Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015"

Transkript

1 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under den Socialdemokratiske ordfører, Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Værsgo. Tak for det Anne Nygaard. I går fik vi en ordentlig skylle fra oven, og der var ikke oversvømmelser i Lystrup, der var godt nok andre steder, men det fortæller lidt om, at vi har et vandselskab, som er gode til at arbejde sammen med Aarhus Kommune. Det vil de fortsætte med ifølge den her indstilling, og det synes vi selvfølgelig, at vi vil bakke meget op om. At man også vil, udover at være med til at klimasikre den her by, også vil sikre, at tingene sker på en mere effektiv måde, er vi også meget tilfredse med. Der sker en selskabsdannelse faktisk noget som ligger i den nye vandsektorlov, som lige er blevet vedtaget. Så vi bakker godt op om indstillingen, og håber at regnbygerne også kan håndteres i Aarhus i fremtiden. Tak for det. Og fremadrettet skal jeg selvfølgelig huske at sige, om det kun er korte bemærkninger, eller om der også er nogen, der kunne have de lange. Det beklager jeg. Og vi går videre, hvis der ikke er nogen der har flere bemærkninger. Gert Bjerregaard, Venstre. Værsgo. Gert Bjerregaard (V): Ja tak. Venstre kan godt tilslutte os den indstilling her i aften. Det der er vigtigt for os, det er, at man nu på generalforsamlingen i 2015 i Aarhus Vand har lyttet efter den beskrivelse, vi har givet tidligere, i forhold til de takst- og prisstigninger, der ligger på det her område. Vi mener, at med den store pengetank, der er i Aarhus Vand, at der skal man på generalforsamlingen have mulighed for at drøfte, om noget af den pengetank ikke skal bruges i forhold til de takststigninger, at der er lagt op til, og dermed sikre en reduktion i stigningerne. Vi mener, det er en alt for stor pengetank, at Aarhus Vand ligger med det er borgernes penge, og derfor skal det indføjes i forhold til generalforsamlingen. Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Liberal Alliance kan ikke tiltræde. Men så undrer jeg mig også lidt over, jeg kunne tænke mig at høre lidt mere fra Venstre, hvad det er for en stor pengetank, Aarhus Vand ligger inde med. Så vidt jeg kan se, så er der et lånebehov de næste år frem for Aarhus Vand. Så jeg kan kunne godt tænke mig, hvis Venstre kunne konkretisere lidt, hvad er det for en stor pengetank, Aarhus Vand ligger inde med. Det er jeg da lidt nysgerrig om. Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti. Jan Ravn Christensen (SF):

2 Jeg skal lige være helt sikker på, om at Lars Boje Mathiesen sagde, at han kunne tiltræde sagen eller om han ikke kunne tiltræde sagen? At han ikke kunne tiltræde sagen, okay. Jamen det synes jeg måske kræver lige lidt ekstra ord med på vejen, nu hvor Lars Boje Mathiesen trods alt er bestyrelsesmedlem og repræsenterer Aarhus Kommune i bestyrelsen. Jeg savner i hvert fald en begrundelse. Jeg synes, da det er vigtigt for os som byråd, at vi har lidt mere mavefornemmelse med, hvad vores bestyrelsesmedlemmer de rent faktisk har af holdninger til de selskaber, som de repræsenterer os i bestyrelsen for. Så det håber jeg, vi kan få en uddybning af, ellers synes jeg det er pænt useriøst at komme med et så kort indlæg og forklaring på den del. Ellers vil jeg sige til Gert Bjerregaard, at det er jo ikke sådan, at man ikke har rigeligt at bruge penge på. Altså det rigtigt, at man har et driftsoverskud, men man investerer jo langt mere end det driftsoverskud det ender på. Altså, den samlede økonomi er jo negativ i Aarhus Vand pt. i de her år, og det er jo fordi, man investerer en masse penge i at klimasikre, man investerer en masse penge i bedre rensningsfaciliteter og så videre. Og det synes jeg, at vi skal være glade for. Vi skal være glade for, at vi har et vandselskab, som er fremadsynet og med nogle dygtige bestyrelsesmedlemmer forhåbentligt, som er med til at træffe nogle beslutninger, som gør at vi klimamæssigt og energimæssigt er i top blandt vandforsyningsselskaberne og spildevands-rensningsselskaberne i Danmark. Og det er jeg rigtig stolt over, det er jeg rigtig tilfreds med, at det er den kurs, man har valgt at følge i Aarhus Vand. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Jamen det er også Venstres bemærkninger om en stor pengetank. Også nogle bemærkninger om, at det er borgernes penge. Jeg kan nu erindre ret meget fra byrådsdebatterne her, om at det er landmændenes penge næsten. Fordi det her handler jo også om at sikre vores drikkevand, og det er de jo store investorer af i Aarhus Vand. Vi har, som Jan Ravn Christensen lige har sagt, et meget fremsynet og i virkeligheden også et hamrende effektivt vandselskab, som vi skal være rigtig gode og glade for, som vi bakker meget op her, i hvert fald fra Socialdemokraternes side. Og så må vi jo sige, at hvis der er meget tvivl om, om det her handler om en stor pengetank eller et lånebehov eller hvad, så må, hvis Venstre har nogle uklarheder og ikke kan forstå de her sag, jamen så må de jo få den forklaret en gang til. Jeg tror, den også er forklaret i Økonomiudvalget og så videre, men jeg ved ikke, om man har lyst til at sende den i udvalg. Vi bakker i hvert fald 100 procent op. Knud N. Mathiesen, Dansk Folkeparti. Knud N. Mathiesen (DF): Jamen vi bakker egentligt også op omkring det i Dansk Folkeparti, men jeg har også et lille spørgsmål. Men det kan godt ske, at det er mig, der har læst det forkert. Har man ikke en egenkapital på 9 milliarder i Aarhus Vand? For det kan ske, at vores bestyrelsesmedlem kan svare på det, for det kan jo ske, at han ved noget om det som bestyrelsesmedlem i Aarhus Vand, undskyld mig. Men 9 milliarder, det synes jeg da er en voldsom egenkapital. Det synes jeg da også, at man burde komme med en bemærkning omkring. Det ønsker jeg i hvert fald.

3 Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Jamen for at præcisere det, det er ikke det, at Venstre er her. Vi har et driftsoverskud i forhold til vandregnskabet, det er fint, der skal være noget at stå imod med. Det vi blot ønsker, det er, at der bliver under generalforsamlingen skabt en debat og en drøftelse af, er det hensigtsmæssigt, at noget af det driftsoverskud går tilbage til forbrugerne og derved at vi sikre, at taksterne ikke fortsætter op mod himmelen. Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti. Marc Perera Christensen (K): Jamen jeg har blot, det er jo helt reelt, hvis man ikke kan tiltræde regnskabet, som det ligger på den her generalforsamling, det er jo også den ret, man har på en generalforsamling. Jeg synes selvfølgelig, det vil være fint at få en begrundelse, men jeg har så bare også brug for at vide, om det så også betyder, at Lars Boje Mathiesen som bestyrelsesmedlem ikke har underskrevet regnskabet? Fordi de to ting må jo alt andet lige hænge sammen. Det er jo svært at underskrive regnskabet og så ikke ville godkende det på generalforsamlingen. Så det har jeg bare lige brug for at vide, om man så også ikke har underskrevet regnskabet som bestyrelsesmedlem? Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen vi kan fint tiltræde indstillingen, som den ligger. Jeg synes måske, det er en noget sær debat, vi er vidne til her i aften. Altså, hvis der er noget, der er lidt vigtigere for de borgere jeg kender end et par kroner i lommen, så er det at kunne åbne for ens vandhane og få rent vand ud. Det her det er livsvigtigt, bogstaveligt talt, og de investeringer vi står over for i den kommende tid, de bliver store, der dur det simpelthen ikke at lege pengepuger, det er alt, alt for vigtigt til det. At vi så oveni også har at gøre med nogle investeringer, der skal sørge for at klimasikre vores by, det understreger jo bare behovet for de her investeringer. Så fuld opbakning til indstillingen herfra. Ja, hvis der ikke er nogen, der har Lars Boje Mathiesen, Liberal Alliance. Lars Boje Mathiesen (LA): Fordi et vandforsyningsselskab har en stor egenkapital, er det jo ikke lig med, at de har mange penge, de kan give ud af. Altså sådan en egenkapital kan være placeret i rør, det er jo ikke ligefrem noget man kan, så skulle man sælge de rør og de vandledningsrør, der ligger, og så videre, så det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Og så spørger man til, om jeg har underskrevet regnskabet. Det har jeg ikke gjort endnu nej. Så det kan jeg afvise, at jeg ikke har underskrevet noget regnskab endnu. Når man så spørger til, hvad er årsagen til, at

4 Liberal Alliance ikke, jamen så ligger der nogle ting heri, som det der vægter fremadrettet, som vi ikke synes er særlig, den rigtige måde at gå. Og det har vi også gjort tydeligt i bestyrelsen, så den holdning er sådan set klar begge steder. Så der er ikke noget med, at vi har en holdning her og så en anden holdning i bestyrelsen i Aarhus Vand. Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard (V): Nu er det jo et selvstændigt parti og Lars Boje Mathiesen repræsenterer. Vi vil da i Venstre stille og roligt anbefale, at man underskriver det regnskab, der ligger, alt andet vil ikke give mening. Det er en historie, der er skreven i forhold til regnskabet, og så ved vi, at der er nogle underbilag. Det er ikke det, der bringer mig op. Det der bringer mig op, det er Peter Bonfils kommentarer. Alle her i byrådet, jeg tror også inklusiv Peter Bonfils, ønsker jo rent drikkevand. Det er udgangspunktet. Det vi blot siger, kunne vi få en drøftelse under generalforsamlingen, hvad er det for en prisstruktur fremadrettet, at man ønsker? Skal man fortsat akkumulere driftsoverskud? Eller skal det være hvile-i-sig-selv-princippet, hvor at borgerne får de penge tilbage, at der er krævet for meget ind? Jan Ravn Christensen, Socialistisk Folkeparti. Jan Ravn Christensen (SF): Jeg synes helt ærligt ikke, at det er særligt trygt som byrådsmedlem, at vi har et bestyrelsesmedlem i et af vores selskaber, som ikke vil fortælle, hvorfor vedkommende ikke vil stemme for en årsrapport. Altså, jeg bliver sådan lidt utryg ved, er der noget under overfladen, som vi bør kende til? Og jeg synes Lars Boje Mathiesen skylder for det første at fortælle byrådet, hvorfor han har den opfattelse han har af årsrapporten og den retning Aarhus Vand går på vej i, at han ikke kan stemme for årsrapporten. Og jeg synes også, at Lars Boje Mathiesen, hvis han er så utilfreds med den retning, som Aarhus Vand går i, så synes jeg også, han bør overveje sit medlemskab af bestyrelsen i Aarhus Vand. Jeg synes i hvert fald, det er uholdbart, at vi har bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Aarhus Kommune, som ikke kan arbejde på den linje, som man bliver enige omkring i de bestyrelser vi har. Det er i hvert fald et rigtig uheldigt signal. Og så vil jeg sige til Venstre, det er jo ikke fordi, at man akkumulerer et overskud, tværtimod så er man jo ved at opbygge et overskud, man tager jo lån i Aarhus Vand for at finansiere de investeringer, man foretager. Og jeg ved godt, det er lidt speciel, fordi det er jo, den måde man stiller økonomien op på er anderledes end man stiller økonomien op på i kommunen. Men det er jo fordi, man opererer med afskrivninger, ligesom man gør i det private erhvervsliv, og man opererer ikke med sådan et decideret anlægsbudget kombineret med driftsbudgettet, som vi kender det her fra kommunen. Så man har underskud på det samlede budget, ikke på driftsbudgettet, og det er derfor, man tager lån i for at kunne finansiere nogle af de investeringer, man foretager for at skabe en effektiv sektor på sigt. Marc Perera Christensen, Det Konservative Folkeparti.

5 Marc Perera Christensen (K): Af årsrapporten side 28, der fremgår det, at den indstilles til generalforsamlingens godkendelse, og der har Lars Boje Mathiesen underskrevet. Så jeg er nødt til at vide, om Lars Boje Mathiesen har underskrevet eller ikke har underskrevet årsberetningen og indstillet den til godkendelse på generalforsamlingen. For hvis han ikke har, så er det jo forkert, at der er en underskrift på dokumentet i indstillingen, hvor Lars Boje Mathiesens underskrift er i årsrapporten, og hvor årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Så hvis man har underskrevet, at man indstiller den til godkendelse, så synes jeg, det er besynderligt, at man ikke stemmer for godkendelsen. Men der kan selvfølgelig også være en fejl i årsrapporten, og Lars Boje Mathiesen ikke har underskrevet, og det derfor er en falsum, der er i årsrapporten. Og det vil være umådeligt uheldigt, hvis der er nogen, der har sat underskriften ind i årsrapporten, uden at det er Lars Boje Mathiesens egen handling. Så jeg tror det er rigtig afgørende for dokumentets rigtighed, at vi får afklaret, om det er Lars Boje Mathiesens underskrift, der er i indstillingen. Og så kan man så diskutere, om man kan indstille en indstilling til godkendelse og så stemme imod godkendelsen det må man gøre op med sig selv. Det har jeg ikke nogen holdning til. Men jeg synes, det er lidt vigtigt at finde ud af, hvem der har sat den underskrift, der er i årsrapporten. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Ja, nu har Marc Perera Christensen faktisk redegjort rigtig fint, for jeg sidder med den samme skrivelse, som jo er sendt ud til rigtig mange, og der er en eller anden underskrift fra Lars Boje Mathiesen. Jeg må sige, det er den største kasketforvirring, jeg har set i nyere byrådshistorie. Så vi bliver nødt til at have nogle svar på, hvad er op og ned her, Lars Boje Mathiesen? Og hvis der ikke er nogen, der har flere bemærkninger, og jeg har ikke hørt nogen, der har sendt den i udvalg. Peter Hegner Bonfils, Enhedslisten / De Rød-Grønne. Værsgo. Peter Hegner Bonfils (EL): Jamen jeg synes sådan set, at vi savner svar fra Liberal Alliance. Altså, og jeg ved ikke, om det kommer her i salen, eller hvornår det kommer. Altså, fordi der er vel ikke tale om, kan man sige, én person et sted, der underskriver, godkender, bakker op om noget, og så det næste øjeblik ikke gør? Altså, det er vigtigt for os at vide. Vi har diskuteret den her sag i et stykke tid nu, så nu får Steen B. Andersen det sidste ord, og såfremt sagen, at den ikke bliver sendt i udvalg, så er den tiltrådt med de nævnte bemærkninger, som der er kommet her i aften. Steen B. Andersen, Socialdemokraterne. Værsgo. Ja det er jo ganske alvorligt det her. Derfor bliver vi nødt til at have en afklaring på det, og vi sender selvfølgelig sagen i udvalg, og så må vi jo få nogle svar på, hvilken kasket og hvordan det hele hænger sammen. Så vi Socialdemokraterne sender den i udvalg.

6 Sagen den er blevet sendt i udvalg. Jan Ravn Christensen, SF. Værsgo. Jan Ravn Christensen (SF): Jamen jeg vil sådan set bare opfordre til, at den kører til konstituerings blok, som så har udpeget Lars Boje Mathiesen til den her bestyrelsespost, at de i hvert fald tager en grundig drøftelse af det her spørgsmål. Jeg skal ikke blande mig i, hvordan man håndterer det. Men jeg synes da også, det stiller spørgsmålstegn ved, om man kan være enig i den måde at håndtere sit bestyrelseshverv i på vegne af Aarhus Kommune. Rådmand for Sundhed og Omsorg, Jette Skive. Værsgo. Jette Skive (DF): Det var lige nøjagtigt det sidste, som Jan Ravn Christensen nævnte, det er netop, at Lars Boje Mathiesen, efter min observans, sidder som repræsentant for Aarhus Kommune og ikke repræsentant for Liberal Alliance. Godt. Og med de faldende bemærkninger, så er sagen sendt til udvalg.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup

Aarhus byrådsmøde onsdag 3. juni 2015. Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Sag 1: OPS-projekt for bygning i Gellerup Den første sag på dagsordenen i dag det er sag nummer 1, OPS-projekt for bygning i Gellerup. Hvem ønsker ordet til den? Man bedes indtegne sig under Camilla Fabricius,

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler

Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Sag 9: Aftale med boligorganisationerne om frikøb af tilbagekøbsklausuler Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Den næste sag på dagsordenen er sag nummer 9, aftale med

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 24. møde Torsdag den 25. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til miljøministeren om natur- og vandplaner.

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1

81. møde. Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 Torsdag den 10. maj 2012 (D) 1 81. møde Torsdag den 10. maj 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38: Forespørgsel til justitsministeren om EU og dansk udlændingepolitik.

Læs mere

Bilag 1. Figur og tabel

Bilag 1. Figur og tabel Bilag 1. Figur og tabel TABEL 1: ANALYSERAMME... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 2: INTERVIEWETS 7 FASER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. TABEL 3: TRADITION ROLLE IMAGE OG NYE ROLLER OG DILEMMA

Læs mere

Sophie Løhde (V): Formanden :

Sophie Løhde (V): Formanden : Mandag den 26. april 2010 (D) 1 82. møde Mandag den 26. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 197: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 Tirsdag den 23. oktober 2012 (D) 1 7. møde Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Kirsten

Læs mere

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1

75. møde. Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 Torsdag den 15. april 2010 (D) 1 75. møde Torsdag den 15. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43: Forespørgsel til skatteministeren om skattetrykket. Af Anders Samuelsen

Læs mere

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011).

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011). Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1 98. møde Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til integrationsministeren og justitsministeren

Læs mere