Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura"

Transkript

1 Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

2 Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Produktion: Kommuneforlaget A/S Produktionsnr Produktionsnr pdf ISBN ISBN pdf KL Weidekampsgade København S Tlf

3 1 Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Udvidelse af arbejdsstyrken flere får job og uddannelse Fire kommuner og KL har fra august 2011 til marts 2014 arbejdet sammen om en styrket indsats for ægtefælleforsørgede i regi af Projekt Futura. De fire kommuner er Frederikshavn, Frederiksberg, Hillerød og Vejle. Denne publikation formidler anbefalinger og erfaringer fra projektet. Futura har bidraget til, at flere udlændinge, der forsørges af deres ægtefælle kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Erfaringer viser, at mange ægtefælleforsørgede har lysten og viljen til at arbejde, men at de ofte har brug for en hjælpende hånd. Og det har langt de fleste krav på at få i jobcentret. Kommunerne i Futura har gjort en særlig indsats for at opsøge målgruppen og give dem tilbud om vejledningssamtaler, virksomhedspraktik og/eller løntilskud. Kommunerne har etableret netværk og jobklubber for de ægtefælleforsørgede og har derigennem opkvalificeret målgruppens viden om det danske arbejdsmarked og motivationen for at søge job. Indsatsen har givet de ægtefælleforsørgede mere effektive jobsøgningsstrategier og har fået mennesker i job, som ikke tidligere har været på arbejdsmarkedet i Danmark. Samlet set har 451 ægtefælleforsørgede været en del af Futura. 27 pct. af disse er kommet i ordinær beskæftigelse, mens 7 pct. er kommet i ordinær uddannelse. 63 pct. af målgruppen er kvinder. Bedre integration og forebyggelse af social og økonomisk marginalisering At være en del af et arbejdsfællesskab og tjene sine egne penge giver højere selvværd. Et job giver således de ægtefælleforsørgede og deres familier en højere levestandard og en mere tilfredsstillende tilværelse i Danmark. Der er også økonomiske gevinster at hente for kommunerne, bl.a. er der mulighed for at hjemtage resultattilskud og skattegrundlaget øges. Futura dokumenterer i denne publikation de kommunaløkonomiske gevinster via tre business cases, som fortæller om tre ægtefælleforsørgedes vej ind på arbejdsmarkedet. Projektet har desuden udviklet en enkel beregningsmodel, der kan beregne kommunens økonomiske gevinster af et beskæftigelsesfagligt tilbud til ægtefælleforsørgede. Modellen kan findes på KL s hjemmeside De tre business cases og beregningsmodellen er udarbejdet af LG Insight. Målgruppen for Futura er ægtefælleforsørgede omfattet af integrationsloven. Det gælder både familiesammenførte og ægtefæller til arbejdskraftindvandrere, samt såkaldte selvforsørgende omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Futura er en del af 4-partsaftalen, som regeringen indgik i 2010 med DA, LO og KL om at styrke den beskæftigelsesrettede integration. Futura er støttet af Beskæftigelsesministeriet.

4 2 Anbefaling 1 Investér i en indsats for ægtefæller og høst kommunaløkonomiske gevinster En indsats for ægtefælleforsørgede giver øget indtjening for kommunen i form af resultattilskud og skatteindtægter. For at indsatsen kan blive en realitet i den enkelte kommune, er der behov for politisk og ledelsesmæssig opbakning. Alle fire kommuner beskriver målgruppen i Futura som mere motiveret til job end kontanthjælpsgruppen. For en ægtefælleforsørget er ti timers arbejde om ugen også et godt bidrag til familiens økonomi og øgede trivsel. Der er stort potentiale i målgruppen, men mange har brug for en håndsrækning. En styrket indsats for ægtefælleforsørgede, herunder opsøgende indsats, netværksdannelse, dokumentation og effektmåling af indsatsen, kræver medarbejderressourcer. Futura har dokumenteret, at en investering i indsatsen for ægtefælleforsørgede kan give kommunaløkonomiske gevinster. Resultat Antal personer i Projekt Futura og fordeling på de tre målgrupper i lovgivningen I alt Heraf INL 2, stk. 3 Heraf INL 2, stk. 4 Heraf LAB 2, nr. 10 Heraf antal kvinder Antal Procentdel ,1 26,8 13,1 63,0 Antal personer i ordinær beskæftigelse Antal i beskæftigelse i alt Procentdel af den samlede målgruppe ,1 Business case Frederikshavn Kommune hjalp ufaglært i job Julia på 48 år kom til Danmark med sin datter i 2010 efter en familiesammenføring med sin danske mand. Julia havde en lang og bred erhvervserfaring, da hun ankom til Danmark. Alligevel var det en udfordring at finde et arbejde. Hun takkede derfor ja til Frederikshavns Kommunes tilbud om støtte til jobsøgningen. Kort tid efter havde Julia en ansættelse i en lokal børnehave.

5 3 Borgertypologi Opholdsgrundlag: Familiesammenført Fra et ikke-vestligt land: Rusland Gymnasial uddannelse og mere end 20 års erhvervserfaring som ufaglært i forskellige brancher fra hjemlandet Varighed af forløb: 30 uger Flere indsatser: Vejledning, støtte, netværksmøder, virksomhedspraktik Effekt: Ordinært arbejde Det er et hårdt forløb at flytte til et nyt land. Man skal igennem mange omvæltninger og det kræver hårdt arbejde at lære sproget, søge arbejde og lære et nyt samfund at kende. Man lykkes kun, hvis man har motivationen. Julia Den kommunaløkonomiske gevinst: Frederikshavn Kommune har på meget kort tid fået en økonomisk gevinst af den indledende investering i beskæftigelsesrettede tilbud til Julia. Kommunen har givet tilbud til en værdi af kr. og har 6 mdr. efter afsluttet forløb haft en indtægt på kr. Dvs., at Frederikshavn Kommune 6 mdr. efter afsluttet forløb har haft en gevinst på kr. Hvis Julia fremover fastholder sin beskæftigelse, vil Frederikshavn Kommune årligt opnå en gevinst på kr. (2014 satser). Vejen til jobbet Julia mødte sin mand, da han i forbindelse med sit arbejde var i Rusland i Gennem et år rejste de frem og tilbage mellem Danmark og Rusland og besluttede sig derefter for at starte deres fælles liv i Danmark. Julia flyttede til Danmark med sin datter i 2010, blev gift og fik en familiesammenføring. Siden Julia fik sin studentereksamen som 18 årig har hun arbejdet kun afbrudt af to barsler. Hun havde således mere end 20 års erhvervserfaring, da hun ankom til Danmark inden for forskellige brancher såsom detailhandel, produktion og børnepasning. Selvom familien godt kunne klare sig alene af mandens indkomst om end med et stramt budget, har Julia aldrig kunne trives uden oplevelsen af at bidrage til familiens økonomi. Samtidig er et arbejdsliv lig med et indholdsrigt socialliv for Julia, som ellers ville være meget alene hjemme, da manden rejser med sit arbejde i længere perioder, og datteren er i skole hele dagen. Den første tid i Danmark fokuserede Julia på at lære dansk. Hun vidste, at sproget var en vigtig forudsætning for mulighederne for at få et arbejde. Hun var fra starten opsat på at finde et arbejde og var derfor med det samme opsøgende inden for jobtyper, der ikke krævede at hun kunne tale dansk. Mens hun gik på sprogskolen havde hun enkelte småjobs. Hun arbejdede kortvarigt som opvasker på et hotel og som stuepige henover en sommer. Julia søgte aktivt efter arbejde. Hun søgte både opslåede stillinger og cyklede rundt i lokalområdet og søgte uopfordret. Hendes svigerfar kørte hende ud til arbejdspladser, der lå længere væk. Hun var åben for alle typer arbejde og fik kendskab til børnepasningsbranchen, som hun synes lyd meget spændende. Hun var imponeret over de danske børnepasningstilbud og opsøgte derfor også en lokal børnehave. Fra tidligere erfaring med børnepasningsbranchen vidste

6 4 hun, at det var noget hun interesserede sig for og var god til. Her var ingen ledige stillinger, men de tilbød hende praktik i en måned som hun tog imod. Det resulterede desværre ikke i en ordinær ansættelse. Da hun ved afslutning af sprogskolen i december 2012 blev kontaktet af Frederikshavn Kommune med tilbud om støtte til jobsøgning gennem projektet Futura, tog hun derfor imod tilbuddet. Hun kendte også nogen fra sprogskolen, som havde fået job gennem deltagelse i Futura. Kort efter starten i Futura skulle projektet have besøg af en leder fra en børnehave, hvor Julia flere gange forgæves havde søgt job. Julia forberedte sig grundigt på dette besøg. Hun udarbejdede sammen med en projektmedarbejder en ansøgning og et CV, og da dagen kom for mødet var hun helt klar. Hun henvendte sig til lederen, som blev imponeret over Julias engagement og motivation og tilbød hende en praktik i børnehaven. De var meget tilfredse med Julias arbejde og efter praktikken blev hun tilbudt en stilling som fast afløser. Julia har nu i snart et år arbejdet som fast afløser ca. 25 timer om ugen i samme børnehave. Jeg er så glad for mit arbejde. Jeg er altid glad og i godt humør, når jeg er på arbejde. Jeg gør også meget ud af at være pligtopfyldende. Jeg siger aldrig nej til en vagt og har haft meget få sygedage. Det er vigtigt for mig, at de er tilfredse med mit arbejde. Julia Medarbejderen i Futura hjalp mig ikke kun med at udarbejde CV og ansøgning. Hun gav mig også en god opbakning, da jeg havde brug for det. Jeg var meget skuffet, da den første praktik ikke resulterede i en ansættelse, men hun hjalp mig med at genfinde troen på, at praktik kunne skabe vejen til ansættelse. Julia Det kommunaløkonomiske regnskab 6 mdr. efter afsluttet forløb Udgifter Indtægter 735 kr. 3 netværksmøder inkl. administration (2,025 timer)* kr. Vejledningssamtaler (5 timer) kr kr Udgifter i forbindelse med virksomhedspraktik. Besøg i virksomheden, samtaler og notatpligt (8 timer) + kørsel godtgørelse. Udgifter i alt: kr. * 363 kr./time for udgifter til en medarbejder inkl. overhead kr. Kommunens skatteindtægter Indtægter i alt: kr.

7 5 Anbefaling 2 Udvikl en behovsbestemt indsats Gruppen af ægtefælleforsørgede er heterogen og der er brug for forskellige og individuelle indsatser. En indsats efter devisen hjælp til selvhjælp er virksomt for de mere ressourcestærke ægtefælleforsørgede. For grupper, som er uden uddannelse og erhvervserfaring og som har mistet troen på, at det vil lykkes at få et job, er det den håndholdte indsats, der virker bedst. Hjælp til selvhjælp indebærer, at kommunen guider borgeren i den rigtige retning, og at det er borgeren selv, der fx selv forestår kontakten til virksomhederne. Initiativet er på borgerens side og kommunen kobler mulige samarbejder og peger på relevante virksomheder. Fokus er på at give redskaber til selvhjulpenhed ift. job og hverdagsmestring. Den håndholdte indsats indebærer fx hjælp til at lave ansøgninger, cv, finde jobåbninger, gå med til jobsamtaler, samt være med til at bearbejde negative oplevelser og afslag. Det er afgørende løbende at drøfte borgerens progression og hvor meget kommunen skal intervenere. Grundtanken er, at de der kan selv, skal selv. Resultat Flest personer omfattet af INL 2, stk. 3 er kommet i ordinært job Tabellen viser fordelingen af de beskæftigede i Futuras målgruppe på de tre lovgivningsmæssige målgrupper. Tabellen viser, at der er flest personer, omfattet af INL 2, stk. 3, som er kommet i ordinær beskæftigelse. For denne målgruppe kan kommunerne hjemtage resultattilskud. Procentdel der er kommet i beskæftigelse fordelt på de tre målgrupper i lovgivningen INL 2, stk. 3 INL 2, stk. 4 LAB 2, nr ,7 27,1 17,2 Alternative CV er I Hillerøds netværk har en metode været at arbejde med livslinjer. Metoden går ud på at udvikle målgruppens cv er med udgangspunkt i de kompetencer, som borgeren har opnået gennem sine vigtige livsbegivenheder fra tidlig barndom til i dag, fx første barns fødsel, fritidsinteresser og flytning til Danmark. Ud fra begivenhederne taler man om, hvilke kompetencer det har medført, og målgruppen opdager kompetencer, som de ikke var bevidste om, og som de ikke vidste har en værdi for arbejdsmarkedet. I Vejle arbejder virksomhedskonsulenterne med såkaldte salgsbreve i stedet for traditionelle cv er, som i mange tilfælde bliver for tynde, fordi der er meget lidt uddannelse og erhvervserfaring. Salgsbrevet omskriver målgruppens hverdagskompetencer til jobkompetencer, og der er altid et billede af borgeren på.

8 6 Business case Frederiksberg Kommune fastholdt højtuddannet ægtepar Den 35 årige økonom Lisa fik hjælp til at knække koden til de danske virksomheder. Efter længere tids forgæves jobsøgning hørte Lisa gennem sit netværk om muligheden for mentorstøtte. Hun kontaktede Frederiksberg Kommune og tog imod tilbud om vejledningssamtale, mentorstøtte, jobsøgningskursus og virksomhedspraktik. Her fik hun knækket koden til, hvad danske arbejdsgivere lægger vægt på, når de ansætter nye medarbejdere. Lisa har nu fast arbejde på fuld tid hos en stor international virksomhed. Her arbejder hun inden for sit uddannelsesområde. Borgertypologi Opholdsgrundlag: Medfølgende ægtefælle Fra et vestligt land: Australien Højtuddannet med 5 års erhvervserfaring fra sit fagområde fra hjemlandet Varighed af forløb: 28 uger Flere indsatser: Vejledning, mentor, jobsøgningskursus, virksomhedspraktik Vi var begyndt at planlægge at flytte tilbage til Australien, selvom det ville kræve, at min mand forlod sin faste stilling i Danmark og tog en efteruddannelse. Lisa Den kommunaløkonomiske gevinst: Frederiksberg Kommune har på meget kort tid fået en økonomisk gevinst af den indledende investering i beskæftigelsesrettede tilbud til Lisa. Kommunen har givet tilbud til en værdi af kr. og har 6 mdr. efter afsluttet forløb haft en indtægt på kr. Dvs., at Frederiksberg Kommune 6 mdr. efter afsluttet forløb har haft en gevinst på kr. Hvis Lisa fremover fastholder sin beskæftigelse, vil Frederiksberg Kommune årligt have en gevinst på kr. (2014 satser). Den beskæftigelsesmæssige og samfundsøkonomiske effekt er større end beregningerne indikerer, fordi Lisa og hendes familie ellers ville have fraflyttet Danmark, og dermed havde Danmark mistet Lisas mands værdifulde beskæftigelse og skatteindtægt. Vejen til jobbet Siden Lisa fik en doktorgrad i økonomi i 2006 har hun arbejdet inden for sit fagområde i flere store internationale virksomheder. Da hun ankom til Danmark i 2011 havde hun således 5 års erhvervserfaring inden for sit fagområde. Lisas mand fik i 2011 et job som økonom i Danmark og Lisa flyttede med ham som medfølgende ægtefælle. Hun drømte om at finde et arbejde i en international produktionsvirksomhed og søgte derfor især stillinger inden for denne type virksomheder, men også i andre brancher. Kort tid efter de ankom til Danmark fik de deres første barn. Lisas mand havde en høj indkomst og familien var ikke økonomisk afhængig af endnu en indkomst. Lisa havde dog ikke noget ønske om at lægge de faglige og karrieremæssige ambitioner på hylden og var derfor meget aktivt og intensivt jobsøgende. Hun søgte både opslåede stillinger, sendte uopfordrede ansøgninger og dyrkede og udvidede sit netværk. På trods af den

9 7 ihærdige indsats og flere jobsamtaler resulterede det ikke i job. I 2013 nåede Lisa og hendes mand den erkendelse, at familien ikke kunne trives i Danmark meget længere, når Lisa ikke kunne arbejde. De planlagde derfor at flytte familien til Australien. Netop som de var ved at give op, hørte Lisa gennem sit netværk om muligheden for at få en mentor, og hun henvendte sig til Frederiksberg Kommune. Her tog hun imod tilbud om vejledningssamtale, mentor, jobsøgningskursus og virksomhedspraktik. Hvert af de tilbud Lisa deltog i bidrog på hver sin måde til at puste nyt liv i Lisas motivation og tro på, at det kunne lykkes at få et job i Danmark. Hun fik indblik i, hvorfor hendes tidligere jobsøgning ikke havde båret frugt. Hvor hun tidligere udelukkende havde fokuseret på sine faglige kompetencer ligesom hun var vant til at gøre i Australien indså hun nu, at jobsøgningens fokus skulle ligge et helt andet sted. De danske arbejdsgivere var langt mere interesserede i det personlige match mellem Lisa og virksomhedens kultur og ansatte. Nu hvor hun havde knækket koden til, hvad de danske arbejdsgivere søgte efter, kunne hun tilpasse sin jobsøgning og lægge vægt på de personlige kompetencer. Det viste sig at være en god strategi Lisa fik fast fuldtidsarbejde i november Til vejledningssamtalen blev jeg præsenteret for kommunens tilbud. Lisa Virksomhedspraktikken har været altafgørende for, at jeg kunne lægge mine jobsøgningsstrategi om og lykkes med at få et job. Jeg lærte en virksomhed at kende indefra, dens kultur og værdisæt. Det vigtigste, jeg tog med mig derfra, var viden om, at de personlige kompetencer prioriteres højere end de faglige kompetencer, når der skal ansættes. Det afgørende er, om man er et godt match med de andre ansatte i virksomheden. Lisa Jeg fik et stort udbytte af at have en mentor, der kendte til arbejdsmarkedet inden for mit fag. Hun motiverede mig og hjalp mig til at have fokus på de rigtige ting. Lisa Efter lang tids jobsøgning var det inspirerende at deltage i et jobsøgningskursus sammen med mennesker med mange forskellige kompetencer og baggrunde. Det var motiverende at opleve, at det lykkedes nogen at få job. Lisa Det var ikke svært at komme til jobsamtale. Arbejdsgiverne er nysgerrige efter det nye og anderledes, men når det kommer til stykket vælger de alligevel det velkendte så ved de hvad de får. Med virksomhedspraktikken fik jeg en dansk virksomhed på cv et. Det gjorde mig nok mindre farlig og fremmed. Lisa

10 8 Det kommunaløkonomiske regnskab 6 mdr. efter afsluttet forløb Udgifter Indtægter 545 kr. Vejledningssamtale + forberedelse og journalisering. 1½ time i alt 5000 kr kr. Mentorforløb + 2 timers administration* 500 kr kr. Jobsøgningskursus (3x2,5 time) + 1,6 timers administration kr. Kommunens skatteindtægter 2500 kr. Refusion for mentorforløb** kr. Virksomhedspraktik (5 timers administration) Udgifter i alt: kr. * 363 kr./time for udgifter til en medarbejder inkl. overhead ** lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Indtægter i alt: kr.

11 9 Anbefaling 3 Kend din målgruppe og skab tillid For at yde en optimal indsats for ægtefælleforsørgede, skal kommunen have kendskab til sin målgruppe og jobåbninger på det lokale arbejdsmarked. Gruppen af ægtefælleforsørgede i en kommune kan være svær at få overblik over, fordi tallet ikke umiddelbart kan trækkes i tilgængelige statistikker. Vejle Kommune har i sidste fase af Futura fået analyseret målgruppen, både ift. alder, køn, nationalitetsbaggrund og uddannelsesniveau mv. En sådan analyse muliggør en bedre og mere præcis indsats, fx ift. specifikke brancher og nationalitetsgrupper. Kommunen skal skabe tillidsfulde relationer til borgerne, så der etableres et forpligtende forhold mellem parterne. Klare og ambitiøse forventninger til borgeren skaber empowerment, motivation og et større ansvar for egen jobsituation. Det er afgørende, at relationen mellem borger og kommune er præget af tillid, stabilitet og tilgængelighed. Hvis kommunen slækker på kravene til borgeren, er der risiko for, at motivationen går fløjten. Identitetsforandring og bristede drømme Erfaringer fra Futura viser, at målgruppen kommer til Danmark med en masse drømme og ambitioner om at starte det gode liv med job og karriere. Mange i målgruppen opfatter det at få opholdstilladelse i Danmark som den første sejr, og man hviler ud oven på en hård proces omkring det at få ophold en såkaldt honey moon fase. Efter 3-8 måneder opnår mange en erkendelse af, at det slet ikke er så let at få job i Danmark og slet ikke, hvis man gerne vil bruge sin uddannelse og erfaring fra hjemlandet. Herefter begynder en proces, hvor medarbejderne i kommunen er med til at omformulere drømme og identitetsopfattelser. Der arbejdes med at skabe fleksibilitet hos målgruppen ift. fremtidige job- og ambitionsniveauer. Det er et ganske følsomt emne at stille de direkte spørgsmål som fx kan du arbejde som psykolog i Danmark?. Kunsten er at skabe en bevægelse hos målgruppen hen imod nogle andre jobmuligheder, samtidig med at motivationen og modet bevares. Fokus skal være på, at det kan lykkes at få job, men at det i første omgang måske ikke er drømmejobbet, der venter. Coaching som metode Frederikshavn arbejder ud fra en coachende tilgang, både i grupper og individuelt. I netværkene arbejdes med målsætninger og afklaring af drømme, og der tages hånd om de frustrationer, der kommer i kølvandet på bristede drømme. Kommunen praktiserer efterværn, hvor kommunens medarbejdere bruger sine store kontaktflader i målgruppen til at følge op på, hvordan det går med den enkelte, der er kommet i arbejde.

12 10 Opsøgende indsats Futura har afprøvet forskellige opsøgende og informerende indsatser af både skriftlig og mundtlig karakter. Erfaringerne viser, at det generelt virker bedre at snakke med målgruppen end at skrive til den, men at det også er mere ressourcekrævende. Kommunerne har afprøvet forskellige metoder til mundtligt at nå ud til flere på samme tid. Vejle har fx holdt informationsmøder på sprogskolen for de hold, der var på vej til at afslutte deres danskuddannelse. Formålet med at holde info-møder for netop disse hold var at fastholde målgruppens opmærksomhed inden de glider ud af integrationsloven. Set i bagspejlet vurderer Vejle, at man ville have rekrutteret flere til Futura, hvis alle hold havde fået informationen. Hillerød har haft sin Futura-indsats forankret på sprogcentret, og har haft et stærkt samarbejde om rekruttering til projektet mellem jobcenter og sprogcenter. Kommunerne oplever, at rygtet om Futura er blevet spredt blandt målgruppen, og at mange er blevet rekrutteret til projektet gennem mund-til-mund metoden. Snakken om Futura går især i de forskellige landegrupper, så når man har rekrutteret nogle med én nationalitetsbaggrund, er der som regel flere der henvender sig. Særligt den opsøgende indsats for målgruppen omfattet af LAB 2, nr. 10 er ressourcekrævende. Frederikshavn har manuelt screenet målgruppen i e-indkomst, UIP og har gennemgået gamle lister fra sprogcentret. Alle kommunerne har skabt kontakt til boligorganisationerne med henblik på at få kontakt til denne målgruppe, uden at det dog har givet ret meget effekt. Der er dog en erkendelse af, at man kunne have udnyttet det boligsociale potentiale bedre, men pga. mængden af øvrige driftsopgaver og manglende medarbejderressourcer har dette ikke været muligt. Kommunerne har også eksperimenteret med fx besøg på kvindesommerlejr og etniske foreninger. Flere kommuner har i større eller mindre grad forsøgt at opdyrke tværfaglige samarbejder i kommunen, men uden at samarbejdet er kommet rigtig på skinner. Frederikshavn har dog gennem arbejdet med Futura konstrueret et godt tværgående samarbejde mellem jobcentret, virksomhedsservice og projektafdelingen. Futura har erfaret, at en opsøgende indsats kræver et grundigt og tværgående samarbejde med de aktører i kommunen, som i forvejen har en tillidsrelation til målgruppen, fx sundhedsplejersker og pædagoger. Disse medarbejdergrupper skal være ambassadører for Futura. At skabe et sådan samarbejde kræver dog, at der er afsat midler og medarbejdertimer til det, og det har ikke været tilfældet i Futura. Den opsøgende indsats, der er iværksat skulle håndteres inden for rammerne af normalindsatsen. Kommunerne har rekrutteret den største del af målgruppen gennem førstegangssamtalen i kontaktforløbet, via breve til målgruppen og via samarbejde med sprogcentrene. Kommunerne har erfaret, at det er afgørende at skabe en relation præget af tillid mellem medarbejder og borger. Når tilliden er skabt, er det nemmere at tale om job og forskellige fremtidsmuligheder.

13 11 Anbefaling 4 Konstruér det gode tilbud Det gode beskæftigelsesrettede tilbud til ægtefælleforsørgede skal tilpasses den enkelte kommune og bestå af: Vejledning om målrettet tilgang til jobsøgning i Danmark, formidling af arbejdspladskultur og afklaring af kompetencer. Etablering af netværk for ægtefælleforsørgede faciliteret af kommunen. Indholdet på netværksmøderne skal være praksisnært og konkret, der skal være korte oplæg, god tid og fokus på målgruppens behov fremfor et tilrettelagt program. Medarbejderne skal have mod til at improvisere og løbende justere sit program. Brug af rollemodeller og den gode historie i netværkene giver motivation og energi til deltagerne. Virksomhedsrettede tilbud med fokus på det rette match. Resultat Antal personer i Futura, der har været i virksomhedsrettet tilbud Virksomhedspraktik Løntilskud I alt Procentdel af målgruppen ,1 Jobklub og netværk Alle fire kommuner har etableret netværk for ægtefælleforsørgede, som er faciliteret af kommunens medarbejdere. I netværkene har der været faglige oplæg om fx skrevne og uskrevne regler på arbejdsmarkedet, kompetencer, fagforeninger/a-kasser, mentorordninger, iværksætteri mv. Erfaringerne fra netværksmøderne viser, at indholdet skal være praksisnært og konkret. Der skal være korte oplæg, god tid og fokus på målgruppen behov fremfor et tilrettelagt program. Medarbejderne skal have mod til at improvisere og løbende justere sit tilbud. Netværksmøderne har også inviteret rollemodeller til at fortælle om deres vej ind på arbejdsmarkedet, og møderne er også blevet brugt til konkret vejledning om den enkeltes ansøgning, CV, karrierevej mv. Flere af kommunerne har gjort brug af coachende metoder for at styrke målgruppens motivation, selvværd og tro på succes. Kommunerne har gode erfaringer med at lægge netværksmøderne uden for kommunens lokaler. Vejle og Hillerød bruger fx sprogcentret som ramme for møderne, mens Frederiksberg bruger en lokal café, der drives af Kirkens Integrationstjeneste samt biblioteket. Frederikshavn har brugt Maskinhallen, som er et åbent foreningshus. Det tilfører netværksmøderne energi, at de lægges uden for kommunen. Det er vigtigt at hygge lidt om deltagerne ved at dække pænt op og sørge for kaffe, frugt og kage.

14 12 De fleste kommuner har haft udfordringer med at få målgruppen til at møde op til netværksmøderne. De har oplevet at der er mange tilmeldte, men at det kun er et fåtal, der dukker op. Frederiksberg har arbejdet målrettet på at forpligte målgruppen til fremmøde ved at sende remindere ud på mail og beskrevet forventningerne til, at man skal komme, hvis man har tilmeldt sig og ellers melde afbud. Frederiksberg har erfaret, at når man via både invitationer, mødemateriale og struktur signalerer et højt ambitionsniveau, tager målgruppen også tilbuddet seriøst. At tage formidlingsopgaven seriøst som kommune, er samtidig en del af strategien for at få folk til at tage ansvar for egen situation. Frederiksbergs tilbud er fx struktureret på følgende måde: den ægtefælleforsørgede får en grundig førstegangssamtale, hvor der introduceres til kommunens tilbud. Der visiteres til jobklubben, som starter hver første tirsdag i måneden. Jobklubben består af 3 gange 2,5 timers undervisning i arbejdsmarkedet, afdækning af kompetencer og konkret hjælp til jobsøgning. Efter den tredje undervisningsgang tilbydes en 30 minutters individuel samtale. Derefter kan borgeren komme til netværksmøderne, som holdes hver fjerde tirsdag i hver måned. Dette giver tilsammen en måneds tilbud. Netværksmøderne er åbne for målgruppen, så længe de vil. Dernæst arbejdes der med den virksomhedsrettede indsats. Business case Vejle Kommune hjalp Mitra ud af hjemmets ensomhed Da Mitra kom til Danmark som 33 årig kendte hun intet til det danske arbejdsmarked. Vejle Kommune hjalp med at etablere kontakt til en konkret arbejdsplads, hvor Mitra stadig arbejder i dag. Arbejdet er afgørende både for familiens økonomi, men også for Mitras trivsel. Som ny borger i et fremmed land var Mitra i den første tid i Danmark alene og ensom. Gennem sit arbejde har Mitra fået et indholdsrigt liv og familien har fået et nødvendigt økonomisk løft. Borgertypologi Opholdsgrundlag: Familiesammenført Fra et ikke-vestligt land: Iran Højtuddannet med 3 års erhvervserfaring fra sit fagområde fra hjemlandet Varighed af forløb: 29 uger Flere indsatser: Vejledning, løntilskud, jobsøgningskursus Effekt: Ordinært arbejde Når man er ny i Danmark, er det en stor hjælp, at kommunen kan hjælpe med at skabe kontakt til arbejdspladser. Mitra

15 13 Den kommunaløkonomiske gevinst: Vejle Kommune vil på relativt kort tid få en økonomisk gevinst af den indledende investering i beskæftigelsesrettede tilbud til Mitra. Kommunen har givet tilbud til en værdi af kr. og har 6 mdr. efter afsluttet forløb haft en indtægt på kr. Dvs., at Vejle Kommune 6 mdr. efter afsluttet forløb har fået det meste af investeringen tilbage med et minus på kr. Hvis Mitra fremover fastholder sin beskæftigelse, vil Vejle Kommune årligt have en gevinst på kr. (2014 satser). Vejen til jobbet Mitra flyttede fra Iran til Danmark, fordi hun blev gift med en dansk/iransk mand, der boede i Danmark. De søgte om familiesammenføring, som de fik i Hun var uddannet som socialrådgiver og havde på det tidspunkt arbejdet 3 år for Røde Kors. Mitra glædede sig til at etablere sig i Danmark, men starten var svær. På grund af graviditet og barsel måtte hun udskyde starten på sprogskolen. Hun var meget alene, da hun ikke kendte nogen i Danmark, og hendes mand var på arbejde hver dag. Hun kunne heller ikke sproget, og det gjorde det endnu sværere at få kontakt til andre mennesker. Da Mitras søn var 9 mdr. startede han i dagpleje, og Mitra startede i sprogskolen. Her lærte hun hurtigt dansk og afsluttede med gode karakterer allerede efter 1 år og 7 mdr. Efter afslutning af sprogskolen var Mitra stærkt motiveret for at finde et arbejde. Hun havde ikke lyst til igen at sidde hjemme alene hele dagen og var villig til at tage et hvilket som helst job. Hun havde ingen viden om, hvordan hun skulle starte sin jobsøgning og hendes mand rådede hende til at tage kontakt til Vejle Komune. Her blev hun henvist til jobkonsulenten, som hun aftalte et møde med. På mødet med jobkonsulenten gennemgik de Mitras kvalifikationer og ønsker for et arbejdsliv. Allerede, da Mitra var på vej hjem fra mødet ringede telefonen. Jobkonsulenten havde fundet en børnehave, som var interesseret i at ansætte en medarbejder i løntilskud. Mitra tog sammen med jobkonsulenten til et møde med lederen af børnehaven og få dage senere havde hun sin første arbejdsdag i børnehaven. Da hun afsluttede løntilskudsjobbet efter 6 mdr. var der desværre ingen ledige stillinger. Hun blev i stedet tilbudt at fortsætte som vikar. Et halvt år senere blev hun fastansat som pædagogmedhjælper på deltid og fortsatte desuden som vikar. For Mitra betyder det rigtig meget at have et arbejde. Familien er afhængig af den ekstra indkomst. Samtidig giver arbejdet hende et aktivt og indholdsrigt liv, ligesom hun udvikler sine sproglige kompetencer og sit kendskab til samfundet i Danmark. Samtidig skaber hun gennem arbejdslivet nye sociale kontakter.

16 14 Det var en fantastisk oplevelse, at få den første løn. Samme dag gik jeg ud og købte gaver til min mand og til min søn. Mitra Jeg udvikler mit sprog meget sammen med børnene på arbejdet. De taler til mig hele tiden. De beder mig om hjælp til ting, fortæller de er tørstige og spørger om jeg vil læse en bog for dem. Når jeg selv er god til dansk kan jeg også bedre hjælpe min søn med sproget. Mitra Det vigtigste er den personlige motivation. Kommunen kan ikke hjælpe, hvis borgeren ikke selv vil. Som ny i Danmark skal man udnytte de muligheder man har. Det er nødvendigt, at man siger ja til de tilbud man får. Man kan ikke være kræsen. Mitra Udlændinge skal lære meget, når de kommer til Danmark. Derfor er det meget vigtigt at have et arbejde. Gennem arbejdet kan man udvikle sit sprog og sin viden meget mere end man fx kan på sprogskolen. Mitra Det kommunaløkonomiske regnskab 6 mdr. efter afsluttet forløb Udgifter Indtægter 545 kr. Vejledningssamtale + forberedelse og journalisering (1½ time i alt)* 363 kr. Møde med arbejdsgiver med henblik på etablering af løntilskud (1 time) kr. Løntilskud kr kr. Udgifter i forbindelse med løntilskud. Besøg i virksomheden, samtaler og notatpligt (6 timer) + kørsel godtgørelse kr. Kommunens skatteindtægter kr. (2013) Resultattilskud for 6 mdr. beskæftigelse kr. Refusion for løntilskud** kr. Refusion for Jobsøgningskursus kr kr. Jobsøgningskursus + 2 timers administration Udgifter i alt: kr. * 363 kr./time for udgifter til en medarbejder inkl. overhead ** INL 45, stk. 4 og 5: 50 % Indtægter i alt: kr.

17 15 Anbefaling 5 Skab samarbejde om indsatsen Indsatsen for den enkelte borger skal være koordineret og tværgående mellem de involverede parter i kommunen. Sprogcentret, jobcentret, virksomhedskonsulenter, den boligsociale indsats, frivillige og foreningslivet med flere har alle en potentiel aktie i ægtefælleforsørgedes vej på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt med et klart defineret mål for den enkelte, tydelige retningslinjer og arbejdsgange, samt klarhed over, hvem der har ansvaret for at koordinere borgerens forløb. Tværkommunalt samarbejde er kilde til selvrefleksion og er essentielt for metodeudvikling. Indsatsen for ægtefælleforsørgede er nichepræget, derfor vil der ofte opstå et behov for at hente erfaringer fra andre kommuner til gensidig inspiration og kvalificering af konkrete tilbud. Bedre integration Det er nemt at tælle, hvor mange personer der er kommet i job eller uddannelse i Futura. Noget sværere er det præcist at definere, hvad de kvalitative resultater af projektet er. Nogle klare udsagn går dog igen, både når man spørger målgruppen og de fire kommunen. Målgruppen har gennem Futura fået skærpet evnen til at overskue deres egen situation. Netværksaktiviteterne har givet øget selvværd og trivsel. Målgruppen påvirker hinanden positivt i netværkene og lærer af hinandens erfaringer, succeser og fiaskoer. Futura har været med til at se det hele menneske. Aktiviteter og tilbud har givet en seriøs introduktion til samfundet generelt, som har ført til, at målgruppen føler sig mere velkommen og bedre integreret i Danmark.

18

19

20 KL Weidekampsgade København S Tlf Produktionsnr ISBN

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION

ARBEJDSFÆLLESSKAB BESKÆFTIGELSE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND SKJULTE RESSOURCER ØGET SELVSTÆNDIGHED MOTIVATION 5TYPOLOGIER AF ÆGTEFÆLLEFORSØRGEDE MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND FORSKELLIGE INDSATSER TIL FORSKELLIGE MENNESKER BESKÆFTIGELSE SKJULTE RESSOURCER MOTIVATION JOB & UDDANNELSE ØGET SELVSTÆNDIGHED ARBEJDSFÆLLESSKAB

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken

Evaluering på projekt Nye vej til Job. Jobpakken Evaluering på projekt Nye vej til Job Jobpakken Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Partnerskabsaftale med Furesø Jobcenter... 6 Status... 6 Milepæle i 2016... 6 Konklusion... 7 Indledning Furesø Kommune

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Orientering til Social & Arbejdsmarkedsudvalget om integrationsrådets arbejde med temaet Beskæftigelse i 2015 og 2016.

Orientering til Social & Arbejdsmarkedsudvalget om integrationsrådets arbejde med temaet Beskæftigelse i 2015 og 2016. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 30. Marts 2016 Sagsid 15/25188 Notat Orientering til Social & Arbejdsmarkedsudvalget om integrationsrådets arbejde med temaet Beskæftigelse i 2015 og 2016. Integrationsrådet

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Sjælland, Øerne og Hovedstaden Mødevært: Integrationskoordinator Simon Knudsen, føtex Sted: føtex, Vesterbrogade 74-76,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Oktober 2010-3 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 2010 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016 Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem 01.01.15 20.04.15 09.05.15 26.05.15 08.06.15 26.06.15 24.07.15 28.08.15

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Juni 2012. Sprogmentorordningen

Juni 2012. Sprogmentorordningen Juni 2012 Sprogmentorordningen 03 Indholdsfortegnelse Forord Side 3 Side 4 Side 7 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 13 Side 14 Forord Hvad er en sprogmentor? Hvordan etableres et forløb med sprogmentor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

"Den coachende samtale som metode

Den coachende samtale som metode "Den coachende samtale som metode - erfaringer med brug af coaching i arbejdet med udsatte kvinder med anden etnisk baggrund Mette Moes Oplæg på BiblioteksCenter for Integration 4. marts 2008 Disposition

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version:

NY_Formidlingsplan - Projekt 500. Version: NY_Formidlingsplan - Projekt 500 Version: 1.0 149155 Redigeret 21-06-2016 Handlingsplan for formidling Projekt 500 Dato 26. maj 2016 Nr. Formål: At udbrede kendskabet til metoder og resultater fra Projekt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

BI3b Integration gennem job og uddannelse

BI3b Integration gennem job og uddannelse Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3b Integration gennem job og uddannelse Baggrund Det er visionen, at København i 2020 skal være bedst blandt sammenlignelige kommuner til at få

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats.

Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Effektmåling Der er i dag et stigende fokus på effekterne af de offentlige indsatser, der iværksættes i den arbejdsmarkedsrettede indsats. Arbejdsformidlingen har målt på egen indsats i 2 kommuner, henholdsvis

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere