BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel , Afdelingsmødet 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYMIDTEN. Formand Finn Korgård, Frisegade 21B, 4800 Nykøbing F., Tel. 61 73 43 10, E-mail korgard@aim.com Afdelingsmødet 2011"

Transkript

1 Afdelingsmødet Præsentation af gæster Lars Juhl, ejendomsmester i Driftsfællesskabet har fået overdraget Afd. 928 Bymidten står for regnskab og konteringer. Michael Lundby nystartet Driftschef for området Vordingborg og Næstved. Skal bare lytte med og se, hvordan vi holder sådan et møde. 2 Valg af Dirigent, referent og stemmeudvalg Som dirigent foreslås traditionen tro H. K. Nielsen. (Valgt med applaus). (Dirigenten gennemgår Dagsordnen er der kommentarer til den?) Referent: Finn Korgård valgt (Referatet kommer på Domea.dk, samt i papirudgave på Driftskontoret og Domeas kontor). Stemmeudvalg foreslår nogen, som ikke har stemmeret: Vore to gæster! (Valgt) 3 Bestyrelsens Beretning BESTYRELSENs BERETNING til Afdelingsmødet i Bymidten En beboer har spurgt, hvorfor mødet holdes her på Engboulevarden det vil jeg gerne forsøge at forklare Først havde jeg håbet, vi kunne holde det i Frisercaféen vi sparer alt besværet og det ville ikke være meget dyrere, men desværre er den lukket. Næste idé var Domeas mødelokale, men det er simpelthen ikke stort nok! Så har vi to selskabslokaler i Bymidten BALTIC og her. I Baltic skal man op af trappen for at komme ind og ned ad en trappe for at komme på toilet her er der en elevator og toilettet er på samme etage som selve lokalet. Derfor! Vi har overhovedet ikke overvejet at holde det på Hotellet el. leje lokaler ude i byen det koster jo en frygtelig masse penge! 2. Død mand fundet i lejlighed på Engboulevarden dyrt at ordne lejligheden sendte regningen til boet 3. Dritsfællesskab 9 ejd. funkt. i stedet for 2 specialister på forskellige områder, så vi sjældnere har brug for at ringe efter håndværkere men sammenlagt stadig kun 2 x 37 arbejdstimer om ugen! (Desværre bruger vi arbejdstimer som om vi havde TRE mand det vil sige, at vi bruger af de andre afdelingers timer, og jeg kan godt hilse og sige, at det er de ikke tilfredse med!) 4. Energirådgiver forsk. projekter for at mindske energiforbrug bl.a. tilbud om varmepumper i Nr. Alslev (nogle ting har Bestyrelsen sagt JA TAK til nogle har vi blankt afvist) 5. Røgalarmer i alle boliger (kan måske redde liv og mindske skader på lejlighed/nabolejligheder) (hos isenkræmmeren koster de et halvt hundrede kroner vi har selvfølgelig fået dem væsentligt billigere [ellers havde vi ikke købt dem]) 6. Trapper, Engboulevarden vinterskader lappeløsning -tilbud forlangt et tilbud på varig løsning! Det har vi fået og det koster spidsen af en jetjager ; i samarbejde med Driftschef Kurt Jørgensen arbejder vi på at løse problemet 7. Grønne projekter træer beskåret og et større projekt v/trollehusene for at lede regnvand væk fra huset frem for at det løb ned til muren og blev liggende 8. Rambøll-rapporter det rådgivende ingeniørfirma Rambøll har gennemgået alle bygninger formålet er at søge penge i Landsbyggefonden skal alle projekter, de har foreslået, udføres, så snakker vi om rigtig mange penge (vistnok 32 mill. for Bymidten) 1

2 9. Ny DOMEA-hjemmeside hver lejlighed har el. skulle jeg sige FÅR - sit eget lille hjørne, hvor man kan læse om sin egen lejlighed. Det kræver en adgangskode, som I får senere i år, så vidt jeg har forstået. Referat af dette møde og af Bestyrelsesmøder vil være tilgængelige via hjemmesiden de, der ikke bruger internet, og som ønsker et referat på papir kan kontakte MIG el. sige det til en ejendomsfunktionær el. hente det på Domeas kontor (men giv os lige tid til at skrive det først) der er kommet en lov om, referater skal være tilgængelige for alle beboere senest 4 uger efter mødet, så det forsøger vi selvfølgelig at overholde! 10. Vaskerier Her på Engboulevarden var vaskemaskiner slidt op og betalingsanlægget var så gammelt, at vi ikke kunne få reservedele til at reparere på det. Vi forhandlede med et vaskemaskinefirma og fik et godt tilbud på nye maskine og et nyt betalingsanlæg. Oprindeligt ville vi vente et el. to år med at udskifte maskiner i Vendersgade og Brogade, men installere nyt betalingsanlæg nu. Så gav de os et godt tilbud på at skifte det hele på én gang. Lidt senere i mødet skal vi snakke meget mere om vaskerier Jeg håber og ønsker for os alle, vi må få et godt møde og gå herfra med følelsen af, vi har truffet gode beslutninger. P.b.v. FINN KORGÅRD, Formand f. Bymidten Kommentarer: Røgalarmer kan fås gratis hos Ældre Sagen incl. opsætning og batteriskift [forudsætter, man er medlem af Ældre Sagen, og det skal man jo betale for]. Pkt. 7 Træer beskåret nej træer skal beskæres! (Nogle er beskåret, andre mangler); det med regnvand er smaddergodt, det er bare ikke færdig og der mangler fire buske. Beretningen vedtaget. 4 Afdelingens Årsregnskab for til orientering Kurt Jørgensen gennemgår regnskabet. Det dækker perioden 1. juli 2010 til 30. juni (Udgifter til vand og renovation steget meget det sidste år; næste år stiger forsikringer meget forsikringsselskaberne har opdaget, det har regnet denne sommer! Pasning af grønne områder incl. løn har kostet kr mere end forventet vedligeholdelseskonti , der har været et voldsomt forbrug på uplanlagt vedligeholdelse, hvilke bl.a. skyldes at bygningsmassen er gammel; tab på fraflytninger det er lidt øv! at skulle betale, når folk flytter alt i alt en balance på knap 11½ mill. Renteindtægter kun ca , hvilket skyldes at vi bruger pengene, straks I har indbetalt noget husleje! Desværre udviser regnskabet et underskud på det afskrives over 5 år. Hensættelser til fremtidig vedligeholdelse der står svarende til pr. lejlighed det er så godt som ingenting det anbefales at der står på den konto!) 2

3 5 Budget 2012/2013 BYMIDTEN Vedrører perioden 1. juli 2012 til 30. juni Punktet Renholdelse det dækker både over det, vi betaler for at få passet de grønne områder og over de timer, vi trækker i Driftsfællesskabet det har været nødvendigt at sætte det op, da Bymidten trækker flere timer end der betales for. Bemærk at lån i bygninger betales af de, der bor i dem fx vedr. Baltic betales lån i bygningen altså ikke af de øvrige lejere i Bymidten! Likviditeten er desværre nærmest NUL vi ville fx meget gerne reparere trapperne her på Engboulevarden, men vi har ingen penge til det! (Der er lavet én nødreparation i år). Samlede udgifter på 13,2 mill. Huslejeindtægter 12,4 mill., renteindtægter 6 000, andre indtægter samlede indtægter på 12,5 mill. med en balance på 13,2 mill. giver det et behov for en huslejestigning på ,99 %. Forhøjelsen skyldes primært stigende udgifter til den daglige vedligeholdelse og beboerservice, der udføres af ejendomsfunktionærer, samt fald i ydelsesstøtten samt stigning i ejendomsskatterne. Kommentarer: Hvorfor er det billigere ovre i Sundtoften end det er her? Forskellen er primært vedligeholdelsesstanden af bygningsmassen de bruger 1,56 I bruger 2,? (viser en graf med timeforbrug betaler for 2 mand, bruger næsten 3). Liste over antal opgaver, der er løst af ejd.funkt Er der flere spørgsmål udover de, der er kommet under vejs? Kan vi godkende budgettet? Stigningen stræder i kraft 1. juli. TV Antenne bliver vi nødt til at sætte lidt ned! Lille pakke opkræves med huslejen vælger man en større pakke betaler man selv differencen til YouSee. Forslag om at lægge pres på TV-udbydere vi er jo mange lejere! Måske skal vi lave en informationsskrivelse, der ganske nøje forklarer, hvad der betales for. 6 Indkomne Forslag Bestyrelsen i Bymidten: Består nu af 9 medlemmer (hvoraf ét er kaldet hjem til Vorherre); sidste år fik vi med møje og besvær sammensat en bestyrelse på 9 medl. uden suppleanter. Det foreslås at skære bestyrelsen ned til 7 medlemmer og så næste år skære ned med yderligere to, så vi ender med en bestyrelse på 5 plus to suppleanter (og NEJ, der kommer ikke et forslag om året efter at skære ned til 3 5 er det mindste, vi kan skære ned til!). Halvdelen af Bestyrelsen er på valg hvert år ved at gøre det af to omgang, får I mulighed for at smide hvem som helst af os ud! Det synes vi er en retfærdig måde at gøre det på. FORSLAGET VEDTAGET. Trollehusene Forslag om Trollehusene 5 og 6, afd. 975, lægges sammen med Bymidten. Den ligger ved siden af Trollehusene 1-4, som er en del af Bymidten og ved 3

4 BYMIDTEN siden af Brogade, som er en del af Bymidten (og deler gård, kælder, loft, skraldespande og gangsti med dem ). Der har været store problemer med at få valgt en bestyrelse, hvorfor Organisationsbestyrelsen har varetaget afdelingens interesser. Udgiften til lån i bygningen berøres ikke. Driftsudgifterne har de i forvejen fælles med nabohusene udlignes på huslejen Trollehusene vil spare bl.a. revisonsudgifterne og får en professionel bestyrelse i form af jeres bestyrelse. Henlæggelserne i Trollehusene er ca pr. lejemål mod Bymidtens knap (Kommentar vedr. utilstrækkelige cykel p-pladser). FORSLAGET VEDTAGET. Forslag om at lukke affaldsskakter på Engboulevarden og i Vendersgade Arbejdstilsynet forlanger vi enten skal lukke skakterne el. etablere lifte mv. til en samlet udgift til ca. en kvart million penge, vi ikke har. Ved at lukke skakterne sparer vi ca. 25 arb. timer om ugen. (To skakter er longopack som tømmes på en anden måde og ikke lukkes samme i Klosterstræde). Har I tænkt på de gamle? JA de gamle har en hjemmehjælper, der kan slæbe affald ned for dem el. man kan tage en lille pose affald med til containeren i stedet for at samle en stor sækfuld! FORSLAGET VEDTAGET. Hvornår??? Arb. tilsyn siger 1. januar vi laver en informationsskrivelse og går i gang meget hurtigt Forslag om tilladelse til lille hund og indendørs kat. H. K. Nielsen: Ikke noget, der hedder LILLE hund som loven er, må man enten have hund ellers også må man ikke! Loven skelner ikke mellem størrelse af hunden. FORSLAGET NEDSTEMT. VASKERI vi har leaset vaskemaskiner hos Elektrolux, og det er ikke GRATIS! Vi skal ikke tjener penge på det, men bare have det til at løbe rundt. FORSLAG om Pris pr. vask u/ sæbe kr. 20,00 kr. 0,70/minut for at tørre (Kommentar: Kunne Boligselskabet ikke sætte sig sammen med de andre boligselskaber om at etablere et renseri. Svar fra H.K.: Vi ønsker ikke at dele noget, der involverer økonomi, med de andre selskaber udover hvad vi pålægges af lovgivningen det giver en masse bøvl!) (Hvordan skal man betale for vask? Du får en lille chip, der er tilknyttet lejemålet den fortæller, hvornår du har vasket betalingen trækkes sammen med huslejen!) (Hjemmehjælperne plejer at have vasketid mandage og torsdage formiddag. Svar, det vil vi gerne lave om på hjemmeplejen får også chip, så de flere uger i forvejen kan booke tider). FORSLAGET VEDTAGET. Brev fra Søren Hansen, Brogade bl.a. om at samle ét vaskeri/renseri midt i byen. Resten af brevet behandles i Bestyrelsen) 7 Valg til Afdelingsbestyrelsen I medfør af pkt skal der vælges FIRE Bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år. På valg er Hans Bent Hansen *, Annette Tychsen #, Bøje Ib Nielsen $, Enid Jørgensen * og Peter Schilling *. * ønsker genvalg - # ønsker ikke genvalg - $ har ikke tilkendegivet, ønske om genvalg el. ej Har forsamlingen et forslag vi mangler en person? (Annette Tychsen blev overtalt til at tage en periode mere). 4

5 Rikke Olsson og Birgit Mortensen blev valgt som suppleanter. Bestyrelsen ser herefter således ud Formand Finn Korgård (Valgt 2010 på valg igen 2012) Frisegade 21B, st. Tel Næstformand Hans Bent Hansen (Valgt 2011 på valg igen 2013) Medlem Poul V. Olsen (Valgt 2010 på valg igen 2012) Medlem Ruth Korgård (Valgt 2010 på valg igen 2012) Medlem Peter Schilling (Valgt 2010 på valg igen 2012) Medlem Enid Jørgensen (Valgt 2011 på valg igen 2013) Medlem Annette Tychsen (Valgt 2011 på valg igen 2013) 1. suppleant Rikke Olsson (Valgt 2011 på valg igen 2012) 2. suppleant Birgit Mortensen (Valgt 2011 på valg igen 2012) 8 Vaskerier Det har vi snakket om under Forslag, så punktet bortfalder. 9 Evt. Vor Driftschef har fundet en måde, vi sparer en lille smule penge! Hidtil har det været sådan, at når der blev lavet noget af en ejendomsfunktionær i BALTIC, kom regningen til Bymidten. Vi har seks-tiendedele af Baltic. Nu sender vi regningen til Ejerforeningen Baltic, så skal vi kun betale 6/10! Samme med Frisercaféen hidtil har Bymidtens ejendomsfunktionærer lavet det, der skulle laves i Frisercaféen. Frisercaféen er en afdeling helt for sig selv den har ikke noget med Bymidten at gøre, så nu får de en regning om det så bare er at skifte en pære! Snerydning i den kommende vinter? En del utilfredshed med ham, der kørte fejemaskine sidste vinter! (OK Grønt varetager alle grønne områder i Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund det er en del billigere end at have vore egne ejendomsfunktionærer til det). Egne funktionærer klarer det i hverdagen, man-fre. Cykel-oprydning? Vil vi foretage 2 gange om året! Individuelle vandmålere? Formentligt først, når der kommet lov-krav om det! 17 lejemål var repræsenteret på mødet. 5

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013

BYMIDTEN. Afdelingsmødet 2013 Afdelingsmødet 2013 1 Kort Præsentation Lars Juhl - ejendomsmester med ansvar for Bymidten; Claus Olsson Formand hele Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund; Kurt Jørgensen Kundechef i Domea; Finn Korgård

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen.

Nr. 1 25. årgang 2008. Årsmøde Det ordinære årsmøde finder i år sted tirsdag den 20.maj kl. 19 på Pilegården. Reservér datoen. Nr. 1 25. årgang 2008 Indhold i dette nummer: Årsmøde 2008 Kontorets nye åbningstider Fastelavn Referat fra årsmødet i maj Urafstemmning om hund og kat Referat fra beboermødet i september Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen

Referent: Signe Ruager Stemmetællere: Angie Bonde, Birgit Sørensen, Kim Jensen Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsen afd. 2, Brunevang Brunevang 64. 2610 Rødovre Kontortid: 1. mandag i måneden kl. 18.00 19.00 E-mail Årsmøde 11.9.14 på Islev Skole 1: Valg af dirigent:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 30. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 28 beboere

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Kære beboer i Nordhavnsgården.

Kære beboer i Nordhavnsgården. Kære beboer i Nordhavnsgården. Onsdag den 14. sept. kl. 19 har vi ordinært afdelingsmøde i beboerlokalet, Herninggade 2. For 3 uger siden fik du en dagsorden/indkaldelse til mødet. Et vigtigt punkt på

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand

Læs mere