Written Reflection Curriculum E13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Written Reflection Curriculum E13"

Transkript

1 Written Reflection Curriculum E13 Skriftlig refleksion Som et supplement til projektarbejdet skal den studerende udarbejde en skriftligt refleksion. Den skriftlige refleksion har til formål at præsentere og diskutere den studerendes tilgang til og forståelse af sit projektarbejde. Den skriftlige refleksion dokumenterer den studerendes vigtigste interesseområder og redegør på reflekteret vis for studieprocesser og studieresultater samt dokumenterer studiearbejdet. Den skriftlige refleksion følger en specifik tilgang, som kan variere fra semester til semester og kan skifte mellem teoretisk-baserede tilgange og praksis-baserede tilgange. Den skriftlige refleksion udgør omkring 20 % af semesterkarakteren. Witten Reflection In addition to project work, students are required to carry out a written reflection document that serves as a parallel written supplement to the main project work. The written reflection document presents and discusses the students approach and understanding of the project work that serves as evidence of a student s core interest and gives a reflected account of the study process as well as the study result and that the study work is documented. The written reflection document follows a specific area of approach that will vary from semester to semester, alternating between theoretical based approaches, to practice based approaches. The project work forms approximately 20% of the final grade awarded at the end of the semester. To provide support for the written reflection curriculum there will be 2 initiatives running this semester. They are: 1. READINGs seminar: WRITTEN REFLECTION by Platform Relational Architecture And 2. WRITING in relation to practice: a Lecture series by Platform Context and Platform for Arkitekturens teori & historie 1

2 READINGs Platform Relational Architecture Platform Relational Architecture has initiated READINGs, a series of encounters with relational architecture and relational aspects of architecture. The idea behind this initiative is to widen the scope of potential discussions in a common field of investigation, across generally established boundaries between students and staff, and BA and MA students. READINGs is open to interested faculty members and students at the AAA. Platform Relational Architecture investigates the relational from perspectives that involve theory, philosophy and physical as well as ontological approaches to materialisation. Considered from a relational point of view, architectural significance is an effect of the interactions in which it partakes and of which it consists, for example as a physical/perceptual/contextual in-between. Izabela Wieczorek, Annette Svaneklink Jakobsen, Tine Nørgaard READINGs seminar: WRITTEN REFLECTION /Annette Svaneklink Jakobsen f. Platform Relational Architecture Written reflection giver den enkelte studerende mulighed for at formidle og udvikle yderligere viden om et fagligt emne der relaterer sig til vedkommendes projektarbejde. Det skriftlige arbejde tager afsæt i et emne og en problemstilling valgt af den studerende, og skal udformes som eksempelvis et essay eller et research paper. En særlig udfordring i den skriftlige refleksion er at arbejde med udgangspunkt i en diskussion af det skriftlige materiales relation til det øvrige materiale i det individuelle projektarbejde. De enkelte arbejder vil altså give os mulighed for at diskutere flere bud på hvordan arkitekten kan knytte tekst og andet projektarbejde til hinanden. Platform Relational Architecture afholder tre seminardage i 2013 der vil give mulighed for at starte denne diskussion af tekst/projekt-relationer, og som i øvrigt vil understøtte skriveprocessen. De tre seminardage bygges op omkring de studerendes skriftlige arbejde og skriveproces og de studerende forventes at deltage aktivt i diskussioner og student-to-student feedback. Den enkelte studerende må derfor også være forberedt på at delagtiggøre andre i sit eget arbejde. De tre seminardage er centreret om følgende emner: 5 November: Focus; 19 November: Research approach; 3 December: Presentations. Op til den første seminardag vil Platform Relational Architecture udsende et åbent call for preliminary abstracts blandt studerende på Arkitektskolen Aarhus, som betyder at de, inden første seminardag, bedes tilmelde sig ved at indsende et kort, foreløbigt abstract. Abstractet skal omfatte en afgrænsning af tekstens fokus i form af en introduktion af tekstens tema samt problemstilling, en afgrænsning af hvordan temaet og problemstillingen diskuteres og perspektiveres i teksten samt en mulig retning for pointer, konklusion eller afslutning på teksten. Selvom den enkelte studerende på dette tidspunkt ikke er færdig med sin tekst, eller helt ved hvor den ender, er det en god hjælp at formulere sit fokus for andre, kort og præcist, i et foreløbigt abstract. En skriveproces er som oftest kendetegnet ved at man skiftevis skriver nyt og skriver om, skærper sit fokus undervejs og åbner nye perspektiver på sit emne, mens man udvikler teksten. Eftersom skriveprocessen ikke kan betragtes som værende lineær oplever den studerende ikke nødvendigvis et sammenfald mellem den enkelte seminardags emne og det sted vedkommende selv er i den aktuelle skriveproces på dette tidspunkt. Det forventes at deltagere på seminaret selvstændigt arbejder med teksten både før, under og efter seminardagene. Seminardagene varer fra kl og det primære sprog vil være engelsk. Studerende er velkomne til at aflevere tekstarbejder på et skandinavisk sprog eller på engelsk. 2

3 Tuesday, 5 November Focus Program: - Forelæsning ved en inviteret journalist om at fokusere en tekst. - Oplæg til diskussion ved Platform Relational Architecture. - Gruppediskussioner af abstracts med henblik på præcisering af den enkelte teksts tilgang og fokus: hvilket fokus?/er der et fokus? - Diskussion af et udleveret udvalg af arkitekters egne korte tekster: eksempler på afgrænsning af et fokus. - Diskussion af studerendes eksempler på former for tekst/projekt-relationer. Kan metoder overføres, er der cases, er der beskrivelser, sammenfald af tema, udvikles projekt og tekst sammen?, hvordan? osv. osv.. Tuesday, 19 November Research approach Program: - Forelæsning ved inviteret oplægsholder om research approach: tekst/projekt-relationer. - Oplæg til diskussion ved Platform Relational Architecture. - Diskussion af teksternes individuelle research approach, altså hvordan man indhenter, opbygger og udvikler viden der kan være med til at perspektivere tekstens fokus. Gruppe- og fællesdiskussioner. Eksempler fra studerendes tekster. - Diskussion af sammenhænge mellem tekst/projekt-relationer og tekstens research approach. Gruppeog fællesdiskussioner. - Diskussion af eksempler på arkitekters research-tekster med fokus på struktur og tekst/projektrelationer (eksempelvis boguddrag, papers, afhandlinger e.a.). - Evt. introduktion til lidt formalia omkring noter, kildeangivelser osv. som vil være relevante for nogle formater og af generel interesse. Tuesday, 3 December Presentations (oral) and discussions of works in progress Program: - Minikonference (studerende): mundtlig præsentation af tilmeldte tekster. Evt. temainddelt. Panel: seminarrækkens to inviterede oplægsholdere (se 5 November og 19 November). - Evt. læsning og feedback på tekster (works in progress) mellem studerende, parvis eller i grupper. - Evt. en diskussion af forslag til præsentationsformater i forhold til tekst/projekt-relationen. /ASJ,

4 Critical Reflection - writing in relation to practice Lecture series Nanna Gro Henningsen/ Leif Høgfeldt Hansen Arkitektskolen Aarhus holder i efteråret 2013 en forelæsningsrække på engelsk for kandidatstuderende, der skal hjælpe de studerende med at styrke deres evner til igennem skrift at reflektere over den praksis de udøver. Praksis er her defineret i bred forstand fra designede idéprojekter til realiserede værker inden for design og arkitektur. Forelæsningsrækkens formål er på metaplan at diskutere metoder for hvordan skrift og kunstværker inden for primært lyrik, kunst og arkitektur kan og er blevet integreret. Sideløbende med forelæsningsrækken der består af 6 forelæsere fra forskellige discipliner, bliver der på hver speciale studio af den tilknyttede lærergruppe stillet en skriftlig opgave, der løber over ca. 3 måneder og som relaterer sig til den designopgave/praksis de studerende beskæftiger sig med i hele efterårssemesteret. Aarhus School of Architecture is during the autumn of 2013 making a series of lectures for graduate students to help the students to develop their skills through writing to reflect on practice. Practice is defined in a broad sense from designed idea projects to the realization of works of design and architecture. The series of lectures is aimed to be on a meta-level to discuss methods of how writing and art works primarily within poetry, art and architecture - and have played as integrated stimulus to each other. The lecture series consists of 6 lecturers from various disciplines. On each specialized studio on master level the associated group of teachers will make a written assignment, which will run for approx. 3 months and relate to the design task the students deal with on their specialized studio in the fall semester. Critical Reflection - writing in relation to practice Lecture series Auditoriet Nørreport kl Adrian Forty (confirmed) kl Per Aage Brandt (confirmed) kl Amalie Smith (not confirmed) kl Johan Verbeke (not confirmed) kl Jørgen Michaelsen (confirmed) kl Caroline Bergvall (confirmed) 4

5 Biography/ biografi Adrian Forty Adrian Forty is Professor of Architectural History at The Bartlett, the Faculty of the Built Environment at University College, London. He is the Programme Director of the MSc programme in Architectural History. In 2003, he was awarded the Sir Misha Black Award for Innovation in Design Education. Forty's main interest is in architecture's role in societies and cultural contexts. His research includes work on the design of consumer goods; on language and architecture; and on architecture, collective memory, and forgetting. As of lately, he is concerned with the history, aesthetics, and cultural significance of concrete as a construction material. Per Aage Brandt Mag.art. i romansk filologi 1971, Københavns Universitet samt dr.phil. ved Sorbonne Universitet, Frankrig 1987, med en semio-lingvistisk afhandling om modalitet og katastrofeteori. Han var med til at starte Forfatterskolen, hvor han tillige har undervist i en årrække. Fra 1992 til 2005 var han leder af Center for Semiotik ved Aarhus Universitet og er grundlægger og redaktør af tidsskriftet Almen Semiotik, Aarhus Universitet. Han har været adjunkt ved Roskilde Universitetscenter 1972, lektor ved Aarhus Universitet Forskningsleder ved Seminar i Almen Semiotik samme sted fra 1988 og professor i semiotik ved Center for Semiotik ved Aarhus Universitet Fra 2005 til for ganske nylig var han professor i sprog og kognition ved Case Western Reserve University, Ohio. Han har været gæsteprofessor ved École des hautes études en sciences sociales i Paris og gæsteforsker ved Stanford University, Californien. Amalie Smith Amalie Smith har med kun et kort forfatterskab bag sig markeret sig som del af en ny generation i dansk litteratur med en særegen og personlig stemme. I sine værker blander hun tekst med visuelle indslag af forskellige karakter og trækker dermed både på sin uddannelse fra Forfatterskolen samt sin interesse for kunst og performance. Med en passion for både personlige, kunstneriske og naturvidenskabelige emner har Amalie Smith vist sit store talent for at rive en flig ud af verden og se på den i et nyt rumligt, tidsligt og erkendelsesmæssigt perspektiv. Johan Verbeke Graduated in 1984, worked at the department of Computer Science of the KULeuven (Belgium) and received his PhD in In 2003 he also finished an MBA with focus on innovation, creativity and knowledge processes. Since 1991 he works for the School of Architecture Sint-Lucas, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst. He has the position of full professor since Since 1999 he became member of the Board of the head of school and was (and still is) responsible for research and the international relations. Between 2003 and 2009 he was the head of the School of 5

6 Architecture Sint-Lucas with campusses in Brussels and Ghent. His main interests were CAAD, new technologies used for designing and teaching and management processes in higher education. Recently, he started working on knowledge creation processes, especially in design disciplines: research by design and research based on and related to practice and designing. Jørgen Michaelsen Jørgen Michaelsen har gennem årene gjort sig bemærket med en ganske tekstmassiv kunstproduktion. Han er kendetegnet ved at indoptage, pulverisere og i allerhøjeste grad syntetisere kendte sprog-, ideog billedregimer i «et løssluppent digt- og billedstof, genopladt med forløsende humoristisk potentiale», som kollegaen Ferdinand Kragh har fomuleret det. Selv om Michaelsens værker på denne måde kan synes gennemsyret af en næsten nihilistisk skepsis eller distancering, optræder der en fundamental respekt for og en dyb viden om de hundredvis af kilder, der arbejdes med. På hans seneste udstillingyummy Rooms for Robespierre, Roskilde Museum for Samtidskunst 2013, omfatter ideregimerne bl.a. rokoko, empire, ægyptologi, romersk filologi, kunstuddannelser, guillotinering og tænkning med hovedet under armen, hedonisme, Ørkenræven Rommel, fabeldyr, genetik og memetik, Marcel Broodthaers, samtidskunstformidling, Herman van Rompuy, haiku-digte, militær og dansk lavprisforbrug. Jørgen Michaelsen var medlem af kunstgruppen Koncern og medstifter af udstillingsstedet Max Mundus. Desuden er han redaktør sammen med Mikkel Bolt af tidsskriftet Ny Mutant. Jørgen Michaelsen har publiceret bøgerne "3 samtaler om kunst" (s.m. I. N. Kjær), Gyldendal (1994) og Auto: Udvalgte skrifter , Pork Salad Press (2006). Caroline Bergvall Writer and artist who works across artforms, media and languages. Of French-Norwegian background, based in London. She is a strong exponent of writing methods adapted to contemporary audiovisual and contextual concerns and multilingual identities. Her artistic and critical investigations explore performative language use and fluctuating forms of cultural belonging. Through micro-structural methods of work and the impact of sparse displays she revisits literary models and tackles difficult historical and political events. Her starting-points and source materials readily emerge from both ancient cultural detail and contemporary cultural artifacts as well as spoken and changing written languages. Projects alternate between textual pieces and books, audioworks, visual textworks, net-based pieces, drawings, live performances, books, and sited installations, often in collaboration, both in Europe, Scandinavia and in North America where she presents her work and readings extensively. 6

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning U N I VERSITET publikationer This is numbers 1-2 in the fourth volume in a series of publications of educational development projects made by participants in the teacher development course for assistant

Læs mere

Improving University Science Teaching and Learning

Improving University Science Teaching and Learning Principopsætning på publikationer University of Copenhagen Vandret variant med logo til højre This is number 2 in the second volume in a series of publications of educational development projects made

Læs mere

Regarding the Unseen On assessments of architectural inheritance

Regarding the Unseen On assessments of architectural inheritance Regarding the Unseen On assessments of architectural inheritance A three day PhD course organised by The Danish Research School of Cultural Heritage, taking place at The Royal School of Library and Information

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

FLUX Research at The Danish Design School

FLUX Research at The Danish Design School FLUX Research at The Danish Design School First published in Denmark in 2009 by The Danish Design School Press 2009 The Danish Design School Press Strandboulevarden 47 DK - 2100 Copenhagen Ø Denmark www.dkds.dk

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

FORORD. God læselyst. Side 2

FORORD. God læselyst. Side 2 Side 1 FORORD Dette speciale er et resultat af en lang og lærerig proces, der har omfattet udvikling i praksis kombineret med teoretiske overvejelser. Specialet består af et produkt: www.elevcube.dk, der

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL

WHY EXHIBITIONS? TASK. Internationalt STORYTELLING USABILITY PSYCHOLOGY. 10. 12. marts 2014 Hotel Comwell Kolding EXPERIENCE COMMUNICATION SOCIAL PSYCHOLOGY CO-CREATION COGNITIVE WEB SCIENCE INTUITIVE COMMUNICATION USABILITY MANIPULATION MULTIPLATFORM SOCIAL STORYTELLING ETHNOGRAPHY EXPERIENCE OUTPUT BEHAVIOUR INTERACTION EVENTS DIALOGUE USER KNOWLEDGE

Læs mere

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS

WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS WHY MUSEUMS? INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2015 AARHUS 09.-11. MARTS #WHYMUSEUMS HVORFOR ER VI HER? HVAD BETYDER DET FOR ET MUSEUM, AT DET HAR EN VISION? NOGLE MUSEER ER MERE END 100 ÅR GAMLE. DEN

Læs mere

Design is blazing og show

Design is blazing og show DESIGNING THE FUTURE 36 37 Indhold Contents Design viser Danmarks Afgangsudstillinger Design is blazing 4 Forord 6 8 10 5 Preface 6 og show new trails 8 Toppen af Centre og Center for The top of 12 podiet

Læs mere

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens

INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013. 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens INTERNATIONALT FORMIDLINGSSEMINAR 2013 12. 14. marts 2013 Hotel Opus Horsens Museet på tværs Tiden er løbet fra den isolerede institution, der lukker sig om egen faglighed og ekspertise. På alle niveauer

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, June 10th at 9:30 to 13:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. 9:30 A national code of integrity in research. Briefing and discussion. 3. 10:00 Briefing and

Læs mere

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord

se mod fremad Mod til at se fremad Rektors forord rektors forord se mod fremad til at Mod til at se fremad Rektors forord Undervejs i din uddannelse skal du træffe nogle vigtige valg, der kan få stor betydning for din videre færd som færdiguddannet kandidat.

Læs mere

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING

SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING SYV TEORETISKE & PRAKTISKE PERSPEKTIVER PÅ LÆRING KOLOFON FORMIDLING AF DIDAKTISKE PROBLEMSTILLINGER SPØRGSMÅL PÅ VEJEN MOD AT SKABE INDSIGT AN ONLINE APPROACH TO TESTING... ER DET IKKE LIGE MEGET OM VI

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries

Årsberetning Annual Report. Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Årsberetning Annual Report 2009 Borgerservice og Biblioteker Citizens Services and Libraries Editor: Rolf Hapel Tekster, layout og oversættelse: ITK Design Tryk: Chronografisk Borgerservice og Biblioteker,

Læs mere

MEGA MATÆM NORDMAK 2015-17 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE

MEGA MATÆM NORDMAK 2015-17 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE 2015-17 MASTERUDDANNELSER / POSTGRADUATE PROGRAMME MEGA INTERNATIONAL MASTER IN ENERGY AND GREEN ARCHITECTURE MATÆM MASTER FOR BYGNINGSKONSTRUKTØRER I ARKITEKTURENS TEKNIK, ÆSTETIK OG METODER /MASTER IN

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Forord... vi Resuméer Resumé (dansk)... viii Abstract (engelsk)... xiii Bilagsfortegnelse... xviii

Forord... vi Resuméer Resumé (dansk)... viii Abstract (engelsk)... xiii Bilagsfortegnelse... xviii Indhold Forord... vi Resuméer Resumé (dansk)... viii Abstract (engelsk)... xiii Bilagsfortegnelse... xviii Kapitel 1) Tekstbaseret læring i naturfag... 1 1.1 Naturfag på tekst... 1 1.2 Forskningsspørgsmål...

Læs mere

Hvornår giver det mening?

Hvornår giver det mening? Hvornår giver det mening? Oplevelse og læring som strategiske værktøjer Organisationen DANSKE MUSEER Farvergade 27D Vartov 1463 København K Tlf. 49143966 info@dkmuseer.dk www.dkmuseer.dk Internationalt

Læs mere

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen

INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN. Lars Mønsted Nielsen Lars Mønsted Nielsen INTERAKTIVE WEBINARER DET VAR EN LØRDAG MORGEN VIA University College Center for E-læring og Medier Hedeager 2 8200 Aarhus N celm@viauc.dk Indhold i materialet kan med kildeangivelse

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet

Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Nyansattes informationspraksis et praksislæringsperspektiv på informationssøgning i relation til læring i arbejdslivet Camilla Elisabeth Moring Ph.d.-afhandling fra forskningsprogrammet Videnshåndtering,

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Abstract...4 3. Indledning...6 3.1. Problemformulering...7 4. Metode og afgrænsning...9 5. Fra marketing til relationsmarkedsføring...11 5.1. Marketing

Læs mere

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne

The Royal Danish Academy of Fine Arts The Schools of Visual Arts. Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne Hvad optager unge kunstnere og akademiets undervisere? Hvilke idéer og materialer indgår i deres arbejde? Mød dem, der tager Afgang fra Kunstakademiets Billedkunstskoler og få indsigt i de studerendes

Læs mere