Handlen med hjemmemarkedet er stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlen med hjemmemarkedet er stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)"

Transkript

1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/15 Markedsnyt Axelborg, Axeltorv København V T F E W Slagtning = stk. Notering = uændret Slagtningerne ventes i denne uge øget med omkring 5 pct. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca dyr. Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Handlen med okse- og kalvekød forløber stabilt. Der er p.t. en ret god balance mellem udbud og efterspørgsel. Det er også en stabil afsætningssituation, der præger store dele af EU s oksekødmarked. Handlen med hjemmemarkedet er stort set uændret. Eksporten = uændret Nye opdateringer på LF s hjemmeside Eksporten til Sydeuropa er nærmest uændret og prisniveauet er stabilt Der er oversigt over kvægbestand pr. 30. september 2015, grafer over ugentlige slagtninger og ugentlige prisoplysninger. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O uge I pct. af ugen før ,1 98,5 99,8 100,2 100,5 100,3 - I pct. af samme uge sidste år 101,3 101,2 101,5 102,2 110,9 108,7 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder Ændr. pct. 1,6 0,6 4,1 18,8-20,2-6,4-15,2 stk.

2 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1 2015K2 2015K3 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 Markedsnyt indhold DANMARK... 2 Kvægtælling 30. september - kobestanden større end for et år siden... 2 EU... 3 Marked... 3 EU s eksport er stigende og importen stagnerende for de første 8 mdr Markedsvurdering fra AMI for 2015 og SYDAMERIKA... 6 AUSTRALIEN... 6 USA... 6 CANADA ÅBNING AF MARKEDET FOR EU OKSEKØD... 7 VERDEN... 7 Moderat stigning i den internationale handel med kød i DANMARKS KVÆGBESTAND KVARTALSVIS EFTER KATEGORI OG REGION... 9 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET Kvægtælling 30. september - kobestanden større end for et år siden s Statistik har offentliggjort tællingen af kvæg pr. 30. september Bestanden er for samtlige kategorier for anden kvartal i træk større end kvartalet før. Bestanden ultimo 3. kvartal 2015 er lavere end i samme kvartal i fjor undtagen for køer og drægtige kvier, der er større. Stk. Kvægbestand, Handyr Kvier køer Stk Køer og drægtige kvier fra 2008 kvartalsvis Kilde. s Statistik De lavere slagtninger af køer i 2015 har betydet, at bestanden af køer for første gang siden 3. kvartal 2012 er højere end samme kvartal året før. Bestanden af køer er således steget med stk. (1,7 pct.) det seneste år. Det skyldes dog udelukkende en fremgang i bestanden af malkekøer på stk. (2,5 pct.), som har mere end opvejet en fortsat reduktion i bestanden af ammekøer. Den større bestand af malkekøer skal ses på baggrund af, at mælkekvoterne blev ophævet fra den 1. april i år. Med de ret lave koslagtninger også i oktober måned i år sammenlignet med i fjor er der udsigt til en yderligere fremgang i antallet af malkekøer i år. Side 2 af 12

3 Stigningen i bestanden af drægtige kvier skyldes udelukkende flere på 1-2 år, da der er en nedgang for dem over 2 år. Af køer og drægtige kvier er bestanden godt.000 stk. (1,7 pct.) højere end i 3. kvartal 2014, men bestanden heraf er faldet lidt fra 2. kvartal 2015, som det fremgår af grafen på foregående side. Den højere bestand af køer og drægtige kvier betyder flere fødte kalve, som kommer til udtryk i flere dyr under ½ år. Der er den største fremgang for tyre og stude, hvilket hænger sammen med den mindre eksport af tyrespædkalve. En specificeret oversigt over kvægbestanden kvartalvis for de seneste 7 kvartal fremgår af indeværende uges Markedsnyt for oksekød på side 9. EU Marked I Tyskland passer udbud og efterspørgsel godt sammen for både ungtyre og køer. Priserne kan fastholdes på det højere niveau fra sidste uge. Der er ikke så stort udbud bl.a. som følge af markarbejde, og det koldere vejr betyder en bedre efterspørgsel efter oksekød. Udbuddet ventes at øges i næste uge, men der ventes ikke de store ændringer i priserne, angiver AMI. I Italien var priserne stort set uændrede i sidste uge for både kvæg til slagtning og på engrosmarkederne. Importen af levende dyr fra Frankrig lå fortsat underdrejet som følge af bluetongue, men importen ventes snarest genoptaget, da der er indgået en aftale mellem de italienske og franske myndigheder, således at kvæget kan importeres 10 dage efter anden vaccination mod ellers gældende efter 60 dage, oplyser ISEMA. På markedet i Modena i denne uge er der ingen ændringer i priserne, hverken for slagtekvæg eller på engrosmarkedet. I Spanien er der ingen ændringer på engrosmarkedet i denne uge. Tendensen for slagtekvæg er uændret, dog bortset fra de lette dyr, som koster lidt mere. I Frankrig fortsatte den vigende pristendens i sidste uge for køer og stude og til dels også for kvier. Derimod var der tale om uændret til højere priser for ungtyrene. På Rungis engrosmarked blev kobagfjerdinger noteret uændret for 5. uge i træk, og forfjerdingerne steg endnu engang i pris. Den opadgående pristrend for hvidt kalvekød blev afløst af en uændret tendens. Spædkalve af malkerace steg i pris. I Nederlandene er der stabile priser for såvel hvidt kalvekød som for rosé. Spædkalvene fastholder priserne. For ungtyre og hundyr var der ingen ændringer i noteringerne fra markederne i sidste uge. I Sverige er der ingen ændringer i kvalitetsnoteringerne i denne uge. I Irland forblev markedet for slagtekvæg stabilt med en god efterspørgsel og ikke så stort udbud, oplyser Bord Bia. Der var ikke de store ændringer på eksportmarkederne. Der var en svagere handel med UK, og markedet skifter mere mod forkød. Et koldere vejr sammen med regn har også en negativ indvirkning på forbruget her. Markedet i Frankrig er stadigt vanskeligt, og der er ingen umiddelbar tegn på forbedringer, omtaler Bord Bia. I Storbritannien viser den seneste markedsberetning fra AHDB kraftigt faldende priser for stude, og de er nu billigere end for et år siden. Ungtyre og kvier udviser en lignende tendens. Der er et rigeligt udbud i forhold til efterspørgslen. Priserne for køer var stabile. Side 3 af 12

4 Kvægbestanden i UK var i juni måned efter foreløbig opgørelse på 9,890 mio. stk., hvilket var 0,5 pct. flere dyr end et år før. Bestanden af malkekøer øges med 2 pct. til 1,880 på et år. Af ammekøer var der en fremgang på 0,5 pct. til 1,580 stk. EU s eksport er stigende og importen stagnerende for de første 8 mdr. Den samlede eksport af levende kvæg, oksekød og oksekødprodukter har i de første 8. mdr været 6 pct. større i mængde end i samme periode i fjor. Værdien af eksporten er i samme periode øget med pct. til mio.. EU s handel med levende dyr oksekød og oksekødprodukter tons Pct. ændr tons Pct. ændr Eksport jan-august Import jan-august I alt 355,2 377,4 6,3 I alt 218,9 214,3-2,1 -Renracede avlsdyr. 21,0,9 37,6 -Renracede avlsdyr.. 0,0 0,0 -,7 -Andre levende dyr. 51,7 82,4 59,4 -Andre levende dyr.. 0,0 0,0 20,0 -Fersk og kølet... 60,1 66,9 11,3 -Fersk og kølet ,3 113,6 5,9 -Frosset... 68,9 57,8-16,2 -Frosset... 65,1 60,3-7,4 -Spiselige biprodukter 114,0 112,2-1,6 -Spiselige biprodukter 2,4 2,2-7,2 -Saltet/tørret/røget 1,4 0,6-57,3 -Saltet/tørret/røget 1,7 1,3-20,5 -Talg... 13,8 5,7-58,6 -Talg... 3,0 0,7-78,4 -Forarbejdet...,3,9-5,4 -Forarbejdet... 39,4 36,2-8,1 1 Levende dyr, kød og kødprodukter omregnet til kød med ben samt spiselige biprodukter og talg. Kilde: Kommissionen EU s handel fordelt på lande tons Pct. ændr tons Pct. ændr Eksport jan-august Import jan-august I alt ,2 377,4 6,3 I alt 218,9 214,3-2,1 -Libanon...,7 34,1 32,9 -Brasilien... 93,2 88,5-5,1 -Hongkong... 32,9,1-11,7 -Uruguay... 34,3 31,4-8,5 -Tyrkiet... 3,0,3 873,2 -Argentina...,4,4 3,6 -Ghana...,8,4 11,6 -Australien...,5 20,4-9,5 -Bosnien-Herc... 21,5,3 17,8 -USA... 15,3 16,9 10,6 -Elfenbenskysten 18,1,6,7 -New Zealand 10,8 8,3 -,9 -Schweiz... 19,3 18,4-4,9 -Namibia... 6,4 8,3,2 -Norge... 5,9 16,0 172,5 -Botswana... 2,6 6,5 147,2 -Algeriet... 11,8 12,0 2,0 -Schweiz... 3,6 3,1-14,5 -Libyen... 11,0 11,2 1,6 -Paraguay , Israel... 5,9 8,6 46,6 -Chile... 0,4 0,5 19,3 -Makedonien... 7,4 8,3 11,4 -Norge... 0,2 0,4 68,5 -Filippinerne... 2,3 7,9 8,2 -Canada... 0,6 0,3-47,4 -Rusland... 79,6 7,0-91,2 -Serbien... 0,3 0,3 5,7 -Egypten , Japan , Angola... 6,8 6,2-9,4 -Rusland... 0,3 0,1-83,0 -Andre... 81,2 109,6 35,1 -Andre... 0,8 0,3-66,2 1 Levende dyr, kød og kødprodukter omregnet til kød med ben samt spiselige biprodukter og talg. Kilde: Kommissionen Der har været en betydelig fremgang i eksporten af levende dyr. I de første 8 mdr. i år er der således eksporteret stk. mod stk. (+69 pct.) i samme periode i fjor0. De er hovedsagelig sendt til Tyrkiet og Libanon. Der er også fremgang i eksporten af fersk, kølet kød. Der er en lille reduktion for spiselige biprodukter. Nedgang til Rusland af spiselige biprodukter er således næsten opvejet af større eksport til andre destinationer. For talg har nedgang til Rusland slet ikke kunnet kunnet opvejes af støtte eksport til andre lande. Side 4 af 12

5 Libanon har i de første 8 mdr. af 2015 været det største marked. Tyrkiet er kommet ind på 2. pladsen efterfulgt af Hongkong. I fjor var Rusland den største aftager. Det er næsten udelukkende levende kvæg, som Tyrkiet hidtil i år har aftaget. Importen i mængde er reduceret med 1 pct., men der er indført relativt flere dyrere produkter, så værdien af importen er øget med 14 pct. til mio.. Der er fremgang i importen af fersk, kølede produkter og nedgang for øvrige. Der er indført mindre fra Sydamerika, men de tegner sig fortsat for hovedparten af importen. Markedsvurdering fra AMI for 2015 og 2016 Det tyske AMI har offentliggjort tal over forventet produktion af okse- og kalvekød, samt priser for handyr R3, baseret dels på oplysninger fra EU-prognosemødet for oksekød i oktober 2015, dels på AMI s egne vurderinger. Prognose for EU s oksekødproduktion (bruttoegenproduktion) kg sl. vægt Pct. ændringer fra året før Frankrig ,5 1,0 3,1 2,1 Tyskland ,4 3,2 0,4-0,8 Spanien ,5-0,4 2,2 0,6 UK ,0 3,7-1,9 2,1 Italien ,3-5,7 4,2-3,6 Irland ,0 14,2-11,0 0,0 Polen ,3 16,8 8,3 1,9 Holland ,0 2,0 2,7 1, ,2 2,5-4,0 0,7 EU ,5 0,3 4,0-0,4 Kilde: AMI (efter EU-prognosegruppe, AMI vurderinger, oktober 2015) Prognose for EU s priser for ungtyre R3 II I 2015 II I 2016 II Pct. ændringer fra samme periode året før i Tyskland -2,7-4,4 3,8 5,5 4,3 2,3 1,8 2,1 Spanien. -4,2-1,8-4,7-0,3-2,7 1,4 1,9 1,6-3,6-2,8-3,0 1,3-0,8 1,3 0,8 1,0 Frankrig. -3,9-2,6-2,6 0,5-1,3-0,3-0,3 0,0 Polen... -1,0-1,9 4,9 4,0 4,3-0,6 4,2 1,6 Italien... -6,8-4,0-2,8 0,3-1,3 0,3 1,9 1,1 UK ,1-9,8-1,1 9,3 4,0 7,1-4,0 1,4 Portugal. 2,2 2,4-1,3-2,1-1,9 1,9 0,8 1,4 Irland... -8,1-9,1 7,4 10,2 8,9 1,2-0,5 0,2 Finland.. -2,0-1,7-3,2-1,5-2,5-0,3 0,8 0,3 EU ,2-3,7 1,3 4,7 3,3 1,9-0,5 0,8 /kg slagtet vægt EU- 3,63 3,68 3,78 3,80 3,80 3,85 3,78 3,83 Kilde. AMI (efter EU-prognosegruppe, AMI vurderinger m.fl., oktober 2015) Det er et supplement til resultatet fra prognosemødet i Kommissionen i oktober måned omtalt i Markedsnyt nr. 41/15 af 7. oktober Side 5 af 12

6 For produktionen er der tale om bruttoegenproduktion, hvilket vil sige slagtninger tillagt levende eksport, men fradraget levende import. AMI vurderer, at bruttoproduktionen for EU- kunne øges med omkring 4 pct. i år efter en stort set uændret produktion i Det er en betydelig større produktionsstigning end forventet i april måned (jfr. Markedsnyt nr. 18/15 af. april 2015). Produktionen forventes næsten at nå op på 2015 niveauet også i Herfor taler resultaterne fra den seneste kvægtælling, samt den aktuelle prognose fra markedseksperter fra medlemslandene. Ifølge beregninger fra AMI vil det for 2015 give en produktion i 2015 på 7,9 mio. tons, hvilket vil være en produktionsstigning på omkring tons. AMI angiver, at skøn over prisudviklingen er vanskelig som følge af handelsbegrænsningerne på Rusland, bortfald af mælkekvoterne, krisen på mælkemarkedet, samt ændringer i støtten med den seneste reform af den fælles landbrugspolitik, der i visse lande kan ændre på det tidligere udbudsmønster. På det seneste er der også konstateret sygdommen bluetongue i flere EU-lande herunder Frankrig, som i hvert fald midlertidigt har stoppet eksporten til Italien for dyr til viderefedning og også eksporten til Tyrkiet. Det kan betyde, at flere dyr opfedes i Frankrig med en større produktion af kød her senere til følge. For de enkelte lande er den forventede udvikling i produktionen for 2016 meget forskellig. I Italien er der således udsigt til en lavere produktion fra egne dyr, mens der i Frankrig, UK og Polen regnes med produktionsstigninger på omkring 2 pct. Priserne for EU- for handyr R3 faldt betydeligt i 2014, mens der er udsigt til højere priser i 2015 og til yderligere beskedne prisstigninger i Af de viste lande forventes der i 2016 den største stigning i Tyskland med over 2 pct. Sydamerika Priserne i Mercosurlanden er stabile. Priserne stiger i Brasilien, Argentina og Uruguay er undrede i Paraguay. Forsyningerne er stadig ikke tilstrækkelige til at dække efterspørgslen. De bedste priser for stude opnås i Argentina og de stiger yderligere. World Beef Report omtaler, at Kina ønsker at købe billigere ind, da importørerne har rigeligt på lager. Markedet for fersk, kølet kød i EU er langsomt, da afsendelser nu først når frem når juliehandlen er overstået. Der er nogle bedring i handlen med Rusland. Det er fortsat vanskeligt at sælge til Egypten på grund af problemer med at skaffe fremmed valuta. Devalueringer i de 4 Mercosurlande (Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay) er medvirkende årsag til, at eksporten fra disse lande i september 2015 nåede op på den største mængde for en enkelt måned i år med tons produktvægt, hvilket er 5 pct. mere end samme måned i fjor. I de første 9 mdr. i år er eksporten faldet med 8,7 pct. til 1, mio. tons. Den gns. eksportpris udtrykt i dollar pr. tons faldt med 6,7 pct., oplyser World Beef Report. Australien Til markederne først på ugen er der udbudt mindre og priserne er stigende for samtlige kategorier, omtaler MLA. USA Der var pæne prisstigninger på stude i sidste uge. Derimod var køerne i Ontario fortsat billigere. Importen af margeret kød var præget af moderat til stærk vigende priser, som følge en svag efterspørgsel og store hjemlige forsyninger. Side 6 af 12

7 Canada åbning af markedet for EU oksekød Den canadiske regering har åbnet markedet for import af oksekød fra 19 EU-lande, efter at det ikke har været muligt at eksportere hertil i de sidste 19 år som følge af BSE. EU-Kommissionen oplyser, at de 19 lande er de samme lande som kunne eksportere til Canada før restriktionerne i Det drejer sig om Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet,, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederlandene, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og UK. Der har i forbindelse med frihandelsforhandlingerne mellem EU og Canada siden 2013 været en proces med godkendelse af visse lande for eksport af fersk, kølet og frosset Oksekød til Canada. Det er det, der nu er lykkedes med et certifikat, som tillader eksport fra omtalte lande. I denne proces har de canadiske myndigheder anderkendt, at EU fungerer som en enhed med ensartede harmoniserede regler og standarder. Det betyder, at når det enkelte land er godkendt af de canadiske myndigheder er samtlige virksomheder autoriseret til eksport også godkendt tit det canadiske marked. Der ventes ikke de store mængder oksekød eksporteret hertil. har tidligere eksporteret oksekød til Canada. Det har drejet sig om udbenet frosset oksekød. Eksporten begyndte i 1981, hvor der blev eksporteret 9 tons, tons i ingen eksport i 1983, tons i 1984, tons i 1985 og 46 tons i Siden den tid, har der ikke været fra til Canada af fersk, kølet og frosset oksekød.- Verden Moderat stigning i den internationale handel med kød i 2015 Det amerikanske landbrugsministerium, USDA, har for nylig udgivet halvårspublikationen Livestock and Poultry: World Markets and Trade med tal over bestand, produktion, forbrug og handel for væsentligste lande USDA forventer en fremgang i den samlede produktion i verden af okse-, kalve- og bøffelkød med omkring 1 pct. i En fortsat udvidelse af bestanden vil betyde stigende produktion i lande med stor handel med oksekød navnlig USA, Indien og Brasilien. Indien fortsætter med at øge produktionen af bøffelkød til en voksende efterspørgsel. Eksporten udgør 48 pct. af produktionen mod kun 18 pct. i Brasilien. Reducerede slagtninger i Australien vil betyde en lavere produktion, efter at denne i de senere år har været ret stor som følge af mangel på foder på grund af tørke og dermed højere slagtninger, produktion og eksport. Eksporten fra de store eksportlande ventes at øges med 3 pct. til 9,9 mio. tons som følge af en større efterspørgsel. Der ventes fremgang for ikke mindst Indien, Brasilien og USA. Indien vil være den største eksportør, da efterspørgslen øges i Sydøstasien, Mellemøsten og Nordafrika. Eksporten fra Brasilien er begunstiget af en svækket real som øger konkurrenceevnen, ligesom genåbningen af det kinesiske marked skaber nye muligheder, angiver USDA. Side 7 af 12

8 Eksport af okse-, kalve- og bøffelkød på visse lande tons kød med ben Kilde: USDA Produktionen i USA forventes for første gang siden 2010 at stige, da bestanden af kvæg stiger på baggrund af forbedret vejr til græsproduktion og lavere foderomkostninger Eksporten fra USA ventes at stige med 6 pct., da en stigende national produktion af kød lægger pres på priserne. En reduceret australsk eksport vil sætte USA i stand til at generobre markedsandele i Asien, som vil opveje stagnerede afsendelser fra Canada og Mexico. Import af okse-, kalve- og bøffelkød på visse lande tons kød med ben Kilde: USDA USDA forventer, at den russiske import vil stige i 2016 fra det ret lave niveau i 2015, da produktionen forventes at falde mere end forbruget. I Japan forventes importen af oksekød fortsat at falde svagt. Kina forventes at øge importen yderligere som følge af et stigende forbrug. I Hongkong forventes en større import af okse- og kalvekød i 2016 efter fald i år (import- og eksport angivet i graferne omfatter kun fersk, kølet, frosset og forarbejdet oksekød udtrykt i kød med ben). USDA forventer, at Sydkorea fortsat øger importen. Canada ventes også et større importbehov med en faldende produktion.. Side 8 af 12

9 s Kvægbestand kvartalsvis efter kategori og region s kvægbestand i CHR efter kategori fra marts 2014 til september Sep. 2015/ mar 30-juni 30-sep 31-dec 31-mar 30-juni 30-sep Ændring stk. Pct. Tyre og stude 9,9 1,8 0,7 7,8 5,6 6,5 6,9-3,9-1,5 Under ½ år 115,8 1,3 1,4 114,8 114,6 1,4 1,0 2,6 2,1 ½ - 1 år 98,4 86,5 88,7 101,2 97,6 86,4 86,8-1,8-2,1 1-2 år 35,0 37,7 35,1 31,2 32,8 35,3 31,6-3,5-10,1 2 år og over 10,6 12,1 12,6 10,8 10,6 11,4 11,5-1,1-8,4 Kvier 656,7 659,8 660,6 652,0 648,3 650,8 651,4-9,2-1,4 Under ½ år 157,2 164,2 164,6 157,7 154,5 161,0 165,4 0,8 0,5 ½ - 1 år 157,1 152,4 153,0 160,3 160,2 152,9 150,8-2,2-1,4 1-2 år 1,7 0,1 7,6 5,5 7,5 0,7 8,8 1,1 0,4 2 år og over 60,7 63,1 65,4 58,5 56,1 56,3 56,4-9,0-13,7 Køer 658,9 663,7 654,4 643,4 644,5 660,6 665,6 11,2 1,7 Malkekøer 561,4 562,6 552,7 547,0 548,6 561,2 566,6 14,0 2,5 Ammekøer 97,5 101,1 101,7 96,4 95,9 99,4 99,0-2,7-2,7 Kvæg i alt 1.575, , , , , , ,9-1,8-0,1 Drægtige kvier 198,5 197,2 193,1 191,5 197,1 200,8 195,6 2,6 1,3 1-2 år 161,9 158,7 152,7 155,5 163,3 166,8 161,5 8,8 5,7 2 år og derover 36,6 38,4 40,3 36,0 33,8 34,0 34,2-6,2-15,3 Bestanden er udelukkende opgjort på baggrund af oplysninger i det Centrale HusdyrsRegister (CHR) og KvægRegisteret og omfatter alt registreret kvæg på opgørelsestidspunktet. Kilde. s Statistik (Statistikbanken) s kvægbestand i CHR efter regioner fra marts 2014 til september Sep. 2015/ mar 30-juni 30-sep 31-dec 31-mar 30-juni 30-sep Ændring stk. Pct. Region Hovedstaden,5 30,4 30,3,6,6 30,5 30,4 0,1 0,4 København og Nordsjælland 15,0 15,6 15,7 15,0 15,1 15,5 15,5-0,2-1,0 Landsdel Bornholm 14,6 14,7 14,7 14,5 14,5 14,9 14,9 0,3 1,8 Region Sjælland 82,5 84,3 84,2 81,4 80,9 82,1 81,9-2,4-2,8 Region Syddanmark 604,9 608,2 603,3 596,2 595,0 603,6 607,7 4,4 0,7 Landsdel Fyn 88,7 89,9 89,2 88,2 88,1 89,5 89,5 0,3 0,4 Landsdel Sydjylland 516,2 518,3 514,1 508,0 506,9 514,1 518,2 4,1 0,8 Region Midtjylland 486,7 487,9 485,6 478,2 475,2 479,9 481,1-4,4-0,9 Landsdel Østjylland 133,4 133,9 134,0 131,2 130,2 131,4 131,9-2,1-1,5 Landsdel Vestjylland 353,3 354,0 351,6 347,0 345,0 348,5 349,3-2,3-0,7 Region Nordjylland 371,9 374,6 372,4 367,8 367,7 371,7 372,8 0,4 0,1 Hele landet 1.575, , , , , , ,9-1,8-0,1 Bestanden er udelukkende opgjort på baggrund af oplysninger i det Centrale HusdyrsRegister (CHR) og KvægRegisteret og omfatter alt registreret kvæg på opgørelsestidspunktet. Kilde. s Statistik (Statistikbanken) Side 9 af 12

10 Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge 40/2014) Tyskland Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU Ungtyre 03 (priser fra uge 40/2014) Ungtyre 03, EU Tyskland Polen Sverige Frankrig Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge 40/2014) Sverige Spanien Kalve O3 (8-12 mdr.) EU Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge 40/2014) Sverige Spanien 31 Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/ mdr. Side 10 af 12

11 Køer 03 (priser fra uge 40/2014) Sverige 32 Tyskland Holland Køer 03, EU Køer P3 (priser fra uge 40/2014) Køer P3, EU Sverige Tyskland Holland Kvier R3 (priser fra uge 40/2014) Kvier R3, EU Irland Køer 03 (priser fra uge 40/2014) Holland, kalve (priser fra uge 40/2014) Irland Hvidt kalvekød Rose <8 mdr Euro./kg. UK Polen 6 Rose>8 mdr Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer Side 11 af 12

12 Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt Ungtyre kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg Kvier/køer kr/kg sl. vægt Kvier>12 mdr kg Køer kg Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 43/2015 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 2015/2014 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år: , mdr , > 10 mdr , kg , kg , kg ,9 6 Alle kvier & Kviekalve: ,2 975 >12 mdr kg ,3 363 Alle stude: ,6 67 Alle køer: , Unge køer: , kg ,4 315 Ældre køer: , kg , kg , kg , kg ,4 2 Vejet pris og antal dyr ,0 8.3 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 99 øre/kg i oktoberår 13/14) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E K.B. Lind Pedersen København V F W

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 17/16 Markedsnyt -04-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 32 /15 Markedsnyt 05-08-2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 7.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7

- I pct. af ugen før... 99,9 100,0 99,6 99,9 98,0 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 93,9 93,8 94,5 94,6 94,9 95,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/16 Markedsnyt 21-12-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 29/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -07- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.400 stk. Afregningspris = uændret I

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35 /15 Markedsnyt -08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 37/16 Markedsnyt 14-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill.

Det mere solrige vejr ventes dog at smitte af på større interesse fra hjemmemarkedet for udskæringer til grill. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 03-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.600 stk. Notering = lavere priser

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16 Markedsnyt 12-10-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6

- I pct. af ugen før... 99,7 99,3 100,4 99,8 98,4 99,3 - I pct. af samme uge sidste år 97,4 96,6 99,4 98,9 109,5 105,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 03-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspriseren =

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa forløber stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Eksporten til Sydeuropa forløber stort set uændret. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/16 Markedsnyt -03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 4.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 01/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 01/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 01/ Markedsnyt 06-01- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.000 stk. Afregningspriser = uændrede

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 06 /14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 06 /14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 06 /14 Markedsnyt 04-02-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Notering = hundyr dyrere

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/15 Markedsnyt -09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2

- I pct. af ugen før... 99,8 99,6 99,7 100,7 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,9 109,7 109,6 108,8 108,2 Oksekød Nr. 3/13 Markeds nyt 17. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 4/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 4/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 4/16 Markedsnyt -01-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 21/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 21/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 21/16 Markedsnyt -05-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriserne

Læs mere

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra.

Der er en stabil afsætningssituation for forfjerdinger og kød herfra. Oksekød Nr. 39/12 Markeds nyt. september 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge.

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 33/16 Markedsnyt 17-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/ Markedsnyt 17-02- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.800 stk. Notering = uændret Skolernes

Læs mere

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer.

Afsætningsmæssigt er der ikke de store ændringer. Oksekød Nr. 36/13 Markedsnyt 04-09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,6 100,6 100,3 99,6 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,0 103,8 102,8 104,2

- I pct. af ugen før ,3 100,6 100,6 100,3 99,6 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,0 103,8 102,8 104,2 Oksekød Nr. 12/13 Markedsnyt. marts 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret.

Der er en rolig handel med hjemmemarked. Eksport til Sydeuropa forløber stort set uændret. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 13/ Markedsnyt -03- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser = lavere

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Ved eksport til Sydeuropa er der tale om et lidt anstrengt marked.

Ved eksport til Sydeuropa er der tale om et lidt anstrengt marked. Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -04- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.100 stk. Afregningspriserne = lavere

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/17-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/16 Markedsnyt -09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Oksekød Nr. 10/12. Markeds nyt. Danmark. 8. marts 2012

Oksekød Nr. 10/12. Markeds nyt. Danmark. 8. marts 2012 Oksekød Nr. 10/12 Markeds nyt 8. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Lavere slagtninger Notering = uændret Uændret afsætning Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 23/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 23/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 08-06-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 18/12 Markeds nyt 3. maj 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Lavere slagtninger Noteringer uændrede Slagtningerne i denne

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 9/12. Danmark. 1. marts 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 9/12. Danmark. 1. marts 2012 Oksekød Nr. 9/12 Markeds nyt 1. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Uændrede slagtninger Uændret notering Slagtningerne ventes at blive på

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/14 Markedsnyt 12-03-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

I Danmark meldes der om et anstrengt marked for okse- og kalvekød.

I Danmark meldes der om et anstrengt marked for okse- og kalvekød. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/15 Markedsnyt -11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15 Markedsnyt 02-09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet forløber således uændret roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 9/16 Markedsnyt 02-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.800 stk. Notering = uændret

Læs mere

Salget på hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Salget på hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/15 Markedsnyt 16-09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10 /14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10 /14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10 /14 Markedsnyt 04-03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg er i denne uge uændret. Afsætningssituationen for okse- og kalvekød er stadig rolig.

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg er i denne uge uændret. Afsætningssituationen for okse- og kalvekød er stadig rolig. Oksekød Nr. 43/12 Markeds nyt -10-12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 31 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt -07-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.700 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 24 /15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 24 /15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 10-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.500 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 35/16 Markedsnyt 31-08-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Afregningspriser

Læs mere

- I pct. af ugen før... 99,8 100,8 100,0 100,2 99,4 101,1 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 99,2 100,9 100,3 92,7 89,7

- I pct. af ugen før... 99,8 100,8 100,0 100,2 99,4 101,1 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 99,2 100,9 100,3 92,7 89,7 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt 03-06-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 1+2/15 Markedsnyt 07-01-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4

Handlen med hjemmemarkedet er rolig. - I pct. af ugen før... 99,2 99,8 99,8 100,2 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 94,6 96,9 96,6 98,3 99,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 39/13 Markedsnyt -09-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Der ventes ingen ændringer i afregningspriserne i denne uge. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Der ventes ingen ændringer i afregningspriserne i denne uge. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 15-06-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 48/16 Markedsnyt -11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 26/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 26/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt -06-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.700 stk. Til trods for det meget

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 40/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 40/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 40/15 Markedsnyt -09-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Slagtningerne ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 20/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 20/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 18-05- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.000 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Afsætningssituationen for okse- og kalvekød forløber roligt.

Afsætningssituationen for okse- og kalvekød forløber roligt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt 11-06-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 99,9 100,1 99,8 99,7 - I pct. af samme uge sidste år ,7 103,5 103,6 106,8 106,6

- I pct. af ugen før ,3 99,9 100,1 99,8 99,7 - I pct. af samme uge sidste år ,7 103,5 103,6 106,8 106,6 Oksekød Nr. 33/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Større slagtninger Notering = + øre/kg for tyrekalve og ungtyre Uændret

Læs mere

Eksporten af forfjerdinger går nu lidt langsommere. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Eksporten af forfjerdinger går nu lidt langsommere. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44 /14 Markedsnyt -10-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.0 stk. Afregningspriser =

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 7/12. Danmark. 21. februar 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 7/12. Danmark. 21. februar 2012 Oksekød Nr. 7/12 Markeds nyt. februar 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Små slagtninger Lavere notering Slagtningerne ventes i denne uge at blive

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/15 Markedsnyt 11-11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 47/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 47/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 47/15 Markedsnyt -11-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

- I pct. af ugen før... 98,7 98,3 98,4 98,0 96,7 - I pct. af samme uge sidste år ,3 101,0 101,5 100,1 103,4

- I pct. af ugen før... 98,7 98,3 98,4 98,0 96,7 - I pct. af samme uge sidste år ,3 101,0 101,5 100,1 103,4 Oksekød Nr. /13 Markedsnyt 17. juli 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 5.800 stk. Notering = uændret Rolig handel Slagtningerne

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber rolig i denne uge.

Handlen med hjemmemarkedet forløber rolig i denne uge. Oksekød Nr. 34/13 Markedsnyt. august 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.700 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Afsætningen til hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Afsætningen til hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 5/16 Markedsnyt 03-02-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 14/17 05-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/15. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/15. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 42/15 Markedsnyt 14-10-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 03/17-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret Tilførslen af

Læs mere

Hjemmemarkedet er præget af vinterferie også i denne uge. Eksport til Sydeuropa forløber uforandret langsomt.

Hjemmemarkedet er præget af vinterferie også i denne uge. Eksport til Sydeuropa forløber uforandret langsomt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/16 Markedsnyt -02-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

Afregningspriserne for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Der er en rolig afsætning af okse- og kalvekød.

Afregningspriserne for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Der er en rolig afsætning af okse- og kalvekød. Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt -05-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 101,5 99,9 99,8 92,0 93,3 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 98,9 100,0 99,6 99,0 100,8

- I pct. af ugen før ,3 101,5 99,9 99,8 92,0 93,3 - I pct. af samme uge sidste år 99,7 98,9 100,0 99,6 99,0 100,8 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /15 Markedsnyt 17-06-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Slagtningerne

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet forløber roligt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/16 Markedsnyt 09-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 30/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 30/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt -07-2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.000 stk. Afregningspris = uændret

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post: Danmark.

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Danmark. Markedsnyt oksekød 7. marts Nr. 0/ Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3 0 København V Tlf. 3 000 Fax: 3 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk KLP/ Slagtningerne ventes i denne uge at falde med ca. %

Læs mere

Handlen med hjemmemarkedet er langsom. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Handlen med hjemmemarkedet er langsom. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt -06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret Slagtninger

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post:

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Markedsnyt oksekød. juli Nr. 28/ Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3 0 København V Tlf. 333 000 Fax: 333 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk Slagtninger øges betragteligt i denne uge, da slagtekapaciteten

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 8/14 Markedsnyt 19-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16 Markedsnyt 16-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret

Læs mere

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe)

Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Oksekød Nr. 12/12 Markeds nyt. marts 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 41 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtninger uændret. Notering fastholdt Handlen med kød uændret Slagtningerne

Læs mere

- I pct. af ugen før ,2 99,8 99,9 100,1 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,8 104,7 106,0 105,4

- I pct. af ugen før ,2 99,8 99,9 100,1 100,2 - I pct. af samme uge sidste år ,6 104,8 104,7 106,0 105,4 Oksekød Nr. 4/13 Markedsnyt. januar 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation Slagtningerne

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14. Danmark 12-02-2014 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 7/14 Markedsnyt 12-02-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.900 stk. Notering = lavere

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig.

Eksporten til Sydeuropa er stabil og karakteriseres fortsat som rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 44/17 01-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Dette gælder både ved afsætning til hjemmemarkedet som til eksport.

Dette gælder både ved afsætning til hjemmemarkedet som til eksport. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/15 Markedsnyt 04-11-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.400 stk. Notering = uændret

Læs mere

- I pct. af ugen før ,2 99,9 100,4 100,2 103,4 101,4 - I pct. af samme uge sidste år 98,8 99,0 100,4 100,1 93,0 89,1

- I pct. af ugen før ,2 99,9 100,4 100,2 103,4 101,4 - I pct. af samme uge sidste år 98,8 99,0 100,4 100,1 93,0 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -05-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.700 stk. Notering = uændret Uændret

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 2/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 2/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 2/16 Markedsnyt 13-01-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.700 stk. Notering = uændret

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post: Danmark.

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Danmark. Markedsnyt oksekød. maj 0 Nr. /0 Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3 60 København V Tlf. 333 4000 Fax: 333 44 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk Danmark KLP/CBJ Slagtningerne ventes efter det helligdagsbetingede

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 103,4 103,9 105,9 103,7 - I pct. af samme uge sidste år ,1 105,8 106,4 117,0 121,8

- I pct. af ugen før ,7 103,4 103,9 105,9 103,7 - I pct. af samme uge sidste år ,1 105,8 106,4 117,0 121,8 Oksekød Nr. 2/12 Markeds nyt 12. januar 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Større slagtninger Noteringen uændret Handlen med kød uforandret

Læs mere

Markeds nyt. Oksekød Nr. 3/12. Danmark. 18. januar 2012

Markeds nyt. Oksekød Nr. 3/12. Danmark. 18. januar 2012 Oksekød Nr. 3/12 Markeds nyt. januar 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende slagtning Højere notering Slagtningerne ventes i denne uge

Læs mere

MARKEDSAFDELINGEN 17. juni 2009 Nr. 25/09. Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web: e-post:

MARKEDSAFDELINGEN 17. juni 2009 Nr. 25/09. Axelborg, Axeltorv København V Tlf Fax: Web:  e-post: Markedsnyt oksekød LANDBRUG & FØDEVARER MARKEDSAFDELINGEN. juni 09 Nr. /09 Axelborg, Axeltorv 3 609 København V Tlf. 3339 4000 Fax: 3339 44 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk Danmark KLP/BSO Slagtningerne

Læs mere

Efterspørgslen fra hjemmemarkedet følger denne generelle trend.

Efterspørgslen fra hjemmemarkedet følger denne generelle trend. Oksekød Nr. 11/13 Markedsnyt 13. marts 13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark Slagtning = 8.800 stk. Notering = uændret Rolig afsætningssituation

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2015. Afregningspriserne forventes generet ikke ændret i denne uge.

Næste udgave udkommer i uge 2/2015. Afregningspriserne forventes generet ikke ændret i denne uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51 /14 Markedsnyt -12-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for

Læs mere