Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013"

Transkript

1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant. René Gordon Larsen, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 4. juni 2013 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Side 2 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Side 2 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Side 2 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Side 3 6. Økonomi Side 6 a) Regnskabs oversigt 1. kvartal b) Budget for RAM 7. OK 13 Side 6 8. Detailplanlægning af mødet på Bornholm Side 7 9. Ny sundhedspolitik Danske Regioner Side Landskursus Side Kalender undersøgelse Side IT og hjemmeside Side Nyhedsbrev Side Punkter til næste møde Side Evt. Side 9 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 1 af 9

2 1. Godkendelse af dagsorden Charlotte Graungaard Falkvard nævnte at der skal indsættes et punkt på omkring IT og hjemmeside. Det bliver et nyt punkt 12. Dagsorden blev godkendt. 2. Bemærkninger til referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Ingen bemærkninger. 3. Opfølgning på referatet fra HB-møde den 13. marts 2013 Taget til efterretning. Charlotte Graungaard Falkvard er blevet taget positivt imod fra RAMgruppen. Der er møde i gruppen den 14. maj. 4. Orientering fra formand, næstformand og sekretariat Orientering fra formand: Siden sidste HB-møde den 13. marts har det meste stået i OK13 s følgers tegn: Der har været adskillige møder i Sundhedskartellet-FU og DSR-HB, både ordinært og ekstraordinært, men I kender jo resultaterne af disse møder vi har godkendt forligene og igangsat urafstemningen. I forbindelse med demonstrationen den 10. april, er der udfærdiget et brev til Corydon, som vi ikke er medunderskrivere af. Ikke fordi vi ikke er enige, men fordi formuleringerne i brevet dækker de organisationer, der rent faktisk har lockoutede medlemmer. Af hensyn til seriøsiteten vil det ikke være hensigtsmæssigt. Vi har i stedet sendt støtte erklæringer til de berørte organisationer. Derudover: Ledernetværk og CT-stråleforebyggelseskurserne udsat på grund af for få tilmeldinger. ISRRT og EFRS har nu indgået et formelt samarbejde. Forskningsstrategigruppen har haft det første møde, der var meget konstruktivt og energifyldt. Der er i gruppen nedsat en mindre gruppe, der formulerer et udkast til en egentlig forskningsstrategi. Den store gruppe vil behandle dette udkast inden sommerferien. UC Lillebælt med Claus Brix i spidsen har fået den gode idé (for at mindske frafaldet på uddannelsen) at lave en tur til København, hvor de dels tager en dag i SIS (som i gamle dage) og dels kommer her i Radiograf Rådet til en orientering om vores virke. Det er meningen at alle ansatte skal præsentere sig og fortælle hvad de arbejder med. I forbindelse hermed har jeg sagt ja til at sponsorere pizza og bowling til de 35 deltagende modul 2 studerende (9.567 kr.). Arrangementet her i Radiograf Rådet bliver den 14. maj kl Der er samme dag RAM-møde kl , men det kan sagtens spille sammen. Jeg starter bare med de studerende når de kommer. FTF har ansøgt midler til opkvalificering af studerende i bestyrelser mm. fra FTF s ungdomspolitiske netværk. Der er frem til næste HB-møde i juni følgende aktiviteter: DSA-HB 29. april Forhandlinger for beskrivende radiografer i Sønderjylland 30. april Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 2 af 9

3 Sundhedskartellet-FU 7. maj Nordisk møde Bergen maj Kongres Kost 29. maj Delegeretmøde DSA 4. juni HB drøftede i øvrigt aktuelle politiske emner, bl.a. FTF-stud og vores repræsentation der. 5. Orientering fra regionerne, RSD og ansvarsområderne Nogle orienteringer er ikke blevet udsendt, men vil blive refereret her: Sjælland: Sjælland har lavet et forretningsudvalg, da der sjældent kommer så mange til bestyrelsesmøderne. Hun ville gerne høre om det var lovligt i henhold til lovene. Der har været aflyst et arrangement. I region Sjælland har de lavet et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og Kathrine Brønnes Mortensen, som var det menige bestyrelsesmedlem, der fik flest stemmer. Grunden til tiltaget er, at flere bestyrelsesmedlemmer synes der er for mange møder. Ninna Friis ville høre om det var i orden fra Radiograf Rådets side. Der blev nikket ja til dette, da den enkelte region selv bestemmer, hvordan de konstituerer sig. Nordjylland: De har 1. maj arrangement i regionen. Susanne Thomsen har været i Hobro, og vil i øvrigt gerne ud til de små steder. Alice Munk spurgte til tidspunktet, og Susanne Thomsen var der i dagtiden, let uformelt. Susanne Thomsen har været i Hobro, blandt andet med det formål at få valgt TR på stedet, hvilket ser ud til at lykkes. Hovedstaden: Der er på forhånd sendt orientering ud. Regionens arrangement omkring Juridisk ansvar hvem har det, hvem tager det har så stor interesse for medlemmerne, at de har været nødt til at lukke for tilmeldingerne. Der er flere end 50 medlemmer der gerne vil deltage i dette arrangement, men i Radiograf Rådets lokaler kan vi ikke være mere end 50 personer og det har ikke været muligt at finde andre lokaler. Det overvejes at gentage et arrangement med dette tema. Den 12. april var det muligt at tilmelde sig arrangementet Den Blå Planet og allerede efter 3 dage måtte der lukkes for tilmeldingen. Regionsbestyrelsen havde på forhånd besluttet et max beløb for arrangementet, men inden der blev lukket for tilmelding havde dobbelt så mange allerede fået en bekræftelse på at de kunne deltage. Regionsbestyrelsen må efterfølgende se på budgettet. Organisationerne i FTF har nu udpeget medlemmer til MED udvalgene på niveau 1 og 2. Der har været kamp om pladserne og Radiograf Rådet har fået repræsentanter i næsten alle VMU. Radiograf Rådet har fået en plads på Nordsjælland Hospital, men har så desværre måtte afgive en plads på Herlev Hospital, hvor vi så kun er repræsenteret med en suppleantpost. Alle radiografer er blevet gjort opmærksomme på at denne plads skal passes og at der skal Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 3 af 9

4 leveres et stykke arbejde når de er repræsenteret i Virk MED. Desuden er det vigtigt at huske på at radiograferne sidder på en FTF plads og derfor repræsenterer alle FTF s medlemmer. Radiograf Rådet er ikke repræsenteret i Regionens Hoved Udvalg, men er selvfølgelig repræsenteret i det underliggende kontaktudvalg. DSR har igen i år inviteret til 1. maj arrangement, og Radiograf Rådet har sagt ja til at deltage. Arrangementet starter hos DSR hvor der er flere taler b. la. af Sundhedsminister Astrid Kragh. Der er sendt invitationer ud til hospitalerne. Radiograf Rådet spurgte ind til et opfølgende møde omkring regionen som ét ansættelses område. Dette møde har endnu ikke fundet sted, men er der problemer omkring ét ansættelses område vil regionsformændene meget gerne vide besked. Personalesammensætningen i regionen har ændret sig markant. Der er ansat flere HK ere flere Djøf ere og færre social og sundhedsassistenter Syddanmark: Der er på forhånd sendt orientering ud. Aftale med Folkeuniversitetet: Vi har en aftale med folkeuniversitet at medlemmerne kan meld sig på udvalgte kurser hvor Radiograf Rådet betaler ½ delen af kursusgebyret. Fordelen for Radiograf Rådet at vi kan tilbyde medlemmerne nogle varierede aktiviteter af høj kvalitet. Sidste semester brugte 17 medlemmer tilbuddet. Udgiften for os var 3725 kr. Regionsbestyrelsen mener tilbuddet er en succes og vi vil foreslå de andre regioner at tilbyde deres medlemmer det samme, hvis det er muligt. Syddanmark fortsætter med ordningen i forårssemestret. Hvis udgiften stiger, må tilbuddet tages op til revision. Eventyrløbet 9/5: Der er 47 tilmeldte på Radiograf Rådets hold. Der er skaffet 3 sponsorer så økonomien ser ud til at holde. Der er lavet aftale med en fotograf så der bliver taget nogle billeder, også ude fra løbs ruten til den efterfølgende artikel i Radiografen. Hjælpere mødes dagen før løbet kl for at sætte telt op og gøre pladsen klar. Alle Radiograf Rådets medlemmer der har mulighed for at komme forbi Radiograf Rådets stand er velkomne i vores telt til en snak og lidt mad og drikke. Road show om OK 13 der blev aflyst: Der var 5 tilmeldte medlemmer i region Syddanmark. alle enten TR eller medlem af regionsbestyrelsen. Regionsbestyrelsen har diskuteret hvad kan vi gøre for at tiltrække medlemmerne til kommende arrangementer. Bestyrelsens vurdering er, at medlemmerne ikke mener de får nok ud af at deltage i et sådan møde, i forhold til tidsforbruget, på grund af de lange afstande. Vores forslag er derfor, at møderne bør holdes lokalt på det enkelte sygehus, hvor TR forklare resultatet ud fra en Power Point som er udarbejdet centralt. Det kunne også være en video hvor formanden forklarede OK. Det behøver ikke være en flot video, bare en video hvor formanden sider og fortæller. Efterfølgende kan medlemmerne så stille spørgsmål til deres TR, og de spørgsmål vedkommende ikke kan svare på, kan mailes til kontoret, hvor formanden og faglig sekretær sidder klar til at besvare dem. Eventuelt via Skype. Vi tror det vil være nemmere at få folk til at komme til et møde på deres arbejdsplads, eller lige i nærheden af den. Charlotte Graungaard Falkvard synes at der var gode tanker i det ovenstående, som der kan arbejdes videre med. Sundhedskartel seminar i Region Syddanmark: Der var 75 regionsbestyrelses medlemmer fra 8 af Sundhedskartellets organisationer. Mødet startede med et oplæg fra professor Henning Jørgensen med titlen fagbevægelsen, den danske model og den uvisse fremtid Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 4 af 9

5 Han havde nogle overraskende konklusioner som han fremlagde med stor overbevisning, støtte af økonomi tal fra anerkendte kilder. 1. Det står fantastisk godt til med den danske økonomi. 2. Vi har ikke et af verdens højeste skattetryk tvært imod. 3. Politikere/ visse økonomer er ved at ødelægge det hele med deres snak om krise i økonomien. 4. Velfærdsstaten står ved en korsvej det velfungerende velfærdssamfund der er opbygget gennem generationer er ved at blive nedbrudt ulighederne stiger og stiger 5. Ved OK 15 bliver det sundhedsområdet det kommer til at gå ud over med afskaffelse af reguleringsordningen, ikke betalt frokost, nemmere adgang til at fyrer medarbejdere, yderligere begrænsninger i SU/TR systemet og store forringelser af arbejdstidsaftalen. Hans konklusion var at alle fagforeningerne skal stå sammen og glemme gamle interne stridigheder for at undgå forringelserne. Fagforeningerne skal vågne op og komme med løsninger der kan moderniserer den danske model. Efterfølgende var der drøftelser om hvordan vi kunne styrke det lokale samarbejde i Sundhedskartellet. Her var konklusionerne, at vi med fordel kunne lave lokale arrangementer for alle Sundhedskartellet medlemmer, TR og regionsbestyrelsesmedlemmer der hvor det giver mening. Nemmere og billigere at slå os sammen til forskellige arrangementer, hvor vi også kunne opnå bedre oplægsholdere mm. når vi er mange. Lars Jensen sender slides fra oplægget ud til HB. Midt Regionen har måttet aflyse et bestyrelsesmøde. Der er afsluttet lønforhandlinger om ultralydsbeskrivende radiograf. Lars Jensen mente at vi skal lave en case ud af de forløb, hvor arbejdsgiverne ikke vil give ordentlig løn eller forhaler forhandlinger. Hvad skal du tænke over, når du starter på en uddannelse? RSD: Henrik Jørgensen deltager i næste RSD-møde. Henrik er med i FTF-stud. Tillidsrepræsentant området: Der er på forhånd sendt orientering ud. Der har været afholdt TR Årskursus, som var en god succes. Der deltog 28 TR til selve kurset og der kom 5 mere til orienteringen om OK 13 fredag den Næste års kursus bliver også i Vejle den marts Seminaret er ved at blive planlagt. Første dag bliver omkring TR beskyttelse, og hvordan TR passer på sig selv og får hjælp, hvis der er knas med ledelsen. Anden dag bliver noget om at få de tavse i tale, evt. bundet op på noget med mobning. Der blev på TR årskursus valgt et nyt medlem af TRU for Midtjylland. Det blev Charlotte Boye, AUH, Tage Hansens Gade. Arbejdsmiljøområdet Programmet for egendagen på seminaret er på plads. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 5 af 9

6 Internationalt Der er Nordisk Møde i forbindelse med Nordisk Kongres i Bergen, og der er lagt en god plan for mødet. Det er maj. 6. Økonomi a) Regnskabs oversigt 1. kvartal Indstilling: HB godkender Regnskabs oversigt 1. kvartal. Efter første kvartal ser tallene fine ud. Det er en fejl, at regionerne ligger over budgettet. Det gør de ikke isoleret set. HB godkendte regnskabet. b)budget for RAM Indstilling: HB godkender budget for RAM Det var i RAM lidt uvist hvordan honoreringen var kommet ind. Dette er løst med dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der er ikke kommet et nyt budget. Punktet tages på møde den OK 13 Urafstemning slutter i nat (25.4) kl Der er foreløbigt 40 % afgivne stemmer. Resultatet offentliggøres den 25.4 kl. 15. Vi kender ikke for nuværende tallene for de andre organisationer i Sundhedskartellet. Mette Groes ville gerne høre, hvad vi gør, hvis det bliver et nej. Det bliver en udfordring. Det er ikke alene Radiograf Rådets medlemmer, der bestemmer, men i høj grad DSR s. Eva Holst pointerede at et nej betyder en tur i forligsinstitutionen før en evt. konflikt. Eva Holst synes at vi skal tage initiativ til en landsindsamling til at støtte lærerne. Evt. rejse forslaget i Sundhedskartellet. Charlotte Graungaard Falkvard vil tage dette med i Sundhedskartellet, og der er en udfordring i, hvordan det kommunikeres ud. Anette Rosenklint vil gerne have at vi tager det på forkant. Charlotte Graungaard Falkvard pointerer at det skal rejses i rette forum, og at hun tager det med i rette forum. Mette Groes synes ikke at lærerne i 08 viste den store interesse i vores konflikt. Eva Holst mente at HB bærer det politiske ansvar for beslutningerne, uanset hvad almindelige medlemmer vil mene. Charlotte Graungaard Falkvard pointererede at HB også skal være enige om hvad vi gør. Hun mente at vi bør være enige i hele fagbevægelsen og stå sammen mod de vinde der blæser fra arbejdsgiverne, som vi nu har set begyndelsen på. Lars Jensen mener også at vi bør tænke nyt og ikke bære gammelt nag. Anette Rosenklint mente også at vi bør høre de advarsler der kommer, fx fra Henning Jørgensen (jf. orientering fra Region Syddanmark). Vi bør sende et signal om, at vi står Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 6 af 9

7 sammen, det bliver vores frokostpause, der ryger næste gang. Hvis vi låner dem penge er det ren forretning, og de vil komme tilbage med renter. Mette Groes vil ikke sætte en indsamling i gang, da hun ikke mener at vi alt andet lige vil være dem der støtter lærerne. Alice Munk var enig med Mette Groes. Det er ikke i vores medlemmers interesse. Lars Jensen mener at vi skal kunne forklare vores medlemmer hvorfor det er i deres interesse. Han er helt enig i, at vi skal stå sammen i hele bevægelsen. Der skal nytænkes for at kunne modstå det pres, der kommer fra de offentlige arbejdsgivere. Ninna Friis mente at det skal kunne italesættes. Hun vil ikke nu og her kunne give mandat til et lån. Eva Holst pointerede at et lån vil være på rent organisatorisk niveau, hvorimod en indsamling er på frivillig basis. Eva Holst nævnte alle de trusler der ligger i opsigelse af vores egen arbejdstidsaftale. Mette Groes mener at vi sagtens kan fortælle disse konsekvenser uden at binde det op på den ene eller anden form for økonomisk håndsrækning. Gladys Geertsen stillede spørgsmålstegn ved den danske model, når vi skal komme på vores grædende knæ og bede om et regeringsindgreb. Troels Jeppesen nævnte, at det kommunikativt er meget svært at melde det ene eller det andet ud til den brede skare af medlemmer. Charlotte Graungaard Falkvard vil tage HB s udmelding om at vi skal stå samlet i hele fagbevægelsen videre i Sundhedskartellet. Der skal tages initiativ til at vi rykker sammen på tværs af fællesskaber og hovedorganisationer. Dette gøres ud fra devisen at vi kommer længere med at præsentere en overordnet idé i stedet for et konkret forslag. 8. Detailplanlægning af mødet på Bornholm Indstilling: HB giver inputs til koordinering af transport og tidsplan for mødet i juni. Tidsplan forelægges på mødet og godkendes. Torsdag bliver HB-møde og fredag folkemøde. HB tager hjem lørdag formiddag, og der planlægges ingen aktiviteter for lørdag. Dette indebærer at HB kommer til Bornholm torsdag så tidligt som muligt. Oplægget er at HB samler sig i biler af hensyn til økonomien. Charlotte Graungaard Falkvard har en bil med plads til 7, så der kræves to biler mere. Gladys Geertsen vil gerne lægge en bil til, der kan være 4 personer i den. Lars Jensen eller René Gordon Larsen vil også gerne lægge bil til hvis det bliver René er der kun plads til 3. Mødet starter kl i Nexø, Paradisvej 10. Vi regner med at mødet går ud over aftenen. Der skal nås en færge i Ystad kl torsdag. HB tager hjem med færge lørdag kl fra Rønne. 9. Ny sundhedspolitik Danske Regioner Indstilling: HB drøfter indholdet i grupper, og formanden samler op Er der tale om hurra-ord og de sædvanlige floskler? Susanne Thomsen sagde at de i Nordjylland havde svært ved at se hvad der skulle gøres ved den? Mette Groes sagde at det, blandt andet med ord som mere kvalitet og sundhed for pengene lyder som en spareøvelse. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 7 af 9

8 Gladys Geertsen synes heller ikke vi kan bruge det til noget. Patienterne mere på banen men hvordan. Lægerne bliver mere og mere usynlige, og hvordan kan vi bruge papiret til at få genetableret samarbejdet. Ninna Friis kunne ikke genkende det billede, de har nært samarbejde og tæt kontakt med lægerne. Eva Holst ser det som de rammer der er lagt for at styre sundhedsvæsenet politisk. Eva Holst kan se det som en stramning, at der stilles krav til patienterne. Vi kan få nytte af det der står på side 11. Vi skal følge med i og drage nytte af internationale fremskridt. Det at lære af hinandens opdagelser og succeser. Vi skal lære at tage indflydelse i de forandringsprocesser, der er. Vi skal tage sprogbrugen til os, så vi kan tale med i processerne. Anette Rosenklint er enig med Gladys Geertsen i, at lægerne er længere og længere væk. Der er mange ting i det daglige, der er i fare for at skride. Lars Jensen mener ikke at der er noget nyt i det, og der er ikke noget man egentlig kan være uenig i. Mette Groes ville gerne have haft det underbygget af noget konkret. Hvem skal udføre idéerne i praksis? Hvem skal lave det forebyggende arbejde? HB drøftede oplægget, og vil derudover ikke foretage sig noget med hensyn til oplægget. 10. Landskursus HB drøftede Landskursets fremtid ud fra det fremsendte oplæg. Erik Roland fremførte punktet. Der blev afholdt møde i landskursusgruppen den 18. april. Der er kommet to nye medlemmer i gruppen, begge fra Odense. Det blev aftalt, at der, som noget nyt, afprøves små sessioner a 7 min. Der tages kontakt til skolerne og lederne, om de arbejder med noget ny viden, som kan bruges (disse betaler fuld pris). Samlet varighed 90 min. Ved mødet gennemgik gruppen dette års program, og besluttede at bibeholde følgende emner: 1) Dual Energy CT af hofter v/bo Mussmann 2) Diagnosticering af periprosthetiske knoglecyster i patienter med et kunstigt ankelled v/janni Jensen og Lise Ludvigsen. 3) Ph.d. studie v/helle Precht. 4) CT og MR skanninger på Retsmedicinsk Institut v/nikolaj Friis Hansen. Landskursus gruppen består af: Pica Andersen Kolding Sygehus Janni Jensen OUH Sune Brink Delfs OUH Beth Reimer RH Maria Weis Theilmann RH Desuden deltager Jeanette Fischer og Erik Roland fra sekretariatet. Lars Jensen ville gerne vide, hvorvidt det har betydning, at det ligger ind over en weekend? Dette blev kun drøftet løst, men udvalget vil tage det op igen på næste møde. Susanne Thomsen mente at det er vigtigt at få fat i de lokale i de dele af landet, hvor det afholdes. Det er en billig måde at holde kursus på, da det ikke kræver transport og overnatning. Anette Rosenklint mente stadig at det har betydning at det ligger ind over en Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 8 af 9

9 weekend, og at folk ikke længere i samme grad vil ofre en weekend. Anette Rosenklint syntes at vi bør flytte det, så det ligger samtidigt med radiologernes. Eva Holst ville gerne lave en undersøgelse om, hvorfor radiograferne fravælger Landskurset? Landskursusudvalget ser på idéerne og arbejder videre ud fra de koncepter der er fremlagt. 11. Kalender undersøgelse Troels Jeppesen fremlagde punktet. Over 50 % af vores medlemmer bruger kalenderen, så den skaber værdi og synlighed. Det skal ikke være den slags plastic, som de lige har været. Meget få er utilfredse med formatet. Summa summarum, der skal ses på en bedre kvalitet i det samme format, som udkommer hvert år. Der skal være logo på selve årskalenderen. Kalenderen bevares i nuværende form. Omslaget skal fornys hvert år. Kvaliteten skal være i orden. Den skal komme ud med septembernummeret. 12. IT og hjemmeside Punktet er et orienteringspunkt til HB: Troels Jeppesen fremlagde punktet. Troels Jeppesen redegjorde kort for vores IT og systemers opbygning. Vores server ligger i FTF og vores medlemssystem hos DSR. Derudover har vi nogle eksterne samarbejdsparter. Troels Jeppesen informerede HB om udfordringerne angående leverandøren af log-in på hjemmeside og fremlagde planer om skift af leverandør. Dertil må påregnes yderligere omkostninger ved at gå fra nuværende leverandør og til at opbygge kendskab hos en ny. Disse omkostninger er svære at estimere, men der må nok påregnes at være kr. HB godkendte den fremlagte plan. 13. Nyhedsbrev OK resultatet (for sig selv) Kalenderundersøgelse Landskursus 14. Punkter til næste møde HB mappe Nordic Society for Research and Evidence Based Radiography Budget for RAM 15. Evt. Der skal laves kort, ligesom de gamle med Steen Schacks billede. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. april 2013 Side 9 af 9

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2013 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen, ingen suppleant Gladys Geertsen var ikke til stede mellem kl. 13 og 14.30 Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. september 2012 Afbud fra René Gordon Larsen, Mette Groes deltager Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. februar 2013 Afbud fra Lars Jensen, Mette Groes suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 20.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2010 Afbud fra Alice Munk og Lars Jensen Indkaldt suppleant Ingen suppleant fra Midtjylland, René Gordon Larsen fra Syddanmark Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. juni 2013 Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Eva Holst, ingen suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009

Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Referat af TRU møde den 5. oktober 2009 Dagsorden 1. Godkendelse af dagorden 2. Godkendelse af referat 3. Økonomi a. TRU b. AKUT c. Årskursus 2009 4. TR intro 5. Modernisering af TRU 6. TR seminar 7. Kursusanmodning

Læs mere

Referat fra den 6. december 2006

Referat fra den 6. december 2006 Referat fra den 6. december 2006 Mødested: Grindsted sygehus røntgenafdelingen. Engparken 1, 7200 Grindsted den 6. Dec. 2006 kl. 09.00-14.00 Fremmødte: Christian, Lars, Dorthe, Anne-Grethe, Pica, Maria

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. december 2012 Afbud fra Alice Munk meldte afbud. Karsten Eriksen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat fra møde den 14. juni 2007

Referat fra møde den 14. juni 2007 Referat fra møde den 14. juni 2007 Mødested: Røntgenafdelingen Sønderborgsygehus Sydvang 1 6400 Sønderborg Fremmødte: Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Lars Jensen, Jørgen Nørris Christensen og Boye Eckmann

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. april 2008 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen deltog Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. december 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint, Kristine Hansen er suppleant. Afbud fra René Gordon, Mette Groes er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 17. april 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. maj 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab.

5. Regionsbestyrelsens beretning, herunder regnskab Gladys fremlagde den mundtlige beretning efterfulgt af en gennemgang af regionens regnskab. Referat af generalforsamling i Region Hovedstaden 2015 Regionsformand Gladys Geertsen bød velkommen og sagde at hun var rigtig glad for at se alle dem der var mødt op. Hun kunne se at der var gamle kendinger,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar.

Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Referat fra bestyrelsesmøde i Radiograf Rådet Region Midtjylland d. 3. februar. Deltagere: Charlotte Boye, Christina Thisted Høeg, Alice Munk, Karsten Eriksen, Kirsten Petersen, Anne Borgen Paulsen, Pia

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat fra den 23. april 2007

Referat fra den 23. april 2007 Referat fra den 23. april 2007 Mødested: Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, Jørgen Nørris Christensen og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2011 Afbud fra Lars Jensen Indkaldt suppleant René Gordon Larsen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. oktober 2009 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. november 2013 Afbud fra Anette Rosenklint. Sune Minddal er suppleant. Afbud fra Lars Jensen og René Gordon. Ingen suppleanter fra Region Syddanmark. Mødeleder Charlotte

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 13. december 2011 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. august 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 14. september 2011 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2009 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Sidse Kragh Hjorth Gæst Søren Steen Rasmussen Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september

Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 26. september REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 23. oktober 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund I stedet deltager: Eva Holst MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2008 Afbud fra Lars Jensen og Anette Rosenklint. Indkaldt suppleant Ingen deltog. Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 Tilstede: Anette, Eva, Bo, Sidse og Gladys Mødeleder og referent: Gladys Dagsorden: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2008 1. Godkendelse og prioritering af dagsorden. Godkendt 2. Evt. kommentarer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 26. august 2009 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant - Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt til godkendelse

Læs mere

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Side 2 Punkt 2. Bemærkninger til HB-referatet fra HB-mødet den 13. december REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 27. marts 2008 AFBUD FRA: Fra Region Hovedstaden: Helle Hegelund og Gladys Geertsen I stedet deltog Eva Holst Fra Region Sjælland: Ninna Friis Der deltog

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2013 Afbud fra Afbud fra Anette Rosenklint. Ingen suppleant Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat fra møde d. 26 marts 2008

Referat fra møde d. 26 marts 2008 Referat fra møde d. 26 marts 2008 Mødested: Røntgenafdelingen Esbjerg Sygehus Finsensvej 35 6700 Esbjerg Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen, og Jørgen Nørris Christensen,

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. marts 2012 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 22. marts 2012 DAGSORDEN PUNKT 1. Godkendelse

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved

Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Referat fra regionsbestyrelsesmødet den 2. november Kl. 17.45 Hos Peter H C Lumbyesvej 135, Næstved Tilstede: Kit, Jeppe, Peter, Jane og Stine Afbud: Helle og Kathrine 1. Valg af ordstyrer: Jeppe 2. Valg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 22. september 2009 Afbud fra Malene Stigaard Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat

Læs mere

Referat fra møde d. 19. september 2007

Referat fra møde d. 19. september 2007 Referat fra møde d. 19. september 2007 Mødested: Røntgen afdelingen Aabenraa Sygehus Egelund 10 6200 Aabenraa Fremmødte: Anne Grethe Andersen, Anne-Grethe Hansen, Dorthe Møller, Christian Gøttsch Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2008 Afbud fra Boye Eckmann, Anette Rosenklint og Eva Holst. Indkaldt suppleant Ingen suppleant (Jørgen Nørris Christensen blev syg) for Boye Eckmann, Sidse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 11. december 2008 Afbud fra Ingen afbud Indkaldt suppleant Ingen indkaldt Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat godkendt

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. oktober 2012 Afbud fra Ingen. Lars Jensen kom kl. 10.15 Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt 30. oktober 2012

Læs mere

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45*

Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober H. C. Ørstedsvej tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* 1. Tilstedeværende O Åbent bestyrelsesmøde d. 10 oktober 2016 H. C. Ørstedsvej 70. 2 tv. 9:30-14:30 *14:45-15:45* O= orientering; D= debat; B= beslutning Stina, Jørgen, Rasmus, Katrine og Charlotte Fraværende

Læs mere

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006

2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 2. regionsbestyrelsesmøde i Region Syddanmark Referat fra den 6. november 2006 Mødested: Lokalet i kælderen Middelfart sygehus P. V. Tuxenvej nr. 5 den 6. november kl. 09.00-15.00 Fremmødte: Christian

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 28. august 2013 Afbud fra René Gordon, Johnny Jensen er suppleant. Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard Ordstyrer Erik Roland Referent Michael Dreyer Referat udsendt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD)

Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftale mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Foreningen af Radiografer i Danmark (FRD) Samarbejdsaftalen er indgået den 19. september 1973 og er sidst ændret med virkning fra 1.oktober 2005. 1 FORMÅL

Læs mere

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017

Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Referat af ungdomsudvalgsmøde 29. september 2017 Mødetid: Tid: 19:00 Sted: Landskontoret Deltagere: Frida Neddergaard, Line Mandix Thorsen, Jonas Johnsen, Jonas Mandix Thorsen og Lone Nørager Kristensen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland.

Formanden indledte med at byde velkommen til Christel Romsø, der er ny formand for Region Nordjylland. Referat af Hovedbestyrelsens møde den 20. august 2014 Til stede: Susanne Engstrøm (formand), Christina Durinck (næstformand), Camilla Lindeblad (Region Hovedstaden), Pernille Ahlmann Petersen (Region Sjælland),

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010 Afbud fra Anette Rosenklint Indkaldt suppleant Kristine Hansen, Region Hovedstaden Mødeleder Charlotte Graungaard Bech Ordstyrer Erik Roland Referent

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde 20. april 2012 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 30. marts 2012 Kl. 9.00-12.00 med efterfølgende frokost hos DSR Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4. sal, 1360 København K

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 5. november 2012 Afbud fra Christian Gøttsch Hansen meldte afbud. Ingen suppleant. Mødet startede kl. 9.20. Eva Holst kom kl. 9.26, René Gordon Larsen kom kl. 9.40 og

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007

NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 NYHEDSBREV 8/2007 OKTOBER 2007 Den europæiske platform FRD er medlem af ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists), som er den internationale radiograforganisation. ISRRT

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Deltagere: Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Karin Horsted, Marie Kaas, Kamilla Mercado, Camilla Mohr Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

REFERAT. Formanden Næstformanden

REFERAT. Formanden Næstformanden REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 20. marts 2007 AFBUD FRA: Formanden Næstformanden Jannie Schneider Johnny Jensen MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 03-04-2007

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 referat RB-møde 140424 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 24. april2014 Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg Mødet begynder kl. 09.30 Der vil være kaffe og brød fra

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18 november UCL Niels Bohrs Allé 1, 5230 Grupperum :45 17:00 *17:00 -?*

Bestyrelsesmøde d. 18 november UCL Niels Bohrs Allé 1, 5230 Grupperum :45 17:00 *17:00 -?* 1. Tilstedeværende O Bestyrelsesmøde d. 18 november 2016 UCL Niels Bohrs Allé 1, 5230 Grupperum 309 10:45 17:00 *17:00 -?* O= orientering; D= debat; B= beslutning Jørgen, Rasmus, Charlotte Fraværende Katrine,

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th.

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar. Onsdag den 24. juni 2015 kl med efterfølgende middag kl i 1. th. Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesseminar Onsdag den 24. juni 2015 kl. 10.00-17.30 med efterfølgende middag kl. 18.30 i 1. th. Mødet afholdtes i FTF Niels Hemmingsens Gade 12 1010 København

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg

Deltagere fra bestyrelsen: Alfred Mønster afbud Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 18:00 i Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Referat RB-møde 161206 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. december 2016 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Århus Program Kaffe og rundstykker 09.30-10.00 Mødet begynder

Læs mere

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Referat 4. juni 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 9. juni 2015 Tid 9.45-15.45: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Sted Snaregade 10A - 1205 København K.

Læs mere

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager

Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 13. december 2007 AFBUD FRA: Afbud fra: Fra Region Syddanmark deltager Boye Eckmann Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech MØDEREFERENT:

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Indhold Sag nr. 67 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 68 Orientering om forslag til Budget 2016 mhp. udarbejdelse af høringssvar Sag nr. 69 Handleplaner

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde.

Referatet er godkendt via mail. Dagsordenen sættes til godkendelse. a) Forbundsformanden orienterer om aktuelle emner siden sidste møde. Referat af 20. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 11. februar 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

, kl

, kl Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Syddanmark Dato for møde: 3.6. 2013, kl. 13-17.30 For referat: Dato: Esther Skovhus 10.6. 13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere