Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark"

Transkript

1 Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1

2 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan er Talent Attraction - Southern Denmark organiseret Partnernes rolle og ansvar Vejen fra 13. marts 2013 til 31. marts projektets milepæle Målrettede værktøjer skal bane vej for fremtidens talenter Kernefortælling Værktøjskasse Kommunikation og formidling Effektmål Evaluering Midtvejsevaluering 2014 Slutevaluering 2015 Forankring

3 Indledning Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Denne rapport samler resultater og erfaringer fra to års projektarbejde. Den fortæller om værktøjer og kernefortælling, projektets kommunikation og forankring. Via to eksterne evalueringer giver rapporten tillige en vurdering af projektets værdiskabelse og opsummerer deltagernes egne vurderinger. v/projektleder Anette Hutzen Kjær, Talent Attraction - Southern Denmark Hjørnestenen i Talent Attraction - Southern Denmark er en digital værktøjskasse, som vi har udviklet og promoveret i projektperioden. Værktøjskassen indeholder 86 syddanske markedsføringsmaterialer til brug for rekruttering af talenter fra ind og udland. Interviews og møder med syddanske virksomheder har vist et tydeligt behov for materialerne. I det hele taget har vi fra start mødt velvilje og stort engagement i bestræbelserne på at udvikle relevant syddansk materiale. Via arbejdet med at definere en syddansk kernefortælling har vi fået et fælles sprog, så vi i dag er enige om, hvad man skal slå på for at tiltrække talentfulde medarbejdere. Det ikke er nok med et spændende job og en smuk natur. Der skal også være gode børneinstitutioner, jobmuligheder for ægtefællen og en sund balance mellem arbejde og fritid. Mange ting spiller ind, og der er behov for at komme hele vejen rundt, når morgendagens talenter kigger efter nye karrieremuligheder. Det er ikke nok at tilbyde et spændende job og en smuk natur. Der skal også være gode børneinstitutioner, jobmuligheder for ægtefællen og en sund balance mellem arbejde og fritid. De deltagende virksomheder i projektet er meget tilfredse med materialerne. Endnu er der imidlertid kun få, der bruger dem i deres rekrutteringsarbejde. Det tager tid, før materialet for alvor kommer i spil, og effekterne viser sig. De små virksomheder skal afsætte ressourcer til at anvende det, og de store har behov for først at formidle og implementere materialet internt. Gode sideeffekter er, at materialet også har fundet anvendelse andre steder - i sprogskoler, boligforeninger, rekrutteringsvirksomheder m.m. Behovet for kvalificeret arbejdskraft bliver ikke mindre. Tværtimod. Det seneste Vækstbarometer fra Region Syddanmark viser, at næsten halvdelen af de 900 adspurgte små og mellemstore virksomheder i Syddanmark har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. På projektets afslutningskonference den 5. marts var det tydeligt, hvor vigtigt det er at stå sammen, netop fordi opgaven er kompleks. En virksomhed, en uddannelsesinstitution og en kommune kan ikke løse opgaven alene. Det fordrer en aktiv og mangesidet indsats, såvel lokalt som regionalt. Kontinuiteten er vigtig, og derfor er det altafgørende, at styregruppen har truffet beslutning om at forankre og udvikle nye værktøjer hos work-live-stay i samarbejde med Talent Attraction Denmark. 3

4 Fakta om Talent Attraction Southern Denmark Fremtidens talenter skal til Syddanmark Konkurrencen om morgendagens talenter er hård, og der skal målrettet og utraditionel markedsføring til for at tiltrække højt kvalificeret dansk og international arbejdskraft. I det lys blev projektet Talent Attraction - Southern Denmark (TASD) etableret for at hjælpe syddanske virksomheder og kommuner med at tiltrække dygtige og innovative medarbejdere. Omdrejningspunktet i indsatsen er udvikling af en online værktøjskasse med markedsføringsmaterialer, som virksomheder og kommuner har adgang til og kan bruge i deres rekrutteringsarbejde. Markedsføringsmaterialerne bruges også i forbindelse med fælles målrettede kampagner i udlandet i samarbejde med projektet Talent Attraction Denmark, som dækker hele Danmark. Talent Attraction - Southern Denmark tager sit udgangspunkt i det nationale initiativ Talent Attraction Denmark, som er søsat af Copenhagen Capacity og Erhverv Aarhus. Projektejer er foreningen worklive-stay southern denmark, som blev stiftet i 2012 for at styrke og koordinere rammebetingelserne for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark. Initiativet foregår parallelt med en række andre initiativer, der alle har til fælles at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark, blandt andre Best Brains, International Brainstormers, Power Push, Lån en Leder, Virksom Viden, IGA, Emerging Attraction og Knowledge2Employment. Projektets samlede budget er på 4,7 mio. kr., hvoraf 1,14 mio. kr. er fra en 2-årig tillægsansøgning, som Syddansk Vækstforum bevilgede primo Sådan er Talent Attraction - Southern Denmark organiseret 4

5 Partnernes rolle og ansvar Projektet består af 12 partnere, en styregruppe og et deltagerfelt, som består af 24 virksomheder og institutioner. Deltagerfeltet er geografisk fordelt i hele Syddanmark og repræsenterer såvel offentlige og private, som SMV er og store virksomheder. Aktive partnere Tre af partnerne, som består af klyngerne; Offshoreenergy.dk, CLEAN og Welfare Tech, har haft en central opgave med hver især at hverve deltagere. Region Syddanmark og de fire partnerkommuner - Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Sønderborg og Vejle - har haft to primære opgaver. De har dels taget del i research og produktion af markedsføringsmaterialer og dels haft til opgave at markedsføre det gode liv og attraktive jobmuligheder subregionalt og regionalt. Væksthus Syddanmark har bidraget med kontakt til SMV er i Syddanmark og har udarbejdet projektets slutevaulering. Workindenmark har medvirket som sparringspartner i researchfasen, udarbejdet en rapport om talenterne i EU med en oversigt over relevante klynger og universiteter i EU. Copenhagen Capacity har bidraget med sparring, tilretning af hjemmesiden samt udarbejdelse af rapport om offshoreindustrien og dens talenter på verdensplan. Klyngerne har endvidere deltaget i tiltrækning af talenter fra ind -og udland via de sociale medier i tillægsinitiativet. Deltagere Sygehus Sønderjylland Syddansk Universitet Trekantområdet Danmark Udvikling Fyn Ecco Sko A/S Semco Maritime A/S Lodam Electronics A/S Ramboll Oil & Gas Danfoss A/S TeleBilling A/S Maersk Container Industry A/S Kalb pr & kommunikation Aps OJ Electronics A/S Viking A/S Linak A/S Caverion A/S Scandinavian Language Service I/S Astrid Leisner & Søn Atkins Danmark Gibotech AS E-mergency Lego Hedal Kruse Brohus Mikroværkstedet 5

6 Vejen fra 13. marts 2013 til 31. marts 2015 Projektets milepæle 13. marts 2013 Talent Attraction Southern Denmark starter - research og Indledende samarbejder. September 2013 Ansættelse af projektleder. Rekruttering af offentlige og private virksomheder og afklaring af virksomheders og klyngers rekrutterings- og brandingbehov. Identificering og afdækning af relevante talentmarkeder og relevante faglige miljøer. 8. oktober 2013 Kick-off konferencen med deltagelse af 100 repræsentanter fra virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner. Fokus på talentpleje, talentstrategier og globale flyttemønstre. Marts-august 2014 April - august 2014 Marts 2014 Start på udvikling af markedsføringsmaterialer, som er omdrejningspunkt for indsatsen i hele perioden. Pilottest med afprøvning af de nye markedsføringsværktøjer i en efterfølgende pilotfase. Branding af værktøjskassen udvikles og afprøves. Publicering og promovering over for private og offentlige blandt andet via virksomhedsbesøg. Model for forankring og anvendelse af værktøjskasse gennemføres. Udarbejdelse af to analyser med henblik på at afdække talenternes oprindelseslande. Denne del erstatter opgave om formaliseret samarbejde med 1-2 udenlandske faglige miljøer. Samarbejder og partnerskaber om fælles markedsføring og rekruttering i samarbejde med større virksomheder. Koncept for etablering af virtuelle faglige fora/ hubs (offshoreenergy.dk og CLEAN) på sociale medier, primært LinkedIn. Det sker med baggrund i tilsagn om en to-årig tillægsbevilling, der via virtuelle fora har til formål at styrke de faglige miljøer ved at integrere arbejdstagere og bringe markedsføringsværktøjerne i spil på nye måder og ad andre kanaler. (Læs mere side 7) 25. februar + 2. maj 2014 Gennemførelse af workshop 1 og 2 for offshoreenergy.dk og CLEAN. Marts- juni 2014 August 2014 Deltagelse i nationale kampagner i samarbejde med Talent Attraction Denmark. Afdækning af behov for etablering af virtuelle hubs inden for Welfare Tech og Design2innovate. Design2innovate gennemfører workshop og udarbejder handlingsplan Analyse af andre stærke faglige miljøer resulterer i forslag om en fælles syddansk virtuel kampagne via virksomhedernes egne kanaler. 6

7 September 2014 Afprøvning og promovering af værktøjskassen og markedsføringsmaterialer i samarbejde med Copenhagen Capacity herunder en særlig indsats for at sikre syddanske virksomheders deltagelse i og kendskab til kampagnerne. November 2014 Januar 2015 Midtvejsevaluering gennemført af COWI for Region Syddanmark. December 2014 Februar 2015 August Marts 2015 Evaluering af projektet gennemført af Væksthus Syddanmark. Udvikling af flere værktøjer på baggrund af evalueringsanbefalinger og dialog med syddanske virksomheder. Intensiveret indsats på sociale medier. Konkretisering af forankringsplan i samarbejde med det nationale projekt Talent Attraction Denmark. 5. marts 2015 Konference med Clement Kjersgaard som moderator. TASD var et af ni talentprojekter, der satte fokus på morgendagens arbejdsmarked. Hvad skal der skal til for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft? Ultimo marts 2015 Afrapportering og start på implementeringsfasen. Tillægsbevilling: Øget indsats på de sociale medier Primo 2014 fik TASD en tillægsbevilling fra Syddansk Vækstforum, som går til 31.december Indsatsen har til formål at bringe markedsføringsværktøjerne i spil på de sociale medier og derved øge effekten af kernefortællingen om Syddanmark og de gode historier. Der sker ud fra en betragtning om, at dygtige medarbejdere i gode faste jobs ikke nødvendigvis læser jobannoncer og heller ikke er jobsøgende. Til gengæld er de nysgerrige efter viden og parate til at følge med i faglige fora. Falder de over et særligt interesseområde, gode karrieremuligheder eller attraktive forhold for hele familien, er de parate til at springe til. Indsatsen supplerer markedsføringsindsatsen med synliggørelse af regionens faglige fyrtårne i faglige fora på de sociale medier, primært LinkedIn. I første omgang med særligt fokus på offshoreindustrien i Esbjerg og energieffektiviseringsbranchen i Sønderborg i klyngerne Clean og Offshoreenergy.dk. I 2015 blev der sat fokus på at etablere faglige fora for klyngerne Welfare Tech og Design2innovate. Her viste rekrutteringsbehovet sig imidlertid at være mindre, og der blev udarbejdet en lightmodel, som Design2innovate arbejder videre med. 7

8 Målrettede værktøjer skal bane vej for fremtidens talenter Talent Attraction - Southern Denmark har udviklet en værktøjskasse, som synliggør Syddanmarks styrker. Den baserer sig på deltagernes behov og en fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde og leve et godt liv i Syddanmark. I tæt samarbejde med deltagerne har Talent Attraction-Southern Denmark udviklet en syddansk kernefortælling med fire overordnede budskaber; Internationalt virksomhedsmiljø Faglige udfordringer og muligheder Faglige fyrtårne offshore, energieffektivisering, design, welfaretech Det hele, gode liv Kernefortællingen om Syddanmark Syddanmark er et attraktivt og internationalt sted at arbejde, med let adgang til metropoler som Hamborg, Kiel og København. De faglige udfordringer og muligheder er optimale med fire vækstcentre i hhv. Odense, Sønderborg-, Esbjerg- og Trekantområdet. Især inden for brancherne offshore, energieffektivisering, design og welfaretech, er der et højt fagligt niveau med mange karrieremæssige udviklingsmuligheder. Samtidig er området en optimal base for det hele, gode liv med god infrastruktur, fornuftige huspriser og masser af muligheder for et aktivt fritidsliv for hele familien. Værktøjskasse Med afsæt i den syddanske kernefortælling er der udviklet værktøjer i form af imagebrochurer, infografikker, film, powerpoint, faktabokse, fotos mm. I alt har projektet udviklet 86 værktøjer fordelt på 28 artikler, faktabokse og imagebrochurer 12 infografikker 11 videoer 34 fotos 2 powerpoint Markedsføringsmaterialerne er tilpasset syddanske virksomheders behov og fortæller om fordelene ved at bosætte sig og gøre karriere i Syddanmark. De er udviklet, så de er lette at anvende, når virksomheder og kommuner skal rekruttere medarbejdere. De er gratis, alle er på engelsk og kan downloades i forskellige formater. Materialerne bruges også i forbindelse med målrettede rekrutteringskampagner i udlandet i samarbejde med Talent Attraction Denmark. 8

9 SOURCE: Jobindex.dk archive SOURCE:Eurostat.eu Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) SOURCES: lederne.dk - Netværk åbner døre til nyt job, 2012 / Eurostat.eu Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) and Unemployment rates by sex, age and highest level of education attained (%) / Local Government Denmark - Danskerne er EU s største jobtimister, 2014 / Employment Region of Southern Denmark, Arbejdsmarkedsoverblik Syddanmark, 1. halvår 2014 Eksempler på værktøjer: Værktøjerne omfatter informationer om foreningslivet, om internationale skoler i Syddanmark og de faglige miljøer. Vil man vide noget om, hvor Syddanmark er særligt stærk, og hvordan vi i Syddanmark finder en god work-life balance, er der både infografikker og imagebrochurer at hente. Internationale tilflyttere fortæller om, hvordan det er at bo, arbejde og leve i Syddanmark og hvad man kan bruge sin fritid på. Der er introduktionsvideo til regionen, film om offshoreindustrien, engerieffektivisering og syddanske velfærdsløsninger. En powerpoint præsentation beskriver 10 gode grunde til at bo og arbejde i Syddanmark. Der er information om kulturoplevelser, børneinstitutioner og gode karrieremuligheder for ægtefæller. Masser af billeder af typiske fritidsaktiviteter, f.eks. fodbold, svømning m.m. samt et års-hjul der viser, hvilke store arrangementer der bliver afholdt i Syddanmark i løbet af året. BE CHALLENGED AT WORK GREAT BUSINESS- UNIVERSITY COOPERATION CREATES KNOWLEDGE- INTENSIVE AND INNOVATIVE WORK ENVIRONMENTS IN THE REGION OF SOUTHERN DENMARK THERE IS A GREAT COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITIES AND THE COMPANIES, WHICH ENABLES INNOVATION TO FLOURISH. WORKING AS AN EMPLOYEE IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT MAKES IT POSSIBLE TO TEST NEW IDEAS AND DEVELOP NEW PRODUCTS. PEER LOCHER IS PROJECT MANAGER AT A PUBLIC OWNED COMPANY THAT SUPPLIES CLEAN DRINKING WATER TO A PART OF SOUTHERN DENMARK. JAKOB SKOVGAARD IS DEVELOPMENT MANAGER AT A COMPANY IN THE REGION OF SOUTHERN DENMARK, WHICH DEVELOPS EQUIPMENT OF AUDIOLOGY. We do a lot of research and development projects in order to invent new products and methods to provide clean drinking water to the citizens and to purify the waste water. We have good experience cooperating with the university, which gives a lot to our organization: We are forced to think out of the box. It is exciting and develops both our employees and the entire organization. Our cooperation with universities is an important factor for success and contributes to an exciting work life for our employees. We have a team, who are keeping track of projects related to audiology at universities around the world. This team is constantly looking for projects that potentially could be interesting for us in the future and projects that eventually might need our company to move forward. Furthermore, we are looking for projects that will be beneficial for us to get involved with instantly. In this case, we initiate cooperation where we develop products and verify the technology together. SOUThERN DENmARk: JObpOSTiNGS \ in 2013 companies in Southern Denmark had futile recruitments. Especially doctors, it specialists and engineers are in high demand. SOUThERN DENmARk OffERS CAREER OppORTUNiTiES for ThE whole family in many DiffERENT SECTORS AND A DECREASiNG UNEmpLOymENT RATE COmpARED TO ThE EU. \ Denmark has the fourth lowest unemployment rate in Europe. The major sectors in Southern Denmark are welfare Tech, Offshore, Clean Tech, ict and food and Nutrition. industry sectors that are all experiencing growth. Around jobs were posted within different sectors from June 2013 to June 2014 in Southern Denmark. This graph, however, only shows official however, many other sectors than the jobpostings and not the jobs that are nev- above-mentioned require different pro- er posted. That is positions filled by un- fessions to maintain dynamic businesses solicited applications or through existing and they all provide job opportunities for network. in fact, it is estimated that up to the whole family whether you re highly 70 % of all job openings are never posted educated, trained, experienced or a student, part time or fulltime employment. and it is therefore vital for your future career in Southern Denmark to get a good UNEmpLOymENT social and professional network. During the financial crisis, the number of has turned its employment rates upside unemployed people never ascended as down which means that it is continuously 7% 10% 4% 15% Information Technology Social and Health Commerce and Services Economy and Office much in Denmark as the EU averages. while the unemployment rates continue to increase in general in the EU, Denmark decreasing. \ Did you know? The unemploymentrate for highly educated people is almost 2 % lower in Denmark than the rest of the EU. \ prognosis: The unemployment rate in Southern Denmark is expected to decrease 13, 5 % by the end of % Industry and Crafts 8 13% Teaching % 6 9% Management and HR 4 Sales and Communications 2 11% 11% 12% Engineering and Technology Other Jobs European Union Southern Denmark 9

10 Southern Denmark has a high concentration of jobs Flere eksempler minute commute 60 minute commute KOLDING ODENSE 1 4 1, , , , , ,200 ESBJERG SØNDERBORG 45,200 53, , ,800 Help create a better tomorrow with a job in the Danish energy Rapid development leads to a wide range of career opportunities Southern Denmark has a high concentration of jobs and companies in the energy efficiency sector. Source: Kontur 2013: Region Syddanmark <5 years old 30 % Southeastern Jutland Funen The energy efficiency sector attracts many start-up companies. 25% of the firms in the cluster were established within the last 5 years. 3,900 clubs 5,900 clubs IN DENMARK I HAVE FOUND BETTER CAREER OPPORTUNITIES AS A PSYCHIATRIST New energy efficiency technologies are developed in an innovative environment. 6% 12% Active clubs represent one of the core values of Danish society. Here children and adults have the opportunity to meet in social networks and take part in activities such as pre-school football, amateur theatre and much more. Almost all active clubs are run by volunteers. 87% Companies of the companies in the sector are small to medum-sized 48 % This opens up a broad variety of career opportunities for you and your partner. Number of jobs VEJLE A career within energy efficiency 30 Southern Denmark is well situated, with access to a huge selection of jobs within an one-hour commute. 4% Ratio of social clubs to people Universities Southwestern Jutland 1/83 Research Institutions Southern Jutland 2,000 clubs 2,700 clubs DELICIA SFICHIU MOVED FROM BUCHAREST, ROMANIA TO SOUTHERN DENMARK IN 2011 TO FULFILL HER DREAM OF WORKING IN A HOSPITAL. Clubs in Southern Denmark Almost half of the jobs in the sector are located in Southern Denmark. 14,500 Source: Experian, Lean Energy-klyngen i Region Syddanmark OPPORTUNITIES ABROAD I AM NO LONGER FORCED TO WORK EXCESSIVELY, AND I EVEN HAVE TIME FOR BRAND-NEW HOBBIES IN MY SPARE TIME. IT IS A MUCH BETTER WORK/LIFE BALANCE My start-up looked like this: The Danish healthcare system offered me \ My medical qualifications was a job I could not have found back home. I ve always wanted to work at a hospital approved by the Danish healthcare authorities and in Romania my only option was to work at a private clinic. Source: Ibsen, B., Thøgersen, M., & Levinsen, K. Kontinuitet og forandring i foreningslivet, Syddansk Universitet, \ Six weeks of intensive Danish language course \ After three months I was ready to start I now thrive in the Danish working atmosphere where the hospital staff always working at the psychiatry ward \ After eight months I had my first cooperate efficiently to ensure the best patient on my own possible care of the patients. MakinG it big in an sme smes enterprising with a high community feeling highly educated professionals working in smes are said to have great knowledge and understanding of complex issues and contribute to these with strategic and commercial perspectives. in fact, it is stated that for every academic the companies hire three new jobs are created. It was such a positive surprise how everybody wanted to help me feel welcome. It takes a while for a Dane to open up to you gue for your viewpoints. there is always a receptiveness of what s on your mind and your contributions are recognised. our greatest successes originate from the employees, nikolaj Juul states. well, i don t mind taking on assignments that are not the obvious ones for me, challenge myself and take on responsibility. combined with the entrepreneurial culture here that s what made it possible for me to develop, rise to the occasion and get promoted, frank santana points out. sme Jobs Make up for 30 % of all workplaces in DenMark. the difference in perspectives and short decision-making process contributes to a dynamic work environment where only small steps are necessary to go from thought to action. this applies internally as well as externally where this smes and that is exactly what characterise the culture in an sme they both say. that the small size (in this case around 50 employees) and the good social atmosphere where everyone knows each other makes everyone pull together to reach their goals supplementing each other and celebrating each other s successes as they are also considered your own. they talk about being collaborately competitive minded and take ownership. entrepreneurial and adaptable nature to the demands of the outside world has resulted in great success. their best arguments for choosing to work in an sme in smes you get the opportunity to show your worth. if you have ambitions and drive, but maybe not exactly the right skill on your resume then you should choose an sme, frank santana smes Don t overlook GooD ideas the small size, free and easy culture combined with good relations to an attentive management makes room for personal differences and diverse perspectives. smes are more entrepreneurial. You won t be forgotten in the middle of a crowd. You get the opportunity to show your worth, have influence and help to whether you are high or low if you have an idea or just a simple thought you are always free to speak your mind and ar- realize the visions and eventually your hard work will pay off, nikolaj Juul. Southern Denmark experienced a rise in Gazelle awarded SmeS on nearly 85 % from 2012 to in average a Gazelle awarded company in Denmark creates 15 new jobs DurinG a fouryear period. working with websites and online marketing strategies for six years. was offered a job as a researcher at the university. finds interesting and that she can contribute to with her expertise. because of this untapped potential, she decided to help Danish companies sell their products online. in July 2012, she registered a cvr number (business registration number), which marked the launch of her company1. online2. the company was co-founded with Danish helle sæthre, who used to be hannah s mentor. GazelleS are companies that over the past four financial years have had continuous Growth in revenues or GroSS profit, and as a whole have more than DoubleD revenue or GroSS profit in the period. company, says hannah. better Access to DAnish products i found out that only 20 % of small Danish enterprises sell their products online and only 10 % attempt to sell internationally. my mission is to give people all over the world access to Danish design online, and at the same time create growth in besides developing online sales platforms for companies, hannah is also establishing partnerships with companies which she mentor became partner the first company hannah West became a partner in is a company that sells scarves helle sæthre had a plan to establish a webshop, and hannah was looking for a local partner with interesting products, which she could sell online. together they were a great match and the partnership started. impressed by the support for entrepreneurs hannah West is impressed by the help she received, both before and after she became an entrepreneur. Danish companies, she says. it is amazing that a country as small as Denmark has so many good things to of- And hannah is well prepared for the mission. she s educated in business economics and experienced in corporate advisory and financing. furthermore, she has been fer entrepreneurs and budding entrepreneurs. the number of opportunities has really blown me away. i have participated in a lot of courses and conferences and got a lot out of it, says hannah. ODENSE FREDERCIA energy companies. 48 Whether you are interested in oil & gas or wind companies 51 opportunities. companies OIL WIND located in Southern Denmark. 16,000 employees 1 1,000 employees { Southern Denmark Large growth in the sector creates many jobs Total 27,000 employees working in Denmark Employees 30,000 High salary 20,000 Wages in the offshore sector are typically 30-50% higher than in other sectors. {+ from my mentor. 10, % As soon As I ArrIved In denmark, It struck me how many fabulous products there Are. danes Are really good At design And InnovAtIon, but It surprised me how little of this Is sold globally who helped with the language, getting to know everybody and who gave me mental support when I was adjusting to my started to look into our options. Denmark appeared to be a good alternative, and one of the things we valued highly is that we discovered that it is the country in the world with the lowest rate of corruption. It was a big change for the better to move her. For instance I am no longer forced to work excessively, and I even have time for brand-new hobbies in my spare time. It is new life in Denmark. Furthermore I had a nice and slow start-up as I worked together with a Danish doctor. VACANCIES FOR PSYCHIATRISTS IN DENMARK It was relatively easy to find my dream job in Southern Denmark, and the recruitment process was quick. I was in fact employed within three months. a much better work/life balance. MORE SPARE TIME In Romania my husband and I hardly did anything but to work and sleep, and the long working hours became a problem. We wanted to change our way of life and \ your difference is your biggest advantage. if you embrace your difference as an expat entrepreneur, then you are instantly more interesting and memorable. \ starting up abroad is liberating. you have nothing to lose no reputation and no social credibility to be mindful of. you are free to make mistakes. \ believe 110 % in the solution your business offers. otherwise you can t make it through hard times, because challenges and setbacks will appear. especially if your offer is unique. \ build a network. A social network is as important as a professional one. people in Denmark are very helpful. so, get out there and don t worry about who/where/why. \ partner up with a Dane. being two people with different perspectives and motivations working on the same problem is a clear advantage that enhances your day-to-day business solutions. Interesting job openings may still be found if you also consider pursuing your STEP BY STEP If you want to work in Denmark as a psychiatrist you have a few obligations and a great deal of opportunities. career dreams. I say go for it! Delicia Sfichiu forget the excuses and get started. \ no one expects you to know how things work, so ask for help. if help is what you are after, then you have definitely come to the right country! Denmark offers a lot of great free services, events and support networks throughout the country. \ Don t wait for the perfect time to launch your company, because there is never a perfect time! FIND GREAT CAREER OPPORTUNITIES AND WORK-LIFE BALANCE IN SOUTHERN DENMARK Making a career in the offshore energy sector 35 KOLDING But my successful start was also boosted because I got a Danish social mentor, source: etnisk erhvervsfremme - væksthus midtjylland / hannah West s blog source: 1scale Angel, 2besos scarves companies % Denmark is full of great design, but the vast majority of small companies do not sell their products online. that s the opinion of hannah West, who moved across the globe to funen in Denmark in october 2011, because her Australian boyfriend of course it is uncertain to leave your job for nothing. but moving to Denmark has given me the chance to find out what i m passionate about, and that is running a Offshore is concentrated in Southern Denmark, especially in and around Esbjerg. companies I am now comfortable with the Danish language, but I ll admit that it has demanded an effort getting there. Fortunately, I have had a great deal of help hannah s ADvice for expat entrepreneurs: the AustrAliAn expat hannah West s mission is to give people All ArounD the WorlD online Access to DAnish DesigneD products AnD to create growth in DAnish companies. High concentration of offshore energy jobs and companies ESBJERG and become close friends, but I don t mind because they are always helpful and eager to give you the needed encouragement. AustrAliAn expat in southern DenmArk boosts online sales nikolaj Juul and frank santana both work for an it company in odense in southern DenMark that primarily provides DenMark and international Markets with online Dictionaries. both have been working there for five Years, both have continuously risen through the ranks and both recently Got promoted to new ManaGeMent positions. this is how they Describe their work experiences in an sme. DenMark has a lot of high-profile companies that continuously attract talents Due to GooD reputations. however, southern DenMark also has a large number of small and MeDiuM sized enterprises (smes) that are not as well-known. considering their smaller size (up to 250 employees) a large number of them quite frequently have Job-openinGs and interesting opportunities. although the smes are all working within different industries and with different objectives, they share similar cultural characteristics through facilitating a high degree of development, a broad outline of assignments and more responsibility for the employees. it-specialists are in high DeManD in smes in southern DenMar k zsource: Newspaper advertising by offshoreenergy.dk in Jyllandsposten, 23rd February 2013 and 6th March Region Syddanmark, Mapping of the Danish Offshore Sector, offshoreenergy.dk, Great opportunities within smes in southern DenMark WARM WELCOME IN A TRICKY LANGUAGE IN SOUTHERN DENMARK YOU WILL FIND MANY INTERNATIONAL COMPANIES WITH ATTRACTIVE CAREER OPPORTUNITIES YOU WILL BE ABLE TO ACCESS EVEN IF DANISH IS NOT YOUR MOTHERTOUNGE. BESIDES HAVING A GREAT CAREER IT IS ALSO POSSIBLE TO HAVE A GOOD FAMILY LIFE BECAUSE OF THE FAMOUS DANISH WORK-LIFE BALANCE. READ THE INTERVIEWS WITH RONNIE AND ANDERS TO LEARN WHAT IT IS LIKE TO LIVE AND WORK IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT AWAY FROM CITY LIFE. RONNIE SOUTHERTON FROM UK IT IS VERY QUIET HERE, BUT THAT S ALSO WHAT MAKES IT A GREAT PLACE TO LIVE Eight years ago Danish-born Anders Kruse moved from Copenhagen to a small town in Southern Denmark. He got his first job at the head office in a large international company that The company arranged for me to go to Danish courses. They even had a course just for people from our company. That was great because then it was also a way to start a network with other newcomers develops heating and cooling devises. Today he is Director of Sales and leader of a small group of employees who operate throughout Europe. within our company family. MOVING TO DENMARK - If you move to Southern Denmark you should be prepared to do some research yourself on how to get integrated and find all the amazing stuff that actually is in this area. A part from the head quarter, my first impression of the area was that it had nothing but fields and cows to offer. But then I moved here and I found out, that beside fantastic scenery and nature, there are some good cultural and social events. The Danes don t brag about it, so you should just spend some time digging yourself. THE CORPORATE LANGUAGE IS NOT ALWAYS DANISH Many companies in Denmark have chosen another corporate language than Danish. This is primarily companies that are or have international subsidiaries. The Confederation of Danish Industry estimates that more than 50 % of their members have a foreign language as their formal corporate language. You might hear Danish around the coffee machine, but this gives you a great opportunity to learn Danish as an expat in Denmark. - It IS very quiet here, but that s also what makes it a great place to live with a worklife balance you don t find so easily when living in a capital city. It s a good place to live for families. Ronnie also takes part in some of the cross-culture events and after work events that are arranged in the area. WE ALWAYS FIND A WAY TO COMMUNICATE ANDERS KRUSE FROM DENMARK As in many other companies in Denmark, the official company language is English. In spite of that Ronnie sometimes feel that language is a challenge. I am the only one in Human Resources not speaking Danish, so it is a challenge for my colleges to remember speaking English. But I have not yet met someone at work who cannot speak English, so we always find a way to communicate. Ronnie Southerton from UK is Head of Global Trainee Programmes at an international Danish shoe company. She has worked at the company for 10 years, first in UK, and then a couple of years in Amsterdam. In 2013 she decided to move to Denmark to work at the Danish headquarter situated in Southern Denmark.(Ronnie no. one from the left) I THINK EVERYONE KNOWS THE FEAR OF MOVING AWAY FROM THE KNOWN, BUT YOU QUICKLY GET A LOT OF NEW REFERENCES. MAKING THE LEAP FROM A CAPITAL CITY TO A LIFE IN THE COUNTRYSIDE I brought my girlfriend along when I moved here from Copenhagen. We looked at it as an adventure, and we did not expect to be here for a long time. But then my girlfriend, who is now my wife, quickly got a job in the same area. We have now lived here for 8 years and have three children together. - I think everyone knows the fear of moving away from the known. When you live in a big city like Copenhagen it may be hard to imagine a life so far from what you are used to. But my experience is that when you move, you quickly get a lot of new references: neighbors, colleagues, or acquaintances through your leisure activ- ities. In Denmark we have a strong tradition for joining local sport clubs and other associations, and this is where you meet new people after work. NEVER SAY NEVER TO CAREER OPPORTUNITIES Anders and his family have settled well in the countryside of Southern Denmark, and he doubts that they will ever move away. But you should never say never. - The career opportunities within the company are good. My wife and I have experienced that it can be great to live and work in many places. Therefore we are not determent to stay here forever if something exciting comes up in Denmark or another country. AN INTERNATIONAL MINDSET CHARACTERIZES SOUTHERN DENMARK Denmark share a border with our good neighbor Germany the only mainland border in Denmark. There is an international culture with a bilingual population along the country border and an interesting story of war, peace and cooperation. On both sides of the border you will find an environment which offers German, Danish and international kindergartens, schools and networks. People love to cross the border to benefit from each other s shopping, culture and job offers. CONTINUE TO LEARN CONTINUE TO GROW IT S POSSIBLE IN SOUTHERN DENMARK! MANY DANISH COMPANIES BASE THEIR SUCCESS ON INNOVATION AND CREATIVITY, WHICH REQUIRES THAT EMPLOYEES ARE CONSTANTLY UPDATED WITH THE LATEST KNOWLEDGE WITHIN THEIR FIELD. IN DENMARK YOU WILL FIND A WEALTH OF OPPORTUNITIES FOR CONTINUING YOUR EDUCATION AND FURTHER YOUR TRAINING IN GENERAL. IT IS NOT UNUSUAL THAT A DANISH EMPLOYER ALLOWS AND EVEN ENCOURAGES THEIR EMPLOYEES TO ATTEND CLASSES DURING WORKING HOURS. THERE ARE ALSO A WIDE RANGE OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES THROUGH EVENING CLASSES. GET INSPIRED! Your opportunities depend on your background, work experience and education and of course your workplace. You have several options to enhance your skills in the Region of Southern Denmark. You can do it on your own initiative or in conjunction with your employer. There are many options from a short course that lasts a single day to a full degree program that takes several years. Once you are here, check out the webpages of the region s universities, vocational schools, business schools and evening classes. 10

11 Kommunikation og formidling Overordnet har kommunikationen understøttet projektets formål og den syddanske kernefortælling. Kommunikationsindsatsen har tillige haft til formål at: motivere virksomheder til deltagelse skabe opmærksomhed om og synlighed af værktøjer skabe netværk mellem partnere og dialog skabe loyalitet og ejerskab til projektet og dets materialer sikre formidling af information, nyheder, værktøjer, gode råd m.m Kontakten til deltagerne er sket gennem virksomhedsbesøg, telefonmøder og direct mails. Kontakten til projektets øvrige interessenter er foregået gennem nyhedsbreve og direct mails. I forbindelse med udbredelse af kendskab er der også udsendt flyers til erhvervsfremmeaktører. Primære interessenter er opdelt på følgende: WLS medlemsvirksomheder Projektets deltagende virksomheder Partnergrupper Bestyrelse Udviklingsråd og erhvervsfremmecentre Erhvervsråd og lokalråd Hospitaler og uddannelsesinstitutioner Kommuner Hjemmesiderne worklivestay.dk og den nationale portal talentattractiondenmark.dk har været omdrejningspunkt for den eksterne kommunikation. På sidstnævnte publiceres alle værktøjer i en omfattende national værktøjskasse. På WLS hjemmeside formidles informationer og nyheder af generel karakter. 11

12 klik på værktøjer Talent Attractions hjemmeside er velbesøgt med besøg, hvoraf er unikke. Gennemsnitstiden pr. besøg er relativ høj. I alt tilbringer brugerne tre minutter og 12 sekunder på hjemmesiden. Der har været næsten besøg på markedsføringsmaterialerne. Særlig populær er den syddanske film A psychiatrist in Southern Denmark, som er det mest besøgte værktøj på den nationale hjemmeside. I perioden har der været downloads, hvoraf de mest populære syddanske downloads er Internationale skoler i Syddanmark, 10 good reasons to choose Southern Denmark, Branchen Energieffek tivitet og Foreningslivet i Syddanmark. Nyhedsformidling Til presse og øvrige interessenter er kontakt sket gennem nyhedsbreve og pressemeddelelser, primært i et samarbejde med WLS, Talent Attraction Denmark og via partnergruppen og de deltagende virksomheder, som gennem egne kanaler har formidlet nyheder. Kommunikationskanaler er blandt andet faglige organisationer, konferencer, universitetsalumniforeninger, expats, faglige blogs og journaler, LinkedIn og generel PR. Talent Attraction-Southern Denmark har udarbejdet: Annoncer i form af online forsidebannere, der med forskellige vinkler fortæller om værktøjskassen. Tekster til nyhedsbreve som er indarbejdet i de nationale nyhedsmails og kampagner. Webnyheder med fokus på Syddanmark og syddanske virksomheder, som fortæller om karrieremuligheder og det gode liv. Pressemeddelelser med fokus på de gratis markedsføringsmaterialer. Flyers om projektet generelt. 12

13 Nyheder og nyhedsbreve work-live-stay udsender nyhedsbreve fire gange årligt, hvor nyheder om TASD altid er inkluderet. Respondentgruppen udgør 174 læsere. Interessen for informationer har været stigende, som det fremgår af nedenstående oversigt: : Lancering af TASD 190 mails : Flyvende start for TASD 213 mails : Forårets kampagner 232 mails : besøg på kampagner 262 mails : Ny Denmark film 277 mails Medieomtale Medieomtale på baggrund af nyheder og pressemeddelelser fordeler sig på 21 medier, der dækker radio, dagblade, lokalaviser og fagblade. Omtale af Talent Attraction - Denmark og Talent Attraction Southern Denmark: Talent Attraction Denmarks nyheds brev Nye regionale materialer i toolboxen AU.dk, International Academic Staff Nye regionale materialer i toolboxen Best Brains Southern Denmark, LinkedIn: Gratis markedsføringsmateriale fra projekt Talent Attraction Sonderborgkommune.dk Markedsføring på tværs af kommuner og virk somheder skal gøre det lettere at tiltrække arbejdskraft til Syddanmark Ugeavisen.dk Arbejdskraft søges af kommuner i fællesskab Jydske Vestkysten, Sønderjylland Markedsføring på tværs Radio Als Markedsføring skal tiltrække arbejdskraft CLEANs nyhedsbrev Vil du have hjælp til at rekruttere ingeniører? Sønderborgnyt.dk Samarbejde om at tiltrække talenter Sønderborg Ugeavis Arbejdskraft søges af kommuner i fællesskab Totallokal.dk Fælles markedsføringsindsats en del af Faaborg-Midtfyns fokus på erhvervslivet Sydfynavisen.dk Fælles markedsføringsindsats er en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes øgede fokus på erhvervslivet Danskhr.dk Gratis markedsføringsmaterialer til internationale rekruttering Copenhagencapacity.com Højtuddannede udlændinge dumper Danmark Jobindex nyhedsbrev Gratis materialer til at styrke den internationale rekruttering i din virksomhed Energimetropol.dk Gratis markedsføringsmaterialer Toendererhvervsraad.dk Stå stærkere i konkurrencen om talenterne Set-sonderborg.dk Gratis markedsføringsmaterialer skal gøre det lettere for virksomheder at tiltrække arbejdskraft til Syddanmark Fmk.dk Markedsføringsmaterialer Foreningen-nydansker.dk Nye redskaber til tiltrækning af udenlandske talenter Jobindex.dk Gratis markedsføringsmaterialer til international rekruttering 13

14 Effektmål 57 virksomheder og organisationer har deltaget i projektet. 24 virksomheder har indleveret interesseerklæringer og givet input og feedback i udviklingsfasen. De resterende virksomheder har takket ja til en præsentation af projektet og har medvirket til at kvalitetssikre toolbox og materialer, samt bidraget med ideer til yderligere produktion af materialer. En massiv markedsføring, nyhedsformidling, virksomhedsbesøg samt stor involvering fra de deltagende parter betyder, at det i høj grad er lykkedes at udbrede kendskabet til Talent Attraction - Southern Denmark. I projektansøgning blev der valgt effektmål på tre ud af ti parametre samt en vurdering af projektets tværgående tilgang, og hvorvidt projektet kommer yderområder til gavn. Effektmål på tre parametre: Vækst i andel af eksporterende virksomheder, Virksomheder som angiver at være produkt-, og procesinnovative. Ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse. 1. Vækst i andel af eksporterende virksomheder Projektperiode: Ingen forøgelse af andelen af eksporterende virksomheder. På mellemlang sigt: Stigning på 3 5 %. På langt sigt: Stigning med ca. 6 8 % i takt med ansættelse af højtuddannede i syddanske virksomheder. 2. Andel virksomheder, som angiver at være produkt og /eller procesinnovative Projektperiode: Ingen forøgelse af andel af virksomheder, der er produktinnovative. På mellemlang sigt: virksomheder bliver mere proces- og produktinnovative. På langt sigt: Mere end virksomheder bliver mere proces- og produktinnovative. 3. Andel ansatte i den private sektor med lang videregående uddannelse Projektperiode: Ingen nye medarbejdere i projektperioden. På mellemlang sigt: 1-3 år efter projektperioden at tiltrække nye medarbejdere. På langt sigt: Tiltrække yderligere nye medarbejdere til regionens virksomheder. 14

15 Fælles for alle tre parametre er, at projektet opererer med en kort tidshorisont. Opgavens omfang og en tidshorisont på to år gør det svært at realisere målbare effekter i selve projektperioden. Dette er anført i ansøgningen, og det samme har projektperioden dokumenteret. I projektperioden har projektteamet koncentreret sig om at identificere behovet for arbejdskraft med videregående uddannelser, identificere talentmarkeder og udvikle værktøjer til målrettet og effektiv rekruttering. Der er imidlertid en klar forventning om at realisere de langsigtede mål med baggrund i de erfaringer, som projektet har høstet, virksomhedernes interesse for at implementere værktøjerne og projektejers vilje til at forankre projektet. Den tværgående tilgang Projektet udgøres af såvel private som offentlige partnere, geografisk spredt ud i Region Syddanmark. Det støtter op om initiativer igangsat af kommuner, klynger og andre udviklingsprojekter og har under projektperioden arbejdet lokalt, regionalt og nationalt. Den tværgående tilgang kom tillige til udtryk i projektets afslutningskonference den 5. marts. Her forenede ni projekter, der alle har til formål at rekruttere talentfulde medarbejdere, kræfterne i en storstilet konference. Det giver god synergi og større chance for langsigtede effekter, når resultater og erfaringer udveksles såvel regionalt som nationalt. Yderområder til gavn Det er via klyngesamarbejderne lykkedes at få et antal virksomheder fra yderområder med i projektet. Projektet har været åbent for alle faglige miljøer i regionen, og materialer er tilgængelige for alle private og offentlige virksomheder i Syddanmark. Tillægsansøgningens resultater og effekter. I projektansøgning for tillægsansøgningen blev der valgt tre resultatmål og et effektmål. Resultatmål for hver klynge: 90 videndelingsaktiviteter på LinkedIn Fire kampagner eller community building aktiviteter Eksponeringssats på visninger Effektmål for hver klynge: At medlemmerne oplever at få flere kvalificerede ansøgere til deres jobopslag Offshoreenergy.dk (OEDK) har pilottestet initiativet i efteråret 201, og har opfyldt alle resultatmål inden for pilotens tidsramme. Det er ifølge OEDK for tidligt at kunne påvise effektmålet, så de vil i fællesskab med deres medlemmer undersøge, om deres LinkedIn indsats bærer frugt på lidt længere sigt. Clean har påbegyndt pilotafprøvningen af initiativet i foråret Denne forsinkelse skyldes, at organisationen har været igennem en fusion og efterfølgende intern omstrukturering i løbet af LinkedIn-siden Working & Living in Cleantech blev lanceret medio marts, og Clean forventer at nå målsætningen inden udgangen af

16 Evaluering Konsulenthuset COWI har på vegne af Region Syddanmark udarbejdet en midtvejsevaluering af projektet. Herudover har Væksthus Syddanmark i marts 2015 foretaget projektets slutevaluering. COWIs evaluering Udfordringen med en lang værdikæde blev fremhævet i COWIs evaluering den 12. januar Her får projektet en samlet vurdering, der svarer til trafiklyset gul. Gul betyder, at projektet har vanskeligheder med at realisere de ønskede resultat og/eller effektmål. Som tidligere nævnt skyldes det først og fremmest at Talent Attraction - Southern Denmark forudsætter, at resulter og effekter først vil forekomme 1-3 år efter projektets ophør. Sammenhængen mellem aktiviteter og mål får en delvist kritisk vurdering, da den lange effektkæde er behæftet med en vis usikkerhed. Der er således tale om resultatforventninger. Grønt trafiklys for projekttilrettelæggelse Projektet får en overordnet positiv karakter og dermed et grønt trafiklys hvad angår tilrettelæggelse. COWI vurderer, at projektet har haft klart fokus på at styrke de syddanske virksomheders markedsføringsindsats og skabe innovation om rekrutteringsindsatsen. Projektet er velorganiseret med en god projektledelse og stærk opbakning fra den tilknyttede styregruppe og partnergruppe. De implementerede aktiviteter (primært markedsføringsmaterialer) er af høj kvalitet. COWI vurderer tillige, at der er gjort solide tiltag til forankring af projektaktiviteterne efter projektperiodens ophør. Eksempel på billedmateriale: Arkitektur 16

17 COWIs fire anbefalinger COWI peger i sin rapport på fire anbefalinger, som projektholdet har taget til efterretning og ageret på. Anbefaling 1: Udvikling af intern evalueringsproces De effekt- og resultat-målsætninger der er knyttet til projektet, ligger så langt ude i fremtiden at de ikke er mulige at styre efter. Projektet kan med fordel udvikle målsætninger der kan opfyldes inden for projektperioden. Ad 1. Projektet har i foråret 2015 gennemført en kvalitativ undersøgelse, hvor partner- og deltagergruppe vurderer kvalitet og anvendelighed af det udviklede materiale. Anbefaling 2: Udvikl værktøjer målrettet til SMVer De eksisterende markedsføringsmaterialer er udviklet i projektet, så virksomheder i regionen kan tilpasse dem til virksomhedens eget materiale. for mindre virksomheder uden store HR-ressourcer er det imidlertid ressourcekrævende. Ad 2. Projektholdet er i gang med at udvikle værktøjer, guides og eksempler, som kan hjælpe SMVer til at bruge materialet på den mest optimale måde. Planen er at lave tematiserede pakker, afhængig af hvilken sammenhæng virksomheder har brug for markedsføringsmaterialet til. Anbefaling 3: Fokuser indsatsen på virksomheder der er åbne overfor internationale medarbejdere For at øge og udbrede effekten af projektet, bør projektholdet overveje om indsatsen med at promovere markedsføringsmaterialet bør målrettes til virksomheder, der som udgangspunkt udviser en vis åbenhed overfor at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft uden for regionens grænser. Ad 3. Projektholdet har i forløbet haft god kontakt til de store virksomheder. Ad den vej er høstet gode råd til og erfaringer om, hvordan man bedst skaber kultur- og adfærdsændringer. Anbefaling 4: Undersøg muligheden for at tilknytte en opsøgende funktion til de virtuelle hubs De virtuelle hubs, som udgør tillægsansøgningen, udgør ikke en aktiv, opsøgende funktion. Projektholdet bør undersøge om der er mulighed for at tilknytte en reelt headhunterfunktion for at sikre tiltrækning af højtkvalificerede, erfarne videnspersoner, der ikke aktivt søger jobs. Ad.4. Initiativet vedr. de virtuelle hubs er i fuld gang, og der gøres fremover en mere offensiv indsats via de sociale medier, primært LinkedIn. 17

18 Kvalitativ undersøgelse marts 2015 Væksthus Syddanmarks analyseafdeling har på vegne af projektet i marts 2015 gennemført kvalitative interviews med otte deltagende virksomheder. Interviewene er gennemført i perioden marts Emnerne i undersøgelsen tager afsæt i COWIs fire anbefalinger, og formålet er at afdække projektets værdi og effekt. Undersøgelsens væsentligste konklusioner Respondenterne er tilfredse med samarbejdet med TASD og vurderer, at dialogen mellem projektgruppe og respondenter har været konstruktiv. TASD har med succes produceret brugbart rekrutteringsmateriale. Alle materialer er af god kvalitet og nemme at anvende i det daglige rekrutteringsarbejde. Respondenterne vurderer, at særligt billeder og film har størst succes og anvendes i forbindelse med enten jobopslag eller employerbranding. Historierne er relevante for udenlandske medarbejdere. Materialet forankres med størst succes, når TASD har besøgt virksomhederne. Den personlige kontakt inspirerer til brug af materiale. Komplekse virksomheder har typisk flere organisatoriske lag at tilgodese i form af både HR og kommunikationsfunktioner. Begge organisatoriske funktioner bør inddrages i rekrutteringsmaterialet. Respondenterne oplever en sammenhæng mellem rekrutteringsmateriale målrettet specifikke faggrupper og størrelsen/kompleksiteten af respondentens organisation: når behovet for specialister stiger, stiger behovet for at målrette form og indhold til de pågældende kandidater. Respondenterne er åbne for tværgående samarbejder med andre virksomheder i bestræbelserne for at sikre fælles rekruttering til regionen. Opsummering Begge evalueringer fremhæver projektets gode ledelse, hvor konstruktive dialoger og et godt tværgående samarbejde har været nøgleord. Projektholdets evne til at involvere, opfylde deltagernes krav og ønsker og udvikle anvendeligt materiale nævnes også som et plus. Et minus er den korte tidshorisont, der gør det svært at vurdere effekt og for alvor sikre implementering af værktøjer i virksomhederne. Til gengæld er det lykkedes at forankre værktøjer i foreningen work-livestay, hvilket gør TASD-projektets langsigtede målsætninger realiserbare. 18

19 Plan for forankring Projektets styregruppe har valgt en forankringsmodel, som betyder, at opgaverne samles og forankres hos work-live-stay southern denmark, der fremover skal sikre promovering, ajourføring og udvikling af værktøjer i samarbejde med Copenhagen Capacity og Erhverv Aarhus. Det er partnerne imellem blevet aftalt at fortsætte driften af portalen fremover. Hovedaktiviteter i forankringsplanen er: En kontinuerlig promovering af toolbox og markedsføringsmaterialer i form af en til to årlige kampagner f.eks. i september og i marts. Indsatsen sker via nyhedsbreve, banner på relevante hjemmesider, online markedsføring brug af LinkedIn og Facebook samt personlig kontakt via oplæg, møder m.m. Udvikling af nye markedsføringsmaterialer målrettet syddanske virksomheders behov. Forslag om udvikling af otte nye materialer om året, der omhandler employer og place branding, eksempelvis to film, to infografikker, to billeder og to artikler. En årlig opdatering af eksisterende materialer i toolboxen. Anette Hutzen Kjær Projektleder work-live-stay southern denmark Spinderigade 11E, Studio I Vejle T: worklivestay.dk 19

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

International Community - 1

International Community - 1 International Community - Danmarks førende videnscenter for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale kompetencer International Community - 1 1. Introduktion International Community blev

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Application for exchange at London College of Communication in the spring/summer semester of 2015

Application for exchange at London College of Communication in the spring/summer semester of 2015 Application for exchange at London College of Communication in the spring/summer semester of 2015 Enlightened by Rasmus Ankersen s statement, A winner is a loser, who has evaluated him self, I believe

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Danish Elite Orienteering

Danish Elite Orienteering Danish Elite Orienteering 1 Lars Lindstrøm Who am I? National Coach and High Performance manager 2011 -> National Coach Talent development/junior Team 2009 2010 National Coach Junior Team 2005 2008 Club

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere