Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 12. marts 2014 kl i Viborg Golf Café. Referat: Der deltog ca. 60 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen (TH), der blev valgt uden modkandidat. Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var varslet i.h.t vedtægterne og erklærede dermed generalforsamlingen for lovlig. 2. Beretning om klubbens virksomhed Formand Uffe Steffensen (US) begyndte med at præsentere bestyrelsen for generalforsamlingen og omtalte også i den forbindelse den honorære sekretær som er en funktion etableret i efteråret Den honorære sekretær er ikke medlem af bestyrelsen. Herefter aflagde US formandens beretning: Golfen i Danmark På nationalt plan har vi i 2013 atter måttet opleve, at nogle golfklubber ikke har kunnet klare de økonomiske skær med konkurs til følge. Årsagerne er en kombination af for mange golfbaner, stagnerende medlemstal samt økonomisk krisetid med deraf følgende lavere greenfee- og sponsorindtægter. Heldigvis blev 2013 vejrmæssigt en god sæson, og det har i nogen grad afbødet de negative påvirkninger. Desværre synes der at være tegn på, at golfen i Danmark i 2014 vil komme til at opleve en medlemstilbagegang. Det kalder på initiativer, og Dansk Golf Union har søsat flere projekter, der har til formål at styrke klubberne på medlemssiden. Særligt et af disse projekter (kaldet Golfspilleren i Centrum) har vi store forventninger til. Mere om det senere. Glædeligt er det, at stadig flere danske professionelle golfspillere blander sig i den internationale topstrid. Erfaringen viser, at når en sportsgren har international succes, så fører det til øget interesse for den pågældende sport og dermed til medlemstilgang. Man kan kort sagt sige, at elite skaber bredde. Vi har også lov at tro på, årets Europatour turnering i Himmerlands Golfklub vil øge interessen for golf alt tyder på, at turneringen både organisatorisk og sportsligt bliver godt kørende, og projektet er økonomisk solidt funderet. Så det kan blive rigtig stort for golfdanmark! 2. Viborg Golfklub - medlemsstatus I de senere år har vi haft et nogenlunde stabilt medlemstal med tendens til små stigninger. I 2013 var klubbens medlemstal nogenlunde uændret i forhold til året før. For at sikre en fortsat medlemstilgang, har vi i et par år tilbudt billige prøvemedlemskaber og vi har reduceret første års kontingent for at gøre starten på golfmedlemskabet økonomisk mere overkommeligt. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

2 Ved indgangen til 2014 kan vi konstatere, at vi har haft en større afgang af medlemmer end vi normalt har, og status midt i februar var 57 færre aktive, heraf 40 seniorer. Jeg har forhørt mig rundt blandt en del jyske klubber, der melder om samme tendens. Situationen kalder naturligvis på initiativer. Vi fortsætter med de prisbillige prøvemedlemskaber, og vi har planlagt tre åbent hus dage i foråret, nemlig den 22. marts, den 12. april og den 27. april (dagen for den landsdækkende Golfens Dag). Og fra 2014 erstatter vi indskuddet med et indmeldelsesgebyr, der er på kr. Som noget nyt forsøger vi yderligere at markedsføre klubben ved brug af Facebook, og vi vil forsøge andre markedsføringstiltag. Jeg vil opfordre alle medlemmer til at tage rigtig godt imod de gæster, som vi får i forbindelse med åbent hus arrangementerne. TV MidtVest var på besøg i Viborg Golfklub sidste år. Det kom der en rigtig fin udsendelse ud af, og hvis I ikke fik set udsendelsen, så find linket til den på forsiden af vores hjemmeside og fortæl gerne venner og bekendte om muligheden for ad denne vej at få et indblik i Viborg Golfklub. Et stabilt medlemstal kræver ikke alene en indsats for at få en løbende tilgang af medlemmer, det kræver også en indsats for at fastholde de eksisterende medlemmer. Den del vil vi intensivere bl.a. med projektet Golfspilleren i Centrum det vender jeg som sagt tilbage til. 3. Viborg Golfklub økonomistatus Siden 2011 er de kommunale tilskud til klubben blevet løbende reduceret. Som tidligere nævnt taler vi om en samlet reduktion på kr., som til næste år er fuldt gennemført. Kombineret med en ejendomsskattestigning belaster det bundlinjen med ca kr. årligt. Det har resulteret i dels en personalereduktion, løntilbageholdenhed og andre besparelser, dels i kontingentstigninger. Vi budgetterede med et overskud på kr. i 2013 og vi ramte et overskud på kr. Selv om resultatet rummer større udsving på udgifts- og indtægtssiden, så finder vi resultatet tilfredsstillende. Vi har i 2013 tillige forbedret vores likviditet med kr., hvad vi naturligvis også er glade for, og herudover har vi afviklet gæld med ca kr. Men det ændrer ikke ved, at vi er udfordret på økonomien. For at etablere et sikkerhedsnet har vi i 2014 budgetteret med et overskud på kr. Hensigten har været at gardere os mod et fald i indtægter og en evt. rentestigning på vore kreditforeningslån. Budgettet blev vedtaget i november sidste år, og på baggrund af den aktuelle medlemsstatus må vi i 2014 forvente en nettotilbagegang af medlemmer, så der kan let blive brug for bufferen. Ud over at intensivere arbejdet med hvervning og fastholdelse af medlemmer, forsøger vi også at udvikle vores sponsorarbejde. Det gør vi gennem et samarbejde med Claus Hermann, der er medlem af Viborg Golfklub, og som efter en årrække som sponsorchef i VFF har etableret sig selvstændigt med virksomheden Herman Salg og Events. Foruden at bistå med salg af sponsorater, beskæftiger Claus sig også med at arrangere events og f. eks. golfrejser for større eller mindre grupper. Vi er særdeles glade for samarbejdet, der har to spor. Dels det almindelige sponsorarbejde, dels etablering og drift af Viborg Golfklub Erhvervsklub. Erhvervsklubben vender jeg tilbage til. Vi håber og tror, at vi gennem samarbejdet kan styrke sponsorarbejdet og øge indtægterne fra sponsorer gennem optimering af de produkter, vi kan tilbyde. På udgiftssiden arbejder vi løbende på at finde besparelser, og vi har særlig fokus på besparelser, der samtidig kan gavne miljøet gennem nedsættelse af energiforbruget. Et konkret resultat har vi opnået ved sidste års udskiftning af samtlige vinduer i cafeen. Det har kostet ca kr., men det giver os Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

3 en mærkbar varmebesparelse, så investeringen tjener sig hurtigt hjem. Vi arbejder med en plan om udskiftning af vort oliefyr også her vil vi kunne opnå en betydelig reduktion i energiforbruget. En anden besparelsesmulighed opnår vi gennem et forstærket samarbejde med Tange Sø Golfklub. Samarbejdet angår gensidigt lån af maskiner samt planlægning af fremtidige indkøb af maskiner. Lån hos hinanden er relevant for maskiner, som kun anvendes kort tid ad gangen og kun få gange i sæsonen. Ved fremtidige maskinkøb kan der tages højde for, at klubberne kan nøjes med at købe én maskine i fællesskab, eller klubberne kan opnå rabatter ved fælles indkøb. Samarbejdet foregår gennem chefgreenkeeperne, der også undersøger, om der kan opnås besparelser gennem fælles indkøb af gødningsstoffer, græs og andre forbrugsstoffer. Det er glædeligt at se hvordan golfklubber kan styrke hinanden gennem et tillidsfuldt samarbejde. 4. Viborg Golfklub Erhvervsklub. Som allerede nævnt er der stiftet en Erhvervsklub i tilknytning til Viborg Golfklub. Erhvervsklubbens formål er dels at udvide og styrke erhvervsnetværket i Viborg Golfklub, dels at støtte Viborg Golfklub i projekter, der årligt udpeges af erhvervsklubbens medlemmer efter indstilling fra klubben. Erhvervsklubben har nu 41 medlemmer, og der bliver i 2014 afholdt fire arrangementer for klubbens medlemmer. Det første bliver med foredrag af Henrik Knudsen, den kendte kommentator hos Viasat Golf. Møderne holdes typisk hos erhvervsvirksomheder, der er tilknyttet Erhvervsklubben. Erhvervsklubbens drift vil i 2014 give et overskud på den gode side af kr. Det er besluttet, at overskuddet skal anvendes til overdækning af udslagssteder på driving range. Årets overskud rækker ikke til det fulde antal overdækninger, som er projekteret, men vi kommer i gang og har mulighed for trinvis at udvide antallet. Vi er meget glade for den støtte, som Viborg Golfklub opnår gennem Erhvervsklubben, og jeg vil gerne rette en stor tak til Claus Hermann for initiativet og arbejdet med klubben. 5. Golfspilleren i Centrum. Selvfølgelig skal golfspilleren være i centrum i en golfklub. Men man skal måske spørge sig selv, om det altid er tilfældet. Dansk Golf Union har på basis af internationalt anvendte systemer udviklet et IT redskab, der kan hjælpe hver enkelt klub til løbende at måle klubbens helbred på en række parametre. Viborg golfklub har besluttet at anvende dette værktøj med start i sæson GIC fungerer på den måde, at klubbens medlemmer helt automatisk én gang årligt vil få en mail med opfordring til at besvare et (overkommeligt) spørgeskema på internettet. Svar afgives anonymt. Klubbens medlemmer deles i 3 grupper, der alle tre har nogenlunde samme sammensætning hvad angår køn, alder, handicap, golfanciennitet m.v. Den første gruppe spørges i foråret, den anden midt i sæsonen og den tredje sidst på sæsonen. Besvarelserne blive behandlet i en automatiseret edb proces, og klubben kan løbende uddrage data, der på mange parametre viser tilfredshedsniveauet i klubben. Det giver mulighed for hurtigt at sætte ind, hvor der viser sig behov for det. Netop fordi hele processen er automatiseret, skal klubbens ledelse ikke bruge megen tid på at få virkelig brugbare resultater af systemet i stedet kan manager og bestyrelse anvende tiden på at reagere på resultaterne. I den løbende undersøgelse af medlemmerne vil der blive fokuseret på 3 kategorier, nemlig medlemmer, nye i klubben og udmeldte. Desuden vil også greenfee gæster løbende blive spurgt, men dog således at der er sat en stram grænse for, hvor mange gange en gæstespiller kan blive spurgt på et år, og hvor hurtigt efter hinanden det kan ske. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

4 Godt en tredjedel af de danske golfklubber har foreløbig tilvalgt GIC. Jeg vil indtrængende opfordre vores medlemmer til at tage positivt imod GIC og til at svare seriøst og ærligt, når klubben skal bedømmes, og også når man som gæstespiller skal bedømme andre klubber. Jo højere svarprocent, des mere anvendelige bliver resultaterne! Undersøgelser tyder på, at en del nye medlemmer i golfklubberne kun får en kort karriere som golfspillere. Det kan der være mange årsager til og det vil vi med GIC i fremtiden kunne kortlægge. Men allerede nu ved vi, at en ikke uvæsentlig årsag er, at nye medlemmer ikke altid føler sig velkomne i den klub, de har meldt sig ind i. Det kan skyldes, at utålmodige medlemmer giver tydeligt udtryk for utilfredshed med spilletempo o.l., eller det kan skyldes problemer med at blive integreret i grupper af golfspillere. Vi arbejder i bestyrelsen særskilt med en plan for at sikre, at nye medlemmer bliver sluset godt ind i klubben. Men hvert enkelt medlem af Viborg Golfklub kan her uden besvær eller anden omkostning gøre en indsats for at sikre, at nye i klubben føler sig velkomne. Jeg håber, at klubbens medlemmer vil tage imod min opfordring til at møde nye medlemmer med åbenhed, imødekommenhed og tålmodighed. 6. Greenfee og samarbejde med golfklubber Der er røre i golfklubberne i spørgsmålet om greenfee priser. Det er et faktum, at hos det store flertal af klubber er det sjældent, at der er besøg af gæster, der betaler den fulde greenfee pris. Markedet er præget af aftaler mellem klubberne om rabatter på greenfee og om fritspilsordninger, samt af rabatordninger tilknyttet Golfhæftet og Tee Time kortet. Nogle klubber har valgt at rydde op i rabatjunglen og i stedet køre med en fast pris på typisk 200 kr. Vi har haft flere drøftelser i bestyrelsen om dette emne, og vi må erkende, at der ikke er nogen løsning, der ligger lige til højrebenet. Vi har i mange år deltaget i et samarbejde med 21 andre klubber, der gensidigt yder hinandens medlemmer 50 kr. rabat på greenfee. Der var i februar indkaldt til møde mellem disse klubber, men mødet blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Vi havde ellers forberedt os på at foreslå samarbejdet udvidet til at gælde ½ pris aftaler. Efter kontakt til nogle få af klubberne måtte vi konstatere, at det var meget svært at finde en fællesnævner for et fremtidigt samarbejde. Men vi agter at sende en skriftlig henvendelse til klubberne med forslag om ½ pris aftaler. 7. Golfsportens Miljøpris 2014 Der er blevet indstiftet en Golfsportens Miljøpris, der vil blive uddelt til den danske golfklub, som har igangsat eller gennemført den bedste aktivitet til at fremme natur og miljø på golfbanen. Prisen uddeles for første gang ved Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde den 22. marts Prisen er på kr. Prisen er opstået i et bredt samarbejde mellem Dansk Golf Union, Dansk Greenkeeper Association, Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Idrætsforbund. 16 golfklubber har budt ind på prisen, og 3 klubber er blevet nomineret, heriblandt Viborg Golfklub. Det endelige valg træffes af en dommerkomite med repræsentanter fra de involverede organisationer. Vi har i vores ansøgning slået meget på, at vi har udarbejdet grønne regnskaber i mange år før det blev obligatorisk, og meget mere detaljerede regnskaber, på vores certificering hos GEO, og i øvrigt på vort løbende arbejde for miljøet i bredeste forstand. Vi håber naturligvis, at vi får tildelt prisen, men vi er klar over, at de to øvrige nominerede Furesø og Hørsholm golfklubber er stærke konkurrenter. Skulle vi få prisen, så skal den anvendes til et formål, der bidrager til miljøoptimering. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

5 8. Indberetning til Miljøstyrelsen I 2013 har samtlige danske golfklubber arbejdet under en ny og meget skrap miljølovgivning, der har til formål at begrænse klubbernes forbrug af pesticider om muligt helt udfase brugen. Det første år betragtes som et prøveår, der skal evalueres med henblik på eventuelle justeringer. I denne tid skal alle klubber foretage en meget detaljeret indberetning af forbrug af de forskellige stoffer til Miljøstyrelsen. Vi skal oplyse ikke blot totalforbruget, men også fordelingen af forbruget på de forskellige baneelementer som greens, fairways m.v. Vi overholder alle de grænseværdier, der gælder, dog med en enkelt undtagelse. Vi har på vore greens lavet en mindre overskridelse af stoffet til bekæmpelse af gåsebiller. Men totalt har vi ikke brugt mere af stoffet end tilladt. Gåsebiller er særligt fremherskende på lette sandjorder, og de vil være et stort problem hos os, hvis vi ikke bekæmper dem effektivt. På mange golfbaner findes gåsebiller slet ikke. Vi håber, at evalueringen af det første år vil føre til den nødvendige justering. Golfklubberne vil ikke blive straffet for overskridelser i 2013, men derefter vil der blive uddelt bøder, hvis man overskrider grænseværdierne. 9. Sportslige resultater Vi har i nogle år været forvænte med at have danmarksmestre blandt vore juniorer. Det lykkedes ikke i 2013, men det skal fremhæves, at Nicklas Møberg Nielsen blev udtaget til det danske juniorlandshold og deltog i Belgian International Juniors Tournament, hvor det blev til en flot 22. plads blandt 65 spillere fra hele Europa. Netop i aften bliver Nicklas fejret ved arrangementet Unge Sportsmestre i Tinghallen. Vort 2. divisionshold for herrer sluttede flot på en delt 1. plads sammen med Lübker. Desværre gik oprykningspladsen til Lübker, som var bedst i de indbyrdes opgør med Viborg. Men de kunne også stille med en vis Lucas Bjerregaard i kampen mod vores hold, der fortsætter i 2. division i divisionsholdet for herrer sluttede på 2. pladsen i sin puljen, og sikrede sig oprykning til 3. division, da der blev to ledige pladser, og holdet var blandt de 2 bedste 2ere i vestkredsen. Vort hold i kvalifikationsrækken for herrer sluttede på 2. pladsen i puljen, kun 1 point efter Tange, så holder fortsætter i kvalifikationsrækken i 2014 Vort 3. divisionshold for damer sluttede sidst efter en sæson, hvor marginalerne i den grad var imod pigerne. Holdet tabte 5 kampe, men de 4 af kampene blev tabt med mindst mulige margin, nemlig 4-5. Holdet spiller i Kvalifikationsrækken i division veteraner sluttede på 2. pladsen i puljen, men var i spil til puljesejren helt frem til sidste spillerunde. Spiller også i 1. division i Øvrige forhold Under dette punkt følger lidt blandede bolsjer. Vi har i mange år udgivet et årsskrift om Viborg Golfklub. Det vil fra 2014 blive erstattet af et hæfte, der introducerer klubben, og som alene vil blive fornyet hvert 3. år. Der vil i hæftet til gengæld blive henvisninger til opdaterede oplysninger på hjemmesiden og så vil der i fremtiden være en infoskærm i klubhuset med aktuelle oplysninger, reklamer, spilletider m.v. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

6 Vi har fået tilført en ekstra frivillig arbejdskraft i form af en honorær sekretær nemlig Peter Svendsen, som bistår med bl.a. udarbejdelser af bestyrelsesreferater og diverse andre opgaver. Vi er glade for på denne måde at kunne aflaste sekretariatet. Og så har vi købt en ny betalingsstander, der er integreret med reservationssystemet i GolfBox. Det er ikke så meget af lyst, vi har købt denne stander, men af nødvendighed. Det skyldes, at Nets ikke længere godkender den type betalingsterminal, som vi hidtil har haft, idet den ikke yder sikkerhed mod misbrug. Den nye terminal skal alene anvendes af greenfee spillere og de kan på terminalen bekræfte bestilte tider og betale greenfee i samme behandling. Medlemmer skal anvende touchskærmen nøjagtig som vi plejer, når vi bekræfter vore tider. Vi fik klubtrøjer og -poloer i Initiativet kom fra Niels Tylstrup, og hensigten med klubtøjet er at præsentere Viborg Golfklub, særligt når vi er ude i officielt ærinde. Tøjet kan købes i shoppen efter bestilling. Vi synes i bestyrelsen, at det var et godt initiativ som det måske også fremgår af bestyrelsens påklædning i aften! Niels Tylstrup efterlyste sidste år en forskønnelse af området omkring klubhuset, Bestyrelsen er ikke uenig i, at det kan være tiltrængt, men handling på dette område kræver dels en samlet plan, dels at økonomien kan række til det. Vi havde kontakt med en udendørsarkitekt, der tilbød at lave et skitseforslag uden beregning som led i et projektarbejde. Vi har dog ikke modtaget noget forslag, og de økonomiske forudsætninger for handling er heller ikke til stede. I år har vi tilbudt medlemmerne at opdele kontingentbetalingen i 2 rater under forudsætning af, at betalingen tilmeldes Betalingsservice. Næste år vil vi give mulighed for at dele kontingentet på nogle flere rater det endelige antal er endnu ikke fastlagt. Baggrunden for dette initiativ er, at det kan være en likviditetsmæssig lettelse for medlemmerne, og dermed være med til at gøre tilværelsen som golfspiller økonomisk mere overkommelig. GolfBox har lanceret et nyt turneringsmodul, som vi alle vil stifte bekendtskab med, når vi nu snart skal til at melde os til klubturneringer over nettet. Det nye turneringsmodul rummer en del udfordringer, som kan give os hovedbrud, når vi sidder ved computeren. Vi håber, at det snart vil blive rutine at anvende modulet, men indtil da er vi indstillet på yde hjælp, så godt vi kan. Casper Lindenmayer vil under eventuelt demonstrere modulet. Som det sidste blandede bolsje vil jeg nævne, at efter opfordring fra Dansk Golf Unions bestyrelse er jeg blevet opstillet som kandidat ved valg af nye medlemmer til Unionens bestyrelse. Valget finder sted ved repræsentantskabsmødet den 22. marts. Der skal vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, og der er fire kandidater at vælge mellem. Der er nogle, der har spurgt, om klubben så skal have ny formand. Hertil kan jeg svare, at et eventuelt valg til DGUs bestyrelse ikke betyder, at jeg ønsker at stoppe som formand i Viborg Golfklub. Men valg af formand afgøres jo i øvrigt af klubbens bestyrelse. 11. Afslutning Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til alle, som i det forgangne år har ydet en frivillig indsats til gavn for klubben, det være sig medlemmer af udvalg, bestyrelsesmedlemmer i klub-iklubber, turneringsledere og -hjælpere samt alle andre, der frivilligt har ydet en arbejdsindsats til gavn for os alle. Jeg håber, at vi også i år må få opbakning fra medlemmerne der vil blive brug for det! Tak også til alle vore ansatte i greenkeepergården og i sekretariatet for den flotte sæson 2013, og tak til alle i cafeen. En særlig tak skal lyde til vores chefgruppe manager, chefgreenkeeper og pro. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

7 Jeg har ofte sagt, at jeg er rigtig glad for at være til bestyrelsesmøder i Viborg Golfklub. Den glæde er fortsat i 2013, og til mine kolleger i bestyrelsen vil jeg derfor rette en stor tak, fordi I arbejder resultatorienteret og med godt humør - det bidrager til en særdeles positiv stemning under vore møder. Der er et medlem, som jeg vil takke særlig meget i år, men han må vente til vi når punkt eventuelt. ---o0o--- Kommentarer til formandens beretning Niels Tylstrup (NT) foreslog en opstramning af inforummet som bør være indbydende til gæster og i den forbindelse foreslog at dette og et nyt gårdmiljø kunne være et ønske til Erhvervsklubben. US informerede om at der er lavet planer for inforummet og i øvrigt positiv overfor tankerne omkring ønskerne til Erhvervsklubben. Efterfølgende redegjorde Casper Lindenmayer (CL) for planerne omkring inforummet. Generalforsamlingen tog efterfølgende formandens beretning til efterretning uden yderligere kommentarer. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 og budget for 2014 CL fremlagde årsregnskabet for Regnskabet viste et driftsoverskud før renter og afskrivninger på kr og efter renter og afskrivninger på kr Årets balancesum var kr og egenkapitalen kr Dirigenten tilføjede, at såvel de interne som den eksterne revisor har afgivet blank påtegning til regnskabet. Peter Schaarup (PS) stillede spørgsmål vedr. størrelsen af udgiften til vintertræning og om det giver værdi for pengene. PS beklagede, at budgettet ikke udsendes inden generalforsamlingen, således medlemmerne er orienteret. Yderligere efterspurgte PS omkostningerne til GEO Certificeringen og om det var nødvendigt at afholde udgifter hertil.. CL forklarede som tidligere år sammenhængen mellem udlodning fra spilleautomater som vi modtager og som er opført under diverse indtægter og udgifterne til vintertræningen i golfsimulator. CL oplyste at omkostningerne til GEO Certificeringen er ca. kr hvert tredje år, som forfalder i forbindelse re-certificeringen. US gav udtryk for, at GEO Certificeringen og den miljømæssigt ansvarlige adfærd har stor værdi for klubben både politisk og økonomisk. US lovede, at budgettet fremover vil blive udsendt sammen med Årsrapporten. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning uden yderligere kommentarer. CL gennemgik efterfølgende budgettet for 2014 og kommenterede også investering og leasing udgifterne. Der budgetteres med et driftsoverskud på kr Generalforsamlingen tog efterfølgende budgettet til efterretning uden yderligere kommentarer. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

8 4. Forslag fra bestyrelsen. Der var ingen forslag fra bestyrelsen 5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: Marianne D. Jensen (var villig til genvalg) Egon Christensen (modtog ikke genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Marianne D. Jensen, samt nyvalg af nuværende bestyrelsessuppleant Svend Bichel. Marianne D. Jensen og Svend Bichel blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg var: Svend Bichel Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jannik Wulff. Som konsekvens af at suppleant Svend Bichel, blev valgt ind i bestyrelsen, foreslog bestyrelsen nyvalg af Jannik Wulff som suppleant. Jannik Wulff var ikke til stede, men CL forelagde hans præsentation, hvorefter han blev valgt uden modkandidater. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. På valg som revisor var: Finn Bertel (var villig til genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Finn Bertel. Finn Bertel blev valgt uden modkandidat. På valg som revisorsuppleant var: Bent Haugaard (var villig til genvalg) Bestyrelsen foreslog genvalg af Bent Haugaard Bent Haugaard blev valgt uden modkandidat. Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

9 9. Eventuelt. CL opdaterede generalforsamlingen omkring Erhvervsklubben og gav herefter en orientering om det nye GolfBox Turneringsmodul og problemerne omkring indførelsen. Ib Damsgaard stille et spørgsmål vedr. forlængelse af sæsonen for spil til sommergreens til gavn for klubmedlemmerne og greenfee gæster. US svarede at klubben prioriterer gode greens fremfor indtægter, til gavn for alle i sommersæsonen. Susanne Bang spurgte til den tidligere ordning hvor alle spillere var tildelt et hul for særlig omsorg. Niels Tylstrup (NT) omtalte at det tidligere har været indført uden stor succes. NT foreslog at alle tager mindst 2 nedslagsmærker hver gang man er på green. Hans Østergaard kom med en opfordring til at man bruger noget tid som tilskuer eller hjælper til vore eliteturneringer og Danmarksturneringer, idet det er meget opløftende at se på, og spillerne vil værdsætte opbakningen. US takkede varmt Egon Christensen for den enorme indsats han har ydet klubben som baneudvalgsformand og bestyrelsesmedlem siden 2005 og indtil i dag. US betegnede hans indsats for banen og hele projektet omkring opførelsen af den nye greenkeepergård som uovertruffen og US sluttede med overrækkelse af en gave som tegn på klubbens taknemmelighed. Egon Christensen takkede for generalforsamlingens applaus og for tiden i bestyrelsen, hvorefter US benyttede lejligheden til at byde Svend Bichel velkommen til bestyrelsen. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for afsluttet kl Peter Svendsen, referent Thomas Hansen, dirigent Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 21. november 2013 kl.16:00 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Honorær sekretær Uffe Steffensen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2015 kl. 19.00 i Cafe Spangsbjerg. Referat: Der deltog ca. 95 medlemmer. Hele bestyrelsen og golfmanageren var til stede. 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag, den 26. november 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Næstformand Sportsansvarlig Turneringsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub

Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Referat af Heldagsmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag 24. januar 2014 kl. 08:40 Fremmødte: Formand Næstformand Baneansvarlig Turneringsansvarlig Sportsansvarlig Golfmanager Chefgreenkeeper Golftræner Honorær

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl.16:30 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Egon Christensen (EC)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. juni 2015, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Niels Kiil (NK) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Sportsansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 24. november 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag, den 7. maj 2015 kl.17:00 Fremmødte: Formand Niels Kiil (NK) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig Kai Jørgensen (KJ) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Aabybro Golfklub marts 2010 Referat fra den ordinære generalforsamling den 23. februar 2010 Formanden, Niels A. Jensen, bød velkommen til generalforsamlingen, hvor der var 127 fremmødte. I bestyrelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 22. april 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 10. marts 2010 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Mandag den 19. maj 2014 kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 29. oktober 2014 kl.17.00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 25. september 2014, kl. 17:00 Fremmødte: Formand Uffe Steffensen (US) Næstformand Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig Svend Bichel (SB)

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 9. marts 2011 kl. 19.00 i Viborg Golf Café. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Tirsdag den 20. august 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008.

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008. 1 Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008. Deltagere: Uffe Steffensen, Marianne Drejer Jensen, Peter Bragh, Egon Christensen, Peter Svendsen og Casper Lindenmayer. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, tirsdag den 16. marts 2011. Velkomst ved formand Bo Knudsen (BK) 1. Valg af dirigent Bo Knudsen foreslog Bjarne Rasmussen, der blev valgt med akklamation.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Norddjurs Golfklub Ordinær generalforsamling o/ Ordstyrer. Jørgen Skjøt lagsorden:0 Referent: Rita -Kirkegaard Dato: 28.rr.2013 Tidspunkt Kt. 19,30 Lokale: Deltagereantal 132 hvoraf 132 er stemmeberretigede.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø

Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø Sorø den 18. december 2014 Referat: Generalforsamling, torsdag den 27. november 2014 Sted: Sorø Golfklub, Suserupvej 7a, 4180 Sorø 1. Valg af dirigent. Formanden Ulla Buhl (UB) bød velkommen, og der blev

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub

Sønderjyllands Golfklub Sønderjyllands Golfklub indkalder til ordinær generalforsamling I henhold til vedtægternes 11 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub. Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012

Generalforsamling. Roskilde Håndbold. Den 27. september 2012 Generalforsamling Roskilde Håndbold Den 27. september 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag, jf 10 forslag fra bestyrelsen:

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 18. marts 2013 i klublokalet. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de 59 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Til stede var: Benny Larsen Michael Svendsen Peter Norskov Kristensen Johnny Haugaard Jens Erik Poulsen Afbud: John Friis Per B. Nielsen.

Læs mere