Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2007. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov"

Transkript

1 Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

2 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej Risskov Forord... 4 Organisation & funktioner... 6 Organisation... 6 Funktioner (opgaver)... 6 Faciliteter & ressourcer... 7 Fysiske rammer... 7 Personale... 8 Apparatur... 8 It-systemer... 9 Analyserepertoire... 9 Ændringer i analyserepertoiret Akkreditering Budget & regnskab Produktionsstatistik Informationsformidling Trykt informationsmateriale Informationsmøder Intern vidensdeling og informationsformidling Undervisning Formaliseret undervisning Anden undervisning Andre formidlingsaktiviteter Deltagelse i kurser etc. (input) Forskning & Udvikling Igangværende og afsluttede projekter Afhandlinger Videnskabelige artikler Præsentationer på videnskabelige møder Andre publikationer Opgaver i eksterne projekter Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder Faglige opgaver Redaktionsarbejde Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Appendices Appendiks A Appendiks B Appendiks C... 19

3 Side 3 af 19

4 Side 4 af 19 Forord Reorganisering af Center for Psykiatrisk Forskning er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning, som i 2007 blev reorganiseret med dannelse af et forskningscenter for klinisk og grundvidenskabelig psykiatrisk forskning. Hovedformålet har været at styrke klinisk udredning og behandling i bred forstand og integrere klinisk og grundvidenskabelig forskning. Øget produktion Antallet af udførte målinger af plasmakoncentrationer af antidepressiva og antipsykotika på steg 9 %, så produktionen nu er 22 % højere end i Det skyldes især stigninger i målinfleres vedkommende er det eneste ger af de nyere farmaka, som vi for laboratorium i Danmark der udfører. For vores andet særlige kompetenceområde, nemlig undersøgelser for misbrugsstoffer i urin, har det af it-årsager ikke været muligt at følge aktivitetsudviklingen med eksakte tal, men vi har set en stigning i antallet af massespektrometriske (konfirmatoriske) analyser. Det skyldes sandsynligvis indførelse af et nyt, serviceorienteret rekvisitions- og forsendelsessystem til eksterne rekvirenter, og tilgængeligheden af mere information om analyserne på vores website. Vi har også set en stigning på % i antallet af patientkontakter og almindelige kliniske biokemiske ydelser, herunder en markant stigning på 19 % i antallet af EKG-optagelser. Udviklingen afspejler givetvis en stigende implementering af Sundhedsstyrelsen referenceprogrammer inden- for psykiatrien. God økonomi Trods den øgede aktivitet er kommet ud af 2007 med et ekstraordinært stort overskud på 3,4 mio. kroner (hvoraf 0,9 mio. var overført fra 2006). Det skyldes især salget af specialanalyser til ekstraregionale rekvirenter (inkl. kommunale institutioner i Region Midtjylland), men også besparelser på lønninger og anskaffelser. Der er overført kr. af overskuddet til budgettet for Ændringer i personalegruppen Der er i årets løb (og frem til februar 2008) sket en del udskiftninger i personalegruppen. Kvalitetskoordinator, bioanalytiker Solvej Holm Pedersen valgte at gå på efterløn i august 2007 efter mange års ansættelse i laboratoriet, og i stedet for at ansætte en bioanalytiker til videgaverne med vedligeholdelse af vores ISO-akkreditering, valgte vi at ansætte cand.scient., ph.d. Aase Sejr Gothelf som kemiker. Det har været muligt, fordi vi tidligere på året undlod at besætte en ledig reførelse af op sekretærstilling, og i stedet har fået trimmet og digitaliseret en række traditionelle sekretærfunktioner, som derefter har kunnet fordeles på det øvrige personale. Det har vist sig at være rationelt, og vi har derfor valgt også at nedlægge en halvtidsstilling som lægesekretær, der blev ledig i begyndelsen af Udvikling på it-området Vi havde håbet at få anskaffet et avanceret dokumentstyringssystem i 2007, bl.a. for at kunne minimere rutinearbejdet i forbindelse med vedligeholdelsen af laboratoriets ISO akkreditering. Det har af forskellige årsager ikke kunnet lade sig gøre, men vi har opdateret til Microsoft Office System 2007 og fortsætter med at trimme de eksisterende itværktøjer, og at strukturere og revidere en lang række dokumenter, databaser m.m.

5 Side 5 af 19 Formålet er at effektivisere det daglige kontorarbejde og herunder især at have let adgang til løbende monitorering af laboratoriets produktion og udgifter, dvs.»business intelligence«. De kliniske biokemiske laboratorier i det tidligere Århus Amt udskiftede hér i maj 2008 deres næsten 25 år gamle laboratorieinformationssystem Labka I med et helt nyt LABKA II. Det har krævet et omfattende forberedelsesarbejde, som vi på har måttet afsætte relativt mange personaleresurser til i Vi har i 2007 også afsat resurser i forbindelse med den implementering af Rekvisitions- og Svarmodulet i den århusianske EPJ, som tog sin start i det tidlige efterår. Det skyldes bl.a. et ønske om at få harmoniseret brugen af rekvisitionsprofiler indenfor psykiatrien. Udvidet informationsformidling Vi udgav i foråret 2007 en generel vejledning om laboratoriets ydelser m.m. til brug for de kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, både i form af mapper (A4-ringbind) som blev omdelt til alle de kliniske afsnit i Risskov, og som et elektronisk dokument, der findes på vores website. Mapperne er vist desværre ikke en succes (de er ukendte eller kan ikke findes, når de skal bruges i afdelingerne). Vores website er derimod blevet stadigt mere anvendt i årets løb og har nu i gennemsnit omkring 100 daglige besø- gende. Websitet er løbende blevet udbygget i 2007 og anvendes i vidt omfang også til formidling af aktuelle nyheder. Som noget nyt blev det i 2007 muligt for brugere af den århusianske EPJ indenfor psykiatrien at linke direkte til websitets detaljerede informationer om vores analyser. Forskning & Udvikling s aktivitet indenfor»forskning & Udvikling«har mest hældt til det sidstnævnte, men vi er i 2007 løb bl.a. blevet engageret i et spændende grundforskningsprojekt og i et betydningsfuldt klinisk projekt. Tak! Vi vil gerne takke alt personale på for deres ansvarsfuldhed og engagement i det daglige arbejde, som er en vigtig forklaring på laboratoriets gode ry. Risskov, den Ulrik Gerdes Overlæge. dr.med. Bente Vestergård Ledende bioanalytiker

6 Organisation & funktioner Laboratoriets bioanalytikere har for en stor dels vedkommende mange års erfaringer i omgangen med disse ofte skrøbelige mennesker. Medikamentanalyser (terapeutisk drug monitorering, TDM) Laboratoriet udfører målinger af plasmakoncentrationer af 20 forskellige almindeligt anvendte antidepressiva og antipsykotika (se side 9), og er et af de kun 3 laboratorier i Danmark, der har særlige faglige ekspertiser indenfor dette område (de to andre er Afdeling for Klinisk Biokemi, Klinisk Farmakologi og Klinisk Genetik på Odense Universitetshospital, og Laboratoriet i Dianalund). Vi udfører både analyserne for rekvirenter i Region Midtjylland og for ekstraregionale rekvirenter overalt i landet, samt for enkelte udenlandske rekvirenter. Analyserne udføres med højtrykskromatografi (HPLC) eller massespektrometri (LC-MS-MS). Analysesvarene for de tricykliske antidepressiva (Amitriptylin, Clomi- pramin, Imipramin og Nortriptylin), samt for Clozapin, Perfenazin og Zuclopenthixol ledsages af dosisforslag. Organisation Side 6 af 19 Center for Psykiatrisk Forskning er et afsnit under Center for Psykiatrisk Forskning (CPF), der er et forskningscenter på Århus Universitetshospital, Risskov og en del af Klinisk Institut ved Aarhus Universitet med forsk- Ud over Klinisk ningsmæssig ledelse af de to lærestolsprofessorer i psykiatri. Det samlede center hører under Psykiatri og Socialområdet i Region Midtjylland og har integreret en række kliniske funktioner. Biokemisk Laboratorium varetager Neuropsykiatrisk Klinik specialiserede neuropsykiatriske udredninger og forestår elektrokonvulsiv behandling (ECT). I 2007 blev forskningen reorganiseret med dannelse af et forsknings- Hoved- center for klinisk og grundvidenskabelig psykiatrisk forskning. formålet har været at styrke klinisk udredning og behandling af psykiatriske patienter, og at integrere klinisk og grundvidenskabelig forskning. Ledelse af Laboratoriet ledes af en overlæge og en ledende bioanalytiker, som refererer til afdelingsledelsen på Center for Psykiatrisk Forskning. Ledelsen har et tæt samarbejde med kemikerne og afdelingsbioanalytike- ren i langt de fleste ledelsesmæssige sammenhænge. Funktioner (opgaver) Prøvetagning m.m. Laboratoriets bioanalytikere tager blodprøver og elektrokardiogrammer (EKG) på indlagte patienter på Århus Universitetshospital, Risskov, og på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, samt på patienter som henvises til ambulatoriet fra afdelingerne, eller fra de lokalpsykiatriske enheder og praktiserende læger i Århus-området. Vores procedurer er tilpasset psykiatriske patienters særlige behov, betinget af, at mange har svære sindslidelser med læderet virkelighedssans, manglende sygdomsindsigt og heraf betinget abnorm adfærd.

7 Side 7 af 19 Påvisning af misbrugsstoffer i urin Laboratoriet udfører målinger af en række euforiserende misbrugsstoffer i urin (se side 10). Rekvirenterne er overvejende lokale, inklusive en række kommunale og private institutioner, men vi har også ekstraregionale rekvirenter, da vi rutinemæssigt udfører analyser, som ingen andre laboratorier i Danmark tilbyder. Der anvendes primært immunkemiske metoder til screening for diverse misbrugsstoffer, og herefter massespektrometri til bekræftende (konfirscreeningen er positiv. matoriske) analyser, hvis Vi har et igangværende udviklingsarbejde indenfor området, som dels har til formål at rationalisere og forbedre de eksisterende procedurer og mematoriske analyser (se side toder, og dels har til formål at udvide laboratoriets repertoire af konfir- 15). Målinger af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Laboratoriet udfører denne analyse for både interne og eksterne rekvirenter. Almindelige biokemiske analyser Der udføres en række almindelige biokemiske analyser i laboratoriet, herunder hæmatologiske undersøgelser (se side 10), mens rekvisitioner af andre analyser ekspederes videre til andre laboratorier, især til Klinisk Biokemisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Informationsformidling og faglig rådgivning Udover laboratoriearbejdet har også vigtige opgaver med informationsformidling og rådgivning af rekvirenter, patienter og andre laboratorier (se side 12). Opgaverne gælder især vores specialanalyser, men for psykiatriens vedkommende i høj grad også anvendelsen af almindelige biokemiske undersøgelser, hvilket bl.a. udmøntes i hyppige personlige kontakter til laboratoriet. Behovet for særlig biokemisk service indenfor psykiatrien forventes at vokse i disse år, sideløbende med implementeringen af nye referenceprogrammer, hvor der bl.a. er sat mere fokus på somatiske undersøgelser og herunder en udvidet brug af biokemiske analyser. Forskning & udvikling har sine egne projekter og deltager i samarbejdsprojekter indenfor Center for Psykiatrisk Forskning. Derudover udfører vi analyseopgaver for eksterne projekter (se side 15). Faciliteter & ressourcer Fysiske rammer Laboratoriet er beliggende i stueetagen i bygning 14i og 14k på Århus Universitetshospital, Risskov. Der findes et ambulatorium med to prøvetagningspladser, et rum med en briks til EKG-optagelse og et stort venteværelse. Der findes et kølerum o g særlige rum til opvask og opbevaring af kemikalier, som deles med afsnittet for grundforskning på Center for Psykiatrisk Forskning. Derudover findes der 10 laboratorielokaler og 10 kontorer. Der er påbegyndt et arbejde med flytninger af kontorer og mindre renov eringer af lokalerne, bl.a. for at få et lille konferencerum.

8 Personale Overlæge Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Ledende bioanalytiker Bioanalytiker Bente Vestergård Kemikere Cand.agro., ph.d. Jørgen Hasselstrøm Cand.scient. ph.d. Aase Sejr Gothelf (fra den ) Afdelingsbioanalytiker Bioanalytiker Birgit Poulsen Kvalitetskoordinator Bioanalytiker Solvej Holm Pedersen (indtil den ). Bioanalytikere Anja Blumensaat Christensen (fra den ) Anita Høgh (indtil den ) Anitta Pedersen Anne-Mette L. Nielsen Annette Meyer Nielsen Bente Jespersen Bodil Schmidt Gitte Frost Hanne Brandt Hessner (fra den til den ) Izabella Ziobrowska (indtil den ) Jette Birk Larsen Kirsten Fuhr Pedersen Marianne Bryder Jensen Marianne Sara Banke (fra den ) Susanne Ries (vikar fra den til den ) Vibe Weirsøe Schjødt (fra den ) Sekretærer Forskningssekretær Marianne Frimer (indtil den ) Lægesekretær Birgitte Charlotte Dreyer (indtil den ) Apparatur Til almen biokemi, hæmatologi og koagulation Vitros 250 autoanalysator Sysmex CA540 (koagulation) Sysmex SF 3000 (hæmatologi) Monitor V20 (sænkningsreaktion) Urisys 1100 (analyser af urinstiks) Side 8 af 19 Andre Laboratoriemedhjælper Sonja Christensen Laboratoriemedhjælper Anni Olsen (ansat i ISS) Værkstedsmedarbejder Simon Risum Sørensen (ansat i Center for Psykiatrisk forskning) Til medikamentanalyser og analyser af misbrugsstoffer Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #1 Quatro Micro massespektrometer (MS-MS) #2 HP 1100 HPLC system til MS-MS [System #01] Waters & CTC HPLC system til MS-MS [System #02] Aspec HPLC-system [System #03] Aspec HPLC-system [System #04] Aspec XL4 ekstraktionsudstyr [System #05] Gilson HPLC system [System #06] HPLC system med fraktionator KONElab autoanalysator

9 It-systemer Side 9 af 19 Laboratorieinformationssystem Vi har anvendt Labka fra CSC, via en opkobling til systemet på K linisk Biokemisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus (Nørrebrogade). Systemet blev udskiftet med et helt nyt system (LABKA II) i maj 2008, og vi har i 2007 anvendt ret betydelige personaleresurser på forbere- fx til deltagelse i kurser og møder, men også på delser til udskiftningen, opgaver med at tilpasse systemet til de særlige procedurer, der knytter sig til rekvisitio n af vores specialanalyser og afgivelse af svar. Vi håber, at det nye system kan medføre rationaliseringer i det daglige arbejde med især håndteringer af rekvisitioner og svarafgivelser, men fx også i arbejdet med løbende analysekvalitetskontrol og med udtræk af data til diverse administrative og forskningsmæssige formål. Det sidstomstændelige procedurer i det gamle nævnte har krævet nogle meget system. Elektronisk patientjournal (EPJ) Det blev i løbet af efteråret 2007 muligt for de kliniske enheder i Psykiakvirere og modtage laboratoriesvar via den århu- trien, Distrikt Øst at re s ianske EPJ, i stedet for den tidligere anvendte»labka Sygehuspakken«( LSP). Vi har i 2007 anvendt en del personaleresur ser i denne forbindelse, herunder på et endnu ikke realiseret projekt m ed det formål at få harmoniseret de anvendte rekvisitionsprofiler indenfor psykiatrien. Det ledende personale på laboratoriet har fra starten haft adgang til EPJ, for bl.a. at kunne vejlede de kliniske afdelinger i tilfælde af problemer med rekvisitioner af laboratorieydelser. Microsoft Office System 2007 Vi har fået Microsoft Office 2007 programmerne Access, Excel, Word og PowerPoint (samt Publisher og InfoPath) i løbet af året. De anvendes til alle kontorfunktioner, fraset håndtering af elektronisk post, kalendere m.m., hvor vi har været bund et til at bruge Novell GroupWise. En række interne administrative opgaver er baseret på (delvist) automatiserede lokalt udvikl ede løsninger med brug af Microsoft Access, Excel og Word. Det gælder fx systemer til varebestilling, dokumentstyring, ud- af aktiviteter, generering af produk- skrivning af fakturaer, registrering tionsstatistikker og metodevalideringer. Opdateringen fra version 2003 til version 2007 har bl.a. været begrundet i et ønske om at kunne håndtere meget store datasæt i Excel, og i at kunne anvende et åbent filformat, in casu Microsofts Open Office XML. Andre it-systemer og programmer Vi har adgang til en række netværksbaserede programmer til administrative opgaver (fx vedrørende personale og økonomi), samt til faglige opgaver (fx til avanceret statistik og håndtering af litteraturreferencer). Analyserepertoire Markeringen betyder at analysen er akkrediteret. Antidepressiva P-Amitriptylin P-Citalopram P-Clomipramin P-Duloxetin P-Escitalopram P-Fluoxetin P-Imipramin P-Lithium P-Mirtazapin P-Nortriptylin P-Sertralin P-Venlafaxin

10 Antipsykotika P-Aripiprazol P-Clozapin P-Olanzapin P-Perfenazin P-Paliperidon ( fra 2008) Misbrugsstoffer U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabinoider U-Ecstasy (MDMA m.fl.) U-Efedrin U-Ketobemidon Markører for alkoholmisbrug P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT) Almen biokemi P-Alanin-aminotransferase P-Albumin P-Aspartat-aminotranferase P-Basisk fosfatase P-Bilirubin P-Calcium (total) P-C-reaktivt protein (CRP) P-Creatinin U-Creatinin Koagulation P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (INR) P-Koagulationsfaktorer II, VII, X (PP) Hæmatologi B-Hæmoglobin B-Erytrocytter Ery(B)-Middelcellehæmoglobin- koncentration (MCHC) Ery(B)-Middelcellevolumen (MCV) B-Hæmatokrit (HCT) B-Trombocytter Funktionelle undersøgelser Pt-Elektrokardiogram (EKG) Ændringer i analyserepertoiret Ingen P-Quetiapin P-Risperidon P-Ziprasidon P-Zuclopenthixol U-Khat (phenylpropanolamin) U-Kodein U-Kokain (metabolit) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin og -Heroin U-Tramadol P-gamma-Glutamyltransferase P-Glukose P-Kalium P-Natrium B-Sænkningsreaktion (SR) U-hCG (graviditetstest) U-Stiksanalyser B-Leukocytter (total) B-Leukocyttyper B-Neutrofilocytter B-Lymfocytter B-M onocytter B-Eosinofilocytter B-Basofilocytter Akkreditering Laboratoriet er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189:2003 standarden for områderne: Lægemiddelanalyser baseret på HPLC eller LC-MS-MS teknik, som anvendes ved rutinemæssig terapeutisk drug monitorering af psykia- analyser. Vi arbejder også triske patienter. Human blodprøvetagning. Vi havde tilsynsbesøg fra DANAK i november 2007 og fik akkrediteringen godkendt. Der arbejdes på validering af flere medikamentanalyser, og på at udvide akkrediteringsområdet til vores analyser af misbrugsstoffer, og hér især de massespektrometriske (konfirmatoriske) på

11 Side 11 af 19 at få valideret og akkrediteret de almene biokemiske analyser, der udføres i vores regi. Budget & regnskab Beløbene er i kroner. Postering Budget Regnskab Difference Lønninger Varekøb og anskaffelser Tjenesteydelser m.v Budgetreguleringskonto Overførsel fra CPG Salg af tjenesteydelser I alt Bemærkninger Der er indregnet et overskud på kr. fra 2006 i budgettet. Salg af tjenesteydelser vedrører helt overvejende salg af medikamentanalyser til rekvirenter udenfor Region Midtjylland, samt salg af analyser for misbrugsstoffer til ekstraregionale og kommunale rekvirenter. Det sidstnævnte var nyt i 2007, idet man som følge af kommunalreformen opsagde en gammel aftale om, at kommunale institutioner kunne få udført analyserne gratis. Der er overført kr. af overskuddet til budgettet for 2008, men samtidigt også indført en budgetbesparelse på kr. Produktionsstatistik Detaljerne findes i Appendiks A, B og C Gruppe af ydelser Medikamentanalyser og CDT Analyser for misbrugsstoffer Almene biokemiske analyser etc Total Patientkontakter, inkl. modtagne prøver Analyser på Århus Sygehus, NBG Analyser i andre laboratorier Bemærkninger Antallet af medikamentanalyser steg 9 %, og som sidste år skyldes det overvejende en stigning af analyser af ikke-tricykliske antidepres- Antallet af udførte analyser for misbrugsstoffer ser ud til at være siva og 2. generations antipsykotika. faldet med 13 %, men tallene skal vurderes med meget forbehold, da vi i 2006 ikke havde mulighed for at lave elektroniske optællinger, og da optællingerne fra 2007 ikke tager hensyn til at mange massespektrometriske (konfirmatoriske) analyser er udført sekundært til en positiv screeningsanalyse (dvs. at antallet af udførte screeningsana- lyser systematisk undervurderes).

12 Side 12 af 19 Antallet af patientkontakter steg med 12 % fra året før, og antallet af almene biokemiske analyser etc. steg med 13 %. Det sidstnævnte omfatter en stigning på 19 % i antallet af EKG-optagelser, som er den mest resursekrævendee ydelse i denne gruppe. Informationsformidling Laboratoriets hjemmeside (website) er løbende blevet udbygget i årets løb. Den indeholder en lang række praktiske oplysninger og detaljerede informationer om alle laboratoriets analyser, og bliver hyppigt opdateret med nyheder, fx om driftmæssige forhold og faglige problemstillinger. Hjemmesiden har omkring 100 daglige besøgende og planlægges renov- til eret i løbet af 2008, bl.a. for at lette redigeringsarbejdet. Links fra EPJ til Som noget nyt er det blevet muligt at linke direkte fra EPJ i psykiatrien hjemmesidens informationer om diverse analyser, dog kun i forbindelse med rekvisition af analyser og ikke i forbindelse e med læsning af svar. Trykt informationsmateriale Generel vejledning 2007 Laboratoriet har udgivet en generel vejledning til brug for de kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, Risskov. Den findes i et mindre antal A4-mapper, som vi har leveret til alle kliniske afsnit på Århus Universitetshospital, Risskov, og som vi løbende opda- terer (vejledningen kan dog også hentes på vores hjemmeside). Den trykte vejledning har ikke vist sig at være særlig effektiv til informationsformidling, og overvejes afskaffet til fordel for vejledningerne på vores hjemmeside.

13 Side 13 af 19 Vi har tidligere udgivet en særlig vejledning vedrørende medikament- analyser og misbrugsanalyser (et grønt hæfte i A4-format; seneste version fra 2004), men alle relevantee informationer findes nu på vores hjemmeside. Nyhedsbreve Det har kun været nødvendigt at udgive 2 nyhedsbreve i 2007, da den meste information har kunnet formidles via vores hjemmeside. Informationsmøder Der har ikke været afholdt særlige informationsmøder i Intern vidensdeling og informationsformidling Vi har vores eget interne»infocenter«, som består af en HTML-fil på et fælles drev. Hér findes diverse nøgleoplysninger til dagligt brug (fx telefonnumre) ), løbende informationer (nyheder), og især en masse links til både interne og eksterne it-værktøjer til forskelligee praktiske formål. Undervisning Formaliseret undervisning Ulrik Gerdes Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. UU2-kursus: Kursus i immunologi og inflammation, Brug af biokemiske fasereaktanter i klinisk praksis. Anden undervisning Ulrik Gerdes Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Konsensusmøde om vidensdeling og metodevalideringsprocedurer. CVU Øresund, Bioanalytikeruddannelsen, København Roche Diagnostics, Symposiedag Brug af biokemiskee fasereaktanter i klinisk praksis (30 minutters foredrag).

14 Andre formidlingsaktiviteter Side 14 af 19 Ulrik Gerdes Jydsk Medicinsk Selskab. Mødearrangør:»Ny viden vedrørende diagnostik og behandling af de store sygdomme i reumatologien«, oktober Deltagelse i kurser etc. (input) Danske Bioanalytikere, Odense: Fagligt Forum 2007 Birgit Poulsen Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Viborg: Sundhedskartellets lønmodel - og lokal løndannelse Bente Vestergård Danske bioanalytikere, Vejle: Lederforum Bente Vestergård Roche A/S, Århus: Accuchek Inform Bente Vestergård, Gitte Frost Sysmex A/S, Horsens: Brugermøde Annette Meyer Nielsen, Bente Vestergård Danske bioanalytikere, København: Fagligt Udvalg vedr. Medikamentanalyser Birgit Poulsen Waters, Århus: Kursus i HPLC fejlfinding Bodil Feggerslev Schmidt, Jette Birk Larsen, Birgit Poulsen, Gitte Frost CSC Danmark A/S, Århus: LABKA II kursus Bente Vestergård, Gitte Frost, Jørgen Hasselstrøm Roche A/S, Vejle: Decentral glucosemåling Gitte Frost Region Midtjylland, Århus: Arbejdsmiljøkursus for ansatte i rengøringsog servicebranchen Sonja Christensen DEKS, Odense: Brugermøde Birgit Poulsen, Gitte Frost, Ulrik Gerdes, Aase Sejr Gothelf Roche A/S, Vejle: Symposiedag Bente Vestergård, Ulrik Gerdes Region Midtjylland, Psykiatri og Social, Risskov: Temadag for Arbejdsmiljøorganisationen Anitta Pedersen, Bente Vestergård Teknologisk Institut, Århus: Kursus i HPLC Anitta Pedersen, Jette Birk Larsen Ortho Diagnostics, Risskov: Teknikerkursus på Vitros 250 Anitta Pedersen, Birgit Poulsen, Marianne Bryder Jensen ILS Laboratories, Scandinavia, Risskov: Teknikerkursus på Konelab 30 Anitta Pedersen, Bente Vestergård, Birgit Poulsen, Jørgen Hasselstrøm Supware A/S, København: HPLC og UPLC Seminar Bodil Feggerslev Schmidt, Jørgen Hasselstrøm, Aase Sejr Gothelf Waters, Århus: Method Developement and Validation Seminar Aase Sejr Gothelf Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle: Organisation, Administration og Ledelse (UU2) Aase Sejr Gothelf

15 Forskning & Udvikling Igangværende og afsluttede projekter Side 15 af 19 Interne projekter på Projekterne har overvejende karakter af udvikling, snarere end forskning i traditionel forstand, og er iværksat med henblik på at kunne ratio- ydelserne. nalisere og udvide laboratoriedriften indenfor vores kerneområder, samt at kunne øge kvaliteten af Projekterne er bl.a. baserede på en løbende monitorering af udviklingen i ordinationerne (salget) af diverse antidepressiva og antipsykotika, og udviklingen i forbrugsmønsteret af misbrugsstoffer i Danmark. Vedrørende misbrugsstoffer er vi fx opmærksomme på, at der i et stigende omfang og i mange forskellige sammenhænge anvendes såkaldte hurtig-tests (stix), og at der derfor vil være et voksende behov for at kunne få udført konfirmatoriske analyser i et akkrediteret laboratorium. Opsætning af en HPLC-analysemetode til måling af P-Carbohydratdeficient transferrin (CDT). Opsætning af en massespektrometrisk analyse til kvantitativ bestemmelse af tetrahydrocannabinol (THC) i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening, samt i forbindelse med monitorering af patienter i afvænningsbehandling. Opsætning af en massespektrometrisk analyse til kvantitativ bestemmelse af benzoylegconin (BE) i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening for kokain. Opsætning af en massespektrometrisk analyse til kvantitativ bestem- analyse til specifikke og melse af metadon i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening. Opsætning af en massespektrometrisk kvantitative bestemmelse af en række benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende stoffer i urin. Analysen skal anvendes som konfirmatorisk analyse efter en positiv screening for benzodiazepiner, og som primær undersøgelse ved mistanke om misbrug af benzodiazepin-lignende medikamenter. Opsætning af en massespektrometrisk analyse til måling af P-Paliperidon (hydroxy-risperidon) i serum. Opsætning af en automatiseret immunkemisk metode til måling af buprenorfin i urin. Evaluering af kommercielle hurtigtests (stix) til påvisning af misbrugsstoffer i urin. Samarbejdsprojekter indenfor Center for Psykiatrisk Forskning har nogle avancerede analysemetoder, især massespektrometri, som er velegnede til brug i grundforskning. Vi indgik i 2007 i dette projekt: Kvantificering af monoaminer i mikrodialysat (samarbejde med overlæge, ph.d. Gregers Wegner). V i har også kompetencer, som kan anvendes i projekter til afklaring af årsagerne til den overdødelighed blandt psykiatriske patienter, som er kommet i søgelyset de seneste år. Vi indgik i 2007 i dette projekt: Klinisk biokemisk evaluering af patienterne på en institution for svært psykisk syge (samarbejde med overlæge, ph.d. Elizabeth Tehrani; professor, overlæge, dr.med. Poul Videbech).

16 Side 16 af 19 Afhandlinger Ph. d. afhandling: Kemiker, cand.agro. Jørgen Hasselstrøm. Metabolism and therapeutic drug monitoring of quetiapine. Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov (hovedvejleder: Professor, dr.med. Kristian Linnet). Videnskabelige artikler Nielsen KM, Foldspang A, Larsen ML, Gerdes LU, Rasmussen S, Faergeman O. Estimating the incidence of the acute coronary syndrome: data from a Danish cohort of persons. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14(5): Præsentationer på videnskabelige møder Gerdes LU. En oversigt over biokemiske variable med relation til nyrer og nyrefunktion. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle Hasselstrøm J. LC-MS-MS. Center for Psykiatrisk Forskning, København: Årsmøde København-Århus samarbejdet om Neuropsykiatrisk Forskning. Hasselstrøm J, Gerdes LU.Therapeutic drug monitoring of duloxetine: LC- Congress of Therapeutic Drug Monitoring & MS-MS method development and serum concentrations in psychiatric patients. 10th International C linical Toxicology. Nice Publiceret i Therapeutic drug monitoring; 2007; 29(4). Andre publikationer Gerdes LU, Hilsted L, Jørgensen HJ. Akkreditering af klinisk biokemiske afdelinger (statusartikel for Dansk Selskab for Klinisk Biokemi). Ugeskr Læger 2007; 169: Brandslund I, Poulsen JH, Petersen PH, Pedersen ML, Gerdes LU, Plum I. Ens referenceintervaller og harmoniserede resultater indenfor klinisk biokemi i de nordiske lande der er lys forude (Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Udvalg vedrørende Kvalitetssikring i Klinisk Biokemi). Ugeskr Læger 2007; 169: Gerdes LU. Klinisk Biokemi og Internettet. Klinisk Biokemi i Norden 2007; 19: 4. Gerdes LU. Medikamentanalyser i Danmark. DSKB-Nyt 2007; Oktober: Gerdes LU. Håndtering af større datasæt i Excel. DSKB-Nyt 2007; December: (og 2008; Marts: 23 24). Opgaver i eksterne projekter Listen omfatter også projekter med tilknytning til Center for Psykiatrisk Forskning, men hvor Klinisk Biokemiske Laboratorium kun bidrager med prøvetagning, analysearbejde etc. Projekt #8; Gendep projektet; Center for Psykiatrisk Forskning; Almenpsykiatrisk Afdeling Nord, Risskov; 100 patientkontakter (afsluttet ). Projekt #12; Klinisk projekt; Distriktspsykiatrisk Center Århus Syd og Janssen- Cilag; 1 kontakt med blodprøvetagning og forsendelse (afsluttet ). Projekt #15; Udredning af patienter med depression; Center for Psykiatrisk Forskning; 8 blodprøvetagninger m.m.. Projekt #17; Serotonin 5 HT2A receptorfunktion; CNX-Glostrup; 5 P-Quetiapin analyser (afsluttet ). Projekt #18; AGENDA (escitalopram); Psykiatrisk Klinik, Rigshospitalet; 15 personer har fået foretaget blodprøvetagning og analysering af P-Escitalopram. Projekt #20; PEÅ, Sertindol; Aalborg Psykiatriske Sygehus, Århus Universitetshospital; 5 kontakter med blodprøvetagning og forsendelse.

17 Deltagelse i videnskabelige kongresser og møder Side 17 af 19 Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Vejle: Halvårsmøde om utilsigtede hændelser og nyrefunktion Annette Meyer Nielsen, Bente Vestergård, Birgit Poulsen, Ulrik Gerdes IATDMCT, Nice: 10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology Jørgen Hasselstrøm Center for Psykiatrisk Forskning, København: Årsmøde København-Århus samarbejdet om Neuropsykiatrisk Forskning Bodil Feggerslev Schmidt, Jørgen Hasselstrøm, Ulrik Gerdes Århus Universitetshospital, Risskov, Århus: Psykiatriens Forskningsdag Jørgen Hasselstrøm, Ulrik Gerdes, Aase Sejr Gothelf Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, Århus: Den 8. Danske Kongres i Klinisk Biokemi Ulrik Gerdes, Aase Sejr Gothelf Faglige opgaver Redaktionsarbejde Ulrik Gerdes Medlem af redaktionsgruppen for Klinisk 2007). Deltagelse i råd, nævn, udvalg og netværk Biokemi i Norden (afsluttet i Ulrik Gerdes Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlem af selskabets videnskabelige udvalg for kvalitetssikring. Lægeforeningen. Medlem af Lægeforeningens indre It-Netvæk. Jydsk Medicinsk Selskab. Medlem af bestyrelsen. Region Midtjylland. Specialerådet for Klinisk Biokemi. Dansk Selskab for Klinisk Biokemi. Medlem af bestyrelsen (afsluttet i 2007). Lægeforeningen. Fagligt Udvalg vedrørende Almen Praksis. Medlem af Laboratorieudvalget Vedrørende Kvalitetssikring (afsluttet i 2007).

18 Side 18 af 19 Appendices Appendiks A Produktion af medikamentanalyser Analyse Ændring P-Amitriptylin % P-Aripiprazol % P-Citalopram % P-Clomipramin % P-Clozapin % P-Duloxetin 54 P-Escitalopram % P-Fluoxetin % P-Haloperidol 16 P-Imipramin % P-Lithium % P-Mirtazapin % P-Nortriptylin % P-Olanzapin % P-Perfenazin % P-Quetiapin % P-Risperidon % P-Sertralin % P-Venlafaxin % P-Ziprasidon % P-Zuclopenthixol % P-CDT % Analyser i alt % Appendiks B Produktion af analyser for misbrugsstoffer. Analysekode Immunkemisk screening Massespektrometri (konfirmatorisk) 2007 U-Amfetamin U-Benzodiazepiner U-Buprenorfin U-Cannabis U-Kokain (metabolit) U-Kodein U-Efedrin U-Ketobemidon U-Kath U-MDA (Ecstasy) 1 1 U-MDEA (Ecstasy) U-MDMA (Ecstasy) U-Metadon U-Metamfetamin U-Morfin U-Tramadol Analyser i alt

19 Side 19 af 19 38B130BAppendiks C Produktion af almene ydelser og biokemiske analyser fordelt på forskellige grupper. Ydelse Ændring Pt-Elektrokardiografi % Hæmatologi B-Hæmoglobin % B-Leukocytter % B-Leukocyttyper % B-Erytrocytter % B-Erytrocyt (EVF; hæmatokrit) % Ery(B)-Erytrocyt (MCV; EMV) % Ery(B)-Hemoglobin (MCHC; EHBC) % B-Trombocytter % Inflammation & infektion B-Sedimentationsreaktion % P-C-reaktivt protein % Diabetes diagnostik P(fPt)-Glukose (diagnostik) % P-Glukose % Levertal P-Alanin-aminotransferase (ALAT) % P-Basisk fosfatase % P-Bilirubiner % P-Koagulationsfaktorer (II,VII,X)(DIAG; "PP") % P-gamma-Glutamyltransferase % P-Aspartat-aminotransferase (ASAT) % Nyrefunktion og væsketal P-Creatinin % P-Natrium % P-Kalium % P-Albumin % P-Calcium, (total) % P(vB)-Carbondioxid, total % Nyrer-Creatinin-clearance % Pt(U)-Creatinin (døgnudskillelse) 1 0 Kontrol af antikoagulationsbehandling P-Koagulationsfaktorer(II,VII,X) (INR, AK-kontrol) % Graviditetstests U-Choriongonadotropin (Graviditetstest) % Urinundersøgelser U-Bakterier (nitrit; Stix) % U-Leukocytter (Stix) % U-Protein (Stix) % U-Glukose (Stix) % U-Creatinin % U-Acetoacetat (Stix) % U-Erythrocytter (Stix) % U-pH (Stix) % U-Sediment (mikroskopi) % Diverse analyser % Blodprøver til videnskabelige projekter % Ydelser i alt %

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning 2006. Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 15 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Skovagervej 2 8240 Risskov

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov

Klinisk Biokemisk Laboratorium. Årsberetning Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Århus Universitetshospital Risskov Side 2 af 13 Center for Psykiatrisk Grundforskning Psykiatrisk Hospital i Århus Skovagervej 2 8240

Læs mere

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på

$ % Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på ! ""# $ % $ &'% Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem fælles akutte modtagelser på Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg

Læs mere

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt

Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Klinisk biokemi frem mod 2020 Fremtiden er begyndt Udvalgte emner Siemens Healthcare Diagnostics ApS Snoghøj 16-11-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital

Læs mere

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring

Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Udvikling over tid af referenceområder for antipsykotika - Resultater og overvejelser fra intern kvalitetssikring Jesper Revsholm Læge Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Kvalitetssikringsprojektet

Læs mere

DSKB efterårsmøde 6. november 2015

DSKB efterårsmøde 6. november 2015 DSKB efterårsmøde 6. november 2015 Søren Ladefoged overlæge, dr.med. ph.d. Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering Rekommandationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri

Læs mere

Referenceintervaller

Referenceintervaller Referenceintervaller Før, nu og i fremtiden KBI :: CER DEKS Brugermøde 08-09-2010 Ulrik Gerdes Overlæge, dr.med. Klinisk Biokemisk Laboratorium Århus Universitetshospital Risskov 1 Anbefalet litteratur

Læs mere

UDANNELSESUDVALG 2 UU2

UDANNELSESUDVALG 2 UU2 UDANNELSESUDVALG 2 UU2 Peter H. Nissen Biokemiker Blodprøver og Biokemi Aarhus Universitetshospital Hvad er UU2? Uddannelsesudvalg for hospitalsansatte biokemikere Kommisorium Udvalget skal overveje og

Læs mere

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden?

Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? Validering af kliniske biokemiske analyser Forenklinger og fælles fodslag i fremtiden? CVU Øresund Bioanalytikeruddannelsen København 29-11-2007 Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium

Læs mere

Klinisk Biokemisk Laboratorium

Klinisk Biokemisk Laboratorium Klinisk Biokemisk Laboratorium www.labrisskov.dk Generel vejledning Version 4 2010 Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov Generel vejledning Dokumentnr. D040.01 Version 004

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2014

Nordjysk Praksisdag 2014 Nordjysk Praksisdag 2014 - Skæve laboratorieværdier Case En 55 årig kvinde som er træt, kommer i klinikken til en screening Lidt kataralsk, lidt hoste, føler sig lidt varm men har ikke haft feber Får ingen

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD

T002.01 Procedureblad.doc KBL, ÅUH Risskov PROCEDUREBLAD PROCEDUREBLAD Dokumentnr.: T002.01 Version: 011 Antal kopier: 1 Dato for ikrafttrædelse: 22-04-2010 Bilag 0 Placering: Dokumentansvarlig : Aase Sejr Gothelf Arkivskab, læsekopi, hjemmesiden Dato Signatur

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT

GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT GLO KLINISK BIOKEMISK AFDELINGS YDELSER - VIP DOKUMENT 1. MÅLGRUPPER OG ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1.1 Analyser og undersøgelser... 2 1.1.1 Prioritering og svartider... 2 1.1.2 Rekvirering... 3 1.1.3 Blodprøvetagning

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2

OM VORES VISIONER... 2 STRATEGISKE OMRÅDER... 2 SAMARBEJDE MED ANDRE SPECIALER... 2 FORSKNING OG UDVIKLING... 2 Understøtte specialet ved at tiltrække, fastholde og udvikle de dygtigste og de mest kreative medarbejdere Arbejde for at klinisk biokemi bliver et stadigt voksende speciale med stigende indflydelse i

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Modul 11 Klinisk modul

Modul 11 Klinisk modul Valgfrit modul I modul 11 vælger den studerende ét af følgende kliniske specialer: - Klinisk biokemi - Klinisk fysiologi og nuklearmedicin - Klinisk immunologi - Klinisk mikrobiologi - Klinisk neurofysiologi

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Det rette team betaler sig

Det rette team betaler sig Det rette team betaler sig Ifølge en optælling, foretaget af Praktiserende Lægers Organisation, var der pr. maj 2017 5149 personer ansat som hjælpepersonale i praksissektoren. Heraf 230 bioanalytikere.

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium

D002.01 Kvalitetshåndbog.docx Klinisk Biokemisk Laboratorium Kvalitetshåndbog Dokumentnummer = D002.01 :: Version = 13:: Dato for ikrafttrædelse = 18-06-2010 Antal kopier = 3 :: Bilag = 0 Placering = Arkivskab, læsekopi, rum 0.10, 0.57 Dokumentansvarlig (dato og

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Klinisk farmakologisk afdeling

Klinisk farmakologisk afdeling Klinisk farmakologisk afdeling Bispebjerg Hospital 2010/11 Ledende overlæge, ph.d. Hanne R Christensen Organisering 1 afdeling i Region Hovedstaden på to matrikler BBH og RH 1 leder og 1 afsnitsledelse

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM

Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Høringssvar vedrørende sparekataloget i Region Midt: Spar1519 Forretningsudvalget for det Tværfaglige Specialeråd i Børne- og Ungdomspsykiatri i RM Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri har nationalt

Læs mere

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller

Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Ny viden om hvordan depressionsmedicin bindes i hjernens nerveceller Med ny præcision kortlægger Århus-forskere hvordan depressionsmedicin virker. Opdagelserne giver håb om at udvikle forbedret depressionsmedicin

Læs mere

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken)

MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 16-09-2015 MR Scanning Aalborg (MR Scanning Aarhus og MR Scanning Parken) Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 29-04-2015

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie

Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Deltagerinformation Forsøgets titel: Koagulationsprofil hos patienter som opereres for lungekræft - et randomiseret, kontrolleret studie Vi vil spørge, om De vil deltage i et videnskabeligt forsøg, der

Læs mere

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D.

Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet. Professor, forløbschef, Ph.D. Hvilken effekt har akkreditering haft på det daglige arbejde? Afdelingsledelsesperspektivet Professor, forløbschef, Ph.D. Jan Mainz Jan Mainz Professor i kvalitetsudvikling ved SDU Adjungeret professor

Læs mere

Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri

Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri Speciallæge Børne- og Ungdomspsykiatri Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk Bliv speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri FORDI speciallægerne indenfor psykiatri gør en forskel for meget syge mennesker,

Læs mere

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN

MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN MEDICINGENNEMGANG OG HØJRISIKOMEDICIN Medicingennemgang og højrisikomedicin Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obel-ske Familiefond og Dansk

Læs mere

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV

UNDERVISNING AF MEDICINSTUDERENDE FORÅR 2014 AUDITORIET I RISSKOV INTRODUKTIONSFORELÆSNINGER KL. 8.00 09.45 28 01 2014 Raben Rosenberg Introduktion til psykiatriundervisningen og til psykiatrifaget Basal psykopatologi. Opbygning af den psykiatriske journal 30 01 2014

Læs mere

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold:

NYHEDSBREV. Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Hvad skal der ske i 2015? Indhold: JANUAR 2015 ÅRGANG 4 NYHEDSBREV 1 Indhold: Dansk Patientsikkerhedsdatabase Hvad skal der ske i 2015? Opgørelser fra 2014 Udmeldinger siden sidst Om Læringsenheden Hvad skal der ske i 2015? Patientombuddets

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2013 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2013 > Sæsonplan for forår 2013 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 20.00 Klinikchef, professor, overlæge, dr.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Velkommen til Konference om ADHD. 21. november 2016

Velkommen til Konference om ADHD. 21. november 2016 Velkommen til Konference om ADHD 21. november 2016 ADHD Hyppig tilstand 2-3% af børn / 1-2% af voksne (ICD-10) 20-25% af alle henvisninger til BUP Mange voksne henvises Voldsom stigning (nu stagneret)

Læs mere

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2

Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011. 1. Opsætning af computer på netværket... 2 Brugervejledning til forskernetværket ved Klinisk Institut. 02-09-2011 Gælder for MAC 1. Opsætning af computer på netværket.... 2 2. Tilslutning til serverne ved Klinisk Institut.... 3 3. Installation

Læs mere

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse

Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker med sindslidelse Møde i arbejdsgruppe vedr. fælles strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme blandt mennesker med en sindslidelse. Fredericia d. 25.1.2012 Overdødelighed af livsstilssygdomme blandt mennesker

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium

Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Udbud af Automatiseret 24-7 laboratorium Klinisk Biokemisk Afdeling i Det Nye Universitetshospital (DNU) Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), Aarhus Universitetshospital (AUH) tager nye lokaler på Det Nye

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Har I overvejet en bioanalytiker?

Har I overvejet en bioanalytiker? Har I overvejet en bioanalytiker? Forside Kirsten Sønder; er som bioanalytiker ansat som eneste praksismedarbejder i solopraksis i Højbjerg. Har uddannet sig særligt til opfølgende samtaler og årskontroller

Læs mere

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO Datablade.doc Bispebjerg Hospital / Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DATABLADE Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-06-18 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE... 2 4.1

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5

Diakonissestiftelsens Hospice KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 KIG Kliniske interessegrupper Revideret af HM/RN: marts 2010 Side 1 af 5 Indledning: Med udgangspunkt i kursuspolitikken og tilstrækkelige ressourcer ønsker vi at stimulere det værdifulde udviklingsarbejde,

Læs mere

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU

Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatrien Klinisk basisuddannelse KBU Psykiatri og Social www.skarpehjerner.dk En KBU-stilling i psykiatrien i Region Midtjylland tilbyder Indblik i et speciale med høj faglighed, kvalitet og evidens

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum Møde den: 17. december 2013 Mødelokale 146, bygning 1410 Møde i Institutforum REFERAT Til stede: Michael Steinicke, Søren H. Mørup, Mette Neville, Henrik Skovgaard-Pedersen, Bente Schandorff Hansen, Cita

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018

Øjenlægernes Hus. Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 14-10-2015 Øjenlægernes Hus Standardsæt for Sygehuse Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 25-02-2015 Gyldig til: 21-04-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002200 Afdelingsnavn Klinisk Farmakologisk afsnit Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 35 Kommissorium for Midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere