Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark"

Transkript

1 Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1

2 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan er Talent Attraction - Southern Denmark organiseret Partnernes rolle og ansvar Vejen fra 13. marts 2013 til 31. marts projektets milepæle Målrettede værktøjer skal bane vej for fremtidens talenter Kernefortælling Værktøjskasse Kommunikation og formidling Effektmål Evaluering Midtvejsevaluering 2014 Slutevaluering 2015 Forankring

3 Indledning Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Denne rapport samler resultater og erfaringer fra to års projektarbejde. Den fortæller om værktøjer og kernefortælling, projektets kommunikation og forankring. Via to eksterne evalueringer giver rapporten tillige en vurdering af projektets værdiskabelse og opsummerer deltagernes egne vurderinger. v/projektleder Anette Hutzen Kjær, Talent Attraction - Southern Denmark Hjørnestenen i Talent Attraction - Southern Denmark er en digital værktøjskasse, som vi har udviklet og promoveret i projektperioden. Værktøjskassen indeholder 86 syddanske markedsføringsmaterialer til brug for rekruttering af talenter fra ind og udland. Interviews og møder med syddanske virksomheder har vist et tydeligt behov for materialerne. I det hele taget har vi fra start mødt velvilje og stort engagement i bestræbelserne på at udvikle relevant syddansk materiale. Via arbejdet med at definere en syddansk kernefortælling har vi fået et fælles sprog, så vi i dag er enige om, hvad man skal slå på for at tiltrække talentfulde medarbejdere. Det ikke er nok med et spændende job og en smuk natur. Der skal også være gode børneinstitutioner, jobmuligheder for ægtefællen og en sund balance mellem arbejde og fritid. Mange ting spiller ind, og der er behov for at komme hele vejen rundt, når morgendagens talenter kigger efter nye karrieremuligheder. Det er ikke nok at tilbyde et spændende job og en smuk natur. Der skal også være gode børneinstitutioner, jobmuligheder for ægtefællen og en sund balance mellem arbejde og fritid. De deltagende virksomheder i projektet er meget tilfredse med materialerne. Endnu er der imidlertid kun få, der bruger dem i deres rekrutteringsarbejde. Det tager tid, før materialet for alvor kommer i spil, og effekterne viser sig. De små virksomheder skal afsætte ressourcer til at anvende det, og de store har behov for først at formidle og implementere materialet internt. Gode sideeffekter er, at materialet også har fundet anvendelse andre steder - i sprogskoler, boligforeninger, rekrutteringsvirksomheder m.m. Behovet for kvalificeret arbejdskraft bliver ikke mindre. Tværtimod. Det seneste Vækstbarometer fra Region Syddanmark viser, at næsten halvdelen af de 900 adspurgte små og mellemstore virksomheder i Syddanmark har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. På projektets afslutningskonference den 5. marts var det tydeligt, hvor vigtigt det er at stå sammen, netop fordi opgaven er kompleks. En virksomhed, en uddannelsesinstitution og en kommune kan ikke løse opgaven alene. Det fordrer en aktiv og mangesidet indsats, såvel lokalt som regionalt. Kontinuiteten er vigtig, og derfor er det altafgørende, at styregruppen har truffet beslutning om at forankre og udvikle nye værktøjer hos work-live-stay i samarbejde med Talent Attraction Denmark. 3

4 Fakta om Talent Attraction Southern Denmark Fremtidens talenter skal til Syddanmark Konkurrencen om morgendagens talenter er hård, og der skal målrettet og utraditionel markedsføring til for at tiltrække højt kvalificeret dansk og international arbejdskraft. I det lys blev projektet Talent Attraction - Southern Denmark (TASD) etableret for at hjælpe syddanske virksomheder og kommuner med at tiltrække dygtige og innovative medarbejdere. Omdrejningspunktet i indsatsen er udvikling af en online værktøjskasse med markedsføringsmaterialer, som virksomheder og kommuner har adgang til og kan bruge i deres rekrutteringsarbejde. Markedsføringsmaterialerne bruges også i forbindelse med fælles målrettede kampagner i udlandet i samarbejde med projektet Talent Attraction Denmark, som dækker hele Danmark. Talent Attraction - Southern Denmark tager sit udgangspunkt i det nationale initiativ Talent Attraction Denmark, som er søsat af Copenhagen Capacity og Erhverv Aarhus. Projektejer er foreningen worklive-stay southern denmark, som blev stiftet i 2012 for at styrke og koordinere rammebetingelserne for tiltrækning og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft i Syddanmark. Initiativet foregår parallelt med en række andre initiativer, der alle har til fælles at skabe bedre vækstbetingelser i Syddanmark, blandt andre Best Brains, International Brainstormers, Power Push, Lån en Leder, Virksom Viden, IGA, Emerging Attraction og Knowledge2Employment. Projektets samlede budget er på 4,7 mio. kr., hvoraf 1,14 mio. kr. er fra en 2-årig tillægsansøgning, som Syddansk Vækstforum bevilgede primo Sådan er Talent Attraction - Southern Denmark organiseret 4

5 Partnernes rolle og ansvar Projektet består af 12 partnere, en styregruppe og et deltagerfelt, som består af 24 virksomheder og institutioner. Deltagerfeltet er geografisk fordelt i hele Syddanmark og repræsenterer såvel offentlige og private, som SMV er og store virksomheder. Aktive partnere Tre af partnerne, som består af klyngerne; Offshoreenergy.dk, CLEAN og Welfare Tech, har haft en central opgave med hver især at hverve deltagere. Region Syddanmark og de fire partnerkommuner - Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Sønderborg og Vejle - har haft to primære opgaver. De har dels taget del i research og produktion af markedsføringsmaterialer og dels haft til opgave at markedsføre det gode liv og attraktive jobmuligheder subregionalt og regionalt. Væksthus Syddanmark har bidraget med kontakt til SMV er i Syddanmark og har udarbejdet projektets slutevaulering. Workindenmark har medvirket som sparringspartner i researchfasen, udarbejdet en rapport om talenterne i EU med en oversigt over relevante klynger og universiteter i EU. Copenhagen Capacity har bidraget med sparring, tilretning af hjemmesiden samt udarbejdelse af rapport om offshoreindustrien og dens talenter på verdensplan. Klyngerne har endvidere deltaget i tiltrækning af talenter fra ind -og udland via de sociale medier i tillægsinitiativet. Deltagere Sygehus Sønderjylland Syddansk Universitet Trekantområdet Danmark Udvikling Fyn Ecco Sko A/S Semco Maritime A/S Lodam Electronics A/S Ramboll Oil & Gas Danfoss A/S TeleBilling A/S Maersk Container Industry A/S Kalb pr & kommunikation Aps OJ Electronics A/S Viking A/S Linak A/S Caverion A/S Scandinavian Language Service I/S Astrid Leisner & Søn Atkins Danmark Gibotech AS E-mergency Lego Hedal Kruse Brohus Mikroværkstedet 5

6 Vejen fra 13. marts 2013 til 31. marts 2015 Projektets milepæle 13. marts 2013 Talent Attraction Southern Denmark starter - research og Indledende samarbejder. September 2013 Ansættelse af projektleder. Rekruttering af offentlige og private virksomheder og afklaring af virksomheders og klyngers rekrutterings- og brandingbehov. Identificering og afdækning af relevante talentmarkeder og relevante faglige miljøer. 8. oktober 2013 Kick-off konferencen med deltagelse af 100 repræsentanter fra virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner. Fokus på talentpleje, talentstrategier og globale flyttemønstre. Marts-august 2014 April - august 2014 Marts 2014 Start på udvikling af markedsføringsmaterialer, som er omdrejningspunkt for indsatsen i hele perioden. Pilottest med afprøvning af de nye markedsføringsværktøjer i en efterfølgende pilotfase. Branding af værktøjskassen udvikles og afprøves. Publicering og promovering over for private og offentlige blandt andet via virksomhedsbesøg. Model for forankring og anvendelse af værktøjskasse gennemføres. Udarbejdelse af to analyser med henblik på at afdække talenternes oprindelseslande. Denne del erstatter opgave om formaliseret samarbejde med 1-2 udenlandske faglige miljøer. Samarbejder og partnerskaber om fælles markedsføring og rekruttering i samarbejde med større virksomheder. Koncept for etablering af virtuelle faglige fora/ hubs (offshoreenergy.dk og CLEAN) på sociale medier, primært LinkedIn. Det sker med baggrund i tilsagn om en to-årig tillægsbevilling, der via virtuelle fora har til formål at styrke de faglige miljøer ved at integrere arbejdstagere og bringe markedsføringsværktøjerne i spil på nye måder og ad andre kanaler. (Læs mere side 7) 25. februar + 2. maj 2014 Gennemførelse af workshop 1 og 2 for offshoreenergy.dk og CLEAN. Marts- juni 2014 August 2014 Deltagelse i nationale kampagner i samarbejde med Talent Attraction Denmark. Afdækning af behov for etablering af virtuelle hubs inden for Welfare Tech og Design2innovate. Design2innovate gennemfører workshop og udarbejder handlingsplan Analyse af andre stærke faglige miljøer resulterer i forslag om en fælles syddansk virtuel kampagne via virksomhedernes egne kanaler. 6

7 September 2014 Afprøvning og promovering af værktøjskassen og markedsføringsmaterialer i samarbejde med Copenhagen Capacity herunder en særlig indsats for at sikre syddanske virksomheders deltagelse i og kendskab til kampagnerne. November 2014 Januar 2015 Midtvejsevaluering gennemført af COWI for Region Syddanmark. December 2014 Februar 2015 August Marts 2015 Evaluering af projektet gennemført af Væksthus Syddanmark. Udvikling af flere værktøjer på baggrund af evalueringsanbefalinger og dialog med syddanske virksomheder. Intensiveret indsats på sociale medier. Konkretisering af forankringsplan i samarbejde med det nationale projekt Talent Attraction Denmark. 5. marts 2015 Konference med Clement Kjersgaard som moderator. TASD var et af ni talentprojekter, der satte fokus på morgendagens arbejdsmarked. Hvad skal der skal til for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft? Ultimo marts 2015 Afrapportering og start på implementeringsfasen. Tillægsbevilling: Øget indsats på de sociale medier Primo 2014 fik TASD en tillægsbevilling fra Syddansk Vækstforum, som går til 31.december Indsatsen har til formål at bringe markedsføringsværktøjerne i spil på de sociale medier og derved øge effekten af kernefortællingen om Syddanmark og de gode historier. Der sker ud fra en betragtning om, at dygtige medarbejdere i gode faste jobs ikke nødvendigvis læser jobannoncer og heller ikke er jobsøgende. Til gengæld er de nysgerrige efter viden og parate til at følge med i faglige fora. Falder de over et særligt interesseområde, gode karrieremuligheder eller attraktive forhold for hele familien, er de parate til at springe til. Indsatsen supplerer markedsføringsindsatsen med synliggørelse af regionens faglige fyrtårne i faglige fora på de sociale medier, primært LinkedIn. I første omgang med særligt fokus på offshoreindustrien i Esbjerg og energieffektiviseringsbranchen i Sønderborg i klyngerne Clean og Offshoreenergy.dk. I 2015 blev der sat fokus på at etablere faglige fora for klyngerne Welfare Tech og Design2innovate. Her viste rekrutteringsbehovet sig imidlertid at være mindre, og der blev udarbejdet en lightmodel, som Design2innovate arbejder videre med. 7

8 Målrettede værktøjer skal bane vej for fremtidens talenter Talent Attraction - Southern Denmark har udviklet en værktøjskasse, som synliggør Syddanmarks styrker. Den baserer sig på deltagernes behov og en fælles forståelse af, hvad det vil sige at arbejde og leve et godt liv i Syddanmark. I tæt samarbejde med deltagerne har Talent Attraction-Southern Denmark udviklet en syddansk kernefortælling med fire overordnede budskaber; Internationalt virksomhedsmiljø Faglige udfordringer og muligheder Faglige fyrtårne offshore, energieffektivisering, design, welfaretech Det hele, gode liv Kernefortællingen om Syddanmark Syddanmark er et attraktivt og internationalt sted at arbejde, med let adgang til metropoler som Hamborg, Kiel og København. De faglige udfordringer og muligheder er optimale med fire vækstcentre i hhv. Odense, Sønderborg-, Esbjerg- og Trekantområdet. Især inden for brancherne offshore, energieffektivisering, design og welfaretech, er der et højt fagligt niveau med mange karrieremæssige udviklingsmuligheder. Samtidig er området en optimal base for det hele, gode liv med god infrastruktur, fornuftige huspriser og masser af muligheder for et aktivt fritidsliv for hele familien. Værktøjskasse Med afsæt i den syddanske kernefortælling er der udviklet værktøjer i form af imagebrochurer, infografikker, film, powerpoint, faktabokse, fotos mm. I alt har projektet udviklet 86 værktøjer fordelt på 28 artikler, faktabokse og imagebrochurer 12 infografikker 11 videoer 34 fotos 2 powerpoint Markedsføringsmaterialerne er tilpasset syddanske virksomheders behov og fortæller om fordelene ved at bosætte sig og gøre karriere i Syddanmark. De er udviklet, så de er lette at anvende, når virksomheder og kommuner skal rekruttere medarbejdere. De er gratis, alle er på engelsk og kan downloades i forskellige formater. Materialerne bruges også i forbindelse med målrettede rekrutteringskampagner i udlandet i samarbejde med Talent Attraction Denmark. 8

9 SOURCE: Jobindex.dk archive SOURCE:Eurostat.eu Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) SOURCES: lederne.dk - Netværk åbner døre til nyt job, 2012 / Eurostat.eu Unemployment rates by sex, age and NUTS 2 regions (%) and Unemployment rates by sex, age and highest level of education attained (%) / Local Government Denmark - Danskerne er EU s største jobtimister, 2014 / Employment Region of Southern Denmark, Arbejdsmarkedsoverblik Syddanmark, 1. halvår 2014 Eksempler på værktøjer: Værktøjerne omfatter informationer om foreningslivet, om internationale skoler i Syddanmark og de faglige miljøer. Vil man vide noget om, hvor Syddanmark er særligt stærk, og hvordan vi i Syddanmark finder en god work-life balance, er der både infografikker og imagebrochurer at hente. Internationale tilflyttere fortæller om, hvordan det er at bo, arbejde og leve i Syddanmark og hvad man kan bruge sin fritid på. Der er introduktionsvideo til regionen, film om offshoreindustrien, engerieffektivisering og syddanske velfærdsløsninger. En powerpoint præsentation beskriver 10 gode grunde til at bo og arbejde i Syddanmark. Der er information om kulturoplevelser, børneinstitutioner og gode karrieremuligheder for ægtefæller. Masser af billeder af typiske fritidsaktiviteter, f.eks. fodbold, svømning m.m. samt et års-hjul der viser, hvilke store arrangementer der bliver afholdt i Syddanmark i løbet af året. BE CHALLENGED AT WORK GREAT BUSINESS- UNIVERSITY COOPERATION CREATES KNOWLEDGE- INTENSIVE AND INNOVATIVE WORK ENVIRONMENTS IN THE REGION OF SOUTHERN DENMARK THERE IS A GREAT COOPERATION BETWEEN THE UNIVERSITIES AND THE COMPANIES, WHICH ENABLES INNOVATION TO FLOURISH. WORKING AS AN EMPLOYEE IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT MAKES IT POSSIBLE TO TEST NEW IDEAS AND DEVELOP NEW PRODUCTS. PEER LOCHER IS PROJECT MANAGER AT A PUBLIC OWNED COMPANY THAT SUPPLIES CLEAN DRINKING WATER TO A PART OF SOUTHERN DENMARK. JAKOB SKOVGAARD IS DEVELOPMENT MANAGER AT A COMPANY IN THE REGION OF SOUTHERN DENMARK, WHICH DEVELOPS EQUIPMENT OF AUDIOLOGY. We do a lot of research and development projects in order to invent new products and methods to provide clean drinking water to the citizens and to purify the waste water. We have good experience cooperating with the university, which gives a lot to our organization: We are forced to think out of the box. It is exciting and develops both our employees and the entire organization. Our cooperation with universities is an important factor for success and contributes to an exciting work life for our employees. We have a team, who are keeping track of projects related to audiology at universities around the world. This team is constantly looking for projects that potentially could be interesting for us in the future and projects that eventually might need our company to move forward. Furthermore, we are looking for projects that will be beneficial for us to get involved with instantly. In this case, we initiate cooperation where we develop products and verify the technology together. SOUThERN DENmARk: JObpOSTiNGS \ in 2013 companies in Southern Denmark had futile recruitments. Especially doctors, it specialists and engineers are in high demand. SOUThERN DENmARk OffERS CAREER OppORTUNiTiES for ThE whole family in many DiffERENT SECTORS AND A DECREASiNG UNEmpLOymENT RATE COmpARED TO ThE EU. \ Denmark has the fourth lowest unemployment rate in Europe. The major sectors in Southern Denmark are welfare Tech, Offshore, Clean Tech, ict and food and Nutrition. industry sectors that are all experiencing growth. Around jobs were posted within different sectors from June 2013 to June 2014 in Southern Denmark. This graph, however, only shows official however, many other sectors than the jobpostings and not the jobs that are nev- above-mentioned require different pro- er posted. That is positions filled by un- fessions to maintain dynamic businesses solicited applications or through existing and they all provide job opportunities for network. in fact, it is estimated that up to the whole family whether you re highly 70 % of all job openings are never posted educated, trained, experienced or a student, part time or fulltime employment. and it is therefore vital for your future career in Southern Denmark to get a good UNEmpLOymENT social and professional network. During the financial crisis, the number of has turned its employment rates upside unemployed people never ascended as down which means that it is continuously 7% 10% 4% 15% Information Technology Social and Health Commerce and Services Economy and Office much in Denmark as the EU averages. while the unemployment rates continue to increase in general in the EU, Denmark decreasing. \ Did you know? The unemploymentrate for highly educated people is almost 2 % lower in Denmark than the rest of the EU. \ prognosis: The unemployment rate in Southern Denmark is expected to decrease 13, 5 % by the end of % Industry and Crafts 8 13% Teaching % 6 9% Management and HR 4 Sales and Communications 2 11% 11% 12% Engineering and Technology Other Jobs European Union Southern Denmark 9

10 Southern Denmark has a high concentration of jobs Flere eksempler minute commute 60 minute commute KOLDING ODENSE 1 4 1, , , , , ,200 ESBJERG SØNDERBORG 45,200 53, , ,800 Help create a better tomorrow with a job in the Danish energy Rapid development leads to a wide range of career opportunities Southern Denmark has a high concentration of jobs and companies in the energy efficiency sector. Source: Kontur 2013: Region Syddanmark <5 years old 30 % Southeastern Jutland Funen The energy efficiency sector attracts many start-up companies. 25% of the firms in the cluster were established within the last 5 years. 3,900 clubs 5,900 clubs IN DENMARK I HAVE FOUND BETTER CAREER OPPORTUNITIES AS A PSYCHIATRIST New energy efficiency technologies are developed in an innovative environment. 6% 12% Active clubs represent one of the core values of Danish society. Here children and adults have the opportunity to meet in social networks and take part in activities such as pre-school football, amateur theatre and much more. Almost all active clubs are run by volunteers. 87% Companies of the companies in the sector are small to medum-sized 48 % This opens up a broad variety of career opportunities for you and your partner. Number of jobs VEJLE A career within energy efficiency 30 Southern Denmark is well situated, with access to a huge selection of jobs within an one-hour commute. 4% Ratio of social clubs to people Universities Southwestern Jutland 1/83 Research Institutions Southern Jutland 2,000 clubs 2,700 clubs DELICIA SFICHIU MOVED FROM BUCHAREST, ROMANIA TO SOUTHERN DENMARK IN 2011 TO FULFILL HER DREAM OF WORKING IN A HOSPITAL. Clubs in Southern Denmark Almost half of the jobs in the sector are located in Southern Denmark. 14,500 Source: Experian, Lean Energy-klyngen i Region Syddanmark OPPORTUNITIES ABROAD I AM NO LONGER FORCED TO WORK EXCESSIVELY, AND I EVEN HAVE TIME FOR BRAND-NEW HOBBIES IN MY SPARE TIME. IT IS A MUCH BETTER WORK/LIFE BALANCE My start-up looked like this: The Danish healthcare system offered me \ My medical qualifications was a job I could not have found back home. I ve always wanted to work at a hospital approved by the Danish healthcare authorities and in Romania my only option was to work at a private clinic. Source: Ibsen, B., Thøgersen, M., & Levinsen, K. Kontinuitet og forandring i foreningslivet, Syddansk Universitet, \ Six weeks of intensive Danish language course \ After three months I was ready to start I now thrive in the Danish working atmosphere where the hospital staff always working at the psychiatry ward \ After eight months I had my first cooperate efficiently to ensure the best patient on my own possible care of the patients. MakinG it big in an sme smes enterprising with a high community feeling highly educated professionals working in smes are said to have great knowledge and understanding of complex issues and contribute to these with strategic and commercial perspectives. in fact, it is stated that for every academic the companies hire three new jobs are created. It was such a positive surprise how everybody wanted to help me feel welcome. It takes a while for a Dane to open up to you gue for your viewpoints. there is always a receptiveness of what s on your mind and your contributions are recognised. our greatest successes originate from the employees, nikolaj Juul states. well, i don t mind taking on assignments that are not the obvious ones for me, challenge myself and take on responsibility. combined with the entrepreneurial culture here that s what made it possible for me to develop, rise to the occasion and get promoted, frank santana points out. sme Jobs Make up for 30 % of all workplaces in DenMark. the difference in perspectives and short decision-making process contributes to a dynamic work environment where only small steps are necessary to go from thought to action. this applies internally as well as externally where this smes and that is exactly what characterise the culture in an sme they both say. that the small size (in this case around 50 employees) and the good social atmosphere where everyone knows each other makes everyone pull together to reach their goals supplementing each other and celebrating each other s successes as they are also considered your own. they talk about being collaborately competitive minded and take ownership. entrepreneurial and adaptable nature to the demands of the outside world has resulted in great success. their best arguments for choosing to work in an sme in smes you get the opportunity to show your worth. if you have ambitions and drive, but maybe not exactly the right skill on your resume then you should choose an sme, frank santana smes Don t overlook GooD ideas the small size, free and easy culture combined with good relations to an attentive management makes room for personal differences and diverse perspectives. smes are more entrepreneurial. You won t be forgotten in the middle of a crowd. You get the opportunity to show your worth, have influence and help to whether you are high or low if you have an idea or just a simple thought you are always free to speak your mind and ar- realize the visions and eventually your hard work will pay off, nikolaj Juul. Southern Denmark experienced a rise in Gazelle awarded SmeS on nearly 85 % from 2012 to in average a Gazelle awarded company in Denmark creates 15 new jobs DurinG a fouryear period. working with websites and online marketing strategies for six years. was offered a job as a researcher at the university. finds interesting and that she can contribute to with her expertise. because of this untapped potential, she decided to help Danish companies sell their products online. in July 2012, she registered a cvr number (business registration number), which marked the launch of her company1. online2. the company was co-founded with Danish helle sæthre, who used to be hannah s mentor. GazelleS are companies that over the past four financial years have had continuous Growth in revenues or GroSS profit, and as a whole have more than DoubleD revenue or GroSS profit in the period. company, says hannah. better Access to DAnish products i found out that only 20 % of small Danish enterprises sell their products online and only 10 % attempt to sell internationally. my mission is to give people all over the world access to Danish design online, and at the same time create growth in besides developing online sales platforms for companies, hannah is also establishing partnerships with companies which she mentor became partner the first company hannah West became a partner in is a company that sells scarves helle sæthre had a plan to establish a webshop, and hannah was looking for a local partner with interesting products, which she could sell online. together they were a great match and the partnership started. impressed by the support for entrepreneurs hannah West is impressed by the help she received, both before and after she became an entrepreneur. Danish companies, she says. it is amazing that a country as small as Denmark has so many good things to of- And hannah is well prepared for the mission. she s educated in business economics and experienced in corporate advisory and financing. furthermore, she has been fer entrepreneurs and budding entrepreneurs. the number of opportunities has really blown me away. i have participated in a lot of courses and conferences and got a lot out of it, says hannah. ODENSE FREDERCIA energy companies. 48 Whether you are interested in oil & gas or wind companies 51 opportunities. companies OIL WIND located in Southern Denmark. 16,000 employees 1 1,000 employees { Southern Denmark Large growth in the sector creates many jobs Total 27,000 employees working in Denmark Employees 30,000 High salary 20,000 Wages in the offshore sector are typically 30-50% higher than in other sectors. {+ from my mentor. 10, % As soon As I ArrIved In denmark, It struck me how many fabulous products there Are. danes Are really good At design And InnovAtIon, but It surprised me how little of this Is sold globally who helped with the language, getting to know everybody and who gave me mental support when I was adjusting to my started to look into our options. Denmark appeared to be a good alternative, and one of the things we valued highly is that we discovered that it is the country in the world with the lowest rate of corruption. It was a big change for the better to move her. For instance I am no longer forced to work excessively, and I even have time for brand-new hobbies in my spare time. It is new life in Denmark. Furthermore I had a nice and slow start-up as I worked together with a Danish doctor. VACANCIES FOR PSYCHIATRISTS IN DENMARK It was relatively easy to find my dream job in Southern Denmark, and the recruitment process was quick. I was in fact employed within three months. a much better work/life balance. MORE SPARE TIME In Romania my husband and I hardly did anything but to work and sleep, and the long working hours became a problem. We wanted to change our way of life and \ your difference is your biggest advantage. if you embrace your difference as an expat entrepreneur, then you are instantly more interesting and memorable. \ starting up abroad is liberating. you have nothing to lose no reputation and no social credibility to be mindful of. you are free to make mistakes. \ believe 110 % in the solution your business offers. otherwise you can t make it through hard times, because challenges and setbacks will appear. especially if your offer is unique. \ build a network. A social network is as important as a professional one. people in Denmark are very helpful. so, get out there and don t worry about who/where/why. \ partner up with a Dane. being two people with different perspectives and motivations working on the same problem is a clear advantage that enhances your day-to-day business solutions. Interesting job openings may still be found if you also consider pursuing your STEP BY STEP If you want to work in Denmark as a psychiatrist you have a few obligations and a great deal of opportunities. career dreams. I say go for it! Delicia Sfichiu forget the excuses and get started. \ no one expects you to know how things work, so ask for help. if help is what you are after, then you have definitely come to the right country! Denmark offers a lot of great free services, events and support networks throughout the country. \ Don t wait for the perfect time to launch your company, because there is never a perfect time! FIND GREAT CAREER OPPORTUNITIES AND WORK-LIFE BALANCE IN SOUTHERN DENMARK Making a career in the offshore energy sector 35 KOLDING But my successful start was also boosted because I got a Danish social mentor, source: etnisk erhvervsfremme - væksthus midtjylland / hannah West s blog source: 1scale Angel, 2besos scarves companies % Denmark is full of great design, but the vast majority of small companies do not sell their products online. that s the opinion of hannah West, who moved across the globe to funen in Denmark in october 2011, because her Australian boyfriend of course it is uncertain to leave your job for nothing. but moving to Denmark has given me the chance to find out what i m passionate about, and that is running a Offshore is concentrated in Southern Denmark, especially in and around Esbjerg. companies I am now comfortable with the Danish language, but I ll admit that it has demanded an effort getting there. Fortunately, I have had a great deal of help hannah s ADvice for expat entrepreneurs: the AustrAliAn expat hannah West s mission is to give people All ArounD the WorlD online Access to DAnish DesigneD products AnD to create growth in DAnish companies. High concentration of offshore energy jobs and companies ESBJERG and become close friends, but I don t mind because they are always helpful and eager to give you the needed encouragement. AustrAliAn expat in southern DenmArk boosts online sales nikolaj Juul and frank santana both work for an it company in odense in southern DenMark that primarily provides DenMark and international Markets with online Dictionaries. both have been working there for five Years, both have continuously risen through the ranks and both recently Got promoted to new ManaGeMent positions. this is how they Describe their work experiences in an sme. DenMark has a lot of high-profile companies that continuously attract talents Due to GooD reputations. however, southern DenMark also has a large number of small and MeDiuM sized enterprises (smes) that are not as well-known. considering their smaller size (up to 250 employees) a large number of them quite frequently have Job-openinGs and interesting opportunities. although the smes are all working within different industries and with different objectives, they share similar cultural characteristics through facilitating a high degree of development, a broad outline of assignments and more responsibility for the employees. it-specialists are in high DeManD in smes in southern DenMar k zsource: Newspaper advertising by offshoreenergy.dk in Jyllandsposten, 23rd February 2013 and 6th March Region Syddanmark, Mapping of the Danish Offshore Sector, offshoreenergy.dk, Great opportunities within smes in southern DenMark WARM WELCOME IN A TRICKY LANGUAGE IN SOUTHERN DENMARK YOU WILL FIND MANY INTERNATIONAL COMPANIES WITH ATTRACTIVE CAREER OPPORTUNITIES YOU WILL BE ABLE TO ACCESS EVEN IF DANISH IS NOT YOUR MOTHERTOUNGE. BESIDES HAVING A GREAT CAREER IT IS ALSO POSSIBLE TO HAVE A GOOD FAMILY LIFE BECAUSE OF THE FAMOUS DANISH WORK-LIFE BALANCE. READ THE INTERVIEWS WITH RONNIE AND ANDERS TO LEARN WHAT IT IS LIKE TO LIVE AND WORK IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT AWAY FROM CITY LIFE. RONNIE SOUTHERTON FROM UK IT IS VERY QUIET HERE, BUT THAT S ALSO WHAT MAKES IT A GREAT PLACE TO LIVE Eight years ago Danish-born Anders Kruse moved from Copenhagen to a small town in Southern Denmark. He got his first job at the head office in a large international company that The company arranged for me to go to Danish courses. They even had a course just for people from our company. That was great because then it was also a way to start a network with other newcomers develops heating and cooling devises. Today he is Director of Sales and leader of a small group of employees who operate throughout Europe. within our company family. MOVING TO DENMARK - If you move to Southern Denmark you should be prepared to do some research yourself on how to get integrated and find all the amazing stuff that actually is in this area. A part from the head quarter, my first impression of the area was that it had nothing but fields and cows to offer. But then I moved here and I found out, that beside fantastic scenery and nature, there are some good cultural and social events. The Danes don t brag about it, so you should just spend some time digging yourself. THE CORPORATE LANGUAGE IS NOT ALWAYS DANISH Many companies in Denmark have chosen another corporate language than Danish. This is primarily companies that are or have international subsidiaries. The Confederation of Danish Industry estimates that more than 50 % of their members have a foreign language as their formal corporate language. You might hear Danish around the coffee machine, but this gives you a great opportunity to learn Danish as an expat in Denmark. - It IS very quiet here, but that s also what makes it a great place to live with a worklife balance you don t find so easily when living in a capital city. It s a good place to live for families. Ronnie also takes part in some of the cross-culture events and after work events that are arranged in the area. WE ALWAYS FIND A WAY TO COMMUNICATE ANDERS KRUSE FROM DENMARK As in many other companies in Denmark, the official company language is English. In spite of that Ronnie sometimes feel that language is a challenge. I am the only one in Human Resources not speaking Danish, so it is a challenge for my colleges to remember speaking English. But I have not yet met someone at work who cannot speak English, so we always find a way to communicate. Ronnie Southerton from UK is Head of Global Trainee Programmes at an international Danish shoe company. She has worked at the company for 10 years, first in UK, and then a couple of years in Amsterdam. In 2013 she decided to move to Denmark to work at the Danish headquarter situated in Southern Denmark.(Ronnie no. one from the left) I THINK EVERYONE KNOWS THE FEAR OF MOVING AWAY FROM THE KNOWN, BUT YOU QUICKLY GET A LOT OF NEW REFERENCES. MAKING THE LEAP FROM A CAPITAL CITY TO A LIFE IN THE COUNTRYSIDE I brought my girlfriend along when I moved here from Copenhagen. We looked at it as an adventure, and we did not expect to be here for a long time. But then my girlfriend, who is now my wife, quickly got a job in the same area. We have now lived here for 8 years and have three children together. - I think everyone knows the fear of moving away from the known. When you live in a big city like Copenhagen it may be hard to imagine a life so far from what you are used to. But my experience is that when you move, you quickly get a lot of new references: neighbors, colleagues, or acquaintances through your leisure activ- ities. In Denmark we have a strong tradition for joining local sport clubs and other associations, and this is where you meet new people after work. NEVER SAY NEVER TO CAREER OPPORTUNITIES Anders and his family have settled well in the countryside of Southern Denmark, and he doubts that they will ever move away. But you should never say never. - The career opportunities within the company are good. My wife and I have experienced that it can be great to live and work in many places. Therefore we are not determent to stay here forever if something exciting comes up in Denmark or another country. AN INTERNATIONAL MINDSET CHARACTERIZES SOUTHERN DENMARK Denmark share a border with our good neighbor Germany the only mainland border in Denmark. There is an international culture with a bilingual population along the country border and an interesting story of war, peace and cooperation. On both sides of the border you will find an environment which offers German, Danish and international kindergartens, schools and networks. People love to cross the border to benefit from each other s shopping, culture and job offers. CONTINUE TO LEARN CONTINUE TO GROW IT S POSSIBLE IN SOUTHERN DENMARK! MANY DANISH COMPANIES BASE THEIR SUCCESS ON INNOVATION AND CREATIVITY, WHICH REQUIRES THAT EMPLOYEES ARE CONSTANTLY UPDATED WITH THE LATEST KNOWLEDGE WITHIN THEIR FIELD. IN DENMARK YOU WILL FIND A WEALTH OF OPPORTUNITIES FOR CONTINUING YOUR EDUCATION AND FURTHER YOUR TRAINING IN GENERAL. IT IS NOT UNUSUAL THAT A DANISH EMPLOYER ALLOWS AND EVEN ENCOURAGES THEIR EMPLOYEES TO ATTEND CLASSES DURING WORKING HOURS. THERE ARE ALSO A WIDE RANGE OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES THROUGH EVENING CLASSES. GET INSPIRED! Your opportunities depend on your background, work experience and education and of course your workplace. You have several options to enhance your skills in the Region of Southern Denmark. You can do it on your own initiative or in conjunction with your employer. There are many options from a short course that lasts a single day to a full degree program that takes several years. Once you are here, check out the webpages of the region s universities, vocational schools, business schools and evening classes. 10

11 Kommunikation og formidling Overordnet har kommunikationen understøttet projektets formål og den syddanske kernefortælling. Kommunikationsindsatsen har tillige haft til formål at: motivere virksomheder til deltagelse skabe opmærksomhed om og synlighed af værktøjer skabe netværk mellem partnere og dialog skabe loyalitet og ejerskab til projektet og dets materialer sikre formidling af information, nyheder, værktøjer, gode råd m.m Kontakten til deltagerne er sket gennem virksomhedsbesøg, telefonmøder og direct mails. Kontakten til projektets øvrige interessenter er foregået gennem nyhedsbreve og direct mails. I forbindelse med udbredelse af kendskab er der også udsendt flyers til erhvervsfremmeaktører. Primære interessenter er opdelt på følgende: WLS medlemsvirksomheder Projektets deltagende virksomheder Partnergrupper Bestyrelse Udviklingsråd og erhvervsfremmecentre Erhvervsråd og lokalråd Hospitaler og uddannelsesinstitutioner Kommuner Hjemmesiderne worklivestay.dk og den nationale portal talentattractiondenmark.dk har været omdrejningspunkt for den eksterne kommunikation. På sidstnævnte publiceres alle værktøjer i en omfattende national værktøjskasse. På WLS hjemmeside formidles informationer og nyheder af generel karakter. 11

12 klik på værktøjer Talent Attractions hjemmeside er velbesøgt med besøg, hvoraf er unikke. Gennemsnitstiden pr. besøg er relativ høj. I alt tilbringer brugerne tre minutter og 12 sekunder på hjemmesiden. Der har været næsten besøg på markedsføringsmaterialerne. Særlig populær er den syddanske film A psychiatrist in Southern Denmark, som er det mest besøgte værktøj på den nationale hjemmeside. I perioden har der været downloads, hvoraf de mest populære syddanske downloads er Internationale skoler i Syddanmark, 10 good reasons to choose Southern Denmark, Branchen Energieffek tivitet og Foreningslivet i Syddanmark. Nyhedsformidling Til presse og øvrige interessenter er kontakt sket gennem nyhedsbreve og pressemeddelelser, primært i et samarbejde med WLS, Talent Attraction Denmark og via partnergruppen og de deltagende virksomheder, som gennem egne kanaler har formidlet nyheder. Kommunikationskanaler er blandt andet faglige organisationer, konferencer, universitetsalumniforeninger, expats, faglige blogs og journaler, LinkedIn og generel PR. Talent Attraction-Southern Denmark har udarbejdet: Annoncer i form af online forsidebannere, der med forskellige vinkler fortæller om værktøjskassen. Tekster til nyhedsbreve som er indarbejdet i de nationale nyhedsmails og kampagner. Webnyheder med fokus på Syddanmark og syddanske virksomheder, som fortæller om karrieremuligheder og det gode liv. Pressemeddelelser med fokus på de gratis markedsføringsmaterialer. Flyers om projektet generelt. 12

13 Nyheder og nyhedsbreve work-live-stay udsender nyhedsbreve fire gange årligt, hvor nyheder om TASD altid er inkluderet. Respondentgruppen udgør 174 læsere. Interessen for informationer har været stigende, som det fremgår af nedenstående oversigt: : Lancering af TASD 190 mails : Flyvende start for TASD 213 mails : Forårets kampagner 232 mails : besøg på kampagner 262 mails : Ny Denmark film 277 mails Medieomtale Medieomtale på baggrund af nyheder og pressemeddelelser fordeler sig på 21 medier, der dækker radio, dagblade, lokalaviser og fagblade. Omtale af Talent Attraction - Denmark og Talent Attraction Southern Denmark: Talent Attraction Denmarks nyheds brev Nye regionale materialer i toolboxen AU.dk, International Academic Staff Nye regionale materialer i toolboxen Best Brains Southern Denmark, LinkedIn: Gratis markedsføringsmateriale fra projekt Talent Attraction Sonderborgkommune.dk Markedsføring på tværs af kommuner og virk somheder skal gøre det lettere at tiltrække arbejdskraft til Syddanmark Ugeavisen.dk Arbejdskraft søges af kommuner i fællesskab Jydske Vestkysten, Sønderjylland Markedsføring på tværs Radio Als Markedsføring skal tiltrække arbejdskraft CLEANs nyhedsbrev Vil du have hjælp til at rekruttere ingeniører? Sønderborgnyt.dk Samarbejde om at tiltrække talenter Sønderborg Ugeavis Arbejdskraft søges af kommuner i fællesskab Totallokal.dk Fælles markedsføringsindsats en del af Faaborg-Midtfyns fokus på erhvervslivet Sydfynavisen.dk Fælles markedsføringsindsats er en del af Faaborg-Midtfyn Kommunes øgede fokus på erhvervslivet Danskhr.dk Gratis markedsføringsmaterialer til internationale rekruttering Copenhagencapacity.com Højtuddannede udlændinge dumper Danmark Jobindex nyhedsbrev Gratis materialer til at styrke den internationale rekruttering i din virksomhed Energimetropol.dk Gratis markedsføringsmaterialer Toendererhvervsraad.dk Stå stærkere i konkurrencen om talenterne Set-sonderborg.dk Gratis markedsføringsmaterialer skal gøre det lettere for virksomheder at tiltrække arbejdskraft til Syddanmark Fmk.dk Markedsføringsmaterialer Foreningen-nydansker.dk Nye redskaber til tiltrækning af udenlandske talenter Jobindex.dk Gratis markedsføringsmaterialer til international rekruttering 13

14 Effektmål 57 virksomheder og organisationer har deltaget i projektet. 24 virksomheder har indleveret interesseerklæringer og givet input og feedback i udviklingsfasen. De resterende virksomheder har takket ja til en præsentation af projektet og har medvirket til at kvalitetssikre toolbox og materialer, samt bidraget med ideer til yderligere produktion af materialer. En massiv markedsføring, nyhedsformidling, virksomhedsbesøg samt stor involvering fra de deltagende parter betyder, at det i høj grad er lykkedes at udbrede kendskabet til Talent Attraction - Southern Denmark. I projektansøgning blev der valgt effektmål på tre ud af ti parametre samt en vurdering af projektets tværgående tilgang, og hvorvidt projektet kommer yderområder til gavn. Effektmål på tre parametre: Vækst i andel af eksporterende virksomheder, Virksomheder som angiver at være produkt-, og procesinnovative. Ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse. 1. Vækst i andel af eksporterende virksomheder Projektperiode: Ingen forøgelse af andelen af eksporterende virksomheder. På mellemlang sigt: Stigning på 3 5 %. På langt sigt: Stigning med ca. 6 8 % i takt med ansættelse af højtuddannede i syddanske virksomheder. 2. Andel virksomheder, som angiver at være produkt og /eller procesinnovative Projektperiode: Ingen forøgelse af andel af virksomheder, der er produktinnovative. På mellemlang sigt: virksomheder bliver mere proces- og produktinnovative. På langt sigt: Mere end virksomheder bliver mere proces- og produktinnovative. 3. Andel ansatte i den private sektor med lang videregående uddannelse Projektperiode: Ingen nye medarbejdere i projektperioden. På mellemlang sigt: 1-3 år efter projektperioden at tiltrække nye medarbejdere. På langt sigt: Tiltrække yderligere nye medarbejdere til regionens virksomheder. 14

15 Fælles for alle tre parametre er, at projektet opererer med en kort tidshorisont. Opgavens omfang og en tidshorisont på to år gør det svært at realisere målbare effekter i selve projektperioden. Dette er anført i ansøgningen, og det samme har projektperioden dokumenteret. I projektperioden har projektteamet koncentreret sig om at identificere behovet for arbejdskraft med videregående uddannelser, identificere talentmarkeder og udvikle værktøjer til målrettet og effektiv rekruttering. Der er imidlertid en klar forventning om at realisere de langsigtede mål med baggrund i de erfaringer, som projektet har høstet, virksomhedernes interesse for at implementere værktøjerne og projektejers vilje til at forankre projektet. Den tværgående tilgang Projektet udgøres af såvel private som offentlige partnere, geografisk spredt ud i Region Syddanmark. Det støtter op om initiativer igangsat af kommuner, klynger og andre udviklingsprojekter og har under projektperioden arbejdet lokalt, regionalt og nationalt. Den tværgående tilgang kom tillige til udtryk i projektets afslutningskonference den 5. marts. Her forenede ni projekter, der alle har til formål at rekruttere talentfulde medarbejdere, kræfterne i en storstilet konference. Det giver god synergi og større chance for langsigtede effekter, når resultater og erfaringer udveksles såvel regionalt som nationalt. Yderområder til gavn Det er via klyngesamarbejderne lykkedes at få et antal virksomheder fra yderområder med i projektet. Projektet har været åbent for alle faglige miljøer i regionen, og materialer er tilgængelige for alle private og offentlige virksomheder i Syddanmark. Tillægsansøgningens resultater og effekter. I projektansøgning for tillægsansøgningen blev der valgt tre resultatmål og et effektmål. Resultatmål for hver klynge: 90 videndelingsaktiviteter på LinkedIn Fire kampagner eller community building aktiviteter Eksponeringssats på visninger Effektmål for hver klynge: At medlemmerne oplever at få flere kvalificerede ansøgere til deres jobopslag Offshoreenergy.dk (OEDK) har pilottestet initiativet i efteråret 201, og har opfyldt alle resultatmål inden for pilotens tidsramme. Det er ifølge OEDK for tidligt at kunne påvise effektmålet, så de vil i fællesskab med deres medlemmer undersøge, om deres LinkedIn indsats bærer frugt på lidt længere sigt. Clean har påbegyndt pilotafprøvningen af initiativet i foråret Denne forsinkelse skyldes, at organisationen har været igennem en fusion og efterfølgende intern omstrukturering i løbet af LinkedIn-siden Working & Living in Cleantech blev lanceret medio marts, og Clean forventer at nå målsætningen inden udgangen af

16 Evaluering Konsulenthuset COWI har på vegne af Region Syddanmark udarbejdet en midtvejsevaluering af projektet. Herudover har Væksthus Syddanmark i marts 2015 foretaget projektets slutevaluering. COWIs evaluering Udfordringen med en lang værdikæde blev fremhævet i COWIs evaluering den 12. januar Her får projektet en samlet vurdering, der svarer til trafiklyset gul. Gul betyder, at projektet har vanskeligheder med at realisere de ønskede resultat og/eller effektmål. Som tidligere nævnt skyldes det først og fremmest at Talent Attraction - Southern Denmark forudsætter, at resulter og effekter først vil forekomme 1-3 år efter projektets ophør. Sammenhængen mellem aktiviteter og mål får en delvist kritisk vurdering, da den lange effektkæde er behæftet med en vis usikkerhed. Der er således tale om resultatforventninger. Grønt trafiklys for projekttilrettelæggelse Projektet får en overordnet positiv karakter og dermed et grønt trafiklys hvad angår tilrettelæggelse. COWI vurderer, at projektet har haft klart fokus på at styrke de syddanske virksomheders markedsføringsindsats og skabe innovation om rekrutteringsindsatsen. Projektet er velorganiseret med en god projektledelse og stærk opbakning fra den tilknyttede styregruppe og partnergruppe. De implementerede aktiviteter (primært markedsføringsmaterialer) er af høj kvalitet. COWI vurderer tillige, at der er gjort solide tiltag til forankring af projektaktiviteterne efter projektperiodens ophør. Eksempel på billedmateriale: Arkitektur 16

17 COWIs fire anbefalinger COWI peger i sin rapport på fire anbefalinger, som projektholdet har taget til efterretning og ageret på. Anbefaling 1: Udvikling af intern evalueringsproces De effekt- og resultat-målsætninger der er knyttet til projektet, ligger så langt ude i fremtiden at de ikke er mulige at styre efter. Projektet kan med fordel udvikle målsætninger der kan opfyldes inden for projektperioden. Ad 1. Projektet har i foråret 2015 gennemført en kvalitativ undersøgelse, hvor partner- og deltagergruppe vurderer kvalitet og anvendelighed af det udviklede materiale. Anbefaling 2: Udvikl værktøjer målrettet til SMVer De eksisterende markedsføringsmaterialer er udviklet i projektet, så virksomheder i regionen kan tilpasse dem til virksomhedens eget materiale. for mindre virksomheder uden store HR-ressourcer er det imidlertid ressourcekrævende. Ad 2. Projektholdet er i gang med at udvikle værktøjer, guides og eksempler, som kan hjælpe SMVer til at bruge materialet på den mest optimale måde. Planen er at lave tematiserede pakker, afhængig af hvilken sammenhæng virksomheder har brug for markedsføringsmaterialet til. Anbefaling 3: Fokuser indsatsen på virksomheder der er åbne overfor internationale medarbejdere For at øge og udbrede effekten af projektet, bør projektholdet overveje om indsatsen med at promovere markedsføringsmaterialet bør målrettes til virksomheder, der som udgangspunkt udviser en vis åbenhed overfor at rekruttere højtkvalificeret arbejdskraft uden for regionens grænser. Ad 3. Projektholdet har i forløbet haft god kontakt til de store virksomheder. Ad den vej er høstet gode råd til og erfaringer om, hvordan man bedst skaber kultur- og adfærdsændringer. Anbefaling 4: Undersøg muligheden for at tilknytte en opsøgende funktion til de virtuelle hubs De virtuelle hubs, som udgør tillægsansøgningen, udgør ikke en aktiv, opsøgende funktion. Projektholdet bør undersøge om der er mulighed for at tilknytte en reelt headhunterfunktion for at sikre tiltrækning af højtkvalificerede, erfarne videnspersoner, der ikke aktivt søger jobs. Ad.4. Initiativet vedr. de virtuelle hubs er i fuld gang, og der gøres fremover en mere offensiv indsats via de sociale medier, primært LinkedIn. 17

18 Kvalitativ undersøgelse marts 2015 Væksthus Syddanmarks analyseafdeling har på vegne af projektet i marts 2015 gennemført kvalitative interviews med otte deltagende virksomheder. Interviewene er gennemført i perioden marts Emnerne i undersøgelsen tager afsæt i COWIs fire anbefalinger, og formålet er at afdække projektets værdi og effekt. Undersøgelsens væsentligste konklusioner Respondenterne er tilfredse med samarbejdet med TASD og vurderer, at dialogen mellem projektgruppe og respondenter har været konstruktiv. TASD har med succes produceret brugbart rekrutteringsmateriale. Alle materialer er af god kvalitet og nemme at anvende i det daglige rekrutteringsarbejde. Respondenterne vurderer, at særligt billeder og film har størst succes og anvendes i forbindelse med enten jobopslag eller employerbranding. Historierne er relevante for udenlandske medarbejdere. Materialet forankres med størst succes, når TASD har besøgt virksomhederne. Den personlige kontakt inspirerer til brug af materiale. Komplekse virksomheder har typisk flere organisatoriske lag at tilgodese i form af både HR og kommunikationsfunktioner. Begge organisatoriske funktioner bør inddrages i rekrutteringsmaterialet. Respondenterne oplever en sammenhæng mellem rekrutteringsmateriale målrettet specifikke faggrupper og størrelsen/kompleksiteten af respondentens organisation: når behovet for specialister stiger, stiger behovet for at målrette form og indhold til de pågældende kandidater. Respondenterne er åbne for tværgående samarbejder med andre virksomheder i bestræbelserne for at sikre fælles rekruttering til regionen. Opsummering Begge evalueringer fremhæver projektets gode ledelse, hvor konstruktive dialoger og et godt tværgående samarbejde har været nøgleord. Projektholdets evne til at involvere, opfylde deltagernes krav og ønsker og udvikle anvendeligt materiale nævnes også som et plus. Et minus er den korte tidshorisont, der gør det svært at vurdere effekt og for alvor sikre implementering af værktøjer i virksomhederne. Til gengæld er det lykkedes at forankre værktøjer i foreningen work-livestay, hvilket gør TASD-projektets langsigtede målsætninger realiserbare. 18

19 Plan for forankring Projektets styregruppe har valgt en forankringsmodel, som betyder, at opgaverne samles og forankres hos work-live-stay southern denmark, der fremover skal sikre promovering, ajourføring og udvikling af værktøjer i samarbejde med Copenhagen Capacity og Erhverv Aarhus. Det er partnerne imellem blevet aftalt at fortsætte driften af portalen fremover. Hovedaktiviteter i forankringsplanen er: En kontinuerlig promovering af toolbox og markedsføringsmaterialer i form af en til to årlige kampagner f.eks. i september og i marts. Indsatsen sker via nyhedsbreve, banner på relevante hjemmesider, online markedsføring brug af LinkedIn og Facebook samt personlig kontakt via oplæg, møder m.m. Udvikling af nye markedsføringsmaterialer målrettet syddanske virksomheders behov. Forslag om udvikling af otte nye materialer om året, der omhandler employer og place branding, eksempelvis to film, to infografikker, to billeder og to artikler. En årlig opdatering af eksisterende materialer i toolboxen. Anette Hutzen Kjær Projektleder work-live-stay southern denmark Spinderigade 11E, Studio I Vejle T: worklivestay.dk 19

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS

Den kreative klasses dynamik, en rapport fra forskningscenteret imagine.. ved CBS Forord I en serie bøger og artikler har den amerikanske professor i økonomisk geografi Richard Florida udviklet sin teori om den kreative klasse. Grundtesen i denne er, at den mest innovative og kreative

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler

Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler Patientinddragelse mellem ideal og virkelighed En empirisk undersøgelse af fælles beslutningstagning og dagligdagens møder mellem patient og behandler 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008;

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel

SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE. Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel SAMMENHÆNG, SYNERGI OG SAMARBEJDE Strategisk handlingsplan 2014-16 Det Internationale Kulturpanel S A M M E N H Æ N G, S Y N E R G I O G S A M A R B E J D E S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Det grænseløse arbejdes grænseløshed

Det grænseløse arbejdes grænseløshed Arbejdsmiljøforskningsfonden Det grænseløse arbejdes grænseløshed - i et gerontologisk perspektiv Slutrapport Projekt nr 20070047986/4 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Børn og Mad i Norden. Kortlægning og anbefalinger

Børn og Mad i Norden. Kortlægning og anbefalinger Børn og Mad i Norden Kortlægning og anbefalinger Ny Nordisk Mad, 2012 Indhold Introduktion til projektet 1 Anbefalingerne 4 Kortlægningen kort 8 Kortlægningen 20 Den danske kortlægning 20 Den norske kortlægning

Læs mere

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater

Læs mere

Juni 2013. Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling. Udarbejdet af DAMVAD

Juni 2013. Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling. Udarbejdet af DAMVAD Juni 2013 Baselinestudie, Projekt Viden i Udvikling Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm

Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm Bornholms Energistrategi 2025 The Path to an Even More Sustainable Bornholm 2025 Energy Strategy for Bornholm B o r n h o l m s R e g i o n s k o m m u n e 2 0 0

Læs mere

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010

HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 HVER ENESTE CIGARET SKADER DIG Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestop-kampagne oktober 2009 januar 2010 2010 December 2010 Hver eneste cigaret skader dig Evaluering af Sundhedsstyrelsens rygestopkampagne

Læs mere

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries

Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Nature Interpretation for Children and Young People in the Nordic Countries Mette Aaskov Knudsen and Poul Hjulmann Seidler

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence

Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Maritim energi- og miljøteknologi som spidskompetence Forsknings-, udviklings- og innovationsplatform for Det Blå Danmark November 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 01. Resumé...2 02. English

Læs mere

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET

NORDHAVNEN INNERNORDHAVN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT ÅRHUSGADEKVARTERET ORDHA 2 0 1 2 NORDHAVNEN FROM IDEA TO PROJECT FRA IDE TIL PROJEKT INNERNORDHAVN ÅRHUSGADEKVARTERET AUGUST 2012 AUGUST 2012 CPH CITY AND PORT DEVELOPMENT The City of Copenhagen owns 55 per cent of CPH City

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere