Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler"

Transkript

1 Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Københavns Kommune Revisionen Økonomi Aktiviteter der er i gang Pulje til uddannelse, igangsættelsen udskudt til 2005 Fælles drift BR 52/04 Lønmidler vedrørende Skatteankenævnet Økonomisk forvaltning BR 427/03 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedrørende Servicecentrene på information, evaluering samt indretningsudgifter Økonomisk forvaltning BR 265/03 Betalingsforskydning vedrørende huslejeforpligtigelser i servicecentrene. Betalingsforskydning Vidensdeling, seminar samt attraktiv arbejdsplads Økonomisk forvaltning Aktivitetsforskydninger international dag holdes først i 2005 samt at projekt diskrimination på diskoteker er forsinket. Aktivitetsforskydning i Projekt digital formidling grundet forsinkelser i kontaktforhandlingerne. Økonomisk forvaltning BR 265/03 BR 116/03 og BR 358/02 Økonomisk forvaltning BR 133/04 Økonomisk forvaltning BR 652/02 1

2 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Fælles IT-løsning. Sikkerhedsløsningen skal etablere nye måder at administrere kommunens sikkerhedsstruktur på, hvilket blandt andet er nødvendigt fordi den tidligere sikkerhedsløsning er ved at være forældet, samt at Økonomisk forvaltning BR 378/04 kommunen skal klargøres til nye arbejdsformer (fx. Servicecentrene) hvor opgaver løses på tværs af forvaltningerne. Udgifterne falder i årene 2005 til Afdrag på lån Finanspost er Aktivitetsforskydning i udvikling af KKnet2. Aktivitetsforskydning i ESDH projektet Betalingsforskydning mellem årene på IT-drift Betalingsforskydning til projekt Elektronisk selvbetjening. Forsinket grundet uoverensstemmelser med leverandøren. Aktivitetsforskydninger til Internationalt arbejde igangsættelse af projekter forsinket. Økonomisk forvaltning BR 246/04 Økonomisk forvaltning BR 155/03 Økonomisk forvaltning BR 342/03 Økonomisk forvaltning BR 132/04 Økonomisk forvaltning BR 245/04 Driftstilskud til Operaen, skyldes betalingsforskydning mellem årene Økonomisk forvaltning BR 333/04 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedr. kommuneplan og fredninger Økonomisk forvaltning BR 646/02 2

3 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Forskydninger ifm. BR 375/04 og Budgetinformation og Økonomisk forvaltning BR 327/04 økonomistyringsprojekter Betalingsforskydninger i forbindelse med renovering af Jemtlandsgade samt udbedring af skimmelsvamp i Økonomisk forvaltning BR 63/01 Hanovergade. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. analyser m.m. vedr. strukturreform og ændret Økonomisk forvaltning /04 ressortfordeling. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. Opstart af projekter under Øresunddirekt. Økonomisk forvaltning BR 593/03 Afdrag på lån Finanspost er Betalingsforskydninger ifm. Lønanvisning og lønsystem m.v. i forhold til Accenture. Betalings- og aktivitetsforskydninger omkring transition og uddannelse m.m. ift. Accenture nye lønsystem. Aktivitetsforskydning i puljen vedrørende bydelsprojekter i Valby lokaludvalg Aktivitetsforskydning ift. Udvalget for Demokrati og Service Udvikling af nyt kommunikationsregnskab, som forudsat i den fælles besluttede kommunikationspolitik i Økonomisk forvaltning BR 340/04 Økonomisk forvaltning BR 297/03 Økonomisk forvaltning BR 629/01 Økonomisk forvaltning BR 48/05 Økonomisk forvaltning BR 61/04 3

4 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Betalingsforskydning og forsinkelser på IT-projekter der indgår i kommunens samlede IT-strategi. Økonomisk forvaltning BR 392/02 Afdrag på lån Finanspost er For meget overført i tidligere overførelsessag, vedr. nyt ITbetalingssystem (BR 209/00) Overførslen skal finansiere omstillings- og udviklingsaktiviteter (KTO-midler) der er tidsmæssigt forskudte. Midlerne er afsat som følge af OK-forhandlingerne og er aftalebelagte. Økonomisk forvaltning BR 94/05 Økonomiforvaltningen, drift BR 206/02 Pulje til trafik og nye boligområder, aktiviteterne gennemføres i Fælles anlæg BR 592/03 Puljen til renovering og vedligeholdelse, aktiviteterne gennemføres i Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, betalingsforskydning ift Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, der skal overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen/Ejendomsenhede n Pulje til svømmehaller, aktivitetsforskydning byggeriet forventes først iværksat i 2007 Pulje til projektering. Puljen er disponeret men ikke endelig udmøntet. Fælles anlæg BR 462/04 Fælles anlæg BR 42/03 Fælles anlæg BR 42/03 Fælles anlæg BR 360/04 Økonomisk forvalt., anlæg BR 297/01 4

5 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Pulje til infrastruktur, skyldes Økonomisk forvalt., manglende trafikundersøgelser samt Do anlæg revision af boligpolitikken. Pulje til lejlighedsammenlægninger indgår i boligpolitisk handlingsplan Pulje til byudvikling afventer ansøgninger fra Partnerskabet i Tingbjerg Pulje til ungdomsboliger indgår i puljen om alm. Boliger og forventes udmøntet i 2005 til BTF. Pulje til ældremobilitet, skyldes manglende p/l fremskrivning. Pulje til information, skal indgå i forlængelsen af aftalen med Realdania for de næste 4 år. Eksempelprojektet, mindreindtægt på mill. kr. i 2004, nedskrives med merindtægt i 2003 på mill kr. (fejlagtigt lagt i kassen ifm. overførelsessagen ) således at overførslen bliver på 0,590 mill. kr. Aktivitetsforskydninger på kvarterløftområderne og projekterne som indgår i aftale med Staten frem til Manglende hjemtagelse af statsrefusion Manglende indtægter vedr. Kulturog Idrætsplan Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Do Do Do Do Do do Kvarterløft Kvarterløft Kvarterløft Afdrag på lån Finanspost er 5

6 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Midlerne reserveres til manglende BR 586/03 og lønafregning, etablering af ESDH Borgerrådgiver BR 20/04 samt evaluering i 2006 Aktiviteter der er IKKE er i gang Afsat til rengøringsdag Fælles Driftspuljer /03 Afsat til arkitektkonkurrence til nyt Fælles Driftspuljer /03 Afdrag på lån hovedbibliotek Afdrag på lån Ekstraordinære indtægter fra ejendomssalg m.m. i regnskab 2004 Økonomiforvalrningen, Finanspost er Reduceret låneoptagelse i 2005 vedr. byfornyelse i regnskab 2004, anlæg og drift Udskudte afdrag på gælden vedr. budget 2004 Økonomiforvalrningen, Økonomiforvalrningen, Kultur og Fritid Aktiviteter der er i gang Garanti for lån vedrørende BR 555/04 Kultur og Fritid spillestedet VEGA. Overførsel til 25/ Holmen: Midler til genopretning af BR 7/04 Kultur og Fritid infrastruktur. 22/ Miljøcertificering: Kultur- og Fritidsforvaltningen fik den 28. Kultur og Fritid ØU 16/03 Hans Nansens Gård: Istandsættelse af Administrationsbygninger 11/ BR 333/ ejendommen. Forskydning af Vanløse bibliotek og kulturhus Kultur og Fritid BR 156/03 Vanløse bibliotek og kulturhus. BR Økonomiforvaltningen, 156/ april 2003 pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, BR 156/03 fælles anlægspuljer Aktiviteter der er IKKE er i gang

7 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kløvermarkens Tennisklub: KFU har den 25/9-03 afsat 1,6 mio. kr. som tilskud til Kløvermarkens Tennisklub BR 319/04 til opførelse af en tennishal (KFU Kultur og Fritid / /03). Projektet har afventet, at den endelige finansiering skulle falde på plads. Åben lydscene - Pumpehuset: Etablering af åben lydscene. Beløbet ikke anvendt i 2004 og søges overført Kultur og Fritid BR 375/03 til Liva - skrotning: 28/8-03 afsatte BR kr. til skrotning af skibet Liva. Skrotningen var endnu ikke Kultur og Fritid BR 375/03 effektueret ved udgangen af Afdrag på lån Finanspost er Graffiti-projekt: Tilskud til graffitiprojekt indenfor rammerne under forudsætning af godkendelse fra Miljø-kontrollen og Det Kriminelpræventive Råds anbefaling. Afventer godkendelse af projektet. Overvægtige børn, I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der afsat støtte midler til nye projekter. Etablering af idrætshal v/vanløse skole: Der er afsat 12,1 mio. kr. til etablering af en idrætshal i tilknytning til Vanløse skole. Projektet forventes igangsat i Kultur og Fritid Kultur og Fritid Kultur og Fritid BR 553/04 04/ BR 462/04 07/ BR 367/03 09/

8 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Opgradering af Østerbro Stadion: Forbedring af idrætsfaciliteter i området omkring Østerbro Stadion. Projektet kom ikke i gang i 2004, men afventede en samlet løsning for BR 598/03 Kultur og Fritid hele Østerbro Stadion, som BR 11/ tiltrådte i forbindelse med budgetforlig 2005 med en forhøjelse af bevillingen på 19 mio. kr. Afdrag på lån Finanspost er Pavilloner til idræt: Samarbejdsprojekt med Lokale- og Anlægsfonden. Forventes igangsat i Kultur og Fritid BR 244/03 11/ Uddannelse og Ungdom Aktiviteter der er i gang Midler fra FAF vedrørende Budgetforlig Daghøjskoler daghøjskoler gives i Mindreforbrug vedr. Ny Skole på Vesterbro skyldes forsinkelse i Anlæg BR 298/04 opstart Mindreforbrug vedr. Skolen på Islands Brygge skyldes tidsmæssige Anlæg BR 191/03 forsinkelser Mindreforbrug vedr. Strandvejsskolen skyldes tidsmæssige forhandlinger ifm. Anlæg BR 95/04 forhandlinger Mindreforbrug vedr. Skolen på Kastelsvej skyldes at den sidste etape endnu ikke er bevilget Anlæg BR 225/05 8

9 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Mindreforbrug vedr. ny specialskole i Valby skyldes tidsmæssige Anlæg BR 182/04 forskydninger Mindreforbrug vedr. Ørestad gymnasium skyldes forsinkelser i processen omkring godkendelse og Anlæg BR 318/04 forhandling med IM og staten Mindreforbrug vedr. Musikskolen skyldes tidsforskydninger pga. Anlæg BR 104/04 vanskelige funderingsforhold Mindreforbrug vedr. Pumpestationen skyldes tidsforskydning som følge af usædvanlig lang Anlæg BR 184/04 myndighedsbehandling Aktiviteter der er IKKE er i gang Mindreforbrug vedr. Ny skole i Sydhavnen skyldes udskydelse af arkitektkonkurrence Anlæg BR 395/04 Afdrag på lån Finanspost er Sundhed og Omsorg Aktiviteter der er i gang Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger partnerskab og netværk for ældre BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger beklædning i hjemmeplejen for ældre BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger fællesspisning for hjemmeboende for ældre BR 367/03 Tidsforskydninger i projekt vedr. Pleje, service og boliger ældres ernæring for ældre BR 367/03 9

10 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Jf. teksten i budgetforslag 2005 s. 83 forudsættes ubrugte midler fra 2004 vedrørende indskud i Finansposter BR 369/04 Landsbyggefonden overført til budget Familie og Arbejdsmarked Aktiviteter der er i gang Daghøjskolerne under UUF Voksne med behov for Budgetforlig serviceydelser 05 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier BR 327/2003 Børneplan restmidler Økonomiforvaltningen, pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, fælles anlægspuljer Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier BR 327/2003 Søskenderabat og fripladstilskud Servicetilbud til børnefamilier Folkesundhedsplan Gadepulsen Servicetilbud til børnefamilier Børnefamilier med særlige behov Budgetforlig 05 BR 396/2001 BR 397/2001 BR372/2001 FAU 516/ BR 462/2004 Afdrag på lån Finanspost er 10

11 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sjakket FAU Børnefamilier med /2004 særlige behov BR 35/2005 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/ serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/ serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Opsøgende indsats overfor etniske Voksne med behov for Budgetforlig minoriteter serviceydelser 05 Fælles mentorordning for årige Voksne med behov for BR 52/2004 Etablering af boliger for svage grupper Kommunal medfinansiering Opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere serviceydelser Voksne med særlige behov Voksne med særlige behov Budgetforlig Budget 2000 Stofafhængige Budgetforlig 05 Afdrag på lån Finanspost er Videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro Videreførelse af injektionsprojekt Midler til frivilligt arbejde Stofafhængige Stofafhængige Administration Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 11

12 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Integrationsrådets deltagelse i kampagnen Natteliv for alle Administration BR 133/2004 Aktiviteter der er IKKE er i gang 500 Istandsættelse af lokalcenter Christianshavn Administration BR 480/2002 Afdrag på lån Finanspost er Bygge og Teknik Økonomiforvaltningen indstiller, at mindreforbruget på drift overføres til en driftpulje og mindreforbruget på anlæg overføres til en anlægspulje under udvalget til senere udmøntning. Nedenfor er udvalgets ansøgning om overførsler gengivet. Aktiviteter der er i gang Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Der blev i Budget 2004 afsat kr til etablering af gårdanlæg. De samlede udgifter til dette formål udgjorde i år 2004 kun Sekretariatet Sekretariatet Byggeri & Bolig (BR 367/03) 12

13 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sammen med overførsel af mindreforbrug i forbindelse med etablering af gårdanlæg søges overført indtægtsbevilling på kr. Byggeri & Bolig (BR 367/03) , som er statens del af etableringsudgiften til gårdanlæg. Ikke udbetalte og udskudte udgifter til ombygning af kommunale ejendomme, der er afgivet bevilling til, som følgende af manglende Bl.a. BR fremdrift i byggerierne og manglende 86/05 & BR Plan & Arkitektur statslige rammer jf. aftale med 70/05, Notat Økonomiforvaltningen Overførslen 1 inkludere ligeledes midler til Økonomiudvalget til HT-grunden (BR 70/05) Overførsel af tilskudsdeklarationsmidler (Skal overføres internt fra P&A til Vej & Plan & Arkitektur BR 169/05 Parks anlægsramme konto Parker og legepladser jf. bilag 6) Aktiviteter der er IKKE er i gang Afdrag på lån Finanspost er 13

14 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel af anlægsmidler til projekter i 2005 under Trafikafviklingspuljen. Vej & Park s ønsker om tidlige budgetoverførsler af TAP-midler blev afgivet under forudsætning af, at puljemidler for i alt 10 mio. kr. blev tilført fra Øko-nomiforvaltningen i Dette er endnu ikke sket, hvorfor der i forbindelse med de tidlige overførsler fejlagtigt er budgetoverført for mange midler til Vej & Park. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. TAPbudgettet 2004 er på kr. Forbrug kr. Hasteoverført kr. For meget hasteoverført kr. Vej & Park BR 350/99 14

15 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel til planlagte vejanlægsarbejder, optaget på Vej & Parks investeringsplan i 2005 og følgende år. Midlerne på denne IMfunktion er afsat til gennemførelse af anlægsprojekter, optaget på Vej & Park s investeringsplan. Væsentlige dele af mindreforbruget i 2004 er allerede overført i forbindelse med de tidlige budgetoverførsler, hvor der tillige som en anlægsbevilling fejlagtigt er overført et forventet mindreforbrug på kr. på driften. Der er derfor samlet set hasteoverført for mange anlægsmidler. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. Budget (øvrig anlæg) 2004 er kr. Forbrug kr. Hasteoverført kr. For meget hasteoverført kr. Indfrielse af meddelte tilsagn om tilskud fra Byudviklingspuljen i 2005 Vej & Park BR 369/04 Vej & Park BR 350/99 15

16 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Der er tale om et generelt mindreforbrug, som ønskes budgetoverført til gennemførelse af Vej & Park BR 369/04 anlægsprojekter, jf. Vej & Park s investeringsplan Miljø og Forsyning Aktiviteter der er i gang Overførsel af mindreudgifter vedr. puljefinansieret bevilling til Københavns Energi til etablering af Energiværkstedet. Overføres til Sekretariatet med henblik på udbetaling af refusion for udgifter til Sekretariatet BR 607/02 færdiggørelse af projektet. ABC-planner: Projektet løber over to år ( ) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Miljøorienteret byggeri: Opgaven skal tilrettelægges, så der kan uddannes nogle kommunale medarbejdere til sparring om miljørigtigt byggeri. Uddannelsen er ikke påbegyndt endnu og pengene ønskes derfor overført Den kommunale sektor går forrest: Ønskes overført pga. manglende konsulentarbejde som foregår i 2005 Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) MFU 100/ BR 581/ BR 581/2003 Afdrag på lån Finanspost er 16

17 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Solar City: Projektet løber over to år Miljøkontrollen, drift og ( ) og ønskes derfor anlæg (skatte- og BR 281/2004 overført gebyrfinansieret) Dogme miljøcertificering: Ønskes overført til 2005, da midlerne ønskes anvendt til at gennemføre en række konkrete projekter i forbindelse med indførelse af miljøledelse Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/2001 Afdrag på lån Finanspost er Dogme økologiske fødevarer: Ønskes overført til 2005 primært til gennemførelse af storkøkkenprojekt på plejehjem (Bystævneparken og De Gamles by). Projektet er blevet udskudt fra sommeren 2004 pga. ombygning af køkkenerne Udmøntning af VE-puljen: Midlerne er udmøntet til en række konkrete projekter og ønskes overført til (3 mill. kr. er hasteoverført) Halmballeprojekt: Projektet løber over to år ( ) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Støjpuljen: Projektet løber over flere år ( ) og ønskes derfor overført (3,1 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/ BR 554/ MFU 100/ MFU 76/04 17

18 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og BR 222/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer. Afdrag på lån Finanspost er Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, bl.a. fordi analyselaboratoriet har sænket priserne i løbet af året og fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer (5,35 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 442/04 18

19 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og BR 569/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer Afdrag på lån Finanspost er Aktiviteter der er IKKE er i gang 800 Økologi og sundhed: Projektet er udskudt fra 2004 pga. drøftelser om projektets indhold mellem de involverede forvaltninger og ønskes derfor overført til Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologi-projektet Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Arbejdsmarkedsudvalget - budgetoverførsler fra 2008-2009 På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr. Samtlige funktionsområder

Læs mere

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009

Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet

Månedsmøde November 2015 - Opsamling til Byrådet Månedsmøde November - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud

Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Bilag 1. Ny aflønningsmodel i Center for Anlæg og Udbud Styringsmodellen Princippet bag den nye aflønningsmodel er, at alle CAU s udgifter til et anlægsprojekt afholdes på anlægsbevillingen. Det sikrer,

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere