KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITISKE ANALYSER. Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk"

Transkript

1 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NEOLIBERALISMEN HAR VÆRET ET DYRT BEKENDTSKAB FOR USA S BEFOLKNING. Intro: Siden 80 erne har en magtfuld højreorienteret ideologi - troen på rendyrket kapitalisme - domineret meget af den økonomiske politik og økonomiske tænkning i verden. Navnlig har denne økonomiske ideologi - neoliberalismen - domineret i USA, hvorfra den også i sin tid udsprang tilbage i 60 erne og 70 erne. Ideologien har hævdet, at uregulerede markedskræfter ville bringe øget økonomisk dynamik og velstand. Men resultatet har været det stik modsatte: Nogle få i forvejen rige er blevet endnu mere velhavende, mens de fleste almindelige amerikaneres indkomster i de 30 år neoliberalismen har været fremherskende er stagneret eller direkte faldet, samtidig med, at velfærden er og de fælles offentlige goder er blevet slidt ned. Også den forjættede vækst udeblev, i stedet er den økonomiske vækstrate er faldet i forhold til årene, hvor keynesiansk økonomisk politisk og satsning på opbygning af fælles velfærd var fremherskende. Og sidst, men ikke mindst førte troen på frie og uregulerede finansmarkeder i 2008 verden på randen af en økonomisk afgrund i form af finanskrisen. Neoliberalismen har således været de almindelige amerikanere et dyrt bekendtskab Neoliberalismen. Neoliberalismen eller nyliberalismen som den kaldes på dansk er herhjemme kendt som den vigtigste inspirationskilde for den tidligere VK regerings økonomiske politik og fra CEPOS, men er oprindeligt udsprunget af den amerikanske højrefløj. Neoliberalismen er en ny variant af den klassiske liberalisme, men hvor den klassiske liberalisme primært var politisk orienteret og lagde vægt på sikringen af de borgerlige frihedsrettigheder, er neoliberalismen langt mere økonomisk orienteret og lægger vægt på styrkelsen af markedsøkonomi i forhold til staten. Derfor er målet for neoliberalismen navnlig da også at rehabilitere markedet i forhold til velfærdsstaten ved at give markedsløsninger en mere fremtrædende plads i samfundsøkonomiens og på den offentlige sektors bekostning. For det første gennem størst mulig liberalisering af selve markedsøkonomien, for det andet ved at begrænse den statslige omfordeling (dvs. tilbageføre så meget som muligt af samfundsproduktet til den private sektor/markedet) og for det tredje ved at indføre markedsløsninger (privatisering og udlicitering) og markedsstyring i den offentlige sektor som sådan.

2 2 Neoliberalismens evige mantra har derfor været lovprisningen af markedet, som det der giver størst økonomisk effektivitet og dynamik vel at mærke af sig selv (man taler om markedets blinde hånd, der bag om ryggen på de økonomiske aktører af sig selv skaber den bedst mulige, automatiske koordinering af alle de individuelle økonomiske beslutninger) i forhold til det tunge, bureaukratiske statslige/offentlige sektor. FRI OS FOR STATEN og PRIVAT I STEDET har således i sidste ende den økonomisk politiske konklusion af nyliberalismen, hvorfor privatiseringer, afregulering og ned med skatten er faste temaer i nyliberalismens økonomisk politiske kogebog. Nyliberalismens sejrsmarch. Nyliberalismen skyllede ind over og igennem økonomverdenen, erhvervslivet og de store borgerlige højrepartier i 70 erne og 80érne, navnlig i USA og Storbritannien. Det skete i et opgør med den socialdemokratiske orienterede keynesianske økonomisk teori og politik, hvis vanskeligheder under 70 erne stagflation benyttedes til et opgør fra højre hermed og til en revanchering af den rene og uregulerede markedsøkonomi i økonomisk teori og siden i økonomisk politik. 1 Den neoliberalistiske ideologi lovede at herved ville den økonomiske effektivitet og dynamik vokse og det frie marked ville sikre øget økonomisk vækst og voksende velstand til alle. Teorierne herom fødtes i borgerlige ideologers og økonomers (fx von Hayek, Friedmann o.l.) hoveder, men omsattes igennem 70 erne i oprettelsen af et højreorienteret netværk af tænketanke, der så at sige i et kup indefra overtog magten i det republikanske parti med det mål at overtage præsidentposten og siden magten i kongressen 2. Med Reagans valg til præsident i USA i 1981 kom neoliberalismen til magten og dens program eksekveredes prompte. Alt i den offentlige sektor, der i USA kunne privatiseres, blev det under Reagan og Bush senior, og velfærdsordningerne blev brutalt skåret ned. Markedsøkonomien dereguleredes og liberaliseredes på alle områder. Bill Clintons præsidentår ind imellem satse nok en stopper for yderligere udbygning heraf i denne periode, men heller ikke mere. Nyliberalismens dominans var så voldsom, at Clinton for at fastholde magten lod sig presse til at acceptere væsentlige dele af nyliberalismens program og respektere de heraf gennemførte samfundsforandringer på samme måde som senere Blair i England tog mange af Thatchers reformer til sig. Efter Clinton genoptog det republikanske parti under George W. Bush igen en neoliberalistisk inspireret politik med liberalisering og frisættelse af finansmarkederne, privatisering og besparelser på den offentlige sektor samt omfordeling til de rige i form af omfattende skattelettelser til først og fremmest de mest velhavende. 1 ) Jf. Lund, Henrik Herløv: Neoliberalisme og New Public Management rehabilitering af markedet. 2 ) Jf. Clausen, Per: Ulighed i USA naturfænomen eller klassekamp?

3 3 Et dyrt bekendtskab: Omfordeling til de rige og stigende ulighed. Men neoliberalismens løfter om øget økonomisk vækst og voksende velstand til alle har på ingen måde vist sig at modsvare de reelle resultater af denne økonomiske tænkning og politik. Uligheden i USA er steget dramatisk under neoliberalismens regime og er nu lige så stor som før Franklin D. Roosevelts New Deal 3. Den rigeste procent af amerikanerne tjente i slutningen af 1920 erne knap 24 procent af USA s indkomst. Takket være New Deal og keynesianismen var denne andel lige før anden verdenskrig faldet til 18 procent. I kraft af velfærdsstaten blev denne andel i 60 erne og 70 erne yderligere bragt ned til 9 procent. Men efter den nyliberalistiske epoke var skævheden genoprettet: Den rigeste procent tjener nu igen 22,9 procent af USA s indkomst. Figur: Procentandel af samlet indkomst i USA tjent af 1 % respektive 0,1 % i USA. 4 Og de rigeste 10 procent af den amerikanske befolkning tjener nu omkring halvdelen af de samlede indkomster i USA. Det er den højeste andel siden Dette er naturligvis i høj grad gået ud over de fattige. Antallet af fattige har været stigende og udgør i dag 5 millioner 5. 3 ) Jf. leder i Information: Greenspans oversete advarsel. 4 ) Kilde: The Economist, Jan ) Jf. Jarlner, Michael: Republikanerne i dyb krise. Politikken 5. Nov. 08

4 4 Den amerikanske drøm handler som bekendt om, at hvis man er dygtigt og flittig kan selv den fattigste i USA blive rig og mægtig. Realiteten er dog, at den sociale mobilitet i USA altid har været langt mindre end i fx indenfor den skandinaviske velfærdsmodel. Men i neoliberalismens epoke er skellene mellem rig og fattig steget kraft og har forvandlet denne drøm til en virkelighedsfjern myte. I dag er der mindre chancelighed i USA er der er i alle andre højtudviklede lande. 6 Men det er ikke blot de fattige, der som neoliberalismen har forringet mulighederne for. Den har i det hele været et dyrt bekendtskab for også den amerikanske middelklasse. Hvor de rigeste 0,1 procent mellem 1971 og 2005 oplevede en indkomstvækst på 296 procent, har væksten i middelhustandens indkomst kun været på 13 procent 7 frem til Siden finanskrisen er stagnationen vendt til direkte fald: Gennemsnitsindkomsten for en amerikansk husstand er faldet med over 7 pct. siden Langt de fleste almindelige amerikanere har i årene med neoliberalisme således oplevet stagnation eller endog et direkte fald i deres indkomst. Dette er ikke blot et fordelingspolitisk problem, men også et problem for hele den økonomiske udviklings bæredygtighed. Når så stor en del af den nationale indkomst går til så få, kunne væksten kun fortsætte i kraft af forbrug, finansierret af en stigende lånoptagelse og gæld. 9 Velfærden slidt ned og rullet tilbage. I modsætning til de gyldne løfter har virkeligheden således handlet om, at neoliberalismen sammen med dannede de økonomiske kriser i 70 erne og 80 erne og igen fra 2008 og den heraf følgende svækkelse af arbejderbevægelsen under stigende ledighed har været instrument for et borgerligt/arbejdsgiverfunderet angreb på og tilbagerulning af velfærdsstaten. Angrebene på velfærdsstaten er især sket gennem underminering af det økonomiske grundlag for velfærden fra skattesiden. Navnlig under Reagan og igen under Bush er gennemførte omfattende skattelettelser, der navnlig er kommet de formuende og mest velhavende tilgode. Beskatningen af de højeste indtægter er i dag meget lavere end den var for 30 år siden ) Jf. Stiglitz, Josef: Mulighedernes land. Glemt det. Politikken og Jf. Lykkeberg, Rune: Uligheden underminerer USA indefra. Information ) Jf. leder i Information: Greenspans oversete advarsel. 8 ) Jf. Ullerup, Jørgen og Casper Dallhoff: Middelklassen truet af fallit. Jyllandsposten ) Jf. Stiglitz: Josef: Højreorienteret politik truer global økonomi. Politiken ) Jf. Lykkeberg, Rune: Uligheden underminerer USA indefra. Information

5 5 Resultatet heraf og af den bevidste privatiseringspolitik er naturligvis, at den fælles velfærd, den offentlige sektor er blevet udsultet og forsømt. For 20 år siden havde USA verdens femtebedste infrastruktur, i dag ligger landet på 25. pladsen. Det gælder ikke mindst det offentlige uddannelsessystem. 11 Resultatet af neoliberalismen i økonomisk tænkning og politik har handlet om tilbagerulning af arbejderbevægelse, velfærdsstaten og omfordeling. Neoliberalisme har undermineret USA s økonomi. Samtidig betød den økonomiske politik som bekendt også at markedsøkonomien blev frisat fra offentlig samfundsøkonomisk og pengepolitisk regulering. Ikke mindst finansmarkederne blev liberaliseret. Statslig styring af penge og kreditpolitik blev nedtrappet og centralbankerne trak sig tilbage til rentefastsættelsen som deres kerneområde. Hermed blev fordelingen af lån og investeringer overladt til finanssektoren selv. Ligesom staten skruede ned på styring af samfundsøkonomien gennem finanspolitik og i stedet i højere grad lod markedskræfterne råde. I pengepolitikken har dette betydet, at den primære drivkraft for fordeling af lån og kreditter nu er finansinstitutternes indtjening og her og nu gevinster. Men herved er kortsigtede og risikable transaktioner og spekulative investeringer blevet langt mere fremtrædende på bekostning af samfundsøkonomiske hensyn, ja også på bekostning af det øvrige erhvervsliv. Og den frigjorte kapitalismens kriseskabende tendenser fik igen friere spil og stærkere effekt. Resultatet af at lade grådighed og spekulation få frit spil blev således finanskrisen. Hermed førte neoliberalismen hele det amerikanske samfund ud i økonomisk uføre, ja den globale økonomi ud i den største økonomiske krise siden 30 erne. Samtidig har republikanernes økonomiske politik med kostbare krige samtidig med tilbagevendende pakker af mere eller mindre skattelettelser undergrav den amerikanske stats økonomi. Disse skattelettelser har man både under Reagan og Bush hævet ville tjene sig selv ind gennem øget økonomisk dynamik og vækst. Men realiteten har naturligvis været at med fortsat store udgifter og faldende indtægter er underskuddet på de offentlige finanser i USA vokset og vokset. På 30 år er USA s statsgæld vokset fra lige under milliarder dollars til over milliarder dollars og ventes at stige til over milliarder i Samtidig ligger USA s offentlig bruttogæld på omkring 105 % af BNP og statsunderskuddet udgør omkring 8,5 % af BNP. Begge dele er på niveau med eller værre end de mest gældsplagede eurolande ) Jf. Lykkeberg, Rune: USA i stykker. Information ) Jf. Tett, Gillian: Finanspolitisk bungeejumping er en reel trussel mod USA. Financial Times bragt i Politiken Økonomi, ) Jf. Jyllandsposten: Romneys sandhed

6 6 Figur: USA offentlige gæld og gældsloft. 14 Dette kan ikke fortsætte, for på et tidspunkt vil långiverne miste tilliden til USA s økonomi og holde op med at købe flere amerikanske statsobligationer og så ramler bøtten. Derfor vil det være nødvendigt med en økonomisk genopretning. Men spørgsmålet er om det sker gennem nye angreb på velfærdsstaten og fordelingspolitikken eller om de rige igen må til lommerne, da det i høj grad er skattelettelserne til dem, som har skabt problemet. Fortsat neoliberalisme? I denne forbindelse skal der ikke herske tvivl om, hvad Romney repræsenterer: Romney er finanskapitalens mand og vil som sådan tilgodese de store finansinstitutioner og selskaber. Han står for meget af den samme politik som Bush med fastholdelse og udbygning af ufinansierede skattelettelser, hvilket ikke vil hjælpe USA ud af underskuddet, men kun tværtimod øge det. Hvilket selvfølgelig så skal betales gennem yderligere velfærdsbesparelser, som Romney også har talt om. Både skattelettelser og velfærdsbesparelse vil selvsagt øge uligheden endnu mere. Hvad Obama til gengæld står for er straks mere diffust. Obama har gennemført en fordelingspolitisk og sundhedsmæssigt godt Sundhedsreform og har holdt hånden under økonomien gennem en finanspakke. 14 ) Kilde: Tett, Gillian: Finanspolitisk bungejumping er en reel trussel mod USA. Financial Times bragt i Politiken Økonomi,

7 7 Obama taler også om, at skattelettelser må annulleres og de velhavende betale mere. Så langt så godt. Men Obama er først og fremmest en pragmatiker, som i den daglige politik har strakt sig vidt for at komme de stærkt højredrejede og uforsonlige republikanere i møde for vidt er der nogen som synes. I forhold til Romney repræsenterer han dog under alle omstændigheder det mindst ringe alternativ.

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop KRITISKE ANALYSER åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Neoliberalisme Dfghjkyuiopåasdfghjkxcvbnmqwerty

Læs mere

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT

NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT 2010 For Fagligt Ansvar Økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund NOTAT OM NULVÆKST, VELFÆRD, BESKÆFTIGELSE OG SKAT Fagligt Ansvar, Netværk for en bedre fremtid er et tværfagligt netværk af fagforeninger

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjkyuipopåasdfghjkyuiop åasdfghjkyuiopåasdfghjkyuiopåasdfg hjkyuiopåas KRITISKE ANALYSER DEN ØKONOMISKE KRISE I DANMARK: BAGGRUND,

Læs mere

Euroen på selvmordskurs.

Euroen på selvmordskurs. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 2. udvidede udg. 1 Euroen på selvmordskurs. Euroen trækker

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm 1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm KRITISK RAPPORT qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm VKO

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ. øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui DAGPENGE opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd OG fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1, revideret og udvidet 03.07.15 og 06.07.15 OFRES GRÆKENLAND PÅ IDEOLOGIENS ALTER?

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ MYTER

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw. fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ MYTER Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd KRITISKE ANALYSER fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw i Forårspakke 2.0. : fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ FORDELINGSPOLITISK,

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw i Forårspakke 2.0. : fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ FORDELINGSPOLITISK, qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå SKATTEREFORMEN asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd. i Forårspakke 2.0.

Læs mere

Af økonom og velfærdsforsker - cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk ISBN: 978-87-92807-42-7

Af økonom og velfærdsforsker - cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk ISBN: 978-87-92807-42-7 Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe 1 rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg KRITISKE ANALYSER hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjkl Af økonom og

Læs mere

Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen

Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen Gymnasiepolitikken under Fogh - En undersøgelse af de nyliberalistiske træk i dansk gymnasiepolitik under Fogh-regeringen Udarbejdet af Jonas Juul Berthelsen RUC, forårssemestret 2010 Bachelor-projekt

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio. klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmrtio 1 påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISKE ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

Læs mere

Enhedslistens Folketingssekretariat, September 2008. Velfærdssamfundets udhuling

Enhedslistens Folketingssekretariat, September 2008. Velfærdssamfundets udhuling Velfærdssamfundets udhuling Indhold 3 Baggrund 3 Forbruget 5 Udhuling af velfærdssamfundet 5 Hvad er det offentlige forbrug? 6 Nyliberalismen 7 Hospitalerne som eksempel 10 Konklusion Baggrund Regeringen

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF:

KRITISKE ANALYSER SOCIALT SKÆV SU - REFORM FRA SRSF: 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Minirapport SOCIALT SKÆV "SU - REFORM" FRA SRSF: SU skal forringes

Læs mere

En ny kurs til en ny tid

En ny kurs til en ny tid SFU S ØKONOMISKE PAPIR En ny kurs til en ny tid - - - Vedtaget på landsmødet 2009 - - - 0.0 Indledning Selvom samfundets økonomi af mange betragtes som en flyvsk og uhåndterlig størrelse, er dette ikke

Læs mere

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd RAPPORT

Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd RAPPORT Qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqrtyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd RAPPORT fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj KRITISK ANALYSER klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty NEDBRINGELSE AF uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa SYGEFRAVÆR: sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Læs mere

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe

I orkanens øje. Redigeret af: Med bidrag fra: Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise. Kristian Weise og Malthe Munkøe I orkanens øje Erfaringer fra og løsninger på den globale finanskrise Redigeret af: Kristian Weise og Malthe Munkøe Med bidrag fra: Joseph E. Stiglitz Finn Østrup Jan Kæraa og Mia Rasmussen Torben M. Andersen

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni

Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Kapitel 5. Underskud og Dollars USA s finansielle hegemoni Vi vender os nu og i de to resterende kapitel til USA s udenrigsøkonomi. Dette kapitel er nok lidt vanskeligere end de øvrige. Jeg prøver at forklare

Læs mere

1 Hvilken politisk betydning har økonomisk ulighed?

1 Hvilken politisk betydning har økonomisk ulighed? Ulighed - årsager og virkning Wolfgang Mostert, papir til diskussionsgruppens 1 møde den 1. marts 2012 Indhold 1 Hvilken politisk betydning har økonomisk ulighed?... 1 2 Lidt statistik om ulighed og udviklingstendenser...

Læs mere

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres

SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet. Fremtid i velfærd. kongres SiD-politik i forhold til New Zealandprojektet Fremtid i velfærd kongres 2 FREMTID I VELFÆRD Indhold Det socialdemokratiske velfærdssamfund...4-7 Den danske velfærdsmodel...8-11 Kort resume: New Zealand

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1 April 2014 Kritisk Debat, April 2014 side 1 Indhold Lederen... 3 Opgør om lønmodtagerrettigheder... 4 Spidsartikel... 8 Keynesianismens muligheder og begrænsninger i en progressiv politisk strategi...

Læs mere

THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION

THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION 1 INTERNATIONALE KRITISKE ANALYSER THAILAND MELLEM REFORM OG REAKTION - Rev. 11.02.12 - Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom - cand. scient. adm. Ikke parti -eller bevægelsesorganiseret medlem af centrum

Læs mere