Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014"

Transkript

1 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni

2 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder og initiativer: Det fysiske miljø Kommunikation og markedsføring Et samlet oplevelseskoncept Overnatningskapacitet Organisering, forankring og implementering Møn i dag baggrundsanalyse af styrker, svagheder og potentialer Bilag Fotokreditering

3 BAGGRUND OG FORMÅL BAGGRUND Kystdestination Møns Klint deltager i et landsdækkende udviklingsprojekt om udvikling af 20 særlige feriesteder i kystturismen i Danmark, koordineret af Videncenter for Kystturisme. Projektet blev igangsat i efteråret 2012 og løber frem til udgangen af Styregruppen for Kystdestination Møns Klint er bredt sammensat af både kommunale og private turismeaktører, og gruppen har fra projektets begyndelse haft fokus på, at der skulle udvikles en ambitiøs plan for vækst i turismen på Møn. Det fokus har udmøntet sig i et lige så ambitiøst mål, nemlig en fordobling af turismeomsætningen fra 2012 til FORMÅL Nærværende potentialeplan udstikker en retning for, hvordan det ambitiøse mål om en fordobling af turismeomsætningen kan nås. Potentialeplanen beskriver en klar vision og identitet for Kystdestination Møns Klint, som turismeaktørerne kan samles om, og som kan kommunikeres til relevante målgrupper. Potentialeplanen udpeger også fire indsatsområder samt bud på konkrete initiativer under disse. De her beskrevne initiativer er ikke udtømmende, men skal ses som en række små og store åbningstræk, der kan kickstarte vækst- og innovationsprocessen. Potentialeplanens indsatsområder og initiativer fokuserer i første omgang primært på Østmøn og Møns Klint som det turismemæssige fyrtårn, der skal gå forrest i realiseringen af visionen og sætte den nødvendige udvikling i gang. På sigt er det planen at inddrage hele Møn i den fælles potentialeplan, for at nå det ønskede vækstmål. 3

4 METODE DET FYSISKE MILJØ METODE Potentialeplanen er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv, på baggrund af en stedsansanalyse af Østmøns styrker, svagheder og potentialer. Natur Byer Havne Med stedsans er vi interesserede i stedets særlige kvaliteter i både fysisk, social og kulturel forstand. I stedsansanalysen af Kystdestination Møns Klint har vi via kortlægning, besøg, interviews og gennemgang af eksisterende analyser m.m. undersøgt: Turismeaktører Eksperter Ildsjæle Historie Stemning Identitet Det fysiske miljø, der kendetegner Møn kyst, natur, kulturlandskab, havne, byer, bygningsarv og andre fysiske træk. De sociale ressourcer, som eksisterer i Møns turismemiljø i kraft af turismeaktører, eksperter, planlæggere, ildsjæle og andre centrale, lokale aktører. Det immaterielle miljø, som gør Møn til noget helt særligt øens historie og fortællinger, samt den stemning, identitet og selvforståelse, der præger øen. Undervejs har styregruppen og et eksternt ekspertpanel været inddraget i udviklingen af potentialeplanen på en heldagsworkshop afholdt på Møn. Modellen viser, hvordan der er tale om en analytisk skelnen mellem de tre dele af stedsansstrategien. Der arbejdes reelt samtidig med og på tværs af delene i en samlet strategi. 4

5 SAMMENFATNING Sammenfatning af potentialeplan for Kystdestination Møns Klint Mål. Det langsigtede mål for Kystdestination Møns Klint er, at Møns turismeomsætning skal være fordoblet fra 440 mio. kr. i 2012 til 880 mio. kr. i Vision. Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks Vildeste Natur er visionen for Møns fremtidige udvikling, og beskriver Møns fremtidige identitet. Møn skal realisere sit stærkeste stedbundne potentiale; den vilde, uberørte, anderledes natur med Møns Klint som det ikoniske udgangspunkt. Møn skal dyrke alle de mange aspekter af betydningen vild natur, som øen har at byde på fra oplevelser over læring til indlevelse. Møns natur kan give vilde oplevelser både for krop og sjæl. Her bliver man udfordret og løftet op. Her mærker man storheden og hører stilheden. Og her finder man tilbage, til da Danmark blev født og til sig selv. Styrende principper. Visionen er konkretiseret i tre styrende principper, som skal fungere som det strategiske udgangspunkt for at tiltrække flere turister til Møn. De tre styrende principper er: Skab mulighed for fysisk vilde oplevelser i naturen. Fortæl historien om, at her blev Danmark født. Skab mulighed for at dyrke roen, stilheden og fordybelsen. Fire indsatsområder. Visionen for Kystdestination Møns Klint skal realiseres med udgangspunkt i fire indsatsområder med tilhørende konkrete initiativer. Indsatsområderne er udvalgt, fordi det vurderes, at der inden for disse fire områder er brug for at gøre en særlig indsats, hvis Møns turismeomsætning skal fordobles frem mod Indsatsområderne er: Det fysiske miljø: Møn har brug for at styrke det fysiske miljø via oprydning, forskønnelse og bedre forbindelser, samt udnytte potentialerne i natur og landskab bedre. Kommunikation & markedsføring: Der skal gøres en indsats for at kommunikere Møn som en samlet destination, med udgangspunkt i en fælles brandplatform, indgangsportal og med målrettede kampagner. Oplevelseskoncept: Der bør udvikles et samlet oplevelseskoncept for Møn. Konceptet skal fokusere på at uddanne turismeaktørerne på Østmøn i at samarbejde om at udvikle nye, innovative oplevelser med udgangspunkt i den ny strategi og vision. Overnatningskapacitet: Møn skal satse på bedre kvalitet og kommunikation af den eksisterende overnatningskapacitet hos øens mange Bed & Breakfasts. Desuden er der behov for at øge overnatningskapaciteten med fokus på at trække flere gæster til i sommersæsonen. 5

6 Strategi Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper

7 STRATEGI // VISION Vision Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks Vildeste Natur er visionen for Møns fremtidige udvikling. Møn skal realisere sit stærkeste stedbundne potentiale; den vilde, uberørte, anderledes natur med Møns Klint som det ikoniske udgangspunkt. Møn skal dyrke alle de mange aspekter af betydningen vild natur, som øen har at byde på. Møns natur kan give vilde oplevelser både for krop og sjæl. Her bliver man udfordret og løftet op. Her mærker man storheden og hører stilheden. Og her finder man tilbage, til da Danmark blev født og til sig selv. Her falder livets brikker på plads. Herunder foldes visionen ud i syv værdisætninger, der beskriver Møn som stedet med Danmarks Vildeste Natur. De syv værdier spænder fra OPLEVELSE til INDLEVELSE. Bjergtagende smukt Finde tilbage Livets brikker falder på plads Ekstrem og grænserykkende Sublime oplevelser for krop og sjæl Oprindelig og uberørt Ro og stilhed OPLEVELSE INDLEVELSE 7

8 STRATEGI // STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER Fra vision og værdier til tre styrende principper De tre styrende principper nedenfor skal fungere som det strategiske udgangspunkt for at tiltrække flere og nye turister til Møn. Hvert princip knytter sig til en særlig turisttype. Når der kommunikeres til disse typer, er det vigtigt at ramme den særlige tone-of-voice i hvert af de tre principper. På de næste to sider præsenteres en model over den samlede strategi for Kystdestination Møns Klint. Modellen kobler vision, mål og styrende principper med fire konkrete indsatsområder med tilhørende initiativer. Indsatsområderne er udvalgt, fordi det på baggrund af analysen vurderes, at der inden for de fire områder er brug for at gøre en særlig indsats, hvis Møns turismeomsætning skal fordobles frem mod Indsatsområderne er dermed en form for problemfelter, som skal udvikles i overensstemmelse med den overordnede vision. OPLEVELSER LÆRING INDLEVELSE SKAB MULIGHED FOR FYSISK VILDE OPLEVELSER I NATUREN FORTÆL HISTORIEN OM, AT HER BLEV DANMARK FØDT SKAB MULIGHED FOR AT DYRKE ROEN, STILHEDEN OG FORDYBELSEN Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der udfordrer dig fysisk. Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der gør dig klogere. Danmarks Vildeste Natur byder på indlevelse. Stikord: Spænding Grænser Udholdenhed Stikord: Geologi og kulturhistorie er for vildt Hands-on Inddragelse Stikord: Indlevelse frem for oplevelse Indtryk frem for udtryk Berørt af det uberørte Turisttype: Turister i alle aldersgrupper, der via fysisk krævende friluftslivsaktiviteter i naturskønne omgivelser søger spænding, udfordringer og at få rykket grænser. Turisttype: Børnefamilier fra Købehavn eller andre større byer, som gerne vil kombinere leg og læring i en oplevelse, der gør dem klogere. Desuden SIT-turister med interesse for Møns flora, fauna, historie og geologi. Turisttype: Voksne par uden (hjemmeboende) børn fra større byer, der har brug for rekreation og at komme ned i gear. Kan også være børnefamilier, der er til strandtur og andre selvorganiserede (non-)aktiviteter. 8 De tre turisttyper beskrevet her kan for så vidt genfindes i hver af de tre Conzoom-målgrupper, som Exometrics turismepotentialeanalyse anbefaler Møn at satse på (se side 12-13).

9 STRATEGI // MODEL OVER STRATEGI - I Model over den samlede strategi for Kystdestination Møn Klint Vision Møn skal være kendt som kystdestinationen med Danmarks Vildeste Natur Mål Fordobling af 2012-turismeomsætning i 2022 Tre styrende principper SKAB MULIGHED FOR FYSISK VILDE OPLEVELSER I NATUREN Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der udfordrer dig fysisk. FORTÆL HISTORIEN OM, AT HER BLEV DANMARK FØDT Danmarks Vildeste Natur byder på oplevelser, der gør dig klogere. SKAB MULIGHED FOR AT DYRKE ROEN, STILHEDEN OG FORDYBELSEN Danmarks Vildeste Natur byder på indlevelse. Fire konkrete indsatsområder: DET FYSISKE MILJØ KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING OPLEVELSESKONCEPT OVERNATNINGS- KAPACITET Møns fysiske miljø skal opgraderes. Fokuser på at skabe bedre fysiske forbindelser mellem attraktioner, ryd op og forskøn i landsbyer og havne og træk herlighedsværdierne fra det omkringliggende landskab ind i landsbyerne. Der skal gøres en indsats for at kommunikere Møn som en samlet destination. Det skal ske med udgangspunkt i en fælles brandplatform, en fælles indgangsportal og med målrettede kampagner. Der skal udvikles et samlet oplevelseskoncept for (i første omgang) Østmøn. Konceptet skal fokusere på at uddanne turismeaktørerne på Østmøn i at samarbejde om at udvikle nye, innovative oplevelser med udgangspunkt i den ny strategi og vision. For at nå det ønskede mål om en fordoblet turismeomsætning i 2022, skal Møns overnatningskapacitet udvides med en ny og tiltrækkende overnatningsform. 9

10 STRATEGI // MODEL OVER STRATEGI - II Under hver af de fire indsatsområder foldes konkrete initiativer ud DET FYSISKE MILJØ KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING OPLEVELSESKONCEPT OVERNATNINGS- KAPACITET INITIATIVER INITIATIVER INITIATIVER INITIATIVER Kyststien Pontonbro ved Store Klint Klintholm Havn som turistattraktion Landsbyforskønnelse Borre Sø En fælles brandplatform for Møn En fælles hjemmeside for Møn Kampagne Møns Klint Dark Sky Park Møns Klint Academy Oplevelsesruter Cykelruter Nyord Bedre B&Bs Nyt feriecenter Initiativerne under hver af de fire indsatsområder er beskrevet i detaljer i afsnittet Indsatsområder side 15ff. 10

11 STRATEGI // MÅLGRUPPER Møn skal satse på at tiltrække tre typer af turister For at nå potentialeplanens mål om fordobling af turismeomsætningen, skal Møn satse på at tiltrække: Flere dagsturisterne også i skuldersæsonerne. Flere overnattende i sommersæsonen. Sommerhusejere, som skal komme en ekstra uge om året. 11

12 STRATEGI // MÅLGRUPPER Møn skal prioritere at tiltrække målgruppen Fællesskab, Storbyliv og Boligejere med overskud Møn skal have fat i de store målgrupper Med udgangspunkt i Conzooms otte hovedmålgrupper i Danmark* har Møn i dag mindre godt fat i de store målgrupper Boligejere med overskud og Fællesskab. Der er derfor et potentiale i at satse strategisk på at tiltrække flere fra disse målgrupper. Målgrupper DAGSUDFLUGTER WEEKENDTURE FERIER Fællesskab (E) Målgruppen udgøres af forskellige boliggrupper i parcelhuse, lejligheder og række- og kædehuse i både større byområder og provinsen. Fælles for gruppen er, at man søger fællesskabet og er bosat på et mindre areal. Fællesskab (E) [Se foregående beskrivelse] Fællesskab (E) [Se foregående beskrivelse] Hovedstadsområdet Storbyliv (F) Gruppen spænder bredt fra nyetableret familier i og omkring de største byer, over mere etableret familier godt i gang med job og familie, til ældre husstande med enlige voksne eller singler i leje eller andelsboliger. København de yngre Hovedstadsområdet Boligejere med overskud (A) Gruppen udgør relative velhavende familier. De yngre sidder i gode stillinger, mens den ældre er pensionister med stor friværdi. DESUDEN: Storbyliv (F) Forstæder bl.a. København Hovedstadsområdet Boligejere med overskud (A) [Se foregående beskrivelse] Forstæder bl.a. København *Se Exometrics turismepotentialeanalyse af Møn fra april 2014 for en beskrivelse af de otte Conzoom-målgrupper. Se bilag 2 for en gennemgang af, hvordan de forskellige Conzoommålgrupper i dag fordeler sig på hhv. dagsudflugter, weekendture og ferier. Kilde: Exometric, Turismepotentialeanalyse Møn, april 2014.

13 STRATEGI // MÅLGRUPPER Tiltræk udvalgte målgrupper i henholdsvis skuldersæsoner og sommersæson For at nå potentialeplanens mål om en fordobling af turismeomsætningen i 2022, skal initiativerne under indsatsområde 1-3 især bidrage til at øge antallet af gæster i skuldersæsonerne. Det vurderes, at der med en målrettet indsats for at tiltrække flere gæster i skuldersæsonerne, kan nås en forøgelse af omsætningen på 35% (se side 46). Et af initiativerne under indsatsområdet Overnatningskapacitet et nyt feriecenter skal især bidrage til at øge antallet af gæster i sommersæsonen. Det vurderes, at et nyt feriecenter kan bidrage til en forøgelse af omsætningen på yderligere 65% (se side 48). Skemaet på næste side viser, hvilke af de tre målgrupper, der primært og sekundært skal satses på i hhv. skuldersæsoner og sommersæson (med fokus på det ny feriecenter). Fællesskab Boligejere med overskud Storbyliv 13

14 STRATEGI // MÅLGRUPPER Tiltræk udvalgte målgrupper i henholdsvis skuldersæsoner og sommersæson Indsatsområde 1-3: Flere turister i skuldersæsonerne (primært weekendture og dagsudflugter) Indsatsområde 4: Flere turister i sommersæson på nyt feriecenter Målgrupper Fællesskab 60% af målgruppen Fællesskab er singler, der prioriterer samværet med venner. De har friheden til at tage væk i weekenderne, men et moderat forbrug. Korte ophold til en overskuelig pris gerne i sommerhus kan derfor markedsføres til denne gruppe. Fællesskab Både børnefamilier og singler fra Fællesskab prioriterer fællesskab og nærvær behov som et feriecenter kan imødekomme gennem en række aktiviteter og services, der tilbyder både organiseret og spontant samvær. Boligejere med overskud Man vil med fordel kunne bygge videre på det kundegrundlag, som Boligejere med overskud allerede udgør. Til weekendture bør der primært satses på at tiltrække par uden (små) børn eller singler, da de har friheden og overskuddet til at tage væk for en kortere bemærkning, enten på B&B eller i sommerhus. Boligejere med overskud Børnefamilier fra Boligejere med overskud er mere individorienterede end børnefamilierne fra Fællesskab. De er krævende forbrugere med relativt høje kvalitetskrav. De aktive børnefamilier vil blive tiltrukket af et feriecenter med et bredt udbud af udendørs naturoplevelser. Storbyliv Målgruppen Storbyliv er i Møn-sammenhæng præciseret som bestående af de yngre københavnere. For målgruppen er en tur til Møn en kort pause i et hektisk, moderne liv. De stiller relativt høje krav til kvalitet, og relevante overnatningstilbud kunne f.eks. være B&Bs af høj standard. Storbyliv Hvis et feriecenter skal kunne tiltrække denne målgruppe, så vil det kræve en profil, der signalerer mere Comwell Sport Rebild Bakker end Lalandia. Et feriecenter med et koncept a la Comwell Sport Rebild vil også lettere kunne integreres med naturen, i overensstemmelse med visionen. I ovenstående skema forudsættes det, at omsætningen i skuldersæsonerne hovedsageligt vil komme fra weekendture og dagsudflugter. 14

15 Indsatsområder Det fysiske miljø Kommunikation og markedsføring Oplevelseskoncept Overnatningskapacitet

16 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ Det fysiske miljø 16

17 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ INITIATIV KYSTSTIEN INITIATIV PONTONBRO VED STORE KLINT INITIATIV KLINTHOLM HAVN SOM TURISTATTRAKTION INITIATIV LANDSBY- FORSKØNNELSE INITIATIV BORRE SØ Gør naturen tilgængelig og forbind sommerhusområdet i Råbylille med Klintholm Havn og Møn Fyr. På sigt kan stien føres rundt om hele Østmøn og indramme og binde det østmønske resortområde sammen. Anlæg en pontonbro ved Store Klint, der kan bruges som anløbsbro for turbåde fra Klintholm Havn, lystsejlere og krydstogtgæster, badebro og diverse andre maritime aktiviteter, samt muligheden for at opleve Møns Klint fra havsiden. Udvikl Klintholm Havn som turisthavn. Udnyt det store potentiale, der ligger i den kulturhistoriske fortælling om havnens fiskermiljø og skab bedre forbindelse til de strande, der ligger på hver side af havnen. Lad herlighedsværdierne på Møn komme til sin ret i landsbyerne ved at rydde op og forskønne. Vend landsbyerne om mod landskabet og væk fra hovedvejen. Luk vandet ind i Borre Mose, og skab et attraktivt naturområde for både borgere og turister på Møn. Skab rekreative stiforbindelser og opholdssteder i forbindelse med søen. Gangbro, Skive,

18 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ PONTONBRO Pontonbro BESKRIVELSE AF INITIATIVET Frem til begyndelsen af 1950'erne lå der en anløbsbro ved Store Klint, hvor turbådene kunne lægge til. Billederne til højre viser, hvor en ny pontonbro ved Dronningestolen ville kunne anlægges. En ny pontonbro kan benyttes til mange forskellige formål: Turbåde fra Klintholm Havn kan lægge til, så gæster kan stige af og på. Lystsejlere kan bruge pontonbroen som anløbsbro. Krydstogtskibe kan sende deres mindre både med gæster ind til Møns Klint. Pontonbroen kan bruges som badebro, og som centrum for maritime aktiviteter som snorkling, dykning og havkajak. Pontonbroen giver mulighed for at opleve den dramatiske klint fra havsiden. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT Pontonbroen vil kunne knytte aktiviteter i Klintholm Havn sammen med Møns Klint, via turbåden Discovery. Pontonbroen vil desuden kunne føje endnu et oplevelsesmæssigt aspekt til Møns ubestridte turismefyrtårn, idet den giver en unik, simpel og let tilgængelig mulighed for at opleve den dramatiske klint på nye måder. Den illustrerede pontonbro er 75 meter lang og afsluttes i en tværgående konstruktion, der er ca. 10 meter bred. Broen skal transporteres på plads i sommerhalvåret og kan opbevares i Klintholm Havn i vinterhalvåret. 18

19 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KYSTSTIEN Kyststien BESKRIVELSE AF INITIATIVET Etabler en gang- og cykelsti/-bro fra Råbylille sommerhusområde over Klintholm Havn til Møns Fyr. Kyststien skal udføres i høj arkitektonisk kvalitet og trækkes gennem ellers svært tilgængelige naturtyper, så den bliver en attraktion i sig selv. Stien trækkes gennem lavvandsområderne Busemarke Mose og den afvandede Råby Sø med stop ved turisthavnen i Klintholm Havn og videre til Klinteskoven med foreløbig afslutning i klitlandskabet ved Møns Fyr. Stien kan herfra fortsættes videre til Store Klint og hele vejen rundt om den østmønske kyst. Forbindelsen rundt om Østmøn kan også styrkes ved at anlægge pontonbroer til lystsejlere og sightseeing-både ved Store Klint. En pontonbro vil også kunne fungere som badebro og som nyt udsigtspunkt til klinten. Hvis der placeres et nyt feriecenter i Hjelm Bugt (se side 47), er det oplagt at lade stien udspringe her. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT Kyststien skal forbinde sommerhusområdet i Råbylille med Klintholm Havn, der igen knyttes tættere til Møns Klint. Kyststien skal også tilgængeliggøre beskyttede og fredede naturområder for turister og borgere på en måde, der overholder fredningsbestemmelserne. Kyststien giver mulighed for at opleve Møns storslåede og vilde natur på tæt hold og i omgivelser, der griber mindst mulig ind i den oprindelige natur. Hvis man formår at indramme hele Østmøn med stiforbindelsen, vil de forbedrede kystforbindelser skabe større sammenhæng i området og være med til at styrke Østmøn som et samlet resortområde. Stien fra Råbylille til Store Klint løber over en strækning på ca. 12 km. 19

20 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KYSTSTIEN CASES Moses bridge, Holland, Trollstigen, Norge EN NY GANGBRO GAV BORGERNE I SKIVE ADGANG TIL FJORDEN Ved Skive Fjord blev et af landets få floddeltaer i år 2006 tilgængeliggjort ved hjælp af en stibro i træ. Stibroen er med sine 300 meter Danmarks længste træbro. ÅRSTAL Indviet 2006 BYGHERRE Skive Kommune Broen blev udbudt i offentlig licitation af Skive kommune, og arbejdet udførtes i perioden mellem 1. august og 1. marts 2006 af hensyn til dyrelivet i området. 20

21 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KLINTHOLM HAVN Klintholm Havn som turistattraktion BESKRIVELSE AF INITIATIVET Klintholm Havn har en rig kulturhistorie og en række fysiske kvaliteter, der kan bygges videre på. Men der skal ryddes op og skabes aktiviteter for turisterne, og der skal fokuseres på at åbne by og havn mod vandet. Havet er byens største potentiale, og det skal trækkes ind i oplevelsen af stedet i langt højere grad, end det er i dag. Hvis det lykkes, har Klintholm Havn potentiale til at blive en turistmæssig perle i Østersøen. BADESTRAND Den østlige del af havnen og området omkring de røde fiskerhytter fortæller om Klintholm Havns historie som fiskerby. Den historie kan trækkes tydeligere frem som en del af turistoplevelsen. Bygningen, der tidligere husede Fiskernes Fællessalg, er i dag lejet ud til Rødvig Skibs-og Bådebyggeri, som har værksted der. Bygningen bruges også af trollingfiskerne til rensning og nedfrysning af fisk samt klublokale. Sørg for, at der også fremadrettet er faciliteter til bådebyggere og trollingfiskere, som er med til at skabe liv og aktivitet i havnen. BADESTRAND Ved pladsen mellem Fiskernes Fællessalg og Thyravej ligger restauranterne Hyttefadet, Portofino og Klintholm Røgeri. Der er behov for at tiltrække restauranter med et højere ambitions- og kvalitetsniveau end de nuværende. Klintholm Havn bør udvide havnefogedfunktionen til også at rumme en funktion som citymanager, med det overordnede ansvar for implementeringen af havnens turismestrategiske udvikling. 21

22 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ KLINTHOLM HAVN BESKRIVELSE AF INITIATIVET FORTSAT: KOMBINER SERVICEHAVN OG TURISMEHAVN I ET LEVENDE HAVNEMILJØ En række initiativer skal skabe grobund for en kombineret turisme- og servicehavn for vindmølleparken Kriegers Flak: 1. Anlæg opbevaringshal til servicehavn og genopret de hvide fiskerhytter, der formentlig vil blive revet ned i forbindelse med anlæggelsen af kontorbygninger til servicehavnen, jf. forslag til lokalplan for erhvervsaktiviteter for Klintholm Havn. 2. Anlæg kontorbygninger til servicehavn, jf. forslag til lokalplan for erhvervsaktiviteter for Klintholm Havn. 3. Bevar de historiske, røde fiskerhytter, men flyt dem lidt længere frem mod vejen for at skabe plads til kontorbygninger til servicehavnen. Fiskerhytterne kan genanvendes til nye, turistrettede formål, f.eks. i form af små butikker med salg af kunsthåndværk og andre lokale produkter. 4. Ryd op på pladsen mellem havnen og hovedgaden, så den kan bruges til markedsplads i sommerperioden en slags mini-version af Steges tirsdagsmarkeder. 5. Skab bedre adgang til de fine badestrande, som ligger på hver side af havnen. Strandene skal kommunikeres bedre, end de bliver i dag, der skal være synlig skiltning til dem, og man bør overveje, om der kan skabes en forbindelse gennem den mur på havnen, som lige nu blokerer for den direkte adgang fra havnen til den østlige strand. Arbejd i det hele taget med at åbne by og havn mod vandet. 6. Sikr arbejdsplads til trollingfiskere og bådebyggere. Fiskernes Fællessalg og området omkring skal fortsat være forbeholdt trollingfiskerne og Rødvig Skibs- og bådebyggeri. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT En fysisk og oplevelsesmæssig udvikling af Klintholm Havn som turistattraktion vil sammen med Kyststien skabe en øget turiststrøm til byen. Havnen og strandene vil fungere som naturlige pauser for besøgende på Kyststien (se foregående initiativ). Klintholm Havn kan desuden fungerer som et eksempelprojekt for, hvordan andre havne på øen kan udvikle sig med fokus på kystturisme. 22

23 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ LANDSBYFORSKØNNELSE Landsbyforskønnelse BESKRIVELSE AF INITIATIVET Vordingborg Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsstrategi for forskønnelse af fem landsbyer; Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby. Der er tale om dels en nedrivningsindsats, dels en strategi for forskønnelse af landsbyerne. Fokus er på en prioritering af, hvad der skal bevares/forskønnes, hvad der skal rives ned og hvordan de tomme pladser skal genanvendes. Det anbefales, at landsbyerne vendes om, så de i højere grad orienterer sig mod det omkringliggende landskab i stedet for hovedvejen. Lad de tomme grunde efter nedrivning skabe ramme om rekreative pladser eller haver, der skaber forbindelse til og kig ud over landskabet. Desuden anbefales det at tænke i områdeplanlægning og samarbejde på tværs af landsbyerne. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT Ved at udnytte det omkringliggende landskabs potentiale bliver landsbyerne mere attraktive for de nuværende beboere, der får smuk natur som nabo i stedet for en tom grund eller et nedslidt hus. Samtidig vil en forskønnelse af landsbyerne langs Klintevej give turisterne et mere positivt indtryk af øen. 23

24 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ BORRE SØ Borre Sø BESKRIVELSE AF INITIATIVET Borre Mose bliver i dag afvandet gennem et kanalsystem, som strækker sig helt til Råby. Gennem et ambitiøst naturgenopretningsprojekt kan Borre Mose blive til Borre Sø ved at udjævne jorddigerne langs afvandingskanalerne. Projektet skal understøttes af andre planlægningsgreb. I lignende projekter omkring Filsø og Vildsted Sø (se næste side) har man anlagt stier omkring søen og etableret fugleøer og fugletårne. Jorden, hvor naturprojektet kan realiseres, er privatejet. I Filsø er jorden fondsopkøbt, men en løsning kan også være et kommunalt opkøb af jorden eller man kan foretage mageskifte, hvor ubebyggede arealer byttes. Jorden, hvor naturprojektet skal realiseres, er privatejet. IDÈENS STRATEGISKE EFFEKT At lukke vandet ind i Borre Mose er et tiltag, der i kombination med den anbefalede landsbyforskønnelse vil skabe nye herlighedsværdier og naturoplevelser for borgerne i Borre og på resten af Møn. Borre Sø har desuden potentiale til at blive en mini-attraktion på vej til eller fra Møns Klint, hvor den naturinteresserede turist kan tage en pause i rolige, smukke naturomgivelser. 24

25 INDSATSOMRÅDER // DET FYSISKE MILJØ LANDSBYFORSKØNNELSE / BORRE SØ CASES FILSØ OG VILSTED SØ SOM TO EKSEMPLER PÅ NATURGENOPRETNING Naturgenopretningen af Vilsted Sø og Filsø er begge finansieret af Aage V. Jensen Naturfond. Det er fondens mål er at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre de danske naturværdier, herunder også genetablering af naturområder. Vilsted Sø, Varde Kommune, 2006 Filsø, Vesthimmerland Kommune, 2012 TRE LANDSBYER BLEV ORIENTERET MOD VILDSTED SØ I Vesthimmerland Kommune har landsbyerne Ranum, Overlade og Vildsted udarbejdet en udviklingsplan for området omkring den genetablerede Vilsted Sø. ÅRSTAL 2011 BYGHERRE Vesthimmerland Kommune LAG Jammerbugt Vesthimmerland STØTTET AF Aage V Jensen Fond Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Man fik borgerne til at kortlægge husene, og gennem en fælles nedrivnings- og helhedsstrategi blev alle tre landsbyer vendt mod søen og det omkringliggende landskab, i stedet for den traditionelle orientering mod hovedvejen. 25

26 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING Kommunikation og markedsføring 26

27 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING INITIATIV EN FÆLLES BRANDPLATFORM FOR MØN INITIATIV EN FÆLLES HJEMMESIDE FOR MØN INITIATIV KAMPAGNE FOR MØNS KLINT Der bør udvikles en fælles brandplatform for Kystdestination Møns Klint i form af bl.a. et fælles design. En fælles visuel identitet vil være med til at styrke kommunikationen af Møn som en samlet destination. Der bør udvikles en fælles hjemmeside for Kystdestination Møns Klint, som skal fungere som indgangsportal for destinationen og understøtte turistens oplevelse af Møn som en samlet destination. Udviklingen af en Besøg Møns Klint - kampagne kan styrke Møns Klint som den primære reason-to-go. Kampagnen skal målrettes udvalgte målgrupper og markeder. 27

28 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING EN FÆLLES BRANDPLATFORM En fælles brandplatform for Kystdestination Møns Klint BESKRIVELSE AF INITIATIVET Der udvikles en fælles brandplatform, som rummer en visuel identitet i form af logo og designmanual. Samtidig oversættes vision, værdier og styrende principper for Kystdestination Møns Klint til fælles kommunikationsprincipper og tone-of-voice. Brandplatformen skal i høj grad tænkes sammen med det fælles oplevelseskoncept for Møns Klint, samtidig med, at den skal kunne fungere for hele Møn. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT En fælles brandplatform vil være med til at styrke kommunikationen af Møn som en samlet destination, og vil samtidig understøtte og kommunikere de enkelte turismeaktørers forskellige profiler. 28

29 INDSATSOMRÅDER // KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING EN FÆLLES HJEMMESIDE En fælles hjemmeside for Møn BESKRIVELSE AF INITIATIVET Det anbefales at udvikle en ny hjemmesiden, der kan fungere som fælles indgangsportal for Kystdestination Møns Klint. Her samles og formidles det store udbud af attraktioner, aktiviteter og overnatningstilbud, som eksisterer på Møn, og her formidles fortællingen om Danmarks Vildeste Natur. Hjemmesiderne for de forskellige attraktioner, aktiviteter og overnatningstilbud kan fungere som konkrete produkthjemmesider, som der linkes til fra den fælles indgangsportal. Velkommen til Kystdestination Møns Klint - Danmarks Vildeste Natur Initiativet er pt. igangsat med Pajor Reklamebureau som rådgiver. INITIATIVETS STRATEGISKE EFFEKT En fælles indgangsportal kan være med til kommunikere Møn som en samlet destination til turisterne. 29

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014

Potentialeplan for. Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 Potentialeplan for Udarbejdet af Dansk Bygningsarv Juni 2014 1 INDHOLD Indhold Side Baggrund og formål Metode Sammenfatning Strategi: Vision Styrende principper Model over strategi Målgrupper Indsatsområder

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

GENERALFORSAMLING Møn Sydsjælland Turistforening 27. April 2017

GENERALFORSAMLING Møn Sydsjælland Turistforening 27. April 2017 GENERALFORSAMLING Møn Sydsjælland Turistforening 27. April 2017 Dagsorden jf. vedtægter 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse 3. Forelæggelse af foreningens regnskab

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Hvorfor åbne en butik i Stege By?

Hvorfor åbne en butik i Stege By? Hvorfor åbne en butik i Stege By? Stege er ikke alene hovedbyen for den mønske befolkning. Den er også porten til øens internationale turistattraktioner, med Møns Klint i spidsen, og et spændende udflugtsmål

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Læsø Kommune Lillian Kristensen.

Læsø Kommune Lillian Kristensen. Læsø Kommune Lillian Kristensen lik@laesoe.dk Hvad er Kommunens DNA? Wikipedia - DNA opbevarer biologisk information. DNArygraden er resistent over for spaltning. Hvis man vil bygge sin fremtid, skal men

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN <

HAVORRED i STRATEGI 2015-2020 FYN FYN < D E i R R I O G AV E N Y F YN H T 0 A 2 R 0 T S 15-2 20 < erhvervsprojekt ET ERHVERVSPROJEKT MED MILJØPROFIL OG MED DOKUMENTERET STORT ØKONOMISK AFKAST. Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase,

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Velkommen til Etape Møn 2017 Fra d. 31. juli 4. august 2017

Velkommen til Etape Møn 2017 Fra d. 31. juli 4. august 2017 Velkommen til Etape Møn 2017 Fra d. 31. juli 4. august 2017 Dette er præsentationen af de fem ruter, der tilsammen udgør motionsløbet Etape Møn 2017. Etape Møn henvender sig til alle løbere, der ønsker

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME

FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME FORSØGSORDNING FOR KYST- OG NATURTURISME Kriterier for forsøgsordningen 1) Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister, 2) Etableringen

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

YDEROMRÅDERNES POTENTIALER

YDEROMRÅDERNES POTENTIALER YDEROMRÅDERNES POTENTIALER ansøgningsrunde 2013 www.realdania.dk Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV

HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV HENNE // HVOR VESTERHAVET OG LANDSKABET ER EN BEGIVENHED I SIG SELV SKAGEN OVER SIGTS KORT AALBORG AARHUS NYMINDEGAB HENNE VEJERS STRAND BLÅVAND VARDE KØBENHAVN ODENSE 001 // VISION... 1 Kvaliteter og

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere