Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPUS Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit Byggefejlforsikring (730) Indehaver: NYKREDIT A/S, Juridisk Afdeling, Kalvebod Brygge 1-3, (511) Klasse 35: Annoncering pr. post;; annoncering pr. postordre; ajourføring af reklamemateriale; bogføring; reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed; forretningsledelse (rådgivning vedrørende-); forretningsledelse og organisation (rådgivning vedrørende-); professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; markedsanalyser; radioreklamer; reklamevirksomhed; Tv-reklamer; udarbejdelse af kontoopgørelser; udarbejdelse af statistisk oplysninger; udendørs avertering; udskrivning af meddelelser; økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Analyser (finansielle-); finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); forsikringsforhold (information om-); forsikringsforhold (rådgivning vedrørende-); forsikringsmæglervirksomhed; forsikringsvirksomhed; mæglervirksomhed; vurdering af fast ejendom; vurdering af skatteforhold; økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 42: Juridisk bistand; juridisk forskning; professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunedata A/S, Lautrupparken 40, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlings- og edb-programmer til brug for løn- og personaleadministration; elektronisk dokumentation, herunder brugervejledninger og manualer til dette programmel. (511) Klasse 16: Trykt dokumentation, herunder trykte manualer til brugere og systemudviklere, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), til brug for undervisning vedrørende databehandlings- og edbprogrammer til brug for løn- og personaleadministration. (511) Klasse 37: Installation af databehandlings- og edb-programmer til brug for løn- og personaleadministration. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder Internetbaseret databehandlings- og edb-programmer til brug for løn- og personaleadministration. (511) Klasse 42: Udvikling, programmering, implementering, vedligeholdelse og videreudvikling af databehandlings- og edb-programmer til brug for løn- og personaleadministration, rådgivning og teknisk bistand vedrørende edb-programmer til brug for løn- og personaleadministration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEUTROGENA 100% ESSENTIAL (730) Indehaver: Neutrogena Corporation a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rensning af ansigtet, ansigtstoner, ansigtsvaskepræparater, præparater til fugtgivende behandling af ansigtet, håndcremer, håndlotions, cremer til kroppen, body lotions; hårplejeprodukter, nemlig shampoo, konditioneringsmidler, produkter til hjælp ved hårsætning, produkter til behandling af hovedbunden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: A/S Harald Nyborg, A. Jakobsens Vænge 21, Fraugde, 5220 Odense SØ, Danmark (511) Klasse 18: Rygsække. (511) Klasse 20: Soveposer, luftmadrasser, liggeunderlag. (511) Klasse 22: Telte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vesterbo Huse (730) Indehaver: Vesterbo Huse Hørning ApS, Agerskovvej 7, 8362 Hørning, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner, rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, ingeniørvirsomhed, juridisk bistand, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig, havearkitektur. (730) Indehaver: Goodrich Corporation, a corporation of the State of New York, Four Coliseum Centre, 2730 West Tyvola Road, Charlotte, North Carollina , USA (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (300) Prioritetsoplysninger: US 76/218,195/96 USA US 76/218,241/42 USA 537

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Goodrich Corporation, a corporation of the State of New York, Four Coliseum Centre, 2730 West Tyvola Road, Charlotte, North Carollina , USA (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CRUX (730) Indehaver: Palsgaard Industri A/S, Palsgaard, 7130 Juelsminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål, herunder kemiske stoffer og præparater til konservering af fødevarer og andre tilsætningsstoffer til fødevarer (ikke indeholdt i andre klasser), også i form af emulgatorer og stabilisatorer. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, herunder naturmedicinske og urtemedicinske præparater samt Kosttilskud til sundhedspleje og farmaceutiske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj; æg, mælk og mejeriprodukter, herunder yoghurt, fløde, piskefløde og flødeskum, ost flødeost, mælkedesserter og mælkedrikke, hovedsageligt bestående af mælk; spiselige olier og spisefedt, herunder margarine, fedtstoffer med lavt fedtindhold til madlavning og til at smøre på brød og fedtblandinger til bagning; fedtstoffer til fabrikation af spiselige fedtstoffer; vegetabilsk fløde og vegetabilsk piskefløde; tomatpuré, forblandinger (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstilling og tilvirkning af alle de førnævnte varer. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, brød, biscuits, tvebakker, kiks, kager, bageriprodukter, konditorivarer, ikke-medicinske konfekturevarer, mølleriprodukter, kornpræparater, stivelse til næringsmidler (fremstillet af korn); essenser og aromastoffer til fødevarer (undtagen æteriske essenser og æteriske olier), kakao og chokoladedrikke, spiseis, iscreme, naturlig og kunstig is, herunder sorbetis og pulver til fremstilling af alle de nævnte typer is; bindemidler til spiseis; creme og kunstig creme, saucer herunder salatdressinger, mayonnaise, tomatketchup; præparater og forblandinger (ikke indholdt i andre klasser) til fremstilling af alle de førnævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TTC emotion Prologon I/S, Søndervangen 8, 2., 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til rensning af drikkevand. (511) Klasse 32: Ultra sikkert drikkevand, som er renset. (511) Klasse 42: Teknisk formidling og rådgivning vedrørende komplette, fuldautomatiserede og selvforsørgende mobile fabrikker og laboratorier til brug for rensning og produktion af ultra sikkert drikkevand samt teknisk formidling og rådgivning vedrørende rensning af nødhjælpsbeholdere og genbrugsflasker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stjernholm Kaj Stjernholm Sørensen, Grønsiskenvej 5, 6950 Ringkøbing, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kjærgaard Marketing, Østergade 1, 6900 Skjern, Danmark (511) Klasse 06: Riste af metal i form af finriste. (511) Klasse 07: Tromleseperatore (dele af maskiner), bånd til transportører i form af transportsystemer til vask og presning, slamafvander (maskiner), sandvasker (maskiner), filtre (dele af maskiner eller motorer) i form af båndfiltre og automatiske selvrensende filtre. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og apparater, ventilatorer til luftkonditionering, desinfektionsapparater i form af UV-desinfektionsanlæg. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 37: Entreprenørvirksomhed. 538

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MarketWatch Management, Bredgade 36 B, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); især bøger, diagrammer, håndbøger, håndbøger (lærebøger), kataloger, lystryk, magasiner, manualer, notesbøger, nyhedsbreve, papirmapper, papirvarer, papirark, pjecer, plakater, postkort, protokoller, trykte publikationer, reklametavler af papir eller pap, ringbind, samlemapper, scrapbøger, skabeloner af papir, skilte af papir eller pap, skrivehæfter, transparentpapir, uddannelsesmateriale, underlag til trykkeribrug, ikke af tekstil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; især bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed; bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed; computerdatabaser (sortering og redigering af informationer i); erhvervsvirksomheder (omlægning af); forretningsledelse (rådgivning vedrørende); forretningsledelse og organisation (rådgivning vedrørende); forretningsundersøgelser; forretningsvirksomhed (information vedrørende); hjælp til forretningsmæssig og industriel virksomhedsledelse; indhentning af forretningsoplysninger; information vedrørende forretningsvirksomhed; kompilering og indføring af informationer i computer-databaser; kopiering af dokumenter; markedsanalyser; marketingundersøgelse; messer (organisering og deltagelse i) med kommercielle eller reklamemæssige formål; omkostningsanalyser; omlægning af forretningsvirksomhed; opinionsundersøgelser; oplysningskontor (forretningsmæssige); optrædende (forretningsmæssig bistand til); organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål); personalledelse (rådgivning vedrørende); personalerekruttering; PR-virksomhed; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Public Relations; rationaliseringseksperter; reklametekster; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forretningsorganisation; salgsfremmende foranstaltninger for andre; salgsfremstød for andre; tekstbehandlingsvirksomhed; udarbejdelse af statistiske oplysninger; forretningsundersøgelser; økonomiske prognoser, konsulentbistand vedr. erhvervsledelse/organisation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; især arrangement og ledelse af forlæsninger, seminarer, konferencer, kongresser, symposier, workshops og uddannelse; bogudgivelse; brevkurser; bøger; eksaminering; forlagsvirksomhed; information om undervisning; klubvirksomhed (undervisning); ledelse og arrangement af videnskabelige møder; manuskript skrivning; organisering af konkurrencer (opdragelse eller underholdning); organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; produktion af videofilm; specialundervisning; udgivelser af tekster (undtagen reklametekster); uddannelse; udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster); undervisning; undervisning pr. korrespondance; vejledning (uddannelse), konsulentbistand vedr. uddannelse. (511) Klasse 42: Bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; især bearbejdelse af data; erhvervsvejledning; forfatterskab; forskning og udvikling (ej for bakteriologisk, biologisk eller kosmetisk-); psykologiske tests; rådgivningsvirksomhed; trykkerivirksomhed; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kommunikativ Kompetence (730) Indehaver: MarketWatch Management, Bredgade 36 B, 1260 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); især bøger, diagrammer, håndbøger, håndbøger (lærebøger), kataloger, lystryk, magasiner, manualer, notesbøger, nyhedsbreve, papirmapper, papirvarer, papirark, pjecer, plakater, postkort, protokoller, trykte publikationer, reklametavler af papir eller pap, ringbind, samlemapper, scrapbøger, skabeloner af papir, skilte af papir eller pap, skrivehæfter, transparentpapir, uddannelsesmateriale, underlag til trykkeribrug, ikke af tekstil. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; især bistand ved forretningsledelse og industriel virksomhed; bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed; computerdatabaser (sortering og redigering af informationer i); erhvervsvirksomheder (omlægning af); forretningsledelse (rådgivning vedrørende); forretningsledelse og organisation (rådgivning vedrørende); forretningsundersøgelser; forretningsvirksomhed (information vedrørende); hjælp til forretningsmæssig og industriel virksomhedsledelse; indhentning af forretningsoplysninger; information vedrørende forretningsvirksomhed; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser; kopiering af dokumenter; markedsanalyser; marketingundersøgelse; messer (organisering og deltagelse i) med kommercielle eller reklamemæssige formål; omkostningsanalyser; omlægning af forretningsvirksomhed; opinionsundersøgelser; oplysningskontor (forretningsmæssige); optrædende (forretningsmæssig bistand til); organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål); personalledelse (rådgivning vedrørende); personalerekruttering; PR-virksomhed; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; Public Relations; rationaliseringseksperter; reklametekster; rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed; rådgivning vedrørende forretningsorganisation; salgsfremmende foranstaltninger for andre; salgsfremstød for andre; tekstbehandlingsvirksomhed; udarbejdelse af statistiske oplysninger; forretningsundersøgelser; økonomiske prognoser, konsulentbistand vedr. erhvervsledelse/organisation. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; især arrangement og ledelse af forlæsninger, seminarer, konferencer, kongresser, symposier, workshops og uddannelse; bogudgivelse; brevkurser; bøger; eksaminering; forlagsvirksomhed; information om undervisning; klubvirksomhed (undervisning); ledelse og arrangement af videnskabelige møder; manuskript skrivning; organisering af konkurrencer (opdragelse eller underholdning); organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; produktion af videofilm; specialundervisning; udgivelser af tekster (undtagen reklametekster); uddannelse; udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster); undervisning; undervisning pr. korrespondance; vejledning (uddannelse), konsulentbistand vedr. uddannelse. (511) Klasse 42: Bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere; især bearbejdelse af data; erhvervsvejledning; forfatterskab; forskning og udvikling (ej for bakteriologisk, biologisk- eller kosmetisk); psykologiske tests; rådgivningsvirksomhed; trykkerivirksomhed; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MANUTECH (730) Indehaver: Echberg ManuTech A/S, Søvej 16, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Beholdere af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 07: Landbrugsmaskiner, landbrugsredskaber (ikke håndværktøj), herunder apparater og maskiner til gyllehåndtering. (511) Klasse 08: Landbrugsredskaber (håndværktøj). (511) Klasse 11: Renseanlæg til spildevand. (511) Klasse 19: Beholdere af murværk. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, kemiske analyser og undersøgelser, bakteriologisk forskning, biologisk forskning, rådgivning vedrørende landbrug. 539

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Norwood (730) Indehaver: Norwood Trading ApS, Bratenvej 28, 5700 Svendborg, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner (ikke til befordringsmidler på land) til fremstilling af trævarer. (511) Klasse 19: Træ til fremstilling af trævarer til fødevareindustrien. (511) Klasse 42: Konsulentvirksomhed vedrørende fremstilling af trævarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REVIAN (730) Indehaver: A. Racke GmbH + Co., 20, Stefan-George-Strasse, D Bingen, Tyskland (511) Klasse 33: Vine samt mousserende vine. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Prime Cargo (730) Indehaver: Prime Cargo A/S, Profilvej 4, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Olesen & Lyager, Banegårdsgade 16, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JOHANNES FOG (730) Indehaver: Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, herunder redskaber (hånddrevne, ikke indeholdt i andre klasser) og håndværktøj til brug indenfor landbrug, skovbrug, havebrug og fiskeri samt byggeri og transport. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, sikkerhedsbeklædning og beskyttelsesbriller. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder dele til førnævnte apparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, arbejdstøj. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre for mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, især isenkramvarer, trælast- og byggematerialer, maling og møbler. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, herunder kreditvirksomhed og kontokort udstedelse. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, rådgivning vedrørende reparation, installation og vedligeholdelse af bygninger samt bistand vedrørende udarbejdelse af førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende byggevirksomhed. fortsættes 540

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOG (730) Indehaver: Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner, herunder redskaber (hånddrevne, ikke indeholdt i andre klasser) og håndværktøj til brug indenfor landbrug, skovbrug, havebrug og fiskeri samt byggeri og transport. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, sikkerhedsbeklædning og beskyttelsesbriller. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer, herunder dele til førnævnte apparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, slanger, dog ikke af metal. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, arbejdstøj. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre for mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, især isenkramvarer, trælast- og byggematerialer, maling og møbler. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, tjenesteydelser vedrørende finansielle og monetære anliggender, herunder kreditvirksomhed og kontokort udstedelse. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, rådgivning vedrørende reparation, installation og vedligeholdelse af bygninger samt bistand vedrørende udarbejdelse af førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: QWIKTUBING (730) Indehaver: Cordis Corporation, a corporation, of the State of Florida, N.W. 60th Avenue, Miami Lakes, Florida, USA (511) Klasse 10: Medicinske udstyr, nemlig medicinske katetre, udskylningsrør, dele heraf og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og substanser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHARATAN (730) Indehaver: The House of Edgeworth Incorporated, Grienbachstrasse 11, 6300 Zug,, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 34: Cigarer, cigarillos, pibetobak, tobak til hjemmerulning, cigaretter, tobak, tobaksprodukter, artikler for rygere, lightere, tændstikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KDK (730) Indehaver: Kampsax A/S, Rugårdsvej 55, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 09: Digitale databærere med og uden optagne data, herunder CD-rom'er, bånd og disketter. fortsættes 541

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REINHOLDT (730) Indehaver: Reinholdt & Co Fiskeeksport A/S, Timlundvej 3A, 7270 Stakroge, Danmark (511) Klasse 29: Fisk og fiskeprodukter, herunder særlig lakserogn. (730) Indehaver: Egmont AB, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Alle 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (511) Klasse 09: Aviser, tidsskrifter, bøger og andre publikationer lagret på Cd-rom og andre magnetiske databærere. (511) Klasse 16: Aviser, tidsskrifter og andre trykte publikationer; tryksager. (511) Klasse 35: Publicering af reklametekster; reklame- og annoncevirksomhed; udlejning af annonceplads; direkte reklame; markedsstudier; opdatering og publicerings af annonce- og reklamemateriale; indlæsning, bearbejdning, kontrol, lagring og/eller fremfinding af oplysninger i databaser; bearbejdning og/eller kontrol af databehandlet information; elektronisk databasehåndtering; elektronisk lagring og fremfinding af forretningsinformation; annoncering på Internettet; sammenligning og indlæsning af informationer i databaser; distribution af reklamemateriale; distribution af annonceaviser. (511) Klasse 41: Udgivelse af aviser, tidsskrifter, bøger og andre trykte publikationer herunder udgivelse og uddeling ved hjælp af elektroniske medier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DART (730) Indehaver: Dart Container Corporation, a corporation of the State of Nevada, 500 Hogsback Road, US Mason, USA (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed); kamme og svampe; børster (undtagen malerpensler); børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); husholdningsredskaber (ikke indeholdt i andre klasser) til fremstillingsvirksomhed af fødevarer, nemlig kopper, beholdere, bakker, skåle, service (undtagen knive, gafler, skeer eller af ædle metaller), doseringsapparater (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, låg og tilbehør til det førnævnte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Macbat Aktiebolag, P.O. Box 189, S Arvika, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske akkumulatorer, elektriske batterier, apparater til opladning og/eller regenerering af akkumulatorer og batterier. (511) Klasse 37: Opladning af akkumulatorer og batterier. (511) Klasse 40: Regenerering af akkumulatorer og batterier. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AB CONNECT (730) Indehaver: Cellco Danmark A/S, Niels Andersens Vej 25, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Tilbehør til mobiltelefoner (ikke indeholdt i andre klasser), herunder udskiftelige fronte, opladere, headset, også til brug i biler. (591) Farvetekst: Mærket er udført farver i form af hvid skrift på en baggrund af grønne og blå nuancer. (730) Indehaver: AB Horizon, Carl Collatz Vej 16, 3060 Espergærde, Danmark (511) Klasse 06: Varer af aluminium og metal, herunder reklamesøjler af aluminium og metal. 542

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NIKE (730) Indehaver: Nike International Ltd., a corporation of Bermuda, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NRC Nordjydsk rengøringscenter (730) Indehaver: Dbr Dansk Butikrengøring, Vipperød Mark 12, 4390 Vipperød, Danmark (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DinoTail (730) Indehaver: Bonus Energy A/S, Fabriksvej 4, 7330 Brande, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Vindmøller og andre vinddrevne maskiner, herunder møllevinger; gearkasser (ikke til køretøjer til brug på land); elektriske generatorer til elektricitet. (511) Klasse 37: Instalaltion, vedligeholdelse og reparation af vindmøller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pela electric & entreprise, Skovbakken 51, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed og udlejning af byggemateriel, herunder udlejning af skurvogne og lifte. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APOCARE (730) Indehaver: Aktieselskabet Henrik Frederiksen, Jægersborg Allé 24, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Kosttilskud. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DERMACTIVE (730) Indehaver: Aktieselskabet Henrik Frederiksen, Jægersborg Allé 24, 2920 Charlottenlund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Kosttilskud. (730) Indehaver: AC Hydraulic A/S, Fanøvej 6-8, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 07: Donkrafte.. (511) Klasse 12: Palleløftevogne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kjaerulff 1 A/S, Vestre Stationsvej 9, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 09: Parabolmotorer, LNB (Low Noise Block), omskiftere, kontakter, forstærkere til antenneudstyr, digitale satellit-, terrestriske-, kabelreceivere, parabolskærme, coaxial antennekabel. 543

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FORDI DU FORTJENER DET (730) Indehaver: L'Oréal Société Anonyme, 14 rue Royale, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 03: Parfumerivarer, toiletvand; badegeléer; badesalte (ikke til medicinsk brug); toiletsæber; kropsdeodoranter; kosmetiske præparater, herunder cremer til hudpleje, lotioner til hudpleje, geléer til hudpleje, pudder til hudpleje og solplejeprodukter; præparater til hårrensning; præparater til hårpleje; hårfarver; præparater til affarvning af hår; hårbølgningspræparater; æteriske olier til personlig brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Witt Hvidevarer A/S, Gødstrupvej 72, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 07: Vaskemaskiner. (511) Klasse 11: Køleskabe,tørretumblere, komfurer, ovne og microovne. (511) Klasse 35: Samling af et udvalg af varer så andre så mulighed for, på en nem måde, at overskue og købe disse varer, nemlig køleskabe, vaskemaskiner, tørretumbler, komfurer, ovne og microovne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INTEGRA (730) Indehaver: VKR Holding A/S, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm; byggematerialer af metal i form af monteringsfærdige bygningsdele, døre og vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer samt tagvinduer og ovenlysvinduer med integreret el-betjening, elementer til glastage og kviste, tagterrasser, tagmaterialer, tagelementer, inddækningsrammer, vinduesrammer og - sektioner, præfabrikerede altaner, altanlukninger, åbne- og lukkeindretninger og - mekanismer til vinduer og døre, fastgørelses- og låseindretninger og beslag til vinduer og døre, bygningsbeslag, ventilations- og røgventiler (ikke dele af maskiner), afdækningsmaterialer til vinduer, herunder afdækningskapper og - profiler, persienner og rullegardiner, skodder, rulleskodder, betjeningsindretninger (ikke elektriske) til persienner, rullegardiner, skodder, rulleskodder samt til at åbne og lukke vinduer, kasser til rullegardiner og markiser, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer af metal eller overvejende af metal. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; pneumatiske hydrauliske, elektriske og elektroniske betjeningsinstrumenter og -apparater, herunder fjernbetjenings- og -kontrolinstrumenter og -apparater til at åbne og lukke glaspaneler, døre og vinduer samt ventiler, sensorer herunder tid-, regn-, fugtigheds-, temperatur-, CO2-, vind- og solsensorer til aktivering af nævnte betjeningsinstrumenter og -apparater samt udstyr og paneler til elektronisk overvågning og betjening af nævnte apparater og instrumenter, elektrisk betjeningsudstyr og - apparater til regulering og kontrol af ind- og udvendige afskærmninger til vinduer, ventilations- og røgventiler, elektriske ledninger og kabler, elektriske låse, røgdetektorer, brandalarmer, akustiske alarmer, tyverialarmindretninger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de navne varer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal); byggematerialer, (ikke af metal), herunder monteringsfærdige bygningsdele, vinduer, herunder tagvinduer og ovenlysvinduer samt tagvinduer og ovenlysvinduer med integreret elbetjening, vinduer af syntetisk materiale, vinduesrammer og -sektioner, herunder sådanne vinduesrammer og -sektioner af syntetiske materialer, døre, elementer til kviste, tagterrasser, præfabrikerede altaner, altanlukninger, ventilations- og røgventiler til bygningsbrug, inddækningsrammer, afdækningsmaterialer til vinduer, herunder afdækningskapper og -profiler, glas, herunder isoleringsglas og vinduesglas, paneler og vægbeklædninger af træ, af trælignende materialer eller af syntetiske materialer, glastage, tagmateriale og -elementer, facadekomponenter, facadebeklædninger, skodder, rulleskodder, persienner til udendørs brug, afskærmning af plastik til vinduer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de nævnte varer, alle de nævnte varer ikke helt eller overvejende af metal. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FILM GUIDE (730) Indehaver: RMB Dansk Reklamefilm A/S, Borgergade 10, 1300 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 16: Tidsskrift, nemlig en filmguide, bogbinderiartikler, fotografier. (511) Klasse 41: Udgivelse af et tidsskrift, nemlig en filmguide. 544

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PhoTronic A/S, Niels Jernesvej 14, 9220 Ålborg Øst, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, geodætiske, elektriske, fotografiske, bioteknologiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering og kontrol; databehandlingsudstyr; algoritmer, DKSP (Digital Signal Processor), sensorteknologiske apparater og instrumenter, databærende elektroniske medier, regulatorer til belysning, optiske apparater og instrumenter, herunder integral optik, integro elektro-optik samt udstyr til metrologi og inline processtyring og overvågning, materialeteknologiske apparater og instrumenter, diffraktive optiske elementer, adaptive algoritmer, herunder elektroniske og optiske elementer, lysprocessorer, D/DLP (Direkte/Digitale Lysprocessorer) og nanoteknologiske apparater og instrumenter samt mikroprocessorer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRIPLE ACTION (730) Indehaver: Colgate-Palmolive Company, a corporation of the State of Delaware, 300, Park Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 21: Tandbørster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COINCLICK (730) Indehaver: Content Billing A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software; computer manualer optaget på digitale medier. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, herunder online bankvirksomhed og homebanking; elektroniske overførelser af penge; betalingsløsninger til at gennemføre betalinger via globale netværkssystemer; finansiering; finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; finansiel clearing, finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 42: Design af computer software; computerprogrammering; opdatering og vedligeholdelse af computer software; installation af computer software; leasing af tilgangstid til computerdatabaser. (730) Indehaver: Content Billing A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optaget computer software; computer manualer optaget på digitale medier. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed, herunder o-line bankvirksomhed og homebanking; elektroniske overførelser af penge; betalingsløsninger til at gennemføre betalinger via globale netværkssystemer; finansiering; finansiel information; finansiel rådgivningsvirksomhed; finansiel clearing, finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 42: Design af computer software; computerprogrammering; opdatering og vedligeholdelse af computer software; installation af computer software; leasing af tilgangstid til computerdatabaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASCIO (730) Indehaver: Speednames Inc. Danmark, Filial af Speednames Inc. U.S.A., Rejsbygade 8A, 1759 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 09: Computer software, herunder datakommunikationssoftware samt software til infor-mationsbehandling. (511) Klasse 35: Lagring og styring af data, nemlig computerstyret lagring og genfinding af forretningsinformation; forretningsmæssig bistand i forbindelse med computerstyret lagring og genfinding af forretningsinformation; kompilering af informationer i computerdatabaser; sortering og redigering af data i coputerdatabaser; computeri-seret datahåndtering for andre i form af elektronisk styring af registrering af registre-ring af domænenavne; on-line bistand ved forretningsledelse (511) Klasse 38: Kommunikations- og datatransaktioner; elektronisk datatransmission via computere og kommuinikationsnetværk, herunder verdensomspændende computernetværk; elektronisk kommunikationsvirksomhed; internet kommunikati-onsvirksomhed; tilvejebringelse og udbud af teknisk adgang til on-line registrering af domænenavne. (511) Klasse 42: Teknisk assistancevirksomhed i forbindelse med computer software; udvikling og design af computer software og programmer, herunder software til datakommunikationssystemer og databehandlingssystemer, computerprogram-mering; installation og vedligeholdelse af computer software, licensgivning af computer software; computerstyret verifikation af data; domænenavnsregistre-ringsvirksomhed 545

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JEAN PAUL (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, N-0462 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; briller og solbriller. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SCR Management A/S, Hans Edvard Teglers Vej 7, 1.sal, 2920 Charlottenlund, Danmark (511) Klasse 09: Software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Zen Art Health, Egedal 1A, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk undervisnings- og instruktionsmateriale, især video, CD-rom og dvd. (511) Klasse 16: Trykt undervisnings- og instruktionsmateriale, især bøger, tidsskrifter, foldere og brochurer; eksamensbeviser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Bistand og vejledning ved personaleledelse, herunder mødeledelse, personalemæssige konflikter, organisationsændringer og ansættelsessamtaler, samling (ikke transport) af et udvalg af varierede varer og oplysninger så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og oplysninger via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings-, kursus- og foredragsvirksomhed, helsecentre, eksaminering. (511) Klasse 42: Terapeutisk virksomhed, sundheds- og skønhedspleje, kurophold, klinikker, massage. (730) Indehaver: Maconomy A/S, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Hardware og software til brug for kommunikation via computernetværk og mobiltelefoner, software, software til brug for indsamling og bearbejdning af data på en fælles database som er tilgængelig via lokale eller globale computernetværk eller via mobiltelefoner, software til brug for optimering af forretningsprocesser, software til brug for uddannelsesformål, software til brug for salgsanalyser og salgstræning, software til brug for finansiel ledelse, projektledelse og generel styring af ledelsesinformation, software til brug i forbindelse med integrerede forretningsløsninger. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater), herunder til brug ved udarbejdelse af dataprogrammer og til brug ved anvendelse af datamaskiner og programmer, instruktions- og undervisningsmaterialer til brug for salgstræning, salgsassistance og salgsanalyser, bøger, tidsskrifter og tryksager. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmissioner af informationer og meddelelser via computernetværk og mobiltelefoner; elektronisk post; voice mail; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data; opbevaring af digitale lagrede data herunder digitale filer indeholdende forretningsoplysninger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; uddannelses- og undervisningsvirksomhed udført via globale computernetværk. (511) Klasse 42: Databehandlingsvirksomhed; produktion, udvikling, udarbejdelse og tilretning af software, herunder software til optimering af forretningsprocesser i virksomheder, herunder servicevirksomheder, baseret på en fælles database og brug af computer netværk eller mobiltelefoni; udlejning af databehandlingsudstyr; licensgivning af software; professionel rådgivning (ikke vedrørende forretningsdrift) især vedrørende optimering af forretningsprocesser og implementeringsmetoder; konsulentbistand vedrørende salgstræning og salgsledelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TAP TOWER (730) Indehaver: PC Color ApS, Lille Strandstræde 14B, 1254 København K, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner til aftapning af fadøl samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 11: Apparater til afkøling af fadøl samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasse) dertil. 546

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Maconomy A/S, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Hardware og software til brug for kommunikation via computernetværk og mobiltelefoner, software, software til brug for indsamling og bearbejdning af data på en fælles database som er tilgængelig via lokale eller globale computernetværk eller via mobiltelefoner, software til brug for optimering af forretningsprocesser, software til brug for uddannelsesformål, software til brug for salgsanalyser og salgstræning, software til brug for finansiel ledelse, projektledelse og generel styring af ledelsesinformation, software til brug i forbindelse med integrerede forretningsløsninger. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), instruktions- og undervisningsmateriale (ikke apparater), herunder til brug ved udarbejdelse af dataprogrammer og til brug ved anvendelse af datamaskiner og programmer, instruktions- og undervisningsmaterialer til brug for salgstræning, salgsassistance og salgsanalyser, bøger, tidsskrifter og tryksager. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmissioner af informationer og meddelelser via computernetværk og mobiltelefoner; elektronisk post; voice mail; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data; opbevaring af digitale lagrede data herunder digitale filer indeholdende forretningsoplysninger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; uddannelses- og undervisningsvirksomhed udført via globale computernetværk. (511) Klasse 42: Databehandlingsvirksomhed; produktion, udvikling, udarbejdelse og tilretning af software, herunder software til optimering af forretningsprocesser i virksomheder, herunder servicevirksomheder, baseret på en fælles database og brug af computer netværk eller mobiltelefoni; udlejning af databehandlingsudstyr; licensgivning af software; professionel rådgivning (ikke vedrørende forretningsdrift) især vedrørende optimering af forretningsprocesser og implementeringsmetoder; konsulentbistand vedrørende salgstræning og salgsledelse. (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zen Art Health (730) Indehaver: Zen Art Health, Egedal 1A, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 09: Elektronisk undervisnings- og instruktionsmateriale, især video, Cd-rom og dvd. (511) Klasse 16: Trykt undervisnings- og instruktionsmateriale, især bøger, tidsskrifter, foldere og brochurer; eksamensbeviser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 35: Bistand og vejledning ved personaleledelse, herunder mødeledelse, personalemæssige konflikter, organisationsændringer og ansættelsessamtaler, samling (ikke transport) af et udvalg af variede varer og oplysninger via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings-, kursus- og foredragsvirksomhed, helsecentre, eksaminering. (511) Klasse 42: Terapeutisk virksomhed, sundheds- og skønhedspleje, kurophold, klinikker, massage. 547

14 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

15 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SC JOHNSON & Son Inc., 1525 Howe Street, Racine WI , USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hanter Ingenjørsteknik AB, Box 15024, Gånghester, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Albihns Göteborg AB, Box 142, S GÖTEBORG, Sverige (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LOMBARD BRANDS LIMITED, Bourne House, College Street, Ramsey, Isle of Man, IM8 1JW, British Isles, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Munk IT A/S, Egelundsvej 18, 5260 Odense S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Business to Business, Tigergården, Nørregade 77, 5000 Odense C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alfred Ritter GmbH & Co. KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D Waldenbuch, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark 549

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark 550

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Claire Production by Fjand-Tex A/S, Marsvej 6-10, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll A/S, Torvet 12, 7400 Herning, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KelsenBisca A/S, Bredgade 25-35, 8766 Nørre-Snede, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: MTHS Entreprenør A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation, a corporation of the State of Delaware, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, CT ,, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: TDC A/S, Juridisk Afdeling, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Acer Incorporated, a corporation of Taiwan, Republic of China, 7, Hsin Ann Road, Hsin Chu Science Based Industrial Park, Taiwan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PRODUCTOS LA FALLERA, S.L., Santa Bárbara, 70, Benifayo (Valencia), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PRODUCTOS LA FALLERA, S.L., Santa Bárbara, 70, Benifayo (Valencia), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PRODUCTOS LA FALLERA, S.L., Santa Bárbara, 70, Benifayo (Valencia), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Conrad Hospitality, LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 9336 Civic Center Drive, Beverly Hills, California 90210, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Molex Services GmbH, Dingolfinger Strasse 4, D-W-8000 München 80, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carli Gry International A/S, Danstrupvej 25, 3480 Fredensborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark 551

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Zenner International AG, Siemensstrasse 22, D Ottobrunn, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: A/S Niels Stennevad, Lillebæltsvej 1, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BELOH Beteiligungsgesellschaft mbh, Hollefeldstrasse 46, D Emsdetten, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INT Media Group, Incorporated, 23 Old Kings Highway South, Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BELOH Beteiligungsgesellschaft mbh, Hollefeldstrasse 46, D Emsdetten, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INT Media Group, Incorporated, 23 Old Kings Highway South, Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BELOH Beteiligungsgesellschaft mbh, Hollefeldstrasse 46, D Emsdetten, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INT Media Group, Incorporated, 23 Old Kings Highway South, Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BELOH Beteiligungsgesellschaft mbh, Hollefeldstrasse 46, D Emsdetten, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INT Media Group, Incorporated, 23 Old Kings Highway South, Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BELOH Beteiligungsgesellschaft mbh, Hollefeldstrasse 46, D Emsdetten, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Imperial Chemical Industries PLC, Imperial Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Flexa A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FLEXA MØBLER, HORNSYLD A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: INT Media Group, Incorporated, 23 Old Kings Highway South, Darien, CT 06820, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wareco International A/S, Islevdalvej 200, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Colbond B.V., Westervoortsedijk 73, NL-6827 AV Arnhem, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Colbond B.V., Westervoortsedijk 73, NL-6827 AV Arnhem, Holland (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: NIRO A/S, Gladsaxevej 305,, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: JAI A/S, Produktionsvej 1, 2600 Glostrup, Danmark 552

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BELIMO Holding AG, Guyer-Zeller-Strasse 6, CH-8620 Wetzikon, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sanacare Nutrition ApS, Havnevej 10, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sanacare Nutrition ApS, Havnevej 10, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sanacare Nutrition ApS, Havnevej 10, 4230 Skælskør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mintec ApS, Pramvej 5, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patent Tactics, Resedavej 40, 2820 Gentofte, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mogens Nicolaisen, St. St. Blichersvej 6, 8370 Hadsten, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patent Tactics, Resedavej 40, 2820 Gentofte, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LEYLAND DAF LIMITED, Lancaster House, Leyland, Lancashire PR5 1SN, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Smedbo Holding Aktiebolag, c/o Smedbo AB, Box 13063, Helsingborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark 553

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dralon GmbH, D Dormagen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dralon GmbH, D Dormagen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dralon GmbH, D Dormagen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Alcan Aluminium Valais SA, CH-3960 Sierre, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Giersing & Stellinger Patentbureau A/S, Teglporten 3, 3460 Birkerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Mitsui Takeda Chemicals, Inc., 2-5, Kasumigaseki 3- chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eutelsat SA, 70 rue Balard, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eutelsat SA, 70 rue Balard, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eutelsat SA, 70 rue Balard, F Paris, Frankrig (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eutelsat SA, 70 rue Balard, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stena Line Scandinavia AB, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: AWAPATENT, Teglholm Allé 13, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Weldan A/S (Evald A. Nyborg A/S), Granlyet 8, 3540 Lynge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: August Jørgensen Advokater, Huginsvej 6 D, 3400 Hillerød, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Flexokore Establishment, FL Vaduz, Liechtenstein (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet, Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: IMERCO A.M.B.A., Hovedvejen 217, 2600 Glostrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: P.A. Kierulff A/S, Nordre Løkkebyvej 3, 5953 Tranekær, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Focus Advokater, v/adv. Jan I. Kristensen, Fisketorvet 3, 5100 Odense C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HAMLEYS OF LONDON LIMITED, Regent Street, London W1R 6BT, Storbritannien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark; Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V, Danmark; Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup, Danmark; Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark; Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Albihns A/S, H C Andersens Boulevard 49, st. th., 1553 København V, Danmark; Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, ; Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark; Plougmann & Vingtoft A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark; Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHURCH & DWIGHT CO., INC., a corporation of the State of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08540, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: CHURCH & DWIGHT CO., INC., a corporation of the State of Delaware, 469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08540, USA 554

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 121. årgang. 2000-03-22 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 779 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Prisliste 1. januar 1998 Patenter Supplerende beskyttelsescertifikater Brugsmodeller Mønstre (design) Chips (halvledertopografier) Vare- og fællesmærker Kommunevåbener og -segl Publikationer Erhvervsservice

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 121. årgang. 2000-01-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 121 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 131. årgang. 2010-03-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 391 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 131. årgang. 2010-05-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 727 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 123. årgang. 2002-02-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 435 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 02. 133. årgang. 2012-01-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 45 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 132. årgang. 2011-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 119. årgang. 1998-12-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1943 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 125. årgang. 2004-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1853 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 123. årgang. 2002-10-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3737 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 131. årgang. 2010-02-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 105 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 10. 120. årgang. 1999-03-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 129. årgang. 2008-03-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 585 Afslåede eller

Læs mere