Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler"

Transkript

1 Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Københavns Kommune Revisionen Økonomi Aktiviteter der er i gang Pulje til uddannelse, igangsættelsen udskudt til 2005 Fælles drift BR 52/04 Lønmidler vedrørende Skatteankenævnet Økonomisk forvaltning BR 427/03 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedrørende Servicecentrene på information, evaluering samt indretningsudgifter Økonomisk forvaltning BR 265/03 Betalingsforskydning vedrørende huslejeforpligtigelser i servicecentrene. Betalingsforskydning Vidensdeling, seminar samt attraktiv arbejdsplads Økonomisk forvaltning Aktivitetsforskydninger international dag holdes først i 2005 samt at projekt diskrimination på diskoteker er forsinket. Aktivitetsforskydning i Projekt digital formidling grundet forsinkelser i kontaktforhandlingerne. Økonomisk forvaltning BR 265/03 BR 116/03 og BR 358/02 Økonomisk forvaltning BR 133/04 Økonomisk forvaltning BR 652/02 1

2 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Fælles IT-løsning. Sikkerhedsløsningen skal etablere nye måder at administrere kommunens sikkerhedsstruktur på, hvilket blandt andet er nødvendigt fordi den tidligere sikkerhedsløsning er ved at være forældet, samt at Økonomisk forvaltning BR 378/04 kommunen skal klargøres til nye arbejdsformer (fx. Servicecentrene) hvor opgaver løses på tværs af forvaltningerne. Udgifterne falder i årene 2005 til Afdrag på lån Finanspost er Aktivitetsforskydning i udvikling af KKnet2. Aktivitetsforskydning i ESDH projektet Betalingsforskydning mellem årene på IT-drift Betalingsforskydning til projekt Elektronisk selvbetjening. Forsinket grundet uoverensstemmelser med leverandøren. Aktivitetsforskydninger til Internationalt arbejde igangsættelse af projekter forsinket. Økonomisk forvaltning BR 246/04 Økonomisk forvaltning BR 155/03 Økonomisk forvaltning BR 342/03 Økonomisk forvaltning BR 132/04 Økonomisk forvaltning BR 245/04 Driftstilskud til Operaen, skyldes betalingsforskydning mellem årene Økonomisk forvaltning BR 333/04 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedr. kommuneplan og fredninger Økonomisk forvaltning BR 646/02 2

3 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Forskydninger ifm. BR 375/04 og Budgetinformation og Økonomisk forvaltning BR 327/04 økonomistyringsprojekter Betalingsforskydninger i forbindelse med renovering af Jemtlandsgade samt udbedring af skimmelsvamp i Økonomisk forvaltning BR 63/01 Hanovergade. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. analyser m.m. vedr. strukturreform og ændret Økonomisk forvaltning /04 ressortfordeling. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. Opstart af projekter under Øresunddirekt. Økonomisk forvaltning BR 593/03 Afdrag på lån Finanspost er Betalingsforskydninger ifm. Lønanvisning og lønsystem m.v. i forhold til Accenture. Betalings- og aktivitetsforskydninger omkring transition og uddannelse m.m. ift. Accenture nye lønsystem. Aktivitetsforskydning i puljen vedrørende bydelsprojekter i Valby lokaludvalg Aktivitetsforskydning ift. Udvalget for Demokrati og Service Udvikling af nyt kommunikationsregnskab, som forudsat i den fælles besluttede kommunikationspolitik i Økonomisk forvaltning BR 340/04 Økonomisk forvaltning BR 297/03 Økonomisk forvaltning BR 629/01 Økonomisk forvaltning BR 48/05 Økonomisk forvaltning BR 61/04 3

4 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Betalingsforskydning og forsinkelser på IT-projekter der indgår i kommunens samlede IT-strategi. Økonomisk forvaltning BR 392/02 Afdrag på lån Finanspost er For meget overført i tidligere overførelsessag, vedr. nyt ITbetalingssystem (BR 209/00) Overførslen skal finansiere omstillings- og udviklingsaktiviteter (KTO-midler) der er tidsmæssigt forskudte. Midlerne er afsat som følge af OK-forhandlingerne og er aftalebelagte. Økonomisk forvaltning BR 94/05 Økonomiforvaltningen, drift BR 206/02 Pulje til trafik og nye boligområder, aktiviteterne gennemføres i Fælles anlæg BR 592/03 Puljen til renovering og vedligeholdelse, aktiviteterne gennemføres i Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, betalingsforskydning ift Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, der skal overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen/Ejendomsenhede n Pulje til svømmehaller, aktivitetsforskydning byggeriet forventes først iværksat i 2007 Pulje til projektering. Puljen er disponeret men ikke endelig udmøntet. Fælles anlæg BR 462/04 Fælles anlæg BR 42/03 Fælles anlæg BR 42/03 Fælles anlæg BR 360/04 Økonomisk forvalt., anlæg BR 297/01 4

5 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Pulje til infrastruktur, skyldes Økonomisk forvalt., manglende trafikundersøgelser samt Do anlæg revision af boligpolitikken. Pulje til lejlighedsammenlægninger indgår i boligpolitisk handlingsplan Pulje til byudvikling afventer ansøgninger fra Partnerskabet i Tingbjerg Pulje til ungdomsboliger indgår i puljen om alm. Boliger og forventes udmøntet i 2005 til BTF. Pulje til ældremobilitet, skyldes manglende p/l fremskrivning. Pulje til information, skal indgå i forlængelsen af aftalen med Realdania for de næste 4 år. Eksempelprojektet, mindreindtægt på mill. kr. i 2004, nedskrives med merindtægt i 2003 på mill kr. (fejlagtigt lagt i kassen ifm. overførelsessagen ) således at overførslen bliver på 0,590 mill. kr. Aktivitetsforskydninger på kvarterløftområderne og projekterne som indgår i aftale med Staten frem til Manglende hjemtagelse af statsrefusion Manglende indtægter vedr. Kulturog Idrætsplan Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Do Do Do Do Do do Kvarterløft Kvarterløft Kvarterløft Afdrag på lån Finanspost er 5

6 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Midlerne reserveres til manglende BR 586/03 og lønafregning, etablering af ESDH Borgerrådgiver BR 20/04 samt evaluering i 2006 Aktiviteter der er IKKE er i gang Afsat til rengøringsdag Fælles Driftspuljer /03 Afsat til arkitektkonkurrence til nyt Fælles Driftspuljer /03 Afdrag på lån hovedbibliotek Afdrag på lån Ekstraordinære indtægter fra ejendomssalg m.m. i regnskab 2004 Økonomiforvalrningen, Finanspost er Reduceret låneoptagelse i 2005 vedr. byfornyelse i regnskab 2004, anlæg og drift Udskudte afdrag på gælden vedr. budget 2004 Økonomiforvalrningen, Økonomiforvalrningen, Kultur og Fritid Aktiviteter der er i gang Garanti for lån vedrørende BR 555/04 Kultur og Fritid spillestedet VEGA. Overførsel til 25/ Holmen: Midler til genopretning af BR 7/04 Kultur og Fritid infrastruktur. 22/ Miljøcertificering: Kultur- og Fritidsforvaltningen fik den 28. Kultur og Fritid ØU 16/03 Hans Nansens Gård: Istandsættelse af Administrationsbygninger 11/ BR 333/ ejendommen. Forskydning af Vanløse bibliotek og kulturhus Kultur og Fritid BR 156/03 Vanløse bibliotek og kulturhus. BR Økonomiforvaltningen, 156/ april 2003 pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, BR 156/03 fælles anlægspuljer Aktiviteter der er IKKE er i gang

7 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kløvermarkens Tennisklub: KFU har den 25/9-03 afsat 1,6 mio. kr. som tilskud til Kløvermarkens Tennisklub BR 319/04 til opførelse af en tennishal (KFU Kultur og Fritid / /03). Projektet har afventet, at den endelige finansiering skulle falde på plads. Åben lydscene - Pumpehuset: Etablering af åben lydscene. Beløbet ikke anvendt i 2004 og søges overført Kultur og Fritid BR 375/03 til Liva - skrotning: 28/8-03 afsatte BR kr. til skrotning af skibet Liva. Skrotningen var endnu ikke Kultur og Fritid BR 375/03 effektueret ved udgangen af Afdrag på lån Finanspost er Graffiti-projekt: Tilskud til graffitiprojekt indenfor rammerne under forudsætning af godkendelse fra Miljø-kontrollen og Det Kriminelpræventive Råds anbefaling. Afventer godkendelse af projektet. Overvægtige børn, I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der afsat støtte midler til nye projekter. Etablering af idrætshal v/vanløse skole: Der er afsat 12,1 mio. kr. til etablering af en idrætshal i tilknytning til Vanløse skole. Projektet forventes igangsat i Kultur og Fritid Kultur og Fritid Kultur og Fritid BR 553/04 04/ BR 462/04 07/ BR 367/03 09/

8 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Opgradering af Østerbro Stadion: Forbedring af idrætsfaciliteter i området omkring Østerbro Stadion. Projektet kom ikke i gang i 2004, men afventede en samlet løsning for BR 598/03 Kultur og Fritid hele Østerbro Stadion, som BR 11/ tiltrådte i forbindelse med budgetforlig 2005 med en forhøjelse af bevillingen på 19 mio. kr. Afdrag på lån Finanspost er Pavilloner til idræt: Samarbejdsprojekt med Lokale- og Anlægsfonden. Forventes igangsat i Kultur og Fritid BR 244/03 11/ Uddannelse og Ungdom Aktiviteter der er i gang Midler fra FAF vedrørende Budgetforlig Daghøjskoler daghøjskoler gives i Mindreforbrug vedr. Ny Skole på Vesterbro skyldes forsinkelse i Anlæg BR 298/04 opstart Mindreforbrug vedr. Skolen på Islands Brygge skyldes tidsmæssige Anlæg BR 191/03 forsinkelser Mindreforbrug vedr. Strandvejsskolen skyldes tidsmæssige forhandlinger ifm. Anlæg BR 95/04 forhandlinger Mindreforbrug vedr. Skolen på Kastelsvej skyldes at den sidste etape endnu ikke er bevilget Anlæg BR 225/05 8

9 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Mindreforbrug vedr. ny specialskole i Valby skyldes tidsmæssige Anlæg BR 182/04 forskydninger Mindreforbrug vedr. Ørestad gymnasium skyldes forsinkelser i processen omkring godkendelse og Anlæg BR 318/04 forhandling med IM og staten Mindreforbrug vedr. Musikskolen skyldes tidsforskydninger pga. Anlæg BR 104/04 vanskelige funderingsforhold Mindreforbrug vedr. Pumpestationen skyldes tidsforskydning som følge af usædvanlig lang Anlæg BR 184/04 myndighedsbehandling Aktiviteter der er IKKE er i gang Mindreforbrug vedr. Ny skole i Sydhavnen skyldes udskydelse af arkitektkonkurrence Anlæg BR 395/04 Afdrag på lån Finanspost er Sundhed og Omsorg Aktiviteter der er i gang Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger partnerskab og netværk for ældre BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger beklædning i hjemmeplejen for ældre BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger fællesspisning for hjemmeboende for ældre BR 367/03 Tidsforskydninger i projekt vedr. Pleje, service og boliger ældres ernæring for ældre BR 367/03 9

10 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Jf. teksten i budgetforslag 2005 s. 83 forudsættes ubrugte midler fra 2004 vedrørende indskud i Finansposter BR 369/04 Landsbyggefonden overført til budget Familie og Arbejdsmarked Aktiviteter der er i gang Daghøjskolerne under UUF Voksne med behov for Budgetforlig serviceydelser 05 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier BR 327/2003 Børneplan restmidler Økonomiforvaltningen, pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, fælles anlægspuljer Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier BR 327/2003 Søskenderabat og fripladstilskud Servicetilbud til børnefamilier Folkesundhedsplan Gadepulsen Servicetilbud til børnefamilier Børnefamilier med særlige behov Budgetforlig 05 BR 396/2001 BR 397/2001 BR372/2001 FAU 516/ BR 462/2004 Afdrag på lån Finanspost er 10

11 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sjakket FAU Børnefamilier med /2004 særlige behov BR 35/2005 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/ serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/ serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Opsøgende indsats overfor etniske Voksne med behov for Budgetforlig minoriteter serviceydelser 05 Fælles mentorordning for årige Voksne med behov for BR 52/2004 Etablering af boliger for svage grupper Kommunal medfinansiering Opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere serviceydelser Voksne med særlige behov Voksne med særlige behov Budgetforlig Budget 2000 Stofafhængige Budgetforlig 05 Afdrag på lån Finanspost er Videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro Videreførelse af injektionsprojekt Midler til frivilligt arbejde Stofafhængige Stofafhængige Administration Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 11

12 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Integrationsrådets deltagelse i kampagnen Natteliv for alle Administration BR 133/2004 Aktiviteter der er IKKE er i gang 500 Istandsættelse af lokalcenter Christianshavn Administration BR 480/2002 Afdrag på lån Finanspost er Bygge og Teknik Økonomiforvaltningen indstiller, at mindreforbruget på drift overføres til en driftpulje og mindreforbruget på anlæg overføres til en anlægspulje under udvalget til senere udmøntning. Nedenfor er udvalgets ansøgning om overførsler gengivet. Aktiviteter der er i gang Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Der blev i Budget 2004 afsat kr til etablering af gårdanlæg. De samlede udgifter til dette formål udgjorde i år 2004 kun Sekretariatet Sekretariatet Byggeri & Bolig (BR 367/03) 12

13 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sammen med overførsel af mindreforbrug i forbindelse med etablering af gårdanlæg søges overført indtægtsbevilling på kr. Byggeri & Bolig (BR 367/03) , som er statens del af etableringsudgiften til gårdanlæg. Ikke udbetalte og udskudte udgifter til ombygning af kommunale ejendomme, der er afgivet bevilling til, som følgende af manglende Bl.a. BR fremdrift i byggerierne og manglende 86/05 & BR Plan & Arkitektur statslige rammer jf. aftale med 70/05, Notat Økonomiforvaltningen Overførslen 1 inkludere ligeledes midler til Økonomiudvalget til HT-grunden (BR 70/05) Overførsel af tilskudsdeklarationsmidler (Skal overføres internt fra P&A til Vej & Plan & Arkitektur BR 169/05 Parks anlægsramme konto Parker og legepladser jf. bilag 6) Aktiviteter der er IKKE er i gang Afdrag på lån Finanspost er 13

14 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel af anlægsmidler til projekter i 2005 under Trafikafviklingspuljen. Vej & Park s ønsker om tidlige budgetoverførsler af TAP-midler blev afgivet under forudsætning af, at puljemidler for i alt 10 mio. kr. blev tilført fra Øko-nomiforvaltningen i Dette er endnu ikke sket, hvorfor der i forbindelse med de tidlige overførsler fejlagtigt er budgetoverført for mange midler til Vej & Park. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. TAPbudgettet 2004 er på kr. Forbrug kr. Hasteoverført kr. For meget hasteoverført kr. Vej & Park BR 350/99 14

15 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel til planlagte vejanlægsarbejder, optaget på Vej & Parks investeringsplan i 2005 og følgende år. Midlerne på denne IMfunktion er afsat til gennemførelse af anlægsprojekter, optaget på Vej & Park s investeringsplan. Væsentlige dele af mindreforbruget i 2004 er allerede overført i forbindelse med de tidlige budgetoverførsler, hvor der tillige som en anlægsbevilling fejlagtigt er overført et forventet mindreforbrug på kr. på driften. Der er derfor samlet set hasteoverført for mange anlægsmidler. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. Budget (øvrig anlæg) 2004 er kr. Forbrug kr. Hasteoverført kr. For meget hasteoverført kr. Indfrielse af meddelte tilsagn om tilskud fra Byudviklingspuljen i 2005 Vej & Park BR 369/04 Vej & Park BR 350/99 15

16 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Der er tale om et generelt mindreforbrug, som ønskes budgetoverført til gennemførelse af Vej & Park BR 369/04 anlægsprojekter, jf. Vej & Park s investeringsplan Miljø og Forsyning Aktiviteter der er i gang Overførsel af mindreudgifter vedr. puljefinansieret bevilling til Københavns Energi til etablering af Energiværkstedet. Overføres til Sekretariatet med henblik på udbetaling af refusion for udgifter til Sekretariatet BR 607/02 færdiggørelse af projektet. ABC-planner: Projektet løber over to år ( ) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Miljøorienteret byggeri: Opgaven skal tilrettelægges, så der kan uddannes nogle kommunale medarbejdere til sparring om miljørigtigt byggeri. Uddannelsen er ikke påbegyndt endnu og pengene ønskes derfor overført Den kommunale sektor går forrest: Ønskes overført pga. manglende konsulentarbejde som foregår i 2005 Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) MFU 100/ BR 581/ BR 581/2003 Afdrag på lån Finanspost er 16

17 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Solar City: Projektet løber over to år Miljøkontrollen, drift og ( ) og ønskes derfor anlæg (skatte- og BR 281/2004 overført gebyrfinansieret) Dogme miljøcertificering: Ønskes overført til 2005, da midlerne ønskes anvendt til at gennemføre en række konkrete projekter i forbindelse med indførelse af miljøledelse Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/2001 Afdrag på lån Finanspost er Dogme økologiske fødevarer: Ønskes overført til 2005 primært til gennemførelse af storkøkkenprojekt på plejehjem (Bystævneparken og De Gamles by). Projektet er blevet udskudt fra sommeren 2004 pga. ombygning af køkkenerne Udmøntning af VE-puljen: Midlerne er udmøntet til en række konkrete projekter og ønskes overført til (3 mill. kr. er hasteoverført) Halmballeprojekt: Projektet løber over to år ( ) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Støjpuljen: Projektet løber over flere år ( ) og ønskes derfor overført (3,1 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/ BR 554/ MFU 100/ MFU 76/04 17

18 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og BR 222/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer. Afdrag på lån Finanspost er Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, bl.a. fordi analyselaboratoriet har sænket priserne i løbet af året og fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer (5,35 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 442/04 18

19 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og BR 569/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer Afdrag på lån Finanspost er Aktiviteter der er IKKE er i gang 800 Økologi og sundhed: Projektet er udskudt fra 2004 pga. drøftelser om projektets indhold mellem de involverede forvaltninger og ønskes derfor overført til Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologi-projektet Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Regnskab Bemærkninger Behandles i Teknik- og Miljøudvalget 21.marts 2007 1 / 71 ! " # $% $ & ' ( )& "*+",! -"*)./ ""&! 0'++*+ +* $1231++ +*+ 4 #! $1234+ +# $12#3. + * '%

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER Regnskab 2014 - Udvalgsregnskaber og obligatoriske oversigter Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Aftale om budget 2007 for Københavns Kommune Indgået mellem Socialdemokraterne Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Venstre De Konservative Enhedslisten Dansk Folkeparti 1 Overordnede visioner

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30

Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30 1. Torsdag den 3. april 2008 kl. 17.30 Dagsorden: 150/08 Fritagelse af hvervet som borgerrepræsentant 188/08 Udtræden af stedfortræderlisten 148/08 Indkaldelse af stedfortræder 168/08 Indkaldelse af stedfortræder

Læs mere

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune 0 Aftale om budget 2013 for Københavns Kommune Indledning... 4 Overordnede økonomiske rammer... 7 Loft over kommunens anlægsudgifter... 9 Effektiviseringsstrategi... 10 Kvalitet i de kommunale ydelser...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 6. september 2011 Kl. 8:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Hans Olsen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - 1. behandling

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

Københavns Kommunes. Regnskab 2005. Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i Maj 2006 1/220

Københavns Kommunes. Regnskab 2005. Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i Maj 2006 1/220 Københavns Kommunes Regnskab 2005 Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i Maj 2006 1/220 Udvalgte data Københavns Kommune 2005 Veldrevne virksomheder er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og gode

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219

Byrådets budgetseminar. Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Byrådets budgetseminar Den 23. april 2014 i lokale 217, 218 og 219 Dagsorden Velkomst v/borgmesteren Aktuel økonomi: Regnskabsresultatet for 2013 Den aktuelle økonomi i Haderslev Kommune, herunder udfordringer

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Sektor 9.30 Administration m.v.

Sektor 9.30 Administration m.v. Sektor 9.30 Administration m.v. - 291-0.30 Administration m.v. Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Sammendrag, 1. behandling September 2014 Indledning Lolland Kommunes budget for året 2015 er baseret på overslagsår 2015 i det oprindeligt vedtagne budget 2014 og fremskrevet til

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere