Få mest ud af din energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få mest ud af din energi"

Transkript

1 Få mest ud af din energi Hvad er der af teknologiske muligheder ifm. Energibesparelser? Erfaring med Flügger og Lantmännen 19 Juni 2013 Vi har mere end 170 år på bagen Elektrisk distribution Energioptimering Stål Industri 19. århunderede 20. århundrede 21. århundrede 2 1

2 Global specialist i energioptimering Energi-produktion & transmission Energistyring & -optimering Energiforbrug Vind Solceller Vand Biobrændsel Kulbrinte Atomkraft Vi gør energien Sikker Pålidelig Effektiv Produktiv Grøn El-apparater Klimastyring Overvågning Lys Maskiner IT-servere med potentiale for 30-70% besparelser overalt 3 Vi står over for en stor udfordring Fakta Behovet Efterspørgslen af energi fordobles I 2050 vs CO2 udledningen skal halveres for at undgå drastiske klimaforandringer Source: IEA 2008 Source: IPCC 2007, figure (vs level) Energioptimering er nøglen til løsningen 4 2

3 Energioptimering er nøglen til at løse energiudfordringen Ca. 50% af CO 2 -reduktionen skal komme fra energioptimering Energioptimering Renere energiproduktion Alternative energiformer i bygninger og industrien Biobrændstof Partikelfiltrer fx på kraftværker 5 Den globale specialist i energioptimering Vores forretningsområder dækker 72% af energiforbruget 31% Industri & Infrastruktur >2% Data centre & netværk 18% Erhvervsbyggeri 21% Privatbolig 28% Transport Vores løsninger giver op til 30% besparelser 1. Måle 2. Bruge effektivt udstyr 3. Automatisere 4. Overvåge Kilde: EERE Building Energy Data book 2006 EERE Manufacturing Systems Footprint, 6 3

4 Smart grid: fremtidens intelligente el-net Distributionen automatiseres Intelligente boliger. Infrastruktur til opladning Centrale kraftværker og strømproduktion Behov og efterspørgsel Boliger Industri Private forbrugere Lokal energidistribution Intelligente og effektive bygninger & industrier Erhvervsbygninger Transmission Distribution Erhverv og industri Datacentre 50% Lokal energi-distribution 7 Forskellige typer projekter 8 4

5 Ringsted: International produktion El- og data-udstyr til Norden, Europa, Asien og Australien Fabrik bygget i 1999 (samlede produktion fra Ballerup og Sorø) Samlet antal m 2 Produktion Distributionscenter Antal medarbejdere: ca. 170 Arbejdstid 3 holds-skift 5 dage om ugen (7 dage/uge i perioder) Certificering ISO 9001, 14001, Volumen Plastikdele 55 mio. Kontakter 1,9 mio. Udtag 2,7 mio. Bokse 3,5 mio. Data-konnektorer 7,6 mio. Projekt 1 Måling og opfølgning Investering: 300 tdkk ROI: 6 mdr Besparelse per år: 600 tdkk Projekt 2 Gennemgribende energirenovering Investering: 4,5 MDKK ROI: 1,8 år Besparelse per år 2.5 MDKK 9 Forslag til gennemførelse Målerprojekt Go/No Go Afklaring/ Tilbudsfase Målerprojekt gennemførelse Løbende opfølgning Valg af SW platform og specifikation af visualisering. Specifikation af målerstruktur Tidsplan og tilbud Energiprojekt Opdatering af eksisterende målere og evt. Installation af yderligere målere Opkobling af målere på SW - platform Træning Administration af brugere og målerstruktur. Analyser Visualisering og overvågning For-projekt Detaljeret analyse Projektudvikling Gennemførelse Fastholdelse Scope lokationer, energiformer og installationer. Belyse potentiale for besparelser og CO2 reduktion Præcisering af indsatsområder, besparelser og analyser af økonomiske nøgletal Tilpasning og konkretisering af indsatsområder og løsninger med konkrete tilbud og leverandører Leverance Overvågning og forslag til besparelser, service og tilpasning til faktisk anvendelse af bygninger/installatione r over tid Indsatsområder Energiseminar ISO50001 overvejelser Go/No Go Go/No Go Go/No Go 10 5

6 Forskellige modeller til energioptimering ESCO + Garanti + Stor investeringsramme + 3. parts finansiering muligt + One fix - ROI større - Garanti og finansiering koster - Opfølgning/model Energiprojekt + Lavt hængende frugter betaler for den rigtige løsning + One fix + 3. parts finansiering muligt -/+Større projekt / Mellemstor men justerbar investeringsramme - ROI mellem Delprojekter: + Hurtigt og mindre komplekst + ROI lav - Lavthængende frugter kan ikke bruges til finansiering - Lang tid før hele potentialet er i hus/risiko for at potentialet ikke indfries - Risiko for manglende sammenhæng mellem delsystemer. - Fokus og engagement dalende over tid, udfordring med at fastholde besparelser 11 Energioptimering Energi Måling Enheds Infrastruktur Energy Aware System Automation Løbende Overvågning og forbedring Step 1: EnergiSTEP Energitjek Energi kontrol & overvågning Step 2: Få en detaljeret billede af den energi, der bruges i processen/bygningen. % forbedring Grundlægende Proces/bygnings kontrol & Automation Step 3: Automatisere energistyringen i processen/bygningen for fjernelse af energispild De første energiprojekter Systemforbedringer Proces/bygnings og Energi Optimering Step 4: Log energidata, kvantificere energispild i processen og identificere projekter for løbende forbedring. Kontinuerlige forbedringer 12 6

7 ISO Oversigt ISO er den internationale standard for Energiledelsessystem der dækker de organisatoriske processer ifm. Forbedringen af af Energiperformance og energioptimering) ISO indeholder kvantitative opfølgninger for at gøre energiforbruget synligt og kontrolerbart. Det er baseret på en detaljeret Energi politik, baseline for forbruget, performance targets og aktionsplaner, KPI er ISO har for virksomheder følgende fordel: En standard der sætter energiarbejdet i strukturerede rammer, Marketing/Kommunikation kan bruge den til at sende et miljøbillede, Fælles ramme når vi snakker energiledelse. ISO Schneider Electric Hovedkontoret i Paris er den første certificerede bygning Flere fabrikker i Tyskland er certificerede, Ballerup kontoret blev ISO50001 certificeret i december Måling 14 7

8 Hvorfor måling? Måling af energiforbruget med det formål at identificere potentielle besparelsesmuligheder og dårlig funktionalitet. Man skal måle for at forstå Man skal forstå for at styre Man skal styre for at optimere Find de hurtige besparelser, sluk for det du ikke skal bruge og minimer tomgangsforbrug. Automatiser energiforbruget med motorstyringer, lysstyringer, automatisering af processer, rådgivning, uddannelse. Kontinuerlig overvågning og kontrol af energibesparelserne via rapporter og dashboards. 15 Informations indsamling Måleinstrumenter - Anvendelse Til hvilke applikationer? Ekspert omkostningshåndtering Ekspert energioptimering Enkel håndtering af aktiver Ekspert omkostningshåndtering Ekspert håndtering af aktiver Netovervågning ION7650 ION8800 Avanceret Avanceret elforsyning Omkostningshåndtering Energioptimering ION7550 Enkel omkostningshåndtering Enkel energioptimering PM200 PM700 PM800 Mellem PM1200 PM3200 Basis ime3000 Start 16 8

9 Informations lagring Hosted software: Energy Operation Internet Datanetværk Ethernet (Modbus TCP/IP) Kommunikationsinterface EGX100 EGX300 EGX100 EGX300 Lokalnetværk RS485 (Modbus RTU) Informations indsamling Masterpact Compact NS - NSX iem Energimeter PowerLogic multimeter iem Energimeter 17 Informations lagring Server baseret software: Power Monitoring v7.0 (ION Enterprise) Datanetværk Ethernet (Modbus TCP/IP) Eventuel distribueret SQL DB server Kommunikationsinterface EGX100 PM8xx ION7x50 EGX300 Lokalnetværk RS485 (Modbus RTU) Informations indsamling Masterpact Compact NS - NSX iem Energimeter PowerLogic multimeter ION multimeter 18 9

10 Integration af Process og Energi Scada Power Proces Kontrol & Automation Energi Kontrol & Overvågning Goals: Optimere Produktion Maksimere tilgængelighed og udnyttelse af aktiver. Goals: Optimere forbrug Maksimere tilgængelighed og udnyttelse af energi. Ved integration af Prosess og Energi skabes der et bedre system Reducere energi forbrug pr. enhed produceret og forbedre Miljø rapportering Bedre forbrugs prognoser, er nøglen til bedre indkøbs forhandling (spot marked) 19 Applikationer & Suites A la carte applications End Market Suites Resource Advisor Enterprise StruxureWare for Buildings Energy Operation Building Operation Data Center Operation Plant Operation StruxureWare for Data Centers Asset Operation Operations Power SCADA Expert Power Monitoring Expert StruxureWare for Industry Building Expert Data Center Expert Process Expert Security Expert Control StruxureWare for Grid 20 10

11 Hosted Architectures Data continues to go to EO using the same paths as previous slide. Systems with Ampla Features (Energy Events, Additionally Downtime, we add the OEE+E) paths required to get data into Ampla for Energy Events and Downtime (green). EGX rd Party SCADA / Historian ETL OPC ETL Basic Energy Functional Architecture 1 Energy and production data goes directly to EO PM Expert ETL Advanced Energy Functional Architecture 3 Energy Operation CTAPI Vijeo Historian ETL Power SCADA Expert OPC-HDA Process Expert Advanced Energy & Process Control Functional Architecture 5 Plant Operation ETL Ampla Energy Event, Downtime, OEE+E Data goes to EO 21 Improve OEE > Improve Performance What is OEE? Overall Equipment Effectiveness A measure of how healthy your production process is relative to your planned production schedule OEE = Availability * Performance * Quality (OEE is referenced in Introduction to TPM by Seiichi Nakajima, Productivity Press, Cambridge, MA) Many reference sites

12 OEE > Combined Availability = 14/16 = 87.5% Performance = 1120/1400 = 80% Quality = 1064/1120 = 95% OEE = 87.5% x 80% x 95% = 66.5% T. Calendar Time A. Scheduled Time B. Running Time Downtime Planned Maintenance C. Target Output D. Actual Output Slow Running E. Good Output Poor Quality 23 OEE+E > Why the +E? What about energy? Different products consume different amounts of energy Are you running them at the optimal time of day? OEE+E = Availability * Performance * Quality * Energy Efficiency 24 12

13 OEE+E > Energy Efficiency Target Energy Consumption / Actual Energy Consumption F. Target Energy Consumption X. G. Actual Energy Consumption Energy Loss X Energy waste Example: Target Energy Consumption = 4950 kwh Actual Energy Consumption = 5500 kwh Energy Efficiency = 4950/5500 = 90% 25 OEE+E > Combined Availability = 14/16 = 87.5% Performance = 1120/1400 = 80% Quality = 1064/1120 = 95% Energy Efficiency = 4950/5500 = 90% OEE+E = 87.5% x 80% x 95% x 90% = 59.85% T. Calendar Time A. Scheduled Time B. Running Time C. Target Output D. Actual Output E. Good Output F. Target Energy Consumption G. Actual Energy Consumption 26 13

14 OEE Benchmarks World Class OEE OEE Factor World Class Continuous 85% Batch 80% Availability 90.0% Performance 95.0% Quality 99.9% OEE 85.0% Average rate in Manufacturing = 60% Improvement Opportunity = 33% 42% Energy Performance Dundas Dashboards 28 14

15 Flügger Video...\..\Video-Musik\Flügger\Energioptimering Flügger Farver.mp4 29 Schneider Electric Energitjek Systemer Vand Varme Tilbudet er opdelt i 2 Levels. Tarif Lys Step 1 : HVAC kontrol Serviceydelser Kundegruppe udvælgelse Kunde seminar Energitjek 1 dag Løsninger Projekter Pumper/spjæld Trykluft Standby forbrug Step 2 + Detalieret Energi Audit Løsninger Kolde Industrielle rum Rene Rum Data Centre 5/10 dage HVAC 30 15

16 Energitjek : Metode og proces Energibalancen Forstå kundens proces og energiforbrug Foretage en finansiel rapport baseret på energityper Udføre en energiforbrugsopdeling pr. system Opdeling af den årlige energiregning Vand 2% Fyringsolie 3% Opdeling af elforbrug / Estimerede værdier Gas 24% Venttilation Køling 35% 20% Trucks Trykluft Elektricitet 71% 15% 14% 12% 4% Belysning Proces 31 Energitjek: Metode & proces Benchmarking Alt udstyr bliver benchmarked for at finde : Dets aktuelle effektivitetsniveau Forslag til at opnå besparelser 32 16

17 Energitjek: Metode & proces Opfølgningsmøde For hvert udstyr eller funktion giver vi vores kunde : Benchmarking i form af energilabel Besparelsesforslag til : Evaluering af investeringer Evaluering af besparelser Tilbagebetalingstider 33 Power Monitoring v7.0 Øjebliksvisning Spændingskvalitet Alarmer og begivenheder 34 17

18 Power Monitoring v Power Monitoring v7.0 Øjebliksværdi visning 36 18

19 Power Monitoring v7.0 Omkostnings -fordeling 37 Rapporter Power Monitoring v

20 Hvorfor vælge server baseret løsning IT infrastrukturen er din egen Øjebliksvisning af målinger Mulighed for manuel og automatisk styring Power Monitoring v7.0 Overvågning af spændingskvalitet, samt mulighed for at kontroller, at spændingskvaliteten lever op til DEFU rek Lantmännen 40 20

21 Energy Management på 23 bagerier i 11 lande Fordele Kunde krav og behov Hosted løsning (23 bagerier, 11 lande, 750 målere) Overvågning af alle energiformer (el, vand, gas, fjernvarme) Software tilpasset til de eksakte Lantmännen behov Muligheden for at bruge softwaren på det lokale sprog En leverandør af software og hardware Schneider Electric løsning Energy Operation Advanced hosted software Same Schneider Electric hardware og software konfiguration på alle 23 sites En global projekt leder Projekt En unik skalerbar software til implementering med seminarser for klart alle bagerier at definere de eksakte kunde krav All software opdateringer og ændringer håndteres af Schneider Electric og behov Global software (one point of contact på softwaren) lokal support på hardware Software/hardware løsningen kan også bruges af alle andre dele af Lantmännen 41 Vores tilgang indenfor hostede løsninger består af 2 dele: Energi Management Software og Energi Management Services Hosted løsning Energi data Energi Hotel Kundens Bygninger og/eller fabrik Energi Management Services & Energioptimering 42 21

22 StruxureWare Energy Solution > Architecture based on EGX + GSM gateway + Hosted Data Base Collects data from the different devices: Circuit Breakers Power Meters Gas and water meters Energy Online Data storage done remotely Transfer energy data: using an ethernet connection using a GSM/GPRS connection 43 Energy Operation og IONEnterprise 7.0 Bringing Energy Efficiency to a modern world 22

23 Informations præsentation Hosted software: Energy Operation 45 Energy Operation Online 46 23

24 Energy Operation Online 47 Energy Operation Online 48 24

25 Energy Operation Online 49 Energy Operation Online Dash boards 50 25

26 Hvorfor vælge hosted løsning? Arbejd med din IT-organisation, ikke imod den Gør det overkommeligt og tilgængeligt Betal for hvad du bruger Betaler kun for det, du har brug for, Opgraderinger er automatisk Skalering op eller ned er nemt. Tilføj funktioner, ikke software Ingen servere til at købe Ingen software at installere Ingen infrastruktur at opretholde Minimere driftsomkostninger Forudsigelig omkostningsstruktur 51 Få mest ud af din energi 26

Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder

Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder Workshop nr. 12 Energy Management i produktionsvirksomheder 1. Hvem er Scanenergi Solutions? 2. Hvorfor Energy Management? 3. Hvordan leverer vi Energy Management? 4. Energy Management i dag 8 aktuelle

Læs mere

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric

Energimåling og overvågning. Løsninger fra Schneider Electric Energimåling og overvågning Løsninger fra Schneider Electric Få overblik og kontrol over energiforbruget via effektiv måling og overvågning Schneider Electric byder på et komplet system til måling og overvågning

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Schneider Electric Danmark A/S

Schneider Electric Danmark A/S Energioptimering Energieffektive løsninger Løsninger til reduktion af dine energiomkostninger Schneider Electric Danmark A/S www.schneider-electric.dk Industriparken 32 2750 Ballerup Tlf.: 44 73 78 88

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

magasin Maj 2012 Schneider Electric Sikker strøm hos verdens største dåsefabrikant ESCO-aftaler gør kommuner grønne

magasin Maj 2012 Schneider Electric Sikker strøm hos verdens største dåsefabrikant ESCO-aftaler gør kommuner grønne El & Teknik 8.-10. maj 2012 Schneider Electric magasin Maj 2012 TEMA EL & TENI 20 1 2 Odense Congress Center 6 16 20 Sikker strøm hos verdens største dåsefabrikant ESCO-aftaler gør kommuner grønne øbenhavnske

Læs mere

Betydning af adgang til data for udbredelsen af. Smart Grid i Danmark. Version 0.911.0. 24 maj 2011

Betydning af adgang til data for udbredelsen af. Smart Grid i Danmark. Version 0.911.0. 24 maj 2011 Betydning af adgang til data for udbredelsen af Smart Grid i Danmark Version 1.0 24 maj 2011 Version 0.911.0 Zangenberg & Company Betydning af adgang til data for udbredelsen af...1 Smart Grid i Danmark...1

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Lean & energieffektivisering

Lean & energieffektivisering LEAN & ENERGIEFFEKTIVISERING Lean procesarbejde Rådgivning Energieffektivisering Marts 2010 Energi og klima Lean & energieffektivisering Per T. Jespersen, Ditte Vesterager Christensen og Hans Andersen,

Læs mere

Velkommen til workshop om. Fleksibelt forbrug. Markedsmodel 2.0. Klaus Thostrup. Markedschef Energinet.dk. 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2.

Velkommen til workshop om. Fleksibelt forbrug. Markedsmodel 2.0. Klaus Thostrup. Markedschef Energinet.dk. 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2. Velkommen til workshop om Fleksibelt forbrug Markedsmodel 2.0 Klaus Thostrup Markedschef Energinet.dk 03-09-2014 Workshop 2 - markedsmodel 2.0 1 Energisystemet er under forandring som følge af ambitionerne

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard

DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard Well-known brands Produktion og logistik Produktion : Pandrup 6 bagerier 25 produktionslinjer Logistik : 3 terminaler (Vejle, Avedøre, Pandrup) Volumen : Viborg Holstebro

Læs mere

Managing risk, enabling growth. Jacob Herbst, CTO, Dubex 24. maj 2012

Managing risk, enabling growth. Jacob Herbst, CTO, Dubex 24. maj 2012 Managing risk, enabling growth Jacob Herbst, CTO, Dubex 24. maj 2012 Danmarks førende it-sikkerhedsspecialist 1997 2006 2012 Managing risk, enabling growth Vi er altid på udkig efter muligheder for at

Læs mere

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje

VÆKSTHUSET. IBM s vej til den grønne bundlinje VÆKSTHUSET IBM s vej til den grønne bundlinje UDFORDRING OG STRATEGI Indsatsen mod klimaforandringer er en stor omstillingsproces for både virksomheder og enkeltpersoner i hele verden. Vi skal begrænse

Læs mere

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Energisystemet skal ændres markant El anvendelsen skal udvides til flere sektorer

Læs mere

GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL

GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL GRØN IT I DIN VIRKSOMHED - IDEER OG INSPIRATION TIL EN GRØNNERE PROFIL 1. Forord 3 2. Indledning 3 2.1 Indhold 3 2.2 Baggrund 3 2.3 Læsevejledning 3 3. Hvad er grøn it? 4 4. Hvorfor grøn it? 6 5. Eksempler

Læs mere

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre

Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Vi gør verdens bedste bygninger endnu bedre Tillid Enhver bygning kan udnyttes bedre. Gøres mere effektiv og mere lønsom. Vi leverer Building Management Systems (BMS) og sikringsløsninger, der giver nyt

Læs mere

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010.

Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. Til Styregruppen Projektdeltagerne Følgegruppen Status for varmepumpeprojektet Fra Vindkraft til Varmepumper - september 2010. 7. september 2010 SKR/SKR 1. Sammenfatning... 2 1.1 Tidsplan... 3 1.2 Økonomisk

Læs mere

Aarhus maskinmesterskole. Energiledelse. Et bachelorprojekt om energiledelse samt håndteringen heraf. Brian Laursen

Aarhus maskinmesterskole. Energiledelse. Et bachelorprojekt om energiledelse samt håndteringen heraf. Brian Laursen Aarhus maskinmesterskole Energiledelse Et bachelorprojekt om energiledelse samt håndteringen heraf Brian Laursen 19-12-2012 Titel: Energiledelse Sted: Hospitalsenheden Horsens Projekttype: Bacheloropgave

Læs mere

ipad med Retina-skærm

ipad med Retina-skærm Er der sammenhæng mellem Virksomhedens trusselsbillede og IT sikkerhed? side 8 Hvordan administrerer og vedligeholder du dine mobile devices? Side 12 Farverig Flügger vælger 2waysIT til deres HP printløsning.

Læs mere

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer

Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer December 2014 Datadreven vækst i Danmark - Potentialer og udfordringer ved big data i udvalgte sektorer 1. Indledning... 3 2. Om big data... 4 2.1. Datadreven vækst i Danmark... 6 2.2. Effekter og potentialer...

Læs mere

Energi management & Energibesparelse i industrien

Energi management & Energibesparelse i industrien Energi management & Energibesparelse i industrien Bæredygtig produktion nye standarder Energi Management - Energibesparelser SESAM nr. 92 seminar 27. januar 2011 PLC........ MES PLC.......... SCADA ERP

Læs mere

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser

Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Bilag 11 Udenlandske erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer vedr. energibesparelser Plan C, delprojekt 1: Beslutningsprocesser og finansiering I dette bilag redegør vi for erfaringer med beslutningsstøtteværktøjer

Læs mere

Udfordringer. Udfordrende trusselsbillede. Teknologi. Avanceret infrastruktur og kompleksitet. Adaptability. Information er blevet strategisk

Udfordringer. Udfordrende trusselsbillede. Teknologi. Avanceret infrastruktur og kompleksitet. Adaptability. Information er blevet strategisk It-sikkerhedsinfrastruktur, der understøtter den globale virksomhed Peter Sode, Lars Boye & Jacob Herbst Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Introduktion Behovsanalyse

Læs mere

SEMS. Ship Energy Monitoring System. En rapport om opbygningen af et energiovervågningssystem under udvikling af DEIF A/S i Skive.

SEMS. Ship Energy Monitoring System. En rapport om opbygningen af et energiovervågningssystem under udvikling af DEIF A/S i Skive. 2013 SEMS Ship Energy Monitoring System En rapport om opbygningen af et energiovervågningssystem under udvikling af DEIF A/S i Skive. Kenneth Kaastrup & Thomas Villadsen Aarhus Maskinmesterskole 16-12-2013

Læs mere

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges

udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges udvikling af energieffektiv teknologi til de globale udfordringer developing energy efficient technologies meeting the global challenges EnergyFlexHouse er et højteknologisk laboratorium til udvikling,

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

John Sørensen, R&D director Schneider Electric

John Sørensen, R&D director Schneider Electric Smart Metering John Sørensen, R&D director Schneider Electric Smart Metering Global udfordring Vi har alle et ansvar Er Smart Metering en del af løsningen? Agenda: 1: Lovgivning 2: Smart Grid 3: Smart

Læs mere

Sådan bygger vi. dit datacenter

Sådan bygger vi. dit datacenter Sådan bygger vi dit datacenter Hvordan håndterer vi den nye it-boble? Den nye it-boble er ved at briste. Denne gang handler det om eksploderende datamængder, nye krav fra brugerne og ukonsoliderede servere,

Læs mere