TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende"

Transkript

1 TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende

2 SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft

3 HVORFOR ER SOCIAL KAPITAL INTERESSANT? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen Rummer både produktion og trivsel Sætter fokus på Kerneopgaven - hvad vi er her for? Afstemmer forventninger til hinanden: ledelse/medarbejdere og medarbejdere indbyrdes fx ift. tillid og retfærdighed Sætter fokus på samarbejdet både horisontalt og vertikalt i virksomheden Fjerner ikke konflikter og modsatrettede interesser, man skaber et bedre udgangspunkt for at håndtere dem Nogle nye perspektiver på ledelse??? 3

4 HVAD SKABER EN GOD ARBEJDSPLADS? Kapital: Ressource og resultat Spares op og forbruges Kulturel Økonomisk Social Flere kapitaler har betydning, og de forudsætter hinanden 4

5 SOCIAL KAPITALS BETYDNING - FOR ARBEJDSPLADS OG FOR ANSATTE KAPITALS BETYDNING - FOR VIRKSOMHED OG FOR ANSATTE Højere afkastningsgrad Mindre personaleomsætning Større jobtilfredshed Bedre samarbejde Mindre sygefravær Bedre vidensdeling Mere omstillingsparat Effektivitet Kvalitet

6 VIRKSOMHEDENS SOCIALE KAPITAL Samarbejdsevne De sociale relationer Retfærdighed Kerneopgaven Tillid Virksomhedens sociale kapital er en egenskab ved virksomheden som sætter organisationens medlemmer i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab

7 ET EKSEMPEL FRA ALFA LAVAL/KOLDING 7

8 KERNEOPGAVEN DET ER DEN DET HANDLER OM Fælles opgaveløsning styrker relationer Kerneopgaven Relationer skaber bedre opgaveløsning Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne befordrer processen. og er et resultat af den

9 TANKER OM KERNEOPGAVEN Kerneopgaven er den opgave som virksomheden er sat i verden for at løse den opgave der ikke bliver løst, hvis virksomheden brændte ned til grunden Kerneopgaven er ikke specifikke faglige kompetencer, fx maskinstyring, lave programmer, designe, økonomistyring, salg, gøre rent delopgaver Kerneopgaven er bestemt af den organisation vi kigger på: Koncern Fabrik/Site Afdeling Jo længere ned i organisationen vi kommer, jo mere specifik bliver kerneopgaven, men opgave løsningen skal stadig bidrage til den overordnede opgave. 9

10 KERNEOPGAVE, MISSION, VISION OG VÆRDIER Kerneopgaven og mission Kerneopgave og vision Kerneopgave og værdier vil ofte være meget lig hinanden vision er ikke en opgave men kan være styrende for opgaveløsningen værdier er ikke opgaver, men kan være styrende for opgaveløsningen 10

11 11 KERNEOPGAVE ET EKSEMPEL FRA BISCA Mission: Tilbyde bagværk til at dækning af behovet for noget lækkert Vision: Bisca vil være det naturlige valg, når behovet for noget lækkert opstår Fem værdier: Vi er forandringsparate Vi er forandringsparate herunder fleksible, innovative og handlekraftige i vores indstilling til vores arbejde, med det formål at skabe værdi for os selv og vores kunder. Vi er ærlige Vi er ærlige overfor os selv, vores kollegaer og vores omverden. Ærlighed betaler sig bedst og åbner muligheder for langvarige relationer til kunder og samarbejdspartnere. Vi er ansvarlige Vi er ansvarlige herunder særligt omkostningsbevidste, ressourcebevidste og rede til at tage del i og ansvar for gennemførelsen af beslutninger på alle niveauer i Bisca. Vi er engagerede Vi skal vise, at vi er villige til at gå forrest og gøre en ekstra indsats for at nå vores mål og opfylde vores kunders behov. Vi er ambitiøse Vi kan altid gøre det bedre i morgen, end vi gør i dag. Vi skal stræbe efter at blive bedre og gribe mulighederne efterhånden, som de opstår.

12 KERNEOPGAVEN UNDER FORANDRING Bestyrelse Arbejdspladsens kapaciteter Faggruppe 1 Faggruppe 2 Faggruppe 3 Teknologi og viden Faggruppe 6 Faggruppe 5 Faggruppe 4 Kerneopgave Kunder/Samarbejdspartnere

13 TILLID HVAD ER DET PÅ EN ARBEJDSPLADS? Accept af egen sårbarhed i forventning om at den anden ikke udnytter sårbarheden Rousseau, D. M. et al, 1998 Ledelse Medarbejderne Ledelsen afgiver ansvar til medarbejderne i forventning om, at de gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Medarbejdere Ledelse Medarbejderne har tillid til, at ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste Medarbejdere Medarbejdere Medarbejderne har tillid til, at deres kolleger gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne

14 TILLID OG KONTROL Tillid Kontrol Formålet giver mening Synlig og gennemskuelig feedback Dialog og støtte ved fejl Tillid Meningsløs kontrol Skævvredet kontrol Gabestokken Bebrejdende kontrol Overdreven kontrol Kontrol 14

15 RETFÆRDIGHED HVAD ER DET PÅ EN ARBEJDSPLADS? Forskellige former Fordeling af goderne (fordelingsmæssig) Processen (processuel) hvordan fordeles goderne? Mellem personer (interpersonel) hvordan behandler vi hinanden? Informationer (informativ) får vi de informationer vi har behov for? Har vi de arbejdsredskaber, vi har brug for?

16 SAMARBEJDSEVNE HVAD HANDLER DET OM? Det strukturelle: muligheder for samarbejde Kompetencer: hvem må/kan hvad? Kvaliteten af kommunikation fx møder Strategisk: fælles mål

17 BEDRE SAMARBEJDE OM KERNEOPGAVEN Opbygning af et samarbejde præget af Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt Kommunikation og samarbejde Hyppighed Timing Præcision Problemløsning Faggruppe 1 Faggruppe 2 Faggruppe 6 Kerne Faggruppe 3 Faggruppe 5 Faggruppe 4 Bedre produktivitet Bedre kvalitet Bedre trivsel Jody Hoffer Gittel 17

18 SAMARBEJDE (RELATIONEL KOORDINERING) OG RESULTATER Flyselskaber i USA Jody Hoffer Gittell, 18

19 SAMARBEJDE (RELATIONEL KOORDINERING) OG RESULTATER Ortopædkirurgiske afdelinger i USA Jody Hoffer Gittell, 19

20 DET GÆLDER OM AT FREMME DEN POSITIVE UDVIKLINGSSPIRAL Fælles mål Delt viden Gensidig respekt Kommunikation: Hyppig, præcis og rettidig Problemløsnende - OG UNDGÅ DEN NEGATIVE UDVIKLINGSSPIRAL Funktionsrettede mål Specialiseret viden Manglende respekt Kommunikation: Sjælden, forsinket, upræcis Fingerpegende 20

21 PAUSE 21

22 DISKUSSION Hvordan er den sociale kapital hos os? Hvad gør vi som styrker tillid, retfærdighed og samarbejdsevnen i virksomheden? Hvad gør vi som svækker tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i virksomheden? Hvad gør ledere? Hvad gør medarbejderrepræsentanter? Hvad gør medarbejdere? 22

23 LEDELSE Kerneopgaven MEDARBEJDERE Fælles forståelse Sikre og skabe rammer Fælles mål Meningsfuld kontrol Bidrage Inddrage, lytte, åbne Respekt for medarbejdernes kvalifikationer og erfaring Beslutninger Gennemskuelighed Afklare forventninger Berørte og kvalificerede indvolverede Forklaring - kerneopgaven Bidrage, lytte, åbne Respekt for ledelsens funktion Sikre og skabe rammer 23 Relationer Rum, tid rammer Respekt Konfliktløsning med udgangspunkt i kerneopgave Fokus på løsning af kerneopgaven også ud over egen funktion

24 TILLIDSCIRKLEN 1 Leder fortolkning Medarbejdere ikke interesserede Leder handling Beslutter mere og mere uden inddragelse Leder handling Tager en beslutning uden uddybende forklaring Negativ spiral Medarbejder oplevelse Forstår ikke beslutningen, opleves uvedkommende Leder oplevelse Passive medarbejdere Medarbejder handling Afventende Bidrager kun lidt Medarbejder fortolkning Mine betragtninger og viden er ikke væsentlige 24

25 TILLIDSCIRKLEN 2 Leder fortolkning Medarbejdere er interesserede Leder handling Involverer berørte, forklarer beslutning Medarbejder oplevelse Forstår beslutning Rolle klar Positiv spiral Leder oplevelse Aktive medarbejdere Medarbejder handling Bidrager konstruktivt Spørger fordomfrit Medarbejder fortolkning Mine betragtninger er væsentlige 25

26 ADFÆRD DER OPBYGGER SOCIAL KAPITAL I FORHOLD TIL TILLID OG PROCESSUEL RETFÆRDIGHED Konsistens i adfærd, regler og procedurer Integritet man gør, hvad man siger Varetager fællesskabets bedste, ikke eget Uddelegering af kontrol Demonstration af lydhørhed alle berørte høres Beslutninger - baseret på pålidelig og relevant information - mulighed for at anke unfair og forkert beslutninger - alle berørte involveres Etik Hvilke er relevante for ledelsen? Hvilke er for medarbejderne? 26

27 FORBINDENDE - SAMLENDE - BROBYGGENDE 27

28 SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING Find diamanterne Dialog om hvilke handlinger, der styrker/svækker social kapital? Sæt fokus på kerneopgaven Forskellige faggruppers bidrag til kerneopgaven Forskellige afdelingers bidrag til kerneopgaven, herunder ledelsens Løbende dialog om mål og respekt Skab relationel koordinering På diamantjagt hos de andre Fokus på overlap, overlevering, grænseflader Kortlæg den relationelle koordinering Eftersyn af beslutningsprocesser Eftersyn af fordeling er principper og beslutningsproces klare? Meningsfuld eller skadelig kontrol 28

29 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS RELATIONEL KOORDINERING Produktion Ansæt til teamwork Mål og beløn teamet Salg 2,2 Lager Løs konflikter proaktivt Invester i frontline ledelse Udvikling 2,8 Småkageproducent Tilbyde bagværk til dækning af behovet for noget lækkert 4,4 Kvalitet mm Design job til opgaven Gør faggrænser fleksible Tværgående funktioner Kontakt mellem afdelinger Udvikl fælles infosystemer Partner m. leverandører Marketing Administration 29

30 Røde streger svarer til relationer der bør forbedres Grønne streger er relationer der fungerer godt Lyseblå eller ingen streger svarer til at relationen ikke er nødvendig for kerneopgavens løsning Faggruppe/ Team/Funktion Kortlægning af relationer mellem faggrupper - eksempel Faggruppe/ Team/Funktion Faggruppe/ Team/Funktion Faggruppe/ Team/Funktion Kerneopgaven: Faggruppe/ Team/Funktion Faggruppe/ Team/Funktion Faggruppe/ Team/Funktion Faggruppe/ Team/Funktion 30

31 FALDGRUBER Er den hellige grav velforvaret? Bliver vi nedslidt, mens vi smiler: Hold øje med arbejdspres og fysisk arbejdsmiljø Er diamanterne ægte? Mener vi det?: Social kapital forpligter på alle niveauer Kræver en ledelse, der kerer om kerneopgaven og betingelserne for at løse den Er social kapital for alle? 31 Bliver vi for selvfede: Vær åbne for at balancen rummelighed og engagerede medarbejdere kan være svær

32 DISKUSSION Hvad kan vi gøre for at styrke den sociale kapital hos os? Hvad kan I gøre I SU/Arbejdsmiljøudvalg? Hvad kan ledelsen gøre? Hvad kan medarbejderrepræsentanter gøre? Hvad kan et første skridt være? 32

33 3 GODE RÅD Start med udgangspunkt i det samarbejde, I har Husk det forpligter Betragt ikke social kapital som et projekt men derimod som en tilgang, som I kan blive bedre og bedre til I kan godt tage små skridt 33

34 HVIS DU VIL VIDE MERE Ledelse med Social kapital Peter Hasle, Eva Thoft, Kristian Gylling Olesen, L & R Business 2010 Hvidbog om virksomhedens sociale kapital Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft, Peter Hasle, Tage Søndergård Kristensen Arbejdsmiljørådet 2008 Trivsel og produktivitet to sider af samme sag Tage Søndergård Kristensen HK Danmark 2010 Effektivt i sundhedsvæsenet Jody Hoffer Gittel, Munksgaard 2012 Social kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar BAR FOKA 2010 Det stærke fællesskab social kapital i social og sundhed BAR SOSU 2010 De skjulte velfærdsreserver Downloades fra HJEMMESIDER: socialkapital 34

35 TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere