Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012"

Transkript

1 me Offentligt referat nr. 10 Bestyrelsesmøde den 20. november 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Michael Olsen (MO), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa (UD) og Tina Milton (TM) Charlotte Blunch (CB) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse / ændringer til dagsorden 2. Referat 2.1 Godkendelse af referat nr. 7 m/underskriftsblad Venter til næste møde. 2.2 Godkendelse af referat nr. 8 m/underskriftsblad Venter til næste møde. 2.3 Godkendelse af referat nr. 9 m/underskriftsblad Venter til næste møde. 2.4 Opfølgning på referat nr. 10 Overført fra referat nr Terrasser UD og RK formulerer et udkast til brug af terrasseområder til håndbogen og til et nyhedsbrev, der vil blive omdelt i foråret Overført fra referat nr Orientering SA0212 Tilladt farve på gårdtrapper TØ skriver i håndbogen, under praktiske oplysninger, om den tilladte farve på gårdtrapperne. Opfølgning på referat nr Pergola MO spørger, hvor længe tilbuddet fra HRJ gælder, og om rafterne kan indeholdes i tilbuddet. Opfølgning på referat nr NN Vedtægtsændring PH spørger OF, om noget taler imod at ændre vedtægterne for at opnå billigere lån for beboerne så som risici for AST og andelshavere. 3.7 NN Opfølgning på ulovlig fremleje OF vil opkræve fremlejeafgiften, beboeren var i restanse for. Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 1 af 7

2 4.1 Orientering NN Status på kælderrum MO spørger, om lejeafgiften for kælderarealet er betalt. Udluftning af værkstedet MO spørger tømreren om prisen for en løsning. 5.1 Orientering Udskiftning af nøglesystemet MO sender prisen for udskiftning af den nuværende nøgleløsning til UD og TØ. UD og TØ undersøger priser og løsninger for udskiftning af nøglesystemet. 5.4 Renovering af vaskekældre MO og TØ undersøger priser for renovering. 5.5 Nøgleservice Prisen for udlevering af nøgler og tidsrummet for gratis udlevering og betalt udlevering skal i nyhedsbrevet for december (TM). 5.7 Hjemmesiden Forinden næste møde skal alle bestyrelsesmedlemmer have sat sig ind i siden og desuden givet feedback. Evt. kan der skrives en mail via systemet med feedback til PG, alternativt sendes en mail udenfor systemet. Kan man ikke logge på, kontaktes PG. 3 Beboerhenvendelser Ingen. I december-nyhedsbrevet kan der evt. stå seneste nye om hjemmesiden (TM). 4 Oplæg fra MO 4.1 Orientering Aftrækskanaler Aftrækskanalen i NN er renset bortset fra NN på toilettet. Beboer har ikke fjernet nedsænket loft, så skorstensfejeren kunne komme til. Det er ikke umiddelbart tilladt af tilslutte emhætter til aftrækskanalerne. MO undersøger, om det er et lovkrav, at aftrækskanalen skal være tilgængelig. SV anbefaler, at vi i fremtiden laver et projekt, hvor aftrækskanaler føres ud i gården, hvor nødvendigt. Kvittering for nøgleservice Er godkendt af bestyrelsen. MO skriver prisen på kvitteringen for nøgleservice. Vagtordning Medarbejderne afspadserer ifm. vagtordningen frem for at få løn for det. MO betales et mindre beløb/afspadsering for at kalde medarbejderne ud til snerydning. SV fører det nummer, der nu gælder til vagttelefonen, ind på hjemmesiden. Vagtnummeret er: Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 2 af 7

3 Forslaget om vagtordningen er godkendt. Haveudvalget OF orienterer om, at Danske bank har ændret gebyrer for kasseindbetaling, og der er kun få steder hvor det er muligt at indbetale penge til kassen. Advokatkontorer vil derfor ikke fremover modtage kontante betalinger på kontoret. Det betyder også, at haveudvalgene, som får kr. i starten af året til at købe planter etc. ind for, fremover skal tilbagebetale evt. restbeløb elektronisk til foreningen konto i Danske Bank: Faldstammeregistrering Der skal renoveres fire faldstammer. Tom fra Fjelsted-Larsen Murere har tidligere sammen med HRJ stået for faldstammerne. Tidligere, fortæller PH, undersøgte man, hvad det ville koste at få lavet standardløsningen og derudover f.eks. klinker eller fliser på væggen. Den gang betalte beboeren selv for evt. arbejde udover standardløsningen. MO anbefaler, man får en fast pris for arbejdet. MO udarbejder prisliste for sine ønsker til budgettet for I et fremtidigt nyhedsbrev vil der stå, at faldstammerne vil blive efterset (TM). Dette muligvis i februar. Bestyrelsen ser på MOs skriv. Fremtidigt, skal der udformes breve til beboerne. Når man efterser faldstammer, vil man, hvis det godkendes af OF, samtidig se efter, om emhætter er tilsluttet aftrækskanaler, og om der er drypbakke under vaskemaskinen, som en service til beboerne Hvis der ikke er drypbakke, er det beboerne der hæfter, hvis der kommer vanskade hos underboen pga. en utæthed på vaskemaskinen. Et brev kan som opfølgning på besøget sendes til beboerne. Her oplyses gældende lovgivning, så beboerne kan undgå at skulle hæfte for skader i fremtiden. Vaskekældre Det vil formentligt koste omkr kr. for renovering af vaskekældre inkl. el og vvs, afløb og vand. Indkommet tilbud om vurdering af lejligheder MO har modtaget tilbud på priser for vurdering af lejligheder. UD overtager materialet. NN rigtig dårlig vedligeholdt Beboeren er nu sat ud. Lejligheden er tømt. Badeværelset skal istandsættes, og ulovlige arbejder skal bringes i orden, før lejligheden kan videresælges. Ulovligheder står for beboerens egen regning. Tilbageholdt er nu , hvilket ikke vil være nok til at bringe lejligheden i en rimelig stand. Da lejligheden skal sælges for bedste pris, kan der sættes køkken i og lignende. MO får priser fra blikkenslager og tømrer. UD anbefaler, at man intet gør ved lejligheden og at køber selv får valget, om de vil udbedre ulovligheder, eller om vi skal gøre det og modregne salgspris. Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 3 af 7

4 MO spørger OF til råds om, hvad vi må i forbindelse med videresalg af lejligheden. Hvis OF fortæller, at vi skal udbedre ulovligheder, gør vi det. Vi tager på mail, hvordan vi gør, når vi når til selve salget, da dette gerne skulle ekspederes hurtigst muligt. Udsugning på kontoret Medarbejderne i foreningen ønsker aftræk over kopimaskinen på kontoret. MO har undersøgt løsningsmuligheder. Der er ikke plads i køkkenet til at føre udsugningen ud i væggen. Man kunne evt. opdele vinduet, så øverste del af vinduet bliver en fast enhed med slangen i, således at den nederste del af vinduet fortsat kan åbnes. Det vil koste omkr kr. at få lavet det hele. Løsningen vil sikre tilstrækkelig udluftning ifm. bl.a. store printopgaver. MO indhenter tilbud fra flere. Lys i opgangene MO anbefaler, at man sætter lamper med følere i opgangene for at spare strøm. PH mener, at det i sin tid viste sig at være ulovligt, da det udgør en sikkerhedsrisiko, at man ikke kan se ud af kighullet, når der er mørkt i opgangen. Pr. opgang ville føler-løsningen formentlig koste kr. Løsningen ville være indtjent i løbet af fire år. 4.2 Status på styringsenheden i Sandbygård Styringsenheden er nu udskiftet. Systemet er nemt at have med at gøre, og MO anbefaler, at TRENT-anlæggene udskiftes i øvrige gårde i fremtiden. Efterfølgende har der været klager over manglende varme på radiatorerne. Ved selvsyn var vandet ti grader for koldt. MO kontaktede leverandørerne. Søren fra EnergiFokus kommer ud i morgen og ser på pumpen. Det kan være den, der ikke fungerer. For at styre den, skal man have en fjernbetjening. En ny pumpe koster kr. MO mener, varmeveksleren kan være tilstoppet. Det koster et sted imellem kr. og kr. at renovere den. MO vender tilbage, når han ved mere. Varmtvandsbeholderen i Sandbygård I dag er de begyndt at sætte varmtvandsbeholderen op i kælderen. Arbejdet bør være færdigt i næste uge, hvor beboerne bliver varslet om en dag, hvor vandet slukkes indenfor et givent tidsrum. Det føres i nyhedsbrevet, at varmtvandsbeholderen er sat op (TM). 4.3 Status på kloakprojektet Projektet er gået i gang. MO roser beboerne for generelt at have tømt deres kælderrum til tiden. MO har indtil videre haft en positiv oplevelse. Det skal i nyhedsbrevet, at tømning af kælderrum gik godt, og at byggeplanen følges (TM). Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 4 af 7

5 For at mindske evt. regnvand i kælderen nævnte MO muligheden for vandtætte døre. Han har nu undersøgt løsningen og fortæller, at det koster kr. for fire døre. Det er mange penge, så den løsning tager vi ikke. I stedet sættes formentlig nyere døre op med lister. RK spørger i den forbindelse, om man kan justere pumpen i kælderdørene ud til gården, så de lukker mere støjsvagt. MO justerer pumpen. 4.4 Status på altanprojektet Der har været kontakt til Solbjerg. Fire beboere vil gerne være med, og Solbjerg har taget kontakt til Altan.dk. En medarbejder fra virksomheden sender et samlet tilbud til CB. 4.5 Spørgsmål til MO Man er gået i gang med asfaltarbejdet, men da man ikke har kunnet komme til for et antal biler, sker sidste del af arbejdet på en fremtidig dato. 5 Oplæg fra bestyrelsen 5.1 Orientering SV fortæller, at vi nu har fået webadgang til administrationssystemet hos administrator. Han sender mail rundt til os om, hvordan vi logger ind. I systemet kan vi bl.a. se beboerdata og fakturaer, der er skannet ind. Bilag med indskannede fakturaer er markeret med blå. Bestyrelsen har modtaget et forslag til en vedtægtsændring, der gør, at beboere kan få et billiger lån i Handelsbanken. Handelsbanken fortæller, at følger vi Andelsbankens forskrifter, kan vi få et billigere lån via Handelsbanken. OF og kolleger var enige om, at formuleringen ikke var juridisk helt i skabet. Han har henvendt sig til fem af de større banker i København om deres regler i forhold til vedtægtsændringerne. Kan andelshavere ikke betale afdragene, får pengeinstitutterne råderet over lejlighederne og kan sælge dem. Til gengæld kan man låne til en billigere rente. PH frygter, at AST hæfter, når risikoen bliver mindre for beboeren. Spørgsmålet er, om risikoen overgår til AST. OF vender tilbage med svar fra de andre banker om, hvordan de forholder sig til det. Det er interessant at vide, hvad der er fordelen for Handelsbanken. UD mener, at hvis banker giver billigere lån, og der ikke er nogen hage, og Andelsbanken anbefaler det, så bør vedtægtsændringen foretages. Venteliste til kælderrum TØ og SV arbejder på ventelisten til leje af ekstra kælderrum. Det skal bl.a. sikre, at alle er noteret korrekt på listen, og at det er gennemsigtigt hvem der tilbydes / får ekstra kælderrum. MO undersøger, om adresserne er korrekte, og sender breve ud, om personerne fortsat er interesseret i et kælderrum. Anbefalinger fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: PG anbefaler for gennemskuelighedens skyld, at lejlighedsnumre føres på listen. TM foreslår, at man sender ud til de første f.eks. fem på listen. Du er nummer fire på listen Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 5 af 7

6 til et kælderrum. Vil du være interesseret i rum X, hvis personerne før dig afslår? UD foreslår, at man aktivt skal afslå for at beholde sin anciennitet på listen. Dette overvejes. 5.2 Budget 2013 Bestyrelsesmedlemmer skulle komme med bud på ønsker til budgettet fremover. PH gennemgik budgettet i light-udgave. 5.3 Økonomisk oversigt PH gennemgik økonomisk oversigt i light-udgave. 5.4 Udkast datoplan GF 2013 I februar skal vi skrive et nyhedsbrev, der kun omhandler GF. Vi bruger i år vandrehjemmet, da Bellahøj skole ikke kan huse os i april. 5.5 Ventelistesystemet (PH) En beboer køber lejligheder i AST og synes, det er fjollet at købe igennem mægler og betale denne for arbejdet. Brugtes hjemmesiden til at have boligannoncer, kunne salg foregå uden mægleromkostninger. Hvis boligannoncer skulle på hjemmesiden, var der behov for, at nogen vedligeholdt løsningen. Undertiden er der listen på ruden til kontoret. Denne kunne lægges online, og der kunne skrives om det i nyhedsbrevet. OF har ventelisten. PH spørger ham, hvor mange der står på ventelisterne, og hvor mange salg der sker via ventelister. 5.6 Administrationsaftale OF Udkastet til administrationsaftalen ligger tæt op ad anbefalinger fra Ejendomsforening Danmark. UD mener, det ser meget fornuftigt ud. Han har dog et par ændringsforslag. PH spørger, om OF ser noget problem i at tage de to punkter ud af kontrakten. 5.7 Nyt nøglesystem Den elektroniske løsning er kostbar uanset leverandør. Priserne hos Bravida svarer i grove træk til priserne hos ComX, såfremt vi får bolignet med. Der er hos Bravida en online og en offline løsning. Der er mere kontrol med onlineudgaven med offline-udgaven skal man ud til hver enkelt dør. Får vi almindelige nøgler, koster det omkr MO anbefaler, at vi spørger Binau, der kender vores systemer, til et mere præcist overslag. Forslaget, UD og TØ har, er, at vi skal have nogen ud, at fortælle os om, hvordan vi får opfyldt vores behov. TØ og UD talte om en trådløs løsning. Manden fra Bravida fortalte om en sådan løsning. Han anbefalede, at vi fik ham ud at fortælle, hvordan vi kunne få stillet vores behov. UD foreslår, at vi får fornuftige forslag til, om vi skulle have den kortsigtede, billige løsning eller den fremtidssikre løsning, der koster det tredobbelte. Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 6 af 7

7 Oplægget er, at de arbejder sig frem mod tilbud på et standardsystem, et online-system og et offline-system. UD og TØ undersøger og taler med nogen, der kan give gode, solide bud, og aftaler at få dem ud til et bestyrelsesmøde. Mødet skal forestå før 8. januar, hvis løsningen skal iværksættes før GF. Nøgleprojektet skal ind i budgettet. 5.8 Vurderinger SV foreslår, at vi forsøger at tale os til rette med Vidar fra lejlighedsvurdering.dk på et møde mhp. at få bedre priser. Der vil blive afholdt et møde, og SV anbefaler, at OF deltager. 5.9 Status på hjemmeside (PG) 5.10 Status Håndbog 2013 (TØ) Fortsat under udarbejdelse. TØ arbejder på et oplæg til arbejdsgruppen om Håndbogen Emner til nyhedsbrev december Nøgleservice og priser Status på varmt vand 5.12 Spørgsmål til bestyrelsen Ingen spørgsmål. 6 Orientering/Eventuelt Referent, Rie Kornum, 20. november 2012 Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 7 af 7

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 me Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM) og Charlotte Blunch (CB)

Læs mere

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010

Bestyrelsens beretning for 2010 Bestyrelsens beretning for 2010 Andelskronen Der kom ny ejendomsvurdering pr. 1/10-2010 på 95 mio.kr., hvor det nye tag og det udvidede lejlighedsareal er med. En stigning på 18 mio. kr. Bestyrelsen indstiller

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere