UDVIKLINGSPLAN Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv"

Transkript

1 UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

2 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s. 6 Hvorfor en Udviklingsplan? s. 7 Strategi Hvor vil vi hen? s. 8 Strategi Hvad gør vi? s. 10 Kommuneplanrevisionstema - Byudvikling s Det Åbne Land s Detailhandel s Bæredygtighed, Klima og Energi s Den faste Kulturarv s. 24 Konkrete tidsfastsatte handlinger s. 26 Udviklingstiltag s. 28 Gennemført planlægning s. 30 HJØRRING KOMMUNE

3 INDLEDNING 3 Byrådet i Hjørring Kommune har på sit møde d. 25. april 2012 endeligt vedtaget Udviklingsplan Udviklingsplanen er Hjørring Kommunes planstrategi og indeholder en vækststrategi for fremtidig udvikling i kommunen og en planlægningsdel, der fortæller, hvordan kommunen vil arbejde med den overordnede fysiske planlægning og kommuneplanlægning i årene frem. I høringsperioden var de to dele delt i to hæfter, men i denne endelige udgave er hele udviklingsplanen samlet i ét dokument. Forslaget til Udviklingsplan 2011 blev vedtaget af Hjørring byråd 21. september 2011 og var i offentlig høring fra 3. oktober til 1. december I perioden indkom der 14 høringssvar. Høringssvarene er blevet behandlet administrativt og politisk og en række af indlæggene rummer synspunkter og forslag til nye tiltag, forbedringer og forandringer. Nogle har ført til mindre justeringer af strategien andre er noteret og vil indgå i de videre overvejelser i kommuneplanrevisionen og anden kommunal planlægning. Der træffes med vedtagelsen af udviklingsplanen beslutning om en fuld revision af kommuneplanen. Revisionen af Kommuneplan 2009 gennemføres i løbet af 2012 og Udviklingsplan 2011 er dermed det første skridt hen imod revisionen af kommuneplanen. Udviklingsplanen er bygget op med tre niveauer af interventioner. Først tre nye satsninger, der sammen med de ting vi allerede er gode til, skal stikke retningen ud for hvor Hjørring Kommune i den næste periode vil lægge sine kræfter. Satsningerne er fulgt op af fire pejlemærker, der skal styrer en intelligent byudviklingen. Pejlemærkerne er igen fulgt op af syv principper for byvækst, der på opperationelt niveau definere, hvor byvæksten skal ske og ikke ske. Sidst i planen er kort opsummeret en række konkret projekter i Hjørring Kommunen i perioden UDVIKLINGSPLAN 2011

4 4 il Borgmesteren Rådhuset Hjørring Kommune Kære Borgmester Løkken Badehotel, 25. april 2025 Jeg skriver til dig for at fortælle hvor imponeret jeg er! For 10 år siden, da du bad mig fortælle den gode historie om Hjørring Kommune som en drivkraft for udviklingen i hele egnen, var jeg meget skeptisk. Nu er jeg dybt imponeret over den vilje, de ideer og det liv I har formået at skabe. Hvad der dengang lød som endnu en salgstale fra en borgmester om partnerskaber, vilje og vedholdenhed, kan jeg nu se har båret frugt. Jeg er blevet overrasket over, hvordan gadebilledet har ændret sig. Jeg husker mit første indtryk af de tomme butiksvinduer både i de små byer og endda i Hjørring. Det var noget helt andet at komme tilbage til Hjørring i dag. Jeres bymidteplan har virket! Det var let at finde rundt og skønt at se de mange mennesker på gaden. Glade mennesker på vej i teatret eller måske til intim-koncerten på Vendelbohus. Inderst inde sagde jeg vist til mig selv, at I var godt tossede, når I ville have både teater og musisk samlingssted. HJØRRING KOMMUNE

5 FREMTIDSBILLEDE 5 Godt jeg ikke sagde det højt, så havde jeg da haft noget at forklare i dag! Lidt det samme tænkte jeg vel også, da jeg første gang hørte om jeres arbejde med at fastholde uddannelser, opdyrke videnstunge arbejdspladser og opbygge ungdomsmiljøer. Nu kan jeg jo så se, at tingene var koblet sammen og at satsningen på unge, uddannelse og kultur hængte sammen med jeres målrettede arbejde med byudvikling. Jeg glæder mig til at høre, hvordan vidensbroer til universiteter og lokale forskningsmiljøer, stik imod alle odds, gav nye virksomheder og nye typer af arbejdspladser. Forskelligheden i kommunen gør også et stort indtryk på mig. Landskabet og naturen er stadig en fantastisk oplevelse her. Helt særligt er det at se, hvordan borgerne selv har taget ansvar for udvikling i deres byer, og skønt at høre, at I har bakket op fra kommunens side. Jeg tror, at en god forklaring på de stigende børnetal findes i de forskellige boligtilbud og de varierede byer, som I har i dag. Venlig hilsen... UDVIKLINGSPLAN 2011

6 6 Fuld revision af kommuneplanen i 2013 Ifølge planloven 23a skal kommunen i sin planstrategi træffe beslutning om, at kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller revideres for bestemte emner/temaer eller områder. Hjørring Kommune vedtog d. 23. juni 2009 en ny kommuneplan, der er gældende som den første samlede kommuneplan for kommunen efter kommunalreformen. Med den første samlede kommuneplan blev 4 kommuneplaner og regionplanen samlet og udgør et godt fundament for kommuneplanlægningen fremover. Alligevel er det indeholdt i nærværende beslutning, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen. Beslutningen om en fuld revision er begrundet i, at der er behov for at justere flere mindre dele af kommuneplanen, hvilket betyder, at der juridisk set er tale om en fuld revision. I praksis indebærer dette, at den nuværende kommuneplan kvalitetssikres, men ikke, at der laves en helt ny kommuneplan. Samtidig er det dog allerede nu kendt, at nogle dele af Kommuneplanen 2009 vil blive revideret i en mere omfattende form end andre. Følgende emner eller temaer vil få særlig betydning i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013: Byudviklingsprincipper Detailhandel Det åbne land, herunder strukturelle forandringer i landbruget, blå og grøn struktur og fremtidens landbrug og landskaber Bæredygtighed, klima og energi Kulturarv / Bevaringsværdige bygninger Udover de nævnte punkter vil der i forbindelse med den fulde revision af kommuneplanen skulle gennemføres en foroffentlighedsproces omkring fremtidig disponering af arealer til byudvikling i kommunen. Baggrunden for og det forventede fokus for de valgte temaer er forklaret kort senere i Udviklingsplanen. Først gennemgås tre nye indsatsområder - satsninger i Hjørring Kommune. HJØRRING KOMMUNE

7 HVORFOR EN UDVIKLINGSPLAN? 7 Hjørring Kommune fremlægger nu et bud på en overordnet strategi for kommunens udvikling frem mod Strategien har som mål at vise, hvad vi vil satse på i de kommende år for at udvikle Hjørring Kommune til et attraktivt og særligt område i landet. Mange mennesker vælger at flytte fra landet ind i byerne. Det sker i hele verden, i Danmark og her hos os. Folk flytter fordi tilgængeligheden er større i byerne. Tilgængelighed til infrastruktur, kulturelle aktiviteter, special- og discountbutikker etc. Hjørring by har en fin størrelse til at give disse tilbud. En kommune som Hjørring har imidlertid stadig en stor andel af sin befolkning i småbyer og landdistrikterne - folk der vægter fx tilgængelighed til naturoplevelser. Hjørring skal holde fokus på, at der fortsat er et bredt udvalg af de aktiviteter og muligheder folk, som flytter fra land til by efterspørger. Samtidig skal kommunen gennem sin planlægning sikre, at der er et godt grundlag for de mennesker, der fortsat ønsker at bo i landdistrikterne. Strategien er nødvendig, og skal ses som vores bud på, hvordan vi skaber balance i de forskellige udfordringer: Hvordan sikrer vi liv og tilbud i kommunen? både for det stigende antal ældre og for de unge, som vi gerne vil have flere af. Hvordan kan samarbejde med erhvervslivet højne kompetenceniveau og udvikle vores styrker, for at fastholde og udvikle arbejdspladser? Byrådet står samlet om at tage udfordringen op. Det er Hjørring Kommunes ansvar at påvirke og styre udviklingen frem mod Udviklingsplanen sætter pejlemærkerne for, hvordan vi kommer tættere på svarene på to helt centrale spørgsmål: Hvad skal vi leve af i Hjørring Kommune fremover? Hvordan skaber vi en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig kommune, der er attraktiv for borgere og virksomheder? Vi tror på, at Hjørring Kommune har kvaliteterne til at få en lysere fremtid end det lidt dystre billede, der toner frem, hvis de nuværende tendenser indenfor befolkningsudvikling, uddannelsesniveau og arbejdspladser blot fremskrives uændret. Vi tror på, at vi i hele kommunen og i samarbejde med resten af den nordjyske region kan gøre en forskel. Men vi skal have viljen og turde satse. Udviklingsplanen her er vores bud på, hvad vi mener, der skal satses på. Vi skal have is i maven. Der er ingen hurtige, nemme løsninger. Men vi tror på, at vi kan skabe en positiv udvikling ved en vedvarende indsats og et fast blik på, hvor vi vil hen. (Arne Boelt, Borgmester) Hjørring Byråd, April 2012 UDVIKLINGSPLAN 2011

8 8 STRATEGI HVOR VIL VI HEN? På de indledende sider har vi, gennem et brev fra fremtiden, sat et billede på hvordan vi forestiller os Hjørring i Byrådet har på flere seminarer diskuteret, hvad vi skal leve af i fremtiden, og hvordan vi gør Hjørring Kommune til noget særligt attraktivt. Der er ingen nemme løsninger og intet facit, der fortæller os om vi vælger rigtigt. Men vi tror på, at det er nødvendigt at vælge og satse på udvalgte områder, fordi vi ikke kan alt på én gang. Der er samtidig bred enighed i byrådet om, at det er vigtigt både at fastholde og udnytte kommunens aktuelle styrker natur og turisme, infrastruktur og havn, kultur og håndværk, stærke offentlige arbejdspladser og samtidig sætte nye indsatser i gang for at vende udviklingen. Derfor vælger vi at satse på 3 områder, hvor vi tror på, at vi kan gøre en forskel i årene, der kommer. I den korte form vil vi styrke kommunen ved at: I Satse fokuseret på unge og uddannelse II Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen III Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer I Satse fokuseret på unge og uddannelse Vi satser på de unge, fordi de er vores fremtid. Flere unge i kommunen er vigtigt både for at påvirke befolkningsudviklingen og for at sikre den nødvendige arbejdskraft til erhvervslivet også i Vi satser på uddannelse, fordi en øget satsning dér vil have positive effekter på flere fronter. Uddannelsesstederne giver i sig selv jobs til højtuddannede, og de kan medvirke til at flere unge vil vælge at bo i Hjørring. Dertil kommer, at styrkede uddannelsesmiljøer både for unge og som efteruddannelse giver næring til udvikling i vores virksomheder. II Bygge på egne styrker i erhvervsudviklingen Vi satser på erhvervsudvikling, der bygger på egne styrker, fordi det er vores opfattelse, at vi har et godt grundlag at bygge videre på inden for blandt andet turisme og bygge og anlæg. Vi vil bruge det igangværende samarbejde om erhvervsområdet i Hirtshals som inspiration til samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, kommune og uddannelses- og forskningsmiljøer i erhvervsudviklingen frem til 2025, fordi ingen af os kan løfte udviklingen alene. Ved at bygge videre på og fremme ud- HJØRRING KOMMUNE

9 9 vikling i de erhverv, som har betydet meget for os landbrug, fiskeri, håndværk som nogle få eksempler - tror vi på, at vi kan sikre arbejdspladser og udvikling i erhvervslivet. III Skabe attraktive og differentierede by- og boligmiljøer Vi satser på byudvikling, fordi vores byer skal matche de behov, der følger med satsningen på uddannelse og erhvervsudvikling som drivkræfter for kommunens udvikling. Byudvikling er målrettet planlægning, investering i forskønnelse og omdannelse af udvalgte steder i byerne, men det er også kultur og oplevelser. Alt sammen aktiviteter, der skal gøre vores byer og kommune levende og attraktiv for unge, turister og virksomheder. Vi tror på, at der er flere veje til vækst og udvikling og derfor skal vi gøre os umage for at udvikle levende, forskellige byer, hvor der er rart at bo. Vi skal lære af andre og tro på, at det kan det lade sig gøre at øge væksten, når kommune, virksomheder og uddannelsesinstitutioner går sammen om en systematisk indsats. (Susanne Sander, Gruppeformand, Venstre) UDVIKLINGSPLAN 2011

10 10 STRATEGI HVAD GØR VI? Sats fokuseret på unge og uddannelse Vi vælger at satse på de unge, fordi det hører med til fremtidens udfordring, at der bliver færre unge i kommunen, hvis vi ikke gør noget aktivt for at få flere unge til at bo i kommunen efter endt uddannelse. De unge er vigtige af mange årsager. De giver helhed og liv i kommunen. De er fremtidens arbejdskraft og vigtige for at kunne udvikle vores virksomheder. De er vigtige for at kunne give god service til borgere i alle aldre. Der skal fokus på ungdomsmiljø for at skabe grundlag for at ændre befolkningens sammensætning. Ungdomsmiljøer skal opbygges med de unge og virke befordrende og udviklende for dem hver især. Ved at tilgodese de unges udfoldelsesmuligheder i og udenfor foreningerne vil vi arbejde for, at flere unge vil vælge kommunen til, som et godt sted at bo og vende tilbage til. Forskellige grupper af unge De unge er ikke en fast, ensartet gruppe med ens interesser og ens ønsker til livet. Vi tror på, at der er behov for flere indsatser, der rammer forskellige grupper af unge. For de årige er målet at fastholde flere unge i kommunen ved at arbejde for, at der bliver opbygget et levende ungdomsmiljø. Vi tror på, at der skal mere fokus på, hvordan vi kan fremme ungdomskultur med handel, gode boliger og jobmuligheder. Samtidig er det helt afgørende, at der fastholdes og opbygges uddannelsestilbud. De unge skal nemlig ikke blive i kommunen uden at have mulighed for at få en uddannelse. Hvordan satser vi bedst på de unge?? Ungdomsråd Arrangementspulje for unge Uddannelser Ungdomshus?? Særforestillinger på teatret Fleksibel transport For de årige er målet, at Hjørring skal være uddannelsesby nr. 1. Derfor er der behov for en særlig satsning for at fastholde og udvikle uddannelsestilbuddene i kommunen. At være uddannelsesby handler for os også om at tage ansvar for studiemiljøet uden for uddannelsesinstitutionen. Det betyder, at vi vil arbejde med en bred vifte af ideer: Der skal være gode praktikpladser, mulighed for studiejob og ungdomsboliger. Der arbejdes på de 4-årige uddannelsestilbud på ungdomsuddannelserne skal være mere synlig. Der er her muligt at dyrke sport eller spille musik på eliteniveau samtidig med at man tager sin ungdomsuddannelse. HJØRRING KOMMUNE

11 11 Bymiljø med handel, fritidsaktiviteter og kulturliv skal også tælles med i en bred indsats for at tiltrække og fastholde unge såvel som ældre. Vi tror på, at det er vigtigt med lokale tilbud, der fungerer i dagligdagen, men ser også en stor værdi i at unge som ældre bruger kulturelle tilbud i Aalborg, Horsens, København og Hamburg vi ser os selv som en del af verden. Netop dét, at vi ser os selv som en del af verden betyder, at vi ser kollektiv transport som en vigtig brik i uddannelsesbyen. Det skal være muligt at tage en uddannelse i eksempelvis Aalborg og stadig bo i Hjørring. Det gør vi: 7. september 2012 afvikles den første Studiestarts Event i Hjørring. Eventen skyder det nye studieår i gang, hilser de nye studerende velkommen og giver alle byens unge mulighed for at lære byen bedre at kende. I tæt samarbejde med byens uddannelses- og kulturinstitutioner, forenings- og handelslivet tilrettelægges involverende, engagerende, kreative dannende og underholdende aktiviteter for hele dagen. Vi skal og vil satse på at opbygge miljøer med forsknings- og uddannelsesaktiviteter, der matcher vores lokale behov og styrker r. (Viggo Bilde, Gruppeformand og Udvalgsformand, Lokallisten) Universiteter, University Colleges og erhvervsskoler spiller - på hver deres måde - en afgørende rolle som regionale vækstmotorer. I 2025 tror vi på, at samarbejdet med Aalborg Universitet og andre videregående uddannelsesinstitutioner er udbygget til gavn for erhvervslivet, der i årene fremover får mere brug for viden for at fastholde og tiltrække arbejdspladser. Vi tror også på, at vi har lokale aktiviteter inden for forskning og kompetenceudvikling. Eksempelvis på Nordsøen og på Håndværker Akademiet, der med udspring i det maritime og håndværkserhvervene for alvor bygger på lokale styrker, behov og muligheder. UDVIKLINGSPLAN 2011

12 12 STRATEGI HVAD GØR VI? Byg på egne styrker i erhvervsudviklingen Vi vælger at satse på egne styrker i erhvervsudviklingen, fordi vi ser det som vejen til en robust og effektfuld udvikling. Store byer udenfor kommunen og regionen trækker videnstunge virksomheder og specialiseret arbejdskraft til sig. Det betyder, at vi er midt i en omstilling, hvor det er vigtigt at få flere videnstunge arbejdspladser til at spille sammen med de traditionelle erhverv, som har stor betydning i kommunen. Derfor bliver samarbejde og initiativer for at skabe nye arbejdspladser et springende punkt i årene, der kommer. Vi tror på, at omstilling og kompetenceudvikling skal ske ad flere veje. Og vi tror på, at en omstilling lykkes, hvis vi får uddannelse og styrkerne fra vores erhvervsliv til at spille sammen. Derfor vil vi satse på erhvervsområdet i Hirtshals med fisk, maritime erhverv, transport og forskning, Vi vil satse på bedre byggeløsninger som en del af arbejdet med byggeri og anlæg i hele kommunen. Vi tror på, at vi kan nå langt ved at satse på: - Erhvervsområdet Hirtshals: Maritime erhverv, fisk, transport og logistik. - Håndværk, anlæg og byggeri: Energirigtige løsninger, bedre byggeprocesser, produktudvikling, netværk, videndeling og kompetenceløft. - Turisme: Produktudvikling på kulturarv, fx Krumpen som oplevelsesøkonomisk satsning (kultur, erhverv, turisme). - De primære erhverv: Fødevareproduktion indenfor landbrug og fiskeri/ akvakultur med tilhørende forædling, trading og FoU-aktiviteter. Vi vil støtte initiativer og bruge samarbejdsaftaler til at optimere samspillet mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Vi tror på, at vi kan fremme en positiv udvikling ved at: - Skabe attraktive udviklings- og iværksættermiljøer - Udvikle lokale og regionale netværk - Videreuddanne de faglærte og de mange stabile ufaglærte (Knud Størup, viceborgmester) Vi vil investere i netværk ud fra en klyngetanke i forhold til erhverv, der har betydning for og forankring i området. Målet med netværk er at give konkurrencemæssige fordele, fordi de åbner for adgang til viden og kvalificeret arbejdskraft. En vigtigt brik bliver at få forskellige parter til at medvirke i strategiske samarbejder med videninstitutioner og virksomheder. HJØRRING KOMMUNE

13 13 Når vi vælger at satse på egne styrker i erhvervsudvikling handler det også om, at vi ikke tror på, at der samlet set kommer fremgang ved at flytte vækst fra en anden del af regionen til vores kommune. Målet er i stedet at skabe vækst i et samspil med andre byer og særligt med vores lokale erhvervsliv, så væksten kan vokse nede fra. Som kommune kan vi bidrage til at skabe gode rammer for nye tiltag, men indholdet i rammerne afhænger af samarbejdspartnere i uddannelsesverdenen og erhvervslivet. Budskabet er dermed - i al sin enkelthed, at vi ikke kan løfte udviklingen alene. Det er nødvendigt med samarbejde mellem offentlige og private virksomheder og på tværs af grænser for få delt viden, indsats og risiko. Hvis Danfoss eller Mærsk vil bygge en kæmpe virksomhed her, står vi naturligvis parat. Men det allerbedste vi kan gøre er at sikre gode vilkår for opstart og udvikling af lokale virksomheder. Det giver mest erhvervsudvikling. (Peter Duetoft, Gruppeformand, Socialdemokraterne) Turisme: Turisterhvervet er et godt eksempel på, at vi skal satse på at udvikle med udgangspunkt i vores lokale styrker. Vi skal som et eksempel bruge de værdier, der er i vores kulturarv, i oplevelser langs vores flotte kyst og skønne natur inde i landet. Svaret på, hvordan vi bedst gør det kan ikke hentes eller kopieres andre steder fra. Vi skal selv finde frem til det særlige, det stedbundne, der ikke kan flyttes andre steder hen. Omdrejningspunktet skal være særlige oplevelser, produkter og overnatningsformer, som hører naturligt hjemme hos os, og som rammer behovet hos fremtidens turist. UDVIKLINGSPLAN 2011

14 14 Kommuneplanrevisionstema - Byudvikling I indeværende planperiode arbejdes der dels med planlægning for indfaldsvejen Frederikshavnsvej i Hjørring og dels med udarbejdelse af en bymidteplan for Hjørring midtby. Resultaterne af de planprocesser, der ligger bag Frederikshavnsvej og bymidteplanen skal indarbejdes i kommuneplanens bestemmelser, som konkrete ændringer Derudover er der opstillet 4 pejlermærker for, hvilke mål byrådet har for byudvikling i Hjørring Kommune og der er tilsvarende opstillet 7 principper for, hvordan der skal arbejdes for at nå frem mod pejlemærkerne. Pejlemærker og principper vil tilsvarende afspejle sig i de kommunale investeringer og gerne også i de private investeringer, men netop i forhold til disse vil rammesætning gennem kommuneplanlægningen være et vigtigt skridt. Pejlemærker for byudvikling De pejlemærker, der skal indarbejdes i forbindelse med revision af kommuneplanen udspringer alle af den overordnede intention, at Vores byer skal udvikle sig forskelligt, i eget tempo og på hver deres måde. Alligevel har vi nogle mål og pejlemærker, som vil være styrende for vores investeringer. Pejlemærkerne er: 1. Styrk Hjørrings rolle som hovedby med attraktivt byliv og kultur. 2. Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker. 3. Skab attraktive bosætningsmuligheder for børnefamilier, hvor der er et potentiale. 4. Understøt, tilpas og vedligehold den øvrige kommune ved en aktiv planlægningsindsats. HJØRRING KOMMUNE

15 15 Udvikling i vores byer Byer med succes arbejder målrettet på at styrke innovation og produktivitet i de erhverv, hvor de har deres styrker. Men de gør mere. Byer i udvikling satser også ambitiøst på byudvikling. Byerne skal være synlige udtryk for den udvikling, vi ønsker at skabe i hele kommunen. Derfor vil vi fra Byrådets side arbejde vedvarende på at skabe attraktive bymiljøer, der både tiltrækker og fastholder borgere. Vi vil være aktive i byudviklingen ved at planlægge, investere i omdannelse af byer, udvikle nye bydele og erhvervsområder. Men byudvikling er mere end blot de fysiske rammer. Byudvikling handler også om det liv, der er i vores byer. Det er byliv som ramme om uddannelse og ungdomsmiljø. Det er kultur og oplevelser. Det er handel og mødesteder. Så ja, vi vil og skal tage initiativer, men vi vil også lytte til ideer, behov og gode råd, fordi vi har brug for forskellige holdninger for at skabe attraktive, forskelligartede og indbydende byer. Vi håber, at vores initiativer bliver til en invitation til arkitekter, kunstnere, virksomheder, investorer, institutioner og borgere til at være med til at sætte præg på byernes udvikling. UDVIKLINGSPLAN 2011

16 16 Kommuneplanrevisionstema - Byudvikling Pejlemærker Vores byer skal udvikle sig forskelligt, i eget tempo og på hver deres måde. Vi skal udvikle ud fra, at der er og fortsat skal være forskel på vores store og små byer, fordi det er på den måde vi sikrer forskellige boligtilbud i kommunen. Investeringerne i byudvikling skal målrettes. Derfor har vi opstillet nogle pejlemærker, som vi vil styre efter. 1. Styrk Hjørrings rolle som hovedby med attraktivt byliv og kultur. Styrk Hjørrings rolle som hovedby med attraktivt byliv og kultur. Hjørring skal være en moderne og levende købstad. Vi tror på, at det er til glæde for indbyggere i hele kommunen, at der er velfungerende, specialiserede aktiviteter i Hjørring By. Aktiviteterne skal rumme de unge og bygge på byens styrker: Kulturlivet, uddannelse, de mange arbejdspladser, det grønne miljø. Særligt i byens midte skal der i de kommende år arbejdes kraftigt på at koncentrere funktioner, så der sikres liv, mangfoldig kultur og service. 2. Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker. Styrk bosætningen i kystbyerne ved at dyrke deres styrker. Lønstrup er et landskendt eksempel på, hvad man kan opnå ved dygtig planlægning. En frodig by, der på trods af hårde odds har formået at fastholde sine styrker, sin befolkning og skabt øget turisme. Løkken og Tversted har potentialerne. Dem skal vi udvikle i en åben og bevidst proces sammen med borgere og turister. Vi vil have robust planlægning af de fysiske rammer og udvikle historierne i kulturarven. Vi skal finde nye måder til at tiltrække flere seniorer, uden at miste fødekæden af børn og unge. Og der skal tages fat på byomdannelse og nye bebyggelsesformer. 3. Skab attraktive bosætningsmuligheder for børnefamilier, hvor der er et potentiale Udvikl spændende boligområder med nyskabende arkitektur og byplanlægning i forskellige bystørrelser. Vi har som mål at udvikle mindst 1 anderledes boligområde om året. Som eksempel starter vi i Hundelev med et nyt boligområde, der udvikles i et samspil mellem borgere og kommunen - på baggrund af borgernes initiativ. 4. Understøt, tilpas og vedligehold den øvrige kommune ved en aktiv planlægningsindsats. Fortsætte med at arbejde med forskønnelse i lokalbyer og landsbyer i tæt samspil med borgere og ildsjæle. Bevare og bruge nærheden til natur og landskab aktivt i udvikling af vores byer gennem planlægning for det åbne land. HJØRRING KOMMUNE

17 17 Hvad betyder et bymønster? Bymønstret er et blandt flere redskaber til at prioritere, hvor, hvordan og hvornår vi vil investere i udvikling, der kan fremme vækst og bæredygtighed i kommunen. Indbyggertal eller antal butikker er ikke i sig selv afgørende for om der skal investeres. Vi tror på, at ildsjæle og et rigt foreningsliv er lige så vigtigt for en bys udvikling som en flot beliggenhed eller offentlig service. Dermed har det stor betydning, hvordan en by kan matche de behov, der er for boliger, oplevelser eller erhvervsmuligheder i hele kommunen. På den måde kan man sige, at bymønstret er vores redskab til at fordele rollerne i det arbejde, der er i gang for at skabe den attraktive og bæredygtige kommune. Vi er et enigt byråd, der siger, at vi har brug for at samle og fokusere indsatser og udviklingsmuligheder. Det indebærer større investeringer i nogle dele af kommunen og løbende drøftelse af, om man kan fastholde det nuværende serviceniveau i alle kommunens byer. Generelt er der politisk vilje til at revurdere alle eksisterende arealudlæg til både bolig- og erhvervsformål. Boligudbygningen koncentreres primært i og omkring byer med folkeskoler, mens fremtidig erhvervsudvikling primært skal ske i byerne langs motorvejen. Det forpligter til målrettet arbejde med infrastruktur. Vi har et bredt politisk ønske om, at infrastrukturen (og herunder den kollektive trafik) er så veludbygget, at det fortsat er attraktivt at bo i lokalbyer, landsbyer og det åbne land. Boligpolitik Inden for de næste 2 år skal der laves en boligpolitik, så det bliver tydeligt, hvordan boligerne er og fremadrettet skal være fordelt i kommunens store som små byer. Hvordan kan aktiviteter i de små byer støttes? Byrådet er klar over, at der er forskel på de tilbud, der findes i forskellige bystørrelser. Og sådan må det godt være, for store og små byer skal supplere hinanden frem for at have ens tilbud. Alligevel er det vigtigt for Byrådet at fremhæve, at der er aktiviteter og støttemuligheder, som skal være reserveret særligt til vores landsbyer og lokalbyer. Det betyder, at der fortsat skal arbejdes med sanering af nedslidte bygninger i det åbne land og landsbyerne for at modvirke forfald. Det betyder, at der fortsat skal ydes støtte til borgerprojekter i form af matchningsmidler, der kan hjælpe projekter i nærmiljøet på vej. Og det betyder at kommunen gennem projektet Samling og Sammenhold har taget initiativ til en dialog med hver af de landsbyer og lokalbyer, der oplevede, at de kommunale skoletilbud blev lukket i 2011 for at finde holdbare og bæredygtige løsninger for fritidslivet i byerne. UDVIKLINGSPLAN 2011

18 18 Kommuneplanrevisionstema - Byudvikling Bymønster Hovedby, Hjørring Hirtshals Tversted Tuen Områdeby Aabyen Uggerby Lokalby Landsby Tornby Horne Allingdam Mygdal Bindslev Vidstrup Gl. Bjergby Bjergby Mosbjerg Vogn Skibsby Astrup Sindal Tolne Lønstrup Sønderlev Vennebjerg Gjurup Hjørring Sønderskov Hørmested Dvergetved Hundelev Sdr. Harritslev Ilbro Lørslev Ugilt Linderum Nr. Lyngby Vittrup Sdr. Ruberg/Gølstrup Rakkerby Hæstrup Harken Tårs Lendum Løkken Børglum Sæsing Morild Stenhøj Vrå Poulstrup Vrensted HJØRRING KOMMUNE

19 19 Principper for byudvikling For at gøre pejlemærker og principper til virkelighed og konkrete handlinger, er det nødvendigt at integrere dem i de dele af Kommuneplan 2009, der handler om bymønster og byudvikling. Dermed sættes rammerne for den fremtidige udvikling. Det er nedenstående 7 principper, der skal omsættes til mål og retningslinjer i hovedstrukturen og indarbejdes i rammebestemmelser. 1. Det nuværende bymønsters opdeling i 4 forskellige bytyper (hovedby, områdeby, lokalby og landsby) opretholdes. 2. Hjørring styrkes som hovedby som den centrale drivkraft i kommunen. 3. Hirtshals fastholdes som en særlig områdeby med udgangspunkt i byens betydning for kommunens fremtidige erhvervsudvikling 4. De fire områdebyer Løkken, Vrå, Tårs og Sindal fastholdes som centre, der betjener lokalbyer, landsbyer og det åbne land. Områdebyerne differentieres mht. serviceniveau og udbygningsmuligheder med udgangspunkt i deres respektive styrker. Der skal endvidere arbejdes med geografiske udviklingsområder, fx dele-tilbud mellem landsbyer. Der arbejdes med at fremtidssikre en fornuftig infrastruktur og kollektiv trafikbetjening, der på én gang styrker hovedbyens og områdebyernes centerfunktioner og gør fortsat bosætning i lokalbyer og landsbyer mulig og attraktiv. 6. Offentlige investeringer i byudvikling til erhvervsformål sker fremover primært i Hjørring og Hirtshals, sekundært i de øvrige områdebyer. Mindre håndværksvirksomheder og lignende kan fortsat etablere sig over hele kommunen. Boligudvikling sker fremover primært i hoved- og områdebyerne. Fremadrettet skal der være mulighed for at bygge et mindre antal boliger i lokalbyer og landsbyer tilpasset behov og omgivelser i den enkelte by. 7. Bebyggelse og anvendelse i det åbne land betyder store forandringer i oplevelsen af landskab og landsbyer i de kommende år. Der skal laves selvstændigt temaarbejde for landdistriktet og for anvendelsen af det åbne land. Politik formuleres på baggrund af indspil eksempelvis fra landsbyforum, landbruget, kulturarvskommuneprojektet og turismen m.fl. 5. Der skal arbejdes målrettet med fornyelse i områdebyerne: Løkken Sindal Tårs Vrå UDVIKLINGSPLAN 2011

20 20 Kommuneplanrevisionstema - det åbne land Planlægningen for det åbne land overgik til kommunerne fra amterne i forbindelse med strukturreformens ikrafttræden i Det daværende Nordjyllands Amt havde stort fokus på beskyttelse af landskabs-, natur-, og kulturværdierne. Hjørring Kommune overtog i form af regionplanen et plangrundlag, hvor de bagvedliggende udpegningsgrundlag var veldokumenterede. Plangrundlaget blev ikke væsentligt ændret i kommuneplan 2009, da der var behov for at opsamle viden om, hvordan planlægningen for både beskyttelse og benyttelse bedst spiller sammen. Der er således nu særligt behov for at arbejde med planlægning af det åbne lands benyttelse i samspil med beskyttelsesinteresserne. Regulering af de forskelligartede interesser og balancen mellem beskyttelsesinteresser og benyttelsesinteresser skal genovervejes frem til og i forbindelse med Kommuneplan Formålet med at fokusere på planlægningen i det åbne land kan sammenfattes i følgende punkter: Fremme effektiv anvendelse af ressourcerne Forbygge/reducere konflikter mellem modstridende arealanvendelser Sikre funktionel sammenhæng og æstetisk kvalitet i oplevelse og brug af landskaber Reducere usikkerheder om fremtiden for forskellige interessenter Fremme hurtige og effektive sagsafgørelser Fremme debat, retssikkerhed og demokratiske beslutninger Fremme trafiksikre vej- og stiforbindelser i det åbne land Arbejde for velfungerende kollektiv trafikforsyning i landdistriktet Sikre, at det fortsat er attraktivt at bosætte sig, opholde sig og drive erhverv i det åbne land HJØRRING KOMMUNE

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål

Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED. Kommuneplan Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Hjørring Kommune FOROFFENTLIGHED Kommuneplan 2013 Forslag til nye arealudlæg og arealændringer til byudviklingsformål Maj 2012 Indledning Forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2013 skal der

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for Hjørring Kommune 23-11-2010 Side 1. Forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune Der er indgået forlig om skolestruktur i Hjørring Kommune. Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Frederikssund Kommune Kommuneplan

Frederikssund Kommune Kommuneplan Forslag Frederikssund Kommune Kommuneplan 2009-2021 Kolofon Forslag til Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet for Frederikssund Kommune af By og Land. Layout: By og Land Tryk: PrintfoParitas

Læs mere

Provinsbyerne landdistrikternes sikre holdepunkt?

Provinsbyerne landdistrikternes sikre holdepunkt? Det Danske Byplanmøde, 4. oktober 2012 Provinsbyerne landdistrikternes sikre holdepunkt? Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Indhold og procesplan for planstrategien

Indhold og procesplan for planstrategien Notat Haderslev Kommune Udvikling & Kultur Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74341711 kile@haderslev.dk 13. december 2006 Sagsident:

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

PLANSTRATEGI 2007. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

PLANSTRATEGI 2007. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv Hjørring Kommune PLANSTRATEGI 2007 Hjørring skal være uddannelsesby nr. 1 i Vendsyssel. Uddannelsesniveauet skal hæves generelt, så vi kan klare os i den globale konkurrence. Dramatisk kyst - nyskabende

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid

Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad. Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Fremtidens Aabenraa, Fremtidens Købstad Thomas Andresen Borgmester Bo Riis Duun Afdelingschef Kultur & Plan og Fritid Befolkningsprognoser 3 4 Kamp mellem kommuner om bosætning Erkendelse af at Aabenraa

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011

Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011 Referat fra møde i Landsbyforum den 8. november 2011 Deltagere: Henriette Wandborg (Lørslev m.fl.) Helle Jakobsen (Horne-Asdal) Kirsten Walther(Mosbjerg-Tolne) Per Harfeld, Byrådet Carsten Guntofte (Tversted-Uggerby-Tuen)

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 20:00 Mødested: Hjørring Rådhus, Torvet 6 Fraværende: Arne Boelt, Niss Ribergaard.

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen.

Kommuneplantillægget omfatter samme område som lokalplanen. Tillæg nr 6 - Område til lettere erhverv ved Frederikshavnsvej, Hjørring Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan nr. 110.3160-L07 for Erhvervsformål ved Frederikshavnsvej,

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15

Indholdsfortegnelse. PDF startside Vores kommune...1/15 Indholdsfortegnelse PDF startside Vores kommune...1/15 Vores kommune Hjørring kommune...2/15 52.782.538.900 kroner for rammen om det gode liv...2/15 Afvejninger og nogle hovedprincipper...3/15 Hvilken

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere