Klimakonference på Riget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimakonference på Riget"

Transkript

1 20 7. december 2009 IndenRigs nr. 20/09 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 Klimakonference på Riget Op til FN s Klimakonference i december tager vi temperaturen på Rigets energiforbrug og affaldsmængder. To af Rigets egne klimabevidste eksperter fra Servicecentret giver en aktuel status Rigets el-forbrug svarer til forbruget i parcelhuse på 150 m2 med fire personer i husstanden. De samlede udgifter til el, vand og varme beløber sig i 2009 til ca. 85 mio. kr. Vi har løbende og gennem mange år haft fokus på at spare på energien. Det fortæller teknisk chef Mogens Thrane fra Maskinafdelingen i Servicecentret og fortsætter: Siden 1992 er de registrerede og akkumulerede besparelser på energi i størrelsesordenen 30 mio. kr. årligt. Besparelserne er kommet i hus dels ved mindske det såkaldte transmissionstab på varme og varmt vand betydeligt - dels ved på el-siden løbende at udskifte og opgradere udstyr til mere energieffektive udgaver. Derudover har et intensivt fokus på den tid, hvor fx ventilation i en operationsstue er i drift, og hvor der ikke samtidig er aktivitet, også medvirket til at reducere forbruget markant. At der så som modvægt til disse besparelser er kommet en masse nyt energiforbrugende udstyr som fx pc ere, kraftige servere og scannere, forskningsfrysere m.v. det er en anden historie, lyder det fra Rigets tekniske chef. Teknisk chef Mogens Thrane (til ve.) og driftschef Jan Krogshede Mange bække - store og små Aktuelt har KIT (Koncern IT i Region Hovedstaden) drevet af nødvendighed gennemgået og forbedret deres drift af servere i Rigshospitalets Maskinstue. Det har givet en reduktion i el-forbruget svarende til ca. ½ mio. kr. på årsbasis, oplyser Mogens Thrane og vil i den sammenhæng gerne snakke om gevinsten ved de mange bække store som små: Medarbejderne har også mulighed for selv at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget. Omdrejningspunktet ligger forsat i vaner og adfærd simplificeret i "god og ordentlig opførsel" ligesom derhjemme. Det betyder, at man som aktiv, klimabevidst medarbejder som en selvfølge slukker lys, computere og andet udstyr efter sig, når man forlader et rum, og inden man går hjem. Umiddelbart kan det måske for den enkelte føles som om, at "det jo ikke batter noget alligevel", men der tager man fejl. Det batter faktisk rigtig meget, hvis bare tilstrækkelig mange medarbejde ændrer deres adfærd og vaner i hverdagen. På samme vis kan en gennemgang og vurdering af den enkelte klinik/ afdelings udstyr, hvor man ser på, hvordan udstyret udnyttes mest energieffektivt også være med til at reducere forbruget af energi og dermed belastningen af miljøet. Voksende affaldsmængder - Dagrenovationen udgør den største mængde affald, og inden for det sidste år er mængden steget med 22 tons. Det fortæller driftschef 12 tons blandet affald i døgnet det samme som en provinsby på størrelse med Nykøbing Sjælland. Det koster alene 1 mio. kr. at få affaldet kørt væk til forbrænding, og udgifterne til forbrænding beløber sig til 3 mio. kr. Jan Krogshede fra Transportafdelingen og fortsætter: - Den øgede mængde dagrenovation viser sig nu rent faktisk at være et godt tegn, så længe mængden af klinisk risikoaffald falder tilsvarende de to typer affald er indbyrdes afhængige faktorer. Det koster ifølge Jan Krogshede intet mindre end en jetjager eller 7 gange så meget som udgiften til almindelig dagrenovation at komme af med klinisk risikoaffald Så hvad gør en klog? Sørger for, at mængden af klinisk risikoaffald, som aktuelt udgør 1½ tons om dagen ikke stiger. Det betaler sig kort sagt at kende reglerne for, hvornår man skal bruge de gule sække til klinisk risikoaffald og hvornår affaldet blot skal emballeres forsvarligt og lægges i sorte affaldssække. Genbrugsaffald som nul-løsning - Transportafdelingen har i øvrigt fokus på at flytte endnu mere dagrenovation til genbrugsaffald for genbrugsaffald i form af pap, papir, glas og plast er faktisk en 0-løsning. Det betyder, at det vi betaler i fragt og kørsel for at få bortskaffet affaldet, det beløb får vi retur i betaling for genbrug. Der er rent ud sagt penge i skidtet, hvis vi alle sorterer og håndterer affaldet rigtigt og miljøbevidst. Skal jeg sætte det på spidsen er ca. 50% af al dagrenovation genbrugeligt affald. Og vi er faktisk ret gode til det der med genbrug på Riget, men vi har altså potentiale til at blive endnu bedre og samtidig agere miljøbevidst, lyder opfordringen fra driftschef Jan Krogshede, Transportafdelingen. Tilbud om Frit lejde for afhentning af alskens affald indtil d. 18. december samt tilbud om nye brugervenlige plancher om korrekt og sikker affaldssortering til opsætning i affaldsrum, skyllerum og i medicinrum - se tilbuddene på side 7 her i IndenRigs.

2 2 IndenRigs nr. 20/09 Nyt fra den Røde bygning Online2 til dig, der bestiller medicin I starten af det nye år, nærmere betegnet d. 20. januar 2010, overgår rekvirering og godkendelse af bestilling af medicin fra ERS Apotek til Online2. Det er Region Hovedstadens Apotek, der udbyder Online2, som allerede benyttes på de fleste hospitaler i regionen samt i psykiatrien. Flere fordele for brugerne Med skiftet til Online2, vil du som bruger bl.a. opleve følgende fordele: Ved login, kan du vælge afsnit direkte ud fra en liste med alle de Del-AE numre, du har adgang til. Dermed undgår du først at skulle vælge AE nummer og dernæst Del-AE nummer. Bestilling af særydelsesmedicin er forenklet. Bedre overblik ved medicinbestilling. Synonymsøgning på præparatnavn. Ved akutbestillinger kan du søge internt og se, om andre klinikker har varen i deres standardsortiment. Godt i gang med Online2 For at sikre, at du som bruger af ERS Apotek er bedst muligt rustet til skiftet til Online2, vil der udover artikler i Indenrigs og på Intranettet, også blive udsendt en i uge 50 med oplysninger om adgang til Online2, tilbud om undervisning mv. I næste nummer af Indenrigs, der udkommer d. 11. januar 2010, får du mere udførlig information om overgangen til Online2. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Projekt leder René Ølgård Johansen, ERS-ledelse i Rigshospitalets Finans kontor på Tlf , Skiftet fra ERS Apotek til Online2 løses i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Apotek og ERS-ledelse på Rigshospitalet. Feriefondens årlige lodtrækning Ansøgning skal være Feriefonden i hænde senest i uge 3 alle får besked senest i uge 6 Feriefondens huse hitter blandt Rigets medarbejdere. Du kan leje sommerhuse og lejligheder hele året men i højsæsonen i ugerne er der mange om buddet! Derfor sker udlejning i højsæsonen ved edb-lodtrækning efter ansøgningsskema. Senest i uge 3 i det nye år Ansøgningsskema til lodtrækning på Intranet. Brug serviceguiden og klink feriehuse. Husk, at ansøgning skal være Feriefonden i hænde senest i uge 3. Se mere og book online Du kan se alle Feriefondens feriehuse og lejligheder på Intranet. Efter log-in vælger du vis huse. Her kan du se en beskrivelse af de enkelte huse og deres beliggenhed. Book on-line døgnet rundt og hele året men ikke i ugerne 22-34, som er højsæson. Bemærk: små prisstigninger fra januar Lejen for huse stiger med ca. 200 kr. om ugen og i weekender med ca. 100 kr.

3 IndenRigs nr. 20/09 Nyt fra den Røde bygning 3 20 mio. kr. til hjerteforskning Et stort forskningsprojekt skal undersøge, om patienter med blodprop i hjertet kan behandles bedre. Hjertelæger fra Rigshospitalet og Gentofte Hospital er gået sammen om projektet, der støttes med 20 mio. kr. af Forsknings- og Innovationsstyrelsen Overlæge Lars Køber over vil vi undersøge, om vi kan bruge systematisk CT-skanning af kranspulsårerne til at forudse, hvordan vi behandler patienten mest effektivt, og så vil vi se på, om vi kan reducere følgevirkningerne hos patienter, der har haft store blodpropper i hjertet. Det fortæller professor og overlæge Lars Køber, Hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet - og fortsætter: - Mange steder verden over bruger man allerede CT-skanninger på hjertepatienter, men der er faktisk ringe dokumentation for, at det er godt. Tænk, hvis man overser noget ved CTskanningen - eller tænk, hvis der er en kæmpe fordel ved det? Det tror vi jo, der er, og vi vil undersøge det i dette forsøg. Derfor har denne del af forsøget i høj grad potentiale til at ændre behandlingsplanerne for patienter med blodprop i hjertet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har doneret 20 mio. kr. til forskningsprojektet over en 5-årig periode. I alt skal der deltage flere end patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland i undersøgelserne. Patienterne skal identificeres i løbet af en 3-årig periode. CAA Hvert år er hjertesygdomme som følge af åreforkalkning skyld på verdensplan skyld i 20 mio. dødsfald. Halvdelen af disse dødsfald skyldes blodprop i hjertet. Derfor vil hjertelæger fra Rigshospitalet og Gentofte Hospital nu se nærmere på, om patienter med blodprop i hjertet kan diagnosticeres og behandles bedre end hidtil. Projekt med flere formål - Vores projekt har flere formål. Dels ønsker vi at undersøge, om vi kan behandle nogle patienter tidligere, end vi gør i dag. Derud- Direktionens juletræf for alle medarbejdere Se program for Kom og hør en god historie d. 10. dec. kl i Auditorium 1 på Intranet - Jul på Riget. Efterfølgende er der julegløgg, æbleskiver og godter foran auditoriet. Her synger Rigshopitalets Personalekor julen ind, og der er mulighed for at ønske hinanden god jul! Tilmelding er ikke nødvendig. Ny aften/nat bemanding i informationen i Forhallen Som led i budgetbesparelserne har centerledelsen i Servicecentret i samråd med Direktionen besluttet at bemande Informationen i forhallen med DVAS vægtere fra kl med virkning fra d. 1. januar Informationen vil herefter ikke som hidtil være bemandet med en medarbejder fra Rigshospitalet. Som led i DVAS opgaver på Riget runderer vægterne på skift i nattens løb på området. Hvis vægterne bliver kaldt til uro, hvor begge skal være til stede, vil Informationen derfor være lukket. Døgnrapporter fra det forgangne år viser i alt 15 tilkald, hvor samtidig tilstedeværelse af begge vægtere har været påkrævet i huset/på terrænet - eller ca. ½ time ca. en gang om måneden.

4 4 IndenRigs nr. 20/09 Fremtidens diagnostik kommer til Riget Tænk hvis man kunne se på den enkelte patients DNA, stille en præcis diagnose og skræddersy en meget mere effektiv behandling, end vi kan tilbyde i dag. Det lyder som en drøm, men virkeligheden er lige om hjørnet med Rigshospitalets nye Genomisk Medicinske Enhed og med dem kan vi finde nye undergrupper af sygdomme. Genomisk Medicinsk Enhed er en udviklingssatsning med ny teknologi, hvor man på én gang ser på alle mekanismer i cellen i stedet for (som blodprøver og vævsprøver) kun at se på enkelte faktorer. For selvom patienter med samme sygdom klinisk sættes i samme bås, kan de sagtens have to forskellige grunde til at fejle den pågældende sygdom. Og denne nye teknologi kan anvendes til diagnostik og bedre klassifikation af disse undergrupper af sygdomme og dermed en mere differentieret behandling, siger Finn Cilius Nielsen. "Tidligere definerede vi sygdomme klinisk. Nu definerer vi dem på den molekylære effekt." Professor og overlæge Finn Cilius Nielsen viser det nye højteknologiske udstyr frem, der er købt ind og står klar til at blive pakket ud til brug i Genomisk Medicinsk Enhed. Enheden forventes at være klar først i det nye år og placeres i Mellembygningen. Vi har allerede en del af den viden, der skal til, og nu har vi også fået teknologien. Vejen er for alvor ved at blive banet for skræddersyet diagnostik og behandling, og det første skridt er indførelsen af en Genomisk Medicinsk Enhed på Rigshospitalet. Lokalerne på 1. sal i Mellembygningen skulle være klar før jul 2009, og udstyret står parat til at blive rykket ind i det nye mikro-diagnostiske værksted. Fuldkommen infrastruktur Med den nye enhed skaber vi en fuldkommen infrastruktur for de kliniske afdelinger. Vi etablerer et sted, hvor især unge læger kan forske i genteknologi og diagnostik, og hvor de samtidig kan videreføre deres resultater i behandlingen. På den måde kan vi øge videnoverførslen, så vi kan tilbyde ny og mere effektiv diagnostik til patienterne. Det fortæller professor og overlæge, Finn Cilius Nielsen, fra Klinisk Biokemisk Afdeling i Diagnostisk Center. Der er ikke de store udgifter forbundet med etableringen af enheden, der vil blive en samling af de ressourcer, der eksisterer i forvejen. Derudover vil den nye infrastruktur ikke kun gavne Rigshospitalet også de øvrige hospitaler i hovedstadsområdet vil få adgang til enhedens faciliteter. Undergrupper af sygdomme Med den nye Genomisk Medicinsk Enhed har læger og forskere mulighed for at se på hele DNA ets mønster, og ikke kun på et stof eller gen, som man hidtil har gjort. Metoderne bygger på DNA-microarrays, samt såkaldt Next Generation Sequencing (NGS), Viden stiller krav til ny diagnostik Grunden til, at der overhovedet etableres en Genomisk Medicinsk Enhed på Rigshospitalet skal findes i den heftige udvikling i, hvordan man definerer sygdomme. Tidligere definerede vi sygdomme klinisk. Nu definerer vi dem på den molekylære effekt. Vi kan efterhånden tilbyde flere behandlinger, og det betyder, at vi skal ramme flere sygdomme dvs. vi skal være mere præcise. Og det kræver, at vi ved noget om sygdommen, og at vi har evnerne til at kunne vise specifikke molekylære effekter i patienten. Og det får vi for alvor mulighed for med den nye enhed, fortæller Finn Cilius Nielsen. På den lange bane er ambitionen at kunne kortlægge den enkelte patients DNA-sekvens med NGS, så man kan give en præcis diagnose og sammensætte en individuel, skræddersyet behandling. Og forventningerne blandt læger og forskere er, at den genomiske medicin med tiden vil blive et selvstændigt speciale. CAA

5 IndenRigs nr. 20/09 5 Populært ambulatorium Et nyt ambulatorium for adoptivbørn har kun eksisteret i ca. halvanden måned og er allerede en succes. Teamet bag håber med tiden at kunne opbygge en videnbank på området for adoptivbørn Hver uge aflægger tre til fire udenlandske adoptivbørn og deres danske forældre besøg i Rigshospitalets nye ambulatorium for adoptivbørn. Ja, vi er allerede godt besøgt, og der kommer helt klart flere end forventet. Men her i begyndelsen er der jo automatisk en pukkel, fordi det først er nu, forældrene har dette tilbud, og derfor er vi fyldt godt op. Men med tiden jævner det sig nok pænt ud, siger professor og overlæge Freddy Karup Pedersen i det nye ambulatorium. Hjælp til bekymrede forældre Sammen med overlæge Anja Poulsen og afdelingslæge Kim Kristensen samt fast tilknyttede sygeplejerske Helle Winther Nielsen har han sammensat et team med en faglig baggrund inden for infektions- og tropemedicin, der især kommer adoptivbørn fra udviklingslande til gode. Sygeplejerske Helle Winther Nielsen (til ve.), overlæge Anja Poulsen samt professor og overlæge Freddy Karup Pedersen teamet bag det nye ambulatorium i Pædiatrisk Klinik I i Juliane Marie Centret, hvor nybagte forældre til udenlandske adoptivbørn kan få tid til et tjek af barnets sundhedstilstand, vækst og trivsel. Om ambulatoriet for adoptivbørn Rigshospitalets Ambulatorium for adoptivbørn har eksisteret i halvanden måned, og er åbent hver mandag. Hvert år adopteres ca. 400 udenlandske børn af adoptivforældre i Danmark. Mange af børnene kommer fra udviklingslande som fx Indien, Etiopien og Sydafrika. De fleste adoptivforældre kommer her til et engangstjek med barnet, men der også nogle, der får behov for et videre forløb enten på Rigshospitalets specialafdelinger eller i egen kommune, fortæller Freddy Karup Pedersen. Mange forældre kommer for at få en anden læges syn på barnet og det er forståeligt nok. Mange er bekymrede for barnets udvikling eller vil gerne, at vi tjekker vaccinationskortet og sikrer os, at det er ok. Der kan også være spørgsmål om barnets alder, fx er den etiopiske kalender anderledes end vores, så tidspunkterne for, hvornår barnet er blevet vaccineret, stemmer måske ikke helt overens, siger overlæge Anja Poulsen. Vækst og pubertet i søgelyset Nogle af de ting, børnene bliver undersøgt for ved et besøg i ambulatoriet er infektioner: HIV, Hepatitis B, syfilis, tuberkulose, parasitter og andre tarmproblemer. Derudover ser teamet på barnets generelle trivsel samt fysiske og neurologiske udvikling. Hos pigerne holder vi også et vågent øje med, om de går for tidligt i puberteten. Da de kan være meget små i forvejen, er det ikke så godt, hvis deres vækst bliver yderligere bremset af en for tidlig pubertet. Her kan vi så trække på nogle af vores specialklinikker på Rigshos- pitalet, fortæller sygeplejerske Helle Winther Nielsen. "Vi oplever primært, at forældrene er usikre, men store sygdomsmæssige problemer hos børnene ser vi ikke så tit." Tanken er at opbygge videnbank Generelt er det dog ikke ofte, at adoptivbørnene er alvorligt syge. Vi oplever primært, at forældrene er usikre, men store sygdomsmæssige problemer hos børnene ser vi ikke så tit. Mest har vi at gøre med børnenes vækst og trivsel, nogle mindre alvorlige infektioner, lidt udslæt og den slags. Der kan være lidt med børnenes fysiske udvikling om de følger normale vækstkurver osv., men vi havde egentlig forventet os mere, så det er jo godt. Tanken er, at vi med tiden skal opbygge en slags videnbank. Vi er mere uafhængige end de læger, der er ansat i adoptionsfirmaerne, og med tiden vil vi se mange børn her og kunne danne os et bedre overblik over, hvilke problemer børnene primært har med og hvordan vi bedst kan behandle dem, siger Freddy Karup Pedersen. CAA

6 6 IndenRigs nr. 20/09 Riget Rundt Fra konferencerum til Fitnesscenter Den 1. januar 2010 lukkes konferencerum 1 og 2 på 1. sal i Auditoriebygningen. Det sker i forbindelse med den ombygning, der skal give Riget de længe ønskede egne lokaler til motion og fitness i alle afskygninger. Midlertidige mødelokaler I forbindelse med ombygningen er der som en midlertidig løsning stillet to andre mødelokaler til disposition i Mellembygningen. Samtidig arbejdes der på højtryk for at finde alternative muligheder for at etablere nye mødefaciliteter bl.a. undersøges muligheder i forbindelse med bygningen i Aldersrogade, hvor Rigshospitalet i januar 2010 åbner barselshotel for nybagte forældre. Aktuelt giver geografien dog en række udfordringer bl.a. i forbindelse med mødeservicering. Der er i skrivende stund ikke truffet endelig beslutning. Kantinen lukker i uge 3 Da ombygningen af konferencerummene til Fitnesscenter på Riget kræver en større fysisk indsats fra håndværkerne, vil området i uge 3 ikke kunne undgå at blive generet af støj og støv. Det fortæller funktionschef Lars Kristiansen, Kantine og Café: Håndværkerne skal jo mulighed for at udføre deres arbejde, men vi er desværre nødt til at lukke Kantinen i uge 3. Vi forsøger selvfølgelig som altid at servicere vores kunder og stiller derfor op i Forhallen, dog med begrænset udvalg. Rygterne vil vide - og rygere skal vide En stop rygning helt og aldeles kampagne på Rigets matrikel er på vej i det nye år Rygterne vil vide, at der igen i den grad kommer fokus på rygning og rygerne på Riget, og IndenRigs kan efter at have forhørt sig hos Direktionen bekræfte, at det er ganske vist! En stop rygning kampagne helt og aldeles på matriklen er i støbeskeen og skydes i gang i det nye år. Rygerne på Riget får hermed et vink med en vognstang og er selvfølgelig mere end velkomne til straks at gå i gang med at øve sig i at overholde gæld ende regler og måske til endnu en gang at sætte et rygestop på listen over personlige nytårsfortsætter i hvert fald i arbejdstiden. Frit lejde til juleoprydning frem til d. 18. december! Rent og ryddeligt overalt på Riget. Et fælles og fromt juleønske kan nu blive opfyldt Transportafdelingen tilbyder netop nu som en særlig juleservice og frem til den 18. december alle afsnit en afhentning af storskrald lokalt på repos. Storskraldet bliver sorteret og afhentet af Transportafdelingen efter forudgående aftale på telefon Afhængig af standard bliver møbler, lamper og div. kontorinventar og sygeplejeartikler, kørt til opbevaring på møbeldepotet eller skrottet. Transportafdelingen har et tæt samarbejde med to humanitære nød- hjælpsorganisationer, hvor ældre møbler (inventar m.m.) samt diverse apoteks- og sygeplejeartikler, der ikke længere opfylder standardkravene bliver genbrugt. Transportafdelingen håber på, at ovenstående proces vil indbyde til et fælles initiativ til fortsat at have pæne og ryddelige arealer, hvor alle har mulighed for at komme frem og tilbage og udføre deres arbejde. Oprydning giver samtidig mulighed for en bedre og grundigere rengøring generelt.

7 IndenRigs nr. 20/09 Riget Rundt 7 Sorter affaldet rigtigt og sikkert Nye brugervenlige plancher og revideret og opdateret (PVI) vejledning skal bidrage til en forbedret, mere arbejdsmiljøvenlig og sikker håndtering af alskens affald herunder medicinrester og medicinaffald Planchen Affaldssortering på Rigshospitalet måler 80x80 cm og skal ophænges i affaldsrum og evt. skyllerum. Planchen Sortering af medicinrester og medicinaffald på Rigshospitalet måler 60x40 cm. og skal ophænges i medicinrum. Begge plancher er laminerede, så de tåler aftørring. Plancherne kan rekvireres via Transportafdelingen. En arbejdsgruppe under ledelse af Infektionshygiejnisk Enhed har sikret, at to nye og forskellige plancher og tilhørende vejledning er (PVI) om sortering af henholdsvis affald og medicinrester og medicinaffald er blevet reviderede opdaterede og forbedrede! Brugerkommentarer og test - Mange gode kræfter har bidraget for at gøre både vejledninger og plancher brugervenlige. Det fortæller hygiejnesygeplejerske Lene Junker fra Infektionshygiejnisk Enhed og fortsætter: - Repræsentanter fra Arbejdsmiljøenheden, Region Hovedstadens Apotek, Transportafdelingen, Servicecentret, Klinik for Intensiv Terapi, Neonatalklinikken og Onkologisk Klinik har alle bidraget med input - og også sikret brugertest af plancherne, som har været prøveophængt for at vurdere anvendeligheden i en travl dagligdag. Vi har overalt fået positiv respons, og de ændringer, der er forslået, er blevet indføjet. Nu håber vi så, at kollegerne på Riget alle sammen vil tage ansvaret på sig og bidrage aktivt til en bedre, mere arbejdsmiljøvenlig og sikker håndtering af de enorme mængder af forskelligt affald, som vi skal have håndteret korrekt hver eneste dag og året rundt, siger Lene Junker. Læserne skriver og får svar Det der med Rigshospitalets økonomi en læser får svar IndenRigs nr. 19 indeholdt et læserbrev fra Arne Sørensen fra Medikoteknisk Laboratorium, der bl.a. skrev: "For mig er kvalificering, behandlingsaktivitet, aktivitetsdata, DRG-aktivitet, pipeline, fænomenet kryb, e-sundhed og LL-takster i økonomisk fortand delvis udefinerede størrelser og begreber." Her følger dele af svar fra Rigshospitalets økonomi- og planlægningschef Tue Jensen hele svaret er sendt til Arne Sørensen og alle interesserede kan se svaret på Intranet Serviceguide økonomiordbog for Riget. Kvalificering bruger vi, når vi skal vurdere de tal, som kommer ud af vores systemer. Er tallene korrekte, eller må de revurderes fx på grund af manglende eller forkerte registreringer osv. Behandlingsaktivitet er en samlebetegnelse for de forskellige typer af patientbehandlinger: ambulante besøg, operationer, procedurer og sengedage, som igen kan opdeles i forskellige typer af operationer, sengedage, osv. Aktivitetsdata er tal, som beskriver behandlingsaktiviteten - fx 7 operationer og 5 sengedage etc. Af Region Hovedstadens budget for 2010 (budget forslag august 2009) fremgår det, at Rigets aktivitetsbudget kan opgøres som udskrivninger (indlagte patienter) og ambulante besøg. Disse data kan opdeles og nuanceres. DRG-aktivitet er aktiviteten opgjort i DRG-værdi. DRG står for DiagnoseRelaterede Grupper. DRG er en national definition og opdeling af behandlingsaktiviteten i forskellige kategorier inden for de forskellige specialer. Der findes aktuelt omkring 550 forskellige grupper i det danske DRG. De værdisættes så efter deres type og "tyngde". forkortet af red. Læs hele svaret på Rigets intranet Serviceguide økonomiordbog for Riget

8 IndenRigs inviterer til julequiz online på Intranet Direktionen, Projekt Sundt Hospital og Kommunikations afdelingen stiller tre præmier på højkant i december måneds online julequiz. Se hvilke på Intranet under Jul på Intranet Traditionen tro afvikler IndenRigs i samarbejde med Intranet en elektronisk julequizz. I år afvikles julequizzen fra onsdag d. 9. december til onsdag d. 16. december begge dage inklusive. Vi kan allerede nu afsløre, at læser du Indenrigs, er du godt hjulpet, men skal du finde de rigtige svar på alle 10 spørgsmål, kræver det, at du også bruger mulighederne for at finde information på Intranet. Tre præmier på spil Fredag d. 18. december trækker vi tre vindere af spændende, sjove og udfordrende præmier se hvilke præmier, der er i spil på Intranet under Jul på Riget. Vinderne offentliggøres på Intranet samme dag. Husk! Du kan kun deltage én gang vi registrerer dit RH-nummer ved besvarelsen! Tre spørgsmål ud af ti Vi tilbyder dig mulighed for at smugtræne ved at afsløre tre af de 10 spørgsmål og hjælper på vej med at fortælle, at to af svarene på spørgsmålene her på siden kan findes under Jul på Riget på Intranet. Hvornår - dato og tidspunkt - holder Direktionen juletræf for samtlige medarbejdere? Hvor mange mandler og mandelgaver leverer Centralkøkkenet til hvert sengeafsnit? Hvad hedder præsten, der holder julegudstjeneste i Kirken på Riget d. 24. dec. kl ? Køb julegaver i Forhallen! Stress og jag ikke på Riget! Køb dine julegaver i forhallen og støt gode formål Biblioteket sælger juletraditionen tro smykker til fordel for Læger Uden Grænser (MSF) og Hjerteforeningen. Besøg biblioteket i åbningstiden fra kl , så kan du samtidig låne en god bog med hjem til juleferien. Bibliotek og Kunstforening Sammen med Kunstforeningen sælges også artikler, som støtter Fare Trade og bæredygtige foretagender: Julepynt, trævarer, keramik, skåle, tekstiler, smykker m.m. fra bl.a. Mexico og Afrika. Se varerne udstillet i de fire montre i Forhallen. Fine gaveartikler i glade farver, der lyser op i Forhallen til glæde også for patienter, pårørende og andre forbipasserende. Salg af Kunstforeningens artikler sker også gennem forhalsværtinde Charlotte Thomsen Izzard du træffer hende bl.a. i Hvilerummet i Forhallen eller prøv lokal Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 11. januar. Næste deadline er onsdag den 30. december Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag den 2. december Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: 14780

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Nyhedsbrev. Det ruller afsted i alle hjørner. Hospitalsenheden Vest Staben. Vidste du, at

Nyhedsbrev. Det ruller afsted i alle hjørner. Hospitalsenheden Vest Staben. Vidste du, at Nyhedsbrev Nr. 20 den 11. september 2015: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Det ruller afsted i alle hjørner Vidste du, at Outlook 2010 El bilerne Tæl skridt Udfordring til alle Printpriser Uniformer Deadlines

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA

DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA VORES SUNDHEDSVÆSEN DINE DATA VERSION 26. AUGUST 2015 DIALOGSPØRGSMÅL OG SCENARIER IFM. BORGERNES HURTIGE ADGANG TIL EGNE DATA Materiale til intern videndeling, dialog og drøftelse blandt sundhedsprofessionelle

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet januar 2016 Læs inde i bladet: Held og lykke med det nye år! Kvindegruppe på Fuglebakken

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 3 November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler

På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler På Tværs Nr. 24 > 29. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Patientsikkert Sygehus gjorde status Klinisk Biokemisk Afdeling akkrediteret efter

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Fra indlagt til udskrevet

Fra indlagt til udskrevet Fra indlagt til udskrevet Gode råd om at vende tilbage til hverdagen, når du har været indlagt på psykiatrisk afdeling Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Målet med din indlæggelse er at blive rask og

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012

På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 På Tværs Nr. 23 > 23. august 2012 Nyhedsbrev for Hillerød, Helsingør og Frederikssund hospitaler Nyhedsbrevet indeholder Afklaring af kommende afdelingsledelser Åbent hus i Hillerød og Frederikssund i

Læs mere

Internt survey vel overstået

Internt survey vel overstået Nr. 39 10. november 2014 INDHOLD: Internt survey vel overstået Glad eller sur smiley? Farmakonomer øger patientsikkerheden Kom til partnerskabskonference Nyt MUS-koncept Internt survey vel overstået Det

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø

Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Brugervejledning AmbuFlex/søvnapnø Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex April 2015 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Ændring af forløbstype...4 Stamdata...5

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel

Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Brugervejledning AmbuFlex/neuromuskel Hospitalsenheden Vest VestKronik AmbuFlex September 2014 Indholdsfortegnelse Login og opstart af AmbuFlex...3 Visitation til AmbuFlex...4 Stamdata...5 Historik...6

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex Version 2 Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE LOGIN OG OPSTART AMBUFLEX------------------------------------------------------------------3 VISITATION TIL AMBUFLEX ------------------------------------------------------------------------4

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2011 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2011 > Sæsonplan for efterår 2011 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 27. september Kl. 20.00 Fhv. ledende overlæge Peter Kramp Sindssyg

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3

VELKOMMEN. Til Sengeafsnit M3. Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 VELKOMMEN Til Sengeafsnit M3 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M Sengeafsnit M3 Om afsnittet Afsnittet varetager diagnosticering, udredning og behandling af: Patienter med organiske psykiske

Læs mere

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet 2 MEDFØDT HJERTESYGDOM gennem hele livet I Danmark fødes årligt ca. 500 børn med en hjertesygdom. For mange

Læs mere

KAG. En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Afsnit M1

KAG. En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Afsnit M1 KAG En røntgenfremstilling af hjertets kranspulsårer Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Afsnit M1 Hvor foregår undersøgelsen? Undersøgelsen foregår på Skejby Sygehus, hvortil du vil blive overflyttet

Læs mere

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013

RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 RÅDGIVNINGSCENTER ESBJERG AKTIVITETSPLAN FORÅR 2013 Systolisk blodtryk (mmhg) Diastolisk blodtryk (mmhg) Udfyld dette spindelvæv og få overblik over, hvilke områder du med fordel kan sætte ind på for at

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi

Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Når der prioriteres ressourcer til dokumentationsundervisning, rykker det så? v/ Vicedirektør Anne Gram, Herlev og Gentofte Hospital Ø Baggrund for min

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 33 > 27. august 2009 Nyhedsbrevet indeholder Medicinstuderende mest tilfredse med Hillerød Diabetesudrykning et nyt tilbud Den Danske Kvalitetsmodel er nu

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler

Dilemmakort. Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende. Vejledning og udvalgte eksempler Dilemmakort Et værktøj til at skabe refleksion og dialog om kvalitet i forløb for patienter og pårørende Vejledning og udvalgte eksempler Januar 2013 Version 1.02 Kontakt os vi modtager gerne feedback:

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center

Til patienter og pårørende. Velkommen til M14. Nyremedicinsk Klinik. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Center Til patienter og pårørende Velkommen til M14 Nyremedicinsk Klinik Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Velkomst og målsætning I denne folder kan du få relevante oplysninger om afsnit M14 og

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune

Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Mobil Blodprøvetagning i Aalborg Kommune Region Nordjylland har i samarbejde med Aalborg Universitetshospital, Aalborg Kommune og Falck udarbejdet en mobil blodprøvetagningsordning for borgere i Aalborg

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE

KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE KURSUS GUIDE TIL KURSUSLEDERE Nedenstående deadlines gælder alle FamilieNets interne kurser. Nogle kurser bliver afholdt i samarbejde med andre organisationer, og her kan der gælde andre deadlines og opgaver.

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver

Arv Kræftens Bekæmpelse. Når Kræftens Bekæmpelse arver Når arver Indhold Orden i tingene. Tingene i orden. Hvert år vælger rigtig mange mennesker at testamentere til. Så mange at indtægterne fra arv i dag er den største indtægtskilde overhovedet for foreningen.

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Håndbog for kontaktsygeplejersker

Håndbog for kontaktsygeplejersker 1 Håndbog for kontaktsygeplejersker Velkommen til håndbogen for kontaktsygeplejersker. I denne håndbog kan du finde oplysninger, der er relevante for dig som kontaktsygeplejerske i Hjerteforeningen. I

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen

Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel. DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Diagnostisk Center Udfordringer i styringsmodel DRG-konferencen 2013, 3. oktober 2013 Økonomi & Planchef, Leif P. Christensen Program Diagnostisk Center, HE Midt hvad er det? Hvorfor er det svært at måle

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier

3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier 3.4 Anskaffelse, opbevaring og bortskaffelse af utensilier At sikre at vi har de nødvendige utensilier og lægemidler/vacciner Forebygge at patienter og pårørende og personale pådrager sig infektioner i

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital?

Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hvordan bruger en hospitalsdirektør data til at sikre god kvalitet på sit hospital? Hospitalsdirektør Torben Stentoft, Rigshospitalet DSKS årsmøde januar 2010 Datastrømmen Grundlag i Region for kvalitetsstyring

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Praktisk patientinformation

Praktisk patientinformation Praktisk patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Indhold Find vej.................................... 5 Parkering................................ 5 Ophold uden indlæggelse........................

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4)

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4) 2013 UDLEJNING AF LOKALER i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 4000 Roskilde INDHOLD: modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser

Læs mere

Velkommen til Ramløse Fritidsordning

Velkommen til Ramløse Fritidsordning Velkommen til Ramløse Fritidsordning - Vi glæder os til at møde dig August 2010 1 Kære Forældre! Med denne folder vil vi gerne informere jer om Ramløse Fritidsordning (FO). Hvis I har spørgsmål, er I altid

Læs mere

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma.

Rengøring: Uge 47: bh.kl: Agnes 1.-2. Kl: Søren 3.kl: Nickolas Uge 48: bh.kl: Andreas 1.-2. Kl: Tilde 3.kl: Selma. Ugebrev 48 Indskoling mandag 26.nov-fredag d.30.nov Kære forældre i indskolingen: De første nisser har indfundet sig - vi gør ellers hvad vi kan for at holde dem hen til næste fredag, hvor vi holder bedsteforældredag.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120

Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Patientinformation Velkommen til Medicinsk sengeafsnit A120 Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Velkommen til A120 Afdelingens adresse Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Direkte

Læs mere

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med

1 / 5 SIDE 1. Andet (angiv venligst) Overlæger og professor. Sp1: Titel. Region Hovedstaden. Sp2: Ansat i: Onkologi. Sp3: Hvad beskæftiger du dig med #1 FULDFØRT Besvarelser indtastet manuelt INavn: Inge Marie Svane Påbegyndt: 10. november 2015 14:05:47 S T SIDE 1 Sp1: Titel Sp2: Ansat i: Sp3: Hvad beskæftiger du dig med Sp4: Har Danmark behov for Kræftplan

Læs mere