Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herringløse November 2013 TIDENDE. Herringløse på vej til valg. Side 6-7. Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22"

Transkript

1 Herringløse November 2013 TIDENDE Herringløse på vej til valg Side 6-7 Halbal side 4 Bustur side 8 Haver side 14 Bøger side 22

2 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Halbal på skolen Oplæg til valgmøde Kvinderne på udflugt Nyt fra AMBA Nyt fra HIF Vandværket på nettet Kaffestue hos Gertrud Herringløse Haveselskab Bjarnes Hjørne Nyt fra biblioteket Redaktion Tine Svitzer Rundingen 7 Tlf: Jørgen Brieghel Østerbo 6 Tlf: Oplag: 300 stk Tryk: Jungersen Udgives: Fire gange årligt Modtagere: Samtlige husstande i Herringløse og omegn. Dagbladet og andre aviser. Roskilde Kommune. Fjordmuseet i Jyllinge. Biblioteker i Roskilde Kommune. Annoncører. Deadline for næste udgivelse: 1. februar 2014 side 2-3 side 4 side 6-7 side 8-9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 17 side 18 Aktivitetskalender 12.11: Valgmøde kl : Generalforsamling i AMBA kl. 19: : Juletræstænding kl. 16 ved gadekæret (hvis der er nogen der påtager sig opgaven) 7.1: Første kaffesalon hos Gertrud 2.2: Nytårsjazz kl Tilmelding : HIF afholder fastelavn Nyt fra Landsbyrådet Stier Stien fra Højvangsvænge til Herringløse Skole planlægges til etablering inden nytår. Kommunens hensigt er, at det skal være lokale der udføre arbejdet. Landsbyrådet vil ikke deltage i processen med udfindelse af mulige entreprenører i Herringløse til den opgave. Vi vil ved opslag gøre opmærksom på, at man kan give et tilbud. Kontaktperson i Roskilde kommune er Michael Gärtner Nielsen tlf Landsbyrådet arbejder fortsat videre med stier i om omkring Herringløse, og er dialog med lodsejere og kommunen. Nissepigerne Der har været udskiftning blandt nissepigerne, og vi håber der kommer en ny god besætning til at følge vores hyggelige tradition op. Collage med begivenheder i Herringløse gennem de sidste 15 år Landsbyrådet arbejder med en collage af avis artikler og andet som kan viser vores historie inden for de sidste 15 år. Trafik De sidste trafikmåling viste, at der i løbet af 24 timer på hverdage køre ca 3500 biler gennem byen på Herringløse Bygade. Landsbyrådet har diskuteret denne sag, og vi må nok erkende, at mængden af trafik formentlig ikke falder før tilslutningen ved Smørum/Egedal er lavet færdig. Det vi derimod gør, er at arbejde med hastighedskontrol, og vi har kontaktet politiet flere gange, og de har meddelt at de vil afholde jævnlige hastighedsmålinger. Cykelløb Mange har sikkert bemærket at der har været mange cykelløb i og omkring Herringløse. Dem der deltager i løbene viser ikke hensyn til os beboere og der er ofte farlige situationer. Helle har kontaktet Nordsjællands Politi og fået oplyst at Ballerup Cykelklub har givet urigtige oplysninger om de afholdte cykelløb. Klubben blevet lagt på is af politiet i en periode. Helle vil skrive til de cykelklubber vi kender og få nogle kontaktpersoner, som vi kan ringe til, hvis der er problemer. Vi vil ligge de telefonnumre ud på Herringløse som energilandsby Vi arbejder fortsat med de tal vi har indsamlet, og de viser en tendens til, at vi på kun 2 år har nedbragt vores Co2 udledning og energiforbrug med %. Når tallene er endelig, bliver de sendt til Roskilde kommune. Hvis vores tal holder vand, viser vores indsats at vi er meget længere fremme med begrænsning af udledning af CO2 og energi besparelser end resten af Roskilde kommune. Økonomi Landsbyrådets økonomi er god. Hvis nogen har forslag til ting der kan gøres i Herringløse, er man velkommen til at kontakte Anders Gøricke. SMS til beboere i Herringløse Vi arbejder på et setup med de andre foreninger, om et sms modul, som kan sende information rundt til alle i byen. Desuden skal det også bruges til mistanke om indbrud. Brandøvelse og 1 hjælpskursus Vi arbejder med en brandøvelse i Herringløse. Vi håber at vi kan afholde et 1 hjælpskursus i januar måned. Hvis det bliver en realitet kan der læses om det i kasserne og på Indsamling af æbler Det er vores hensigt næste år, at lave en fælles indsamling af æbler, og så køre dem til et mosteri og få æblemost med hjem. Dagbladet i Roskilde. Dagbladet i Roskilde mangler unge, som vil tjene penge på at uddele afviser for Dagbladet i Herringløse. Dagbladet kan kontaktes på Landsbyrådet i Herringløse Anders Gøricke Side 2- November 2013 Side 3- November 2013

3 I forbindelse med kommunalvalget tirsdag d. 19/11 afholdes Vælgermøde tirsdag d. 12/11 kl I gymnastiksalen på Herringløse Skole Kom og stil spørgsmål til kommunalpolitikerne om deres visioner for yderområderne i Roskilde kommune. Forrygende fest med tapas, dans og drinks Den 2. november afholdt Landsbyrådet i Herringløse HALBAL på Herringløse Skole. Vi besluttede at festen skulle have fokus på dans, drinks og lidt mad. Musikken blev leveret af en DJ som spillede alle typer musik, og skabte en fantastisk stemning. Der skulle også noget drikkelse til, og vi havde hyret et professionelt cocktail firma, som lavede de bedste drinks. Maden var en tapas tallerken, leveret af Solerex Gruppen. Virkelig god mad. Lige fra starten af projektet var vi meget spændt på antallet af deltagere. Vi skulle faktisk være min 60. Meeen vi blev 92 deltagere, meget meget flot, og vi håber at dette kan blev en tradition de næste år. Tak for en god aften. Landsbyrådet i Herringløse Vel mødt Landsbyrådet Side 4- November 2013 Side 5- November 2013

4 Det vil politikerne med Herringløse Herringløse Landsbyråd har gennem mange år haft et rigtig godt samarbejde med vores politikere. Derfor syntes vi, at det er naturligt, at vi afholder et vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget. Det har været meget vigtigt for Landsbyrådet at alle partier deltog i mødet. Derfor skrev vi ud til alle partierne i Roskilde kommune, og forespurgte dem, om de ville deltage i mødet, og samtidig svare på følgende 3 spørgsmål: 1. Hvad er Jeres holdning til stier i det åbne land, hvor skal de gå? 2. Herringløse er energilandsby i Roskilde kommune. Hvordan ønsker I landsbyerne skal udvikle sig rent energimæssigt? 3. Hvordan ser I landsbyerne i fremtiden i Roskilde kommune? Ikke alle har svaret inden vores deadlinie den 1. november, men dem der har svaret får deres indlæg bragt her. Dog deltager næsten alle partierne i vælgermødet den 12. november. Landsbyrådet, Anders Gøricke Poul Fejer Christiansen Venstre 1. Venstre er positiv overfor nye stier i det åbne land. Der skal etableres en rekreativ sti fra Herringløse til Gundsømagle Sø via Skolegyden. Stien skal etableres i tæt samarbejde med de berørte lodsejere. Venstre ser også gerne, at der etableres cykelstier fra Herringløse til Sengeløse og Hove, så cykelstinettet kommer til at hænge godt sammen med vores nabokommuner. Cykelstierne skal etableres i tæt samarbejde med de berørte lodsejere. 2. Venstre er imponeret over de meget flotte resultater Herringløse har opnået som energilandsby. Det viser, at der kan spares på energien på andre måder, end blot ved at alle skal kobles på fjernvarmenettet eller andre central løsninger. Venstre ser meget gerne, at andre landsbyer i Roskilde Kommune bliver energilandbyer, og at der gives mulighed for gode lokale løsninger. 3. Venstre lægger meget vægt på, at landsbyerne skal have det godt i fremtidens Roskilde Kommune. Det er afgørende for Venstre, at der ikke kun sker en udvikling centralt i Roskilde Kommune. Venstre ser gerne, at andre landsbyer etablerer landsbyråd a la Herringløse, så der er et godt og klart talerør for den enkelte landsby. Poul Fejer Christiansen Jan Bjergskov Larsen SF 1) Der skal sikres offentlig adgang til det åbne land. Dette skal gøres gennem kontrolleret adgang til værdifulde naturarealer, gennem etableringer af sammenhængende cykel og naturstisystem i kommunen fra nord til syd, herunder stiforbindelser i det åbne land (og byen) og ved åbning af en række markveje, som i dag er spærret af private jordejere. Denne offentlige adgang skal markedsføres over for både kommunens egne borgere til fods og på cykel og over for kommunens turister. 2) SF mener, at Herringløse på energiområdet er et mønstereksempel. Vi ser gerne, at andre lokalsamfund eksperimenterer med lignende løsninger og vil gerne tilskønne at de kommer i gang. 3) SF går ind for principperne om aktiv deltagelse, og om at beslutningerne skal træffes tættest på dem de berører og i videst muligt omfang direkte af dem selv. Disse principper medfører, at SF går ind for oprettelse af lokalråd. Det er vigtigt for en positiv demokratisk udvikling af kommunestyret, at lokalråd får en beslutningsret i lokalområderne. En Torben Jørgensen Socialdemokratiet 1) Stier i det åbne land er ok og de bør som udgangspunkt, være der hvor behovet må være. 2) Herringløse bør som udgangspunkt være selvforsynet med alternativ energi. 3) Landsbyerne vil fremover være et endnu større aktiv i den samlede kommune. Torben Jørgensen, Socialdemokratiet beslutningsret der er klart defineret og som Byrådet skriftligt og formelt har forpligtet sig til at respektere. Eksempler på kompetence som kunne tillægges lokalrådene: * Høringsret i forbindelse med alle kommunale initiativer der vedrører lokalområdet. * Initiativret i forbindelse med alle emner, der vedrører lokalområdet. Initiativretten består i en ret til at få selvstændige beslutningsforslag sat på dagsordenen for byrådets stående udvalg. Jan Bjergskov Larsen Side 6- November 2013 Side 7- November 2013

5 Søndag d. 15. september tog 29 kvinder med bus fra gadekæret i Herringløse. Første stop var Jægersprisslot hvor vi blev vist rundt og samtidig hørte om Frederik 7. og Grevinde danner. Frokosten blev nydt på Gerlev Kro. Derefter gik turen til Gerlev Rosenpark. Her var vejret dog ikke med os, så det blev hurtigt overstået. Der var heller ikke mange roser at se på. Dagen sluttede af med kaffe og Gertruds hjemmebag. Alle var enige om det var en dejlig dag, som vi godt kan bruge nogle flere af. TS Kvindernes tur Side 8- November 2013 Side 9- November 2013

6 Nyt fra Herringløse Idrætsforening Nyt fra AMBA I AMBA har vi jo været i gang med et større energi renoveringsprojekt, hvilket nu er afsluttet. Vi har fået udskiftet det gamle oliefyr og det kan man vist også med rimelighed sige var ved at have udtjent sin værnepligt. Kedelen var fra først i 1960 erne. I gymnastiksalen er alle vinduer udskiftet og vi har fået nye lavenergi lysarmaturer. I store sal, lille sal, mellemgang og køkken er de store vinduespartier ligeledes udskiftet og så har vi fået nye termostatventiler på samtlige husets 50 radiatorer. Ovenstående projekter plus flere småting blev gennemført med Roskilde Kommune som hovedsponsor gennem et eksemplarisk samarbejde med kommunens tekniske og økonomiske repræsentanter. Torsdag den 21. november kl afholder vi generalforsamling i AMBA og vi vil med glæde vise de nye tiltag frem for alle, der måtte have interesse herfor. Til generalforsamlingen sidste år bød vi på smørebrød og en kold drik. Det viste sig at være en god ide, så det gentager vi igen i år. Vi håber på stort fremmøde. VH. Leo Holm Zumba sæsonen er kun lige startet. Så er du klar til en sjov times træning hver onsdag fra kl så kontakt Lisa på telefon eller og hør nærmere. Vores nyuddannede instruktør Pia Sacson står klar. Prisen er kun 450 kr. for en sæson! Badminton Vi har stadig ledige tider. Er du interesseret i en time træning ugentligt med en god ven eller veninde så ring eller skriv til Lisbeth og hør om i kan få den tid der passer jer. Det koster 1200 kr. for hele sæsonen for en bane en gang om ugen. Børnegymnastik og fastelavn Børnegymnastik blev desværre ikke til noget i år grundet mangel på fremmøde/interesse. Vi er i god tid, men af hensyn til jeres plan- lægning kan vi oplyse, at HIF invitere til fastelavn på Herringløse skole søndag den 23. Feb kl. 10. Denne gang med fastelavnskøller der kan holde til de store overarme... så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Side 10- November 2013 Side 11- November 2013

7 Vandværket har fået egen hjemmeside Der stille stadig skærpede krav til vandværksdrift. Et af kravende er, at det skal være muligt for forbrugerne at finde information om vandværkets drift, herunder vandkvalitet og priser. Loven anviser, at disse oplysninger bør være tilgængelige på nettet. I oktober gik vores hjemmeside on-line IT support til hjemme PC ere og her kan I finde alverdens information, lige fra vandværkets historie, bestyrelse, vedtægter, drift og planer. I finder hjemmesiden på og jeg modtager gerne forslag til forbedringer. Hjemmesiden opdateres løbende og de seneste nyheder kan naturligvis findes som opslag på forsiden. Jeg håber I vil benytte hjemmesiden. Det er for jeres skyld vi har lavet den. Lars K. Thomsen, Formand Kaffesalon for kvinder i Herringløse og omegn Jeg ved, at der bor en masse spændende, sjove og rare kvinder i Herringløse og omegn - nogle af jer mødte jeg på vores udflugt til Jægerspris Slot i september, og en del kender jeg i forvejen, men jeg synes, det kunne være hyggeligt at samle nogle af alle disse kvinder til en uforpligtende omgang kaffe og kage og snak med naboen og dem fra den anden ende af byen. Hvornår: den første tirsdag i måneden kl , første gang tirsdag d. 7. januar 2014 Hvor: Ryttergaarden, Rytterkær 2, Herringløse Hvem: Alle kvinder i alderen 18 99, der bor i eller har tilknytning til Herringløse og nærmeste omegn Jeg håber rigtigt meget, at du har lyst til at deltage i en hyggelig aften i mine stuer, så tag naboen og veninden under armen og kom. Jeg forestiller mig, at dette kan blive en tilbagevendende begivenhed, så sæt allerede nu X i kalenderen ved tirsdag d. 4. februar 2014, som vil være datoen for næste kaffesalon på Ryttergaarden. Tilmeldingafhensyntilkagebagning osv senest d. 2. januar Gertrud Nielsen Hvis du har problemer med din hjemme PC, så vil jeg gerne hjælpe. Jeg kommer forbi og kikker på PC en uden beregningen. Herefter aftaler vi nærmere. Anton Fejer Christiansen, Side 12- November 2013 Side 13- November 2013

8 Herringløse Haveselskab Kunne det ikke være hyggeligt at mødes med naboerne? Tale om vores haver, udveksle erfaringer og evt.bytte planter. Måske også dem der bor lidt længere væk? En aften for ikke så lang tid siden sad vi ved stearinlyset skær og talte om, hvor hyggeligt det kunne være, at mødes med de andre haveejere i Herringløse og udveksle erfaringer omkring planter med mere, og vi blev, i kådhedens navn, enige om at stifte Herringløse Haveselskab, så det er hermed gjort. Det lyder da hyggeligt, ikke? Vi kan hente erfaringer fra andre bl.a ved at invitere forskellige foredragsholdere. Til foråret kan vi gå på havevandring hos hinanden og også tage på udflugt til andres spændende haver og parker uden for Herringløse. Det første arrangement som vi tænker kunne holdes, var et foredrag om roser og det næste store rosen- konventet som afholdes i Danmark Vi tænker, at det bliver annonceret i næste. Syntes du også, at ovenstående lyder som en god ide og kunne det være noget du vil tage del i, så send en mail til Lisbeth von Spurr på mail: eller Helle Normind på mail: Der er ingen forpligtelser, men vi vil gerne have et overblik om andre er interesseret i ideen om at dele erfaringer og blive klogere på planter og blomster. Vi inviterer til det første møde/arrangement, så snart vi har det på plads. Mange kærlige blomsterhilsner fra Helle Normind og Lisbeth von Spurr Nye vandmålere til forbrugerne Fra i år og videre i 2014, vil alle Herringløse vandværk s forbruger få installeret en ny vandmåler. Opsætningen af de nye målere er igen for at imødekomme de nuværende og fremtidige krav til moderne vandværksdrift. Målerne bliver fjernaflæst og der er både lækage og vandbrudsovervågning. På vores hjemmeside vil information vedrørende planen for installationen og hvordan forbrugerne skal forholde sig, blive offentliggjort. Allerede nu, kan du finde mere information om den ny vandmåler på hjemmesiden. Mvh Lars K. Thomsen Formand MIN BUTIK Kunsthåndværk og gaveartikler Butikken er som vanlig åben fre-lør og søndage kl Fuglefoder, fuglekasser og redekasser samt kanin og hønsehuse. Bøffer, pølser og stege fra Herefordkvæg. Julestue og café starter lør. d. 30. nov. og har åbent de fire advent-weekender kl Der er ikke kørsel til skoven, men vi vil ha fine træer på gårdspladsen. Da det bliver min sidste Julestue i Bondegården, vil der være mange gode og billige varer. PS: Husk vi holder lukket jan. og feb. måned Engtoften 10, Østrup, 3670 Veksø Tlf www. min-gaardbutik.dk - Side 14- November 2013 Side 15- November 2013

9 Nytårsjazz med Cornet-Ole og drengene Nytårsjazz på Herringløse Skole kl. 13:00-16:00 Søndag d. 2. feb vil ni-gruppen gentage den populære nytårsjazz. For sølle 100 kr. får du 3 stk. smørrebrød, småkager, kaffe og en dejlig underholdning med Cornet-Ole og hans drenge. Tilmelding til Solvej på tlf: Bjarnes hjørne Så er jeg her igen! Forleden var jeg i Jylland og det var en imponerende tur. Alle de motorveje der er bygget de sidste par år. Der er snart ikke plads til græs og køer mere. I trekant-området ved Fredericia og Vejle var der trafik som på Sengeløsevej i myldretiden. Men efter Vejle mod nord ikke en bil! Det passer ikke helt der var en enkelt, som overhalede så hurtigt, at jeg ikke så den i bakspejlet. Jeg måtte spørge en jyde om de tomme veje. Ved vejs ende fortalte en jyde mig så, at folk ovre fra Djævleøen ikke forstod ret meget, fordi motorveje i Jylland ikke var bygget for de små bilers skyld, men for de store lastbilers skyld og med anhængere der fragtede produktion til udlandet. Og han snakkede om vinger der var 200 meter lange og legoklodser og tøj og maskiner, ja han snakkede og snakkede og derfor er der masser af trafik på vores motorveje om natten, sagde han. Og bedst som jeg tænkte på Vestas og Lego og Bestseller og Siemens og..kom jeg til at tænke på, at Roskilde Kommune ligger næsten sidst af alle kommuner, når det drejer sig om hvor venlige landets 98 kommuner er overfor erhvervslivet. Altså vores kommune er en de mest uvenlige. Betyder det, at hvis kommunen lå i top 6 på listen, ville der flytte flere virksomheder og dermed arbejdspladser til Roskilde? Og betyder det så f.eks., at hvis turistkontoret holdt åbent i weekenden i højsæsonen og hvis en campingplads fik lov til at etablere en swimmingpool på en brakmark der ikke bruges til noget som helst, at der ville komme flere turister? Nu til det helt lokale. Mig bekendt bor der kun en i Herringløse der stiller op til den ny kommunalbestyrelse. Det er Poul Fejer Christiansen og ham stemmer jeg på. Han vil, blandt meget andet, arbejde for etablering af en sti mellem Herringløse og Gundsømagle. Den kunne jo udgøre begyndelsen på et trekant-område på Sjælland mellem Roskilde, Herringløse og Gundsømagle. Nå, der løb fantasien vist helt løbsk! På den anden side uden fantasi flyttes ingen grænser og intet sker. Vi læses ved til februar Bjarne Leed Side 16- November 2013 Side 17- November 2013

10 Nyt fra Roskilde Bibliotekerne Kirsten Koch: Nunofiltning Kirsten Koch, Gundsømagle er uddannet dameskrædder og har været ansat hos både Holger Blom og Jørgen Bender. Kirsten har altid lavet håndarbejde og har også undervist i syning. For ca. 1½ år siden fik Kirsten øje på en ny hobby - nunofiltning, filtning af uld på silke og har været på kurser i teknikken. Hun eksperimenterer løbende med nye materialer sammen med ulden og silken, som bliver til smukke, farverige sjaler, der nu udstilles. Kirsten Koch var Roskilde Bibliotekernes Månedens Kunstner, oktober november 28. november Sted: Ågerup Bibliotek 2. december 30. december Sted: Viby Bibliotek Teatret Aspendos spiller Totte bygger De fleste kender Gunilla Woldes børnebogsserie om Lotte og Totte, der fortæller om små og store hverdagsoplevelser, som børn føler glæde ved at genkende og tale om. Mød den herlige Totte i en munter teaterforestilling for de mindste. Totte vil bygge et hus. Hele Tottes værktøjskasse må i brug, før han kan invitere mor og far til kaffe i sit nye hus. For børn fra 2-5 år og forældre/bedsteforældre Lørdag d. 16. november kl Sted: Ågerup Bibliotek Pris: Børn 20 kr. Voksne 20. kr. Billetter sælges fra d. 31. oktober Kom til strikkecafé Medbring dit strikketøj og få hjælp og inspiration af de andre deltagere. Hvis du har lyst til at fortælle om et tema, en god idé, et godt sted på internettet eller andet, er du velkommen til at lave en kort indledning. Henvendelse til Gitte Jacobsen Mandag d. 25. november kl : Vi strikker løs Sted: Ågerup Bibliotek Gratis adgang bare mød op. Kaffe/te kan købes. Frejas engle Freja Jensen er 20 år og har Downs syndrom. Hun har malet i 4 år, men har tegnet siden hun kunne holde på en farveblyant. Ofte var det på den måde, hun kunne kommunikere, hvis der var noget, hun ikke kunne sige med ord. F.eks skulle hun engang fortælle i skolen, at hendes fars kat ventede killinger, men hun kunne ikke forklare det, så hun tegnede en kat med killinger i maven. Tilfældigvis tegnede hun 3 killinger, som katten også endte med at få! Udstillingen viser Frejas seneste malerier befolket med både engle og andre figurer. 2. december 19. december Sted: Ågerup Bibliotek Cyklende politikere i byen De lokale politikere fra Venstre var forleden på tur rundt i den nordlige del af kommunen. Turen sluttede i Herringløse en kold efterårsdag, hvor Landsbyrådet stillede med kaffe og frugt. Greiff Side 18- November 2013 Side 19- November 2013

11 Vandværket indfører kvalitetsledelse I løbet af 2014 indfører Herringløse vandværk kvalitetsledelse i driften. Dette er et lovkrav, hvorfor vandværket overfor Roskilde kommune skal dokumentere, at vandværket drivet på forsvarlig vis og der udøves rettidig omhu for vedligeholdelse af materiel og bygninger. For at sikre procedure og dokumentation vil vi anvende TETHYS, som er en webbasseret applikation. Læs mere om TETHYS på: tethys.dk/ Mvh Lars K. Thomsen Formand Skal træet tændes, såeee...! Julen nærmer sig - og dermed også den årlige tradition: Juletræstænding ved gadekæret. Den finder sted 1. december ved gadekæret i Herringløse Men, men, men...skal vi have godteposer, gløgg og æbleskiver, har vi brug for nye kræfter. Kom ud af busken og giv et nap med sammen med Ulla. Kontakt Ulla (fra børnehaven) på tlf: Herringløse vandværk generalforsamling Husk at der er ordinær generalforsamling i Herringløse vandværk I/S i marts Den nøjagtige dato er endnu ikke fastlagt, men vil så snart bestyrelsen har planlagt generalforsamlingen, blive offentliggjort på vores hjemmeside www. hvand.dk. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil dog stadig blive iværksat ved omdeling til forbrugerne, i henhold til vedtægterne. Mvh Lars K. Thomsen Formand Side 20- November 2013 Side 21- November 2013

12 Kender du Roskilde Bibliotekernes bogbus? Den er lang som et hus og høj som et træ, kører på 6 megastore hjul, den er både gul, rød og blå. Bogbussen holder ved bybussens stoppested, Gadekæret i Herringløse hver tirsdag kl Alle har fri adgang i hele åbningstiden små & store, unge & ældre. Smut en tur i bogbussen og se de mange tilbud til børn og voksne. Der er nyt på hylderne hver dag alt kan lånes (dog ikke bamserne og puslespillene) Du skal bruge dit sundhedskort eller lånerkort til Roskilde Bibliotekerne. Alle kan låne og aflevere i bogbussen. Har du f.eks. lånt i Ågerup, kan du aflevere eller forlænge lånet i bogbussen. Alt kan lånes og bestilles i bogbussen bøger, film, lydbøger, tegneserier, musik, spil til både børn og voksne. Du kan orientere dig i Roskilde Bibliotekernes samlede tilbud på og måske bestille et par titler til afhentning i bogbussen. Det er gratis. På kan du se, hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker - og du kan bestille det til afhentning i bogbussen. Det er gratis. Brug bogbussen den er også dit bibliotek. På gensyn på tirsdag bogbussen er stor og har plads til mange Med venlig hilsen Roskilde Bibliotekernes Bogbus Mail: Mobil: Hallo, hallo.. Kære alle Herringløse borgere! Efter nyårsjazzen, som bliver holdt d.2.feb. 2014, kan det blive småt med arrangementer som vi alle kan få glæde af her i Herringløse. Årsagen er, at et stort antal af Ni-gruppen har ønsket at stoppe, helt og alene af den grund, at nu syntes man, at nu skal der nye kræfter og friske øjne til. Ni-gruppen blev stiftet for 15 år siden, da vi, en gruppe på 33 personer, var samlet på Herringløse Skole omkring emnet: Hvordan gør vi Herringløse til en aktiv landsby. På det tidspunkt, for 15 år siden, var det ikke en sjældenhed, at landsbyer rundt omkring i det ganske land lå døde hen. Vi har alle oplevet at køre igennem landsby efter landsby der bare var lukket ned. Det var en trist oplevelse og alle vi der var samlet den weekend sidst i oktober 1998, var enige om, at det skulle ikke ske i vores landsby. Derfor blev bl.a. Ni-gruppen stiftet for, at vi kunne have aktiviteter at samles om både i de lyse timer; men helt bestemt også i de mørke timer. Vi har i mange vintre været samlet på skolen for at høre et foredrag om eksotiske rejsemål, berømte forfattere, kunstmalere o.s.v. Vi har også siddet i skolens lokaler og sunget julesange og hørt julefortællinger, så hyggen drev ned af væggene. Når sommeren har nærmet sig har og er det Danmarks hyggeligste loppemarked vi mødes sammen om. Hvis man kun vil være med til at arrangere Loppemarkedet, kan det også være en måde at føre en aktivitet videre på. Skulle nogen sidde og tænke: Jeg vil da gerne være med til at arrangere forskellige aktiviteter, så min landsby hele tiden kan være aktiv og levende, så meld jer endelig på banen. Det behøver ikke lige at være som det plejer, altså på sammen måde som Ni-gruppen har gjort det. Konceptet kan være et helt andet. Vi i Ni-gruppen gør blot opmærksomme på, at det er nu der skal nye folk til. Stik hovederne sammen fx med din/dine naboer og forhør dig om deres tanker om ovenstående. Der følger dagbog og pengekasse med! Har du/i nogen spørgsmål er du/i velkommen til at kontakte mig på eller på mobil På Ni-gruppens vegne Lisbeth Side 22- November 2013 Side 23- November 2013

13 Kontaktpersoner i Herringløse Landsbyrådet H.I.F A.M.B.A. Ni-gruppen Formand: Anders Gøricke Hvedstrupvej Næstformand: Henrik Jørgensen Hvedstrupvej Kasserer: Kim Greiff Østerbo Best.medlem: Helle Nordming Sengeløsevej Best.medlem Lotte Kofod Skolegyden Suppleant: Martin Poulsen Herringløse Bygade 42A Suppleant: Henrik Larsen Herringløse Bygade Formand + kontakt til motionsrum og nøgler: Lars Hansen Hvedstrupvej Kasserer og kontaktperson hockey: Lars Feldstedt Vadvej Kontakt zumba: Lisa Jacobsen Stenlykkevej Kontakt børnegymnastik/ fodbold: Pia Sacson Rytterkær 5B 1tv Kontakt badminton/ sponsorater: Lisbeth Pettersson Brøndbakken Bestyrelsesmedlem: Sune Tüxen Jørgensen Skolegyden Formand: Leo Holm Herringløse Bygade Næstformand: Nicki Nielsen Østrupvej Kasserer: Poul Fejer Christiansen Muldhøjvej mail.dk Sekretær: Kim Vangsgaard Brøndbakken Bjarne Leed Østrupvej Suppleanter: Jens Hansen Korskær Lars Kim Thomsen Herringløse Bygade 4B Birthe Nielsen Ågeruphøj 15 Ågerup 4000 Roskilde Gurli Hansen Korskær tele.dk Lis Hansen Jytte Tholstrup Arnishøjvej Lis Alm Herringløse Bygade Solveig Spanggaard Søvænget Lisbeth Spurr Pilekær Herringløse Vandværk Formand: Lars Kim Thomsen Herringløse Bygade 4B Side 24- November 2013 Vagttelefon: Kasserer Leif Hansen Muldhøjvej Kristian Gylling Hvedstrup Præstegård post.tele.dk Redaktør: Ulla Bech Søvænget

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3

TIDENDE. 100.000 kr til de unge. Herringløse Maj 2015. Læs side 3 Herringløse Maj 2015 TIDENDE 100.000 kr til de unge Herringløse har vundet Roskilde Byråds landsby- og bydelspris. 100.000 kr. blev modtaget af Landsbyrådet. Pengene skal gå til et samlingssted for de

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014

TIDENDE. Herringløse. Farlige væsener i Herringløse. November2014 Herringløse November2014 TIDENDE Farlige væsener i Herringløse Halloween er blevet en fast tradition, også i Herringløse. Ikke mindre end 19 mere eller mindre farlige væsener fandt frem til redaktørens

Læs mere

Herringløse Februar 2014. Herringløse TIDENDE. Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4. Jazz fylder skolen side 14

Herringløse Februar 2014. Herringløse TIDENDE. Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4. Jazz fylder skolen side 14 Herringløse Februar 2014 Herringløse TIDENDE Børnehavedans side 10 Kaffesalon side 4 Jazz fylder skolen side 14 Indhold Nyt fra Landsbyrådet Kaffekomsammen Førstehjælpskursus Velbesøgt valgmøde Storkereden

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende

Nyt fra Landsbyrådet. Halbal. Motionsløb. www.hh-portalen.dk. Herringløse Tidende. Herringløse Tidende Herringløse August2014 TIDENDE Loppemarked kickstartede sommeren Læs side 4-5 De fortæller om hjælp til Gambia Læs side 18 Løbet i gang Læs side 14-15 Han fortæller alt om øl Læs side 6 Flammende fest

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

TIDENDE. Farten ned. Herringløse November 2015. Havefolk fik ny viden - s. 7. Borgmesteren klippede snoren til Herringløses nye bålhytte Læs side 4

TIDENDE. Farten ned. Herringløse November 2015. Havefolk fik ny viden - s. 7. Borgmesteren klippede snoren til Herringløses nye bålhytte Læs side 4 Herringløse November 2015 TIDENDE Farten ned Roskilde kommune har besluttet at hastigheden i Herringløse nu er påbudt 40 km/t. Det bliver tilkendegivet ved skiltning. Enkelte steder inden for byen vil

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 4 NOVEMBER 201 4 AKTIVITETSOVERSIGT 2014 Lørdag den 6. december Julebanko 2015 Lørdag den 10. januar Nytårsfest Tirsdag den 13. januar Politi-aften Lørdag den 7. februar Fødselsdagsfest

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Juniorklubben i Hvalsø

Juniorklubben i Hvalsø Juniorklubbens Nyhedsavis: - Udgave 2: April - Juni 2015 Hvad er Juniorklubben? Det er et eftermiddagstilbud til dig, som går i 6., 7. eller 8. klasse. Her kan du hygge dig sammen med mange nye venner

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1

Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1. Mandag 8/1 Tirsdag 9/1 Onsdag 10/1 Torsdag 11/1 Fredag 12/1 Tirsdag 2/1 Onsdag 3/1 Torsdag 4/1 Fredag 5/1 Velkommen tilbage efter juleferien. Vi ønsker alle et godt nytår. I dag laver Anja Bolsjer i køkkenet, det koster kun 10 kr. Meld dig på hos Anja. Torsdags

Læs mere

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3

TIDENDE. Herringløse. Lopper i sol ved kæret. Herringløse. side 8-9. Vin til vandmænd side 4. Unge fik ordet side 10. Chikanen forsvandt side 3 Herringløse Herringløse August 2015 TIDENDE Lopper i sol ved kæret side 8-9 Vin til vandmænd side 4 Unge fik ordet side 10 Chikanen forsvandt side 3 Politikerne tæt på side 6 Glæde i Gambia side 18 Indhold

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus

Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus Program for 2013/14 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2013/2014 i Tånum Forsamlingshus. Med sommeren på hæld tager vi fat på en ny sæson i vores fælles forsamlingshus.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere