EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010"

Transkript

1 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: Maj 2010

2 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets udfordringer... 4 Formidlingsaktiviteter og drift... 5 Økonomi... 5 Konklusion... 5 Nærværende evaluering af projekt Ungetilbudsportal er udarbejdet af projektkoordinator Rikke Ehrenreich. Evalueringen er godkendt af arbejdsgruppen for projektet, projekthaver LO Århus og Jobcenterchef Christian Schackt-Magnussen. 1

3 Sammenfatning Projektet har ved projektafslutning 31. maj 2010 udviklet og etableret en funktionsdygtig ungetilbudsportal: ungetilbud.dk. Portalen er forankret i Jobcenter Århus. Der er på hjemmesiden aktuelt 75 beskrevne tilbud til unge mellem år, der er på kanten af uddannelse eller arbejdsmarkedet. Jobcenter Århus står for den fremtidige drift af portalen. Baggrund I foråret 2008 mødtes en række fagpersoner i Århus til en foredragsrække arrangeret af TripleU om indsatsen med udsatte unge. Deltagerne ønskede at fortsætte dialogen og udvikle arbejdet med de udsatte unge i Århus - og dermed blev Ungenetværk Århus etableret. På de første møder i Ungenetværk Århus gav deltagerne udtryk for, at der i Århus mangler et samlet overblik over tilbud til udsatte unge. Ideen blev taget op, og i efteråret 2008 gik LO Århus og VIA University College Socialrådgiveruddannelsen i Århus sammen om at søge midler til et udviklingsprojekt med at etablere en hjemmeside, hvor man kan finde alle job- og uddannelsesrettede tilbud, der er til unge på kanten af arbejdsmarkedet i Århus. Oprindeligt var ansøgt om kr. og Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø bevilgede projektet kr. samt en ekstra bevilling på kr. Desuden blev stillet krav om samarbejde med Jobcenter Århus med henblik på at sikre den videre drift af portalen. Den ændrede økonomiske ramme og samarbejdet med Jobcentret medførte, der blev udarbejdet ny projektbeskrivelse og samarbejdsaftale, som var endelig på plads i september Undervejs i projektperioden blev projektet formelt overdraget fra VIA University College Socialrådgiveruddannelsen i Århus til LO Århus, som har fungeret som gennemgående projekthaver. Projektet er gennemført i perioden 15. maj maj Formål og mål Formålet med projektet og etablering af ungetilbudsportalen har overordnet set været at styrke det helhedsorienterede arbejde med unge på kanten af uddannelse og/eller arbejdsmarkedet i Århus. Portalen kan medvirke til, at der opnås synlighed af de mange indsatser, der er til unge i Århus, og portalen kan være et konkret arbejdsredskab med specifik viden om de forskellige tilbud. Formålet med ungetilbud.dk er konkret: at give overblik over tilbud til unge på kanten af arbejdsmarkedet i Århus at fungere som helhedsorienteret vejledningsværktøj at synliggøre og koordinere tilbud til unge med vejledningsbehov at sikre høj aktualitet gennem løbende opdatering indirekte at afdække mangler indenfor de ikke ordinære tilbud; hvad findes der ikke? at skabe progression og sammenhæng i vejledningen af den unge 2

4 Målet er, at hjemmesiden indeholder alle de job- og uddannelsestilbud, der findes i Århus til unge mellem år, som har vanskeligt ved på egen hånd at komme i gang med eller fastholde sig i uddannelse eller arbejde. Organisering Projektet er gennemført i et tæt samarbejde mellem projekthaver LO Århus og Jobcenter Århus. Projektet er styret af en nedsat arbejdsgruppe bestående af: - Pernille Randrup-Thomsen, afdelingsleder Jobcenter Århus - Viggo Munk, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning - Bjarne Gren Jensen, IT afdelingen ved Jobcenter Århus - Jens Torup Hansen, repræsentant for Ungenetværk Århus og ansat ved Arbejdsmarkedscenter Syd - Rikke Ehrenreich, projektkoordinator Arbejdsgruppen har været overordnet ansvarlig for design og indhold af portalen. Det drejer sig blandt andet om ambitionsniveau og krav til funktionalitet, valg af IT-løsning, målgrupper for portalen, opbygning og kategorisering, indholdskrav i tilbudsbeskrivelserne, øvrigt indhold, permanent drift og vedligeholdelse. Projektkoordinator Rikke Ehrenreich har stået for det daglige arbejde med portalen omkring opbygning og indhold, researching og indsamling af oplysninger, tekster og formidlingsaktiviteter. Desuden ansvarlig for gennemførelse af projektet ift. Det Lokale Beskæftigelsesråd, LO Århus og Jobcenter Århus. Jobcenter Århus IT afdeling har stået for at etablere portalen rent IT-mæssigt og er ansvarlig for vedligeholdelse og drift efter projektafslutning. Om ungetilbud.dk Arbejdsgruppen har besluttet, at målgruppen for ungetilbud.dk fortrinsvis er vejledere, sagsbehandlere, undervisere og andre, der vejleder og støtter unge med at komme i gang og få fodfæste på en uddannelse eller i arbejde. Hjemmesiden skal fungere som et vejledningsredskab i det daglige arbejde med målgruppen ved at give overblik over de forskellige tilbud. De tilbud, der lægges på hjemmesiden, er job og uddannelsesrettede tilbud til unge, der ikke er i uddannelse og er på kanten af arbejdsmarkedet. Tilbuddene retter sig mod unge mellem år, bosiddende i Århus Kommune og unge, som har behov for vejledning og støtte til at komme ind eller tilbage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Med andre ord, er de tilbud, der findes på ungetilbud.dk, støttende og afklarende tilbud for unge, der ikke af sig selv kommer i gang på ordinær uddannelse eller i arbejde. Ungetilbud.dk rummer ikke tilbudsbeskrivelser af ordinære tilbud, såsom ordinære uddannelser, Ungdommens Uddannelsesvejledning og lign., da det er tilbud til alle unge og ikke kun til unge med støtte/vejledningsbehov. Det har fra start været målet at gøre hjemmesiden så nem at vedligeholde som muligt. Arbejdsgruppen har prioriteret, at tilbudsbeskrivelserne er det primære indhold med siden, da hjemmesiden skal kunne bruges som opslagsværk, til inspiration og overblik over tilbudsmuligheder for sagsbehandlere, vejledere med flere i det daglige arbejde med de unge. 3

5 Arbejdsgruppen har drøftet muligheden for at lægge nyheder på siden, blogs, annoncering af kurser, relevant lovstof m.m., men har fravalgt det, da det vil kunne medvirke til, at hjemmesiden fremstår uaktuel, hvis der ikke skrives løbende på siden. Der er etableret en database, således at tilbuddene selv har udfyldt deres tilbudsbeskrivelser direkte på hjemmesiden. Tilbuddene er oprettet som brugere med password til at logge sig ind på siden. Der er oprettet en skabelon pr. tilbud, som brugeren selv udfylder og senere kan rette i, hvis der sker ændringer. For at gøre hjemmesiden nem at navigere og søge oplysninger i, er alle tilbud beskrevet i samme skabelon. Skabelonen til tilbudsbeskrivelserne er over tre omgange testet hos en række forskellige tilbud for at sikre, at oplysninger i skabelonen kan beskrive de forskellige tilbud dækkende. Tilbuddene er bedt om at udfylde skabelonen så kortfattet som muligt, da tilbudsbeskrivelsen ikke skal være en udførlig beskrivelse af tilbuddet, men en informationsside med relevante oplysninger der kan søges videre fra. Tilbuddene er inddelt i 6 kategorier: - job og afklaring - uddannelse og undervisning - vejledning - tilbud til årige - støttende tilbud - andre tilbud Der etableres en auto-arkivering, sådan at tilbud med slutdato får brev om ophørsdatoen og overflytning til et arkiv over Afsluttede tilbud på hjemmesiden, da arbejdsgruppen har vurderet, at det i en periode kan være relevant at kunne søge på tilbud, som er afsluttet. Projektets udfordringer Fra starten ønskede arbejdsgruppen at etablere et samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning i København omkring deres erfaringer med etablering af en lignende portal. Der har været gjort adskillige forsøg, men grundet travlhed og længerevarende fravær ved kontaktpersonen i København er det desværre ikke lykkes. Valg af opbygning af portalen og den tekniske løsning med database har taget længere tid end forventet at få til at fungere. Derfor er oplysningerne om tilbuddene lagt på hjemmesiden senere end forventet. Det skyldes, at tilbuddene selv skal udfylde deres egen tilbudsbeskrivelse på hjemmesiden og derfor måtte vi afvente, at teknikken fungerede før breve til tilbuddene blev sendt ud. Tilbuddene skal selv vælge, hvilken kategori på hjemmesiden, de vil placeres under, og ingen har valgt tilbud til årige. Arbejdsgruppen vil på næste møde i september 2010 følge op på, om kategorien skal nedlægges, hvis tilbud til årige kan rummes af de øvrige kategorier. Valget omkring etablering af database gør hjemmesiden nem at vedligeholde, da tilbuddene selv lægger deres tilbudsbeskrivelse på hjemmesiden. Hjemmesiden er informativ, men layoutet er lidt kedeligt, og der er en del redigering af opsætningen, når tilbudsbeskrivelserne er udfyldt. Da det forventes, at nye tilbud på hjemmesiden kommer drypvis, vurderes redigeringen ikke at være en tidskrævende opgave for webmasteren. 4

6 Hjemmesiden vil fortsat udbygges med tilbud, da ikke alle tilbud har svaret tilbage eller endnu fået udfyldt deres skabelon, skønt de er tilsendt rykkere. Desuden vil nye tilbud dukke op hen ad vejen, når informationen om hjemmesiden eksistens bredes. Formidlingsaktiviteter og drift Hjemmesiden annonceres på Jobcentrets hjemmeside, på Århus Kommunes intranet og i de interne nyhedsbreve. Desuden er udarbejdet postkort som reklame for portalen, som vil blive uddelt til Ungenetværk Århus deltagere og lagt på Jobcenter Århus. Økonomi Der er vedlagt regnskab for anvendelse af LBR-bevillingen på kr. Formandskabet for LBR bevilgede i september 2009 yderligere kr. Bevillingen blev givet til frikøb af IT-medarbejder i Jobcenter Århus, som har opbygget hjemmesiden samt en buffer til yderligere ITomkostninger. Arbejdsgruppen har på møde den 6. maj 2010 indstillet til LBR, at denne ekstrabevilling udmøntes til Jobcenter Århus til aflønning af IT-medarbejder og til ekstra IT-omkostning til køb af auto-arkiveringsløsning ved ekstern IT-leverandør. Dette er telefonisk godkendt af Ellen Pedersen ved LBR-sekretariatet. Den samlede ekstra bevilling på kr. skal således overføres til Jobcenter Århus, som afholder udgiften til den ekstra IT-løsning. Konklusion Projektet med etablering af portal over tilbud til unge på kanten af uddannelse eller arbejdsmarkedet er nu gennemført. Hjemmesiden er opbygget og i gang. Ungetilbud.dk indeholder en lang række tilbud, og der er etableret løsninger, der gør, at det er nemt for den fremtidige web-master/administrator at oprette nye tilbud og holde portalen opdateret. Stor tak til arbejdsgruppen for deltagelse, engagement og ansvar for projektets gennemførelse og en særlig tak til Bjarne Gren Jensen og Lars Brun Nielsen for design og opbygning af hjemmesiden og database. 5

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø

RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008. Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø RESULTATER OG ERFARINGER PROJEKT TripleU 2008 Rikke Lund Ehrenreich og Per Westersø Resultater og erfaringer Projekt TripleU 2008 Mit sprogs grænser er min verdens grænser, og sproget er for tanken, hvad

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk

Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk Test og bedømmelse i kombination med Viskvalitet.dk - Et udviklingsprojekt om lærerinvolvering og anvendelse af resultater fra bl.a. Viskvalitet.dk i den pædagogiske praksis September 2007 Lene Wendelboe

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 23. november Dato: 30.11.2010 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.:

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Journalnummer: 1-33-76-120-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Udviklingsplatform i Region Midtjylland for virksomhedernes sociale engagement og et rummeligt arbejdsmarked 1.4.2008 31.3.2009. Journalnummer: 1-33-76-120-07 Kontraktens parter

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen

Projektplan - de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen de 9 holdepunkter i projektbeskrivelsen Visitation Mål/estimat for visitation Samlet antal personer i målgruppen, som forventes at komme i forløb af min. 3 mdrs. varighed på et virksomhedscenter generation

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere