Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler"

Transkript

1 Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Københavns Kommune Revisionen Økonomi Aktiviteter der er i gang Pulje til uddannelse, igangsættelsen udskudt til 2005 Fælles drift BR 52/04 Lønmidler vedrørende Skatteankenævnet Økonomisk forvaltning BR 427/03 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedrørende Servicecentrene på information, evaluering samt indretningsudgifter Økonomisk forvaltning BR 265/03 Betalingsforskydning vedrørende huslejeforpligtigelser i servicecentrene. Betalingsforskydning Vidensdeling, seminar samt attraktiv arbejdsplads Økonomisk forvaltning Aktivitetsforskydninger international dag holdes først i 2005 samt at projekt diskrimination på diskoteker er forsinket. Aktivitetsforskydning i Projekt digital formidling grundet forsinkelser i kontaktforhandlingerne. Økonomisk forvaltning BR 265/03 BR 116/03 og BR 358/02 Økonomisk forvaltning BR 133/04 Økonomisk forvaltning BR 652/02 1

2 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Fælles IT-løsning. Sikkerhedsløsningen skal etablere nye måder at administrere kommunens sikkerhedsstruktur på, hvilket blandt andet er nødvendigt fordi den tidligere sikkerhedsløsning er ved at være forældet, samt at Økonomisk forvaltning BR 378/04 kommunen skal klargøres til nye arbejdsformer (fx. Servicecentrene) hvor opgaver løses på tværs af forvaltningerne. Udgifterne falder i årene 2005 til Afdrag på lån Finanspost er Aktivitetsforskydning i udvikling af KKnet2. Aktivitetsforskydning i ESDH projektet Betalingsforskydning mellem årene på IT-drift Betalingsforskydning til projekt Elektronisk selvbetjening. Forsinket grundet uoverensstemmelser med leverandøren. Aktivitetsforskydninger til Internationalt arbejde igangsættelse af projekter forsinket. Økonomisk forvaltning BR 246/04 Økonomisk forvaltning BR 155/03 Økonomisk forvaltning BR 342/03 Økonomisk forvaltning BR 132/04 Økonomisk forvaltning BR 245/04 Driftstilskud til Operaen, skyldes betalingsforskydning mellem årene Økonomisk forvaltning BR 333/04 Aktivitets- og betalingsforskydninger vedr. kommuneplan og fredninger Økonomisk forvaltning BR 646/02 2

3 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Forskydninger ifm. BR 375/04 og Budgetinformation og Økonomisk forvaltning BR 327/04 økonomistyringsprojekter Betalingsforskydninger i forbindelse med renovering af Jemtlandsgade samt udbedring af skimmelsvamp i Økonomisk forvaltning BR 63/01 Hanovergade. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. analyser m.m. vedr. strukturreform og ændret Økonomisk forvaltning /04 ressortfordeling. Betalings- og aktivitetsforskydninger ifm. Opstart af projekter under Øresunddirekt. Økonomisk forvaltning BR 593/03 Afdrag på lån Finanspost er Betalingsforskydninger ifm. Lønanvisning og lønsystem m.v. i forhold til Accenture. Betalings- og aktivitetsforskydninger omkring transition og uddannelse m.m. ift. Accenture nye lønsystem. Aktivitetsforskydning i puljen vedrørende bydelsprojekter i Valby lokaludvalg Aktivitetsforskydning ift. Udvalget for Demokrati og Service Udvikling af nyt kommunikationsregnskab, som forudsat i den fælles besluttede kommunikationspolitik i Økonomisk forvaltning BR 340/04 Økonomisk forvaltning BR 297/03 Økonomisk forvaltning BR 629/01 Økonomisk forvaltning BR 48/05 Økonomisk forvaltning BR 61/04 3

4 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Betalingsforskydning og forsinkelser på IT-projekter der indgår i kommunens samlede IT-strategi. Økonomisk forvaltning BR 392/02 Afdrag på lån Finanspost er For meget overført i tidligere overførelsessag, vedr. nyt ITbetalingssystem (BR 209/00) Overførslen skal finansiere omstillings- og udviklingsaktiviteter (KTO-midler) der er tidsmæssigt forskudte. Midlerne er afsat som følge af OK-forhandlingerne og er aftalebelagte. Økonomisk forvaltning BR 94/05 Økonomiforvaltningen, drift BR 206/02 Pulje til trafik og nye boligområder, aktiviteterne gennemføres i Fælles anlæg BR 592/03 Puljen til renovering og vedligeholdelse, aktiviteterne gennemføres i Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, betalingsforskydning ift Del af mindreforbrug på pulje til ejendomsenheden, der skal overføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen/Ejendomsenhede n Pulje til svømmehaller, aktivitetsforskydning byggeriet forventes først iværksat i 2007 Pulje til projektering. Puljen er disponeret men ikke endelig udmøntet. Fælles anlæg BR 462/04 Fælles anlæg BR 42/03 Fælles anlæg BR 42/03 Fælles anlæg BR 360/04 Økonomisk forvalt., anlæg BR 297/01 4

5 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Pulje til infrastruktur, skyldes Økonomisk forvalt., manglende trafikundersøgelser samt Do anlæg revision af boligpolitikken. Pulje til lejlighedsammenlægninger indgår i boligpolitisk handlingsplan Pulje til byudvikling afventer ansøgninger fra Partnerskabet i Tingbjerg Pulje til ungdomsboliger indgår i puljen om alm. Boliger og forventes udmøntet i 2005 til BTF. Pulje til ældremobilitet, skyldes manglende p/l fremskrivning. Pulje til information, skal indgå i forlængelsen af aftalen med Realdania for de næste 4 år. Eksempelprojektet, mindreindtægt på mill. kr. i 2004, nedskrives med merindtægt i 2003 på mill kr. (fejlagtigt lagt i kassen ifm. overførelsessagen ) således at overførslen bliver på 0,590 mill. kr. Aktivitetsforskydninger på kvarterløftområderne og projekterne som indgår i aftale med Staten frem til Manglende hjemtagelse af statsrefusion Manglende indtægter vedr. Kulturog Idrætsplan Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Økonomisk forvalt., anlæg Do Do Do Do Do do Kvarterløft Kvarterløft Kvarterløft Afdrag på lån Finanspost er 5

6 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Midlerne reserveres til manglende BR 586/03 og lønafregning, etablering af ESDH Borgerrådgiver BR 20/04 samt evaluering i 2006 Aktiviteter der er IKKE er i gang Afsat til rengøringsdag Fælles Driftspuljer /03 Afsat til arkitektkonkurrence til nyt Fælles Driftspuljer /03 Afdrag på lån hovedbibliotek Afdrag på lån Ekstraordinære indtægter fra ejendomssalg m.m. i regnskab 2004 Økonomiforvalrningen, Finanspost er Reduceret låneoptagelse i 2005 vedr. byfornyelse i regnskab 2004, anlæg og drift Udskudte afdrag på gælden vedr. budget 2004 Økonomiforvalrningen, Økonomiforvalrningen, Kultur og Fritid Aktiviteter der er i gang Garanti for lån vedrørende BR 555/04 Kultur og Fritid spillestedet VEGA. Overførsel til 25/ Holmen: Midler til genopretning af BR 7/04 Kultur og Fritid infrastruktur. 22/ Miljøcertificering: Kultur- og Fritidsforvaltningen fik den 28. Kultur og Fritid ØU 16/03 Hans Nansens Gård: Istandsættelse af Administrationsbygninger 11/ BR 333/ ejendommen. Forskydning af Vanløse bibliotek og kulturhus Kultur og Fritid BR 156/03 Vanløse bibliotek og kulturhus. BR Økonomiforvaltningen, 156/ april 2003 pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, BR 156/03 fælles anlægspuljer Aktiviteter der er IKKE er i gang

7 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kløvermarkens Tennisklub: KFU har den 25/9-03 afsat 1,6 mio. kr. som tilskud til Kløvermarkens Tennisklub BR 319/04 til opførelse af en tennishal (KFU Kultur og Fritid / /03). Projektet har afventet, at den endelige finansiering skulle falde på plads. Åben lydscene - Pumpehuset: Etablering af åben lydscene. Beløbet ikke anvendt i 2004 og søges overført Kultur og Fritid BR 375/03 til Liva - skrotning: 28/8-03 afsatte BR kr. til skrotning af skibet Liva. Skrotningen var endnu ikke Kultur og Fritid BR 375/03 effektueret ved udgangen af Afdrag på lån Finanspost er Graffiti-projekt: Tilskud til graffitiprojekt indenfor rammerne under forudsætning af godkendelse fra Miljø-kontrollen og Det Kriminelpræventive Råds anbefaling. Afventer godkendelse af projektet. Overvægtige børn, I forbindelse med budgetforlig 2005 blev der afsat støtte midler til nye projekter. Etablering af idrætshal v/vanløse skole: Der er afsat 12,1 mio. kr. til etablering af en idrætshal i tilknytning til Vanløse skole. Projektet forventes igangsat i Kultur og Fritid Kultur og Fritid Kultur og Fritid BR 553/04 04/ BR 462/04 07/ BR 367/03 09/

8 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Opgradering af Østerbro Stadion: Forbedring af idrætsfaciliteter i området omkring Østerbro Stadion. Projektet kom ikke i gang i 2004, men afventede en samlet løsning for BR 598/03 Kultur og Fritid hele Østerbro Stadion, som BR 11/ tiltrådte i forbindelse med budgetforlig 2005 med en forhøjelse af bevillingen på 19 mio. kr. Afdrag på lån Finanspost er Pavilloner til idræt: Samarbejdsprojekt med Lokale- og Anlægsfonden. Forventes igangsat i Kultur og Fritid BR 244/03 11/ Uddannelse og Ungdom Aktiviteter der er i gang Midler fra FAF vedrørende Budgetforlig Daghøjskoler daghøjskoler gives i Mindreforbrug vedr. Ny Skole på Vesterbro skyldes forsinkelse i Anlæg BR 298/04 opstart Mindreforbrug vedr. Skolen på Islands Brygge skyldes tidsmæssige Anlæg BR 191/03 forsinkelser Mindreforbrug vedr. Strandvejsskolen skyldes tidsmæssige forhandlinger ifm. Anlæg BR 95/04 forhandlinger Mindreforbrug vedr. Skolen på Kastelsvej skyldes at den sidste etape endnu ikke er bevilget Anlæg BR 225/05 8

9 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Mindreforbrug vedr. ny specialskole i Valby skyldes tidsmæssige Anlæg BR 182/04 forskydninger Mindreforbrug vedr. Ørestad gymnasium skyldes forsinkelser i processen omkring godkendelse og Anlæg BR 318/04 forhandling med IM og staten Mindreforbrug vedr. Musikskolen skyldes tidsforskydninger pga. Anlæg BR 104/04 vanskelige funderingsforhold Mindreforbrug vedr. Pumpestationen skyldes tidsforskydning som følge af usædvanlig lang Anlæg BR 184/04 myndighedsbehandling Aktiviteter der er IKKE er i gang Mindreforbrug vedr. Ny skole i Sydhavnen skyldes udskydelse af arkitektkonkurrence Anlæg BR 395/04 Afdrag på lån Finanspost er Sundhed og Omsorg Aktiviteter der er i gang Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger partnerskab og netværk for ældre BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger beklædning i hjemmeplejen for ældre BR 415/02 Tidsforskydninger i projekt Pleje, service og boliger fællesspisning for hjemmeboende for ældre BR 367/03 Tidsforskydninger i projekt vedr. Pleje, service og boliger ældres ernæring for ældre BR 367/03 9

10 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Jf. teksten i budgetforslag 2005 s. 83 forudsættes ubrugte midler fra 2004 vedrørende indskud i Finansposter BR 369/04 Landsbyggefonden overført til budget Familie og Arbejdsmarked Aktiviteter der er i gang Daghøjskolerne under UUF Voksne med behov for Budgetforlig serviceydelser 05 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Daginstitutionernes opsparing Servicetilbud til børnefamilier Budget 2000 Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier BR 327/2003 Børneplan restmidler Økonomiforvaltningen, pulje fra sparede driftsudgifter i 2004, fælles anlægspuljer Børneplanens restmidler Servicetilbud til børnefamilier BR 327/2003 Søskenderabat og fripladstilskud Servicetilbud til børnefamilier Folkesundhedsplan Gadepulsen Servicetilbud til børnefamilier Børnefamilier med særlige behov Budgetforlig 05 BR 396/2001 BR 397/2001 BR372/2001 FAU 516/ BR 462/2004 Afdrag på lån Finanspost er 10

11 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sjakket FAU Børnefamilier med /2004 særlige behov BR 35/2005 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/ serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Kvarterløftsprojekter BR 297/2001 BR 343/2001 Voksne med behov for BR 448/ serviceydelser BR 232/2003 FAU 542/2004 Opsøgende indsats overfor etniske Voksne med behov for Budgetforlig minoriteter serviceydelser 05 Fælles mentorordning for årige Voksne med behov for BR 52/2004 Etablering af boliger for svage grupper Kommunal medfinansiering Opsøgende social og sundhedsfaglig indsats overfor socialt marginaliserede stofmisbrugere serviceydelser Voksne med særlige behov Voksne med særlige behov Budgetforlig Budget 2000 Stofafhængige Budgetforlig 05 Afdrag på lån Finanspost er Videreførelse af indsatsen for harm reduktion på Vesterbro Videreførelse af injektionsprojekt Midler til frivilligt arbejde Stofafhængige Stofafhængige Administration Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 Budgetforlig 05 11

12 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Integrationsrådets deltagelse i kampagnen Natteliv for alle Administration BR 133/2004 Aktiviteter der er IKKE er i gang 500 Istandsættelse af lokalcenter Christianshavn Administration BR 480/2002 Afdrag på lån Finanspost er Bygge og Teknik Økonomiforvaltningen indstiller, at mindreforbruget på drift overføres til en driftpulje og mindreforbruget på anlæg overføres til en anlægspulje under udvalget til senere udmøntning. Nedenfor er udvalgets ansøgning om overførsler gengivet. Aktiviteter der er i gang Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Overførsel af mindreforbrug fra 2004 Der blev i Budget 2004 afsat kr til etablering af gårdanlæg. De samlede udgifter til dette formål udgjorde i år 2004 kun Sekretariatet Sekretariatet Byggeri & Bolig (BR 367/03) 12

13 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Sammen med overførsel af mindreforbrug i forbindelse med etablering af gårdanlæg søges overført indtægtsbevilling på kr. Byggeri & Bolig (BR 367/03) , som er statens del af etableringsudgiften til gårdanlæg. Ikke udbetalte og udskudte udgifter til ombygning af kommunale ejendomme, der er afgivet bevilling til, som følgende af manglende Bl.a. BR fremdrift i byggerierne og manglende 86/05 & BR Plan & Arkitektur statslige rammer jf. aftale med 70/05, Notat Økonomiforvaltningen Overførslen 1 inkludere ligeledes midler til Økonomiudvalget til HT-grunden (BR 70/05) Overførsel af tilskudsdeklarationsmidler (Skal overføres internt fra P&A til Vej & Plan & Arkitektur BR 169/05 Parks anlægsramme konto Parker og legepladser jf. bilag 6) Aktiviteter der er IKKE er i gang Afdrag på lån Finanspost er 13

14 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel af anlægsmidler til projekter i 2005 under Trafikafviklingspuljen. Vej & Park s ønsker om tidlige budgetoverførsler af TAP-midler blev afgivet under forudsætning af, at puljemidler for i alt 10 mio. kr. blev tilført fra Øko-nomiforvaltningen i Dette er endnu ikke sket, hvorfor der i forbindelse med de tidlige overførsler fejlagtigt er budgetoverført for mange midler til Vej & Park. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. TAPbudgettet 2004 er på kr. Forbrug kr. Hasteoverført kr. For meget hasteoverført kr. Vej & Park BR 350/99 14

15 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Afdrag på lån Finanspost er Nødvendig negativ korrektion af tidlig budgetoverførsel til planlagte vejanlægsarbejder, optaget på Vej & Parks investeringsplan i 2005 og følgende år. Midlerne på denne IMfunktion er afsat til gennemførelse af anlægsprojekter, optaget på Vej & Park s investeringsplan. Væsentlige dele af mindreforbruget i 2004 er allerede overført i forbindelse med de tidlige budgetoverførsler, hvor der tillige som en anlægsbevilling fejlagtigt er overført et forventet mindreforbrug på kr. på driften. Der er derfor samlet set hasteoverført for mange anlægsmidler. Fejlen korrigeres med en negativ ordinær overførsel. Budget (øvrig anlæg) 2004 er kr. Forbrug kr. Hasteoverført kr. For meget hasteoverført kr. Indfrielse af meddelte tilsagn om tilskud fra Byudviklingspuljen i 2005 Vej & Park BR 369/04 Vej & Park BR 350/99 15

16 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Der er tale om et generelt mindreforbrug, som ønskes budgetoverført til gennemførelse af Vej & Park BR 369/04 anlægsprojekter, jf. Vej & Park s investeringsplan Miljø og Forsyning Aktiviteter der er i gang Overførsel af mindreudgifter vedr. puljefinansieret bevilling til Københavns Energi til etablering af Energiværkstedet. Overføres til Sekretariatet med henblik på udbetaling af refusion for udgifter til Sekretariatet BR 607/02 færdiggørelse af projektet. ABC-planner: Projektet løber over to år ( ) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Miljøorienteret byggeri: Opgaven skal tilrettelægges, så der kan uddannes nogle kommunale medarbejdere til sparring om miljørigtigt byggeri. Uddannelsen er ikke påbegyndt endnu og pengene ønskes derfor overført Den kommunale sektor går forrest: Ønskes overført pga. manglende konsulentarbejde som foregår i 2005 Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) MFU 100/ BR 581/ BR 581/2003 Afdrag på lån Finanspost er 16

17 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Solar City: Projektet løber over to år Miljøkontrollen, drift og ( ) og ønskes derfor anlæg (skatte- og BR 281/2004 overført gebyrfinansieret) Dogme miljøcertificering: Ønskes overført til 2005, da midlerne ønskes anvendt til at gennemføre en række konkrete projekter i forbindelse med indførelse af miljøledelse Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/2001 Afdrag på lån Finanspost er Dogme økologiske fødevarer: Ønskes overført til 2005 primært til gennemførelse af storkøkkenprojekt på plejehjem (Bystævneparken og De Gamles by). Projektet er blevet udskudt fra sommeren 2004 pga. ombygning af køkkenerne Udmøntning af VE-puljen: Midlerne er udmøntet til en række konkrete projekter og ønskes overført til (3 mill. kr. er hasteoverført) Halmballeprojekt: Projektet løber over to år ( ) og ønskes derfor overført. Dette er puljemidler, hvor udmøntningen er uddelegeret til MFU. Endvidere er der tale om en planlagt overførsel Støjpuljen: Projektet løber over flere år ( ) og ønskes derfor overført (3,1 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/ BR 554/ MFU 100/ MFU 76/04 17

18 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og BR 222/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer. Afdrag på lån Finanspost er Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, bl.a. fordi analyselaboratoriet har sænket priserne i løbet af året og fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer (5,35 mill. kr. er hasteoverført) Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 442/04 18

19 BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift Anlæg Kapitalbevilling til jordoprensning: Mindreforbruget skyldes udskudte og forsinkede projekter, samt at mange af de gennemførte forureningsundersøgelser er blevet væsentligt billigere end budgetteret, Miljøkontrollen, drift og bl.a. fordi analyselaboratoriet har anlæg (skatte- og BR 569/04 sænket priserne i løbet af året og gebyrfinansieret) fordi de fysiske forhold har bevirket, at det ikke var muligt at etablere alle de planlagte boringer Afdrag på lån Finanspost er Aktiviteter der er IKKE er i gang 800 Økologi og sundhed: Projektet er udskudt fra 2004 pga. drøftelser om projektets indhold mellem de involverede forvaltninger og ønskes derfor overført til Der er desuden tale om en aktivitet under Dogme økologi-projektet Miljøkontrollen, drift og anlæg (skatte- og gebyrfinansieret) BR 262/

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet

Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Bilag 1 - Tekniske omplaceringer Alle beløb er i 1.000 kr. og i 2017 p/l med mindre andet er angivet Retsafgift Indtægt fra inddrivelsesopgave, overdraget fra SKAT 6.45.51.1 I KFU - Ja -700-700 -700-700

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv,

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger

3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Total Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget -1.545,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Administration og tværgående -695,0-12.379,3 2.629,7 2.620,7 770,0 Politisk

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611 Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Beløb (1.000 kr.) 2013 (2013 2014 2015 P/L) (2014 P/L) (2014

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61

Læs mere