Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014"

Transkript

1 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni

2 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder og initiativer: Det fysiske miljø Kommunikation og markedsføring Et samlet oplevelseskoncept Overnatningskapacitet Organisering, forankring og implementering Møn i dag baggrundsanalyse af styrker, svagheder og potentialer Bilag Fotokreditering

3 BAGGRUND OG FORMÅL BAGGRUND Kystdestination Møns Klint deltager i et landsdækkende udviklingsprojekt om udvikling af 20 særlige feriesteder i kystturismen i Danmark, koordineret af Videncenter for Kystturisme. Projektet blev igangsat i efteråret 2012 og løber frem til udgangen af Styregruppen for Kystdestination Møns Klint er bredt sammensat af både kommunale og private turismeaktører, og gruppen har fra projektets begyndelse haft fokus på, at der skulle udvikles en ambitiøs plan for vækst i turismen på Møn. Det fokus har udmøntet sig i et lige så ambitiøst mål, nemlig en fordobling af turismeomsætningen fra 2012 til FORMÅL Nærværende potentialeplan udstikker en retning for, hvordan det ambitiøse mål om en fordobling af turismeomsætningen kan nås. Potentialeplanen beskriver en klar vision og identitet for Kystdestination Møns Klint, som turismeaktørerne kan samles om, og som kan kommunikeres til relevante målgrupper. Potentialeplanen udpeger også fire indsatsområder samt bud på konkrete initiativer under disse. De her beskrevne initiativer er ikke udtømmende, men skal ses som en række små og store åbningstræk, der kan kickstarte vækst- og innovationsprocessen. Potentialeplanens indsatsområder og initiativer fokuserer i første omgang primært på Østmøn og Møns Klint som det turismemæssige fyrtårn, der skal gå forrest i realiseringen af visionen og sætte den nødvendige udvikling i gang. På sigt er det planen at inddrage hele Møn i den fælles potentialeplan, for at nå det ønskede vækstmål. 3

4 METODE DET FYSISKE MILJØ METODE Potentialeplanen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv, på baggrund af en stedsansanalyse af Østmøns styrker, svagheder og potentialer. Natur Byer Havne Med stedsans er vi interesserede i stedets særlige kvaliteter i både fysisk, social og kulturel forstand. I stedsansanalysen af Kystdestination Møns Klint har vi via kortlægning, besøg, interviews og gennemgang af eksisterende analyser m.m. undersøgt: Turismeaktører Eksperter Ildsjæle Historie Stemning Identitet Det fysiske miljø, der kendetegner Møn kyst, natur, kulturlandskab, havne, byer, bygningsarv og andre fysiske træk. De sociale ressourcer, som eksisterer i Møns turismemiljø i kraft af turismeaktører, eksperter, planlæggere, ildsjæle og andre centrale, lokale aktører. Det immaterielle miljø, som gør Møn til noget helt særligt øens historie og fortællinger, samt den stemning, identitet og selvforståelse, der præger øen. Undervejs har styregruppen og et eksternt ekspertpanel været inddraget i udviklingen af potentialeplanen på en heldagsworkshop afholdt på Møn. Modellen viser, hvordan der er tale om en analytisk skelnen mellem de tre dele af stedsansstrategien. Der arbejdes reelt samtidig med og på tværs af delene i en samlet strategi. 4

5 SAMMENFATNING Sammenfatning af potentialeplan for Kystdestination Møns Klint Mål. Det langsigtede mål for Kystdestination Møns Klint er, at Møns turismeomsætning skal være fordoblet fra 440 mio. kr. i 2012 til 880 mio. kr. i Vision. Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks Vildeste Natur er visionen for Møns fremtidige udvikling, og beskriver Møns fremtidige identitet. Møn skal realisere sit stærkeste stedbundne potentiale; den vilde, uberørte, anderledes natur med Møns Klint som det ikoniske udgangspunkt. Møn skal dyrke alle de mange aspekter af betydningen vild natur, som øen har at byde på fra oplevelser over læring til indlevelse. Møns natur kan give vilde oplevelser både for krop og sjæl. Her bliver man udfordret og løftet op. Her mærker man storheden og hører stilheden. Og her finder man tilbage, til da Danmark blev født og til sig selv. Styrende principper. Visionen er konkretiseret i tre styrende principper, som skal fungere som det strategiske udgangspunkt for at tiltrække flere turister til Møn. De tre styrende principper er: Skab mulighed for fysisk vilde oplevelser i naturen. Fortæl historien om, at her blev Danmark født. Skab mulighed for at dyrke roen, stilheden og fordybelsen. Fire indsatsområder. Visionen for Kystdestination Møns Klint skal realiseres med udgangspunkt i fire indsatsområder med tilhørende konkrete initiativer. Indsatsområderne er udvalgt, fordi det vurderes, at der inden for disse fire områder er brug for at gøre en særlig indsats, hvis Møns turismeomsætning skal fordobles frem mod Indsatsområderne er: Det fysiske miljø: Møn har brug for at styrke det fysiske miljø via oprydning, forskønnelse og bedre forbindelser, samt udnytte potentialerne i natur og landskab bedre. Kommunikation & markedsføring: Der skal gøres en indsats for at kommunikere Møn som en samlet destination, med udgangspunkt i en fælles brandplatform, indgangsportal og med målrettede kampagner. Oplevelseskoncept: Der bør udvikles et samlet oplevelseskoncept for Møn. Konceptet skal fokusere på at uddanne turismeaktørerne på Østmøn i at samarbejde om at udvikle nye, innovative oplevelser med udgangspunkt i den ny strategi og vision. Overnatningskapacitet: Møn skal satse på bedre kvalitet og kommunikation af den eksisterende overnatningskapacitet hos øens mange Bed & Breakfasts. Desuden er der behov for at øge overnatningskapaciteten med fokus på at trække flere gæster til i sommersæsonen. 5

6 Strategi Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper

7 STRATEGI // VISION Vision Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks Vildeste Natur er visionen for Møns fremtidige udvikling. Møn skal realisere sit stærkeste stedbundne potentiale; den vilde, uberørte, anderledes natur med Møns Klint som det ikoniske udgangspunkt. Møn skal dyrke alle de mange aspekter af betydningen vild natur, som øen har at byde på. Møns natur kan give vilde oplevelser både for krop og sjæl. Her bliver man udfordret og løftet op. Her mærker man storheden og hører stilheden. Og her finder man tilbage, til da Danmark blev født og til sig selv. Her falder livets brikker på plads. Herunder foldes visionen ud i syv værdisætninger, der beskriver Møn som stedet med Danmarks Vildeste Natur. De syv værdier spænder fra OPLEVELSE til INDLEVELSE. Bjergtagende smukt Finde tilbage Livets brikker falder på plads Ekstrem og grænserykkende Sublime oplevelser for krop og sjæl Oprindelig og uberørt Ro og stilhed OPLEVELSE INDLEVELSE 7

8 STRATEGI // STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Fra vision og værdier til tre styrende principper De tre styrende principper nedenfor skal fungere som det strategiske udgangspunkt for at tiltrække flere og nye turister til Møn. Hvert princip knytter sig til en særlig turisttype. Når der kommunikeres til disse typer, er det vigtigt at ramme den særlige tone-of-voice i hvert af de tre principper. På de næste to sider præsenteres en model over den samlede strategi for Kystdestination Møns Klint. Modellen kobler vision, mål og styrende principper med fire konkrete indsatsområder med tilhørende initiativer. Indsatsområderne er udvalgt, fordi det på baggrund af analysen vurderes, at der inden for de fire områder er brug for at gøre en særlig indsats, hvis Møns turismeomsætning skal fordobles frem mod Indsatsområderne er dermed en form for problemfelter, som skal udvikles i overensstemmelse med den overordnede vision. OPLEVELSER LÆRING INDLEVELSE SKAB MULIGHED FOR FYSISK VILDE OPLEVELSER I NATUREN FORTÆL HISTORIEN OM, AT HER BLEV DANMARK FØDT SKAB MULIGHED FOR AT DYRKE ROEN, STILHEDEN OG FORDYBELSEN Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der udfordrer dig fysisk. Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der gør dig klogere. Danmarks Vildeste Natur byder på indlevelse. Stikord: Spænding Grænser Udholdenhed Stikord: Geologi og kulturhistorie er for vildt Hands-on Inddragelse Stikord: Indlevelse frem for oplevelse Indtryk frem for udtryk Berørt af det uberørte Turisttype: Turister i alle aldersgrupper, der via fysisk krævende friluftslivsaktiviteter i naturskønne omgivelser søger spænding, udfordringer og at få rykket grænser. Turisttype: Børnefamilier fra Købehavn eller andre større byer, som gerne vil kombinere leg og læring i en oplevelse, der gør dem klogere. Desuden SIT-turister med interesse for Møns flora, fauna, historie og geologi. Turisttype: Voksne par uden (hjemmeboende) børn fra større byer, der har brug for rekreation og at komme ned i gear. Kan også være børnefamilier, der er til strandtur og andre selvorganiserede (non-)aktiviteter. 8 De tre turisttyper beskrevet her kan for så vidt genfindes i hver af de tre Conzoom-målgrupper, som Exometrics turismepotentialeanalyse anbefaler Møn at satse på (se side 12-13).

9 STRATEGI // MODEL OVER STRATEGI - I Model over den samlede strategi for Kystdestination Møn Klint Vision Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks Vildeste Natur Mål Fordobling af 2012-turismeomsætning i 2022 Tre styrende principper SKAB MULIGHED FOR FYSISK VILDE OPLEVELSER I NATUREN Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der udfordrer dig fysisk. FORTÆL HISTORIEN OM, AT HER BLEV DANMARK FØDT Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der gør dig klogere. SKAB MULIGHED FOR AT DYRKE ROEN, STILHEDEN OG FORDYBELSEN Danmarks Vildeste Natur byder på indlevelse. Fire konkrete indsatsområder: DET FYSISKE MILJØ KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING OPLEVELSESKONCEPT OVERNATNINGS- KAPACITET Møns fysiske miljø skal opgraderes. Fokuser på at skabe bedre fysiske forbindelser mellem attraktioner, ryd op og forskøn i landsbyer og havne og træk herlighedsværdierne fra det omkringliggende landskab ind i landsbyerne. Der skal gøres en indsats for at kommunikere Møn som en samlet destination. Det skal ske med udgangspunkt i en fælles brandplatform, en fælles indgangsportal og med målrettede kampagner. Der skal udvikles et samlet oplevelseskoncept for (i første omgang) Østmøn. Konceptet skal fokusere på at uddanne turismeaktørerne på Østmøn i at samarbejde om at udvikle nye, innovative oplevelser med udgangspunkt i den ny strategi og vision. For at nå det ønskede mål om en fordoblet turismeomsætning i 2022, skal Møns overnatningskapacitet udvides med en ny og tiltrækkende overnatningsform. 9

10 STRATEGI // MODEL OVER STRATEGI - II Under hver af de fire indsatsområder foldes konkrete initiativer ud DET FYSISKE MILJØ KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING OPLEVELSESKONCEPT OVERNATNINGS- KAPACITET INITIATIVER INITIATIVER INITIATIVER INITIATIVER Kyststien Pontonbro ved Store Klint Klintholm Havn som turistattraktion Landsbyforskønnelse Borre Sø En fælles brandplatform for Møn En fælles hjemmeside for Møn Kampagne Møns Klint Dark Sky Park Møns Klint Academy Oplevelsesruter Cykelruter Nyord Bedre B&Bs Nyt feriecenter Initiativerne under hver af de fire indsatsområder er beskrevet i detaljer i afsnittet Indsatsområder side 15ff. 10

11 STRATEGI // MÅLGRUPPER Møn skal satse på at tiltrække tre typer af turister For at nå potentialeplanens mål om fordobling af turismeomsætningen, skal Møn satse på at tiltrække: Flere dagsturisterne også i skuldersæsonerne. Flere overnattende i sommersæsonen. Sommerhusejere, som skal komme en ekstra uge om året. 11

12 STRATEGI // MÅLGRUPPER Møn skal prioritere at tiltrække målgruppen Fællesskab, Storbyliv og Boligejere med overskud Møn skal have fat i de store målgrupper Med udgangspunkt i Conzooms otte hovedmålgrupper i Danmark* har Møn i dag mindre godt fat i de store målgrupper Boligejere med overskud og Fællesskab. Der er derfor et potentiale i at satse strategisk på at tiltrække flere fra disse målgrupper. Målgrupper DAGSUDFLUGTER WEEKENDTURE FERIER Fællesskab (E) Målgruppen udgøres af forskellige boliggrupper i parcelhuse, lejligheder og række- og kædehuse i både større byområder og provinsen. Fælles for gruppen er, at man søger fællesskabet og er bosat på et mindre areal. Fællesskab (E) [Se foregående beskrivelse] Fællesskab (E) [Se foregående beskrivelse] Hovedstadsområdet Storbyliv (F) Gruppen spænder bredt fra nyetableret familier i og omkring de største byer, over mere etableret familier godt i gang med job og familie, til ældre husstande med enlige voksne eller singler i leje eller andelsboliger. København de yngre Hovedstadsområdet Boligejere med overskud (A) Gruppen udgør relative velhavende familier. De yngre sidder i gode stillinger, mens den ældre er pensionister med stor friværdi. DESUDEN: Storbyliv (F) Forstæder bl.a. København Hovedstadsområdet Boligejere med overskud (A) [Se foregående beskrivelse] Forstæder bl.a. København *Se Exometrics turismepotentialeanalyse af Møn fra april 2014 for en beskrivelse af de otte Conzoom-målgrupper. Se bilag 2 for en gennemgang af, hvordan de forskellige Conzoommålgrupper i dag fordeler sig på hhv. dagsudflugter, weekendture og ferier. Kilde: Exometric, Turismepotentialeanalyse Møn, april 2014.

13 STRATEGI // MÅLGRUPPER Tiltræk udvalgte målgrupper i henholdsvis skuldersæsoner og sommersæson For at nå potentialeplanens mål om en fordobling af turismeomsætningen i 2022, skal initiativerne under indsatsområde 1-3 især bidrage til at øge antallet af gæster i skuldersæsonerne. Det vurderes, at der med en målrettet indsats for at tiltrække flere gæster i skuldersæsonerne, kan nås en forøgelse af omsætningen på 35% (se side 46). Et af initiativerne under indsatsområdet Overnatningskapacitet et nyt feriecenter skal især bidrage til at øge antallet af gæster i sommersæsonen. Det vurderes, at et nyt feriecenter kan bidrage til en forøgelse af omsætningen på yderligere 65% (se side 48). Skemaet på næste side viser, hvilke af de tre målgrupper, der primært og sekundært skal satses på i hhv. skuldersæsoner og sommersæson (med fokus på det ny feriecenter). Fællesskab Boligejere med overskud Storbyliv 13

14 STRATEGI // MÅLGRUPPER Tiltræk udvalgte målgrupper i henholdsvis skuldersæsoner og sommersæson Indsatsområde 1-3: Flere turister i skuldersæsonerne (primært weekendture og dagsudflugter) Indsatsområde 4: Flere turister i sommersæson på nyt feriecenter Målgrupper Fællesskab 60% af målgruppen Fællesskab er singler, der prioriterer samværet med venner. De har friheden til at tage væk i weekenderne, men et moderat forbrug. Korte ophold til en overskuelig pris gerne i sommerhus kan derfor markedsføres til denne gruppe. Fællesskab Både børnefamilier og singler fra Fællesskab prioriterer fællesskab og nærvær behov som et feriecenter kan imødekomme gennem en række aktiviteter og services, der tilbyder både organiseret og spontant samvær. Boligejere med overskud Man vil med fordel kunne bygge videre på det kundegrundlag, som Boligejere med overskud allerede udgør. Til weekendture bør der primært satses på at tiltrække par uden (små) børn eller singler, da de har friheden og overskuddet til at tage væk for en kortere bemærkning, enten på B&B eller i sommerhus. Boligejere med overskud Børnefamilier fra Boligejere med overskud er mere individorienterede end børnefamilierne fra Fællesskab. De er krævende forbrugere med relativt høje kvalitetskrav. De aktive børnefamilier vil blive tiltrukket af et feriecenter med et bredt udbud af udendørs naturoplevelser. Storbyliv Målgruppen Storbyliv er i Møn-sammenhæng præciseret som bestående af de yngre københavnere. For målgruppen er en tur til Møn en kort pause i et hektisk, moderne liv. De stiller relativt høje krav til kvalitet, og relevante overnatningstilbud kunne f.eks. være B&Bs af høj standard. Storbyliv Hvis et feriecenter skal kunne tiltrække denne målgruppe, så vil det kræve en profil, der signalerer mere Comwell Sport Rebild Bakker end Lalandia. Et feriecenter med et koncept a la Comwell Sport Rebild vil også lettere kunne integreres med naturen, i overensstemmelse med visionen. I ovenstående skema forudsættes det, at omsætningen i skuldersæsonerne hovedsageligt vil komme fra weekendture og dagsudflugter. 14

15 Indsatsområder Det fysiske miljø Kommunikation og markedsføring Oplevelseskoncept Overnatningskapacitet

16 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ Det fysiske miljø 16

17 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ INITIATIV KYSTSTIEN INITIATIV PONTONBRO VED STORE KLINT INITIATIV KLINTHOLM HAVN SOM TURISTATTRAKTION INITIATIV LANDSBY- FORSKØNNELSE INITIATIV BORRE SØ Gør naturen tilgængelig og forbind sommerhusområdet i Råbylille med Klintholm Havn og Møn Fyr. På sigt kan stien føres rundt om hele Østmøn og indramme og binde det østmønske resortområde sammen. Anlæg en pontonbro ved Store Klint, der kan bruges som anløbsbro for turbåde fra Klintholm Havn, lystsejlere og krydstogtgæster, badebro og diverse andre maritime aktiviteter, samt muligheden for at opleve Møns Klint fra havsiden. Udvikl Klintholm Havn som turisthavn. Udnyt det store potentiale, der ligger i den kulturhistoriske fortælling om havnens fiskermiljø og skab bedre forbindelse til de strande, der ligger på hver side af havnen. Lad herlighedsværdierne på Møn komme til sin ret i landsbyerne ved at rydde op og forskønne. Vend landsbyerne om mod landskabet og væk fra hovedvejen. Luk vandet ind i Borre Mose, og skab et attraktivt naturområde for både borgere og turister på Møn. Skab rekreative stiforbindelser og opholdssteder i forbindelse med søen. Gangbro, Skive,

18 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ PONTONBRO Pontonbro BESKRIVELSE AF INITIATIVET Frem til begyndelsen af 1950'erne lå der en anløbsbro ved Store Klint, hvor turbådene kunne lægge til. Billederne til højre viser, hvor en ny pontonbro ved Dronningestolen ville kunne anlægges. En ny pontonbro kan benyttes til mange forskellige formål: Turbåde fra Klintholm Havn kan lægge til, så gæster kan stige af og på. Lystsejlere kan bruge pontonbroen som anløbsbro. Krydstogtskibe kan sende deres mindre både med gæster ind til Møns Klint. Pontonbroen kan bruges som badebro, og som centrum for maritime aktiviteter som snorkling, dykning og havkajak. Pontonbroen giver mulighed for at opleve den dramatiske klint fra havsiden. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT Pontonbroen vil kunne knytte aktiviteter i Klintholm Havn sammen med Møns Klint, via turbåden Discovery. Pontonbroen vil desuden kunne føje endnu et oplevelsesmæssigt aspekt til Møns ubestridte turismefyrtårn, idet den giver en unik, simpel og let tilgængelig mulighed for at opleve den dramatiske klint på nye måder. Den illustrerede pontonbro er 75 meter lang og afsluttes i en tværgående konstruktion, der er ca. 10 meter bred. Broen skal transporteres på plads i sommerhalvåret og kan opbevares i Klintholm Havn i vinterhalvåret. 18

19 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KYSTSTIEN Kyststien BESKRIVELSE AF INITIATIVET Etabler en gang- og cykelsti/-bro fra Råbylille sommerhusområde over Klintholm Havn til Møns Fyr. Kyststien skal udføres i høj arkitektonisk kvalitet og trækkes gennem ellers svært tilgængelige naturtyper, så den bliver en attraktion i sig selv. Stien trækkes gennem lavvandsområderne Busemarke Mose og den afvandede Råby Sø med stop ved turisthavnen i Klintholm Havn og videre til Klinteskoven med foreløbig afslutning i klitlandskabet ved Møns Fyr. Stien kan herfra fortsættes videre til Store Klint og hele vejen rundt om den østmønske kyst. Forbindelsen rundt om Østmøn kan også styrkes ved at anlægge pontonbroer til lystsejlere og sightseeing-både ved Store Klint. En pontonbro vil også kunne fungere som badebro og som nyt udsigtspunkt til klinten. Hvis der placeres et nyt feriecenter i Hjelm Bugt (se side 47), er det oplagt at lade stien udspringe her. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT Kyststien skal forbinde sommerhusområdet i Råbylille med Klintholm Havn, der igen knyttes tættere til Møns Klint. Kyststien skal også tilgængeliggøre beskyttede og fredede naturområder for turister og borgere på en måde, der overholder fredningsbestemmelserne. Kyststien giver mulighed for at opleve Møns storslåede og vilde natur på tæt hold og i omgivelser, der griber mindst mulig ind i den oprindelige natur. Hvis man formår at indramme hele Østmøn med stiforbindelsen, vil de forbedrede kystforbindelser skabe større sammenhæng i området og være med til at styrke Østmøn som et samlet resortområde. Stien fra Råbylille til Store Klint løber over en strækning på ca. 12 km. 19

20 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KYSTSTIEN CASES Moses bridge, Holland, Trollstigen, Norge EN NY GANGBRO GAV BORGERNE I SKIVE ADGANG TIL FJORDEN Ved Skive Fjord blev et af landets få floddeltaer i år 2006 tilgængeliggjort ved hjælp af en stibro i træ. Stibroen er med sine 300 meter Danmarks længste træbro. ÅRSTAL Indviet 2006 BYGHERRE Skive Kommune Broen blev udbudt i offentlig licitation af Skive kommune, og arbejdet udførtes i perioden mellem 1. august og 1. marts 2006 af hensyn til dyrelivet i området. 20

21 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KLINTHOLM HAVN Klintholm Havn som turistattraktion BESKRIVELSE AF INITIATIVET Klintholm Havn har en rig kulturhistorie og en række fysiske kvaliteter, der kan bygges videre på. Men der skal ryddes op og skabes aktiviteter for turisterne, og der skal fokuseres på at åbne by og havn mod vandet. Havet er byens største potentiale, og det skal trækkes ind i oplevelsen af stedet i langt højere grad, end det er i dag. Hvis det lykkes, har Klintholm Havn potentiale til at blive en turistmæssig perle i Østersøen. BADESTRAND Den østlige del af havnen og området omkring de røde fiskerhytter fortæller om Klintholm Havns historie som fiskerby. Den historie kan trækkes tydeligere frem som en del af turistoplevelsen. Bygningen, der tidligere husede Fiskernes Fællessalg, er i dag lejet ud til Rødvig Skibs-og Bådebyggeri, som har værksted der. Bygningen bruges også af trollingfiskerne til rensning og nedfrysning af fisk samt klublokale. Sørg for, at der også fremadrettet er faciliteter til bådebyggere og trollingfiskere, som er med til at skabe liv og aktivitet i havnen. BADESTRAND Ved pladsen mellem Fiskernes Fællessalg og Thyravej ligger restauranterne Hyttefadet, Portofino og Klintholm Røgeri. Der er behov for at tiltrække restauranter med et højere ambitions- og kvalitetsniveau end de nuværende. Klintholm Havn bør udvide havnefogedfunktionen til også at rumme en funktion som citymanager, med det overordnede ansvar for implementeringen af havnens turismestrategiske udvikling. 21

22 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KLINTHOLM HAVN BESKRIVELSE AF INITIATIVET FORTSAT: KOMBINER SERVICEHAVN OG TURISMEHAVN I ET LEVENDE HAVNEMILJØ En række initiativer skal skabe grobund for en kombineret turisme- og servicehavn for vindmølleparken Kriegers Flak: 1. Anlæg opbevaringshal til servicehavn og genopret de hvide fiskerhytter, der formentlig vil blive revet ned i forbindelse med anlæggelsen af kontorbygninger til servicehavnen, jf. forslag til lokalplan for erhvervsaktiviteter for Klintholm Havn. 2. Anlæg kontorbygninger til servicehavn, jf. forslag til lokalplan for erhvervsaktiviteter for Klintholm Havn. 3. Bevar de historiske, røde fiskerhytter, men flyt dem lidt længere frem mod vejen for at skabe plads til kontorbygninger til servicehavnen. Fiskerhytterne kan genanvendes til nye, turistrettede formål, f.eks. i form af små butikker med salg af kunsthåndværk og andre lokale produkter. 4. Ryd op på pladsen mellem havnen og hovedgaden, så den kan bruges til markedsplads i sommerperioden en slags mini-version af Steges tirsdagsmarkeder. 5. Skab bedre adgang til de fine badestrande, som ligger på hver side af havnen. Strandene skal kommunikeres bedre, end de bliver i dag, der skal være synlig skiltning til dem, og man bør overveje, om der kan skabes en forbindelse gennem den mur på havnen, som lige nu blokerer for den direkte adgang fra havnen til den østlige strand. Arbejd i det hele taget med at åbne by og havn mod vandet. 6. Sikr arbejdsplads til trollingfiskere og bådebyggere. Fiskernes Fællessalg og området omkring skal fortsat være forbeholdt trollingfiskerne og Rødvig Skibs- og bådebyggeri. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT En fysisk og oplevelsesmæssig udvikling af Klintholm Havn som turistattraktion vil sammen med Kyststien skabe en øget turiststrøm til byen. Havnen og strandene vil fungere som naturlige pauser for besøgende på Kyststien (se foregående initiativ). Klintholm Havn kan desuden fungerer som et eksempelprojekt for, hvordan andre havne på øen kan udvikle sig med fokus på kystturisme. 22

23 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ LANDSBYFORSKØNNELSE Landsbyforskønnelse BESKRIVELSE AF INITIATIVET Vordingborg Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsstrategi for forskønnelse af fem landsbyer; Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby. Der er tale om dels en nedrivningsindsats, dels en strategi for forskønnelse af landsbyerne. Fokus er på en prioritering af, hvad der skal bevares/forskønnes, hvad der skal rives ned og hvordan de tomme pladser skal genanvendes. Det anbefales, at landsbyerne vendes om, så de i højere grad orienterer sig mod det omkringliggende landskab i stedet for hovedvejen. Lad de tomme grunde efter nedrivning skabe ramme om rekreative pladser eller haver, der skaber forbindelse til og kig ud over landskabet. Desuden anbefales det at tænke i områdeplanlægning og samarbejde på tværs af landsbyerne. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT Ved at udnytte det omkringliggende landskabs potentiale bliver landsbyerne mere attraktive for de nuværende beboere, der får smuk natur som nabo i stedet for en tom grund eller et nedslidt hus. Samtidig vil en forskønnelse af landsbyerne langs Klintevej give turisterne et mere positivt indtryk af øen. 23

24 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ BORRE SØ Borre Sø BESKRIVELSE AF INITIATIVET Borre Mose bliver i dag afvandet gennem et kanalsystem, som strækker sig helt til Råby. Gennem et ambitiøst naturgenopretningsprojekt kan Borre Mose blive til Borre Sø ved at udjævne jorddigerne langs afvandingskanalerne. Projektet skal understøttes af andre planlægningsgreb. I lignende projekter omkring Filsø og Vildsted Sø (se næste side) har man anlagt stier omkring søen og etableret fugleøer og fugletårne. Jorden, hvor naturprojektet kan realiseres, er privatejet. I Filsø er jorden fondsopkøbt, men en løsning kan også være et kommunalt opkøb af jorden eller man kan foretage mageskifte, hvor ubebyggede arealer byttes. Jorden, hvor naturprojektet skal realiseres, er privatejet. IDÈENS STRATEGISKE EFFEKT At lukke vandet ind i Borre Mose er et tiltag, der i kombination med den anbefalede landsbyforskønnelse vil skabe nye herlighedsværdier og naturoplevelser for borgerne i Borre og på resten af Møn. Borre Sø har desuden potentiale til at blive en mini-attraktion på vej til eller fra Møns Klint, hvor den naturinteresserede turist kan tage en pause i rolige, smukke naturomgivelser. 24

25 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ LANDSBYFORSKØNNELSE / BORRE SØ CASES FILSØ OG VILSTED SØ SOM TO EKSEMPLER PÅ NATURGENOPRETNING Naturgenopretningen af Vilsted Sø og Filsø er begge finansieret af Aage V. Jensen Naturfond. Det er fondens mål er at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre de danske naturværdier, herunder også genetablering af naturområder. Vilsted Sø, Varde Kommune, 2006 Filsø, Vesthimmerland Kommune, 2012 TRE LANDSBYER BLEV ORIENTERET MOD VILDSTED SØ I Vesthimmerland Kommune har landsbyerne Ranum, Overlade og Vildsted udarbejdet en udviklingsplan for området omkring den genetablerede Vilsted Sø. ÅRSTAL 2011 BYGHERRE Vesthimmerland Kommune LAG Jammerbugt Vesthimmerland STØTTET AF Aage V Jensen Fond Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Man fik borgerne til at kortlægge husene, og gennem en fælles nedrivnings- og helhedsstrategi blev alle tre landsbyer vendt mod søen og det omkringliggende landskab, i stedet for den traditionelle orientering mod hovedvejen. 25

26 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING Kommunikation og markedsføring 26

27 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING INITIATIV EN FÆLLES BRANDPLATFORM FOR MØN INITIATIV EN FÆLLES HJEMMESIDE FOR MØN INITIATIV KAMPAGNE FOR MØNS KLINT Der bør udvikles en fælles brandplatform for Kystdestination Møns Klint i form af bl.a. et fælles design. En fælles visuel identitet vil være med til at styrke kommunikationen af Møn som en samlet destination. Der bør udvikles en fælles hjemmeside for Kystdestination Møns Klint, som skal fungere som indgangsportal for destinationen og understøtte turistens oplevelse af Møn som en samlet destination. Udviklingen af en Besøg Møns Klint - kampagne kan styrke Møns Klint som den primære reason-to-go. Kampagnen skal målrettes udvalgte målgrupper og markeder. 27

28 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING EN FÆLLES BRANDPLATFORM En fælles brandplatform for Kystdestination Møns Klint BESKRIVELSE AF INITIATIVET Der udvikles en fælles brandplatform, som rummer en visuel identitet i form af logo og designmanual. Samtidig oversættes vision, værdier og styrende principper for Kystdestination Møns Klint til fælles kommunikationsprincipper og tone-of-voice. Brandplatformen skal i høj grad tænkes sammen med det fælles oplevelseskoncept for Møns Klint, samtidig med, at den skal kunne fungere for hele Møn. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT En fælles brandplatform vil være med til at styrke kommunikationen af Møn som en samlet destination, og vil samtidig understøtte og kommunikere de enkelte turismeaktørers forskellige profiler. 28

29 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING EN FÆLLES HJEMMESIDE En fælles hjemmeside for Møn BESKRIVELSE AF INITIATIVET Det anbefales at udvikle en ny hjemmesiden, der kan fungere som fælles indgangsportal for Kystdestination Møns Klint. Her samles og formidles det store udbud af attraktioner, aktiviteter og overnatningstilbud, som eksisterer på Møn, og her formidles fortællingen om Danmarks Vildeste Natur. Hjemmesiderne for de forskellige attraktioner, aktiviteter og overnatningstilbud kan fungere som konkrete produkthjemmesider, som der linkes til fra den fælles indgangsportal. Velkommen til Kystdestination Møns Klint - Danmarks Vildeste Natur Initiativet er pt. igangsat med Pajor Reklamebureau som rådgiver. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT En fælles indgangsportal kan være med til kommunikere Møn som en samlet destination til turisterne. 29

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Udviklingsplan 2010-2013

Udviklingsplan 2010-2013 CAMPING HYTTER VANDLAND WELLNESS ACTION CAFE BUTIK NATUR Limfjords Camping & Vandland Ålbæk Strandvej 5 DK-7860 Spøttrup Tel.: +45 9756 0250 E-mail: camping@limfjords.dk Internet: www.limfjords.dk Udviklingsplan

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn

Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Ny vandrerute skal binde naturoplevelser sammen på Møn Dramatisk natur i særklasse og et samfund rigt på ildsjæle. Møn har mange større og mindre oplevelser at byde på. Nu ønsker lokale borgere at skabe

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER

TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER Vordingborg Kommune Rapport Dato Januar, 2013, revideret 7. marts 2013 TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOM- RÅDER TURISTPOLITISK ANALYSE STRATEGI OG INDSATSOMRÅDER Rambøll Olof Palmes Allé 20

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes

Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Feriebys kvaliteter skal genskabes Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand skal have genetableret de oprindelige værdier, som tidens tand i nogen grad har fjernet eller skjult. Stedets

Læs mere

Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt

Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt Nedlagt landbrugsejendom skal være Sejerøs nye samlingspunkt At forandre Sejerø fra yderområde til et sted for nytænkende udvikling af natur, kultur og historie med udgangspunkt i landsbrugsejendommen

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

R O S K I L D E F J O R D B A D

R O S K I L D E F J O R D B A D I 2010 blev konkurrencen Vision Roskilde udskre vet, her var opgaven at komme med ideer til nye initiativer i Roskilde. 3.pladsen blev delt i mellem 5 deltagere, fælles for de 5 ideer var at de alle havde

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere