Klimakonference på Riget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimakonference på Riget"

Transkript

1 20 7. december 2009 IndenRigs nr. 20/09 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 Klimakonference på Riget Op til FN s Klimakonference i december tager vi temperaturen på Rigets energiforbrug og affaldsmængder. To af Rigets egne klimabevidste eksperter fra Servicecentret giver en aktuel status Rigets el-forbrug svarer til forbruget i parcelhuse på 150 m2 med fire personer i husstanden. De samlede udgifter til el, vand og varme beløber sig i 2009 til ca. 85 mio. kr. Vi har løbende og gennem mange år haft fokus på at spare på energien. Det fortæller teknisk chef Mogens Thrane fra Maskinafdelingen i Servicecentret og fortsætter: Siden 1992 er de registrerede og akkumulerede besparelser på energi i størrelsesordenen 30 mio. kr. årligt. Besparelserne er kommet i hus dels ved mindske det såkaldte transmissionstab på varme og varmt vand betydeligt - dels ved på el-siden løbende at udskifte og opgradere udstyr til mere energieffektive udgaver. Derudover har et intensivt fokus på den tid, hvor fx ventilation i en operationsstue er i drift, og hvor der ikke samtidig er aktivitet, også medvirket til at reducere forbruget markant. At der så som modvægt til disse besparelser er kommet en masse nyt energiforbrugende udstyr som fx pc ere, kraftige servere og scannere, forskningsfrysere m.v. det er en anden historie, lyder det fra Rigets tekniske chef. Teknisk chef Mogens Thrane (til ve.) og driftschef Jan Krogshede Mange bække - store og små Aktuelt har KIT (Koncern IT i Region Hovedstaden) drevet af nødvendighed gennemgået og forbedret deres drift af servere i Rigshospitalets Maskinstue. Det har givet en reduktion i el-forbruget svarende til ca. ½ mio. kr. på årsbasis, oplyser Mogens Thrane og vil i den sammenhæng gerne snakke om gevinsten ved de mange bække store som små: Medarbejderne har også mulighed for selv at gøre en indsats for at nedbringe energiforbruget. Omdrejningspunktet ligger forsat i vaner og adfærd simplificeret i "god og ordentlig opførsel" ligesom derhjemme. Det betyder, at man som aktiv, klimabevidst medarbejder som en selvfølge slukker lys, computere og andet udstyr efter sig, når man forlader et rum, og inden man går hjem. Umiddelbart kan det måske for den enkelte føles som om, at "det jo ikke batter noget alligevel", men der tager man fejl. Det batter faktisk rigtig meget, hvis bare tilstrækkelig mange medarbejde ændrer deres adfærd og vaner i hverdagen. På samme vis kan en gennemgang og vurdering af den enkelte klinik/ afdelings udstyr, hvor man ser på, hvordan udstyret udnyttes mest energieffektivt også være med til at reducere forbruget af energi og dermed belastningen af miljøet. Voksende affaldsmængder - Dagrenovationen udgør den største mængde affald, og inden for det sidste år er mængden steget med 22 tons. Det fortæller driftschef 12 tons blandet affald i døgnet det samme som en provinsby på størrelse med Nykøbing Sjælland. Det koster alene 1 mio. kr. at få affaldet kørt væk til forbrænding, og udgifterne til forbrænding beløber sig til 3 mio. kr. Jan Krogshede fra Transportafdelingen og fortsætter: - Den øgede mængde dagrenovation viser sig nu rent faktisk at være et godt tegn, så længe mængden af klinisk risikoaffald falder tilsvarende de to typer affald er indbyrdes afhængige faktorer. Det koster ifølge Jan Krogshede intet mindre end en jetjager eller 7 gange så meget som udgiften til almindelig dagrenovation at komme af med klinisk risikoaffald Så hvad gør en klog? Sørger for, at mængden af klinisk risikoaffald, som aktuelt udgør 1½ tons om dagen ikke stiger. Det betaler sig kort sagt at kende reglerne for, hvornår man skal bruge de gule sække til klinisk risikoaffald og hvornår affaldet blot skal emballeres forsvarligt og lægges i sorte affaldssække. Genbrugsaffald som nul-løsning - Transportafdelingen har i øvrigt fokus på at flytte endnu mere dagrenovation til genbrugsaffald for genbrugsaffald i form af pap, papir, glas og plast er faktisk en 0-løsning. Det betyder, at det vi betaler i fragt og kørsel for at få bortskaffet affaldet, det beløb får vi retur i betaling for genbrug. Der er rent ud sagt penge i skidtet, hvis vi alle sorterer og håndterer affaldet rigtigt og miljøbevidst. Skal jeg sætte det på spidsen er ca. 50% af al dagrenovation genbrugeligt affald. Og vi er faktisk ret gode til det der med genbrug på Riget, men vi har altså potentiale til at blive endnu bedre og samtidig agere miljøbevidst, lyder opfordringen fra driftschef Jan Krogshede, Transportafdelingen. Tilbud om Frit lejde for afhentning af alskens affald indtil d. 18. december samt tilbud om nye brugervenlige plancher om korrekt og sikker affaldssortering til opsætning i affaldsrum, skyllerum og i medicinrum - se tilbuddene på side 7 her i IndenRigs.

2 2 IndenRigs nr. 20/09 Nyt fra den Røde bygning Online2 til dig, der bestiller medicin I starten af det nye år, nærmere betegnet d. 20. januar 2010, overgår rekvirering og godkendelse af bestilling af medicin fra ERS Apotek til Online2. Det er Region Hovedstadens Apotek, der udbyder Online2, som allerede benyttes på de fleste hospitaler i regionen samt i psykiatrien. Flere fordele for brugerne Med skiftet til Online2, vil du som bruger bl.a. opleve følgende fordele: Ved login, kan du vælge afsnit direkte ud fra en liste med alle de Del-AE numre, du har adgang til. Dermed undgår du først at skulle vælge AE nummer og dernæst Del-AE nummer. Bestilling af særydelsesmedicin er forenklet. Bedre overblik ved medicinbestilling. Synonymsøgning på præparatnavn. Ved akutbestillinger kan du søge internt og se, om andre klinikker har varen i deres standardsortiment. Godt i gang med Online2 For at sikre, at du som bruger af ERS Apotek er bedst muligt rustet til skiftet til Online2, vil der udover artikler i Indenrigs og på Intranettet, også blive udsendt en i uge 50 med oplysninger om adgang til Online2, tilbud om undervisning mv. I næste nummer af Indenrigs, der udkommer d. 11. januar 2010, får du mere udførlig information om overgangen til Online2. For yderligere information er du velkommen til at kontakte: Projekt leder René Ølgård Johansen, ERS-ledelse i Rigshospitalets Finans kontor på Tlf , Skiftet fra ERS Apotek til Online2 løses i et samarbejde mellem Region Hovedstadens Apotek og ERS-ledelse på Rigshospitalet. Feriefondens årlige lodtrækning Ansøgning skal være Feriefonden i hænde senest i uge 3 alle får besked senest i uge 6 Feriefondens huse hitter blandt Rigets medarbejdere. Du kan leje sommerhuse og lejligheder hele året men i højsæsonen i ugerne er der mange om buddet! Derfor sker udlejning i højsæsonen ved edb-lodtrækning efter ansøgningsskema. Senest i uge 3 i det nye år Ansøgningsskema til lodtrækning på Intranet. Brug serviceguiden og klink feriehuse. Husk, at ansøgning skal være Feriefonden i hænde senest i uge 3. Se mere og book online Du kan se alle Feriefondens feriehuse og lejligheder på Intranet. Efter log-in vælger du vis huse. Her kan du se en beskrivelse af de enkelte huse og deres beliggenhed. Book on-line døgnet rundt og hele året men ikke i ugerne 22-34, som er højsæson. Bemærk: små prisstigninger fra januar Lejen for huse stiger med ca. 200 kr. om ugen og i weekender med ca. 100 kr.

3 IndenRigs nr. 20/09 Nyt fra den Røde bygning 3 20 mio. kr. til hjerteforskning Et stort forskningsprojekt skal undersøge, om patienter med blodprop i hjertet kan behandles bedre. Hjertelæger fra Rigshospitalet og Gentofte Hospital er gået sammen om projektet, der støttes med 20 mio. kr. af Forsknings- og Innovationsstyrelsen Overlæge Lars Køber over vil vi undersøge, om vi kan bruge systematisk CT-skanning af kranspulsårerne til at forudse, hvordan vi behandler patienten mest effektivt, og så vil vi se på, om vi kan reducere følgevirkningerne hos patienter, der har haft store blodpropper i hjertet. Det fortæller professor og overlæge Lars Køber, Hjertemedicinsk klinik på Rigshospitalet - og fortsætter: - Mange steder verden over bruger man allerede CT-skanninger på hjertepatienter, men der er faktisk ringe dokumentation for, at det er godt. Tænk, hvis man overser noget ved CTskanningen - eller tænk, hvis der er en kæmpe fordel ved det? Det tror vi jo, der er, og vi vil undersøge det i dette forsøg. Derfor har denne del af forsøget i høj grad potentiale til at ændre behandlingsplanerne for patienter med blodprop i hjertet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har doneret 20 mio. kr. til forskningsprojektet over en 5-årig periode. I alt skal der deltage flere end patienter fra Region Hovedstaden og Region Sjælland i undersøgelserne. Patienterne skal identificeres i løbet af en 3-årig periode. CAA Hvert år er hjertesygdomme som følge af åreforkalkning skyld på verdensplan skyld i 20 mio. dødsfald. Halvdelen af disse dødsfald skyldes blodprop i hjertet. Derfor vil hjertelæger fra Rigshospitalet og Gentofte Hospital nu se nærmere på, om patienter med blodprop i hjertet kan diagnosticeres og behandles bedre end hidtil. Projekt med flere formål - Vores projekt har flere formål. Dels ønsker vi at undersøge, om vi kan behandle nogle patienter tidligere, end vi gør i dag. Derud- Direktionens juletræf for alle medarbejdere Se program for Kom og hør en god historie d. 10. dec. kl i Auditorium 1 på Intranet - Jul på Riget. Efterfølgende er der julegløgg, æbleskiver og godter foran auditoriet. Her synger Rigshopitalets Personalekor julen ind, og der er mulighed for at ønske hinanden god jul! Tilmelding er ikke nødvendig. Ny aften/nat bemanding i informationen i Forhallen Som led i budgetbesparelserne har centerledelsen i Servicecentret i samråd med Direktionen besluttet at bemande Informationen i forhallen med DVAS vægtere fra kl med virkning fra d. 1. januar Informationen vil herefter ikke som hidtil være bemandet med en medarbejder fra Rigshospitalet. Som led i DVAS opgaver på Riget runderer vægterne på skift i nattens løb på området. Hvis vægterne bliver kaldt til uro, hvor begge skal være til stede, vil Informationen derfor være lukket. Døgnrapporter fra det forgangne år viser i alt 15 tilkald, hvor samtidig tilstedeværelse af begge vægtere har været påkrævet i huset/på terrænet - eller ca. ½ time ca. en gang om måneden.

4 4 IndenRigs nr. 20/09 Fremtidens diagnostik kommer til Riget Tænk hvis man kunne se på den enkelte patients DNA, stille en præcis diagnose og skræddersy en meget mere effektiv behandling, end vi kan tilbyde i dag. Det lyder som en drøm, men virkeligheden er lige om hjørnet med Rigshospitalets nye Genomisk Medicinske Enhed og med dem kan vi finde nye undergrupper af sygdomme. Genomisk Medicinsk Enhed er en udviklingssatsning med ny teknologi, hvor man på én gang ser på alle mekanismer i cellen i stedet for (som blodprøver og vævsprøver) kun at se på enkelte faktorer. For selvom patienter med samme sygdom klinisk sættes i samme bås, kan de sagtens have to forskellige grunde til at fejle den pågældende sygdom. Og denne nye teknologi kan anvendes til diagnostik og bedre klassifikation af disse undergrupper af sygdomme og dermed en mere differentieret behandling, siger Finn Cilius Nielsen. "Tidligere definerede vi sygdomme klinisk. Nu definerer vi dem på den molekylære effekt." Professor og overlæge Finn Cilius Nielsen viser det nye højteknologiske udstyr frem, der er købt ind og står klar til at blive pakket ud til brug i Genomisk Medicinsk Enhed. Enheden forventes at være klar først i det nye år og placeres i Mellembygningen. Vi har allerede en del af den viden, der skal til, og nu har vi også fået teknologien. Vejen er for alvor ved at blive banet for skræddersyet diagnostik og behandling, og det første skridt er indførelsen af en Genomisk Medicinsk Enhed på Rigshospitalet. Lokalerne på 1. sal i Mellembygningen skulle være klar før jul 2009, og udstyret står parat til at blive rykket ind i det nye mikro-diagnostiske værksted. Fuldkommen infrastruktur Med den nye enhed skaber vi en fuldkommen infrastruktur for de kliniske afdelinger. Vi etablerer et sted, hvor især unge læger kan forske i genteknologi og diagnostik, og hvor de samtidig kan videreføre deres resultater i behandlingen. På den måde kan vi øge videnoverførslen, så vi kan tilbyde ny og mere effektiv diagnostik til patienterne. Det fortæller professor og overlæge, Finn Cilius Nielsen, fra Klinisk Biokemisk Afdeling i Diagnostisk Center. Der er ikke de store udgifter forbundet med etableringen af enheden, der vil blive en samling af de ressourcer, der eksisterer i forvejen. Derudover vil den nye infrastruktur ikke kun gavne Rigshospitalet også de øvrige hospitaler i hovedstadsområdet vil få adgang til enhedens faciliteter. Undergrupper af sygdomme Med den nye Genomisk Medicinsk Enhed har læger og forskere mulighed for at se på hele DNA ets mønster, og ikke kun på et stof eller gen, som man hidtil har gjort. Metoderne bygger på DNA-microarrays, samt såkaldt Next Generation Sequencing (NGS), Viden stiller krav til ny diagnostik Grunden til, at der overhovedet etableres en Genomisk Medicinsk Enhed på Rigshospitalet skal findes i den heftige udvikling i, hvordan man definerer sygdomme. Tidligere definerede vi sygdomme klinisk. Nu definerer vi dem på den molekylære effekt. Vi kan efterhånden tilbyde flere behandlinger, og det betyder, at vi skal ramme flere sygdomme dvs. vi skal være mere præcise. Og det kræver, at vi ved noget om sygdommen, og at vi har evnerne til at kunne vise specifikke molekylære effekter i patienten. Og det får vi for alvor mulighed for med den nye enhed, fortæller Finn Cilius Nielsen. På den lange bane er ambitionen at kunne kortlægge den enkelte patients DNA-sekvens med NGS, så man kan give en præcis diagnose og sammensætte en individuel, skræddersyet behandling. Og forventningerne blandt læger og forskere er, at den genomiske medicin med tiden vil blive et selvstændigt speciale. CAA

5 IndenRigs nr. 20/09 5 Populært ambulatorium Et nyt ambulatorium for adoptivbørn har kun eksisteret i ca. halvanden måned og er allerede en succes. Teamet bag håber med tiden at kunne opbygge en videnbank på området for adoptivbørn Hver uge aflægger tre til fire udenlandske adoptivbørn og deres danske forældre besøg i Rigshospitalets nye ambulatorium for adoptivbørn. Ja, vi er allerede godt besøgt, og der kommer helt klart flere end forventet. Men her i begyndelsen er der jo automatisk en pukkel, fordi det først er nu, forældrene har dette tilbud, og derfor er vi fyldt godt op. Men med tiden jævner det sig nok pænt ud, siger professor og overlæge Freddy Karup Pedersen i det nye ambulatorium. Hjælp til bekymrede forældre Sammen med overlæge Anja Poulsen og afdelingslæge Kim Kristensen samt fast tilknyttede sygeplejerske Helle Winther Nielsen har han sammensat et team med en faglig baggrund inden for infektions- og tropemedicin, der især kommer adoptivbørn fra udviklingslande til gode. Sygeplejerske Helle Winther Nielsen (til ve.), overlæge Anja Poulsen samt professor og overlæge Freddy Karup Pedersen teamet bag det nye ambulatorium i Pædiatrisk Klinik I i Juliane Marie Centret, hvor nybagte forældre til udenlandske adoptivbørn kan få tid til et tjek af barnets sundhedstilstand, vækst og trivsel. Om ambulatoriet for adoptivbørn Rigshospitalets Ambulatorium for adoptivbørn har eksisteret i halvanden måned, og er åbent hver mandag. Hvert år adopteres ca. 400 udenlandske børn af adoptivforældre i Danmark. Mange af børnene kommer fra udviklingslande som fx Indien, Etiopien og Sydafrika. De fleste adoptivforældre kommer her til et engangstjek med barnet, men der også nogle, der får behov for et videre forløb enten på Rigshospitalets specialafdelinger eller i egen kommune, fortæller Freddy Karup Pedersen. Mange forældre kommer for at få en anden læges syn på barnet og det er forståeligt nok. Mange er bekymrede for barnets udvikling eller vil gerne, at vi tjekker vaccinationskortet og sikrer os, at det er ok. Der kan også være spørgsmål om barnets alder, fx er den etiopiske kalender anderledes end vores, så tidspunkterne for, hvornår barnet er blevet vaccineret, stemmer måske ikke helt overens, siger overlæge Anja Poulsen. Vækst og pubertet i søgelyset Nogle af de ting, børnene bliver undersøgt for ved et besøg i ambulatoriet er infektioner: HIV, Hepatitis B, syfilis, tuberkulose, parasitter og andre tarmproblemer. Derudover ser teamet på barnets generelle trivsel samt fysiske og neurologiske udvikling. Hos pigerne holder vi også et vågent øje med, om de går for tidligt i puberteten. Da de kan være meget små i forvejen, er det ikke så godt, hvis deres vækst bliver yderligere bremset af en for tidlig pubertet. Her kan vi så trække på nogle af vores specialklinikker på Rigshos- pitalet, fortæller sygeplejerske Helle Winther Nielsen. "Vi oplever primært, at forældrene er usikre, men store sygdomsmæssige problemer hos børnene ser vi ikke så tit." Tanken er at opbygge videnbank Generelt er det dog ikke ofte, at adoptivbørnene er alvorligt syge. Vi oplever primært, at forældrene er usikre, men store sygdomsmæssige problemer hos børnene ser vi ikke så tit. Mest har vi at gøre med børnenes vækst og trivsel, nogle mindre alvorlige infektioner, lidt udslæt og den slags. Der kan være lidt med børnenes fysiske udvikling om de følger normale vækstkurver osv., men vi havde egentlig forventet os mere, så det er jo godt. Tanken er, at vi med tiden skal opbygge en slags videnbank. Vi er mere uafhængige end de læger, der er ansat i adoptionsfirmaerne, og med tiden vil vi se mange børn her og kunne danne os et bedre overblik over, hvilke problemer børnene primært har med og hvordan vi bedst kan behandle dem, siger Freddy Karup Pedersen. CAA

6 6 IndenRigs nr. 20/09 Riget Rundt Fra konferencerum til Fitnesscenter Den 1. januar 2010 lukkes konferencerum 1 og 2 på 1. sal i Auditoriebygningen. Det sker i forbindelse med den ombygning, der skal give Riget de længe ønskede egne lokaler til motion og fitness i alle afskygninger. Midlertidige mødelokaler I forbindelse med ombygningen er der som en midlertidig løsning stillet to andre mødelokaler til disposition i Mellembygningen. Samtidig arbejdes der på højtryk for at finde alternative muligheder for at etablere nye mødefaciliteter bl.a. undersøges muligheder i forbindelse med bygningen i Aldersrogade, hvor Rigshospitalet i januar 2010 åbner barselshotel for nybagte forældre. Aktuelt giver geografien dog en række udfordringer bl.a. i forbindelse med mødeservicering. Der er i skrivende stund ikke truffet endelig beslutning. Kantinen lukker i uge 3 Da ombygningen af konferencerummene til Fitnesscenter på Riget kræver en større fysisk indsats fra håndværkerne, vil området i uge 3 ikke kunne undgå at blive generet af støj og støv. Det fortæller funktionschef Lars Kristiansen, Kantine og Café: Håndværkerne skal jo mulighed for at udføre deres arbejde, men vi er desværre nødt til at lukke Kantinen i uge 3. Vi forsøger selvfølgelig som altid at servicere vores kunder og stiller derfor op i Forhallen, dog med begrænset udvalg. Rygterne vil vide - og rygere skal vide En stop rygning helt og aldeles kampagne på Rigets matrikel er på vej i det nye år Rygterne vil vide, at der igen i den grad kommer fokus på rygning og rygerne på Riget, og IndenRigs kan efter at have forhørt sig hos Direktionen bekræfte, at det er ganske vist! En stop rygning kampagne helt og aldeles på matriklen er i støbeskeen og skydes i gang i det nye år. Rygerne på Riget får hermed et vink med en vognstang og er selvfølgelig mere end velkomne til straks at gå i gang med at øve sig i at overholde gæld ende regler og måske til endnu en gang at sætte et rygestop på listen over personlige nytårsfortsætter i hvert fald i arbejdstiden. Frit lejde til juleoprydning frem til d. 18. december! Rent og ryddeligt overalt på Riget. Et fælles og fromt juleønske kan nu blive opfyldt Transportafdelingen tilbyder netop nu som en særlig juleservice og frem til den 18. december alle afsnit en afhentning af storskrald lokalt på repos. Storskraldet bliver sorteret og afhentet af Transportafdelingen efter forudgående aftale på telefon Afhængig af standard bliver møbler, lamper og div. kontorinventar og sygeplejeartikler, kørt til opbevaring på møbeldepotet eller skrottet. Transportafdelingen har et tæt samarbejde med to humanitære nød- hjælpsorganisationer, hvor ældre møbler (inventar m.m.) samt diverse apoteks- og sygeplejeartikler, der ikke længere opfylder standardkravene bliver genbrugt. Transportafdelingen håber på, at ovenstående proces vil indbyde til et fælles initiativ til fortsat at have pæne og ryddelige arealer, hvor alle har mulighed for at komme frem og tilbage og udføre deres arbejde. Oprydning giver samtidig mulighed for en bedre og grundigere rengøring generelt.

7 IndenRigs nr. 20/09 Riget Rundt 7 Sorter affaldet rigtigt og sikkert Nye brugervenlige plancher og revideret og opdateret (PVI) vejledning skal bidrage til en forbedret, mere arbejdsmiljøvenlig og sikker håndtering af alskens affald herunder medicinrester og medicinaffald Planchen Affaldssortering på Rigshospitalet måler 80x80 cm og skal ophænges i affaldsrum og evt. skyllerum. Planchen Sortering af medicinrester og medicinaffald på Rigshospitalet måler 60x40 cm. og skal ophænges i medicinrum. Begge plancher er laminerede, så de tåler aftørring. Plancherne kan rekvireres via Transportafdelingen. En arbejdsgruppe under ledelse af Infektionshygiejnisk Enhed har sikret, at to nye og forskellige plancher og tilhørende vejledning er (PVI) om sortering af henholdsvis affald og medicinrester og medicinaffald er blevet reviderede opdaterede og forbedrede! Brugerkommentarer og test - Mange gode kræfter har bidraget for at gøre både vejledninger og plancher brugervenlige. Det fortæller hygiejnesygeplejerske Lene Junker fra Infektionshygiejnisk Enhed og fortsætter: - Repræsentanter fra Arbejdsmiljøenheden, Region Hovedstadens Apotek, Transportafdelingen, Servicecentret, Klinik for Intensiv Terapi, Neonatalklinikken og Onkologisk Klinik har alle bidraget med input - og også sikret brugertest af plancherne, som har været prøveophængt for at vurdere anvendeligheden i en travl dagligdag. Vi har overalt fået positiv respons, og de ændringer, der er forslået, er blevet indføjet. Nu håber vi så, at kollegerne på Riget alle sammen vil tage ansvaret på sig og bidrage aktivt til en bedre, mere arbejdsmiljøvenlig og sikker håndtering af de enorme mængder af forskelligt affald, som vi skal have håndteret korrekt hver eneste dag og året rundt, siger Lene Junker. Læserne skriver og får svar Det der med Rigshospitalets økonomi en læser får svar IndenRigs nr. 19 indeholdt et læserbrev fra Arne Sørensen fra Medikoteknisk Laboratorium, der bl.a. skrev: "For mig er kvalificering, behandlingsaktivitet, aktivitetsdata, DRG-aktivitet, pipeline, fænomenet kryb, e-sundhed og LL-takster i økonomisk fortand delvis udefinerede størrelser og begreber." Her følger dele af svar fra Rigshospitalets økonomi- og planlægningschef Tue Jensen hele svaret er sendt til Arne Sørensen og alle interesserede kan se svaret på Intranet Serviceguide økonomiordbog for Riget. Kvalificering bruger vi, når vi skal vurdere de tal, som kommer ud af vores systemer. Er tallene korrekte, eller må de revurderes fx på grund af manglende eller forkerte registreringer osv. Behandlingsaktivitet er en samlebetegnelse for de forskellige typer af patientbehandlinger: ambulante besøg, operationer, procedurer og sengedage, som igen kan opdeles i forskellige typer af operationer, sengedage, osv. Aktivitetsdata er tal, som beskriver behandlingsaktiviteten - fx 7 operationer og 5 sengedage etc. Af Region Hovedstadens budget for 2010 (budget forslag august 2009) fremgår det, at Rigets aktivitetsbudget kan opgøres som udskrivninger (indlagte patienter) og ambulante besøg. Disse data kan opdeles og nuanceres. DRG-aktivitet er aktiviteten opgjort i DRG-værdi. DRG står for DiagnoseRelaterede Grupper. DRG er en national definition og opdeling af behandlingsaktiviteten i forskellige kategorier inden for de forskellige specialer. Der findes aktuelt omkring 550 forskellige grupper i det danske DRG. De værdisættes så efter deres type og "tyngde". forkortet af red. Læs hele svaret på Rigets intranet Serviceguide økonomiordbog for Riget

8 IndenRigs inviterer til julequiz online på Intranet Direktionen, Projekt Sundt Hospital og Kommunikations afdelingen stiller tre præmier på højkant i december måneds online julequiz. Se hvilke på Intranet under Jul på Intranet Traditionen tro afvikler IndenRigs i samarbejde med Intranet en elektronisk julequizz. I år afvikles julequizzen fra onsdag d. 9. december til onsdag d. 16. december begge dage inklusive. Vi kan allerede nu afsløre, at læser du Indenrigs, er du godt hjulpet, men skal du finde de rigtige svar på alle 10 spørgsmål, kræver det, at du også bruger mulighederne for at finde information på Intranet. Tre præmier på spil Fredag d. 18. december trækker vi tre vindere af spændende, sjove og udfordrende præmier se hvilke præmier, der er i spil på Intranet under Jul på Riget. Vinderne offentliggøres på Intranet samme dag. Husk! Du kan kun deltage én gang vi registrerer dit RH-nummer ved besvarelsen! Tre spørgsmål ud af ti Vi tilbyder dig mulighed for at smugtræne ved at afsløre tre af de 10 spørgsmål og hjælper på vej med at fortælle, at to af svarene på spørgsmålene her på siden kan findes under Jul på Riget på Intranet. Hvornår - dato og tidspunkt - holder Direktionen juletræf for samtlige medarbejdere? Hvor mange mandler og mandelgaver leverer Centralkøkkenet til hvert sengeafsnit? Hvad hedder præsten, der holder julegudstjeneste i Kirken på Riget d. 24. dec. kl ? Køb julegaver i Forhallen! Stress og jag ikke på Riget! Køb dine julegaver i forhallen og støt gode formål Biblioteket sælger juletraditionen tro smykker til fordel for Læger Uden Grænser (MSF) og Hjerteforeningen. Besøg biblioteket i åbningstiden fra kl , så kan du samtidig låne en god bog med hjem til juleferien. Bibliotek og Kunstforening Sammen med Kunstforeningen sælges også artikler, som støtter Fare Trade og bæredygtige foretagender: Julepynt, trævarer, keramik, skåle, tekstiler, smykker m.m. fra bl.a. Mexico og Afrika. Se varerne udstillet i de fire montre i Forhallen. Fine gaveartikler i glade farver, der lyser op i Forhallen til glæde også for patienter, pårørende og andre forbipasserende. Salg af Kunstforeningens artikler sker også gennem forhalsværtinde Charlotte Thomsen Izzard du træffer hende bl.a. i Hvilerummet i Forhallen eller prøv lokal Nyhedsbrev udgivet af Rigshospitalet. Næste nummer af IndenRigs udkommer mandag d. 11. januar. Næste deadline er onsdag den 30. december Indlæg modtages gerne på mail Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster, og redaktionen er alene ansvarlig for den endelige udformning af teksten. Redaktion: Kommunikationsafdelingen: Kommunikationsmedarbejder Camille Aulkær Andersen og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Westergaard (ansvh. red.) mail: Lokal Postadresse: IndenRigs, Kommunikationsafdelingen, Direktionssekretariatet, Afsnit 5222 Redaktionen af dette nummer er afsluttet onsdag den 2. december Oplag: ex. Ønsker om ændringer i det tilsendte antal eksemplarer af IndenRigs rettes til centrets kontaktperson Layout og produktion: bureaulist.dk Ordre: 14780

Riget indfører fælles, tværgående patientjournal

Riget indfører fælles, tværgående patientjournal IndenRigs nr. 9/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 092 010 17. maj Riget indfører fælles, tværgående patientjournal Fra hver klinik sin journal til hver patient sin journal. Den 10. maj blev

Læs mere

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed

Læs mere

Første store leverresektion med kikkertkirurgi

Første store leverresektion med kikkertkirurgi IndenRigs nr. 4/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 122 010 16. august Første store leverresektion med kikkertkirurgi Leveren er kroppens største kirtel og måler ca. 20 cm i diameter En lever

Læs mere

Nyt simulationstilbud kommer hele vejen rundt om lumbalpunktur

Nyt simulationstilbud kommer hele vejen rundt om lumbalpunktur På vej NR. 11 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 15. juni 2015 Nyt simulationstilbud kommer hele vejen rundt om lumbalpunktur Alle læger skal kunne udtage rygmarvsvæske

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus?

GNIST Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 5 november 2009 Stemmesedler i lange baner Ny personalepolitik Nyt sommerhus? medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Lær om Opus Administrativ Styring

Læs mere

Hovedsagener at det er din avis

Hovedsagener at det er din avis hovedsagen hjælper dit nytårsforsæt på vej»2 Akutplanen får ros»3 forundring fryder: Flere opgaver til fysioterapeuterne»bagsiden ved sag gen er at det er din avis er at det er din avis» Nr. 1 23. januar

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11. Ergoterapeuterne træner gennem aktivitet

Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11. Ergoterapeuterne træner gennem aktivitet Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 6 december 2008 4 Ergoterapeuterne træner

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE

OmKreds H. Psykiatri i rampelyset TEMA: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2013 PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE NR. 4 2013 OMKREDS H 04 13 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Psykiatri i rampelyset PRIS TIL BØRNESMERTE- SYGEPLEJERSKE GENERALFORSAMLING OG NYVALGT KREDSBESTYRELSE OmKreds H NR. 4/2013

Læs mere

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression

Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression På vej NR. 10 NYHEDSBREV FOR MEDARBEJDERNE PÅ RIGSHOSPITALET OG GLOSTRUP HOSPITAL 1. juni 2015 Drastiske udsving i kønshormoner gør kvinder særligt sårbare for at udvikle fødselsdepression Ny viden om

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER

OmKreds H. TEMA: Styring i sundhedsvæsenet. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 1 2015 MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS SKADELIGE NATTEVAGTER NR. 1 2015 OMKREDS H 01 15 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Styring i sundhedsvæsenet SKADELIGE NATTEVAGTER MEDARBEJDERE SPURGT TIL RÅDS OmKreds H NR. 1/2015 8. årgang ANSVARSHAVENDE

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder Årsberetning 05 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 28. februar 2005 Nr. 1-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til det nydesignede personaleblad. Vi håber I kan lide det. Vi arbejder selv videre med designet, og vi modtager

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere