for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013"

Transkript

1 for Løgumkloster Sogn 10 september oktober november 2013

2 Nyt fra menighedsrådet 2 Så skete det! Kirkeministeriet har udnævnt vores nye sognepræst, som hedder Sten Haarløv. Han kommer fra en stilling som sognepræst ved den danske Ansgar kirke i Flensborg. Han vil blive indsat i embedet af Biskoppen for Ribe Stift - Elisabeth Dons Christensen - ved højmessen den 1. september. En præsentation af den nye sognepræst og hans familie kan læses andetsteds i Kirkebladet. Forudgående har menighedsrådet haft en travl periode i månederne maj og juni, efter at det blev afgjort Sten Haarløv at Marianne Christiansen blev valgt som Haderslev Stifts nye biskop. Der blev i samråd med provsti og stift udarbejdet en køreplan, med det formål at få ansat en ny sognepræst i Løgumkloster snarest muligt, og om muligt senest pr. 1. september. Det er så heldigvis lykkedes, og Kirkeministeriet har fulgt menighedsrådets indstilling. Der har, ud over menighedsrådsmødet den 3. juni, været afholdt orienteringsmøde med provsti og stift, samt prøveprædikener og indstillingsmøde. Der er ingen møder i juli måned, hvilket naturligt vil påvirke omfanget af nærværende orientering. Først og fremmest vil vi gerne her takke den konstituerede sognepræst, Erling Bjerrum-Petersen for hans indsats i konstitutionsperioden. Det har været et puslespil at få sammensat en gudstjenesteliste frem til 1. september. Men takket være Povl Søndergaards store indsats - i samråd med provsti og stift - lykkedes det jo heldigvis. Da en by som Løgumkloster tiltrækker emeriti som et godt sted at bo, bla. pga. det helt særlige kirkelige miljø, giver det oplagte muligheder, og hermed en stor tak til dem, og til de øvrige præster, som velvilligt har stillet sig til rådighed. Der forestår en spændende periode for alle menighedsråd i landet, idet der er udsendt et»debatoplæg for ny styringsstruktur for Folkekirken«og der en høringsperiode frem til den 31. oktober. Derfor er der arrangeret orienterings- og debatmøder i alle stifter, så menighedsrådene kan være»klædt bedst muligt på«til at afgive høringssvar.

3 Det har været nødvendigt at indkøbe et nyt alarmsystem til graverhusene, og der er foretaget reparation af ringmuren ved kirkegårdens afsnit A og B, samt udskiftet tag på konfirmandlokalet ved præstegården. Den 22. august var der arrangeret kirkegårdsvandring, og samarbejdet med Den gamle Biograf fortsætter med filmforevisning den 9. oktober. Ungdomskorets har fået bevilget tilskud til en koncerttur til Skotland, som man i menighedsrådet ser som en god reklame effekt for Løgumkloster, og for det musikalske arbejde i kirken. Løgumkloster Højskole har tilbudt, at man vil kunne benytte»ottekanten«på Højskolen som alternativt gudstjenestested, såfremt der vil blive behov herfor. Det hænger lidt sammen Ungdomskorets har fået bevilget tilskud til en koncerttur til Skotland, som man i menighedsrådet ser som en god reklame effekt for Løgumkloster, og for det musikalske arbejde i kirken med, om det vil lykkes at få etableret en elevator løsning for adgang til Dormitoriet eller ej, inden restaureringsprojektet går i gang. Det er besluttet at anmode kirkens arkitekt om at udarbejde et skitseprojekt vedr. elevator fra»kiosken«op til Dormitoriet. Dette er en nødvendighed for at kunne søge fondsmidler til projektet. Budgettet for 2014 er fremsendt til provstiet, men i skrivende stund foreligger der ingen godkendelse fra provstiudvalget, så derfor vides det endnu ikke, hvor det lander. Kirkens nye hjemmeside er nu»i luften«i en ny og meget brugervenlig udformning. Siden er udarbejdet i et samarbejde imellem Itai Tønder og Povl Søndergaard. Vi håber, at brugerne af hjemmesiden vil kunne glæde sig over, hvor let det nu er at komme rundt til de forskellige informationer som den rummer! Peter Langberg 3

4 Alle veje fører til Løgumkloster! Det er måske nok en smule overdrevet. Men byen ligger i hjertet af Sønderjylland. Og mange ved, hvad man taler om, når man siger Løgumkloster, bybilledet, klosterkirken, refugiet, klokkespillet, Kloster Mærken, de mange institutioner o.s.v. Nu er jeg blevet den heldige, der får mulighed for også at bo og arbejde i byen. Jeg er klar over, at det er et stort privilegium at komme til byen som stedets nye præst, og at der vil være meget at bestille. Men jeg vil lægge mig i selen og glæder mig! Det gør min kone og vore børn også selvom de sidste er»fløjet fra reden«og er i fuld gang med deres studier i København. Jeg føler mig meget hjemme i Sønderjylland, både syd og nord for grænsen. I de sidste mange år har 4

5 Nu er jeg blevet den heldige, der får mulighed for også at bo og arbejde i byen jeg arbejdet syd for grænsen, nemlig som dansk præst ved Ansgar Kirken i Flensborg. Det danske mindretal lever et alsidigt liv, både kirkeligt og kulturelt. Min barndom og ungdom havde jeg i Tønder. Og vores sommerhus ligger i Ballum! Så at flytte til Løgumkloster og lære byen, dens indbyggere og hele omegnen at kende betragter jeg som en ren ønskeposition for en fremtidig tilværelse. Min kone, Anette Jensen, har i mange år arbejdet i Flensborg som leder af grænseoverskridende kulturprojekter, bl.a. har hun etableret en nordisk litteraturfestival, som finder sted på begge sider af grænsen nu i september. Begge har vi igennem årene fundet det selvfølgeligt og givende at engagere os i det omkringliggende samfund. For mit eget vedkommende vil centrum være Løgumkloster kirke og de arbejdsopgaver, der knytter sig hertil. Jeg glæder mig således meget til gudstjenesterne, både i klosterkirken og fra næste år i ombygnings-perioden også i mere»alternative omgivelser«. Jeg glæder mig til samarbejdet med menighedsrådet om de mange aktiviteter, der allerede udgår fra kirken og til de nye initiativer, der måtte blive igangsat. Ligeledes håber jeg på at komme meget rundt i byen i den første tid, besøge de mange institutioner og foreninger. Og sidst men ikke mindst til at hilse på sognets beboere, lære jer at kende, når vi mødes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger, eller bare støder på hinanden i hverdagen! Vi glæder os meget til at flytte til Løgumkloster og til alle de opgaver, der venter. Sten Haarløv Vågetjenesten Vågetjenestens formål er at være hos og yde støtte og hjælp til døende i de sidste dage. Skulle nogen af læserne (m/k) have lyst til at være med i arbejdet, gerne med en tidligere plejefaglig baggrund, kan man henvende sig til Bodil Schousboe Laursen, tlf Vi kan sagtens være flere i gruppen. Menighedsplejen - besøgsven Er for alle, der føler sig ensomme, eller som har brug for en besøgsven at tale med. Besøgsvennen kommer på besøg hver 14. dag, hvor hun/han er klar til samtale, gå en tur, følges ad til et kirkeligt arrangement, læse avis, synge mm. Kontakt Mette Rosenberg tlf eller Kirsten Louise Christensen, tlf Der er udformet en lille folder om Menighedsplejen og Vågetjenesten. Den ligger forskellige relevante steder i byen.

6 Velkommen til vores nye sognepræst Søndag den 1. september kl indsættes Løgumkloster Kirkes nye sognepræst Sten Haarløv, og menighedsrådet byder ham og familien velkommen til vores sogn og by. Menighedsrådet og personalet glæder sig til samarbejdet. Løgumkloster er et sted med mange bolde i luften, og mange gode frivillige hænder, hvor der er brug for det. Sten Haarløv glæder sig til at komme til Løgumkloster, og vi vil gøre vores til at hjælpe ham i gang, så tag godt imod vores nye sognepræst og familie i kirken og på gaden. Efter indsættelsen den 1. september er der efterfølgende reception på Refugiet, hvor alle er velkomne. Høstgudstjeneste Høstgudstjenesten søndag den 6. oktober er for alle aldre. Det er nærmest en festlig familiegudstjeneste! Alle kender»nu falmer skoven«,»vi pløjed og vi så de«og»du gav mig, o Herre, en lod af din jord«og dem og flere andre synger vi. Ligesom ved tidligere års høstfejring bærer børnene noget af høstens overskud ind under gudstjenesten frugter, syltetøj, grøntsager, blomster og når gudstjenesten er slut, bærer børnene det alt sammen ud igen, og så bliver der traditionen tro afholdt auktion over de mange høstgaver. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens Mission. Derudover serverer vi pizza - snegle og mini sandwich /sodavand og kaffe efterfølgende i glasgangen! Høstgudstjenesten er en festlig anledning til at takke Gud med sang»for alt, hvad han har givet, for hvad han vokse lod i vang,for ordet og for livet.«6 Britta Larsen Løgumkloster menighedsråd

7 Børne- og familiehøstgudstjeneste For nogle år siden sendte DR1 en serie for børn med titlen»alle os under himlen«. Den handler om to børn, Tine og Michael, som vi følger i deres dagligdag et år igennem - specielt i de situationer, hvor de støder på det med Gud, Jesus og kirken. I et af seriens afsnit skal Tine og Michael til børneog familiehøstgudstjeneste. Alle børnene har til lejligheden medbragt et eller andet, som har vokset i haven eller i en altankasse på terrassen. Uden for kirken står børnene klar til at bære gulerødder, blomster, kartofler, salat, kål og meget mere ind i kirken, for at vise, hvad høstgudstjenesten handler om. Tine har medbragt en kæmpestor solsikke, som hun er meget stolt af. Og mens hun står med den store blomst, der er lige så høj som hende selv, er præsten dum nok til at spørge, hvordan hun har lavet den. Tines svar er fornuftigt nok:»jeg lagde bare et frø i jorden, og så kom den op af sig selv«. Overfor dette indlysende svar stiller præsten spørgsmålet:»hvem har så lært frøet at vokse?det har Gud!«, lyder Tines svar prompte. Og efter en yderligere snak bliver de to så enige om, at Gud og Tine har hjulpet hinanden med at lave solsikken. Eller som Tine selv udtrykker det:»det er Gud og mig, der har lavet solsikken!«og det er faktisk en god måde at udtrykke det på. Ting bliver ikke til af sig selv - det skulle lige være nullermænd - men for alt, der vokser i haver og på marker, ja, endog de dyr, vi mennesker også lever af, gælder det, at de er resultat af både et Guds under og menneskers til tider hårde arbejde. Gud giver os livet og alt levende omkring os. Han giver os lov til at dyrke, forfine og udvikle skabninger, så de kan blive til mad og klæder - både for os selv, men sandelig også for de mange, som vi slet ikke kender. Tilsammen er det Gud og os, der har lavet det, med det formål, at vi skal dele disse gaver med hinanden. Og sådan er det med alt, hvad der virkeligt har værdi i livet; glæden, fællesskabet, kærligheden. Alt, hvad der er værdifyldt, bliver netop til ved at vi gør vort bedste med det, som vi har fået givet af Gud, og at Gud samtidig lægger sin velsignelse oven i vore anstrengelser. Erling Bjerrum-Petersen 7

8 KON FIR MA TION 8 Se billederne af årets konfirmander på Konfirmationsforberedelse 2013/2014 Også i år vil undervisningen for Distriktsskolens konfirmander blive samlet i 7»fredagsblokke«og på enkelte onsdage gennem undervisningsåret. Første gang bliver fredag den 6. september kl i konfirmandstuen, Storegade 7. Nærmere oplysning om undervisningen og de fremtidige undervisningsdage vil blive givet den første gang. Undervisningen for Friskolen begynder i uge 37. Nærmere oplysning om undervisningsdag følger efter sommerferien. Jeg glæder mig til at hilse på de nye konfirmander - både fra Distriktsskolen og fra Friskolen - og følges med dem frem til næste års konfirmationer, som bliver: Bededag fredag den 16. maj (Distriktsskolen) Søndag den 18. maj (Friskolen) Sten Haarløv

9 Gudstjeneste ved Minister for Ligestilling og Kirke Manu Sareen Onsdag den 18. september 2013 kl er der gudstjeneste i Løgumkloster Kirke med Manu Sareen som prædikant. Han vil tale om emnet: Svar på Kierkegaard. Gudstjenesten er et led i markeringen af Kierkegaard-året. Den dag vil der også mange andre steder i Danmark være arrangementer, hvor man vil tage udfordringen op af Kierkegaards angreb på statskirken Det er rektor Eberhard Harbsmeier, der vil stå for liturgien ved denne gudstjeneste. Kong Frederiks IX S Klokkespil Kong Frederiks IX`S klokkespil har 49 klokker; de mange klokker og det fornemme navn gør det til Nordens største kongelige klokkespil. De 49 klokker er støbt i Holland af støberiet Petit & Fritsen, og klokkespillet er indviet af Dronning Margrethe II d. 19. august Klokkespillets koncerter varetages af stadsklokkenisten Ann-Kirstine Christiansen. Faste spilletider hverdage: 8.15, 11.45, 15.15, 16.15, 18.15, Søndage: (9.15, 9.50,) 15.15, 16.15, 18.15, og Kommende koncerter på klokkespillet: 8. september kl september kl september kl september kl september kl oktober kl oktober kl oktober kl november kl december kl december kl december kl Læs mere på: http: 9

10 Farvel og tak til sognepræsten Velkommen til Løgumkloster Kirkes hjemmeside - i ny udgave I samarbejde med Itai Tønder har vi bestræbt os på at få en mere brugervenlig hjemmeside, hvor bl.a. farverne på hjemmesiden og kirkebladet er blevet identiske. På siderne kan man i link-boksene klikke sig videre til 10 forskellige emner. Under menuen konfirmander er det planen at få så mange årgangsbilleder ind som muligt. Lige nu er vi dog kun i besiddelse af billeder tilbage til Skulle man ligge inde med konfirmandbilleder fra før 1979, modtages de gerne. Man er altid velkommen til at skrive til kirkens administration på gmail.com eller til web-tjener hvis man har kommentarer til hjemmesiden. Vi har glædet os til at præsentere siden for Jer og håber I tager godt imod det nye design samt den nye brugerflade. Adressen er som altid Povl Søndergaard

11 Alle helgen er den 3. november Det kristne Ord omfatter både de levende og de døde. Det er budskabet om et håb, der ikke kan dø. Når et kært menneske dør fra os, vil savnet altid være der. Men det kristne håb bliver tilbage. Det vil trøste os med, at vore døde er hos Gud, i Guds varetægt. Med enkle og vægtige ord understreger salmedigteren K. L. Aastrup dette:»da takker vi for livet, vor Fader, og vi tror: de døde du har givet en fremtid i dit ord«(dds 549) Ved Alle helgens dags gudstjeneste mindes vi særligt vore døde. Både dem, vi har mistet for nylig og dem, vi har mistet for længe siden. Mange steder er det tradition at læse navnene på årets døde i sognet op efter prædikenen. Det vil også ske her i Løgumkloster ved Alle helgens gudstjenesten. Breve vil blive sendt ud til pårørende, og der inviteres også i år på kaffe efter gudstjenesten. Sten Haarløv Højskolesangaften i kapitelsalen Torsdag den 14. november er vi på overgangen fra efterår til vinter. Derfor holder vi denne aften sangaften med efterårets og nogle af vinterens kendte sange og salmer i Kapitelsalen eller Dormitoriet kl Sten Haarløv fortæller lidt om de sange vi synger, og der bliver også lejlighed til at ønske sine yndlingssalmer sunget i godt selskab. 11

12 SOGNE MØDE torsdag den 3. oktober kl i Løgumkloster Forsamlingshus Orientering fra menighedsrådet: Vores ny sognepræst præsenterer sig selv. Arkitekt Jørgen Overby: Gennemgang af Løgumkloster Kirkes renovering. Vi håber at mange fra sognet har lyst til at møde op for at høre om hvad vi i menighedsrådet arbejder med, og ikke mindst få indsigt i hvad og hvordan tanken er omkring det store renoveringsprojekt. Løgumkloster Menighedsråd FILMAFTEN Menighedsrådet inviterer i biografen onsdag den 9. oktober kl :»Jagten«Det var en stor publikumssucces, da menighedsrådet inviterede indenfor i»den Gamle Biograf«i marts måned for at se en film med efterfølgende mulighed for samtale og en forfriskning. 109 var mødt frem! Det betød, at alle fik en billig bio - grafbillet, biografen tjente penge, og menighedsrådet, der havde stillet underskudsgaranti, ikke behøvede at betale en krone for arrangementet, men alene havde udgifter til forfriskningen bagefter. Det må da kaldes en win-win-situation! Nu inviterer menighedsrådet igen til en aften i»den Gamle Biograf«med en af dansk films mest roste film: Thomas Vinterbergs»Jagten«. Den har fået priser overalt i verden, bl.a. hele tre priser ved filmfestivalen i Cannes. Herhjemme har den senest fået»gabrielprisen«2013, Danmarks kirkelige filmpris. I den forbindelse omtales filmen på denne måde:»en gribende film, der rummer en række temaer, som virker bibelsk inspirerede. Stening, forræderi, fornægtelse, forhånelse, forløsning og forsoning. - Det er en film, der kan sætte rigtig mange tanker i gang, og som slutter med et åbent spørgsmål. Kort sagt et mesterværk!«. Filmen har Mads Mikkelsen i hovedrollen og viser, hvad der sker med offer og»bødler«, når en mistanke - om en pædagogs seksuelle tilnærmelse Billede: Nordisk Film til et barn - vokser og får utilsigtede og voldsomme følger. Billetprisen er igen kun 50 kr., og som sidst er menighedsrådet vært ved en forfriskning efter filmen med mulighed for samtale om de etiske dilemmaer, som filmen har præsenteret os for. Finn Rosenberg 12

13 KLOSTER AFTEN Torsdag den 26. september kl i Dormitoriet : Sjællænder - Sydslesviger - Sønderjyde. Den nye sognepræst fortæller om sin vej til Løgumkloster inkl. en afstikker til den reformerte kirke i Frankrig. KLOSTER AFTEN Torsdag den 31. oktober kl i Dormitoriet v. Hans Vium Mikkelsen: Emne: Dietrich Bonhoeffer /reformationen Bonhoeffers teologi og biografi er knyttet meget tæt sammen - det er svært at forstå det ene uden det andet. Han var en af de første teologer, som offentligt tog skarpt afstand fra Nazismen - og som senere selv tog aktiv del i den tyske modstandsbevægelse. Men Bonhoeffers teologi vækker ikke»kun«interesse, fordi den var modstandsdygtig overfor nazismens ideologi og menneskeforagt. Hans tænkning udfordrer til en stadig diskussion af forholdet mellem teologi og samfund, tradition og samtid. Torsdag den 28. november kl i Dormitoriet v. Karsten Eskildsen: Emne:»Lad det klinge sødt i sky«- julens musik. Refugiets forstander, Karsten Eskildsen, vil med eksempler og fællessange dels præsentere både kendt og mindre kendt julemusik, dels fortælle om den særlige»jule-stil«: hvad er det i grunden, der gør julens musik»julet«? Foredraget har (næsten) indbygget garanti for julestemning og giver de fleste mulighed for at udvide repertoiret af liflig musik til fornøjelse for den tilstundende højtid. 13

14 Kommende koncerter: Onsdag den 11. september kl Kurt Levorsen, orgel Johann Sebastian Bach: Orgelbüchlein Fri entré Søndag den 15. september kl Afslutningskoncert for Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig Jonathan Strauch, saxophon Christina Meißner, cello Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré Søndag den 13. oktober kl Koncertintroduktion i Refugiets Havesal ved Karsten Eskildsen Kl Koncert i kirken Theatre of Voices I samarbejde med Løgumkloster Refugium Entré kr. 80,- Lørdag den 26. oktober kl Nordschleswiger Musikvereinigungs kor og orkester Entré Lørdag den 30. november kl Adventskoncert Fri entré Søndag den 22. december kl Julekoncert Klosterkoret Hans Christian Hein, dirigent Fri entré Lørdag den 28. december kl Tre kvarters festlig orgelmusik Fri entré 14 Søndag den 29. september kl Aarhus Strygerensemble Morten Friis, dirigent Fri entré. Søndag den 3. november kl Alle helgens koncert Løgumkloster kirkes ungdomskor Dennis Bang Fick, dirigent Poul Skjølstrup Larsen, orgel Fri entré

15 Theatre of Voices:»Hamlets Tårer«Det dansk-baserede vokalensemble, Theatre of Voices, er internationalt højt anerkendt og har bl.a. modtaget en Grammy i 2010 såvel som en nominering til Nordisk Råds Musikpris i år. Ensemblet består ved koncerten af fem sangere, Else Torp, Signe Asmussen, Chris Watson, Adam Riis og Jakob Bloch Jespersen, alle fremragende sangere med hver deres fornemme karrierer. Theatre of Voices er grundlagt og ledes af Paul Hillier, som selv er internationalt højt respekteret. Koncertens program har fået titlen»hamlets Tårer«, fordi musikken er af nogle af Shakespeare s samtidige, bl.a. William Byrd, Anthony Holborne og ikke mindst John Dowland, der en tid var ansat hos Christian IV på Kronborg. Denne barokmusik har inspireret ny musik af Pelle Gudmundsen-Holmgreen, der på sin side anvender tekster fra den engelske kong Henrik VIII s sangbog. Der venter publikum en stor oplevelse med musik og udførelse på allerhøjeste niveau. Koncerten arrangeres i samarbejde mellem Løgumkloster Kirke og Løgumkloster Refugium. Entré kr

16 Udstillinger i Dormitoriet Sort Sol - Træsnit og grafik 1. november 15. december Hanne Knudsdatter er autodidakt grafiker. Hun debuterede på Kunstnernes Sommerudstilling 1995 og har herefter været repræsenteret på flere af de anerkendte censurerede udstillinger. Hanne K. er medlem af BKF, Danske Grafiker, Fyns Grafiske Værksted. Hun har udstillet flere gange i Paris, Sydfrankrig og mange steder i Danmark. Hanne Knudsdatter skriver:»på udstillingen vil jeg vise et udsnit af grafiske arbejder fra de sidste par år. Mange vil være fra min hjemegn Marsken. Nogle billeder vil være fra Færøerne og Skotland. Litografierne er udført på Færøerne, træsnit og grafik er udført på mit eget værksted, som er på Tønder Landevej 19, Løgumkloster. Det er meget vigtigt for mig at arbejde billedmæssigt med det store i de små ting i naturen«. 16

17 og Glasgangen»Tårne«Vaser Skåleforme 1. august oktober 2013 Indblik i en keramikers verden Keramiker Sten Børsting Som keramiker arbejder jeg i mindre grad med produktion af stentøj til husholdningsbrug. Men især med unika arbejder og skulpturelle sider af den keramiske verdens muligheder. Det er især med udgangspunkt i begrebet»tårne«, inspireret af undersøgelser og besøg mange steder i verden. Dette har i år givet omtale i internationale keramiske magasiner og også salg. Mine store vaser, kummer, bordskåle mm. brændt ved 1300 grader har alle en meget karakteristisk og unik glaseringsteknik. Arbejder, som jeg synes, vil gøre sig godt i et»hus«af tegl. -»Vi mennesker fødes ikke med virkeligheden i eje, men vi må tilegne os virkelighedens mange lag gennem sansning og læring«- Den lyse nats magi, akryl, olie og collage på masonit 2012 (122x244 cm) Tilbage til naturen 1. august oktober 2013 Maler Jørgen Printz Steinicke afsæt i naturen stilles kunstner og beskuer over for en række vitale, personlige spørgsmål og holdninger til selve livet, til det at være menneske. For mit eget vedkommende har jeg fundet større mening i mit eget liv ved at se det som en del af naturens og dermed livets evige cyklus fra fødsel, vækst, blomstring til altings forgængelighed, død og opløsning, som så igen be- fordrer nye slægtleds vækst. Intet forgæves!«autodidakt maler, forfatter, foredragsholder og gallerist. Født Uddannet cand. mag i historie og kunsthistorie. Lektor i historie på Ribe Seminarium/University College Syddanmark Siden 1984 bosiddende i Holsted. Har seks børn. Har skrevet bøger bl.a. om lokalhistoriske emner samt en række artikler om hovedsagelig kunsthistoriske emner. Holder foredrag under Folkeuniversi- tetet og arrangerer kunstrejser. 17

18 LØGUMKLOSTER KIRKE, ADMINISTRATION Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster Tlf Mobil SOGNEPRÆST (KBF) Sten Haarløv, Storegade 7 Tlf Træffes bedst tirsdag - fredag mellem samt efter aftale adresse - se hjemmeside Fridag: Mandag KIRKETJENERE Povl Søndergaard Tlf Fridag: mandag Susanne Nielsen Hansen Fridag: fredag ORGANISTER Poul Skjølstrup Larsen Tlf Fridag: Mandag Dennis Bang Fick Tlf Fridag: Tirsdag KIRKESANGER Else Nielsen Fridag: mandag KIRKEGÅRDSLEDER Christian Hansen Tlf Mobil MENIGHEDS- RÅDSFORMAND Britta Larsen Tlf KONTAKTPERSON Lone Muus Tlf SEKRETÆR Peter Langberg Tlf KIRKEVÆRGE/ KASSERER Paul Anton Martinussen Tlf LØGUMKLOSTER SOGNS MENIGHEDSPLEJE Kirsten L. Christensen Tlf FOTOS: Lone Stidsen, Povl Søndergaard REDAKTIONSUDVALG Sten Haarløv Marianne Christiansen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Povl Søndergaard (ktj) MENIGHEDSRÅDET VED LØGUMKLOSTER KIRKE Britta Larsen Lone Muus Kirsten Louise Christensen Marianne Christiansen Paul Anton Martinussen Svend Egelund Rasmussen Peter Langberg Sten Haarløv (kbf) Poul Skjølstrup Larsen (pers. repr.) NORDSCHLESWIGSCHE GEMEINDE Pastor: Matthias Alpen Garvergade 14, 6240 Løgumkloster Tlf

19 Kirkelige handlinger Dåb Anmeldes til sognepræsten senest 4 uger før dåben. Barnet navngives til kommunen forud for dåben. Barnets fødsel-/navneattest, forældres dåbsattester og vielsesattest medbringes. Navne og adresser på 2-5 faddere oplyses i forbindelse med dåbssamtalen med sognepræsten. For at være fadder skal man være døbt og mindst 13 år gammel. Vielser Aftales med sognepræsten i god tid inden vielsen skal foregå. Der medbringes dåbsattest og en prøvelsesattest, udstedt af kommunen tidligst 4 måneder før vielsen, som afleveres til sognepræsten sammen med navne og adresser på to vidner. Kirketjener kontaktes med hensyn til pyntning og det praktiske i kirken. Begravelser/bisættelser Dødsfald anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Begravelseshandlingen og tidspunktet aftales med Sognepræsten på begravelsesstedet. Dåbs- og vielsesattest anvendes til udfærdigelse af dødsanmeldelse. Kirketjener og kirkegårdsleder kontaktes med hensyn til ringning og det praktiske i kirken og på kirkegården. Fotografering/ videooptagelse Menighedsrådet har besluttet, at det ved dåb kan ske før eller efter gudstjenesten, og ved vielse ved ind- og udgang. Kirkebil til alle ældre og dårligt gående. Man ringer selv til AP-Taxi tlf senest dagen før. Aftensang i kirken Hverdage kl ledes af repræsentant fra: mandag: Byen tirsdag: Højskolen torsdag: Refugiet fredag: IM/LM lørdag: Menighedsrådet. Onsdag altergang 1. onsdag: Sognepræsten 2. onsdag: Sognepræsten 3. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 4. onsdag: Teologisk Pædagogisk Center 5. onsdag: Sognepræsten 19

20 Gudstjenesteliste 1. september kl søndag efter trinitatis Biskop Elisabeth Dons Christensen indsætter den nye sognepræst Sten Haarløv med efterfølgende reception på Refugiet 1. september kl søndag efter trinitatis - Tysk Gudstjeneste v. Günther Barten 8. september kl søndag efter trinitatis 15. september kl søndag efter trinitatis 18. september kl Gudstjeneste ved Minister for Ligestilling og Kirke Manu Sareen Liturg Eberhard Harbsmeier 22. september kl søndag efter trinitatis 26. september kl Gudstjeneste på Lindevang Hver onsdag kl NADVER- GUDSTJENESTE 29. september kl søndag efter trinitatis v. Eberhard Harbsmeier 3. oktober kl Gudstjeneste på Klosterparken 6. oktober kl søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste Kirkekaffe 6. oktober kl søndag efter trinitatis - Tysk Gudstjeneste v. Günther Barten 13. oktober kl søndag efter trinitatis 20. oktober kl søndag efter trinitatis 27. oktober kl søndag efter trinitatis v. Leise Christensen 31. oktober kl Gudstjeneste på Lindevang 3. november kl Alle helgens dag Kirkekaffe 3. november kl Alle helgens dag -Tysk Gudstjeneste v. Günther Barten 10. november kl søndag efter trinitatis 17. november kl søndag efter trinitatis 24. november kl Sidste søndag i kirkeåret v. Thorkild Schousboe Laursen 28. november kl Gudstjeneste på Lindevang 1. december kl søndag i advent Kirkekaffe Den tyske sognepræst Pastor Matthias Alpen har studieorlov fra august-oktober. I hele perioden er det em. Pastor Günther Barten der er stedfortræder. Tlf Kalender se omtale inde i bladet Søndag den 1. september kl indsættelsesgudstjeneste Torsdag den 5. september kl menighedsrådsmøde Onsdag den 11. september kl koncert Søndag den 15. september kl Koncert Onsdag den 18. september kl gudstjeneste med Manu Sareen Torsdag den 26. september kl gudstjeneste på Lindevang Torsdag den 26. september kl klosteraften Søndag den 29. september kl koncert Torsdag den 3. oktober kl gudstjeneste på Klosterparken Torsdag den 3. oktober kl sognemøde Onsdag den 9. oktober kl filmaften Torsdag den 10. oktober kl menighedsrådsmøde Søndag den 13. oktober kl koncert Lørdag den 26. oktober kl koncert - entré Torsdag den 31. oktober kl gudstjeneste på Lindevang Torsdag den 31. oktober kl klosteraften v. Hans Vium Mikkelsen Søndag den 3. november kl Alle Helgens Gudstjeneste Torsdag den 7. november kl menighedsrådsmøde Torsdag den 14. november kl højskolesangaften Torsdag den 28. november kl gudstjeneste på Lindevang v. Sten Haarløv Torsdag den 28. november kl klosteraften v. Karsten Eskildsen Lørdag den 30. november kl koncert Søndag den 22. december kl koncert Lørdag den 28. december kl koncert Tinglev Bogtrykkeri

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 3 Juni 2004 - August 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 6 september oktober november 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 I starten af juni præsenterede arkitekt Jørgen Overby og hans medarbejdere deres samlede oplæg til udskiftning af kirkebænkene,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 1 December 2004 - Februar 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 2 Marts 2007 - Maj 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Henrik Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 3 Juni 2008 - August 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 2 Marts 2008 - Maj 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 2 Marts 2008 - Maj 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 2 Marts 2008 - Maj 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 2 september oktober november 2011 Nyt fra menighedsrådet Allerførst siger vi tak for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået for vores nye kirkeblad. Det bestyrker os i, at

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 8 marts april maj 2013 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet holdt konstituerende møde den 29. november, efter det netop afsluttede menighedsrådsvalg. Man konstituerede sig på flg.

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne

Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1. Kirkeblad. for Arrild og Branderup sogne Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 1 Kirkeblad 28 for Arrild og Branderup sogne September / Oktober / November 2009 Kirkeblad nr. 28 2009:Layout 1 13/08/09 08.48 Side 2 Forsidebillede:

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 7 december 2012 januar februar 2013 Nyt fra menighedsrådet Ved menighedsrådsvalget den 13. november 2012 var stemmeprocenten 29,7 Valgt blev: Britta Larsen Marianne Louise Christiansen

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 4 September 2007 - November 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 9. årgang Nr. 1 December 2007 - Februar 2008 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 7. årgang Nr. 3 Juni 2006 - August 2006 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 1 December 2006 - Februar 2007. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 8. årgang Nr. 1 December 2006 - Februar 2007. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 8. årgang Nr. 1 December 2006 - Februar 2007 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 3 Juni 2003 - August 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 4. årgang Nr. 3 Juni 2003 - August 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 3 Juni 2003 - August 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

for Løgumkloster Sogn 1 juni juli august 2011

for Løgumkloster Sogn 1 juni juli august 2011 for Løgumkloster Sogn 1 juni juli august 2011 Nyt fra menighedsrådet 2 Du sidder nu med Løgumkloster menighedsråds seneste tiltag, nemlig et nyt kirkeblad. Efter mange opfordringer fra vore medlemmer og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 12 marts - april - maj 2014 Nyt fra menighedsrådet 2 Menighedsrådet i Løgumkloster har afholdt 2 ordinære møder i perioden fra 1. december til bladets deadline d. 24. januar. Det

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec feb. 2016 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2015 - feb. 2016 Tanker ved årsskiftet Mens disse linjer skrives, har vi netop taget hul på det nye kirkeår, og dermed også på et helt år fuldt af

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015

18:00:00. Ansgar 14:00. Ansgar. Menighedsrådsmøde 08-07-2015 08-07-2015 18:00:00 Menighedsrådsmøde 10-07-2015 14:00 Ugeskursus "Intensiv koruge" på Jaruplund Højskole afsluttes med to åbne koncerter, en på Duborg Skolen kl. 11.00 og en i kl. 14.00. Dansk musik,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 6. årgang Nr. 3 Juni 2005 - August 2005 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 5 juni juli august 2012 Nyt fra menighedsrådet 2 Halvvejs inde i 2012 må vi i menighedsrådet konstatere, at året allerede har budt på og byder på mange spændende udfordringer, som

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere