Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde"

Transkript

1 Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

2 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til noget sprog i nogen form eller på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra NETGEAR, Inc. UNDGÅ AT stable udstyr, eller at placere udstyr steder med meget lidt plads eller i skuffer. Sørg for, at dit udstyr har mindst 2" (5 cm) luft til alle sider. Teknisk support Tak, fordi du valgte NETGEAR. Hvis du vil registrere dit produkt, få de seneste produktopdateringer og få adgang til online-support, kan du besøge os på Telefon (kun USA og Canada): NETGEAR Telefon (andre lande): Se Varemærker NETGEAR, NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/ eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne kan ændres uden varsel. Andre produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Særlige forhold For bedst muligt at kunne forbedre det interne design, driften og/eller pålideligheden forbeholder NETGEAR sig retten til at ændre de i dette dokument beskrevne produkter uden varsel. NETGEAR påtager sig intet ansvar for forhold, der måtte opstå som følge af brugen af de i dette dokument beskrevne produkter.

3 Hardwarefunktioner Indikatorerne på fronten viser, hvordan udvideren fungerer. WPS. Indikatoren angiver en trådløs forbindelse. Pc til udvider. Indikatoren lyser, når udvideren er sluttet til en pc. Status. Denne indikator lyser, når udvideren er trændt. Linkhastighed. Denne indikator angiver en trådløs forbindelse mellem udvideren og routeren. - Grøn er bedst. - Orange er god. - Rød er dårlig. Bemærk: Placer udviderens antenner med retning opad for at opnå den bedste ydeevne. WPS PC til Udvider Ethernetport Linkhastighed Status Tænd/ sluk knap WPS knap Standard Nulstil knap 3

4 Sidepanelet har følgende funktioner: Tænd/sluk-knap. Tænder og slukker for enheden. WPS-knap. Tryk på WPS-knappen for at slutte udvideren trådløst til din router eller trådløse adapter. Knap til gendannelse af standardindstillinger. Hvis du vil bruge denne knap, skal du stikke en papirklips ind i hullet og holde den inde, indtil indikatoren for udvider-status blinker. Ethernet-port. Du kan slutte en computer eller en anden enhed til denne port som beskrevet i Brugervejledningen. 4

5 Sådan kommer du i gang WiFi-rækkeviddeudvideren udvider det trådløse netværk til at dække områder uden for dit nuværende Wi-Fi-netværk. Følg disse anvisninger for korrekt opsætning af udvideren. Placer udvideren, og tænd for strømmen 1. Placer udvideren midt imellem routeren og den trådløse enhed, som er placeret uden for din routers rækkevidde. KORREKT FORKERT Tip: Hvis du bruger en anden position, skal du flytte udvideren tættere på enheden, men stadig inden for rækkevidde af routeren. 2. Forbind udvideren til en stikkontakt, og vent 1 minut, indtil udvideren starter. Status indikatoren lyser grønt. 5

6 Tilkobling af udvider til et eksisterende Wi-Fi-netværk For at øge rækkevidden af dit Wi-Fi-netværk skal du koble udvideren til dit eksisterende Wi-Fi-netværk. Du har to muligheder for at koble udvideren til dit netværk. Mulighed 1: Tilkobling med WPS (Wi-Fi Protected Setup) Med WPS er det let at koble sig til et sikkert Wi-Fi-netværk uden at indtaste netværkets navn og adgangskode. WPS-knappen er en fysisk knap på Wi-Fi-routeren, gateway eller access point. Hvis din router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup ), anbefaler NETGEAR, at du anvender Mulighed 1. Ellers gå til Mulighed 2. Tip: WPS understøtter ikke WEP-sikkerhed. Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du bruge Valgmulighed 2 til at oprette forbindelse. Mulighed 2: Tilkobling uden WPS ved hjælp af vejledning til opsætning i webbrowser Vejledning til opsætning i browser gennemgår de nødvendige skridt for at koble din udvider til et eksisterende Wi-Fi-netværk. 6

7 Mulighed 1: Tilkobling med WPS (Wi-Fi Protected Setup) 1. Tryk på WPS-knappen på udvideren. 2. Inden for 2 minutter skal du trykke på WPS-knappen på din trådløse router, gateway eller dit adgangspunkt. Nu skulle udvideren være koblet til dit eksisterende Wi-Finetværk, og overførselshastighedens indikator på din udvider tændes. 3. Udviderens navn på det trådløse netværk (SSID) ændres til navnet på dit nuværende Wi-Fi-netværk med _EXT i enden af navnet. Eksempel: Navn på eksisterende Wi-Fi-netværk: Navnet på udvider-netværket: HjemmeNet HjemmeNet_EXT 4. For at tilkoble yderligere Wi-Fi-enheder til dit udvider-netværk skal du bruge den sammen netværkssikkerhedsnøgle (adgangskode), som anvendes af din/dit eksisterende, trådløse netværk/trådløse router. 7

8 Mulighed 2: Tilkobling ved hjælp af opsætningvejledning i browser 1. Når udvideren er startet, og statusindikatoren lyser grønt, skal du bruge en trådløs netværksadministrator på en pc til at finde og koble dig til NETGEAR_EXT (SSID) trådløst netværk. Tip: Du kan bruge enhver trådløs netværksadministrator på en pc eller bærbar computer for at finde og koble dig til udviderens trådløst netværk. Efter forbindelsen med pc'en er etableret, vil pc til udviderens indikator lyse grønt. Dernæst skal du forbinde udvideren til dit eksisterende Wi-Fi netværk. 8

9 2. Åbn en browser i et vindue på den samme pc, så skal browseren føre dig direkte til opsætningsvejledningen på skærmen. Tip: Du kan altid gå ind på udviderens indstillingen igen ved at taste i din browsers URL-linje. 9

10 3. Opsætningsvejledningen i din webbrowser vil føre dig igennem følgende trin: Vælg det Wi-Fi netværk, du ønsker at udvide. Indtast sikkerhedsnøglen til det eksisterende netværk. Vælg navn for dit nye udvider-netværk. Tilkobl dine trådløse enheder til dit nye udvider-netwærk. 4. Hvis du ønsker at foretage ændringer, efter du har brugt opsætningsvejledningen i webbrowseren, eller hvis du ønsker at køre opsætningsvejledningen igen, skal du via din browser gå ind på Hvis du bliver bedt om det, skal du logge på som admin med password som din adgangskode. 10

11 Udviderens ydelse Hastighedsindikator angiver ydeevnen. Den højeste ydeevne leveres, når indikatorerne for linkhastigheden er grøn. En brugbar ydeevne leveres, når indikatorerne for linkhastigheden er gul. En rød indikatorerne for linkhastigheden angiver en dårlig eller slet ingen forbindelse. Hvis indikatorerne for linkhastigheden er slukket, er der ingen forbindelse mellem udvideren og routeren. Tip: Sørg for, at din pc til udvider-indikator er grøn, før du kontrollerer hastighedsindikatoren for ydeevne. Sådan forbedrer du udviderens ydeevne: 1. Flyt udvideren nærmere routeren eller til en anden position med en bedre sigtelinje. 2. Når du flytter udvideren, skal du holde øje med indikatorerne for linkhastigheden og forbindelsen mellem pc'en og udvideren på frontpanelet, indtil du finder en god placering. 11

12 Hvornår skal du bruge udviderens trådløse netværk NETGEAR anbefaler, at du kun opretter forbindelse til udviderens trådløse netværk, når en pc eller trådløs enhed befinder sig i et "dødt" område, hvor netværksforbindelsen til din eksisterende router er dårlig eller ikke-eksisterende. Dette er, fordi datatrafik, der bliver ført gennem udviderens trådløse netværk, er langsommere end trafik, der kommer direkte fra det oprindelige trådløse routernetværk. Hvis du ikke kan oprette forbindelse fra din trådløse enhed til udvideren, skal du flytte udvideren til et andet sted midt mellem enheden og routeren. Hvis du efter at have prøvet flere placeringer ikke kan oprette forbindelse til udvideren, skal du flytte udvideren nærmere til enheden. 12

13 1-Port Wi-Fi Adapter Når udvideren er sluttet til dit eksisterende Wi-Fi-netværk, kan du bruge Ethernet-porten på udvideren til at slutte en enhed trådløst til dit netværk. Du skal blot slutte Ethernet-kablet fra en Ethernetaktiveret enhed (f.eks. et tilsluttet TV, en tilsluttet Blu-ray-afspiller eller spilkonsol) til Ethernet-porten på udvideren og nyde den trådløse forbindelse til den tilsluttede enhed. Blu-ray-afspiller WN3000RP Udvider Trådløs router 13

14 Trådløse SSID'er og adgangskoder Brug pladsen neden for til at notere din nye udviders netværksnavn (SSID) og udviderens sikkerhedsindstillinger i tilfælde af, at du på et senere tidspunkt får brug for at tilføje yderligere trådløse enheder til din udvider. Indtast dine trådløse oplysninger her: Routernetværksnavn (SSID) Routersikkerhedsadgangskode Udvider-netværksnavn (SSID) Udvider-sikkerhedsadgangskode 14

15 Ofte stillede spørgsmål Du kan finde flere oplysninger om produktet i Brugervejledningen på 1. Smart Wizard bliver ved med at bede mig om en adgangskode, og jeg er sikker på, at jeg har indtastet den korrekte kode. Hvad kan jeg gøre ved det? Det er meget sandsynligt, at udvideren er placeret et sted, der ligger på grænsen af routerens rækkevidde. Følg vejledningen i det forrige afsnit for at løse dette problem. Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du sørge for at skrive den trådløse nøgle i det korrekte felt. 2. Jeg oprettede forbindelse til NETGEAR_EXT og åbnede en browser. Hvorfor kan jeg ikke se Smart Wizard? Kontroller først, at din computer er konfigureret til at anvende DHCP (det er de fleste). Kontroller derefter, at indikatoren for forbindelsen mellem pc'en og udvideren er grøn, og at du har en gyldig IPadresse. Start til sidst browseren igen, og indtast 3. Fungerer udvideren, hvis jeg tilslutter den til routeren med et Ethernet-kabel? Nej. Udvideren er designet til at oprette trådløs forbindelse til routeren. 4. Hvilket brugernavn og hvilken adgangskode skal jeg bruge til at logge på udvideren? Brugernavnet er admin, og standardadgangskoden er password. Der er forskel på små og store bogstaver i begge. 15

16 Overholdelse Overensstemmelseserklæringer På NETGEARs websted med EU-overensstemmelseserklæringer kan du læse hele overensstemmelseserklæringen. Adressen er: Du kan finde oplysninger om GNU General Public License (GPL) på Dette symbol er blevet sat på WEEE-udstyret (Waste Electrical and Electronic Equipment) i henhold til EU-direktivet 2002/96. Hvis produktet bortskaffes inden for EU, skal det behandles og genanvendes i henhold til regler defineret af de myndigheder, der administrerer WEEE-direktivet. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA USA September 2011

Oplev den næste generation af WiFi

Oplev den næste generation af WiFi Gør mere Oplev den næste generation af WiFi Din nye WiFi-udvider understøtter netværksstandarden 802.11ac. Denne nye standard giver en hurtigere hastighed, forbedret pålidelighed og større rækkevidde end

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig?

Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløst LAN hvordan sikrer man sig? Trådløse acces points er blevet så billige, at enhver der har brug for en nettilsluttet computer et andet sted end ADSL modemmet står, vil vælge denne løsning. Det

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Alt om netværk. 20 siders tema

Alt om netværk. 20 siders tema 0 siders tema Alt om netværk Netværk i hjemmet sådan gør du Vælg mellem tre netværkstyper Installation og opsætning Del mapper og printer Guide til trådløse routere Guide til homeplugs Spørgsmål og svar

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning

Onyx. Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri. Betjeningsvejledning Trådløst højttalersystem med genopladeligt batteri Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 BESKRIVELSE OG FUNKTIONER 3 DESIGN OG YDEEVNE 3 TRÅDLØS FORBINDELSE 3 MEDFØLGENDE DELE 3 KONTROLLER

Læs mere

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENT INDEHOLDER OPLYSNINGER, DER KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. Ingen dele af denne udgivelse må kopieres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere