Handlingsplan for Virk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for Virk 2013-15"

Transkript

1 Juni 2013 /Digitalisering Sag Handlingsplan for Virk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

2 2/22 Indhold 1. Virk.dk s forankring i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Værdiskabelse: fokus på effektive informationsstrømme... 4 Virk i dag Virk skal skabe værdi for brugerne: Virksomhederne Virk skal skabe værdi for brugerne: Myndighederne Det teknologiske landskab... 9 Mobilportal Kommunikation fra Virk Pejlemærker og løsningsmodel Syv pejlemærker for Virk Pejlemærke 1: Virk skal være omdrejningspunkt for digital forvaltning mellem virksomheder og myndighed Pejlemærke 2: Virk skal give virksomhederne en sammenhængende brugeroplevelse Pejlemærke 3: Virk skal i partnerskab med myndigheder skabe fælles værdi Pejlemærke 4: Virk skal personalisere virksomhedernes brugeroplevelse ved hjælp af datamining Pejlemærke 5: Virk skal sætte data i spil Pejlemærke 6: Virk skal sætte sig i spidsen for deling af offentligt erhvervsrettet indhold Pejlemærke 7: Virk skal være ét brand Løsningsmodel: Tre forretningsområder Forretningsområde 1: Virk Indberet Forretningsområde 2: Virk Start og vækst Forretningsområde 3: Virk Data Udmøntning af handlingsplanen Metoden: afgrænsede projekter, agil udvikling, løbende lanceringer Udkast til projekter juni

3 3/22 1. Virk.dk s forankring i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Virk.dk er en såkaldt glaspladeportal. Det betyder, at portalen er et udstillingsvindue for digitale løsninger, og pdf-blanketter, der drives af en lang række erhvervsrettede myndigheder. I dag viser Virk.dk blandt andet sin værdi ved at være den eneste kanal for visse store, erhvervsrettede digitale løsninger og ved at have en særlig søgemotor, der i princippet giver virksomhederne mulighed for at finde alle erhvervsrettede indberetninger fra myndigheder. Det er regeringens mål, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af Målet blev stadfæstet i regeringens fællesoffentlige digitaliseringsstrategi : Den digitale vej til fremtidens velfærd. For både virksomheder og myndigheder har aflevering og modtagelse af registreringer og indberetninger traditionelt medført store administrative byrder. Hensigten med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er netop at imødegå dette og opnå effektiviseringer og besparelser for både virksomheder og myndigheder gennem digital kommunikation. Sammen med de to andre tværoffentlige portaler, Borger.dk og Sundhed.dk, er Virk.dk fundamentet i arbejdet med at etablere en tidssvarende og robust offentlig digital infrastruktur. Ifølge digitaliseringsstrategien skal virksomhederne foretage alle indberetninger til offentlige myndigheder digitalt fra 2012 eller snarest derefter, når den nødvendige lovgivning og de effektive løsninger er på plads. Ved udgangen af 2013 skal virksomhederne kunne finde alle selvbetjeningsløsninger på Virk.dk, der også bliver mere målrettet den enkelte virksomheds behov. Digitaliseringsstrategien sætter tre pejlemærker frem mod 2015 for En lettere vej til vækst for virksomhederne og dermed også for Virk.dk: Virksomhederne har deres egen side på Virk.dk og indberetter i videst muligt omfang kun én gang den samme oplysning til det offentlige. De offentlige myndigheder automatiserer og digitaliserer arbejdsgange for at gøre det lettere at drive virksomhed og spare ressourcer i det offentlige. Virksomhederne har en digital postkasse, hvor de modtager alle deres breve fra det offentlige.

4 4/22 Disse tre pejlemærker udmøntes i syv initiativer, der alle er direkte relateret til Virk.dk 1 : 2.1 Digital post til alle virksomheder i 2013 (2.1) 2) 2.2a Virksomhedernes egen side på Virk.dk; i 2012, 2.2b Ét sted for offentlige selvbetjeningsløsninger 2.3 Nye virksomheder fødes digitalt 2.4 Nemmere ansættelse af nye medarbejdere 2.5 Automatisk postering til det offentlige 2.6 Tilgængelige offentlige data Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi stiller desuden nye krav til Virk med større fokus på værdiskabelse og effekt for brugerne. Det kræver, at Virk videreudvikles med dette for øje. Handlingsplanen fokuserer derfor på værdiskabelse for de to primære målgrupper: virksomheder og myndigheder, opstiller pejlemærker for videreudvikling af Virk og peger på en løsningsmodel med tre forretningsområder. For er der planlagt et antal konkrete projekter til udmøntning af handlingsplanen. 2. Værdiskabelse: fokus på effektive informationsstrømme Digitaliseringen af al relevant kommunikation med det offentlige vil lette virksomhedernes administration af offentlige krav, men det er ikke tilstrækkeligt. Digitalisering alene giver ikke den store gevinst. Virk skal i de mange næste år være omdrejningspunktet for digital forvaltning og sætte fokus på forenkling og tidsbesparelser på både virksomheds- og myndighedssiden. Virk skal skabe værdi for brugerne, for virksomhederne og myndighederne. Det betyder, at den store gevinst først kan realiseres, når den digitale kommunikation indrettes på en sådan måde, at den gør det lettere for både virksomhederne og myndigheder at opfylde krav fra det offentlige - for eksempel ved at give overblik over krav og indberetninger, ved at genbruge data, og gennem sammenhængende digitale registreringsforløb, system-til-system løsninger, målrettet vejledning mv. Dette indebærer en forandring af Virk, både teknisk, men ikke mindst konceptuelt. Virk skal fokusere bredere end blanketter og indberetninger, og navnlig på effektive informationsstrømme både på virksomhedssiden og myndighedssiden. I fremtiden skal Virk være den primære formidlingsflade mellem virksomheder og det offentlige, hvor kommunikation skal foregå effektivt begge veje og understøtte nem og hurtig anvendelse af den information, der formidles. Virksomhederne skal på den ene side benytte digital indberetning og selvbetje- 1

5 5/22 ningstjenester. På den anden side skal myndigheder lave sagsbehandling, straks-afgørelser, føre tilsyn og udøve kontrol. Derudover skal myndighederne systematisere information, så det samlet set udgør data, der skal gøres frit tilgængelige. 2 Det indebærer endvidere inddragelse af det potentiale, der er i at udstille snitflader til offentlig information i sammenhænge, hvor virksomhederne kan udnytte specifik og målrettet information med det overordnede formål at skabe vækst. Dette indebærer også, at Virk som en glaspladeportal skal modificeres og ændres, hvor det er hensigtsmæssigt. For at Virk skal udvikle sig i den retning, regeringen lægger op til, er det afgørende, at Virk fremadrettet sætter opfyldelse af brugernes behov som det absolut vigtigste mål. Virk skal derfor lette administrationen for alle Virks brugere, dvs. både myndigheder og virksomheder. Virk i dag Virk.dk består af en forside med søgefunktion, introsider til den enkelte løsning, log-in funktion, brugerrettighedsstyring (BRS) og kobling til ca virksomhedsrettede indberetnings- og selvbetjeningsløsninger. I 2012 er der også tilføjet en mobilportal med foreløbigt et par apps. Virk.dk har desuden et informationssite til myndigheder og et hjælpeunivers til brugerne. Teknisk set ligger indberetninger og selvbetjeningsløsninger ikke på portalen, selv om brugerne gerne skulle opleve det sådan. Den enkelte indberetning ejes af en myndighed, og den ligger på den enkelte myndigheds systemer. Det gælder både indberetninger der er tilgængelig som en word-fil, pdf-blanketter og digitale løsninger. Når en bruger er logget ind i universet, kan der overføres brugerdata mellem løsningerne (ikke til pdf- og word-filer), så eksempelvis navn, virksomhedens navn og CVR-nummer er for-udfyldt, når indberetningen startes. Integration til Virk.dk, betyder at en løsning er teknisk, visuelt og kommunikationsmæssigt syet sammen, sådan at brugerne oplever at de kan bevæge sig mellem alle løsningerne når de først er logget ind. Integration indebærer, at myndighedens løsning kan kommunikere med Virks login og BRS, og overholder kravene til design. Alle indberetninger, der kan findes på Virk.dk, er ikke nødvendigvis integreret på Virk.dk. Indberetninger med stor volumen (mange brugere/hyppige indberetninger) findes som regel som en digital indberetningsløsning med Single Sign On, imens en række indberetninger med meget lille volumen kun findes som en pdf- eller word-fil der udfyldes og sendes digitalt som vedhæftelse i en , eller udskrives og sendes som almindelig post. Indberetninger på Virk.dk, ledsages af en introside, redigeret af myndigheden, der giver en overordnet information om indberetningen, kontaktinfo til support, og links til yderligere information på myndighedens egen hjemmeside. 2 Jf. Regeringens publikation, oktober Gode grunddata til alle en kilde til vækst og effektivisering.

6 6/22 ATP har, som den eneste myndighed, valgt at udvide introsiden på Virk.dk ved at lægge al sin generelle information til virksomhederne om Barsel.dk, på Virk.dk. Selve Barsel.dks indberetningsdel er integreret på Virk.dk som andre digitale løsninger og ligger derfor teknisk på ATPs egne systemer. 2.1 Virk skal skabe værdi for brugerne: Virksomhederne Virk skal skabe administrative lettelser for virksomhederne for at frigøre tid til vækst og innovation. Virk skal være nemmere, intuitiv og let tilgængelig for virksomhederne - og Virk skal give virksomhederne viden retur, som kan gøre nytte i deres forretning. Virk skal understøtte, at der sker færre fejl i virksomhedernes kommunikation med det offentlige, at virksomhederne bliver bedre til at overholde fristerne, og at myndighederne får øget kendskab til de virksomheder, som er genstand for deres forvaltning. Det skal bl.a. ske ved, at Virk samler og systematiserer indberetninger, selvbetjeningsløsninger, information, vejledning og data til virksomheder - og gør det på en måde, der sætter brugernes behov for effektive, tidsbesparende løsninger i fokus. Virk skal understøtte en bred og differentieret målgruppe af virksomheder med forskellige behov. De professionelle brugere er administrative medarbejdere, revisorer og rådgivere, der kommer på Virk.dk med ét formål at indberette hurtigt og effektivt. Denne målgruppe arbejder med de samme indberetninger hver dag og har derfor brug for rene indberetningsveje, hvor de kan arbejde målrettet og uforstyrret uden at forholde sig til anden information og vejledning. De professionelle brugere findes også i mindre omfang på Startvækst, hvor de både orienterer sig i forhold til ny viden, og i forhold til at kunne henvise deres kunder til online viden og værktøjer. 3 Behovsbrugerne på Virk.dk er primært små og mellemstore virksomheder, der tit har et helt andet vejledningsbehov i sin kontakt med myndighederne, end hvad de professionelle brugere har Mange behovsbrugere indberetter selv, men har ikke rutine i det, og har derfor behov for at blive guidet og vejledt. En stor del af disse brugere ender formentlig med at kontakte supportfunktioner, hvilket er ressourcekrævende både for virksomheden og myndighederne. Det er et mål at løsningerne er så intuitive og velformidlet, at virksomhedernes behov for hjælp (både i form af at læse guides, se vejledningsfilm, ringe til supportfunktioner etc.) minimeres. Virksomhedsportalerne Startvækst og Vækstguiden er informationsportaler, der tilbyder råd, vejledning og sparring til iværksættere og små virksomheder, der har behov for at blive inspireret og guidet. Viden om brugernes behov for information og vejledning på Startværkst.dk og Vækstguiden.dk kan understøtte udviklingen af brugervenlighed i et nyt Virk. 3 Med flere større løsninger integreret på Virk.dk, f.eks. SKATs løsninger, er det forventeligt at sammensætningen af brugergrupper ændrer sig.

7 7/ Virk skal skabe værdi for brugerne: Myndighederne Virk skal være myndighedernes fælleseje, der skal udvikles til at være en serviceportal som Erhvervsstyrelsen skal forvalte under særlig hensynstagen til de involverede myndigheders ønsker og behov. Ifølge regeringens fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal Virk være Ét sted for offentlige selvbetjeningsløsninger. Integration til Virk.dk er obligatorisk for myndigheder med erhvervsrettet kommunikation, og ved at sætte service, standard og kvalitet i fokus, vil Erhvervsstyrelsen gøre det attraktivt for myndighederne at integrere til Virk. Visionen er, at de virksomhedsrettede løsninger er samlet på ét sted, og at Virk.dk, inkl. virksomhedens egen side på Virk.dk, dermed fremstår for virksomhederne som ét digitalt selvbetjeningsunivers med adgang til data, indberetninger, ansøgninger, vejledninger mv. Med andre ord, forventes myndighedernes løsninger at skulle findes på Virk.dk, også selv om de samme tjenester evt. kan findes på andre platformer. For Erhvervsstyrelsen indebærer det, at alle styrelsens selvbetjeningsløsninger skal integreres på Virk.dk. Styrelsen moderniserer nu sine systemer og integrerer dem på Virk.dk i 2013 og fremefter. System-til-system løsninger, hvor data automatisk formidles fra virksomhedens systemer til systemer tilhørende relevante myndigheder og aktører, er at betragte som de bedste digitale løsninger. Virk skal også udstille snitflader, der vil gøre det nemmere at lave system-til-system-løsninger. Frem til lanceringen af den seneste version af Virk.dk har tekniske begrænsninger stået i vejen for en god integration af kommunerne på Virk.dk. Virk.dk er en fællesoffentlig portal, og da det nu er teknisk muligt, vil Erhvervsstyrelsen gøre en særlig indsats for at integrere og udvikle det kommunale område på Virk.dk. Det skal ske i samarbejde med kommunerne og KL. Det skal endvidere være muligt at tilgå Virk.dk gennem de kommunale sider. Det skal være attraktivt for myndighederne at samarbejde med Virk.dk om udvikling og udstilling af deres digitale løsninger med det overordnede formål at skabe en digital udvikling, der understøtter både virksomhedernes og myndighedernes behov for effektivisering. Virk.dk har et særlig potentiale for at understøtte myndighedernes behov for at nedbringe virksomhedernes supportbehov, forenkle sagsbehandling, nedbringe udviklingsomkostninger, fremme rettidige indberetninger og for at give målrettet information til virksomhederne. I samarbejde med myndighederne skal Virk.dk måles på den merværdi, portalen giver den enkelte myndighed. Herunder vil Virk understøtte, at myndighederne arbejder i retning af straks-afgørelser hvor det er relevant og muligt. Erhvervsstyrelsen har selv en målsætning om at opnå 80 % straks-afgørelser. På Virk.dk skal myndighederne kunne drage nytte af det fællesskab, som Virk.dk kan tilbyde. Fordi organisationen omkring Virk.dk arbejder med erhvervsrettet indhold på tværs af alle myndigheders ressortområder, kan Virk.dk pege på potentialet i at sammentænke flere myndigheders løsninger, genbruge data og udvikle fællesoffentlige komponenter. Dette indebærer og-

8 8/22 så at samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Borger.dk hvor det er relevant. I denne sammenhæng skal der også ses nærmere på udfordringer, risici og governance, og hvordan der kan sikres synergi på tværs. Et eksempel på fællesoffentligt samarbejde der skal understøtte Virk.dks brugere, er det nye Offentlige log-in fællesskab, NemLog-in der skal bruges både til Borger.dk og til Virk.dk. Aktuelt afsøges også behovet for at en ny mobilsignatur til borgerområdet, der også tilfredsstiller virksomhedernes behov. Virk skal tilbyde tidssvarende fællesoffentlige komponenter, som myndighederne så ikke selv behøver at udvikle og vedligeholde (single-sign-on, brugerrettighedsstyring, multipel signaturløsning, løsninger til mobile platforme, beskedboks mv.). Hos Virk skal myndighederne møde ekspertise om brugeradfærd og brugergrænseflader, og en fælles-offentlig standard for, hvordan digitale løsninger skal bygges for at imødekomme virksomhedernes behov. Under digitaliseringsstrategien fortsætter arbejdet med den fællesoffentlige designmanual i koordination med de øvrige relevante projekter der er forankret i DIGST. Manualen forventes at blive holdt opdateret, og der afsættes ressourcer til at anvende den gældende governance-model effektivt. Med fælles standarder og genkendelighed i brugergrænseflader kan både supportbehovet hos den enkelte myndighed og deres udviklingsomkostninger nedbringes. Myndighederne skal også opleve, at integration til Virk er lettere, så myndighederne ikke oplever en urimelig integrationsomkostning ved at integrere eksisterende løsninger og ved udvikling af nye løsninger til Virk. Myndighederne skal hos Virk møde en ekspertise på integration. En forudsætning for dette er, at der på nye forretningsområder (dataservices, fællesoffentlige komponenter, ny integrationsform) implementeres løsninger, som demonstrerer gode integrationer - såkaldte referenceimplementeringer. Virk er forretningskritisk for de myndigheder, hvis løsninger på Virk har en stor transaktionsvolumen og for de myndigheder, der benytter Virk som sin eneste digitale kanal til virksomhederne. Disse myndigheder er derfor Erhvervsstyrelsens vigtigste samarbejdspartnere, og det medfører et særligt ansvar for Erhvervsstyrelsen at imødekomme disse myndigheders behov. Virk skal derfor sikre en drift og stabilitet, hvor oppetider og serviceniveau er i top, og hvor niveauet er sat i forståelse med de aktuelle myndigheder. Der er derfor nu igangsat tiltag vedrørende højere oppetider, driftssikkerhed, overvågning og support på Virk og de fællesoffentlige komponenter. Ydermere er det vigtigt særligt for disse myndigheder, at Virk er digital frontrunner på det offentlige område og hurtigt tilpasser sig til at møde brugerne fx på de mobile platforme. At vælge Virk som samarbejdspartner skal for myndighederne være den bedste løsning. Myndigheder, hvis løsninger har en stor transaktionsvolumen på Virk, skal også tilbydes et særligt servicetjek, både for at sikre effektive og brugervenlige løsninger for virksomhederne, og for at spare tid og ressourcer for myndighederne.

9 9/22 3. Det teknologiske landskab Det teknologiske landskab forandrer sig, og det har betydning for både personers og virksomheders måde at kommunikere på. Hvis den strategiske målsætning om at gøre det så let som muligt for virksomhederne skal imødekommes, så skal indsatsen med at sikre de rette digitale rammer for virksomhedernes kommunikation med det offentlige tage højde for det fremtidige teknologiske landskab. Konsekvensen er, at der skal udvises stor omstillingsparathed i forhold til udviklingen af den digitale kommunikation til virksomhederne. Virk er bygget på CMS et Jahia, og der foreligger en kontrakt med leverandøren, der løber til I god tid inden kontraktens udløb vil Virk foretage en analyse og evaluering af den tekniske platform med henblik på at afklare om denne på en hensigtsmæssig måde dækker eksisterende og fremtidige behov. I kraft af at Virk.dk går fra at være en decideret glaspladeportal til i højere grad at være en serviceplatform, vil behovene ændre sig. Jahia blev i sin tid valgt, fordi systemet understøttede glaspladeideén fint, og fordi det på det tidspunkt var et af de mest avancerede open source CMS-produkter på markedet. Analysen vil derfor også afdække, hvad valget af et open source har haft af betydning for så vidt angår leverandørafhængighed, vedligehold, videreudvikling og support. Der vil samtidig blive foretaget en analyse af det nuværende drifts-setup med henblik på yderlige at stabilisere dette i kraft af øget tilgængelighed, oppetid, support etc. Ved valg af et evt. nyt CMS skal der afdækkes afhængigheder, muligheder og synergi ved at vælge det samme CMS som til Borger.dk Kommunikation med virksomhederne skal imødekomme mange forskellige behov. For nogle år siden var adgang til løsninger via PC den centrale indgang, nu er især anvendelsen af mobile enheder eksploderet, og mange virksomheder kommunikerer således ikke længere alene på PC, men alle steder fra. Det betyder, at softwareprogrammer til forretningsstyring og udvikling ofte nytænkes, så de kan kommunikere direkte med andre programmer uden om browser- og hjemmesideverdenen. Mobilportal I forsommeren 2012 lancerede Erhvervsstyrelsen første fase af en mobilportal på Virk.dk. Hensigten med mobilportalen er, at give en nem indgang til brugerne af de forskellige myndigheders erhvervsrettede mobile apps. P.t. er udvalget begrænset, men en rundspørge blandt myndighederne viser, at interessen for mobile løsninger er stor, og at udviklingen er i gang i mange myndigheder. Det er næppe hensigtsmæssig at udstille hele Virk.dk som mobile apps, men der er ingen tvivl om, at forventningerne om et mobilt Virk.dk bliver stadigt større. Erhvervsstyrelsen har selv lagt nogle få applikationer på mobilportalen, og det viste sig hurtigt, at der var behov for yderligere funktionalitet, end den vi i første omgang tilbød, eksempelvis en sikker log-in-løsning. En sådan løsning blev sat i drift i efteråret 2012 og anvendes i dag på mobilsitet til Startvækst.dk.

10 10/22 Så længe mobillog-in-løsningen kun anvendes af ganske få applikationer er der ikke problemer med at anvende bruger/password på flere forskellige applikationer. Men efterhånden som flere applikationer anvender samme bruger/password stiger risikoen for misbrug. Derfor vil Virk udvikle en fælles login komponent, således at den enkelte applikation ikke selv skal benytte en egen log-in side, men blot kalder den fælles side. Skulle det vise sig at der er behov for at øge sikkerhedsniveauet yderligere vil vi undersøge mulighederne herfor. 4. Kommunikation fra Virk I forbindelse med udvikling af den obligatoriske digitale postkasse til virksomheder, har der været fremsat ønske fra en række myndigheder om, at få en postkasse (Virk.Besked) på Virk, der kan benyttes til information og vejledning. Direkte information og vejledning fra myndigheder til virksomhederne har traditionelt været meget begrænset pga. omkostningerne forbundet med papirbreve. Virk.Besked er derfor udviklet som et supplement til den digitale postkasse, og kan benyttes til beskeder, der modsat post i den digitale postkasse, ikke har et juridisk forpligtende indhold for modtager. Virk.Besked er tilgængelig for virksomheden på Mit Virk, som er virksomhedens personlige side på Virk. Virk.dk har qua CVR også virksomhedernes kontaktoplysninger ( og telefon). Virk.Besked muliggør nye services fra myndighederne, der kan understøtte rettidig indberetning, oplyse og motivere til korrekt overholdelse af påbud etc. Modsat den digitale postkasse, er sikkerheden på Virk.Besked ikke afgørende, og beskeder er derfor ikke krypteret, ligesom der ikke anvendes certifikater til identitetskontrol. Hvis virksomhederne efterspørger det, kan Virk.Besked udvides med en funktionalitet, der viderestiller beskeder til . Myndighederne har hver især en interaktion med virksomhederne, men ingen har endnu benyttet sig af muligheden for at skabe et overblik over, hvad der kommunikeres om. Ved at anskue kommunikation mellem virksomheder og myndigheder på erhvervsområdet som forbundet med indberetningsprocesser, tilsyn, kontrol og to-vejs kommunikation har Virk mulighed for at skabe værdi. Indsamling af data (om hvad der indberettes af hvem, hvornår til hvem, sammenholdt med viden om hvad der kommunikeres om af hvem til hvilke,) kan skabe grundlag for optimering af eksisterende produkter og forretningsprocesser samt udvikling af nye. Fx kan Virk.Besked forbinde en myndigheds kommunikationsbehov til en virksomhed med dennes behov for at indberette ved, at beskeden indeholder integration til at foretage den specifikke ændring i samme arbejdsgang som beskeden læses. Et forretningsmæssigt overblik over fødekæden i kommunikations- og interaktionsprocesser mellem myndigheder og virksomheder kan medføre en øget strømlining af erhvervsområdet og medvirke til flere administrative lettelser for virksomhederne og dermed vækst. Viden om, hvad der kommunikeres om,

11 kan føde tilbage til optimering af løsninger og kan koble mellem kommunikation og interaktion. Data om interaktion indsamles fra Virks tæller, der registrerer brugeradfærd. Evnen til at identificere problemstillinger samt formidle løsninger til konkrete problempunkter, skaber mere effektive processer hos myndighederne. 11/22

12 12/22 5. Pejlemærker og løsningsmodel Handlingsplanen for Virk sætter rammerne for videreudviklingen af Virk.dk frem mod 2015, som er den periode, hvor der er afsat finansiering over finansloven til videreudvikling af Virk. Handlingsplanen skal både være udgangspunkt for den konkrete udvikling af Virk frem mod 2015 og understøtte tiltag, der vil kunne realiseres fuldt ud på længere sigt. Der er derfor udarbejdet syv pejlemærker og en løsningsmodel, der skal give retning og rammer for Virk.dk s identitet og udvikling. De syv pejlemærker er retningsgivende for den videre udvikling af Virk, mens løsningsmodellen består af tre udvalgte forretningsområder, Virk Indberet, Virk Start og Vækst og Virk Data, der lægger den konkrete ramme for udmøntningen. De tre forretningsområder bindes sammen af pejlemærkerne, der operationaliserer den synergiske effekt af Virk som univers. Pejlemærkerne sikrer, at den bagvedliggende hensigt med produkterne altid er målrettet både virksomhedernes og myndighedernes interesser. 5.1 Syv pejlemærker for Virk Pejlemærkerne for Virk er følgende: 1. Virk skal være omdrejningspunktet for digital offentlig forvaltning for virksomhederne 2. Virk skal give brugerne en sammenhængende brugeroplevelse 3. Virk skal i partnerskab med myndigheder skabe fælles værdi 4. Virk skal personalisere virksomhedernes brugeroplevelse ved hjælp af datamining 5. Virk skal sætte data i spil 6. Virk skal sætte sig i spidsen for deling af offentligt erhvervsrettet indhold 7. Virk skal være ét brand Hvert pejlemærke gennemgås i det følgende. Pejlemærke 1: Virk skal være omdrejningspunkt for digital forvaltning mellem virksomheder og myndighed Virk.dk skal skifte fra at være én portal til at rumme flere adskilte, men forbundne forretningsområder med udvalgt, smallere og dybdegående fokus. Ved at udvælge forretningsområder og fokusere på dybden i dem, vil Virk fremadrettet kunne understøtte sine kernemålgrupper mere målrettet. Det indhold, der udstilles på Virk, skal have værktøjskarakter og kunne anvendes af virksomhederne til selvbetjening. Herved sikres en skarp profil, der segmenterer Virk som erhvervslivets selvbetjeningssted. Virk skal fokusere på at levere smalt og fuldstændigt inden for udvalgte forretningsområder for selvbetjening. Det vil fx betyde, at den information om opstart af virksomhed, der vil ligge på Virk, vil være pakket som en handlingsanvisende guide med et klart mål.

13 13/22 Pejlemærke 2: Virk skal give virksomhederne en sammenhængende brugeroplevelse Virk s brugergrænseflade skal defineres ud fra følgende syv principper, der skal sikre sammenhæng og understøtte brugernes behov på en den bedst mulige måde: 1) Nudging (et venligt skub): Virk skal tage større ansvar for at få brugerne til at vælge de rigtige handlinger ved hjælp af strategisk (målstyret og resultatorienteret) kommunikation 2) Kan/skal-differentiering: Virk skal gøre det tydeligt for brugerne, om der er tale om krav, de skal leve op til eller det er indhold, de kan benytte sig af 3) Behovspakketering: Virk skal i videst muligt omfang skræddersy indhold til situationsbestemte pakker, hvor indholdet er udvalgt og behovsorienteret. Dette skal gøres uden samtidig at forstyrre den direkte vej til indberetning for de brugere der ved hvad de skal 4) Personlig integreret hjælp: Virk skal tilbyde brugerne hjælp, dér hvor de er, og når de har brug for det. Fx chat på udvalgte indberetningsløsninger 5) Personalisering: Virk skal vise, at Virk kender brugerne. Virk skal selektere og prioritere indholdet for brugeren, så det fremstår relevant for brugeren 6) Adfærdsmåling på tværs af platforme: Virk skal systematisk opsamle information om brugernes flows og anvendelse af services for at forstå brugernes anvendelse af indhold 7) Distribution af løsninger og data: Virk skal udstille og dele indhold med samarbejdspartnere og private aktører for at være dér, hvor brugerne er Pejlemærke 3: Virk skal i partnerskab med myndigheder skabe fælles værdi Virk er fælleseje og skal videreudvikles i konstruktivt samarbejde med andre og med fokus på at skabe fælles værdi for både myndigheder og virksomheder. Virk arbejder med erhvervsrettet indhold på tværs af alle myndigheders ressortområder og kan finde potentialet i at sammentænke flere myndigheders løsninger, genbruge data og udvikle fælleskomponenter. Virk vil prioritere, hvilke myndighedsområder, brancher eller indberetninger der skal arbejdes med fra dette udgangspunkt, samt ud fra potentialet for administrative lettelser og de relevante myndigheders ønske om at indgå i strategiske partnerskaber. Under arbejdet med de konkrete løsninger, vil Virk prioritere at udvikle en række best practices og fælles komponenter, som kan anvendes på tværs af myndigheder og digitale løsninger. Myndighederne skal altid være velkomne til at henvende sig til Virk med deres ønsker og behov og Virk vil strække sig for at imødekomme myndighedernes ønsker, tidsperspektiver m.m.

14 14/22 Endvidere vil Virk arbejde for at etablere et samarbejde om en fællesoffentlig digital kommunikationsplatform rettet mod myndigheder med selvbetjeningsløsninger og deres leverandører. Formålet er at give myndigheder hjælp til at finde generelle krav og retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen, særlige krav fra Virk og Borger.dk, fællesoffentlige komponenter, særligt relevante data samt procesguider og værktøjer. Pejlemærke 4: Virk skal personalisere virksomhedernes brugeroplevelse ved hjælp af datamining Forudsætningen for at skræddersy og situationsbestemme visning på Virk er datamining. Datamining er en systematisk opsamling og strategisk anvendelse af data. Virk kan i kraft af brugertallene få adgang til en stor mængde værdifulde data - både adfærdsmæssige data og registrerede virksomhedsoplysninger. Datamining forudsætter, at der er data til rådighed, og derfor er det nødvendigt, at Virk indsamler og får adgang til disse data i et fremtidigt set-up. Ved at arbejde aktivt og strategisk med de adfærdsdata, hvor brugermønstre systematisk opsamles, struktureres og sammenstilles med virksomhedsoplysninger, får Virk en unik mulighed for at tilbyde relevant, personaliseret indhold. Det vil fx være muligt at koble CVR-data (fx branchekode, ansatte, virksomhedsform) med adfærdsdata (fx hvad andre virksomheder med samme branchekode, ansatte mv. har indberettet, søgt viden om osv.), og hermed foreslå relevante indberetninger og værktøjer. Pejlemærke 5: Virk skal sætte data i spil De store mængder virksomhedsdata, myndighederne får ind, indeholder et enormt innovationspotentiale. De kan ikke alene bibringe myndighederne stor værdi ved hjælp af datamining og skabe grundlag for nye intelligente digitale løsninger - de har også stor samfundsøkonomisk værdi. Når den fælleoffentlige datafordeler sætter grunddata i spil, vil Virk hente sine data fra datafordeleren. Med frigivelsen af CVR og selskabsdata fra 2013 sætter Erhvervsstyrelsen fokus på offentlige data som et nyt indsatsområde i forhold til innovation og vækst. De oplysninger, Erhvervsstyrelsen registrerer om virksomhederne, kan sættes i spil hos private aktører i endnu højere grad end i dag og blive et vigtigt råstof til innovation og udvikling af nye digitale tjenester. Virk skal være indgangen til erhvervsrettede data. Det skal være her, virksomhederne kan finde data om andre virksomheder. Virks opgave vil være at sikre visning af disse data, baseret på en systematik som de innovative virksomheder kan anvende forretningsmæssig.

15 15/22 Pejlemærke 6: Virk skal sætte sig i spidsen for deling af offentligt erhvervsrettet indhold Digitalt indhold skal være tilgængeligt på de digitale kanaler, virksomhederne allerede anvender, så det bliver lettere for virksomhederne at få informationer om offentlige krav, finde relevante indberetninger, anvende erhvervsdata og få hjælp til start og vækst. Virksomheder søger information om best practice, om regler og krav og data mange steder: Hjemmesider i regi af andre myndigheder, brancheforeninger og private dataleverandører m.v.. De gør det både fra stationære computere, laptops og mobiler enheder. Og de gør det via forskellige medier: internet, virksomhedernes eget intranet, deling på sociale medier etc. Alle disse steder skal virksomhederne kunne finde handlingsorienteret indhold fra Virk, fx: Indberetninger, tjeklister og guider Informationer og lovsamlinger Support fra en eller flere myndigheder Samlinger af data Services, som stiller funktioner, der er udviklet af Virk 4 Virk skal sætte sig i spidsen for at udvikle, modne og skabe konsensus om fælles offentlige metoder til at distribuere indhold. Med en moden teknologi til distribution vil arbejdet med integration af fx kommunale indberetninger blive langt lettere. Pejlemærke 7: Virk skal være ét brand Virk er kendt af de fleste virksomheder. Derfor skal Virk være det fælles overordnede brand, der binder alle de tre forretningsområder sammen. Hvert forretningsområde får eget navn og egen url, som består af Virk plus en benævnelse, der sikrer genkendelighed i forhold til produkter/indhold i forretningsområdet. Der er flere fordele herved: Der bygges videre på et slagkraftigt brand, som virksomheder allerede kender der er altså ikke tale om at starte forfra. Virksomhederne kan få overblik over og hurtig adgang til alle forretningsområder. Og de kan komme direkte til det forretningsområde, de har brug for uden at blive forstyrret af andre tilbud. Set fra Erhvervsstyrelsens side kan Virk både markedsføres som helhed og målrettet, hvor det enkelte forretningsområde markedsføres over for en særlig målgruppe. 4 Fx en service, som giver brugeren adgang til at rette et CVR datafelt, der hvor data præsenteres, og håndterer rettighedsstyring mv. til dette. Eller en service med søgning af virksomheder efter branche og overskud, hvor den geografiske fordeling af virksomhederne vises på et kort.

16 16/ Løsningsmodel: Tre forretningsområder Virk skal levere det produkt, som bedst opfylder målgruppens behov. Metoden er at levere tilpassede løsninger til et veldefineret segment af markedet. Tre udvalgte forretningsområder for Virk skal give brugerne de bedste vilkår for digital kommunikation mellem myndigheder og virksomheder: 1. Virk Indberet har til formål at lette virksomhedernes administrative byrder 2. Virk Start og Vækst har til formål at sikre, at nye virksomheder kommer godt fra start og vokser 3. Virk Data har til formål at give virksomhederne nye forretningsmuligheder og gøre det muligt for myndighederne at bygge bedre løsninger Forretningsområde 1: Virk Indberet Formål: Virk Indberet har til formål at lette virksomhedernes administrative byrder, ved at brugerne her kan finde indberetninger og relevante selvbetjeningsløsninger, som er samlet på Virk på tværs af de enkelte myndigheders ressortområder. Brugerne undgår således at skulle lede efter indberetninger mv. en række forskellige steder, men får udvalgte indberetninger præsenteret i tilpasset form (behovspersonaliseret og kalenderordnet) ét sted og med single-sign-on. Key Performance Indicators: ERST vil måle kvaliteten på Virk Indberet med bl.a. brugerundersøgelser. Andelen af brugere, der synes, det er nemt at finde informationer og indberetninger på Virk Indberet, skal i 2013 øges med 8%, dvs. fra 59 pct. i 2012 til 67 pct. i I 2014 og 2015 skal målet være yderligere 6% for hvert enkelt år. Antallet af årsværk som Virk Indberet sparer danske virksomheder for, skal øges med 10 % hvert år, ift besparelser, hvilket er estimeret til 512 årsværk. Det er en udfordring for Virk at levere skræddersyede løsninger til virksomhederne, da langt de fleste indberetningsløsninger leveres af andre myndigheder. Men Virk har qua sin position som fællesoffentlig komponent unikke muligheder for at tænke på tværs og kan medvirke til at berige og optimere myndighedernes løsninger. Myndigheden har det dybe kendskab til en løsnings formelle forretningskrav, mens Virk har viden om genbrug af data, komponenter, usability samt indsigt i andre myndighedsløsninger. Virk Indberet kan gøre en afgørende forskel for virksomheder ved at tilbyde ét sted (med single-sign-on), og kan med brug af data sikre en personaliseret visning af indgangen til de mest benyttede indberetninger. I bestemte brancher

17 17/22 kan virksomhedernes indberetninger tænkes sammen på tværs af udvalgte myndigheder, eksempelvis for fødevarevirksomheder. Det kan give et sammenhængende virksomhedsforløb, der går på tværs af forskellige myndigheders indberetningskrav og systematiseres i forhold til de indberetningsfrister, virksomhederne har i løbet af kalenderåret. Det anslås, at Virk Indberet vil spare virksomhederne for ca. 500 årsværk i 2012 i kraft af administrative lettelser ved digitale løsninger. 5 De otte mest anvendte selvbetjeningsløsninger på Virk.dk dækker i dag ca. 95 procent af volumen i de erhvervsrettede indberetninger, der ikke kører system-til-system til det offentlige. Virk Indberet kan medvirke til at optimere de største erhvervsrettede selvbetjeningsløsninger og medvirke til endnu større besparelser for virksomhederne. a. Akkumulerede sparede årsværk for Virk.dk og myndighedernes selvbetjeningsløsninger b. Månedligt sparede årsværk i 2011 og 2012 for Virk.dk Figur 1. Samlet effekt af Virk.dk og myndighedernes selvbetjeningsløsninger over perioden. Indberetninger samlet på Virk skaber værdi for virksomheder og myndigheder ved at: Virksomheden sparer tid på at finde indberetninger og vejledninger Indhold pakkes, så virksomheden guides til relaterede indberetninger Løsningerne er genkendelige og følger konventioner Myndighedens forretning optimeres (forenklet sagsbehandling, reduceret supportbehov, billigere integrationer, flere rettidige indberetninger, målrettet og billigere kommunikation til virksomheder) 5 Effektmåling af Virk, Ernst & Young (2012).

18 18/22 Forretningsområde 2: Virk Start og vækst Formål: Virk Start og Vækst har til formål at sikre, at nye virksomheder kommer godt fra start, så flere nye virksomheder overlever, og at hjælpe eksisterende virksomheder ind i solide vækstforløb, så der skabes flere nye jobs og eksisterende arbejdspladser fastholdes. Dette skal gøres ved at iværksættere og virksomheder tilbydes de bedste digitale værktøjer til at understøtte sunde start- og vækstforløb Key Performance Indicators: ERST vil ved udgangen af 2013 måle på kvaliteten af Virk Start og Vækst gennem kvantitative brugerundersøgelser. 70% af de brugere der anvender indhold og værktøj under Start og Vækst skal tilkendegive, at indholdet hjalp dem videre i forhold til opstart, drift og vækst af virksomheden I når alle initiativerne er udmøntet - skal minimum 80% af de brugere, der anvender indhold og værktøj under Virk Start og Vækst tilkendegive at indholdet hjalp dem videre i forhold til opstart, drift og vækst af virksomheden Vi ved fra tidligere værdianalyser af informationsindsatsen ift. virksomheders opstart, drift og vækst gennemført i regi af Startvækst og Vækstguiden, at de økonomiske gevinster ved informationsindsatsen er mere end 40 mio. om året, hvilket er syv gange større end omkostningerne ved den eksisterende drift og udvikling. Hertil kommer sparet arbejdstid for virksomheder, offentlige rådgivere og private rådgivere, der får et samlet og guidet overblik over offentlige tilbud. Dette overblik anslås at udgøre en potentiel årlig gevinst på 96 mio. kr. 6 Figur 3. Diagram over økonomiske gevinster for Startvækst.dk Figur 2. Diagram over økonomiske gevinster ved Vækstguiden.dk 6 Kilde: Værdianalyse for Startvækst, COWI 2012 og værdianalyse for Vækstguiden, COWI 2012

19 19/22 Det er dokumenteret, at virksomheder i opstart har et stort behov for hjælp og vejledning, og derfor skal det gøres let og enkelt for nye virksomheder at blive registreret og fødes digitalt ind i et personaliseret virksomhedsunivers på Virk.dk. 7 Analyser viser, at virksomheder, der får sparring og deltager i vækstprogrammer hos Væksthusene har en højere vækstrate i produktiviteten, større eksportvækst og er bedre til at fastholde beskæftigelse end andre virksomheder. Der er allerede etableret en stærk kobling mellem de digitale virksomhedstilbud og den personlig sparring i Væksthuse og kommuner, og denne kobling skal styrkes. Alle, der overvejer at starte eller allerede driver virksomhed i Danmark, bør derfor få et tilbud om hjælp til at erkende muligheder og udfordringer gennem handlingsorienteret og skræddersyet vejledning. Vejledningen skal klæde iværksættere og virksomheder bedst muligt på fra den første idé til opstart og vækst. Virk Start og vækst skal tilbyde et personaliseret univers, der understøtter iværksætterne og virksomheder med skræddersyede digitale tilbud om vejledning, offentlige tilbud og værktøjer målrettet den enkelte virksomheds profil og situation. Der skal etableres en endnu bedre sammenhæng i rådgivningssystemet hvor digitale selvbetjeningsløsninger spiller tæt sammen med erhvervsfremmesystemets personlige sparringstilbud. 7 Information, rådgivning og forretningsplaner betyder at % flere iværksættere overlever. (Kilder: "De nye virksomheder" EBST 2003, "Et portræt af iværksættere der har benyttet klippekortsordningen" EBST, Iværksættere i 1990erne nr. 2 EBST 2002 samt Economic impact Study of business Link Local Service, University of Warwick, Aston Business School and Kingston University

20 20/22 Forretningsområde 3: Virk Data Formål: Virk Data har til formål at give adgang til myndighedsdata på en måde, så virksomhederne får nye forretningsmuligheder. Key Performance Indicators: I den årlige kendskab- og tilfredsundersøgelse, der gennemføres ultimo 2013, tilkendegiver 80 pct. af de virksomheder, der kender Virk Data, at Virk Data giver nye forretningsmuligheder. Virksomheder downloader apps. og opretter servicer, der sættes i drift i løbet af 2013, minimum 1000 gange. 4 nye servicer sættes i drift i regi af Virk Data i løbet af 2013 Digital registrering af CVR-data og selskabsdata, samt modtagelse af regnskabsdata mv., er en grundsten i Erhvervsstyrelsens forretning. Disse data registreres og indhentes, bl.a. fordi de skal stilles til rådighed for virksomhederne og samfundet. Med frikøb af data og regnskaber som strukturerede data opstår en situation hvor data kan udstilles og anvendes i en form og til en pris (gratis), som betyder, at data kan blive brugt som aldrig før i historien. Både virksomheder og myndigheder, der anvender Virk, efterspørger relevante erhvervsdata. Virk Data vil tage udgangspunkt i disse brugeres behov. Fordi brugerne er på Virk og har en interesse i at finde data på Virk, vil Virk imødekomme disse behov. Der skal udvikles et antal standardiserede services, der imødekommer disse brugere. Det skal gøres ved at øge tilgængeligheden af virksomhedsinformation på Virk og ved at levere informationsprodukter til virksomhederne, hvilket både teknologien og de politiske rammer nu muliggør. Virk kan blive en vigtig distributør af erhvervsdata, både af data fra Erhvervsstyrelsen, og af data Virk, som udstilles på vegne af andre myndigheder. Når den fællesoffentlige datafordeler etableres som led i udmøntningen af grunddataprogrammet, skal der ske i et tæt samspil med Virk, således at data kan vises på Virk Data. Der skal udvikles en række digitale redskaber, der tager udgangspunkt i de forskellige behov for data om virksomheder. Virk Data kan spille en central rolle som strategisk platform for udstilling af produkter i form af services, der er baseret på Erhvervsstyrelsens data. Produkterne skal kunne anvendes på Virk, men også gøres tilgængelige for tredjeparts adgang. Produkterne udvikles, så det sikres, at der er overensstemmelse med konkurrencereglerne. Virk Data skal være en væsentlig kilde til data om virksomhederne i Danmark. Interessen for data er stor og forskellige brugere har forskellige interesser. Nogle brugere fx nyhedsmedier, organisationer kan være interesseret i statistiske data om virksomhederne: Hvor mange er de? Hvor mange medarbejdere har de? Hvor mange nye kommer der? Hvor mange lukker? Og så videre. Borgerne har også interesse i data fx til statistiske formål. Men borgere

21 21/22 kan også få brug for data, hvis de eksempelvis køber en ydelse af en virksomhed, som de har brug for at kunne identificere. For virksomheder kan interessen for data have mere forretningsmæssig karakter. I dag kommer interessen for data om virksomhederne, selskaberne og deres regnskaber primært fra advokater, revisorer og et fåtal af virksomheder, som laver forretning på at forfine data fra Erhvervsstyrelsen. Men alle virksomheder kan få glæde af data til fx at øge deres viden om samarbejdspartnere og deres branche. 6. Udmøntning af handlingsplanen Metoden: afgrænsede projekter, agil udvikling, løbende lanceringer For at sikre et tidsvarende og tilpasningsdygtigt Virk, skal Virk ikke videreudvikles som et stort projekt der lanceres efter årelang udvikling. Virk skal derimod løbende kunne reagere på nye behov. Det betyder, at Virk skal kunne levere produkter hurtigt til brugerne, og at der skal være et godt samarbejde med brugerne af vores produkter. Virk skal derfor løbende udvikles som mindre produkter og prioriteringen af de produkter Virk udvikler, skal basere sig på produkternes forretningsværdi, som måles ud fra den effekt, løsningen har for brugerne i forhold til vækst eller besparelse. For at understøtte brugernes behov bedst muligt skal den udviklingsmetode, som Virk.dk anvender være agil, og projekterne skal tidligt afføde produkter, som kan benyttes af vores brugere. Virk s produkter skal være datadrevne og udbrede brugen af gratis virksomhedsdata.

22 Udkast til projekter juni /22

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Virk samarbejdsvilkår

Virk samarbejdsvilkår Virk samarbejdsvilkår April 2015 Version 1,0 0 Indhold: 1. Baggrund og formål 2 2. Godkendelse og senere ændringer af samarbejdsvilkårene 3 3. Gyldighedsområde 3 4. Samarbejdsvilkår 3 4.1. Organisering

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program.

Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, præsenterede dagens program. Notat 5. oktober 2016 KDK/Peter Hjuler Christensen Leverandørmøde vedr. Næste generation Digital Post 26. september 2016, Hotel Scandic, København Velkomst og dagens formål Stine Hegelund, kontorchef,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 Et stærkere og mere trygt digitalt Samfund Maj 2016 Ny version på vej! PROCES NY FÆLLESOFFENTLIG DIGITALISERINGSSTRATEGI

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær

FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE. EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær FORSLAG TIL INDSATSOMRÅDER I DEN KOMMENDE STRATEGIPERIODE EDS Netværksmøde d. 3 og 5. november 2015 v/annie Bekke Kjær KL har gennemført markedsanalyse på selvbetjeningsløsninger i efteråret 2015: Kommuner

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Bølge 3 på Virk.dk Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Agenda Kort om Virk Bølge 3 på erhvervsområdet områder og mål Hvad gør Virk? Hvad gør I? Virk.dk og bølge 3 Bølge 1 og 2 primært borgerrettede

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere