renter på kr. I 1998 havde Per Hansen ikke mulighed for at betale noget til banken. Det medførte, at der påløb yderligere renter på kr. I januar måned 1999 overtog Hans Hansen bankens tilgodehavende på sin søn mod en betaling på 50% af det samlede tilgodehavende på 1,01 mio. kr. I 1999 betalte Per Hansen kr. i afdrag til sin far, men da han var blevet arbejdsløs kunne han ikke afdrage mere på gælden. Da der ved udgangen af 1999 var påløbet yderligere kr. i renter, aftalte Per og Hans Hansen den 20. december 1999, at Per Hansen skulle betale 36 afdrag af kr., hvorefter han var frigjort for sine gældsforpligtelser. Da Per Hansen i 1999 havde et fremført skattemæssigt underskud, der stammede fra 1997 på kr., havde han mulighed for at overholde aftalen. Da aftalen blev overholdt, kunne Per Hansen den 20. december 2000 kalde sig for en gældfri mand. Det skattemæssige underskud var i år 2000 nedbragt til kr. Spørgsmål 1.4: Hvilke skattemæssige konsekvenser får låneforløbet for Per og Hans Hansen? Den evt. relevante indkomstkategori skal endvidere angives. Opgave 2

4 5 Jens Jensen var beskæftiget på et autoværksted som mekaniker og interesserede sig i sin fritid for veteranbiler. Han fandt det interessant at se, hvorledes mekanikken i disse ældre modeller fungerede. I det omfang han havde tid og råd, havde han opkøbt enkelte af disse biler, som han efter istandsættelse havde videresolgt. I 1996 anskaffede han en veteranbil for kr, som han istandsatte. Han havde i 1996 anvendt istandsættelsesomkostninger på kr. Bilen blev videresolgt i 1997 for kr. I 1997 anskaffede han en anden veteranbil for kr. På denne anvendte han i 1997 istandsættelsesomkostninger på kr. I 1997 havde han endvidere anskaffet sig et svejseapparat til kr., samt diverse andre småværktøj for kr. I 1998 solgte han bilen for kr. I forbindelse med, at han blev fyret fra sit arbejde sidst i 1998, besluttede han sig for at satse mere på veteranbilmarkedet. Han lejede i november måned 1998 med virkning fra 1. december 1998 et værksted med udstillingslokale. Han skulle betale en månedlig husleje på kr. Samtidig indkøbte han forskelligt værktøj for kr. og indrettede lokaler for kr. Han indkøbte 4 veteranbiler for henholdsvis kr, kr., kr. og kr. Den 1. januar 1999 åbnede han sin forretning med et annonceret åbent hus. Spørgsmål 2.1: Gør rede for de skattemæssige konsekvenser af ovennævnte dispositioner for Jens Jensen. Angiv tillige eventuel indkomstkategori. Jens Jensen havde i 1994 vundet nogle penge, som han havde investeret i nogle aktier. Han havde erhvervet følgende aktier i det samme børsnoterede selskab: Køb af nominelt Anskaffelsessum Juni 1994: kr kr.

5 6 Marts 1995: kr kr. Februar 1997: kr kr. Januar 1998: kr kr. Endvidere fik han i januar måned 1996 tildelt fondsaktier på nominelt kr. Samtidig erhvervede han følgende aktier i et unoteret selskab: Køb af nominelt Anskaffelsessum April 1997: kr kr. Marts 1998: kr kr. Herved opnåede han ejerskab på 50% af aktiekapitalen i selskabet. I februar måned 1999 afstod Jens Jensen nominelt kr. børsnoterede aktier for kr. samt nominelt kr. unoterede aktier til kurs 150. Spørgsmål 2.2: Hvilke skattemæssige konsekvenser har afståelserne? Angiv endvidere relevant indkomstkategori. Det gik ikke så godt med veteranbilbranchen, så da Jens Jensen fik tilbudt et rimeligt vellønnet værkførerjob hos en større bilforhandler i Flensborg, takkede han i februar måned 2000 ja til jobbet. Han skulle tiltræde allerede 1. marts Da han lige skulle se jobbet lidt an, besluttede han i samråd med sin kone, at han de første 3 måneder skulle leje et værelse i Flensborg, og tilbringe week-enderne hjemme hos familien. Derefter kunne de sælge deres hus, og konen og deres to små børn kunne følge efter. Jens Jensen aftalte med sin fætter Svend Jensen, at han skulle passe veteranbilforretningen, indtil der var fundet en køber. De aftalte, at han skulle have en månedsløn på kr. I marts måned 2000 solgte Svend Jensen en veteranbil for kr,

6 7 hvilket gav en fortjeneste på kr. Købesummen blev berigtiget med kr. kontant og kr. på et gældsbrev. Gældsbrevet blev forrentet med 5 % p.a., som skulle betales ved indkomstårets udløb. Rentesatsen svarede til mindsterentesatsen. Lånet skulle afdrages med kr. månedligt fra den 1. maj Det samlede beløb, som skulle tilbagebetales, udgjorde kr. Banken ville købe gældsbrevet til kurs 65, men det mente Jens Jensen var for lidt, hvorfor han selv beholdt det. Spørgsmål 2.3: Hvilke skattemæssige konsekvenser medfører salget? Angive tillige de skattemæssige konsekvenser af en korrekt opfyldelse af afdragsordningen. Eventuel indkomstkategori skal angives. Da jobbet i Tyskland forløb tilfredsstillende, købte Jens Jensen den 1. maj 2000 en villa i Tyskland til et beløb svarende til 1,5 mio. kr. Overtagelsesdagen var aftalt til den 1. juni Samtidig rettede han henvendelse til en dansk ejendomsmægler for at få solgt familiens hus i Danmark. Huset blev udbudt til salg den 3. maj Da han fortalte hustruen, at han havde købt nyt hus, samt sat deres gamle til salg, meddelte hun, at hun ikke ønskede at flytte til Tyskland med børnene, og i øvrigt gerne ville have en separation. Efter nogen drøftelse blev der indgivet separationsansøgning den 15. maj, og bodelingen begyndte. Jens Jensen fik et flyttefirma til at transportere sine indbogenstande til det nye hus den 1. juni I boopgørelsen var anført bl.a., at værdien af de børsnoterede aktier var ansat til kurs 500. De unoterede aktier var ansat til kurs 300. Værdien af fordringen hidrørende fra Svend Jensens salg på oprindelig kr. var sat til kurs 60. Der var endnu ikke betalt afdrag på fordringen. Værdien af bilforretningen var sat til 3 mio. kr. Ved bodelingen fik hustruen bl.a. udlagt en veteranbil, som Jens Jensen havde købt for kr. og istandsat for kr. Den var i boopgørelsen værdiansat til kr. Umiddelbart efter

7 8 udlægget videresolgte hustruen bilen til kr. I forbindelse med bodelingen blev der aftalt en skævdeling, således at Jens Jensen kunne udtage sin bilforretning. Jens Jensen fik i alt værdier for omkring kr. mere end svarende til hans boslodskrav. Til gengæld for denne skævdeling blev det aftalt, at Jens Jensen skulle betale et månedligt hustrubidrag på kr. fra den 1. juni 2000 og 15 år frem. Statsamtet godkendte denne aftale den 1. august Vedrørende børnene blev der aftalt fælles forældremyndighed. Det blev aftalt, at børnene sammen i 14 dage ad gangen skulle opholde sig på skift hos hver af forældrene. Samtidig blev det ældste af børnene tilmeldt folkeregisteret hos moderen, og det mindste barn blev tilmeldt hos Jens Jensen. Der blev indgået en børnebidragsaftale, således at hvert af forældrene skulle betale et månedligt børnebidrag på kr til det barn, som ikke var tilmeldt hos den betalende forældre. Selv om det aftalte beløb oversteg, hvad Jens Jensens fraseparerede hustru ville kunne betale, mente forældrene alligevel, at det var mest retfærdigt, hvis beløbet blev fastsat nogenlunde til, hvad Jens Jensen ville være blevet pålagt af statsamtet. Parrets tidligere fællesbolig blev solgt den 15. juni 2000 med overtagelse den 1. juli Dette gav et nettoprovenue på kr., som parret delte. Spørgsmål 2.4: Hvad er de skattemæssige konsekvenser for Jens Jensen, dennes fraseparerede hustru og børnene? Eventuel indkomstkategori skal angives.

8 9 RETTEVEJLEDNING Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Dette spørgsmål indebærer en drøftelse af fradragsmulighederne efter statsskattelovens 6, litra a om driftsomkostninger samt spørgsmålet om beskatning efter statsskattelovens 4. Vedrørende fradragsretten: Det er virksomheden, som afholder alle udgifterne, men da der er tale om en personligt drevet virksomhed, vil det være spørgsmålet, om Hans Hansen skal have fradragsret for udgifterne. Udgifterne til mad og drikke er fradragsberettigede f.s.v. angår de udgifter, som skyldes de to medarbejdere. Udgifterne til mad og drikke for Hans Hansen er ikke fradragsberettigede, idet disse må betegnes som privatudgifter. Vedrørende udgifterne til mad og drikke for sønnen Per Hansen kan det diskuteres, om der er tale om erhvervsmæssige eller private udgifter, men det må formentlig betegnes som en fradragsberettiget personaleudgift, idet Per Hansen må kunne sidestilles med de øvrige ansatte. Udgiften til avisabonnement vil være fradragsberettiget, når avisen stilles til rådighed for medarbejderne. Der må være fuld fradragsret, selv om Hans Hansen tillige læser avisen. Vedrørende udgiften til receptionen skal der sondres mellem udgifter til forretningsforbindelser, medarbejdere, venner og familie samt Hans Hansen. Udgifterne til medarbejderne er fuldt fradragsberettigede, jf. statsskattelovens 6, litra a, medens udgifterne til venner og familie ikke er fradragsberettigede. Vedrørende forretningsforbindelserne skal der sondres imellem, om der er tale om fuldt fradragsberettigede reklameudgifter, jf. statsskattelovens 6, litra a og ligningslovens 8, stk. 1, eller repræsentation, ligningslovens 8, stk. 4 (det kan ikke forventes, at de studerende har et indgående kendskab til ligningslovens 8). Da der sker henvendelse til en ubestemt kreds, og da indtagelsen er af forholdsvis beskeden størrelse,

9 kan der formentlig opnås fradragsret som reklameudgift. I princippet er der ikke fradragsret for hans egne udgifter, idet bespisning er en privatudgift. 10 For så vidt angår fradragsretten for middagen om aftenen, er der formentlig fradragsret for samtlige udgifter til medarbejderne og deres ægtefæller, medens der ikke er fradragsret for Hans Hansen og hustru, jf. statsskattelovens 6, litra a. De fradragsberettigede udgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst, jf. personskatteloven 3. Skatteretten 1, side Vedrørende beskatningen: Medarbejderne vil i praksis ikke blive beskattet af fri avis og drikke, idet det må betragtes som personalepleje. Hvorimod den frie mad er skattepligtig som en personaleydelse og skal beskattes efter ligningslovens 16 med den objektive værdi. Bagatelgrænsen i ligningslovens 16, stk. 3, vil formentlig ikke kunne finde anvendelse på maden, idet det må betragtes som en ren privatudgift. Mad og drikke ved receptionen vil ikke blive beskattet hos medarbejderen, idet det et et led i ansættelsesforholdet, og at det forventes, at de deltager. Tilsvarende vil man formentlig ikke i praksis beskatte medarbejderne af aftenmiddagen, idet de ikke har mulighed for at afstå ydelsen. Det samme gør sig gældende for medarbejdernes ledsagere. Såfremt man måtte nå til, at ledsagernes middag skulle være skattepligtig, vil den i givet fald formentlig skulle beskattes hos medarbejderen som personlig indkomst. Det afgørende vedrørende dette spørgsmål er ikke resultatet, men at man har set problemstillingen. Udgifterne til Hans Hansen og hans hustru vil ikke skulle beskattes, idet det er Hans Hansen selv, som betaler udgifterne, da der er tale om en personlig drevet virksomhed.

10 11 Spørgsmål 1.2: Det skal drøftes, om ejendommen udgør en næringsejendom eller en ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Det vil være en fejl at lade ejendommen være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8, idet grundarealet overstiger 1400 m 2. Der er tale om en beboelsesejendom, som anvendes af Hans Hansen privat, men han er direktør i det personligt ejede selskab, Bohans, der har køb og salg af fast ejendom som erhverv. Derved bliver Hans Hansen erhvervsdrivende med fast ejendom. Det er så spørgsmålet, om han kan afkræfte næringsformodningen for denne ejendom. Retspraksis har været temmelig restriktiv, således at det formentlig er en betingelse, at ejendommen har tjent som bolig i en årrække på mindst 5-6 år, og salget sker af personlige årsager. Beskatningen vil derfor skulle følge reglerne for næringsbeskatning, hvilket vil sige statsskattelovens regler, jf. ejendomsavancebeskatningslovens 1, stk. 3. Da der er tale om en næringsejendom, skal fortjenesten/tabet opgøres ud fra det nominalistiske princip. Anskaffelsessummen udgør i dette tilfælde det aftalte beløb, selv om dette afviger fra ejendommens handelsværdi. Anskaffelsessummen er finansieret ved kontant betaling på 2 mio. kr. og pantebreve på 2 mio. kr. Selv om pantebrevene alene har en kurs på 80, skal de medtages til kurs 100, idet debitor ikke er berettiget til at indfri til en lavere kurs. Dette giver en anskaffelsessum på 4 mio. kr. Udgifter til forbedring tillægges anskaffelsessummen. Hans Hansen har haft faktiske udgifter på kr., som kan tillægges anskaffelsessummen. Hans sparede udgifter kan ikke medtages. Som udgangspunkt skal afståelsessummen tillige opgøres til det aftalte beløb. Hans Hansen har imidlertid valgt at give en gave i forbindelse med afståelsen. Da der er tale om en overdragelse mellem far og datter, vil værdiansættelsescirkulæret finde anvendelse. Det indebærer, at en overdragelse til ejendomsvurderingen 15% ikke vil blive betragtet som en gave, hvilket vil sige 4,93 mio. kr. Nu overdrages ejendommen imidlertid til 4 mio. kr. Det er spørgsmålet, om afståelsessummen skal tage udgangs-

11 punkt i 4 mio. kr., 4,93 mio. kr. eller 6,5 mio. kr. Skatteretten 1, side 482, antager, at det formentlig er afståelsessummen på 4 mio. kr., som skal anvendes, idet der ikke er realiseret en fortjeneste. Med udgangspunkt i afståelsessummen på 4 mio. kr. skal denne kontantværdiansættes. Afståelsessummen er sammensat af et pantebrev på 1,8 mio. kr. til kurs 84 = kr. og pantebrev på 2,2 mio. kr. til kurs 82 = kr. Dette giver en samlet afståelsessum på kr kr. Derved opnår Hans Hansen et tab på kr., som skulle være fradragsberettiget i den personlige indkomst. 12 Anvendes i stedet afståelsessummen, som anvendes ved gaveafgiftberigtigelsen, 4,93, vil den samlede afståelsessum ud over de kr. tillige indeholde et gavemoment på kr., hvorved den samlede afståelsessum udgør kr. Dette vil så give et samlet tab på kr., som ligeledes er fradragsberettiget i den personlige indkomst. Det afgørende er ikke resultatet, men derimod diskussionen. I begge tilfælde kan det drøftes, om der skal gives et tabsfradrag, idet Hans Hansen selv bestemmer, at overdragelsen skal udløse et tab frem for en gevinst. Tabsfradraget kan dog formentlig ikke nægtes. Tabsfradraget vil kunne udøves i den personlige indkomst, jf. personskatteloven 3. Datteren har ved overdragelsen modtaget en gave, som er gaveafgiftspligtig, jf. Boal 22. Gaven udgør kr., hvilket efter fradrag af den afgiftsfrie grænse på kr., giver en gave på kr, som skal afgiftsberigtiges med 15 % = kr. Datterens anskaffelsessum på den faste ejendom vil da udgøre kr mio. kr. Skatteretten 1, side , side og side Spørgsmål 1.3: Renteudgifterne til lånene på kassekreditten er fuldt fradragsberettigede, jf. statsskattelovens 6, litra e. Det er uden

12 betydning, om lånene er trukket på virksomhedens kassekredit. De kan fratrækkes i kapitalindkomsten, jf. personskatteloven 4, stk. 1, nr Provisionen er fradragsberettiget, jf. ligningslovens 8, stk. 3. Fradragsretten kan udøves i kapitalindkomsten, jf. personskatteloven 4, stk. 1, nr. 7. I forbindelse med afviklingen af udlandslånet får Hans Hansen et tab på kr kr. Tabet er sammensat af et valutakurstab på kr. og et tab på gælden på kr kr., men kursgevinstlovens 23 sondrer ikke imellem de forskellige tab, hvorfor der er fuldt tabsfradrag for det samlede tab. Tabet kan fratrækkes i kapitalindkomsten, jf. personskatteloven 4, stk. 1, nr. 2. Hans Hansen får tillige et tab på kr. på lånet i danske kroner. Dette tab er ikke fradragsberettiget, jf. kursgevinstlovens 20 forudsætningsvist. Spørgsmål 1.4: Per Hansen I medfør af kursgevinstlovens 24 er gevinst på gæld skattefri for debitor, hvis den er opnået ved en frivillig akkord, og fordringen ikke nedsættes til under dens værdi for kreditor på eftergivelsestidspunktet. Per Hansen har kun gæld til Hans Hansen, hvorfor der foreligger en samlet ordning. Det kan endvidere ikke antages, at gælden er nedskrevet til under dens værdi. Det er oplyst, at Per Hansen har betalt, hvad han kunne, samt at han var blevet arbejdsløs. Den frivillige akkord medfører, at der skal ske underskudsbegrænsning efter personskattelovens 13 a. Underskudsbegrænsningen skal foretages i 1999, idet betingelserne knyttet til afdragsordningen ikke medfører en udsættelse af underskudsbegrænsningen. Der skal ske underskudsbegrænsning med det fulde beløb.

13 I 1997 har Per Hansen fradragsret for de skyldige renteudgifter på kr., jf. statsskattelovens 6, litra e og ligningslovens 5 i kapitalindkomsten, jf. personskatteloven 4, stk. 1, nr. 1. I 1998, hvor intet betales, har han ikke fradragsret for nogen renteudgifter, idet der er skyldige renteudgifter i samme gældsforhold, jf. ligningslovens 5, stk. 8. I 1999 betaler han kr., som må antages at være en rentebetaling. Da der imidlertid fortsat er skyldige renteudgifter i samme gældsforhold, vil der fortsat ikke være fradragsret. Kreditorskiftet medfører formentlig ikke, at der er tale om et nyt gældsforhold. 14 Da Per Hansen i 1999 får gældseftergivelsen, finder rentefradragsbestemmelsen i ligningslovens 5, stk. 9 anvendelse. I medfør af denne bestemmelse vil der efter gældseftergivelsen alene være fradragsret af en forholdsmæssig andel af renteudgifterne. Efter gældseftergivelsen vil der alene være fradragsret for / kr.= 1/10 x ( )= 1/10 x kr. = kr. Nu er der imidlertid allerede foretaget et fradrag på kr. Der skal imidlertid ikke ske beskatning af det for meget fratrukne beløb, idet de kr. kan rummes i gælden efter nedsættelsen, jf. ligningslovens 5, stk. 9, 2. pkt. Skatteretten 1, side , side og side 584. Hans Hansen Hans Hansen har et tab på sin fordring på (1.01 mio.kr. x 50%) (36 x kr.) = kr. Dette tab er ikke fradragsberettiget, jf. kursgevinstlovens 14, stk. 1. Der er intet i opgaven, som tyder på, at der foreligger nogen gaveydelse i forbindelse med gældseftergivelsen. NB! Det bemærkes, at opgaven er meget omfattende, og det kan ikke forventes, at den studerende har samtlige problemstillinger med i besvarelsen.

14 RETTEVEJLEDNING 15 Opgave 2 Spørgsmål 2.1: Det må antages, at Jens Jensen indtil 1. januar 1999 alene har veteranbilerne som hobby/fritidsvirksomhed. Da der er tale om ejendele, vil fortjenesten være skattefri. Den foreliggende praksis med beskatningen af nettoresulatet kan ikke anvendes, da dette ifølge Skatteretten 1 alene finder anvendelse ved indtægter, som ikke hidrører fra salg af ejendele. Derved er der heller ikke fradragsret for hverken istandsættelsesomkostninger eller værktøj. Overføres værktøjet senere til virksomheden, vil der være mulighed for at afskrive på disse. (Det kan ikke forventes, at de studerende har et stort kendskab til afskrivningsreglerne). I forbindelse med etableringen af værkstedet afholder Jens Jensen udgifter, før virksomheden er etableret. Det skal diskuteres, om der er fradragsret/afskrivningsret for disse udgifter. Det må formentlig antages, at huslejeudgiften kan fratrækkes, idet det ikke er en forudsætning for fradragsretten, at udgifterne giver konkret anledning til indtægter. De skal blot have været anvendt til at erhverve en indkomst, hvilket må siges at være opfyldt. Afskrivningsloven forudsætter imidlertid en igangværende virksomhed, hvorfor der først kan afskrives fra indkomståret Skatteretten 1, side og side Spørgsmål 2.2: Efter FIFO-princippet er de først erhvervede aktier også de først afståede, jf. aktieavancebeskatningslovens 5, stk. 2.

15 De afståede børsnoterede aktier er derfor erhvervet dels i 1994 og dels i 1995, hvorved der er tale om afståelse af aktier ejet mere end 3 år, jf. aktieavancebeskatningslovens 4. Da kursværdibeholdningen klart overstiger kr. (1999), vil der være tale om en skattepligtig afståelse. Anskaffelsessummen skal da opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens 6. Ved opgørelsen ses der bort fra børsnoterede aktier, som er erhvervet mindre end 3 år forud for afståelsen. Dette gælder de i 1997 og 1998 erhvervede aktier. 16 Den samlede anskaffelsessum for de aktier, som skal indgå i gennemsnitsmetoden er derfor kr. Anskaffelsessummen for de afståede aktier kr. x / kr. = kr. (Hvorved anskaffelsessummen for de resterende nominelle kr. da vil være kr kr. = kr., hvilket vil sige en kurs på 108,33). Dette giver en fortjeneste på kr kr. = kr., som beskattes som aktieindkomst, jf. personskattelovens 4 a, stk. 1, nr. 4. De unoterede aktier anses for anskaffet i 1997, hvilket indebærer, at disse har været ejet i mindre end 3 år, hvorved aktieavancebeskatningslovens 2 skal anvendes. Tillige i dette tilfælde skal gennemsnitsmetoden anvendes til opgørelse af anskaffelsessummen, jf. aktieavancebeskatningslovens 6. Anskaffelsessummen for de afståede aktier udgør kr. x / kr. = kr., hvorved der opstår et tab på kr kr. = kr. (Anskaffelsessummen på de resterende nominelle kr. vil da være kr., hvilket vil sige en kurs på 233,33). Dette tab er undergivet kildetabsbegrænsningsreglen i aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 2. Der er ingen modregningsadgang til fortjenesten vedrørende de børsnoterede aktier. Skatteretten 1, side Spørgsmål 2.3: Fortjenesten ved afståelse af veteranbilen skal beskattes i den

16 personlige indkomst. Ved opgørelsen af fortjenesten skal der foretages en kursansættelse af afståelsessummen. Afståelsessummen udgør kr kr à kurs 65 = kr, hvilket giver en afståelsessum på kr kr., hvorved der er en skattepligtig fortjeneste på kr kr. 17 Lønnen er fradragsberettiget i den personlige indkomst, jf. personskattelovens 3, stk. 2, nr. 1. Renterne er skattepligtige, jf. statsskattelovens 4, litra e. De skal beskattes som kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4, stk. 1, nr. 1. Kursgevinsten, som vil opstå ved korrekt opfyldelse, er skattepligtig, jf. kursgevinstlovens 14, stk. 2. Dette gælder, selv om forrentningen af gældsforpligtelsen svarer til mindsterentesatsen, idet den pålydende rente skal opgøres på grundlag af den højeste tilsagte indfrielsessum. Skatteretten 1, side Spørgsmål 2.4: Jens Jensens fulde skattepligt til Danmark må anses for ophørt den 1. juni 2000, hvor boet deles. Samtidig bliver han dog begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens 2, stk. 1, litra d vedrørende veteranbilforretningen. Når den fulde skattepligt ophører, indebærer det, at der anses at foreligge en realisation f.s.v. angår aktierne og fordringerne, jf. aktieavancebeskatningslovens 13 a og kursgevinstlovens 37. Da aktierne ikke er en del af det faste driftssted, finder aktieavancebeskatningslovens 13 a anvendelse, hvorved de aktier, som har været ejet i mere end tre år eller for de aktier, som har været ejet mindre end tre år, hvor Jens Jensen har været hovedaktionær, betragtes som afstået til aktiernes værdi på fraflytningstidspunktet.

17 Jens Jensen har børsnoterede aktier ejet i både over og under 3 år. 18 F.s.v. angår de børsnoterede aktier ejet i mindst tre år, skal der ikke ved opgørelsen af gennemsnitsmetoden medregnes kursværdien af aktier ejet i mindre end tre år. Det indebærer, at der medgår aktier erhvervet i 1995, 1996 og Anskaffelsessummen skal beregnes efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens 6. Der foreligger nominelt kr. aktier, og den samlede anskaffelsessum udgør ( kr kr. = kr.), jf. ovenfor under besvarelsen af spørgsmål 1.2. De børsnoterede aktier anses for afstået til 500 x kr. = 2 mio. kr. Dette giver en skattepligtig fortjeneste på kr kr. Fortjenesten er skattepligtig som aktieindkomst, jf. personskattelovens 4 a, stk. 1, nr. 4 F.s.v. angår de børsnoterede aktier, som har været ejet i mindre end tre år, vil fraflytningen ikke indebære en realisation, idet Jens Jensen hverken er hovedaktionær eller har anvendt lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. aktieavancebeskatningslovens 13 a. F.s.v angår de unoterede aktier, har aktierne fra 1998 været ejet i mindre end 3 år, men da Jens Jensen er hovedaktionær, finder aktieavancebeskatningslovens 13 a anvendelse. Dette giver en anskaffelsessum på 233,33 x kr. = kr, jf. ovenfor under besvarelse af spørgsmål 1.2. Afståelsessummen udgør 300 x kr. = kr., hvorved der er en skattepligtig fortjeneste på kr kr. Da der foreligger et fremførselsberettiget tab på kr, jf. ovenfor i spørgsmål 1.2., vil fortjenesten efter modregning på kr. være skattepligtig som kapitalindkomst, jf. personskattelovens 4, stk. 1 nr. 5. Der er efter aktieavancebeskatningslovens 13 a mulighed for at få henstand med skattens betaling mod passende sikkerhed. F.s.v. angår fordringerne, angiver kursgevinstlovens 37 en nogenlunde tilsvarende regel. Fordringen indgår ikke i indkomstopgørelsen for det faste driftsted i kildeskattelovens

18 2, stk. 1, litra d. Det medfører, at gevinst og tab skal indgå i indkomstopgørelsen. Fordringen er erhvervet til kurs 65, men har alene en kurs på 60 ved ophøret af den fulde skattepligt. Dette medfører, at der er et tab på 5 x kr. = kr., som er fradragsberettiget i medfør af kursgevinstlovens 17, jf. statsskattelovens 6, litra a. Fradraget sker i kapitalindkomsten, jf. personskattelovens 4, stk. 1, nr Skatteretten 1, side , side og side Da den fulde skattepligt ophører, skal renterne på fordringen endvidere fordeles efter påløbsprincippet, jf. ligningslovens 5 B. Skatteretten 1, side 335. Selve bodelingen udløser ingen beskatning, idet man betragter det som en skattefri formuebevægelse, jf. statsskattelovens 5, litra a. Vedrørende veteranbilen medfører skiftet som udgangspunkt, at hustruen succederer i Jens Jensens skattemæssige stilling vedrørende aktivet, men da der ikke antages, at der succederes i anskaffelseshensigten, vil hendes videresalg ikke medføre beskatning. For Jens Jensen medfører udlægget af veteranbilen formentlig, at der skal ske næringsbeskatning i forhold til værdien på udlægstidspunktet. Derved opstår der et fradragsberettiget næringstab på kr., som kan fragå i den personlige indkomst, jf. personskattelovens 3, stk. 1, nr. 1. Skævdelingen af boet har ingen skattemæssig betydning. Skatteretten 1, side Underholdsydelsen er fradragsberettiget i medfør af ligningslovens 10. Det er i den forbindelse uden betydning, at der er tale om en kompensation for skævdelingen af boet. Ydelsens størrelse vil formentlig tillige blive anerkendt. Bidraget er fradragsberettiget i den skattepligtige indkomst, medens det er skattepligtigt for hustruen i den personlige indkomst, jf. personskattelovens 3. Skatteretten 1, side

19 Tilsvarende er der fradragsret i ligningslovens 10 for bidragsydelse til børn under forudsætning af, at børnene ikke opholder sig hos bidragsyderen. Dette har praksis fortolket således, at det afgørende er, på hvilken adresse barnet er tilmeldt folkeregisteret, jf. U HD (TfS 1993, 477 HD). Det forhold, at børnene på skift opholder sig lige meget hos hver af forældrene, er formentlig ikke til hinder for fradragsretten. Derimod vil det formentlig ikke blive anerkendt, at hustruen skal have fradragsret for kr. månedligt, idet dette klart overstiger, hvad hun ville være blevet pålagt. Fradraget vil formentlig blive nedsat til normalbidraget, jf. U ØLD. TfS LSR har dog godkendt fradragsret, selv om bidraget oversteg, hvad statsamtet ville pålægge. Afgørelsen er ikke omtalt i lærebogen. 20 Skatteretten 1, side Jens Jensen kan imidlertid ikke udøve sin fradragsret for underholdsydelserne til hverken den fraseparerede hustru eller børnene, idet han ikke længere har fuld skattepligt til Danmark, og fradragsretten ikke kan gøres gældende i den begrænsede skattepligt. Skatteretten 1, side 681. NB! Det bemærkes, at opgaven er meget omfattende, og det kan ikke forventes, at den studerende har samtlige problemstillinger med i besvarelsen.

Rettevejledning sommereksamen 2008

Rettevejledning sommereksamen 2008 Rettevejledning sommereksamen 2008 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Opgivelse af fuld skattepligt: Anders Astrups skattepligt til Danmark ophører den 1. januar 2007, hvor den private bolig samt aktierne i Bourgogne

Læs mere

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1

RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1 RETTEVEJLEDNING OMPRØVE - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Erstatning a) Beskatning Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for, hvorledes de pådømte erstatningskrav beskattes. Redegørelsen foretages

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2004

Rettevejledning sommereksamen 2004 2 Opgave 1 Yvonne Jensen var ansat som frisør hos Marny s klip, som var ejet og drevet af Marny Madsen. Frisørsalonen fik på alle ugens hverdage leveret Jyllandsposten og BT, hvilket kostede 3.800 kr.

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 9:

Undervisningsnotat nr. 9: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 9: Kursgevinstbeskatning Valdemar Nygaard KURSGEVINSTBESKATNING: Notatet bygger på kapitel XV i Almen skatteret. Indledning: Reglerne om

Læs mere

Rettevejledning Skatteret I E 14

Rettevejledning Skatteret I E 14 1 Rettevejledning Skatteret I E 14 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Deltagelse i Marselisløbet Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, hvorvidt Frederik Frier skal beskattes af den økonomiske fordel, han opnår

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Marts 1998: kr kr. Februar kr kr. Juni kr kr. April kr kr.

Marts 1998: kr kr. Februar kr kr. Juni kr kr. April kr kr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS HA(JUR) + HA(jur i skat.) 2. DEL SOMMER 2005 Skriftlig prøve i: 6300/20564 Skatteret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Rasmus Rask arbejder som selvstændig reklamekonsulent

Læs mere

Rettevejledning omprøve F 2008

Rettevejledning omprøve F 2008 Rettevejledning omprøve F 2008 Spørgsmål 1.1 Studierejsen Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt de ansatte i 3 x A skal beskattes som følge af deltagelsen i studierejsen til San Francisco.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Rettevejledning omprøve E 2008

Rettevejledning omprøve E 2008 1 Rettevejledning omprøve E 2008 Opgave 1 Maleriet: Det bør diskuteres, om maleriet kan anses for en skattefri lejlighedsgave for Anders Anker, eller om der i stedet er tale om en skattepligtig gave omfattet

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2009

Rettevejledning sommereksamen 2009 1 Rettevejledning sommereksamen 2009 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Underholdsbidraget: Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den aftale, som Berit og Christian

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff.

BoGodt A/S har på sin side fradrag for de afholdte udgifter. Litteratur: Skatteretten 1, 3. udgave, p. 260 f. samt p. 178 ff. 1 Rettevejledning til sommereksamen 2000 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædning: Ved at få stillet beklædning til rådighed i forbindelse med arbejdets udførelse opnår medarbejderne i BoGodt A/S en privatbesparelse.

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Rettevejledning sommereksamen 2002

Rettevejledning sommereksamen 2002 1 Rettevejledning sommereksamen 2002 Opgave 1 Opsigelsen: Spørgsmålet vedrører afgrænsningen af LL 7 U. Anne Albertsen modtager således en fratrædelsesgodtgørelse fra sin hidtidige arbejdsgiver, der udbetales

Læs mere

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo

Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo - 1 Værdiansættelse ved udlæg fra dødsbo Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arvinger skal ved dødsboets afslutning skal arvinger træffe beslutning om værdiansættelse af afdødes parcelhus. I

Læs mere

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse

Skatteret 1 - Omprøve august 2014. Vejledende besvarelse Skatteret 1 - Omprøve august 2014 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Arveforskuddet Det bør af besvarelsen fremgå, at arveforskud sidestilles med gaver, jf. BAL 22, stk. 3. Der skal derfor som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed

Eksamen Skatteret I F 2003. Vejledende problemformulering. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. 1.1.1 Showet En aften med Sylvia. a) Selvstændig virksomhed 1 Eksamen Skatteret I F 2003 Vejledende problemformulering Opgave 1 Spørgsmål 1.1 1.1.1 Showet En aften med Sylvia a) Selvstændig virksomhed Det bør diskuteres, om indkomsten fra showet udgør en lønindkomst

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015

Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015 1 Vejledende besvarelse Skatteret 1 E 2015 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Løn Bertram Andersen Der lægges op til en drøftelse af dels, om KSL 5, stk. 3 finder anvendelse på den beskrevne situation og dels, om

Læs mere

Rettevejledning eksamensopgaver E 2008

Rettevejledning eksamensopgaver E 2008 1 Rettevejledning eksamensopgaver E 2008 Opgave 1 Parkeringsplads Spørgsmålet lægger op til en diskussion af, hvorvidt Birger Bak skal beskattes af vederlaget på kr. 8.000, som advokatfirmaet har godtgjort

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13

Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13 1 Vejledende besvarelse Eksamen i Skatteret F 13 Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Udgifter til alkoholafvænning: Der lægges op til en diskussion af dels, hvorvidt Bjørn Busk skal beskattes af udgiften til alkoholbehandling

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13

Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 1 Rettevejledning Omprøven Skatteret E 13 Spørgsmål 1.1: Jubilæum Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, dels hvorvidt der overhovedet er tale om en fradragsberettiget udgift, og dels om denne i

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender

Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender - 1 Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om personers fradragsret for tab på fordringer har i en årrække været uklare. Siden 2010 har

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR

Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR - 1 Virksomhedsskatteordningen - gæld opstået ved bodeling - sikkerhedsstillelse - SKM2015.618.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende svar ref. i SKM2015.618.SR

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes

Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes - 1 Når den fraskilte far, der bor i udlandet, betaler for børnenes skolegang på en privatskole, skal dette beskattes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mit spørgsmål er af skattemæssigt karakter:

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. juni 2017 Sag 137/2016 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A/S Arbejdernes Landsbank (advokat Svend Erik Holm) Biintervenienter

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Ventureselskaber management fee TfS 40924

Ventureselskaber management fee TfS 40924 1 Ventureselskaber management fee TfS 40924 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret har ved en dom af 15/1 2010 ændret Landsskatterettens kendelse ref. i TfS 2008, 868, idet landsretten

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse

Vejledende opgavebesvarelse 1 Vejledende opgavebesvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1 A) Børge Buhls samarbejde med Anders Arnt Besvarelsen bør indeholde en begrundet stillingtagen til, om Børge Buhl må anses som lønmodtager eller selvstændig

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Vejledende besvarelse

Vejledende besvarelse 1 Vejledende besvarelse Opgave 1 Spørgsmål 1.1: Beklædningsgodtgørelsen: Der lægges i opgaven op til en diskussion af, hvorvidt Berit Busk skal beskattes af værdien af tøjet udgørende kr. 3.000, jf. LL

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Rettevejledning Skatteret 1 E 13

Rettevejledning Skatteret 1 E 13 Rettevejledning Skatteret 1 E 13 Spørgsmål 1.1. Kresten Kampers virksomhed Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Kresten Kampers virksomhed kan karakteriseres som en erhvervsmæssig

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017

Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017 1 Eksamen Skatteret Vejledende besvarelse F 2017 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Salg af parcelhus: Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Jacob Junker skal beskattes i forbindelse med afståelsen af sit parcelhus.

Læs mere

Kan kurstab på obligationer fratrækkes skattemæssigt?

Kan kurstab på obligationer fratrækkes skattemæssigt? - 1 Kan kurstab på obligationer fratrækkes skattemæssigt? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I juni 2012 købte jeg 5,941% Danske Bank 2004 et erhvervsobligationslån optaget af Danske Bank i

Læs mere