Kan man skabe rammerne for innovation og vækst via en klynge? Mikkel Hemmingsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan man skabe rammerne for innovation og vækst via en klynge? Mikkel Hemmingsen"

Transkript

1 Kan man skabe rammerne for innovation og vækst via en klynge? Mikkel Hemmingsen

2 Hvad er værktøjerne/rammen Grundvilkår: E"erspørgsel er der et marked? Udbud er der virksomheder? Er der forskning/innova<on? Er der kompetencer Er der kapital Driverne Er der samarbejde mellem kunder og leverandører om udvikling Er der samarbejde mellem virksomheder og forskning om produktudvikling Er der stø?e <l etablering af nye virksomheder og vækst

3 Hvad er velfærdsteknologi? En teknologi eller en service, der kan hjælpe og assistere brugere inden for social- og sundhedsområdet og effektivisere arbejdsgange.

4 Tre eksempler på velfærdsteknologier, der giver Smarter Health Teletolkning i sundhedsvæsenet: Ved videotolkning kan tolkeressourcer udnyttes mere optimalt, idet der først kaldes op til tolken, når patient og sundhedsfagligt personale er klar. Ved videotolkning bruger tolken heller ikke tid på transport, parkering osv. Der er en besparelse på 20 min pr tolkning. Partnere: OUH, MedCom, Cisco m.fl. Telemedicinsk sårbehandling Sårbehandling m mobiltelefoni. Undgår forundersøgelse og kan gå direkte til speciallægen for at få stillet en diagnose. Vandt digitaliseringsprisen Partnere: Sygehus Sønderjylland, 4 sønderjyske kommuner og Dansk Telemedicin Patientkufferten Med patientkufferten kan man monitorere KOL -patienter i eget hjem og spare sengedage. Patienttilfredsheden er stor. Genindlæggelsesfrekvensen halveres. Partnere: Region Syddanmark, Medisat A/S, MedCom m.fl.

5 Hvorfor satser vi i Region Syddanmark på velfærdsteknologier- og services?

6 Velfærdsteknologi er et oplagt svar på den tredobbelte udfordring, som Danmark står over for: UDFORDRINGER Der er færre hænder til at varetage sundheds- og plejeopgaver. (Om ti år vil der være mangel på sosupersonale svarende til stillinger) Der er behov for nye forretningsområder for at sikre vækst og attraktive arbejdspladser Der er stigende efterspørgsel efter kvalitative serviceydelser i det offentlige GEVINSTER - Bedre arbejdsmiljø i takt med effektivisering og automatisering af rutineopgaver - Bedre kvalitet i serviceydelserne, da borgerne kan bevare egen integritet og får mere fleksible behandlingsforløb - Mere effektive arbejdsgange mellem region og kommune Kilde: FOA og Erhvervs- og Byggestyrelsen

7 Vi har de rette spillere Myndigheder - 22 Kommuner - Region Syddanmark - Servicestyrelsen - m.fl. Fagforeninger - FOA - Dansk Sygeplejeråd Virksomheder - Mere end 200 virksomheder - Mere end 30% i Odense Kommercialisering & erhvervsfremme -Tech Trans -Odense Udviklingsforum -Udviklingsråd Sønderjylland TRIN, Vejle Erhvervsudvikling mfl. Netværk -Robocluster (Supplynet, Carenet Medicnet) AluCluster Mekatronikklyngen IT Forum Syddanmark IT Forum Fyn 4 Sygehusenheder pt. på 18 matrikler - Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus - Sydvestjysk Sygehus - Sygehus Lillebælt - Sygehus Sønderjylland Forskning & uddannelse -SDU (Flere fakulteter og centre, bl.a. -Mærsk-instituttet -Mads Clausen-instituttet -Knowledge Lab) -Designskolen Kolding -University College Vest - University College Syd - University College Lillebælt Vidensinstitutioner -Teknologisk Institut -MedCom INITIATIVET ER ÅBENT FOR ALLE DER INTERESSERER SIG FOR VELFÆRDSTEKNOLOGIER OG - SERVICE

8 Fire erhvervsstyrker i regionen Kompetenceområder It-systemudvikling Intelligente hjælpemidler Automatisering Telemedicin Medicin og biotek Medicotekniske hjælpemidler Diverse Eksempler på produkter og ydelser til sundheds- og socialområdet Elektroniske patientjournaler, administrative it-systemer til fx bosteder og institutioner Selvkørende (robot)støvsugere, hæve-,sænke og løfteanordninger, intelligente senge, håndholdte computere til sundheds- og plejepersonale Robotter til kirurgi, diagnostik og blodprøvning, pakning af medicin i dags-rationer, automatisering af supportfunktioner (mad, vask, indkøb, transport) på institutioner Patientkufferter til kroniske patienter, videokonsultationer til brug for hjemmehjælpere og patienter Lægemidler Måleapparaturer, engangsartikler osv. Øvrige underbrancher relateret til sundheds- og socialområdet

9 Baggrund for satsning på velfærdsteknologi Udfordringer Hovedbudskaber: 1. Sæt struktur og organisering på velfærdsteknologiområdet med hhv. kommunalt og regionalt lederskab! 2. Frem brugen af teknologier der understøtter patient/ borgerforløbet ved inddragelse af det kliniske personale. 3. Skab de rette incitamenter til investering og gevinstrealisering. 4. Fokusér på de teknologier, hvor potentialet er størst og hvor regionen allerede har en styrkeposition. 5. Bedre dokumentation, både klinisk dokumentation og i særdeleshed business cases.

10 Udgangspunkt i behov Velfærdsteknologier skal sikre understøttelse af overgange mellem patientens og borgerens forløb Der er behov for tværsektoriel koordinering 10

11 Kan man bygge en klynge via en aktiv erhvervspolitik?

12 Velfærdsteknologi.nu VISIONEN: Vi vil skabe et internationalt kraftcenter for udvikling, implementering og udbredelse af velfærdsteknologier inden for social- og sundhedsområdet, som gennem offentlig-private samarbejder skaber nye og bedre offentlige ydelser til borgerne og samtidig fremmer nye forretningsområder og produkter. Bag satsningen: Bla. Region Syddanmark, Odense Kommune, SDU, Servicestyrelsen, RoboCluster, Teknologisk Institut, University College Sydvest, University College Lillebælt, Designskolen Kolding, IT Forum Syddanmark, Væksthus Syddanmark, Udviklingsråd Sønderjylland og Udviklingsforum Odense. INITIATIVET ER ÅBENT FOR ALLE! Udvikling Afprøvning Forskning Bruger Behov Forretningsudvikling Kommerciel succes Gevinstrealisering Implementering

13 Syddansk Vækstforum går forrest I Syddansk Vækstforums handlingsplan er velfærdsteknologier og services ét ud af fire forretningsområder Støttede udviklingsprojekter: Telemedicinsk behandling af KOL-patienter Virtuel videns- og projektplatform Robotteknologisk genoptræning Telemedicinsk sårbehandling Human Care Lifter MedicRobotics Innovationsnetværket Robocluster Telehjertesvigt Servicedesign på OUH

14 Welfare Tech Region (72 mio kr - 3 år)) Organisation / styring Robot og automation Aktiviteter (delprojekter) Netværk Produktudvikling Telemedicin Aktiviteter (delprojekter) Netværk Produktudvikling Intelligente Hjælpemidler Sundhed, forebyggelse og behandling af borgere Pleje og omsorg af institutionaliserede borgere Borgere i hjemmet understøtte funktioner ift. dagligdagsaktiviteter, sociale relationer og interaktion, sikkerhed og mobilitet. Aktiviteter (delprojekter) Netværk Produktudvikling IT Aktiviteter (delprojekter) Netværk Produktudvikling Tværgående projekter og tilbud Design Materialer Plast Stål Aluminium Køle Procesviden OPI kompetencer Uddannelse PR og markedsføring Domæneviden Vækststøtte og forretningsudvikling

15 Kaptial/iværksættere/investeringer Velfærdsteknologi investeringsfond (100 mio. kr) Syddansk Bruxelles kontor Vækststøtte MEDCOM International Vestdansk investeringsfremme super iværksætterpakke t

16 Forskning, kompetencer og innovation Robocluster, TI robotafdeling, MEDCOM, Mechatronic Designskolen Kolding, SDU Teknisk Fakultet, Sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, Kiel Universitet - Kompetencerudvikling, SDU, UC, SOSU Robotdesignere, Robomedic.

17 Hvad gør Region Syddanmark Efterspørgsel

18 Regionens satsning på velfærdsinnovation - implementering på sundhedsområdet (psykiatri, somatik og social) Priv/Off. funding Kapitalfond Virksomhed Vækst Mål/Behov Projektbørs Udvikling Implementering/ Udrulning Effekt Facilitering/ Vurdering Off. funding Implementering Sygehus Effekt

19 Velfærdsteknologi overordnet koncept Proof of concept EU-støtte Højteknl. Vækstforum Patienter Forskning Allokering af leadhospital og ressourcer Peer review Virksomheds Involvering Vækstforum incubatorfond Demonstration erhvervseffekt Mål/behov for Region Syddanmark Sundheds Projektbørs Valg af impl/udviklings projekter Uvikling/ Demonstration Business case Teknologi/ Skalerbarheds vurdering.udrulning til alle relvante Enheder Bedre/mere effektiv service Ansatte Business case Teknologi/ Skalerbarheds vurdering Samarbejde m. SDU, DSK, DTU, UC mfl. ABT, Demonstration patienteffekt EU-støtte Forsknings- Råd ABT mv

20 Regionens satsning på velfærdsinnovation - implementering på sundhedsområdet Ny enhed for velfærdsinnovation - Opsamler brugernes behov på regionens sygehuse - Facilliterer workshops - Skaber kontakt til virksomheder - Hjælper med funding og processer - Bemandet med bl.a. designere, udviklere fra LEGO, Linak og Tidl. Sygehusdirektør

21 Sundhedsinnovationscenter Skal bruges til 1. Fuldskala aftestning og brugerinvolvering af sygehusmoduler, f.eks. Akutmodtagelse, børneafdeling ifb. med nybyggerí for ca. 10 mia. kr. 2. Organisationstilpasning 3. Træning 700 kvm. Placeres ved Forskerpark i Odense, nabo til NYT OUT, UCL, nyt Teknisk og sundheds fakultet Bliver åbent for andre regioner

22 Hænger indsatsen sammen

23 Er der skabt rammer for innovation? Sundheds innovationscenter Innovationsenhed Forskning Uddannelse Innovation (SDU, UC, Robocluster, TI ) Lokale og Subregionale Erhvervsfremme Kvalificeret efterspørgsel Robot og auto mation Region og Kommune Sundheds- og socialsektoren Welfare Tech Region ( erhvervsklynge) Telem e- dicin Intelli gente hjælp emidl er Sundhed, forebyggelse og behandling af borgere IKT IKT Pleje, omsorg og udvikling af tilbud til borgere i plejeboliger Borgeren i hjemmet understøtte funktioner i fht. dagligdags aktiviteter, sociale relationer og interaktion, sikkerhed og mobilitet Internationalisering Tværgående projekter Design Og Kapital OPI Kompetencer Uddannelse PR & markedsføring Materialer (plast, stål, aluminium, mekatronik køle Vækststøtte (vestdansk investeringsforening, kapitalfond og rådgivning Fælles produktudvikling Kapitalfond 100 mio. kr. Syddansk EU-kontor MEDCOM International

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense

Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i. Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense Erhvervspolitiske udfordringer og muligheder - velfærdsteknologi i Ved Kjeld Zacho Jørgensen Adm. direktør 4. Maj 2010 Kold College i Odense TRE EKSEMPLER PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI Teletolkning i sundhedsvæsenet:

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Mere om de regionale strategier og indsatser findes på regionernes hjemmesider: Region Nordjylland hjemmesiden om Forskningens Hus er en samlet indgang til forskning,

Læs mere

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 4-1-2010 Projekt slut dato: 31-3-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc ButlerBot22.06.09.1.docx

Læs mere

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale

Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige potentiale Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN Elektronisk: 978-87-7723-737-9 ISBN Tryk: 978-87-7723-738-6 Nye sygehusbyggerier: Det erhvervsmæssige

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING

INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING PROJEKTOVERSIGT 05-2011 INITIATIV BAGGRUND DELTAGERE STATUS FINANSIERING Afprøvning af spiserobot Fysisk handicappede afprøver spiserobot, der er importeret fra Japan med henblik på at lette hverdagen

Læs mere

Formål. Konkret vil projektet:

Formål. Konkret vil projektet: Formål Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for en kraftig vækst i omfanget af OPI- og OPS-projekter. Det skal ske gennem illustrative demonstrationseksempler og ved at udvikle konkrete værktøjer

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Privat vækst, offentlig implementering

Privat vækst, offentlig implementering Privat vækst, offentlig implementering Den demografiske udfordring er en fantastisk markedsmulighed, siger Lars Kolind, formand for Welfare Tech Region. Der er 1000 nye nicher lige foran os, som kan danne

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Regional specialisering Team Vækst Danmark

Regional specialisering Team Vækst Danmark Regional specialisering Team Vækst Danmark Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen. - fra hjælpemidler til wellnessprodukter

Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen. - fra hjælpemidler til wellnessprodukter Kortlægning af Sundhedsteknologi i Århusregionen - fra hjælpemidler til wellnessprodukter Analyse og Erhvervsfremme September 2008 Indhold 1. INTRODUKTION... 5 1.1. FORMÅL... 5 1.2. KONTEKST... 5 1.3.

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO.

ET SKRIDT TIL SIDEN - TO SKRIDT FREM DIREKTØREN FOR WELFARE TECH REGION, HENRIK KAGENOW, OPFORDRER VIRKSOMHEDER TIL AT TAGE ET SKRIDT TIL SIDEN. NO. Mennesker og muligheder mødes FOKUS: Velfærdsteknologi TEMA NO./ VELFÆRDSTEKNOLOGI i syddanmark NO.16 04 / Lånefond til iværksættere 06 / Velfærdsteknologi 15 / Syddanmark I TAL 24 / Sidespring giver vækst

Læs mere

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ

Sund vækst. regionernes erhvervssamarbejde PÅ Sund vækst regionernes erhvervssamarbejde PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Danske regioner april 2013 1 3 5 10 12 15 17 Udfordringer og muligheder Offentlig-privat samarbejde om innovation og markedsudvikling Offentlig-private

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst

LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN. Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst NYE LØSNINGER TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN Regionernes erhvervssamarbejde om sund vækst Én indgang Alle regioner har etableret en enkel og effektiv indgang, hvor virksom heder kan indgå aftaler om kliniske

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren

Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Omsorgsteknologi kan give mere tid til pleje i ældresektoren Denne analyse er lavet af Rambøll Management for Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. IDA har bedt Rambøll Management se nærmere på potentialet

Læs mere